Glomerulonefritida u Henoch-Schönleinovy purpury – kazuistika

Komentáře

Transkript

Glomerulonefritida u Henoch-Schönleinovy purpury – kazuistika
Glomerulonefritida u Henoch-Schönleinovy
purpury – kazuistika
MUDr. Klíčová A., Prof. MUDr. Horák P., CSc.,
Prof. MUDr. Zadražil J., CSc., MUDr. Skácelová M., MUDr. Krejčí K.,
3. Interní klinika LF UP a FN v Olomouci
Univerzita Palackého
v Olomouci
Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci
výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a
FZV UP v Olomouci
Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Muž, 33 let
• Odeslán k hospitalizaci pro kožní vyrážku na
DKK a bolesti břicha
Univerzita Palackého
v Olomouci
• Recidivující výsev kožních eflorescencí
charakteru hmatné purpury na předloktí,
v oblasti hýždí a bérců s perimaleolárním
otokem
• Horečka 38,0 st. C
• Intermitentní bolesti v epi- a mesogastriu,
nauzea a nechutenství
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Laboratorní a pomocná vyšetření I.
• Laboratoř:
– Neg. nálezy:
• Na, K, Cl, Ca, P, urea, kreatinin, ALT, AST, GMT, ALP, Bi, CB,
albumin, cholesterol, TAG, ELFO séra, Quick, APTT, ANA, ENA,
ANCA, anti-ds-DNA, IgG, IgM, ANF, kryoglobulin, C3,C4, CIK,
kultivace
Univerzita Palackého
v Olomouci
– Patologické nálezy:
• CRP 16 mg.l., FW 20/46 , leukocyty 12,4.109
• Moč. sediment: Ery 170, leuko 128, proteinurie 1,7 g/den
• ↑ protilátky IgA
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
• Sono břicha: Velikost ledvin na horní hranici normy (115x55
mm) s vyšší echogenitou parenchymu, v.s. GN v rámci
systémového onem.
• Echokardiografie: Nezvětšené srdeční oddíly, EF 65 – 70 %,
přítomna porucha diastol. relaxace, bez plicní hypertenze
Univerzita Palackého
v Olomouci
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Laboratorní a pomocná vyšetření II.
• Biopsie kůže
• Biopsie ledviny
Univerzita Palackého
v Olomouci
Leukocytoklastická vaskulitida
Fokálně segmentální
glomeruloskleróza
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Závěr
• Diagnostický závěr:
Univerzita Palackého
v Olomouci
Henoch-Schönleinova
purpura s postižením
ledvin, histol. fokálně
segmentální
nekrotizující
glomerulonefritida
• Terapie
Pulzy cyklophosfamidu
(celková dávka 2350 mg)
Pulzy
methylprednisolonu
(celková dávka 1,5 g),
poté perorální
kortikoterapie s
postupnou detrakcí
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Henoch-Schönleinova purpura
Univerzita Palackého
v Olomouci
• Nejčastější vaskulitida dětského věku s incidencí 10 – 20
případů na 100 tis. dětí/rok, v dospělosti vzácnější
• Postižení kůže (u 100 % pac.) - hmatná purpura
• Postižení kloubů (75 %) - artritida, artralgie, otoky kloubů
• Postižení ledvin (30 – 40 %) - mikroskopická hematurie,
proteinurie, nefrotický syndrom, selhání ledvin
• Abdominální př. (50 – 70 %) - bolesti břicha, zvracení,
meléna, enterorhagie, perforace střeva
• Vzácné: postižení plic, CNS
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
ELUAR/PRES kritéria
Hmatná purpura
+ alespoň 1 z následujících kritérií:
Univerzita Palackého
v Olomouci
• Difúzní bolest břicha
• Biopsie prokazující v imunoflorescenci IgA depozita
(ledvina, kůže)
• Artritida nebo artralgie
• Nefropatie (hematurie/proteinurie)
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Renální postižení
Univerzita Palackého
v Olomouci
• Určující faktor pro prognózu onemocnění, progrese do
stádia CHSL u 1 – 7 % pac. s Henoch-Schönleinovou
purpurou (HSP)
• Rizikové faktory vzniku HSP nefritidy (HSPN): Perzistující
a rekurentní kožní purpura, závažná abdominální
symptomatolgie, věk > 5let
• Pac. s prodělanou HSPN vyžadují dlouhodobé sledování
pro riziko hypertenze a rozvoje CHSL
• Účinná prevence HSPN není známa
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Podobné dokumenty

Zázvor (Zingiber officinale) – prokázaný analgetický a

Zázvor (Zingiber officinale) – prokázaný analgetický a Artenal MPX® obsahuje: Glukosamin sulfát (GS) – látka předepisována k léčbě OA v 70 zemích světa – doporučována ELUAR – zkoumaná více než 25 let v 600 klinických studiích, mnohé z nich in vivo na p...

Více

Faktor XIII

Faktor XIII dochází jenom u pacientů s homozygotní formou postižení. • Získané deficity FXIII byly popsané u pacientů s Henoch-Schönleinovou purpurou, Crohnovou nemocí, ulcerózní kolitidou a u jaterních onemoc...

Více

bursa omentalis - Výukový portál 1.LF UK

bursa omentalis - Výukový portál 1.LF UK ORGÁNY V SUPRAMESOCOLICKÉ ČÁSTI CAVI PERITONEI játra L

Více

Systémové vaskulitidy

Systémové vaskulitidy ↓ dávky steroidů i.v Ig, plazmaferéze remise- biseptol HENOCH-SCHÖNLEINOVA PURPURA

Více

Vyšetření stolice

Vyšetření stolice Stanovení přítomnosti tuků ve stolici Přítomnost tuků ve stolici se provádí kvantitativně z 3-5denního sběru stolice. - fyziologicky je tuku ve stolici méně než 5g/24h - nutné dodržení dietních opa...

Více

OSE_VSK03_Os. postupy_Defekace1

OSE_VSK03_Os. postupy_Defekace1 o Krev na stolici – pochází z hemeroidů nebo trhlin v oblasti konečníku a řitě.

Více

Appendicitida v gravidite Org

Appendicitida v gravidite Org Děloha normálního tonu, nebolestivá, DDS palpačně nebolestivý, palpační bolestivost v oblasti pravé hrany děložní, kde i náznak peritoneálního dráždění, Aldersův příznak pozitivní. Vaginálně – klid...

Více