2013-04-26_Pozvanka_Glubczyce 445KB Apr 12

Komentáře

Transkript

2013-04-26_Pozvanka_Glubczyce 445KB Apr 12
Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
U NIWERSYTET P RZYRODNICZY WE W ROCŁAWIU
dr inż. Magdalena Serafin-Andrzejewska, sekretariat Katedry Szczegółowej
Uprawy Roślin Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ([email protected])
tel. + 48 71 320 16 40
mgr inż. Monika Białkowska Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin Uniwersytet
Przyrodniczy we Wrocławiu ([email protected])
tel. +48 71 320 16 22
Organizační garant (ČR)
Ing. David Bečka, Ph.D.
Česká zemědělská univerzita v Praze
165 21 Praha 6 – Suchdol
tel. +420224382531; mobil +420608171805;
[email protected]
Odborný garant (ČR)
prof. Ing. Jan Vašák, CSc.
Česká zemědělská univerzita v Praze
tel. +420224382534; mobil +420607758458;
[email protected]
ČESKÁ
TOP FARMS GŁUBCZYCE SP. Z O.O.
mobil +48601783195
[email protected]
Odborný garant (Polsko)
W ZYBISZOWIE I GŁUBCZYCACH
ZA
POLSKO MAKHTESHIM-AGAN
srdečně zvou na polsko-českou konferenci a polní den
Řepka ozimá v roce 2013




nové pěstitelské technologie
jarní hnojení řepky ozimé
integrovaná ochrana řepky ozimé
nové odrůdy
Místo konference:
Sala Nowe Gołuszowice
Adresa: Nowe Gołuszowice 2
48-150 Nowe Gołuszowice
Silnice č. 38 směr Piertowice - Krnov - Głubczyce
tel. +48713201637; [email protected]
GPS: 50°11'5.1"N, 17°47'39.768"E
Termín:
26. 4. 2013 – pátek
8.30 h. příjezd, registrace, občerstvení
9.00 h. zahájení konference
Pozvánka ke stažení: http://svri.agrobiologie.cz/
(s.r.o.)
a české společnosti AGRA GROUP, AGROFERT, FARMET, CHEMAP, OSEVA PRO,
prof. dr hab. Andrzej Kotecki prof. zw.
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
50-363 Wrocław, pl. Grunwaldzki 24A
Orientační plánek, (viz http://mapa.targeo.pl?gps&l=c0cecf4a72377b7a)
P R A ZE
CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH (ÚKZÚZ)
Organizační garant (Polsko)
prof. dr hab. Marcin Kozak
dr hab. Władysław Malarz
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
50-363 Wrocław, pl. Grunwaldzki 24A
Katedra rostlinné výroby
Z E M Ě D Ě L S K Á U N I V E R Z IT A V
PROGRAM
8.30 – 9.00 – příjezd, registrace, občerstvení
9.00 – Zahájení konference  prof. Andrzej Kotecki
9.10 – Význam luskovin v pěstování řepky ozimé
 dr hab. Władysław Malarz
9.30 – Jarní hnojení řepky ozimé dusíkem (modifikované močoviny)
CO MŮŽE ZVLÁŠTĚ ZAUJMOUT

významné informace k agrotechnice, ochraně a výživě ozimé
řepky v Česku a Polsku

ukázky odrůd řepky ozimé

integrovaná ochrana řepky ozimé
 prof. Jan Vašák, Ing. David Bečka, Ph.D. a prof. Marcin Kozak
9.50 – Jarní ochrana řepky ozimé proti škůdcům
(metody integrované ochrany)  prof. Michał Hurej
10.10 – Šlechtitelský pokrok u řepky ozimé  dr inż. Kazimierz Pyziak
10.25 – přestávka na kávu
10.40 – Pěstování řepky ozimé v TOP Farms Glubczyce
ODRŮDY ŘEPKY OZIMÉ ZASETÉ
V TOP FARMS GŁUBCZYCE SP. Z O.O.
 mgr inż. Krzysztof Gawęcki
11.00 – 12.00 – firemní prezentace ČR: Agra Group, Agrofert, Farmet,
Chemap, Oseva PRO a Makhteshim-Agan Poland
12.00 – 14.00 – odjezd na pole, ukázka technologií, odrůd, ochrany
řepky ozimé
 mgr inż. K. Gawęcki, prof. M. Kozak, prof. J. Vašák, CSc.,
Ing. D. Bečka, Ph.D., Ing. P. Bokor, Ph.D.
14.15 – diskuze, oběd
ORGANIZAČNÍ INFORMACE A PLATBY

Veřejná prohlídka polních pokusů a účast na konferenci je
bezplatná díky finanční podpoře Ministerstva zemědělství
Polska, zemědělského podniku TOP Farms Głubczyce a
společností Agra Group, Agrofert, Farmet, Chemap, Oseva
PRO, Makhteshim-Agan Poland.
Rohan 211 R 031 4046556 (CSZ 1262) CSZ 107.15 Slaki Intense PR D07 PR W15 PR W20 Albatros Artoga Troubadour Vision PT 209 DK Exfield Blitz Kodiak Marcopolos Gladius SY Samoa SY Kolumb DK Sensei Poznaniak ID R 031 (CSZ 0552) Cindi CS Totem Da Vinci Avenir PR W26 PR W29 Admirał Arsenal Pamela SY Carlo Kite PR W24 (Müller 24) Hybrirock Trawiata Scherlock SY Fighter SY Marten Atenzo Trinity 

Podobné dokumenty

Międzynarodowy Dzień Rzepaku základní

Międzynarodowy Dzień Rzepaku základní Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Katedra rostlinné výroby Č ESKÁ Z EMĚDĚLSKÁ U NIVERZITA V P RAZE

Více