Scandi 180x130 Programovy zosit-CZ

Komentáře

Transkript

Scandi 180x130 Programovy zosit-CZ
SEVERSKÁ FILMOVÁ LEKCE
NORDIC FILM LESSON
14. – 18. 1. 2015
PRAHA BRNO OSTRAVA CHOMUTOV
HAVÍŘOV BRATISLAVA KOŠICE
MARTIN POPRAD
BANSKÁ BYSTRICA NITRA
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ TRENČÍN
KONCEPT SCANDI: Ivan Hronec
SPOLUPRACOVALI: Tomáš Daneček, Jitka Doležilová, Lýdia Drahošová,
Lucia Gertli, Zuzana Hromcová, Silvia Hroncová, Margareta Klimáčková, Paulína Matúšková,
Lenka Stanslická, Waldemar Švábenský, Eva Ujlakyová, Alžbeta Vrzgulová, Iva Žáková, Adrián Žiška
TRAILER SCANDI: Dominik Hronec, Jaro Bedri SCANDI VOD & TV: Rado Ďurica, Jano Granec,
Matej Ligač, Tomáš Žondra GRAFICKÝ DESIGN: Matej Špánik
FOTOGRAFIE: archiv Film Europe Media Company
SCANDI
SCANDI
IVAN HRONEC
Prezident Film Europe Media Company
President Film Europe Media Company
PROČ SCANDI?
WHY SCANDI?
Severské země jsou příkladem kreativity,
podnikavosti, schopnosti přežít a umění
proměnit nevýhodu v zajímavou zkušenost. Země Severu, stejně jako jejich
vlajky, tvoří navzdory rozdílům v barvách
jeden pocitový a kulturní celek.
The Nordic countries are renowned for
their creativity, acumen, ability to survive
and art of converting disadvantage into
interesting experience. The countries on
the northern edge of Europe, the differences in the colours of their flags notwithstanding, form a single cultural whole in
terms of sensibility.
Severská kinematografie je toho výmluvným důkazem. Dáni, Švédi, Norové, Fini
a Islanďané nabízí více než 100 filmů
ročně, entuziasticky koprodukují, dokáží
zorganizovat fungující síť škol, kin, institucí, festivalů. Jejich kinematografie má
oporu v kvalitní a na export dobře připravené seriálové televizi. Vitální severský
film se umí moderně komerčně prodat,
ale i vyhrát ”staré” Benátky.
Severských filmových přehlídek je v Čechách a na Slovensku dostatek. Ale jakoby
jim cosi chybělo. Velké festivaly, distributoři ani veřejnoprávní televize nemají
energii na pravidelnost a detaily, takže
dramaturgie menších přehlídek vychází
spíš z toho, co se podaří sehnat zadarmo,
než ze solidního programového konceptu.
Navzdory tomu jim ale patří díky za to,
že dali vzniknout nadšenému severskému
filmovému publiku.
4
Ambicí SCANDI je představení severských
filmových vibrací. Přinášíme nově zrestaurovanou bergmanovskou švédskou
klasiku, moderní trierovskou dánskou
provokaci, dobrý žánr jako finský “Iron
Sky” a norský “V hlubinách”, či výrazný
první film jako islandský “O koních a lidech”. Hrajeme opět ve velkém distribučním ”cloudu”. Náš severský distribuční
oblak nabízí 15 filmů v 13 českých
a slovenských kinech, 20 VOD titulů na
portálech našich partnerů a 23 filmů
v prémiové televizi Film Europe Channel.
Začínáme, jak jinak, českou a slovenskou
premiérou aktuálního vítěze festivalu
v Benátkách, Royem Anderssonem a jeho
zlatým snímkem “Holub seděl na větvi
a rozmýšlel o životě”.
Vítejte na první severské filmové lekci.
Vítejte v SCANDI.
Nordic cinematography serves as eloquent
proof in this regard. Danes, Swedes,
Norwegians, Finns and Icelanders offer
annually more than 100 films, enthusiastically co-produce and have built up a
functioning network of schools, cinemas, institutions, festivals. Their cinematography
has also huge support in their TV series
well prepared for export. Vital Nordic
film can sell itself commercially yet also
triumph at the “old” Venice festival.
Although there have been a fair few Nordic
film in the Czech Republic and Slovakia,
it would seem they have lacked something.
Neither large festivals nor the distributors
and public television possess enough energy
to organise them regularly and devote to
detail, hence the dramaturgy of smaller
projects rather draws upon that which can
be taken hold of free of charge than a solid
programme concept. Despite this, however,
they deserve acknowledgement for having
nurtured an audience enthusiastic about
Nordic film.
SCANDI’s ambition is to introduce Nordic
film vibrations. Scandi brings you newly
restored Swedish classic Bergman, von
Trier’s Danish provocativeness, the genre
perfection of Finland’s “Iron Sky” and
Norway’s “Pioneer”, or a distinct debut like
Iceland’s “Of Horses and Men”. We again
play in a great distribution “cloud”. Our
Nordic distribution cloud offers 15 films in
13 Czech and Slovak cinemas, 20 VOD titles
and 23 films of the premium Film Europe
Channel. We start – how else? – with Czech
and Slovak premiere of actual winner of
Venice festival, Roy Andersson and his
golden “A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence”.
Welcome to the first Nordic film lesson.
Welcome to SCANDI.
5
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM SCANDI
KINO
LUCERNA
PRAHA
Vodičkova 36
110 00 Praha 1
www.kinolucerna.cz
14. 1. STŘEDA
15. 1. ČTVRTEK
16. 1. PÁTEK
17. 1. SOBOTA
18. 1. NĚDELE
18:30 VELKÝ SÁL
HOLUB SEDĚL NA
VĚTVI A ROZMÝŠLEL
O ŽIVOTĚ
17:00 MALÝ SÁL
O KONÍCH A LIDECH
17:00 MALÝ SÁL
LVÍ SRDCE
14:00 VELKÝ SÁL
MAGICKÉ STŘÍBRO
– HLEDÁNÍ
KOUZELNÉHO ROHU3D
14:00 VELKÝ SÁL
MAGICKÉ STŘÍBRO
– HLEDÁNÍ
KOUZELNÉHO ROHU3D
Arne Lindtner Næss
85 min
NOR
CZ dabing
Arne Lindtner Næss
85 min
NOR
CZ dabing
A PIGEON SAT ON A BRANCH
REFLECTING ON EXISTENCE
Roy Andersson
101 min
SWE / GER / NOR / FRA
SLAVNOSTNÍ
ZAHÁJENÍ
OF HORSES AND MEN
Benedikt Erlingsson
81 min.
ISL / GER / NOR
18:00 VELKÝ SÁL
VYŠŠÍ MOC
FORCE MAJEURE
Ruben Östlund
118 min.
SWE / DEN / FRA / NOR
19:00 MALÝ SÁL
FANNY A ALEXANDER
FANNY AND ALEXANDER
BERGMAN‘S COLLECTION
Ingmar Bergman
188 min.
SWE / FRA / GER
HEART OF A LION
Dome Karukoski
99 min.
FIN / SWE
18:30 VELKÝ SÁL
V HLUBINÁCH
PIONEER
Erik Skjoldbjærg
106 min.
NOR
19:00 MALÝ SÁL
SCÉNY
Z MANŽELSKÉHO
ŽIVOTA
SCENES FROM A MARRIAGE
BERGMAN‘S COLLECTION
Ingmar Bergman
169 min.
SWE
20:45 VELKÝ SÁL
KDYŽ ZVÍŘATA SNÍ
WHEN ANIMALS DREAM
Jonas Alexander Arnby
84 min.
DEN
MAGIC SILVER 2 - THE QUEST
FOR THE MYSTIC HORN
18:00 MALÝ SÁL
SEDMÁ PEČEŤ
THE SEVENTH SEAL
BERGMAN‘S COLLECTION
Ingmar Bergman
96 min.
SWE
18:30 VELKÝ SÁL
HOLUB SEDĚL NA
VĚTVI A ROZMÝŠLEL
O ŽIVOTĚ
A PIGEON SAT ON A BRANCH
REFLECTING ON EXISTENCE
Roy Andersson
101 min.
SWE / GER / NOR / FRA
20:30 MALÝ SÁL
DEAD SNOW: RUDÝ
VS. MRTVÝ
MAGIC SILVER 2 - THE QUEST
FOR THE MYSTIC HORN
16:45 VELKÝ SÁL
MY JSME NEJLEPŠÍ!
WE ARE THE BEST!
Lukas Moodysson
102 min.
SWE / DEN
18:30 MALÝ SÁL
PODZIMNÍ SONÁTA
AUTUMN SONATA
BERGMAN‘S COLLECTION
Ingmar Bergman
99 min.
FRA / GER / SWE
20:30 VELKÝ SÁL
SEX, DROGY A DANĚ
SEX, DRUGS & TAXATION
Christoffer Boe
110 min.
DEN
DEAD SNOW: RED VS. DEAD
Tommy Wirkola
100 min.
NOR / ISL
20:45 VELKÝ SÁL
BOJ SNĚŽNÉHO
PLUHU S MAFIÍ
IN ORDER OF
DISAPPEARANCE
Hans Petter Moland
116 min.
NOR / SWE / DEN
6
7
PROGRAM
KINO EVALD
PROGRAM
14. 1. STŘEDA
PRAHA
Národní tř. 28
111 21 Praha 1
www.evald.cz
15. 1. ČTVRTEK
16. 1. PÁTEK
17. 1. SOBOTA
18. 1. NĚDELE
19:00
MY JSME NEJLEPŠÍ!
19:00
HOLUB SEDĚL NA
VĚTVI A ROZMÝŠLEL
O ŽIVOTĚ
19:00
LVÍ SRDCE
19:00
V HLUBINÁCH
WE ARE THE BEST!
Lukas Moodysson
102 min.
SWE / DEN
21:00
BOJ SNĚŽNÉHO
PLUHU S MAFIÍ
IN ORDER OF
DISAPPEARANCE
Hans Petter Moland
116 min.
NOR / SWE / DEN
A PIGEON SAT ON A BRANCH
REFLECTING ON EXISTENCE
Roy Andersson
101 min.
SWE / GER / NOR / FRA
21:00
VYŠŠÍ MOC
HEART OF A LION
Dome Karukoski
99 min.
FIN / SWE
21:00
KDYŽ ZVÍŘATA SNÍ
WHEN ANIMALS DREAM
Jonas Alexander Arnby
84 min.
DEN
FORCE MAJEURE
BRNO
Cihlářská 19
602 00 Brno
www.kinoart.cz
Erik Skjoldbjærg
106 min.
NOR
21:00
HOLUB SEDĚL NA
VĚTVI A ROZMÝŠLEL
O ŽIVOTĚ
A PIGEON SAT ON A BRANCH
REFLECTING ON EXISTENCE
Roy Andersson
101 min.
SWE / GER / NOR / FRA
Ruben Östlund
118 min.
SWE / DEN / FRA / NOR
KINO ART
PIONEER
14. 1. STŘEDA
15. 1. ČTVRTEK
16. 1. PÁTEK
17. 1. SOBOTA
18. 1. NĚDELE
18:00 VELKÝ SÁL
HOLUB SEDĚL NA
VĚTVI A ROZMÝŠLEL
O ŽIVOTĚ
18:00 VELKÝ SÁL
LVÍ SRDCE
18:00 VELKÝ SÁL
V HLUBINÁCH
18:00 VELKÝ SÁL
MY JSME NEJLEPŠÍ!
18:00 VELKÝ SÁL
BOJ SNĚŽNÉHO
PLUHU S MAFIÍ
A PIGEON SAT ON A BRANCH
REFLECTING ON EXISTENCE
Roy Andersson
101 min.
SWE / GER / NOR / FRA
19:00 MALÝ SÁL
O KONÍCH A LIDECH
OF HORSES AND MEN
Benedikt Erlingsson
81 min.
ISL / GER / NOR
20:30 VELKÝ SÁL
SEDMÁ PEČEŤ
THE SEVENTH SEAL
BERGMAN‘S COLLECTION
Ingmar Bergman
96 min.
SWE
HEART OF A LION
Dome Karukoski
99 min.
FIN / SWE
19:00 MALÝ SÁL
SCÉNY
Z MANŽELSKÉHO
ŽIVOTA
SCENES FROM A MARRIAGE
BERGMAN‘S COLLECTION
Ingmar Bergman
169 min.
SWE
20:30 VELKÝ SÁL
KDYŽ ZVÍŘATA SNÍ
WHEN ANIMALS DREAM
Jonas Alexander Arnby
84 min.
DEN
PIONEER
Erik Skjoldbjærg
106 min.
NOR
19:00 MALÝ SÁL
LESNÍ JAHODY
WILD STRAWBERRIES
BERGMAN‘S COLLECTION
Ingmar Bergman
91 min.
SWE
20:30 VELKÝ SÁL
VYŠŠÍ MOC
FORCE MAJEURE
Ruben Östlund
118 min.
SWE / DEN / FRA / NOR
23:00 VELKÝ SÁL
DEAD SNOW: RUDÝ
VS. MRTVÝ
DEAD SNOW: RED VS. DEAD
WE ARE THE BEST!
Lukas Moodysson
102 min.
SWE / DEN
19:00 MALÝ SÁL
DEAD SNOW: RUDÝ
VS. MRTVÝ
DEAD SNOW: RED VS. DEAD
Tommy Wirkola
100 min.
NOR / ISL
20:30 VELKÝ SÁL
VYŠŠÍ MOC
FORCE MAJEURE
Ruben Östlund
118 min.
SWE / DEN / FRA / NOR
IN ORDER OF
DISAPPEARANCE
Hans Petter Moland
116 min.
NOR / SWE / DEN
19:00 MALÝ SÁL
SEX, DROGY A DANĚ
SEX, DRUGS & TAXATION
Christoffer Boe
110 min.
DEN
20:30 VELKÝ SÁL
HOLUB SEDĚL NA
VĚTVI A ROZMÝŠLEL
O ŽIVOTĚ
A PIGEON SAT ON A BRANCH
REFLECTING ON EXISTENCE
Roy Andersson
101 min.
SWE / GER / NOR / FRA
Tommy Wirkola
100 min.
NOR / ISL
8
9
PROGRAM
MINIKINO
OSTRAVA
Kostelní 3
702 00 Ostrava
www.minikino.cz
PROGRAM
14. 1. STŘEDA
15. 1. ČTVRTEK
16. 1. PÁTEK
17. 1. SOBOTA
18. 1. NĚDELE
19:30
HOLUB SEDĚL NA
VĚTVI A ROZMÝŠLEL
O ŽIVOTĚ
17:00
MY JSME NEJLEPŠÍ!
17:00
SEX, DROGY A DANĚ
17:00
VYŠŠÍ MOC
17:00
O KONÍCH A LIDECH
A PIGEON SAT ON A BRANCH
REFLECTING ON EXISTENCE
Roy Andersson
101 min.
SWE / GER / NOR / FRA
KINO SVĚT
CHOMUTOV
Mostecká 5786
430 01 Chomutov
www.kultura-sport.cz
WE ARE THE BEST!
Lukas Moodysson
102 min.
SWE / DEN
19:30
LVÍ SRDCE
HEART OF A LION
Dome Karukoski
99 min.
FIN / SWE
SEX, DRUGS & TAXATION
Christoffer Boe
110 min.
DEN
19:30
DEAD SNOW: RUDÝ
VS. MRTVÝ
FORCE MAJEURE
Ruben Östlund
118 min.
SWE / DEN / FRA / NOR
19:30
KDYŽ ZVÍŘATA SNÍ
DEAD SNOW: RED VS. DEAD
WHEN ANIMALS DREAM
Tommy Wirkola
100 min.
NOR / ISL
Jonas Alexander Arnby
84 min.
DEN
OF HORSES AND MEN
Benedikt Erlingsson
81 min.
ISL / GER / NOR
19:30
V HLUBINÁCH
PIONEER
Erik Skjoldbjærg
106 min.
NOR
14. 1. STŘEDA
15. 1. ČTVRTEK
16. 1. PÁTEK
17. 1. SOBOTA
18. 1. NĚDELE
19:00
HOLUB SEDĚL NA
VĚTVI A ROZMÝŠLEL
O ŽIVOTĚ
19:00
LVÍ SRDCE
19:00
KDYŽ ZVÍŘATA SNÍ
19:00
V HLUBINÁCH
19:00
MY JSME NEJLEPŠÍ!
A PIGEON SAT ON A BRANCH
REFLECTING ON EXISTENCE
HEART OF A LION
Dome Karukoski
99 min.
FIN / SWE
WHEN ANIMALS DREAM
Jonas Alexander Arnby
84 min.
DEN
PIONEER
Erik Skjoldbjærg
106 min.
NOR
WE ARE THE BEST!
Lukas Moodysson
102 min.
SWE / DEN
Roy Andersson
101 min.
SWE / GER / NOR / FRA
KINO
CENTRUM
HAVÍŘOV
Náměstí republiky 7
736 01 Havířov
www.mkscentrum.cz
14. 1. STŘEDA
15. 1. ČTVRTEK
16. 1. PÁTEK
17. 1. SOBOTA
18. 1. NĚDELE
18:00
HOLUB SEDĚL NA
VĚTVI A ROZMÝŠLEL
O ŽIVOTĚ
18:00
VYŠŠÍ MOC
18:00
BOJ SNĚŽNÉHO
PLUHU S MAFIÍ
18:00
V HLUBINÁCH
18:00
MY JSME NEJLEPŠÍ!
A PIGEON SAT ON A BRANCH
REFLECTING ON EXISTENCE
Roy Andersson
101 min.
SWE / GER / NOR / FRA
10
FORCE MAJEURE
Ruben Östlund
118 min.
SWE / DEN / FRA / NOR
IN ORDER OF
DISAPPEARANCE
PIONEER
Erik Skjoldbjærg
106 min.
NOR
WE ARE THE BEST!
Lukas Moodysson
102 min.
SWE / DEN
Hans Petter Moland
116 min.
NOR / SWE / DEN
11
PROGRAM
KINO FILM
EUROPE
BRATISLAVA
Štefánikova 25
811 05 Bratislava
www.kino.filmeurope.sk
PROGRAM
14. 1. STREDA
15. 1. ŠTVRTOK
16. 1. PIATOK
17. 1. SOBOTA
18. 1. NEDEĽA
18:00 SCREENING ROOM
VYŠŠIA MOC
16:30 KINOSÁLA
KEĎ ZVIERATÁ
SNÍVAJÚ
16:30 KINOSÁLA
DEAD SNOW:
ČERVENÝ VS. MŔTVY
16:00 KINOSÁLA
MAGICKÉ STRIEBRO
– HĽADANIE
KÚZELNÉHO ROHU
16:00 KINOSÁLA
CESTA ZA
VIANOČNOU
HVIEZDOU
FORCE MAJEURE
Ruben Östlund
118 min.
SWE / DEN / FRA / NOR
SLÁVNOSTNÉ
OTVORENIE
19:00 KINOSÁLA
HOLUB SEDEL NA
KONÁRI A PREMÝŠĽAL
O ŽIVOTE
A PIGEON SAT ON A BRANCH
REFLECTING ON EXISTENCE
Roy Andersson
101 min.
SWE / GER / NOR / FRA
20:30 SCREENING ROOM
BOJ SNEŽNÉHO
PLUHU S MAFIOU
IN ORDER OF
DISAPPEARANCE
Hans Petter Moland
116 min.
NOR / SWE / DEN
WHEN ANIMALS DREAM
Jonas Alexander Arnby
84 min.
DEN
16:30 SCREENING ROOM
SEX, DROGY A DANE
SEX, DRUGS & TAXATION
Christoffer Boe
110 min.
DEN
18:30 KINOSÁLA
V HLBINÁCH
PIONEER
Erik Skjoldbjærg
106 min.
NOR
18:45 SCREENING ROOM
KRÍŽ CTI
INTO THE WHITE
Petter Næss
104 min.
NOR / SWE
20:45 KINOSÁLA
LEVIE SRDCE
HEART OF A LION
Dome Karukoski
99 min.
FIN / SWE
21:00 SCREENING ROOM
DEAD SNOW:
ČERVENÝ VS. MŔTVY
DEAD SNOW: RED VS. DEAD
Tommy Wirkola
100 min.
NOR / ISL
Technické zabezpečenie
SCREENING ROOM:
DEAD SNOW: RED VS. DEAD
Tommy Wirkola
100 min.
NOR / ISL
17:00 SCREENING ROOM
ÚNOS
A HIJACKING
Tobias Lindholm
103 min.
DEN
18:30 KINOSÁLA
BOJ SNEŽNÉHO
PLUHU S MAFIOU
IN ORDER OF
DISAPPEARANCE
Hans Petter Moland
116 min.
NOR / SWE / DEN
19:00 SCREENING ROOM
HOLUB SEDEL NA
KONÁRI A PREMÝŠĽAL
O ŽIVOTE
A PIGEON SAT ON A BRANCH
REFLECTING ON EXISTENCE
Roy Andersson
101 min.
SWE / GER / NOR / FRA
21:00 KINOSÁLA
V HLBINÁCH
PIONEER
Erik Skjoldbjærg
106 min.
NOR
21:15 SCREENING ROOM
LEVIE SRDCE
HEART OF A LION
Dome Karukoski
99 min.
FIN / SWE
MAGIC SILVER 2 - THE QUEST
FOR THE MYSTIC HORN
Arne Lindtner Næss
85 min
NOR
CZ dabing
16:15 SCREENING ROOM
MY SME NAJLEPŠÍ!
WE ARE THE BEST!
Lukas Moodysson
102 min.
SWE / DEN
18:00 KINOSÁLA
VYŠŠIA MOC
FORCE MAJEURE
Ruben Östlund
118 min.
SWE / DEN / FRA / NOR
18:30 SCREENING ROOM
V HLBINÁCH
PIONEER
Erik Skjoldbjærg
106 min.
NOR
20:30 KINOSÁLA
KEĎ ZVIERATÁ
SNÍVAJÚ
WHEN ANIMALS DREAM
Jonas Alexander Arnby
84 min.
DEN
21:00 SCREENING ROOM
BABYCALL
THE MONITOR
Pål Sletaune
96 min.
NOR / GER / SWE
JOURNEY TO THE
CHRISTMAS STAR
Nils Gaup
80 min.
CZ dabing
NOR
16:30 SCREENING ROOM
LEVIE SRDCE
HEART OF A LION
Dome Karukoski
99 min.
FIN / SWE
17:45 KINOSÁLA
HOLUB SEDEL NA
KONÁRI A PREMÝŠĽAL
O ŽIVOTE
A PIGEON SAT ON A BRANCH
REFLECTING ON EXISTENCE
Roy Andersson
101 min.
SWE / GER / NOR / FRA
18:30 SCREENING ROOM
O KOŇOCH A ĽUĎOCH
OF HORSES AND MEN
Benedikt Erlingsson
81 min.
ISL / GER / NOR
20:00 KINOSÁLA
SEX, DROGY A DANE
SEX, DRUGS & TAXATION
Christoffer Boe
110 min.
DEN
20:30 SCREENING ROOM
KEĎ ZVIERATÁ
SNÍVAJÚ
WHEN ANIMALS DREAM
Jonas Alexander Arnby
84 min.
DEN
12
13
PROGRAM
KASÁRNE
KULTURPARK
KOŠICE
Kukučínova 2
040 01 Košice
www.k13.sk
PROGRAM
14. 1. STREDA
15. 1. ŠTVRTOK
16. 1. PIATOK
17. 1. SOBOTA
18. 1. NEDEĽA
19:30
LEVIE SRDCE
19:30
19:30
19:30
SIEDMA PEČAŤ
HOLUB SEDEL NA
KONÁRI A PREMÝŠĽAL
O ŽIVOTE
SCÉNY
Z MANŽELSKÉHO
ŽIVOTA
16:00
MAGICKÉ STRIEBRO
– HĽADANIE
KÚZELNÉHO ROHU
HEART OF A LION
Dome Karukoski
99 min.
FIN / SWE
THE SEVENTH SEAL
BERGMAN‘S COLLECTION
Ingmar Bergman
96 min.
SWE
A PIGEON SAT ON A BRANCH
REFLECTING ON EXISTENCE
Roy Andersson
101 min.
SWE / GER / NOR / FRA
SCENES FROM A MARRIAGE
BERGMAN‘S COLLECTION
Ingmar Bergman
169 min.
SWE
MAGIC SILVER 2 - THE QUEST
FOR THE MYSTIC HORN
Arne Lindtner Næss
85 min
NOR
CZ dabing
19:30
VYŠŠIA MOC
FORCE MAJEURE
Ruben Östlund
118 min.
SWE / DEN / FRA / NOR
KINOKLUB
FILM EUROPE
POPRAD
Tatranská galéria v Poprade
Hviezdoslavova 12
058 01 Poprad
www.tatragaleria.sk
14. 1. STREDA
15. 1. ŠTVRTOK
19:00
19:00
BOJ SNEŽNÉHO
PLUHU S MAFIOU
HOLUB SEDEL NA
KONÁRI A PREMÝŠĽAL
O ŽIVOTE
A PIGEON SAT ON A BRANCH
REFLECTING ON EXISTENCE
Roy Andersson
101 min.
SWE / GER / NOR / FRA
IN ORDER OF
DISAPPEARANCE
Hans Petter Moland
116 min.
NOR / SWE / DEN
16. 1. PIATOK
17. 1. SOBOTA
18. 1. NEDEĽA
15:00
MAGICKÉ STRIEBRO
– HĽADANIE
KÚZELNÉHO ROHU
MAGIC SILVER 2 - THE QUEST
FOR THE MYSTIC HORN
Arne Lindtner Næss
85 min
NOR
CZ dabing
19:00
KEĎ ZVIERATÁ
SNÍVAJÚ
WHEN ANIMALS DREAM
Jonas Alexander Arnby
84 min.
DEN
14
15
PROGRAM
KINO
STROJÁR
MARTIN
S.H.Vajanského 2
036 01 Martin
www.dostrojar.sk
PROGRAM
KINO
MLADOSŤ
14. 1. STREDA
20:00
BOJ SNEŽNÉHO
PLUHU S MAFIOU
BRATISLAVA
Hviezdoslavovo nám. 17
811 02 Bratislava
www.kinomladost.sk
IN ORDER OF
DISAPPEARANCE
Hans Petter Moland
116 min.
NOR / SWE / DEN
18. 1. NEDEĽA
17:45
VYŠŠIA MOC
FORCE MAJEURE
Ruben Östlund
118 min.
SWE / DEN / FRA / NOR
20:00
KEĎ ZVIERATÁ
SNÍVAJÚ
WHEN ANIMALS DREAM
Jonas Alexander Arnby
84 min.
DEN
SCANDI ECHO
20. – 22. 1. 2015
18. – 20. 1. 2015
29. 1. – 9. 2. 2015
14. 1. – 17. 2. 2015
26. 1. – 17. 2. 2015
21. 1. – 18. 2. 2015
ZÁHRADA
– CENTRUM
NEZÁVISLEJ
KULTÚRY
KINO
MLADOSŤ
GOLDEN
APPLE
CINEMA
KINO
STROJÁR
KINOKLUB
TATRA
ARTKINO
METRO
S.H.Vajanského 2
036 01 Martin
www.dostrojar.sk
Staré divadlo Karola Spišáka
Ulica 7. pešieho pluku
949 01 Nitra
www.kinoklubnitra.sk
Mierové nám. 4
911 01 Trenčín
www.lampart.sk
BANSKÁ
BYSTRICA
Námestie SNP 16
974 01 Banská Bystrica
www.zahradacnk.sk
16
BRATISLAVA
Hviezdoslavovo nám. 17
811 02 Bratislava
www.kinomladost.sk
LIPTOVSKÝ
MIKULÁŠ
Kamenné pole 4449/3
031 01 Liptovský Mikuláš
www.gacinema.sk
MARTIN
NITRA
TRENČÍN
17
AKTUÁLNĚ
NOW
SCANDI AKTUÁLNĚ
SCANDI NOW
BOJ SNĚŽNÉHO PLUHU S MAFIÍ
IN ORDER OF DISAPPEARANCE
DEAD SNOW: RUDÝ VS. MRTVÝ
DEAD SNOW: RED VS. DEAD
HOLUB SEDĚL NA VĚTVI
A ROZMÝŠLEL O ŽIVOTĚ
A PIGEON SAT ON A BRANCH
REFLECTING ON EXISTENCE
KDYŽ ZVÍŘATA SNÍ
WHEN ANIMALS DREAM
LVÍ SRDCE
HEART OF A LION
MY JSME NEJLEPŠÍ!
WE ARE THE BEST!
O KONÍCH A LIDECH
OF HORSES AND MEN
SEX, DROGY A DANĚ
SEX, DRUGS & TAXATION
V HLUBINÁCH
PIONEER
VYŠŠÍ MOC
FORCE MAJEURE
BOJ SNĚŽNÉHO PLUHU S MAFIÍ
KRAFTIDIOTEN
IN ORDER OF DISAPPEARANCE
Hans Petter Moland
BERLINALE 2014
HLAVNÍ SOUTĚŽ
NOMINACE
ZLATÝ MEDVĚD
AMANDA 2014
NORSKÉ NÁRODNÍ
FILMOVÉ CENY
NOMINACE
NEJLEPŠÍ HEREC
PÅL SVERRE HAGEN
NOR / SWE / DEN (2014)
Nórsko-švédsko-dánska verze / Norweigan, Swedish, Danish
České titulky / Czech subtitles
115 min.
Norský režisér Hans Petter Moland vypráví příběh
“spravedlivé“ pomsty s lavinou mrtvých těl. S pořádnou
dávkou černého humoru, překvapivých zvratů
i s šarmem a elegancí vytvořil zábavný a inteligentní
akční thriller z prostředí drsných a zasněžených
norských hor.
Norwegian director Hans Petter Moland brings us a story
of “right” revenge with a vast range of dead corpses.
With a great deal of black humour, surprising twists and
elegance he creates an entertaining and intelligent action
thriller set in a rough snowy countryside of Norwegian
mountains.
Slovenská distribuční premiéra
Slovak distribution premiere
Režisér / Director
Titulky / Subtitles
Země původu / Country of Origin
Stopáž / Runtime
Originální znění / Language
19
AKTUÁLNĚ
NOW
AKTUÁLNĚ
DEAD SNOW: RUDÝ VS. MRTVÝ
HOLUB SEDĚL NA VĚTVI
A ROZMÝŠLEL O ŽIVOTĚ
DEAD SNOW: RED VS. DEAD
DØD SNØ 2
TORONTO
AFTER DARK 2014
OFICIÁLNÍ SEKCE
NEJLEPŠÍ FILM
NEJLEPŠÍ
MAKE-UP
NOR / ISL (2014)
Norská verze / Norweigan
České titulky / Czech subtitles
100 min.
PŮLNOČNÍ FILMY
Roy Andersson
Jednoho z nejoriginálnějších severských režisérů
bezbřehý humor a vytříbený smysl pro dramatičnost.
Tommy Wirkola přináší divákům hororovou komedii,
ve které nechává ožít nacistické zombie na zamrzlých
SUNDANCE 2014
A PIGEON SAT ON A BRANCH
REFLECTING ON EXISTENCE
EN DUVA SATT PÅ EN GREN OCH
FUNDERADE PÅ TILLVARON
Tommy Wirkola
dneška charakterizuje záliba v žánrových filmech,
pláních severního Norska.
One of the most original Nordic directors is special for
his interest in genre films, endless humour and refined
sense for drama. Tommy Wirkola brings to the audience
a horror comedy full of revived Nazi zombies at frozen
plains of Northern Norway.
Slovenská festivalová premiéra
Slovak festival premiere
NOW
BENÁTKY 2014
HLAVNÍ SOUTĚŽ
ZLATÝ LEV
SWE / GER / NOR / FRA (2014)
České titulky / Czech subtitles
Premiéra / Premiere
Švédská verze / Swedish
101 min.
Brilantně absurdní příběhy o lidském žití jsou
závěrečným dílem trilogie oceňovaného režiséra Roye
Anderssona, který se v nich snaží vytvořit napětí mezi
banalitami a podstatnými věcmi, mezi komickým
a tragickým – ukázat protichůdnost a dynamickou
povahu naší existence.
Last film of Roy Andersson’s trilogy about human’s
life is a superbly absurd story. Director aims to create
a tension between the banal and the essential, the comic
and the tragic – to show the dialectic and dynamic nature
of our existence.
Česká a slovenská festivalová premiéra
Czech and Slovak festival premiere
20
21
AKTUÁLNĚ
NOW
AKTUÁLNĚ
KDYŽ ZVÍŘATA SNÍ
LVÍ SRDCE
WHEN ANIMALS DREAM
NÅR DYRENE DRØMMER
HEART OF A LION
LEIJONASYDÄN
Jonas Alexander Arnby
CANNES 2014
TÝDEN KRITIKY
NOMINACE
ZLATÁ KAMERA
ATÉNY 2014
CENA MĚSTA
ATÉNY
NEJLEPŠÍ FILM
DEN (2014)
Dánská verze / Danish
České titulky / Czech subtitles
84 min.
Premiéra / Premiere
Celovečerní debut Jonase Arnbyho vyniká nejen
poutavým originálním příběhem a bohatě vykreslenými
postavami, ale především vynikajícími hereckými
výkony. U devatenáctileté Marie se začnou projevovat
Dome Karukoski
TORONTO 2013
SVĚTOVÝ FILM
NOMINACE
ZLATÁ KAMERA
FESTÓRIA 2013
OFICIÁLNÍ SEKCE
podivné tělesné i psychické změny. V ohrožení je nejen
její pověst, ale také životy všech lidí ve městě.
CENA DIVÁKŮ
be very dangerous for the teenage girl as well as for
all townspeople.
Česká a slovenská festivalová premiéra
Czech and Slovak festival premiere
22
Dome Karukoski ve své filmové tvorbě velmi citlivě
a s nadhledem poukazuje na palčivá témata moderní
společnosti. Teppo je radikální neonacista, který si
pevně stojí za svými šablonovitými názory. Dokáže láska
Dome Karukoski highlights in his movies some very heavy
modern society themes in a very sensitive and relaxed
CENA FIPRESCI
performances. 19-year-old Marie starts to change
– both emotionally and physically. This state can
FIN / SWE (2013)
Finská verze / Finnish
České titulky / Czech subtitles
99 min.
Premiéra / Premiere
jeho rasistické předsudky vyvrátit?
Feature debut of Jonas Arnby is a fascinating original
story with richly described characters and superb
NOW
way. Teppo is radical neo-Nazi, who is firm in his belief
and prejudice. But is there any possibility he could change
CENA SIGNIS
his mind? And what about love?
Česká distribuční predpremiéra
Czech distribution pre-release
Slovenská festivalová premiéra
Slovak festival premiere
23
AKTUÁLNĚ
NOW
AKTUÁLNĚ
MY JSME NEJLEPŠÍ!
O KONÍCH A LIDECH
WE ARE THE BEST!
VI ÄR BÄST!
OF HORSES AND MEN
HROSS Í OSS
Lukas Moodysson
BENÁTKY 2013
HORIZONTY
NOMINACE
NEJLEPŠÍ FILM
GÖTEBORG
FILM FESTIVAL 2014
NORDIC COMPETITION
SWE / DEN (2013)
Švédská verze / Swedish
České titulky / Czech subtitles
102 min.
Držitel mnoha ocenění z mezinárodních filmových
Benedikt Erlingsson
GÖTEBORG
FILM FESTIVAL 2014
NORDIC COMPETITION
festivalů, švédský režisér Lukas Moodysson, přináší
filmem My jsme nejlepší! zábavný příběh o dospívání,
CENA DIVÁKŮ
síle přátelství a nesmrtelnosti punku. Ve Stockholmu
80. let se tři 13leté dívky rozhodnou všem ukázat,
CENA FIPRESCI
že punk stále žije.
CENA LORENS
Winner of many international film festival awards,
Swedish director Lukas Moodysson presents in his
Stockholm 80’s, three teenage girls are determined to
show that punk’s not dead.
ISL / GER / NOR (2013)
Islandsko-švédsko-anglicko-španělsko-ruská verze
Icelandic, Swedish, English, Spanish, Russian
České titulky / Czech subtitles
81 min.
Debut islandského režiséra Benedikta Erlingssona
je velkolepým dílem vyprávěným z pohledu koně.
Vtipný, nádherný a citlivý příběh zasazený do
neposkvrněné islandské krajiny si klade jednoduchou
otázku - jsou věci skutečně takové, jaké jsou, když se
SAN SEBASTIÁN 2013
na ně podíváte očima koně?
NOVÍ REŽISÉŘI
Icelandic director Benedikt Erlingsson debuts with
CENA KUTXA
of view. Witty, marvellous and delicate story set in
movie an entertaining story of teenage growing-up,
power of friendship, and the immortality of punk.
NOW
a magnificent feature film told from the horses’ point
the middle of pure Icelandic landscape meditates about
our lives seen through the horses’ perception.
Česká a slovenská distribuční predpremiéra
Czech and Slovak distribution pre-release
24
25
AKTUÁLNĚ
NOW
AKTUÁLNĚ
SEX, DROGY A DANĚ
V HLUBINÁCH
SEX, DRUGS & TAXATION
SPIES & GLISTRUP
ROBERT 2014
DÁNSKÉ NÁRODNÍ
FILMOVÉ CENY
NEJLEPŠÍ HEREC
VE VEDLEJŠÍ ROLI
NICOLAS BRO
NEJLEPŠÍ
KOSTÝMY
OFICIÁLNÍ SEKCE
Erik Skjoldbjærg
AMANDA 2014
NORSKÉ NÁRODNÍ
FILMOVÉ CENY
Jeden z nejúspěšnějších dánských režisérů,
Christoffer Boe, natočil příběh inspirovaný skutečnými
událostmi. Spies a Glistrup byly dvě nechvalně známé
NEJLEPŠÍ HEREC
AKSEL HENNIE
radikální – ať už se jednalo o peníze, drogy nebo sex.
One of the most successful Danish directors, Christoffer
Boe created a story inspired by true events. Spies and
Glistrup were two notorious and provocative figures
of modern Danish history. Their perception of liberty was
absolutely radical – whether it was money, drugs or sex.
Slovenská festivalová premiéra
Slovak festival premiere
NOR (2013)
Norsko-anglická verze / Norwegian, English
České titulky / Czech subtitles
106 min.
Premiéra/ Premiere
Mistr severského thrilleru Erik Skjoldbjærg přichází
s působivým psychologickým filmem ve svém
oblíbeném žánru. Jeho thriller, který je inspirovaný
a provokativní postavy moderní dánské historie.
Jejich představy o uplatňování svobody byly značně
CHICAGO 2013
PIONEER
PIONÉR
Christoffer Boe
DEN (2013)
Dánská verze / Danish
České titulky / Czech subtitles
110 min.
NOW
TORONTO 2013
ZVLÁŠTNÍ UVEDENÍ
skutečnými událostmi, je zasazen do počátku 80. let,
do doby nesmírného těžařského rozmachu Norska.
Nová naleziště ropy a plynu skýtají netušené možnosti
a bohatství a profesionální potápěč Petter se vydává na
nejnebezpečnější misi na světě.
A master of Nordic thriller Erik Skjoldbjærg brings the
impressive psychological thriller inspired by true events.
Pioneer is set in the early 80’s, at the beginning of the
Norwegian Oil Boom. New deposits of oil and gas offer
enormous possibilities and wealth. Professional diver
Petter sets on the world’s most dangerous mission.
Česká a slovenská festivalová premiéra
Czech and Slovak festival premiere
26
27
AKTUÁLNĚ
NOW
VYŠŠÍ MOC
FORCE MAJEURE
Ruben Östlund
CANNES 2014
JINÝ POHLED
CENA POROTY
SWE / DEN / FRA / NOR (2014)
Švédsko-anglická verze / Swedish, English
České titulky / Czech subtitles
118 min.
Provokativní a mezinárodně uznávaný švédský režisér
Ruben Östlund přináší mrazivou psychologickou studii
moderní rodiny, ve které zkoumá tradiční role muže
a ženy a jejich vzájemná očekávání, která z nich plynou.
Provocative and internationally acclaimed Swedish
director Ruber Östlund brings to the silver screen a chilly
psychological study of modern family. Traditional roles
of men and women are explored here, as well as mutual
expectations that emerge from them.
Česká a slovenská distribuční premiéra
Czech and Slovak distribution premiere
SEX, DROGY A DANĚ / SEX, DRUGS & TAXATION
REŽISÉR / DIRECTOR: CHRISTOFFER BOE
28
CLASSIC
BERGMAN’S COLLECTION
SCANDI CLASSIC
BERGMAN’S
COLLECTION
FANNY A ALEXANDER
FANNY AND ALEXANDER
LESNÍ JAHODY
WILD STRAWBERRIES
PODZIMNÍ SONÁTA
AUTUMN SONATA
SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA
SCENES FROM A MARRIAGE
SEDMÁ PEČEŤ
THE SEVENTH SEAL
FANNY A ALEXANDER
BENÁTKY 1983
HLAVNÍ SOUTĚŽ
CENA FIPRESCI
OSCAR 1984
NEJLEPŠÍ
ZAHRANIČNÍ FILM
NEJLEPŠÍ
VÝPRAVA
NEJLEPŠÍ
KOSTÝMY
NEJLEPŠÍ
KAMERA
FANNY AND ALEXANDER
FANNY OCH ALEXANDER
Ingmar Bergman
SWE / FRA / GER (1982)
Švédsko-německo-jidiš-anglická verze
Swedish, German, Yiddish, English
České titulky / Czech subtitles
188 min.
Rodinná sága, která odhaluje režisérovo dětství s jeho
strastmi i radostmi, je Bergmanovým vrcholným dílem.
Očima desetiletého Alexandra sledujeme jeden bouřlivý
rok v životě rodiny Ekdahlových, kdy chlapcova
představivost pohání kupředu tajuplné události,
které následují po smrti jeho otce. Tato Bergmanova
vysněná rodinná kronika byla digitálně zrestaurována
z původního negativu a soundtracku.
Bergman’s top movie is a family saga that uncovers
director’s childhood, with its difficulty and joy.
From the perception of 10-years-old Alexander,
we follow one turbulent year in the life of Ekdahls family.
ZLATÝ GLÓBUS 1984
NEJLEPŠÍ
ZAHRANIČNÍ FILM
Režisér / Director
Titulky / Subtitles
Země původu / Country of Origin
Stopáž / Runtime
Boy’s fantasy sets off some magical events after his
father’s death. Fanny and Alexander is Bergman’s dreamy
family chronicle that was digitally restored from original
negative tapes and soundtrack.
Originální znění / Language
31
CLASSIC
BERGMAN’S COLLECTION
CLASSIC
LESNÍ JAHODY
PODZIMNÍ SONÁTA
WILD STRAWBERRIES
SMULTRONSTÄLLET
BERLÍN 1958
HLAVNÍ SOUTĚŽ
ZLATÝ MEDVĚD
CENA FIPRESCI
Ingmar Bergman
SWE (1957)
Švédsko-latinská verze / Swedish, Latin
České titulky / Czech subtitles
91 min.
FRA / GER / SWE (1978)
Švédsko-anglická verze / Swedish, English
České titulky / Czech subtitles
99 min.
ZLATÝ GLÓBUS 1979
Tato Bergmanova filmová reflexe stárnutí, strachu
z blížící se smrti i smutku z promarněného života
je autorovým velmi osobním dílem a zároveň jeho
intimní zpovědí. Stárnoucí profesor Borg má zvláštní
Aby ještě stihl odčinit svůj dávný dluh, vydává se na
NEJLEPŠÍ
ZAHRANIČNÍ FILM
AUTUMN SONATA
HÖSTSONATEN
Ingmar Bergman
sen, který mu neodvratně připomíná blížící se smrt.
ZLATÝ GLÓBUS 1960
BERGMAN’S COLLECTION
NEJLEPŠÍ
ZAHRANIČNÍ FILM
Jediný film, na kterém spolupracovali Ingrid Bergman
a Ingmar Bergman. Světoznámá klavíristka Charlotte
byla kdysi ochotná obětovat pro kariéru vše. I vlastní
rodinu. Nyní se snaží hluboce pošramocené vztahy
s dcerou znovu oživit, avšak čas již vrátit nelze.
výlet na jih Švédska, který se mění v cestu do minulosti
The only movie cooperation between Ingrid Bergman
a vlastního nitra. V průběhu jeho putování se hranice
and Ingmar Bergman. Several years ago, Charlotte was
mezi skutečností a snem pomalu rozplývají.
able to put everything out for her career. Even her family.
This movie reflection of aging, fear of death and missed
life is Bergman’s very authorial work and also his
intimate confession. Aging professor Borg has a strange
Now world-known pianist tries to revive seriously
damaged relationship with her adult daughter, but it’s not
possible to retrieve the lost time.
dream that reminds him of the approaching death.
As there is an unpaid debt in professor’s life, Borg sets off
to the South of Sweden. This trip changes to a journey into
his very own past and soul, which slowly spreads borders
between reality and dream.
32
33
CLASSIC
BERGMAN’S COLLECTION
CLASSIC
SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA
SEDMÁ PEČEŤ
SCENES FROM A MARRIAGE
SCENER UR ETT ÄKTENSKAP
THE SEVENTH SEAL
DET SJUNDE INSEGLET
Ingmar Bergman
ZLATÝ GLÓBUS 1974
NEJLEPŠÍ
ZAHRANIČNÍ FILM
SWE (1973)
Švédská verze / Swedish
České titulky / Czech subtitles
169 min.
Šest epizod z průběhu dvacetiletého manželství vypráví
o tom, jak mohou neprojevené city a tiché výčitky
BERGMAN’S COLLECTION
Ingmar Bergman
CANNES 1957
HLAVNÍ SOUTĚŽ
ZVLÁŠTNÍ CENA
POROTY
SWE (1957)
Švédsko-latinská verze / Swedish, Latin
České titulky / Czech subtitles
96 min.
Inspiraci k tvorbě tohoto snímku našel Ingmar Bergman
ve filmech Akira Kurosawy, jehož dílo velmi obdivoval.
vést k vzájemnému odcizení a rozvodu. Zároveň
Film je zařazen do seznamu “nejvýznamnějších
však poukazují na fakt, že tento rozvod může otevřít
filmů”, který vydal Vatikán v roce 1995 na přání
cestu k novému pochopení, komunikaci a přátelství.
papeže Jana Pavla II. V příběhu středověkého rytíře
Roli Marianny napsal Bergman pro Liv Ullmann poté,
Antonia Blocka se Bergman zamýšlí nad hledáním Boha.
co skončil jejich hluboký milostný vztah.
Snímek si však neklade otázku, zda “Bůh je, nebo není,”
Twenty years lasting marriage in six episodes shows us
jen popisuje cestu k jeho nalezení.
how unexplained feelings and silent reproofs can lead
Inspiration for his movie, Ingmar Bergman found in
into an estrangement and divorce. At the same time,
pictures of Akira Kurosawa, whose work he really
the divorce can be a way to mutual understanding,
admired. The Seventh Seal is also written in a list
communication and friendship. A role of Marianna was
of “the most significant movies” that published Vatican
written especially for Liv Ullmann in the time her deep
in 1995 on a wish of Pope Jan Pavel II. Through a story
relationship with Bergman came to the end.
of medieval knight Antonius Block Bergman thinks of
the quest of God. However, this movie doesn’t ask of God’s
existence, but it describes a way how to find Him.
34
35
NÁVRATY
COMEBACK
SCANDI NÁVRATY
SCANDI COMEBACK
BABYCALL
THE MONITOR
KŘÍŽ CTI
INTO THE WHITE
ÚNOS
A HIJACKING
BABYCALL
THE MONITOR
BABYCALL
Pål Sletaune
FILMOVÝ FESTIVAL
V ŘÍMĚ 2011
NEJLEPŠÍ HEREČKA
NOOMI RAPACE
NOR / GER / SWE (2011)
Norsko-švédsko-anglická verze / Norwegian, Swedish, English
České titulky / Czech subtitles
96 min.
Jeden z deseti nejslibnějších a nejperspektivnějších
režisérů světa (podle Variety) přináší divákům
znepokojující psychologický thriller s prvky hororového
AMANDA 2012
SCANDI DĚTI
SCANDI KIDS
NORSKÉ NÁRODNÍ
FILMOVÉ CENY
NEJLEPŠÍ HEREČKA
NOOMI RAPACE
NEJLEPŠÍ SCÉNÁŘ
CESTA ZA VÁNOČNÍ
HVĚZDOU
JOURNEY TO THE
CHRISTMAS STAR
MAGICKÉ STŘÍBRO
– HLEDÁNÍ KOUZELNÉHO ROHU
MAGIC SILVER 2 - THE QUEST FOR
THE MYSTIC HORN
Režisér / Director
Titulky / Subtitles
Země původu / Country of Origin
Stopáž / Runtime
NEJLEPŠÍ ZVUK
NEJLEPŠÍ
VÝPRAVA
žánru. Mezinárodně uznávaná herečka Noomi Rapace
zde ztvárnila roli matky 8letého Anderse, s nímž utíká
před násilnickým otcem a manželem. Je však tato
hrozba skutečná? Není problém v něčem úplně jiném?
One of ten most promising and perspective directors
of the world (according to Variety) brings to the audience
disturbing psychological thriller with some elements
of horror. Internationally acclaimed actress Noomi
Rapace excels here as mother of 8-years-old Anders
with whom she escapes from violent father/husband.
However, is this threat real? What if the problem lays
in something else?
Originální znění / Language
37
NÁVRATY
COMEBACK
NÁVRATY
KRÍŽ CTI
ÚNOS
INTO THE WHITE
A HIJACKING
KAPRINGEN
Petter Næss
AMANDA 2012
NORSKÉ NÁRODNÍ
FILMOVÉ CENY
NOMINACE
NEJLEPŠÍ ZVUK
NOR / SWE (2012)
Anglicko-norsko-německá verze / English, Norwegian, German
České titulky / Czech subtitles
104 min.
Válečné drama inspirované skutečnými událostmi
je emocionálně nabitou a sofistikovanou hrou pětice
Tobias Lindholm
BENÁTKY 2012
posádek střetnou uprostřed zasněžené norské vysočiny.
GÖTEBORG
FILM FESTIVAL 2013
útočištěm osamocená lovecká chata.
War drama inspired by true events. Into the White is very
38
přináší realisticky vyobrazený příběh mužské
posádky nákladní lodi, kterou přepadnou somálští
piráti v Indickém oceánu. Životy námořníků se náhle
Pro muže s rozdílným původem, vzděláním, životními
postoji a vojenským výcvikem je jediným možným
DEN (2012)
Dánsko-švédsko-anglicko-japonsko-somálská verze
Danish, Swedish, English, Japanese, Somali
České titulky / Czech subtitles
103 min.
Jeden z nejzajímavějších mladých dánských režisérů
výrazných mužských charakterů. Po vzájemném
sestřelení britského a německého letadla se členové
COMEBACK
CENA DIVÁKŮ
ocitají v rukách Somálců a stávají se tak předmětem
nelítostného vyjednávání pirátů s dánskou vládou
sídlící v Kodani.
emotional and sophisticated game of five distinctive male
One of the most interesting young Danish directors
characters. Above snowy Norwegian plains British and
brings us realistically drawn story. Somali pirates hijack
German aircrafts shoot down each other. The only hope
a cargo ship in Indian Ocean. Lives of the crew are just
for the survived crew is a hunting hut where these men
in their hands and their hopes for rescue are not so high.
with different origins, educations, life expectations and
Hijackers state their requirements, and now everything
military training have to get on together.
depends upon Danish government decision what to do.
39
DĚTI
KIDS
DĚTI
CESTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU
MAGICKÉ STŘÍBRO
– HLEDÁNÍ KOUZELNÉHO ROHU
JOURNEY TO THE CHRISTMAS STAR
REISEN TIL JULESTJERNEN
AMANDA 2013
NORSKÉ NÁRODNÍ
FILMOVÉ CENY
NOMINACE
NEJLEPŠÍ DĚTSKÝ FILM
MAGIC SILVER 2 - THE QUEST FOR
THE MYSTIC HORN
BLÅFJELL 2 - JAKTEN PÅ DET MAGISKE HORN
Nils Gaup
NOR (2012)
Česká verze / Czech version
80 min.
Mimořádně poutavý pohádkový příběh s ohromující
filmovou výpravou a kostýmy se natáčel, mimo jiné,
na hradě Pernštejn v Čechách. Kdysi dávno ztratil král
svou jedinou dceru Gulltopp, která se vydala hledat
Vánoční hvězdu. Král hvězdu proklel a na království
sestoupila tma a smutek. Jedinou jeho nadějí na
záchranu je nyní statečná dívka Sonja.
KIDS
AMANDA 2012
NORSKÉ NÁRODNÍ
FILMOVÉ CENY
NOMINACE
NEJLEPŠÍ DĚTSKÝ FILM
Arne Lindtner Næss
NOR (2011)
České znění / Czech version
85 min.
Působivé a výtvarně podmanivé filmové dobrodružství
vypráví příběh modrých skřítků, kteří se po
nekonečně dlouhém podzimním spánku probudili
do té nejchladnější zimy, jakou kdy zažili. Malé údolí
s hospodářstvím, kde žijí červení skřítci, je ohroženo
Exceptionally wonderful fairy tale with marvellous
obrovským ledovcem. Královna Modrá růže věří dávné
production design and costumes was filmed also at Czech
pověsti o magickém modrém rohu, který dokáže změnit
castle Pernštejn. Once upon a time a king lost his only
počasí. Podaří se jí pomoci červeným skřítkům?
one daughter Gulltopp which set to find a Christmas Star.
The king put a curse on the Star and his kingdom covered
all in darkness and sadness. Now, his only hope is young
brave girl Sonja.
Impressive and visually enchanting adventure tells us
a story of blue gnomes, who have just after a long autumn
sleep waken up into the most chilly winter they ever
experienced. A huge iceberg threatens small valley with
a farm, where red gnomes live. Queen Blue Rose believes
in ancient legend about a mystic blue horn that have
the power to change weather. Can she really rescue red
gnomes and all the valley?
40
41
VOD
FILM EUROPE CHANNEL
VOD
FILM EUROPE CHANNEL
NÁZEV FILMU
ANGLICKÝ NÁZEV
REŽISÉR
ROK
PŮVOD
BABYCALL
THE MONITOR
P. Sletaune
2011 NOR / GER / SWE
NÁZEV FILMU
ANGLICKÝ NÁZEV
REŽISÉR
ROK
PŮVOD
AKI KAURISMÄKI
AKI KAURISMAKI
G. Girard
2001
FRA / FIN
ANTIKRIST
ANTICHRIST
L. von Trier
2009 DEN / GER / SWE
M. Marcimain
2012
SWE / NOR
FIN / IRL
N. Gaup
2012
NOR
BEZVA CHLAP
A SOMEWHAT GENTLE MAN
H. P. Moland
2010
NOR
M. Kaurismäki
2009
FIN
DIRCH
DIRCH
M. Zandvliet
2011
DEN
I. Bergman
1982 SWE / FRA / GER
DIVOKÉ LABUTĚ
WILD SWANS
G. Norby, P. Flinth
2009
DEN
SUMMER WITH MONIKA
I. Bergman
1953
DOBRÉ SRDCE
GOOD HEART
D. Kári
2009
DEN / ISL
MAGICKÉ STŘÍBRO
MAGIC SILVER
R. Uthaug
K. Launing
2009
NOR
DŮM KOŠATÉ LÁSKY
THE HOUSE OF
BRANCHING LOVE
M. Kaurismäki
2009
FIN
ODHALENÝ PŘÍSTAV
NAKED HARBOUR
A. Louhimies
2012
FIN
FANNY A ALEXANDER
FANNY AND ALEXANDER
I. Bergman
1982
SWE / FRA / GER
PERFECT SENSE
PERFECT SENSE
D. Mackenzie
2011
SWE / GB
KRÁLOVSKÁ AFÉRA
A ROYAL AFFAIR
N. Arcel
2012 DEN / SWE / CZE
POD KŮŽI
CAN GO THROUGH SKIN
E. Rots
2009
NLD
UMĚNÍ PLAKAT
THE ART OF CRYING
P. Fog
2006
DEN
PODZIMNÍ SONÁTA
AUTUMN SONATA
I. Bergman
1978
FRA / GER / SWE
LABRADOR
LABRADOR
F. Aspöck
2011
DEN
PRINCEZNA
PRINCESS
A. Halonen
2010
FIN
LOVCI HLAV
HEADHUNTERS
M. Tyldum
2011
NOR / GER
ROZKAZ
TEARS OF APRIL
A. Louhimies
2008
FIN / GER / GR
MANDERLAY
MANDERLAY
L. von Trier
2005 DEN / SWE / NED
SCÉNY Z MANŽELSKÉHO
ŽIVOTA
SCENES FROM A MARRIAGE
(FEATURE FILM)
I. Bergman
1973
SWE
MELANCHOLIA
MELANCHOLIA
L. von Trier
2011 DEN / SWE / FRA
2011
SWE / DEN
GER / NOR
NA SEVER
NORTH
R. Langlo
2009
NOR
2010
FRA
CALL GIRL
CALL GIRL
CESTA ZA VÁNOČNÍ
HVĚZDOU
FANNY A ALEXANDER
JOURNEY TO THE
CHRISTMAS STAR
THE HOUSE OF
BRANCHING LOVE
FANNY AND ALEXANDER
(FEATURE FILM)
LÉTO S MONIKOU
DŮM KOŠATÉ LÁSKY
ŠIMON A DUBY
SIMON & THE OAKS
L. Ohlin
SWE
SNADNÝ PRACHY
EASY MONEY
D. Espinosa
2010 SWE / GER / DEN
NOVÉ SKANDINÁVSKÉ KINO
NEW SCANDINAVIAN CINEMA
J.-M. Nizan,
O. Boucreux,
S. Bergouhnioux
SNADNÝ PRACHY II
EASY MONEY II: HARD TO KILL
B. Najafi
2012
SWE
NYMFOMANKA 1
NYMPHOMANIAC I.
L. von Trier
2013
DEN / GER / BEL
SNADNÝ PRACHY III:
ŽIVOT DELUXE
EASY MONEY III: LIFE DELUXE
J. Jonsson
2013
SWE
NYMFOMANKA 2
NYMPHOMANIAC II.
L. von Trier
2013
DEN / GER / BEL
ÚNOS
A HIJACKING
T. Lindholm
2012
DEN
PERSONA
PERSONA
I. Bergman
1966
SWE
VALČÍK PRO MONICU
MONICA Z
P. Fly
2013
SWE
POTLESK
APPLAUSE
M. Zandvliet
2009
DEN
ROZKAZ
TEARS OF APRIL
A. Louhimies
2008
FIN / GER / GR
STOCKHOLM EAST
STOCKHOLM EAST
S. Kaijser
2011
SWE
ZTRACENÝ V AFRICE
LOST IN AFRICA
V. Muasya
2010
DEN
Více informacií o filmech vysílaných na VOD naleznete na www.scandi.filmeurope.eu.
42
Více informacií o TV filmech naleznete na www.filmeuropechannel.eu.
43
Pisztoryho palác
ZZZ³OPHXURSHFKDQQHOHXƒLQIR#³OPHXURSHHX
)RWR³OP0HODQFKROLD]GURM)LOP(XURSH
Štefánikova 25, Bratislava
Jedinečné retro kino • Najlepšie festivalové filmy
Festivaly • Eventy • TEmatické prehliadky
www.kino.filmeurope.sk • www.filmeurope.sk
www.facebook.com/filmeuropekino
-(',1(õ1Ö752-/¿67(.õ(6.26/29(16.Ö&+/(*(1'
VELKÉ FILMOVÉ
FESTIVALOVÉ ECHO
ƒ QHMOHSÕtñHVNiDVORYHQVNi
³OPRYiNODVLND
ƒ ñHVNRVORYHQVNi³OPRYi
SURGXNFHOHW
ƒ GtODVRXñDVQpñHVNpDVORYHQVNp
NLQHPDWRJUD³H
ƒ YÕHFKQ\³OPRYpÛiQU\
ƒ WUH]RURYp³OP\
ƒ MHGLQHñQpUHÛLVpUVNp
DKHUHFNpRVREQRVWL
ƒ YtFHQHÛ³OPĪ
'RNX&6
ƒ MHGLQ×WHOHYL]QtNDQiOñHVN×FK
DVORYHQVN×FKGRNXPHQWĪ
ƒ QRVWDOJLFNpY]SRPtQN\
DOHLDNWXiOQtNRQWURYHU]H
ƒ DUFKLYQt]ODW×IRQGYMHGLQHñQp
WHOHYL]QtSUHPLpĞH
ƒ VRXñDVQiGRNXPHQWiUQtWYRUED
RG]QiP×FKGRPiFtFKWYĪUFĪ
ƒ NUiWNpDFHORYHñHUQtGRNXPHQW\
ƒ ³OPRYpÛXUQiO\RGURNX
ƒ YtFHQHÛGRNXPHQWĪ
&692'
ƒ YtFHQHÛFHORYHñHUQtFK³OPĪ
ƒ YtFHQHÛGRNXPHQWĪ
www.cschannels.eu
0X]LND&6
ƒ SUYQtWHOHYL]QtNDQiOñHVNp
DVORYHQVNp¸ROGLHVªPX]LN\
ƒ QHMOHSÕtñHVNRVORYHQVNi
KXGHEQtQRVWDOJLH
+"')"-Ţģ %Ā"0(Ɗ %
0),3"+0(Ɗ %(&+" %
w w w. b e 2 c a n . e u
ƒ ]DVWRXSHQtYÕHFKKXGHEQtFKÛiQUĪ
ƒ SRSXOiUQtLDOWHUQDWLYQtVFpQD
E×YDOpKRðHVNRVORYHQVND
ƒ ]i]QDP\]NRQFHUWĪ
GRPiFtFKKYý]G
ƒ KXGED]ñHVNRVORYHQVN×FK³OPĪ
7 . – 1 4. 10. 2015
Foto: Vyšší moc, archiv Film Europe
.LQR&6
PARTNEŘI
POŘADATEL
PARTNERS
PARTNER
MEDIÁLNÍ PARTNEŘI
u
ho Film
e
k
s
z
ú
c
n
a
r
F
ň
e
Týžd
PODĚKOVÁNÍ
ançais
Fr
Semaine du Film
12.–18. marca 2015
12 –18 mars 2015
EMBASSY OF FINLAND
PRAHA
EMBASSY OF FINLAND
BRATISLAVA
SCANDI KINA
49
SCANDI
FILM EUROPE
MISÍ FILM EUROPE
JE EVROPSKÝ FILM
FILM EUROPE MEDIA COMPANY s týmy v Praze, Bratislavě, Londýně a v Cannes
nakupuje, koprodukuje, v kinech, na VoD a DVD distribuuje a ve vlastních televizích
vysílá jen evropský film. Do programů českých, slovenských, maďarských a polských
kin a festivalů přinesla od roku 2009 více než 200 špičkových filmů.
Od roku 2010 provozuje národní tematické televizní kanály KINO CS, DOKU CS
a MUZIKA CS. V roce 2011 spustila vysílání FILM EUROPE CHANNEL – první evropské
filmové televize, s 800 filmy výhradně evropské kinematografie.
V září 2013 otevřela v Bratislavě festivalové KINO FILM EUROPE. V roce 2014
spustila v Čechách a na Slovensku festival francouzského filmu Crème de la Crème
a festivalovou přehlídku soutěžních filmů z Cannes, Berlinale a Benátek - Be2Can.
V roce 2015 založila přehlídku severských filmů – SCANDI. Film Europe je evropským lídrem nákupu, festivalových uvedení, kinodistribuce a televizního vysílání
evropského filmu.
FILM EUROPE’S MISSION
IS EUROPEAN FILM
FILM EUROPE MEDIA COMPANY, with teams in Bratislava, Prague, London and Cannes,
buys and co-produces solely European films, which it distributes to cinemas, its own
television stations and on VoD and DVD. Since 2009, it has presented more than 200 top
films at festivals in Slovak, Czech, Hungarian and Polish cinemas. Since 2010, it has
managed the national thematic television stations KINO CS, DOKU CS and MUZIKA CS.
In 2011, it launched the FILM EUROPE CHANNEL – the first European film-oriented
television channel with 800 films, all exclusively European cinematography.
In September 2013, it opened the first festival cinema, KINO FILM EUROPE in Bratislava.
In 2014, the company launched a review of French films in the Czech Republic and
Slovakia called Crème de la Crème and the Be2Can festival, presenting competition
films from Cannes, Berlinale and Venice. In 2015, it founded a review of nordic films
– SCANDI. Film Europe is a European leader in purchasing, festival presentation, cinema distribution and television broadcast of European film.
FILM EUROPE S.R.O.
V jámě 1
110 00 Praha 1
Czech Republic
www.filmeurope.cz
50
FILM EUROPE S.R.O.
Matúškova 10
831 01 Bratislava
Slovak Republic
www.filmeurope.sk
© Film Europe Media Company, 2015
www.scandi.filmeurope.eu

Podobné dokumenty

OFF5/2014 - off_festival

OFF5/2014 - off_festival cultural event has been an effort to create generous conditions for the promotion and support of young artists working with photography. The festival of new photography started in 2010 with the exh...

Více

jizernicek

jizernicek FILMOVÁ EVROPA V KINĚ SFÉRA V roce 2009 přinesl Wirkola na stříbrná plátna kin hororovou komedii Mrtvý sníh, ve které nechal ožít nacistické zombie na zamrzlých pláních severního Norska. Jejich mis...

Více

Podpořené české projekty 2013

Podpořené české projekty 2013 Lars von Trier / DK, DE, FR, BE, UK Cate Shortland / DE, AU, UK Dan Mazer / UK Tobias Lindholm / DK Philippe Le Guay / FR Mikael Marcimain / SE, NO, FI, IR Spiros Stathoulopoulos / DE, GR, FR Calin...

Více

()012 [email protected] BCD E FGHI PQRS TUVWX Y a S bdcef

()012 3456789@A BCD E FGHI PQRS TUVWX Y a S bdcef & ' ( )* + , - . / 0 1 2 3 4 56 7 89 :; <= > ? @A B CDE F G HI JKL M N O P QSRUTWVUXY[Z \ ]_a^ `Sbcedgfihkj l"m pn o qrtsvuwx y{zS|}~  € ‚„ƒ†… ‡ & ˆŠ‰i‹ Œ †Ž $‘“’g”e•–†— ˜š™“›gœež ...

Více

Dvořákova Rusalka z Metropolitní opery bude

Dvořákova Rusalka z Metropolitní opery bude Světelný design: Gil Wechsler Choreografie: Carmen de Lavallade Obsazení: Rusalka Renée Fleming Cizí kněžna Emily Magee Ježibaba Dolora Zajick Princ Piotr Beczala Vodník John Relyea Produkce vznikl...

Více