FLYY Vodiče pro automobily a další motorová vozidla

Komentáře

Transkript

FLYY Vodiče pro automobily a další motorová vozidla
FLYY
Vodiče pro automobily a další motorová vozidla
Automotive cables for cars, trucks and other vehicles
Standard
3
ISO 6722, ISO 14572, OEM’s spec.
based on LV 212 or ISO (e.g. VW,
Daimler, BMW, Ford, MAN, etc)
1
2
ISO 6722, ISO 14572, automobil.
normy vycházející z LV 212 nebo
ISO (např. VW, Daimler, BMW,
Ford, MAN, atd.)
Konstrukce
Construction
1
Holé nebo pocínované měděné
lanované jádro
2
Izolace PVC
PVC insulation
3
Plášť PVC
PVC sheath
Plain or tinned stranded copper
Použití
Application
Propojovací kabel v autech a dopravních prostředcích.
Connecting cable for cars and other vehicles.
Vlastnosti
Properties
Jmenovité napětí
Rated voltage
Délka zkrutu
Lay length
do 60 V
Teplotní rozsah
up to 60 V
Temperature range
dle požadavku zákazníka
acc. to customer specification
-25 °C až +90 °C/3 000 h
from -25 °C up to +90 °C/3 000 h
Konstrukce jádra
typ -B
Conductor construction
type -B
1
FLYY
Technické údaje
Technical data
Typ, počet a jmenovitý
průřez žil
Type, number and nominal
cross-section of cores
Maximální odpor jádra při 20 °C
Maximum conductor resistance
at 20 °C
mm²
Minimální tloušťka
Minimum thickness of the
Maximální průměr
Maximum diameter of the
izolace
insulation
pláště
sheath
žíly
core
kabelu
cable
mOhm/m
mm
mm
mm
mm
1 x 0,50
37,1
0,48
0,6
2,3
3,6
2 x 0,50
37,1
0,48
0,6
2,3
5,9
3 x 0,50
37,1
0,48
0,6
2,3
6,3
4 x 0,50
37,1
0,48
0,6
2,3
6,9
5 x 0,50
37,1
0,48
0,8
2,3
7,9
7 x 0,50
37,1
0,48
0,8
2,3
8,6
10 x 0,50
37,1
0,48
0,9
2,3
11,1
1 x 0,75
24,7
0,48
0,6
2,5
3,8
2 x 0,75
24,7
0,48
0,6
2,5
6,3
3 x 0,75
24,7
0,48
0,6
2,5
6,7
4 x 0,75
24,7
0,48
0,6
2,5
7,4
5 x 0,75
24,7
0,48
0,8
2,5
8,5
7 x 0,75
24,7
0,48
0,8
2,5
9,2
10 x 0,75
24,7
0,48
0,9
2,5
11,9
1 x 1,0
18,5
0,48
0,6
2,7
4,0
2 x 1,0
18,5
0,48
0,6
2,7
6,7
3 x 1,0
18,5
0,48
0,6
2,7
7,1
4 x 1,0
18,5
0,48
0,8
2,7
8,2
5 x 1,0
18,5
0,48
0,8
2,7
9,0
7 x 1,0
18,5
0,48
0,9
2,7
10,0
10 x 1,0
18,5
0,48
1,0
2,7
12,9
2
FLYY
Technické údaje
Technical data
Typ, počet a jmenovitý
průřez žil
Type, number and nominal
cross-section of cores
Maximální odpor jádra při 20 °C
Maximum conductor resistance
at 20 °C
mm²
Minimální tloušťka
Minimum thickness of the
Maximální průměr
Maximum diameter of the
izolace
insulation
pláště
sheath
žíly
core
kabelu
cable
mOhm/m
mm
mm
mm
mm
1 x 1,5
12,7
0,48
0,6
3,0
4,3
2 x 1,5
12,7
0,48
0,8
3,0
7,3
3 x 1,5
12,7
0,48
0,9
3,0
8,2
4 x 1,5
12,7
0,48
0,9
3,0
9,0
5 x 1,5
12,7
0,48
1,0
3,0
10,0
7 x 1,5
12,7
0,48
1,1
3,0
11,1
10 x 1,5
12,7
0,48
1,3
3,0
14,3
1 x 2,5
7,6
0,56
0,6
3,6
4,9
2 x 2,5
7,6
0,56
0,8
3,6
8,9
3 x 2,5
7,6
0,56
0,9
3,6
9,7
4 x 2,5
7,6
0,56
0,9
3,6
10,6
5 x 2,5
7,6
0,56
1,0
3,6
11,8
7 x 2,5
7,6
0,56
1,1
3,6
13,1
10 x 2,5
7,6
0,56
1,3
3,6
17,1
Jakékoli neoprávněné použití, šíření nebo reprodukce části nebo celého obsahu katalogového listu v jakékoliv podobě může být jednáním ve smyslu nekalé soutěže dle příslušných
ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění. Uvedené údaje jsou pouze orientační a nemohou být považovány za závazné prohlášení nkt cables
nebo ovlivňovat záruku týkající se vlastností produktu nebo jeho použitelnosti. Údaje uvedené v katalogových listech nepředstavují jejich taxativní výčet a měly by být brány v úvahu
společně s technickými podmínkami nkt cables, ať už publikovanými nebo ne. Společnost nkt cables si vyhrazuje právo na změnu údajů v katalogových listech a to i bez předchozího upozornění.
All rights reserved. Any unauthorized usage, redistribution or reproduction of part or all of the content in any form will constitute an infringement of copyright. The data are only indicative and should not
be considered a binding representation or warranty from nkt cables concerning a product’s properties or usability. The data page is not exhaustive and should be read in conjunction with nkt cables
other product data sheets, whether published or not. nkt cables reserves the right to change the data page without prior notice.
3

Podobné dokumenty

AVSS Vodiče pro automobily a další motorová vozidla

AVSS Vodiče pro automobily a další motorová vozidla Jakékoli neoprávněné použití, šíření nebo reprodukce části nebo celého obsahu katalogového listu v jakékoliv podobě může být jednáním ve smyslu nekalé soutěže dle příslušných ustanovení zákona č. 5...

Více

FLRYW125YW Vodiče pro automobily a další motorová vozidla

FLRYW125YW Vodiče pro automobily a další motorová vozidla Jakékoli neoprávněné použití, šíření nebo reprodukce části nebo celého obsahu katalogového listu v jakékoliv podobě může být jednáním ve smyslu nekalé soutěže dle příslušných ustanovení zákona č. 5...

Více

FLR6Y Vodiče pro automobily a další motorová vozidla

FLR6Y Vodiče pro automobily a další motorová vozidla Jakékoli neoprávněné použití, šíření nebo reprodukce části nebo celého obsahu katalogového listu v jakékoliv podobě může být jednáním ve smyslu nekalé soutěže dle příslušných ustanovení zákona č. 5...

Více

LiYCY - NKT Cables

LiYCY - NKT Cables For flexible or fixed usage without movement with tensile stress or forced movements. Designed to be used in inner, dry spaces. EMC advanced cable. Installation of the product should only be carrie...

Více

NSSHKCGEOEU SCHRAM_VE

NSSHKCGEOEU SCHRAM_VE žíly a jako jemně lanované jádro z pocínované mědi uložené v sedlovém separátoru C. Návěstní žíla – žíly s měděno-ocelovými jádry schopné dilatace, izolace je ze směsi typu 3GI3 (na bázi EPR). Náv...

Více

NSSHKCGERLOEu SCHRÄM TENAX®-ZE

NSSHKCGERLOEu SCHRÄM TENAX®-ZE Dovolená provozní teplota: – pro pevné uložení min. –40 °C max. +80 °C – pro pohyblivé použití min. –25 °C max. +80 °C

Více

FLR4Y Vodiče pro automobily a další motorová vozidla

FLR4Y Vodiče pro automobily a další motorová vozidla Jakékoli neoprávněné použití, šíření nebo reprodukce části nebo celého obsahu katalogového listu v jakékoliv podobě může být jednáním ve smyslu nekalé soutěže dle příslušných ustanovení zákona č. 5...

Více