SEZNAM ABSOLVENTŮ (v několika případech také studentů

Komentáře

Transkript

SEZNAM ABSOLVENTŮ (v několika případech také studentů
SEZNAM ABSOLVENTŮ
(v několika případech také studentů, vzhledem k nedostupnosti potřebných informací)
1864
Vilém Audolenský, František Beran, Jan Hárovník, Karel Iser, Julius Janeček, Čeněk Jelínek, Jan
Kheil, Leopold Kubánek, Eduard Mádle, František Macháček, Václav Pulpán, Jan Sláma, Josef
Spőrer, Ludvík Šimek, Eduard Vaněk, Čeněk Virius, František Zástěra,
1865
František Bíza, Vilém Bureš, Antonín Burkoň, Václav Čapek, František Červenka, Václav Drobný,
Otto Firbas, Josef Havelka, František Chlad, Václav Chlad, Jan Chlebeček, Leopold Jerusalém,
František Kudrna, František Kujal, Jan Leber, František Leger, Alois Malý, Jan Opatřil, František
Polák, Karel Schubert, František Smetana, František Souček, Bohumír Střasák, Josef Štěpánek,
František Teplý, Karel Vilím, Matěj Vinduška, Antonín Zelený,
1866
Josef Adam, Josef Bažant, Alois Deckert, Josef Doležal, Leopold Malát, Jan Mazanec, Karel Prokš,
Jan Šourek, Alois Tomek, Vilém Veletovský, František Vyskočil,
1867
Josef Dobiáš, František Dostálek, Jan Halouska, Josef Hruša, Václav Ilhner, František Modestin, Jan
Nikl, Karel Titze,
1868
Josef Ducháček, Jan Fallada, Josef Chaloupka, František Kučera, Antonín Malý, Leo Schneider,
Hynek Urfus, Jan Vaněk, František Vraštil, František Zběhlík, Alois Žert,
1869
Alois Bareš, Václav Bárta, Václav Bittman, Vojtěch Cinadr, František Čermák, Josef Daněk, Jan
Fikejs, František Jelínek, František Kac, František Kalista, František Kratochvíl, Karel Kraus,
František Krupička, Jan Macek, František Meduna, Josef Němeček, Bohumil Procházka, Bohuslav
Rozvoda, František Skopec, Josef Skořepa,
1870
Jan Adámek, Antonín Boček, Radomír Bojič, František Doubek, Adolf Horák, Josef Izák, František
Jiránek, Karel Krtschan, Josef Kučera, Matěj Maischeider, Gabriel Matič, Václav Mazač, Josef
Moravec, Josef Mráček, Josef Opatrný, Jan Panetz, Josef Pich, Miloš Popovič, Josef Roček, Gustav
Slavík, Václav Slezák, Josef Srovnal, František Šišan, Jaromír Zedníček,
1871
Václav Bašus, Čeněk Bouček, Vilém Brzorád, Karel Čaloun, Vilém Dobrovský, Ferdinand Frič,
Václav Havlíček, Václav Holenda, Josef Jelínek, František Jiránek, Josef Kocman, Antonín Koráb,
František Kratochvíl, Jan Lípa, Jan Maclek, Lubomír Novakovič, Jan Písař, František Pitra, Prokop
Poříz, Václav Prukner, František Rejholec, Bedřich Reynek, František Říha, Ilja Selakovič, Josef
Schneider, Qnido Šlechta, František Švarc, Ludvík Zajíček, Emanuel Zelinka,
1872
Milan Antič, Vilém Bászler, Josef Cibulka, Václav Cízl, Jan Deyl, Ferdinand Haas, Václav Jedlička,
Karel Jonáš, Jan Kerner, Václav Klášterka, Antonín Knotek, František Kořínek, Karel Landa, Karel
166
Němec, Josef Novák, Adolf Pštross, Jan Purghardt, Václav Schütz, František Šmahel, Antonín Štengl,
Jaroslav Štěpánek, Karel Tukač, Leopold Vallisch,
1873
Karel Böhm, Karel Bourdon, Václav Eliáš, František Horáček, František Illner, Josef Kubín, František
Lemarie, Antonín Milner, Vojtěch Niedermertl, Jan Pauk, Antonín Pufler, Karel Rieger, Josef Rosa,
Josef Rybin, František Říha, Jan Šlechta, Eduard Štěpánek, František Toucha, Ludvík Zajíček,
1874
Julius Beck, František Diviš, František Doucha, František Fridrich, Alois Frühlbauer, Josef Herr,
Rudolf Horák, Josef Hurth, Václav Janouch, Rudolf Jelínek, Jan Kačer, Hynek Kadečka, Kamil
Kordas, Bohumil Koštialovský, Václav Kutík, Josef Liška, Jan Matějka, Josef Nervart, Jiří Potoček,
Jan Prokeš, Antonín Purkrábek, Jan Ryba, František Ryšavý, Václav Sicha, František Švejda,
Alexandr Valenta, Josef Veselý, František Vokal, Josef Vrba, Čeněk Vyskočil, František Vytlačil,
Josef Vytlačil,
1875
Jan Boháček, Karel Cejnar, František Dostál, Josef Dryml, Jan Hampl, František Holý, Emil Janáček,
Dragutin Jovanovič, Josef Kašpar, Augustin Kopecký, Jan Novák, Josef Novák, František Novotný,
Pavel Nykl, Jan Polák, František Polívka, Karel Roček, Stanislav Stanislavjevič, Jan Strnad, Arnošt
Svoboda, Alois Šírlo, Ladislav Štěpánek, Josef Váša, Vojtěch Veselý, Josef Vitoušek, Antonín Vitt,
Josef Žák,
1876
Karel Bureš, Václav Dušek, Matěj Fiala, František Hrdina, Josef Chaloupský, Jaroslav Chock, Jan
Knobloch, Josef Kulhánek, Václav Meduna, Václav Milner, Adolf Pecina, Jan Pohorský, František
Poříz, František Roztočil, Jan Ryšavý, Václav Říha, Josef Šereda, František Šimonka, Frants Vlasák,
Vincenc Voženílek, Vilém Vyhan, Josef Zajíček, František Žanda, Karel Žert,
1877
Josef Berák, Bohumil Berger, Josef Černík, Mořic Daniel, Josef Esop, Karel Gallat,
Viktor Hajnovský, Josef Haman, Josef Horák, Josef Ježek, Karel Jurda, Josef Lhoták, Antonín
Materna, Jan Mikulecký, Václav Motyčka, František Ondřich, Josef Petr, Václav Procházka,
František Raich, František Řehoř, Josef Secký, František Seifert, Antonín Skála, Josef Šimák, Josef
Šturma, Václav Vaňhálek,
1878
Karel Bínovec, František Červinka, Rudolf Hanke, Václav Horák, Josef Jágr, Josef Jarolím, Emanuel
Jelínek, Josef Kadečka, Antonín Kolárský, František Kozel, Albín Lecomte, Karel Malík, Alois
Moravec, Jan Pánek, Josef Petrlík, Karel Seidl, Josef Tůma, Josef Vaněk, Karel Vašátko, Alois
Vocásek,
1879
Josef Dusil, František Fejgl, Václav Fendrich, Josef Hejcman, Václav Kopecký, Arnošt Kopta, Josef
Liska, František Machač, František Motyčka, Karel Novotný, František Pekárek, Emil Petr, Jindřich
Rieger, Jan Urbánek, Jan Vedral, Čeněk Vyskočil, Albert Zich, František Zitta, František Zlesák,
167
1880
Bohumil Balatka, Václav Bock, Filip Filipi, Rudolf Grof, František Hora, František Jankovský, Josef
Kabelak, Jan Koflák, Josef Kracik, Josef Král, Antonín Kroupa, Eduard Málek, Václav Meduna, Alois
Moravec, Alois Motyčka, Pavel Novák, Karel Odstrčil, Jindřich Paďour, Václav Pařízek, Miloš
Popovič, Václav Pultar, Bohumil Růžička, Jan Skřivánek, František Sládek, Josef Sochůrek, František
Štěrba, Antonín Štětka, Josef Vančura, Jan Vávra, František Virius, Eduard Vít, František Vítek,
Jaroslav Zebíž, František Zeman,
1881
Bohumil Benoni, Josef Brož, Klement Čapek, Josef Došek, Čeněk Douša, Josef Freidl,
Josef Gottwald, Josef Havlíček, Václav Hušek, Augustin Chrz, Čeněk Chvojka, Matěj Jelínek, Josef
Kožíšek, Jan Kunhart, Josef Nepimach, Josef Pasovský, Jan Peška, František PižI, František Roček,
Jan Smidrkal, Jan Srp, Václav Synek, Alfred Šebetovský, Jan Tejnora, Jan Vančura, František
Verner,
1882
Václav Čoubal, František Drahoš, Václav Dušek, Antonín Franc, Alois Gottler, Josef Hanička,
Ludvik Hauber, František Havelka, Cyril Hlavsa, Josef Hojsák, Jan Hons, Vladislav Jaroš, Václav
Kašík, Jan Koblasa, František Koldinský, František Konrád, Jan Kopista, Jan Křesadlo, František
Kubát, Josef Kučera, Václav Kurš, Emanuel Mašín, Jaroslav Merkl, Gustav Musil, František Plocar,
Antonín Podroušek, Karel Prchlík, Otakar Procházka, Josef Rejman, František Smetana, Jan
Šmidrkal, Otto Šnor, Josef Štěrba, František Štilec, Jan Vojáček, Antonín Vonka, František Zemina,
1883
Antonín Berák, Arnošt Černý, Jan Doležal, Josef Dvořák, František Gastgeb, František Holvek,
Čeněk Honzíček, Josef Horyna, Jaroslav Chloupek, František Chmelař, Leo Jonáš, Rudolf Kačner,
František Kolář, František Košťál, Vilém Kvnčl, Václav Kyzilka, Josef Libenský, Dominik Makalouš,
Jan Maška, Gustav Meisl, František Myslivec, Bedřich Neuman, Jan Nývet, Jiří Ouřada, Josef
Pachta, Cyril Pecháček, Karel Prchlík, Matěj Procházka, Jiří Schiller, Josef Solil, Bohuslav Uher,
Josef Vaníček, František Vařečka, Josef Vinař, Antonín Víšek, Antonín Volhejn, Jan Zahálka,
1884
Jan Bednář, Oldřich Brtník, Matěj Cízl, Rudolf Dobruský, Ferdinand Hermann, Antonín Hruša,
Rudolf Hübner, Jakub Janouš, Jan Jílek, Václav Juckl, Ladislav Kořínek, Alois Kuczej, Josef Mareš,
Jan Maška, Václav Mervart, Josef Měšťánek, Jan Navrátil, František Nežádal, Otakar Novák, Antonín
Nývlt, Jan Nývlt, Ludvík Pícha, Antonín Pokorný, Fridolín Riegel, Alois Rybyšár, Jan Řezníček, Jan
Schiller, Karel Smetáček, Václav Souček, Jan Šklíbal, Josef Šolc, Jan Tejnora, Jan Tlučhoř, Jan Topič,
Václav Vojtěch, Vojtěch Všetička, Pavel Zelinka, Jaroslav Židlický, Rudolf Živný,
1885
Josef Bobek, Václav Calda, František Dvořák, František Filipi, Alois Hladík, Richard Hlava, Václav
Holý, Josef Hynšt, Jan Jaroš, Josef Jelínek, František Jezbera, Jan Kmošek, Justin Koblasa, Václav
Kocek, Emil Komberec, Jaroslav Kořínek, Karel Kraus, Josef Macek, Josef Mňuk, Josef Müller,
Adolf Novák, Karel Procházka, Teodor Roth, Čeněk Samek, Václav Souček, František Stouda,
Ludvik Suchý, Josef Šáda, Karel Šlechta, Albrecht Tichý, Alois Valenta, Václav Valenta, Jan Vobořil,
Josef Vondráček,
168
1886
Alois Blažka, Jan Černý, Josef Dobruský, Josef Jeřábek, Karel Jozífek, Jan Kacafírek, Václav Knytl,
František Kolmistr, Čeněk Kučera, Čeněk Kurz, Rudolf Kysela, Josef Linhart, Václav Málek, Josef
Němec, Miloslav Novotný, Václav Pácalt, Karel Pallan, Václav Podstata, Jan Posejpal, Josef Pospíšil,
Josef Proche, Jan Rejholec, Václav Rolenec, Bohuslav Ruml, Jan Ruth, Josef Rykl, Miloslav Souček,
Josef Šmejda, Václav Tobolka, Josef Vlček, Josef Záruba, Jan Žid, Václav Žid,
1887
Jan Gutwald, Václav Novotný, Alois Nový, Čeňek Pětioký, František Šroubek,
1888
Jan Červinka, František Dobruský, Václav Dusil, Josef Havránek, Josef Jelínek, František Jezbera,
Čeněk Kalvoda, Josef Kořínek, jan Koutník, Vilém Křečan, Bohuslav Malý, Josef Nápravník, Karel
Nežádal, František Pithart, Jan Rohan, Václav Sixta, Miloslav Souček, Josef Šáda, Rudolf Štěpánek,
Jaroslav Vlasák,
1889
Jan Gutvald, Jindřich Herr, Alois Holý, Otakar Horký, Václav Hyrš, Josef Jarkovský, Karel Jenčík,
Bohumil Kohout, Josef Loučný, František Mareš, Karel Matouš, Richard Meisl, Jan Pokorný, Kamil
Richlý, Karel Sládeček, Čeněk Štěpánek, Václav Tobolka, Josef Vepřík, Emanuel Weiss, Josef
Záruba, František Židlický,
1890
Josef Barva, Antonín Čejka, Bohumír Frydrych, Jiří Hajnovský, Otakar Honl, Jan Huleš, Josef Josíf,
Julius Kučera, Václav Martinek, Čeněk Pětioký, Josef Piže, Václav Srb, Václav Šimonek, František
Štěpán, Josef Tomiška, Karel Vambera, Otokar Vinař,
1891
Alois Beran, Viktor Červenka, Engelbert Feit, Ignác Havel, Josef Hora, Alois Chadraba, Josef Jirout,
František Komárek, Mořic Michálek, Karel Müller, Josef Pešek, František Pospíšil, Bohuslav Radouš,
Antonín Rameš, František Randa, František Rychlík, Josef Řehák, Jaroslav Sixta, Rudolf Smetana,
Stanislav Srb, Čeněk Vinař,
1892
František Burkoň, František Červinka, Josef Hanuš, Kristián Hauser, Antonín Havránek,
Josef Chvojka, Antonín Jílek, Antonín Jiroutek, Karel Jozefy, Jaroslav Koliha, Josef Kučera, Václav
Markalous, Jan Novák, Ladislav Palička, Jan Petr, Emil Roubal, Štepán Šafařík, František Trnka,
Alois Votava,
1893
Karel Gibiš, Josef Hampl, Josef Havrda, Rudolf Herman, František Hoffman, Oldřich Horák, Ladislav
Kabrhel, Václav Kubelka, Jan Kučera, Alexandr Langer, Martin Lány, Karel Lejhanec, Matěj Liška,
Josef Moravec, Bohuslav Procházka, Dominik Procházka, Stanislav Ryšánek, Václav Soukup,
Antonín Šafařík, František Šafařík, Karel Štěpánek, Zdeněk Tůma, Josef Ventluka, František
Zikmund,
1894
Josef Boháček, Josef Fořt, Čeněk Havlín, Josef Holeka, Arnošt Kabeš, Karel Kaldarar,
Otokar Klofanda, Václav Koláčný, Josef Komárek, Jaroslav Koutský, Arnošt Lomosík, Václav
169
Macháček, Arnošt Mandelík, František Morávek, Josef Myška, Jindřich Pšorn, Jan Růžička, Josef
Salač, Antonín Snížek, Rudolf Starý, František Střasák, Jaroslav Studený, Otokar Šmíd, Stanislav
Vašák,
1895
Alexandr Alkier, Václav Crkal, Vilém Drápal, František Fleissner, Alois Hrdlička, Stanislav Hrubý,
Jan Chvojka, František Karásek, Václav Korbel, Ladislav Koťátko, Oldřich Krupař, Ladislav Kučera,
Miroslav Louda, František Matoušek, Jan Patočka, Josef Peták, Jaroslav Rakušan, Bohumil Ryšavý,
František Semerád, Alois Schütz, Josef Strýček, Otakar Šimek, Jaroslav Šíp, Gustav Vaněk, Karel
Veselka,
1896
František Beck, František Černík, Čeněk Červenka, Leopold Ehrhardt, František Hanuš,
Josef Havelka, Jan Horák, Karel Horák, Rudolf Horák, Jan Jirout, Josef Joudal, Otakar Kocourek,
Jan Kučera, Josef Linhart, František Novotný, Bohuslav Ošťádal, František Perný, Julius Peyr, Otakar
Pokorný, Jan Reitinger, Václav Semrád, Bohuslav Socha, Bedřich Šidák, Otakar Šotola, Ferdinand
Štěpán, Otakar Štěpánek, Jan Tichý, Gustav Tomášek, František Trnka, Josef Vik, František Vlasák,
Jaroslav Zahálka, Václav Zaypt, Josef Zítko,
1897
Václav Bažant, Jan Bettlach, Antonín Černý, Tomáš Engl, Václav Filip, Karel Heřmanovský, Mořic
Hrala, Jaroslav Koděra, Jan Kratochvíl, Hugo Kviatkovský, Vincenc Luška, Josef Meduna, Vladimír
Mlčoch, Jaroslav Mysliveček, Josef Nálevka, Josef Pelikán, Bedřich Perthold, Jiří Pospíšil, František
Roček, František Schreyer, Karel Stark, Josef Stome, Rudolf Sum, Josef Šulc, Alois Thuma, Josef
Turínský, Václav Vačlena, Bohumil Velík, Josef Višňák, František Vyskočil, Josef Zaňka, Stanislav
Zavadilík,
1898
František Alkier, Karel Babka, Václav Balátě, Otokar Barborka, Václav Bažant, Jan Beneš, Stanislav
Bőhm, Václav Čečelský, Antonín Čermák, Milan Dunič, Karel Dušek, Alois Grieswald, Antonín
Hájek, Robert Havránek, František Hoder, Karel Hondl, Václav Chroustovský, Rudolf Jelínek,
Václav Jilemnický, Karel Kastl, Václav Kavalíř, Jaroslav Kocourek, Karel Korecký, Josef Koutský,
Karel Kozlanský, Mojmír Kratochvíl, Otokar Kratochvíl, Vilém Krupka, Zdeněk Křečan, Jan Kubeš,
Josef Kučera, Josef Lidmila, František Mazánek, Karel Mikulášek, Emil Mínař, Jaroslav Müller,
Emanuel Musil, Augustin Odehnal, Jan Odehnal, František Pacholík, Václav Papoušek, Josef
Pochobradský, Richard Prušenovský, Josef Reichert, Josef Roubíček, Ferdinand Růžička, Josef
Skalický, Josef Slezák, Josef Stržil, Josef Šišán, Jan Šmahel, Adolf Šůra, Otokar Teklý, Karel Thuma,
Ferdinand Vaněk, Josef Vinař, Jan Vostřel, Jaroslav Zahradník, Jaroslav Žert,
1899
Richard Agulár, Ladislav Baroch, Emil Beneš, Václav Beneš, Jan Bőhm, Bernard Bradík, Ludvík
Brdlík, Václav Brtník, Dušan Čatíč, Antonín Čekal, Jaroslav Čepek, Jan Čermák, Josef Dubec,
Antonín Dvořák, Alois Fiala, Alois Fiedler, Otokar Gallat, Adolf Gemrich, Karel Haš, František
Havelka, Vladislav Holeka, Jan Horák, Josef Hudeček, Vincenc Hyhlík, Jaromír Jakeš, Václav
Jeřábek, Augustin Jindříšek, Karel Jirásek, Ladislav Jouza, Josef Kačer, Karel Kaplan, Václav Koliha,
Karel Krech, Jindřich Křivka, František Kučera, Josef Kutílek, Adolf Lieberman, Josef Ludvík, Jan
Macháček, František Macháček, Ervín Mandík, Josef Mašek, Hugo Melichar, Václav Mervart, Josef
Mládek, Emanuel Moravec, Karel Novotný, Bohumil Perner, Josef Pilnáček, Jan Plavec, Josef
Pojezdný, Vilém Pokora, Václav Rejfek, Karel Rőssler, Leonora Saxl, František Socha, František
170
Starý, Teodor Šantruček, Emanuel Šindelář, Stanislav Šmaha, Vilém Tomáš, Josef Ubelaker, Bedřich
Vančura, Jaroslav Vanický, Pavel Váša, Čeněk Vaško, Petar Veljkovič, Josef Verner, Rudolf Verner,
Vincenc Virius, Jaroslav Vítek,
1900
Antonín Bašek, Otomar Bistřický, jan Borges, Emil Cimburek, Bohuslav Čejka, Rudolf Čejka,
Vratislav Čermák, Jan Dostál, Václav Dotřel, Jindřich Dušek, Karel Formánek, Vladislav Hamřík,
Jan Hladík, Vladimír Hladík, Rudolf Hoder, Štěpán Hoder, Václav Hokynář, Josef Horák, Václav
Horák, František Horn, František Chaloupka, Václav Janák, Oldřich Jelínek, Antonín Jirásek, Josef
John, Viktor Kacl, Jaroslav Kačer, Karel Knapp, Otokar Krčmář, Josef Kudlič, Jiří Liebermann,
Antonín Macourek, Otokar Malý, František Martinec, Václav Martinovský, Jan Mikulecký, Josef
Netopil, Stanislav Nevřela, Oldřich Novotný, Jaroslav Ondráček, Jan Ošťádal, Robert Pallas, Egon
Paukert, Stanislav Pětioký, Jan Procházka, Antonín Prorok, Josef Průcha, Václav Rejfek, Václav
Roztočil, Karel Ruml, Antonín Souček, Emil Spilko, Josef Suchý, Emanuel Svatoš, Hugo Svoboda,
Josef Šafařík, Antonín Šmejkal, Miloslav Tachecí, Rudolf Vančura, Josef Výborný, Karel Výborný,
Josef Zítko,
1901
Jaroslav Brunc, Michajlo Cvijovic, František Černý, Václav Dalešický, Bohuslav Dvořák, František
Horák, Oldřich Hradec, Josef Hrstka, Oldřich Hruška, Bohumír Hudec, Ladislav Hušek, Čeněk
Chvojka, Ludvík Janeček, Karel Janus, Damjan Jovovič, Josef Kašpar, Václav Kašpar, Oldřich
Klabzuba, Václav Kořenský, Alois Kostka, Josef Koukol, Miloslav Kratochvíl, Jan Kučera, Josef
Kudlič, Adolf Kumpera, Vladimír Kysela, Josef Leden, Otakar Malý, Eduard Martinec, Vítězslav
Martinec, Antonín Matouš, František Michalec, Václav Miler, Antonín Novák, Jan Ošťádal,
Antonín Paulus, Čeněk Paulus, Josef Pazdera, Irantišek Pektor, Stanislav Pětioký, Josef Polach,
Jaroslav Pospíšil, Dragutin Protič, Vladimír Průcha, Karel Pýcha, Rudolf Rudolf, Josef Seeland,
Václav Slavík, Jan Souček, Jan Starý', František Suchý, Viktor Svoboda, Jan Syrůček, Julius Šmolka,
Jan Šnýdr, František Šrámek, Jaroslav Šubrt, Stanislav Tlučhoř, Josef Trnka, František Trojan, Alfréd
Úlehla, František Vrabec, Jan Zitko, František Zlámal,
1902
Karel Coufal, Josef Doucha, Karel Formánek, Ladislav Hofman, Václav Holub, Emil Holý, Antonín
Hons, Čeněk Horák, Jaroslav Hrdlička, Václav Janák, Jan Jech, Miloslav Jiroušek, Josef Kavka, Jiří
Koliha, František Konečný, Otakar Kratochvil, Karel Kříž, Jaroslav Leger, Eduard Lőschner,
František Malásek, Alexandr Milojevič, Josef Motyčka, František Mrva, Jaroslav Müller, Rudolf
Nevečeral, Ladislav Petrásek, Miodrag Popovič, Václav Raichert, Karel Růžička, František Rybička,
Josef Shejbal, Bohuslav Snětina, Bohumil Souček, Jaroslav Šťastný, Peťar Theodorovič, Vladimír
Tkaný, Bedřich Trubl, Čeněk Truhlář, Ladislav Turka, František Virius, Fduard Voda, Ladislav
Záruba, Alfréd Zeidler,
1903
Josef Čáp, Jaroslav Černík, Josef Černý, František Drahota, Karel Formánek, Karel Gloss,
Jan Havelka, Václav Havelka, Čeněk Holík, František Horáček, Vítězslav Horníček, Josef Hořák,
Josef Hronek, Ladislav Jarkovský, Otakar Jiroušek, Václav Kašpar, Břetislav Kautský, Josef Kouba,
Oldřich Kozák, František Lexa, Jindřich Matoušek, Václav Moravec, Josef Nečas, František Nešněra,
Karel Ondráček, František Pilous, František Plachý, Otakar Plavec, Josef Pochobradský, Robert
Politzer, Karel Proft, Gustav Procházka, Jan Procházka, Karel Pros, František Ronovský, Vincenc
Roubínek, Václav Říha, Karel Slach, Bohumil Syrový, František Šeda, Alois Šrávek, Jaroslav Tejčka,
171
Václav Topič, Jindřich Traxler, Antonín Unzeitig, Václav Vilím, Josef Vosáhlo, Arnošt Zeman, Josef
Zumr, František Žák, Rudolf Žilka,
1904
Bohuslav Bačina, Jan Bareš, Josef Brych, Karel Cejp, Vincenc Čihák, František Dobeš, František
Dubec, Josef Eliáš, Jaroslav Firbas, Antonín Hurt, Jan Kaplický, Miloslav Karel, Jaroslav Kopečný,
Karel Křivský, Václav Kuba, Bedřich Kučera, František Liebermann, Bedřich Machůrek, Karel Malý,
Jan Nepustil, Josef Novák, Adolf Novotný, František Panč, Jaroslav Panek, František Pazderník, Josef
Pecka, Josef Petráň, Václav Pospíšil, František Pouč, Josef Průdek, Jaroslav Ptáček, František
Růžička, František Římský, Adolf Slavíček, Josef Slavík, František Srb, Otomar Suchomel, Alois
Škvárek, Jindřich Štěpán, Bohumil Tikva, Karel Uher, Václav Vít, Josef Vodák, Jan Wagner,
Bohumír Zahradniček, Ladislav Zběhlík, Josef Žďárský,
1905
Antonín Babák, Václav Čapek, Václav Černý, Josef Douša, Vilibald Dvořák, Jaroslav Fikejz, Rudolf
Grogner, Čeněk Havránek, Gustav Holub, Karel Horák, Vincenc Horák, Eduard Hrdlička, František
Hromádko, Petr Chevoščinský, Václav Jírovec, Jaroslav Kabrhel, Václav Karásek, Josef Klőckler,
Jindřich Košina, František Košťál, František Kraus, Josef Kučera, Josef Kuchař, František Kuncl,
Josef Kužel, Rudolf Lacina, František Langhans, Alois Moravec, Josef Nejč, Vojtěch Niedermertl,
Jiří Pachta, Bohumil Pilař, Josef Plaček, Oldřich Prokůpek, Václav Rýdl, Karel Římský,
Jaroslav Shejbal, Alois Slavíček, Alois Slavík, Alois Sýkora, Jiří Šouša, Jaroslav Švagr, Vlastimil
Tereba, Josef Tyl, Ladislav Uhlíř, Václav Vadroň, Albert Váně, František Vavrda, Miloslav Výborný,
František Žák,
1906
Josef Baudyš, Antonín Bilkovský, Bohumil Čermák, Jaroslav Černý, Josef Černý, Václav Dalešický,
Josef Fendrich, František Grecman, Rudolf Haizl, Ludvík Harant, Josef Hartl, Josef Havelka, Karel
Havlík, Josef Ibl, Branimír Jakšič, Jaroslav Jelínek, Adolf Karlík, Alois Klofáč, Alois Kučera, Václav
Mach, František Mála, Jan Malý, Miloslav Novák, František Pelikán, Bohuslav Pich, Karel Pohl,
Václav Pokorný, Josef Pospíšil, Bohumil Řezníček, Emil Seidl, František Skořepa, Jan Slavík,
Antonín Svárovský, Jaroslav Švagr, Stanislav Telec, Josef Tlustý, Václav Voborník, Karel Vosyka,
Dragutin Vuličevič, Adolf Vyskočil,
1907
Alois Andrejs, Karel Bakeš, František Bednář, Rudolf Beneš, Jaroslav Bláha, Ferdinand Böhm,
Jaroslav Černý, František Dlahola, Josef Dvořák, František Emmer, Alois Fanta, Josef Fikejz,
Antonín Forgat, Adolf Hájek, František Hájek, Jaroslav Hájek, Arnošt Hluban, Václav Horák, Ludvík
Hostaš, Josef Hromádko, Otakar Hudec, Josef Hudík, Josef Chot, Jan Chudomel, Bohuslav Jabůrek,
Břetislav Janda, Václav Kadeřávek, František Kamarád, Karel Kamarád, František Končelík,
Vladimír Kratochvíl, Jan Kubíček, Josef Kudláček, František Kyncl, Jan Mareček, Jaroslav Mareš,
Miroslav Masopust, Vlastimil Mazánek, Emil Musil, Josef Pavlík, Josef Pejcha, Jan Plachý,
František Pochobradský, Rudolf Pokorný, František Prokop, Václav Prokůpek, Alois Rejholec, Jan
Rendl, Antonín Roček, Jan Rohlíček, Richard Seidl, Josef Sekavec, Josef Sládek, Jan Sojovský,
Václav Srb, Jan Šachl, František Šenbauer, Josef Šesták, Rudolf Štěpánek, František Trnka, Josef
Trojan, Václav Tvaroh, Jaroslav Vacek, Emanuel Vacovský, František Vačkář, Bohuslav Vambera,
František Vaško, Antonín Vik, Bohumil Vinař, Antonín Vít, Jan Vojtěch, Alois Wolf, Josef Zach,
Josef Zajíček, Vladimír Žert, František Živnůstka,
172
1908
Theodor Bábek, Bernard Baláček, František Böhm, Jaroslav Bosáček, Ladislav Brabec, František
Bradáč, Josef Bruthans, František Buchal, František Černý, Rudolf Černý, Jaroslav Dlabal, Oktavián
Doležálek, Václav Drahný, Emanuel Dřevíkovský, Josef Fejt, Karel Frič, Albert Hájek, Vilém Havlík,
Rudolf Heinrich, Jaromír Hladík, Antonín Hrma, Josef Hyhlík, Josef Chaloupka, Eduard Christen,
František Kantor, Václav Kňourek, František Kožíšek, Jan Kříž, Miodrag Kukič, Karel Kupka, Karel
Leber, Josef Marek, Bohuslav Melcer, Josef Miler, Josef Navrátil, Václav Novák, František Ornst,
Metoděj Pavlíček, Václav Pechatý, Rudolf Peřina, Josef Pleskač, Dragoš Popovič,
Alexander Povarov, Oldřich Prokůpek, Obrad Protič, Ferdinand Reiner, Josef Roubíček, Vratislav
Ryšavý, Otto Schönberger, Josef Slabý, Jaroslav Souček, František Šafránek, Miroslav Štumpf,
František Tamchyna, Vilém Tomášek, Zdeněk Tomášek, Josef Topol, Josef Trojan, František
Vaněček, Bohumil Vašák, Josef Veselský, Josef Vladyka, František Voženílek,
1909
Josef Adamec, František Bačkovský, Stanislav Bohoněk, Vladislav Bouček, Karel Brych, Rudolf
Čížek, Václav Doležal, Josef Gráň, Karel Haman, Ladislav Havelka, Zdeněk Havlík, Josef Havránek,
Jan Herkner, František Holub, Bedřich Horáček, Otakar Hrabička, Ladislav Hrubý, František Chrást,
Karel Jahn, Josef Jakl, František Jakubec, Karel Janouch, Josef Jeřábek, Karel Jirásek, Karel Jiroušek,
Vojtěch Kahoun, Ferdinand Kamarýt, Jaroslav Klenka, František Kořínek, Štěpán Kouba, Stanislav
Kovář, Václav Kozel, Rudolf Krátký, František Kubias, Jan Kupka, Josef Levý, Jaroslav Linhart,
František Löwidt, Antonín Malý, Jan Matějka, Ladislav Moravec, Josef Novotný, Jan Novotný, Josef
Pavelka, Stanislav Pavlík, František Petrák, František Petrásek, Adolf Pochobradský, Chval Pokorný,
Ljubislav Popovič, Jan Pour, Josef Pour, Ladislav Procházka, Bohumil Rais, Václav Rajdl, Bohuslav
Roček, František Rosol, Bohumír Římský, Jan Ságner, František Sedláček, Leopold Souček, Josef
Spudil, Josef Steindler, Václav Stejskal, Jaroslav Straka, Antonín Streit, Ludvík Strnad, Bohumil
Svoboda, Jan Svoboda, Karel Šenfeld, Ladislav Šmaha, Karel Šnajberk, Jan Štepán, Jan Valkoun,
Josef Váša, Jan Voráček, František Zatloukal, Otakar Zelený-Svoboda, Ferdynand Zezula,
1910
Jaroslav Bažant, Antonín Bejček, Benedikt Beneš, Jan Berák, Václav Bittmann, Václav Císařovský,
Karel Čejka, Alois Čermák, Václav Černík, Jindřich Česenek, Václav Čihák, Josef Došlý, Bohuslav
Ducháč, Roman Ducháč, Antonín Fiala, Karel Fuka, Bedřich Gut, Josef Havránek, František Horáček,
Karel Horáček, Antonín Hospodka, Svatopluk Hrubý, Ondřej Chloupek, Adolf Chmela, Josef Jakubec,
Antonín Jičínský, Vladimír Jírek, Zdeněk Jírek, Jaroslav Jiřík, Bohdan Kadlec, Jan Kantor, Jiří Klein,
Jan Klofanda, Václav Koníček, Jan Kopista, Josef Kotora, Ladislav Kouřík, Václav Kůrka, Vít
Kužela, Jovan Lekič, Bedřich Makeš, Bohuslav Malý, Antonín Mašín, Josef Mládek, Josef Mňuk,
Petr Neckař, Gracián Novák, Josef Ota, Karel Pešl, František Pich, Ferdinand Pomezný, Alexander
Procházka, Václav Prokůpek, Antonín Průcha, Svetozar Radič, Jan Řezníček, Achil Sládek, Václav
Slavík, Vladimír Slavík, Bohumil Souček, Václav Stehlík, Václav Steinbach, Bohuslav Svoboda,
Josef Svoboda, Josef Šípek, Ladislav Šmaha, Václav Šolc, Vilém Štojdl, Václav Šulc, Zdeněk
Turecký, František Vedral, Josef Vidner, František Voldan, Jaroslav Vondrák, Jan Zadražil,
Karel Zlonický, Arnošt Zvára, Fmanuel Žák,
1911
Josef Bartoníček, Jaroslav Beneš, Adolf Bohatec, Ladislav Čermák, František Černík, Bohuslav Diviš,
František Dvořáček, Josef Fiala, Jan Fikejz, František Frydrych, František Hamáček, Oto Hocke,
Antonín Holovský, Jan Hruška, Antonín Hubka, Karel Jahoda, Jakub Janjič, František Jeřábek, Jan
Ježek, Jaroslav Kaura, Rudolf Kloboučník, Josef Klouda, Bohdan Kocura, Josef Kolovratník, Václav
Kolovratník, Jan Komárek, František Kopecký, Václav Kopecký, Josef Kožíšek, Antonín Krupka, Jan
173
Kubánek, Václav Kubka, František Kučera, Jaroslav Kuthan, Jindřich Listopad, Antonín Mareš,
Blahoslav Melhuba, František Morávek, Jaroslav Novák, Josef Novák, Josef Pavlíček, František
Pazderník, Josef Pich, Jaroslav Reidinger, Jaroslav Roček, Eduard Roleček, Josef Řehák, František
Salášek, Václav Sirůček, Jan Slavík, Josef Smola, Josef Svoboda, Jaroslav Šmíd, Jan Štěpánek,
Oldřich Štolc, Vojtěch Švejk, František Tamchyna, Josef Tesař, Robert Thér, Jakub Tibitancl, Josef
Tichý, Jan Váňa, Václav Vančura, Karel Vaněk, František Vaňha, Josef Vigner, Josef Víšek, Jan
Vítkovský, Emanuel Vočka, Karel Vondra, Josef Voženílek, František Voženílek, Jan Všetečka,
František Vyskočil, Jan Weinberger, František Wimmer, Vilibald Zdražil, Jaroslav Zedník, Karel
Zeman, Karel Žalud, Karel Žert,
1912
Josef Bittner, Richard Bondy-Charvát, Václav Cválovský, Rudolf Černý, Vladimír Čížek, Josef
Douša, Ladislav Feršman, Artur Fesl, Jaroslav Fibír, Jindřich Gebhart, Emanuel Hájek, Josef Hajzl,
Jan Hlaváček, Alois Houdek, Jaroslav Hrach, Josef Hříbek, Václav Huka, Antonín Hvížďala, Jaroslav
Joneš, Jaroslav Klust, František Koníček, Gligorij Kopissazovič, Miloslav Kralert, Bohumil Kroulík,
František Kubín, Ferdinand Kubowicz, Vladimír Lahoda, Josef Machač, Bohumil Málek, Vincenc
Matějka, Adolf Mikura, Miroslav Miláček, Stanislav Moravec, František Musil, Viktor Novák,
Stanislav Pelouch, Cyril Pešek, Josef Peterka, Josef Petráň, Josef Pičman, Ladislav Plášil, Soběslav
Pochobradský, Josef Polák, Jan Potměšil, Jan Prokůpek, Josef Přibáň, Antonín Přibyl, Evžen Riegel,
Vincenc Roček, Bohumír Rosenbaum, Čestmír Rosenkranc, Karel Rudolf, Alois Ryšavý, František
Satran, Jan Síla, Václav Stehlík, Jan Suda, Jan Svoboda, Zdeněk Šindelář, Jaroslav Štelovský,
František Šturc, Jaroslav Topič, Jan Tužil, Václav Ulrich, Miloslav Vápenik, Ladislav Vlasák, Karel
Vočka, Zdeněk Vojtěch, František Vokřál, Karel Voženílek, Josef Zelinka,
1913
Emilian Bednář, Karel Bláha, František Borovička, Josef Boura, Jaroslav Cejp, František Cikánek,
Josef Částek, Vincenc Čermák, Zdeněk Daneš, Jaroslav Dobruský, Josef Dušánek, Václav Formánek,
Pavel Gaudin, Stanislav Gebas, Karel Hájek, Jan Havelka, Jan Helebrant, Jaroslav Hlaváček,
Vladimír Hofbauer, Oldřich Hrdina, Antonín Hurych, Karel Hynek, Čeněk Chadraba, Bedřich
Kabrhel, Jaroslav Kalina, Josef Karban, Josef Kavka, Silvestr Kokeš, Jiří Konečný, Zdeněk Kubát,
Josef Kubata, Jaroslav Macháček, Jaroslav Malý, Jaroslav Marek, Vladimír Milde, Josef Mukařovský,
Josef Němeček, František Nepivoda, František Novák, Josef Novotný, Václav Novotný, František
Opočenský, Václav Papík, Josef Petráň, Jaroslav Pilař, Bohumil Piskáček, Václav Pochobradský,
Antonín Pokorný, Vincenc Pokorný, Jan Prager, Josef Procházka, Josef Prorok, Čedomír Rajič,
Bedřich Roztočil, Josef Rygl, Jan Shejbal, Antonín Slanina, Václav Steklý, Bohumil Strouhal, Ignác
Střída, Boleslav Swietochowski, Bohuslav Šíp, Karel Šmeykal, František Šrettr, Jaroslav Štěpánek,
Josef Šttych, Karel Šustr, František Valášek, Jan Voženílek, Bohumil Vyšata, Václav Weinberg,
Jaroslav Zlatník, Karel Žert, František Žídek,
1914
Viktor Anderle, František Bartoníček, Rudolf Bečička, Josef Bednář, Bohuslav Čábelka, Bohuslav
Černý, Jan Černý, Josef Černý, Oldřich Černý, Václav Červinka, Václav Činka, Jaroslav Dvořák,
František Fejil, Bohumil Fikejz, Karel Forman, Josef Freiberg, Otto Frinta, Jan Fulík, Josef Fulín,
Pavel Gaudin, Jaroslav Glos, Jaroslav Hajník, Václav Hejl, Karel Hladík, František Hlaváček, Jaromír
Holanec, Jaroslav Honc, Václav Chadraha, Josef Jahelka, Vojtěch Janák, Alois Jursa, Josef Karban,
Václav Klust, Karel Komberec, Josef Košťál, Vilém Kuhn, Josef Lhota, Kvido Líbal, František Mařas,
Josef Ostatnický, Stanislav Pášma, Jiří Pospíšil, Václav Prokeš, Josef Ptáček, Josef Rampas, Karel
Rozmarín, Václav Sedláček, Václav Skřivánek, František Svoboda, Jan Šafka, Josef Šmejkal,
174
František Štefek, František Tůma, Jakub Turek, Eduard Tvarožek, Josef Vaňásek, Jaroslav Vedral,
František Veselý, Josef Vyčítal, Robert Weisser, František Winternitz, Zdeněk Žabka,
1915
Viktor Anderle, František Berný, Augustin Beyšovec, Václav Bittner, Eduard Blažek, Jan Bruthans,
Jaromír Hauk, Josef Hlávka, Břetislav Hnilička, Josef Holan, Josef Hornát, Karel Horyna, Josef
Hošek, Vilibald Jansa, Miroslav Jindřich, Josef Koldinský, Jan Kopecký, František Košťál, Jan
Krátký, Josef Kunz, Karel Kuťák, Ladislav Kuthan, Jan Líbal, František Ličko, Josef Modráček,
Zdeněk Motyčka, Ferdinand Myslík, Václav Passer, František Pejcha, Karel Plecitý, Arnošt
Pluhovský, Bohuslav Pochobradský, Josef Prášek, Jan Roček, Josef Seyfert, Rudolf Schneider, Jan
Skolaudy, Matěj Slavík, Alois Straka, Karel Svoboda, Jaroslav Šťastný, Lev Taussig, František
Těšínský, Jan Tichý, Václav Tomášek, František Tuhý, Josef Vacovský, Václav Vančura, František
Vávra, Jaroslav Víšek, Vincenc Vondráček, Eduard Vrabec, Karel Vydra, Jan Vytlačil,
1916
Jaroslav Antoš, Antonín Beneš, Jaroslav Břach, Ladislav Červinka, František David, Jan Fousek, Fmil
Fuksa, Čeněk Hanuš, Jaroslav Chloupek, Ladislav Chmelař, Oldřich Chroust, Antonín Jakubec,
Otakar Jelínek, Josef Jirout, Miroslav Kadlec, Jindřich Kafuněk, Karel Kaldarar, František Knittl,
František Kohoutek, Jan Kostkan, Václav Kotek, Jaroslav Kraus, Antonín Kučera, Josef Kvapil,
Josef Malkovský, Antonín Matyska, Karel Maxmilián, Alois Mikura, Karel Miškovský, František
Pecha, Josef Pernička, Václav Pešek, Václav Prášil, Bohumil Pravda, Ferdinand Rejthárek,
Václav Resl, Ladislav Salfický, Vlastimil Slavíček, Josef Slavík, Karel Stehlík, František Straka,
Petr Svoboda, Josef Šimek, Vlastimil Štěpán, Adolf Šúra, Stanislav Šustr, Rudolf Tolar, František
Tomášek, Jaroslav Trojan, Jan Tůma, Ladislav Tužil, Stanislav Vacek, Vojtěch Valkoun, Josef Vejda,
Václav Vozáb, František Vrzán, Josef Vyskočil, František Zezulák,
1917
Václav Bartošek, Jindřich Baudyš, František Bendák, Bedřich Bloudek, Jaroslav Bulušek, Jan Čejka,
Josef Černík, Karel Drábek, Čeněk Dušek, Miloslav Dušek, Jaroslav Firkušný, Antonín Fousek,
František Glanc, František Gregora, Bohuslav Horák, Josef Hosman, Oldřich Chmelař, Josef Jaroš,
Gustav Kabíček, Josef Kmoch, Vratislav Kmošek, Josef Kynčil, Jaroslav Malecha, Jiří Malinský,
Josef Marek, Josef Matyáš, Ladislav Mikšovský, Jaroslav Milota, Václav Novotný, Josef Paděra,
Josef Pelikán, Liboslav Petráš, Josef Petrášek, Vladimír Plachý, Václav Prášil, Josef Převrátil,
Čeněk Ptáček, Jaroslav Rychtera, Oldřich Rykl, Vojtěch Sedlák, Čeněk Sixta, Ladislav Svoboda,
Josef Šára, Slavomír Štěpánek, Josef Tauber, František Teplý, Bohumil Tichota, Josef Trnka, Jan
Udržal, Josef Vaněk, Václav Vavřinec, Josef Vejda, Vladimír Vodička, Václav Vosáhlo,
1918
Antonín Alexander, Emanuel Anton, Václav Antoš, František Balcar, František Bendl, Jan Beneš, Jiří
Bílý, Jaroslav Bláha, Karel Břach, Josef Červený, Ladislav Dalihod, Jaromír Dobrovolný, Jaroslav
Funda, Karel Fuxa, Vincenc Haizl, Josef Holub, Jan Hozman, Alois Hraba, Antonín Hruša, Miloš
Hüttig, Josef Chocenský, Jaroslav Chroust, František Ježek, Felix Káral, Josef Klesal, Josef Kocman,
Antonín Kohout, Vladimír Kohout, Prokop Kratochvíl, František Lhota, František Martínek, Josef
Mertlík, Karel Mimra, Ladislav Morávek, Jan Neumann, Miloš Novák, Václav Novotný, Antonín
Pavlík, František Pekárek, Josef Pich, Václav Prášil, František Půhoný, Karel Rathouský,
Václav Seidl, Vlastimil Sixta, Karel Smola, Josef Sochor, Rudolf Sochor, Josef Souček, František
Šašek, Josef Širůček, Václav Šverma, František Teplý, František Tichý, Antonín Tišler, Zdeněk
Toužimský, Josef Vais, Josef Vančura, Jan Vik, Adolf Vinař, Jan Vlačiha, Julius Zajíc, Jaroslav
Zoubek, Alois Židlický,
175
1919
Vladimír Bartoš, Josef Baše, Josef Bednář, Jan Bělský, Jaroslav Benda, Jan Bendl, Alois Bíba, jan
Cejp, Jindřich Černý, František Čížek, Václav Čuta, Karel Daněk, František Dobrkovský, Josef
Dočekal, Bohumil Dušek, Ladislav Dvořáček, František Fidrmuc, František Findejs, Jan Fousek,
Jaromír Hamza, Vratislav Havlovic, František Hodač, Jaroslav Horáček, Josef Horáček, Oldřich
Horáček, František Hvížďala, Stanislav Chaloupka, Gustav Janák, Karel Janeček, Jaroslav Janota, Jan
Jarkovský, Petr Jilemnický, Bohuš Kmošek, Ladislav Kobosil, Karel Konvalinka, Josef Krátký,
Vincenc Křečan, Vincenc Kunygr, František Landovský, Bohumil Laštůvka, Josef Lejhanec, Jaromír
Lenoch, Josef liška, František Malínský, Josef Marek, Rudolf Marek, Josef Martínek, Josef Mašát,
Josef Matějka, František Mikolášek, Oldřich Miškovský, Jindřich Moravec, Josef Nechvátal,
František Novák, Jan Novák, Jaroslav Novák, Václav Novák, Václav Obešlo, František Pečenka,
Bohumil Petránek, Josef Pilař, Bohuslav Plašil, Ladislav Pokorný, Václav Procházka, František
Pýcha, Václav Rathouský, František Rohlík, Jaromír Rosol, Václav Ryčl, Lidislav Sedlák, Jiří
Schmoranz, František Sklenář, Jaroslav Slavíček, Alois Slavík, Václav Slavík, Josef Slezák, Jan
Smetana, František Sobota, Jan Solil, Miroslav Starý, Karel Svoboda, Václav Šíp, Jaroslav Škoda,
Josef Šmelhaus, Josef Šolc, Bohuslav Šrámek, Vladimír Šubrt, Jan Šula, František Valenta,
Jan Vaníček, Vladimír Váša, Alois Velek, Josef Vítek, Josef Vrabec, Miloslav Vyskočil, Vilém
Zeman, Josef Znamínko, Břetislav Židlický,
1920
Hugo Andrle, Josef Andrle, Stanislav Andrýs, Ladislav Beneš, Jaroslav Boček, František Borecký,
Josef Bukač, Bohuslav Burka, Jan Celler, Josef Císař, Arnošt Čapek, Jaroslav Dirn, Jaroslav Doležal,
Ludvík Doležal, Rudolf Doležal, Rudolf Dvořák, Vladimír Faltys, Josef Feygl, František
Fleischhans, Ferdinand Foršt, Ladislav Frengl, Josef Frič, František Fuka, František Fürst, František
Hajný, Jaroslav Hakauf, Josef Halda, Jaroslav Havelka, Stanislav Havlíček, Jaroslav Hertl, František
Hlušička, Karel Holub, Miroslav Holub, František Horák, Jaroslav Horák, Josef Horák, Vladimír
Horák, Josef Horálek, Jan Hozman, Jaroslav Hrabánek, Josef Hrdina, František Hrdý, Pavel Hrubeš,
Václav Huráň, Josef Chaloupka, Cyril Jurenka, Ladislav Kabrhel, Miloslav Kantůrek, Josef Kareš,
Václav Kašpar, Erazim Kohák, Jaroslav Komárek, Bohumil Kopecký, Karel Korbel, Josef Koťara,
Karel Koubek, František Kovář, Dominik Krátký, Jaroslav Krtička, Jan Krystuf, Josef Kubelka,
František Kučera, Rudolf Laška, Václav Laštovička, Jan Lidický, Ladislav Lichtenberg,
Josef Machač, Miloslav Malínský, František Malíř, Josef Mervart, Jan Mikelka, Josef Mikšovský,
Robert Mysliveček, Rudolf Mysliveček, Vladimír Nešpor, Bedřich Novák, Karel Novotný, Václav
Obešlo, Miroslav Palouš, Josef Pázler, Karel Polák, Otakar Polák, František Rejman, Josef Roubínek,
Josef Sedlák, Bohuslav Severin, Antonín Slanina, František Slavík, Jan Soukup, Jan Staněk, Jaroslav
Stránský, Hynek Suchánek, Hugo Sum, Jan Svoboda, Josef Svoboda, Stanislav Svoboda, Jan Syrový,
Karel Šašek, František Šimon, Alois Šmejkal, Antonín Špaček, Václav Špirk, Jan Teplý, Antonín
Tichý, Karel Traxler, Josef Truhlář, Alois Urbánek, Miloš Vácha, Stanislav Vávra, Hynek Vavruška,
František Vavřina, Stanislav Veselý, Ladislav Veska, František Víšek, Josef Vítek, Bohumil Vlach,
František Vlasák, Karel Vosolsobě, Václav Voženílek, František Voženílek, František Výborný,
Adolf Vyskočil, Josef Waisser, Josef Záruba, Karel Zedníček, Josef Zíma, Václav Zubr,
1921
Václav Bartoň, Teodor Bílý, Václav Blažek, Ignác Brož, Václav Brzák, Jiří Břich, Jan Bureš, Jiří Čáp,
Bedřich Čapek, Josef Čepek, Václav Černík, Bohuslav Červenka, Alois Dobiáš, Albín Dobrovolný,
Vladimír Eliáš, Stanislav Fiala, Josef Fuksa, Jaroslav Funda, Vojtěch Fuxa, Rudolf Hajzl, Josef
Havelka, František Havlín, Antonín Hervert, Antonín Holub, Bohuslav Homolka, Bedřich Hradec,
176
František Chvojka, František Jakoubek, Jaroslav Jakoubek, František Jampílek, Jan Janák, Václav
Jareš, Jan Jičínský, Karel Jiroušek, Josef Jonáš, Josef Kačín, Jaroslav Kaňka, Josef Kaplánek, Josef
Kašpar, Vratislav Kavka, Zdeněk Klang, Josef Knaibl, Adolf Kňourek, Josef Kočí, Jan Kopecký,
František Košťál, Václav Košťál, Jaroslav Kout, Jaroslav Koutek, Jaroslav Krsek, Josef Krupička,
Bohuslav Křepinský, Bohumil Kučera, František Kučera, Josef Kupka, Václav Kužel, Antonín
Kynčil, Jan Lochman, Václav Macháně, Václav Marek, Jaroslav Míšek, Jan Morávek, František
Musil, František Nol, Jaroslav Nosek, Bohumír Novák, František Novák, František Novotný, Vincenc
Paďour, František Paleček, Antonín Pavlíček, Augustin Pecháček, František Pelikán, František
Pernička, František Petr, Jaroslav Petrášek, Václav Petru, Jan Pikl, Václav Pírko, Josef Pochobradský,
Ladislav Pochobradský, František Poličanský, Zdeněk Pospíšil, Čeněk Procházka, Bohumír Prokeš,
Josef Přibyl, Jáchym Pužman, Bohuslav Radouš, Richard Richter, Jan Roll, Břetislav Roubínek,
František Rouha, Václav Sedláček, Jaromír Sekanina, Josef Semecký, Josef Skalský, Jan Sládek,
Karel Slezák, Jaroslav Sobota, Ctirad Sobotka, Miloš Střecha, František Svatoš, Josef Svoboda, Josef
Šmahel, Josef Šmirous, Jaroslav Štangler, František Štekl, Bohuslav Šťovíček, Václav Švejk, Jan
Truhlář, Ladislav Valášek, Čeněk Valtr, Josef Vaníček, Jaroslav Včelák, Jaroslav Verner, Miloslav
Verner, Jan Veselý, Josef Volenec, Vratislav Vraný, Jan Vrbata, Jan Vyskočil, Ladislav Zajíček, Josef
Zamastil, Josef Zástěra, František Zedník, Adolf Zelený, František Zima,
1922
hospodářská škola
Jaroslav Benáček, Miroslav Berger, Josef Brich, Stanislav Červený, Otto Dvořáček, Vojtěch Eliáš,
Václav Fabián, Josef Fiala, Otto Gőbl, František Hak, Antonín Hampl, Jan Havlín, Vratislav
Homolka, František Horák, Josef Houra, Antonín Hrbolka, Josef Hruška, Jindřich Jašek, Jan Jirsák,
Leopold Kalina, Josef Kalousek, Karel Kašpar, Vojtěch Kopecký, Jan Kotrč, František Král, Alois
Kriegl, Stanislav Kučera, Nikola Kuliš, Ludvík Kůrka, Karel Kysilka, Miloslav Liska, Antonín
Loučka, Jindřich Marek, Václav Mervart, Václav Michal, Josef Mráz, Josef Nováček, František
Novák, Josef Novotný, Josef Pavlíček, Josef Pešek, František Písař, Vladimír Plesnivý,
Bohumil Pokorný, František Pozdník, Bedřich Reichman, Jan Renč, Bohuslav Skřivánek, Antonín
Sládek, Josef Smetana, Miloslav Spiegel, Václav Svoboda, Bohuslav Syrůček, Václav Škoda, Josef
Štěpánek, Josef Štursa, Jan Ťukálek, Ladislav Vaško, Josef Vejdělek, František Věříš, Jan Vích, Josef
Vraný, Stanislav Zedníček, Oldřich Zilvar, František Zítko, Vladimír Židlický,
vyšší hospodyňská škola
Antonie Abrahamová, Jarmila Bálková, Ludmila Boháčová, Jiřina Dobřichovská, Amálie Dvorská,
Anna Masopustová, Františka Němcová, Jarmila Poláková, Vlasta Procházková, Marie Roubíková,
Marie Secká, Marie Spudilová, Marie Vlková, Marie Vogeltanzová, Vlasta Vogeltanzová,
1923
vyšší hospodyňská škola
Miloslava Balharová, Marie Čapková, Jarmila Čejková, Věnceslava Daňková, Anežka Gazdiková,
Otilie Hlobilová, Milena Hušková, Štefana Karakanovská, Slavěna Křenková, Josefa Latináková,
Marie Lepsíková, Radka Mateeva, Ludmila Minaříková, Graciela Níkolová, Ludmila Paligová,
Zdravka Popova, Vlasta Roháčova, Marie Rosenbaumová, Ivanka Saraďová, Leopolda Sokolová,
Josefa Štěpánková, Božena Turovská, Anna Vlková, Ludmila Vlková,
1924
vyšší hospodářská škola
Jaroslav Brych, František Burda, Václav Cihlář, Jaroslav Čejka, Jan Dalecký, Josef Divišek, Josef
Ehrenberger, Miroslav Hála, Josef Hartych, Josef Horák, Emil Jakeš, Miroslav Jehlička, Bohuslav
177
Kašpar, Antonín Kolář, Ladislav Král, František Kučera, Václav Maupic, Jiří Morávek, Antonín
Musil, Václav Podubský, Jaroslav Procházka, Čeněk Smetánka, Jindřich Smeykal, Jan Sýč, Bohuslav
Syrový-Vojtěchovský, Josef Šnajdr, Karel Špaček, Josef Špalek, Václav Špringl, František Vácha,
Josef Vik, František Voženílek, Jan Vyskočil,
vyšší hospodyňská škola
Marie Branecká, Marie Čálková, Ludmila Drábová, Anna Ečerová, Anna Fibichova, Magdalena
Hodanová, Adolfa Holá, Emilie Horáčková, Albína Hřebáčková, Libuše Hubalová, Marie
Komárkova, Kristina Kopecká, Zuzana Krišková, Helena Petrecká, Milada Procházková, Anna
Sixtová-Fryntová, Anastázie Šmirousová, Hermina Wittová, Albína Zitová,
1925
vyšší hospodářská škola
Jan Beckert, Antonín Borovec, Karel Čech, Jaroslav Dubský, Kliment Galuška, Josef Hejsek, Hugo
Holeček, František Horník, Petr Hrnčál, Jan Kaldarar, František Klazar, Jan Kořínek, Josef Kořínek,
Čeněk Košťál, Živojin Kovčin, František Kratochvíl, Bohumil Kroulík, Josef Machata, Ludvik Mareš,
František Nešnera, František Novák, Vladimír Panchártek, Karel Plzák, Alfons Pochylý, František
Randa, Bedřich Rosendorfský, Vítězslav Smetana, Josef Vařečka, Ladislav Vávra, Jiří Vavroušek,
Josef Zavřel,
vyšší hospodyňská škola
Marie Bendová, Marie Březinová, Vlasta Červinková, Julie Chvojková, Marie Kočišová, Jiřina
Krajičková, Anna Lišková, Emilie Macháčková, Anděla Nováková, Marie Petýrková, Pavla
Pietschmannová, Milena Pilařová, Ludmila Říhová, Vlasta Vlachová, Vlasta Vondrová, Jitka
Zárubová-Pfeffermannová, Anna Židlická,
1926
vyšší hospodářská škola
Ludvík Bareš, Jaroslav Beran, Ferdinand Bőhm, František Brož, Otto Černík, Jaroslav Doucha,
Antonín Homolka, Jaroslav Horák, Vlastimil Hrubeš, František Jelínek, Jaroslav Jelínek, Josef
Jičínský, František Kmošek, Stanislav Krpálek, Hilarion Kukšin, Václav Mareš, Vítězslav Novák,
Josef Posecký, Vendelín Procházka, Vojtěch Prokop, Bohumír Sládek, Jaroslav Šimonek, Vladimír
Škorpík, Václav Štefánek, Ladislav Švadlenka, Rostislav Vaca, Jan Vápeník, František Vávra, Jan
Vávra, Josef Višňák, Bohumil Záleský,
vyšší hospodyňská škola
Olga Bacharová, Marie Barvinková, Zdeňka Dvořáková, Marie Hendrychová, Ludmila Krucká, Marie
Krýzová, Pavla Křížová, Klementa Lofherová, Helena Machková, Marie Mansfeldová, Jiřina
Michalcová, Marie Nováková, Maric Nováková, Božena Novotná, Anna Sailerová, Matylda
Sutórisová, Marie Šindlerová, Maric Štechcrová, Ludmila Tocháčková,
1927
vyšší hospodářská škola
Josef Alinče, František Bitmann, Jan Jiránek, Jindřich Jiránek, Jiří Kabeláč, Jaroslav Kalina, Josef
Kňourek, Josef Konrád, Ladislav Kořínek, Karel Košťál, Oldřich Kraus, Otakar Kroulik, Miloslav
Kroulík, Václav Kroulík, Zdeněk Křečan, Ladislav Kučera, Josef Kutnar, Josef Lokvenc, Jiří
Oberlad, Adolf Pavlík, Jiří Piščak, František Podhajský, Josef Pomezný, Karel Prášek, František
Prokeš, Zdeněk Riedlinger, Jiří Šmaha, Jan Tužil, Bohumil Vosáhlo, Jan Zelenka, Václav Zolman,
178
vyšší hospodyňská škola
Velička Atanasová, Marie Beková, Marie Beranová, Penka Dimitrová, Vasila Dimitrová, Anastazie
Fišerová, Jiřina Horná, Alžběta Jarošová, Ferdinanda Koeijová, Jaromíra Levá, Marie Lindnerová,
Růžena Máchalová, Ludmila Maryšková, Alžběta Pechová, Zdeňka Pfeifferová, Jiřina Setunská,
Božena Sladká, Ludmila Škodová, Vilma Žilková,
1928
vyšší hospodářská škola
Josef Čižinský, Jaroslav Gabriel, Bohuslav Häusl, Josef Havrda, Bohuslav Heřmanovský, Václav
Horák, Květoslav Hruška, Stanislav Jirout, Josef Karlík, František Kučera, Antonín Martínek,
František Moravec, Zdeněk Pohorský, Bedřich Pokorný, Milomír Popovič, Jana Pravdová, František
Rudolf, Čeněk Semerád, Stanislav Stýblo, Stanislav Svoboda, Josef Šroller, Otokar Štěpánek, Josef
Vašina, Jan Voženílek,
vyšší hospodyňská škola
Libuše Benešová, Anna Červinková, Vlasta Dobiášová, Marie Dvořáková, Otilie Fajmanová, Anna
Fišerová, Marie Fleková, Anna Hájková, Gabriela Hušková, Květoslava Kislingerová, Libuše
Kofránková, Anna Krisová, Marie Míčová, Jiřina Mištová, Věra Němcová, Jana Pravdová, Hedvika
Priknerová, Božena Říhová, Anna Teplá, Libuše Vacková, Jarmila Vacová, Lidmila Vlčková,
Růžena Vosáhlová,
1929
vyšší hospodářská škola
Alois Boháč, Antonín Bouchal, Vratislav Čermák, Karel Dlask, Jaroslav Dobiáš, Vladimír Dubský,
Jan Dvořák, Josef Herger, Václav Hladík, Josef Horák, Vladimír Horák, Josef Horník, Jaroslav Jakl,
Antonín Jiroudek, Josef Kincl, Josef Kudrnka, Václav Morávek, Josef Nápravník, Zdeněk Oberland,
Ctirad Ouhrabka, Josef Patzak, Jaromír Řehounek, Václav Starý, Josef Syrový, Josef Šťovíček,
Dominik Těšík, Karel Wiedersperg, Štěpán Winter, Oldřich Zelenka, Miloš Žák,
vyšší hospodyňská škola
Velička Atanasová, Růžena Bachurová, Anna Bártová, Alžběta Čapková, Božena Čermáková, Věra
Dobiášová, Květa Faltová, Miroslava Fialová, Emilie Jelínková, Vlasta Johnová, Vlasta Lavičková,
Anna Pechová, Helena Smídová, Anna Topinková, Marie Tycarová,
1930
vyšší hospodářská škola
Vilém Heřmanovský, Jan Hyhlík, Josef Chvojka, Josef Jakl, Jarmila Jeníková, Miroslav Kačer, Čeněk
Kudrnka, František Martínek, Jaromír Řehounek, Marie Švadlenková, Václav Urban, Pravoslav Uzel,
Jan Vavruška, František Vlasák,
vyšší hospodyňská škola
Anna Bartošová, Marie Bouchalová, Běla Brychová, Elena Ducová, Margita Hohošová,
Hana Charvátová, Zdeňka Jičínská, Věra Jíralová, Jindřiška Kellnerová, Jarmila Kučerová, Jelena
Kůrková, Jasnuše Langrová, Hedvika Linhartová, Štefanie Morávková, Zdeňka Polesná, Anna
Sobolíková, Marie Šmídová, Vlasta Uhlířová, Kristina Vozábová, Eliška Vyskočilová,
1931
vyšší hospodářská škola
Vladimír Bílek, Jan Blažek, Jiři Dvořáček, Jaroslav Hofmann, Zdeněk Hyksa, Josef Jangl, Ladislav
Kabrhel, Jan Korbel, Stanislav Kučera, Lubomír Landa, František Mareš, Josef Matějka, František
179
Mokroš, Vratislav Ouzský, Mirko Petr, Vladimír Procházka, František Roček, Josef Růzha, Zdeněk
Sixta, František Stehlík, Antonín Stýblo, Josef Šafařovský, Vilém Vacek, Jan Vlček, Jaroslav
Výborný, Stanislav Zelenka, Josef Zilvar,
vyšší hospodyňská škola
Marie Hádlová, Marie Jakešová, Bronislava Jasiówna, Marie Kaplická, Božena Klimešová,
Miloslava Kopistova, Hana Mužíková, Květa Nováková, Vlasta Pecinková, Věnceslava Petschová,
Marie Šímová, Drahomíra Vonostránská, Miroslava Vyskočilová,
1932
vyšší hospodářská škola
Václav Baňka, Josef Beránek, Jiří Calaš, František Češka, František Dočkal, Josef Havrda, František
Chytra, Josef Jičínský, Zdeněk Kriso, Oldřich Kubát, Miloslav Luňáček, Vlastimil Meduna, Vincenc
Michal, Jan Mikulecký, Karel Pavlík, Josef Polák, František Pospíšil, Rudolf Rudolf, Josef
Řehounek, Josef Šafařík, Jaroslav Štěpánek, Miroslav Toulec, Jaroslav Veselý, Jan Vondráček,
vyšší hospodyňská škola
Miluše Frýdová, Marie Hermanová, Marie Klementová, Růžena Kušková, Jarmila Langrová, Blažena
Němcová, Marie Pisingrová, Josefa Puntarová, Marie Slavíková, Vlasta Šestáková, Marie Špačková,
Vilemína Verychová,
1933
vyšší hospodářská škola
František Bačina, Jiří Dorazil, Josef Freiberk, Bohuslav Holický, Jaroslav Holubář,
Zdeněk Hostovský, Rudolf Hrstka, Karel Janda, Josef Janků, Václav Jehlička, Karel Klempa, Václav
Komárek, Václav Králík, Jan Kubias, Jiří Lux, František Micka, Jiří Morávek, Václav Musil,
Bohuslav Plecháček, Václav Podlipský, Josef Pospíšil, Bohuslav Řezníček, Antonín Srb, František
Synek, Josef Šádek, Jan Špaček, Adolf Trojan, Jaroslav Urban, Ladislav Valenta, Stanislav Valenta,
Otakar Váša, Jan Vostřel, Zdeněk Zeman,
vyšší hospodyňská škola
Božena Bendová, Berta Bouchalová, Marie Brožová, Věra Cardalová, Fliška Fejfarová, Zdeňka
Hladíková, Růžena Hlásecká, Žofie Chaloupecká, Františka Jakoubkova, Stanislava Korečková,
Miloslava Mrkvičková, Ludmila Myslivečkova, Božena Polívková, Jaroslava Rýdlová, Anna
Šimonová, Anežka Šlechtová, Marie Zourková,
1934
vyšší hospodářská škola
Václav Beran, Jaroslav Horák, Bohuslav Hrnčíř, Josef Chvojka, František Jelínek, Stanislav Jemelka,
Josef Kostkán, Jan Koula, Jiří Křečan, Josef Kubizňák, Josef Kuchař, Alois Kunst, Ladislav Kutílek,
Rudolf Nejman, Josef Němeček, Jaroslav Nemejta, Josef Novák, Josef Pelikán, František Pertle,
Karel Pivec, Jan Rayman, Jiří Schick, Karel Skála, Josef Skalický, Jaromír Staněk, Jindřich Strouhal,
Miloslav Šmaha, František Šotola, Jaroslav Tauber, Ladislav Zběhlík, Marie Zourková,
vyšší hospodyňská škola
Marie Čejková, Anna Denková, Marie Kubcová, Marie Mokrá, Fliška Nosterská, Dáša Poláková,
Růžena Račetovičová, Hana Shejbalová, Radmila Stankovičová, Marta Tomášková, Vlasta
Vrzaňová,
180
1935
vyšší hospodářská škola
Jan Batík, Josef Brambůrek, Jaroslav Dočkal, Miroslav Gregor, Václav Horák, Bohuslav Hrstka,
Miroslav Hrubeš, Josef Hrůša, Rudolf Karlík, Miroslav Kučera, Josef Kudrna, Vincenc Mazal, Josef
Mazánek, František Netolický, Bohumil Pravda, František Roztočil, Bohumír Slavík, František
Svoboda, Miroslav Syřiště, Václav Tlučhoř, Jaroslav Vacek, Jiří Vojtěch, Jiří Zaňka, Josef Zolman,
Emil Žižka,
vyšší hospodyňská škola
Anna Beranová, Anna Borovcová, Božena Kolářová, Vojtěška Matoušková, Marie Nováková, Anna
Přechová, Marie Reichertová, Milada Ročková, Marie Sůvová, Františka Tichá, Běla Trnková, Věra
Ulbrichová,
1936
vyšší hospodářská škola
Karel Adler, Josef Bouček, Bořivoj Dubský, Bohumil Jičínský, Ladislav Koutský, František Nechvíle,
Josef Netolický, Josef Nevyjel, Jaromír Niklfeld, František Novák, František Pithart, František
Richter, Hana Shejbalová, Karel Šimák, Jan Šmucar, Arnošt Štolfa, František Švadlenka, František
Teplý, Jan Voženílek, Jiří Vrána, Vladimír Vyskočil,
vyšší hospodyňská škola
Věra Hrubešová, Helena Jáhlová, Marie Jedličková, lngeborg Jeschková, Drahomíra Kernerová,
Božena Kopencová, Božena Koubková, Helena Nejmanová, Anna Novotná, Oldřiška Prokůpková,
Anežka Riedlbauchová, Věra Rudolfová, Marta Štenglová, Nina Štětinová, Marta Trefná, Božena
Váchová, Jaroslava Vojtěchová,
1937
vyšší hospodářská škola
Josef Bárta, Jiří Danihelka, Josef Fiala, František Horák, Josef Hroch, František Hrubý, František
Jehlička, Josef Jílek, Vladimír John, Arnošt Kabeš, Josef Kučera, Zdenek Kučera, Josef Kůrka,
Rudolf Málek, Josef Mareš, Jiři Paulus, Josef Poledne, Miroslav Procházka, Václav Rathouský, Juraj
Ravnikar, Jaroslav Špaček, Václav Vinař, Rudolf Vitvar, František Žák,
vyšší hospodyňská škola
Antonie Beranová, Růžena Boháčová, Ludmila Braunová, Vladislava Cinkeová, Margita Gunicsová,
Blažena Hulíková, Marie Jirků, Bohumila Kamarádová, Jarmila Kárová, Jarmila Košková, Olga
Košťanová, Mariana Nevěřilová, Vlasta Pecková, Jitka Pilcová, Anna Pospíšilová, Jaroslava
Pospíšilová, Jiřina Pýchová, Anna Rašticová, Miroslava Roubíková, Zuzana Sabová, Adéla
Sedláková, Anna Straková, Ludmila Svobodová, Anna Šiplerová, Marie Tomsová, Věra Tumová,
Marie Vacková, Laetitia Valášková, Stanislava Vamberová,
1938
zemská vyšší hospodářská
Jaroslav Bačina, Miroslav Bláha, Rudolf Cabicar, František Dolanský, Jan Dostál, Vladimír Havrda,
František Hemerka, Jan Hemerka, Miroslav Höck, Jan Jelínek, František Jeseňský, Miroslav Kořalka,
Josef Krejčík, Jaroslav Krutiš, Jindřich Kubíček, Karel Loukota, Jaroslav Lux, Vladimír Sajfert,
Věra Skořepová, Zdeněk Šonský, Stanislav Štirský, Jiří Šura, Vladimír Tomiška, Jan Topič, Josef
Vaněček, František Vaško, Jaromír Vůle, Čeněk Žaloudek,
181
zemská vyšší hospodyňská
Věra Bambasová, Anna Beranová, Alena Bičíková, Zdenka Bláhová, Jaroslava Cinkeová, Věra
Doubková, Hana Felcmanová, Eva Fleissigová, Božena Hájková, Věra Jindříšková, Zdeňka Jiroutová,
Blažena Kozojedová, Marie Macková, Božena Majtáňová, Vlasta Musilová, Růžena Paušeková, Hana
Půlpánová, Jarmila Rubešová, Soňa Rudolfová, Marie Sobotková, Hedvika Starobová, Libuše Šedivá,
Ludmila Tlučhořová, Hana Vybulková, Anna Zahradníková, Marie Zubriková,
1939
zemská vyšší hospodářská
Miroslav Bartoš, František Bock, Jiří Borůvka, Jaroslav Cukr, Jan Česák, Oldřich Dalecký, Vlastimil
Fuksa, Vincenc Horník, Eduard Jelínek, Josef Klesal, Rudolf Koníček, Jarolim Koutný, Bohumil
Kramář, František Kubizňák, František Linora, František Markalous, František Matějek, Luděk
Matura, Václav Miřejovský, Jindřich Moravec, Josef Navrátil, Alois Otto, Zdeněk Pamýsek, Arnošt
Petráň, František Pohl, Josef Poláček, Jaromir Polák, Miloslav Pospíšil, Václav Prorok,
František Přikryl, Jindřich Pulpán, František Rozkot, Milan Samek, Přemysl Shejbal, Jan Scheidel,
Vladivoj Sládek, Václav Smitko, Bohuslav Šíp, Václav Špaček, Alena Tichá, Ladislav Trunec, Karel
Vtípil, Neklan Vyskočil, Ladislav Wurst, Václav Zacharíáš,
zemská vyšší hospodyňská
Růžena Bahníková, Hedvika Balážová, Vlasta Bohatcová, Jaromíra Bubníková, Libuše Česenková,
Charlotta Forštová, Marie Horáková, Věra Horáková, Věra Hyhliková, Božena Jakubcová,
Bronislava Janderová, Sylva Jůzová, Jarmila Kvapilová, Milada Langerová, Věroslava Lášková,
Božena Macháčková, Věra Martínková, Zdeňka Nebeská, Vlasta Pašíková, Božena Pažoutová, Věra
Pěluchová, Věra Peterková, Marie Prostředníková, Božena Přecechtělová, Jaroslava Püschelová, Věra
Samková, Jiřina Slavíková, Milena Sudková, Jana Tomášková, Anna Vebrová, Anna Zelenková,
Ludmila Žabokrtská,
1940
zemská vyšší hospodářská
Josef Beneš, Václav Cikhardt, Jaroslav Čejka, Václav Červinka, Miloš Dolejský, Josef Doležal, Jan
Fanta, Přemysl Fischer, Jaroslav Graca, Rudolf Hladík, Jindřich Hloušek, Stanislav Holub, Josef
Huška, Jarmil Hynek, Stanislav Chvojka, Jaromír Jarkovský, Vladimír Jemelík, Emil Jeřábek,
Vladimír Kaura, Josef Kocián, Jaromír Kocourek, Jan Košatý, Jaroslav Kotyza, Jaroslav Kozák, Jiří
Kučera, Jan Lačňák, Karel Lessner, Miroslav Müller, Josef Nekvapil, Luboš Pavlík, Zdeněk
Siegmund, Vladimír Šašek, Jiří Šperl, Miroslav Švadlenka, Adolf Tomsa, Karel Tuček, Marie
Ulbrichová, Jiří Zelinka, Jindřich Žák,
zemská vyšší hospodyňská
Marie Beranová, Anna Bezděková, Anna Čeplová, Vlasta Doubravová, Jiřina Drbalová, Květuše
Faltová, Anna Froňková, Marie Jelínková, Jarmila Kačerová, Marie Košatá, Markéta Koubová, Anna
Krocová, Milena Krupičková, Danka Manolová, Jarmila Matějovicová, Zdenka Pavlíková, Zora
Prášilová, Hana Rumlová,
1941
zemská vyšší hospodářská
František Bezvoda, Jiří Býček, Zdeněk Býček, Vladimír Cipra, Josef Černý, Čestmír HoriánJiří
Harapát, František Hladík, Bohuslav Horák, Jan Horálek, Karel Hrdlička, Miloš Hrubý, František
Jeřábek, Břetislav Kautský, Adolf Klement, František Klempíř, Zdeněk Krejčík, Vlastimil Kudrnka,
Rudolf Kyncl, Justin Melkus, Jindřich Navrátil, Jan Novák, Josef Novák, František Pánek, Josef
Pečenka, Jan Polívka, Jiří Prorok, Josef Pultar, Vladislav Rezek, Josef Řehák, Miroslav Řehounek,
182
Jarmila Sedláková, Josef Staněk, Břetislav Šimon, Václav Ulrych, Antonín Urban, Josef Vrátil,
František Zítko, Václav Žák,
zemská vyšší hospodyňská
Libuše Bradáčková, Naděžda Marešová, Zdeňka Nováková, Drahomíra Paroulková, Olga Ruislová,
Zdenka Stejskalová, Libuše Bartáčková, Hana Bělobrádková, Věra Černá, Eliška Endlerová,
Zdeňka Haferníková, Svatava Jandová, Iva Jebasová, Věroslava Ježková, Anna Jirásková, Jana
Kotoučová, Eliška Koulova, Vlasta Krůsová, Ludmila Kůrková, Hana Loudová, Jitka Moravcová,
Zdeňka Nápravníková, Marta Nováčkova, Jiřina Nováková, Danuše Pátková, Libuše Patrovská, Marta
Pulpytlová, Jiřina Rybářová, Marie Řeháková, Libuše Sedláčková, Libuše Sedláková, Božena
Sobotková, Marta Součková, Jiřina Stehnová, Anna Tesařová, Jana Thunová, Lva Tomášková,
Ludmila Ulbrichová, Věnceslava Urbanová, Jaromíra Vanišová, Marie Vašíčková, Jarmila Vřeská,
Eva Wimmerová, Blanka Zemanová, Terezie Zemanová, Dagmar Žábalová, Růžena Žížalová,
1942
zemská vyšší hospodářská - IV.A
Jaroslav Bulánek, Josef Bureš, Miloslav Dalešický, František Dočekal, Karel Domkář, Antonín Donát,
Zdislav Exnar, Miroslav Felcman, Josef Fidler, Josef Hanuš, Ladislav Hebký, Josef Hegr, Pavel
Hoffman, Václav Hojný, Jaromír Holec, Jaroslav Hynek, Josef Chaloupka, Jiří Janecký, Josef Klapal,
Josef Kraus, Josef Křížek, Karel Kučera, Josef Kysilka, František Lob, Naděžda Marešová, Jiří
Vlasák,
zemská vyšší hospodářská - IV.B
Vladimír Malý, Eugen Martinec, Zdeněk Matějko, Václav Mazura, Zdeněk Mervart, Josef Michalec,
Václav Milner, Vlastimil Páv, Zdeněk Pospíšil, Josef Prešek, Antonín Prorok, Vladimír Prorok,
Vladimír Rašín, František Ročeň, Jan Syrový, Hubert Šilhan, Vlastimil Šimek, Zdeněk Šišán, Václav
Špaček, Jaroslav Tománek, František Tomášek, Bohuslav Tuček, Jiří Vobořil, František Vojtěch, Jan
Vomlel, Jiří Vondřec, Václav Zárybnický, Jiří Zelenka, František Zeman, Jiří Zítko,
zemská vyšší hospodyňská
Jarmila Čápová, Hana Černá, Jindřiška Černá, Květuše Dortová, Marie Dvořáková,
Naděžda Grundová, Milada Heřmánkova, Marie Hrdinová, Dagmar Jadrná, Jarmila Kabeláčová,
Jindřiška Klainová, Marie Kopečná, Věra Kuhnová, Libuše Loudová, Hana Matlasová, Alena
Pešková, Věra Rydlová, Marie Salášková, Milada Schützová, Miroslava Sládková, Hana Sojková,
Hana Strouhalová, Zdenka Špalková, Vlasta Vavřinová, Marie Wagnerová, Božena Zinernanová,
Daruša Žufníčková,
1943
zemská vyšší hospodářská
Josef Jiroutek, Vladimír Kašpar, Vladimír Kocovský, Jan Kolář, Jaroslav Marek, Václav Michal,
Řehák Alois, František Bakeš, Vladimír Biza, Vladimír Boháč, Jan Brúža, Josef Černik, Lubomír
Dostál, Jiří Doucka, Jaroslav Dufek, Mojmír Faital, František Fikejz, Jaroslav Firbas, Oluše Fořtová,
Čestmír Freiberk, Jiří Hes, Otakar Horák, Mirko Hývl, Josef Chládek, František Januš, Emil Jeřábek,
Půlpán Jindřich, Jaroslav Jirák, Pavel Jirásek, Jaromír Jirásko, Pohl Josef, Jaroslav Klumpar, Otakar
Kopecký, Čestmír Koptík, Vladimír Křovák, Jaroslav Kubeš, Josef Kutík, Vladimír Matějček,
Jindřich Moravec, Luboš Pavlík, Josef Sedlák, Jaroslav Seidl, Věra Seterová, Jaroslav Shejbal,
Rudolf Soldát, Zdeněk Stejskal, Karel Suchoman, Stanislav Šulista, Jiří Topič, Václav Váňa,
Vladimír Vašák, Josef Vitáček, Morávek Zdeněk,
183
zemská vyšší hospodyňská
Blanka Albrechtová, Marie Bartoníčková, Vlasta Boubínová, Milada Budišová, Ludmila Celkovská,
Libuše Černohorská, Zdeňka Dočekalová, Danuška Dušková, Dagmar Foltová, Ludmila Formanova,
Lydie Frýbová, Miluška Hladíková, Helena Holá, Věra Hývlová, Alena Karlíkova, Věra Krauzová,
Jana Lipenská, Květoslava Lísková, Daniela Lukavská, Miloslava Matysová, Miloslava Palatová,
Olga Petráňová, Alena Polívková, Zdenka Prchlá, Bohumila Řeháková, Miluška Řezáčová,
Žofie Skřivánková, Vlasta Štěrbová, Vlastimila Urbánková, Irena Zelenková, Jitka Zelinková,
Milada Zykáňová,
1944
vyšší rolnická
František Burda, Jiří Čáp, Vladimír Čermák, Radko Černí, Jan Daněk, Josef David, Josef Dobruský,
Karel Eichner, Zdeněk Fabián, Přemysl Hrubý, Ladislav Chrbolka, František Chvojka, Jaromír
Jarkovský, Josef Kacpar, Josef Kadečka, Čestmír Kapucián, Josef Kopista, Jindřich Košina, Miloslav
Kovář, Josef Krejsl, Jan Kroutil, Oldřich Kvapil, Věra Kuhnová, Otto Leber, Josef Mazánek,
Vlastimil Meduna, Josef Pavel, Jan Pochobradský, Karel Procházka, Marie Salášková, Miloslav
Sedlák, Vladimír Sedlák, František Slavík, Josef Sobotka, Zdeněk Svatoš, Vlastislav Šeda, Radomír
Zavadil, Anna Zýmová, Jaroslav Kocián, Ziegel Rech, Jaroslav Sekera,
zemská vyšší hospodyňská
Věra Adamová, Alena Andreisová, Květoslava Bartošová, Milena Barvová, Irena Benešová, Libuše
Boubínová, Hana Centnerová, Marie Cetkovská, Jiřina Cimburková, Květa Dufková, Zdeňka
Engliská, Květoslava Fenclová, Věra Fikejzova, Alena Fuchsová, Milada Hanušová, Marie Havlasová,
Ludmila Hůlková, Květa Jakešová, Alena Janáčková, Marie Jetlebová, Květuše Kraifová, Miloslava
Krasnická, Marie Kubelková, Dobroslava Laštovková, Emilie Látová, Libuše Machuldová, Jana
Marešová, Hana Moravcová, Helena Opočenská, Bohumila Pačesová, Jaromíra Patrovská, Růžena
Petrušková, Daniela Pospíšilová, Lýdie Sekurtová, Svatava Smetanová, Bohuslava Snětinová, Helena
Sobotková, Anežka Somrová, Hana Stodolová, Marie Svobodová, Edita Šťastná, Libuše Šťastná,
Věra Štěpánková, Věra Štěpánová, Stanislava Vajranchová, Marie Vavřínová, Marie Veselá, Naděžda
Vybůltová, Zdenka Vyskočilová,
1945
zemská vyšší rolnická - IV.A
Otakar Balous, Karel Bednář, František Brandýský, Radomír Červenka, Jiři Doucha,
Ladislav Dvořáček, Jaroslav Fejt, Ivo Grulich, Zdeněk Gut, Stanislav Hájek, Bohumil Hamza, Jiří
Helikar, Ladislav Horáček, Venek Hudeček, Vladimír Chudomel, Miroslav Janoušek, Jaromír Jech,
Emil Jeřábek, Vladimír Jičínský, Josef Jirásek, Jiří Kopecký, Břetislav Kosina, Stanislav Kryštof, Jan
Kysilka, Zdeněk Mertlík, Zdeněk Mervart, Vladimír Michl, Václav Moskal, Jaromír Nebeský, Josef
Novotný, Vratislav Odehnal, Miroslav Paulus, Josef Pech, Josef Petr, Miloslav Pýcha, Jiří Řeháček,
Zdeněk Sigmund, Josef Smetánka, František Suchý, Štěpán Šalomoun, Josef Teplý, Vladimír Tykvan,
František Váňa, Josef Vlk, Zdeněk Boček, Václav Fric, František Chaloupka, Milan Jiroušek,
Vladimír Junek, Antonín Staněk, Jiří Výborný,
zemská vyšší rolnická - IV.B
Ludmila Bartoníčková, František Bryška, Ladislav Dopita, František Fejgl, Bohumil Fikejz, Evžen
Hőssel, Josef Hromádko, Vladimír Jeníček, Karel Jirásek, Vítězslav Kalina, Jaroslav Klofanda,
Rudolf Kramařík, Václav Marián, Miroslav Mimra, Oldřich Nikl, Jan Obůrka, Karel Parish, Bohuslav
Partyk, Luboš Pavlík, Stanislav Pich, Stanislav Pícha, Bohumil Půlpán, Miroslava Sekotová, Vladimír
Sládek, Václav Stárek, Jan Šašek, Josef Šedivý, Bohuslav Šip, Helena Špinková, Josef Tomáš, Jan
Valkoun, Vladimír Vamberský, Jan Vaško, Antonín Vejvoda, Václav Vencovský, Josef Viláček,
184
Paulaleon Vondrál, Svatopluk Vrba, Jaromír Vyskočil, Josef Záhornický, Jan Zajíček, Jan ZelenýSvoboda, Alena Ziklová, Vladimír Žert,
1946
vyšší hospodyňská
Eliška Adamcová, Jana Blažková, Jaroslava Broučková, Božena Brychtová, Jana Břachová, Zdeňka
Frenglová, Jana Hájková, Věra Horáková, Jiřina Housková, Dagmar Hüttigová, Květoslava
Chaloupková, Jaroslava Chvojková, Jitka Kněžková, Miloslava Kopecká, Vojtěška Koutenská,
Milena Kristlová, Olga Křivánková, Slávka Marková, Lidmila Mertlíková, Věra Molíková, Věra
Nejedlová, Miroslava Pátková, Marie Pluhovská, Danuše Prosová, Jiřina Průšová, Dagmar Renková,
Marie Rosendorfová, Melanie Slavíková, Bohuvěra Strnadová, Marta Sýkorová, Věra Šašková,
Jaroslava Šimůnková, Libuše Šolcová, Božena Štědronská, Vladimíra Šturmová, Milada Vávrová,
Lidmila Zídková,
zemská vyšší hospodyňská
Marie Bambasová, Miluše Březinová, Božena Budínská, Květa Burianová, Božena Čapková, Marta
Doležalová, Bohumila Dolmanová, Dobroslava Dvořáková, Anna Gruberová, Marie Haisová, Jindra
Hanousková, Milada Hanušová, Hana Hrušková, Jaroslava Choděrová, Květoslava Jakešová, Jana
Klančíková, Zlata Kuncová, Milada Masáková, Miloslava Micherová, Alena Miškovská, Květa
Moravcová, Helena Musílková, Jaroslava Nováková, Milena Pavelková, Dana Ročková, Jiřina
Řeháková, Štěpánka Řepová, Marie Sixtová, Marie Slavíková, Libuše Strnadová, Jiřina Šaravcová,
Eva Šolínová, Věroslava Šrámková, Marie Štolbová, Libuše Švadlenková, Helena Václavková,
Marie Voženílková,
zemská vyšší rolnická - IV.A
Milan Bareš, Josef Bartoníček, Václav Bauer, Josef Blažek, Luboš Borůvka, Jiří Bosák,
Josef Buryanec, Václav Centner, Jaroslav Culek, Václav Černík, Lubomír Dostál, František Dvořák,
Jiří Hain, Stanislav Hájek, Jaroslav Hladík, Josef Hodek, Ladislav Hofman, Josef Holanec, Bohuslav
Horák, Vladimír Horák, Miroslav Hron, Zdeněk Hušek, Josef Chládek, Jaroslav Chvojka, Miloslav
Jansa, Jaroslav Jelínek, Václav Jelínek, Karel Jeřábek, Josef Jetleb, Alois Jiroušek, Josef Jiroutek,
Jaroslav Joska, Jaroslav Kalous, Vladimír Knop, Stanislav Kobylka, Miroslav Koníř, Jan Koutník,
Josef Kubík, Jaroslav Kučera, Josef Kučera, Karel Kulda, Miroslav Kvapil, Václav Lášek, Josef
Listoň, Robert Machač, Vojtěch Marek, Radimír Otava, Bohumila Řeháková,
zemská vyšší rolnická - IV.B
Jaroslav Marek, Václav Mareš, František Matějček, Oldřich Matějka, Jan Myšák, Karel Ninger,
Miroslav Novák, Vladimír Nožička, Vlastimil Nožička, Jan Oršl, Jaromír Pásek, Jaroslav Pavel,
Zdeněk Pavlas, Ladislav Pekárek, František Petráň, Stanislav Plíšek, Jiří Polák, Miloslav Popílek,
Antonín Prešek, Drahomír Rechziegel, Miloslav Roztočil, Emil Řeháček, Milan Samek, Bohumil
Sedláček, Vlastimil Skopalík, Albín Stejskal, Artur Strouhal, Otakar Strouhal, Jaromír Šíp, Josef
Široký, Josef Štěpán, Jan Štěpánek, Miroslav Šuk, Josef Švadlenka, Jiří Trnka, Václav Tylš, Václav
Ulrich, Jaroslav Urbánek, Jaroslav Uždil, Dušan Valenta, Jiří Valkoun, Vladimír Vašák,
Mojmír Vašíček, jiři Vaško, Miloslav Vebr, Miroslav Víšek, Karel Vladyka, Josef Vojáček, Stanislav
Wahle, František Zaněk, Drahoslav Zerzáň, Miroslav Znamínko,
185
1947
zemská vyšší hospodářská
Jiří Hruška, Jaroslav Jelínek, Jitka Kmoníčková, Josef Knejt, Ladislav Korábek, Karel Prášek,
Ladislav Skalický, Zdeněk Stach, Miloš Štancl, Miroslav Tiler, Josef Zelený, Jan Zitko, Josef Slavík,
Bohumil Paulus, František Kolář, František Mareček,
zimní rolnická škola
Jiří Andr, Josef Benda, Josef Čenovský, Václav Drbal, Josef Filip, Vladislav Futera, Bohumír Hrubeš,
Jindřich Chán, Zdeněk Chládek, Bohuslav Janoušek, Václav Jaroš, František Kelka, Josef Knejf,
Bohumil Komárek, Jaroslav Kocián, Marta Koutníková, Otta Kroužel, František Kučera, Jiří Kučera,
Ladislav Michalec, Oldřich Modráček, František Netušil, Vítěslav Odvárka, František Rebeka, Josef
Řehák, Eduard Salfický, Ladislav Slezák, Ladislav Smetánka, Stanislav Sýkora, Josef Teplý, Josef
Tomiška, Jindřich Voříšek, Josef Zídek
zemská vyšší hospodyňská
Blažena Altmanová, Libuše Ctiborová, Dagmar Hamerníková, Jaroslava Kalvodová,
Božena Kedrovičová, Božena Kedrvičová, Jiřina Kopáčková, Jana Krtičková, Jiřina Malá, Milada
Melkusová, Miloslava Novotná, Marie Pospíchalová, Miroslava Ropková, Božena Ryšánková, Věra
Škopková, Věra Škopová, Jarmila Škutchanová, Miluška Tauchmanová, Miluška Touchmová,
Vlastislava Vavriková, Vlastislava Vavríková, Libuše Venzarová, Danuška Vokřálová, Dana
Vokřálová,
zemská vyšší rolnická - IV.A
Bedřich Adámek, Břetislav Adámek, Jan Ambros, Dobroslav Balada, Ludvík Bartošek, Karel Boháč,
Oldřich Bolehovský, František Brož, Emanuel Brychta, Josef Doležal, Václav Domkář, Jan Dušek,
Václav Faltus, Karel Feifar, Josef Fulka, Dagmara Hamerníková, Jaromír Hanza, Miloslav Hataš,
Jindřich Havel, František Havran, Oldřich Hemerka, Zdeněk Hemerka, Jan Horák, Ladislav Horák,
Miroslav Hrdina, Josef Chyba, Jiří Janeček, Čestmír Jelínek, Jan Jelínek, František Jeníček, Karel
Jereš, Břetislav Ježek, Josef Jirák, Karel Jirásek, Jaroslav Jirek, Josef Jošt, Karel Juška,
František Karel, Vlastimil Klepetko, Adolf Knap, Luděk Kňourek, Miloslav Kolář, Ladislav Koldrt,
František Kopal, Jiří Kosař, Jaromír Kostelecký, Miroslav Košťál, František Kovář, Pavel Krátký,
Karel Kubista, Jiří Kučera, František Kulhánek, František Kunc, Ladislav Kuthan, Ladislav Kvapil,
Jan Lain, Miroslav Lebduška, Milan Lohynský, Bohumil Ludvík, Zdeněk Mach, Jan Marek, Jiří
Matějček, Josef Matoušek, Stanislav Molič, Zdeněk Morávek, Libor Mudruňka, Miroslav Musílek,
Vilém Nemejta, Antonín Nesládek, Václav Nesládek, Jaroslav Novák, Jiří Novák,
zemská vyšší rolnická - IV.B
Rudolf Novák, Vladimír Novák, Josef Novotný, Vladimír Pašťálka, Jiří Pavlík, Jan Pazdera, Ladislav
Pecina, Václav Polák, Václav Přibyl, Václav Pužman, Albert Rohrbach, František Sedlák, Jaroslav
Sekera, Jiří Sekerka, František Smola, František Sobota, Petr Sobotka, Stanislav Solnička, Jaromír
Spura, Stanislav Strouhal, Jiří Stýblo, Mirko Šašecí, Václav Šinkora, Jan Šolín, Vlastimil Štěpán, Jiří
Štěpánek, Josef Štěpánek, František Štos, Vlastimil Táborský, Vratislav Tichý, Jaroslav Tomáš,
Jaroslav Topič, Jan Udržal, Vítězslav Urbánek, Vlastimil Vašák, František Vavřinec, Jaroslav
Vintera, Václav Virt, Josef Vítek, Stanislav Vítek, Jaroslav Vojtíšek, Jiří Volf, Jan Zárybnický,
Jaroslav Zeman, Jaroslav Zvonař, Vladimír Žďárek, Vlastimil Žert,
186
1948
zimní rolnická
Václav Bartoníček, Rudolf Brychnáč, Miroslav Doležal, Miroslav Hájek, Ludvík Hrubeš, Jaroslav
Chmelík, František Klapka, Jan Kroulík, František Krupař, František Meduna, Jiří Mikan, Vladimír
Novotný, Vladimír Poláček, Ladislav Štěpán, Ladislav Topič, Josef Veverka, Josef Zídek, Jaroslav
Žák, Oldřich Žák,
zemská vyšší hospodyňská
Hana Šurová,
zemská vyšší rolnická škola – IV.A
František Bureš, Jiří Cimr, Vladimír Fabrián, Jan Falta, Václav Fejt, Jaroslav Frydrych, Dobromil
Hampl, Bohumil Hladík, Josef Hlavatý, František Hrubý, Vladimír Hušek, Josef Hutta, Jaromír
Hyksa, Jaroslav Chrbolka, Karel Ješátko, Ladislav Kabrhel, Sylva Koldinská, František Kurka, Josef
Martinec, Jan Müller, Milan Novotný, Václav Pecina, Josef Piskora, František Polák, Bohumil
Polanský, Jaromír Raba, Rudolf Rädisek, Vladimír Roztočil, Zdeněk Simon, Josef Smetana,
zemská vyšší rolnická - IV.B
Josef Novák, Jaroslav Plaček, Arnošt Pluhovský, Jaromír Pochobradský, Břetislav Poledno, Jaroslav
Pour, Otmar Průša, Václav Pužman, Ludvík Raimond, Jan Roček, František Rychter, Josef Shejbal,
Petr Sobotka, Blahoslav Sotona, Čestmír Strašil, Vladimír Šantrůček, Mirko Šašecí, Ota Štěpánek, Jiří
Štěpánek, Miroslav Thér, Jan Tichý, Miroslav Tichý, Miloslav Tiler, Miroslav Vitvar, Jiří Volf,
Oldřich Vomáčka, Jaromír Záveský, Václav Zima, František Kašnar, Miroslav Sochor, František
Šabata, Zdeněk Tichý, Miroslav Tomeš, Jan Treybal, Josef Ulrych, Jan Vodvárka,
1949
zemská vyšší hospodyňská
Cyrila Dvořáková, Hana Ehrlichová, Jarmila Fejglová, Ludmila Fialová, Jarmila Holátová, Zdeňka
Chlupatá, Jaroslava Chmelíková, Dagmar Chvojková, Milada Kohoušková, Marta Korbelová, Marta
Krutská, Marie Kšírová, Emilie Kučerová, Květoslava Macháňová, Hana Márová, Alena Milotinská,
Miroslava Nálevková, Zdena Nosková, Marie Nováková, Věra Novotná, Marta Pastejčíková, Jiřina
Pecková, Eva Prošková, Irena Růžičková, Marie Slupecká, Anna Sobotková, Vlasta Sodomková,
Anna Soulková, Anna Škrábková, Ludmila Udržalová, Věra Vejlupková, Marie Vodvářková, Hana
Vondráčková, Olga Židková,
zemská zimní rolnická škola
Vladimír Batelka, Jaromír Bezdička, Čeněk Bureš, Josef Češka, Vlasta Havlíková, Zdeněk Hejduk,
Vladimír Heller, Václav Holý, Václav Chmelík, Jiří Chvojka, Josef Jakl, Jaromír Konrád, Jaroslav
Koutský, Bohumil Kučera, Josef Lička, Bohumír Novotný, Josef Pospíšil, František Procházka,
Václav Sotona, František Stejskal, Josef Suchánek, Pavel Šulc, Jan Váňa, Bohuslav Víšek, Zdeněk
Zita, František Zuma, Jiří Blažek, Josef Bureš, Josef Koutský, Jaroslav Kysela, František Paslík,
Miroslav Šotola, Vladimír Kafrda, Bohumil klapka, Oldřich knotek, Zděněk Komberec,
vyšší rolnická - IV.A
Josef Albrecht, František Bartoníček, Bohumil Bartoš, Jaromír Barva, Václav Boháč,
Jaroslav Burianec, Vladimír Coufal, Jiří Čejp, Miroslav Dědek, Čestmír Ferbr, Josef Fetter, Ladislav
Fořt, Vladimír Grund, Václav Hájek, Zdeněk Halda, Zdeněk Havlík, Jan Hejcman, Jaroslav Helikar,
Ladislav Hendrych, Ladislav Hlaváček, Jiří Hofman, Jan Hovad, Vladimír Hurych, Vladimír Hyršl,
187
Zdeněk Jaroš, Zdeněk Jezbera, Rudolf Kaderka, Josef Konrád, Jan Křemenák, Jiří Kubelka, Milada
Vávrová,
Václav Kučera, Zdeněk Moník, Ladislav Mrázek, Jan Nečesaný, Miroslav Neruda, Josef Nosek,
Zbyněk Novák, Václav Patočka, Emil Paul, Vladimír Pavel, Jiří Pelc, František Petrlák, František
Piroutek, Václav Pochobradský, Stanislav Půlpán, Josef Roleček, Ladislav Růžička, Zdeněk Slavík,
Antonín Sobotka, Eduard Solnička, Jan Studnička, Zdeněk Svoboda, Jaroslav Syrový, František Šejvl,
Jaromír Šimrád, Miloň Štancl, Jan Tichý, Václav Trojan, Jan Vařejčko, Zdeněk Vašák, Václav
Vavřinec, Josef Vavřinka, Jan Vejvoda, Miroslav Verner, Ladislav Větvička, Josef ml. Vobornik,
Josef st. Voborník, František Vondra, Alois Vytlačil, Jan Záklasnik, Josef Zezulka,
základní odborná škola zemědělská
Josef Adámek, Zdeněk Bartoš, Pavel Barva, Josef Čiška, Karel Dubský, Josef Horák, Bohuslav
Chvojka, Vlastimil Lát, Josef Licka, Josef Machač, Jaroslav Macháček, Vladimír Mňuk, František
Novák, Josef Písař, Josef Strouhal, Josef Šára, František Šaravec, Stanislav Tichý, Jiří Tůma, Vlastimil
Vlasák, František Židek,
1950
III.A
Václav Fejt, Jaroslav Frydrych, Dobromil Hampl, Bohumil Hladík, Josef Hlavatý, František Hrubý,
Josef Hudka, Václav Jasanský, Sylva Koldinská, Milan Novotný, Václav Pecina, Karel Pilný,
Jaromír Raba, Josef Smetana, Miroslav Sochor, František Šabota, Hana Šurová, Jan Vodvárka,
vyšší rolnická škola, větev hospodyňská
Marie Adamcová, Marta Backertová, Eva Belanová, Irena Bohoušová, Marie Bubeníčková, Marie
Čapková, Irena Černocká, Zdeňka Jůvová, Olga Králová, Irena Kramářová, Eva Křížová, Ludmila
Machalická, Hana Malá, Marcela Mikanová, Marie Musilová, Blanka Mynaříková, Marie Nořinská,
Eva Rädischová, Věra Reslová, Jana Rüklová, Alena Slavíková, Ludmila Spryňarová, Eva Široká,
Libuše Štěpánková, Danuše Tomášů, Věra Vášová,
vyšší rolnická
Jana Brunerová, Bohumil Bureš, Miroslav Filip, Jaroslav Hanek, Vladimír Hlavatý, Jaroslav Horník,
Karel Hýbner, František Chaloupka, Zdeněk Chládek, Jan Jakl, Miloslav Kalous, František Kareš,
Jaromír Kašpar, Ladislav Korábek, Jan Kovář, František Kyselik, Vincenc Lesák, Václav Ligk,
Antonín Macek, Josef Macháč, Jiří Matys, Zdeněk Myler, Vladimír Novák, Václav Novotný,
Miroslav Panchártek, Čeněk Pražák, Jiří Roček, Čeněk Rulík, Jaromír Stodola, Jan Šaravec, Jan
Šeda, Josef Šlicc, Marie Švermová, Josef Tichý, Zdeněk Veverka, Jaroslav Vítek, Kamil
Vlačihovský, Luděk Vokonal, Zdeněk Voženilek, Jiří Výborný, František Žák,
vyšší rolnická - větev hospodyňská
Marie Bačinová, Milada Blažková, Ludmila Cutíková, Helena Hamšová, Jarmila Havličková, Václava
Hotová, Anna Komárkova, Libuše Koutniková, Libuše Kudsuková, Věra Mládková, Růžena Mrázová,
Alena Netoličková, Helena Neumannová, Hana Nikelková, Libuše Novotná, Karolína Popelková,
Vlasta Příbková, Zorka Ryhová, Jaroslava Svítková, Ota Svobodová, Helena Šalomová, Zdeňka
Voráčková,
188
základní odborná škola rolnická
Zdeněk Bartoš, František Beran, Josef Franc, Rudolf Hebký, Jiří Heřman, Josef Horák, Jaroslav
Chrbolka, Bohuslav Chvojka, Miloslav Kopecký, Otakar Krupička, Josef Levinský, Josef Machač,
Stanislav Makeš, Jindřich Marek, Vladimír Mňuk, Josef Mrkvička, Josef Němeček, František
Nepivoda, František Novák, Miroslav Novák, Bohumil Novotný, Josef Písař, Josef Pleskot, Václav
Škarýd, Jiří Tůma, Vlastimil Vlasák, František Žídek, Karel Dulský, Václav Holý, Jiří Chvojka,
Bohumil Kučera, Josef Lička, Jaroslav Macháček, František Stejskal, Josef Šára, Pavel Šulc, Bohuslav
Víšek, Zdeněk Zita,
1951
základní odborná škola rolnická
Ludmila Beková, Josef Blažek, František Burkoň, Jan Jičínský, Květa Košinová, Věra Kroutilová,
Milada Málková, Marie Nováková, Vlastimil Novotný, Václav Paulus, Josef Paulus, Jaroslav Pilař,
Marie Plíšková, Zdeněk Polák, František Radouš, Josef Roček, Josef Svoboda, Josef Sykáček,
Miloslava Šrěpánková, Eliška Šulcová, Věra Teplá, František Valenta, Josef Vyskočil, Zdeňka
Žáčková,
vyšší rolnická škola, větev pedagogická
Josef Balaštík, Stanislav Částka, Alois Daňa, Jaroslav Doležal, Ladislav Drha, Jaroslav Dubný,
Marie Hanáková, Libuše Hodná, Jan Horejsek, Zdeňka Chmelová, Marie Jakubcová, Jaroslava
Janotová, Václav Jasanský, Miloslav Kotrč, Karel Kropek, Jaromír Lyčka, Miloš Málek, Marie
Motyčková, Miluše Motyčková, Josef Mouček, Vlastislav Moudrý, František Schaumann, Miloslav
Váňa,
vyšší rolnická škola, větev hospodyňská
Eva Brenerová, Hana Černá, Marie Doležalová, Miloslava Janoušová, Eva Jehličková,
Jitka Košáková, Alena Mierová, Jaroslava Nesládková, Věra Novotná, Růžena Pavlová, Božena
Peřinová-Chmelíková, Hana Procházková, Ludmila Repšová, Ludmila Slapičková, Běla Šlapáková,
Marie Štanclová, Marie Vavříčková, Hana Zoufalá,
Těmto studentům bylo umožněno složit maturitní zkoušku dodatečně v roce 1969 - před
normalizací
Marie Motyčková-Adámková, Miluše Motyčková-Sochorová, Růžena Pavlová-Tichá, Rudolf Rädish,
Ludmila Repšová-Smetanová, Marie Štanclová, Vladimír Fabián, Jaromír Hyksa, Ladislav Kabrhel,
Josef Smetana,
vyšší rolnická - IV.A
Eva Brunnerová, František Bureš, Jaroslav Čuta, František Devera, Josef Douděra, Vladimír Fabián,
Jan Falta, Jaromír Hyksa, Jaroslav Chrbolka, Karel Ješátko, Ladislav Kabrhel, Václav Kasal,
František Kašpar, Helena Kožešníkova, Václav Mandys, Josef Martinec, Alena Meierová, Jaroslav
Nováček, Jaroslav Novotný, Božena Peřinová, Josef Piskora, František Polák, Rudolf Rődisch, Jiří
Sedláček, Karel Štefec, Zdeněk Tichý, Josef Ulrych,
vyšší rolnická - -IV.B
Alois Daňa, Zdenka Chmelová, Josef Monček, Miroslav Váňa,
vyšší rolnická - IV.C
Josef Polách, Jan Prchal, Lliška Skopová, Marie Stanclová, Bohumil Šrubář,
189
vyšší rolnická škola, větev hospodyňská III.C
Marie Adámcová, Marta Beckertová, Marie Nořínská, Věra Vášová, Alena
Irena Bohoušová, Irena Černocká, Marie Konigsmarková, Eva Široká, Věra Vášová,
Vinšová,
vyšší rolnická větev pedagogická IV.C
Alois Nenutil, Ladislav Obluk, Vladimír Pánek, Václav Pecina, Jan Pechal, Karel Pilný,
Josef Poláček, Miroslav Pospíšil, Jan Průcha, Ludmila Rapšová, Eva Richterová, Josef Smetana,
Jaromír Stránský, Blažej Střecha, Eliška Škopová, Bohumil Šrubař, Zdeňka Tesařová, Vratislav
Tomášek,
základní odborná škola rolnická - zimní větev chovatelská
Zdeněk Bartoš, František Beran, Zdena Burešová, Josef Černý, Marie Dachovská, Marie Dostálová,
Marie Hanzlová, Rudolf Hebký, Věra Hubáčková, František Jelínek, Marta Jelínková, Bohuslav
Jirásek, František Káva, František Kočí, Anna Konrádová, Miloslav Kopecký, Zdena Kroužilová,
Otakar Krupička, Lubomír Kubát, Věra Lacinová, Josef Levinský, Marie Malínská, Jindřich Marek,
Marie Mifková, Vladimír Mňuk, Zdeněk Motyčka, Josef Mrkvička, František Novák, Václav Novák,
Zdeněk Novák, Libuše Novotná, Bohumil Novotný, Anna Paulusová, Jaroslava Pešková, Josef
Petržálek, Josef Písař, Josef Pleskot, Anna Procházková, Josef Rabas, František Remsa,
František Škodný, Marie Šťovíčková, Jiří Tůma, Zdeňka Urbanová, Josef Vavřina, Marie Velínská,
František Žídek,
základní škola rolnická se zimním vyučováním
Josef Čechlovský, Josef Červinka, Josef Filipi, František Hanka, Marie Horníková, Alena Jelínková,
Zdeňka Jelínková, Vlastimil Klepetko, Jaroslava Konečná, Stanislava Kopecká, Miroslav Kopecký,
Marie Kořínková, Jaroslav Košťál, Zdeněk Kučera, Dana Malá, Václav Meduna, Bohuslav Novotný,
Anna Ondráčková, Vlastimil Profous, Alois Řezáč, Zdeněk Sládek, Václav Sodomka, Miloslava
Štěpánková,
1952
vyšší rolnická - větev chovatelská
Vladislav Burda, Jiřina Čápová, Josef Doležal, Karel Had, Miroslav Havel, František Hebký, Jan
Hradecký, Miroslav Hrdonka, Zdeněk Jeníček, Josef Jireš, Jiří Jurášek, František Kalousek, Jaroslav
Klofanda, Danuše Kroulíková, Zdeněk Krtička, Josef Kubizňák, Jiří Libra, Vlastimil Lupínek, Josef
Machač, Ladislav Marek, Miloslav Martinů, Jaroslav Maštalíř, Marie Musilová, Jiří Preussler,
Vratislav Sklenář, Josef Slavík, Alena Slavíková, Jaromír Sykáček, Rudolf Šár, Jiří Šedina, Milena
Váňová, František Vavřina, Alena Vinšová, Alena Vondráčková, Richard Weber, Irena Zangerová,
Anna Zdražilová, Miloslav Zich, Hana Zimová,
vyšší rolnická - větev pedagogická
Josef Břenek, Josef Formánek, Slavoj Hloušek, Bohumír Houska, Václav Jirásek, Robert Jor, Lubomír
Karas, Marie Kőnigsmaková, Zdeňka Kořínková, Jaroslav Krejčí, Miloslav Mašek, František Meloun,
Fmil Mojžíš, Jaroslava Nedvědová, František Písecký, Karel Slanař, Alena Zajícová, Bohuslava
Zítková,
Z politických důvodů nebylo neumožněno dokončit studium (neuvedeným
spolužákům se omlouváme pro nedostatek podkladů)
Balcarová-Tomášů, Josef Beneš, Jindřich Býček, Čiháková-Drbalová, Bohumír Doucha, Václav
Doucha, Vladimír Fikejz, Jiří Halousek, Josef Havrda, Miloslav Jůzl, Jaroslav Kořínek, František
Košťál, Adolf Kot, Jaroslav Liska, Josef Lustik, František Mejtský, Miroslav Mrvík, Miloslav
190
Nepivoda, Nováková-Jůvová, M. Píchová- Vášová, Plíšková-Čapková, V. Řihánková-Vášová,
Ladislav Samek, Miloš Seidl, Šnajdrová-Rädischová, Jindřich Šudoma, Josef Žrout,
zimní škola
Marie Dušková, Josef Hubáček, Ladislav Koláčný, Jiřina Košťálová, Josef Kučera, Josef Lacina,
Marie Lichtenbergová, Milan Louma, Marie Matuchová, Marie Náglová, Růžena Nejtová, Marie
Nekvindová, Marie Nespěchalová, Věra Nevečeřalová, Marie Nežádalová, Karel Novák, Josef
Novotný, Ludmila Pavlusová, Marie Pecková, Jarmila Pešavová, Jaroslav Pešl, Bohumil
Pochobradský, Václav Práza, Jiří Procházka, Josef Rulík, Věra Secká, Helena Sedláková, Vlastimil
Stejskal, Božena Šebková, František Štěňka, Oldřiška Tomková, Ludmila Vašáková, Květa Vojtová,
Josef Zachariáš,
základní odborná škola rolnická
Miloslava Bartůňková, Marta Beránková, Miluše Beránková, Marie Blažková, Bohuslav Bořetický,
Stanislav Beychňáč, Arnošt Buřval, Marie Čechlovská, Jan Dalecký, Rudolf Dobruský, Bohumila
Doudová, František Dandáček, Libuše Halousková, František Holub, Zdeněk Horák Anna
Hrdličková, Jiří Chvojka, Libuše Janečková, Marie Jirásková, Stanislav Jiroušek, Vladimír Keler,
Bohumil Kolář, Jana Klausová, Josef kopecký, Jaroslava Korbelová, Jan Kořínek, Milušed
Kubelková, Božena Kulhánková,
1953
kurz obvodních zootechniků
Stanislav Bareš, Marie Berková, Robert Cochlar, František Hájek, Bohuslav Homolka, Josef Jirásek,
Josef Karel, Ladislav Karus, Jiří Kučera, František Kulhavý, Jaroslav Kurbík, Jaroslav Lukavec, Josef
Marek, Miroslav Patočka, Josef Pekař, Růžena Pelcová, Jaroslav Slabý, Antonín Slavík, Emil Smolík,
František Tvrdík, Zdeněk Valo, Stanislav Zatřepálek, Jindřich Žatečka,
Z politických důvodů nebylo neumožněno dokončit studium (neuvedeným
spolužákům se omlouváme pro nedostatek podkladů)
Ivan Bendl, Věra Benešová-Sedláková, Jana Buriánová-Židová, Jaroslava Burketová-Nováková,
Eliška Čapská-Kučerová, Magda Hencová-Vyskočilová, Ladislava Jarošová-Luňáková, Lída
Kaplanová-Pelouchová, Jaromír Komárek, Ludmila Krátká-Žikešová, Ludmila Křivková-Štěpánková,
František Kučera, Miroslav Kučera, Miroslav Luňáček, Marie Machačová-Věcková, Věra
Motyčková-Sekerová, Vladimír Netušil, Lída Pavlová, Libuše Pecinová-Musilová, Jiřina PohlováFelzmanová, Jaroslav Procházka, Dagmar Prokešová-Adamcová, Zdena Stará-Čermáková, Bohumil
Starý, Anna Svobodová- Biňovcová, Vladimír Štyndl, Jiří Tichý, Miroslav Zilvar, Václav Zumr,
zemědělská technická - obor chovatelský - IV.A
Marie Bártová, Marie Blažková, František Coufal, Marie Halbichová, Jiří Hodaň, Ladislav Hroneš,
Václav Kasal, Milada Klementová, Libuše Klímová, Jiří Konbek, Maxmilián Kotáb, Jiří Kotland,
Růžena Kuněžová, Pavel Machek, Václav Mrázek, Miroslav Polák, Vlastimil Richter, Rudolf
Šťastný, Božena Tlapáková, Marie Váňová, Bohumil Záleský, Miroslav Zilvar, Václav Zumr, Marie
Žáčková,
zemědělská technická - obor chovatelský - IV.B
Jiří Cimbál, František Darmovzal, František Dohnal, Zdeněk Doležal, Bohumil Freyvald, František
Hamáček, Jaroslava Hlavová, Danuše Ludvíkova, Jiří Novák, Stanislav Pátek, Alena Salavcová,
Václav Snop, František Šařavec, Jana Štolfová, Milada Treitlerová, Květa Vašáková, Josef
Zabloudil, Václav Zitr,
191
1954
Z politických důvodů neumožněno dokončit studium (neuvedeným spolužákům se
omlouváme pro nedostatek podkladů)
Hyklová Anna, Kopalová B., Josef Hetver, Ducháčková Jindřiška, Dalecká Marie, Bedřich Novák,
Miroslav Průša, Jana Rüklová,
zemědělská technická - IV.A
Marie Bašusová, Bedřich Břenek, Bedřich Břeněk, Jiří Cimr, František Doskočil, Josef Doubravský,
František Fejfar, Antonín Filvus, Jiří Heřman, Miroslav Hrdlička, Květoslav Chmelař, Hynek Jirout,
Miroslav Kovář, František Krátký, František Krátký, Jaromír Krzystek, Jaroslav Krzystek, Josef
Kusý, Miloslav Macek, Tomáš Maléř, Marie Mikšíková, Marie Mrázková, Stanislav Náhlovský,
Josef Němeček, Miloslav Nymsa, Milan Nymsa, Marie Pfeifrová, Božena Pitlová, Marie Poláková,
Jiří Pop, Antonín Rak, František Remeš, Marie Skalická, Miroslav Souček, Marie Šťastná, Blahoslav
Štefek, Bohumil Štefek, Miroslav Štengl, Božena Tomanová, Pavel Vaniček, Pavel Vaníček,
Josef Vejnar, Jaroslav Vodsedálek, Jaroslav Vodseďálek,
zemědělská technická - IV.B
František Bulíček, Petr Čermák, Josef Dalecký, Bohumír Dušek, Rudolf Ernygr, Antonín Hampl,
Ladislav Hampl, Rudolf Hamza, Jan Havlíček, Oldřich Hladik, Věra Hlavičková, Vladislav Janata,
Vladimír Kadlec, Zdeněk Kalina, Gustav Kouble, Miloslav Kroufek, Bohuslav Kvapil, Miroslav
Luňáček, Jaroslav Malý, Václav Mazal, Zdeněk Pískač, Jan Říha, Jaroslav Stránský, Jiřina šimáčková,
Vladimír Štyndl, František Veishaupt, Jiří Veselý, Lubor Vítek,
zemědělská technická - IV.C
Rostislav Baňa, František Bárta, Josef Boháč, Marie Boháčová, Emil Bříza, Jan Cabek,
Hana Cínková, Stanislav Dvořák, František Fuksa, Václav Hebek, Josef Hojný, Vladimír Horák,
Jaroslav Hošek, Jaroslav Chrbolka, Josef Jaroš, Stanislav Klofanda, Marie Kocálková, Lubomír
Kubát, Vladislav Kubišta, Vladimír Langer, Josef Mrštík, Josef Pečenka, Jaroslav Setrőflel, František
Skořepa, Zdenek Šíma, Josef Vláčiha, Josef Vlocký,
1955
kurz brigadýrů STS
Jan Česánek, Jan Fiala, Ladislav Filouš, Václav Frýdl, Emil Charvát, Alois Jadaran, Jaroslav Kaláb,
František Kincl, Josef Koubek, Jan Koudelka, Josef Kovář, Bohumil Krejčí, Stanislav Krejčí, Václav
Kroj, Antonín Kubka, František Kužela, Miloslav Lapa, Stanislav Liška, Josef Lysáček, Otto Marek,
Jaromír Marvan, Václav Matoušek, Zdeněk Neckař, Josef Novotný, Rudolf Ondráček, Jan Paul, Josef
Ruterle, Václav Štis, Albert Veselý, Vladimír Veselý, Josef Vik, František Vojtíšek,
zemědělská technická - obor chovatelský - IV.A
Bohumil Čáp, Josef Čechlovský, Vlasta Čížková, Jiří Dohnal, František Doležálek, Josef Důrek,
Rudolf Fekeš, František Haňka, Eliška Hrnčálová, Aleš Hrnčíř, Blahoslav Chmelíček, Josef Jandač,
Jaromír Jelínek, Hana Jiroutková, Miroslav Kopecký, Zdeňka Kostlánová, Jaroslav Koštál, Jiří
Ludvíček, Jiří Němec, František Pavlačka, Zdeňka Prudičová, Josef Svoboda, Vladimír Šimek, Jan
Švarc, Stanislava Valentová, Ladislav Zeman, Hana Zlatohlávková, Jindřich Žemlička,
zemědělská technická - obor chovatelský - IV.B
Věra Bakešová, Miroslav Bartoníček, Libuše Batelková, Ludmila Baťova, Hana Dalecká, Jaroslava
Drahošová, Josef Dušek, František Dvorský, Miloslav Dvořák, Marie Hartmanová, Miroslav Jelínek,
192
Karel Kolář, Vladimír Kout, Bedřich Kovář, Pavel Křesťan, Zdeněk Kučera, Marie Linhartová,
Marie Linková, František Malínský, Vlastimil Myška, Vlasta Pavlíková, Jan Pleskot, Zbyněk
Povolný, Vladislav Sádovský, Alois Stěnicka, Josef Vařejčko,
1956
zemědělská technická - IV.A
František Axman, František Baše, Jitka Černá, Milan Černohous, Pavel Dalecký, Jaroslav Dostál,
Bohumír Ficek, Miloslav Friede, Jaroslav Hotmar, Marie Hubálková, Jan Chalupnik, Růžena
Janoušková, Jaromír Jiroušek, Emil Kadaník, František Koreček, Vladimír Krejčí, Jaroslav Kubíček,
Jana Mačková, Zdeňka Němcová, Karel Schafer, Jaroslav Slavík, Otakar Smetana, Karel Suchánek,
Jan Štrupl, Eva Vodseďálková, Milan Zítko,
zemědělská technická - IV.B
Rúžena Břízová, Karel Dostál, Bedřich Ducháček, Milan Faiman, Ivan Fibikar, Miloslav Hainz,
Bohumila Hebká, Josef Chmelík, Vladimír Jelínek, František Koníř, František Koška, Anna Koubová,
Josef Kvíčera, Jaromír Říha, Ladislav Škorpík, František Šmíd, Milan Šnajdr, Antonín Štěpán, Adolf
Tocháček, Zbyněk Tuček, Ludmila Vašáková, Zdeňka Víšková, Miroslav Zajíček,
1958
zemědělská mistrovská - II.A
Josef Borůvka, Bohumil Brádle, František Dedera, Miloslav Funda, Václav Huňát, Jan Janeček, Jiří
Kaplan, Jaroslav Kocourek, Jan Kolman, Jaroslav Koníř, František Kořínek, Ladislav Kučera,
Stanislav Kučera, Vít Kuchta, Jaroslav Kvapil, Oldřich Malina, Miroslav Melilchar, Václav Mlynář,
Orest Seneta,
zemědělská mistrovská - II.B
Josef Kejdana, Miroslav Otec, Zdeněk Pavlišta, Karel Pazourek, Jaroslav Pošík, Josef Riecký, Karel
Ryba, Václav Šimůnek, Václav Škoda, Felix Špinar, Václav Šrámek, Josef Štorek, Josef Urban,
Miroslav Urban, Jiří Vejda, Jaroslav Volek, Oldřich Volenec, František Vrána, Josef Záplata,
1959
zemědělská mistrovská - II.A
Jaroslav Bárta, František Bernkopf, Josef Bešťák, Zdeněk Černý, Václav Černý, Pavel Dušek, Jiří
Dvořák, Josef Fiala, František Hampl, Antonín Janda, Rudolf Kalaš, Václav Koudelka, Václav
Lorenc, Josef Malý, Karel Merta, Bohumil Mikota, Jan Musil, Václav Rakušan, Oldřich Štantejský,
zemědělská mistrovská - II.B
Josef Kábele, Milan Roško, Josef Siegl, Rostislav Skořepa, Ludvík Staffa, Josef Šimerda, Václav
Šturma, Karel Tajovský, Ladislav Tichý, Jiří Tomáš, Josef Tylš, Antonín Vais, Oldřich Vích, Josef
Vohradník, Zdenek Zach, Václav Zamouřil, Jiří Zelený, Antonín Zvára,
učnovská škola zemědělská oboru pěstitelsko chovatelského 1.A
František Balous, Karel Branda, Vladimír Černý, Marie Jetmarová, Josef Jílek, František Jirásek,
Ladislav Klauda, Miroslav Kolář, Ladislav Koucký, Emilie Mlejnková, Marie Peřinová, Marta
Slanařová, Josef Slavík, Jiřina Šinkorová, Jan Zlatohlávek, Ladislav Abrahám, Anna Tersíková, Josef
Koreček, Anna Mifková, Tomáš Moravec, Josef Petráň,
193
učnovská škola zemědělská oboru pěstitelsko chovatelského 1.B
Jaroslava Čepková, Alena Hubáčková, Josef Koblížek, Marie Michalcová, Jiří Novák, Pavel Novák,
Marie Pavlíková, Josef Pilař, Ludmila Pilařová, Antonín Šustr, Magda Zímová,
učňovská škola Heřmanův Městec převedena do Chrudimi
Ladislav Abraham, Jiří Dostál, Ladislav Jirásek, Tomáš Moravec, Josef Petráň,
1960
zemědělská mistrovská - II.A
Jan Cudlíz, Jan Čupr, Josef Dvořák, Bohumil Frebort, Josef Heroik, Rostislav Kačer,
Zdeněk Kratochvíl, Miloslav Mach, Zdeněk Nunvář, Karel Opočenský, Miloslav Pavliček, Josef
Průžek, František Rosenbaum, Josef Stinka, Milan Veselý, Jan Vojík, Bohumil Votava, Zdeněk.
Zídek,
zemědělská mistrovská - II.B
Ivan Beneš, Eduard Černý, Zdeněk Doležal, Vladimír Jarkovský, Josef Kocman, Vladimír Kolařík,
Rudolf Marek, Jiří Melichar, Miloš Navrkal, Miloš Prošek, Vlastislav Remeš, Stanislav Šimon,
Zdeněk Šotola, Jindřich Štisík, Oldřich Tvrdík, Antonín Váša, Antonín Vávra, Jiří Voltr,
učnovská škola zemědělská oboru pěstitelsko chovatelského 1.A
František Černý, Stanislav Dalecký, František Dostál, Jitka Ferdinandová, Stanislava Hančová, Josef
Hes, František Holenka, Bohumila Horáková, Jaroslav Chvojka, Ludmila Jeníková, Miloš Jirák, Marie
Jirásková, Miluše Kličková, Eva Korečková, Josef Kuchař, Zděněk Novák, Květa Nováková, Josef
Novotný, František Secký, Ladislav Starý, Josef Šikl, Dana Štorková, Hana Teznerová, Rudolf
Zlatohlávek, Ludmila Žídková,
učnovská škola zemědělská oboru pěstitelsko chovatelského 1.B
František Bezperát, Eliška Červinková, Jiří Hebký, Karel Hrdý, Eva Kopecká, František Kouba,
Václav Mikeš, jan mrdka, Vlasta Nováková, Marie Paulusová, Anna Pešková, František Polívka,
Libuše Tetrová, helena Stará, hana Svobodová, Božena Svobodová, Josef Šulc, Miloslava Teplá,
Antonín Vašák, Josef Ventluka, František Zahradník, jana Zmeková, Hana Žemničková, Jaromír
Horký
učnovská škola zemědělská oboru pěstitelsko chovatelského 2.ročník
Jaroslava Burešová, Blažena Čálková, Marie Hlínová, Daniela Janečková, Marie Jetmarová, Miroslav
Kolář, Jarmila Kopecká, Josef Koreček, Ladislav Koutský, Josef Kubovec, Josef Kučera, Anna
Mifková, Josef Michek, Emílie Mlejnková, Tomáš Moravec, Zdeňka Nováková, Marie Peřinová,
Alena Pospíšilová, Jana Řeháčková, Marta Slanařová, Jiřina Šinková, Josef Štěpán, Josef Turek, Věra
Vášová, Věra Ždímalová,
1961
jednoletá zemědělská technická pěstitel chovatel - Vápenný Podol
Arnošt Buřval, Karel Červinka, František Dostál, Jiří Drápalík, Václav Handlíř, Josef Hejduk, Jan
Hlaváček, Bohuslav Keprta, Josef Koreček, Vítězslav. Krbálek, František Mináč, František Partyk,
Josef Procházka, Miloslav Sodomka, Ladislav Šulda,
zemědělská mistrovská, obor mechanizační - II.A
Milan Bříza, Josef Čábela, Jaroslav Drábek, Jaroslav Halbištat, Jaroslav Hlava, Josef Honzátko,
Miloslav Chudoba, Bohumil Kadlec, Jan Kontra, Zdeněk Kruman, Radomír Mašek, Václav Novák,
194
Josef Paleček, Karel Šimon, Milan Šubr, František Viktora, Jaroslav Volšička, Ladislav Vyhlas, Karel
Zejda, Ivan. Žadan,
zemědělská mistrovská , obor mechanizační- II.B
Zdeněk Cemper, František Doležal, Jiří Doucha, Josef Flidr, Josef Hajný, Miroslav Herbst, Bohumír
Horák, Vlastimil Kořínek, Ladislav Mádle, Milan Macháček, Josef Musil, Jindřich Pečínka, Vladimír
Picek, Pavel Pouč, Josef Semerád, Jaroslav Schejbal, Václav Šaravec, Antonín Šustr, Miloslav
Tribula, Vladimír Vohánka,
zemědělská technická
Karel Bureš, Milan Cimfl, Zdeněk Doležálek, Václav Dostál, Irena Faltysová, Karel Fišer, Zdeněk
Gartsik, Miloslav Hajzl, Ladislav Havlík, Marie Hlaváčková, Jaroslav Homolka, Jaroslav Horák,
Jaroslav Horný, Olga Kadaníková, Josef Karásek, Kamil Křišťál, Josef Kubíček, Stanislav Kusý,
Vladimír Nepovím, Ladislav Pachovský, Jan Pekáč, Josef Peterka, František Petržílek, Jaroslava
Pospíšilová, Miroslav Praus, Malvína Roušarová, Josef Skála, Zdeněk Smíšek, Anna Stará, Jindřich
Svatoň, Jana Sýkorová, Mikuláš Šilov, Josef Šponar, Jiří Trojan, Josef. Tůma,
1962
zemědělská mistrovská škola, obor mechanizační
Jaroslav Bažant, Jaroslav Erbal, Josef Háp, Jaroslav Hruška, Jiří Chmelař, Zdeněk Jirkovský,
Apostolis Joamidis, Josef Kaiser, Miloslav Koubek, Miroslav Křepela, Antonín Kunášek, Josef
Marek, Jan Mikan, Jaromír Musil, František Novotný, Josef Nymsa, Bohumír Poul, Josef Severa,
Václav Svoboda, Bohumil Štěpán, Eduard Toman, Vítězslav Výšek,
střední zemědělská technická - pěstitel chovatel- IV.A
Helena Burianová, Maric Diblíkova, Jan Drahokoupil, Marta Dvořáková, Jana Fantová, Jiří Filip,
Jaromíra Formánková, František Havlíček, Ludmila Holetová, Josef Houdek, Oldřich Hurtl,
Zdeňka Chaloupecká, Jaroslav Chvojka, Jiří Jirout, Jaroslav Jón, Jaroslav Kábele, Marie Kamenická,
František Kašpar, Zdeňka Konrádova, Alena Kopecká, Jarmila Kopecká, František Kopecký,
Bohumil Kotlář, Marie Koucká, Božena Křičenská, Růžena Křížková, Milan Luňáček, Ivana
Sedláková,
střední zemědělská technická - pěstitel chovatel- IV.B
Ludmila Břízová, Miloslav Hovorka, Vladislav Jiroušek, Emilie Michálková, Libuše Mikulcová,
Zdeněk Němec, Přemysl Ondřej, Božena Pavlasová, Věra Petráňová, Marie Písařová, Bohuslav
Plecháček, Vladimír Profous, Miloš Procházka, Věra Růžičková, Jiřina Sadovská, Božena Sedláčková,
Pavel Selinger, Antonie Slavíková, Magda Šlingrová, Jan Šmok, Miloslav Šobr, Miloslava Štanclová,
Blanka Šťastná, Josef Tomášek, Jiří Vaniš, Václav Vařejčko, Jiří Veselý, Václav Víšek, Jan
Vodvárka, Karel Vosáhlo, Bohumil Votruba, Ladislav Zběhlik,
zemědělská mistrovská - II.A
Josef Adámek, Jiří Bláha, Josef Bořil, František Dobřichovský, František Elis, Jan Hladík, Josef
Hlásný, František Hošek, Rudolf Houdek, Josef Hradecký, Miloslav Kafka, Jiří Kavalír, Jan
Košvanec, Jan Kubánek, František Kubát, Václav Kutílek, Václav Kycelt, Antonín Louba, Jiří Maček,
Dobroslav. Malý,
zemědělská mistrovská - II.B
Rudolf Čihák, Josef Mates, František Mazal, Jan Mrtka, Josef Muzikant, Miloš Nouzovský, Václav
Pavlát, Josef Pejchar, Josef Rajský, Václav Rébl, František Rohlena, Václav Řezníček, Jan Svoboda,
195
Jan Tajovský, Václav Trégner, Josef Trnka, Jaroslav Voborník, Jan Vondra, František Votava, Zdeněk
Vrátil, Bohuslav. Zajíc,
Jednoletá zemědělská technická škola pro funkc. JZD a soc. zem. podniků Chrudim
Vladimír Daněk, Václav Halamka, Josef Chaloupka, Antonín Janoušek, Břetislav Janoušek, Jaroslav
Johan, František Kubant, Josef Kysílko, Stanislav Liška, Ladislav Macák, Josef Marčík, Josef Pecka,
Antonín Pešek, František Polák, Jiří Socha, František Stružinský,
III.A
Jiří Andra, Jiří Baláš, Josef Červinka, Rudolf Hebký, Jiří Hegr, Jana Karelová, Josef Koupil, Vlastimil
Maška, Jiří Milfait, Václav Práza, Jaroslav Skalecký, Jaroslav Staněk, Ladislav Starý, Karel Vohralík,
1963
SZTŠ , pěstitel-chovatel 4.A
Miroslava Barešová, Libuše Bendová, Vlaďka Beneš, Jindra Blažková, Marie Brýdlová, Eva Dalecká,
Helena Doležalová, Marie Doležalová, Anna Fersíková, Josef Fišman, Zdena Gašníková, Zdeněk
Havlíček, Marie Hebká, Petr Horák, Miloslava Horáková, Libuše Hrdá, Josef Chocholouš, Dagmar
Janková, Miluška Jeníčková, Vlasta Jeníčková, Světla Jiroutová, Hana Kalinová, Hana Kašparová,
Vítězslav Koráb, Hana Korečková, Antonín Kratochvíl, Jana Krejčíková, Jaromír Kučera, Miloslav
Machatý, Miroslav Machatý, Jindra Mikulecká, Jitka Mrkvičková, Václav Nejman, Zdeněk Slavík,
Zdeněk. Slavík,
SZTŠ, pěstitel-chovatel 4.B
Jaroslav Novák, Libuše Nováková, Jiří Pecina, Ludmila Petáková, Bohumil Peterka,
Vlasta Peterková, Jitka Pilná, Václav Pravda, Zdena Pravdová, Miloslava Ročková, Miroslava
Rybyšárová, Václav Slavík, Hana Smejkalová, Marie Stará, Milada Stará, Josef Starý, Marie
Ševelková, Helena Škvrňáková, Josef Šlechta, Vladimír Špáta, Jaromír Šuma, František Tatíček,
Jaromír Teplý, Miloš Teplý, Stanislava Tichá, Jan Tomášek, Eva Turková, Ivana Vanišová, Zdeněk
Vlach, Karel Vohradník, Miluše Vrtalová, Marie Vrzalová, Josef Zach, Marie Záleská, Antonín
Znojemský, Jiřina Zrůstová,
SZTŠ, pěstitel- chovatel DS 3
Bohumila Benáková, Oldřich Černík, Josef Dobrkovský, Jana Fílová, František Grof,
Božena Houdková, Vlastimil Makeš, Josef Němec, Eva Nováková, Jana Nováková,
Stanislav Novotný, Josef Pětioký, František Schejbal, Jan Tikal, Marta Venzarová,
1964
4. A
Jiřina Adámková, Jindřiška Akrmanová, Marie Amlerová, Josef Bidlo, František Bláha, Ludmila
Blažková, Jiří Bříza, Marie Bukačová, Anna Čechová, Jiřina Černíková, Ivan Černý, Marie
Dočkalová, Ivanka Drobílková, Stanislava Dušánková, Eva Fulíková, Jana Gabrhelová, František
Handlíř, Marie Hertlová, Marcela Holubová, Anna Hoznedrová, Věra Chaloupková, Marie Jánová,
Ludmila Jeníková, Helena Kašková, Jiří Komárek, Jan Kostlán, Marie Koucká, Jan Koukal, Josef
Kratochvíl, Milada Kratochvílová, Josef Kroužil, Marie Kubíková, Jana Svědirohová, Jaromír Šuma,
4. B
Marie Drápalíková, Věra Hrníčková, Josef Chocholouš, Miroslava Loučková, Zdeněk Mokříž,
Josef Nejepínský, Jaroslav Novák, Čestmír Novotný, Jan Opařil, Václav Pešek, František Písař,
Zdeňka Říhová, Marta Sedláková, Marie Stehnová, Miroslav Strnad, Božena Šinkorová, Ludmila
Šotolová, Jaroslava Šťastná, Helena Šustrová, Eva Švarcová, Hana Teplá, Zbyněk Thér, Jana
196
Tlučhořová, Jana Tlustá, Jan Tomášek, Miluše Ťopková, Eva Uhlířová, Karel Vácha, Václav
Vodvárka, Jana Vyčichlová, Vladimír Zamastil, Jaroslava Zemanová, Jana Zitová, Ludmila Židková,
DS
Rudolf Balachoncev, Zdeněk Barták, František Černý, Bohumil Daulus, Anežka Grulichová,
Miroslava Pirožková, Miloslava Pirožková, Miroslav Poslušný, Hana Rosůlková, Anton Svítek, Josef
Škoda, Jaroslav Štefan, Helena Vacková, Ladislav Valášek, Miroslav Vlasák, Josef Zahrádka, Václav
Zelený,
SZTŠ mistrovská
Oldřich Felbr, František Fiedler, Josef Haas, Jiří Hodic, Josef Homolka, Josef Hromádko, Josef Jícha,
František Jirásek, Miroslav Kálal, Josef Kamarýt, Josef Kazola, Ladislav Kůta, Zdeněk Lukášek, Jan
Marek, František Martínek, František Matoušek, Jaroslav Pavelka, Josef Pouznar, Eckhard
Rathsmann, Josef Řehoř, Karel Šmerák, Josef Vavřina, Martin Weber,
dvouleté nástavbové studium mechanizační
Josef Adámek, Josef Berger, Josef Bořil, Josef Burda, Vladimír Bureš, Jaroslav Drahokoupil, Jan
Hladík, Josef Hlásný, František Hošek, Václav Jakl, Miroslav Kafka, Jan Košvanec, Jan Kubánek,
Václav Kycelt, Vladislav Mach, Jindřich Matěna, Jan Mrtka, Josef Muzikant, Miloš Nouzovský, Jiří
Pochobradský, Václav Ronovský, Václav Řezníček, Josef Setnička, František Syrůček, Josef
Štěpánek, Václav Tregner, Josef Víšek, Stanislav Volenec,
1965
4. A
Marie Bečková, Ludmila Bělohoubková, Eva Beranová, Marta Bořková, Marie Březinová, Josef
Čapek, František Dostál, Irena Dvořáková, Hana Honzlová, Marie Horáčková, Jaroslav Horák, Josef
Chocholouš, Ladislav Jinoch, Jana Jušková, Jana Kápičková, Marie Kaplanová, Božena Kindlová,
Václav Kmoníček, Otto Křinka, Zdeněk Kurc, Ludmila Nemejovská,
4. B
Miluše Kličková, Ludmila Krejcarová, Marie Krpatová, Jaromír Machatý, Milan Málek,
Hana Mužíková, Marie Otolecká, Marie Procházková, Ludmila Příhodová, Zdenka Rabasová,
František Rejfek, Vlastimil Roušar, Libuše Rybenská, Zdeněk Stehno, Jiří Stuchlík, Libuše
Svobodová, Bohumila Šturmová, Dobroslav Vosáhlo, Dagmar Wolfová, Jana Zmetová,
DS
Josef Daněk, Jaroslava Holá, František Jankovský, Jana Jiráková, Miloš Kábele,
Ladislava Korečková, Božena Kuželová, Vlasta Louvarová, Miloslav Sodomka, Václav Sodomka,
Stanislav Sýkora, František Voldán, Věroslav Vondrouš, Vlastimil Vrátil,
nástavbové studium, mechanizace zemědělské výroby
Jaroslav Beneš, Věroslav Bernat, Jan Čejka, Josef Čejka, Václav Douša, František Drbohlav, Karel
Dvořák, František Kouta, Ladislav Kučera, Josef Málek, Břetislav Michálek, Josef Moravec, Josef
Netolický, Zdeněk Novák, Josef Novotný, Josef Nývlt, Václav Polívka, František Provazník,
Miroslav Schenk, Jiří Soukup, Vlastimil Šidák, Miroslav Škraňka, Antonín Ulver,
197
1966
DS
Jaromír Boháč, Jaroslav Horák, Jan Hovorka, František Jankovský, Jindřich Jozefy,
Stanislav Kroulík, Bohuslav Mitvalský, Josef Novák, František Petr, Dagmar Podhajská, Stanislav
Sodomka, Eva Štěpařová, František Talácko,
4. A
Josef Bareš, Václav Bašek, Stanislav Bulíček, Jan Černík, Antonín Dalecký, Jana Hlavatá, Milena
Horáková, Jiřina Horská, Oldřich Hubáček, Karel Jígl, Josef Kolman, Marie Kopecká, Lubomír
Kosina, Josef Kroutík, Hana Kubizňáková, Marie Lišková, Vlasta Lohnická, Libuše Makešová,
Miloslava Šolínova (Jirotková),
4. B
Václav Beskyd, Marie Doležalová, Miloslava Froulová, Marie Kusá, Jaroslav Melich,
Jana Metelková, Jan Morávek, Zdeněk Nespěchal, Marie Ouřecká, Josef Pilař, Marie Pištorová,
Ludmila Prokopová, Josef Rolenec, Marie Šmahelová, Jan Špatenka, Věra Šretrová, Jana Štorková,
Vlastimil Šulta, Bohumil Víšek, Zdeňka Vondráčková,
dvouleté nástavbové studium
Jan Bareš, Miloslav Fikar, Jan Frűhbaner, Ladislav Hála, Jan Horák, Jiří Hřebřina, Bohuslav Klimpl,
Petr Kobliha, Jiří Koníček, Jaroslav Koutník, František Kroupa, Bohumil Kudýn, Miloslav Loner,
Josef Ludvík, Otakar Materna, František Myslivec, Josef Nejman, Václav Opočenský, Vítězslav
Pavlík, Jaroslav Polák, František Sechovec, Milan Sovák, Jiří Šaroun, Karel Šmerák, Jiří Tichý, Josef
Vavřina, Jiří Wasserbauer,
1967
2. N
František Antušek, Jan Bareš, Josef Barták, František Cerman, František Komárek, Petr Luh, František
Mašek, Bohuslav Mazánek, Josef Michek, Pavel Miřabský, Josef Musil, Miloslav Proněk, Jan Pudil,
Josef Slavík, Petr Soukup, Jaroslav Šolc, Jaroslav Tobiáš, Jiří Tůma, Jan Vyhnánek,
4. A
Blanka Blehová, Jaroslava Boušková, Josef Čermák, Václav Černovský, Josef Čmelík, Jiří Doležal,
Vladimír Faltys, Marie Formánková, Stanislav Holub, Eliška Horválková, Libuše Hrobařová,
Dobromil Hušek, Eva Hyhlíková, Libuše Janková, Milada Janoušková, Marie Jeníková, Zdenka
Kaplanová, Jan Klaudy, Marie Kmoníčková, Jana Kolbobová, František Korbel, Vladislava Korelová,
Josef Košina, Dagmar Košinová, Božena Kuželová, Josef Linhart, Hana Machotá, Ladislav Málek, Jiří
Mandys, Božena Nováková, Marta Nováková, Jaroslava Pulpánová, Jana Srdinková, Růžena
Štorková, Arnošt Zvolský,
4. B
Drahomíra Heřmanská, Marie Jelínková, Běluška Menčíková, František Mikan, Josef Mlateček, Eva
Němcová, Bohuslav Netušil, František Novák, Jan Odvárka, Miroslava Ouřecká, František Radouš,
Václav Ročeň, Jitka Rohlíková, Jitka Rudolfová, Jarmila Sádovská, Marie Sakořová, Pavel Sedlák,
Josef Sirůček, Jiřina Slaňínová, Alena Slavíková, Josef Suchánek, Eva Syrová, Marta Šeilhanová, Jiří
Šelina, Jana Ševčíková, Hana Šotolová, Ladislav Štěpánek, Josef Šustr, Marie Tesařová, Josef
Tomiška, František Trojan, Alois Voráček, Jaroslav Vrzáček, Simona Závorková, Marie Žemličková,
198
4. M
Zdeněk Antoš, Bohumír Císař, Alois Černohub, Milan Čitulka, Josef Čížek, Václav Dočekal, Jaroslav
Halmo, Josef Hein, František Hromádko, František Chalupa, Jiří Jedlička, Zdeněk Kolbaba, Josef
Koubský, Miroslav Kučera, Václav Louvar, Bohuslav Musil, Libor Myšík, Zdeněk Novák, Lubomír
Palič, Bedřich Pavlas, Jaroslav Pekárek, Miloslav Petrlík, Jan Plecháček, Zdeněk Pospíšil, Josef
Provazník, Miloš Purma, Ladislav Roček, Rudolf Špicar, Bohumil Štefánek, František Trejbal,
František Vašák, Rudolf Vlášek, Václav Vrzák, Josef Zounek,
dálkové studiu tříleté
Miroslav Brázda, Jaroslav Drahoš, Oldřich Fuksa, Jaroslav Hanus, Vlasta Horáková,
Miroslav Jeřábek, Eliška Kábrtová, Zdeňka Matějková, Miloslava Pavlová, Ladislav Štotfa, František
Vašek, Marie Vohralíková, Danuše Žďárská,
jednoletá SZTŠ
Zděněk Abmbrož, Jaroslav Abmbrož, Josef Blažek, Josef Cajzb, Miroslav Capoušek, Stanislav Černý,
Jaroslav Dostálek, Josef Dvořáček, Josef Jakoubek, František Jeřábek, Václav Joudek, Miloslava
Kadavá, Miloš Kálenský, Jan Knoulich, Oldřich Merňák, Jan Mička, Václav Novák, Miroslav
Pařízek, Miloslav Pavlíček, Jaromír Pešek, Josef Peterka, Oldřich Pitra, Vladimír Podroužek,
Stanislav Pohanka, Lidmila Procházková, Jan Rejdák, Jaroslav Rejf, Václav Rejchit, Svatopluk Škava,
Josef Vopařil, Miroslav Zlesák, Bohuslav Žďárský,
1968
3.DS
Anna Bílá, Jiří Bílý, Helena Burešová, Bořivoj Horák, Františka Jansová, František Jílek, Jan Jůřa,
Ladislav Koutský, Josef Leclr, Jan Rensa, František Ročeň, Oldřich Truhlář,
4. A
Hana Blažková, Jarmila Boháčová, Zdeněk Bureš, Vlastimil Dalecký, František Drobílek, Bohumila
Dvořáková, Karel Fiedler, Jana Fikejzová, Zdena Hájková, Jiří Hančár, Bohumila Hašková, Vlasta
Havlíčková, Marta Hrušková, Jaroslav Chvojka, Lydie Chvojková, Marie Jeřábková, Václav
Jičínský, Marie Jiroutová, Stanislav Johan, Pavel Jozíf, Vlasta Karlíková, František Klas, Anna
Kolouratníková, Anna Kopecká, Zdeněk Kučera, Petra Kučerová, Marie Licková, Jiřina
Lichtenberková, Zdenka Linhartová, Ladislava Musílková, Milena Pištínková,
4. B
Jarmila Alinčová, Miluše Bidlová, Jana Bohuňková, Věra Fibichová, Miroslav Kokšal, Jiří Koutský,
Karel Linhart, František Meduna ml., František Meduna st., Stanislava Netolická, Stanislava
Paulusová, Václav Prorok, Marie Puhlovská, Emilie Půlpánová, Miluška Raifová, Josef Rejl, Eva
Syrůčková, Hana Šindelářová, Anna Šťovíčková, Marie Tlučhořová, Marie Tobiášková, Dagmar
Tobiášová, Otto Tuček, Hana Vacková, Miluše Víchová, Jan Vojáček, Blanka Vomáčková, Jarmila
Vyskočilová, Alena Zahradníková, Jaroslav Zářecký, Eva Žemličková, Marta Žemličková,
4. C.
Milan Blažek, Zdena Coufalová, Miroslav Dítě, Dagmar Dostálová, Zdena Drahošová,
Pavel Ducheček, Petr Dymák, Miluše Franková, Marie Hápová, Josef Hromádko,
František Kalvoda, František Nekvinda, Hana Netolická, Jaroslav Nunvář, Ludmila Nyklová, Josef
Pelc, Věra Poulová, Olga Pražáková, Anna Simonová, Marie Svobodová, Alena Šimková, Marie
Štaudová, Zdena Trávníčková, Jaroslava Vojtíšková, Anna Vomáčková, Marie Zachová, Dana
Zastoupilová, Květa Zavoralová,
199
4. M
Josef Bárta, Miroslav Bednář, Jaromír Bobek, František Bořek, Jiří Brádle, Vlastimil Drařil, Josef Eis,
Jan Fejfar, Vladimír Hospodka, Miroslav Hrubeš, Miloš Janeček, Jitka Jelínková, Josef Kamenický,
František Konbek, Jaroslav Kulhánek, Milan Makeš, Jan Marhan, Pavel Maxmilián, Oldřich Merta,
Petr Mlíka, Eva Němcová (Pultrová), Ladislav Novák, Tomáš Novák, Václav Paclík, Milan Peřina,
Václav Pytlík, Jaroslav Servíf, Zdeněk Školník, Jan Švadlenka, Josef Trnavský, Jiří Vacek, Miroslav
Vencovský, František Vohralík,
T-2N
Stanislav Cabicar, Jiří Červinka, Antonín Fichtner, František Fišar, Ladislav Fišar, Jaroslav Chládek,
Jan Juška, Miloslav Kaván, Slavomil Kerbr, Josef Koláček, František Kopecký, Jiří Korejtko, Ivo
Kraus, Josef Mikan, Zdeněk Müller, Zdeněk Novák, Josef Novotný, Vladimír Pecen, Zdeněk Rohlík,
Jiří Šubrt, František Vik,
1969
nástavbové studium
František Abraham, Vladimír Bednář, František Borovec, Miroslav Čejka, Vladimír Dubec, Vladislav
Frýba, Petr Hájek, Josef Hanousek, Bohumil Klouček, Pavel Konvalina, Jan Kořínek, Jaroslav
Kuchař, Miroslav Kwasnicki, Jan Nafek, Jan Novák, Zdeněk Novák, Bedřich Novotný, Jan Pancner,
Josef Petera, Josef Poslušný, František Půlpán, Ludvík Stejskal, Miroslav Šafr, Vlastimil Štefan,
Vladimír Tichý, Oldřich Tomáš, Zdeněk Trník, Václav Vítek, Jaroslav Vonyka, František Zdražil,
Stanislav Zemánek,
4. A
Jaromír Bečka, Stanislav Hlušička, Lydie Jedličková, Božena Kalhousová, Josef Kaplan, Vladimír
Kaplan, Hana Kombercová, Marie Limburková, Zdeněk Lorenc, Jana Pešinová, Bohuslav Pícha,
Alena Píchová, Anna Píšová, Josef Pulkrábek, Miroslav Půlpán, Jaroslava Servítová, Alena Skalická,
Ladislav Slabý, Miroslav Staněk, Marie Šťástková, Jindřich Štěrba,
4. B
Jaroslav Balek, Marie Dittrichová, Věra Drahošová, Václav Dvořák, Blahoslav Kavka,
Hana Kovářová, Jitka Leinwebrová, Daniela Lněničková, Alena Lukešová, Milan Málek, Josef
Meduna, Jana Melezinková, Václav Milfait, Božena Nečasová, Vítězslav Nevole, Jiří Svoboda,
Miloslava Šetinová, Věra Štefaničková, Radko Vlach, Miloslav Voldán, Milena Zahálková,
4. M
Ladislav Bakeš, Josef Bálek, Jiří Bouška, Josef Červený, Josef Hladík, Karel Kohl,
Miroslav Kohoutek, Milan Korbel, Josef Koreček, Luboš Koutný, Zdeněk Machota,
Miroslav Novák, Václav Pázler, Libor Pešek, Antonín Švejda, Rudolf Vejborný, Bohuslav Volmut,
Josef Voral, Jaromír Zach, Zdeněk Zilvar,
SZTŠ, obor pěstitel -chovatel - externí maturity
Marie Adámková, Vladimír Fabián, Jaromír Hyksa, Ladislav Kabrhel, Rudolf Rädisch,
Josef Smetana, Ludmila Smetanová, Miluše Sochorová, Růžena Tichá,
200
1970
4. A
Jana Cihlářová, Marie Filipová, Hana Heřmánková, Vladimír Hlaváček, Hana Hývlová,
Marie Chaloupková, Hana Jandíková, Miloslav Jirsák, Marie Juklová, Milena Kluzáková, Libuše
Köhlerová, Marie Kolková, Jana Kratochvílová, Vladimír Krejcar, Alena Křížová, Ludmila
Kučerová, Jan Loskot, Božena Marvanová, Vladimír Meduna, Irena Michková, Eva Rejlová,
4. B
Hana Dostálková, Zdenka Netolická, Jindřich Novák, Milan Novotný, Vlasta Paulů, Anna Rabasová,
Hana Rybárová, Josef Řebíček, Petr Svoboda, Dana Svobodová, Anna Šimonová, Vlasta Šmejcká,
Ludmila Šmídová, Milena Teplá, Olga Trnková, Eva Urbanová, Jana Vondroušová, Jitka
Wasserbauerová, Zlata Woffová, Věra Zavřelová, Milan Zeman, Zdenka Žampachová,
4. M
Pavel Důrek, Pavel Fiala, Vladimír Halva, Stanislav Horák, Vlastislav Chvojka, Jiří Jakl, Pavel Kolář,
Miroslav Komberec, Jan Kubát, Miloš Kučera, Miloslav Lacina, Miroslav Ludvík, Karel Pelc, Josef
Pluhař, František Pražák, Miloš Sehnoutek, Jaroslav Schejbal, Ija Sýsová, Ladislav Štefl, Vladimír
Zima,
1971
4. A
Marcela Andresová, Hana Bláhová, Hana Bočková, Hana Bradáčková, Ladislav Burda, Stanislava
Buršíková, Miloslava Čejková, Jaroslava Černá, Bohumil Černý, Jiří Černý, Eva Červenková, Marie
Hanslová, Jan Helka, Jaroslav Horák, Evžena Hösselová, Lenka Hudcová, Zdena Chládková, Hana
Chmelíková, Miloš Janecký, Jaromír Janoušek, Marie Jeništová, Renata Kňavová, Marcela
Kratochvílová, Drahomír Lakota, Nina Livorová, Hugo Malinovský, Ilona Malochová, Marcela
Melínová,
4. B
Petra Freiberková, Eva Millerová, Jana Němečková, Josef Novák, Eva Pachalová, Anna Palatašová,
Jaroslava Paulusová, Bohumila Pilařová, Jiří Potěšil, Věra Požárová, Luboš Pražan, Bohuslav
Půlpán, Marie Reichrtová, Hana Rejdová, Miroslav Sirůček, Jaroslava Stará, Jarmila Stehnová,
Iva Stejskalová (Vinklerová), Jana Strnadová, Marie Tikalová, Marcela Válková, Zdeněk Vašák,
Petr Vinkler, Milena Vondráčková, Miroslava Vosáhlová, Jana Zitková,
4. M
František Beránek, Lubomír Burkoň, Jaroslav Ceral, Jan Čulík, Zdena Doležalová,
Miloslav Fondenaj, Ladislav Havlín, Jiří Homolář, Josef Houdek, Jan Hudík, Marcela Klodnerová,
Vlastislav Kučera, Antonín Macák, Miloš Marek, Čeněk Modráček, Vlastimil Morávek, Jaroslav
Novotný, Zdeněk Štěpánek, Olga Tesnerová, Dagmar Vejtrubová, Vladimír Volejník, Petr Zeman,
1972
4. A
Karel Bidlo, František Daněk, Helena Dokonalová (Ornstová), Hana Drobílková, Dagmar Fejtová,
Danuše Futerová, Ivana Gernešová, Vlasta Hartmanová, Čestmír Horáček, Marie Horáková, Emilie
Huttová, Václav Jeřábek, Petr Kalvoda, Vladimíra Kubáková, Jaroslava Kyselová, Ilona Macelová,
Alena Machatá, Pavel Martínek, Božena Mašínová, Jana Mlatečková, Jan Mocek, Dagmar Placková,
Zdislava Vrátilová - Dvořáková,
201
4. B
Jitka Halamková, František Jeřábek, Irena Kynclová, Hana Laburdová, Marta Nesměráková, Jana
Nykodymová, Václava Pleskotová, Marie Rykrová, Blanka Sládková, Květoslava Slavíková,
Vladimír Šíp, Hana Šmejdová, Ivana Šťastná, Petr Štěpán, Jana Šustrová, Jan Tuhý, Jiřina Vacková,
Alena Valtrová, Marie Vaňásková, Jana Vaňková, Vladimír Vonásek, Lenka Vrhová,
4. C
Pavel Bakeš, Marie Boháčová, Miroslav Brusnický, Jana Česká, Milada Hlaváčová,
Jaroslava Chvojková, Jaroslava Jelínková, Jitka Jeřábková, Dagmar Kreidlová, Hana Melšová,
Zdeňka Michková, Zdeňka Morávková, Josef Novák, Slavoj Páv, Vladislava Plíhalová, Miroslav
Poborák, Jana Pospíšilová, Jana Schejbalová, Jana Schwarzová, Luděk Smetana, Eva Širůčková,
Miloš Toušek,
1973
4. A
Hana Hanáková, Alena Holásková, Zdeněk Klapal, Vladimír Kopecký, Radovan Kotek, Marie Krátká,
Jana Kšandová, Hana Langrová, Ivana Lörincová, Zdeněk Novotný, Monika Opočenská, Zdeňka
Pecinová, Libuše Pechová, Vladimír Starý, Dana Šindelářová, Jan Trefný, Drahoslava Tyapušová,
Svatava Vašinová, Jitka Vojáčková, Václav Wimmer, Františka Zemánková, Hana Zitová,
4. B
Alena Bagáriová, Jiří Bakeš, František Blažek, Taťána Boháčová, Zdeňka Dlabačová,
Hana Domkářová, Helena Hašková, Milan Hemský, Ludmila Hendrychová, Jaroslava Horáková,
Věra Horáková, Viktor Hovorka, Tomáš Hron, Vladimír Hrubeš, Jiří Hruša, Stanislava Hrušková,
Jana Hrůzová, Hana Chejnová, Josef Chmelík, Alena Chvojková, Eva Ježková, Ilona Kadeřávková,
Božena Kamenická, Alena Karelová, Květuše Konířová, Regina Králová,
4. C
Jiřina Čechová, Jana Dufková, Marie Ďurišová, Miloslav Hrdina, Vladimír Hubený, Josef Huška,
Danuše Chlíbková, Zdeňka Jedličková, Zdeňka Jelínková, Marie Křiklavová, Tomáš Kubát, Jiří
Kučera, Lenka Merglová, Vladimír Mrkva, Lubomír Ort, Jarmila Paprstková, Stanislava Rabasová,
Olga Říhová, Alexandr Semonský, Jaroslava Šantrůčková, Jan Štika, Dana Vavroušková, Dana
Zelená,
4. M
Václav Beran, Jiří Bílý, Zdeněk Bušek, Vladimír Doležal, Leoš Dostál, Pavel Herynk,
Zdeněk Horčička, Luděk Hruš, Petr Jičínský, Vladimír Kadeřávek, Pavel Klubka, Jan Kouba, Pavel
Maceška, Roman Mikeš, Milan Paučo, Pavel Paulus, Vladimír Pechman, Jaroslav Petráň, Jiří Šonský,
Vladimír Šukal, Ivan Šustr, Petr Valenta, Jaroslav Vojtěch, Josef Vosmanský, Ivan Vrána,
1974
4. A
Jan Adámek, Miroslav Benák, Jaroslava Benešová, Hana Beranová, Eva Bradáčková,
Oldřich Doležal, Ada Dostálová, Otto Fišer, Marcela Fořtová, Ladislav Hanousek, Květoslava
Hodková, Miroslav Homolka, Helena Chvojková, Antonín Ježek, Milena Jirátková, Jitka Jirocková,
Miroslav Jozefy, Ladislav Kabrhel, Gustav Kadlec, Miroslav Koblížek, Naděžda Koblížková,
Miroslava Kroblocková, Naděžda Kryštofová, Zdeněk Kučera, Zdeněk Mandys, Iva Rubešová,
202
4. B
Alena Bradová, Jana Kuklišová, Marcela Kutová, Alexandra Macurová, Hana Makovská, Dobroslav
Marek, Věra Maryšková, Zdeněk Mašín, Jaroslav Matěna, Josef Modráček, Miroslava Motyčková,
Václav Nedvěd, Renata Nimertondlová, Josef Novotný, František Paulus, Eva Pinkovová, Vladimír
Pospíšil, Josef Procházka, Eva Seidlová, Vladimír Slavík, Marika Stambolidu, Libuše Štolfová, Marie
Tesařová, Ivan Turek, Danuše Vašíčková, Jiří Zavřel, Zdeněk Zimmer,
4. M
Jiří Dobruský, Zdeněk Endrle, Zdeněk Hladík, Jiří Jánský, Jaroslav Kaplan, Vlastimil Kindl, Miroslav
Kopecký, Pavel Kornherr, Vlastimil Kukla, Jan Mayer, Josef Michalec, Jan Mohout, Jaromír Novák,
Miroslav Novák, Oldřich Pětioký, Stanislav Pícha, Jiří Pilař, František Píša, Vít Řeřucha, Otakar
Štěpánek, Jan Tikal, Jindřich Tomek, Josef Vak,
2. N
Květa Bílková, Ivana Čermáková, Dagmar Janátová, Miroslava Jedličková, Bohuslava Kaňková,
Anna Mihulková, Helena Minářová, Marie Moličová, Marie Moravcová, Zdena Pechánková, Jiřina
Pohlová, Hana Polednová, Ilona Ryznerová, Marcela Skoupá, Vlasta Velebová, Božena Vlachová,
Marta Vlachová, Zdena Weimannová,
1975
4. A
Věra Ambrusová, Jaroslav Bartoníček, Štěpánka Bažantová, Vladimír Bílý, Miluše Brychnáčová,
Irena Červená, Miloslav Červený, Ivan Hájek, Věra Hofmanová, Jiří Huml, Milada Hývlová, Václav
Jaroš, Danuše Jiroutová, Radoslava Kmochová, Petr Konvalina, Jitka Kostelníková, Alena
Kubižňáková, Jana Kurcová, Josef Michalec, Petr Morávek, Josef Mrkvička, Petr Tlapák, Alena
Vojtěchová, Jaroslav Zárybnický, Milena Zemanová,
4. B
Jiřina Andrlíková, Vítězslav Bačkovský, Milena Bláhová, Věra Čejková, Jana Fialová,
Tomáš Hazuka, Jarmila Horáčková, Dagmar Horníková, Jaroslava Horynová, Josef Jacko, Josef
Janko, Naděžda Ježková, Josef Kubát, Josef Kubíček, Pavel Kubín, Petr Kučera, Josef Machart,
Zdeňka Modráčková, Věra Nepivodová, Miroslav Novotný, Pavel Novotný, Hana Renešová, Eva
Severová, František Synek, Vladimír Truxa,
4. M
Jaroslav Beránek, Josef Bouma, Václav Dolejší, Josef Dvořák, Jiří Havlíček, Jiří Horáček, Svatopluk
Janda, Karel Kameník, Josef Košátko, Pavel Krbek, Milan Kusín, Ivan Martinek, Vlastimil Másnica,
Karel Merunka, Zdeněk Mervart, Josef Novák, Lubomír Novotný, Radomír Novotný, Lubomír Slavík,
Petr Sochor, František Váňásek, Jaromír Voda,
1976
2. N
Svatopluk Čech, Dagmar Doležalová, Eva Drašnárová, Dana Hanáková, Vlada Hlaváčková,
Františka Horáčková, Zdeňka Krupová, Helena Kuťáková, Josef Lukeš, Terezie Makuchová, Jitka
Mohylová, Stanislava Prajerová, Hana Sieglová, Hana Šuriková, Karel Tezner, Jana Tůmová,
Jaroslava Viktorinová, Josef Weber, Iveta Zahradníková, Jana Zavřelová, Iva Zemanová,
4. A
Květa Andrlíková (Jánská), Jitka Bahenská, Pavel Brůžek, Marie Čáslavská, Božena Čermáková,
Marie Čížková, Slavomír Dokoval, Marcela Englichová (Filipová), Marie Falgenhauerová, Marcel
203
Filipi, Jan Hanuš, Hana Hanušová, Marie Herodesová, Hynek Hladík, Jaromír Holec, Libuše
Horáčková, Jan Hubený, Lenka Jarošová - Hrobařová, Zlata Ježková, Miloš Jirout, Jaroslava
Kadlecová, Miluše Karlová, Ivan Kerouš, Vítězslav Novák,
4. B
Rudolf Kacafírek, Jiří Koníř, Zdeněk Krejčí, Jitka Křivánková, Jaromír Kubelka,
Zdeňka Lebdušková, Věra Medunová, Helena Pětioká, Milan Přibil, Marcela Půlpánová, Jaromír
Salamon, Lenka Styblíková, Petr Šimek, Vlasta Škarydová, Hana Šťastná, Miloslav Tiler, Jaroslav
Topič, Ivana Veselá, Tomáš Vobořil, Eva Volencová, Miloš Zamazal, Jaromír Zelený,
4. M
Milan Böhm, Jaroslav Bureš, Josef Bureš, Ivan Černík, Hubert Dalecký, Milan Dubec, Miroslav
Helber, Josef Hořeňovský, Josef Hovorka, Josef Jeřábek, Miloslav Jiřička, Milan Kapitola, Petr
Klouček, Jiří Kolář, František Lanc, František Mareš, Vladislav Meduna, František Mrštík, Vladimír
Novák, Pavel Pejcha, Josef Rambousek, Bohumil Skokan, Ladislav Solnický, František Švejda,
Vlastimil Zrůst, Jiří Žáček,
1977
2.NCH
Blanka Balcerová, Věra Brádlová, Marie Brklová, Kamil Čihák, Jitka Dobruská, Karel Doležal,
Vlasta Grofová, Alena Havlíčková, Olga Hejcmanová, Jaroslava Horáková, Jaroslav Jánský, Zdeňka
Juřenová, Ludmila Kasalová, Květoslava Koukolová, Alena Kultová, Ludmila Machová, Dagmar
Matesová, Jaroslava Nováková, Karel Peřina, Jaroslava Procházková, Jaroslava Prostředníková,
Milan Skořepa, Věra Snopková, Jaroslav Ševčík, Vlasta Ševčíková, Marie Tomanová, Eva Vlková,
2.NP
Milan Blažek, Jan Bohuňek, Bohumil Gaubmann, Jiří Hejna, Miroslav Honců, Jozef Koštrna, Zdeněk
Krunčík, Zdeněk Lhotecký, Josef Mrkvička, Jiří Papoušek, Vlastimil Plíšek, Jaroslav Polach,
Stanislav Rodach, Jaroslav Stárek, Karel Šanda, Milan Šopinec, Miloslav Zelený, Jiří Zvára,
4. CH
Jana Ceplová, Zdeněk David, Jan Dobružský, Milada Dvořáková, Josef Hlaváček, Bohuslav Horáček,
Pavel Hrubý, Eva Ipserová, František Jirásek, Věra Jonášová, Romana Kábelová, Miluše Kajínková,
Helena Köhlerová, Pavel Krátký, Jan Kvapil, Jiří Malinský, Eva Mrázková, Pavel Petržílek, Marie
Popilková, Blahoslav Sotona, Milan Sýkora, Michal Udržal, Miroslav Valenta, Bohuslav Zachař,
4. P
Milan Dostál, Lenka Dušková, Jiří Hemr, Bořivoj Horák, Václav Janeček, Olga Jelínková (Šetinová),
Václav Kasal, Zdeňka Kopáčková, Milan Kopčák, Jitka Křivská, Eliška Kučerová, Dana Kuželová,
Ota Leber, Miloslav Novotný, Josef Paulů, Zdeněk Pavlas, Petr Růžička, Pavel Skřivánek, Milan
Svoboda, Ludmila Štěpánková, Helena Štrosová, Jaromír Tichý, Milena Tobiášková, Vladimír Tyller,
Libor Žďárský,
1978
2.NCH
Naďa Branišová, Marta Dioszegiová, Marie Dolečková, Zdenka Dudková, Hana Faltejsková, Jana
Filipovová, Hana Havrdová, Irena Hromčíková, Olga Jahodová, Vlasta Klofandová, Jana Králová,
Jitka Křížová, Libuše Kuřátková, Vratislav Laška, Jaromíra Machartová, Milena Malinová, Marta
204
Medikusová, Josef Molnár, Michal Novák, Jaroslava Nováková, Vratislav Nyklíček, Věra Priharová,
Naděžda Šamánková, Jana Šmákalová, Bohuslava Vohradníková,
2.NP
Václav Brožovský, Václav Daněk, Ivan Dobrovodský, Radovan Hladný, Josef Hrabě,
Jaromír Kalenský, Bohumír Kos, Miloslav Křehnáč, Pavel Kuřík, Josef Melich, Stanislav Mizera, Jan
Nevařil, Jiří Novotný, Roman Pokorný, Gerhard Ulman, Daniel Weigert, Jaromír Zeman,
4. CH
Jaroslav Beran, Naďa Blechová, Zdeňka Božetická, Milan Cáblk, Helena Čížková, Anna Hlavatá,
Jaroslava Chromá, Vladimíra Jehličková, Jaroslav Kadavý, Ivana Klanduchová, Jarmila Klaudyová,
Jana Kosinová, Jana Košková, Dana Krátká, Iva Kuběnková, Jiří Louvar, Ivana Marešová, Petr Med,
Vratislav Moravec, Jaroslava Novotná, Vladimír Placek, Břetislav Pražan, Jiří Skalický, Zdeňka
Smetánková, František Sodomka, Drahomíra Stoklasová, Dana Švecová, Jiří Vondrouš, Jiřina Vraná,
Eva Zemanová,
4. P
Dana Barvová, Hana Beštová, Vladimír Brauda, Marta Čermáková, Ingeborg Endlová, Miloš Hovad,
Miroslava Hybnerová, Alena Kafková, Dana Kerclová, Eliška Klausová, Helena Michalcová,
Vladimíra Navrátilová, Jiří Pecina, Alena Petrlíková, Zdeňka Ryšavá, Zdeňka Sedláčková, Naděžda
Slavíková, Zdeněk Souček, Emílie Strouhalová, Zdeňka Suchá, Libor Šmíd, Bohumila Tomišková,
Zdeňka Urbanová, Stanislav Valášek, Eva Žítková,
1979
2.NCH
Ivana Balíková, Hana Barešová, Jiří Bartoš, Eliška Brabcová, Libuše Budinská, Liliana Dimitrová,
Petra Heřmánková, Dagmar Hnátková, Marie Honců, Slávka Hubačíková, Evžen Kaluzsni, Lubomír
Kejzlar, Ivana Kofroňová, Ladislava Mrázková, Věra Nevyhoštěná, Kateřina Pičmanová, Stanislav
Počta, Helena Příhodová, Václav Radil, Sylva Schusterová, Alena Skuřenská, Olga Sobolíková,
4. CH
Jiří Baláš, Viera Balážová, Marta Bervidová, Hana Blažková, Arnošt Buřval, Květoslava Círová, Jiří
Čermák, Luboš Dušek, Zuzana Hegenbartková, Marie Horáčková, František Chmelík, Leoš Jančík,
Lubomír Janeček, Ilona Jendíková, Stanislav Klofanda, Lenka Kolářová, Michal Kopecký, Karel
Kovář, Libor Myslivec, Pavel Pelikán, Ilona Starová, Michal Štěrba, Ludmila Štrosová, Vladimír
Štyndl, Eva Zilvarová,
4. P
Rostislav Čáp, Jaromír Donát, Šárka Hiršová, Zuzana Hudečková, Pavel Chvojka, Eva Chvojková,
Vlastimil Klikar, Jana Kněžourová, Zuzana Macháňová, Dagmar Májová, František Mareček,
Dana Posledníková, Eva Prejslerová, Vladimír Rašín, Ivetka Richnáková, Vlastimil Samek, Miluše
Skalová, Miroslav Suchý, Jan Šmíd, Alena Švarcová, Jaromír Trubák, Miroslav Vlasák, Jaroslava
Žemličková,
1980
2.NCH
Eva Kadlecová, Marie Klusoňová, Jarmila Lorencová, Lenka Pecková, Ivana Procházková, Lubomír
Rozsypal, Helena Shanělová, Libor Smolík, Kamila Švábová, Miloslav Tlustý, Lubomír Tuhý, Marie
Váchová, Jan Veselý, Věra Vlčková, Eliška Vrběcká,
205
4. CH
Zdenka Besperátová, Miluše Centnerová, Karel Dvořák, Jana Ešnerová, Miroslav Fousek, Zuzana
Haladová, Vlasta Hosnedlová, Miloš Klika, Lenka Kolářová, Blanka Kotová, Petr Kurka, Pavel Kvis,
Břetislav Mikula, Soňa Mrázková, Jiří Navrátil, Jiří Novotný, Alena Papinová, Pavel Peřina, Zdeňka
Považánová, Ivo Roček, Pavel Ročeň, Bohumila Röhrichová, Barbora Sommerschuhová (Žabková),
Iveta Špulková, Jana Šustrová, Věra Trubačová, Jiří Vetter, Zlata Vítková,
4. P
Radek Baborák, Petr Balachoncel, Zdeněk Beneš, Dana Buchalová, Josef Dvořák, Renata Hebká,
Lenka Horáková, Jana Hrubá, Irena Chourová, Jana Chvojková, Marie Jirmásková, Josef Kabele,
Jitka Kamenická, Jaroslav Koreček, Otakar Korejtko, Karel Mareš, Petr Morávek, Jan Moško,
Radislava Možířová, Jiřina Mrázková, Naděžda Musilová, Michal Novotný, Václav Pecina, Lenka
Slonková, Božena Soukupová, Dagmar Syslová, Ludmila Tomišková, Martin Uc, Zuzana
Vondroušová, Marie Zdražilová, Alena Zemanová,
1981
4. CH
Martin Dobiáš, Jiří Doležal, Ivana Doleželová, Luboš Fikejzl, Hana Havrdová, Jana Heřmánková,
Eva Ježková, Libuše Kinčlová, Jiřina Knollová, Iva Krejcarová, Jana Křivánková, Jiří Kučera, Ivana
Kučerová, Kateřina Nerudová, Hana Nováková, Jaroslav Pátek, Karel Petráň, Ivan Polák, Milan
Rýdl, Iva Šafářová, Václav Šafka, Alena Šlechtová, Jiří Špás, Věra Tesárková, Hana Vajsová, Zuzana
Vlasáková,
4. P
Petr Anderle, Olga Borovcová, Eva Bubáčková, Lenka Gottwaldová (Novotná), Lenka Halvová,
Kateřina Horáková, Ludmila Horáková, Rostislav Karas, Zdeněk Kloss, Václav Kobera, Jitka
Kolaříková, Václav Krupička, Ondřej Kubát, Jaroslav Kupt, Aleš Levinský, Petr Linhart, Milan
Machač, Lenka Malá, Romana Navrátilová, Hana Němečková, Jindřich Novotný, Dana Pecinová,
Blanka Petridesová, Ilona Procházková, Zdeňka Rohrbachová, Ivana Secká, Jana Slabá, Aleš Šejnoha,
Zbyněk Víšek, Michaela Zajfrtová,
1982
4. CH
Jan Alinče, Ivana Bobalová, Jaroslava Černá, Tomáš Čerovský, Iva Doušová, Šárka Formanová,
Magda Hájková, Iva Havlínová, Irena Hudáková, Jaroslav Chrástek, Miloslav Jeníček, Lenka
Klůcová, Miroslav Kopecký, Petr Kožený, Lada Krčilová, Kateřina Křivková, Věra Loučková,
Vladimíra Marková, Lucie Matyášová, Miroslava Miřejovská, Petr Novák, Zdeněk Petr, Zdeňka
Pleskotová, Alena Pospíšilová, Irena Prostředníková, Dana Sedláčková, Miroslav Sokol, Roman
Stupka, Michaela Svatoňová, Tomáš Švadlenka, Kateřina Tjunikovová, Miroslava Tomišková,
Jan Urban, Jaroslav Voženílek, Roman Zelenda, Taťána Zeliesková, Martin Zrůst,
4. P
Pavel Bachura, Jan Bosák, Rostislav Bouška, Josef Bureš, Petr Carda, Milan Červinka, Ludvík
Doležal, Dušan Hrdlička, Lenka Hyhlíková, Jiří Chvojka, Jiří Janoš, Ivan Králík, Hana Kubelková,
Michal Luňák, Iveta Marešová, Eva Mládková, Eva Nermuťová, Milan Netolický, Jana Pitašová,
Ivana Plesnivá, Milena Pokorná, Roma Sluka, Radmila Šaravcová, Drahomíra Šecová, Milan
Štěpánek, Blanka Štorková, Zdenka Švorcová, Hana Tlapáková, Ivana Velinská, Jaroslava Vrběcká,
206
1983
4. CH
Kateřina Barcalíková, Jaroslav Buřval, Zbyněk Buřval, Lenka Čermáková, Iva Doubková, Lenka
Havlíčková, Jana Hošková, Jiří Hrnčíř, Jana Chlebounová, Alena Konečná, Jiří Kopic, Michaela
Krištofová, Iveta Kučerová, Markéta Matoušková, Marta Matyášová, Jarmila Matysková, Eva
Mazurová, Zdeněk Meduna, Radek Meloun, Lenka Paulusová, Miloš Pilař, Miroslava Plíšková, Jan
Pokorný, Miloš Polák, Marcela Ročková, Alena Svobodová, Hana Šafránková, Stanislav Šikl, Jana
Šmejdová, Martin Šoupal, Blanka Zahálková,
4. P
Zdeněk Doležal, Pavla Doskočilová, Bohumila Drahošová, Světlana Drahošová, Jana Facheubergová,
Elena Helanová, Petra Jehličková, Jan Kabeš, Viliam Králík, Tomáš Meduna, Monika Mudrochová,
Milada Nováková, Pavel Pácal, Romana Pilařová, Petr Plíšek, Jiří Ronovský, Jana Stodolová,
Dana Suchánková, Zbyněk Šejna, Ivana Třískalová, Milan Vrběcký, Ladislav Zeman, Ilona Zubová,
Jaroslav Žák,
1984
4. CH
Renata Bodová, Věra Brdíčková, Dana Burešová, Eva Capoušková, Rudolf Daněk, Jitka Drosovská,
Roman Falta, Petr Filip, Jitka Filipová, Libor Hájek, Eva Hájková, Tomáš Havlín, Martin Ježek,
Alena Karlíková, Vladimír Kmoníček, Jolana Královcová, Bronislav Kratochvíl, Michaela Kvisová,
Václava Levinská, Milan Metelka, Kateřina Munková, Ludmila Pilařová, Eva Plišková, Stanislav
Pluhař, Ivana Sádovská, Hana Sedláčková, Jiří Solnička, Hana Stodolová, Ilona Šklíbová, Blanka
Šmoková, Vladimír Šťourač, Yveta Švandová, Pavel Vodička, Romana Vtípilová, Bohumila Záleská,
4. P
Václav Bachura, Miluše Bláhová, Karel Boček, Zuzana Čáslavková, Vlastislav Černý, Jiří Dobruský,
Pavel Dražil, Ivana Hercíková, Leoš Horčička, Margita Hrubá, Lenka Hrušková, Jana Janoštíková,
Eva Jebousková, Dana Josková, Marta Kolouchová, Bronislav Koubek, Dana Krejčová, Eva
Kučerová, Marie Kutíková, Dana Malinová, Roman Mlejnek, Aleš Nedvěd, Zuzana Rotherová,
Martin Řeháček, Miloslav Sedlák, Helena Schöferová, Petr Šnek, Ivan Štěpánek, Jarmila Tatíčková,
Irena Turnhöferová, Roman Voženílek, Eva Vrběcská,
1985
4. CH
Jaromír Beránek, Vladislava Bučková, Alena Černá, Jana Češková (Blažková), Roman Dalecký,
Jana Dostálová, Hana Heřmánková, Jana Holická, Soňa Hradcová, Iveta Chvojková, Monika
Karasová, Václav Kopřiva, Jiří Kožený, Jaroslav Kulhánek, Iva Linhartová, Ivona Löffelmannová,
Vít Navrátil, Petr Pejchal, Eva Pešková, Miroslava Prchalová, Jarmila Růžičková, Karla
Sedlmajerová, Petr Severýn, Eva Suchá, Helena Štěňhová, Bohuslav Vašíček, Michal Vculka, Martin
Vopatřil, Pavel Zach, Eva Zlatohlávková, Josef Žáček,
4. P
René Benák, Jaromíra Blažejová, Miloslava Blažková, Dagmar Doležalová, Zdeňka Doležalová,
Miloslava Egidyová, Jaroslav Ehl, Jiří Glaser, Marie Houfková, Petr Hruša, Josef Chocholoušek,
Tomáš Kopečný, Jiří Košina, Soňa Křížová, Martina Kuklová, Hana Lhotská, Petr Mifek, Jiří
Mudroch, Ivana Nováková, Ivana Novotná, František Pešek, Jiří Pilař, Daniel Pulpán, František
Remeš, Renata Slabá, Šárka Solílová, Ondřej Starý, Věra Strouhalová, Milan Svatoň, Tomáš Sýkora,
Lenka Šmídová, Miloslava Šťastná, Petr Štěrba, Jaroslav Švadlenka, Eva Tobolová, Michaela
Vachunová, Tomáš Valenta, Petr Vávra, Zdeněk Zeman,
207
1986
4. CH
Simona Balašová, Lenka Bartlová, Vladimír Brožek, Michael Budera, Martin Coufal,
Ivana Červenková, Milan Drábek, Lenka Drábková, Vlasta Ehrenbergerová, Iva Fialová, Blanka
Flídrová, Pavel Hofman, Lukáš Houdek, Jiří Hrouda, Stanislava Hrubá, Daniel Imramovský, Jana
Kinclová, Regina Kobosová, Romana Kučerová, Jana Kusá, Lenka Lejhancová, Ladislava
Lorencová, Daniel Macura, Michaela Macurová, Iveta Malá, Ivana Mohauptová, Petra Navrátilová,
Roman Němeček, Radko Novák, Robert Novotný, Ilona Pětioká, Kateřina Sádovská, Leoš Slavík,
Renata Slavíková, Zdeněk Soudek, Zuzana Šetková, Ivana Švihnosová, Ilona Vacková, Jana
Vodáková, Markéta Zachová,
4. P
Petr Brambora, Jiří Bydžovský, Vlastimil Dopita, Hubert Heizman, Eva Chvojková, Lenka Jelínková,
Julie Kalmanová, Bohuslav Kokeš, Marie Kopecká, Václav Kroutil, Martina Lebdušková, Šárka
Majerová, Ladislava Malinová, Vladimír Novák, Bronislava Nováková, Vladimír Pavlík, Radka
Pekáčová, Aleš Pokora, Petr Procházka, Lenka Procházková, Hana Půlpánová, Martin Slabý, Jiří
Smutný, Dana Šťastná, Milan Teplý, Roman Tichý, Alena Vodičková, Vanda Voženílková, Zdeněk
Vrtal, Jana Zacklová,
1987
4. CH
Jana Adámková, Radek Axmann, Monika Benešová, Václav Cibulka, Jan Cícha, Renáta Černá,
Veronika Dvořáková, Dana Dvořáková, Zdeňka Dvořáková, Iva Hájková, Jaroslava Chaloupková,
Helena Chmelíková, Aleš Jančura, Oldřich Jirout, Hana Kopecká, Lenka Koválková, Daniela
Králová, Sylvana Krátká, Jan Krpata, Tomáš Němec, Miloš Pavlík, Jan Plíšek, Eva Rabová, Kateřina
Rollová, Eva Rybičková, Milan Sýkora, Martin Šejvl, František Švec, Pavel Talácko, René Trpkoš,
Mario Urban, Tomáš Urbánek,
4. P
Ludmila Bačinová, Petr Bačkovský, Pavla Beranová, Pavlína Dostálová, Jindřich Dvořák, Pavel Fajfr,
Martina Hovorková, Jarmila Jindřichovská, Emil Kafka, Petr Klement, Aleš Klimenda, Milan
Kudrnáč, David Lukovský, Hana Macelová, Jan Marek, Blanka Mrkvičková, Čestmír Novotný,
Milan Novotný, Radek Petr, Věra Pospíšilová, Robert Prokš, Josef Smrček, Petr Šimon, Pavel Šír,
Radek Štolpa, Jan Šumpich, Romana Tomášková, Martina Vopršalová, Lenka Zobalová,
1989
4. P
Miroslav Bíbl, Milan Čechlavý, Vítěslav Hájek, Miroslav Hanka, Stanislav Jindříšek, Jiří Jirout, Iva
Jirsová, Petra Kátrová, Jana Klimešová, Lubomír Kořínek, Radka Linková, Monika Mrštíková, Riana
Pánková, Šárka Pavlíková, Kamila Peroutková, Zdeněk Pešek, Hana Pleskotová, Jitka Pochobradská,
Pavel Průša, Šárka Soukupová, Pavel Široký, David Šraga, Lenka Štěpánková, Josef Tuček, Radovan
Tyc, Jana Veselá, Věra Víšková, Jakub Vonšavský, Kamila Vybralová, Jaromír Vyskočil, Tomáš
Zelený,
4. CH
Romana Barcalíková, Michal Čuta, Dita Dortová, Vítězslav Hájek, Martin Hlavatý, Petr Jeníček,
Gabriela Kašparová, Markéta Kerhartová, Irena Klímová, Kamila Krištofová, Pavel Marek, Aleš
Meloun, Aleš Michálek, Miroslav Mrňák, Luděk Musílek, Petr Pilař, Petr Písek, Monika Proroková,
208
Aleš Rejl, Karel Rýdl, Taťána Synková, Ludmila Šlechtová, Jiří Štancl, Monika Šturmová,Tomáš
Štorek, Irena Tužilová, Lubomír Veselý, Ivana Vítová, Petr Vodička, Vlasta Zelinková,
Tomáš Žampach,
1988
4. CH
Vladimír Andrle, Jana Báčová, Radmila Budinská, Dagmar Buřvalová, Alena Dušková, Eva Hejlová,
Rostislav Hyksa, Martin Chlubna, Hana Chlupová, Hana Jiroutová, Petr Kremlička, Věra Makešová,
Petr Mandík, Jitka Marešová, Lenka Nepěšná, Radek Novák, Jana Říčařová, Martin Sádovský,
Monika Sedláčková, Alena Sedláková, Miloslav Sodomka, Pavel Strouhal, Monika Školoudová, Jan
Štěpán, Klára Tillerová, Věra Tomášková, Lenka Vaňková, Tomáš Vařejčko, Petra Vlčková, Michael
Zachariáš,
4. P
Magda Andrlíková, Tomáš Bleha, Dagmar Boušová, Hana Cinburková, Jaromír Dalecký, Helena
Dušková, Antonín Hájek, Věra Kafková, Ivan Kalousek, Šárka Krtičková, Arnoštka Kučerová, Hana
Kučerová, Jitka Kvasničková, Zdena Lebdušková, Vladimír Lilek, Jaromír Machatý, Romana
Malinská, Martina Morchová, Milan Odstrčil, Jiří Sedlák, Martina Slanařová, Václav Slavík, Jana
Strnadová, Zdeněk Šonský, Martin Tichý, Milan Vohradník,
1990
4. CH
Ilona Balounová, Tomáš Baťa, Lenka Bechná, Martin Buchtelík, Martin Červinka,
Štěpánka Dušková, Eva Hančinová, Hana Horáková, Lenka Křivková, Vladimír Longa,
Petra Mašíčková, Tomáš Matyska, Šárka Mrázková, Markéta Novotná, Lenka Šafaříková, Iveta
Šillerová, Viktor Štecker, Miroslav Tégl, Jiří Tesák, Jiří Urban, Michaela Valíková, Michaela
Válíková, Martina Veselíková, Jana Vohradníková, Jiří Vrzáček, Petr Zajíc, Martin Zavřel, Jaromír
Zdražil,
4. P
Zbyněk Čermák, Roman Dvořák, Gabriela Kindlová, Hana Kopecká, Radek Linhart,
Jarmila Loučková, Hana Malajová, Libor Moravec, Daniel Morávek, Jaroslav Nepovím, Michal
Plodík, Martina Popelková, Milan Roček, Erika Rošková, Ludmila Rulíková, Libuše Sedláčková,
Marcela Siglerová, Jan Sirůček, Marta Stará, Marie Šolínová, Šárka Švadlenková, Pavel Trsek, Pavel
Třísek, Radek Udržal, Helena Vondrová, Lukáš Votruba, Karel Vtípil, Jan Záleský,
1991
4. CH
Daniela Aiznerová, Petr Buršík, Jana Cimburková, Petr Černohorský, Ester Dubská, Jitka Hanáčková,
Radek Hančák, Radka Hanušová, Irena Horáková, Ladislav Hrstka, Patrik Kira, Tomáš Klůc,
Jaroslava Kmochová, Jiří Kolář, Libor Komůrka, Libor Mach, Lenka Mašatová, František Meduna,
Libor Mrkvička, Josef Mrtka, Martin Musílek, Iva Němcová, Eva Páleníčková, Jana Petrásová,
Vlasta Queisnerová, Jana Rubešová, Soňa Strnadová, Radek Stýblo, Roman Suchánek, Valerie
Šafránková, Hana Šolcová, Dita Štorková, Hana Tatíčková, Romana Tlustá, Leona Vrátilová, Jitka
Walterová,
209
4. P
Jana Běhounková, Monika Dibelková, Markéta Hatašová, Ondřej Chabada, Miroslava Jeníčková,
Markéta Kosinová, Pavlína Kovářová, Vladimíra Krobotová, Tomáš Kunc, Jaromír Lohniský, Hana
Macelová, Marta Machačová, Petra Machová, Aleš Marboe, Jana Mrázková, Dana Nováková, Ivana
Paštíková, Hana Pilařová, Jana Prouzová, Hana Roušarová, Miroslav Semerád, Jan Svoboda, Aleš
Sýkora, Jindřich Šejvl, Radek Václavík, Eva Vávrová,
1992
4. CH
Pavlína Běloušková, Martin Bureš, Marcela Černá, Iva Filipiová, Iva Filipová, Pavel Fišman, Renata
Hajníková, Gabriela Haklová, Radek Halbich, Ivana Holá, Radek Chour, Daniela Janková, Milan
Jirmásek, Ladislav Kmoníček, Petr Kosina, Hana Kozlová, Gabriela Kroupová, Daniela Křemenová,
Vladimír Kubant, Blažena Levinská, Radim Licek, Patrik Mareš, Jakub Meloun, Martina Nekvindová,
Radek Nováček, Martin Novotný, Edita Pinkasová, Ester Práchenská, Alice Raisnerová, Petr Sekera,
Martin Štěpánek, Zuzana Šulcová, Silvie Truncová, Aleš Záruba,
4. P
Petra Altmanová, Zdeněk Bořek, Blanka Čížková, Iva Danihelková, Tomáš Dimmer, Iveta Drtinová,
Andrea Gabrielová, Šárka Grofová, Lenka Hendrychová, Martin Hromádko, Lenka Chytková,
Michaela Kafková, Petra Karásková, Daniel Klouček, Eva Knollová, Iva Košínová, František Košťál,
Romana Macháčková, Petra Machačová, Jaroslav Mrtka, Petr Netušil, Jitka Nováková, Kateřina
Nováková, Tomáš Pavlík, Petra Prokopová, Klára Průšová, Josef Ročeň, Tomáš Studnička, Petra
Švahová, Michal Václavík, Petr Vrběcký, Jan Zdarsa, Iveta Zemanová,
1993
2. R
Lucie Čermáková, Magdaléna Černá, Radka Daňková, Petra Hrubá, Lenka Jandlová, Michaela
Jeklová, Jaroslava Malá, Veronika Maňasová, Monika Moradová, Helena Müllerová, Lenka
Nováková, Leona Novotná, Michaela Patočková, Irma Robová, Iva Skopalíková, Zdeňka Slavíková,
Petra Šípková, Petra Tázlarová, Milada Valtrová, Petra Vrbková, Zlatka Zuntová,
4. CH
Eva Barcalíková, Petr Bíbl, Kateřina Bucharová, Drahomíra Bydžovská, Miroslava Czinegová,
Vladimír Hladík, Zdeňka Hloušková, Jan Hnulík, Michal Hofman, Vendula Homolková, Libuše
Horáková, Pavlína Hrstková, Radek Janoušek, Bronislava Jirásková, Jiří Jura, Věra Kašparová, Věra
Kmoníčková, Luďka Komínková, Zuzana Kopecká, Květa Křivková, Tomáš Linhart, Jaroslav
Lohniský, Jiří Modráček, Jindřich Müller, Rostislav Novák, Jana Novotná, Radka Novotná, Renata
Pilařová, Renata Platilová, Martina Rudolfová, Vít Řehounek, David Říha, Martin Skuček,
Karolína Spalová, Daniela Víšková, Tomáš Vychodil, Michal Zlatohlávek,
4. P
Martina Baťová, Kamila Bernardová, Pavla Cvancigerová, Petr Dvořák, Iveta Fibichová, Gabriela
Hejduková, Jindřich Hener, Světlana Hromádková, Milan Jeřábek, Jaroslav Kantůrek, Lucie
Kasalová, Leoš Kopecký, Pavel Koreček, Renata Kosinová, Radim Marcinko, Zuzana Měrková, Petr
Michek, Andrea Modráčková, Josef Müller, Pavlína Musilová, Marcela Pavlasová, Soňa Pavlasová,
Michal Praus, Jan Stružinský, Kamila Šťastná, Monika Šudrychová, Petr Švadlenka, Renata
Taichová, Gabriela Tesařová, Marie Turinová, Kateřina Tyrychová, Josef Vancl, Markéta Vaňková,
Miroslava Vašková, Pavel Vohradník, Lubomír Vostrčil, Milan Zerzán,
210
1994
2. R
Jana Bačkovská, Kateřina Kmošková,
4. A
Lenka Andrlíková, Petr Brožek, Martin Černík, Tomáš Dlask, Ondřej Fryč, Lucie Hašková, Romana
Havelková, Jitka Holubová, Jitka Imramovská, Pavel Jezdinský, Jan Karlík, Jana Klimentová, Pavlína
Knopová, Milan Kouba, Jan Kroužel, Petra Kubcová, Tomáš Nechvíle, Magdaléna Pleskotová,
Zdeněk Pospíšil, Kamil Převratský, Jitka Ptáčková, Jitka Seidlová, Pavlína Schejbalová, Soňa
Sodomková, Iva Spálenská, Šárka Stryková, David Škodný, Jindřiška Tomanová, Magda Topinková,
Hynek Vrabec,
4. B
Barbora Beránková, Jaroslava Čečetková, Daniel Čermák, Radka Dostálová, Martin Dytrt, Jiří Fišer,
Kateřina Hejduková, Renata Hyblerová, Michal Jelínek, Naděžda Kindlmanová, Šárka Kirová,
Jindřich Knoulich, Eliška Kovárníková, Radka Krejčí, Aleš Křivka, Jaromír Kulhánek, Patricie
Makovičková, Vladimíra Marková, Petra Novotná, Renata Petrasová, Michaela Pražanová, Martin
Pýcha, Tomáš Svoboda, Jitka Šimková, Michal Štěnička, Martina Štěpánová, Andrea Šulcová, Pavlína
Trusilová, Soňa Volková, Jana Vraspírová,
4. C
Leoš Bořil, Jan Bouša, Monika Brožová, Miloš Čečetka, Jana Doudová, Daniela Elčknerová, Radana
Gazdová, František Hájek, Irena Horáčková, Kateřina Hrdá, Petra Josková, Jakub Kohoutek, Jaroslav
Křivka, Ivana Kučerová, Kamila Kučerová, Jana Linhartová, Lenka Luňáčková, Libor Martinec, Petra
Nechvilová, Miroslava Nermuťová, Marcela Netolická, Petra Nováková, Jana Nunvářová, Lenka
Pelešková, Zdenka Podzimková, Radek Pražák, Dagmar Smělá, Adriana Štoková, Jana Tatarová,
1995
3. R
Kamila Andrová, Dana Čížková, Markéta Dlouhá, Petra Chládková, Lenka Jičínská,
Veronika
Kašparová, Markéta Košínová, Markéta Koubková, Šárka Kratochvílová,
Zdeňka Linhartová, Pavla Motyčková, Dagmar Nepovímová, Martina Páslerová, Lucie Pejšilová,
Ludmila Skokanová, Naděžda Štěpánová, Lenka Vávrová, Martina Vejtruková, Klára Zemánková,
4. A
Jiří Bačkovský, Martin Bažant, Monika Blažejová, Zlata Braunová, Karel Bříza, Jiří Bubeníček, Petra
Dzamová, Zuzana Fibingerová, Markéta Janáčková, Petra Jancková, Iveta Jánská, Petr Jelínek,
Ladislav Kašpar, Jaroslav Košťál, Vendula Kratochvílová, Josef Kuband, Tomáš Kučera, Veronika
Lorencová, Radek Machač, Štěpán Mlejnek, Petr Morávek, Marie Mrtková, Pavel Novák, Tomáš
Novák, František Novotný, Jana Rajchmanová, Vanda Rektorisová, Klára Seidlová, Aleš Váňa,
Slavomír Volek, Hana Vostradovská, Vratislav Žák,
4. B
Monika Bernkrautová, Martina Čechová, Lucie Dušková, Karla Friedlová, Alena Havlová, Martina
Hlavičková, Jaroslav Hradecký, Marcel Chocholouš, Ivana Kolářová, Hana Kratochvílová, Pavla
Míčková, Renata Naščáková, Jaroslav Němeček, Lenka Pešková, Martin Pražák, Martin Rybyšar, Petr
Saglena, Radim Sedláček, Martin Severin, Petra Slivková, Lenka Sotonová, Martin Srazil, Darina
Stárková, David Stodola, Petr Svoboda, Petr Štěpánek, Kateřina Tučná, Vladimír Tvaroh, Jakub
211
Urbanec, Radka
Martin Žlumov,
Veselá, Lukáš Vlček, Kristina Vocelová, Blanka Vozábová, Jana Zíková,
1996
3. RŠ
Markéta Flanierová, Miluše Hlaváčková, Zdeňka Hubáčková, Olga Kabelková, Markéta Kučerová,
Lenka Macháčková (Šmahelová ), Lenka Marková, Petra Pešková, Naděžda Pilařová, Zdeňka
Raková, Vladislava Rudzinská, Hana Stružínská, Petra Štěpánová, Ludmila Teplá, Dana Víšková,
Jitka Vokáčková, Alena Zemanová,
4. A
Milan Bárta, Tomáš Beran, Bohumila Brožková, Petr Červený, Iva Dlabačová, Lenka Ducháčková,
Augustin Flanier, Jaroslav Hampl, David Horáček, David Hromek, Petra Hrubá, Lenka Jandlová,
Zdeňka Kafková, Radek Machatý, Lydie Nečasová, Jana Paulusová, Andrea Pitlová, Martin Rabas,
Marie Skokanová, Vendula Sotonová, Jana Stará, Klára Straková, Ludmila Široká, Jana Štěpánková,
Josef Štěpanovský, Petr Vyskočil,
4. B
Světlana Beránková, Petra Buchtelová, Petra Burkoňová, Jarmila Dibelková, Nina Horáčková, Petr
Hrubeš, Marcela Husáková, Leona Janečková, Aleš Jílek, Jaroslav Jirout, Josef Kabele, Miroslav
Komberec, Štěpánka Lauková, Martina Lokvencová, Jan Málek, Markéta Málková, Eva Miletínová,
Marie Mrtková, Helena Müllerová, Marika Picková, Jitka Pilná, Petr Plecháček, Zdenka Rozínková,
Lukáš Řádek, Martin Šlajs, Karel Švec, Petr Václavík, Zdeněk Vašák,
1997
3. RŠ
Kateřina Bírová, Marie Čimborová, Lenka Dostálová, Alžběta Dvořáková, Lea Feltová, Lenka
Hlaváčková, Naděžda Hlínová, Marie Holubová, Michaela Homolková, Dana Horáková, Patra
Horníková, Andrea Hromková, Iva Jeníková, Jitka Kratochílová, Marie Kubelková, Vronika
Linhartová, Monika Prusková, Vladislava Řeháková, Radka Škvorová, Andrea Šlajsová, Denisa
Štefánišinová, Daniela Tejnecká, Veronika Tejnecká, Lenka Ťopková, Žaneta Víšková,
4. A
Martina Antonová, Marie Beranová (Jirásková), Radka Blažková, Petra Breberová, Václav Bukač,
Luboš Černoch, Vlasta Gloserová, Dana Hasoňová, Kateřina Haufová, Martina Havlíková,
Kateřina Kadlečková, David Koblížek, Pavla Kolajová, Martin Košťál, Edita Kotková, Miloš
Kratochvíl, Pavel Křepelka, Petr Kubíček, Klaudie Kusá, Jana Loskotová, Markéta Michková,
Jaroslav Müller, Květa Pluhařová, Blanka Popílková, Jana Poskočilová, Miroslav Přibyl, Monika
Ročňová, Bronislava Rokytová, David Rychtařík, Filip Študent, Václav Víšek,
4. B
Ladislav Bakeš, Martin Brychnač, Veronika Havlíková, Lenka Hlávková, Petr Chudý, Roman Jacko,
Kateřina Jeřábková, Michal Macháček, Ladislav Málek, Petra Mísařová, václav Mládek, Hana
Moravcová, Jan Müller, Marie Nekvíndová, Pavel Novotný, Marcela Ondráčková, Tomáš Pilař,
Václav Pospíšil, Martina Pšeničková, Jiří Sekera, Pavla Sirůčková, Veronika Slavíková, Lenka Stará,
Jitka Svádová, Miloslav Valenta, Simona Vašková, Kateřina Vernerová, Monika Víšková, Petra
Vostřelová, Lukáš Zita,
212
V2. A
Hana Benešová, Andrea Briestenská, Jaroslav Ciner, Denisa Civínová, Oldřich Čížek,
Jitka Doležalová, Jana Fidrová, Marcela Höcková, Aleš Chaloupka, Daniela Janů, Věra Kašparová,
Roman Klecker, Pavlína Koubová, Lenka Kubíčková, Luboš Kunart, Martina Kusáková, Lenka
Melínová, Libuše Nápravníková, Lenka Nováková, Josef Smolík, Kateřina Středová, Olga Středová,
Jiří Štěpnička, Markéta Vorlová, Jaroslav Zámečník,
V2. B
Jíři Antl, Kristýna Bakešová, Patrik Čihák, Václav Holec, Milan Hrubý, Marian Humplík, Naděžda
Kalousková, Kateřina Koutná, Martina Kučerová, Petra Lapáčková, Lenka Matějková, Josef Mojžíš,
Bořivoj Pavlata, Hana Pavlíková, Jitka Pavlíková, Martin Provazník, Karel Ruč, Jitka Skřivanová,
Jaroslav Staněk, Ladislava Středová, Petra Šerešová, Ludmila Široká, Jan Štorek, Kateřina
Vavroušková, Olga Vilímková,
1998
4. A
Jana Bačkovská, Milan Dejnožka, Šárka Draštíková, Miroslav Flídr, Gabriela Havrilová, Jan Hejduk,
Anna Heřmanská, Jana Heřmanská, Michal Horák, Milan Hrčka, Iva Kašparová, Luboš Koráb,
Tomáš Kulina, Jakub Lienert, Jan Maděra, Iva Malinová, Petra Málková, Václav Mareš, Olga
Ondrušová, Helena Panchártková, Radomír Petr, Martin Pícha, Lenka Pokorná, Eva Rulíková, Josef
Tass, Milan Víšek,
4. B
Alice Bakešová, Dagmar Benešovská, Lenka Derbeková, Iveta Dostálková, Iveta Feherová, Martina
Herynková, Kamila Holá, Renata Jinochová, Ivana Jirásková, Petra Jonášová, Lucie Kalvodová, Hana
Kaplanová, Gabriela Kašparová, Diana Kocsombová, Kateřina Korečková, Zdeněk Kratochvíl,
Marcela Kučerová, Renata Kulhavá, Petra Pavlíková, Vítezslav Plavec, Veronika Ptáčková, Jana
Sedláková, Klára Sotonová, Monika Šebková, Radka Víšková, Andrea Vlasáková, Michal Volf,
4. RŠ
Kateřina Bírová, Marie Čimbrová, Lenka Dostálová, Alžběta Dvořáková, Lea Feltová,
Lenka Hlaváčková, Miluše Hlaváčková, Naděžda Hlínová, Marie Holubová, Michaela Homolková,
Dana Horáková, Petra Horníková, Andrea Hromková, Iva Jeníková, Olga Kabelková, Jitka
Kratochvílová, Marie Kubelková, Veronika Linhartová, Lenka Marková, Dagmar Nepovímová,
Naděžda Pilařová, Monika Prusková, Vladislava Řeháková, Hana Stružinská, Radka Škvorová,
Andrea Šlajsová, Denisa Štefanišinová, Petra Štěpánová, Daniela Tejnecká, Veronika Tejnecká,
Lenka Ťopková, Žaneta Víšková,
1999
4. A
Jan Adámek, Erika Andělová, David Bakeš, Karel Bidlo, Lubomír Bidlo, Lenka Březinová, Pavlína
Buřilová, Ladislav Čáp, Kateřina Černá, Iveta Červená, Jiří Dašek, Lucie Dvořáková, Simona
Hanková, Tomáš Höck, Josef Holický, Lenka Hrnčálová, Martin Kopecký, Radovan Kotek, Jakub
Lienert, Jiří Machatý, Lucie Nováková, Lenka Novotná, Michal Petr, Josef Shejbal, Lukáš Svoboda,
Jana Štefanská, Josef Verner, Miloš Zdražil,
4. B
Štěpán Beránek, Miloslav Blažek, Romana Blažková, Monika Cempírková, Hana Čáslavská, Jan
Černota, Lenka Čmelíková, Dagmar Dosoudilová, Pavel Dvořáček, Josef Dvořák, Edita Hrstková,
213
Jan Hrubeš, Michal Chrbolka, Tereza Kašová, Václav Kovařík, Petra Nešická, Jan Paseka, Lucie
Pešková, Pavel Rybenský, Martin Řehounek, Petr Sekera, Lubor Slezák, Jan Valenta, Josef Vinduška,
Radka Vltavská, Lucie Vrbová, Vladimír Žák,
4. RŠ
Kateřina Adámková, Hana Bohatá, Radka Brožková, Dagmar Cachová, Šárka Ceralová, Lenka
Dejnožková, Tereza Göblová, Lucie Hradcová, Iveta Chvojková, Renata Janoušková, Iveta Jirásková,
Radka Korbelová, Lenka Korejtková, Petra Krejčová, Eva Kuncová, Kateřina Kusá, Jana Kutílková,
Věra Levínská, Dominika Majerová, Helena Marečková, Alena Netolická, Gabriela Nováková,
Andrea Novotná, Monika Prusková, Hana Štěrbová, Žaneta Štollová, Zdeňka Tajzlerová,
V2.A
Aleš Bis, Kateřina Čejpová, Ondřej Dominik, Monika Erbesová, Lenka Hamšíková, Lenka Hlávková,
Radim Hrůza, Vladimíra Hybšová, Edita Kaválková, Iva Kutnerová, Dana Lněničková, Zbyněk
Maryška, Jana Okurková, Marcela Ondráčková, Květa Pluhařová, Tomáš Růžička, Michaela Rýdlová,
Dana Sauerová, Miroslava Slezáková, Marie Štěpařová, Markéta Zářecká,
V2.B
Monika Amentová, Jiří Brixi, Marek Dvořák, Irena Fajkusová, Jan Hausel, Klára Holubcová,
Vlastimil Hudeček, Martina Jegrová, Radana Kavková, Lada Kocourková, Monika Králová, Radka
Krmášková, Marcela Lazarová, Břeněk Michálek, Klára Musilová, Markéta Pavlišová, Lukáš Rajsigl,
Eva Roušarová, Pavlína Rychlá, David Stodola, Pavlína Vízková, Lukáš Weiss,
2000
4. A
Jan Černota, Jan Spěvák,
V2.A
Martina Brožová, Petr Dundr, Petr Hos, Veronika Hubíková, Hana Chvojková, Hana Janečková,
Milan Janovský, Eva Jeřábková, Jan Kukačka, Lenka Lennerová, Veronika Málková, Alena
Matysová, Jiří Mertl, Pavel Novotný, Klára Rubešová, Marek Řehořek, Bohumil Stejskal, Roman
Švígler, Šárka Valentová, Petra Vorlíčková, Ilona Zelená,
V2.B
Jan Beneš, Eva Cachová, Milan Dejnožka, Šárka Draštíková, Simona Dvořáková, Miroslav Flídr,
Martina Herynková, Kamila Hlušičková, Zdeněk Holler, Naděžda Jarošová, Ivana Jirásková,
Dagmar Komínková, Kateřina Korečková, Jiřina Nejepínská, Kateřina Ondráčková, Michal Pecka,
Michal Plšek, Jan Přibyl, Hana Rástočná, Edita Sejkorová, Jaroslava Sobotková, Martin Starý,
Marie Štěpařová, Slavomír Valda, Martin Záhlava, Pavel Zeman, Ivan Zrůst,
VDS3
Martin Brychnáč, Pavel Haupt, Dušan Hrdlička, Dagmar Křižková, Magda Merthová, Radek Nosil,
Miroslav Novotný, Petra Paláčková, Tomáš Socha, Jiří Turin,
2001
4. A
Martina Adamová, Petra Blehová, Vladimír Dostál, Jaroslav Dvořák, Hana Hampzová,
Irena Holíková, Eliška Hortenská, Alena Hromádková, Ondřej Hurych, Radana Jacková, Šárka
Jirásková, Petra Kmoníčková, Andrea Kosejková, Veronika Marvanová, Lenka Moravcová, Jiří
214
Němec, Lucie Páslerová, František Rouha, Iva Svobodová, Petra Štefcová, Jaroslava Teznerová,
Lenka Trojanová, Lenka Vindušková, Květoslava Vlasáková,
4. B
Eva Blažková, Aneta Dvořáková, Vlasta Holeciová, Lucie Horčíková, Dagmar Chvojková, Marie
Janecká, Darina Mikulášová, Lenka Paulusová, Roman Pokorný, Petra Pospíšilíková, Iveta
Procházková, Lenka Sobotková, Alena Sochorová, Lenka Sotonová, Martina Tichá, Anna Tóthová,
Lenka Trnková, Renata Vaníčková, Irena Záleská,
4. C
Daniel Bakeš, Zdeněk Bernat, Dana Česalová, Přemysl Dienelt, Iva Džbánková, Ondřej Flégr, Jan
Jirman, Vratislav Laška, Lucie Melínová, Petr Mifek, Pavlína Moučková, Pavlína Musilová, Rostislav
Pavlišta, Radka Peňázová, Michaela Pilařová, Lukáš Sokol, Petra Stará, Jan Šlerka, Vladimír Štumpf,
Miloš Učesaný, Břetislav Válek, Jiří Vosička,
V2.A
Zbyněk Baroň, Olga Daranská, Josef Dvořák, Lucie Dvořáková, Dita Kačírková,
Lucie Kratochvílová, Pavel Kunc, Ludmila Mánová, Daniel Mazánek, Lenka Novotná,
Marie Pavelková, Soňa Plíšková, Ondřej Procházka, Ludmila Prokopová, Lucie Půlkrábková, Eva
Režná, Dana Řádková, David Šanc,
V2.B
Lucie Almusová, Šárka Bílá, Marie Dušková, Jana Farníková, Tereza Horáková, Petr Hovorka, Jana
Kazdová, Lenka Makovcová, Šárka Malátková, Pavel Němec, Monika Perouková, Petr Piechula, Jana
Richterová, Romana Udržalová, Gabriela Vlková, Markéta Záhraňská, Martina Zástěrová, Tomáš
Závodný,
2002
4. A
Alena Bečková, Romana Černá, Martin Hyxa, Lubomír Chvojka, Vendula Jůzová, Klára Kohoutková,
Kateřina Málková, Jan Petr, Michal Pilař, Helena Rohlíková, Pavel Sedlák, Petra Sedláková, Lukáš
Slanina, Vojtěch Šikl, Jana Tichá, Miroslava Tomišková, Vladislava Uhlířová, Jakub Valenta, Jan
Vítek, Lucie Vlčková, Lucie Zelená, Barbora Zouvalová,
4. B
Martin Benák, Miluše Benáková, Tereza Boarová, Michaela Čapková, Soňa Čechmanová, Vlasta
Jinochová, Hana Kápičková, Ivana Nesladková, Miroslav Petržílek, Somona Petržílková, Pavla
Plíšková, Michala Pospišilíková, Martina Říhová, Eva Stoklasová, Radka Šlingrová, Dana
Uchytilová, Iveta Vojtíšková, Oldřich Votýpka, Iva Zelená,
4. C
Šárka Boháčová, Jitka Čuříková, Eva Davídková, Lenka Dvořáková, Jiří Groszman,
Zuzana Hamanová, Lucie Jarolímová, Hana Kabrielová, Ondřej Laburda, Tomáš Machek, Lucie
Palečková, Lucie Pavlišová, Ivana Pavlů, Ilona Sikorová, Barbora Stőhrová, Petra Suchánková,
Michaela Šírlová, Štěpánka Švedláňová, Silvie Vacková, Adriana Vávrová, Vojtěch Ventulka,
V2.A
Ivana Cibulková, Jan Coufal, Svatava Dostálová, Pavel Dvořáček, Martin Havránek, Petr Hovorka,
Martin Hurdálek, Marie Chlapcová, Jana Kalivodová, Ondřej Karel, Jana Kasalová, Martina
Komárková, Václav Kovařík, Iva Loužecká, Ivana Malinská, Leona Málková, Zdeněk Mencl,
215
Antonín Nečas, Michal Nosál, Hana Olivová, Šárka Pasková, Tomáš Pašťálka, Kateřina Raddová,
Martin Simon, Michal Sommer, Kristýna Špringerová, Petr Štěpánek, Roman Vávra, Rudolf Zeus,
2003
4. A
Jan Beran, Andrea Beranová, Radka Blažková, Michaela Davidová, Miroslav Hrdý, Pavel Chvojka,
Filip Joska, Jaroslav Kadavý, Miroslava Kašparová, Iveta Korečková, Michaela Nucová, Ladislav
Paulus, Hana Písařová, Martina Říhová, Aneta Sakařová, Lenka Šulcová, František Švihlík, Ladislav
Vyskočil, Veronika Zářecká,
4. B
Martin Balous, Veronika Bašusová, Sandra Benová, Nikola Blažková, Václav Borusík, Andrea
Částková, Šárka Demelová, Vendula Hekelová, Michal Houfek, Barbora Jiroušková, Eva
Kolovratníková, Stanislava Kvasničková, Jan Marek, Jiří Nermuť, Veronika Nováková, Jana
Novohradská, Lenka Plíšková, Roman Potůček, Michal Rudzinskyj, Ladislava Shejbalová, Šárka
Šebková, Zbyněk Šimek, Jana Valentová,
4. C
Lucie Bahníková, Petra Dadíková, Dagmar Endrlová, Helena Horáčková, Martina Hrdá, Tadeáš
Jeřábek, Jan Jiráček, Zdeňka Josková, Petra Junková, Jana Jursíková, Jana Kacafírková, Jana
Kroupová, Jana Kuklová, Renáta Kulhavá, Radka Machková, Lucie Marešová, Jan Metelka, Dominik
Mikeška, Marta Murínová, Eva Nováková, Lucie Pátková, Jana Pelcáková, Marcela Rejfová, Ivana
Rounová, Zbyněk Rubáček, Benjamin Skála, Lukáš Sodomka, Jakub Šťastný, Šárka Štrossová, Adéla
Udržalová, Monika Vosáhlová, Milan Zelina,
DS
Marek Aschermann, Kateřina Dlabolová, Pavel Farkaš, Petra Heroutová, Pavlína Heřmanová, Anna
Heřmanská, Jiří Karkoszka, Miroslav Kopecký, Gabriela Kulíková, Lenka Mišová, Radek Pánek,
Josef Talavášek, Hana Trefilová, Petr Václavík,
V2.A
Veronika Bucková, Jitka Čepeláková, Lucie Dobrovolná, Hana Dvořáková, Lenka Hetverová, Olga
Hlavicová, Karel Chlumský, Alena Jandová, Lucie Jirásková, Jan Jirman, Dita Kavalírová, Martina
Kopová, Ondřej Kudláček, Renata Kulhavá, Erik Makúch, Roman Pokorný, Monika Růžková, Leona
Sedláková, Hana Simandlová, Petra Slámová, Zdeněk Sodomka, Olga Sůvová, Richard Šafařík,
Zdeněk Vágner, Olga Válkyová, Michaela Vojtíšková, Petra Vopršálová, Ondřej Zedník,
V2.B
Petr Beneš, Miloš Brichta, Tomáš Brůj, Kateřina Bukačová, Zuzana Čadková, Dana Česalová, Eliška
Hortenská, Jiřina Jelínková, Petra Jeřábková, Monika Kašparová, Pavla Majdová, Veronika
Nentvichová, Lucie Novotná, Radek Pollák, Michal Svatoň, Veronika Tichá, Martin Veith, Alexandra
Vokálová, Markéta Zachová,
2004
4. A
Lenka Bodláková, Petra Brychová, Tereza Halamková, Nina Hanušová, Martin Chvojka, Milan
Jelínek, Dagmar Kastlová, Martina Kleinová, Hana Koutná, Martin Kovář, Kateřina Libá, Lenka
Modráčová, Iveta Mrázková, Richard Přikryl, Pavla Rožková, Monika Spálenská, Jiří Svoboda, Jana
216
Štěpánková, Kristýna Tejnecká, Petra Vodová, Kateřina Vojtová, Lada Voženílková, Soňa
Vyroubalová, Marcela Železná,
4. B
Jana Blehová, Eliška Havlíčková, Žaneta Hrnčířová, Veronika Jedličková, Lenka Knížková, Martina
Kurčová, Milan Leksa, Libor Milotinský, Petra Neumannova, Marek Nohejl, Andrea Pilařová, Lucie
Pleskotová, Andrea Pomikálková, Simona Sapietová, Štěpánka Slavíková, Martin Šára, Eva Šírlová,
Zuzana Šlingrová, Ludmila Tůmová, Lukáš Tvrdý, Michaela Uhlířová, Jan Urban, Veronika
Valentová,
4. C
Jitka Albertová, Petra Bulíčková, Kateřina Coufalová, Daniel Čonka, Jana Dočekalová, Tomáš
Chvojka, Alice Janzová, Jana Jursíková, Magdalena Kabrtová, Miroslava Kafková, Denisa
Kaplanová, Jaroslav Kment, Barbora Lamačová, Miroslava Lusková, Tereza Oplištilová, Magdalena
Pazderová, Šárka Pejšková, Soňa Rozsypalová, Tomáš Rýdl, Lucie Ryšánová, Jan Říha, Šárka
Slavíková, Zbyněk Stoklasa, Petr Štolmof, Jan Tesner, Jitka Vojtková, Stanislav Voral, Adéla
Voříšková, Pavlína Žežulková,
V2.A
Jitka Daňková, Pavlína Drdlová, Lenka Dvořáková, Kristýna Hánělová, Veronika Hynková, Věra
Karalová, Jana Klimešová, Jiří Kohoutek, Dagmar Komárková, Hana Martynková, Markéta
Matějková, Petra Němcová, Lenka Roudnická, Libor Šedý, Michaela Škaloudová, Miroslav Šváb,
Tomáš Urban, Silvie Vacková, Petra Vopršálová, Hana Vostřelová, Dagmar Vyniklářová, Miroslav
Zemanský,
V2.B
Libor Dvořák, Lenka Folková, René Franc, Jana Grümannová, Marie Holečková, Pavla Hrbatová,
Marek Jevický, Věra Koželuhová, Lucie Michková, Oldřich Pátek, Magdalena Pavlíková, Jan Petr,
Lukáš Puhlovský, Eva Sedláčková, Aleš Schejbal, Jan Skořepa, Hana Straková, Michaela Šírlová,
Petra Štefková, Břetislav Válek, David Veselý, Martin Veselý, Hana Vlčková, Jan Zavřel,
2005
4. A
Romana Bernatová, Daniel Bohuněk, Lenka Doležalová, Pavlína Dostálová, Tereza Drahošová, Jakub
Erler, Josef Hruštinec, Hana Hutlová, Alena Karpíšková, Pavel Kasal, Květa Krupková, Pavel Němec,
Marián Pospíšil, Dan Půlpán, Tomáš Roušar, Adéla Ryčlová, Petr Říha, Daniel Seifert, Jana
Simonová, Libor Sokol, Michal Šára, Zdeněk Šiller, Jiřina Švadlenková, Kristýna Vaňková,
Vratislav Vávra,
4. B
Tomáš Bíza, Ivana Dvořáková, Ivana Falgenhaverová, Adéla Hertlová, Miroslav Holub, Lenka
Hrdličková, Marek Kišš, Milan Knill, Jaroslava Netíková, Filip Nevečeřal, Milan Pecina, Pavlína
Pecinová, Pavla Pokorná, Veronika Sladká, Lucie Truhličková, Dana Vařečková, Renata
Wenemoserová, Ilona Žylová,
4. C
Dana Benková, Martina Bogdánová, Dagmar Čížková, Vítězslav Haupt, Martina Havlíková,
Markéta Hofmanová, Eva Jirsáková, Martin Jonáš, Rostislav Klement, Iva Krabcová,
Linda Kysilková, Blanka Mičková, Jitka Mlejnková, Jakub Němota, David Nevřala,
217
Kristýna Nováková, Daniel Piskor, Petr Podávka, Ondřej Poživil, Hana Rybičková, Věra Sallaiová,
Michal Schmoranzern, Michaela Štolpová, Lenka Zezulová,
V2.A
Daniel Černík, Petra Fialová, Martina Hladíková, Ondřej Horák, Jana Hrnčířová, Michal Hubený,
Tereza Chumlenová, Radek Jonáš, Miroslava Kašparová, Jan Kobr, Lukáš Krpata, Jiří Kubíček,
Kateřina Moníková, Vladimír Navrátil, Aleš Netušil, Michaela Nucová, Alice Ondreičková, Petra
Pelikánová, Jan Petr, Lenka Píšová, Drahomíra Pokorná, Lucie Poskočilová, Martin Smrtka, Petra
Šináglová, Marek Šplíchal, Ladislav Vyskočil,
V2.B
Marie Bačínová, Sandra Benová, David Cienciala, Petr Esner, Ilona Gregorová, Pavel Hečko, Tomáš
Hladík, Jan Kudláček, Petra Kulková, Petra Liebichová, Magda Lorencová, Iveta Machová, David
Matoušek, Kateřina Netolická, Jana Novohradská, Petr Prislinger, Alois Procházka, Tomáš Přikryl,
Ladislava Shejbalová, Renata Slavíková, Lukáš Sykáček, Miloslav Šulc, Michal Vacek, Petra
Valcová, Karel Volf, Petr Zeman, Martin Zemanský,
2006
4. A
Jaroslav Bureš, Martin Černohorský, Martin Doležal, Ondřej Dušek, David Hrstka, Jan Kaplan, Jan
Kozel, Robin Kučera, Jindřich Mach, Michal Motyčka, Miloš Odvárka, Anna Pavlíková, Vladimíra
Podroužková, Zdeněk Procházka, Dagmar Rulíková, Jaroslav Souček, Lukáš Souček, Šárka Syrová,
Jakub Tlustý, Zdeňka Tycová, Petra Valentová,
4. B
Jana Bělohlávková, Tomáš Bláha, Boris Hladil, Ondřej Hromádko, Kateřina Hubená,
Zdeňka Jirásková, Roman Kaněra, Marek Kišš, Michaela Klumparová, Ondřej Krajčovič, Lenka
Kvasničková, Kateřina Lidmilová, Martin Mach, Jan Michalec, Pavel Pithart, Michaela Skoupá, Jiří
Soudek, Petr Šimůnek, Lucie Šmejdiřová, Martin Teplý, Petra Zedníková, Veronika Žylová,
4. C
Veronika Bulvová, Eva Cafourková, Tereza Cachová, Lukáš Eibl, Alena Hanušová, Jakub Hasman,
Petra Havlíčková, Jiří Hofman, Petr Hrníčko, Kamil Hromádka, Lucie Jiroušková, Lucie Jiroušová,
Marcela Kamenská, Martina Králová, Pavla Kropáčková, Jaromír Kuchynka, Petr Kunc, Petra
Loudová, Martina Malínská, Radek Myška, Martin Petrák, Veronika Sokolová, Lucie Sůrová,
Ludmila Štěpánková, Darina Švelaňová, Michal Vrběcký, Iveta Zdražilová, Martin Žák,
DS
Petra Bečičková, Vasil Dlouhý, Lenka Dostálková, Kateřina Dostálová, Radka Grygarová, Zbyněk
Hýzler, Radim Javůrek, Tomáš Johanides, Hana Kaplanová, Dáša Kašparová, Michal Kocourek, Petra
Kopáčová, Dita Laudová, Šárka Moravcová, Oldřich Novák, Lukáš Pakandl, Martin Pelikán,
Miroslav Petržílek, Libor Rauš, Tereza Šabková, Jana Škodová, Václav Zach,
V2.A
Klára Čížková, Tereza Halamková, Petra Hrazdirová, Radka Husáková, Tomáš Chvojka, Bronislava
Janíčková, Čížková Klára, Lenka Knížková, Jan Kobr, Jitka Krobotová, Tereza Kudrnová, Martin
Matoušek, Iveta Mrazková, Iveta Mrázková, Tomáš Mysliveček, Jiří Podhacký, Jan Pospíšil, Jiří
Prokeš, Lenka Rožňáková, Zbyněk Rubáček, Hana Svobodová, Zuzana Vacková, Ivana
Zadrobílková,
218
V2.B
Jitka Albertová, Lucie Bahníková, Markéta Flofiánová, Markéta Floriánova, Jindřiška Havlíčková,
Veronika Jedličková, Miroslava Kafková, Jan Kraus, Dana Kumprechtová, Barbora Mullerová, Pavel
Nederle, Pavel Niederle, Eva Nováková, Šárka Pejšková, Michaela Peterová, Hana Rázková, JItka
Rousová, Lenka Rumianová, Lenka Rumiánová, Jana Sobotková, Romana Svobodová, Lukáš Toth,
Lukáš Tóth, Roman Vítek, Lucie Žižková,
2007
4. A
Jiří Bláha, Eva Buřvalová, Terezie Čejková, Ludvík Doležal, Jan Formánek, Martina Havlová, Jiří
Hýl, Lucie Kamenická, Karel Klepešta, Jan Konečný, Iva Kopřivová, Marie Krátká, Jakub Kriško,
Petra Kučerová, Jindřich Mach, Tomáš Martinek, Petr Nevečeřal, Ondřej Novák, Miroslav Novotný,
Lucie Peřinová, Kateřina Piskačová, Roman Staněk, Monika Štumpfová, Matěj Trnka, Jan Vinduška,
4. B
Monika Benešová, Pavel Brůžek, Pavlína Černá, Zuzana Dobešová, Barbora Dudychová,
Zuzana Falgenhauerová, Lenka Hrnčířová, Tomáš Jelínek, Zdeňka Jirásková, Richard Kábele,
Monika Mikelková, Iveta Mlatečková, Lucie Pejřimovská, Denisa Podloucká, Nelly Prášková,
Tereza Růžková, Petr Sedlák, Lucie Schmoranzerová,
4. C
Tereza Bártová, Lucie Břeňová, Andrea Bumbálková, Veronika Držmíšková, Markéta Fílová, Petra
Habalová, Pavla Hauptmanová, Jakub Charvát, Tereza Jonášová, Milena Kohlíková, Veronika
Křížková, Jana Kysilková, Kateřina Lacioková, Jana Lopourová, Jitka Mošnerová, Monika
Neumanová, Šárka Odvárková, Martin Panský, Jana Půlpánová, Petra Půlpánová, Gabriela
Skleničková, Klára Tomášková, Mirka Trávníčková, Severina Zemanová, Lenka Zídková, Tereza
Zítková, Adéla Zítová, Lenka Žídková,
V2.A
Jana Bláhová, Andrea Boguajová, Michal Brodský, Lucie Gajdošová, Stanislav Holomek, Kateřina
Horáková, Veronika Hrdličková, Tereza Jenčíková, Ivana Krabcová, Kateřina Kramářová, Barbora
Lamačová, Aneta Lichtenbergová, Daniela Marešová, Veronika Marková, Štěpán Matouš, Michal
Netušil, Michaela Pilařová, Dan Pulpám, Jana Sikorová, Lenka Skořepová, Iva Slaninová, Marcela
Tichá, Michaela Wolfová, Kateřina Zákoutská,
V2.B
Martin Aubrecht, Tomáš Brandejs, Alena Burešová, Marie Cuchá, Andrea Částková,
Ivana Dvořáková, Andrea Hájková, Zuzana Havelková, Jana Hejzlarová, Adéla Hertlová, Radka
Chládková, Martina Jandíková, Alena Karpíšková, Zuzana Kasalová, Veronika Kotfaldová, Květa
Krupková, Jakub Patka, Pavlína Pecinová, Radka Pokorná, Simona Sapietová, Tibor Schwarz,
Kristýna Šťuková, Iveta Tobiášová, Aneta Tydrichová, Dana Vařečková,
2008
4. A
Kateřina Boušková, Monika Brtnická, Tomáš Bumbál, Martina Dostálová, Michal Dvořák, Andrea
Flekačová, Markéta Hubená, Jan Konvalinka, Šárka Lacinová, Petr Majtner, Ivona Marková, Zuzana
Mlýnková, Zuzana Navrátilová, Alena Nesměráková, Zdeňka Nyklová, Miroslava Peřinová, Vojtěch
Půlpán, Aneta Řeháková, Kamila Srnová, Lenka Šulcová, Tomáš Vaněk, Barbora Vavřinová,
Kateřina Voborníková, Eva Zelenková,
219
4. B
Veronika Bartošová, Daniel Hejtmánek, Aleš Hrdý, Daniel Klapka, Tereza Korytárová, Jan Kráčmar,
Petra Macháčková, Šárka Mikulcová, Pavla Müllerová, Pavla Mulllerová, Aleš Novák, Aneta
Pichnarčíková, Jitka Pokorná, Michal Roušar, Tomáš Skyva, Jakub Svoboda, Klára Šrámková,
4. C
Věra Albertová, Aneta Bartošová, Jitka Fikejzová, Aneta Hlavatá, Veronika Janáčková, Martin
Janoušek, Josef Jelínek, Josef Jenlínek, Monika Košínová, Martina Kozáková, Jitka Krásová, Josef
Krpálek, Petra Kubíková, Jana Laštůvková, Jakub Maštera, Šárka Mičková, Michal Mojžíš, Michla
Mojžíš, Lukáš Myška, Monika Nováková, František Ovčačík, Iva Provazníková, Šárka Průšová,
Šárka Průšová, Jiří Šťastný, Aneta Štochlová, Elička Tesáčková, Eliška Tesáčková, Miloš Vodrážka,
Jaroslav Zvěřina,
2009
4. A
Jan Čáslavka, Michala Hladíková, Marie Hladká, Kateřina Janáková, Lucie Kašparová, Radek Kolář,
Vojtěch Kopčák, Petr Kopecký, Svatava Koutná, Aneta Kumperová, Radek Kuta, Andrea Málková,
Ilona Marková, Emilie Ozoráková, Martin Plíšek, Dominika Pospíšilová, Martin Stejskal, Michaela
Svobodová, Petr Šikl, Michal Štros, Barbora Tabaková, Lukáš Tlapák, Blanka Trmatová, Monika
Trpkošová, Marta Vodrážková, Vojtěch Vokoun,
4. B
Sabina Alinčová, Jan Havlíček, Jakub Chadima, Irena Chourová, Vojtěch Kopecký,
Tereza Korytárová, Tereza Kořínková, Lucie Kremličková, Pavel Křečan, Roman Kubík, Martina
Profantová, Radovan Sedlák, Tereza Skalská, Monika Svědirohová, Petr Švadlenka, Jan Vacek, Lucie
Vágnerová, Jan Valach, Zuzana Vrběcká, Zdeněk Zelený, Pavla Ždímalová,
4. C
Markéta Abrahamová, Veronika Bartášková, Petra Brožková, Michal Čapek, Martin Doležal,
Renata Doležalová, Kateřina Drncová, Martina Fibichová, Jana Kavalírová, Eva Kolářová, Monika
Košínová, Lenka Kšíkalová, Markéta Kubíčková, Barbora Kukeňová, Dana Lusková, Iva Matičková,
Veronika Metzlová, Tereza Myšková, Jana Pazderová, Zuzana Prosová, Petra Šmatlánová, Pavel
Tománek, Petr Vaníček, Marek Vávra, Lucie Vodrážková, Iveta Zamastilová, Jan Zohorna, Markéta
Zrůbková,
V3.A
Zuzana Čejková, Lenka Fuchsová, Kateřina Hanáková, Jakub Hasman, Vítězslav Haupt, Šárka
Jedličková, Josef Jelínek, Lucie Jiroušková, Ondřej Konečný, Jakub Lehký, Jan Mareš, Blanka
Mičková, David Moravec, Jana Padevětová, Hana Rybičková, Jan Stejný, Soňa Šiklová, Lucie
Šmejdířová, Věra Vladyková, Zuzana Vorlová, Michal Vrběcký, Veronika Žylová,
V3.B
Lukáš Adámek, Veronika Čermáková, Žaneta Čermáková, Lucie Gatěková, Michal Houfek, Milan
Jelínek, Simona Jelínková, Petr Košťál, Jan Kroulík, Kamila Kubíková, Petr Novák, Andrea
Nováková, Vladimíra Podroužková, Ondřej Poživil, Petr Svoboda, Jaroslav Tomek, Zdeňka Tycová,
Věra Vilímková, Hana Vohrdníková,
220
V3.D
Jitka Balogová, Taťána Benešová, David Brychca, Dana Ciprová, Lubomír Čapek, Jiří Dobruský,
Kateřina Floriánová, Lucie Jiřičná, Stanislava Klemensová, Žaneta Kosinová, Roman Linhart,
Barbora Malá, Petr Malinský, Zuzana Marková, Veronika Matýsková, Robert Medvid, Marek Nohejl,
Magda Nová, Aneta Novotná, Michaela Paulíková, Zdeňka Poláková, Martin Preclík, Zdeňka
Růžičková, Michaela Stejskalová, Kateřina Svobodová, Josef Šplíchal, Jitka Štěpánová, Veronika
Švédová,
2010
4. A
Martin Bezdička, Lucie Drncová, Lukáš Dvořák, Michaela Flégrová, Pavla Florianová,
Iva Hlavinková, Denisa Holubová, Tereza Jirsáková, Jakub Kmoch, Jan Mikeš, Ondřej Netolický,
Petra Poučová, Veronika Řezáčová, Jakub Sedláček, Veronika Schneiderová, Aneta Skyvová,
Michaela Součková, Pavlína Srnová, Jan Strouhal, Sára Svítková, Richard Teplý, Monika Tlustá,
Miroslava Valentová, Jan Veselý,
4. C
Pavel Bíško, Michaela Bohuňková, Pavel Burian, Radka Cimburková, Milan Česák,
Klára Drahošová, Dominik Dvořák, Eliška Fedašová, Tereza Gőgeová, Jan Gregor,
Silvie Havlíčková, Lenka Havranová, Josef Hrubý, Jan Hudec, Ondřej Hyrš, Pavla Jelínková, Václav
Juda, Jarmila Kellerová, Jana Korečková, Josef Menc, Denisa Mikešková, Marta Mokrá, Iva
Němcová, Richard Paulus, Jana Pavlová, Kristýna Pažoutová, Tomáš Procházka, David Richter,
Hana Sádovská, Roman Sláma, Jakub Václavek,
V3.A
Iva Donátová, Lucie Dostálová, Lenka Esperáková, Simona Filipová, Linda Greplová,
Petra Habalová, Pavla Hauptmanová, Marek Havlíček, Veronika Kavuláková, Iva Kopřivová, Zlata
Kozlová, Markéta Kudrnáčová, Renáta Marková, Lukáš Nedoma, Marie Paimová, Martin Panský,
Andrea Pilařová, Denisa Podloucká, Lucie Procházková, Daniela Smetanová, Monika Truncová, Pavla
Zaňková,
V3.B
Lucie Břeňová, Ondřej Hylmar, Lenka Jehličková, Lucie Kolbeková, Jakub Kovář, Jakub Kriško,
Jana Lopourová, Iveta Mlatečková, Monika Neumanová, Michaela Ornstová, Lucie Peřinová, Klára
Primasová, Lukáš Pýcha, Lucie Schmoranzerová, Martina Šteklová, Ludmila Štěpánková, Stanislav
Šulc, Hana Šulcová, Jiřina Švadlenková,
2011
4. A
Aneta Betlachová, Veronika Burkoňová, Ondřej Fencl, Monika Fílová, František Honzíček, Martina
Jiroutová, Kateřina Kaplanová, Zuzana Klustová, Patrik Motl, Karel Němec, Petra Novotná, Eliška
Pavlíková, Lukáš Pavuk, Veronika Písecká, Petr Píša, Aleš Roubínek, Marta Rybenská, Vojtěch
Skyva, Barbora Somrová, Petra Škorpilová, Zdeněk Talavášek, Eva Tomanová, Aneta Ungrádová,
Markéta Vostřelová, Žaneta Votroubková, Lucie Zdražilová,
4. C
Kristýna Bártová, Lukáš Blažek, Anna Culková, Jana Červenková, Tomáš Hodný, Jana Horáková,
Martin Karvaj, Tomáš Kašpárek, Michal Kocman, Šimon Kopčák, Aleš Kozlík, Jiří Lamer, Tereza
221
Lojdová, Zuzana Málková, Martin Mareš, Eva Neumanová, Lukáš Novák, Sarah Novotná, Martin
Petr, Veronika Raiserová, Adéla Schejbalová, Zuzana Šabatová, Tomáš Šikl, Lenka Vargová,
V3.A
Veronika Bariová, Tereza Bártová, Monika Brtnická, Martina Dostálová, Tereza Hlínová, Aleš Hrdý,
Markéta Hubená, Kateřina Hudcová, Lenka Chvojková, Milena Kohlíková, Kateřina Lasáková, Ivana
Machová, Ondřej Novák, Kateřina Novotná, Veronika Pešková, Eliška Tesáčková, Eva Zelenková,
V3.D
Pavel Barták, Pavla Beranová, Karel Hašek, Pavlína Hrušková, Hedvika Hyksová,
Kateřina Janečková, Petr Kazík, Kateřina Košíková, Kamil Kůla, Lenka Mayerová, Iveta Mrázková,
Iveta Musilová, Pavel Niščák, Zlatuše Patrná, Dagmar Řezníčková, Petr Skřeček, Vendula Stodolová,
Martin Šafka, Adriana Vávrová, Jana Veselá, Stanislav Voral,
2012
4. A
Miroslav Dado, Zuzana Hořínková, Zuzana Jaciková, Markéta Kolková, Jitka Putnarová, Lucie
Tůmová, Monika Vrabcová,
4. B
Aneta Buřvalová, Romana Horváthová, Tomáš Kozlík, Eva Michková, Markéta Musilová, Lucie
Novotná, Kateřina Pilařová, David Plza, Jakub Štíka, Helena Vencová,
4. C
Jaroslav Beran, Alena Fuchsová, Ondřej Gregor, Michal Grégr, Adéla Judová, Michaela Kozlíková,
Vojtěch Krampota, Adéla Marousková, Simona Možíšová, Filip Pastierovič, Markéta Polanská,
Barbora Svobodová, Barbora Štěpánková, Magdaléna Theisová, Pavel Vyskočil,
V3.A
Věra Albertová, Sabina Alinčová, Veronika Bartošová, Žaneta Caklová, Jan Čáslavka, Zdeňka
Čejková, Pavel Hubáč, Nina Janáčková, Hana Jelínková, Ludmila Kohoutková, Barbora Malíková,
Aleš Novák, Jakub Ožana, Marie Pětioká, Aleš Pilný, Jana Pospíšilová, Růžena Suchánková, Vojtěch
Suchý, Ivan Surý, Martin Svoboda, Ondřej Švadlenka,
V3.D
Jiří Andrle, Jan Chadima, Jitka Jasanská, Jan Jasanský, Barbora Konečná Jágrová, Lenka Kšíkalová,
Miloslav Landa, Nikola Morávková, Michal Syrovec, Petr Vaníček, Šárka Vaňková, Petr Vik,
Stanislava Vokatá, Dana Volencová, Štěpán Volný, Vladimír Žižka,
SEZNAM ŽÁKŮ A STUDENTŮ (k 1.9.2012)
1.A
Pavel Beran, Michaela Dostálová, Miroslav Dvořák, David Filipi, Simona Fryčová, Daniel Henzl,
Daniel Horák, Jiřina Knettigová, Žaneta Laubová, Monika Nepovímová, Kateřina Poláčková,
Eliška Posledníková, Martina Spilková, Jan Stejskal, Jan Tatíček, Jan Trdlikát, Kristýna Vacková,
1.C
Daniela Bírová, Filip Gűrtler, Michal Hovorka, Nicola Hryvnová, Pavel Chlubna, Patricie Jarkovská,
Michaela Jindrová, Nikola Lejpová, Dominik Melichar, Michaela Míčová, Tereza Novotná, Tereza
222
Pažoutová, Lukáš Polívka, Michaela Sedláková, Kristýna Seidlerová, Pavel Sršeň, Kristýna Šimková,
Tomáš Urválek, Kateřina Urválková, Alexandr Žwak,
1.F
Robin Dvořák, David Friedrich, Kateřina Licková, Petra Nováková, Antonín Ovčačík, Markéta
Šťastná,
2.A
Denisa Bilíková, Václav Divoš, Radek Donát, Naděžda Gregorová, Tomáš Havlíček,
Kristýna Chaloupková, Martin Chvojka, Lenka Jelínková, Tereza Kučírková, Jan Lakomý, Lucie
Libischerová, Leontýna Mastíková, Kristýna Meisnerová, Natálie Mikanová, Lucie Musílková,
Martin Novák, Alexandra Nováková, Tereza Olenočinová, Lucie Paseková, Natálie Pospíšilová,
Iveta Proroková, Veronika Rybová, Pavel Talácko, Aleš Tecl, Milan Teplý, Jan Tichý, Tomáš Trmata,
Michal Vinař, Lukáš Zobač, Jan Žádný,
2.C
Pavel Bílý, Eva Doležalová, Filip Hocký, Kristýna Horčičková, Nikola Chalupová, Jakub Karlík,
Michaela Kolářová, Nikol Koryčánková, Klára Křivská, Marek Nagy, Lenka Nováková, Tereza
Paurová, Tomáš Pavlišta, Markéta Pelikánová, Michaela Urbanová, Petra Vokáčová, Lucie Voříšková,
2.F
Tomáš Bialek, Václav Bohuněk, Jiří Bulva, Zdeněk Jeřábek, Filip Kovalčík, Radek Moučka, Sandra
Němcová, Monika Nývltová, Michaela Soudková, Jaroslav Teplý,
3.A
Žaneta Bačíková, Josef Dalecký, Michaela Farkačová, Martin Fikejs, Tereza Hájková, Tomáš Halda,
Ondřej Hlavinka, Michal Janoušek, Martin Kábele, Bára Korbelová, Jan Kubelka, Jana Kudláčková,
Erika Nevečeřalová, Veronika Nováková, Kristýna Rulíková, Aneta Řeháková, Jakub Sedláček,
Anežka Skutilová, Lukáš Souček, Luděk Sůra, Kristýna Šmahelová, Jiří Tichý, Michaela Zelerová,
3.C
Jana Barešová, Adéla Bartošková, Lucie Bibrová, Hana Caisková, Bohumila Čejková, Jan Ladislav
Denk, Jana Doležalová, Zdeňka Dušková, Linda Dvořáková, Marian Hnát, Lucie Holíková, David
Kábele, Dana Kabrhelová, Martin Kolář, Kateřina Kopecká, Jiří Kouba, Tereza Krajíčková, Petr
Lohmann, Dominika Lohmannová, Patrik Mareš, Daniel Mašín, David Mašín, Alena Mrázková,
Kateřina Nadrchalová, Petr Pešek, Jaroslav Plecháček, Anna Soukupová, Veronika Šilhánová, Pavla
Veverková, Lukáš Ždánský,
3.D
Ilona Baslová, Kateřina Beránková, Michaela Doležalová, Radka Osinková, Michal Petráň, Petra
Schejbalová, Šárka Šulcová, Michaela Urbanová, Romana Zemková,
4.A
Pavel Bačík, Lucie Bydlová, Kristýna Čermáková, Kateřina Čmelíková, Kristýna Eliášová, Václav
Fridrich, Radek Havlíček, Veronika Havlíková, Martina Chramostová, Valeriya Izoriya, Petra
Jindrová, Věra Viktorie Jiroušková, Jakub Kačírek, Jan Korbel, Barbora Kozáková, Stanislav Král,
Sandra Malíčková, Tereza Málková, Anežka Matějková, Martin Pejcha, Lukáš Pešek, Pavlína
Petrlíková, Barbora Roulová, Michal Roztočil, Jan Sliacký, Zdeněk Šonský, Petr Štepán,
4.B
Kamila Bulušková, Petra Čapská, Kateřina Čáslavková, Pavel Doležal, Tereza Drahošová,
Jiří Drápalík, Martin Fantl, Jakub Fousek, Kristýna Hejzlarová, Tomáš Houdek, Ludmila Mládková,
Ivona Poslušná, Lucie Seidenglancová, Pavla Synková, Petr Tichý, Vendula Turková,
223
4.C
Milan Čech, Aneta Dědková, Marta Doležalová, Iveta Farkašová, Marek Fenyk, Kateřina Fišerová,
Michal Fotr, Karolína Hronová, Kristýna Chladová, Leona Chválová, Lenka Jedličková, Marcel
Kutílek, Iveta Longauerová, Eliška Marková, Marek Markovič, Lukáš Navrátil, Emílie Němcová,
Andrea Peclinovská, Adéla Pleskačová, Kateřina Plojharová, Kateřina Putnarová, Zdeněk Řehák,
Kateřina Slaninová, Tereza Svatošová, Martin Šlais, Ondřej Šmíd, Marie Tobiášová,
4.D
Marek Homoláč, Martin Kosina, Gabriela Krušinová, Michaela Mišenčíková, Silvie Šťastná,
Denisa Štrosnerová,
V2.A
Jan Bureš, Radka Cimburková, Iva Hlavinková, Jana Horáková, Pavlína Hryzlíková, Pavla Jelínková,
Viktor Mlejnek, Lukáš Novák, Martin Petr, Lukáš Poskočil, Veronika Raiserová, Aleš Roubínek,
Veronika Schneiderová, Roman Sláma, Zuzana Šabatová, Lenka Vargová, Alena Vašáková,
Barbora Vavřínová,
V2.D
Vladimír Dibelka, Blanka Gdulová, Marie Habalová, Martin Janeček, Kateřina Jirsová,
Josef Kadeřábek, Tereza Lojdová, Roman Mrkvička, Iveta Rjapošová, Otto Svoboda,
Alena Švábová, Beno Trávníček, Tomáš Vítek, Jiří Zindulka,
V3.A
Pavel Bíško, Michaela Bohuňková, Petr Černý, Jakub Drahotský, Martina Dryáková,
Martin Augustýn Eliáš, Jan Gregor, Lucie Havrdová, Jakub Kmoch, Petr Lipový, Dana Lusková,
Petra Michaličková, Lenka Musilová, Aneta Nováková, Jana Pavlová, Kristýna Pažoutová, Hana
Sádovská, Michaela Součková, Jan Strouhal, Aneta Svobodová, Michal Štěpán, Zuzana Trejtnarová,
Marek Vávra, Veronika Zemanová, Vojtěch Zielinski,
V3.D
Lenka Doležalová, Lada Hájková, Martina Kárníková, Josef Kroulík, Petra Kubíková,
Hana Langerová, Radka Lustyková, Jana Malinová, Martina Součková, František Synek, Dita
Špringerová, Jana Zavřelová,
„Tradice není plíseň. Tradice není konzervatismus nebo reakce. Je úrodnou půdou,
z níž vychází dílo generací příštích“.
Jan Čarek
224
SPONZOŘI
AGRO Jenišovice a.s.;
AGRO Liboměřice a.s.;
Agrodružstvo KLAS, Křičeň;
AGROMETALL s.r.o., Nový Dvůr;
AGROSPOL Hostovice a.s.;
AGROVITA s.r.o., Jesenice;
Bosák Jan, Chrudim;
Bratři Havlíčkové RIJ v.o.s., Bořice;
CS AGRO Ronov s.r.o, Ronov nad Doubravou;
Česká Osiva a.s., Nové Město;
Družstvo AGRICOLA, Bylany;
EkoEvi s.r.o., Ostřešany;
ERC s.r.o., Mnětice;
Farma Benák s.r.o., Načešice;
Farma Dřeveš s.r.o.;
Fidler František;
Havlíček Jaroslav, Slatiňany;
Houdková Lenka, Ostřešany;
Hrubeš Miroslav – zemědělská farma, Vejvanovice;
Josef Štěpanovký - krmiva, Lázně Bohdaneč;
Kaplan Josef, Libanice;
Kopista Karel, Úhřetice;
LIPONOVA a.s., Lipoltice;
Maturanti 1953;
MILZA Zemědělské družstvo, Zaječice;
MORAS akciová společnost, Moravany;
Novák Josef Spedice a Logistika, Jeníkov;
Odbytové a hospodářské družstvo Pardubice;
ORZES s.r.o., Orel;
Oseva UNI a.s., Choceň;
Petr Růžička, Dolní Ředice;
První zemědělská Tuněchody, a.s.;
Pýcha Martin, Praha;
SELGEN a.s. ŠS, Úhřetice;
SILO Ronov s.r.o., Ronov nad Doubravou;
Slavík Milan, Chrudim;
SOMA s.r.o., Skupice;
Vobořil Tomáš, Chrudim;
Zemědělská a.s., Horní Bradlo;
Zemědělská společnost Ostřetín;
Zemědělské a obchodní družstvo „Bratranců Veverkových“, Živanice;
Zemědělské družstvo Chýšť;
ZOD družstvo, Stolany.
225
AUTOŘI
Redakční rada:
Ing. Josef Rozman – historie
Ing. Ludmila Kabelová
Ing. Stanislav Valášek
Ing. Alena Vítková
Ing. Marie Pleskotová
pí. Marie Žáková
Ing. Vladimír Vacek
kolektiv učitelů, absolventi a žáci školy
Grafické zpracování a perokresby: Kateřina Prachařová
Vytiskla: tiskárna PORS s.r.o., Callisto-96, s.r.o.
Rok vydání: 2012
Počet výtisků: 500 ks
226
OBSAH
ÚVOD .......................................................................................................................... 3
Z HISTORIE ZEMĚDĚLSKÉHO ŠKOLSTVÍ V CHRUDIMI ....................................... 12
Z HISTORIE SPOLKU ABSOLVENTŮ HOSPODÁŘSKÉ ŠKOLY V CHRUDIMI ...... 69
SOUČASNOST ........................................................................................................ 109
VZPOMÍNKY .......................................................................................................... 121
SEZNAMY ............................................................................................................... 153
SPONZOŘI .............................................................................................................. 225
AUTOŘI................................................................................................................... 226
OBSAH .................................................................................................................... 227
227

Podobné dokumenty