VMware_ESX Server

Komentáře

Transkript

VMware_ESX Server
PRODUCT DATASHEET
VMware ESX Server
Platforma pro virtualizaci serverů, systémů pro ukládání dat a sítí
PŘEHLED
VMware® ESX Server je základem dynamické
samooptimalizující IT infrastruktury. VMware ESX Server
tvoří odolnou, v praxi ověřenou virtualizační vrstvu, která
převádí procesorové, paměťové a síťové zdroje do více
virtuálních zdrojů. ESX Server poskytuje nejvyšší úroveň
výkonu, škálovatelnosti a odolnosti, nezbytnou pro
dnešní podniková IT prostředí.
PŘÍNOSY
• Zvýšené využití hardwaru a zásadní snížení kapitálových
a operačních nákladů na základě sdílení hardwarových
zdrojů v rámci velkého počtu virtuálních strojů, které
běží souběžně na stejném serveru.
• Zlepšená úroveň služeb i u aplikací vysoce náročných
na zdroje díky zdokonalené správě zdrojů, vysoké
dostupnosti a špičkovým bezpečnostním funkcím.
K čemu produkt VMware ESX Server v podniku slouží?
• Konsolidace tj. zmenšení počtu a zefektivnění provozu
serverů. Pomocí ESX Serveru omezíte nekontrolovatelný
nárůst počtu serverů, neboť budete moci softwarové aplikace
provozovat na virtuálních strojích – a celkově na menším počtu
spolehlivějších enterprise serverů, které lze efektivněji
rozšiřovat.
• Zajištění ochrany obchodní kontinuity při nižších
nákladech. Pro kritické podnikové aplikace je zajištěna vysoká
dostupnost pomocí cenově efektivních řešení na bázi
virtualizace.
• Racionalizace testování a vývoje softwaru. Oddělená
prostředí vývoje a testování softwaru zahrnující různé operační
systémy a vícevrstvové aplikace lze konsolidovat na stejném
hardwaru.
• Bezpečnost a správa podnikových desktopů. Uživatelé mají
k dispozici standardizované podnikové desktopové prostředí
hostované na virtuálních strojích, na které přistupují pomocí
tenkých klientů nebo PC.
• Provoz starších aplikací. Starší (tzv. legacy) operační systémy
a softwarové aplikace lze převést na virtuální stroje
a provozovat na novém hardwaru, což přináší zejména vyšší
spolehlivost.
Jak produkt VMware ESX Server funguje?
VMware ESX Server virtualizuje servery, systémy pro ukládání dat a sítě,
takže lze na jednom fyzickém serveru provozovat na více virtuálních strojích více aplikací.
ESX Server se instaluje přímo na serverový hardware neboli
na „bare-metal“; mezi hardware a operační systém je tak vložena
odolná virtualizační vrstva. ESX Server provádí rozdělení
fyzického serveru na více bezpečných a přenosných virtuálních
strojů, které mohou běžet vedle sebe na tomtéž fyzickém
serveru. Každý takovýto virtuální stroj představuje kompletní
systém – s procesorem, operační pamětí, sítí, diskovou pamětí
a BIOS – takže operační systémy Windows, Linux, Solaris
a NetWare a jednotlivé softwarové aplikace běží ve
virtualizovaném prostředí bez jakýchkoliv modifikací. Sdílení
fyzických zdrojů serveru mezi řadou virtuálních strojů zvyšuje
využití hardwaru a výrazně snižuje kapitálové náklady.
Architektura bare-metal poskytuje ESX Serveru kompletní
kontrolu nad serverovými zdroji přidělenými jednotlivým
virtuálním strojům a umožňuje téměř nativní výkon virtuálních
strojů a škálovatelnost třídy enterprise.
Virtuální stroje mají zabudovány funkce pro vysokou
dostupnost, správu zdrojů a bezpečnost, které zajišťují
softwarovým aplikacím vyšší úrovně služeb než statická fyzická
prostředí.
VMWARE ESX SERVER
PRODUCT DATASHEET
KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
Architektura
• Architektura bare-metal. ESX Server
vkládá odolnou virtualizační vrstvu přímo
na serverový hardware, čímž je zajištěn
téměř nativní výkon, spolehlivost a
škálovatelnost virtuálních strojů.
• Virtualizace CPU. Zvyšuje se využití
serveru, aniž by vznikalo riziko, že kritické
služby nebudou mít dostatek CPU zdrojů.
ESX Server využívá inteligentní plánování
procesů a load balancing v rámci
dostupných procesorů, a tak efektivně
spravuje zpracování virtuálních strojů.
• Virtualizace diskové paměti. Efektivnější
využití diskových zdrojů na základě sdílení
v rámci centralizované správy diskového
prostoru poskytuje větší možnosti správy,
flexibilitu a dostupnost.
» Virtuální diskové jednotky. Správa
diskové paměti virtuálních strojů je
podstatně jednodušší. Virtuální stroje
„vidí“ jen své soukromé virtuální diskové
soubory. Avšak mimo virtuální stroj jsou
virtuální disky prostě velké soubory, které
lze kopírovat, přesunovat, archivovat
a zálohovat stejně snadno jako jakýkoliv
jiný soubor.
» Klastrový souborový systém VMFS.
Virtuální diskové jednotky můžete ukládat
na vysoce výkonných systémech pro
ukládání dat typu Fibre Channel nebo
iSCSI SAN. VMFS je klastrový souborový
systém, který umožňuje, aby na tutéž
virtuální diskovou jednotku mělo současný
rychlý přístup více instalací ESX Serveru.
Protože virtuální stroje jsou nezávislé na
hardwaru a jsou přenosné mezi servery,
VMFS zajistí, že se individuální servery
nestanou bodem selhání, a tím je dosaženo
vyrovnávání zdrojů (resource balancing)
mezi několika servery.
» Správce logických jednotek. Poskytuje
flexibilní a spolehlivou správu interakcí mezi
fyzickými diskovými poli a systémem VMFS.
- Dynamická změna velikosti diskových
jednotek. Více disků lze agregovat do jedné
diskové jednotky VMFS. Za provozu lze u
logických jednotek LUN měnit velikost
nebo do jednotky VMFS přidávat nové
heterogenní LUN.
- Automatické opětovné podepsání
diskových jednotek. Zjednodušuje se
použití snapshot technologie na bázi
diskových polí. Opětovné podepsání (resignaturing) automaticky rozpoznává
snapshot VMFS jednotky.
- Nové – Dílčí online provoz. Diskové
jednotky fungují nadále i v případě, že se
některé LUN ztratí.
» Mapování zařízení s hrubou kapacitou.
Volitelně můžete mapovat SAN LUN přímo
na virtuální stroje, a tak umožnit aplikacím
používat klastrování a snapshot technologii
na bázi polí – a současně využívat přínosů z
efektivní správy VMFS.
» Konsolidace optických komponent (Fibre
Channel HBA). Drahé síťové komponenty
pro ukládání dat můžete sdílet mezi mnoha
virtuálními stroji a současně budete
udržovat odolnost hardwaru proti selhání.
» Write-through I/O. Zajistí precizní obnovu
virtuálních strojů v případě selhání serveru.
Tzv. write-through I/O umožňuje virtuálním
strojům, aby měly stejné charakteristiky
obnovy jako fyzický systém provozující
tentýž operační systém.
» Boot ze SAN. Instalaci ESX Serveru můžete
provést i na bezdiskové konfiguraci blade
serverů nebo rackových serverů, a to pomocí
bootu ze SAN. Zjednodušuje se tím rovněž
zálohování a obnova po selhání, neboť není
nutno provádět samostatné zálohování
lokálně připojených disků serveru.
• Virtualizace sítě. Virtuální stroje se „zapojují
do sítě“ stejně jako fyzické stroje. Komplexní
sítě lze vytvářet v rámci jednoho ESX Serveru
nebo v rámci více ESX Serverů, např. za
účelem vytvoření produkčních implementací
nebo vývojových či testovacích prostředí.
» Virtuální NIC. Pro každý virtuální stroj lze
nakonfigurovat jednu nebo více síťových
karet NIC. Každé z těchto virtuálních rozhraní
může mít svoji vlastní IP adresu a dokonce i
vlastní MAC adresu. Výsledkem je to, že
virtuální stroje jsou ze síťového hlediska
nerozeznatelné od fyzických strojů.
» Virtuální přepínače. V rámci ESX Serveru
můžete vytvořit fiktivní síť s virtuálními
přepínači, které připojují virtuální stroje.
» Nové – Rozšířené politiky konfigurace
portů. Konfiguraci portů lze zjednodušit na
základě použití jednoho konfiguračního
objektu v rámci velké skupiny portů.
Konfigurační objekt specifikuje všechny
informace potřebné pro aktivaci portu:
politiku sdružování (teaming) NIC (nyní pro
port namísto pro virtuální přepínač), VLAN
tagging, bezpečnost na 2. vrstvě a traffic
shaping.
» VLAN. Nad fyzickými LAN lze vytvořit
logickou LAN, a tak izolovat síťový provoz za
účelem bezpečnosti a segregace zátěže.
VLAN ESX Serveru jsou kompatibilní se
standardními VLAN implementacemi od
jiných dodavatelů. Konfiguraci sítě lze
modifikovat, aniž by bylo nutno měnit
existující kabeláž nebo nastavení
přepínačů. Sítě VLAN udržují broadcast
přenosy omezené na VLAN, a tak snižují
síťové zatížení broadcast pakety na
ostatních přepínačích a síťových
segmentech.
Výkon a škálovatelnost
ESX Server 3, který je výsledkem osmi let
výzkumu a vývoje a využívá zkušeností více než
20 tisíců zákaznických implementací, poskytuje
neporovnatelný výkon a škálovatelnost. Pomocí
ESX Serveru 3 lze virtualizovat i aplikace
nejnáročnější na zdroje, jako jsou databáze,
aplikace ERP a CRM.
• Nové – Zdokonalený výkon virtuálních
strojů. V ESX Serveru 3 je dále zdokonalen
výkon virtuálních strojů, a to na základě:
» multivirtuální škálovatelnosti strojů
» zdokonalené práce s MMU (memory
management unit)
» významných zdokonalení v oblasti
networkingu
» podpory pro Linuxové NPTL (native posix
thread library)
• Zdokonalená správa paměti.
» Zvýšené přiřazení RAM. Využití paměti
můžete zvýšit tím, že nakonfigurujete paměť
virtuálního stroje tak, aby bezpečně
přesahovala paměť fyzického serveru.
Např.součet paměti všech virtuálních strojů
provozovaných na serveru s 8 GB fyzické
paměti může činit 16 GB.
» Transparentní sdílení stránek paměti
Dostupnou paměť můžete využívat
efektivněji tak, že budete paměťové stránky
identické v rámci více virtuálních strojů
ukládat pouze jednou. Např. pokud několik
virtuálních strojů provozuje Windows Server
2003, budou mít tyto stroje mnoho
identických paměťových stránek.
Transparentní sdílení stránek tyto identické
stránky konsoliduje do jednoho
paměťového místa.
» Dynamické přesunování paměti
(ballooning). Z virtuálních strojů, které jsou
momentálně v nečinnosti, lze paměť
dynamicky přesouvat do strojů aktivních.
Funkce ballooningu uměle vytvoří
paměťový tlak v nevytížených virtuálních
strojích, tak je přinutí používat svoje vlastní
oblasti stránek a uvolnit paměť pro aktivní
virtuální stroje.
• Nové – Zdokonalená správa napájení.
Provozní náklady datového centra můžete
snížit na základě efektivnější správy
napájení: když pro konkrétní CPU není
naplánovaná činnost, zavede zde ESX Server
tzv. „halt“ stav s nízkou spotřebou energie.
VMWARE ESX SERVER
PRODUCT DATASHEET
KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
• Nové – 4cestné virtuální SMP. Jednomu
virtuálnímu stroji můžete umožnit používat
až 4 fyzické procesory současně. ESX Server
3 tak rozšiřuje tuto unikátní vlastnost z dvou
na čtyři procesory. S 4cestným virtuálním
SMP lze virtualizovat i softwarové aplikace
maximálně náročné na procesorové
zpracování, jako jsou databáze nebo
messagingové servery.
• Nové – 16 GB RAM pro virtuální stroje.
S rozšířením limitu paměti na 16 GB můžete
na virtuálních strojích provozovat i aplikace
s vysoce náročnými paměťovými požadavky.
• Nové – Podpora pro výkonné fyzické
serverové systémy. Můžete využívat i velmi
výkonné serverové systémy s až 32 logickými
CPU a 64 GB RAM, a tak realizovat konsolidaci
serverů a projekty DR.
• Nové – Podpora až pro 128 zapnutých
strojů. Můžete využít výhod velkých
serverových systémů a realizovat serverovou
konsolidaci kategorie enterprise. Maximální
počet zapnutých virtuálních strojů byl
rozšířen z 80 na 128.
• Nové – Flexibilní virtuální přepínače. Nyní
lze v systému pracovat s mnohem více
virtuálních strojů. Lze vytvořit virtuální
přepínače s libovolným počtem portů
od 8 do 1016, a maximální počet virtuálních
přepínačů se zvýšil ze 128 na 248.
• Nové – Funkce Wake-on LAN. Ještě vyšší
míry konsolidace můžete docílit tak,
že povolíte virtuálním strojům, aby v případě,
že se nepoužívají, přešly do pohotovostního
(stand-by) režimu.
Interoperabilita
ESX Server 3 je jediným virtualizačním
produktem, který je optimalizovaný, rigorózně
testovaný a certifikovaný pro kompletní sadu
serverů, systémů pro ukládání dat, operačních
systémů a softwarových aplikací, takže
umožňuje realizovat celopodnikovou
standardizaci.
• Hardware. ESX Server 3 byl certifikován pro
všechny přední rackové, věžové i blade servery
od firem Dell, Fujitsu Siemens, HP, IBM, NEC,
Sun Microsystems a Unisys.
» Nové – Podpora pro hardwarové systémy
Sun Microsystems a Unisys.
» Nové – Podpora pro standardní
specifikace Intel White-Box.
» Podpora pro dvoujádrové procesory. ESX
Server 3 podporuje dvoujádrové procesory
AMD a Intel.
• Systémy pro ukládání dat. ESX Server 3 je
certifikován pro širokou škálu systémů pro
ukládání dat od firem Dell, EMC, EqualLogic,
HP, IBM a Network Appliance.
» Heterogenní disková pole. V jedné
virtuální diskové jednotce VMFS můžete
využít širokou škálu heterogenních
diskových zařízení.
» Nové – Podpora pro NAS a iSCSI SAN. Díky
podpoře pro levnější a snadněji
spravovatelná zařízení ESX Server 3 dále
redukuje celkové náklady na vlastnictví
(TCO) IT prostředí. Pokročilé komponenty
produktu VMware Infrastructure jako např.
VMotion nebo VMware HA jsou plně
podporovány prostředími NAS a iSCSI.
» Nové – Podpora pro 4GB Fibre Channel
SAN.
• Operační systémy. ESX Server je jedinou
virtualizační platformou, která podporuje
širokou škálu nemodifikovaných operačních
systémů včetně systému Windows, Linux,
Solaris a Novel NetWare.
» Nové – Podpora pro 64bitový hostitelský
operační systém.
» Nové – Podpora pro operační systém
Solaris 10.
• Softwarové aplikace. Na virtuálních strojích
VMware můžete provozovat aplikace od více
než 250 softwarových dodavatelů.
• Podpora pro jiné formáty virtuálních
strojů. Pod ESX Serverem lze provozovat i
virtuální stroje vytvořené v jiném formátu než
VMware. S využitím bezplatného produktu
VMware Virtual Machine Importer může takto
uživatel v rámci ESX Serveru provozovat
virtuální stroje Microsoft® Virtual Server a
Virtual PC a Symantec® LiveState Recovery.
Správa systému
Pokročilé funkce v oblasti správy a využitelnosti
systému v ESX Serveru 3 umožňují efektivní
správu celého virtualizovaného IT prostředí.
• Nové – Správní rozhraní odpovídající
•
•
•
•
standardu SMI-S. Virtuální systém pro
ukládání dat můžete monitorovat pomocí
libovolného nástroje pro správu datových
systémů, který odpovídá standardu SMI-S.
Nové – Klient virtuální infrastruktury.
Správu ESX Serveru 3, virtuálních strojů,
a volitelně produktu VirtualCenter Server
můžete provádět pomocí společného
uživatelského rozhraní.
Nové – Přístup do virtuální infrastruktury
přes Web. Správu ESX Serveru můžete
provádět přes jednoduché webové rozhraní
(dříve známé jako MUI, správní uživatelské
rozhraní).
Nové – Zástupce pro virtuální stroje.
Pomocí ikon na ploše (zástupců) můžete
umožnit koncovým uživatelům přímý přístup
na virtuální stroje přes webový prohlížeč.
Nové – Vzdálená zařízení. Software můžete
na virtuální stroj provozovaný na serveru
nainstalovat z CD-ROMu desktopu, aniž byste
opustili svůj pracovní stůl.
Optimalizace distribuovaných
zdrojů
• Správa zdrojů pro virtuální stroje.
V systému lze nadefinovat pokročilé politiky
pro přidělování zdrojů virtuálním strojům, a
tak zlepšovat úroveň služeb softwarových
aplikací. Můžete zavést minimum, maximum a
poměrné podíly zdrojů pro CPU, operační
paměť, diskovou paměť a šířku pásma.
Přidělené zdroje můžete modifikovat i za
provozu virtuálních strojů. U aplikací lze
nastavit, aby dynamicky požadovaly více
zdrojů za účelem zvládnutí výkonu ve
špičkách.
» Stanovení priorit pro kapacity CPU.
Kapacita CPU se virtuálním strojům přiděluje
na bázi „fair share“ (poctivého podílu); řídicí
prvky pro CPU zdroje dále umožňují nastavit
absolutní minimum úrovně CPU kapacity,
které se má poskytovat kritickým virtuálním
strojům.
VMWARE ESX SERVER
PRODUCT DATASHEET
KLÍČOVÉ VLASTNOSTI
» Stanovení priorit pro I/O diskový provoz.
V systému lze nastavit, aby kritické virtuální
stroje měly prioritní přístup na zařízení pro
ukládání dat. Pro I/O provoz z virtuálních
strojů na disk lze nastavit prioritu na bázi
„fair share“.
» Funkce Network Traffic Shaper. Můžete
rovněž nastavit, aby kritické virtuální stroje
měly prioritní přístup k přenosovému
pásmu. Pro síťový provoz z virtuálních strojů
lze priority nastavit na bázi „fair share“.
Network Traffic Shaper spravuje síťový
provoz virtuálních strojů tak, aby vyhověl
šířce pásma ve špičce, průměrné šířce pásma
a limitním omezením.
• Nové – Zdrojové pooly. Soubory
hardwarových zdrojů virtualizovaných
pomocí ESX Serveru můžete agregovat do
unifikovaných logických zdrojů, které pak lze
přidělovat virtuálním strojům tzv. na vyžádání
(on-demand). Tyto zdrojové pooly zvyšují
flexibilitu a míru využití hardwaru.
• Zabudovaný multipathing pro přístupy na
disky. Dostupnost sdílených datových úložišť
zajistíte pomocí SAN multipathingu pro Fibre
Channel nebo iSCSI SAN, nebo sdružování NIC
(teaming) pro NAS.
• Nové – Zdokonalené sdružování NIC
(teaming). Jednotlivým virtuálním strojům
v síti můžete přidělit vestavěné funkce pro
obnovu po selhání NIC a vyrovnávání zátěže,
což zajišťuje vyšší dostupnost hardwaru
a odolnost proti chybám. Nové politiky pro
sdružování NIC (teaming) umožňují
uživatelům nakonfigurovat více aktivních
a pohotovostních adaptérů. Konfigurace
sdružování může být odlišná pro různé
skupiny portů na tomtéž virtuálním přepínači
a různé skupiny si dokonce mohou zvolit
různé sdružovací algoritmy pro stejný tým.
• Podpora pro klastrovací služby Microsoft®.
Virtuální stroje s operačním systémem
Microsoft® Windows můžete spojovat do
klastru v rámci různých fyzických hostitelů.
Vysoká dostupnost
Bezpečnost
ESX Server 3 poskytuje virtuálním strojům
vysokou dostupnost třídy datových center.
• Sdílený systém pro ukládání dat. Na
základě ukládání souborů virtuálních strojů
do sdílených systémů pro ukládání dat typu
Fibre Channel nebo iSCSI SAN či NAS můžete
eliminovat jednotlivé body selhání. Pomocí
funkcí pro zrcadlení a replikace SAN můžete
udržovat aktuální kopie virtuálních disků na
místech (webech) určených pro obnovu po
selhání.
• Transparentnost SAN. Nativní SAN systém
pro ukládání dat můžete používat pro
virtuální stroje se stejnou snadností a
flexibilitou jako virtuální diskové soubory.
Mapování zařízení s hrubou kapacitou
umožňuje, aby virtuální stroje používaly
kromě speciálně formátovaných LUN pro
VMFS i standardní SAN LUN datová úložiště.
Zálohování a replikaci virtuálních strojů na
úrovni souborů můžete zredukovat využitím
zařízení na bázi SAN. Pomocí sdílených
datových úložišť SAN můžete snadno
nakonfigurovat klastr virtuálních a fyzických
strojů, a tak docílit nákladově efektivní vysoké
dostupnosti.
• Kompatibilita s bezpečnostními metodami
SAN. Můžete zavést bezpečnostní politiky na
bázi LUN zoning a LUN masking.
• VLAN tagging. Síťovou bezpečnost lze dále
zdokonalit pomocí taggování a filtrování
síťového provozu na VLAN. Můžete rovněž
omezit rozsah broadcast domén.
• Bezpečnostní politiky na 2. vrstvě. Můžete
zajistit bezpečnost virtuálních strojů na
Ethernetové vrstvě, která není u fyzických
serverů dostupná. Lze zablokovat
„promiskuitní“ režim pocházející ze síťového
provozu, změn MAC adres a falšovaných
přenosů zdrojových MAC.
Může být implementován na serverech
s max. 4 fyzickými CPU a s max. 8 GB paměti.
• ESX Server nelze zakoupit jako samostatný
produkt.
Produktové specifikace
a systémové požadavky
Podrobné produktové specifikace a systémové
požadavky najdete na následujících webových
stránkách:
• Požadavky týkající se ESX Serveru v průvodci
VMware Infrastructure Installation and
Upgrade Guide na adrese
www.vmware.com
/support/pubs/vi_pubs.html
• Průvodci kompatibility:
VMware Infrastructure Systems Compatibility
Guide a SAN Compatibility Guide na adrese
www.vmware.com
/support/pubs/vi_pubs.html
Jak lze produkt VMware ESX
Server zakoupit?
• VMware ESX Server je součástí produktu
VMware Infrastructure 3 edice Starter,
Standard a Enterprise.
• Verze ESX Serveru zahrnutého do edice
VMware Infrastructure 3 Starter má následující
omezení:
Může být použit pouze s lokálním systémem
pro ukládání dat a NAS. Nelze jej použít se
SAN.
PRAHA
Nagano III, U nákladového nádraží 10
130 00 Praha 3
Tel.: +420 - 266 109 211
Fax: +420 - 283 840 236
www.soft-tronik.cz
OSTRAVA
Tvorkovských 5
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
Tel.: +420 - 596 622 191
Fax: +420 - 596 622 486
www.soft-tronik.cz
VMware, inc. 3145 Porter Drive Palo alto ca 94304 USA Tel 650-475-5000 Fax 650-475-5001
© 2006 VMware, Inc. Všechna práva vyhrazena. VMware, logo VMware, Virtual SMP a VMotion jsou registrované ochranné známky nebo obchodní značky společnosti VMware
ve Spojených státech amerických a/nebo dalších zemích. Všechny ostatní ochranné známky a jména zde uvedená mohou být ochrannými známkami příslušných společností.
BRATISLAVA
Hattalova 8
831 03 Bratislava
Tel.: +421 - 244 631 232
Fax: +421 - 244 631 233
www.soft-tronik.sk

Podobné dokumenty

Stáhněte si kompletní aktuální číslo EMC Magazinu.

Stáhněte si kompletní aktuální číslo EMC Magazinu. dodavateli různých částí infrastruktury. Tato spolupráce v reálu znamená sdílení výstupů z vývoje nových produktů, přizpůsobování technologií pro bezproblémovou integraci a v neposlední řadě také d...

Více

Příloha č. 1: Technické zadání zakázky TC ORP Pohořelice Obecná

Příloha č. 1: Technické zadání zakázky TC ORP Pohořelice Obecná umožňovat snadné rozšíření do budoucna. Virtualizační software umožňuje na jednom fyzickém počítači provozovat několik virtuálních počítačů současně - od desktopů až po velké databázové systémy a u...

Více

stavíme si vlastní cloud pro vývoj a testování

stavíme si vlastní cloud pro vývoj a testování Veškerá data ukládá do DB sqlite nebo MySQL oned a plánovač v C++ Skriptování, CLI, frontend v Ruby Drivery v Bashi Web GUI v js

Více

Automatizace 4 7. Regulace

Automatizace 4 7. Regulace Úkolem regulace je přibližování nějaké veličiny k pevně zadané hodnotě, udržování nějaké veličiny na zadané hodnotě nebo přibližování regulované veličiny k postupně zadávaným odlišným hodnotám. Reg...

Více

Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi Parallels, Inc. Mapuje hardwarové prostředky hostitelského počítače na virtuální počítač pomocí hostovaného operačního systému. Pomocí nástroje spustíte aplikace v požadovaném operačním systému bez...

Více