dialoghi dialogy

Komentáře

Transkript

dialoghi dialogy
Mostra collettiva 5x5 presso la Galleria A&A di Praga
dal 9.11.10 al 29.12.10
Dům u Černohorských, Via Újezd 409/19, Praha 1, 11800
Orario di apertura: martedì-domenica, dalle 13.00 alle
18.00 - www.aagalerie.cz
DIALOGHI
Vincenzo Aulitto
Andrea Louis Ballardini
Pozzuoli (Napoli, Italia) 1955
Pittura materica
Praga (Repubblica Ceca) 1960
Pittura su tavola
Laureato presso l´Accademia di Belle Arti di Napoli, Aulitto
ha esposto in varie cittá d´Europa.La sua ricerca si avvale
di varie tecniche: opere mobili e luminose, pittura
tradizionale e tridimensionale. Il fulcro della sua poetica è
il dialogo col tempo e il territorio, indagati nei loro aspetti
metamorfici, con particolare attenzione alle immagini e ai
simboli del trascorrere epocale e umano.
Dopo la formazione presso l’Accademia di Belle Arti di
Praga, Ballardini si è trasferito in Italia. Attualmente vive a
Bologna. Ha esposto soprattutto in Italia e Repubblica
ceca. Predilige la pittura su tavola. La sua ricerca artistica
è un continuo dialogo con la tradizione, rivissuta sia nei
suoi aspetti di sapienza artigiana, sia nella sua profondità
espressiva e filosofica.
DIALOGY
Kolektivní výstava 5x5 pořádaná A&A Galerií v Praze
od 9.11.10 do 29.12.10
Dům U Černohorských, Újezd 409/19, Praha 1, 11800
Otevírací doba: úterý - neděle, od 13.00 do 18.00 www.aagalerie.cz
Sotto il patrocinio
dell´Istituto
Italiano di Cultura
di Praga e
dell´Associazione
Vicolo d´oro di
Bologna
Pod záštitou
Italského
Kulturního
Institutu v Praze
a Kulturního
Spolku Zlatá
ulička v Bologni
Nome, ?? x ?? cm, ????
Echi d’Etruria, 25 x 25 cm, 2006.
Pozzuoli (Neapol, Itálie) 1955
Strukturální malba
Praha (Česká Republika) 1960
Malba na desce
Absolvoval studia na Akademii výtvarných umění v Neapoli
a svoji tvorbu představil v mnoha evropských městech.
Při svém uměleckém hledání využívá nejrůznějších
technik, od pohybujících se zářivých objektů po tradiční či
třídimenzionální malbu. Základem umělcovy poetiky je
dialog s časem a územím, na němž žije, a pozorování
nejrůznějších aspektů jeho proměn. Zvláštní důraz klade
na zobrazení a symboly plynoucího času a lidského života.
Po studiích na Akademii výtvarných umění v Praze se
přestěhoval do Itálie. V současné době žije v Bologni.
Vystavoval hlavně v Itálii a v České republice. Preferuje
malbu na dřevěných deskách. Jeho tvůrčí snažení
představuje nepřetržitý dialog s tradicí, jak z hlediska
aspektů řemeslné dovednosti, tak i ve výrazové a
filozofické hloubce.
www.vincenzoaulitto.it
www.andreaballardini.com
Paola Filipucci
Iva Legnerová
Marie Vymazalová
Verucchio (Rimini, Italia) 1944
Mosaico
Hradec Králové (Repubblica Ceca) 1966
Grafica
Mosca (Russia) 1966
Pittura su carta e tela
Si è specializzata in decorazione pittorica e arte musiva a
Ravenna. Ha esposto in Europa, ma anche in Argentina,
dove ha insegnato storia e tecnica del mosaico. Le sue
opere evocano spesso il patrimonio figurale, simbolico ed
emozionale dell´architettura, della poesia e della musica,
facendo dialogare l´ancoraggio primordiale della materia
con la tensione all´infinito dell´espressione artistica, in una
ricerca continua sul viaggio e sull'epidermide musiva.
Dopo la laurea in pittura presso l´Università Carolina, ha
insegnato ed esposto soprattutto in Repubblica Ceca.
Predilige la grafica, per la sua essenzialità e
concentrazione espressiva. Le sue opere si interrogano
sull’ambivalenza del reale e sugli incerti confini fra
apparenza e sostanza delle cose.
Si è laureata in pittura presso l´Università Carolina e ha
esposto soprattutto in Italia e in Repubblica Ceca. Dipinge
preferibilmente su tela o su carta preparata, subordinando
la linea al colore e alla materia. Le sue opere partono
spesso da suggestioni paesaggistiche o naturali, in un
dialogo che coinvolge la pregnanza simbolica e cromatica
della vita.
Sassi, 27 x 27 cm, 2008
Verucchio (Rimini, Itálie) 1944
Mozaika
Specializovala se v Ravenně na malířskou dekoraci a
mozaiku.Vystavovala v různých evropských zemích a
v Argentině, kde rovněž vyučovala historii a techniky
mozaiky. Její dílo figurálně, symbolicky i emocionálně
evokuje svět architektury, poesie a hudby. V dialogu, který
rozehrává mezi elementární hmotou a jejím uměleckým
výrazem směřujícím k nekonečnu, se soustřeďuje zejména
na téma cesty a zkoumá nejrůznější možnosti mozaikové
textury.
www.paolafilipucci.it
Světlo, 55 x 55 cm, 2010
Cielo, 50 x 50 cm, 2010
Hradec Králové (Česká Republika) 1966
Grafika
Moskva (Rusko) 1966
Malba na papíře a na plátně
Absolvovala studium výtvarné výchovy na Univerzitě
Karlově v Praze, poté vyučovala výtvarnou výchovu a
zúčastnila se výstav hlavně v České republice.
Preferuje grafiku v její esenciálnosti a výrazové
koncentrovanosti. Ve svém díle si klade otázky o
ambivalenci, jíž se skutečnost projevuje, a o neurčitých
hranicích mezi vzhledem věcí a jejich podstatou.
Absolvovala studium výtvarné výchovy na Univerzitě
Karlově v Praze, svoji tvorbu představila hlavně v Itálii a
v České republice. Maluje především na plátno nebo na
preparovaný papír, linii podřizuje barvě a materiálu.
Její obrazy jsou často inspirovány přírodou a vyjadřují
dialog, jenž představuje bohatost barev a symboliku tvůrčí
síly života.