Vnitřní strana letáku

Komentáře

Transkript

Vnitřní strana letáku
Mezinárodní letní klavírní
kurzy
Pražské konzervatoře 2009
jsou otevřeny všem zájemcům od 11 let věku
výše (od roku narození 1998), žákům
i pedagogům ZUŠ, studentům konzervatoří
i vysokých škol, amatérům i profesionálům,
aktivním i pasivním účastníkům. Jsou součástí
projektu komplexní péče Pražské konzervatoře
o mladé talentované klavíristy, který zahrnuje
soutěžní přehlídku laureátů klavírních soutěží
od 12-18 let Mladý klavír Pražské konzervatoře,
samostatný koncert laureátů této přehlídky
a jejich následnou aktivní účast na letních
mistrovských kurzech. Ta je jim díky podpoře
sponzorů
poskytována
zdarma
(letos
5 vybraných výjimečných talentů). Těmto
laureátům i všem ostatním aktivním účastníkům
se v pěti garantovaných lekcích tohoto
desetidenního intenzivního kurzu dostane plné
péče
špičkových
klavírních
pedagogůkoncertních umělců a jejich nově nabyté
zkušenosti mohou být zúročeny vystoupením na
některém ze tří veřejných koncertů na závěr
kurzů. Všichni registrovaní účastníci mohou
volně navštěvovat lekce všech lektorů, aktivní
účastníci budou mít denně k dispozici cvičné
hodiny. Každý účastník (i pasivní) obdrží
na závěr certifikát o absolvování kurzů.
Partner Pražské konzervatoře
a hlavní sponzor projektu
Avo Kouyoumdjian, profesor klavíru a komorní hry
na Universität für Musik und darstellende Kunst
ve Vídni, spoluzakladatel a vedoucí
Institutu Josepha Haydna pro komorní
hudbu a speciální ansámbly na téže
škole, iniciátor a zakladatel tamější
Mezinárodní
Haydnovy
soutěže
v komorní hře. Sám tuto školu
vystudoval pod vedením takových
pedagogů jako byli Dieter Weber,
Noel Flores, Alexander Jenner a Georg Ebert.
Ve studiu pak pokračoval u Djanko Ilieva, Stanislawa
Neuhause a Alice Kezeradze Je laureátem prestižních
klavírních soutěží, mj. vítězem 6. Mezinárodní
Beethovenovské soutěže ve Vídni 1981. Jako špičkový
sólista i komorní hráč vystoupil v mnoha
renomovaných koncertních sálech Evropy, USA,
Kanady a Japonska. Je vyhledávaným členem porot
velkých mezinárodních soutěží a často zván k vedení
master-classů na univerzitách v Evropě a v Japonsku.
Jeho nahrávky dobře dokumentují jeho umění jako
sólového pianisty i komorního hráče.
www.mdw.ac.at/ijh/eavo.htm
Martin Kasík, působící pedagogicky na Pražské
konzervatoři od r. 2008, je jedním z nejvýraznějších
českých
klavíristů
současnosti.
Vystudoval AMU v Praze pod
vedením prof. Ivana Klánského a své
vzdělání si rozšířil u Lazara Bermana,
Christiana
Zachariase,
Garricka
Ohlssona a Paula Badury-Skody. Je
vítězem
mnoha
domácích
i mezinárodních soutěží, mj. soutěže
Pražského Jara 1998, Young Concert
Artists New York 1999, je držitelem ceny Davidoff
Prix 2000 pro nejlepšího českého interpreta do 28 let
v oblasti klasické hudby a Ceny Harmonie pro
nejúspěšnějšího mladého umělce za rok 2002.
Koncertuje v prestižních sálech Evropy, USA
a Japonska, spolupracuje s renomovanými orchestry
a dirigenty, je i vyhledávaným komorním partnerem.
Nahrává pro Arco Diva a Supraphon.
www.martinkasik.com
Milan Langer je pedagogem Pražské konzervatoře
od roku 1998, v současnosti vedoucím jejího
klavírního oddělení. Během svých
studií na Pražské konzervatoři
a AMU v Praze
u prof.
Valentiny
Kameníkové
si
doplňoval svoje vzdělání na
mistrovských kurzech u Františka
Raucha (Weimar) a Guida
Agostiho (Siena). Je laureátem a úspěšným
účastníkem celé řady prestižních domácích
i mezinárodních klavírních soutěží. Patří mezi přední
české hudební interprety, spolupracuje s významnými
sólisty a komorními ansámbly. Vystupoval ve většině
zemí Evropy, v Americe, Japonsku, Jižní Koreji aj.
Od roku 1994, kdy se stává členem Českého tria
(www.czechtrio.cz), patří působení v klavírním triu
mezi jeho hlavní koncertní aktivity. Nahrál téměř tři
desítky hudebních nosičů sólových i komorních
(Panton, Supraphon, Bohemia Music, Arco Diva,
MMC Recording’s). Vede mistrovské klavírní kurzy
doma i v zahraničí a je častým členem porot
klavírních soutěží.
Michal Rezek působí jako pedagog sólového klavíru
a komorní hry na Pražské konzervatoři od roku 1994.
Klavír studoval na Konzervatoři
v Plzni u prof. Antonína Brejchy
a na pražské AMU u prof. Petera
Toperczera. V letech 1990-1992
studoval mistrovskou třídu na
Vysoké hudební škole v Mnichově
u prof. Klause Schildeho. Je
nositelem mnoha cen z českých
i mezinárodních klavírních soutěží.
Věnuje se intenzivní koncertní činnosti doma
i v zahraničí. Vystupoval na mnoha festivalech Pražské jaro, Concentus Moravia, Mladé pódium
a Beethovenovy dny v Karlových Varech,
Trutnovské hudební jaro, Dvořákův festival
v Příbrami, Smetanovské dny v Plzni, aj. Jako sólista
i vyhledávaný komorní hráč má na svém kontě více
než 1500 koncertů v mnoha evropských zemích,
Koreji a Japonsku. Spolupracoval se známými
orchestry a dirigenty. Rozsáhlá je i jeho nahrávací
činnost pro rozhlasové a vydavatelské firmy.
www.volny.cz/m.rezek