Technický list Jotapipe DL 3002

Komentáře

Transkript

Technický list Jotapipe DL 3002
Technický list
16447
^(
ValidationDate).
16447
3
2
1
Approved
Jotapipe DL 3002
POPIS PRODUKTU
Tento produkt je epoxidový nátěr bondovaný fúzí vyvinutý pro použití jako vrchní nátěr na ochranu FBE nátěrů Jotun
před mechanickým poškozením během manipulace, zpětných zásypů, vrtání průzkumných vrtů a všeobecného provozu.
VLASTNOSTI PRÁŠKU
Vlastnosti
Standard
Výsledek
Doba vytvrzování
CSA-Z245.20-10 (12.1)
Jotapipe DL 3002 15S
Jotapipe DL 3002 21S
< 30 sekund
< 60 sekund
Doba gelovatění
CSA-Z245.20-10 (12.2)
Jotapipe DL 3002 15S
Jotapipe DL 3002 21S
12-18 sekund
18-24 sekund
Obsah vlhkosti
CSA-Z245.20-10 (12.4B)
Nižší než 0,50 % (v okamžiku výroby)
Velikost částic
CSA-Z245.20-10 (12.5)
2,0 % max. zbytek na 150 µm (100 sítko)
0,2 % max. zbytek na 250 µm (60 sítko)
Hustota
CSA-Z245.20-10 (12.6)
1480 ± 50 g/l
Skladování
Při skladování v maximální teplotě 25 °C (77 °F) dosahuje skladovatelnost 12 měsíců od data výroby.
APLIKACE
Aplikace prášku
Tento produkt se aplikuje ihned po základním nátěru.
Běžná teplota při aplikaci
Běžná tloušťka vrstvy
Nátěrová hmota FBE Jotun
232-250 °C (450-480 °F)
300-400 µm (12-16 mils)
Jotapipe DL 3002
232-250 °C (450-480 °F)
300-400 µm (12-16 mils)
Aplikační podmínky
Informace ohledně továrních aplikací tohoto produktu naleznete v příslušném aplikačním postupu.
Datum vydání:
9 Listopad 2015
Strana: 1/2
Tento technický list nahrazuje předcházející vydané listy.
Prosím přečtěte si technický list (TDS) spolu s bezpečnostním listem (SDS) týkající se tohoto produktu. Pro vyhledání nejbližšího
zástupce společnosti Jotun prosím navštivte naše webové stránky www.jotun.com
Technický list
Jotapipe DL 3002
KVALITA NÁTĚROVÉ HMOTY
Typické vlastnosti systému naleznete na listu s technickými informacemi týkajícími se dvojité vrstvy ARO Jotun.
Opravný systém
Jotapipe RC 490
Vyloučení opovědnosti
Informace v tomto dokumentu jsou uvedeny podle nejlepších znalostí a vědomostí společnosti Jotun, na základě
laboratorních zkoušek a praktických zkušeností. Produkty společnosti Jotun jsou považovány za polotovary a jako
takové jsou tyto produkty často používány za podmínek mimo kontrolu společnosti Jotun. Jotun poskytuje záruku
pouze na kvalitu samotného produktu. Lze uskutečnit drobné odlišnosti produktu pro splnění místních předpisů. Jotun si
vyhrazuje právo měnit uvedené informace bez dalšího upozornění.
Doporučujeme uživatelům, aby vždy kontaktovali Jotun ohledně poskytnutí konkrétních doporučení týkajících se
všeobecné vhodnosti tohoto produktu pro jejich potřeby a konkrétní aplikační postupy.
V případě jakýchkoliv nesrovnalostí mezi různými jazykovými verzemi tohoto dokumentu platí verze v anglickém jazyce
(Velká Británie).
Datum vydání:
9 Listopad 2015
Strana: 2/2
Tento technický list nahrazuje předcházející vydané listy.
Prosím přečtěte si technický list (TDS) spolu s bezpečnostním listem (SDS) týkající se tohoto produktu. Pro vyhledání nejbližšího
zástupce společnosti Jotun prosím navštivte naše webové stránky www.jotun.com

Podobné dokumenty

Technický list Jotapipe AC 1003

Technický list Jotapipe AC 1003 laboratorních zkoušek a praktických zkušeností. Produkty společnosti Jotun jsou považovány za polotovary a jako takové jsou tyto produkty často používány za podmínek mimo kontrolu společnosti Jotun...

Více

Technický list Jotapipe AC 2002 24S

Technický list Jotapipe AC 2002 24S laboratorních zkoušek a praktických zkušeností. Produkty společnosti Jotun jsou považovány za polotovary a jako takové jsou tyto produkty často používány za podmínek mimo kontrolu společnosti Jotun...

Více

Technický list Jotapipe RC 490

Technický list Jotapipe RC 490 laboratorních zkoušek a praktických zkušeností. Produkty společnosti Jotun jsou považovány za polotovary a jako takové jsou tyto produkty často používány za podmínek mimo kontrolu společnosti Jotun...

Více

Technický list Jotaguard RB 4003

Technický list Jotaguard RB 4003 laboratorních zkoušek a praktických zkušeností. Produkty společnosti Jotun jsou považovány za polotovary a jako takové jsou tyto produkty často používány za podmínek mimo kontrolu společnosti Jotun...

Více