Náhled ceníku

Komentáře

Transkript

Náhled ceníku
Ceník služeb laboratoře - Platnost od 1.1.2008
a) Akreditované zkoušky
Ekotoxikologické zkoušky vod
Zkratka
Akreditované zkoušky
Cena (Kč)
Skupinová cena (Kč)
AT 1
Zkouška akutní letální toxicity na rybě Poecilia. reticulata
2950
9 100
AT 2
Zkouška inhibice pohyblivosti korýše Daphnia magna
1660
AT 3
Zkouška inhibice růstu řasy Desmodesmus subspicatus
3100
AT 4
Zkouška inhibice klíčivosti Sinapis alba
1850
AT 5
Bakteriální bioluminiscenční test toxicity
1650
Ve skupinové ceně u zkoušek AT 1 – AT 4 jsou zahrnuty: provedení testu, likvidace vzorku, zpracování protokolu
a samostatné hodnocení výsledků.
Ekotoxikologické zkoušky odpadů (požadavky vyhlášky 294/2005 Sb., příloha 10, tabulka 10.2)
Zkratka
Akreditované zkoušky
Cena (Kč)
Skupinová cena (Kč)
AT 1
Zkouška akutní letální toxicity na rybě Poecilia. reticulata
2950
10 300
AT 2
Zkouška inhibice pohyblivosti korýše Daphnia magna
1660
AT 3
Zkouška inhibice růstu řasy Desmodesmus subspicatus
3100
AT 4
Zkouška inhibice klíčivosti Sinapis alba
1850
AT 5
Bakteriální bioluminiscenční test toxicity
1650
Ve skupinové ceně u zkoušek AT 1 – AT 4 jsou zahrnuty: příprava výluhu, provedení testu, likvidace vzorku,
zpracování protokolu a samostatné hodnocení výsledků.
Ekotoxikologické zkoušky (stanovení EC50/LC50)
Zkratka
Akreditované zkoušky
Cena (Kč)
Skupinová cena (Kč)
AT 1
Zkouška akutní letální toxicity na rybě Poecilia. reticulata
6000
12 960
AT 2
Zkouška inhibice pohyblivosti korýše Daphnia magna
2000
AT 3
Zkouška inhibice růstu řasy Desmodesmus subspicatus
4690
AT 4
Zkouška inhibice klíčivosti Sinapis alba
2000
AT 5
Bakteriální bioluminiscenční test toxicity
1650
Ve skupinové ceně u zkoušek AT 1 – AT 4 jsou zahrnuty: příprava výluhu, provedení testu, likvidace vzorku,
zpracování protokolu a samostatné hodnocení výsledků.
FQ 046 Platnost od: 1.1.2008
Test účinnosti algicidních přípravků (požadavky vyhlášky 409/2005 Sb., příloha 4)
Zkratka
Akreditované zkoušky
AT 3
Zkouška inhibice růstu řasy Desmodesmus subspicatus
Cena (Kč)
3100
Používané metodiky
Zkratka
Metodika
AT 1
Stanovení akutní letální toxicity látek pro sladkovodní ryby [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan
(Teleostei, Cyprinidae)] – test na Poecilia reticulata – Část 2: Obnovovací metoda: ČSN EN ISO 7346-2
AT 2
Zkouška inhibice pohyblivosti Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) – Zkouška akutní toxicity: ČSN
EN ISO 6341
AT 3
Jakost vod - Zkouška inhibice růstu sladkovodních zelených řas: ČSN EN ISO 8692
AT 4
Test na semenech hořčice bílé (Sinapis alba): Příloha č.1 Metodického pokynu odboru odpadů MŽP ČR ke
stanovení ekotoxicity odpadů, březen 2003
Bakteriální bioluminiscenční test toxicity: ČSN EN ISO 11348-3
AT 5
b) Ostatní související práce
Zkratka
Ostatní práce
Cena (Kč)
SP 1
Zhotovení protokolu
190
SP 2
Samostatné hodnocení výsledků
200
SP 3
Příprava výluhu (vč. úpravy vzorku, úpravy pH výluhu)
800
SP 4
Archivace vzorku – na objednávku (cena za 1 měsíc)
30
SP 5
Likvidace vzorku
65
Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH (19 %).
Při zadání analýz většího množství vzorků nás prosím kontaktujte pro individuální nabídku.
FQ 046 Platnost od: 1.1.2008

Podobné dokumenty

Open full article

Open full article ovlivnit toxicitu Cr(VI) vůči testovacímu organismu, sladkovodní chlorokokální řase Scenedesmus subspicatus. Důvodem je, že při zpracování některých vzorků s vysokým obsahem solí (např. ze skládek)...

Více

aplikovaná optika a mikroskopie 2015

aplikovaná optika a mikroskopie 2015 Organizační výbor: Prof. RNDr. A. Mikš, CSc., FSv ČVUT Praha Prof. Ing. J. Novák, Ph.D., FSv ČVUT Praha Doc. Ing. P. Novák, Ph.D., FSv ČVUT Praha Ing. I. Lukeš, CSc., OLYMPUS CZECH GROUP, s.r.o., P...

Více

Pilatka švestková

Pilatka švestková Pilatka švestková Pilatka žlutá (Hoplocampa minuta, Hoplocampa flava) Ošetření ve stádiu červených očí nebo při SET10h=1900°C Přípravky:

Více