zde. - KP MARK sro

Komentáře

Transkript

zde. - KP MARK sro
Předvídatelný výkon
Případová studie
Photo: Getty Images
Deskové výměníky tepla značky Alfa Laval s certifikací AHRI šetří energii
One World Trade Center v New Yorku – jedna z nejznámějších světových budov v portfoliu JB&B.
Deskové výměníky tepla s certifikací
AHRI* společnosti Alfa Laval šetří energii
v některých neprestižnějších budovách
světa. V této zprávě vám dva uznávaní
experti sdělí proč.
Certifikace AHRI se týká zejména
předvídatelnosti výkonu. V této zprávě
jsou uvedeny rozhovory se dvěma
experty na tuto tématiku. Bill Tritsis je
viceprezident AHRI pro certifikaci. Přináší
vám komplexní pohled na certifikaci a
vysvětluje pohnutky pro zavedení
certifikace AHRI jako globálního
standardu. Mitch Simpler je Managing
Partner u JB&B – přední americké
projekční kanceláře. Vysvětlí vám svůj
názor na certifikaci z pohledu zástupce
komunity projektantů.
Bill Tritsis,
vicePresident AHRI:
„Certifikace výkonu
je investicí do
důvěryhodnosti!“
Členská základna AHRI (Institut pro
klimatizaci, vytápění a chlazení) čítá přes
300 společností a jedná se o jednu
z největších obchodních asociací na
světě. Její členové vyrábějí téměř 90 %
zařízení VZT a na přípravu TUV
vyráběných a prodávaných v USA a v
Kanadě. V roce 2001 spustila AHRI
program certifikace deskových výměníků
*AHRI je organizace propagující kvalitu a bezpečnost v odvětví VZT v Severní Americe. Je to jedna z největších
obchodních asociací v Severní Americe, zastupující přes 300 výrobců z celého světa působících v odvětví VZT.
tepla kapalina-kapalina (program
certifikace LLHE AHRI). Požádali jsme
viceprezidenta AHRI Billa Tritsise, aby
nám vysvětlil základní výhody tohoto
programu.
Můžete nám nejprve vysvětlit roli
a základní poslání AHRI?
Samozřejmě. Jsme neziskové obchodní
sdružení, nabízející našim členům –
kteří jsou běžně konkurenty – fórum
k diskusi a propagaci svých společných
zájmů. Iniciujeme vědecký výzkum,
vyvíjíme normy a programy certifikace,
řešíme právní a technologické problémy
a zastupujeme naše členy a naše odvětví
při jednání s politickými činiteli po celém
světě.
Budoucnost energetické účinnosti se rozjasňuje!
Proč je ověřování výkonu deskových
výměníků tepla tak důležité?
Prostě proto, že nestranné ověření
údajů o výkonu nezávislým subjektem
garantuje přiměřené dimenzování
teplosměnné plochy. Pokud dimenzování
neodpovídá účelu, čerpadla a chladiče
jsou vystaveny vyššímu namáhání. To
vede k energetickým ztrátám, často
dlouhodobě. Pro výrobce je certifikace
investicí do důvěryhodnosti.
Certifikační program AHRI je nyní
globálním standardem. Jaké motivy se
skrývají za tímto krokem?
Vzhledem k tomu, že odvětví VZT
a přípravy TUV je globální, byl tento krok
zcela přirozený. Potenciál úspor
energie na základě certifikace je
z globálního hlediska skutečně působivý,
zejména v rozvíjejících
se ekonomikách. Změny klimatu a
regulační požadavky představují silnou
motivaci pro certifikaci po celém světě.
Výrobcům certifikace jejich produktů jistě
nabídne konkurenční výhodu.
Takže vyhlídky jsou spíše dobré?
Řekl bych, že na obzoru se vyjasňuje.
Povědomí o energetické účinnosti po
celém světě roste a používání
certifikovaných deskových výměníků
tepla zákazníkům pomáhá plnit jejich cíle
v oblasti účinnosti.
Mitchel W.
Simpler:
„Způsob, jak
ochránit zájmy
našich klientů.“
Mitchel W. Simpler, P.E., je
Managing Partner ve společnosti
Jaros Baum & Bolles (JB&B). JB&B je
přední americkou firmou nabízející
technické poradenství a do jejího
portfolia patří některé z nejznámějších
budov světa. Po více než 35 letech
působení v oboru strojírenství vychází
názor Mitchela Simplera na certifikaci
AHRI ze zkušeností získaných při práci
na velkém počtu projektů.
JB&B doporučuje výhradně deskové
výměníky tepla, které mají certifikaci
podle normy AHRI. Co vy jako zástupce
komunity projektantů považujete za
hlavní přínosy tohoto přístupu?
Jako techničtí projektanti odpovídáme
za předvídatelný výkon mechanických
a elektrických soustav v budovách.
Našim úkolem není jen navrhnout tyto
systémy tak, aby od svého spuštění
pracovaly efektivně, ale vyprojektovat
jejich parametry s cílem zajistit jejich
optimální činnost po celou dobu
životnosti budovy. Tím, že používáme
výměníky tepla, které mají certifikaci
podle normy AHRI, získáte předvídatelný
výkon v kombinaci se schopností
přehledně porovnat hodnoty udávané
jednotlivými výrobci.
Můžete prosím popsat situaci před
zavedením normy AHRI a jejím širokým
přijetím ze strany výrobců?
V minulosti jsme se potýkali s velkými
problémy. Ve zkouškách iniciovaných
JB&B jsme zjistili, že se skutečná kapacita
přenosu tepla u několika deskových
výměníků tepla od různých výrobců
výrazně lišila od hodnot udávaných
výrobci.
Takže k prosazování certifikace AHRI
nás vlastně přivedla ochrana zájmů
našich klientů.
Jak byste popsal aktuální stav certifikace
AHRI pro deskové výměníky tepla v USA
a Kanadě?
Je široce přijímána. Někteří výrobci však
stále váhají certifikaci AHRI přijmout jako
oborovou normu. Odůvodňují to vyššími
náklady v důsledku zvětšení plochy
teplosměnných povrchů. Této
zdrženlivosti příliš nerozumíme.
Certifikace výkonu je běžnou praxí
prakticky u všech zařízení pro přenos
tepla.
Jaký bude další krok v rozvoji certifikace
AHRI?
Nejprve by bylo potřeba, aby se ve
prospěch certifikace AHRI hlasitě ozvala
komunita projektantů. Dále se myslím,
že by se jako zkušební parametr měl
přidat i faktor zanášení. Zanášení
systémů je realitou u všech vodních
soustav a jeho přehlížení představuje
zásadní problém.
Je tedy budoucnost certifikace AHRI
spíše optimistická?
Řekl bych, že ano, je.
STRUČNÁ FAKTA
AHRI zastupuje přes 300 výrobců
a realizuje zhruba 80 programů
certifikace. Jedním z nich je i AHRI
400 pro tepelné výměníky kapalinakapalina. Ve společnosti Alfa Laval
má certifikace AHRI již svou tradici.
Prvními rozebíratelným deskovými
výměníky tepla certifikovanými podle
normy AHRI byly naše výměníky z
řady AlfaQ™.
Foto: Getty Images
ECF00460CZ 1404
Kontakty:
Aktuální kontakty na firmu Alfa Laval
ve všech zemích získáte na našich
webových stránkách www.alfalaval.com.
Alfa Laval si vyhrazuje právo uvedené údaje bez předchozího upozornění změnit.

Podobné dokumenty