26.7. – 2.8.2015 a 16.8. – 23.8.2015 v Podskalí u Považské Bystrice

Komentáře

Transkript

26.7. – 2.8.2015 a 16.8. – 23.8.2015 v Podskalí u Považské Bystrice
26.7. – 2.8.2015 a 16.8. – 23.8.2015
v Podskalí u Považské Bystrice
S podporou
http://www.discover.sk
Pátý ročník Letní akademie nabízí…
Letní akademie pro české a slovenské středoškoláky
Naše cíle
 Učíme přemýšlet o světě kolem sebe
 Umožňujeme středoškolákům
vyzkoušet si obory, které by chtěli
studovat na vysoké škole
 Pomáháme účastníkům objevovat,
kým mohou být a co mohou dokázat
http://www.discover.sk
 16 celotýdenních kurzů
 Desítky odpoledních workshopů
 Nekončící diskuse o tématech od genetiky po
trestní právo
 Soutěže, sport, umělecké aktivity
 Hosté ze světa vědy, kultury,
start-upů a občanského aktivismu
 Zkušený tým přibližně 35 českých a slovenských
lektorů včetně mnoha absolventů prestižních
univerzit jako Oxford, Cambridge či Harvard
 Přibližně 100 středoškoláků, které zajímá svět,
v každém turnusu
2
Typický den na Discoveru
Čas Program
8:00
Snídaně
9:00
Kurz
neurovědy
10:00
11:00
12:00
Kurz
ekonomie
13:00
Oběd
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
Workshop
feminismus
Workshop
studium v UK
O čem to je
 Dopoledne se účastníci věnují dvěma odborným kurzům, které si před
Discoverem vyberou, a na kterých stráví přes týden šest devadesátiminutových lekcí
 Kurzy otevírají klíčové otázky daných oblastí a převážně interaktivní
cestou umožňují studentům nalézat odpovědi
 Odpoledne na Discoveru patří workshopům, které jsou každý den
různé, a mezi kterými si účastníci libovolně vybírají
 Desítky workshopů pokrývají celou řadu oblastí, jako například
– Občanská témata (Jak dělat lokální politiku, Feminismus)
– Pomoc s kariérou (Pomoc s přihláškou do Anglie, Mýty v diplomacii)
– Rozšíření kurzů (Lékařské šití prasečích nožek, Sociologie lásky)
Večeře
Discover má
talent
http://www.discover.sk
 Po večeři je čas na sportovní i nesportovní soutěže a další dobrovolné
aktivity, ať už při ohni s kytarou, při předčítání poezie anebo pozorování
noční oblohy
3
Seznamte se s námi!
Organizační tým
Příklady dalších lektorů
Matěj Bajgar
 Dělá doktorát v rozvojové ekonomii na
Oxfordské univerzitě
 Pracoval pro Světovou banku a další organizace
mimo jiné v Tunisu, Kapském městě či Lesothu
 Na Discoveru vede kurz ekonomie
Marta Dravecká
 Vystudovala přírodní vědy na UCL v Londýně a
momentálně dělá doktorát v Rakousku, kde se
zabývá rezistencí bakterií vůči antibiotikům
 Na Discoveru vede kurz biologie
Andrej Schulcz
 Vystudoval politologii a sociologii na
Masarykově univerzitě a Londýnské LSE
 Dnes je ředitelem Slovenské debatní asociace
 Na Discoveru vede kurz debaty pro debatéry
Jan Straka
 Absolvent Harvardu, pracuje na vzdělávacích
projektech v nadaci Depositum Bonum
 Vybrán mezi „30 pod 30“ magazínem Forbes
 Na Discoveru vede kurz literatury
Alexandra Trochtová
 Vystudovala ekonomii a sociologii na univerzitě
v Yorku a právo v Cambridge, dnes pracuje pro
britskou ambasádu v Praze
 Vede první běh Discoveru a kurz bioetiky
Matúš Kurian
 Vystudoval doktorát z teoretické fyziky na
Univerzitě Karlově v Praze
 Učil na GJH v Bratislavě a na African Leadership
Academy v Johannesburgu
 Povede kurz modelování na počitadle
Jan Indráček
 Studoval na střední škole v Anglii a poté
absolvoval studium historie na Oxfordu
 Tři roky pracuje v prestižní poradenské firmě
 Vede druhý běh Discoveru a kurz historie
http://www.discover.sk
Spojuje nás láska k poznání, respekt k rozmanitosti a chuť
měnit svět kolem sebe k lepšímu. Seznamte se s námi!
Více informací o týmu lektorů najdete na našich webových
stránkách.
4
Praktické informace
•
26.7. – 2.8.2015 a 16.8. – 23.8.2015 v Podskalí u
Považské Bystrice
•
Pro současné nebo budoucí středoškolské studenty s
rokem maturity 2015-2019
•
Účastnický poplatek je stanovený na 170 EUR, ale v
případě potřeby je možnost částečného nebo úplného
odpuštění účastnického poplatku s ohledem na finanční
situaci
•
Online přihláška je dostupná na našich webových
stránkách www.discover.sk
•
Nevybíráme podle vašich známek ve škole, ale podle zájmu
a chuti objevovat nové věci a myšlenky
•
Přihlášky průběžně vyhodnocujeme každý měsíc, dokud
nebudeme mít naplněnou kapacitu – doporučujeme
přihlásit se co nejdříve!
http://www.discover.sk
5
Kde se dá dozvědět více
Napsali o nás
 Respekt: Na letní škole Discover
 Eduin.cz: Letní akademie Discover:
„Učíme studenty přemýšlet a číst mezi
řádky“
 iHned.cz: Prázdninový týden ve
znamení studia a vzdělání - Letní
akademie Discover
 iHned.cz: Léto jako na Harvardu
Kontakt
 Web: https://www.discover.sk/
 Email: [email protected]
http://www.discover.sk
Tak či onak se právě Letní akademie Discover může stát
klíčovým zlomem ve vašich budoucích krocích. Umožní
vám přenést se do atmosféry univerzitních vod a nabrat
inspiraci i moře znalostí.
Hospodářské noviny
Cítím vděk k lektorům, že mě naučili mnohé věci chápat
jinak, je to neocenitelná zkušenost. Poslední myšlenka, než
definitivně usnu, je, že „Discover je najlepší týždeň tohto
leta...“
Tereza Mrázková, bývalá účastnice
My ale chceme účastníky naučit „číst mezi řádky“,
oddělovat fakta od domněnek, příčiny od projevů a
hledání řešení od popisu situace. Třeba si přečtete,
že Afriku sužují nemoci a neúrodná půda, a proto je čím dál
chudší. (…) Ne každého napadne, že neúrodná půda v Africe
je důsledkem nedostatečného hnojení a zavlažování a tedy
výsledkem, ne příčinou, chudoby.
Mária Friedmannová, lektorka
6
Seznam kurzů pro letošní rok
První běh, 26.7. – 2.8.2015
Druhý běh, 16.8. – 23.8.2015

















 Analytická filosofie
 Behaviorální ekonomie, marketing a
informační technologie
 Chceš porozumět kvantové fyzice?
 Debata pro začátečníky
 Debata pro debatéry
 Ekonomie
 Historie
 Chemie
 Marxismus v dějinách a kultuře
 Medicína
 Modelování na počítadle
 Psychologie
 Právo a morálka
 Robotika
 Rozvojová studia
 Úvod do sportovního létání
Bioetika
Biologie
Debata pro začátečníky
Debata pro debatéry
Experimentální ekonomie
Fyzika a kosmologie
Historie
Klinická neurověda
Literatura
Matematika
Medicína
Migrace a migrační politika
Politologie
Psychologie
Sociologie
Trestné právo
Výtvarná tvorba v teorii i v praxi
http://www.discover.sk
7

Podobné dokumenty