regulátory a přepínače otáček - ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s

Komentáře

Transkript

regulátory a přepínače otáček - ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s
OBSAH
COM2, REGUL2 ..................... 1202
SA 0-3, SA 1-3 ........................ 1202
CR 150 ................................... 1202
CR 300 ................................... 1202
REB 1R .................................. 1203
CR 20 ..................................... 1203
CR 25 ..................................... 1203
TR 1, TR 2 .............................. 1203
REB 1, REB 2,5 ..................... 1204
REB 5, REB 10....................... 1204
REB 4 auto ............................. 1204
VFKB, X 200 ........................... 1205
REE 5 ..................................... 1206
REE A ..................................... 1208
REE T ..................................... 1209
REE P, REE P1 ...................... 1210
SD 2........................................ 1211
WSW/WSD ............................. 1211
PUD, PUG .............................. 1211
PM 55 ..................................... 1211
REV, RDV ............................... 1212
REVS, RDVS .......................... 1213
81
REGULÁTORY A PŘEPÍNAČE OTÁČEK
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
1201
Elektrické příslušenství
Regulátory a přepínače otáček
COM2
REGUL2 – dvoupolohové přepínače
• pro ventilátory TD MIXVENT k přepínání otáček
• napětí – 230 V/50 Hz
• proud – 2,5A
• přepínač COM2 – IP44
• přepínač REGUL2 – IP20
• REGUL-2: 80 x 80 x 45 (Š x V x H)
COM-2: 84 x 81 x 37 (Š x V x H,
bez průchodek a otočného prvku)
SA0-3
SA1-3 – přepínače otáček
• pro ventilátory MINIFAN a CML
• pro rekuperační jednotky WHR
• max. 2,2 kW (230 V)
• IP 20
• RAL 9010
• 82 x 82 x 45 (Š x V x H)
Schéma zapojení ventilátoru a přepínače otáček viz příslušná kapitola 1.2.
SA0-3
SA1-3
CR 150 – přepínač otáček
• pro ventilátory HV 150A k přepínání
směru otáček a zapnutí nebo vypnutí
• může ovládat až 4 ventilátory
• napětí – 230 V/50 Hz
• proud – 2,5A
• IP20
• 88 x 88 x 47 (Š x V x H)
Detaily zapojení viz návod k používání ventilátoru HV.
A – nulový vodič
B – zavřeno
C – otevřeno
D – ventilátor
E – vypínač ventilátoru
F – ovládání žaluzie
CR 300 – přepínač otáček
• pro ventilátory HV 230A a HV 300A
k přepínání směru otáček a zapnutí
nebo vypnutí
• může ovládat až 4 ventilátory
• napětí – 230 V/50 Hz
• proud – 2,5A
• dvojitá izolace
• 160 x 88 x 58 (Š x V x H)
81
Detaily zapojení viz návod k používání ventilátoru HV.
1202
A – zavřeno
B – otevřeno
C – nízké otáčky
D – vysoké otáčky
E – odvod
F – přívod
www.elektrodesign.cz
[email protected]
Elektrické příslušenství
Regulátory a přepínače otáček
REB-1R – regulátor otáček pro HV
• pro ventilátory HV 230AE a HV 300AE
k přepínání směru otáček, zapnutí nebo
vypnutí a regulaci otáček
• napětí – 230 V/50 Hz
• proud – 1A
• IP40
• dvojitá izolace
• 160 x 88 x 58 (Š x V x H)
Detaily zapojení viz návod k používání ventilátoru HV.
Lc – odvod, Lb – přívod, La – napájení
CR-20
CR-30 – přepínač
• pro ovládání až 5 stejných clon CORIND nebo COR-IND-M
• CR-20 přepíná otáčky, CR-30 přepíná
otáčky a výkon ohřívače
• 80 x 120 x 57 (Š x V x H)
Scéma zapojení clony a přepínače na dotaz.
CR 25 – ovladač
• pro ventilátory s elektrickým ohřevem
ECN k přepínání druhu provozu,
zapnutí nebo vypnutí
• napětí – 400 V/50 Hz
• proud – 25A
• 125 x 85 x 56 (Š x V x H)
Schema zapojení ventilátoru a přepínače otáček na dotaz.
TR 1 – termostaty
• pro vytápěcí jednotky EC-3N, -5N, -9N
• napětí – 230, 400 V/50 Hz
• proud – 13 A
• 80 x 57 x 120 (Š x V x H)
81
TR 2 – termostaty
• pro vytápěcí jednotky EC-12N, -15N
• napětí – 400 V/50 Hz
• proud – 22 A
• 113 x 74 x 154 (Š x V x H)
Schema zapojení ventilátoru a přepínače otáček na dotaz.
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
1203
Elektrické příslušenství
Regulátory a přepínače otáček
REB 1 N, REB 1 NE
REB 2,5 N, REB 2,5 NE – regulátor otáček
jsou v provedení 230 V/50 Hz podle typu 1–5A
provedení na omítku:
• REB 1 N
• REB 2,5 N
• 80 x 80 x 68 (Š x V x H)
provedení pod omítku:
• REB 1 NE
• REB 2,5 NE
• 80 x 80 x 22 (Š x V x H)
REB 1 NE; REB 2,5 NE
Popis
Jednofázový triakový regulátor se používá pro
plynulou regulaci otáček ventilátoru a jako vypínač. Minimální otáčky ventilátoru lze nastavit
po sejmutí krytu pootočením regulačního prvku.
POZOR
Regulátor může způsobovat intenzivní parazitní
hluk motoru, zvláště při nízkých otáčkách. Pak
je nutno použít transformátorový regulátor.
Instalace:
REB 1 NE, REB 2,5 NE mohou být instalovány
do standardní kruhové krabice do zdi s průměrem 68 mm.
REB 1 N; REB 2,5 N
REB 5
REB 10 – regulátor otáček
• pro ventilátory s větším příkonem k regulaci otáček a zapnutí nebo vypnutí
• napětí – 230 V/50 Hz
• proud – 5 A (REB 5), 10 A (REB 10)
• IP 44
• vhodný pro průmyslové objekty
• montáž na stěnu
• REB 5: 96 x 164 x 85 (Š x V x H)
REB 10: 127 x 205 x 95 (Š x V x H)
L
N
(L)
– přívod – fáze
– přívod – nulový vodič
– neregulovaný vývod
(pouze přes vypínač)
– regulovaný výstup
Trimrem pod víčkem je nutno nastavit
takové minimální otáčky, aby se v nich
ventilátor i při nejobtížnějších podmínkách (čisté filtry, nízká teplota apod.)
rozběhl.
Při použití regulátoru otáček pro ventilátor, který je v sestavě spolu s elektrickým ohřívačem, je nutno potenciometrickým trimrem v regulátoru otáček
nastavit minimální doporučený průtok
ohřívače zvýšený o 10 %.
V opačném případě dojde k přehřátí
ohřívače a vypnutí tepelných ochran.
POZOR
Regulátor může způsobovat intenzivní
parazitní hluk motoru, zvláště při nízkých
otáčkách. Pak je nutno použít transformátorový regulátor.
REB 5; REB 10
81
REB 4 AUTO a čidlo
1204
REB1; 2,5; 5; 10
REB 4 AUTO – automatický regulátor otáček
Regulátor slouží k odvodu tepelné zátěže z místnosti. Je-li v místnosti teplota nižší nebo rovná
teplotě nastavené na regulátoru, ovládaný regulátor běží na minimální nastavené otáčky. Při
vzrůstu teploty se úměrně tomu zvyšují otáčky až
na maximum. Z minima na maximum se změní
otáčky v pásmu Δt 5 ˚C (nelze změnit).
• nastavení požadované teploty 10–45˚C
• nastavení min. otáček 85 až 110 V
• teplotní čidlo v dodávce
• napětí – 230 V/50 Hz
• P = 880 VA
• max. proud – 4 A
• minimální zátěž – 100 W
• IP 55
• 130 x 83,5 x 44 (Š x V x H)
t prostoru
Δ t=5°C
t nastav
min
otáčky
max
www.elektrodesign.cz
[email protected]
Elektrické příslušenství
Regulátory a přepínače otáček
VFKB – frekvenční měnič
• pro třífázové motory 0,37 až 4 kW
• hliníková skříň IP 65
• jednoduché ovládání
(bez programování)
• nastavení otáček otočným
potenciometrem
Typ
• přepínač start/stop a manuál/auto
• přepínač výkonu motoru
• kontakty pro externí signalizaci chodu
a poruchy
• integrovaný PID regulátor
napájecí napětí [V] regulovaný 3f motor [kW]
jmenovitý proud [A] hmotnost [kg]
VFKB 24
230
0,37/0,55
2,2/3,6
2,7
VFKB 27
230
0,75/1,1/1,5
4,7/6,1/6,7
4,7
VFKB 45
3x 400
0,37/0,55/0,75/1,1/1,5
1,8/2,1/2,8/3,4/4,6
4,7
VFKB 48
3x 400
2,2/3/4
5,6/7,8/8,3
4,7
X 200 – frekvenční měnič
Frekvenční měniče slouží jako regulátory otáček
asynchronních motorů ventilátorů v případě, že
jsou k tomu výrobcem doporučeny. Změnou otáček ventilátoru pomocí změny frekvence napájecího napětí dochází ke změně průtoku vzduchu. Kmitočtová regulace je vhodná při
regulačním rozsahu větším než 1: 5.
Mezi výhody frekvenčních měničů patří možnost
regulace prakticky všech typů asynchronních
motorů, úspora elektrické energie, při použití
analogového vstupu měniče možnost propojení
s nadřazenými regulačními systémy, při výpadku napětí opětovné řízené rozběhnutí ventilátoru atd.
Technické parametry
Obecné zásady pro montáž a provoz
• Kabel k motoru musí být co nejkratší, aby se
snížilo elektromagnetické vyzařování a kapacitní proudy, které se uzavírají přes parazitní
kapacity přívodních kabelů. Délka kabelu
k motoru nesmí překročit 5 m (v opačném případě se doporučuje instalovat výstupní střídavý reaktor – motorovou tlumivku).
• Filtry musí obsahovat kromě kondenzátorů
mezi fázemi, fázemi a zemí i vhodné vybíjecí
odpory.
• Ochranné vodivé spojení mezi filtrem a pohonem musí být navrženo jako pevná a stálá instalace. Zásuvkové spojení je nepřípustné.
• Použití zařízení monitorujícího zemní spojení
se nedoporučuje.
• Tepelná odolnost síového filtru je zaručena
do maximální délky kabelu 50 m.
• Síový filtr je určen pro použití v uzemněných
soustavách. Použití v neuzemněných soustavách se nedoporučuje.
• Odolnost proti zvýšené rychlosti u motorů pro
všeobecné použití je 120 % jmenovité rychlosti po dobu 2 minut (dle JIS C4004). Pro provoz
na vyšší frekvenci než 60 Hz je třeba zjistit přípustný moment motoru, životnost ložisek,
hluk, vibrace. Dále je nutno konzultovat s výrobcem motoru max. přípustné otáčky v závislosti na výkonu motoru apod.
• Momentové charakteristiky motoru pro všeobecné použití s měničem jsou odlišné od
charakteristik při napájení ze sítě (sníží se
počáteční moment). Prověřte momentové
charakteristiky
připojeného
ventilátoru
a momentové charakteristiky motoru.
• Motor všeobecného použití napájený z měniče se více zahřívá při nízkých rychlostech.
Tím se snížuje trvalé přípustné momentové
zatížení při nízkých otáčkách motoru.
• Motor pro všeobecné použití při napájení
z měniče způsobuje větší hluk než při napájení ze sítě.
• Při různých kmitočtech měniče může motor
způsobovat vibrace bu díky nevyváženosti
rotoru včetně připojeného stroje, nebo rezonancemi způsobenými přirozenými rezonančními frekvencemi mechanického systému.
Vibrace se minimalizují vyklíčováním rezonančních frekvencí příslušnou funkcí měniče,
nebo použitím měkkých spojek, či gumovými
silentbloky pod rámem motoru.
• Při provozu na nízkých rychlostech se může
zhoršit olejové mazání u převodovek nebo
převodovkových motorů s olejovým mazáním.
Prověřte u výrobce přípustný rozsah trvalé regulace rychlosti. Při provozu motoru s kmitočtem nad 60 Hz – prověřte schopnost stroje
odolávat zvýšeným odstředivým silám.
Typ
230 V třída
Rozsah výstupní frekvence:
0,5–400 Hz (při provozu motoru nad 50/60 Hz je
nutné konzultovat s výrobcem motorů maximální přípustnou rychlost)
Charakteristiky U/f:
U/f řízení (konstantní moment, snížený moment
při jakékoli poměru U/f). Pokud se zvolí SLV
vektorové řízení, je nutné nastavit nosnou frekvenci max. 2,1 kHz.
X 200 – …
Jmenovité napájecí napětí:
1fázové: 200 (-15%) ~ 240 V (+5%), 50/60 Hz ±5%
3fázové: 200 (-15%) ~ 240 V (+5%), 50/60 Hz ±5%
3fázové: 380 (-10%) ~ 480 V (+10%), 50/60 Hz ±5%
Krytí: IP20 (odpovídá EN 60529)
Maximální výkon motoru (kW):
podrobně tabulka „Přehled typů“ (jako použitelné motory jsou uvedeny standardní 3fázové
motory (4pólové). Při použití jiných motorů je
třeba zaručit, aby maximální proud motoru nepřekročil jmenovitý proud měniče)
Metoda řízení:
Sinusová pulzně-šířková modulace
(PWM – řízení)
K
návrh vždy
konzultujte na
tel. 602 679 469
81
400 V třída
002
004
005
007
011
015
022
004
007
015
022
030
040
055
075
NFEF NFEF NFEF NFEF NFEF NFEF NFEF HFEF HFEF HFEF HFEF HFEF HFEF HFEF HFEF
Motor 4 pól.do [kW]
0,2
0,4
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
0,4
0,75
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
Jmen. zdánlivý výkon [kVA]
0,5
1
1,1
1,5
1,9
2,8
3,9
1,1
1,9
3
4,3
6,2
6,8
10,3
12,7
Jmen. Výstupní proud [A]
1,4
2,6
3
4
5
7,1
10
1,5
2,5
3,8
5,5
7,8
8,6
13
16
Hmotnost [kg]
0,8
1,0
1,5
1,5
2,4
2,5
2,5
1,5
2,3
2,4
2,4
2,4
2,4
4,2
4,2
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
1205
Elektrické příslušenství
Regulátory otáček REE
REE 5 – regulátor otáček řízený napětím
• pro regulaci otáček v závislosti na velikosti vstupního řídícího napětí
• pro jednofázové ventilátory s celkovým
proudem do 5 A
• určen k regulaci rekuperačních jednotek RMR a CADB, přívodních jednotek
RME, RMW a CAIB ve spojení s regulátory RS-MINI (schema 1) a komfortním prostorovým ovladačem RC nebo
průmyslovým prostorovým ovladačem
RCP (schema 1)
• ve spojení s jednotkou REEA pro regulaci otáček v závislosti na rozdílu teplot
vzduchu u stropu a u podlahy (schema
4), kde jsou umístěna difenciální čidla
TGBR 230
• ve spojení se vzdáleným potenciometrem REEP 1 (schema 2), který je určen
pro komfortní prostory
• ve spojení se vzdáleným potenciometrem REEP 2 (schema 2), který je určen
pro vestavbu do rozvaděče na DIN lištu
• řídící napětí – 0–10 Vdc
• obsahuje vysílač napětí 10 Vdc/5 mA
• napětí – 230 V/50 Hz
• krytí IP 20
• minimální zátěž je 100 W
• izolační pevnost oddělení síových a řídících obvodů min 2500 Vrms
• rozsah regulace 0 ˚ až 125 ˚ el.
• rozsah prac. teplot 0 až 40 ˚C
• odrušení mez B dle ČSN EN 55011
• vhodný pro montáž do větraného rozvaděče
• připojení svorkami do průřezu přívodů
4 mm
• 36 x 121 x 124 (Š x V x H)
jednotka diferenciálního regulátoru otáček
REEA k montáži na DIN lištu do rozvaděče
vzdálený potenciometr REEP k montáži na
DIN lištu do rozvaděče
Popis
Jednofázový triakový regulátor se používá pro
plynulou regulaci otáček ventilátoru v závislosti
na přiváděném řídícím napětí 0–10 V. Regulace
výstupního napětí a tím i otáček ventilátoru je
velmi přibližně proporconální. Minimální otáčky
ventilátoru lze nastavit trimrem přístupným na
spodní straně krytu. Trimrem je nutno nastavit
takové minimální otáčky, aby se v nich ventilátor i při nejobtížnějších podmínkách (nízká teplota apod.) při zapnutí rozběhl.
Při použití regulátoru otáček pro ventilátor, který je v sestavě spolu s elektrickým ohřívačem,
je nutno potenciometrickým trimrem v regulátoru otáček nastavit minimální doporučený průtok ohřívače zvýšený o 10 %. V opačném případě dojde k přehřátí ohřívače a vypnutí
tepelných ochran.
81
Na spodní straně krytu se nachází také pojistkový držák trubičkových pojistek, který jistí připojenou zátěž.
Na čelním panelu je umístěn chladič triaku
a kontrolka provozu. Regulátor je umístěn
v plastové krabičce a není dovoleno demontovat kryt regulátoru, uvedený zásah vede ke ztrátě záruky a zároveň ohrožuje obsluhu.
Připojení síového napájení, řídícího napětí
0–10 V, vestavěného vysílače 10 V/5 mA, ventilátoru se provádí do svorkovnice na spodní straně regulátoru.
Průřezy připojovacích vodičů je nutno dimenzovat s ohledem na délku vedení a nebezpečí rušení indukovanými signály.
Ztrátový výkon regulátoru otáček je nutno vyzářit do okolí. Je nutno zajistit přirozené proudění
vzduchu kolem přístroje a chladiče, není možná
uzavřená montáž do uzavřených rozvaděčů bez
možnosti proudění vzduchu.
Příslušenství
Na objednávku lze dodat příslušenství, které je
vhodné pouze k použití ve spojení s regulátorem REE 5:
• vzdálený potenciometr REEP k montáži do rozvaděče na DIN lištu
• jednotka diferenciálního regulátoru otáček REET k montáži na DIN lištu do
rozvaděče
• teplotní čidla TGBR 530 pro difenciální
regulátor otáček
Upozornění
Regulátor může způsobovat intenzivní parazitní
hluk motoru, zvláště při nízkých otáčkách. Pak
je nutno použít transformátorový regulátor.
V některých případech je možno u motoru
s kondenzátorem v pomocné fázi použít schema zapojení 3, které může snížit hodnotu parazitního hluku. Podmínkou je, že konstrukce motoru umožňuje napájet pomocnou fázi plným
napětím 230 V i při snížení otáček snížením regulovaného napětí v pracovní fázi motoru, kdy
dochází zároveň k sníženému chlazení nižšími
otáčkami ventilátoru. Tuto závaznou informaci
a souhlas musí poskytnout výrobce motoru,
resp. ventilátoru. Pokud bylo uvedené zapojení
použito bez souhlasu výrobce, nelze při poškození motoru uplatňovat záruku.
K
návrh, konzultace
regulační sady
tel. 602 679 469
vzdálený potenciometr REEP 1 interierový
1206
REEXT – externí regulátor REE
pro odvodní ventilátor v případech,
kdy součet odběrů překročí 5A
www.elektrodesign.cz
[email protected]
Elektrické příslušenství
Regulátory otáček REE
schema 1
schema 2
schema 3
schema 4
dvojice teplotních čidel TGBR 530
pro diferenciální regulátor otáček
regulace otáček podle rozdílu teplot
schema 5
81
regulace otáček podle rozdílu tlaku
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
1207
Elektrické příslušenství
Regulátory otáček REE
REE A – diferenciální člen k REE
Diferenciální člen REE A je určen k převodu
teplotního rozdílu, snímaného dvěma teplotními čidly, na napětí v rozsahu 0 až 10 V. Citlivost na rozdíl teplot je možno nastavit ovladačem 1 (viz obr.1) na čelním panelu. Stupnice
udává teplotní rozdíl, při kterém je na výstupu Ur napětí 10 Vdc.
Člen REE A je možno napájet buď stabilizovaným napětím10 V, které je k dispozici např. na
svorkách regulátoru REE 5, nebo z jiného nestabilizovaného stejnosměrného zdroje 24 V.
Na obr.2 je uveden příklad zapojení diferenciáního členu REE A s teplotními čidly a s regulátorem otáček REE 5.
Před instalací čidel je nezbytné provést jejich
spárování, t.j. kompenzaci rozdílu jejich charakteristik při stabilní teplotě.
Čidla položíme vedle sebe na místo se stabilní
teplotou a připojíme je na vstupy H1, H2, D1,
D2 členu REE A např. podle obr 2. Na příslušné vstupy členu REE A přivedeme napětí 10 V
(resp. 24 V) a necháme teplotu čidel vyrovnat
po dobu 5-10 minut.
Potom pomocí šroubováku pomalu otáčíme
osou trimru 2, dokud nezhasne dioda LED (3)
nad tímto trimrem. V tomto stavu jsou vyrovnány rozdíly charakteristik teplotních čidel.
Po tomto nastavení již trimrem 2 nesmíme otáčet!
Čidla si označíme, aby nedošlo k jejich vzájemné záměně při následné instalaci.
Technické údaje
Jmenovité napájení: 10 Vdc, resp. 24 Vdc,
10 mA
Výstupní napětí: 0 až 10 Vdc
Typ teplotních čidel: TGBR 530 (REGIN)
Citlivost: 4 K/rozsah až 10 K/rozsah
Připojení: svorky do průřezu přívodů 4 mm2
Obr.1. Umístění nastavovacích prvků
Obr.2. Regulace otáček ventilátorů na základě
teplotního rozdílu podlahového a stropního čidla teploty (míchání vzduchu).
REE A
1
3
2
obr. 1
regulace otáček podle rozdílu teplot
obr. 2
použití modulu RAA napájeného ze servopohonu
LF 230 SR k pohánění směšovací případně uzavírací
klapky ve vzduchovodu (jedno servo může napájet
max. 1 modul REEA)
přívod
čerstvého
vzduchu
MSKM MIX
M
81
přívod do
interiéru
přes elektrický
nebo vodní dohřev
ovládaný z R-sady
odvod
odpadního
vzduchu
příklad použití modulu RAA k ovládání
směšovací případně uzavírací klapky ve
vzduchovodu
1208
servopohon
LF 230-SR
ovládání servopohonu modulem REE A
www.elektrodesign.cz
[email protected]
Elektrické příslušenství
Regulátory otáček REE
REE T – diferenciální člen k REE
Diferenciální člen REE T je určen k regulaci
tlaku ve ventilačních systémech. Ve spojení
s regulátorem REE 5 a diferenciálním čidlem
tlaku s výstupem 0–10V umožňuje udržovat
nastavený konstantní podtlak ve ventilaci.
Čidlo tlaku se připojuje na svorky regulátoru,
a je nezbytné dodržet správnou polaritu připo
jení napětí z čidla. Nastavovacím prvkem 1 (viz
obr.1) můžeme požadovaný rozdíl tlaku zvolit
v rozmezí -60% až + 60% od hodnoty tlaku,
kdy je na výstupu použitého čidla napětí 5 V.
Bude-li mít čidlo na výstupu napětí 5 V např.
při rozdílu tlaku 100 Pa, je možné regulovat
tlak v systému v rozmezí 40 až 160 Pa.
Nastavovacím prvkem 2 je možno nastavit
rychlost odezvy regulátoru. U menších vzduchotechnických systémů je třeba nastavit delší
integrační konstantu regulátoru, to znamená
pomalejší odezvu na změny tlaku. Při rychlé
reakci regulátoru by mohlo docházet k nestabilnímu chování systému. U rozsáhlejších vzduchotechnických soustav je třeba naopak nastavit rychlejší odezvu regulátoru pro optimální
udržování rovnoměrného tlaku v systému.
Člen REE T je napájen stabilizovaným napětím10 V, které je k dispozici na svorkách regulátoru REE 5.
Na obr.2 je uveden příklad zapojení systému
s regulačním členem REE T , regulátorem otáček ventilátoru REE 5 a diferenciálním čidlem
tlaku.
Technické údaje:
Jmenovité napájení: 10 Vdc
Výstupní napětí: 0 až 10 Vdc
Vstupní napětí z čidla: 0 až 10 Vdc
Připojení: svorky do průřezu přívodů 4 mm2
Obr.1. Umístění nastavovacích prvků
Obr.2. Regulace otáček ventilátorů na konstantní nastavený podtlak ve ventilaci.
REE T
1
2
obr. 1
obr. 2
regulace otáček podle rozdílu tlaku
81
K
návrh, konzultace
regulační sady
tel. 602 679 469
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
1209
Elektrické příslušenství
Regulátory otáček REE
REE P – vzdálený potenciometr
Vzdálený potenciometr slouží jako ovladač regulátoru otáček REE 5. Jmenovitý odpor potenciometru je 10 kohmů a je napájen napětím
10 V z regulátoru.
K
návrh, konzultace
regulační sady
tel. 602 679 469
REE P1 – interiérový vzdálený potenciometr
Vzdálený potenciometr slouží jako ovladač regulátoru otáček REE 5. Jmenovitý odpor potenciometru je 10 kΩ a je napájen napětím 10 V
z regulátoru.
• potenciometr má na hřídeli vypínač vyvedený na svorkovnici
• vypínačem lze dálkově ovládat
nízkonapěové relé pro zapnutí a vypnutí zařízení (nelze použít pro vypínání síového napětí)
• potenciometr obsahuje dvoubarevnou
svítivou diodu (zelená/červená barva)
s vývodem na svorkovnici
• diody indikují podle zapojení chod regulátoru, případně poruchu, zanesení filtru, reakci protimrazové ochrany apod.
• od výrobce je červená dioda připojena
na +10 V a signalizuje chod ventilátoru
• diodu lze odpojit vyškrábnutím k tomu
určené spojky na tištěném spoji
schema 2
schema zapojení ovladače
schema 3
81
1210
www.elektrodesign.cz
[email protected]
Elektrické příslušenství
Regulátory a přepínače otáček
SD 2 – přepínač otáček
• přepínání Y/D u motorů, které jsou
k tomu výrobcem určeny, jedná se
zejména o ILT, HCFT, TCFT, CTHT,
CTVT, HCTT
• montáž na omítku
• krytí IP 55
• napětí 500 V
• max. proud 16 A
• 92 x 95 x 135 (Š x H x V)
WSW/WSD – přepínač směru otáček
• přepínač směru otáčení pro jednofázové (WSW) nebo třífázové (WSD) ventilátory COMPACT
• napětí 230 V nebo 400 V/50 Hz
• proud 20 A
• montáž na omítku
• krytí IP 54
• 68 x 120 x 68 (Š x H x V)
PUD 16 (DS) – přepínač pro Dahlanderovo
vinutí
PUG 16 (GS) – přepínač pro oddělené vinutí
• přepínání počtu pólů motorů, které jsou
k tomu výrobcem určeny, jedná se
zejména o TCBT, TGT, ILHT, VDA,
CTHT, CTVT
• montáž na omítku
• krytí IP 54
• napětí 400 V
• max. proud 16 A
• 68 x 120 x 68 (Š x H x V)
Typ
ventilátor
WSW 2
COMPACT 1f 250, 315, 355, 400
WSW 3
COMPACT 1f 450, 500, 560, 630, 710
WSW 4
COMPACT 3f do 4 kW
0 1 2
PM 55 – revizní vypínač
• spínací přístroje k vypnutí a zajištění
beznapěového stavu ventilátoru při
opravách a údržbě
• přepínače lze uzamknout zámkem
ve vypnutém stavu
• napětí 500 V/50, 60 Hz
• proud 16 A
• montáž na omítku
• krytí IP 55
• PM 55/3 – 3pólový vypínač s jedním
pomocným kontaktem
• PM 55/6 – 6pólový vypínač
• 92 x 124 x 135 (Š x H x V)
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
81
1211
Elektrické příslušenství
Regulátory a přepínače otáček
TYP A
REV 1,5
REV – jednofázové regulátory, IP 54
REV, RDV – regulátory otáček
Pětistupňové transfomátorové regulátory otáček jsou určeny k regulaci asynchronních motorů s odporovou kotvou, které jsou k tomu výrobcem doporučeny. Ručně ovládané regulátory
mají na čelním panelu sedmipolohový přepínač
(VYPNUTO, STAND-BY, 5 regulačních stupňů).
Použité toroidní transformátory mají malý ztrátový výkon a jsou vybaveny teplotní ochranou
vinutí pomocí termokontaktů.
Regulátory jsou dodávány ve třech funkčních
provedeních (bloková schemata jsou na následující stránce).
!
81
Při použití regulátorů je nutno vždy zkontrolovat,
že v žádní poloze regulátoru a v žádném provozním stavu ventilátoru (zavřené nebo otevřené klapky, čisté nebo zanesené filtry atd.) není
překročen jmenovitý proud ventilátoru. Pokud
není motor ventilátoru vybaven termokontaktem, musí být jištění ventilátoru vždy osazeno
za regulátorem a hodnota jistícího prvku musí
vždy odpovídat jmenovitému proudu ventilátoru.
Jištění regulátoru je umístěno před regulátorem
otáček.
Hodnoty jištění regulátoru
TYP
RDV 1
RDV 3
RDV 5
RDV 7
RDV 10
1212
Pojistka
4A
4A
10 A
16 A
16 A
TYP
REV 1,5
REV 3
REV 5
REV 7
REV 10
Pojistka
4A
4A
10 A
16 A
16 A
šířka
(mm)
výška hloubka hmotnost
(kg)
(mm) mm
1,5
180
180
90
2,5
REV 3
3
180
254
90
4
REV 5
5
180
254
90
5
REV 7
7
180
254
90
6
REV 10
10
254
360
111
8
RDV
REV
TK
DOA
Regulátor otáček se silovým 5stupňovým přepÍnačem – ovládá se přepínačem na skříni;
START STOP dálkově ovladačem DOA.
proud
max.
(A)
šířka
(mm)
RDV 1,2
1,2
180
254
111
RDV 2,5
2,5
180
254
165
7
RDV 5
5
254
360
165
13
RDV 7
7
254
360
165
22
RDV 10
10
254
360
165
31
TYP A
RDV – třífázové regulátory, IP 54
proud
max.
(A)
START
STOP
PROVOZ
Blokové zapojení regulátoru provedení A
výška hloubka hmotnost
(kg)
(mm) mm
4,5
RDV
REV
TK
DOA
Regulátor otáček se silovým 5stupňovým přepínačem – ovládá se přepínačem na skříni;
START STOP dálkově ovladačem DOA.
Popis
Ve skříni jsou umístěny transformátory, svorkovnice, relé a přepínače.
U provedení s dálkovým ovládáním je regulátor
doplněn o pět stykačů, které jsou vzájemně blokované. Dálkové ovládání je zajištěno pomocí
jednoduchých ovladačů, které umožňují Start,
Stop ventilátoru, signalizují Pohotovost a některé umožňují i nastavení otáček.
U regulátoru s převodníkem napětí lze programovat úrovně, kdy dojde k přepnutí, hysterezi
jednotlivých stupňů a dobu mezi přepnutím
z jednoho stupně na druhý. Při přepínání nejprve dojde k vypnutí všech stupňů a s časovou
prodlevou (programově 6 až 600 sec) se zapne
další stupeň.
Základní technické údaje
Napájecí napětí: 230 V (REV), 400 V (RDV)
Výstupní napětí:
Výstupní proud:
1,5 - 3 - 5 - 7 - 10 A (REV)
1,5 - 3 - 5 - 7 - 10 A (RDV)
(číselná hodnota udává maximální fázový proud
v amperech)
Krytí: IP54 do proudu 10A, IP20 ostatní
Typové označení: písmeno za číslicí udávající
hodnotu proudu označuje provedení regulátoru
A, C, E.
Montáž, údržba a servis
Každá instalace musí být provedena na základě
odborného projektu kvalifikovaného projektanta
elektroinstalace, nebo odborné firmy, která provede správný výběr regulátoru. Instalaci a uvedení do provozu smí provádět pouze odborná
elektromontážní firma s oprávněním dle Živnostenského zákona.
START
STOP
PROVOZ
Blokové zapojení regulátoru provedení A
• Před montáží je nutno regulátor pečlivě zkontrolovat, zejména zda některý díl není mechanicky poškozen a zda jsou v pořádku izolace
vodičů.
• Výkonový regulátor je vhodné instalovat
v blízkosti ventilátoru, např. do strojovny nebo
do podhledu tak, aby bylo možné provádět
jeho výchozí a periodické revize.
• Regulátor lze umístit pouze ve svislé nebo vodorovné poloze na stěnu, na vzduchotechnické potrubí nebo na pomocnou konstrukci.
Upevnění regulátoru se provádí čtyřmi šrouby
v otvorech základny regulátoru.
• Montáž musí být provedena vždy s ohledem
na hmotnost regulátoru, snadné připojení kabelů elektroinstalace, servisní přístup a volné
chlazení.
• Při montáži je nutno dbát na to, aby nebyl znečištěn vnitřní prostor regulátoru, který obsahuje citlivé elektromechanické součásti. Zvláště
je třeba zajistit, aby nedošlo v důsledku stavební činnosti k vniknutí nečistot (prach,
písek, omítkové směsi apod.).
• Vzdálené ovládání je možno montovat do
vzdálenosti max. 50 m od regulátoru na stěnu
do místa obsluhy.
!
Regulátory nesmí být přetěžovány proudem
překračujícím maximální povolený proud Imax
(připojením nesprávného ventilátoru, chodem
ventilátoru v nepracovní oblasti atd.).
Další podrobnosti naleznete v návodu k používání regulátorů a ve speciálním katalogu „Regulátory a regulace“.
www.elektrodesign.cz
[email protected]
Elektrické příslušenství
Regulátory a přepínače otáček
REV, RDV (C) – regulátory otáček
Regulátor otáček s přepínáním výstupů v 5stupních pomocí stykačů – ovládá se vzdáleným
sdělovacím přepínačem (DOC) nebo signálem
z nadřazeného digitálního systemu.
TYP C
REV 1,5
REV, RDV – typ C
proud
šířka výška hloubka hmotnost
max.
(kg)
(mm) (mm) mm
(A)
1,5
180
180
90
2,5
REV 3
3
180
254
90
4
REV 5
5
180
254
90
5
REV 7
7
180
254
90
6
REV 10
10
254
360
111
8
RDV 1,2
1,2
180
254
111
4,5
RDV 2,5
2,5
180
254
165
7
5
254
360
165
13
RDV 7
7
254
360
165
22
RDV 10
10
254
360
165
31
RDV 5
REV, RDV (E) – regulátory otáček
Regulátor otáček s přepínáním stykači, doplněný převodníkem napětí (PN) a zdrojem
24 V AC/DC pro analogové čidlo. Ovládá se přímo signálem ze vzdáleného čidla (0–10 V). Takto je možné automatické řízení otáček technologickou veličinou (kvalita vzduchu, koncentrace
CO2, teplota, vlhkost, dif. tlak).
TYP E
REV 1,5
REV, RDV – typ E
C
Blokové zapojení regulátoru provedení C
sí
E1
proud
šířka výška hloubka hmotnost
max.
(mm) (mm) mm
(kg)
(A)
1,5
180
180
90
2,5
REV 3
3
180
254
90
4
REV 5
5
180
254
90
5
REV 7
7
180
254
90
6
REV 10
10
254
360
111
8
RDV 1,2
1,2
180
254
111
4,5
RDV 2,5
2,5
180
254
165
7
5
254
360
165
13
RDV 7
7
254
360
165
22
RDV 10
10
254
360
165
31
RDV 5
sí
Blokové zapojení regulátoru provedení E
Dálkové ovládání DOA
REVS, RDVS – regulační transformátory
do rozvaděčů
• pro vestavbu do rozvaděčů
• napětí – 230 V nebo 400 V/50 Hz
• proud – dle požadavku v řadě
81
!
3f.
Pro třífázový elektromotor je třeba použít a objednat dvojici transformátorů RDVS.
Schema zapojení a rozměry na dotaz.
1f.
Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90
Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90
1213
Elektrické příslušenství
Poznámky
81
1214
www.elektrodesign.cz
[email protected]

Podobné dokumenty

Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IP 55 ILHT 065

Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IP 55 ILHT 065 mají izolaci třídy F a pracovní teplotu -40 až +80 ˚C. Uzavřená kuličková ložiska mají tukovou náplň na dobu životnosti. Krytí IP55. Svorkovnice je standardně umístěna na skříni přírubového motoru....

Více

Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IRB/IRT 400

Radiální ventilátory do čtyřhranného potrubí IRB/IRT 400 Ventilátory jsou vhodné pro obecné vzduchotechnické aplikace, kde se s výhodou uplatní nízká zástavbová výška ventilátoru. Ventilátory jsou vzhledem ke krytí IP54 a vyšší pracovní teplotě vhodné pr...

Více

katalog-dolmar Stáhnout

katalog-dolmar Stáhnout Štíty, ochrana sluchu a bezpečnostní vybavení ....................................................... 62

Více

B - Distrelec DE

B - Distrelec DE mít vyšší unikající proudy proti zemi. Zejména v okamžiku zapnutí napájecí sítě může tato skutečnost mít za následek nechtěné odepnutí hlídače zemního spojení. Protože na vstupu měniče je usměrňova...

Více

Střešní ventilátory dvouotáčkové pro odvod a přívod MIXVENT

Střešní ventilátory dvouotáčkové pro odvod a přívod MIXVENT Motory jsou asynchronní s kotvou nakrátko, všechny motory mají dvojí vinutí, což je umožňuje provozovat s dvojími otáčkami. Motory jsou vybaveny tepelnou pojistkou. Ložiska jsou kuličková. Tuková n...

Více

Příručka zapojení Moeller 02/05

Příručka zapojení Moeller 02/05 • Motory s kritickými podmínkami v rotoru Motory s kotvou nakrátko, jejichž rotor v případě brzdění dosahuje mezní hranici přípustné teploty dříve než statorové vinutí. Prodleva v nárůstu teploty v...

Více

příslušenství, potrubní elementy pro vzduchotechniku 7.1 vnořené

příslušenství, potrubní elementy pro vzduchotechniku 7.1 vnořené Boleslavova 15, Praha 4, 140 00, tel.: 241 00 10 10, fax: 241 00 10 90 Boleslavská 1420, Stará Boleslav, tel.: 326 90 90 30, fax: 326 90 90 90

Více

Malé přívodní jednotky s ohřevem CAIB 1700/355

Malé přívodní jednotky s ohřevem CAIB 1700/355 * akust. tlak je měřen ve vzdálenosti 4 m ve volném akustickém poli, max. průtok, připojené potrubí

Více