TOP nejčtenější odborná lit.

Komentáře

Transkript

TOP nejčtenější odborná lit.
Městská knihovna Beroun
29.01.2016
Strana
í
NeiŽádaněiší titulv od
Dok. Sign.
KN 929
KN 916:617
KN 001.94
KN 92:78
KN 343
KN 159.9
KN 918
01 .01 .2015 do 31 .12.2015
Oddělení: Dospělé /
/|'Ať/čhA// rER,firu4fln
Název
Autor
cást
Kolikrát
Budinský, Libor, 1967_ Sílenstvíslavných
12x
Trachta, Jan
Tichý dech
12x
lmbrogno, Philip J.,
Hranice světů
'l1x
Fousek, Josef, 1939-
Fouskův svět : Životopisné
10x
Kmenta, Jaroslav,
10x
McRaney, David
Padrino Krejčíř: Afriěan
Nejste tak chytří, jak si myslíte
Plešinger, Vladimír,
Amazonie a řeky příběhů
't0x
zpověd'českého
KN
355
Steh!ík, Favel
Do temnoty
KN
92:3
Wilson, Jim
Nacistická kněŽna
KN
929.7
Clarke, Stephen, 1958_ Jeho Veliěenstvo Bertie
KN
94
KN
REG
KN
REG
:
10x
10x
10x
:
9x
Tem'né kouty XX. století :
9x
Hvězdná znamení mezi Prahou,
9x
Daleko a přece blízko : češtía
9x
9x
KN
355
cílek, Roman, 193TDvořák, otomar, 1951_
Dvořák, otornar, 1951_
Leikert, Jozef, 1955-
KN
001.94
Lenková, Jitka, 1963_
Záhadné vynálezy minulosti
KN
364
Matoušek, oldřich
Sociální práce v praxi
KN
910.4
Milfaitová, Blanka,
Příběh ppravdové vášně
KN
929.7
Millard, Frank
Královské rody proti Hitlerovi
9x
KN
92:7
Mládková, Meda, 1919_
Meda Mládková
9x
KN '355.48
Neillands, Robin,
Bitva o Rýn '1944
KN
00'1.94
Plimmer, Martin
To nemůžebýt náhoda
KN
9',17
Podh919ký, Miro_s!av,
Aljaška-Yukon : ráj to na
9x
KN
355
Rizzo, John Anthony,
9x
KN
398.4
Rubinková, Veronika,
Muž GlA : třicet let u
Sumava ještě tajemnější
398.4
Rubínková, Veronika,
Šumavatajemná
KN
Tajemná místa Berounska
KN
908.437. Vokolek,VácIav
KN
355
Žáéek, Pavel, 1969_
KN
92:79
Brabec, Vladimír, 1934- Vladimír Brabec
KN
93/99
Gílek, Roman
343
KN
KN
KN
KN
_
2.
:
9x
9x
9x
:
můj úžasný
9x
:
9x
:
9x
:
po stopách
Esoterické Čechy, Morava a
Prahou pod pancířem
9x
2.
9x
4.
9x
měljsem
8x
8x
Cílek, Roman, 1937_
Přísně tajné!, 2014, č. 6
__a vztáhl pak ruku na Život
001.94
Doncaster, Lucy
Největšízáhady světa
8x
REG
Dvořák, otomar,
REG
929 Fryšl Václav,
_
:
't951- Tisíc let pod Krušnou horou
1924-
Vzpomínky podbrdského
8x
8x
8x
Městská knihovna Beroun
29.0't.2016
Strana 2
Neižádaněišítitulv od 01.01 .2015 do
31
oddělení: Dospělé
Dok.
.12.2015
Čast Kolikrát
Název
Sign:
KN
9í0.4
KN
001.94
Grylls, Bear, '4974Hausdoď, Hartwig,
KN
94
Jarolímková, Stanislava Co možná nevíte o životě
8x
KN 001.94
KN 355
KN 92:355
MacGregor, Rob, 1948_ Mlha : dosud nepublikované
Macintyre, Ben, 1963_ Spion mezi přáteli : Kim Phi!by
8x
KN
355
Míka, Zdeněk, 1936_
KN
92:6
Nešpor, Evžen,
KN
940.53
Perepeczko,
KN
159.9
PrieB, Mirriam,
929.7
Moravec,
František
Andrzej,
1972-
Příběhy skuteěné odvahy
8x
:
otazníky kolem původu
8x
8x
Spion, jemuŽ nevěři!i
8x
Vojsko a vojenské objekty
Na balkoně je kamenný muž :
8x
Bouře nad Atlantikem. 5. díl
8x
5.
8x
Jak zv!ádnout syndrom
8x
Romeges, Henri de
Posed losti francouzských
8x
8x
KN
KN
KN
92:3
Saada, Tass,1951-
Slouži! jsem Arafatovi
929
Sauvat, Catherine
8x
KN
929.7
Scholler, Christiane
Alma Mahlerová
Můj pradědeček František
KN
79'll792 Skořepová, Luba, 1923-
Luba Skořepová
8x
KN
376
Slowík, Josef
KN
902
Stloukal, Milan,
KN
908
REG
KN
1931_
nejsem už
Věěné tajemství Býěí skály
8x
Uzel, Radim, 1940-
Cesty za romantikou a erotikou
8x
Vokolek, Václav
Neznámé čechy. Posvátná
061
Vurm, Bohumil,
KN
37.O2
Zormanová, Lucie
KN
KN
8x
Speciálni pedagogika
KN
KN
KN
KN
:
:
1952-
2.
KřiŽovatky českéaristokracie
Příběh temp!ářů.
2.
8x
8x
2.
8x
obecná didaktika
8x
395
Jak se stát PařÍžankou__ at'
7x
REG
796.4
Bell, Rosamund
Minulostí Berounska
Základy jógy
92:82
Bittnerová, Martina,
Lásky BoŽeny Němcové
7x
92:33
Boyle, Mark, 1979-
MuŽ' kteý se zřekl peněz a
7x
Zlomky z Židovské Prahy
7x
Atentáty na de Gaulla
TX
908.437 Chrastilová, Jiřina,
KN 323.285 cimický, Jan, 1948_
KN
:
sborník
17.
TX
:
kdyŽ při
KN
629
CIarkson, Jeremy,
Léta s Top Gear
7x
KN
641.5
Dahlke, Růidiger, 1951_
Strava pro klid v duši : recepty
7x
KN
613
Davis, William
Životbez pšenice
7x
KN
159.9
Dombrovská,Michaela, Pravidlapozitivníhosobectví
7x
Městská knihovna Beroun
29.01.2016
NeiŽádaněiší titulv od
01 .01
Strana 3
.2015 do 31 .12.2015
oddělení: Dospělé
Dok. Sign.
KN 641.5
KN 92:796
KN REG 929
Autor
Čast Kolikrát
Název
Eckmeier, Jéróme
Veganské pochoutky
7x
Feldstein, Petr,
Utečenci
7x
Osobnosti Berounska a
IX
Auschwitz, Auschwatz...
7x
Matá výletni kniha Česká
7x
Pearl Harbor
7x
1943-
Frolík, František
343.819. Garcia Rodrigues,
KN 908.437. Gembalová,Alena
KN
Max
355.46
Gillon, Steven M.
159.9
Goleman, Daniel, 1946- Pozornost: skrytá cesta k
KN
615
Grillparzer, Marion,
Rychlý detox
KN
796.42
Heminsley, Alexandra
Když běhá žena
7x
KN
614
Hnízdil, Jan, 1958_
Mým marodům : jak vyrobit
7x
KN
615
Hnízdil, Jan, 1958_
Zaříkávač, nemocí : chcete se
7x
KN
KN
:
7x
7denní
7x
obchod na Rynečku a muži ze
KN 658.114: Johna, Jan
Nadoraz : vzpomínky pilota
KN 358.46 Johnson, Tom A.
11 důvodůproč Adolf Hitler
KN 355.48 Junek, Václav
Beroun : deset zastavení na
KN REG 72 Kasl, Vladimír, 1949_
KN 613
Kiedroňová, Eva, 1963_ Něžná náruč rodičů: moderní
Fenomén Hercule Poirot
KN 791.43 Košt'álová, Michaela,
Soukromí Milady Horákové
Košt'áIová, Michaela,
KN 92:32
NáročnédospÍvání urozených
KN 929.7
Kubeš, Jiří' 1975_
KN 92:940.5 Kulka, Otto Dov, 1933- Krajiny Metropole smrti
Stroje na smrt: plynové Vozy a
Kyncl, Vojtěch' 1983KN 323
Michal Tučný : zpráva o životě
KříŽenecký, Jaroslav,
KN 92:78
7x
7x
7x
7x
7x
7x
7x
7x
:
7x
:
lx
7x
KN
92:929.7
Liška, Vladimír
Panovníci českých zemí ve
7x
KN
929.7
Liška, Vladimir, 1955_
Kruté vášně řimských císařů
Íx
KN
929,7
Liška, Vladimír, 1955_
KN
Ženy českých panovníků ve
2.
7x
656
Mahel, lvo, 1954-
Nádražía železničnítratě.
3.
7x
KN
796
Maheshwarananda,
7x
KN
24
Moest!, Bernhard
Jóga v dennim životě pro děti a
Gesta tygra : poznej a využij
KN 908.437
KN 159.96:6
KN 355.11
Mudrová, lvana, 1960_
Z Prahy všemi směry
7x
Neal, Mary C.
Do nebe a zpátky
7x
Neitzel, Sónke
Vojáci
7x
KN
940
Pacner, Karel
Dalšídoteky dějin
7x
KN
641.5
Pawlowská, Halina,
Chut'do Života : rady a recepty,
7x
3.
7x
Městská knihovna Beroun
29.01.2016
Strana 4
Ne ižádaně šítituI od 01.01 .2015 do 31.12.2015
oddělení: Dospělé
Dok.
Sign.
KN 376
Pipeková, Jarmila
KN 355
Reid, Anna, 1965KN REG
Roháček, Antonín,
KN 92=3
Roland, Paul, 1959KN 92:79117 Rychetníková, Hana
KN 908.437_ ,Růt, Pavel
KN 92:7
Růžička,Daniel, 'l971KN 316
Shoshanna, Brenda,
KN 92:3
Simkanič, Ján, 1978_
KN 39
Stingl, Miloslav, 1930_
KN 641.5
Suchá, Kateřina
KN 641.5
Talandová, Věra
KN 943.71 TempIarius Bohemicus
KN 615
Thomas, Alena
KN 355
Uhlíř' Dušan, 1938_
KN 908.437_ Wagnerová, Magda|ena
KN 908.437. Wagnerová, Magdalena
KN 929.7 Wallersee-Larisch
,
cást
Název
Kolikrát
Kapitoly ze speciální
7x
Leningrad : tragédie
7x
ZeIené Brdy
7x
Akta nacistů : otřesná
7x
Jiří Hrzán
7x
Labyri ntem praŽského tajemna.
Íx
Každý den jsem měla premiéru
7x
Proč muži opouštějí Ženy
7x
Mé dětství v socialismu
7x
Vúdú,zombie, karnevaly
7x
Velká sýrová nakládačka
7x
Živá strava : mé nejlepší
7x
Praha templářská
7x
:
Praga
Děláme si to doma sami
Drama Bíléhory
:
7x
:
ěeská válka
7x
Příběhy staných praŽských
7x
Příběhy zámků v Čechách a na
7x
Paměti důvěrnice císařovny
7x
KN
92:3
Zídek, Petr, 1971_
Hana Benešová : neobyčejný
7x
KN
37
čábalová, Dagmar
Pedagogika
tx
KN
159.9
KN
KN
KN
943.71
Cesta k vyrovnanému životu
Dějiny zemí koruny českél.
802.0
Jazykový průvodce pro přeŽití _
6x
SXI.
Rok 1942 v českémodboji
6x
KN
17.02
Andrews, Andy, 1959-
Ten, kteý se vrací : někdy si
KN
582
Bajer, Jiří
929.7
Bauer, Jan, 1945-
Rakytník : zázračná rostlina,
RoŽmberkové _ prvni po králi
KN
KN
KN
:
908.437. Bauer, Jan, 1945Za branami Prahy : ňa levém
613
Berg, Aloys, 1946Snižte si cholesterol : pomoci
KN 92:61
Blahoš, Jaroslav, 1930_ Střípky z lékařskébrašny
KN
001:94
KN
687
Booth, Charlotte | 1975Butcher, Christina
331
Bělohlávek,
KN
-
T-
6x
:
6x
:
6x
6x
6x
Kletba faraonů a jiné záhady
6x
Účesy z dlouhých vlasů
6x
František Management
:
6x
Městská knihovna Beroun
29.01.2016
Strana 5
od 01.01.2015 do 31.12,2015
oddělení: Dospělé
Dok.
KN
KN
KN
Sign.
Cást
Název
Kolikrát
92:6
Christiane F.
c!1is!1" F.
355
Coignet, Jean-Roch,
Napoleonův granátník : paměti
6x
504
Cílek, Václav, 1955.
Tři svíce za budoucnost
KN
6x
613
Dahlke, RÚdiger,
KN
3í6
Davouze, Marta,
můj druhý život :
6x
1951- zařímirěte si : ztrojnásobíte
1945-
6x
Zrcadlení
6x
KN 59
Dawkins, Richard
Sobecký gen
KN 316.47 DeVito, Joseph A.
Základy mezi!idské
KN g'l7.298 Dehningová, xaLrina, Karibské spojky, aneb, Tam,
KN 92:.79'll7 Dušek, Jaroslav, 1961_ Tvary tmy
KN 92:7
Dvořák, František,
okamžiky s umělci
KN REG
Dvořák, otomar, 1951- Českézáhady
KN 355
Emmert, František,
českoslovenštílegionáři za
KN 37
Evans, Suzanne
Machiavelli pro mámy : zásady
KN 92:796 Faccio, Leonardo, Messi : chlapec, ktený chooit
KN 940.3/.4 Fic, Victor M.,
Českoslovensrélegie v Rusku
KN 914.85 Fischer, Wolfgang F. Domek u fjordu
KN 613
Fořt, Petr, 1946_
Nevíte, co jíte : jak vás klame
KN SKL . Frankl, Viktor E.
...A přesto řici Životu ano
KN 908.4 Frantálová, Dana
Po stopácr' xelttl na
KN 343.819. Friedler, Eric, 1971Svědkové z továrny na smrt
KN 940.53 Gebhart, Jan
Dramatické ivšednídny
6x
6x
6x
'6x
6x
6x
6x
6x
6x
6x
6x
6x
:
6x
_Qx
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
KN
Sigrid-Maria, Když slunce ještě nezapadalo
Tajemství brdských vrcholů l.
|lajšman, Jrn
94
GróBing,
92:070
Hammond, Rich11d,
REg
323.28-0 Harden, Blaine
92:2
Harrill, James
633.8
Hauschild,
92:5
613
940.53
Albert,
Stephanie
Hawking, S. W.
Hay, Louise L,
H9rnández, Jesús
Na hraně
:
6x
6x
:
múj životnípříběh
6x
6x
Utěk z tábora'l4
6x
Pavel apoštol : jeho život a
6x
Pěstujeme byIinky v bytě.
6x
Stručná historie mého Života
MiIuj svůj Život
6x
343.819. Hes, Milan, 1976-
Vše, co byste měli vědět o
A brány se otevřely...
615.8
Bolesti zad jako Životní realita
6x
6x
l!.
6x
:
6x

Podobné dokumenty

Trestní příkaz č. 113/2004

Trestní příkaz č. 113/2004 - Wamer Bros, s'r'o', Na Pořiči č' 30' Praha i, - SPI Intemalional czech republic, s'r'o'' Na Pořičíč. 3o, Praha l' - CNs IFPI, na Kozačce č' 7' Praha 2' - CD PÍojekt, Konnlnardů č' 36, Praha ?, ' ...

Více

Jan z Riesenfeldu - riesenfelder

Jan z Riesenfeldu - riesenfelder Ani dědečka ani babičku ze strany otce Jan nemohl znát, protože zemřeli oba ještě před jeho narozením. Leopold a Anna měli 5 dětí, kromě Janova otce Františka (který se dožil 82 let 5 a ½ měsíců), ...

Více

Novinky-News-JUN_JUL - ÚSTREDNÁ KNIŽNICA SLOVENSKEJ

Novinky-News-JUN_JUL - ÚSTREDNÁ KNIŽNICA SLOVENSKEJ Pozsony Pozsony Pozsony Bratislava Bratislava Bratislava Albrechtice Praha

Více

ZIMA/LÉTO 2015 - Čechoaustralan

ZIMA/LÉTO 2015 - Čechoaustralan pro učitele) – zaměřené na tři tematické okruhy: Literární umělci v československých legiích (J. Kopta, R. Medek a F. Langer), Osudy Čechů v zahraničí v kontextu dějinných událostí 20. století (A. ...

Více

TOP nejčtenější beletrie dětská

TOP nejčtenější beletrie dětská Pošt'ák Pat. Knížkana rok 2010

Více

VIII European Cadet Cup women sabre

VIII European Cadet Cup women sabre Referee: AKULICH Gennadi BLR, OLEJNIK Bartlomiej POL PLOSKA Grazyna ROMANCZYK Aleksandra AFANASYEVA Alexandra

Více

Cisl,o zMLUvyr KaHR-2rvs

Cisl,o zMLUvyr KaHR-2rvs k infom6ci6maozmene rdoplneni.iektodch Z.z. o dobodnofi zdkonov{tkon o slobodeinfodrcil) v znenines*or3ichpEdpiev Tentododaiakje vyholoveni v 6 rcvnophoch,z krori.h Pdjimatr dosb.e I bhopis a 5 rov...

Více