73.Člověk v užší a širší rodině

Komentáře

Transkript

73.Člověk v užší a širší rodině
Téma č. 73 - obor Obráběcí práce, Zámečnické práce a údržba/ Občanská
výchova
Člověk v užší a širší rodině
Rodina – základní společenská jednotka
Druhy rodin:
 Podle formy soužití:
- Tradiční – manželství
1
- Volný svazek – bez uzavření manželství
 Podle počtu členů rodiny a jejich vztahů
- Užší rodina – muž, žena a děti
2
- Širší rodina – dědeček, babička, strýc, teta, bratranec, sestřenice,
neteř, synovec
3
- Neúplná – chybí některý z rodičů
4
- Úplná – rodiče a děti
Funkce rodiny:
 reprodukční – zajištění potomků, pokračování rodu
 ekonomická – hmotné zabezpečení (jídlo, bydlení)
 výchovná – zvládání života (hygiena, zdraví, jídelní návyky, řeč)
5
 emocionální – pocit, bezpečí, sounáležitosti – nejdůležitější – nedá se
nahradit
Zdroj: http://www.google.cz/obrázky
6