Plemena prasat

Komentáře

Transkript

Plemena prasat
Plemena prasat
Plemena prasat rozdělujeme podle
1. stupně prošlechtění
• primitivní – vznikla působením přírodních podmínek s malým
podílem umělého výběru, staročeský hřebenáč
• zušlechtěná – vznikla z primitivních plemen chovaných v lepších
podmínkách záměrným výběrem, původní Pc
• ušlechtilá – vznikla cílevědomou plemenářskou prací, přísná
selekce
• hybridní – kříženec 2 + více jedinců
2. postavení uší
• vzpřímené (ČBU)
• klopené (ČL)
3. zbarvení
• bílá (ČBU, ČL, BO)
• černá (cornwall)
• černostrakatá (Pn)
• sedlovitá (H)
• červená (D)
4. velikosti tělesného rámce
• velký (ČBU)
• střední (H)
• malý (vietnamské prase)
5. užitkového typu
• sádelný (mangalica)
• masný
– klasický masný (ČBU)
– typu L (ČL)
– výrazně masný (Pn)
– bekonový (DL)
• kombinovaný (některé linie Pc)
6. utváření štětin
• kadeřavá (mangalica)
• hladce štětinatá (většina plemen)
• bez štětin (prase kreolské)
7. plemenářské činnosti
• mateřská (ČBU + ČL)
• otcovská (D + H + BO + ČVM + Pn + BL)
Šlechtění mateřských plemen orientováno na
• vynikající reprodukční vlastnosti
 15,5 živě narozených selat/vrh
• výbornou růstovou schopnost při nízké spotřebě KKS
 1 300 g/kanečci UTVU
• příznivé parametry JH při velmi dobré kvalitě masa
• velký TR
• odolnost vůči stresu
• adaptabilitu k chovu ve všech typech technologií
Šlechtění otcovských plemen orientováno na
• výbornou JH – vysoký podíl Sv
 58–60 / 62–64 %
• velmi dobrou růstovou schopnost + konverzi živin
 1 200 / 1 100 g
• přiměřenou reprodukční schopnost
• střední až velký TR
společné
• dobrý zdravotní stav + pevná konstituce
• dobrý fundament – utváření + funkčnost končetin
• vhodnost kanců pro INS
Plemenné standardy
+ chovné cíle
pro plemena prasat chovaná v PK
Aktivně šlechtěné populace
• šlechtěná plemena
― plemena, u kterých se chová samičí i samčí část populace
― provádí se u nich minimálně udržovací šlechtění
České bílé ušlechtilé (ČBU)
Základní charakteristika
• velmi dobré reprodukční vlastnosti
• vynikající růstová schopnost
• velmi dobrá konverze živin
• velmi dobrá masná užitkovost
• dobrá kvalita masa
• větší až velký TR
• vzpřímené ucho
• jemnější ale pevná kostra
• pevná konstituce s vysokým stupněm odolnosti vůči stresům
• bílá barva kůže i štětin
Česká landrase (ČL)
Základní charakteristika
• velmi dobré reprodukční vlastnosti
• vysoká růstová intenzita
• velmi dobrá konverze živin
• velmi dobrá masná užitkovost
• větší TR
• jemnější, avšak pevná kostra
• klopené ucho
• jemnější, avšak pevná konstituce
• vysoký stupeň odolnosti vůči stresům
• bílá barva kůže i štětin
Duroc (D)
Základní charakteristika
• otcovské plemeno
• střední až větší TR
• velmi pevná (tvrdá) konstituce
• přiměřeně mohutná + pevná kostra
• plášťově červené–rezavé zbarvení – široká škála odstínů
• ucho poloklopené
• výrazně vyjádřený masný užitkový typ
• velmi dobrá kvalita masa
• velmi dobrá růstová intenzita
• dobrá konverze živin
Hampshire (H)
Základní charakteristika
• otcovské plemeno
• střední až větší TR
• pevná konstituce
• přiměřeně silná kostra
• ucho vzpřímené
• sytě černé zbarvení s bílým sedlem (pokrývá krajinu plecí
+ hrudní končetiny)
• masný užitkový typ – výrazně a suše vyjádřený
• dobrá kvalita masa
• dobrá intenzita růstu
• přijatelná konverze živin
Bílé otcovské (BO)
Základní charakteristika
• je otcovskou linii bílého ušlechtilého plemene
• v charakteristice plemenného typu se neliší od mateřské linie
• rozdíl spočívá v UT
• suché vyjádření masného užitkového typu s mediální rýhou
na hřbetě a kýtě
• střední až větší TR
• pevná kostra, mohutnější než u mateřské linie
• velmi dobrá růstová schopnost
• výborná konverze živin
• reprodukční vlastnosti – přiměřené chovnému cíli + použití
plemene
České výrazně masné (ČVM)
Základní charakteristika
• otcovské plemeno
• střední až větší TR
• pevná, přiměřeně mohutná kostra
• selekce směřovala k převažujícímu bílému zbarvení
• masný užitkový typ s dobrým osvalením
• příznivá růstová schopnost + konverze živin
Používané populace
• používaná plemena
 nepočítá se s rozsáhlejším chovem + šlechtěním samičích
zvířat v tuzemských podmínkách
 pro účely hybridizace se používají především plemenní
kanci, kteří jsou periodicky nakupováni z vybraných
zahraničních populací
Pietrain (Pn)
Základní charakteristika
• otcovské plemeno
• přiměřená růstová schopnost
• velmi dobrá konverze živin
• vysoce prošlechtěná schopnost
vynikající masné užitkovosti
• střední až větší TR
• pevná, dostatečně mohutná kostra
• vzpřímené uši
• černobílé, popř. skvrnité zbarvení s nepravidelným zastoupením
černé a bílé barvy a jejím rozložení po těle
• výrazně masný, suše vyjádřený užitkový typ s vynikajícím
osvalením všech důležitých masných partií – mediální rýha končí
u kořene ocasu
Belgická landrase (BL)
Základní charakteristika
• otcovské plemeno
• přiměřená výkrmová schopnost
• vysoká masná užitkovost
• střední až větší TR
• dostatečně mohutná kostra
• ucho klopené
• bílá barva
• vynikající, suše vyjádřený masný užitkový typ s mediální
hřbetní rýhou, která přechází až na záď
Genetický zdroj
Přeštické černostrakaté (Pc)
Základní charakteristika
• vynikající reprodukční vlastnosti
• nenáročnost + vysoký stupeň přizpůsobivosti + odolnosti
na vnější podmínky prostředí
• střední TR
• velmi pevná (tvrdá) konstituce
• vynikající odolnost vůči stresu
• černobílá barva bez vymezení tělesných partií pro černou
+ bílou barvu
• klopené ucho

Podobné dokumenty