Call for papers - Collegium Carolinum

Komentáře

Transkript

Call for papers - Collegium Carolinum
Call for Papers
České země a Bavorsko
Protipóly a srovnání
(Protiklady a srovnání)
Hlavní pořádatelé: Collegium Carolinum München a Historický ústav AV ČR v. v. i.Praha
Čechy, Morava a Slezsko na jedné straně a Bavorsko na straně druhé jsou historicky srovnatelné evropské regiony. Ne vždy však stály tak blízko sebe jako v době Karla IV., když byla
Praha říšským rezidenčním městem. Vždy však tvořily jádro střední Evropy, kde docházelo k
podobnému, paralelnímu či asynchronnímu vývoji, když například Čechy a Bavorsko disponovaly v raném novověku kurfiřtským hlasem anebo když v druhé polovině 20. století staly
na různých stranách železné opony.
Konference má za cíl podnítit bádání a uvažování nejen o shodných historických procesech a
strukturách, ale i o “párových” fenoménech a osobnostech napříč dějinami a kulturami.
Cílem není dosáhnout celkového srovnání, ale otevřít nové badatelské perspektivy. Ptát se je
možné, proč podobné výchozí situace vedly k rozdílnému vyústění či naopak, proč rozdílné
startovací pozice dovedly oba regiony k shodnému závěru. Tématicky lze srovnávat místa
paměti, mýty, symboly a stereotypy v umění, literatuře a hudbě.
Jednání, které pořádá Historický ústav AV ČR v. v. i. a Collegium Carolinum, Mnichov,
společně s Haus der Bayerischen Geschichte v Augsburgu a s Landeszentrale für politische
Bildungsarbeit v Mnichově, bude probíhat od 3. do 6. června 2015 v Praze 6 ve Vile Lanna.
Konferenčními jazyky jsou čeština a němčina.
Jednotlivých témat se mohou zmocňovat jak dvojice řečníků, tak jednotlivci, kteří jsou
schopni zaujmout obě dvě regionální perspektivy. Nezávisle na tom, je však každému referujícímu vyhrazeno dvacet minut k přednesu. Ze zasedání bude v roce 2016 vydána monografie, která bude předcházet otvevření Česko-bavorské zemské výstavy. Manuskripty referátů o maximálním rozsahu 25 stran (45 000 znaků) je nutno odevzdat do 1. září 2015.
Zájemce o vystoupení prosíme o zaslání půlstránkového abstraktu v českém či německém
jazyce do 15. prosince 2014 na adresu:
Collegium Carolinum
z. Hd. Ulrike Lunow
Hochstr. 8
81669 München
nebo
Historický ústav AV ČR v. v. i.
k rukám. Milan Hlavačka
Prosecká 809/76
190 00 Praha 9-Prosek
Deutschland
[email protected]
Česká republika
[email protected]
Tématické příklady referátů
(jako inspirace)
Bayerisches (bayerische Territorien)
Böhmisch-Mährisches (Tschechische Republik)
Einführung und Kult der Landes- und Regionalheiligen (hl. Benno, hl. Korbinian, hl. Nepomuk)
Einführung und Kult der Landesheiligen (hl. Wenzel, hl. Adalbert, hl. Prokop , hl. Nepomuk)
Die Reichsklöster in Bayern
Die königlichen Klöster Böhmens und Mährens
Grundlage der bayerischen Biertradition: Hopfenanbau in der Hallertau
Grundlage der böhmischen Biertradition: Hopfenanbau im Saazer Gebiet (Žatecko)
Stadtgründung und Stadtentwicklung: Nürnberg
Stadtgründung und Stadtentwicklung: Pilsen/
Plzeň
Kaiser Ludwig IV. und die katholische Kirche
Kaiser Karl IV. und die katholische Kirche
Bevölkerungsentwicklung in und nach dem Dreißig- Bevölkerungsentwicklung in und nach dem Dreißigjährigen Krieg in den bayerischen Territorien
jährigen Krieg in den böhmischen Ländern
Die katholische Reform und ihre Folgen in Bayern
(Jesuiten, Nepomuk-Kult)
Die katholische Reform und ihre Folgen in Böhmen
(Jesuiten, Nepomuk-Kult)
Nachbarschaft und Großmachtambitionen: Karl
Albrecht als König von Böhmen
Nachbarschaft und Großmachtsicherung: Maria
Theresia als Königin von Böhmen
Der Frieden von Füssen, 22. April 1745 (der habsDer Friede von Teschen, 13. Mai 1779 (der bayeriburgische Erbfolgekrieg, dynastische Stabilisierung) sche Erbfolgekrieg, dynastische und territoriale
Stabilisierung)
Obrigkeitliche Kontrolle und ihre Grenzen: die bayerischen "Juden-Matrikel" (1813)
Obrigkeitliche Kontrolle und ihre Grenzen: die
Familiantengesetze in den böhmischen Ländern
(1726/27)
Landjudentum und religiöse Tradition, Zentren
rabbinischer Gelehrsamkeit: das fränkische Fürth
Landjudentum und religiöse Tradition, Zentren
rabbinischer Gelehrsamkeit das mährische Nikolsburg (Mikulov)
Regionalismus in Franken seit 1800
Regionalismus in Mähren seit 1800
Allgemeine Schulbildung und Alphabetisierung von
der Aufklärung bis 1918 in Bayern
Allgemeine Schulbildung und Alphabetisierung von
der Aufklärung bis 1918 in den böhmischen Ländern
Säkulare Entwicklungen in Bayern seit 1770 bis ins
21. Jahrhundert
Säkulare Entwicklungen in den böhmischen Ländern seit 1770 bis ins 21. Jahrhundert
Industrieentwicklung am Beispiel der Automobilproduktion (BMW München oder Audi Ingolstadt)
Industrieentwicklung am Beispiel der Automobilproduktion (Laurin & Klement/Škoda Auto, Tatra
oder auch Jawa-Motorräder)
Verfassung und Verfassungsentwicklung im Freistaat Bayern 1918–1946
Verfassung und Verfassungsentwicklung der Tschechoslowakei 1918–1968
Landwirtschaftsmaschinenindustrie (Traktorenfabrik Fendt)
Landwirtschaftsmaschinenindustrie (Traktorenfabrik Zetor Brno)
Satire in der Region: Ludwig Thoma (1867–1921)
Satire in der Nation: Jaroslav Hašek (1883–1923)
Komiker des 20. Jahrhunderts: Karl Valentin (1882– Komiker des 20. Jahrhunderts: Jiří Voskovec (1905–
1948)
1981) und Jan Werich (1905–1980)
Künstlerische Grenzüberschreitungen: Franz Marc
(1880–1916), Expressionismus
Künstlerische Grenzüberschreitungen: František
Kupka (1871–1957), Kubismus
Bertold Brecht (1898–1956)
Franz Kafka (1883–1924)
Richard Strauss (1864–1949), Carl Orff (1895–1982) Leoš Janáček (1854–1928), Bohuslav Martinů
(1890–1959)
Wissenschaftsmetropole München (1.): Heisenberg, Wissenschaftsmetropole Prag (1.): Heyrovský,
Werner Karl (1901–1976), Quantenmechanik, 1932 Jaroslav (1890–1967), physikalische Chemie, PoNobelpreis Physik
larographie, 1959 Nobelpreis Chemie
Wissenschaftsmetropole München (2.): Mößbauer, Wissenschaftsmetropole Prag (2.): Wichterle, Otto
Rudolf (1929–2011), Physiker, 1961 Nobelpreis
(1913–1998), Chemiker, Kontaktlinsen
Die gesellschaftlichen Bedeutung des Sports und
lokale sportliche Rivalitäten: FC Bayern/1860 München
Die gesellschaftlichen Bedeutung des Sports und
lokale sportliche Rivalitäten: Sparta/Slavia Prag
Gedächtnisort Konzentrationslager Dachau
Die Gedächtnisorte Theresienstadt und Lidice
Das ukrainische Exil in Bayern 1945–1992
Das ukrainische Exil in der Tschechoslowakei / in
Prag seit 1918
Konzepte des Naturschutzes: der Nationalpark
Bayerischer Wald (gegr. 1970)
Konzepte des Naturschutzes: Krkonošský národní
park (gegr. 1963)
Karl IV. im bayerischen Geschichtsbild/Schulbuch
Karl IV. im tschechischen Geschichtsbild/Schulbuch
Sinti und Roma in der bayerischen Gesellschaft des
20. und 21. Jahrhunderts
Sinti und Roma in der böhmisch-mährischen/tschechischen Gesellschaft des 20. und 21. Jahrhunderts