Počasí a podnebí ve světě

Komentáře

Transkript

Počasí a podnebí ve světě
Zeměpis na internetu – pracovní list č. 6
Počasí a podnebí ve světě
Počasí a podnebí ve světě
Prostřednictvím internetu můžete poměrně snadno zjistit informace o aktuálním
počasí prakticky kdekoli ve světě. Vynikajícím zdrojem informací je portál Weather
Underground, který je sice v angličtině, ale můžete zde nastavit také českou verzi
těchto stránek. Portál umožňuje vyhledávání podle názvů měst či zemí. Vše je třeba
zadávat v angličtině. Pole pro zadání města, které chceme vyhledat, se nachází
v horní části úvodní stránky. Po vyhledání zadané lokality se zobrazí nejen údaje o
aktuálním počasí v daném místě (teplota, tlak, vítr, srážky, oblačnost, vlhkost
vzduchu), ale také předpověď počasí na následující dny. Je však třeba dávat pozor na
jednotky, v nichž jsou hodnoty jednotlivých meteorologických prvků uváděny.
Užitečnou možností je zobrazení historie počasí v předcházejících letech.
Ke studiu podnebí velmi dobře poslouží klimadiagram, což je graf, který znázorňuje
v jednom obrázku roční chod průměrných měsíčních teplot a měsíčních úhrnů
srážek. Na německém portálu se stejnojmenným názvem Klimadiagramme jsou
přehledně uspořádány klimadiagramy významných měst většiny států světa. Svět je
rozdělen nejprve na jednotlivé kontinenty, dále pak na státy a u každého z nich je
uveden seznam míst, z nichž jsou klimadiagramy dostupné.
Webová adresa portálu Weather Underground
http://www.wunderground.com
Webová adresa portálu Klimadiagramme
http://www.klimadiagramme.de
Úkol č. 1: Jaké je aktuální počasí?
Najděte údaje o aktuálním počasí ve vybraných městech světa:
Nadmořská
výška (m)
Město
Teplota
(°C)
Vlhkost
vzduchu
(%)
Rychlost
(m/s) a
směr větru
Tlak
vzduchu
(hPa)
Oblačnost
Brno
Tunis
Canberra
Sao Paulo
Quito
Úkol č. 2: Předpověď počasí pro Paříž
Zjistěte předpověď počasí na následující dva dny pro Paříž (Paris) ve Francii.
Den
Minimální
teplota (°C)
Zítra ve dne
––––––––––
Zítra v noci
Pozítří ve dne
Pozítří v noci
Verze 04/07
Maximální
teplota (°C)
Rychlost (m/s)
a směr větru
Oblačnost
––––––––––
––––––––––
––––––––––
1
© Miloš Bukáček, 2007 ([email protected])
Zeměpis na internetu – pracovní list č. 6
Počasí a podnebí ve světě
Úkol č. 3: Historie počasí v Londýně
Porovnejte hodnoty meteorologických prvků, které byly naměřeny v Londýně (London) v
Británii 15. prosince v letech 2003, 2004 a 2005.
Průměrná
teplota
(°C)
Rok
Maximální
teplota
(°C)
Minimální
teplota
(°C)
Maximální
rychlost větru
(m/s)
Tlak
vzduchu
(hPa)
2003
2004
2005
Na základě předchozí tabulky rozhodni, zda jsou uvedená tvrzení pravdivá nebo nepravdivá:
a) Nejvyšší průměrná teplota byla naměřena v roce 2004............................................
b) Maximální teplota v roce 2005 byla nižší než maximální teplota v roce 2003.......
c) Nejnižší minimální teplota byla naměřena v roce 2003 .............................................
d) Nejvyšší maximální rychlost větru byla naměřena v roce 2005 ................................
e) Průměrný tlak vzduchu v roce 2003 byl vyšší než v roce 2004 ..................................
Úkol č. 4: Podnebí ve světě
Najděte klimadiagramy vybraných světových měst a doplňte tabulku:
Město
Nadmořská
výška (m)
Nejteplejší
měsíc
Průměrná teplota
nejteplejšího
měsíce (°C)
Nejdeštivější
měsíc
Úhrn srážek
nejdeštivějšího
měsíce (mm)
Porto
Moskva
Kapské Město
Rijád
Buenos Aires
Winnipeg
Na základě zjištěných hodnot napište, ve kterém podnebném pásu leží:
a) Porto .....................................................................................................................................
b) Moskva.................................................................................................................................
c) Kapské město .....................................................................................................................
d) Rijád......................................................................................................................................
e) Buenos Aires ........................................................................................................................
f)
Winnipeg .............................................................................................................................
Verze 04/07
2
© Miloš Bukáček, 2007 ([email protected])

Podobné dokumenty

Peněžnictví Česka

Peněžnictví Česka K historickým postavám doplňte bankovku, na jejíž lícové straně se nachází její portrét: a) Sv. Anežka Česká ...........................................................................................

Více

Přírodní podmínky Evropy – tematické okruhy k opakování Přírodní

Přírodní podmínky Evropy – tematické okruhy k opakování Přírodní Přírodní podmínky Evropy – tematické okruhy k opakování 1. Postavení Evropy ve světě (str. 10 – 11) - konkrétní vliv kulturní, historický, ekonomický…, popis hranic Evropy a Asie+ krajní body světa...

Více

Počasí a moře - Barakuda

Počasí a moře - Barakuda tlak, vítr, hurikány, vlny, aktuální poloha všech registrovaných lodí po všech mořích atd. http://www.wetteronline.de/ - počasí – celá Zeměkoule http://www.surf-forecast.com/ - počasí a hlavně vlny...

Více

Biosféra – zeměpis, 1. ročník - pokyny ke zpracov

Biosféra – zeměpis, 1. ročník - pokyny ke zpracov – viz dále), získané informace prezentovat vhodným a věcně správným způsobem ústně (přednáška pro třídu)

Více

12. Tajga a tundra Oblasti mezi 50. a 70. stupněm navazují na oblast

12. Tajga a tundra Oblasti mezi 50. a 70. stupněm navazují na oblast pobřeží _________Ameriky, Arktických ostrovů a Eurasie můžeme nalézt tundru i na pobřeží _________ a jako azonální prvek se tento geobiom vyskytuje ve vysokohorských oblastech (v Evropě například _...

Více

literatura - Západočeská univerzita

literatura - Západočeská univerzita Status of Women [online, cit. 25.11.2004]. Dostupné na www: . Röhlich, P. 1996. Islandské s...

Více

kategorie D řešení - Zeměpisná olympiáda

kategorie D řešení - Zeměpisná olympiáda věkových pyramid výše, nejsou výsledkem přirozeného demografického vývoje a bývají v přímé či nepřímé souvislosti s válkami (zejména pokles porodnosti během válečného konfliktu, naopak zvýšení počt...

Více

Doplňkový materiál k podmínce atmosféra (kvinta)

Doplňkový materiál k podmínce atmosféra (kvinta) Doplňkový materiál k podmínce atmosféra (kvinta) 1. Struktura atmosféry

Více

Singapur - Zeměpis

Singapur - Zeměpis I přes svojí malou rozlohu má Singapur velikou armádu – 50 000 vojáků

Více