ASIE - Politické rozdělení

Komentáře

Transkript

ASIE - Politické rozdělení
ASIE - Politické rozdělení
10°
0°
10°
.
M
ha r
KI
LA HO R
$
+
Ind
$
+KARACH
#
*
Dilli
Jaipur
I
Sibu
ur
$
+
O
DŽA
KAM BO
#
*
enh
Phnom P
Medan #
*
E
$
+$
+
Haik
Á
více než 5 000 000 obyv.
1 000 000 - 5 000 000 obyv.
méně než 1 000 000 obyv.
80°
$
+
+
$
#
*
#
*
90°
hlavní město
významné sídlo
K
G ZH
G
HO N
$
+
HO C
HI M
IN H
K
Kota
BRUNEJ
N
M
#
*
u mp u r
Kuala L
$
+S
Palem
N
#
*
D
100°
I
Sibu
Kuching
UR
P
SINGA
Padang
I
INGAP
S
J
A
L
A
S
N
20°
OU TAIWAN
G
KON
ou
#
*
Ma n
ila
10°
E
inab
alu
a
Band
d
San
r Se
ak a
n
gaw
ri Be
an
0°
OR E
bang
É
S
I
N
O
TA arang
R
A
a
K
y
a
JA
Se m
rab
$
+
70°
O
P
J
$
+
A
THAJSKO
BANGKOK
pura
C
O
Am
a
L
N
G UA
Y
Masqat
Naypyidaw
a
30°
N
O
Zhū Jiāng
NING$
+
NA N
I
V
HÀ NỘ
Viang chan
Í L A N KA
Ý
40°
Í
ŠR
Male
#
*
P
Chennai
Sri Jayaw ardena
oro
#
*T
$
+
M
*
Mandalay
#
*
Bengálský záliv
BENGALURU
#
*
pp
I
Hyderabad
DU
A
MUMBAI
ilk
$
+
HE N G
L
#
*
Sh
gH
DHAKA
NG L A D ÉŠ
$
+C
ou
N
S
MAL
EDI
VY
Timbu
BHÚ T Á N
.
K
BA
Sa
I
J I NG G H A
NA N
N
A
H
U
A
$
+ $
+ S ZH O
$ HA NG
+
$
+
U
HAN
HO
WU
FUZ ipei
T
Pune
M O
Ř E
C
E
#
*
M
2 000 km
I
N
a
Taiyu
É
I
D
HE
SK
D
Gang
a
N
C
$
+
NG
HA
G P.
C
N
$
+
E
YA
I
$
+#
*
B rahm atputra Lhasa
P Á Kathman
du
L #
*
ad
50°
S
F
I
#
*
N
E
NE
R
$
+S
#
*
h
#
* Lanz
Í
#
*
Ahmedab
aatar
é
l
HA
E
É
Č
* Islamabad
w ar #
#
*
ÁN
S T us
Tarim
Hu
án
Ka b u
#
*
Urumqui
M
t
e sh a
Quett
a
PÁ
T ÁN
T
.R
YO
EM
+
.D
OK a$
D
T
I
L
L
k
U
sa
KÁ#
O
S
O
*
J
E
G
.
S
#
* a
JIN KORE ang $
+
EP
m
ot # BEI
$
+ Py o n g y
Hohh *
# r o sh i
ÁR *
K
i
H
n
KOR E J S
#
*
Y ZSTÁN
O
N
HU
B IN
K O
M O N
G O L S
Biškek
anbeTÁN
b
#
* Ulaan
N M
A
NIS
AF G HÁ P
TÁD
ŽIKI
S
Duach
Se
ga
le n
AN
N
Jenisej
Y
had
nt
#
* KYR
G
O C
H
A
Аstana
Bajka
l
A
im
Ish
at
Surat
S K
Novosibirsk
#
*
Balkas
Toshk
e
MUMBAÍ
B
Omsk
#
*
M
AD A
+
60°
a
I
A
B
n
Le
ng
N
abi
k
1 : 50 000 000
Sídla
SK
O
Aldan
ju j
ong
R
1 000
60°
IŘ
a
čor
Pe
as h
Kand
a
0°
10°
HO
IB
Kolyma
K
.
ém
pi c k
K as
Aşg
ab
AN #
*
M
#
*Masqa
S
ra
Anga
Me k
Dh
abins
$
+
500
Ů
S
DO
E
OŘ
HR
lah
A
I
170°
M
Ab u
Á
O M
Sala
VÝC
J iā
ha
#
SA *
E
IE
KO
0
180°
É
Do
Ade n
sk ý záliv
LS
m
A
TUR Daşog
uz
KM
EN
I ST
ÁN
han
#
*Shiraz
Chely
U
rg
g
án
d
a
J E M E N
Á
OM
a yt
KAT
AR
#
*
Ada
n
ma
PTĚV
CH
ÁB
uw
am
#
*
Ur
al
UZ
N
Sa
n
AR
A l-
ra
#
* U fa
rinbu
h
ah
#
Ar *
Ri y
a
$
+ TE
Es fa
#
*
Z A
C H
Aralské j.
S T Á N
Ba
ÁN
ma
Ekate
an'
Am
hr
iz
hni
K
#
* ku
*
# Basra#
*
Al K
h
Ad
D
LA
K
N
TÁ
I S r ya
E K u Da
kk
$ DA D
+
KU
VAJ
T
Á
ŘE
R
yN
SK
o
VA *
# Ka v g o r o d
z
#
*
Á
Ma
SK
O
l
Vi
rg
N iz
R
d
#
*#
* dah
i na
bu
Í
Me
d
Ba
te r
#
*Sa
Ž
Al -
s ul abr
GH
K
bu
Je
170°
K
A
#
*
ÉN
IE
*
#
*Mo #
T
Á
Ya
n
ÚD
IE
hq B
A
150° 160°
im
Vit
iv
JD
as
Pe
a
#
*Dim
I R
SA
S
MO
AR
M
SÝ
R
130°
E
s
Irty
si a
SKÉ
Ř
MO
y
ar
im
fko
t#
*
KAR
rD
l ay
ir u
E
Sy
Be
t-
$
+
I N
MOŘ
S O VO
b
O
ti
u
J
nk
ha
ha
#
*Am
L
mā
n
JO
RD
ÁN
SK
O
10°
Sa
ÁZ E R B Á
us
30° IZR
AE
20°
es
A
i şi
nă
O
ki
#
*
İS ERN
#
* Ros
$
+ TANÉ MO
īn
n a to v
a
#
*
Do
ŘE
B
B
nu
UL
T U urs
a#
An
*
R
ka
G
E
ra
RU
KY
C
Z T
K
PR
Er IE bilisi
iv a
O
Le
*
n #
At
h
Ye
r
ur
sin
M
# i ns
aw *
k
a
#
*Kyy
BA RE N T
l
Vo
Č
R
Ch
iu
s
el
inn
a
eb
d
fi a
KO
K
rs
z
110°
N
I
īg
gr
ŘE
C
ra
#
*So #
*Buc
Ta
ll
R
n
Za
#
* og
st U
Vi
ln
FH
lm
vn
O
n
r li
SK
Be P O L
a
ah
Pr
ie
Be
ho
ha
m
W
40°
B
u
#
* dap
e
ck
en
ls
#
*
#
*
#
*Wa
90°
S
N
R
SE
B
o
da
b
Kø
er
se
CKO #
*
ME
NĚ
#
*
70°
M
O
O
K
S
D
É
St
o
st
us
Am
Br
#
*
50° #
*
V
SKO
Š
DÁN
K
S
R
O
N
VE
RN
IT
Á
ŘE
sl
N
$
+
ÍM
O
30° 40° 50°
ŠPIC BER KY
O
LO ND O
IE
RSKÉ OSTROV
Y
FAE
20°
É
20°
#
*
#
*
Ba n d u
ng
E
#
* Su
110°
Vyhotovila: Petra STOLBENKOVÁ
ČVUT Praha, 2010
Lambertovo konformní kónické zobrazení
Podkladová data: WMS - www2.demis.nl
10°

Podobné dokumenty