Stáhnout - KOVOSVIT MAS, as

Komentáře

Transkript

Stáhnout - KOVOSVIT MAS, as
novinky
ze světa obráběcích strojů
ČERVENEC 2015
čtvrtletník / číslo vydání 2-15
Zpravodaj pro zaměstnance, zákazníky a obchodní partnery
KOVOSVIT MAS PŘIVÍTAL
PREZIDENTA REPUBLIKY
KOVÁK CUP 2015
vklad uvnitř
| www.kovosvit.cz
OBSAH { NOVINKY ČERVENEC 2015 }
2
obsah:
2
Snídaně s vedením společnosti
Nové tváře
ve firmě
Nové tváře
2
Blahopřejeme
3
Jméno
Pozice
Sloupek generálního ředitele
3
Bouchal Václav
montér strojní
Krátké zprávy odbory
3
Dinda Ivan
kalič
140
Krátké zprávy pro zaměstnance
4
Frank Radim
mistr I 204, 205
204
KOVOSVIT přivítal prezidenta republiky
5
Hamerle Radek
slévárenský dělník
204
Studenti z Azovského technického
6
Odd.
915
Chomoutová Petra
manipulant
210
Jinda Miroslav
ELEKTROMECHANIK
562
6
Jurga Stanislav
specialista úseku Mas Hydro
600
Věda a byznys k sobě patří
7
Kotaška Václav
manipulant
991
Zákaznické dny 2015
8
Krištof Karel, Ing.
vedoucí metalurgické výroby
201
9
Kříž Jaroslav
mistr
206
Vzpomínka na Ladislava Borkovce
10
Milešík Alen
slévárenský dělník III
204
A jak šel čas... na kovosvitské KONSTRUKCI
11
Müller Jakub
svářeč
130
Pařízek Zdeněk
montér strojní
913
institutu v KOVOSVITU MAS
Ocenění pro KOVOSVIT MAS
Den otevřených dveří & KOVÁK FEST
Seriál ETIKETA — komunikace
12 - 13
13
Pavlij Vitalij
referent projektů
420
Veletrh Hannover Messe 2015
14
Pekárik Luboš
montér strojní
915
Veletrh CIMT 2015 Peking
14
Pivec Martin
mistr
206
15
Procházka Jakub
montér strojní
915
Roch Matěj
montér strojní
913
Veletrh Metalloobrabotka 2015 Moskva
Na kávě s uměleckou vedoucí MAS DANCE
Hankou Stehlíkovou
KOVOSVIT MAS je plný zajímavých lidí
16 - 17
— Zdeněk Soldát
Studený Daniel
plánovač VDK
201
Štefák Jaroslav
provozní zámečník
208
Fotosoutěž
17
Švec Lukáš
montér strojní
919
Sponzorujeme
18
Vachta Ondřej
montér strojní
919
Kalendarium
18
Veselý Tomáš, Mgr.
podnikový právník
401
Kontakty
19
Voráček Jan
provozní zámečník
208
Výrobní program
20
Wielgusová Hana
asistentka představenstva
410
SNÍDANĚ S VEDENÍM SPOLEČNOSTI
Od letošního roku pořádá vedení společnosti u příležitosti pracovního či životního
jubilea zaměstnanců společnosti interní
akci „Snídaně s vedením společnosti“.
Jubilanti daného měsíce vždy obdrží osobní
pozvánku na toto setkání, které se koná
většinou ve čtvrtek v první polovině měsíce.
Snídani si mají hosté možnost vychutnat
přímo s majitelem společnosti panem
Františkem Komárkem a také s generálním
ředitelem panem Filipem Winkelhoferem.
Vedení společnosti prostřednictvím tohoto
setkání chce kolegům především poděkovat
za dosavadní práci či popřát k jejich významnému životnímu jubileu. V rámci
této akce někdy vzniknou také zajímavé
a inspirující otázky „na tělo“, které jsou dotazovanému otevřeně zodpovězeny! Všichni
zúčastnění mají jedinečnou příležitost sdílet
„tváří v tvář“ s vedením společnosti své
názory, připomínky, radosti aj. Jako poděkování za aktivní přístup a úsilí v každodenní
práci, obdrží každý jubilant mimo finanční
odměnu snídaňové menu a gurmánský
dárek spolu s fotkou z tohoto setkání.
Iva Říhová
3
SLOUPEK GŘ { ... DŮLEŽITÝ JE TÝM }
BLAHOPŘEJEME
zaměstnancům, kteří dovršili v dubnu – červnu 2015
výročí zaměstnání v KOVOSVITU MAS, a.s.
15 let
5 let
203
Luboš Buzma
slévárenský dělník
210
Milena Géciová
manipulant
130
Aleš Haškovec
svářeč
140
Tomáš Kolář
obráběč kovů
912
Josef Matějček
montér strojní
dispečer provozu
203
Zdeněk Hejl
strojník
205
Václav Hůla
slévárenský dělník
912
Kateřina
Navrátilová
919
Roman Mašát
montér strojní
800
Jan Vyhlídka
konstruktér
20 let
920
Jiří Borovička
technolog
912
Leoš Jelínek
montér strojní
562
Václav Kouba
revizní technik
920
Milan Křemen
technolog
913
Jiří Ryzka
montér strojní
Martin Jonák
provozní elektrikář
204
Zdeněk Mikulanda
slévárenský dělník
180
Pavel Mládek
technolog
800
Ing. František
Novotný
konstruktér
480
Ing. Lucie
Pechalová
hlavní účetní
202
Pavel Prouza
slévárenský dělník
25 let
206
Jaroslav Slunečko
slévárenský dělník
562
480
Bc. Petr Ševčík
specialista
controllingu
30 let
205
Luboš Hrubý
slévárenský dělník
901
Zdeněk Štědronský
prodejce
480
Eva Markvartová
účetní
470
Jiří Matějček
kontrolor jakosti
130
Vladimír Bezemek
svářeč
800
Ing. Miroslav Kopal
vedoucí
elektrokonstrukce
918
Ing. Jiří Rejda
vedoucí předmontáží
201
Ing. Ladislav
Štrosmajer
vedoucí laboratoře
10 let
932
Rostislav Broukal
servisní montér
912
Luboš Černý
technický pracovník
201
Ing. Petra Fronková
provozní technolog
201
Miloš Musil
rýsovač
901
Marek Pechal
prodejce
320
Kateřina Váchová
obchodní referent
35 let
Z ČINNOSTI ODBOROVÉ ORGANIZACE
připravuje: František Veselý / místopředseda VZO OS KOVO
USKUTEČNILO SE
Dne 22. 4. 2015 se konala konference ZO OS KOVO, na níž proběhla i dovolba členů závodního výboru, kteří po zbytek volebního období nahradí ty členy, kteří ukončili ve výboru
ZO svoji činnost. Do výboru základní organizace byli v doplňujících volbách zvoleni Martin
Jonák, Ladislav Zelenka a ing. František Novotný. Do DaRK byl zvolen Vlastimil Vácha.
Odborová organizace uspořádala již tradiční jarní dílenský turnaj družstev v kuželkách.
Do finále postoupila po třech kolech tři družstva s největším počtem bodů. Ve finále pak
zvítězilo družstvo p. Šírka, odd. 912, na druhém místě se umístnilo družstvo p. Smitky, odd.
120B a třetí místo obsadilo družstvo p. Čermáka, odd. 120A.
13. června uspořádala odborová organizace pro členy odborů a jejich rodinné příslušníky
setkání v prostorách restaurace Hilton v Sezimově Ústí. K zpříjemnění odpoledních a večerních hodin přispěla hudba kapely WERAMON. Pro návštěvníky bylo připraveno i občerstvení ve formě opékané pečínky. I přes částečnou nepřízeň počasí se akce zúčastnilo 180
odborářů a jejich rodinných příslušníků.
V SOUČASNÉ DOBĚ PROBÍHÁ
Diskuze a shromažďování námětů k návrhu dodatku č. 2 k uzavřené kolektivní smlouvě.
PŘIPRAVUJEME
Podzimní turnaj družstev v bowllingu.
Zájezd — exkurzi do ZPS Tajmac.
Zájezd — exkurzi do plzeňského pivovaru.
Případní zájemci o činnost v odborech z řad odborově neorganizovaných zaměstnanců se
mohou přihlásit na VZO OS KOVO v prvním patře závodní jídelny nebo u členů VZO OS KOVO.
sloupek
generálního ředitele
... důležitý je tým
Od mládí jsem se věnoval vrcholovému sportu. Byla to
dřina, ale stálo to za to. Naučil jsem se, že k vítězství
talent nestačí. Musíte znát svůj cíl a naplánovat k němu
cestu. Poctivě trénovat a tvrdou prací postupovat
vpřed. Cesta není nikdy jednoduchá. S nepřízní osudu
a s potížemi se potkáváte každý den a do hry vám
vstupuje mnoho nových faktorů. Je nutné reagovat
a možné dílčí neúspěchy vnímat jako podnět a posílení
k cílenější přípravě a k dalším postupným krokům.
Celkový obraz úspěchu před vámi, touha po vítězství
a pevná vůle vám pomohou vše překonat. Žádné, byť
to sebemenší zlepšení, není nikdy zadarmo.
Pokud chcete vyhrávat, nejdůležitější je skvělý a fungující tým. Vítězí pouze nejlepší. V týmu musí každý člen
znát své místo, a jeden bojovat za druhého. Vítězný
tým se skládá z individualit, které svým přístupem
ovlivňují a motivují své kolegy, plně je respektují a podporují k lepším výkonům. Úspěch jednotlivce je společným úspěchem a naopak. Nikdo nemůže znát a umět
všechno a je tedy nezbytné věřit, podporovat myšlenky
druhých a oprostit se od toho, že všechno umíte lépe.
Týmová práce bez prosazování dílčích zájmů je tou
jedinou možnou cestou a základem úspěchu. S tím
souvisí i sdílení srozumitelných informací. Přímá a jednoznačná komunikace je nezbytností. Vztahy musí být
postaveny na důvěře, upřímnosti a fair play.
Během své sportovní kariéry jsem poznal mnoho výjimečných lidí, kterých si dodnes velice vážím, a s kterými se stále setkávám. Někteří jsou úspěšní podnikatelé,
lékaři, projektanti, řemeslníci, ale především jsou to
lidé, kteří si váží sami sebe, svých rodin a přátel, svých
týmových kolegů, tréninkových partnerů, trenérů
a také svých soupeřů.
Když jsem přišel do KOVOSVITU MAS, tak jsem zjistil, že
s podobnými principy vzájemnosti a společného ducha
pracoval i zakladatel naší firmy pan Tomáš Baťa. Vážím
si toho, že tento odkaz zde stále žije. Je třeba jej udržet
a dále rozvíjet. Je to jeden z mnoha důvodů, proč můžeme být na naší společnost hrdí. Jsem si jistý, že okamžiky radosti a pocity naplnění z naší dobře vykonávané
práce nás všechny budou neustále posouvat vpřed.
KRÁTKÉ ZPRÁVY { NOVÉ SCHRÁNKY DŮVĚRY }
4
KRÁTKÉ ZPRÁVY PRO ZAMĚSTNANCE
připravuje: Gabriela Jeřábková / personální manažer
DOBRODRUŽSTVÍ S TECHNIKOU
Poznat zajímavosti ze světa techniky měli možnost návštěvníci
v rámci zážitkového dne Dobrodružství s technikou, který pro děti
a rodiče zorganizovaly spolu s partnery Jihočeská hospodářská
komora a Jihočeská společnost pro rozvoj lidských zdrojů.
První ročník akce se uskutečnil na českobudějovickém Výstavišti
ve čtvrtek 18. 6. 2015. Jeho cílem bylo interaktivní a hravou formou
ukázat dětem všech věkových kategorií i jejich rodičům, že techniky
se nemusí bát a že technické obory mají velkou perspektivu také
z hlediska budoucího uplatnění na trhu práce.
KOVOSVIT MAS se této jedinečné akce zúčastnil společně s Vyšší
odbornou školou, střední školou, Centrem odborné přípravy
Sezimovo Ústí. Škola dětem nabídla možnost vyzkoušet si robotické psy a jiné „hračky“, které vytvořili sami studenti.
My jsme dětem nabídli možnost složit si vlastní stojánek na tužky
ve formě slona s logem MAS a COP. O slony byl velký zájem nejen
u dětí, ale i u rodičů. Také školní rozvrhy s omalovánkami ve formě
stroje MCU šly rychle na odbyt.
Pozitivní ohlasy na celou akci jsou odrazem toho, že se jednalo
o úspěšný projekt, na který budeme v budoucnu chtít navazovat
dalšími aktivitami podobného charakteru.
REGIONÁLNÍ SEKTOROVÁ DOHODA PRO JIHOČESKÝ KRAJ
KOVOSVIT MAS se dne 24. 6. 2015 připojil k Regionální sektorové dohodě pro Jihočeský kraj
pro obor elektrotechniky a energetiky, která byla slavnostně podepsána 18. 6. 2015 v Českých
Budějovicích při příležitosti konání prvního ročníku akce Dobrodružství s technikou. Regionální
sektorová dohoda vznikla v rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu
při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“.
Hlavním cílem dohody je odvrátit negativní trend spočívající v nedostatku kvalifikovaných
pracovníků v této oblasti a aktivně působit na trh práce tak, aby byla zajištěna dlouhodobá
podpora zaměstnatelnosti ve vybraném sektoru. Jako klíčové téma se ukazuje provázání
zaměstnavatelské sféry se zástupci škol, ale i vzdělavateli dospělých za účelem zatraktivnění
elektrotechnických a energetických oborů, zefektivnění a zlepšení úrovně počátečního a dalšího
vzdělávání v těchto oborech, které s sebou přináší zvýšení kvalifikačních předpokladů absolventů a rekvalifikovaných osob.
Realizace řady opatření uvedených v regionální sektorové dohodě pomůže řešit problematiku
dotýkající se vzdělávání, zaměstnanosti a zaměstnatelnosti v oboru elektrotechniky a energetiky v Jihočeském kraji.
NOVÝ DODAVATEL FIREMNÍHO STRAVOVÁNÍ
V průběhu měsíce května bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele závodního stravování.
Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 8 firem, z nichž členové komise do užšího výběru
poslali tři potenciální dodavatele. Mezi hlavní kritéria hodnocení patřily níže uvedené kategorie
- cena jídla, kvalita jídla a kultura stravování, celkové zpracování předložené nabídky, nabídka
financování.
V polovině měsíce června komise v čele s majitelem společnosti, panem Františkem Komárkem,
vybrala nového dodavatele, který bude od 1. 8. 2015 zajišťovat obědy v hlavní jídelně, v jídelně
slévárny a doplňkový prodej v kantýně slévárny a v nově otevřené kantýně u hlavní jídelny.
Vítězem výběrového řízení se stala firma Gastro Gold s.r.o. O připravovaných změnách v
provozu jídelny a kantýn budete průběžně informováni na firemních nástěnkách, infopanelech
a v rámci porad vašich úseků.
SCHRÁNKY DŮVĚRY
Nově instalované „schránky
důvěry“, které jsou mimo dosah
kontrolního systému, jsou vám
plně k dispozici na těchto místech:
Těžké haly
— v blízkosti informační tabule
Montáže
— v blízkosti informační tabule
Slévárna
— v blízkosti informační tabule
Jídelna
— při vstupu do jídelny
Jsme rádi za Vaše připomínky,
názory, doporučení, pochvaly atd.
Jste součástí společnosti a vaše
inspirující podněty nás směřují
ke zlepšení či změně procesů
a celkové kultury naší společnosti.
Vaše vyjádření může být zcela
anonymní! V případě, že se však
rozhodnete projevit se veřejně
a opatříte jej podpisem, budeme
na něj reagovat přednostně.
ODPOVĚDNOST:
Iva Říhová — interní komunikace,
E: [email protected]
M: 602 155 735
KOVOSVIT MAS PŘIVÍTAL
PREZIDENTA REPUBLIKY
Podle hradního protokolu to byla nejlépe připravená návštěva
podniku v rámci cesty prezidenta po jihočeském kraji.
NÁVŠTĚVA
SE USKUTEČNILA
V RÁMCI CESTY
PO JIHOČESKÉM KRAJI
Prezident republiky Miloš Zeman dne
3. června 2015 navštívil KOVOSVIT MAS, a.s.
Návštěva se uskutečnila v rámci cesty pana
prezidenta po Jihočeském kraji. Prezident
diskutoval s vedením společnosti a následně se zaměstnanci. Miloš Zeman ocenil,
že průměrný plat zaměstnanců je 26 tisíc
korun a fluktuace pouze dvě procenta. Dále
vyzdvihl, že se podařilo podnik restrukturalizovat a že se KOVOSVIT MAS za posledních pět let stal prosperujícím podnikem.
K tomu pak dodal: „Podniky dělím na dva
typy – baťovské, které se rozvíjí, a Kožené,
které se rozvíjí.“
Dalšími tématy byly například Baťovy hodnoty v novodobé historii podniku, strojírenský export a postavení českého strojírenství ve světě. Kovosvitští strojaři předali
prezidentovi republiky malý dárek v podobě
mosazné plakety, která byla vyrobena pří-
mo v dílnách společnosti. Na závěr návštěvy
popřál Miloš Zeman KOVOSVITU MAS to, co
se podařilo jeho zakladateli Tomáši Baťovi:
„Baťa zásoboval obuví půlku světa a to
samé přeji obráběcím strojům MAS.“
Iva Ruskovská
STROJAŘI PŘEDALI
PREZIDENTOVI
MALÝ DÁREK
NAVŠTÍVILI NÁS { PREZIDENT REPUBLIKY MILOŠ ZEMAN }
5
SPOLUPRACUJEME { AZOVSKÝ TECHNICKÝ INSTITUT }
6
STUDENTI
z Azovského
technického institutu
v KOVOSVITU MAS
„V Jižních Čechách máte hezkou přírodu a velké
možnosti technického vzdělávání. Exkurze
v KOVOSVITU MAS byla velice zajímavá. Určitě
bych chtěl jednou v takovém podniku pracovat,“
zhodnotil své zážitky z pobytu student
Azovského technického institutu Sergej Ziatev.
Sergej Ziatev byl jedním z jedenáctičlenné studentské delegace, která ve dnech
30. května až 12. června 2015 navštívila
KOVOSVIT MAS, a.s. a Centrum odborné
přípravy Sezimovo Ústí. Podnik i škola pro
ně připravily nejen vzdělávací programy
z oblasti technologií ve strojírenství, ale
i poznávací zájezdy po Jižních Čechách.
Neformální kontakty pak mohli studenti
navázat ve svém volném čase, kdy se
ve fotbale a volejbale utkali s chlapci
z COP. Velký zájem projevili i o kurz češtiny, kde někteří absolvovali 15 hodin výuky.
Azovská delegace se také připojila
k mnoha návštěvníkům Dne otevřených
VELKÝM ZÁŽITKEM
BYLA SLÉVÁRNA
dveří, který KOVOSVIT MAS každoročně
na začátku června pořádá. Studenti a tři
pedagogové z oboru technologie strojírenství se zajímali především o CNC obrábění a hi-tech stroje. Velkým zážitkem
pro ně byla kovosvitská slévárna, kterou
společnost jako jedna z mála firem od dob
svého vzniku vlastní. Studenti rovněž ocenili výbornou spolupráci s ruskou dceřinou
společností MTE KOVOSVIT MAS, kde
během svých studií vykonávají odbornou
praxi právě na strojích značky MAS.
Iva Ruskovská
OCENĚNÍ PRO KOVOSVIT MAS
V rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu INNOPROM
2015 v ruském Jekatěrinburgu
převzala členka představenstva
KOVOSVIT MAS Larisa Táborová
z rukou ministrů průmyslu
a obchodu ČR Jana Mládka
a RF Denisa Manturova pamětní medaili za přínos v oblasti
obchodně - ekonomické spolupráce mezi Českou republikou
a Ruskou federací.
Stejné ocenění rovněž převzal předseda
představenstva společného česko - ruského
podniku MTE KOVOSVIT MAS Denis Volkov.
Společný podnik MTE KOVOSVIT MAS je
při mnoha příležitostech jmenován jako
úspěšný příklad spolupráce mezi podnikateli obou zemí v oblasti strojírenství.
Iva Ruskovská
VĚDA A BYZNYS
K SOBĚ PATŘÍ
Aplikovaný výzkum Ústavu výrobních strojů a zařízení ČVÚT Praha rozšířil
své portfolio o obráběcí soustruh z produkce společnosti KOVOSVIT MAS, a.s.
Dne 27. března 2015 se uskutečnilo slavností předání stroje společnosti KOVOSVIT
MAS, a.s. vedení Ústavu výrobních strojů
a zařízení ČVÚT. „Dlouhodobě spolupracujeme a finančně podporujeme vědecké instituce, včetně vzdělávání mladé
generace. S tímto ústavem máme dobré
zkušenosti a společné hmatatelné výsledky. Tento moderní multifunkční stroj z naší
dílny bude dalším, který jsme dlouhodobě
zapůjčili,“ uvedl předseda představenstva
KOVOSVIT MAS, a.s. František Komárek.
Konkrétně se jedná o soustruh SP 430,
který bude k dispozici studentům a odborníkům, aby své teoretické znalosti měli
možnost realizovat přímo v praxi na strojích. „Pro naši laboratoř je to velký přínos.
Soustruh budeme využívat především k
realizaci experimentů pro konkrétní výzkumné aktivity, jako je například interní
aplikovaný výzkum, výzkum v rámci projektové spolupráce, aktivity spojené s výrobou dílců a interní výrobou,“ vysvětluje
Ing. Matěj Sulitka, Ph.D. z Výzkumného
centra pro strojírenskou výrobní techniku
a technologii, které je součástí ústavu.
Obě instituce spolupracují již od roku
2000. Společnost KOVOSVIT MAS, a.s.
stála u vzniku tohoto centra, které podpořila nejen finančně, ale i motivačně tím,
že Výzkumné centrum přizvala i k řešení
konkrétních technických témat. V tomto
duchu oba partneři chtějí pokračovat
i do budoucna.
Iva Ruskovská
MCV 1270 POWER V SHOWROOMU SPOLEČNOSTI ISCAR POLAND
V rámci výstavy MACH TOOL POZNAŃ 11.6.2015 se zástupci společností KOVOSVIT MAS, a.s. a ISCAR
Poland Sp. z o.o. dohodli o umístění stroje MCV 1270 Power do nově otevíraného showroomu společnosti ISCAR Poland.
V tomto prostoru se uskuteční cca 30 odborných seminářů ročně s účastí cca 800 - 900 společností,
vždy za přítomnosti našeho zástupce. V Showroomu nebude umístěn konkurenční stroj a v případě
prodeje stroje bude nahrazen opět strojem společnosti KOVOSVIT MAS, a.s.
SPOLUPRACUJEME { SP 430 BUDE K DISPOZICI STUDENTŮM A ODBORNÍKŮM }
7
AKCE { ZÁKAZNICKÉ DNY 2015 }
8
Zákaznické dny 2015
Ve dnech 15. a 16. dubna 2015 se za účasti ministra průmyslu a obchodu ČR Jana Mládka
uskutečnilo setkání sedmi set odborníků a zákazníků ze strojírenského průmyslu.
„Celou akci jsme koncipovali jako malý
strojírenský veletrh, kdy KOVOSVIT MAS,
a.s., jeden z největších českých výrobců, prezentoval spolu s dalšími padesáti
českými a zahraničními firmami nejnovější
strojírenské technologie a novinky v oblasti obráběcích strojů,“ uvedl vedoucí marketingu KOVOSVIT MAS, a.s. Martin Volný.
Akci zahájil ministr průmyslu a obchodu ČR
Jan Mládek, který mimo jiné ocenil rozvoj
této jihočeské firmy, která v minulém roce
oslavila sedmdesát pět let svého trvání
a od dob svého vzniku je významným zaměstnavatelem v jihočeském regionu. „Když
jsem tuto firmu v roce 2010 navštívil, nebyla
v dobré kondici. Jsem rád, že nástupem
nového akcionáře před čtyřmi roky dostává
jasný směr, nabírá zaměstnance a prosperuje,“ uvedl mimo jiné ministr Mládek.
Zajímavostí letošního ročníku byla také
účast odborníků z vědeckého pracoviště
Ústavu výrobních strojů a zařízení Fakulty
strojní ČVUT v Praze, který je dlouhodobým partnerem firmy v oblasti vývoje.
„Věda a výzkum jsou důležitou součástí
úspěšného podnikání. Vědecko-technický
potenciál, kterým naše pracoviště disponuje, je již pro mnoho českých firem
naprostou samozřejmostí. Jen tak mohou
čelit vysoké konkurenci v této oblasti
byznysu,“ řekl Matěj Sulitka, vedoucí pro
projekty spolupráce ústavu.
Během dvou dnů, po které Zákaznické dny
probíhaly, byla také příležitost uzavřít zajímavé obchodní kontrakty. Velký zájem byl
především ze strany ruských a polských
zákazníků, kteří zde měli nejpočetnější
zastoupení. Tradiční zájem o české strojírenské produkty byl ze strany německých
a francouzských partnerů a ze severských
zemí. Poprvé byla zaznamenána účast
tureckých a srbských zájemců. „Zahraniční
zákazníci mají o české strojírenské produkty dlouhodobý zájem. Konkrétně se zajímají o hi-tech technologie a robotizována
pracoviště, která dodáváme na klíč. Tady
měli možnost vidět, jak všechny tyto stroje
reálně fungují a k čemu je mohou použít,“
dodal Volný.
Iva Ruskovská
AKCE { DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A KOVÁK FEST }
9
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
& KOVÁK FEST
Již tradičně se první sobotu v červnu (6. 6. 2015) od 9 hodin
otevřely brány areálu KOVOSVITU MAS a.s. široké veřejnosti.
I přes mnoho dalších na Táborsku probíhajících akcí a počasí, které lákalo spíše k vodě,
byl zájem o návštevu showroomu, obráběcích hal, slévárny, montáží a zkušební trati
MAS HYDRA veliký. Poslední návštěvníci
“Dne oteřených dveří” vstoupili do areálu
firmy ještě krátce před ukončením akce,
krátce po sobotním obědě se už ale začaly
scházet i první nedočkavé hloučky u pódia,
kde v odpoledních a večerních hodinách
proběhl KOVÁK FEST. Letošními hudebními
hosty byly skupiny Hot Pants, Medvěd 009,
Zelenina, Falešný Obvinění, El Ectro Folk,
ZakázanÝ ovoce. Nejjvětším magnetem večera byl koncert skupiny Čechomor, která
své příznivce potěšila nejen svým vystoupením, ale i na něj navazující autogramiádou,
která proběhla ve stánku KOVOSVIT MAS.
Doprovodný program společně se zajímavými atrakcemi a sportovními soutěžemi
pro (nejen) malé účastníky byl zajištěn
po celý den již od dopoledních hodin.
I v letošním roce putovalo dobrovolné
vstupné z KOVÁK FESTU na dobročinné
účely. Výtěžek z akce byl věnován organizaci DIAKONII ČCE – středisku ROLNIČKA.
Helena Daňková
VZPOMÍNÁME { LADISLAV BORKOVEC }
10
VZPOMÍNKA
na Ladislava Borkovce
významného konstruktéra kovosvitského podniku
v Paříži v roce 1983 však má stroj MCSY
obrovský úspěch, stejně jako na dalších
výstavách, význam objevného stroje
pochopila i strana a vláda a v roce 1986
uděluje Ladislavovi Borkovcovi Státní
cenu Klementa Gottwalda.
Ladislav Borkovec by se v červnu 2015 dožil 89 let.
Narodil se v roce 1926 ve vesničce Slapsko u Mladé Vožice.
Odtud odchází už ve čtrnácti letech zkusit štěstí do světa.
Tím světem je nově vznikající Baťovo
Sezimovo Ústí II a jeho strojírny MAS.
Je přijat, jako jeden z mála vyvolených,
do nového učebního oboru, který nepřipravuje jen nové odborníky, soustružníky,
ale formuje i své učně v zocelené muže,
Baťovy mladé muže. Jejich desatero,
deset pravidel chování, Ladislav Borkovec
přejal bez výhrad a řídil se jim po celý svůj
dlouhý a bohatý život. Dokonale naplnil
i poslední, desáté pravidlo: Dbáš, aby
po tobě zůstala stopa celého člověka.
FORMUJE I SVÉ
UČNĚ V ZOCELENÉ
MUŽE
Po vyučení odchází do Prahy, aby zde
vystudoval s vyznamenáním průmyslovou strojnickou školu. Pak opouští vysoké
učení technické a v roce 1950 je nucen
nastoupit vojenskou službu. Aniž by se
do konce svého života dozvěděl proč,
je zařazen do Pomocných technických
praporů, kam zrůdná vládnoucí komunistická strana posílá za trest nepohodlné
osoby, nepřátele státu. Ladislav Borkovec
stráví tři dlouhé roky v ostravských
uhelných dolech, na nucených pracích v
městě Libavá a nakonec v Olomouci. Kvůli
neustálému bezdůvodnému protahování
vojny přichází o vytoužené místo ve výzkumném strojírenském ústavu v Praze. V
roce 1953 se konečně vrací domů, nastupuje do závodu MAS, se kterým už bude
spojen po celý život. Po celý život zůstane
věrný své práci, Sezimovu Ústí a hlavně
své milované Anně, která na něj trpělivě
léta čeká. Konečně přichází v lednu 1954
den svatební, který si manželé Ladislav
a Anna zopakují ještě znovu po šedesáti
letech, když v lednu 2014 spolu oslaví
diamantovou svatbu. V roce 1955 se jim
narodí syn Ladislav, o dva roky později
další syn Zbyněk a v roce 1965 i vytoužená
dcera Jana.
Ladislav Borkovec se stává významným
konstruktérem kovosvitského podniku, neustále zdokonaluje zde vyráběné
obráběcí stroje a hromadí zlepšovací
návrhy a autorská osvědčení. V sedmdesátých letech se Ladislav Borkovec
soustřeďuje na svůj nadčasový projekt
soustružnického obráběcího centra,
jeho výjimečnost bohužel není pochopena a Ladislav Borkovec musí o jeho
realizaci bojovat. Doma, na koleni, po
nocích sestavuje model svého vynálezu,
manželkou láskyplně nazývaný harapák.
Přesvědčí vedení továrny, ta jej vyrobí několik desítek kusů, není však schopná zajistit k němu i příslušné výpočetní
systémy, světový unikát na čas upadá
v zapomnění. Na strojírenském veletrhu
V roce 1987 odchází Ladislav Borkovec
do důchodu, může se naplno věnovat své
rodině, vnoučatům Štěpánovi, Markétě,
Barboře, Aleně a Janě. Neustále sleduje
dění ve své fabrice, aktivně organizuje
schůze bývalých mladých mužů baťovy
školy práce, sdružuje se s ostatními bývalými členy PTP a bojuje za odškodnění za zbytečně promarněné roky nucených
prací.
Ladislav Borkovec se roky věnuje i dalšímu svému koníčku - neúnavně pátrá
po svých předcích, podaří se mu pro své
potomky vytvořit rozsáhlý rodokmen rodiny Borkovcovy, sahající až do roku 1628.
V roce2013 dokončuje několikaleté studium na Univerzitě třetího věku, v květnu
promuje na Provozní fakultě Zemědělské
univerzity v Praze. Zanedlouho přichází
další splněný sen Ladislava Borkovce,
nový majitel KOVOSVITU navazuje na jeho
vynález a začíná vyrábět multifunkční
obráběcí centra, která vychází ze stroje
Ladislava Borkovce, a úspěšně je prodává do celého světa. Ladislav Borkovec je
oceněn jako nejlepší konstruktér dlouhodobé historie společnosti a jeho převratný
stroj MSCY je vystaven na strojírenském
veletrhu v Brně na podzim roku 2014. Pro
Ladislava Borkovce zde čeká i osobní setkání s řadou významných osobností světa techniky, kteří jej po zásluze označují
za fenomenálního českého konstruktéra.
Celoživotní dílo Ladislava Borkovce bylo
konečně plně doceněno.
ZDOKONALUJE
OBRÁBĚCÍ STROJE
Na sklonku života se ještě Ladislav
Borkovec dočká dvou pravnuků,
Jana a Tadeáše.
3. května roku 2015 umírá muž, který po
sobě zanechal stopu celého člověka. Může
být na sebe hrdý, stejně jako je na něho
hrdá celá jeho rodina, přátelé a známí.
A JAK ŠEL ČAS...
na kovosvitské konstrukci
Seriál pokračuje. Tentokrát jsme
oslovili mladého konstruktéra
Jakuba Sachra, který se s
námi podělil o své zkušenosti
z kovosvitské konstrukce.
Vy jste vystudoval Střední průmyslovou
školu strojní v Táboře. Do KOVOSVITU
MAS jste nastoupil hned po škole. Jaké
byly začátky?
Po dokončení studia jsem nastoupil jako
montér do KOVOSVITU MAS, kde jsem pracoval asi 1,5 roku. Poté jsem z KOVOSVITU
MAS odešel na pozici konstruktéra do firmy
zabývající se průmyslovou vzduchotechnikou a zhruba po 3 letech jsem se v roce
2011 vrátil zpět do KOVOSVITU MAS,
do strojní konstrukce jako referent stroje
MCU630V-5X. KOVOSVIT MAS jsem volil
hlavně z důvodů zázemí velké strojní firmy
nedaleko mého bydliště a také jsem měl
chuť více se přiblížit klasické strojařině.
Při změně zaměstnání je nejtěžší rychle si
osvojit standardy nové firmy a co nejrychleji se naučit to, kvůli čemu vás firma přijala. Já měl štěstí na nové kolegy, na fajn lidi,
kteří byli ochotní s čímkoliv poradit, proto
jsem neměl žádný zásadní problém.
POVOLÁNÍ
BY MĚLO
KAŽDÉHO
ALESPOŇ
TROCHU BAVIT
Vím, že nikdo není dokonalý, ale přesto,
jak byste si profesně i lidsky představoval
dobrého konstruktéra?
Myslím, že u každého zaměstnání je
nejdůležitější mít chuť do práce (i když ji
občas někdo chtě nechtě kazí) a povolání
by mělo každého alespoň trochu bavit.
Pak je samozřejmě potřeba mít odborné znalosti. V případě konstruktéra tedy
znalosti technické. Určitě je také dobré mít
jistý nadhled a bez emocí a věcně řešit
přicházející problémy, a to jak technické
(práce konstruktéra je z velké části o řešení
nestálých problémů), tak i ostatní.
Jakým směrem se ubírá české strojírenství
v oblasti obráběcích strojů, umíme držet
krok se světovými trendy?
Netroufnu si hodnotit celkový směr českého strojírenství, ale obecně asi platí, že se
vyrábí stále více hi-tech strojů, tedy strojů,
které mají více pohybových os (kvůli lepší
obrobitelnosti obrobku na jedno upnutí).
To platí i pro KOVOSVIT MAS. V posledních
letech také pozoruji výrazné investice do
zbrojního průmyslu, což je pro mě trochu
znepokojující.
Jaký vidíte prostor pro tým na kovosvitské
konstrukci v oblasti vývoje obráběcích strojů?
To, jaké stroje se v budoucnu budou
v KOVOSVITU MAS vyvíjet, záleží na vedení
firmy. V konstrukci by chuť do vývoje nových
strojů určitě byla, ale myslím, že by bylo
vhodné přijmout další konstruktéry a tím navýšit kapacitu konstrukce. Každopádně vývoj
nových strojů je vedením společnosti podporován a začíná se připravovat několik nových
projektů.
Iva Ruskovská
SERIÁL { KOVOSVITSKÁ KONSTRUKCE }
11
SERIÁL { ETIKETA }
12
COMMUNICARE
sdílet, radit se, šířit
„DŮVĚRU SI ZÍSKÁTE TAK, ŽE JSTE
PRŮHLEDNÍ, OTEVŘENÍ A DRŽÍTE SLOVO.“
Jack Welsch
Žijeme v komunitě — skupině lidí — a to nás vede ke stálé potřebě
vzájemné komunikace. Jejím základem je primárně předávání informací, ale pomocí komunikace vytváříme i své vztahy s ostatními lidmi, komunikace nám pomáhá adekvátně reagovat na různé
životní situace, v rámci komunikace sdílíme i své pocity a potřeby.
VERBÁLNÍ KOMUNIKACE
Verbální komunikací se rozumí vyjadřování pomocí slov prostřednictvím příslušného jazyka. V širším pojetí se do verbální komunikace zařazuje komunikace ústní i písemná, přímá nebo zprostředkovaná či živá nebo reprodukovaná.
Do různých komunikačních vztahů vstupujeme prakticky neustále. Přitom je třeba mít vždy na paměti, že důležitou součástí komunikace není jen obsah našeho sdělení, ale i forma, jakou tento
obsah předáváme. Dále musíme za každé situace zohledňovat
i ty, kteří jsou našimi komunikačními partnery - měli bychom se
snažit se do nich co nejlépe vžít, snažit se pochopit jejich postoje
a získat si jejich důvěru. Právě ta je důležitým předpokladem
úspěšné komunikace i v profesní sféře.
PÍSEMNÁ KOMUNIKACE
Písemná komunikace je zprostředkována písemnou formou ve formě rukopisu, strojopisu nebo na počítači. Písemná komunikace
vyžaduje zřetelnost, úplnost, stručnost, správnost a zdvořilost.
Písemná komunikace zahrnuje korespondenci (úřední dopis, osobní
a společenský dopis, životopis a motivační dopis, e-mail, SMS
a MMS zprávy), vizitky, odborné publikace aj.
KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI
Komunikační dovednosti zahrnují široké spektrum dílčích schopností a podstatně ovlivňují život každého jedince a zasahují do všech
oblastí jeho života. Pokud člověk ovládá umění komunikovat, je
ve většině případů i dobrým týmovým spolupracovníkem nebo
vedoucím. Umí efektivněji řešit problémy, řídit projekty i sám sebe.
Při komunikaci není důležité jen mluvení a řeč těla, ale velkou
roli hraje i naslouchání. Pro úspěšnou komunikaci je tedy nutné
zvládnout dobře poslouchání, aktivní naslouchání a kladení otázek.
Přestože je schopnost poslouchat považována za běžnou věc,
kterou každý umí, odhaduje se, že až 80 % lidí naslouchat neumí.
NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE
Neverbální komunikace bývá také označována jako řeč těla,
nonverbální anebo mimoslovní komunikace. Znamená proces
dorozumívání s neslovními prostředky. Z výzkumů vyplývá, že
neverbální komunikace je při komunikaci mnohem důležitější než
verbální komunikace.
„NAUČ SE POZORNĚ POSLOUCHAT, CO ŘÍKÁ DRUHÝ,
A ZE VŠECH SIL USILUJ VCÍTIT SE V MYŠLENÍ MLUVÍCÍHO.“
Marcus Aurelius
NEVERBÁLNÍ KOMUNIKACE SE DĚLÍ NA:
• kinezika – zaměřenou na sledování pohybů celého těla,
• gestika – zaměřena zejména na pohyby a postavení prstů, paží,
nohou a hlavy,
• mimika – zaměřena na pohyby obličejových svalů,
• vizika – zaměřena na pohyby očí, víček, obočí, oční kontakt,
• haptika – zaměřena na význam doteků,
• proxemika – zaměřena na význam vzdáleností,
• posturologie – zaměřena na postoje a pozice celého těla.
EMPATIE
Empatie neboli schopnost vcítit se je schopnost a ochota porozumět druhým lidem, pochopit jejich jednání, chování, záměry, potřeby, pocity a myšlenky a vztahy mezi nimi. Empatie tvoří základ
komunikačního chování. Bez této schopnosti se špatně získává
důvěra druhých lidí, bez které s nimi nejde spolupracovat.
ÚSKALÍ LIDSKÉ KOMUNIKACE
V lidské komunikaci často nacházíme nejeden problém. Setkáváme
se s nedorozuměním, která jsou způsobena tím, že každý vnímáme věci jinak a každý si je vysvětlujeme po svém. Následuje další
období, kdy přemýšlíme nad tím, co nám chce druhý říci, či jestli
nás správně pochopil
"V LIDSKÉ KOMUNIKACI NEZAČÍNÁ TRAGÉDIE TEHDY, KDYŽ SI
ŠPATNĚ VYKLÁDÁME SLOVA, ALE KDYŽ NEROZUMÍME MLČENÍ."
Henry David Thoreau
Uvedený citát může poukazovat na stav, když jedna strana rezignuje
a již se dále neangažuje v komunikaci. Nejčastější důvody jsou neopodstatněné předsudky a různé postoje jednoho účastníka komunikace - „Nemá to smysl, nechápe mě, to by nevyšlo atd.“ Druhý účastník
pak tápe a nerozumí myšlenkovým pochodům svého partnera.
PRO ZLEPŠENÍ KOMUNIKACE SI MŮŽEME ODPOVĚDĚT NA NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY:
1. Jaké jsou mé slabiny a silné stránky v dorozumívání s druhými?
2. Proč reaguji nepřiměřeně na dané téma rozhovoru?
3. Co všechno vkládám do procesu komunikace, jak mohu přispět
ke zlepšení komunikace?
4. Proč je tak těžké naslouchat někomu či hovořit s někým?
5. Jak moc mi záleží na komunikaci s ostatními?
Když se budeme snažit nad těmito otázkami přemýšlet nebo je
porovnáme s někým dalším, můžeme si tak objasnit několik podstatných aspektů vzájemného porozumění a jeho úskalí. Většinu pravidel,
jak úspěšně komunikovat, lze shrnout do dvou slov: klid a vstřícnost.
„PŘÍMÉ JEDNÁNÍ PATŘÍ MEZI PRVOTNÍ PODMÍNKY ÚSPĚCHU! AVŠAK JENOM DOBRÝ ČLOVĚK MŮŽE JEDNAT PŘÍMO, A POUZE DOBROU, VŠEM UŽITEČNOU PRÁCI MOŽNO KONATI PŘED CELOU VEŘEJNOSTÍ. PŘÍMÉ, PROSTÉ
JEDNÁNÍ BUDÍ V LIDECH VŠECHNY DOBRÉ INSTINKTY. JEDNÁŠ-LI OTEVŘENĚ S ÚMYSLEM POSLOUŽIT LIDEM, TVŮJ ÚSPĚCH JE NEODVRATNÝ.“
Tomáš Baťa
ÚSPĚŠNÁ KOMUNIKACE — K ZAMYŠLENÍ:
— Nemusím souhlasit se všemi názory, ale mohu je respektovat.
— Základem komunikace je dialog, dialog = výměna, jednání rovnocenných partnerů.
— Více naslouchat než mluvit, umět se ptát. Nepoučovat, nevychovávat, nemoralizovat – pozor na postoj „superučitele“.
— Zpětná vazba – zajímat se, reagovat na podněty protějšku, kontrolovat, zda si rozumíme.
— Tón hlasu a výraz obličeje jsou často výmluvnější i významnější
než všechna slova.
— Projevy nedůvěry a nepřátelství automaticky vyvolávají
zase nedůvěru a nepřátelství.
— Klást otázky znamená vést
dialog, který musí být přínosem pro obě strany.
— Monolog = diktát.
— Klíčové je umění být sám
sebou /autentičnost/– nepovyšovat se ani nepodlézat,
nehrát si na někoho, kým
nejsme.
— Nikdo nejsme 100% pohotoví,
všichni chybujeme – každému
ale pomůže příprava předem.
… NENÍ TAK DŮLEŽITÉ, CO ŘÍKÁME, ALE CO OSTATNÍ SLYŠÍ …
ZDROJ: 1. VYMĚTAL, Jan. Průvodce úspěšnou komunikací
2. PETERS-KÜHLINGER, Gabriele. JOHN, Friedel. Komunikační a jiné "měkké" dovednosti
Iva Říhová
VELETRHY
Metalloobrabotka 2015
Moskva
Ve dnech 25.-29. 5. 2015 se v Moskvě
konal jeden z největších mezinárodních
strojírenských veletrhů Metalloobrabotka
2015. Náš společný podnik MTE KOVOSVIT
MAS vystavil celkem 5 strojů (MASTURN
550, MCV1000 5AX POWER, SP430
MC s robotem, MCU700VT-5X SPRINT
a MULTICUT630). Největší zájem ze strany
návštěvníků byl o exponát MCV1000 5AX
POWER. Tento stroj byl vybaven ruským
CNC řídícím systémem MECHATRONIKA.
Na stroji se reálně obrábělo. Team
MTE KOVOSVIT MAS v tomto projektu
odvedl velmi kvalitní práci a je zřejmé,
že tento stroj má na trhu značný potenciál. Naši expozici navštívila i delegace
z Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou přivítal předseda představenstva pan
František Komárek. Obchodní zástupci
z MTE KOVOSVIT MAS se plně věnovali
návštěvníkům a prezentovali naši společnost jako úspěšného výrobce kvalitních
obráběcích strojů.
Kristýna Pospíchalová
VYSTAVUJEME { METALLOOBRABOTKA }
13
VYSTAVUJEME { HANNOVER MESSE, CIMT }
14
VELETRHY
Hannover Messe 2015
ale je to z důvodu strategie (je velké riziko
mít pouze jedno modelové zařízení odlitků
pouze v jedné slévárně a jak jistě všichni
víte, i KOVOSVIT MAS nechává vlastní
odlitky odlévat v čínské slévárně. I v našem
případě se jedná o strategický důvod - více
kapacit pro externí zákazníky a v případě
nedostatku práce KOVOSVIT MAS může
odlévat vše pro vlastní výrobu "doma").
I letošní ročník byl podpořen 120.000,- Kč,
které poskytla Česká hospodářská komora
(podpora "de minimis"). Tato částka pokrývá podstatnou část nákladů, ale skutečnost, že tato podpora nebyla do poslední
chvíle garantována, ovlivnila čtvrtinový
pokles českých vystavovatelů v porovnání
s rokem 2014. Kvůli získání této podpory
byl stánek KOVOSVIT MAS stejně jako v
posledních ročnících součástí společné
české expozice.
I v letošním roce se společnost KOVOSVIT
MAS zúčastnila strojírenského veletrhu
Hannover Messe, na kterém svá výrobní
portfolia představilo celkem 6.500 vystavovatelů (oproti r. 2014 nárůst o 30 %) ze
70 zemí světa (což je naopak o 30 % pokles
oproti r. 2014). Letošní ročník veletrhu
je tak z pohledu počtu vystavovatelů,
vystavovatelských zemí, tak i návštěvníků
(220 000) možno srovnávat s rokem 2013,
z čehož se dá usuzovat, že pokles v roce
2014 byl spíše nečekaným výkyvem než
trendem.
Během letošního ročníku proběhlo
na stánku celkem 59 konkrétních jednání,
a to jak se stávajícími, tak i potencionálními zákazníky z Německa, ze Švýcarska,
Rakouska, Slovinska, Itálie, atd.
Samozřejmě proběhla i jednání s našimi
konkurenty, kteří se rovněž tohoto veletrhu
zúčastnili, mezi nimi byli zástupci slévárny
Dolní Benešov (nyní slévárna RKL), Kuřim
i náš největší konkurent z Čelákovic, u kterého podstatná část našich zákazníků odlévá odlitky. Není to z důvodu, že by KMAS
nebyl schopen zajistit kompletní potřebu,
Účast na letošním ročníku pro nás byla
tak trochu s otazníkem, neboť se v tomto
roce koná i slévárenský veletrh GIFA
ve Düsseldorfu, což je největší slévárenský
a kovárenský veletrh, který je realizován
pouze jednou za 4 roky. Nakonec bylo
rozhodnuto, že veletrhu GIFA se zástupci
slévárny zúčastní pouze jako návštěvníci.
Následně pak budeme jednat s našimi konkurenty (např. slévárna RKL a nebo Uxa),
kteří se veletrhu zúčastní jako vystavovatelé, a hodnotit efektivitu účasti na veletrhu. Na tomto základě pak bude rozhodnuto o prezentaci naší firmy i na veletrhu
GIFA za další 4 roky.
Jakub Rak
CIMT 2015 Peking
Ve dnech 20. – 25. 4. 2015 se v čínském
Pekingu konal mezinárodní strojírenský
veletrh CIMT 2015. Společné expozice
České republiky se účastnily například firmy KOVOSVIT MAS, TOS Varnsdorf, TOS
Hulín, ŠKODA MACHINE TOOL a další. Náš
stánek o rozloze 42 m2 měl velkou
návštěvnost a za účasti obchodního
ředitele a našeho obchodního partnera probíhalo mnoho důležitých jednání
s koncovými zákazníky. Prezentovala se
značka KOVOSVIT MAS, a.s. a samozřejmě
celkové portfolio strojů. Největší zájem byl
o pětiosá obráběcí centra a stroj ROLLER.
Na našem stánku proběhlo i jednání s naším indickým partnerem o dodávce strojů
MULTICUT500 a 630. Českou expozici
navštívil i ministr průmyslu a obchodu pan
Jan Mládek, který si prohlédl i náš stánek
a byly mu prezentovány obchodní aktivity
naší společnosti na čínském trhu.
Kristýna Pospíchalová
15
NA KÁVĚ { ... ROZHODNĚ TO Z MÉHO POHLEDU UTUŽUJE KOLEKTIV }
NA KÁVĚ
s uměleckou vedoucí
MAS DANCE
Hankou Stehlíkovou
Největším úspěchem pro ni je, že stále tancuje
a její koníček je i její prací. Komu se to podaří?
Jak vzpomínáte na své taneční začátky?
Začínala jsem ve 12 letech v dětském
tanečním klubu. Do 16 let jsem neměla moc
štěstí na tanečníky, buď jsem neměla žádného, nebo u tance nevydrželi. Já jsem však
vytrvala a v 16 začala tancovat s o 6 let
starším a již zkušeným tanečníkem Petrem
Šímou. Od začátku jsem ho musela přemlouvat, abychom zkusili tančit závodně.
Nakonec to vyšlo a my si vytančili v obou
kategoriích – standardních i latinsko-amerických tancích v ČR tu nejvyšší třídu.
ZAČÍNALA JSEM
VE 12 LETECH
Koníček se Vám stal povoláním, úspěšně
podnikáte. Jak se Vám daří v takovém
byznysu uspět?
Před 4 lety jsem dostala nabídku na možnost zrekonstruování 1. patra bývalého
Hotelu Grand, kterou jsem přijala. A před
3 lety jsme otevřeli naše taneční studio.
Ke spolupráci jsem si přizvala přátele
a vzniklo z toho Studio Grand, kde máme
kromě tanečního a cvičebního sálu také
obchod s taneční obuví, společenskými
šaty a sportovním oblečením, kadeřnictví, kosmetiku a masáže. Skupiny u nás
vznikají na základě zájmu. Nyní nabízíme
tanec pro děti od 3 let až po dospělé.
Různé styly, věkové i výkonnostní kategorie, balet, street dance, disco, moderní
tance, společenský tanec a pole dance.
V současné době máme téměř 100 členů.
Jsem moc ráda také za lektory. Jsou to
skvělí profesionálové a stále se vzdělávají.
Také si najímáme TOP profíky z ČR. Tak třeba Pole dance u nás vyučuje Lucie Šimková
– mistryně ČR v Pole dance z roku 2013.
Do tohoto druhu sportu se zamilovalo
hodně děvčat, včetně našich dvou malých
tanečnic společenského tance, které neměly partnera. Rok s Luckou trénují a obě
se letos dostaly na Mistrovsví ČR v Pole
sportu. Jedna bohužel musela ze zdravotních důvodů odstoupit. Druhá, 12letá Bára,
skončila v této soutěži na 2. místě a nominovala se na mistrovství světa v Londýně.
Z nich jsem úplně nadšená.
kroky. MAS DANCE je toho příkladem. Páry
i jednotlivci se vzájemně povzbuzují a učí
se. Není to finančně náročné. Nemusíte si
kupovat drahou výstroj, pronajímat drahé
haly apod. Stačí Vám k tomu boty, hudba
a chuť. S MAS DANCE to začalo módní
přehlídkou, kdy v roli modelů a modelek
byli zaměstnanci firmy. Další rok už vymysleli, že se chtějí učit tančit. To bylo velmi
náročné, protože se chtěli v krátké době
naučit víc tanečních stylů. To jsem si myslela, že nic lepšího už nemůžeme vymyslet.
Po jejich výkonu na plese byla laťka hodně
vysoko. A přece. Letos přišli znovu. A byla
z toho salsa. To je nádherný tanec, který
se dá tančit jednotlivě, v páru i ve skupině.
S nimi je na tréninku vždy zábava. Hlavně
díky Martinu Makovcovi, který nás i při tvrdém tréninku vždy rozesmál. S vystoupením se představili na firemním plese a další
firemní akci.
Iva Ruskovská
ZÚČASTNILA SE
PRESTIŽNÍCH
SOUTĚŽÍ
V současné době jste mimo jiné i uměleckou vedoucí tanečního souboru MAS
DANCE. Jak se díváte na takové firemní aktivity a jak se Vám s MAS DANCE
pracuje?
S nimi je to úplně skvělé. Myslím, že velké
firmy si zaslouží takové aktivity. Rozhodně
to z mého pohledu utužuje kolektiv. Jsme
otevřeni každému, kdo má zájem. Tanec
je forma aktivní relaxace. Zapomenete
na práci a vše okolo, protože se musíte
soustředit na hudbu, partnera a taneční
Hanka Stehlíková
S tancem začínala ve 12 letech a aktivně se mu věnuje již 28 let. Se svým
tanečním partnerem Petrem Šímou
se účastnila prestižních soutěží
v Německu, Rakousku, Švýcarsku,
včetně 14denního tanečního maratonu
v Kanadě.
Pár si vytančil mezinárodní třídu
ve standardních i latinsko-amerických
tancích, v kombinaci obou kategorií
tanců byl na 6. místě na Mistrovství ČR,
ve standardních tancích tančili několik
let nejvyšší taneční soutěž
– tzv. taneční ligu.
LIDÉ { ZDENĚK SOLDÁT — AMATÉRSKÝ ASTRONOM }
16
KOVOSVIT MAS JE PLNÝ
ZAJÍMAVÝCH LIDÍ
Zdeněk SOLDÁT – amatérský astronom
chodili do antikvariátu pro starší knížky,
stavěli si z brýlových čoček malé dalekohledy s průměrem objektivu pouhých
56 a 63 mm, já měl navíc i dvoumetrový
dřevěný dalekohled, sice se špatnou
světelností a vadami, ale kresba kráterů
na Měsíci, planet, hvězdokup a mlhovin
byla zdařilá. Mezitím jsme chodili k panu
Vonšovskému na hvězdárnu do Tábora
a na hvězdárnu v Sezimově Ústí k panu
Peštovi. V Táboře nás kolega Vonšovský
kromě pozorování oblohy v přezářeném
městě často procvičoval v suchopárných
nebeských souřadnicích, což se mi později
hodilo při přednáškách na hvězdárně
v Sezimově Ústí. Táborská hvězdárna,
mimochodem třetí nejstarší hvězdárna
v Čechách, prošla v nedávné době rozsáhlou rekonstrukcí, takže všem zájemcům
o astronomii upřímně doporučuji její návštěvu. S poznáváním vesmíru od počátku
přišel zájem i o sci-fi literaturu a film. Moje
domácí sci-fi knihovna čítá desítky knih,
především od autorů jako Artur Clarke
či Issac Asimov a ukazuje, co bylo, je
a nejspíš nás v budoucnosti čeká, neboť již
dávno žijeme dobou sci-fi.
Při zákresu Slunce na hvězdárně v Sezimově Ústí.
Zdeňku, jak dlouho pracuješ
v KOVOSVITU a na jakém úseku?
Do firmy KOVOSVIT, kde pracuji čistého
času 24 let, jsem přišel z finančních důvodů z místní truhlářské firmy v roce 1982.
Tehdy firma hledala jeřábníka na tlučicí
věži za slévárnou a já jsem později této
práci úplně propadl. Je to, jako když
sednete za volant auta a pocítíte, že jste
ve svém živlu.
Tvým koníčkem jsou hvězdy a vesmír. Kdy
jsi jejich kouzlu propadl?
Zájem o vesmír a astronautiku u mě
nastal přibližně ve 14 letech, tedy v době,
kdy astronomická literatura na pultech
obchodů byla vzácná. Rovněž dalekohledy nebyly oproti současnosti k sehnání.
Předtím ustala výroba vynikajících obřích
triedrů Binar 25x100, kterým např. doc.
Mrkos z hvězdárny Kleť objevil svých
9 komet. Jako kluci jsme v 70. letech
PRO KAŽDÉHO
ASTRO-AMATÉRA
JE ÚSPĚCHEM
OBJEVIT JIŽ
OBJEVENÉ
Pro každého astro-amatéra je úspěchem
objevit již objevené. U mne to byly např.
dvě komety - jedna již tehdy půl roku
známá. V roce 1975 jsem před odjezdem
do práce zahlédl a druhý den ve 4 hodiny
ráno, kdy byla ještě větší tma, pozoroval
kometu století West s chvostem v délce
neuvěřitelných 120°, tedy přes půl oblohy.
Dnes se sotva ví, že KOVOSVIT v r. 1984
zajistil technologii pro výrobu složitých
součástí gyroskopu pro automaticky
stabilizovanou plošinu A-SP-6 pro ruské
kosmické sondy Vega 1 . a 2 pro výzkum
Venuše a Halleyovy komety (VEnera
–GAley). Obě součásti byly vyráběny
z titanu. Sondy se ke kometě v roce 1986
přiblížily na vzdálenost 8,5 tis. km. Ve vesmíru zabloudíte lehce, takže naši odvedli
super práci. Viz: http://mek.kosmo.cz/
sondy/rusko/vega/
Co je v astronomii tvou specializací? Četl
jsem o zakreslování sluneční fotosféry
metodou projekce, přibliž to čtenářům.
Od roku 1981 jsem měl volnou ruku k veškeré činnosti na hvězdárně. Popularizace
astronomie a příbuzných věd, tedy šíření
poznatků z astronomie, byla úkolem každé amatérské hvězdárny všude v ČSSR.
Stejně jako v jiných oborech zde amatérští nadšenci prezentovali a předávali
poznání široké veřejnosti a školám. Co mi
však na hvězdárně chybělo, byla odborná činnost. Osvětlení města zhoršuje
pozorování nočních objektů, proto jsem
zavedl sledování denní hvězdy - Slunce.
Jde o téměř každodenní kresby slunečního
povrchu, tedy skvrn a mračen fakulových
polí ve fotosféře. V té době již v oboru pozorování Slunce pracovalo přes 25 hvězdáren a soukromých stanic, které dokázaly pokrýt území státu 360 dny slunečního
svitu. Jiné hvězdárny pracují na pozorování zákrytů hvězd Měsícem a asteroidy,
proměnných hvězd nebo meteorickou
astronomií. Ještě za pana Pešty a podpory
pozdějšího vedoucího hvězdárny, pana
Hartmana a díky setkání s RNDr. Křivským
ze sluneční sekce Astronomického ústavu
v Ondřejově jsem v roce 1982 zahájil
sledování Slunce metodou projekcí, při níž
jsou trvale zaznamenávány změny na slunečním povrchu. Vyšší skvrnová aktivita
určuje pravděpodobnost výskytu erupcí
a v podobě záření může mít negativní
vlivy na Zemi (mozkově-cévní nemoci,
myokard, zmizení rádiového spojení z důvodu náhlé průzračnosti ionosféry, kolaps
energetických sítí a jevů). V této době jsem
pořádal i astronomicko-kosmické výstavy
k různým výročím, na které jsem zval
pravidelně za značného zájmu veřejnosti
dr. Křivského, o světových dalekohledech
u nás přednášel optik největšího 2m
dalekohledu doc. J. Zicha z ČVUT, novinář
ing. Pacner (ET-civilizace, astronautika),
často k nám jezdí dr. Grygar z FzÚ AV
a čestný člen naší hvězdárny (TV -Okna
vesmíru dokořán).
Letošní rok je rokem 3. výročí astronomických milníků v Sezimově Ústí. Můžeš
nám doporučit něco, co nebylo popsáno
v programu oslav hvězdárny F. Pešty?
K 50. výročí provozu hvězdárny bych
rád, aby se obyvatelé planetky č. 26971
Sezimovo Ústí a planetky č.21682
Peštafrantišek letos v říjnu opět setkali s astronomem a přítelem dr. Jiřím
Grygarem, který je široké veřejnosti
známý z mnoha televizních i rozhlasových
pořadů, např. Meteor.
Vím o tobě, že dalším tvým koníčkem je
cyklistika a že i tuto aktivitu jsi dokázal
skloubit s astronomií. Dokážeš našim
čtenářům toto propojení zdánlivě nesouvisejících oborů nějak osvětlit?
V roce 1983 jsme obdrželi na hvězdárnu dopis podepsaný dr. Grygarem
a dr. Hollanem, astronomem z HaP v Brně,
který byl vlastně pozvánkou na cyklistickou expedici po hvězdárnách. A letos
nás čeká již 32. ročník tohoto Ebicyklu.
Od r. 1984 objíždíme o prázdninách,
v období kolem měsíčního úplňku různé
OSVĚTLENÍ
MĚSTA
ZHORŠUJE
POZOROVÁNÍ
NOČNÍCH
OBJEKTŮ
hvězdárny (7 etap, cca 600km), přičemž
střídáme Čechy, Moravu, Slovensko, občas s krátkými výlety do Šengenu. Mnohé
hvězdárny jsme navštívili několikrát.
linkářství, poezii, japonskou poezie haiku
a už od školních let sleduji zahraniční politiku, která je ukazatelem toho, jak vývoj
planety může probíhat.
A nesmím zapomenout ani na svůj další
koníček, kterým je hudba. Kromě klasické
hudby poslouchám i hudbu typu pop,
bluegrass-country, rock, zajímá mě i hudba a život východních kultur a původních
národů (indiáni, aboriginci aj.). Dále se
zajímám o duchovní a náboženské proudy
planety (zen), mystiku, čajovnictví, by-
Můžeš se s námi na závěr našeho rozhovoru podělit o své životní krédo nebo
moudrost, kterou se řídíš?
Pozemské krédo: „Nezávidím, ale přeji.“
Vesmírné krédo: „Chraňme planetu
Zemi. Nechovejme se jak šílená posádka
kosmické lodi ve vesmíru, která se snaží
probít ven. Jiná Země není.“
Za zajímavý rozhovor děkuje Míra Lazar
Z úplného zatmění Slunce u Balatonu v r. 1999.
Se Světoběžníkem Víťou Dostálem v rodném Hlubočci.
— Letní grilování
— Západ / východ slunce
— Krása vodních toků
Fotografie posílejte do 4. 9. 2015
na email [email protected], do předmětu napište „FOTOSOUTĚŽ“.
Podmínky účasti v soutěži: Každý zaměstnanec se může zúčastnit pouze
jedním snímkem. Ke každé fotografii musí být přiložen popis: místo, datum pořízení,
stručný (nejlépe vtipný) komentář. Minimální velikost fotografie: 1800x1200 pixelů.
Letní g
rilován
í
Východ slunce
Krása vod
ních toků
LIDÉ { ZDENĚK SOLDÁT — AMATÉRSKÝ ASTRONOM }
17
18
SPONZORUJEME { SPORT – KULTURA – FILANTROPIE }
SPORT
FC MAS Táborsko
fotbal
TJ Spartak MAS Sezimovo Ústí
hokej
HOCKEY CLUB TÁBOR, o.s.
plavání
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA Tábor,
plavecký oddíl
atletika
TJ Vodní stavby Tábor,
oddíl atletiky
KULTURA
Táborská setkání
Festival vína
XXIV. Reprezentační slavnosti piva
Maturitní a jiné plesy
Sponzorujeme
Festival Pacovský poledník
Národní slavnosti „Jan Hus - Evropan nové doby“
FILANTROPIE
Cheiron T, o.p.s.
Fokus Tábor
Domácí hospic Jordán, o.p.s.
Asociace pomáhající lidem
s autismem Jižní Čechy, o. s.
Denní a týdenní stacionář Klíček
PROJEKTY A SPOLKY ZAMĚSTNANCŮ
FK Rašelina Soběslav
www.kovosvit.cz
www.masmachinetools.com
Táborská florbalová liga – tým Tazmanů
Leteckomodelářský klub v Sezimově Ústí
TJ Sokol Tábor, oddíl judo
TJ SILON Sezimovo Ústí, oddíl kuželky
Taneční studio M. Cheníčkové
KALENDARIUM
2015
DATUM
AKCE / VELETRH
14. - 18. 9. 2015
MSV Brno, Česká Republika
30.9. - 2. 10. 2015
TOOLEX Sosnowiec, Polsko
5. - 10. 10. 2015
EMO Milano, Itálie
22. 10. 2015
Den HEIDENHAIN v KOVOSVIT MAS
5. 11. 2015
Den SEMACO v KOVOSVIT MAS
19. 11. 2015
Den NESKAN v KOVOSVIT MAS
27. 11. 2015
Den TAEGUTEC v KOVOSVIT MAS
27. 11. 2015
Mikulášská, akce pro zaměstnance
MSV Brno
14. – 18. 9. 2015
Navštivte expozici společnosti KOVOSVIT MAS, a.s.
na MSV Brno: Pavilon P / Stánek č. 131
Budoucnost má své jméno – KOVOSVIT MAS
Vlastní slévárna
MAS Hydro
Obchodní zastoupení ČR a SR
Obchodní manažer
prodeje strojů
Plzeňský kraj,
Karlovarský kraj
Středočeský kraj,
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
DANIEL HORSKÝ
VÁCLAV ŠTĚDRONSKÝ
LADISLAV SEDLÁČEK
M: +420 775 876 604
T: +420 381 632 261
[email protected]
M: +420 602 114 632
[email protected]
M: +420 777 433 622
[email protected]
M: +420 724 256 505
[email protected]
Pardubický kraj,
Hradec Králové
Kraj Vysočina
Jihomoravský kraj
JIŘÍ HEJHAL
JAROMÍR LAHODNÝ
MICHAL HORÁČEK
M: +420 606 754 953
[email protected]
M: +420 724 353 387
[email protected]
Slovenská republika
– západ
Slovenská republika
– východ, střed
MIROSLAV KRIŽAN
IVAN BENKO
M: +421 918 990 199
[email protected]
M: +421 915 851 567
M: +420 775 886 988
[email protected]
Zlínský kraj
PAVEL ŠIŠÁK
M: +420 774 273 512
[email protected]
ZDENĚK ŠTEDRONSKÝ
Moravskoslezský kraj,
Olomoucký kraj
MAREK PECHAL
M: +420 602 515 323
[email protected]
[email protected]
Obchodní zastoupení svět
Anglie, Francie,
Skandinávie
PETR SCHORNÍK
M: +420 775 856 612
T: +420 381 632 552
[email protected]
Itálie, Španělsko,
Portugalsko, Maďarsko,
Rumunsko, Slovinsko,
Bulharsko, Balkánské země
PAVEL ČEJKA
M: +420 776 484 933
T: +420 381 632 573
[email protected]
Rusko a státy SNS
Rusko
ANZHELIKA YUDINA
OLHA SHYMANSKA
M: +420 775 876 620
T: +420 381 632 507
[email protected]
M: +420 775 444 618
T: +420 381 632 363
[email protected]
Amerika, Afrika,
Turecko, Indie
Čína, Asie
ZBYNĚK SABINIOK
M: +420 724 256 504
T: +420 381 632 751
[email protected]
M: +420 775 875 118
T: +420 381 632 624
[email protected]
JAN CHYNA
Obchodní zastoupení slévárna
Obchodní ředitel
JAN KOČVARA
M: +420 724 217 177
T: +420 381 632 504
[email protected]
Prodejce
německy mluvící země
Prodejce ČR, SR
JAKUB RAK
M: +420 602 578 227
T: +420 381 632 519
[email protected]
M: +420 721 068 461
T: +420 381 632 537
[email protected]
OLGA ŤOUPALOVÁ
MAS HYDRO | divize hydroenergetiky a hydrotechniky
Vedoucí oddělení
OBCHOD MAS HYDRO
Manažer exportního
prodeje
FRANTIŠEK FIŠER
M: +420 775 441 778
T: +420 381 632 294
[email protected]
[email protected]
Referent
OBCHODU MAS HYDRO
DAVID VAŇURA
M: +420 777 362 420
T: +420 381 632 384
[email protected]
[email protected]
SERVISNÍ CENTRUM MAS, HOT LINE, NÁHRADNÍ DÍLY:
T: +420 381 74 74 74 | příjem požadavků: www.kovosvit.cz/servis/
KONTAKTY
19
VÝROBNÍ PROGRAM
Horizontální
MCH Line
Portálová
MMC Line
MCV Line
Vertikální
OBRÁBĚCÍ CENTRA
MCV 754 ; 1016 QUICK
MCV 750
MCV 1000
MCH 500
MCH 630
MCH 800
MCV 1270
MMC 1500
MCV 1000 5AX
MCU 700V[T]-5X
MULTICUT 500i
MULTICUT 630
MCU 1100V[T]-5X
MULTICUT
Multifunkční
Vertikální
MCV-MCU Line
5–OSÁ A MULTIFUNKČNÍ OBRÁBĚCÍ CENTRA
SP Line
MASTURN Line
SP 280
SP 430
MASTURN 550i
MASTURN 820i
SPH 50
ROLLER
Soustružnická
centra
Speciální
technologie
Hrotové
soustruhy
CNC SOUSTRUHY
ROLLER 2800
VYDÁVÁ:
KOVOSVIT MAS, .a.s. | náměstí Tomáše Bati 419 | 391 02 Sezimovo Ústí | IČ: 260 47 284
KONTAKT:
+420 381 632 351 | E: [email protected]
REDAKČNÍ RADA: Renata Vaňková, Martin Volný, Milena Filipová, Miroslav Lazar, Gabriela Jeřábková, Ladislav Dostál, Iva Ruskovská, František Veselý, Kristýna Pospíchalová, Jan Chyna
REGISTRACE:
/kovosvit
MK ČR E 17608
/kovosvit.mas

Podobné dokumenty

Stáhnout - KOVOSVIT MAS, as

Stáhnout - KOVOSVIT MAS, as připravuje: Gabriela Jeřábková / personální manažer

Více

Stáhnout - KOVOSVIT MAS, as

Stáhnout - KOVOSVIT MAS, as škol. KOVOSVIT MAS byl i letos partnerem soutěže v oblasti programování CNC strojů. Studenti dostali jako zadání výkres, na základě kterého museli připravit odpovídající program. Vyhodnocení soutěž...

Více