Návrh novoročenky 2015 pro firmu KOMA

Komentáře

Transkript

Návrh novoročenky 2015 pro firmu KOMA
Grafická soutěž pro studenty Ateliéru grafického designu a multimédií
Katedry počítačové grafiky a designu Fakulty informatiky Masarykovy univerzity
Návrh novoročenky 2015 pro firmu KOMA
------------------------
Vyhlašovatel: Ateliér grafického designu a multimédií FI MU
------------------------
Kontaktní osoby:
MgA. Jana Malíková, [email protected], lektorka Ateliéru grafického designu a multimédií FI MU
MgA. Beáta Spáčilová, [email protected], lektorka AGD+M (vizualizace a animace)
Zdeňka Kujová, [email protected], zadavatelka a zástupkyně firmy KOMA (www.videoflot.com/hubafilm)
------------------------
Předmět soutěže:
Předmětem soutěže je návrh 30sekundového videospotu (animace, stop-motion grafika) na téma PF 2015 pro
firmu KOMA. Firma KOMA MODULAR je vítězným dodavatelem českého pavilonu pro EXPO 2015 v Miláně
(http://www.pavilon-expo2015.cz/cs). KOMA MODULAR s.r.o. je výrobce obytných, sanitárních, speciálních
a nízkoenergetických modulů. PF video bude rozesíláno partnerům firmy KOMA jako poděkování za spolupráci
(nemusí být explicitně ve videu napsáno, ale mělo by to být zřejmé), bude vyvěšeno na YouTube, bude na FB,
Twitteru. Po hightech laděných videiích (video z výroby, natáčení z helicamu apod.) by zadavatel chtěl obrátit
pozornost k firemní kultuře v Komě - přístup k lidem, zaměstnancům, snaha budovat nejen firmu, ale starat
se o celou obec, o rozvoj modulární výstavby v ČR. Soutěž je vyhlášena jako neanonymní jednokolová a je určena
studentům Ateliéru grafického designu a multimédií Fakulty informatiky Masarykovy univerzity.
------------------------
Předmětem soutěžních návrhů je:
Video PF pro firmu KOMA, cca 30 sek. video (animace, motion grafika). Ladění: zimní, vánoční, klidné,
oddechové, bílé, čisté, tradice - přání „Šťastný nový rok“ - lze pojmout i jinak, každopádně divák by si měl být
vědom, že video je poděkování a přání i jemu. Použitá hudba bude pouze z webových zdrojů s licenčním využitím
zdarma pro komerční účely. Pokud bude námět pracovat se slovy/komentářem - tak musí být dvojjazyčně
(ČJ, AJ, FR, SJ, NJ - přeložíme). Zakomponované logo firmy KOMA (může být jen krátce na závěr, použito
se sloganem Pomáháme tvořit obraz Česka. EXPO 2015), odkaz na www.koma-modular.cz
------------------------
Technické parametry a povinné prvky:
Video PF budE ve formátu HDTV 1920/1080, kodek H.264 (nebo MPG4), vkládání videa na webové stránky
proběhne přes YouTube, zvuk 44mhz, maximální délka 30 sekund. Povinné prvky: Logo formy KOMA či slogan
Pomáháme tvořit obraz Česka. EXPO 2015.
------------------------
Podmínky soutěže
Soutěžící, kteří elektronicky dodají soutěžní návrhy na emailovou adresu [email protected] Beátě Spáčilové
či do odevzdávárny předmětu Animace a vizualizace splňující požadavky zadání nejpozději do 26. 11. 2014.
Soutěžní návrh či návrhy budou zpracovány v českém či anglickém jazyce a podány elektronicky viz. technické
parametry soutěžních návrhů. Soutěžící prezentováním svých návrhů dávají najevo souhlas s podmínkami
soutěže a s bezúplatným vystavením soutěžních prací a jejich následným publikováním. Vyhlašovatel se zavazuje
k ochraně autorských práv a prohlašuje, že nezneužije žádný ze soutěžních návrhů, ani jeho části.
------------------------
Požadovaný rozsah a zpracování soutěžních návrhů
Zájemce o účast v soutěži předloží vyhlašovateli nejméně jeden soutěžní návrh, maximální počet návrhů není
omezen.
------------------------
Hodnotící komise
Soutěžní návrhy posoudí a vyhodnotí hodnotící komise jmenovaná vyhlašovatelem ve složení:
MgA. Jana Malíková / lektorka AGD+M (grafický design a typografie)
MgA. Beáta Spáčilová / lektorka AGD+M (vizualizace a animace)
Zdeňka Kujová, zadavatelka a zástupkyně firmy KOMA ([email protected])
Jan Hubáček, režisér / http://www.videoflot.com/hubafilm
Kritéria hodnocení
Hodnotící komise bude návrhy posuzovat podle následujících kritérií:
• splnění požadavků dle zadání,
• originalita, celková výtvarná úroveň řešení,
• původnost soutěžní práce,
• jednoduchost a srozumitelnost,
• možnost praktické realizace soutěžního návrhu
------------------------
Vyhodnocení soutěže
Vyhodnocení prvního kola soutěže proběhne do 27. 11. 2014. Oficiální vyhlášení výsledků soutěže
proběhne nejpozději do 28. 11. 2014. Po vyhodnocení soutěže může vyhlašovatel podle potřeby stanovit
soutěžícím ještě další požadavky na rozpracování soutěžního návrhu.
------------------------
Vyhlášení výsledků soutěže
Vyhlašovatel na základě vyhodnocení komise vyhlásí vítěze soutěže. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevyhlásit
žádnou z prací jako vítěznou. Rozhodnutí vyhlašovatele je konečné a nelze se proti němu odvolat. Všem
soutěžícím budou nejpozději do 28. 11 . 2014 oznámeny výsledky soutěže.
------------------------
Náklady soutěžících na účast, ceny a povinnost vítěze soutěže
Náklady, které vznikly soutěžícímu v souvislosti s účastí v soutěži, nese tento soutěžící. Vítěz soutěže obdrží
odměnu ve výši 1.200 Kč. Vítězi soutěže vznikne dnem doručení výsledků soutěže závazek na dopracování
soutěžního návrhu na základě požadavků hodnotící komise do 28. 11. 2014, nepřekročí-li požadavky hodnotící
komise 5 pracovních hodin. Překročí-li požadavky tento časový limit, dá tento údaj vítěz soutěže včas zadavateli
na vědomí a domluví se podmínky nové. Termín pro předání díla a jeho přesná specifikace bude stanovena
po vzájemné dohodě.

Podobné dokumenty

Specifikace digilight

Specifikace digilight Technické specifikace video spotů Základní obrazové parametry: Resolution: 1920x1080 Bit rate: 10-16M Pixel aspect ratio: 1,0 (square) Frame rate: 25, progressive scan Formáty: AVI uncompressed,WMV...

Více

EXPO 2015

EXPO 2015 2. Účast na Dnech českého textilu, které by proběhly během

Více

DIGITALIZACE obecní kabelové televize

DIGITALIZACE obecní kabelové televize Druhy vysílání – kvalita obrazu, rušení Analogové vysílání – je to původní vysílání v ČR, které již bylo zrušeno. Hlavní nevýhodou je jejich snadné rušení. Stačí, když v jakékoliv části trasy z vys...

Více

Program 53. ročníku B16 ()

Program 53. ročníku B16 () Dobytí měsíce - Casandra Macías Gago Macías Gago, Španělsko, 10 min Nacista G. - Nathan Nill, Německo, 6:30 min Kdo vydrží déle - Gregorio Muro, Španělsko, 11:55 min Medvěd Saša - Desaunay Henri, F...

Více

Evropský rok pro rozvoj 2015

Evropský rok pro rozvoj 2015 Jedná se zároveň o vůbec první evropský rok, který je zaměřen na vnější vztahy. „Cílem Evropského roku pro rozvoj je informovat občany EU o rozvojové spolupráci a zdůraznit výsledky, jichž Unie jak...

Více

aneb Kolik stojí video

aneb Kolik stojí video It´s in your hands. It´s in your hands.

Více

Stáhnout pdf

Stáhnout pdf Podruhé za poslední dva měsíce bylo pozastaveno psychologické testování osob z důvodu podezření na další sofistikovaný pokus o hackerský útok na systémy MCA. Vzhledem k citlivé povaze a důležitosti...

Více

Stáhnout - CZECHDESIGN.cz

Stáhnout - CZECHDESIGN.cz může být vyhlašovatelem a organizátorem soutěže bez nároku na odměnu užit k účelům výstavním, zpravodajským a propagačním, pro všechny státy světa, bez časového omezení, nebo může být soutěžní prác...

Více