Číslo 2 1. 12. 2013 Plánované akce v Lamacentru Hády v roce 2013

Komentáře

Transkript

Číslo 2 1. 12. 2013 Plánované akce v Lamacentru Hády v roce 2013
Číslo 2
1. 12. 2013
Zleva: Laura, Sazi, Bella, Linda, Ríša
Poznáte naše zvířata na fotce?
Milí návštěvníci, blíží se nám konec roku a s ním přichází i druhé vydání
občasníku Lamacentra Hády. Doufáme, že si při prohlížení těchto stránek opět
pěkně počtete, něco zajímavého se dozvíte, a snad se taky pobavíte. Od prvního
čísla ze začátku září se toho u nás hodně událo. Hodně toho chystáme i pro rok
2014 a budeme moc rádi, když se plánovaných akcí také zúčastníte.
Lamacentrum Hády
Plánované akce v Lamacentru Hády v roce 2013/2014:
(Výčet není definitivní a jistě ne konečný, sledujte průběžně aktuality na www.lamacentrum.cz.)
• 15. prosinec 2013 – Předvánoční
dílnička a krmení zvířátek
• Leden – Vyhlášení výtvarné soutěže
• Duben – „Pohádková cesta do And“
• Květen – Májový „Den dětí“, oslava
lamího přírůstku, DOD v PP Kavky
• Červen – „Prázdniny jsou za rohem“
(aneb dětská klání na vyřádění)
• Srpen – Vycházka s lamou na Hády
(komentovaná procházka přírodou)
• Září – Vítání babího léta a oslava
lamích narozenin
• Říjen – Křtiny lamy
• Listopad – Dýňování
• Prosinec – Předvánoční
hádecké tvoření
Princezna Maya
Berta von Mohelno
Naše milá Sazi dostala na
začátku září ke svým prvním
narozeninám krásný dárek –
maminka Laura jí nadělila
sestřičku. Maličké lamě jste
v hlasování na internetu
vybrali jméno Maya. A je to
neobyčejné lamátko – po
mámě samostatné, po tátovi
nebojácné a zvídavé. Čert se
v té holce vidí – vždyť po
něm podědila dokonce bílé
obočí a bradičku. S novým
přírůstkem přišlo i nové
veselí – sledovat dovádějící
lamí děti je opravdu radost.
(luc)
Věděli jste?
Ovce Bertička – plným jménem ovšem spíše
„Berta Zwartbles von Mohelno“ – se nastěhovala
do Lamacentra v polovině listopadu. Daroval nám
ji Ing. Martin Hošek, Ph.D., chovatel velkého
výstavního stáda těchto ovcí (www.ovcehosek.cz).
Berta je reprezentativní představitelkou plemene
Zwartbles, typicky hnědých oveček s bílými znaky
na hlavě, ocase a také na nohou. Ale Marcela s Lili
a Rózou rozhodně
a
netrpí xenofobií,
takže cizinka byla
bez váhání přijata
do party. A my se
děsíme, pardon,
těšíme, co na nás
kvarteto vymyslí.
(luc)
Pomůžeš najít lamě její čtyři kamarády
a jednu neposlušnou ovečku?
Tenčí než vlas…
Průměrná tloušťka chlupu lamy
alpaky je 0,018 až 0,025 mm.
Je tedy mnohem tenčí než
například ovčí vlákno, srovnání
snese jen merino. Lidský vlas
má pro představu asi 0,05 mm.
(luc)
Černá kronika
(on)
Brno, Lamacentrum – Dne 8. 11. 2013 prošla nezletilá ovce Lili při pochodu za pastvou skrz čerstvě
vyspravený a zahuštěný ohradník. Neboť cílem její výpravy byl neodolatelně bujný porost lemující kaliště
našich lamáků, udatný vůdce stáda Čert se jal hájit své výsostné území. Nezvedené jehně na svém útěku,
přirozeně opět skrz ohradník, dokonalo dílo zkázy, když přerazilo celý kůl a způsobilo tím značnou
a nebezpečnou škodu. Dotyčný plot totiž často slouží jako jediná bariéra mezi lačným Čertem a jeho
dámami a slečnami! Incident s ohradníkem navíc není jediný delikt ovčí bandy. Všechny ovce pravidelně
podnikají loupeživé nájezdy do lamího seníku a stáje, zneužívajíce mírné povahy alpačí. Mezidruhová
skrumáž je někdy taková, že skutečně není poznat, komu patří která noha. (Mezi lamami se ostatně šušká,
že naše nová ovečka není vůbec od Mohelna, ale že v tom má prsty Tobík, který zaháněl některou jehničku
nepředloženým způsobem. Uznejte, ta podoba...)
(to)
Nabídka Lamacentra
Dovedeš lamu ke kupce
voňavého sena?
• Zážitkové / vzdělávací programy
(školy, školky i zájmové skupiny)
• Odborné exkurze po Hádech
• Poradenské služby eko-/infocentra
ČSOP (konzultace, tiskoviny)
• Lamí bača (na půl dne farmářem)
• Adopce zvířete (rok vstup zdarma)
• Pronájem prostor (legální tábořiště
na Hádech, posezení, dřevo, voda)
• Vlna z našich lam alpak
Kulturní okénko
Aukce uměleckých děl – 23. listopadu 2013 se
v Ernově sále na Radnické 10, uskutečnila již
11. předvánoční benefiční aukce Nadace
Veronica. Svá díla (obrazy, grafiky, sochy,
šperky, fotografie...) do aukce opět věnovala
řada předních českých výtvarníků, zážitkovým
programem přispělo i Lamacentrum. Výtěžek
dražby je určen ZO ČSOP PSH na odkup
přírodně cenného území na jižním svahu Hádů,
aby byla zajištěna ochrana zdejší přírody.
(luc)
Malá rekapitulace uplynulého roku 2013
Na konci roku bývá zvykem ohlédnout se. I my se
ohlížíme a s potěšením za sebou vidíme kus práce.
anOd jara mimo jiné v Lamacentru přibylo celé
zázemí pro ovečky a instaloval se nový infopanel
(díky podpoře Nadace Veronica), postavil se
dřevěný pult na pokladnu (díky pomoci šikulů ze
Srdíčka, domova pro zdravotně postižené osoby),
nejnáročnější pak byl prostorný altán proti slunci
i dešti (stavbu umožnil projekt ÚVR ČSOP). Všem,
kteří se podíleli na zvelebování Lamacentra, našim
pracovníkům, dobrovolníkům i přátelům, patří Dík!
Od ledna do začátku prosince jsme zrealizovali
přes sto výukových programů, pro veřejnost jsme
měli otevřeno asi 350 hodin a uspořádali jsme navíc
čtyři velké tematické akce. Celkem jsme se letos
v Lamacentru věnovali 2500 účastníkům programů
a skoro 5000 návštěvníkům, což je mnohem více
než loni! Bez vašeho zájmu by naše existence
neměla smysl, takže opravdu moc děkujeme za
přízeň. Slibujeme, že se budeme i nadále ze všech
sil snažit vylepšovat naše programy i zázemí, abyste
u nás mohli trávit příjemné chvíle.
(
)
(Upraveno podle mapy.cz.)
Nedělní odjezdy autobusů:
Červený písek (64)
Velká Klajdovka (78)
Stará osada, Životského: 13:11,41, po zbytek dne nadále interval 30 min.
Stará osada, Židenice, nádr.: 13:16,36,56, po zbytek dne nadále interval 20 min.
Otevírací doba Lamacentra Hády
duben–říjen
listopad–březen
Úterý
15–17 hod. Neděle 13–15 hod.
Sobota 13–17 hod.
Neděle 13–17 hod.
Občasník LAMA DNES vydává Lamacentrum ZO ČSOP PS Hády.
Kresby lam: Ondřej Tichý. Foto: Eliška Pigulová.
Text a grafická podoba: Lucie Růžičková, Tomáš Novotný, Luboš Tichý.