Egcobox - Přehled prvků+návrh.tabulek (2)

Komentáře

Transkript

Egcobox - Přehled prvků+návrh.tabulek (2)
Typelist‐přehled typů a vydaných návrhových tabulek k 07.06.2012
Description
popis
for cantileverd balconies
pro vetknuté balkóny
for corner balconies
pro rohové balkóny
for supported balconies
pro podepřené balkóny (smykové prvky ±)
(shorter elements)
(smykové krátké prvky)
for supported balconies ±
pro podepřené balkóny ± (smykové ±)
(shorter elements ±)
(smykové krátké prvky ±)
01
02
03
04
05
06
M, V
V
V
V±
V±
Schnittkräfte
M, V (V±)
vnitřní síly
Fugenbreite [mm]
80
120
šířka spáry [mm]
TYP
MM__
MXL__
C20/25 C25/30
C20/25 C25/30
Beton
co=35mm
co=30mm
co=35mm
co=30mm
co=35mm
B‐Deckung, bet.krytí co=30mm co=35mm co=30mm
Name / Označ. prvku MM10
MM10
MM10
MM10
MXL10
MXL10
MXL10
MXL10
MM10‐VA MM10‐VA MM10‐VA MM10‐VA MXL10‐VA MXL10‐VA MXL10‐VA MXL10‐VA
MXL20
MXL20
MXL20
MM20
MM20
MM20
MM20
MXL20
MM20‐VA MM20‐VA MM20‐VA MM20‐VA MXL20‐VA MXL20‐VA MXL20‐VA MXL20‐VA
MM30
MM30
MM30
MM30
MXL30
MXL30
MXL30
MXL30
80
80
120
80
120
80
120
80
120
MM__‐Eck
VM__
VXL__
VM__‐K
VXL__‐K
VM__±
VXL__±
VM__‐K±
VXL__‐K±
C20/25
C25/30
co=30/50mm co=35/55mm co=30/50mm co=35/55mm
C20/25+C25/30 C20/25+C25/30
MM20‐EcK
MM30‐EcK
MM50‐EcK
a
VM10
VM20
VM30
VM35
VM40
VXL10
VXL20
VXL30
VXL35
VXL40
VM5‐K
VM10‐K
VM15‐K
VM20‐K
VM25‐K
VXL5‐K
VXL10‐K
VXL15‐K
VXL20‐K
VXL25‐K
VM10±
VM20±
VM30±
VM35±
VM40±
VXL10±
VXL20±
VXL30±
VXL35±
VXL40±
VM5‐K±
VM10‐K±
VM15‐K±
VM20‐K±
VM25‐K±
VXL5‐K±
VXL10‐K±
VXL15‐K±
VXL20‐K±
VXL25‐K±
VM50±
VXL50±
VM30‐K±
VXL30‐K±
a
b
VM35‐K±
VM40‐K±
VM45‐K±
VM50‐K±
VM60‐K±
VM70‐K±
VM80‐K±
VM90‐K±
VM100‐K±
a
VXL35‐K±
VXL40‐K±
VXL45‐K±
VXL50‐K±
VXL60‐K±
VXL70‐K±
VXL80‐K±
VXL90‐K±
VXL100‐K±
b
MM20‐EcK
MM30‐EcK
MM50‐EcK
b
MM20‐EcK
MM30‐EcK
MM50‐EcK
c
MM20‐EcK
MM30‐EcK
MM50‐EcK
d
co = 30 mm
co = 30 mm
C20/25+C25/30 C20/25+C25/30
co = 30 mm
co = 30 mm
MM30‐VA
MM30‐VA
MM30‐VA
MM30‐VA
MXL30‐VA
MXL30‐VA
MXL30‐VA
MXL30‐VA
VM50
VXL50
VM30‐K
VXL30‐K
MM30‐VB
MM30‐V±
MM40
MM40‐VA
MM40‐VB
MM40‐V±
MM50
MM50‐VA
MM50‐VB
MM50‐V±
MM60
MM60‐VA
MM60‐VB
MM60‐V±
MM70
MM70‐VA
MM70‐VB
MM70‐V±
MM80
MM80‐VA
MM80‐VB
MM80‐V±
MM90
MM90‐VA
MM90‐VB
MM90‐V±
MM100
MM100‐VA
MM100‐VB
MM100‐V±
a
Notizen: MM
MM__‐__
MM30‐VB
MM30‐V±
MM40
MM40‐VA
MM40‐VB
MM40‐V±
MM50
MM50‐VA
MM50‐VB
MM50‐V±
MM60
MM60‐VA
MM60‐VB
MM60‐V±
MM70
MM70‐VA
MM70‐VB
MM70‐V±
MM80
MM80‐VA
MM80‐VB
MM80‐V±
MM90
MM90‐VA
MM90‐VB
MM90‐V±
MM100
MM100‐VA
MM100‐VB
MM100‐V±
b
MM30‐VB
MM30‐V±
MM40
MM40‐VA
MM40‐VB
MM40‐V±
MM50
MM50‐VA
MM50‐VB
MM50‐V±
MM60
MM60‐VA
MM60‐VB
MM60‐V±
MM70
MM70‐VA
MM70‐VB
MM70‐V±
MM80
MM80‐VA
MM80‐VB
MM80‐V±
MM90
MM90‐VA
MM90‐VB
MM90‐V±
MM100
MM100‐VA
MM100‐VB
MM100‐V±
c
MM30‐VB
MM30‐V±
MM40
MM40‐VA
MM40‐VB
MM40‐V±
MM50
MM50‐VA
MM50‐VB
MM50‐V±
MM60
MM60‐VA
MM60‐VB
MM60‐V±
MM70
MM70‐VA
MM70‐VB
MM70‐V±
MM80
MM80‐VA
MM80‐VB
MM80‐V±
MM90
MM90‐VA
MM90‐VB
MM90‐V±
MM100
MM100‐VA
MM100‐VB
MM100‐V±
d
MXL30‐VB
MXL30‐V±
MXL40
MXL40‐VA
MXL40‐VB
MXL40‐V±
MXL50
MXL50‐VA
MXL50‐VB
MXL50‐V±
MXL60
MXL60‐VA
MXL60‐VB
MXL60‐V±
MXL70
MXL70‐VA
MXL70‐VB
MXL70‐V±
MXL80
MXL80‐VA
MXL80‐VB
MXL80‐V±
MXL90
MXL90‐VA
MXL90‐VB
MXL90‐V±
MXL100
MXL100‐VA
MXL100‐VB
MXL100‐V±
e
MXL30‐VB
MXL30‐V±
MXL40
MXL40‐VA
MXL40‐VB
MXL40‐V±
MXL50
MXL50‐VA
MXL50‐VB
MXL50‐V±
MXL60
MXL60‐VA
MXL60‐VB
MXL60‐V±
MXL70
MXL70‐VA
MXL70‐VB
MXL70‐V±
MXL80
MXL80‐VA
MXL80‐VB
MXL80‐V±
MXL90
MXL90‐VA
MXL90‐VB
MXL90‐V±
MXL100
MXL100‐VA
MXL100‐VB
MXL100‐V±
f
MXL30‐VB
MXL30‐V±
MXL40
MXL40‐VA
MXL40‐VB
MXL40‐V±
MXL50
MXL50‐VA
MXL50‐VB
MXL50‐V±
MXL60
MXL60‐VA
MXL60‐VB
MXL60‐V±
MXL70
MXL70‐VA
MXL70‐VB
MXL70‐V±
MXL80
MXL80‐VA
MXL80‐VB
MXL80‐V±
MXL90
MXL90‐VA
MXL90‐VB
MXL90‐V±
MXL100
MXL100‐VA
MXL100‐VB
MXL100‐V±
g
MXL30‐VB
MXL30‐V±
MXL40
MXL40‐VA
MXL40‐VB
MXL40‐V±
MXL50
MXL50‐VA
MXL50‐VB
MXL50‐V±
MXL60
MXL60‐VA
MXL60‐VB
MXL60‐V±
MXL70
MXL70‐VA
MXL70‐VB
MXL70‐V±
MXL80
MXL80‐VA
MXL80‐VB
MXL80‐V±
MXL90
MXL90‐VA
MXL90‐VB
MXL90‐V±
MXL100
MXL100‐VA
MXL100‐VB
MXL100‐V±
h
VM70
VM80
VM90
VM100
VM110
a
VXL70
VXL80
VXL90
VXL100
VXL110
b
VM35‐K
VM40‐K
VM45‐K
VM50‐K
VM60‐K
VM70‐K
VM80‐K
VM90‐K
VM100‐K
a
VXL35‐K
VXL40‐K
VXL45‐K
VXL50‐K
VXL60‐K
VXL70‐K
VXL80‐K
VXL90‐K
VXL100‐K
b
(blaue Fettschrift) …. Dazu gibt Elementzeichnungen
C20/25+C25/30 C20/25+C25/30
co = 30 mm
co = 30 mm
C20/25+C25/30 C20/25+C25/30
co = 30 mm
co = 30 mm
for roof parapets
pro atiky, parapety
for cantilevered brackets
pro vetknuté římsy (krátké konzoly)
for upstands
pro předsunuté atiky
for cantilevered beams
pro vetknuté nosníky
for cantilevered walls
pro vetknuté stěny
for additional forces
pro další vnitřní síly
07
08
09
10
11
12
13
M±, V±
M±, V±, N
M±, V, H±
M±, V, N±
M, V
M, Vvert., Vhoriz.±
HII, H, 80
120
60
60
60
80
80
MM__±
MXL__±
MS‐A__
C20/25
MS‐O__
C20/25
MS‐F__
C20/25
MM‐S__
C20/25
MM‐W__
C20/25
c = 30
MS‐A10*
c = 30
MS‐O10*
c = 30
MS‐F10*
C20/25
co=cu=30 co=35, cu=30
MM30±
MM30±‐VA
MM30±‐VB
MM50±
MM50±‐VA
for loggia balconies
pro lodžiové balkóny (spojité nosníky, ±)
MM30±
MM30±‐VA
MM30±‐VB
MM50±
MM50±‐VA
C25/30
co=cu=30 co=35, cu=30
MM30±
MM30±‐VA
MM30±‐VB
MM50±
MM50±‐VA
MM30±
MM30±‐VA
MM30±‐VB
MM50±
MM50±‐VA
C20/25
co=cu=30 co=35, cu=30
MXL30±
MXL30±‐VA
MXL30±‐VB
MXL50±
MXL50±‐VA
MXL30±
MXL30±‐VA
MXL30±‐VB
MXL50±
MXL50±‐VA
C25/30
co=cu=30 co=35, cu=30
MXL30±
MXL30±‐VA
MXL30±‐VB
MXL50±
MXL50±‐VA
MXL30±
MXL30±‐VA
MXL30±‐VB
MXL50±
MXL50±‐VA
c = 50
MM‐S10*
MM‐S20*
MM‐S30*
MM‐S40*
c = 50
MM‐W10*
MM‐W20*
MM‐W30*
MM‐W40*
MM50±‐VB MM50±‐VB MM50±‐VB MM50±‐VB MXL50±‐VB MXL50±‐VB MXL50±‐VB MXL50±‐VB
Schnittkräfte
vnitřní síly
MM70±
MM70±‐VA
MM70±‐VB
MM90±
Fugenbreite [mm]
šířka spáry [mm]
TYP
Beton
B‐Deckung, bet.krytí
MM70±
MM70±‐VA
MM70±‐VB
MM90±
MM70±
MM70±‐VA
MM70±‐VB
MM90±
MM70±
MM70±‐VA
MM70±‐VB
MM90±
MXL70±
MXL70±‐VA
MXL70±‐VB
MXL90±
MXL70±
MXL70±‐VA
MXL70±‐VB
MXL90±
MXL70±
MXL70±‐VA
MXL70±‐VB
MXL90±
MXL70±
MXL70±‐VA
MXL70±‐VB
MXL90±
MM90±‐VA MM90±‐VA MM90±‐VA MM90±‐VA MXL90±‐VA MXL90±‐VA MXL90±‐VA MXL90±‐VA
MM90±‐VB MM90±‐VB MM90±‐VB MM90±‐VB MXL90±‐VB MXL90±‐VB MXL90±‐VB MXL90±‐VB
a
b
c
d
e
f
g
h
Name / Označ. prvku
*Names may be without MS or MM
*Jména mohou být bez MS nebo MM
80
120
MM‐VH/NH/VNH.. MXL‐VH/NH/VNH..
C20/25
MM‐VH‐h…
MM‐NH‐h…
MM‐VNH‐h…
a
MXL‐VH‐h…
MXL‐NH‐h…
MXL‐VNH‐h…
b
My, H
, HII, Z
,Z
80
MM‐VNH‐E..
C20/25
co=cu=30
co=35, cu=30
MM‐ VNH‐E10
MM‐ VNH‐E20
c
MM‐ VNH‐E10
MM‐ VNH‐E20
d

Podobné dokumenty

Technický list

Technický list WNR-1.4571 (AISI 316Ti) WNR-1.4404 (AISI 316L)

Více

ip ex TXE

ip ex TXE Jakostní konstrukční ocel (S 235JR), smaltováno dle DIN 4753.3

Více

servisní manuály Tesla a jiné

servisní manuály Tesla a jiné Transiwatt TW140 Studio - schéma, návod k obsluze a TP Transiwatt TW30G /1967/ kompletní stav. návod a popis Transiwatt TW140P - schéma, návod k obsluze a TP Transiwatt TW30S /1968/ schéma Transiwa...

Více

Katalog 2010 - Arc

Katalog 2010 - Arc Technická data rádiového modemu Frekvenční rozsah Odstup kanálů Počet kanálů Komunikační režim Interface Propojení interface Výkon přenosu Rychlost přenosu dat na interface RS Rychlost přenosu dat ...

Více

Fotografické filmy a chemikálie

Fotografické filmy a chemikálie optimálních pracovních podmínkách.

Více

Katalog TEM 2014

Katalog TEM 2014 SWITCH 2POLE 16AX 250V~ 1M - switch without button - 16AX 250V~, type SM20 - in accordance with EN 60669-1 - screw contacts 1.5-2.5mm2 - only in combination with button TM15

Více

ceník schlüter.

ceník schlüter. Ukončovací profily jako je originální Schlüter®-SCHIENE ohraničují dlažbu nebo obklady a chrání vnější hrany dlažeb nebo obkladů z keramiky a přírodního kamene před mechanickým poškozením. Profily Sc...

Více

Ranking List M

Ranking List M Ranking Service by Timing Data Service - Venice (ITALY). On line ranking on: www.tds-live.com

Více