DTZ Research

Komentáře

Transkript

DTZ Research
Property Times
Maloobchod 1. čtvrtletí 2014 - Česká Republika
Oživení spotřebitelské poptávky zůstává pomalé
24. dubna 2014
Obsah
Ekonomický přehled
Nabídka
Expanze obchodníků
Nájemné
Kontakty
Očekává se, že spotřební výdaje stejně jako maloobchodní tržby
porostou, růst by však měl být v roce 2014 pouze mírný (0,9 %).
2
3
3
3
6
Jediným významným dokončeným projektem v 1. čtvrtletí 2014 bylo nákupní
2
centrum Galerie Teplice (22 500 m ). Za celý rok 2014 očekáváme dokončení až
2
110 000 m , což představuje propad o 39 % v porovnání s předchozím rokem.
Tabulka 1
2
Nejvyšší dosahované nájemné (EUR/m /měsíc)
Autor
1. čtvrtletí 2014
Lenka Šindelářová
Nákupní třídy
Head of Consulting & Research
Nákupní centra
70–80
+ 420 602 773 592
Retail parky
10–15
[email protected]
Čtvrtletní výhled
180-185
Zdroj: DTZ
Graf 1
Kontakty
Magali Marton
Head of CEMEA Research
+ 33 1 49 64 49 54
[email protected]
Hans Vrensen
Global Head of Research
+44 (0)20 3296 2159
[email protected]
Nová nabídka, m
2
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
2006
Zdroj:DTZ
(p) predikce
DTZ Research
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014p
Česká Republika Maloobchod 1. čtvrtletí 2014
Ekonomický přehled
Kombinace fiskálního stimulu, měnové intervence České
národní banky a zvýšení zahraniční poptávky by měly být
hlavními tahouny ekonomického růstu v roce 2014.
Poté co česká ekonomika ve 4. čtvrtletí 2013 vzrostla o
1,2 % a v roce 2013 byl zaznamenán propad HDP o 0,9 %
(nižší pokles než uváděly dřívější predikce), Oxford
Economics předpovídá, že v roce 2014 ekonomika poroste o
2,6 %. To je optimističtější výsledek, než se původně
očekávalo.
Růst by měl akcelerovat v roce 2015 na 2,8 % díky zlepšující
se zahraniční poptávce, výraznějšímu poklesu
nezaměstnanosti, zlepšení podmínek pro poskytování úvěrů
a oživení stavebnictví.
Oxford Economics zařadil do svých predikcí nový element
po zhoršení vztahů mezi EU a Ruskem. Pokud budou
zavedeny další sankce proti Rusku, může Rusko reagovat
snížením dovozu z EU. To by zpomalilo i růst českého HDP,
jelikož až 3 % vývozu směřuje do Ruska. Ekonomické škody
by mohly být ještě vyšší, pokud by byl zaznamenán výrazný
propad počtu ruských turistů v ČR. V roce 2013 jich
navštívilo ČR 759 000 a až 50 % výdajů všech turistů pochází
právě od těchto ruských. Pokles jejich počtu by tak poškodil
především obchodní tržby, které se začínají oživovat.
Spotřební výdaje by v roce 2014 dle predikcí měly růst o
1 %, poté co byl zaznamenán jejich pokles v roce 2012, i
2013. CPI inflace by měla dosáhnout v tomto roce pouze 0,8
%.
Míra nezaměstnanosti na konci března 2014 dosáhla 8,3 %.
Výraznější pokles nezaměstnanosti je očekáván až v roce
2015.
Zdroj: Oxford Economics, ČSÚ
Graf 2
Růst HDP ve stálých cenách, %
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
2006
2007
2008
2009
2010
Czech Republic
2011
2012
2013f 2014f
Eurozone
Zdroj: Oxford Economics
Graf 3
Index spotřebitelských cen (CPI), %
7
6
5
4
3
2
1
0
Zdroj: Oxford Economics
Graf 4
Spotřební vydání, %
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Zdroj: Oxford Economics
www.dtz.com
Property Times
2
Česká Republika Maloobchod 1. čtvrtletí 2014
Nabídka
Celková výměra moderních maloobchodních ploch v České
2
republice (centra nad 5 000 m ) přesáhla 3,4 milionu metrů
čtverečních. V prvním čtvrtletí byla dokončena jediná
významnější budova a to Galerie Teplice s 22,5 tisíci metry
čtverečními prodejní plochy. Ve zbytku roku by mělo být
2
dokončeno dalších 85 500 m , celkový roční přírůstek
2
maloobchodních ploch tak dosáhne téměř 110 000 m .
Nejvýznamnější projekty s plánovaným dokončením v
2
průběhu tohoto roku zahrnují 17,5 tisíce m velké Centrum
2
Pivovar Děčín, OC Lužiny s 16 000 m prodejní plochy a
2
Shopping Centre Frýdek Místek, které bude mít 14 800 m .
Celková plocha maloobchodu na 1 000 obyvatel dosahuje v
2
2
ČR 316 m , po odečtení retail parků a outletů to je 243 m .
Expanze maloobchodních
řetězců
V segmentu luxusního zboží, který se v ČR koncentruje
zejména v Pařížské ulici a jejím okolí, je možné pozorovat
zvýšený zájem o expanzi a vstup nových značek na trh.
Módní značka Louis Vuitton se bude stěhovat do větších
prostor opět v Pařížské ulici, které jsou v současnosti
v rekonstrukci. Jeho současná obchodní jednotka bude
následně obsazena jinou luxusní módní značkou.
Další luxusní móda obsadí obchodní jednotku po Jackpot &
Cottonfield v ulici Na Příkopě.
Segment luxusního módního zboží benefituje mimo jiné z
přílivu turistů navštěvujících Prahu.
Vstup většiny nových značek na trh je realizován formou
franšíz, pouze v malém množství případů se jedná o přímý
vstup.
Graf 5
Výměra na 1 000 obyvatel ve vybraných městech, m
ČR
Hradec Králové
Brno
Praha
Ostrava
Ústí nad Labem
Plzeň
Olomouc
Liberec
0
1000
1500
Graf 6
2
Celková výměra a nasycení dle regionů, m na 1 000 obyv.
1 200 000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
Celková výměra
Zdroj: DTZ
Nájemné
Tabulka 2
www.dtz.com
500
Zdroj: DTZ
Na český trh vstoupí v dubnu svou první mono-brandovou
prodejnou v Centru Chodov britská značka Superdry.
Nejvyšší dosahované nájemné v Praze v ulici Na Příkopě se
pohybuje okolo 180-185 EUR za metr čtvereční a měsíc,
vybrané jednotky však mohou být pronajímány za nájemné
2
přesahující 200 EUR za m a měsíc.
Nejvyšší nájemné v nákupních centrech v Praze se pro
2
jednotky o velikosti 50-100m pohybuje v rozmezí
70-80 EUR na metr čtverečný za měsíc (Tabulka 2).
Vysoká saturace v některých městech vytváří tlak na
nájemné v regionálních nákupních centrech.
V nákupních parcích se nájemné jednotek okolo tisíce metrů
2
čtverečných pohybuje v Praze mezi 12 a 15 EUR za m /měsíc
a v regionech od 6,5 do 12 EUR.
2
Saturace (výměra na 1000 obyv.)
2
Nejvyšší dosahované nájemné (EUR/m /měsíc)
Praha
Brno
Ostrava
Liberec
Olomouc
Nákupní centra
70–80
40–50
35-45
25-30
25-30
Retail parky
10–15
10–12
10–12
6-10
6-10
Zdroj: DTZ
Property Times
3
Česká Republika Maloobchod 1. čtvrtletí 2014
Mapa 1
Hlavní plánované retailové projekty a celková výměra moderních maloobchodních ploch dle regionu
(1. čtvrtletí 2014 – 4. čtvrtletí 2015)
Definice
2
Celková výměra:
Celková výměra moderních nákupních center a retail parků nad 5 000 m dokončených či
rekonstruovaných od roku 1992.
Nová nabídka:
Nově dokončená či zrekonstruovaná nákupní centra a parky, které získaly kolaudační rozhodnutí v daném
období a byly otevřeny veřejnosti.
Nejvyšší dosahované Nájemné dosahované v nákupních centrech a kamenných obchodech na nákupních třídách pro jednotky o
2
50-100 m pro nájemce z řad prodejců módy, dosahované nájemné v retail parcích pro jednotky 500 –
nájemné:
2
1 000 m .
www.dtz.com
Property Times
4
Česká Republika Maloobchod 1. čtvrtletí 2014
Další DTZ Research studie
Další studie můžete získat na www.dtz.com/research. Zde naleznete:
Occupier Perspective
Aktualizace trhu z pohledu nájemců s komentáři,
analýzami, grafy a daty.
Global Occupancy Costs Offices
Global Occupancy Costs Logistics
Obligations of Occupation Americas
Obligations of Occupation Asia Pacific
Obligations of Occupation EMEA
Global Office Review
India Office Demand and Trends Survey 2013-14
Sweden Computer Games Developers November 2013
Property Times
Pravidelné aktualizace o trzích z pohledu vlastníků s
komentáři, grafy, daty a predikcemi. Zahrnuje tyto trhy:
Asia Pacific, Bangkok, Beijing, Berlin, Brisbane, Bristol,
Brussels, Budapest, Central London, Chengdu, Chongqing,
Dalian, Edinburgh, Europe, Frankfurt, Glasgow, Guangzhou,
Hangzhou, Ho Chi Minh City, Hong Kong, India, Jakarta,
Japan, Kuala Lumpur, Luxembourg, Madrid, Manchester,
Melbourne, Milan, Nanjing, Newcastle, Paris, Poland,
Prague, Qingdao, Rome, Seoul, Shanghai, Shenyang,
Shenzhen, Singapore, Stockholm, Sydney, Taipei, Tianjin,
Ukraine, Warsaw, Wuhan, Xian.
Investment Market Update
Pravidelné aktualizace o investiční aktivitě s komentáři,
významnými transakcemi, grafy, daty a predikcemi.
Zahrnuje tyto trhy: Asia Pacific, Australia, Belgium, Czech
Republic, Europe, France, Germany, Italy, Japan, Mainland
China, South East Asia, Spain, Sweden and UK.
Money into Property
Stěžejní studie DTZ po více než 35 let, která se zaměřuje
na investice a kapitálové toky do realit po celém světě.
Analyzuje vývoj a strukturu globálního investičního trhu. K
dispozici pro: Global, Asia Pacific, Europe, North America
and UK.
Foresight
Kvartální komentář, analýza dat a predikcí včetně DTZ Fair
Value Index™. K dispozici pro: Global, Asia Pacific, Europe
and UK. Dále publikujeme výroční výhledovou studii.
www.dtz.com
Insight
Tematické či ad hoc studie zaměřující se na celé oblasti či
na specifická témata relevantní pro realitní trhy.
Deflation and Commercial Property - March 2014
Tokyo Retail Market 2014
Great Wall of Money – March 2014
German Open Ended Funds – March 2014
China Investment Market Sentiment Survey - January 2014
China The Technology Sector - January 2014
Czech Republic Green buildings - December 2013
Net Debt Funding Gap - November 2013
UK secondary market pricing - October 2013
Quantitative Easing - UK Regions – September 2013
Singapore Government Land Sales - September 2013
Property Investment Guide Asia Pacific 2013-2014
DTZ Research Datové služby
Více dat a informací je k dispozici
v předplatitelské službě. Prosím kontaktujte
[email protected] pro více informací.

Property Market Indicators
Pravidelné datové série pro komerční a
průmyslové nemovitosti pro regiony Asie a
Evropy.

Realitní predikce, včetně DTZ Fair Value
TM
Index
Pětileté predikce pro komerční a industriální
trhy v Asii, Evropě a USA.

Investment Transaction Database
Agregovaný přehled investiční aktivity v Asii
a Evropě.

Money into Property
Stěžejní produkt DTZ Research po více než
35 let. Poskytuje data o kapitálovém trhu
zahrnující toky kapitálu, velikost, strukturu
vlastnictví, vývoj, trendy včetně výsledků
dotazníkového šetření ohledně zájmů
investorů a věřitelů.
Property Times
5
DTZ Research
DTZ Research Kontakty
Global Head of Research
Hans Vrensen
Tel: +44 (0)20 3296 2159
Email: [email protected]
Global Head of Forecasting
Head of CEMEA Research
Fergus Hicks
Magali Marton
Tel: +44 (0)20 3296 2307
Tel: +33 1 49 64 49 54
Email: [email protected]
Email: [email protected]
Head of Strategy Research
Head of North Asia Research
Nigel Almond
Andrew Ness
Tel: +44 (0)20 3296 2328
Tel: +852 2507 0779
Email: [email protected]
Email: [email protected]
Head of Americas Research
Head of South East Asia and Australia New Zealand Research
John Wickes
Dominic Brown
Tel: +1 312 424 8087
Tel:+61 (0)2 8243 9999
Email: [email protected]
Email: [email protected]
DTZ Business Kontakty
Chief Executive, EMEA
John Forrester
Tel: +44 (0)20 3296 2002
Email: [email protected]
Retail Agency
Investment & Business development
Stanislava Trubačová
Ryan Wray MRICS
Tel:+420 234 262 260
Tel: +420 234 262 275
Email: [email protected]
Email: [email protected]
Oceňování
Property and Asset Management
Lenka Vodrážková
Tel: +420 234 262 257
Email: [email protected]
Karel Klečka MRICS
Tel: +420 234 262 232
Email: [email protected]
OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
Na tuto studii nelze spoléhat jako na základ pro jednání při transakcích bez vyhledání specifického,
kvalifikovaného a profesionálního poradenství. Data a fakta byla důkladmě zkotrolována, DTZ však
nemůže převzít žádnou odpovědnost za jakoukoli škodu či ztrátu následkem nepřesnosti v této studii.
Zde zahrnuté informace by neměly být ať již v celku či částečně publikovány, reprodukovány a citovány
bez předchozího souhlasu. V každé takové reprodukci musí být citováno DTZ
© DTZ Duben 2014
www.dtz.com
Property Times
6

Podobné dokumenty

DTZ Research

DTZ Research Singapore, South & West China, Stockholm, Sydney, Taipei, Toronto, Ukraine, UK, Warsaw, Washington. Investment Market Update Pravidelné aktualizace o investiční aktivitě s komentáři, významnými tra...

Více

DTZ Research

DTZ Research Asia Pacific, Bangkok, Beijing, Berlin, Brisbane, Bristol, Brussels, Budapest, Central London, Chengdu, Chongqing, Dalian, Edinburgh, Europe, Frankfurt, Glasgow, Guangzhou, Hangzhou, Ho Chi Minh Ci...

Více

Nejnižší roční objem dokončených ploch ČR – Maloobchod – 2

Nejnižší roční objem dokončených ploch ČR – Maloobchod – 2 Stanislava Trubačová Pronájem maloobchodních ploch

Více

APOGEO Alert / leden 2013

APOGEO Alert / leden 2013 infrastruktury a příklad ocenění pro stavbu obchvatu rychlostní komunikace; Jaroslav Hába, Odhadce a oceňování majetku 2/2012 – k verzi zákona před „novelou“.

Více

DTZ Research

DTZ Research jsou opravdu energeticky efektivní.  Chuť developerů dosahovat nejvyšší stupně certifikace v posledním roce klesá, stejně tak počet certifikovaných projektů již neroste tak rychle. Co zůstává, je ...

Více

Hry jako umění pohledem kritiky Analýza kritérií hodnocení

Hry jako umění pohledem kritiky Analýza kritérií hodnocení považují hry za umění, je to stejný druh umění jako třeba film nebo výtvarné umění, anebo má určitá specifika? K čemu se vztahují kategorie umění a uměleckosti – považují pisatelé Games.cz za umění...

Více

Standardní délka záruky

Standardní délka záruky Požadavek na záruční servis je možná uplatnit ve všech zemích Evropské unie + v Norsku a Švýcarsku a dále v dalších zemích s přímým zastoupením Fujitsu Technology Solutions (např. některé země Seve...

Více

Standardní délka záruky

Standardní délka záruky Servis s vyzvednutím u zákazníka Zákazník ohlásí své vadné zařízení telefonicky u Servisní Infolinku. Pokud by nebylo možné telefonické odstranění závady prostřednictvím Servisní Infolinky, bude za...

Více