Obrovský křižník světových moří Koně jsou antény na emoce

Komentáře

Transkript

Obrovský křižník světových moří Koně jsou antény na emoce
Co nevíte o vorvaních?
Koně jsou antény na emoce
Interview se Zdenkou Pohlreichovou
Důmyslná kanalizace
zvířecího těla
Lymfatický systém
Plaveš?
Tvůj pes to umí také!
Volný čas se zvířaty
nás
Sledujte oku
bo
na Face ergyvetcz
k
faceboo
n
.com/E
www.energyvet.cz
podzim 2015
Obrovský křižník světových moří
magazín ANIMAL
Klubový magazín
společnosti Energy Group, a. s.
Cena: 12 Kč
Ročník 4 / Číslo 11 – podzim 2015
Šéfredaktor:
Stanislav D. Břeň
Autoři:
MVDr. Lubomír Chmelař, PhD.
Ing. Martina Pospíšilová
Grafická úprava:
Radical Design, s. r. o.
Neoznačené fotografie:
Dreamstime
Kontakt, náměty:
Trojská 201/39, 171 00 Praha 7,
tel./fax: +420 283 853 853/854,
GSM: +420 724 363 749
e-mail: [email protected]
FB: facebook.com/Energyvetcz
ISSN 1805-479X
Magazín ANIMAL vydává společnost Energy Group, a. s.
Veškerý obsah je považován za duševní vlastnictví společnosti
Energy Group, a. s., a podléhá autorským právům. Obsah
časopisu ani jeho části nemohou být dále šířeny, zpracovávány,
upravovány či jinak použity bez souhlasu vydavatele. Články
označené ikonou stetoskopu jsou určeny především
pro odbornou veřejnost.
Vše od Energy lze objednat pomocí:
klubů a konzultačních center Energy,
zásilkové služby, internetového obchodu.
Veškeré kontakty a potřebné informace
naleznete na www.energyvet.cz.
Nakovaní lidé
VYZKOUŠEL JSEM NOVÝ TREND V OBLASTI REKREAČNÍHO
BĚHU – BAREFOOT. POŘÍDIL JSEM SI BOTY, KTERÉ TÉMĚŘ
SIMULUJÍ CHŮZI NABOSO. JSOU TO DE FACTO POUZE SLABÉ
SLUPKY, KTERÉ ODDĚLUJÍ NOHY OD ZEMĚ. A MOŽNÁ ZA
NĚJAKÝ ČAS PŘEJDU NA BĚHÁNÍ I BEZ NICH. PŘI PRVNÍCH
TESTECH JSEM SI VZPOMNĚL NA KONĚ A DISKUSE KOŇÁKŮ
O POTŘEBĚ KOVÁNÍ, ČI NEKOVÁNÍ KONÍ. JE JASNÉ, ŽE JDE
O ZÁLEŽITOSTI NE ZCELA POROVNATELNÉ, ALE V ROVINĚ
FYZIOLOGIE I POCITOVÉ MOŽNÁ TROCHU PODOBNÉ.
Celá léta běhám v různých botách, které mají odpružené podrážky
a perfektně udržují stabilitu nohy. Za celou dobu jsem se (klepu si pověrčivě
na čelo) ani jednou nezranil v oblasti šlach nebo kotníků. Když jsem vyběhl
poprvé téměř naboso, uvědomil jsem si po pár kilometrech, že všechny ty
luxusní „najky“, „ády“ či „ríboky“ jsou vlastně velkým dopingem. Po letech
jsem pocítil, jaká je přirozenost mých nohou při běhu, jak „vedou stopu“,
jak reagují na nerovnosti a také jak se zapínají svaly a šlachy, o kterých jsem
ani nevěděl, že je mám (a pocítil to zejména druhý den). Také mě začalo
pobolívat v kyčli, a tak jsem musel při výběhu zvolnit ze svého obvyklého
tempa. Vlastně se mé přirozené pohybové dispozice aktuálně projevily
v negativním světle. Pokles výkonu, bolest, neznámé pocity, dýchání v jiném
rytmu…
Lidé, kteří jsou zastánci nakování koní, v podstatě upozorňují na podobné
věci. Zvířata, kterým se sundají podkovy, začnou často kulhat, vadí jim
určitý typ povrchu, změní se jejich pohybové schéma, jsou méně výkonní…
Po čase a i s potřebnou péčí a rekonvalescencí se situace upravuje. Nikoliv do
původního a přirozeného stavu, ale částečně ano. Kůň bez dopingu v podobě
podkov je často méně výkonný, o to však přirozenější tvor. Tak trochu
doufám, že se do této polohy posunu i já sám ve své „běžecké kariéře“.
Stanislav D. Břeň
Koně jsou
antény na emoce
INTERVIEW SE ZDENKOU POHLREICHOVOU JSME
REALIZOVALI NA JEJÍM RANČI V LÍŠNICI U PRAHY.
PROSTŘEDÍ JE VELMI PŘÍJEMNÉ A NA PRVNÍ
POHLED BYLO VIDĚT, ŽE SI JEJ UŽÍVAJÍ VŠECHNA
ZVÍŘATA A LIDÉ, KTEŘÍ TU ŽIJÍ. POTVRZENÍM
TOHOTO KONSTATOVÁNÍ BYLO, KDYŽ SI VELKÝ
MOUROVATÝ KOCOUR VYSKOČIL NA DŘEVĚNÝ
STŮL NA TERASE A BEZOSTYŠNĚ ZALEHL
DIKTAFON.
ŘEČ BYLA HLAVNĚ O KONÍCH A CELOSTNÍM
PŘÍSTUPU KE ZVÍŘATŮM, ALE I LIDECH A SVĚTU
KOLEM NÁS. ZDENKA POHLREICHOVÁ
V POSLEDNÍM ROCE PROCHÁZELA TĚŽKOU
NEMOCÍ, A TAK SE ČÁST ODPOVĚDÍ STOČILA
I K TOMUTO TÉMATU A PŘÍSTUPU K ŽIVOTU.
TEXT: STANISLAV D. BŘEŇ, FOTO: ARCHIV ZDENKY POHLREICHOVÉ
MOHLA BYSTE PRO ČTENÁŘE PŘIBLÍŽIT
SVŮJ RANČ V LÍŠNICI U PRAHY?
Prvního vlastního koně jsem si koupila asi před osmi
lety a měla jsem ho vždy někde ustájeného. Obešla jsem
stáje v okolí a nikde mi to nevyhovovalo – někde dávali
plesnivé seno, jinde zase špatnou vodu. Rovněž jsem brala
hodiny trenérů, ale viděla jsem, jak se do koňů kopalo
nebo jak se zbytečně drželi zkrátka. Naprosto jsem s tímto
přístupem nesouhlasila a vnímala to jako nepřirozené.
Začala jsem hledat pozitivní metody výcviku, a najednou
jsem zjistila, že v České republice nic není a budu muset
odjet do zahraničí. Začala jsem dělat horsemanship podle
Patta Parelliho. Byla jsem fascinována tím, jak bere ohled
na koně, na jejich duši, jak postupuje celostně. Nejde ani
tak o člověka, na prvním místě je kůň, a potom až jezdec.
Do té doby jsem zažila, že vždycky šlo nejdříve o člověka
a až pak se řešilo, jak jsou na tom koně, což se mi nelíbilo.
Začala jsem si uvědomovat, že potřebuji vlastní prostor,
Emoce nejsou dobré
nebo špatné, jsou
to informace, které
nám sdělují něco
o naší duši, jestli je
v harmonii.
04 animal magazín
kde koně dostanou perfektní seno, volnost, budou ve
společnosti ostatních koňů, nebude se nakovávat a zavírat
do boxů.
TO VŠE DOSPĚLO DO SOUČASNÉ SITUACE…
Ano. Máme tady pět hektarů, koně se pohybují naprosto
volně, zároveň mají hodně motivační okolí – jinde napájení,
jinde seno, jinde minerální liz. Stádečko šesti koňů je velmi
různorodě poskládáno podle věku, pohlaví i charakteru.
VÁŠ RANČ NESE OZNAČENÍ BAREFOOT. TO JE
METODA, KTERÁ JE U NÁS ŠIROCE DISKUTOVÁNA
MEZI PROFESIONÁLY. A TO NATOLIK, ŽE DOLÉHÁ
I K LAIKŮM. JAK JSTE DOSPĚLA K POZNÁNÍ, ŽE JDE
O METODU SPRÁVNOU A JAK SE VYROVNÁVÁTE
S ŘEVNIVOSTÍ OHLEDNĚ TOHOTO TÉMATU MEZI
KOŇÁKY?
Všichni si o vás myslí, že jste blázen. Lidé se domnívají, že
normální a důstojný vztah s koněm nemůže existovat. Panuje
představa, že ho musíte zlomit a že musíte být jeho pán se
vším, co to přináší. Tedy není možné, že kůň může být váš
kamarád a partner. A to zahrnuje také problematiku nakování.
VEDETE DISKUSE S LIDMI, KTEŘÍ JSOU
ZASTÁNCI KLASICKÉHO PŘÍSTUPU? A ČÍM JE
PŘESVĚDČUJETE?
Jezdím školit jinam a dělat různé semináře. Většinou je
to ale tak, že si vás už najdou lidé, kteří jsou naladěni na
stejnou notu. Když se vysloveně někam dostanu, kde to
dělají úplně jinak, tak lidi nepřesvědčuji. Seznámím je s tím,
jak postupujeme, a je na nich, zda si to vyberou. Je pravda,
že když někam přijdu, koně neskutečně reagují. Jak se mi
osobně podařilo v mnohém odblokovat, i vlivem nemoci,
tak s nimi dokážu dělat věci, o kterých lidé tvrdí, že to není
možné. Nedávno mě zavolali ke koníkovi, který buď běhal
jako blázen, nebo stál. Žádný normální běh nebo klus. Přijela
jsem a kůň za 20 sekund normálně klusal. Netušili, co jsem
s ním udělala.
letité problémy, zajeté stereotypy či společensky podmíněné
názory. Třeba z dětství: stálé musíš–nesmíš, nebreč, to se
nedělá… Nenaučíte se projevit a neumíte poslouchat své
emoce. Psychoterapie je sice super, ale důležité je aplikovat vše
v každodenním životě. Na tomto předpokladu jsem vystavěla
program pro lidi, kteří chtějí duševně pomoci nebo kteří chtějí
odhalit svá silná a slabá místa.
A JAK TO TEDY DĚLÁTE?
Musíte být naprosto odblokovaný a koně vycítí, že je člověk
srovnaný. Kůň miluje vůdce, který za něj vše vyřeší, na
kterého se mohou spolehnout. Dokážou vycítit, jestli takový
jste. Lidé se hodně přetvařují, ale za deset minut poznáte,
že mají spoustu bolístek a nevyřešených emocí. Koně z nich
tahají emoce a dělají to proto, aby už konečně našli vůdce,
jenž nic nepředstírá a je v pohodě. A platí to nejen o depresi,
ale také euforii. Hodně se stává, že koně vyhazují. Děje se to
zejména u koní vedených mladými lidmi, kteří jsou v euforii,
že s koněm běží. Ani v takovém případě z vás kůň nevycítí,
že jste v rovnováze, protože jde o excitovaný stav, který začne
později zrcadlit. Když poznám, jací jsou majitelé, mohu léčit
i koně. Zabývala jsem se koněm, který měl pána, jenž říkal,
že se zvíře leká ptáka nebo i motýla na louce. Mluvili jsme
s chovatelem a on říkal, že se rozvedl, má mladší paní, ale nyní
by se chtěl vrátit k původní manželce. Vypozorovala jsem, že se
ve svém životě vlastně lekl, neví, co má dělat. Tak říkám: až si
to vyřešíte, tak se vám přestane lekat kůň.
Emoce nejsou dobré nebo špatné, jsou to informace, které nám
sdělují něco o naší duši, jestli je v harmonii. Jsou mostem
mezi duševním a fyzickým světem. Pokud budeme poslouchat
emoce, budeme si moci řadu věcí vyřešit, a to nás srovná.
Je fantastické, že koně dokážou vaše emoce číst, podobně
jako když jdete na psychoterapii. U psychologa se často řeší
NA STATEK BYSTE SI MĚLA DÁT TABULKU
PSYCHOLOGICKÁ PORADNA.
KDO ZA VÁMI VLASTNĚ PŘIJÍŽDÍ?
Chodí jednotlivci i celé rodiny. Nedávno například rodiče
a jejich dospívající děti, kteří měli velké problémy ve
vzájemném soužití. Zejména paní prožívala obrovské potíže,
jsou spolu dlouho, neklape to. Nejdříve to vypadalo, že paní
má cosi nevyřešeného s rodiči, ale když jsme začali pracovat
s koněm, zjistili jsme, že na vině je vztah s partnerem.
S koněm, jenž váží 500 kilogramů, vás nechám a dostanete
nějaký úkol, který máte provést. V tomto okamžiku se ve
své podstatě projeví, jaký jste. Paní se to vůbec nedařilo
a rozbrečela se. Pak nastoupil její manžel, který si vedl
dobře, ale pořád švihal bičem. Bylo třeba paní rozdýchat
a uvolnit, u pána se ukázalo, že je příliš direktivní. Přitom se
oboustranně milují. Ona mu předtím neřekla o svých obtížích,
ale odsud odcházeli naprosto spokojení. Později mi napsala, že
to byl její nejkrásnější den v životě. To potěší.
JAK JE CELÁ TERAPIE NASTAVENA KONCEPČNĚ?
Program obsahuje teoretickou část. Tehdy se koňů ještě
nedotýkají, lidé dostanou papír a vyplňují, co si o nich myslí
– jakou mají jedinci minulost, hierarchii ve stádě a podobně.
Zároveň mají za úkol vybrat si jednoho. »
animal magazín 05
ZABÝVÁTE SE PŘEDEVŠÍM REKREAČNÍ JÍZDOU.
JAK SE DÍVÁTE NA SPORTOVNÍ NEBO JINÉ
PRACOVNÍ VYUŽITÍ KONÍ?
Staří sedláci měli koně, ale bylo o ně výborně postaráno.
Sedláci věděli, jak o zvířata pečovat, aby byla šťastná. Co se
týká sportovních koní, jsou nešťastní z toho důvodu, že se o ně
lidé bojí, protože stojí dost peněz. Nesmí chodit do výběhu
s jiným koněm, aby se vzájemně nezranili, jsou krátce stříhaní
na závody, a rovněž nemohou být v chladu venku. Mně ani tak
nevadí, že se kůň věnuje sportovní aktivitě, ale to, že je mu
odepřena jakákoliv přirozenost.
SPOUSTA MAJITELŮ KONÍ MÁ SVÁ ZVÍŘATA
USTÁJENA MIMO MÍSTO, KDE BYDLÍ NEBO
DLOUHODOBĚ POBÝVÁ. JEZDÍ ZA NIMI VÍCE ČI
MÉNĚ ČASTO. JE TOHLE SPRÁVNĚ, NEMĚL BY MÍT
ČLOVĚK SVÉHO KONĚ V BLÍZKOSTI?
Měla jsem to stejně, když kůň žil v cizím ustájení. Nevěděla
jsem, jak se o koně starají. Když nemáte absolutní důvěru
v člověka, ke kterému si koně dáváte, tak je to špatně. Lidé by
nejdříve měli toho člověka poznat. Stalo se mi třeba, že jsem
jednou neočekávaně přijela a kůň byl na vyjížďce s cizími lidmi.
»
Koně jsou pak mimo ohradu, dostanou žrádlo a lidem říkám:
Pozorujte „svého“ koně a srovnávejte s tím, co jste si o něm
mysleli. Najednou vidí, že největší jedinec, kterého si většina
lidí vybere, se nechá odstrčit. Šéfem stáda je nejmenší poník.
A tak říkám: takto si vybíráte i lidi v životě, toto je vaše
přirozenost. Potom pracují na koních, snaží se je ovládnout,
aniž by měli jakýkoliv postroj. Tento úvodní kurz probíhá
od devíti ráno do dvou odpoledne. Při příštím setkání už
vyrážíme na vyjížďku.
ŘÍKÁTE, ŽE KONÍM UMOŽŇUJETE, ABY STÁLE
ZŮSTALI KOŇMI. PROČ JE TO POTŘEBA? COPAK
SE SOUČASNÝ CHOV KONÍ ZMĚNIL NATOLIK, ŽE
KŮŇ UŽ NEMÁ SVOU IDENTITU JAKO V MINULOSTI?
Koním musíte zajistit takové podmínky, aby mohli být
koňmi, ne je zavřít do boxu a dát jim plyšáka. Kůň potřebuje
společnost a hru. Nikoliv trénovat nebo drezírovat, ale vytvořit
atmosféru, ve které může projevit svou přirozenost. Je to
stejné, jako kdyby lidi zavřeli po jednom a nedopřáli jim
prostor nebo společnost.
Koně jsou citlivější než lidé. Byla jsem nedávno na přednášce
v Německu, která se týkala koňských kolik. Nejvíce koní totiž
umírá do osmi let, a to na koliky. Přednášející dělá výzkum
a konstatuje, že kůň nezemře kvůli nevhodnému krmení, ale
kvůli dlouhodobému stresu, kdy se do střev vylučuje stresový
hormon kortizol. Když je kůň dlouhodobě ve stresu ze samoty,
má nakované nohy, nevhodně se trénuje, tak ve střevech
dochází k zánětům.
06 animal magazín
MĚL JSEM NA MYSLI TROCHU NĚCO JINÉHO.
KDYŽ CHOVÁTE PSA, JE U VÁS DOMA. STEJNĚ
TAK KOČKA, KANÁREK, ŽELVA NEBO RYBIČKY.
POKUD MÁTE KONĚ, VĚTŠINOU SI JEJ NECHÁTE
NĚKDE USTÁJIT A JEZDÍTE ZA NÍM PODLE ČASU ČI
POTŘEBY. LZE SI PAK VŮBEC S KONĚM VYTVOŘIT
OPRAVDOVÝ VZTAH?
Pokud se zvířata na vás napojí a oni to dokážou, protože nemají
ego a jsou to čisté duše, jež nechtějí ublížit, nýbrž jen uspokojit
své potřeby, tak chtějí, abyste byli šťastní. Proto si myslím,
že spousta psychických i fyzických nemocí u zvířat vzniká
v důsledku toho, že nejste vy v pořádku. Oni vám to chtějí
ukázat a pomoci vám. Koně jsou jako antény, lapače všech
nálad a emocí. Změníte jednu drobnou věc v jejich okolí a hned
si toho všimnou a reagují. Žijí přítomností, teď a naplno. To je
inspirace i pro lidi, kteří se neustále zabývají tím, co bylo, jak
měli něco udělat jinak a tohle uvažování se negativně promítá
i do jich budoucnosti.
TO JE ÚDĚL ČLOVĚKA, ŽE ŽIJE V ROZVRŽENÍ
ČASU. NĚKDY NÁM TO VĚCI KOMPLIKUJE…
Já tvrdím, že čas neexistuje. Vesmír je nekonečný, zrovna
tak čas. Myslím, že naše duše se vracejí a duše se neustále
učí. Byla jsem na semináři Ivy Adamcové, ona o tom mluví,
kolikrát se duše vrací na zem. Pokud něco nepochopíte, potom
se vám ty věci dějí opakovaně.
PŘIVEDLO VÁS TOTO UVAŽOVÁNÍ BLÍŽE K BOHU?
Nebyla jsem nikdy věřící. Nevím, jestli to, o čem hovoříme,
je Bůh, vesmír nebo klíč ke štěstí. Lze to nějak nazvat, ale je
důležité, aby to člověk cítil. Asi jsem se vlivem vlastní nemoci
stala věřící. Vím, že jsem součástí něčeho, co je úžasné.
CO NÁM JAKO ZÁPADNÍ, TECHNICKY
ORIENTOVANÉ CIVILIZACI CHYBÍ, JE MOŽNÁ
DUCHOVNÍ ROZMĚR. ZTRATILI JSME JEJ I TÍM,
ŽE JSME POTUPILI NÁBOŽENSTVÍ. ČÁSTEČNĚ
OPRÁVNĚNĚ, ČÁSTEČNĚ NESMYSLNĚ…
Náboženství bylo zneužito, někteří lidé zneužili náboženství
pro získání své moci. Ve své podstatě si ale myslím, že něco
v nás je. Duše, láska…
NĚKDO BY MOHL NAMÍTNOUT,
ŽE JE TO PROSTÁ CHEMIE.
Může to být všechno chemie nebo fyzika, ale je to součástí
vesmíru. Dochází to lidem, kteří umírají, kteří dokážou
odcházet v pohodě a smíření. Tyto věci také docvaknou, když
se vám stane nějaká tragédie, nemoc, co se stalo mně. Nebo
když jste v životě strašně šťastní – když horolezec vyleze na
Mount Everest a prožívá tu krásu.
Řeknu vám ještě jednu věc: Když jsem byla naposledy u paní
doktorky, tak si vzala dokumenty a dívala se na údaje, jež se
týkaly mé nemoci. Mně zmizel velký nádor a pro mě je to
důkaz, že jsem nemoc pochopila. Není to pouze otázka léčby,
moc věcí je v hlavě. Tři čtvrtiny učiní vaše změna myšlení.
Cítím, že své buňky dotuji štěstím. Pro mne je to jednoznačný
důkaz. Musela jsem změnit hrozně věcí, musela jsem začít být
spokojená, musela jsem odpustit spoustě lidí, kteří mi ublížili,
musela jsem odpustit sama sobě, to bylo vůbec nejhorší, to
setkání samé se sebou. Musela jsem přestat pomlouvat lidi,
nenávidět a začít se milovat, smát se, ta slupka se začala
odlupovat, rozbité střípky se začaly skládat dohromady.
Pak to najednou zapadne do sebe a najdete klíč ke štěstí.
ČLOVĚKA NEJSPÍŠ NEVYLÉČÍ URČITÝ LÉK. TEN
MŮŽE POMOCI, POKUD JE NA TOM ORGANISMUS
UŽ OPRAVDU ŠPATNĚ, ALE KLÍČOVÉ JSOU
SAMOÚZDRAVNÉ PROCESY. ČLOVĚK SE VYLÉČÍ
DÍKY SVÉ FUNGUJÍCÍ IMUNITĚ. POCÍTILA JSTE
NĚCO PODOBNÉHO A VIDÍTE SOUVISLOSTI TAKÉ
U ZVÍŘAT?
Onemocněla jsem v listopadu 2014 a v říjnu jsem jela pro psa,
po kterém jsem toužila několik let. Chtěla jsem jezevčíka,
zbožňuji jezevčíky – existují psi, a pak jsou jezevčíci. Jela jsem
MŮJ VZTAH K ENERGY
Zabývala jsem se alternativou. Než jsem onemocněla, neměla jsem
praktického lékaře, nepoužívala jsem léky a vždy jsem se léčila přírodně.
A to platí i pro koně – suším kopřivy, meduňku a sbíráme šípky.
Oni na to reagují perfektně. I celou rodinu vedu v tomto duchu.
Neříkám, že se tím vyřeší všechno. Nastane-li akutní problém, bylinkami
jej často nevyřešíte. Akutnímu stavu ale můžete předcházet.
Díky zvířatům jsem na Energy přišla už před lety. Kdykoliv jsem nechala
své koně očkovat, vyskytl se problém. Mívali potíže s dušností, rýmy,
tenkrát mi doktoři dávali léky, dokonce i kortikoidy. Na chvíli zafungovaly
skvěle, ale pak hrozný sešup. Tak jsem řekla „dost“ a přešla na bylinky.
Na Energy reagují koně úplně skvěle.
Záběr z kurzu na statku v Líšnici
si pro jezevčíka, a nakonec jsem si odvezla dva. Toho jednoho
jsem vybrala pro svou mámu, s níž jsem se 25 let nebavila.
Nevím proč, ale ten pes ke mně přišel a mně se zdálo, že chci
dát psa své mámě. I když zpočátku nechtěla, za dva týdny si jí
zcela získal a už ho nechtěla vrátit. Ale co se stalo? My jsme si
s matkou každý den volali, jak se má pes, já tam pořád jezdila
a najednou jsem se s ní dala dohromady. Psi nás stmelili.
V listopadu jsem zjistila, že jsem nemocná. Nepovažuji to za
náhodu.
V říjnu mi přivedla sestra nalezence, kočku z ulice, která
byla nemocná. Vzala jsem si ji domů a ona měla přímo opak
mých problémů. Já mám hypofunkci štítné žlázy, ona měla
hyperfunkci. Já měla nízký tlak, ona vysoký. Kočka za mnou
pořád chodila, stále se chtěla chovat, jak když jsme si vzájemně
dodávaly, co jsme potřebovaly. Kočka přišla měsíc před nemocí.
Je to nějaký zázrak. A zároveň to dokládá, že zvířata mají nejen
samoúzdravné funkce, ale dokáží takto působit i na ostatní.
Z CELÉHO NAŠEHO ROZHOVORU VYPLÝVÁ, ŽE
VÁŠ PŘÍSTUP JE OPRAVDU CELOSTNÍ. JAK ZVÍŘATA
LÉČÍTE, POKUD UŽ JE LÉČIT MUSÍTE?
Volala třeba známá, že všechny její koně mají schvácená
kopyta. Tak říkám, to je nějaký tvůj problém. A ona se ptala,
jak to víš, já už jsem po osmé operaci nohou. Vyřeš své nohy
a potom budou v pohodě i koně.
V PŘÍPADĚ SCHVÁCENÍ KOPYT CHOVATELÉ ČASTO
ŘEŠÍ, JESTLI KONĚ MOHOU BÝT VOLNĚ NA PASTVĚ,
JESTLI SE MOHOU KRMIT, JAK CHTĚJÍ…
Mohou, akorát lidé pastviny musí mít. Dneska jsou
monokulturní pastviny, rostou tam dvě byliny, je to uměle
vysazené, tak to v přírodě ale není. Koňům stačí přirozené
prostředí. Viděla jsem v USA i velmi chudé pastviny, vysušené,
jež ovšem byly přirozené, spontánně vysemeněné. Kde mají
koně schvácená kopyta, tak se pořád seká, upravuje a šlechtí,
to je lidská hloupost. A hlavně jsme si tímto přístupem zničili
okolí. Když přijedu do Švýcarska, tak jsou to všechno malá
políčka, mezi tím chaloupky. U nás se vysázela řepka, hnojí
se několikrát za rok, vítr pak roznáší různé chemikálie do
okolí. A to se podepisuje pak i na stavu zvířat, jež jsou chována
v blízkosti. Když se hnojí, vidím například, že koně mají výtok
z nosu.
animal magazín 07
Na chaloupce
nejdříve seřvu ptáky
a pak hlídám
PUBLIKUJEME DALŠÍ POKRAČOVÁNÍ
NEKONEČNÉHO SERIÁLU, VE KTERÉM
SVÉ ŽIVOTNÍ TRAMPOTY LÍČÍ JEZEVČÍK KIM.
TEXT: KIM
Tak konečně nastal ten den. Jedeme na chaloupku! Ani
jsem nemohl dospat. Od šesti ráno jsem běhal od postele
k posteli a kontroloval, zda někdo neotevřel aspoň jedno oko.
Je mi jasné, že páníčci předstírají hluboký spánek. Ale já jsem
vytrvalý a mazaný. Neustále kontroluji ve vší tichosti své spící
dvounohé kamarády. A vyplatilo se! Přistihl jsem páníčka
s pootevřeným okem, kdy ze zvědavosti sledoval, kde jsem.
Vrhám se na něj a lížu a lížu. Páníček řve, pokouší se schovat,
ale není mu to nic platné. Skáču po něm a útočím jazykem na
uši a nos. S brbláním se vypotácí z postele, čehož já využiji
k zaujmutí místa ve vyhřáté posteli. Ještě to bude chvíli trvat,
tak ani minutu nazmar.
Nyní nastane řada procesů v pořadí: vykonat nezbytné potřeby,
hygiena, oblékání, příprava snídaně, vlastní snídaně, zalévání
kytek a konečně následuje balení věcí potřebných na cestu.
To už všechno kontroluji, aby na něco zase nezapomněli.
Stejně zapomenou... Pak následuje poslední venčení.
Prolítnu celé čtyři kilometry obvyklé trasy cik-cak po celém
sídlišti, abych zmapoval, zda některá z mých oblíbenkyň se
nechystá hárat. To pro případ návratu, protože pak neztrácím
čas a mířím rovnou k vyhlídnutému místu s nadějí, že
svou vyvolenou potkám. Pak spěchám domů, protože už
pojedeme. A já jezdím velice rád. Jen dávám pozor, aby páníčci
nezapomněli přibalit mého plyšového Pejska. Dřív jsme jezdili
na chaloupku bez něj, ale já jsem na něj musel pořád myslet.
Jak se mu daří, jestli se mu po mě nestýská a tak. Takhle jej
mám stále s sebou bez starostí a zbytečného splínu.
KONTROLUJI CESTU I SPÍM
A už jdeme do auta. Skočím na zadní sedadlo a vyhlížím, zda
mi Pejska nezapomněli přibalit. Hned se do něj láskyplně
zakousnu. Jakmile páníček nastartuje, rozštěkám se na
všechny strany. To abych oznámil radostnou novinu, že už
odjíždíme. Po uvedení auta do pohybu jsem zase zakousnutý
do Pejska, trošku jej poskáču a po několika minutách se oddám
sladkému snění. Cesta bude dlouhá, tak škoda nevyužitého
08 animal magazín
času. Většinou zpočátku kontroluji cestu, zda jedeme správně.
Po zjištění, že vše probíhá tak, jak má, opět ulehnu. Probouzím
se asi 15 kilometrů před cílem. To už musím sledovat, jestli
jedeme správným směrem a kdy už tam konečně budeme.
Dva kilometry od cíle už kňučím a štěkotem urychluji příjezd.
K velké nelibosti páníčků. Ještě otevřít branku a vjíždíme do
vytouženého místa.
Po otevření dveří opět musím všem oznámit, že jsme tady.
Proběhnu celou zahradu, kočky vyženu na půdu, seřvu ptáky,
aby se trošku utišili, a ujímám se hlídacího procesu. Mezitím
páníčci pracně naskládané věci odnášejí do chaloupky. To už
zase kontroluji, zda odnesli i mého Pejska. Zakousnu se opět do
něj a po chvilce jej odnáším na sluníčko, aby se prohřál. Tady
nechodím na vycházky. Chodím ven, kdykoli se mi zachce.
Můžu dělat, co se mi zlíbí. Jsem tu mnohem svobodnější. Jen
tu nemám ty fenečky. Ale aspoň se mám na co těšit.
Nejraději hlídám. Kočky patří na půdu, proto jakmile nějakou
objevím na zahradě, tak už ji ženu, kam patří. Na sídlišti mi
kočky nevadí. Obývají stejný prostor jako moje maličkost, ale
tady jsem pánem přízemí já. Když jsem v místnosti, kontroluji
situaci z okna. Také se tam rád sluním. A hlavně mám
perfektní výhled na případné příchozí vetřelce. Venku sleduji
každý pohyb, pozoruji často vosy a včely. Jsou to mí úhlavní
nepřátelé. Dovedu je minuty sledovat, jak lezou po kytkách
a spadaném ovoci. Jsem při tom neustále ve střehu, všechny
svaly do posledního jsou napnuty a připraveny ke zběsilému
úprku. Jakmile vzlétnou a letí na mě, tak po nich ňafám. Občas
se mi podaří nějakou naštvat, a to pak končí válením sudů,
kotrmelci a úprkem do hustého podrostu, kde jsou vidět jen
moje vyděšené oči. Někdy se mi podaří naštvat včelu a odnese
to jeden z nic netušících páníčků, když je bodne tento hmyzí
kamikadze. No to je řečí! Já mám zase štípance na pysku z
pokusu je zakousnout v letu, a taky z toho nedělám vědu.
Akorát budu chvíli vypadat jako boxer.
pokračování příště
Aby bylo
(zdravé) potomstvo
BLÍŽÍ SE DOBA PODZIMNÍHO ROZMNOŽOVÁNÍ
CHOVNÝCH ZVÍŘAT. PODÍVEJME SE, JAK
V TOMTO OHLEDU MŮŽE BÝT UŽITEČNÝ
SYSTÉM ENERGYVET.
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.
Většinou se stává, že když nepotřebujete, samice si zařídí
rozmnožování sama a po svém. Na graviditu přijdete pozdě,
a tak vás čeká zaručeně velká rodinka naprosto zdravých
bezpapírových a často nechtěných mláďat. Když však
potřebujete v rámci plemenářské práce spářit konkrétní
jedince, nastává velká potíž. A s tímto problémem může
pomoci regenerace pomocí preparátů Energyvet. Je možné
použít samozřejmě i jiné produkty od jiných výrobců,
ale systém používání a návaznost jednotlivých preparátů
na sebe, jejich široké spektrum působení na různá
zdravotní postižení, absence negativních vedlejších účinků
a jednoduchost správného výběru pro konkrétní zvíře asi
jinde nenajdete.
Jedno ani preparáty řady Energyvet ovlivnit nelze. A to jsou
anatomické či funkční abnormity pohlavního systému. Jsou
dědičně podmíněné anebo jde o chyby v průběhu vývoje plodu
ještě v děloze. Většinou se na tyto anomálie přijde až při
pitvě anebo při cíleném vyšetření, které se běžně neprovádí.
Mnohem častější jsou regenerací ovlivnitelné problémy při
rozmnožování zvířat.
POMÁHAJÍ PŘEDEVŠÍM KINGVET A GYNEVET
Prvním problémem bývá, že si partneři „nepadnou do oka“.
Může za tím být i nevhodně stanovený termín k připouštění.
Samice ještě není připravena, nebo naopak její plodné dny
už odezněly. Pokud je slabě vyjádřená říje anebo probíhá
tzv. tichá říje (a vlivem toho není možné stanovit termín),
mohou preparáty pomoci. Původcem může být jak porucha
funkce pohlavních orgánů, tak i porucha řízení nervovými
centry a následně hormonálním systémem. Pak můžeme
samici podávat univerzálně působící Kingvet a následně
Gynevet. Pokud dochází k odmítání partnera, který náležitě
„nevoní”, nedá se s tím nic dělat. Často je lepší takové spojení
neuskutečnit, protože zvířata instinktivně cítí, že jsou
příbuzná či nekompatibilní a plody jejich lásky by nemusely
být zdravé a životaschopné.
U samice se na neochotě k páření podepisuje především
fyzický a funkční stav vaječníku, nálevky vejcovodu, vejcovod,
děložní rohy, děložní tělo, děložní krček a nakonec i pochva.
Jedná se většinou o svalové orgány anebo orgány se sliznicí
tvořenou pohyblivými řasinkami (ve vejcovodu). Proto první
volbou bývá podpora správné funkce svaloviny a obecně
pohybu v těchto orgánech. Na stimulaci pohybu a svalového
tonu je tu Kingvet. Protože změna funkce svaloviny anebo
sliznice vyžaduje delší dobu, musíme ještě v předstihu alespoň
dvou měsíců před plánovaným připouštěním pamatovat na
regeneraci Kingvetem. Běžně stačí třítýdenní aplikace a pak
alespoň stejně dlouhá přestávka. Pokud má samice skrytý
problém v podobě funkčních poruch svaloviny anebo sliznice
pohlavního systému, nemusí samce vůbec přijmout. U šelem
může dojít i k napadení a zabití samce.
Po regeneraci pohlavních orgánů přichází řada na Gynevet.
Ovlivňuje příznivě chování samice k samci. Současně Gynevet
podpoří veškerou sekreční aktivitu. Sekret děložních žlázek
má v raných stádiích březosti za úkol vyživovat embryo před
jeho uhnízděním v děložní sliznici. Sekrece hlenu v děložním
krčku při říji pomáhá třídit vadné spermie od poškozených.
Musí plavat proti proudu, a tak se tam dostanou jen ty bez
vad, což zabraňuje uplatnění genetických vad v potomstvu.
A ke konci březosti podporuje Gynevet sekreci kvalitního
mléka, zvyšuje i jeho množství. Aplikaci Gynevetu není
potřeba během gravidity opakovat, naopak by to mohlo být
nežádoucí. Gynevet pouze nastartuje optimální pochody, které
již organismus samice pouze udržuje. Proto účinek Gynevetu
přetrvává minimálně dva měsíce. Pokud bylo zvíře relativně
v pořádku, tak je efekt trvalý a vytrácí se jen následkem dalšího
onemocnění anebo nevhodného krmení či stresu zvířete
nevhodnými chovatelskými podmínkami.
Abychom nezapomněli na tatínky... Samci potřebují také
Kingvet a Gynevet, ale v opačném pořadí. Vzhledem k dlouhé
době tvorby spermií u samce, podáváme Gynevet minimálně
půl roku před připouštěním. Zajistí dostatečné množství
tvořených spermií. Pak následuje jejich dlouhé dozrávání,
které může podpořit právě aplikace Kingvetu. Zhruba měsíc
před připouštěním by bylo vhodné aplikaci Kingvetu opakovat.
Posílí libido samce a zvýší také zájem o páření, jež bývá
u některých přešlechtěných plemen katastrofální. A můžeme
se těšit na malé plody lásky.
Kingvet posílí
libido samce, které
bývá u některých
přešlechtěných plemen
katastrofální.
animal magazín 09
Zachráněné kopyto.
A nejen to
VETERINÁRNÍ PŘÍPRAVKY ENERGY NĚKDY ŘEŠÍ
ZÁLEŽITOSTI, SE KTERÝMI SI KLASICKÁ MEDICÍNA NEVÍ
VŮBEC RADY. PŘINÁŠÍME JEDEN Z PŘÍBĚHŮ, KTERÝ TO
DOKUMENTUJE.
TEXT: EVA SKÁLOVÁ, BRNO
Mám dvanáctiletou klisnu Cirtu, u které se objevila na pravé
přední noze infekce v kopytě. Po dohodě s podkováři jsem ji
začala léčit přípravky určenými na hnilobu kopyt. Rohovina
však začala měknout a infekce se rozšířila až do střelky.
Následně nemoc vyvrcholila otokem nohy. Veterinář doporučil
podávat sedm dní antibiotika do žíly.
Dodnes podávám svému koni přípravky Energy. Díky
Gynevetu klisna také zabřezla. K Fytovetu jsme jí v březosti
přidali ještě Omegavet a Biomultivet. Narodilo se jí pak krásné
hříbě, které jsem si vysnila! Porod proběhl úplně hladce,
zaspali jsme ho.
Současně je Cirta dostávala i po dobu tří týdnů do kopyta.
Nohu měla po celou dobu léčby zavázanou, aby se do kopyta
nedostala nečistota. Od samého začátku se lišily názory
veterináře a podkováře, který s dlouhodobým podáváním
antibiotik do kopyta nesouhlasil. Postiženou rohovinu musel
vyřezat, pro koně to bylo velmi bolestivé, kopyto i krvácelo.
Nevěděla jsem, co mám dělat dál, noha se stále nelepšila.
Nikdo si nevěděl rady. Cirta byla zničená, hrozilo, že ji budu
muset nechat utratit.
Na doporučení svého známého jsem se rozhodla navštívit
Klub Energy v Brně. Při první konzultaci potvrdili infekci
v kopytě, avšak zjistili, že pochází původně ze střev.
Doporučili podávat Cirtě přípravek Virovet na zničení
infekce. Protože u klisny zjistili i nedostatek minerálů,
k jejich doplnění jsme podávali Fytovet. Pro aplikaci přímo
do kopyta dostala Cirta Imunovet.
Byla jsem velmi překvapená viditelnou změnou k lepšímu
hned po dvou dnech aplikace Imunovetu. Kopyto bylo suché
a začalo se na povrchu hojit. Po Fytovetu Cirta úplně omládla,
byla nádherně lesklá. Postupně užívala také Renovet (měla
oslabené ledviny) či Regavet (na úpravu funkce jater, slinivky
a sleziny).
10 animal magazín
Byla jsem velmi
překvapená viditelnou
změnou k lepšímu hned
po dvou dnech aplikace
Imunovetu.
Co o průběhu
regenerace
soudí veterinář
KE ZMÍNĚNÉMU PŘÍPADU PUBLIKUJEME TAKÉ KOMENTÁŘ
VETERINÁŘE LUBOMÍRA CHMELAŘE, KTERÝ NEJEN VEDE
VETERINÁRNÍ PORADNU ENERGY, ALE TAKÉ PŘEDNÁŠÍ
NA SEMINÁŘÍCH ENERGYVET.
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.
Celému procesu regenerace není možné nic zásadního
vytknout. Virovet posiluje nejen imunitu, ale také celkovou
odolnost kůže a kožních derivátů, kam kopyto také patří.
Fytovet je univerzální přírodní minerální přípravek, který
dotoval tvorbu nové rohoviny i srsti stopovým množstvím
křemíku i dalších minerálů potřebných pro regeneraci kopyta
a kvality srsti.
Lokálnímu ošetření kopyta nelze také nic vytknout. Latex
Crotonu lechleri obsažený v Imunovetu působí jako
keratoplastikum, proto při obnově rohoviny i hlubších tkání
je velmi užitečný. Lze jej lokálně použít jen v případě, že je
narušena integrita kůže anebo kopytní stěny. Po jejím uzavření
ztrácí účinek, protože se přes ochrannou bariéru zacelené kůže
do hloubi tkáně nedostane. Proto je někdy vhodnější jej podávat
vnitřně, kdy působí i ve velmi malých množstvích na hojení ran
prostřednictvím sleziny, která má za úkol řízení imunitních
a hojivých procesů těla.
Preparáty řady Energyvet mají mnohočetné způsoby využití.
Tento způsob je správný, ale nemůže jej přijmout každý uživatel
jako obecně platný. Je extrémně náročný na diagnostiku. Stejné
účinky lze dosáhnout použitím Kingvetu, který má oproti
Virovetu výhodu působení i na bakterie způsobující hnilobu
rohoviny. Zejména u koně má Kingvet velice dobrou odezvu na
zdravotním stavu. Navíc zastane funkci Renovetu a Regavetu
současně, protože mají v oblasti působení na kožní deriváty
i uvedené vnitřní orgány a hojení společné vlastnosti.
Namísto Fytovetu, který rozhodně není zbytečný, lze použít
Skelevet. Poskytuje nezbytné minerály minimálně ve stejném
množství a bonus je zde nativní kolagen, který pro obnovu
škáry i tvorbu rohoviny kopyta je nejúčinnější. Imunovet
zůstává, možná by bylo vhodné doplnit ještě jeho lokální
aplikaci perorálně. Gynevet na závěr je jen třešničkou na dortu.
Působí nejen na pohlavní funkce zvířete, ale také na dokončení
regenerace kopyta a obnovu kvalitní srsti.
Následné použití Renovetu není ani tak na ledviny, ale spíše
k posílení metabolismu minerálních látek a jejich lepšího
využití pro obnovu škáry i pouzdra kopyta. Regavet měl možná
předcházet aplikaci Renovetu, protože podpora získávání
energie v metabolismu živin je univerzální proces, který
umožňuje rychlejší a účinnější uplatnění účinku dalších
preparátů, tedy i Renovetu.
A běžný uživatel nemusí vědět mnoho. Jde o postižení
pohybového aparátu a o bakteriální postižení. Automaticky
nabíhá Kingvet a v případě otevřených ran spolu s Imunovetem.
Pro obnovu srsti i kopyta je vhodný Skelevet anebo i Fytovet
občas doplňovaný Omegavetem a Biomultivetem. Na dokončení
regenerace kopyta, na podporu tvorby nové tkáně a na celkové
zlepšení stavu pak Gynevet.
K podpoře zabřeznutí klisny po aplikaci Gynevetu není co
dodat. Nejeden chovatel může dosvědčit pozitivní účinky
Gynevetu na zabřeznutí. Omegavet a Biomultivet jsou v tomto
případě velmi užitečné také.
Vypadá to složitě, ale pokud děláte poradnu pro regeneraci
zvířat na profesionální nebo poloprofesionální úrovni, přijměte
pozvání na naše semináře Energyvet, kde se vám během pěti
setkání stane regenerace druhou přirozeností.
animal magazín 11
Obrovský křižník světových moří
ROMÁNOVÉ LÍČENÍ PŘÍBĚHU OBŘÍHO VORVANĚ MOBY DICK DALO INSPIRACI K UVAŽOVÁNÍ NEJEN
O TĚCHTO ZVÍŘATECH, ALE TAKÉ O LIDSKÉM ŽIVOTĚ A OSUDU. A VORVANI VZBUZUJÍ POZORNOST
ČLOVĚKA DOPOSUD.
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.
Vorvaň obrovský (Physeter catodon, macrocephalus,
orthodon nebo australasianus) je dalším z plejády
zajímavých tvorů. Patří k ozubeným velrybám
a pravděpodobně se jedná o největší ozubené zvíře, jaké kdy
žilo na této planetě. Skutečně největším doloženým vorvaněm
byl jedinec o hmotnosti 150 tun a délce 28 metrů. Vlivem
masivního lovu v nedávné minulosti dosahují dnes tato zvířata
jen třetinové hmotnosti i délky, tedy přibližně 18 metrů
a 55 tun. Samci jsou o třetinu až polovinu těžší a delší než
samice.
Velký nos a dutiny horní části hlavy jsou vyplněny mléčně
bílou substancí spermacet, která se původně zaměňovala za
nahromaděné spermie. Proto má vorvaň anglický název Sperm
Whale. Asi nejznámějšího vorvaního jedince představuje
hrdina románu Hermana Melvilla Bílá velryba.
Stavba těla se podobá ostatním velrybám. Ocasní ploutev je
horizontálně orientovaná, což patří k jednoznačným znakům
vodních savců – kytovců. Je velmi tlustá a má tvar trojúhelníku.
Od ostatních velryb se vorvaň liší jednak ozubenou tlamou,
kterou mají i delfíni a kosatky, a hlavně na první pohled
nápadným hrbolem v oblasti nosu. Hlava vorvaně dosahuje
obřích rozměrů a u samců zaujímá až třetinu délky těla.
Na rozdíl od většiny velryb se liší také kůže a svou strukturou
se přirovnává k sušené švestce. Na hřbetu je hrbolatá a u všech
vorvaňů má šedivou barvu, která při ozáření sluncem nabývá
hnědé barvy. Tloušťka kůže dosahuje na hlavě a hřbetě
až 36 centimetrů, čímž vorvaň drží absolutní rekord dnes
i pravděpodobně všech dob. Mezi vorvani existují rovněž
albíni. Jeden z nich posloužil jako předloha pro románovou
Bílou velrybu.
Mozek vorvaně dosahuje hmotnosti sedmi až devíti kilogramů.
Jeho velikost také umocňují centra pro vnímání a analyzování
sonarových odrazů. Při rozměrnosti těla, kdy jsou zde
soustředěna centra ovládající svalovinu a činnost vnitřních
12 animal magazín
orgánů, však mozek není nijak výjimečný. Vorvaň dýchá
plícemi a dýchací otvor se nachází na vrcholu hlavy. Otvor má
tvar písmene S. Zvířata jím vypouštějí pod velkým tlakem vodu
směrem dopředu. Tekutina se velkou rychlostí vypouštění
mění v páru za ohromného hukotu, který je slyšitelný na
kilometry daleko. Hřbetní ploutev nemají, nahrazuje ji asi
tři čtvrtě metru vysoký trojúhelníkovitý hrb. Za ním pak
následuje několik menších hrbů. Zuby vorvaně mají kuželovitý
tvar, v dolní čelisti jich mívá až 26. Každý z nich váží asi jeden
kilogram. Přesto zuby příliš nepotřebují. Živí se chobotnicemi
a jinými hlavonožci a nijak nestrádají ani zcela bezzubí
vorvani. V horní čelisti se zřídka vyvíjejí rudimentární zuby,
ale jsou bez funkce.
VORVANÍ MIMINKO MÁ ASI TUNU
Vorvani se vyvíjeli ve značně stabilních životních podmínkách.
Evoluce byla tedy relativně jednoduchá. Proto mají nízkou
porodnost, velice pomalé dospívání a jsou dlouhověcí.
Samice zabřeznou jedenkrát za čtyři až šest let. Mládě nosí
celý rok a někdy se březost prodlouží i na jeden a půl roku.
Vorvaní miminko váží asi tunu a měří bez ohledu na pohlaví
čtyři metry. O mládě se matka stará až tři roky. Dospívá
až ve dvaceti letech. Rostou až do věku 50 let, kdy nabývají
definitivní velikosti. Pokud nejsou uloveni, dožívají se
v průměru 80 let. Samice žijí pospolitě v sociálních skupinách
s mláďaty. Samčí výrostci se z této skupiny oddělují a vytvářejí
U vorvaňů
pravděpodobně
existuje zatím
nezaznamenaná
dálková komunikace.
vlastní skupiny. Čím jsou starší, tím menší skupiny samci
tvoří. Nakonec samci dávají přednost samotářskému způsobu
života. Když se ale ocitnou v nesnázích, například při uvíznutí
na mělčině, vždy je doprovází a snaží se pomoci další samec.
U vorvaňů pravděpodobně existuje zatím nezaznamenaná
dálková komunikace. I když plavou osamoceně, tak se
dorozumívají na velké vzdálenosti a navzdory značným
vzdálenostem udržují svoji původní skupinu. Konec konců jiné
velryby takto komunikují a vorvaň je jejich blízký příbuzný.
Při lovu se specializují na velké hlavonožce. Za nimi se
potápějí do značných hloubek, prokazatelně až 2,2 kilometru.
S tím možná souvisí i výše popsaný spermacetový orgán.
Přesná funkce spermacetu není úplně známa, ale jedna
z hypotéz pokládá spermacet za substanci, která působí proti
kesonové, resp. dekompresní chorobě, tedy proti vzniku
plynových embolií při změně tlaku po vynoření z velké
hloubky. Další hypotéza popsaná již ve zmíněném románu
pokládá zvětšený nos naplněný spermacetem za beranidlo
pro vzájemné souboje a také pro obranu. Je skutečností, že
byly zaznamenány případy potopení lodí i pětkrát větších
než útočící vorvaň (lodě Essex a Ann Alexander). Asi
nejpravděpodobnější hypotézou vysvětlující funkci mohutné
hlavy vyplněné substancí spermacetu je, že se jedná o orgán
echolokace. Ve velkých hloubkách je naprostá tma a echolokace
představuje jediný možný způsob, jak zaregistrovat kořist. Nos
pak modifikuje šířku a nasměrování ultrazvukového signálu.
Je pravděpodobné, že všechny hypotézy platí současně a tento
orgán má vícero využití.
vorvaňů nalézány důlkovité eroze, což představuje typický
příznak pro dekompresní chorobu. Toto postižení se vyskytuje
u dospělých a starých jedinců. Po vynoření trvá asi deset
minut než nashromáždí ve svalovém myoglobinu dostatečné
množství kyslíku a mohou uskutečnit další ponor. K hlubokým
ponorům mají přizpůsobena pružná žebra, jež dovolují
kolaps plic. Dokáží také snížit srdeční frekvenci, aby vydrželi
pod hladinou déle. Ve svalech mají myoglobin, jenž zajišťuje
uchovávání kyslíku. Pokud jim dochází zásoba kyslíku, umí
nasměrovat krev pouze k mozku a životně důležitým orgánům.
Bez spermacetového anebo jiného dosud nepopsaného orgánu
by však bublinky plynu způsobily embolii a poruchy mozku
a srdce.
SOUBOJE S KRAKATICEMI
Typický ponor je do hloubky 400 metrů, kde zůstávají až tři
čtvrtě hodiny. Dokáží však vydržet na jeden nádech až dvě
hodiny při hlubších ponorech až do tří kilometrů. Řada
hlubokomořských živočichů byla poznána jen díky vorvaňům
ze zbytků v jejich žaludku. O dramatických soubojích
s velkými hlavonožci svědčí kruhové jizvy na kůži. Jsou
způsobeny přísavkami. Největší otisk přísavky od krakatice na
kůži uloveného vorvaně měřil 50 centimetrů. Přitom zbytky
krakatic s rameny dlouhými až 10 metrů mají největší přísavky
o velikosti něco málo přes 15 centimetrů. Vorvani patří mezi
velké jedlíky a dokáží spořádat denně potravu o hmotnosti
dosahující tři procenta tělesné hmotnosti.
Ve střevech vorvaně se nachází občas ambra. Jsou to
pravděpodobně pozůstatky zobáků chobotnic a krakatic,
které mají po natrávení charakter pevné voskovité substance
černošedé barvy a nepříjemného zápachu. Ambra je lehčí než
voda, proto s výkaly odchází z těla a na rozdíl od výkalů zůstává
na hladině. Časem nabývá světlejší až jantarové barvy a mění
se na zemitě vonnou hmotu, která je dodnes vysoce žádána při
výrobě parfémů.
Vorvani nejsou úplně imunní vůči dekompresní nemoci
a musí se vynořovat relativně pomalu. Přesto jsou na kostrách
Spermacet byl po dlouhou dobu vyhledáván velrybáři a sloužil
jako surovina pro výrobu svíček, oleje do hodinek, kapaliny pro
převodovku, maziva pro jemné přístroje, aditiva do motorových
olejů, pro kosmetický průmysl, pro výrobu glycerinu,
protikorozních směsí, čistících prostředků, chemických
vláken, vitaminů a mnoha dalších farmaceutických produktů.
Donedávna byli vorvani loveni azorskými velrybáři. Dnes
s výjimkou málo významného lovu indonéskými rybáři
jsou vorvani chráněni. Jejich počty dosahují odhadem
360 000 jedinců a vyskytují se prakticky ve všech mořích.
Jsou kosmopolitně rozšířeni v mořích s nepříliš hlubokou
vodou především na okrajích šelfů a nad podmořskými
horskými hřbety.
NĚKOLIK REKORDŮ
» J sou to největší ozubení tvorové, jací kdy na Zemi žili.
»V
orvani jsou nejhlouběji se potápějící savci (byli nalezeni v
hloubkách 2200 metrů zamotaní do telegrafních kabelů).
»M
ají největší mozek mezi všemi žijícími tvory na této planetě,
mozek vorvaního samce váží sedm kilogramů, vyskytují se však
jedinci s až devítikilogramovými mozky.
» J ejich kůže je nejtlustší. Na zádech a hlavě dosahuje tloušťka
vorvaní kůže (nepočítaje podkožní tuk) asi 36 centimetrů.
animal magazín 13
Lymfatický systém:
Důmyslná kanalizace
zvířecího těla
NARUŠENÍ FUNKCE LYMFATICKÉHO SYSTÉMU TĚLA
BÝVÁ OBVYKLE PŘEDZVĚSTÍ VÁŽNĚJŠÍ NEMOCI.
TEXT: MVDr. LUBOMÍR CHMELAŘ, Ph.D.
Každé větší sídliště potřebuje svou kanalizaci na odvod
odpadu. A existuje větší sídliště než systém těla zvířete anebo
člověka? Nejen buňky, ale také saprofytické bakterie, které
tvoří svou četností desetkrát více jedinců než buňky hostitele.
A to už jsou stovky trilionů jedinců, kteří něco spotřebují
a vytvoří obrovské množství odpadu ze svých metabolických
aktivit, ze své přeměny látek pro získávání energie a stavebního
materiálu. Toto obrovské množství zplodin odvádí jedinečný
kanalizační systém těla – lymfatický systém.
JEMNÁ STRUKTURA PRO TĚŽKOU PRÁCI
Jemné tenkostěnné lymfatické cévy protkávají svou sítí
všechny tkáně a orgány těla a odvádějí z prostor mezi
buňkami tkáňový mok. Spojují se do hrubších svodných
mízních cév a ty vytvářejí mohutné mízní cévy, jež často
doprovázejí krevní cévy těla. Na cestě mízních cév se vytvářejí
mízní uzliny, jež slouží jako filtry pro zachycení případných
patogenů a jejich následnou likvidaci. A kde končí tento
pouze jednosměrný lymfatický systém? Nejmohutnější mízní
cévou – hrudním mízovodem – ústí do velkých hrudních
žil, do přední (u člověka horní) hrudní žíly. Vedle funkce
odvodu metabolitů a jiných odpadních látek odvádí tuky ze
tkání v podobě drobných kapének ke zpracování do krve,
pomocí mízních uzlin chrání tělo před šířením patogenních
původců onemocnění. Živiny získané v zažívacím traktu vede
lymfa do krve. Neméně důležitou funkcí je podíl na zajištění
relativní neměnnosti vnitřního prostředí (homeostáze,
homedynamie). I když vypadá tento systém jednoduše, dočkal
se samostatného vědního oboru – lymfologie. „Lymfatický
systém je pro život zdaleka nejdůležitějším ekologickým
systémem,“ řekl dánský lékař dr. Emil Vodder, zakladatel
moderní lymfologie a metody lymfodrenáží. Upozorňoval také
na to, že špatná funkce tohoto systému vede ke vzniku mnoha
různých nemocí.
14 animal magazín
Největším lymfatickým orgánem v těle je slezina, ale ta
má tolik funkcí, že si zaslouží vlastní kapitolu v některém
z příštích čísel. V průběhu průchodu mízní cévy v těle je do
jejího toku lymfy vloženo až několik mízních uzlin, které
zastávají imunitní funkce. Obsahují nahloučené T-lymfocyty,
jež mají rozpoznávací funkci jednotlivých antigenů. Laicky
řečeno, třídí, co je v těle přirozené, nebo co tam nepatří.
Vysílají signál pro tvorbu protilátek anebo pro aktivaci
„smrtících“ T-lymfocytů anebo žírných buněk, jež mají
schopnost požírat v procesu fagocytózy bakterie, cizorodé
bílkoviny, některé parazity anebo zdegenerované, poškozené
anebo mrtvé buňky tkání.
Dále mízní uzliny obsahují zmíněné žírné buňky, které
přímo u zdroje průniku do těla dokáží zlikvidovat proniklé
bakterie. Při průniku bakterií do mízní uzliny dochází
k její aktivaci, kdy se příslušné buňky množí. Dochází tak
ke zduření mízních uzlin, jež se stávají hmatné a dokonce
i viditelné. Podobné mízním uzlinám jsou také mandle
umístěné na vstupu do těla. Nejznámější jsou mandle krční,
Mízní uzliny obsahují
žírné buňky, které
přímo u zdroje
průniku do těla dokáží
likvidovat proniklé
bakterie.
nosní a podjazykové. Další útvary funkcí podobné mandlím
se nacházejí v oblasti vstupu tenkého střeva do tlustého,
v oblasti střeva slepého a velice hustá síť o podobné funkci
s názvem Peyerovy pláty (plaky) zůstává také v průběhu
tenkého střeva. Obstarávají slizniční imunitu a ve své činnosti
závisejí na funkci brzlíku (thymusdependentní). Obecně jsou
střeva bohatě protkána mízními cévami a velkým množstvím
mízních uzlin.
Dostáváme se k další součásti lymfatického systému
– k brzlíku. Největší význam má v mládí zvířete. Obsahuje
T-lymfocyty, jež mají za úkol rozpoznat antigeny vlastních
tkání a tolerovaných bakterií od antigenů patogenních původců
onemocnění. Mimo jiné odpovídá brzlík i za vznik alergie, a to
tehdy, když se vyvíjející mládě nesetká s běžnou saprofytickou
(neškodnou anebo dokonce užitečnou) bakterií anebo s běžně
se vyskytující bílkovinnou substancí (například s pylem).
V dospívání má funkce brzlíku obrazně řečeno „uzávěrku“
a zmenšuje svoji velikost, atrofuje. Proto se tolerance
imunitního systému zakonzervuje a v případě kontaktu zvířete
s nerozpoznanou bílkovinou, reaguje alergickou reakcí. To je
jeden ze způsobů vzniku alergie. Pokud je zvíře ještě relativně
mladé, dá se regenerací tento typ zvrátit opakovanou aplikací
Regavetu. Podpoří a znovu obnoví metabolickou aktivitu
brzlíku a dá podnět k tvorbě dalších T-lymfocytů, které již mají
informaci o tolerovatelném antigenu v paměti.
Další a mnohem rozšířenější typ alergie má toxický původ.
Spolu s krmivy anebo průmyslovými imisemi se do organismu
zvířete dostávají toxické látky, které vazbou na povrchové
struktury buněk mění jejich antigenní vlastnosti. Na to tělo
zvířete opět reaguje přemrštěnou reakcí. Často se tyto stavy
označují za autoimunitní onemocnění. I zde je možné alespoň
částečně stav zvrátit. Opět použijeme Regavet, který tentokrát
podpoří detoxikaci. Pomocníkem může být aplikace Cytovetu,
který toxiny izoluje a zabrání jejich vazbě na povrchové
struktury buněk. Tím ještě není očista u konce. Následně
je potřeba zatěžující látky vyloučit z těla, proto následně
aplikujeme Renovet. Většinou je potřeba provést několik
takových regeneračních kúr do roka (dvě až tři) podle stupně
vyjádřené alergie a rovněž délce jejího trvání.
Poslední komponentu lymfatického systému vytváří
kostní dřeň. Vedle erytrocytů a krevních destiček buduje
B-lymfocyty tvořící protilátky, granulocyty, jež hrají roli při
boji s bakteriemi, parazity a také s cizorodými bílkovinami,
a nakonec monocyty, které likvidují napadené buňky těla.
OTOKY NAZNAČUJÍ PROBLÉMY
Vraťme se ale k samotnému lymfatickému systému. Jeho
postižení poznáme velice snadno. Vznikají otoky. Je to
porucha odtoku lymfy. Otok je nebolestivý, nebývá doprovázen
zánětem, zvýšenou teplotou ani změnou barvy. Jedná se
o nebolestivý otok těstovité konzistence, lymfedém. Končetina
bývá omezena v hybnosti. Později se v místě městnání lymfy
ukládají bílkoviny a kůže v místě otoku ztuhne. Přidružují se
další komplikace v podobě infekcí kůže a podkoží. Uplatňují
se bakterie i plísně. Často je infekce způsobena streptokoky.
Objevují se i puchýře.
Po rozvinutí sekundárních příznaku nastává složitá cesta
k nápravě. Proto musíme zasáhnout co nejdříve. Za nutný
považujeme zvláště pohyb. Nelze nechat zvíře dlouhodobě
ležet. Pomohou také masáže směrované od periferie končetiny
k tělu. Z regeneračních produktů je na prvním místě Virovet,
který může lymfu dát opět do oběhu. Výsledky aplikace
Virovetu se musí projevit do pěti dnů, v opačném případě je
nutné nasadit Regavet pro svůj odvodňující účinek. V případě
zánětlivého postižení, které je typické nejen otokem, ale
povrchově zvýšenou teplotou, zarudnutím a hlavně bolestivostí
se stav nazývá lymfangitida. Postihuje především mízní uzliny,
ale postižení se může rozšířit i na mízní cévy. Příčinou je
infekce mízního systému, kterou organismus zvířete svými
Obrázek řezu mízní uzlinou. Stěny mízní cévy jsou tak nepatrné, že to je těžké
pro necvičené oko vůbec postřehnout. Uvnitř jsou T-lymfocyty, v okolí také, ale
prostoupené žírnými buňkami.
silami nezvládl. Zde působí specificky Kingvet a v případě
objevení horečky podávaný spolu s Imunovetem. Pokud jsou
postiženy mandle, jde o angínu, tak je mnohem účinnější
Renovet, který také lépe zvládá zánětlivý otok. Opět můžeme
posílit účinky Renovetu Imunovetem, ale ve většině případů
stačí podávání Omegavetu. Stejné preparáty lze použít i při
onemocnění kostní dřeně. Imunovet je v tomto případě
jedničkou. Poruchy lymfy bývají na začátku velkého množství
onemocnění, a proto občasné preventivní podávání Regavetu
anebo Kingvetu může ušetřit spoustu bolesti jak zvířeti, tak
i starostí a strachu chovateli.
animal magazín 15
Hodně lidí přichází
na doporučení
SE ZÁSTUPKYNÍ KLUBU ENERGY OSTRAVA,
VLASTOU STRACHOTOVOU, JSME HOVOŘILI
O JEJÍCH ZKUŠENOSTECH S REGENERACÍ
ZVÍŘAT POMOCÍ PREPARÁTŮ ENERGY.
TEXT: STANISLAV D. BŘEŇ, FOTO: KATEŘINA ADAMUSOVÁ
JAKÝ BYL POSLEDNÍ PŘÍPAD, KTERÝ SE VÁM
PODAŘILO VYŘEŠIT POMOCÍ ENERGYVETU?
V JAKÉM TYPU PRODUKTU ENERGYVET
VIDÍTE NEJVĚTŠÍ POTENCIÁL?
Šlo o kočku plemene Burmilla, která se jmenuje Terezka
(na snímku). Je jí sedm let a trpěla chronickým selháním ledvin.
Projevy byly jasné – ztráta a omezení přijímání tekutin a celková
apatie. Chovatel se objednal na našem Klubu Energy a my jsme
mu po konzultaci s panem veterinářem Chmelařem doporučili
Regavet. Po dvou měsících užívání zcela odezněly jakékoliv
příznaky onemocnění. Po prohlídce byla kočička v pořádku,
v současné době se podává pouze Fytovet na doplnění minerálů.
Určitě Probiovet na regeneraci střevní mikroflóry a při zápachu
z ústní dutiny. Velmi se nám osvědčil Imunovet, který funguje
na infekce, tržné rány či jako prevence zánětu po vytáhnutí
klíštěte. Ještě bych zmínila Skelevet na kloubní potíže.
JAK JSOU LIDÉ OBECNĚ NAKLONĚNI PODÁVAT
PRODUKTY PŘÍRODNÍ MEDICÍNY ZVÍŘATŮM?
Vztah se vyvíjí velmi pozitivně a jde správnou cestou. Hodně
funguje doporučení od jiných lidí. Když jim někdo řekne
„ano, mám to vyzkoušené“, tak se na nás obracejí. Jsou mile
překvapeni, že alternativní metodou se daří zvládnout nejen
akutní případy, ale i dlouhotrvající potíže.
JAK PROBÍHÁ SPOLUPRÁCE S VETERINÁŘI,
VĚTŠÍMI CHOVATELI ČI MAJITELI STÁJÍ?
Spolupracujeme hodně s terapeuty, kteří se starají například
o koně, ale máme také navázány kontakty s lidmi, kteří
provozují chovné stanice a chtějí, aby především psi zůstali
zdraví a v dobré kondici. Z veterinářů spolupracujeme zejména
s paní doktorkou Domesovou a paní doktorkou Zemanovou.
JAK KOMUNIKUJETE S POTENCIÁLNÍMI ZÁJEMCI
O ENERGYVET?
Sázíme na osobní kontakt. Když má dotyčný možnost přijet na
ostravskou pobočku, tak upřednostňujeme přímé setkání, kdy
máme více času. Někdy se dostaneme k věcem, které by člověk
při rychlém telefonickém rozhovoru ani nestačil postihnout.
Každý detail je při léčbě zvířete velmi užitečný. Máme i svoje
internetové stránky, kde nabízíme veterinární produkty.
Docela často si lidé píšou o radu prostřednictvím e-mailů.
CHOVÁTE SAMA NĚJAKÁ ZVÍŘATA?
Jezdím na koni jménem Lucky. Asi před dvěma lety jsem
prožila nezaviněnou dopravní nehodu s kamionem a pro
zbavení strachu mi byla doporučena jízda na koni. Zůstala
z toho nejen láska a radost na celý život, ale také příležitost,
jak zdolávat životní překážky. Rodiče chovají pejska, o něhož
se také často starám a který pravidelně užívá přípravek
Probiovet pro správnou funkci střev.
JAKÉ MÁTE PLÁNY DO BUDOUCNA?
Do budoucna chceme oslovovat chovatele zvířat na výstavách
a veletrzích a seznamovat je s přípravky Energy. Myslím, že lidé
se musí více dozvědět o možnostech alternativní léčby.
O KLUBU ENERGY V OSTRAVĚ
Adresa: Českobratrská ulice 15
Rok vzniku: 2007
Vedoucí klubu: Vlasta Strachotová
Spolupracující osoba: Tereza Sviderská
Kontakt a provozní doba na webu: www.cestykezdravi.cz
16 animal magazín
Plaveš?
Tvůj pes to umí také!
LETOŠNÍ LÉTO NÁM NADĚLILO NEČEKANOU PORCI
SLUNEČNÍCH PAPRSKŮ A VYSOKÝCH TEPLOT.
KDO MOHL, ZABALIL DEKU A HURÁ K VODĚ.
TEXT: ING. MARTINA POSPÍŠILOVÁ, WWW.IZVIRATKA.CZ, FOTO: ARCHIV AUTORKY
My, pejskaři, jsme k dece přibalili ještě míček, misku na vodu
a nějaký ten pamlsek. Jdeme plavat! Dvě slova, která má moje
fenka letos úplně nejradši. Jak je zaslechne, zanechá veškeré
činnosti a už na mě visí pohledem, šťouchá do mě packou
a popohání.
PROČ VLASTNĚ SE PSEM PLAVAT?
V prvé řadě jde samozřejmě o formu chlazení, která je většině
psů velice příjemná. Psi mají potní žlázky pouze v oblasti
tlapek mezi prsty. Ochlazování tak probíhá především dutinou
ústní, kdy se psi nadechují nosem a vydechují tlamou. Dochází
tak i ke zrychlení frekvence dechu. Zvířata vyhledávají
chladnější místa k odpočinku, například dlaždice v koupelně,
lino v kuchyni atd. Pokud však můžeme poskytnout chlazení
vodou, je to ideální. Před procházkou je dobré namočit psovi
alespoň břicho a packy. Pokud však můžeme k vodě, je to jasná
volba.
Stejně tak jako naše tělo vyplavuje s potem velké množství
solí a stopových prvků, tak i psi přicházejí ve velký teplech
o důležité minerální látky. Proto je dobré je doplňovat po každé
náročnější procházce, výletu nebo plavání. Do krmiva nebo
do vody dávkujte 10–20 kapek Fytovetu. Existují také speciální
výživové doplňky ve formě elektrolytů. Ty bych však zařadila až
v případě intenzivnější sportovní zátěže. Ostatně Fytovet jsme
podávali celé toto léto jak našim psům, tak koním a v humánní
podobě i nám samotným.
Většina psů plave instinktivně. Jsou však pejsci, kteří si
nejsou ve vodě jistí nebo do vody nechtějí vůbec. Pokud vedete
výchovu pozitivním směrem, většinou se každý pes nechá
přemluvit. Techniku plavání lze pak dále zdokonalovat, ideálně
v psí plavecké vestě. Pes rychle zjistí, že ho vesta nadnáší. Zvýší
se mu plavecké sebevědomí, zklidní se dech, vydrží plavat delší
úseky v kuse a v neposlední řadě mu nehrozí kritické stavy
v případě křeče.
Plavání je perfektní pro zlepšení fyzické kondice, aniž
byste zatěžovali klouby psa. Skvěle se tak hodí i pro pejsky
s nadváhou, kde výrazně pomáhá s redukcí hmotnosti. Velká
spousta sportovců, kteří se svými psy běhají, zařazuje plavání
do tréninku i několikrát týdně. Pes při tomto sportu nasvaluje
symetricky všechny svaly zad a zadních končetin. Což výrazně
zlepšuje držení těla a samotný pohyb. Posilují se kyčle
a v neposlední řadě jsou aktivovány všechny svalové vlasce
a úpony předních pacek od prstů až po rameno.
Pokud začnete s pejskem plavat, tak ve všech případech
doporučuji ze začátku podat kúru Kingvetu a Skelevetu.
Blahodárný vliv plavání tak bude ještě umocněn posílením
celého pohybového aparátu včetně kloubů a kostí.
KDY PLAVAT SE PSEM
»V
případě nadváhy psa – plavání je výrazně šetrnější ke kloubům
než nucený pohyb.
»V
rámci tréninku jako doplňkový sport ke canicrossu,
bikeringu, agility, coursingu atd.
»V
rámci rekonvalescence – po úrazech či operacích končetin,
kyčlí, zad.
»P
ro celkové zlepšení kondice psa.
» Pro zábavu – jako zpestření psího života.
ZÁSADY PLAVÁNÍ SE PSEM
»P
ejska nechávejte plavat pouze tam, kde je povoleno koupání psů.
»N
ajděte si přehledný a bezpečný vstup do vody, ideálně pozvolný.
» Zvažte možnost zakoupení plavecké vesty (především v případě
rekonvalescence nebo berete-li psa s vámi na dovolenou na vodu).
»D
élku plavání ve volnosti dávkujte pozvolna (začínejte na několika
minutách).
»S
nažte se psovi pobyt ve vodě co nejvíce zpříjemnit (házení míčku či
klacíku, hra s jinými psy, plavání s vámi).
»N
ikdy psa do vody nenuťte, měl by se koupat dobrovolně a užívat si to.
animal magazín 17
Konzultujte s odborníky systému Energyvet
PREPARÁTY PŘÍRODNÍ MEDICÍNY ENERGYVET JSOU ŠIROCE DOSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM KLUBŮ
ENERGY, KONZULTAČNÍCH CENTER NEBO V NAŠEM ELEKTRONICKÉM OBCHODĚ. POKUD SE
POTŘEBUJETE PORADIT S UŽITÍM PRODUKTŮ, MŮŽETE SE OBRÁTIT NA NÁSLEDUJÍCÍ ODBORNÍKY NA
KONTAKTNÍCH MÍSTECH V ČECHÁCH I NA MORAVĚ. SOUČASNĚ PROVOZUJEME ELEKTRONICKOU
PORADNU NA WWW.ENERGYVET.CZ.
BRNO
NAPAJEDLA
PŘÍBRAM
Veterinární poradna klubu Energy
– Hana Hosová
Divadelní 3, Brno, www.brnoenergy.cz;
542 139 250, [email protected]
Veterinární poradna
– MVDr. Karla Hlačíková
Na kapli 1622, Napajedla; 723 446 021,
[email protected]
ČESKÉ BUDĚJOVICE
OLOMOUC
Veterinární poradna
– MVDr. Jiří Korecký
Žižkova 489, Příbram nebo Bubovice 68,
Březnice; 775 643 640,
[email protected]
Veterinární poradna
– Petra Prokopcová, Apatyka
Česká 18, České Budějovice;
777 245 573
Veterinární poradna klubu Energy
– Jana Indrychová, Energycentrum
Dolní náměstí 16, Olomouc;
777 225 517
DOMAŽLICE
OPAVA
Veterinární poradna
– MVDr. Linda Hynčíková Birnerová
28. října 296, Domažlice;
www.l-vet.cz,
604 489 477
Veterinární klinika
– MVDr. Radomír Hynar
Přemyslovců 76/24, Opava,
www.veterinarninemocnice.cz;
www.centrumprirody.cz, 553 662 467
nebo 606 712 512
FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ
Veterinární poradna
– MVDr. Petra Domesová
Veterinární ošetřovna
Snozina 191, Frýdlant nad Ostravicí;
www.beskydvet.cz, 776 792 394
HOROMĚŘICE
OSTRAVA
Veterinární poradna
– MVDr. Monika Šrubařová
Prodejna krmiv – PURITER, 28. října
861/260, Ostrava – Mariánské Hory,
606 669 956 nebo [email protected]
Veterinární poradna
– MVDr. Martina Frühauf-Kolářová
Velvarská 24, Horoměřice; 220 971 236,
[email protected]
PRAHA
HOŘOVICE
Klubu Energy – Alena Pávková
Řeznická 6, Praha 1; 224 934 642
Veterinární poradna
– MVDr. Michaela Gerychová
Obránců míru 580/10, Hořovice;
602 350 669, 311 513 617,
[email protected]
HRADEC KRÁLOVÉ
Veterinární poradna
– MVDr. Milena Martincová, ZooVET
Labská Louka 650, Hradec Králové;
www.zoovet.cz, 732 512 181, 495 262 144,
[email protected]
JABLONEC NAD NISOU
Veterinární poradna
– Ing. Martina Pospíšilová
Žitná 2880/19, Jablonec nad Nisou,
www.izviratka.cz, 773 99 66 44 nebo
[email protected]
MRAČ U BENEŠOVA
Veterinární klinika a laboratoř
Mrač 170; www.veterinamrac.cz,
317 779 298, 605 700 866
18 animal magazín
Centrum Mazlíček
– Janka Dvořák Majerčinová
Freyova 235/7, Praha 9; 739 084 356
Veterinární poradna
– MVDr. Jana Srpová
Vinohrady 62/6, Praha 5–Radotín;
723 953 573, 257 911 140
Veterinární poradna
– MVDr. Lucie Boháčová
Praha 4–Modřany, Klášterského 180/2A;
775 918 250, [email protected]
Veterinární ordinace PET HELP
– MVDr. Grigor Hezina
Lumiérů 431/7, Praha 5 – Hlubočepy www.pethelp.cz, 602 588 988,
[email protected]
PRACHATICE
Veterinární poradna
– MVDr. Petr Hrabák
Menšíkova 1156, Prachatice;
www.mvdrhrabak.cz, 388 317 544,
[email protected]
ŘEVNICE
Veterinární ordinace
– MVDr. Vojtěch Veverka
Bezručova 523, Řevnice;
602 312 577, 257 720 577
ŘÍČANY
Veterinární poradna – MVDr. Petr Košař
Osiková 226/3, Říčany;
605 780 690, 323 631 877, [email protected]
STARÉ MĚSTO
Veterinární poradna
– MVDr. Miroslava Svobodová
náměstí Hrdinů 14, Staré Město;
731 616 901
TÁBOR
Veterinární poradna pro malá zvířata
– MVDr. Lucie Míková
Online konzultace: eshop.zivocich.com/
veterinarni-poradna
TÁBOR, SEDLČANY
Veterinární poradna
– MVDr. Martin Pán
Nám. Mikuláše z Husi 42/3, Tábor;
722 185 213, [email protected]
Nádražní 95, Sedlčany; 722 658 031,
[email protected]
TÝNEC NAD SÁZAVOU
Veterinární poradna
– MVDr. Martina Jůzová,
MVDr. Daniela Mustafa Ali
Na Kněžíně 36, Týnec nad Sázavou
– Brodce; 733 703 518, 603 818 284,
[email protected]
VELVARY
Veterinární poradna
– MVDr. Ivan Soukup
Pražská 58, Velvary;
www.veterinavelvary.cz, 315 761 019
ŽÍREC U DVORA KRÁLOVÉ
Veterinární poradna
– MVDr. Karin Seitlová
Žireč 56, Dvůr Králové nad Labem;
737 113 608
Produkty Energyvet získáte prostřednictvím Klubů Energy,
Konzultačních center nebo e-shopu. Plné kontaktní údaje získáte na: www.energyvet.cz
Trochu relaxu
na závěr
TEXT: REDAKCE
ÚSMĚVY „NĚMÉ“ TVÁŘE
Přijde zajíc do hospody a na celý lokál
zařve: „Kdo z vás mi zmlátil bráchu?!“
„To jsem byl já,“ ozve se medvěd, „a co má být?“
„Ale nic…, žes udělal dobře.“
SUDOKU PRO ZÁBAVU
8
1
3
1
1
5
8
1
4 6 3
8
6
1 5
4 8
2
9 5 3 4
2
CITÁTY O ZVÍŘATECH
– Milan Kundera –
3
6 4
8
Skutečná dobrota člověka se může projevit v naprosté čistotě
a svobodě jen vůči tomu, kdo žádnou sílu nepředstavuje.
Skutečná mravní zkouška lidstva, ta nejzákladnější
(uložená tak hluboko, že uniká našemu zraku), záleží
v jeho vztahu k těm, kteří jsou mu dáni napospas:
ke zvířatům.
4 6
6
Moucha leží na zádech a klepe nožkami.
Letí kolem druhá moucha, chvíli se dívá
a pak se ptá: „Aerobik?“.
„Ne, Biolit.“
Potkají se dvě klíšťata:
„Ti řeknu, dneska je to úplně v pytli,“ říká
jedno a dodává: „Od rána mě už dvakrát vytočili.“
7
8
Maďarské plemeno psa:
........................................................................
Nahraďte zvýrazněná čísla podle klíče písmeny.
1
2
O P
3
4
5
6
7
8
9
S U
Ě
K
L
H
I
animal magazín 19
GRAFIKON
Praktická pomůcka pro optimální výběr hlavního veterinárního preparátu.
Jednoduchý návod na použití na zadní straně.
Minimalizace chyb při určení správné regenerace zvířat.
Zakoupit lze v Klubech Energy nebo v e-shopu www.energyvet.cz

Podobné dokumenty

veterinární pohotovost podle krajù

veterinární pohotovost podle krajù BRUNTÁL – Veterinární služby Bruntál Nerudova 138/6, 792 01 Bruntál, POHOTOVOST 721750029, e-mail neuveden ČESKÝ TĚŠÍN – Veterinární klinika Český Těšín Mostecká 18, 737 01 Český Těšín, 558737349, ...

Více

srpen - EnergyVet

srpen - EnergyVet kvalitně, je tu Skelevet jako velmi dobře využitelný přírodní zdroj minerálů pro uskladnění do kostní tkáně. I v tomto případě můžeme tělu pomoci zefektivnit využití těchto cenných látek pomocí hla...

Více

Lymfatická soustava

Lymfatická soustava Jedná se většinou o čirou, bezbarvou tekutinu (řecky lymfa = čistá voda), vznikající z mezibuněčných prostor a z tkáňového moku. Za 24 hod. se v těle vytvoří asi 2,5 l lymfy. Tkáňový mok proniká vš...

Více

5 - EnergyVet

5 - EnergyVet Žokej dává k dobru: „Jeli jsme Velkou pardubickou. Start dobrý, odstartovali jsme a drželi jsme se na čtvrtém místě. Pak přišel Hadí příkop. Kůň zakopl, udělali jsme přemet a najednou mám koně na z...

Více

jaro - EnergyVet

jaro - EnergyVet Šéfredaktor: Stanislav D. Břeň Grafická úprava: Radical Design, s. r. o. Neoznačené fotografie: Dreamstime Kontakt, náměty: Trojská 201/39, 171 00 Praha 7, tel./fax: +420 283 853 853/854, GSM: +420...

Více

12 - EnergyVet

12 - EnergyVet z kůže, tyčinky a sušené jícny, žaludky, uši a jiné dobroty. Jsou dobré na žvýkání, žužlání a schovávání nejlépe v posteli chovatele. Vyhrají si a zároveň mají něco k jídlu. Je jisté, že z těchto p...

Více

Esej kurátora Michala Nanoru

Esej kurátora Michala Nanoru Thomasův teorém: „Jestliže je určitá situace lidmi definovaná jako reálná, je reálná i ve svých důsledcích.“ Dal stranou otázku po ověřování pravdy nebo oddělování reality a fikce a pouze stanovil,...

Více