BooksHOK_May2013 - Holýšovský ornitologický klub

Komentáře

Transkript

BooksHOK_May2013 - Holýšovský ornitologický klub
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Knihy - knihovna HOK (stav k 8. 5. 2013)
Books – HOK library (state May 8th 2013)
Pokud je možné zjistit je uvedeno (v tomto pořadí): autor (-ři), rok vydání, název díla,
vydavatel nebo nakladatelství, místo vydání, počet stran, číslo vydání (pokud není uvedeno,
jedná se o první), jazyk. If it is possible to find out, the following data are stated in this
sequence: author(s), year of publishing, name of work, publisher or publishing house, where
published, number of pages, number of edition (if not stated, it is the first edition), language.
Jazyk (language): BG - bulharsky (bulgarian), CH - čínsky (chinese), CZ - česky (czech), D německy (german), DK - dánsky (danish), E - anglicky (english), ESP - španělsky (spanish),
F - francouzsky (french), H - maďarsky (hungarian), IT - italsky (italian), LAT - lotyšsky
(latvian), NL - holandsky (dutch), NOR - norsky (norwegian), PL - polsky (polish), RT retorománsky (retoromanian), R - rusky (russian), ROM - rumunsky (romanian), SK slovensky (slovak), SLO - slovinsky (slovenian), SWE - švédsky (swedish), UKR - ukrajinsky
(ukranian),
Abel O. 1914: Die Tiere der Vorwelt. Verlag B. G. Teubner, Leipzig. 87 s. + XVIii D
(10001)
Adamsonová J. 1969: Příběh lvice Elsy. Orbis, Praha. 304 s. CZ (10002)
Aebischer A. 2009: Der Rotmilan. Ein faszinierender Greifvogel. Haupt Verlag, Bern,
Stuttgart, Wien. 232 s. D (10780)
Akimuškin I. 1978: Nerozluštěné záhady přírody. Panorama, Praha. 208 s. CZ (10003)
Alexander W. B. 1959: Die Vögel der Meere. Paul Parey, Hamburg und Berlin. 221 s. D
(11006)
Ali S. & Ripley S. D. 1968: Handbook of the Birds of India and Pakistan togehther with those
of Nepal, Sikkim, Bhutan and Ceylon. Volume 1. Divers to Hawks. Oxford University
Press, Bombay, London, New York. 380 s. E (10740)
Ali S. & Ripley S. D. 1969: Handbook of the Birds of India and Pakistan togehther with those
of Nepal, Sikkim, Bhutan and Ceylon. Volume 2. Megapodes to Crab Plover. Oxford
University Press, Bombay, London, New York. 346 s. E (10741)
Ali S. & Ripley S. D. 1969: Handbook of the Birds of India and Pakistan togehther with those
of Nepal, Sikkim, Bhutan and Ceylon. Volume 3. Stone Curlews to Owls. Oxford
University Press, Bombay, London, New York. 326 s. E (10742)
Ali S. & Ripley S. D. 1970: Handbook of the Birds of India and Pakistan togehther with those
of Nepal, Sikkim, Bhutan and Ceylon. Volume 4. Frogmouths to Pittas. Oxford University
Press, Bombay, London, New York. 266 s. E (10743)
Ali S. & Ripley S. D. 1972: Handbook of the Birds of India and Pakistan togehther with those
of Nepal, Sikkim, Bhutan and Ceylon. Volume 5. Larks to Grey Hypocolius. Oxford
University Press, Bombay, London, New York. 276 s. E (10744)
1
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Ali S. & Ripley S. D. 1971: Handbook of the Birds of India and Pakistan togehther with those
of Nepal, Sikkim, Bhutan and Ceylon. Volume 6. Cuckoo-Shrikes to Babaxes. Oxford
University Press, Bombay, London, New York. 246 s. E (10745)
Ali S. & Ripley S. D. 1972: Handbook of the Birds of India and Pakistan togehther with those
of Nepal, Sikkim, Bhutan and Ceylon. Volume 7. Laughing Thrushes to the Mangrove
Whistler. Oxford University Press, Bombay, London, New York. 236 s. E (10746)
Ali S. & Ripley S. D. 1973: Handbook of the Birds of India and Pakistan togehther with those
of Nepal, Sikkim, Bhutan and Ceylon. Volume 8. Warblers to Redstarts. Oxford
University Press, Bombay, London, New York. 278 s. E (10747)
Ali S. & Ripley S. D. 1973: Handbook of the Birds of India and Pakistan togehther with those
of Nepal, Sikkim, Bhutan and Ceylon. Volume 9. Robins to Wagtails. Oxford University
Press, Bombay, London, New York. 306 s. E (10748)
Ali S. & Ripley S. D. 1974: Handbook of the Birds of India and Pakistan togehther with those
of Nepal, Sikkim, Bhutan and Ceylon. Volume 10. Flowerpeckers to Buntings. Oxford
University Press, Bombay, London, New York. 334 s. E (10749)
Allen D. L. a kol. 1985: 1000 Fragen an die Natur. Eine Fundgrube des Wissens. Verlag Das
Beste, Stuttgart. 336 s. D (10992)
Altmann J. 1997: Umweltpolitik. Lucius & Lucius, Stuttgart. 410 s. D (10004)
Ambróz L., Čejka T., Černý J., Darolová A., Hodálová I., Krištofík J., Kubinská A., Mišíková
K., Mereďa P. Jun., Šoltés R., Šubová D. & Vidlička L. 2011: Atlas druhov európskeho
významu pre územia NATURA 2000 na Slovensku. Slovenské múzeum ochrany prírody a
jaskyniarstva, Bratislava. 520 s. SK (10985)
Anderson K. 1968: Devět lidožroutů a jeden slon darebák. Orbis, Praha. 205 s. CZ (10005)
Anděra M. & Horáček I. 1982: Poznáváme naše savce. Mladá Fronta, Praha. 256 s. CZ
(10006)
Anonymus 1962: Walt Disney Das groβe Disney Tierbuch. Bertelsmann. 264 s. D (10687)
Arbeitsgemeinsachft Berlin-Brandenburger Ornithologen 2001: Die Vogelwelt von
Brandenburg und Berlin. Natur & Text, Rangsdorf. 684 s. D (10007)
Ardley N. 1981: Vögel erkennen und bestimmen. Delphin Verlag, München & Zürich. 128 s.
GER (10548)
Arn-Willi H. 1960: Biologische Studien am Alpensegler. Vogt-Schild AG, Solothurn. 204 s.
D (10961)
Aschenborn C. 1967: Die Prachtfinken. Albrecht Philler Verlag, Minden. 110 s. 2nd ed. D
(10008)
Aschenbrenner L. 1966: Der Waldlaubsänger. Die Neue Brehm-Bücherei 368. A. Ziemsen
Verlag, Wittenberg Lutherstardt. 76 s. D (10724)
Attenborough D. 1986: Život na Zemi. Panorama, Praha. 344 s. CZ (10839)
Augusta J. 1968: Z hlubin pravěku. SPN, Praha. 140 s. 4th ed. CZ (10011)
Augusta J. 1968: Ztracený svět. SPN, Praha. 168 s. 3rd ed. CZ (10010)
Augusta J. 1971: U pravěkých lovců. SPN, Praha. 168 s. CZ (10009)
Augustin, J. 2001: Velká encyklopedie měst a obcí ČR. Arbor, Sokolov. 992 s. CZ (10838)
2
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Baer H. W. et al. 1978: Biologie in Übersichten. Volk u. Wissen Volkseigener Verlag, Berlin.
320 s. D (10012)
Bährmann U. 1968: Die Elster. Die Neue Brehm-Bücherei 393. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 72 s. D (10727)
Baicich P. J. & Harrison C. J. O. 1997: A Guide to the Nests, Eggs and Nestlings of North
American Birds. Academic Press, San Diego, London, Boston, New York, Sydney, Tokyo,
Toronto. 347 s. 2nd ed. E (10013)
Balát F. 1986: Klíč k určování našich ptáků v přírodě. Academia, Praha. 320 s. CZ (10879)
Balcar B. & Šlegl J. ?: Bavorsko I. Bavorská Šumava. Niko, Plzeň. 240 s. CZ (10014)
Bališ M. 1956: Dravá pernatá zver. Slovenské vydavatelstvo pôdohospodárskej literatury,
Bratislava. 200 s. SK (10015)
Barrie J. A. , Lauber L. E. & others 1990: Sovereign Wings. The North American Bald Eagle.
Thomasson-Grant, Charlottesville. 88 s. E (10549)
Baruš V. (ed.) 1989: Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSSR
2. Kruhoústí, ryby, obojživelníci, plazi, savci. SZN, Praha. 133 s. CZ (10017)
Baruš V. & Oliva O. (eds.) 1992: Fauna ČSFR, sv. 25. Obojživelníci Amphibia. Academia,
Praha. 338 s. CZ (10018)
Baruš V. & Oliva O. (eds.) 1992: Fauna ČSFR, sv. 26. Plazi Reptilia. Academia, Praha. 222
s. CZ (10019)
Bastian A. & Bastian H. V. 1996: Das Braunkehlechen. Opfer der ausgeräumnten Landschaft.
Sammlung Vogelkunde, Aula Verlag, Wiesbaden. 134 s. D (10020)
Bates M. & redakce Time-Life 1975: Jižní Amerika. Země a život. Artia, Praha. 200 s. CZ
(10021)
Bauer H. G. & Berthold P. 1996: Die Brutvögel Europas. Bestand und Gefährdung. Aula,
Wiesbaden. 715 s. D (10022)
Bauer K. M. & Glutz von Blotzheim U. N. 1966: Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 1.
Gaviiformes - Phoenicopteriformes. Akademische Verlagsgesellschaft, Frankfurt am
Main. 483 s. D (10023)
Bauer K. M. & Glutz von Blotzheim U. N. 1968: Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 2.
Anseriformes (1. Teil). Akademische Verlagsgesellschaft, Frankfurt am Main. 534 s. D
(10024)
Bauer K. M. & Glutz von Blotzheim U. N. 1969: Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 3.
Anseriformes (2. Teil). Akademische Verlagsgesellschaft, Frankfurt am Main. 503 s. D
(10025)
Baum J. 1957: Africkou divočinou. Mladá fronta, Praha. 145 s. (10914)
Baumgart W. 2001: Europas Geier. Flugriesen im Aufwind. Sammlung Vogelkunde. Aula,
Wiebelsheim. 143 s. D (10026)
Bär O. 1977: Geographie Europas. Lehrmittelverlag des Kantons Zürich, Zürich. 315 s. D
(10016)
Baťa L. 1933: Dosavadní výsledky zoologického výzkumu jižních Čech. Vlastivědná
společnost Jihočeská, České Budějovice. 67 s. CZ (10960)
3
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Bäuerle F. 1950: Raubvögel im Fluge. Neumann Verlag Radebeul und Berlin. 40 s.
(10027)
D
Beaman H. & Madge S. 1998: The Handbook of Bird Identification for Europe and the
Western Palearctic. Christopher Helm, A & C Black, London. 868 s. E (10028)
Beazley M. 1983: Království zvířat. Albatros, Praha. 136 s. CZ (10029)
Bejček V. & Šťastný K. 1999: Fauna Tušimicka. Grada Publishing, Praha. 71 s. CZ (10925)
Bejček V. & Šťastný K. 2006: Encyklopedie Ptáci. Rebo Productions, Čestlice. 288 s. 3rd ed.
CZ (10030)
Bejček V., Šťastný K. & Hudec K. 1995: Atlas zimního rozšíření ptáků v České republice
1982 – 1985. H & H, Jinočany. 270 s. CZ (10031)
Beletsky L. 2006: Birds of the World. Collins, London. 513 s. E (10933)
Beme R. L. 1975: Ptici gor južnoj Palearktiki. Izdatělstvo Moskovskovo univerzitěta, Moskva.
179 s. R (10913)
Beme R. L. & Kuzněcov A. A. 1981: Pticy lesov i gor SSSR. Polevoj opreditel.
Prosvěščenije, Moskva. 221 s. R (10907)
Beneš J., Konvička M. Dvořák J., Fric Z., Havelda Z., Pavlíčko A., Vrabec V. &
Weidenhoffer Z. (eds.) 2002: Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana I. Společnost
pro ochranu motýlů, Praha. s. 1-478. CZ (10032)
Beneš J., Konvička M. Dvořák J., Fric Z., Havelda Z., Pavlíčko A., Vrabec V. &
Weidenhoffer Z. (eds.) 2002: Motýli České republiky: Rozšíření a ochrana II. Společnost
pro ochranu motýlů, Praha. s. 483-857. CZ (10033)
Benson C. W., Brooke R. K., Dowsett R. J. & Irwin M. P. S. 1973: The Birds of Zambia.
Collins, London. 414 s. 2nd ed. E (10038)
Bent A. C. 1921: Life Histories of North American Gulls and Terns. Government Printing
Office, Washington D. C. 345 s. E (stránky 231-262 chybí)(10755)
Bent A. C. 1940: Life Histories of North American Cuckoos, Goatsuckers, Hummingbirds
and their allies. Smithsonian Institution, Washington D. C. 506 s. E (10756)
Bent A. C. 1942: Life Histories of North American Flycatchers, Larks, Swallows, and their
allies. Smithsonian Institution, Washington D. C. 555 s. E (10757)
Bent A. C. 1946: Life Histories of North American Jays, Crows, and Titmice. Smithsonian
Institution, Washington D. C. 495 s. E (10758)
Bent A. C. 1949: Life Histories of North American Thrushes, Kinglets, and their allies.
Smithsonian Institution, Washington D. C. 454 s. E (10759)
Bent A. C. 1953: Life Histories of North American Wood Warblers. Smithsonian Institution,
Washington D. C. 734 s. E (10760)
Bent A. C. 1958: Life Histories of North American Blackbirds, Orioles, Tanagers, and their
allies. Smithsonian Institution, Washington D. C. 549 s. E (10761)
Bent A. C. 1963: Life Histories of North American Gallinaceous Birds. Dover Publications
Inc., New York. 490 s. + CXIVii E (10762)
Berg B. 1928: Die letzten Adler. Dietrich Reimer/Ernst Vohsen Verlag, Berlin. 4th ed. 143 s.
D (10034)
4
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Berg B. 1930: Die Liebesgeschichte einer Wildgans. Dietrich Reimer/ Ernst Vohsen, Berlin.
143 s. GER (10667)
Berg B. 1933: Mein Freund der Regenpfeifer. Dietrich Reimer/ Ernst Vohsen, Berlin. 143 s.
GER (10550)
Bergmann H. H. 1987: Die Biologie des Vogels. Eine exemplarische Einführung in Bau,
Funktion und Lebensweise. AULA-Verlag, Wiesbaden. 356 s. D (10551)
Bergmann H. H. 1993: Der Buchfink. Neues über einen bekannten Sänger. AULA Verlag,
Wiesbaden. 142 s. D (10786)
Bergmann H. H., Klaus S., Müller F. & Wiesner J. 1978: Das Haselhuhn. Die Neue BrehmBücherei 77. A. Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt. 196 s. D (10824)
Berndt R. K. & Drenckhahn D. (eds.) 1974: Vogelwelt Schleswig-Holsteins. 1. Band
Seetaucher bis Flamingo. Ornithologische Arbeitsgemeinschaft für Schleswig-Holstein e.
V., Kiel. 240 s. D (10728)
Berndt R. K. & Busche G. (eds.) 1991: Vogelwelt Schleswig-Holsteins. Band 3. Entenvögel I.
Karl Wachtholz Verlag, Neumünster. 210 s. D (10730)
Berndt R. K. & Busche G. (eds.) 1993: Vogelwelt Schleswig-Holsteins. Band 4. Entenvögel
II. (Kolbenente – Ruderente). Karl Wachtholz Verlag, Neumünster. 228 s. D (10731)
Berndt R. & Meise W. (eds.) 1959: Naturgeschichte der Vögel. Ein Handbuch der
Allgemeinen und Speziellen Vogelkunde. Erster Band. Allgemeine Vogelkunde. Franckh
´sche Verlagshandlung, Stuttgart. 390 s. D (10035)
Berndt R. & Meise W. (eds.) 1960: Naturgeschichte der Vögel. Ein Handbuch der
Allgemeinen und Speziellen Vogelkunde. Zweiter Band. Spezielle Vogelkunde. Franckh
´sche Verlagshandlung, Stuttgart. 679 s. D (10036)
Berndt R. & Meise W. (eds.) 1966: Naturgeschichte der Vögel. Ein Handbuch der
Allgemeinen und Speziellen Vogelkunde. Dritter Band. Bibliographien und Register.
Franckh´sche Verlagshandlung, Stuttgart. 474 s. D (10037)
Berthold P. 2000: Vogelzug. Eine aktuelle Gesamtübersicht.
Buchgesellschaft, Darmstadt. 280 s. 4th ed. D (10039)
Wissenschaftliche
Berthold P., Bezzel E. & Thielke G. 1990: Praktische Vogelkunde. Ein Leitfaden für
Feldornithologen. Kilda Verlag, Greven. 158 s. D (10040)
Berthold P., Querner U. & Schlenker R. 1990: Die Mönchsgrasmücke. Die Neue BrehmBücherei 603. A. Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt. 180 s. D (10041)
Bezzel E. 1973: Verstummen die Vögel? Unsere bedrohte Vogelwelt. Ehrenwirth, München.
196 s. D (10042)
Bezzel E. 1975: Vogelleben. Spiegel unserer Umwelt. Eugen Rentsch Verlag, ErlenbachZürich, Stuttgart. 85 s. D (10820)
Bezzel E. 1977: Ornithologie. Eugen Ulmer, Stuttgart. 303 s. D (10880)
Bezzel E. 1985: Kompendium der Vögel Mitteleuropas. Nonpasseriformes Nichtsingvögel.
AULA Verlag, Wiesbaden. 792 s. D (10043)
Bezzel E. 1993: Kompendium der Vögel Mitteleuropas. Passeres Singvögel. AULA Verlag,
Wiesbaden. 766 s. D (10044)
Bezzel E. 1989: Der Pirol. Blüchel & Philler, München, 160 s. D (10045)
5
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Bezzel E., Geiersberger I., von Lossow G. & Pfeifer R. 2005: Brutvögel in Bayern.
Verbreitung 1996 bis 1999. Ulmer, Stuttgart. 555 s. D (10046)
Bianki V. 1966: Lesní noviny na každý rok. Lidové nakladatelství, Praha. 319 s. CZ (10047)
Bianki V. V. & Dobrynina I. N. (eds.) 1997: Migraciji ptic vostočnoj Evropy i severnoj Azii.
Plastinčatokluvyje. Rečnyje utki. Nauka, Moskva. 314 s. R (10809)
Bibikow D. I. 1996: Die Murmeltiere der Welt. Die Neue Brehm-Bücherei 388. Westarp
Wissenschaften, Magdeburg. 228 s. D (10552)
Bibby C. J., Burgess N. D. & Hill D. A. 1995: Methoden der Feldornithologie.
Bestandserfassung in der Praxis. Neumann, Radebeul. 270 s. D (10048)
Bibby C. J., Burgess N. D., Hill D. A. & Mustoe S. H. 2000: Bird Census Techniques.
Academic Press, London. 302 s. 2nd ed. E (11012)
Bildstein K. L. 1993: White Ibis. Wetland Wanderer. Smithsonian Instituton Press,
Washington & London. 242 s. E (10696)
Bildstein K. L. 2006: Migrating Raptors of the World. Their Ecology and Conservation.
Cornell University Press, Ithaca & New York. 320 s. E (10553)
Bildstein K. L. & Zalles J. I. 1995: Raptor migration watch-site manual. Hawk Mountain
Sanctuary Association, Kempton, Pennsylvania, USA. E (10049)
Blume D. 1962: Schwarzspecht Grünspecht Grauspecht. Die Neue Brehm-Bücherei 300. A.
Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstardt. 88 s. D (10850)
Blume D. 1963: Die Buntspechte. Die Neue Brehm-Bücherei 315. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstardt. 107 s. D (10716)
Blume D. 1965: Ausdrucksformen unserer Vögel. Die Neue Brehm-Bücherei 342. A. Ziemsen
Verlag, Wittenberg Lutherstardt. 160 s. D (10851)
Boback A. W. 1954: Unsere Wildenten. Die Neue Brehm-Bücherei 131. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 109 s. D (10554)
Boback A. W. 1966: Das Auerhuhn. Die Neue Brehm-Bücherei 86. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 120 s. 2nd ed. D
Boback A. W. & Miller-Schwarze D. 1968: Das Birkhuhn. Die Neue Brehm-Bücherei 397. A.
Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt. 102 s. D (10051)
Bocheňski Z. 1974: Ptaki młodszego czwartorzẹdu Polski. Paňstwowe wydawnictwo
naukove, Warszawa, Kraków. 211 s. PL (10893)
Boetticher H. von 1952: Gänse- und Entenvögel aus aller Welt. Eine zusammenfassende
Überschau über die Gänse- und Entenvögel der Welt. Die Neue Brehm-Bücherei 73.
Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig K.- G., Leipzig. 94 s. D (10555)
Boetticher H. von 1954: Die Perlhühner. Die Neue Brehm-Bücherei 130. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 55 s. D (10873)
Boetticher H. von 1955: Die Lärmvögel Turakos und Pissangfresser. Die Neue BrehmBücherei 147. A. Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt. 70 s. D (10821)
Boetticher H. von 1955: Albatrosse und andere Sturmvögel. Die Neue Brehm-Bücherei 163.
A. Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt. 96 s. D (10822)
6
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Boetticher H. von 1955: Pelikane, Kormorane und andere Ruderfüssler. Die Neue BrehmBücherei 188. A. Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt. 94 s. D (10874)
Boetticher H. von 1959: Papageien. Die Neue Brehm-Bücherei 228. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 116 s. D (10823)Bojev N. 1968: Jak ptáci pečují o svá mláďata.
SPN, Praha. 67 s. CZ (10052)
Böhm C. 2000: Die Wasserpieper. Vom Meeresstrand zum Gletscherrand. Sammlung
Vogelkunde, Aula Verlag, Wiebelsheim. 144 s. D (10053)
Bond T. J. 1993: Birds. An Artist´s View. Courage Books, Philadelphia London. 192 s. E
(10556)
Bopp P. 1959: Das Blesshuhn. Die Neue Brehm-Bücherei 238. A. Ziemsen Verlag, Wittenberg
Lutherstardt. 63 s. D (10713)
Bouchner M. 1972: Kapesní atlas ptáků. SZN, Praha. 251 s. CZ (10054)
Brandt T. & Seebaß C. 1994: Die Schleiereule. Ökologie eines heimlichen Kulturfolgers.
AULA Verlag, Wiesbaden. 152 s. D (10787)
Brehm A. E. 1942: Lapplands Vogelwelt. Dürerbund Hermann Hillger Verlag, BerlinLeipzig. 31 s. D (10055)
Brehm A. 1949: Die Singvögel des deutschen Waldes. Insel Verlag, Wiesbaden. 76 s. D
(10056)
Brehm A. E. 1966: Das Leben der Vögel. Zpracováno a vydáno R. Gerlach, Büchergebilde
Gutenberg, Frankfurt a. Main, Zürich. 316 s. D (10057)
Brendel U. 1998: Vögel der Alpen. Ulmer, Stuttgart (Hohenheim). 275 s. D (10885)
Brichetti P. 1976: Atlante ornitologico Italiano. Rassegna sistematica di tutti gli ucelli d´Italia.
Ia Parte. Edizione F. Lli Scalvi, Brescia. 268 s. IT (10753)
Brichetti P. 1976: Atlante ornitologico Italiano. Rassegna sistematica di tutti gli ucelli d´Italia.
IIa Parte. Edizione F. Lli Scalvi, Brescia. s. 275-555 IT (10754)
Bright M., Burnie D., Constable T. & Simons P. 2002: 1000 divů přírody. Reader´s Digest
Výběr, Praha. 448 s. CZ (10058)
Brinke J. 1973: Austrálie. Albatros, Praha. 152 s. CZ (10059)
Britton D. & Hayashida T. 1981: The Japanese Crane. Kodansha International, Tokyo, New
York & San Francisco. 63 s. E (10699)
Brohmer P. (ed.) 1925: Fauna von Deutschland. Ein Bestimmungsbuch unserer heimischen
Tierwelt. Quelle & Meyer, Leipzig, 535 s. 3th ed. D (10060)
Bromcie A. 2011: Kniha o prdění. Levné knihy, Praha. 94 s. CZ (10988)
Broom D. 1977: The Wonderful World of Birds and their Behaviour. Hamlyn Publishing,
London New York Sydney Toronto. 96 s. E (10557)
Brown R., Ferguson J., Lawrene M. & Lees D. 2005: Federn, Spuren und Zeichen der Vögel
Europas. Ein Feldführer. AULA-Verlag, Wiebelsheim. 4th ed., 336 s. D (10790)
Brunov, V. V. 1988: Bibliografičeskij i adresnyj katastr rabot po naseleniju ptic SSSR.
Nauka, Moskva. 117 s. R (10767)
Brüll H. 1977: Das Leben europäischer Greifvögel. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, New
York. 315 s. D (10700)
7
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Bub H. 1969: Vogelfang und Vogelberingung. Teil IV. Die Neue Brehm-Bücherei 409. A.
Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt. 207 s. D (10061)
Bub H. 1981: Stelzen, Pieper und Würger. Kennzeichen und Mauser europäischer Singvögel.
2. Teil. Die Neue Brehm-Bücherei 545. A. Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt. 172 s.
D (10062)
Bub H. 1982: Lerchen und Schwalben. Kennzeichen und Mauser europäischer Singvögel. 1.
Teil. Die Neue Brehm-Bücherei 540. A. Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt. 122 s.
2nd ed. D (10063)
Bub H. 1984: Seidenschwanz, Wasseramsel, Zaunkönig, Braunellen, Spötter, Laubsänger,
Goldhänchen. Kennzeichen und Mauser europäischer Singvögel. 3. Teil. Die Neue
Brehm-Bücherei 550. A. Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt. 200 s. D (10064)
Bub H. 1985: Kennzeichen und Mauser europäischer Singvögel. Allgemeiner Teil. Die Neue
Brehm-Bücherei 570. A. Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt. 212 s. D (10065)
Bub H. 1985: Vogelfang und Vogelberingung. Teil I. Die Neue Brehm-Bücherei 359. A.
Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt. 172 s. 5th ed. D
Bub H. 1986: Vogelfang und Vogelberingung. Teil III. Die Neue Brehm-Bücherei 389. A.
Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt. 196 s. 4th ed. D
Bub H. & Dorsch H. 1988: Cistensänger, Seidensänger, Schwirle und Rohrsänger.
Kennzeichen und Mauser europäischer Singvögel. 4. Teil. Die Neue Brehm-Bücherei 580.
A. Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt. 221 s. D (10068)
Bub H. & Oelke H. 1985: Markierungsmethoden für Vögel. Die Neue Brehm-Bücherei 535.
A. Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt. 152 s. 2nd ed. D (10069)
Bubníková M. & Kloudová B. (eds.) 1972: Německo-český technický slovník. SNTL, Praha.
1117 s. CZ (10070)
Bunn D. S., Warburton A. B. & Wilson R. D. S. 1982: The Barn Owl. T & AD Poyser,
Calton. 264 s. E (10932)
Bureš J. a kol. 1965: Chov holubů. SZN, Praha. 338 s. CZ (10071)
Bureš J., Hlásek L., Pecl K., Šálek M. & Všetečka R. 1995: Ptactvo Písecka. Ornis kraje
píseckého. ČSOP Písek. 174 s. CZ (10072)
Bureš S. 2002: Ptactvo a hmyzí škůdci lesů a zahrad. S. Bureš, Bohuňovice. 87 s. CZ (10958)
Burfield I. & van Bommel F. (eds.) 2004: Birds in Europe. Population estimates, trends and
conservation status. BirdLife Conservation Series No. 12. BirdLife International,
Cambridge. 374 s. E (10091)
Bürger P., Kloubec B. & Pykal J. 2009: Atlas ptáků Šumavy a Novohradských hor.
Karmášek, České Budějovice. 227 s. CZ (10794)
Burkhardt M., Horch P., Schmid H. & Tobler F. 2004: Vögel – unsere Nachbarn: Wie sie
leben, was sie brauchen. Schweizerische Vogelwarte, Sempach. 263 s. D (10073)
Burkhardt M., Marti C. & Tobler F. 2009: Vogelführer Schweiz. Guide des oiseaux de Suisse.
Guida agli uccelli in Svizzera. Guid dals utschels en Svizra. Swiss Bird Guide.
Schweizerische Vogelwarte, Sempach. 256 s. D + F + IT + RT + E (10707)
Burkhardt M. & Schmid H. 2001: Vögel in der Schweiz. Schweizerische Vogelwarte,
Sempach. 276 s. D (10849)
8
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Burton P. 1979: The Birdlife of Britain. Mitchell Beazley Publishers Ltd., London. 260 s. E
(10671)
Burton R. 1985: Das Leben der Vögel. Vogelverhalten – verständlich gemacht. Franckh´sche
Verlagshandlung, Stuttgart. 224 s. D (10806)
Busche R. K., Koop B. & Struwe-Juhl B. (eds.) 2002: Vogelwelt Schleswig-Holsteins. Band
5. Brutvogelatlas. Wachholtz Verlag, Neumünster. 464 s. D (10931)
Busching W. D. 1997: Handbuch der Gefiederkunde europäischer Vögel. Allgemeiner und
methodischer Teil mit Hauptschlüssel zu den Familien. Aula, Wiesbaden. 400 s. D
(10074)
Buzek L. 1994: Životní prostředí. Terminologický a výkladový slovník. Ateliér Milata,
Ostrava. 141 s. CZ (10075)
Cade T. & Burnham W. (eds.) 2003: Return of the Peregrine: A North American Saga of
Tenacity and Teamwork. The Peregrine Fund, Boise Idaho. 394 s. E (10782)
Cepák J., Klvaňa P., Škopek J., Schröpfer L., Jelínek M., Hořák D., Formánek J. &
Zárybnický J. 2008: Atlas migrací ptáků ČR a SR. Aventinum, Praha. 607 s. CZ (10666)
Cercle Ornithologique de Fribourg 1993: Atlas des Oiseaux nicheurs du canton de Fribourg et
de la Broye vaudoise. Verbreitungsatlas der Brutvögel des Kantons Freiburg und des
waadtländer Broyegebietes. Cercle Ornithologique de Fribourg, Fribourg. 389 s. F + D
(10752)
Cieślak M. & Dul B. 1999: Atlas piór rzadkich ptaków chronionych. Instytut Ochrony
Środowiska. Warszawa. 171 s. PL (10076)
Císař V., Číhalík J., Havránek J., Kalina V., Kasalický V., Kotulán J., Kvasničková D. &
Moldán B. 1987: Člověk a životní prostředí. SPN, Praha. 264 s. CZ (10077)
Clarke T. 2006: Field Guide to the Birds of the Atlantic Islands. Christopher Helm, London.
368 s. E (10734)
Clements J. F. 2007: The Clements Checklist of Birds of the World. Cornell University Press,
Ithaca & New York. 843 s. 6th ed. E (10951)
Cockburn A. 1995: Evolutionsökologie. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, Jena, New York.
357 s. D (10078)
Collar N. J., Crosby M. J. & Stattersfield A. J. 1994: Birds to watch 2. The World List of
Threatened Birds. BirdLife Conservation Series No. 4. BirdLife International, Cambridge.
407 s. E (10090)
Colston P. & Burton P. 1989: Limicolen. BLV, München. 236 s. D (11003)
Comfort W. L. & Dost Z. K. 1969: Zvířata a lidé v džungli. Svoboda, Praha. 204 s. CZ
(10079)
Coues E. 1878: Birds of the Colorado Valley. Part First. Passeres to Laniidae. Government
Printing Office, Washington. 807 s. E (10559)
Creutz G. 1954: Vögel - unsere Freunde. Der Kinderbuchverlag, Berlin. 43 s. D (10684)
Creutz G. 1963: Taschenbuch der heimischen Singvögel. Urania Verlag, Leipzig Jena Berlin.
168 s. 8th ed. D (10846)
9
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Creutz G. 1970?: Sumpf- und Wasservögel. Urania Verlag, Leipzig Jena Berlin. 159 s. 4th ed.
D (10845)
Creutz G. 1983: Geheimnisse des Vogelzuges. Die Neue Brehm-Bücherei 75. A. Ziemsen
Verlag, Wittenberg Lutherstadt. 112 s. 8th ed. D (10080)
Creutz G. 1983: Der Graureiher. Die Neue Brehm-Bücherei 530. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 196 s. 2nd ed. D (10081)
Creutz G. 1983: Greifvögel und Eulen. Spechte, Hühner, Tauben u. a. UraniaTaschenbücher, Urania Verlag, Leipzig - Jena - Berlin. 152 s. 7th ed. D (10082)
Creutz G. 1985: Der Weiss-Storch. Die Neue Brehm-Bücherei 375. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 216 s. D (10083)
Creutz G. 1986: Die Wasseramsel. Die Neue Brehm-Bücherei 364. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 144 s. 2nd ed. D (10084)
Crislerová L. 1976: Život s vlky. Orbis, Praha. 280 s. CZ (10085)
Crome W., Gottschalk R., Hannemann H. - J., Hartwich G. & Kilias R. 1967: Urania
Tierreich. Wirbellose Tiere 1 (Protozoa bis Echiurida). Urania Verlag, Leipzig, Jena &
Berlin. 533 s. D (10675)
Crome W., Füller H., Gruner H. - E., Hartwich G. & Kilias R. 1969: Urania Tierreich.
Wirbellose Tiere 2 (Annelida bis Chaetognatha). Urania Verlag, Leipzig, Jena & Berlin.
623 s. D (10676)
Cropp B. 1975: Lovci žraloků. Orbis, Praha. 195 s. CZ (10086)
Cuisin M. & von Frisch O. ?: Das geheimnisvolle Leben der Tiere an Seen und Flüssen.
Schreiber, Esslinger. 52 s. D (10088)
Curth P. 1954: Der Mittelsäger. Die Neue Brehm-Bücherei 126. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 102 s. D (10560)
Curwood J. O. 1970: Král šedých medvědů. Mladá fronta, Praha. 8th ed. 98 s. CZ (10087)
Čejka B. 1918: Jedovatá zvířata jejich jedy a ochrana proti nim. Duch a svět 48. F. Topič,
Praha. 116 s. + VIiii. CZ (10668)
Černý W. 1979: A Field Guide in Colour to Birds. Octopus Books Ltd., London. Reprint. ed.
342 s. E (10842)
Černý W. 1993: Welcher Vogel ist das? Franckh-Kosmos Verlags-Gmbh & Co, Stuttgart. 350
s. 8th ed. D (10844)
Černý W. & Drchal K. 1975: Lademanns naturforer. Fugle-atlas. Lademann, Kobenhavn. 334
s. DK (10832)
Černý W. & Drchal K. 1976: Quel est donc cet oiseau? Nathan, Paris. 349 s. F (10831)
Černý W. & Drchal K. 1979: Jaki to ptak? Państwowe Wydawnictwo Rolniczne i Leśne,
Warszawa. 352 s. PL (10843)
Černý W. & Drchal K. 1980: Welke vogel is dat? Thieme, Zutphen. 343 s. 2nd ed. NL (10836)
Černý W. & Drchal K. 1982: Impariamo a conoscere gli ucelli. Instituto Geografico de
Agostini, Novara. 352 s. IT (10841)
Černý W. & Drchal K. 1990: Ptáci. Aventinum, Praha. 351 s. CZ (10945)
1
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Český statistický úřad ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR 2005: Statistický lexikon obcí
České republiky 2005. Podle správního rozdělení k 1. 1. 2005, sčítání lidu, domů a bytů k
1. březnu 2001. Ottovo nakladatelství, Praha. 1358 s. CZ (10089)
Čeřovský J., Podhajská Z. & Turoňová D. (eds.) 2007: Botanicky významná území České
republiky. AOPK ČR, Praha. 407 s. CZ (10093)
Čihař J., Formánek J., Hodková Z., Kholová H., Moravec Z., Pfleger V., Skalická A., Toman
J. & Zpěvák J. 1976: Příroda v ČSSR. Práce, Praha. 379 s. CZ (10092)
Čsl. společnost ornithololgická 1931: České názvosloví evropského ptacvta. Čsl. společnost
ornithologická, Praha. 65 s. CZ (10888)
Dallmann M. 1987: Der Zaunkönig. Die Neue Brehm-Bücherei 577. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 95 s. D (10094)
Danko Š. 2008: Vtáctvo „Senného“ v minulosti a dnes. Slovenská ornitologická spoločnosť /
BirdLife Slovensko, Bratislava. 135 s. SK (10963)
Danko Š. a kolektív 2010: Vtáctvo Slanských vrchov a ich predhorí. Slovenská ornitologická
spoločnosť / BirdLife Slovensko, Bratislava. 252 s. SK (10955)
Danko Š., Darolová A. & Krištín A. (eds.) 2002: Rozšírenie vtákov na Slovensku. Veda,
Bratislava. 686 s. SK (10095)
Danko Š. & Pčola Š. 2008: Vtáctvo Vihorlatských vrchiov a ich predhorí. Správa CHKO
Vihorlat, Michalovce. 147 s. Sk (10962)
Darola J. 1982: Ochrana živočíchov v Stredoslovenskom kraji. Stredoslovenský KNV &
Krajské stredisko št. pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, Banská Bystrica. 264 s.
SK (chybí 8 stránek, 253-260) (10096)
Darwin C. 1955: Cesta kolem světa. Přírodovědcova cesta kolem světa na lodi Beagle. Mladá
fronta, Praha. 520 s. CZ (10097)
Dathe H. 1953: Der Flussregenpfeifer. Die Neue Brehm-Bücherei 93. Akademische
Verlagsgesellschaft Geest & Portig K.- G., Leipzig. 38 s. GER (10561)
Dathe H. & Neufeldt I. A. (eds.) 1981: Atlas der Verbreitung palaearktischer Vögel. 9.
Lieferung. Akademie Verlag Berlin. D (10098)
Dathe H. & Neufeldt I. A. (eds.) 1982: Atlas der Verbreitung palaearktischer Vögel. 10.
Lieferung. Akademie Verlag Berlin. D (10099)
Dathe H. & Neufeldt I. A. (eds.) 1987: Atlas der Verbreitung paläarktischer Vögel. 14.
Lieferung. Akademie Verlag, Berlin. D (10100)
Deckert G. 1968: Der Feldsperling. Die Neue Brehm-Bücherei 398. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 89 s. D (10101)
Deckert K., Freytag G. E., Günther K., Peters G. & Sterba G. 1967: Urania Tierreich. Fische,
Lurche, Kriechtiere. Urania Verlag, Leipzig, Jena & Berlin. 533 s. D (10677)
Defoe G. 2007: Jak se zvířata milují. Mladá fronta, Praha. 133 s. CZ (10102)
DeGraaf R. M. & Rappole J. H. 1995: Neotropical migratory birds: natural history,
distribution, and population change. Cornell University Press, Ithaca & London. 676 s. E
(10103)
de Grahl W. 1980: Der Graupapagei. Ulmer, Stuttgart. 195 s. 4th ed. D (10104)
1
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Delany S., Scott D., Dodman T. & Stroud D. 2008: An Atlas of Wader Populations in Africa
and Western Eurasia. Wetlands International, Wageningen. 524 s. E (10799)
Demek J. & Mackovčin P. (eds.) 2006: Zeměpisný lexikon ČR. Hory a nížiny. AOPK ČR,
Brno. 580 s. CZ (10689)
Dementiew G. P. 1960: Der Gerfalke. Die Neue Brehm-Bücherei 264. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstardt. 88 s. D (10852)
Dementjev G. P. & Gladkov N. A. (eds.) 1951: Pticy Sovjetskovo Sojuza. Tom I. Sovjetskaja
Nauka, Moskva. 652 s. R (10571)
Dementjev G. P. & Gladkov N. A. (eds.) 1951: Pticy Sovjetskovo Sojuza. Tom II. Sovjetskaja
Nauka, Moskva. 480 s. R (10572)
Dementjev G. P. & Gladkov N. A. (eds.) 1951: Pticy Sovjetskovo Sojuza. Tom III.
Sovjetskaja Nauka, Moskva. 680 s. R (10573)
Dementjev G. P. & Gladkov N. A. (eds.) 1952: Pticy Sovjetskovo Sojuza. Tom IV.
Sovjetskaja Nauka, Moskva. 640 s. R (10574)
Dementjev G. P. & Gladkov N. A. (eds.) 1954: Pticy Sovjetskovo Sojuza. Tom V.
Sovjetskaja Nauka, Moskva. 803 s. R (10575)
Dementjev G. P. & Gladkov N. A. (eds.) 1954: Pticy Sovjetskovo Sojuza. Tom VI.
Sovjetskaja Nauka, Moskva. 792 s. R (10576)
Demoll R. 1918: Der Flug der Insekten und der Vögel. Gustav Fischer, Jena. 67 s. D
(10785)
Deyl M. & Hísek K. 1973: Naše květiny I. Albatros, Praha. CZ (10105)
Deyl M. & Hísek K. 1973: Naše květiny II. Albatros, Praha. CZ (10106)
Dickinson E. C. (ed.) 2003: The Howard and Moore complete checklist of the birds of the
world. C. Helm, London. 1039 s. 3rd ed. E (10107)
Dittberner W. 1996: Die Vogelwelt der Uckermark mit Schorfheide und unterem Odertal.
Verlag Erich Hoyer, Galenbeck. 392 s. D (10563)
Dittberner H. & Dittberner W. 1984: Die Schafstelze. Die Neue Brehm-Bücherei 559. A.
Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt. 188 s. D (10108)
Dmitrijev J. 1991: Ptáci známí i neznámí, lovení, chránění. Lidové nakladatelství, Praha. 246
s. CZ (10983)
Dobroruka L. J. 1979: Zvířata celého světa 5. Poloopice a opice. SZN, Praha. 203 s. CZ
(10109)
Dobrowolski K. A. 1972: Jak živočichové létají. SPN, Praha. 145 s. CZ (10110)
Dobrowolski K. A. 1979: Jak živočichové plavou. SPN, Praha. 253 s. CZ (10111)
Dolejš K. 1972: Stopařství. SZN, Praha. 249 s. CZ (10112)
Dolin B. 1955: Na lovu s kamerou. Z deníku filmového režiséra. Orbis, Praha. 105 s. CZ
(10669)
Dost H. 1959: Die Vögel der Insel Rügen. A. Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt. 132 s.
D (10837)
Dost H. 1967: Fremdländische Stubenvögel. Urania Verlag, Leipzig/Jena/Berlin. 191 s. D
(10564)
1
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Dost H. 1969: Einheimische Stubenvögel. Urania Verlag, Leipzig/Jena/Berlin. 228 s. 3rd ed.
D (10565)
Dostál J. 1947: Plzeňsko. Knihkupectví Klubu českých turistů, Praha. 222 s. CZ (10113)
Dostál J. 1958: Klíč k úplné květeně ČSR. Nakl. ČSAV, Praha. 982 s. CZ (10112)
Drechsler H. 1952: Die Kraniche vom Weissen Lug. Ein Zeltfrühling an See und Sumpf und
Moor. Neumann Verlag, Radebeul/Berlin. 93 s. D (10566)
Drechsler H. 1952: Teichsommer. Zwanzig Wochen in Risch und Rohr im Schilfversteck.
Neumann Verlag, Radebeul/Berlin. 3rd ed. 94 s. D (10567)
Drechsler H. 1954: Uhu-Dämmerung. Mit Kamera und Elektronenblitz an den letzten
deutschen Uhu-Horsten. Neumann Verlag, Radebeul/Berlin. 3rd ed. 95 s. D (10568)
Drechsler H. 1954: Wildschwäne über Uhlenhorst. Mit Mikrophon und Elektronblitz-Kamera
unter Höckerschwänen und Adlern. Neumann Verlag, Radebeul/Berlin. 95 s. D (10569)
Drechsler H. 1955: Durch Wälder und durch Auen... Mit dem Super-Elektronenblitz im
Reiche des Roten Milans. Neumann Verlag, Radebeul/Berlin. 95 s. D (10570)
Drennan S. R. 1979: The birder´s field notebook. A Doplhin Book. Garden City, New York. E
(10577)
Drnek J. 2012: Krajina nad pokladem. Street o. s., Plzeň. 336 s. CZ (10975)
Dunne P., Sibley D. A. & Sutton C. 2012: Hawks in Flight. Houghton Mifflin Harcourt
Company, Boston & New York. 335 s. 2nd ed. E (10950)
Duriš J. S. & Burke E. 1975: Spotting birds. A pocket guide. Hamlyn, London, New York,
Sydney, Toronto. 256 s. 9th ed. E (10115)
Dvorak M., Ranner A. & Berg H. M. 1993: Atlas der Brutvögel Österreichs. Ergebnisse der
Brutvogelkartierung 1981-1985 der Österreichischen Gesellschaft für Vogelkunde.
Umweltbundesamt, Wien. 527 s. D (10116)
Dwenger R. 1995: Die Dohle. Die neue Brehm-Bücherei 588. Westarp Wissenschaften,
Magdeburg. 150 s. D (10825)
Dyrcz A., Grabiński W., Stawarczyk T. & Witkowski J. (eds.) 1991: Ptaki Śląska.
Monografia faunistyczna. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław. 525 s. PL (10117)
Eckardt W. R. 1910: Vogelzug und Vogelschutz. Verlag B. G. Teubner, Leipzig. 116 s. +
XXXIIii D (10118)
Ehrlich P. R., Dobkin D. S. & Wheye D. 1992: Birds in jeopardy. The Imperiled and Extinct
Birds of the United States and Canada Including Hawaii and Puerto Rico. Stanford
University Press, Stanford California. 259 s. E (10578)
Eisenreich W., Handel A. & Zimmer U. E. 2001: Naturführer. BLV Verlagsgesellschaft mbH,
München. 272 s. D (11
Elliot D. G. 1980: Die Paradiesvögel. Nach den Tafeln der Ausgabe 1873. Harenberg,
Dortmund. 111 s. D (10579)
Elphick J. & Woodward J. 2003: RSPB Pocket Birds. Dorling Kindersley, London. 224 s. E
(10119)
England M. D. 1974: Birds of the tropics. Galahad Books, New York. 96 s. E (10120)
Engler H. 1983. Die Teichralle. Die Neue Brehm-Bücherei 536. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 228 s. 2nd ed. D (10121)
1
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Erlenmann P. 2001: Vogelwelt von Stadt und Kreis Offenbach. Edition Momos, NeuIsenburg. 576 s. D (10816)
Ernst S. 1998: Die Birkenzeisige. Buchhandlung Klingenthal. 239 s. D (10122)
Ernst S. 2011: Bilder aus dem Duppauer Gebirge (Doupovské hory). Verlag der
Buchhandlung Klingenthal, Klingenthal. 144 s. D (10937)
Fansa M. & Ritzau C. (eds.) 2008: Von der Kunst mit Vögeln zu jagen. Das Falkenbuch
Friedrichs II. - Kulturgeschichte und Ornithologie. Verlag Philips von Zabern, Mainz am
Rhein. 160 s. D (10580)
Farb P. a kol. 1977: Ekologie. Mladá Fronta, Praha. 189 s. CZ (10123)
Farkas T. 1967: Ornithogeographie Ungarns. Duncker & Humblot, Berlin. 199 s. D (10581)
Fehringer O. 1926: Die Vögel Mitteleuropas. Raben-, Raub-, Hühnervögel. Carl Winter
Universitätsverlag, Heidelberg. 107 s. D (10929)
Fehringer O. 1938: Die Vögel Mitteleuropas. Sumpf- und Wasservögel. Carl Winter
Universitätsverlag, Heidelberg. 111 s. D (10930)
Fehringer O. 1950: Die Vögel Mitteleuropas. Erster Band. Singvögel I. Carl Winter
Universitätsverlag, Heidelberg. 3rd ed. 111 s. D (10928)
Fehringer O. 1951: Die Welt der Vögel. Droemersche Verlagsanstalt, München. 444 s. D
(10124)
Fehringer O. 1961: Der Kuckuck. Aus dem Leben eines Schmarotzers. Ott Verlag, Thun. 141
s. D (10737)
Feige K. D. 1986: Der Pirol. Die Neue Brehm-Bücherei 578. A. Ziemsen Verlag, Wittenberg
Lutherstadt. 216 s. D (10125)
Felix J. 1964: Ohrfasanen. Die Neue Brehm-Bücherei 339. A. Ziemsen Verlag, Wittenberg
Lutherstadt. 87 s. D (10853)
Felix J. 1972: Příběhy z pražské Zoo. Albatros, Praha. 172 s. CZ (10126)
Felix J. 1972: Exotičtí ptáci v klecích. Práce, Praha. 180 s. CZ (10964)
Felix J. 1974: Les oiseaux des bois et des montagnes. Marabout service, Verviers. 179 s. F
(10127)
Felix J. 1974: A Color Guide to Familiar Garden and Field Birds, Eggs and Nests. Octopus
Books, London. 183 s. E (10685)
Felix J. 1978: Zvířata celého světa 3. Hadi. SZN, Praha, 155 s. CZ (10130)
Felix J. 1979: Zvířata celého světa 6. Papoušci. SZN, Praha, 204 s. CZ (10131)
Felix J. 1980: Zvířata celého světa 8. Bažanti a ostatní hrabaví ptáci. SZN, Praha, 188 s. CZ
(10129)
Felix J. 1988: Zvířata celého světa 13. Ještěři. SZN, Praha, 204 s. CZ (10582)
Felix J. & Hísek K. 1974: Vögel in Wald und Gebirge. Bertelsmann GmbH, München,
Gütersloh, Wien. 191 s. D (10899)
Felix J. & Hísek K. 1974: Vögel in Garten und Feld. Bertelsmann GmbH, München,
Gütersloh, Wien. 188 s. D (10903)
1
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Felix J. & Hísek K. 1975: A colour guide to familiar sea and coastal birds. Octopus, London.
183 s. E (10981)
Felix J. & Hísek K. 1975: Vögel an Seen und Flüssen. Bertelsmann GmbH, München,
Gütersloh, Wien. 190 s. D (10900)
Felix J. & Hísek K. 1976: Vögel an Küsten und Meeren. Mosaik Verlag, München. 191 s. D
(10901)
Fendrych M. 1932: Přehled biologie. Náklad vlastní, Praha, 420 s. CZ (10128)
Ferguson-Lees J. & Christie D. A. 2001: Raptors of the World. Christopher Helm Publishers,
London. 992 s. E (10800)
Ferguson-Lees J. & Willis I. 1987: Vögel Mitteleuropas. BLV, München, Wien, Zürich. 351 s.
D (11002)
Ferianc O. 1956: Chov holubov. Slovenské vydavatelstvo pôdohospodárskej literatury,
Bratislava. 322 s. SK (10132)
Ferianc O. 1958: Slovenské názvoslovie vtákov. Nakladatelství SAV, Bratislava. 329 s. SK
(10133)
Ferianc O. 1979: Stavovce Slovenska II. Vtáky I. Vydavatelstvo SAV, Bratislava, 2nd ed. 682
s. SK (10134)
Ferianc O. 1979: Stavovce Slovenska II. Vtáky II. Vydavatelstvo SAV, Bratislava, 2nd ed. 472
s. SK (10135)
Fiala L. & Fialová H. 1995: Dropi na Znojemsku. OkÚ & ČSOP, Znojmo. 80 s. CZ (10957)
Fiala L., Klejdus J. & Vymazalová H. 2007: Ptáci Znojemska příspěvek k poznání avifauny
za posledních 35 let. Sursum, Tišnov. 252 s. CZ (10136)
Fiala V. 2008: Náměšťské rybníky a jejich ptactvo 1885 – 2008. Pobočka České společnosti
na Vysočině, Jihlava. 349 s. (10774)
Fischer W. 1963: Die Geier. Die Neue Brehm-Bücherei 311. A. Ziemsen Verlag, Wittenberg
Lutherstadt. 144 s. D (10854)
Fischer W. 1977: Der Wanderfalk. Die Neue Brehm-Bücherei 380. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 4th ed. 152 s. D (10725)
Fischer W. 1979: Steinadler, Kaffern- und Keilschwanzadler. Die Neue Brehm-Bücherei 500.
A. Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt. 200 s. 2nd ed. D (10855)
Fischer W. 1982: Die Seeadler. Die Neue Brehm-Bücherei 221. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 2nd ed. 192 s. D (10709)
Fischer W. 1983: Die Habichte. Die Neue Brehm-Bücherei 158. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 188 s. 2nd ed. D (10137)
Fisher J. 1959: Geschichte der Vögel. VEB Gustav Fischer Verlag, Jena. 279 s. D (10583)
Fišer J. 2006: Ptactvo Táborska. Tábor. 163 s. CZ (10138)
Fitzinger L. J. 1863: Wissenschaftlich-populäre Naturgeschichte der Vögel. Band II. K. k.
Hof- und Staatsdruckerei, Wien. 378 s. D (10898)
Flint V. E., Brehme R. L., Kostin Y. V. & Kuznetsov A. A. 1984: A field guide to birds of the
USSR. Princeton University Press, New Jersey. 353 s. E (10139)
1
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Flint V. E. & Golovkin A. N. (eds.) 1994: Handbuch der Vögel Rußlands und angrenzender
Gebiete. Band 6/2. Charadriiformes (Alcae). Westarp Wissenschaften, Magdeburg. 180 s.
D (10694)
Floericke K. 1912?: Taschenbuch zum Vogelstimmen. Kosmos, Stuttgart. 260 s. 2nd ed. D
(10584)
Floericke K. 1928: Vögel auf der Reise. Franckh´sche Verlagshandlung, Stuttgart. 75 s. D
(10140)
Flos F. 1970: Lovci orchidejí. První díl. Albatros, Praha. 3th ed. 173 s. CZ (10141)
Flos F. 1970: Lovci orchidejí. Druhý díl. Albatros, Praha. 3th ed. 164 s. CZ (10142)
Flos F. 1970: Lovci orchidejí. Třetí díl. Albatros, Praha. 3th ed. 195 s. CZ (10143)
Flousek J. & Gramsz B. 1999: Atlas hnízdního rozšíření ptáků Krkonoš – Atlas ptaków
lęgowych Karkonoszy (1991-1994). Správa KRNAP, Vrchlabí. 424 s. CZ (10144)
Folta J. & Nový L. 1979: Dějiny přírodních věd. Chronologický přehled. Mladá fronta,
Praha. 359 s. CZ (10145)
Formozov A. N., Osmolovskaja V. I. & Blagosklonov K. N. 1957: Vtáky a škodcovia lesa.
Slovenské vydavatelstvo pôdohospodárskej literatury, Bratislava. 255 s. SK (10146)
Forsman D. 1999: The Raptors of Europe and the Middle East. A Handbook of Field
Identification. T & A D Poyser, London. 589 s. E (10147)
Foukal L. 1979: Právní normy v ochraně přírody. Knihovna MOS sv. 4. Okresní vlastivědné
muzeum J. A. Komenského v Přerově, Moravské ornitologické sdružení, Přerov. 324 s. 2nd
ed. CZ (10148)
Franck D. 1996: Etologie. Karolinum, Praha. 323 s. 2th ed. CZ (10149)
Franz D. 1998: Das Blaukehlchen. Von der Rarität zum Allerweltsvogel? Sammlung
Vogelkunde. Aula, Wiesbaden. 140 s. D (10150)
Frieling H. 1940: Liebes- und Brutleben der Vögel. Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde
Franckh´sche Verlagshandlung Stuttgart. 79 s. D (10152)
Frieling H. 1942: Groβstadtvögel. Krieg, Mensch, Natur. Kosmos, Gesellschaft der
Naturfreunde Franckh´sche Verlagshandlung, Stuttgart. 80 s. D (10151)
Frisch O. von 1964: Der Grosse Brachvogel. Die Neue Brehm-Bücherei 335. A. Ziemsen
Verlag, Wittenberg Lutherstadt. 42 s. D (10872)
Fryček M. & Fryčková L. 1972: Poznáváme naše ptáky podle zbravení, velikosti, zpěvu,
prostředí. SPN, Praha. 392 s. CZ (10878)
Fuchs R., Škopek J., Formánek J. & Exnerová A. 2002: Atlas hnízdního rozšíření ptáků Prahy
1985-1989 (aktualizace 2000-2002). ČSO, Praha. 319 s. CZ (10153)
Gaisler J. 1983: Zoologie obratlovců. Academia, Praha. 534 s. CZ (10154)
Gaisler J. 1984: Za oponou přírody. Panorama, Praha. 163 s. CZ (10155)
Garrido O. H. & Garcia Montaňa F. (eds.) 1975: Catálogo de las Aves de Cuba. Academía de
ciencías de Cuba, La Habana. 149 s. ESP (10585)
Gatter W. 2000: Vogelzug und Vogelbestände in Mitteleuropa. 30 Jahre Beobachtung des
Tagzugs am Randecker Maar. Aula, Wiebelsheim. 656 s. D (10156)
1
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Gavrilov E. I. & Giscov A. P. 1985: Sezonnyje perelety ptic v predgorjach Zapadnogo ŤanŠanja. Akademia nauk Kazašskoj SSR, Alma-Ata. 222 s. R (10906)
Gebhardt L. 2006: Die Ornithologen Mitteleuropas. 1747 bemerkenswerte Biographien vom
Mittelalter bis zum Ende des 20. Jahrhunderts. Aula, Wiebelsheim. 831 s. D (10157)
Génot J. C. & Lecomte P. 2002: La Chevêche d´Athena. Biologie, mœurs, mythologie,
régression, protection … Delachaux et Niestlé, Paris. 144 s. F (10163)
Gensbøl B. & Thiede W. 2004: Greifvögel. Alle europäischen Arten, Bestimmungsmerkmale,
Flugbilder, Biologie, Verbreitung, Gefährdung, Bestandsentwicklung. BLV, München.
414 s. 4th ed. D (10158)
Gentz K. 1952: Im Reiche der Fischreiher. Heimatliche Vogelwelt erlebt und photographiert.
Sachsenverlag, Dresden. 112 s. D (10586)
Gentz K. 1965: Die Grosse Dommel. Die Neue Brehm-Bücherei 345. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstardt. 80 s. D (10718)
Gentz K. & Grafe H. 1957: Vogelfrühling auf Hiddensee. Aus einem Urlaub für frohe
Urlaubstage. Urania, Leipzig/Jena. 114 s. D (10587)
Geodetický a kartografický podnik Praha 1988: Velký atlas světa. Geodetický a kartografický
podnik, Praha. 288 s. CZ (10159)
Geodézie ČS a. s. 2005: Atlas 1 : 100.000 Česká republika. Geodézie ČS a. s., Praha. (10751)
Gerber R. 1956: Die Saatkrähe. Die Neue Brehm-Bücherei 181. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 75 s. D (10856)
Gerber R. 1960: Die Sumpfohreule (Asio flammeus Pont.). Die Neue Brehm-Bücherei 259.
A. Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt. 54 s. D (10588)
Gerdes K. 2000: Die Vogelwelt im Landkreis Leer. Schuster, Leer. 318 s. D (11001)
Géroudet P. & Robert P.-A. 1940: Les rapaces. Les colombins, les gallinacés. Delachaux &
Niestlé S. A., Neuchatel et Paris. 275 s. F (10890)
Gewalt W. 1959: Die Grosstrappe. Die Neue Brehm-Bücherei 223. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 124 s. D (10710)
Gilbert G., Gibbons D. W. & Evans J. 1998: Bird Monitoring Methods. RSPB, Bedforthshire.
464 s. E (10160)
Gill F. & Wright M. 2006: Birds of the World. Recommended English Names. Christopher
Helm, London. 259 s. E (10161)
Ginn P. & McIlleron G. 1982: Waterbirds of Southern Africa. Chris van Rensburg
Publications Ltd., Johannesburg. 143 s. E (10162)
Gjershaug J. O., Thingstad P. G., Eldøy S. & Byrkjeland S. 1994: Norsk Fugleatlas.
Hekkefuglenes utbredelse og bestandsstatus i Norge. Norsk Ornitologisk Forening,
Klæbu, 551 s. NOR (10697)
Glutz von Blotzheim U. N. 1962: Die Brutvögel der Schweiz. Schweizerische Vogelwarte,
Sempach. 648 s. D. (10164)
Glutz von Blotzheim U. N., Bauer K. M. & Bezzel E. 1971: Handbuch der Vögel
Mitteleuropas. Band 4. Falconiformes. Akademische Verlagsgesellschaft, Frankfurt am
Main. 943 s. D (10165)
1
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Glutz von Blotzheim U. N., Bauer K. M. & Bezzel E. 1973: Handbuch der Vögel
Mitteleuropas. Band 5. Galliformes - Gruiformes. Akademische Verlagsgesellschaft,
Frankfurt am Main. 699 s. D (10166)
Glutz von Blotzheim U. N., Bauer K. M. & Bezzel E. 1975: Handbuch der Vögel
Mitteleuropas. Band 6. Charadriiformes (1. Teil). Akademische Verlagsgesellschaft,
Frankfurt am Main. 839 s. D (10167)
Glutz von Blotzheim U. N., Bauer K. M. & Bezzel E. 1977: Handbuch der Vögel
Mitteleuropas. Band 7. Charadriiformes (2. Teil). Akademische Verlagsgesellschaft,
Wiesbaden. 893 s. D (10168)
Glutz von Blotzheim U. N. & Bauer K. M. 1980: Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band
9. Columbiformes - Piciformes. Akademische Verlagsgesellschaft, Frankfurt am Main.
1145 s. D (10169)
Glutz von Blotzheim U. N. & Bauer K. M. 1982: Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 8/
I. Charadriiformes (3. Teil). Stercorariidae - Lariidae. Akademische Verlagsgesellschaft,
Wiesbaden. s. 699 D (10170)
Glutz von Blotzheim U. N. & Bauer K. M. 1982: Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band 8/
II. Charadriiformes (3. Teil). Sternidae - Alcidae. Akademische Verlagsgesellschaft,
Wiesbaden. s. 701 - 1270 D (10171)
Glutz von Blotzheim U. N. & Bauer K. M. 1985: Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band
10/I. Passeriformes (1. Teil). Alaudidae - Hirundinidae. AULA - Verlag, Wiesbaden. s.
507 D (10172)
Glutz von Blotzheim U. N. & Bauer K. M. 1985: Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band
10/II. Passeriformes (1. Teil). Motacillidae - Prunellidae. AULA - Verlag, Wiesbaden. s.
509 - 1184 D (10173)
Glutz von Blotzheim U. N. & Bauer K. M. 1988: Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band
11/I. Passeriformes (2. Teil). Turdidae. AULA - Verlag, Wiesbaden. 727 s. D (10174)
Glutz von Blotzheim U. N. & Bauer K. M. 1988: Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band
11/II. Passeriformes (2. Teil). Turdidae. AULA - Verlag, Wiesbaden. s. 734-1223. D
(10917)
Glutz von Blotzheim U. N. & Bauer K. M. 1991: Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band
12/I. Passeriformes (3. Teil). Sylviidae. AULA - Verlag, Wiesbaden. 626 s. D (10175)
Glutz von Blotzheim U. N. & Bauer K. M. 1991: Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band
12/II. Passeriformes (3. Teil). Sylviidae. AULA - Verlag, Wiesbaden. s. 629 - 1460. D
(10176)
Glutz von Blotzheim U. N. & Bauer K. M. 1993: Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band
13/I. Passeriformes (4. Teil). Muscicapidae - Paridae. AULA - Verlag, Wiesbaden. s.
1-808. D (10918)
Glutz von Blotzheim U. N. & Bauer K. M. 1993: Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band
13/II. Passeriformes (4. Teil). Sittidae - Laniidae. AULA - Verlag, Wiesbaden. s.
809-1366. D (10919)
Glutz von Blotzheim U. N. & Bauer K. M. 1993: Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band
13/III. Passeriformes (4. Teil). Corvidae - Sturnidae. AULA - Verlag, Wiesbaden. s.
1367-2178. D (10920)
1
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Glutz von Blotzheim U. N. & Bauer K. M. 1997: Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band
14/I. Passeriformes (5. Teil). Passeridae. AULA - Verlag, Wiesbaden. 303 s. D (10921)
Glutz von Blotzheim U. N. & Bauer K. M. 1997: Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band
14/II. Passeriformes (5. Teil). Fringillidae. AULA - Verlag, Wiesbaden. s. 310-1242. D
(10922)
Glutz von Blotzheim U. N. & Bauer K. M. 1997: Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Band
14/III. Passeriformes (5. Teil). Emberizidae. AULA - Verlag, Wiesbaden. s. 1243-1966.
D (10923)
Glutz von Blotzheim U. N. 1998: Handbuch der Vögel Mitteleuropas. Register zu den Bänden
1-14. Verzeichniss der Namen, Allgemeine Bibliographie. AULA - Verlag, Wiesbaden.
279 s. D (10887)
Goethe F. 1956: Die Silbermöwe. Die Neue Brehm-Bücherei 182. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 95 s. D (10712)
Godfrey W. E. 1966: Birds of Canada. Roger Duhamel, Ottawa. 428 s. E (10589)
Gore M. E. J. 1981: Birds of Gambia. B. O. U. Checklist No. 3. Zoological Society, London.
130 s. E (10739)
Gorman G. 1996: The Birds of Hungary. Christopher Helm, A & C Black, London. 192 s. E
(10927)
Görgner E., Heidecke D., Klaus D., Nicolai B. & Schneider K. 2002: Kulturerbe Natur.
Naturkundliche Museen und Sammlungen in Sachsen-Anhalt. Mitteldeutscher Verlag,
Halle., 175 s. D (10177)
Göβ W. H. J. & Rosch A. 1936: Was fliegt denn da? Franckh´sche Verlagshandlung,
Stuttgart. 47 s. GER (10590)
Grajetzky B. 2000: Das Rotkehlchen. Zeit- und Energiekonflikte - ein Kleinvogel findet
Lösungen. Sammlung Vogelkunde, AULA - Verlag, Wiebelsheim. 135 s. D (10178)
Griffin D. R. 1965: Bird migration the biology and physisc of orientation behaviour.
Heinemann, London. 180 s. E (10705)
Griggs J. L. (ed.) 1997: All the Birds of North America. HarperCollins Publishers, New York.
370 s. E (10795)
Grimmett R., Inskipp C. & Inskipp T. 1998: Birds of the Indian Subcontinent. Christopher
Helm A & C Black, London. 888 s. E (10775)
Grimmett R. F. A. & Jones T. A. (eds.) 1990: Important Bird Areas in Europe. International
Council for Bird Preservation, Technical Publication No. 9. Cambridge. 2nd ed. 888 s. E
(10736)
Grzimek B. 1966?: Mit Grzimek durch Australien. Vierfüßige Australier. Kindler Verlag
GmbH, München. 304 s. D (10770)
Gubitz C. & Pfeifer R. 1993: Die Vogelwelt Ostoberfrankens. Grundlage für eine Avifauna.
Naturwissenschaftliche Gesellschaft Bayreuth, Bayreuth. 568 s. D (10974)
Guggisberg C. A. W. ?: Vögel der Schweiz II. Hallwag, Bern. 2nd ed. 64 s. D (10591)
Guggisberg C. A. W. 1986: Birds of East Africa. Sapra safari Guide no. 6. East African Birds.
Volume II. Passerines. Mount Kenya Sundries Ltd., Nairobi. 196 s. E (10704)
Günther K., Hannemann H. - J., Hieke F., Königsmann E. & Schumann H. 1968: Urania
Tierreich. Insekten. Urania Verlag, Leipzig, Jena & Berlin. 629 s. D (10674)
1
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Haas M. 2012: Extremely rare birds in the Western Palearctic. Lynx, Barcelona. 244 s. E
(11009)
Hadač E., Moldan B. & Stoklasa J. 1983: Ohrožená příroda. Biosféra - člověk - technosféra.
SZN, Praha. 275 s. CZ (10180)
Hagemeijer W. J. M. & Blair M. J. (eds.) 1997: The EBCC Atlas of European Breeding Birds.
Their distribution and abundance. EBCC & T & AD Poyser, London. 903 s. E (10181)
Hagenbeck C. 1972: O zvířatech a lidech. Orbis, Praha. 318 s. CZ (10182)
Hais K. & Hodek B. 1984: Velký anglicko-český slovník. I. A – G. Academia, Praha. 955 s.
CZ (10592)
Hais K. & Hodek B. 1984: Velký anglicko-český slovník. II. H – R. Academia, Praha. 962 s.
(s. 961-1908) CZ (10593)
Hais K: & Hodek B. 1985: Velký anglicko-český slovník. III. S – Z. Academia, Praha. 924 s.
(s. 1923-2843) CZ (10594)
Hájek V. 1984: Určování stáří a pohlaví pěvců. Knihovna MOS sv. 3. Vlastivědný ústav
Přerov, Moravské ornitologické sdružení, Praha. 247 s. CZ (10183)
Hájek V. 1984: Určování stáří a pohlaví nepěvců 1. Okresní vlastivědné muzeum J. A.
Komenského v Přerově, Moravské ornitologické sdružení, Praha. 146 s. CZ (10184)
Hájek V. 1985: Určování stáří a pohlaví nepěvců 2. Okresní vlastivědné muzeum J. A.
Komenského v Přerově, Moravské ornitologické sdružení, Praha. 141 s. CZ (10185)
Hamerstrom F. 1986: Harrier, Hawk of the Marshes. The Hawk That Is Ruled by a Mouse.
Smithsonian Institution Press, Washington D. C. & London. 171 s. E (10595)
Hanel L. & Lusk S. 2005: Ryby a mihule České republiky. Rozšíření a ochrana. ČSOP,
Vlašim. 447 s. CZ (10186)
Hanuš V. & Fišer Z. 1975: Bažant. Lesnická knihovna, myslivecká literatura sv. 14. SZN,
Praha. 200 s. CZ (10187)
Hanzák J. 1974: Velký obrazový atlas ptáků. Artia, Praha. 575 s. CZ (10875)
Hanzák J., Bouchner M. & Hudec K. 1974: Světem zvířat. Díl II. Ptáci 2. Albatros, Praha. 2nd
ed. 413 s. CZ (10607)
Hanzák J., Felix J., Frank S. & Vostradovský J. 1976: Světem zvířat. Pláštěnci, bezlebeční,
ryby, obojživelníci a plazi. Albatros, Praha. 2nd ed. 615 s. (10609)
Hanzák J., Halík L. & Mikulová M. 1973: Světem zvířat. V. Díl (1. část). Bezobratlí.
Albatros, Praha. 2nd ed. 321 s. CZ (10610)
Hanzák J. & Hudec K. 1974: Světem zvířat. Díl II. Ptáci 1. Albatros, Praha. 2nd ed. 497 s. CZ
(10606)
Hanzák J., Moucha J. & Zahradník J. 1973: Světem zvířat. V. Díl (2. část). Bezobratlí.
Albatros, Praha. 2nd ed. 451 s. CZ (10611)
Hanzák J. & Veselovský Z. 1975: Světem zvířat. Díl I. Savci. Albatros, Praha. 3rd ed. 557 s.
CZ (10605)
Hanzák J., Volf J., Dobroruka L. J. & Moucha J. 1977: Světem zvířat. Díl III. Domácí zvířata.
Albatros, Praha. 2nd ed. 532 s. CZ (10608)
Haraszthy L. 1984: Magyarország fészkelö madarai. Natura, Budapest. 245 s. H (10188)
2
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Hardey J., Crick H., Wernham C., Riley H., Etheridge B. & Thompson D. 2006: Raptors. A
Field Guide To Survey And Monitoring. The Stationery Office, Edinburgh. 300 s. E
(10804)
Harrison C. 1975: Jungvögel, Eier und Nester aller Vögel Europas, Nordafrikas und des
Mittleren Ostens. Verlag Paul Parey, Hamburg und Berlin. 435 s. D (10778)
Harrison J. 2011: A Field Guide to the Birds of Sri Lanka. Oxford Press, Oxford. 208 s. 2nd
ed. E (10973)
Hart-Davis D. 2003: John James Audubon. Nejslavnější atlas ptáků. BB art, Praha. 287 s.
CZ (10189)
Hartová S. 1979: Daktari. Panorama, Praha. 188 s. CZ (10190)
Harvančík S. 2007: Dravé vtáky Slovenska ve fotografii. Dansta, Urmince. 95 s. SK (10191)
Harvančík S. 2009: Sovy Slovenska ve fotografii. Dansta, Urmince. 136 s. SK (10793)
Hasse H. 1963: Die Goldammer. Die Neue Brehm-Bücherei 316. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstardt. 90 s. D (10717)
Haverschmidt F. 1949: The Life of the White Stork. E. J. Brill, Leiden. 96 s. E (10738)
Hayman P. & Hume R. 2006: Die Küstenvögel Europas. Franckh-Kosmos Verlags-GmbH &
Co. KG, Stuttgart. 256 s. D (10884)
Hayman P. & Hume R. 2009: Vögel. Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG, Stuttgart.
549 s. D (10698)
Heath M. F. & Evans M. I. (eds.) 2000: Important Bird Areas In Europe. Priority sites for
conservation. Volume 2: Southern Europe. BirdLife Conservation Series No. 8. BirdLife
International, Cambridge. 791 s. E (10807)
Heinroth O. 1941: Aufopferung und Eigennutz im Tierreich. Kosmos, Gesellschaft der
Naturfreunde, Stuttgart. 80 s. D (10192)
Heinroth O. & Heinroth M. 1966: Die Vögel Mitteleuropas in allen Lebens- und
Entwicklungsstufen photographisch aufgenommen und in ihrem Seelenleben bei der
Aufzucht vom Ei ab. I. Band. Sperlingsvögel Rackenvögel Kuckuck Spechte. Edition
Leipzig, Verlag. Nachdruck der Originalausgabe. 339 s. D (10193)
Heinroth O. & Heinroth M. 1967: Die Vögel Mitteleuropas in allen Lebens- und
Entwicklungsstufen photographisch aufgenommen und in ihrem Seelenleben bei der
Aufzucht vom Ei ab. II. Band. Eulen Tauben Raubvögel Ruderfüβer Sturmvogel ReiherStorchgruppe. Edition Leipzig, Verlag. Nachdruck der Originalausgabe. 160 s. D
(10194)
Heinroth O. & Heinroth M. 1968: Die Vögel Mitteleuropas in allen Lebens- und
Entwicklungsstufen photographisch aufgenommen und in ihrem Seelenleben bei der
Aufzucht vom Ei ab. III. Band. Die Nestflüchter: Regenpfeifer- und Schnepfenvögel
Möwen Rallen Kranich Trappe Entenvögel Hühner Steiβfüβe. Urania Verlag, Leipzig
Jena Berlin. Nachdruck der Originalausgabe. 286 s. D (10195)
Heinroth O. & Heinroth M. 1968: Die Vögel Mitteleuropas in allen Lebens- und
Entwicklungsstufen photographisch aufgenommen und in ihrem Seelenleben bei der
Aufzucht vom Ei ab. IV. Band. Nachtrag. Urania Verlag, Leipzig Jena Berlin. Nachdruck
der Originalausgabe. 127 s. D (10814)
2
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Heintzelman D. S. 1986: The migration of hawks. Indiana University Press, Bloomington.
Rev. and enl. ed. E (11013)
Heinzel H., Fitter R. & Parslow J. 1983: Pareys Vogelbuch. Alle Vögel Europas, Nordafrikas
und des Mittleren Osten. Verlag Paul Parey, Hamburg - Berlin, 334 s. 4th ed. D (10196)
Heinzel H., Fitter R. & Parslow J. 1996: Pareys Vogelbuch. Alle Vögel Europas, Nordafrikas
und des Mittleren Osten. Buchverlag Parey, Berlin, 384 s. 7th ed. D (11008)
Heintzenberg F. 2007: Greifvögel und Eulen. Alle Arten Europas. Franckh-Kosmos Verlags
GmbH & Co. KG, Stuttgart. 250 s. D (11004)
Henze O. & Zimmermann G. 1969: Opeření přátelé. SZN, Praha. 168 s. CZ (10197)
Heráň I. 1978: Zvířata celého světa 4. Medvědi a pandy. SZN, Praha. 155 s. CZ (10198)
Heráň I. 1982: Zvířata celého světa 9. Kunovité šelmy. SZN, Praha. 203 s. CZ (10199)
Heráň I. 1982: Díváme se na zvířata. Panorama, Praha. 214 s. CZ (10200)
Heyder R. 1952: Die Vögel des Landes Sachsen. Ihr Vorkommen und ihre Verbreitung
faunistisch und tiergeographisch dargestellt. Akademische Verlagsgesellschaft Geest &
Portig K.- G., Leipzig. 467 s. D (10596)
Heyder R. 1953: Die Amsel. Die Neue Brehm-Bücherei 95. Akademische Verlagsgesellschaft
Geest & Portig K.- G., Leipzig. 38 s. D (10597)
Hilprecht A. 1954: Nachtigall und Sprosser. Die Neue Brehm-Bücherei 143. A. Ziemsen
Verlag, Wittenberg Lutherstadt. 93 s. D (10598)
Hilprecht A. 1956: Höckerschwan, Singschwan, Zwergschwan. Die Neue Brehm-Bücherei
177. A. Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt. 151 s. D (10857)
Hinnenberger C. 2003: Guide des oiseaux de l´Ardèche & de la Drôme. E & R, Valence. 158
s. F (10201)
Hlouška J., Kacovský J., Kalina R., Kaplánek F., Kozák V., Kubín B., Landau L., Lidmila B.,
Peter V., Podhradský J., Popesko P., Svozil E., Stricker F., Škoda R., Švec R., Tichý A. &
Tláskal J. 1956: Kniha o drůbeži. SZN, Praha. 607 s. CZ (10202)
Hoeher S. 1972: Gelege der Vögel Mitteleuropas. Verlag J. Neumann-Neudamm, Melsungen.
132 s. D (11005)
Hoffmann B. 1921: Führer durch unsere Vogelwelt zum Beobachten und Bestimmen der
häufigen Arten durch Auge und Ohr. B. G. Teubner, Leipzig & Berlin. 2nd ed. 216 s. D
(10599)
Holeček J. 1968: Sivá vlčice. Vydavateľstvo politickej literatury, Bratislava. 149 s. CZ
(10203)
Holeček J. 1970: Mláďata. Orbis, Praha. 160 s. CZ (10204)
Holeček J. & Fischerová D. 1978: Povídání s liškou. Albatros, Praha. 151 s. CZ (10205)
Holeček J. ml. & Tomeček J. 1980: Zelené ticho. SZN, Praha. 228 s. CZ (10206)
Holzapfel C., Hüppop O. & Mulsow R. (eds.) 1984: Die Vogelwelt von Hamburg und
Umgebung. Band I. Karl Wachtholz, Neumünster. 304 s. D (10817)
Holzapfel C., Hüppop O. & Mulsow R. (eds.) 1984: Die Vogelwelt von Hamburg und
Umgebung. Band II. Karl Wachtholz, Neumünster. 304 s. D (10818)
2
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Höhn E. O. 1965: Die Wassertreter. Die Neue Brehm-Bücherei 349. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 60 s. D (10858)
Höhn E. O. 1980: Die Schneehühner. Die Neue Brehm-Bücherei 408. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 128 s. 2nd ed. D (10207)
Höhn E. O. 1982: Die Seetaucher. Die Neue Brehm-Bücherei 546. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 96 s. D (10859)
Hölzinger J. (ed.) 1999: Die Vögel Baden-Württembergs. Band 3.1: Singvögel 1.
Passeriformes - Sperlingsvögel: Alaudidae (Lerche) - Sylvidae (Zweigsänger). E. Ulmer,
Stuttgart. 861 s. D (10208)
Hölzinger J. & Boschert M. (eds.) 2001: Die Vögel Baden-Württembergs. Band 2.2: NichtSingvögel 2. Tetraonidae (Rauhfuβhühner) - Alcidae (Alken). E. Ulmer, Stuttgart. 880 s.
D (10210)
Hölzinger J. & Mahler U. (eds.) 1999: Die Vögel Baden-Württembergs. Band 2.3: NichtSingvögel 3. Pteroclididae (Flughühner) - Picidae (Spechte). E. Ulmer, Stuttgart. 547 s.
D (10209)
Hora J., Brinke T., Vojtěchovská E., Hanzal V. & Kučera Z. (eds.) 2010: Monitoring druhů
přílohy I směrnice o ptácích a ptačích oblastí v letech 2005 - 2007. AOPK ČR, Praha. 319
s. CZ (10877)
Hora J. & Kaňuch P. a kol. 1992: Významná ptačí území v Evropě. Československo.
Československá sekce ICBP, Praha. 114 s. CZ (10600)
Hora J. & Kaňuch P. and others 1992: Important Bird Areas in Europe. Czechoslovakia.
Czechoslovak ICBP Section, Praha. 123 s. CZ (10601)
Horák J. ?: Ochrana ptactvu. Oddělení první. O šetření a hájení živočichů užitečných polnímu
i lesnímu hospodářství. A. Hynek, Praha. 55 s. CZ (10602)
Horák J. ?: Ochrana ptactvu. Oddělení druhé. O šetření a hájení ptáků, kteří hnízdí v
doupatech. A. Hynek, Praha. 44 s. CZ (10603)
Hosking E. J. & Newberry C. W. 1946: More Birds of the Day. Collins, London. 127 s. E
(10604)
Hošek J. 2007: Saola aneb největší zoologické objevy posledních let. Scientia, Praha. 215 s.
CZ (10211)
Hrabě M., Pinkava I., Boháč D. & Bumerl J. 1975: Biologie pro střední zemědělské a lesnické
technické školy. SZN, Praha. 391 s. CZ (10212)
Hromádko M., Čihák K., Hromádková V. & Porkert J. 2005: Ptáci Orlických hor s atlasem
hnízdního rozšíření. LIBRI, Dobré. 381 s. CZ (10213)
Hruška B. ?: Zdárný chov ptactva v domácnosti. Několik praktických pokynů, jak se sblížiti s
malými opeřenci našeho domova. I. L. Kober, Praha. 82 s. CZ (10214)
Hudec K. & Rooth J. 1970: Die Graugans. Die Neue Brehm-Bücherei 429. A. Ziemsen
Verlag, Wittenberg Lutherstadt. 148 s. D (10860)
Hudec K. (ed.) 1983: Fauna ČSSR. Sv. 23. Ptáci - Aves III/1. Academia, Praha. 704 s. CZ
(10948)
Hudec K. (ed.) 1983: Fauna ČSSR. Sv. 24. Ptáci - Aves III/2. Academia, Praha. s. 709- 1234
CZ (10949)
2
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Hudec K. 1992: Vögel beobachten und bestimmen. Werner Dausien, Hanau. 296 s. D
(10612)
Hudec K. (ed.) 1994: Fauna ČR a SR. Sv. 27. Ptáci - Aves, Díl I. Academia, Praha. 2.
přepracované a doplněné vydání, 671 s. CZ (10215)
Hudec K. 1999: Ornitologové České republiky. Muzeum Komenského Přerov & Asociace
českých a moravských muzeí, Přerov. 92 s. CZ (10216)
Hudec K. & Černý W. (eds.) 1972: Fauna ČSSR. Sv. 19. Ptáci - Aves, díl I. Academia,
Praha. 536 s. CZ (10217)
Hudec K. & Černý W. (eds.) 1977: Fauna ČSSR. Sv. 21. Ptáci - Aves, díl II. Academia,
Praha. 893 s. + XXV p. CZ (10218)
Hudec K. & Klíma M. 1968: Atlas vodní pernaté zvěře. SZN, Praha. 149 s. CZ (10219)
Hudec K. & Kokeš O. (eds.) 1981: Česká ornitologická bibliografie 1 (do roku 1933).
Knihovna MOS sv. 6. Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského v Přerově,
Moravské ornitologické sdružení, Přerov. 217 s. CZ (10220)
Hudec K. & Kokeš O. (eds.) 1982: Česká ornitologická bibliografie 2 (1934-1960). Knihovna
MOS sv. 7. Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského v Přerově, Moravské
ornitologické sdružení, Přerov. 192 s. CZ (10221)
Hudec K., Kondělka D. & Novotný I. 1966: Ptactvo Slezska. Slezské muzeum, Opava, 364 s.
CZ (10222)
Hudec K. & Šťastný K. (eds.) 2005: Fauna ČR. Sv. 29/1 Ptáci – Aves, Díl II/1. Academia,
Praha., 2. přepracované a doplněné vydání, s. 1-572. CZ (10223)
Hudec K. & Šťastný K. (eds.) 2005: Fauna ČR. Sv. 29/2 Ptáci – Aves, Díl II/2. Academia,
Praha., 2. přepracované a doplněné vydání, s. 581 - 1203. CZ (10224)
Hume R. 1994: Vögel entdecken und bestimmen. Die Vögel Europas in ihren Lebensräumen.
C. Bertelsmann, München. 320 s. D (10225)
Chadt (Ševětínský) J. E. 1910: České lovecké písemnictví. Soubor spisův a článků z oboru
loveckého do polovice r. 1910. Náklad vlastní, Praha. 80 s. CZ (10226)
Chandler D. & Unwin M. 2006: Výpravy do ptačího světa. Příručka pro mladé a začínající
ornitology. Scientia, Praha. 128 s. CZ (10
Chimin M. 1993: Atlas zimujučich ptačiv Lutskovo rajonu (1988/89 - 1991/92). Bird World,
Lutsk. 135 s. UKR (10227)
Christiansen A. & Makatsch W. 1956: Vögel im Norden. Neumann Verlag, Radebeul. 206 s.
D (10613)
Chvapil S. 1983: Ziervögel. Werner Dausien, Hanau. 227 s. D (10791)
Chvapil S. 1985: Ptáci Austrálie. Academia, Praha. 136 s. CZ (10614)
Chvátal M. (ed.) 2009: Ptačí oblasti České republiky. AOPK ČR & Aventinum, Praha. 88 s.
CZ (10829)
Chvátal V. F. 2011: Příběhy telických náhrobků. Nakladatelství Českého lesa, Domažlice.
127 s. (10959)
Chyi W. 2010: Feathers of Birds in Taiwan. 303 s. 2nd ed. CH (10947)
2
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Chytil J., Hakrová P., Hudec K., Husák Š., Jandová J. & Pellantová J. (eds.) 1999: Mokřady
České republiky. Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Český ramsarský
výbor, Mikulov. 327 s. CZ (10228)
Iličev V. D. & Flint V. E. (eds.) 1982: Pticy SSSR. Istoria izučenija gagary poganki
trubkonosyje. Nauka, Moskva. 444 s. R (10769)
Iličev V. D. & Flint V. E. (eds.) 1985: Handbuch der Vögel Sowjetunion, Band 1.
Erforschungsgeschichte, Gaviiformes, Podicipediformes, Procellariformes. Aula,
Wiesbaden. 350 s. D (10229)
Iličev V. D. & Zubakin V. A. (eds.) 1990: Handbuch der Vögel Sowjetunion, Band 6. Teil 1.
Charadriiformes/Lari: Stercoraridae, Laridae (Larinae und Sterinae). A. Ziemsen Varlag,
Wittenberg Lutherstadt. 367 s. D (10693)
International Trust for Zoological Nomenclature, 1988: Mezinárodní pravidla zoologické
nomenklatury. Academia, Praha. 188 s. CZ (překlad Houša V. & Štys P.) (10615)
Ivanov A. N., Kozlova E. V., Portenko L. A. & Tugarinov A. J. 1951: Pticy SSSR. Časť 1.
Izdatělstvo Akademii nauk, Moskva. 280 s. RUS (10616)
Ivanov A. I. & Štegman B. K. 1978: Kratkij opredelitel ptic SSSR. Nauka, Leningrad. 558 s.
2nd ed. R (10910)
Janda J. 1908: Ptačí profily. O životě ptáků volných i zajatých. Zemský ústřední spolek jednot
učitelských v království českém, Praha. 184 s. CZ (10617)
Janda J. 1930: Velký ilustrovaný přírodopis všech tří říší. I. Ssavci - Ptáci. Ústřední
nakladatelství a knihkupectví učitelstva československého, Praha. 639 s. CZ (10679)
Janda J. & Řepa P. 1986: Metody kvantitativního výzkumu v ornitologii. Okresní vlastivědné
muzeum J. A. Komenského, Moravské ornitologické sdružení, Přerov, KSSPPOP Ostrava.
Praha. 157 s. CZ (10230)
Janský L. 1977: Ekologická fyziologie živočichů a člověka. Univerzita Karlova, fakulta
přírodovědecká, Praha. 229 s. CZ (10231)
Janský L. & Novotný I. 1981: Fyziologie živočichů a člověka. Avicenum, Praha. 383 s. CZ
(10232)
Janssen G., Hormann M. & Rohde C. 2004: Der Schwarzstorch. Die Neue Brehm-Bücherei
468. Westarp Wissenschaften, Magdeburg. 414 s. D (10830)
Jarošík V. 2005: Růst a regulace populací. Academia, Praha. 170 s. CZ (10771)
Javůrek J. 1973: Halali. Lovecké vzpomínky. SZN, Praha. 329 s. 2nd ed. CZ (10233)
Jeník J. a kol. 1996: Biosférické rezervace České republiky. Příroda a lidé pod záštitou
UNESCO. Empora, Praha. 160 s. CZ (10234)
Jirásek J. 1963: Vogelwelt am Wasser. Artia, Praha. 77 s. GER (10618)
Jirsík J. 1938: Ptáci. Naše příroda v obrazech, svazek II. Vesmír, Praha. 88 s. 2nd ed.
(10235)
CZ
Jirsík J. 1941: Naši dravci. Otakar Janáček, Praha. 219 s. CZ (10236)
Jirsík J. 1941: Tajemství ptačího stěhování. Novina, Praha. 167 s. CZ (10237)
Jirsík J. 1944: Naše sovy, datli, rorýsi, lelkové, vlhy, dudkové, mandelíci, ledňáčci, kukačky,
kráčiví a plameňáci. Česká grafická unie, Praha. 189 s. CZ (10238)
2
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Jirsík J. 1946: Jak poznám naše ptáky v přírodě. Vesmír, Praha. 167 s. 4th ed. CZ (10239)
Jirsík J. 1955: Naši pěvci. Část I. Nakladatelství ČSAV, Praha. 374 s. CZ (10240)
Johnsgard P. A. 1973: Grouse and Quails of North America. University of Nebraska, Lincoln.
553 s. E (10701)
Johnsgard P. A. 1977: Pjesň severnogo vjetra. Mir, Moskva. 118 s. R (10764)
Jonsson L. 1992: Die Vögel Mitteleuropas und des Mittelmeerraumes. Franckh-Kosmos,
Stuttgart. 559 s. D (10241)
Josifov M. 1971: Jak jsou zvířata v přírodě maskována. SPN, Praha. 63 s. CZ (10242)
Kaftanovskij J. M. 1951: Čistikovyje pticy vostočnoj Atlantiki. Izdatělstvo Moskovskovo
Obščestva Ispytatělej Prirody, Moskva. 171 s. R (10999)
Kalbe L. 1978: Ökologie der Wasservögel. Die Neue Brehm-Bücherei 518. A. Ziemsen
Verlag, Wittenberg Lutherstadt. 116 s. D (10861)
Kalbe L. 1990: Der Gänsesäger. Die Neue Brehm-Bücherei 604. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 137 s. D (10243)
Kalina R., Klimeš B., Kruliš M. & Tláskal J. 1957: Vodní drůbež. SZN, Praha. 278 s. CZ
(10244)
Kankel J. 1955: Wo die Raubvögel horsten. Kamerajagd auf dem Darβ und der
Mecklenburgischen Seenplatte. Neumann Verlag, Radebeul & Berlin, 64 s. + xx p., 3th ed.
D (10245)
Kantak F. 1954: Sturmmöwen auf Langenwerder. Aus der Geschichte einer Vogelinsel. A.
Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt. 135 s. D (10246)
Kaňuščák P. 2007: Vtáky širšieho okolia Piešťan. Balneologické múzeum, Piešťany. 175 s.
SK (10953)
Karlson P. 1981: Základy biochemie. Academia, Praha. 3rd ed. 501 s. CZ (10971)
Karpiňski J. J. 1960: Wycieczka do puszczy. Paňstwowe zaklady wydawnictw szkolnych,
Warzawa. 162 s. 2nd ed. PL (10891)
Kartaschew N. N. 1960: Die Alkenvögel des Nordatlantiks. Die Neue Brehm-Bücherei 257.
A. Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt. 154 s. D (10826)
Kennedy R. S., Gonzales P. C., Dickinson E. C., Miranda H. C. jr. & Fisher T. H. 2000: A
Guide to the Birds of the Philippines. Oxford University Press, Oxford. 369 s. E (10952)
Kessel B. 1998: Habitat Characteristic of Some Passerine Birds in Western North American
Taiga. University of Alaska Press. 117 s. E (10247)
Kerlinger P. 1989: Flight Strategies of Migrating Hawks. The University of Chicago Press,
Chicago & London. 375 s. E (10773)
Keve A. 1960: Magyarország madarainak névjegyzéke. Nomenclator avium hungariae. A
madártani intézet kiadványa, Budapest. 89 s. H + D (10965)
Keve A. 1985: Der Eichelhäher. Die Neue Brehm-Bücherei 410. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 119 s. D (10248)
Kholová H. (ed.) 1980: Naše přírodní ráje. Práce, Praha. 302 s. CZ (10249)
Khymyn M. 1993: The atlas of wintering birds in Lutsk region. Lutsk. 136 s. UKR
2
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Kindlmann P., Matějka K. & Doležal P. 2012: Lesy Šumavy, lýkožrout a ochrana přírody.
Karolinum, Praha. 325 s. CZ (10970)
King B., Woodcock M. & Dickinson E. C. 1989: A Field Guide to the Birds of South-East
Asia. Collins, London. 480 s. E (10733)
Kinzelbach R. K. 2005: Das Buch vom Pfeilstorch. Basilisken-Presse, Marburg an der Lahn.
80 s. D (10250)
Kinzelbach R. & Hölzinger J. (eds.) 2000: Marcus zum Lamm - Die Vogelbilder aus dem
Thesaurus Picturarum. Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart. 404 s. D (10316)
Kinzelbach R., Schmitz N. & Bick A. 1997: Geschichte und Bestand der Vogelsammlung der
Universität Rostock. Stock & Stein, Schwerin. 152 s. D (10251)
Kirchner H. 1966: Der Bruchwasserläufer. Die Neue Brehm-Bücherei 309. A. Ziemsen
Verlag, Wittenberg Lutherstadt. 86 s. D (10252)
Klafs G. & Stübs J. (eds.) 1979: Die Vogelwelt Mecklenburgs. Bezirke Rostock, Schwerin,
Neubrandenburg. Gustav Fischer Verlag, Jena. 2nd ed. 358 s. D (10253)
Klaus S., 1990: Die Auerhühner. Die Neue Brehm-Bücherei 86. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. xxx s. D (10862)
Klaus S., Bergmann H. - H., Marti C., Müller F., Vitovič O. A. & Wiesner J. 1990: Die
Birkhühner. Die Neue Brehm-Bücherei 397. A. Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt.
288 s. D (10619)
Klausnitzer B. 1988: Verstädterung von Tieren. Die Neue Brehm-Bücherei 579. A. Ziemsen
Verlag, Wittenberg Lutherstadt. 315 s. D (10620)
Kleinschmidt O. 1949: Die Kolibris. Die Neue Brehm-Bücherei 1. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 39 s. D (10621)
Kleinschmidt O. 1952: Aus A. E. Brehms Tagebüchern. Die Neue Brehm-Bücherei 28.
Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig K.- G. Leipzig. 2nd ed. 44 s. D (10622)
Kleinschmidt O. 1958: Raubvögel und Eulen der Heimat. A. Ziemsen Verlag, Wittenberg
Lutherstadt. 3rd ed. 94 s. D (10623)
Klejdus J. 2011: Ptačí sezóna. MVDr. Julius Klejdus, Brno. 348 s. CZ (10935)
Klinz E. 1955: Die Wildtauben Mitteleuropas. Die Neue Brehm-Bücherei 166. A. Ziemsen
Verlag, Wittenberg Lutherstadt. 48 s. D (10863)
Klůz Z. 1943: Ornithologické tabulky. Ústav pro ochranu rostlin výzkumných ústavů
zemědělských, Praha. 72 s. CZ (10624)
Klůz Z. 1965: Pomocné ornitologické tabulky. Národní muzeum, Praha. 133 s. CZ (10956)
Klůz Z. 1977: Naše ptactvo v lidovém názvosloví a vědecké terminologii. Vlastivědný ústav v
Přerově, Moravské ornitologické sdružení, Praha. 208 s. CZ (10254)
Klůz Z. 1980: Pomocné ornitologické tabulky. KSSPPOP Ostrava, 171 s. CZ (10625)
Klůz Z. 1980: Ochrana ptactva. Knihovna MOS sv. 5. Okresní vlastivědné muzeum J. A.
Komenského v Přerově, Moravské ornitologické sdružení, Přerov. 171 s. CZ (10255)
Klůz Z. 1997: Léto na Ptačím ostrově. Východočeské muzeum & Východočeská pobočka ČSO
při Východočeském muzeu, Pardubice. 71 s. CZ (10686)
Knaus P., Graf R., Guélat J., Keller V., Schmid H. & Zbinden N. 2011: Historischer
Brutvogelatlas. Die Verbreitung der Schweizer Brutvögel seit 1950. Schweizerische
Vogelwarte, Sempach. 336 s. D (10946)
2
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Kněžourek K. 1910: Velký přírodopis ptáků se zvláštním zřetelem ku ptactvu zemí českých a
rakouských. I. L. Kober, Praha. 1-648 s. (neúplné) CZ
Knodel H. (ed.) 1983: Linder Biologie. Lehrbuch für die Oberstufe. J. B. Metzlersche
Verlagsbuchhandlung, Stuttgart. 376 s. 18th ed. D (10277)
Knopfli W. 1946: Die Vögel der Schweiz. Lieferung XVIIII. Echte Möwen. Eidgenössisches
Departement des Innern, s. 3531 - 3786 + VIII p. D (10779)
Knopfli W. 1956: Die Vögel der Schweiz. Schlusslieferung XIX. Raubmöwen –
Seeschwalben – Lappentaucher – Seetaucher – Verirrte Meeresbewohner.
Eidgenössisches Departement des Innern, s. 3787- 4020 + xxxiii p. D (10278)
Knorre D. von, Grün G., Günther R. & Schmidt K. 1986: Die Vogelwelt Thüringens. VEB
Gustav Fischer Verlag, Jena. 339 s. D (10516)
Koblischke H. 1980: Groβes Abkürzungsbuch. Abkürzungen - Kurzwörter - Zeichen Symbole. VEB Bibliographisches Institut, Leipzig. 508 s. D (10256)
Kokeš O. & Knobloch E. 1947: Koroptev její život, chov a lov. Studentská knihtiskárna,
Praha. 248 s. CZ (10257)
Kolbe H. 1977: Wasservögel in Freiland und Gehege. Edition, Leipzig. 248 s. D (10258)
Kolbe H. 1984: Die Entenvögel der Welt. Ein Handbuch für Liebhaber und Züchter.
Neumann, Leipzig & Radebeul. 382 s. 3th ed. D (10259)
Kolda J. 1951: Osteologický atlas. Zdravotnické nakladatelství, Praha. 194 s. CZ (10260)
Kolda J. & Komárek V. 1958: Anatomie domácích ptáků. Československá akademie
zemědělských věd, Praha. 323 s. CZ (10261)
Kolektiv 1981: Atlas světa. Práce, Praha. 168 s. CZ (10262)
Komárek J. 1969: Milování v přírodě. SZN, Praha. 236 s. 3rd ed. CZ (10263)
Komárek S. 2007: Ptáci v Čechách v letech 1360 - 1890 aneb tajemství rytíře von SacherMasocha. Academia, Praha. 204 s. (10264)
König C. 1968: Oiseaux d´europe 1. Hatier, Paris. 256 s. F (10626)
König C. 1968: Oiseaux d´europe 2. Hatier, Paris. 256 s. F (10627)
König C., Weick F. & Becking J. H. 1999: Owls. A guide to the olws of the world. Pica
Press, Sussex. 462 s. E (10628)
Konvička M., Beneš J. & Čížek L. 2005: Ohrožený hmyz nelesních stanovišť: ochrana a
management. Sagittaria, Olomouc. 127 s. CZ (10265)
Kooiker G. & Buckow C. V. 1997: Der Kiebitz. Flugkünstler im offenen Land. Sammlung
Vogelkunde, AULA Verlag, Wiesbaden. 144 s. D (10266)
Kostrzewa R. 1998: Die Alken Nordatlantiks. Vergleichende Brutökologie einer
Seevogelgruppe. Sammlung Vogelkunde, AULA Verlag, Wiesbaden. 144 s. D (10267)
Kostrzewa R. & Kostrzewa A. 1993: Der Turmfalke. Überlebensstrategien eines Greifvogels.
Sammlung Vogelkunde, AULA Verlag, Wiesbaden. 133 s. D (10268)
Kostrzewa A. & Speer G. (eds.) 2001: Greifvögel in Deutschland. Bestand, Situation, Schutz.
AULA, Wiebelsheim. 141 s. 2nd ed. D (11000)
Koudelka J. 1969: Mladým lovcům. SZN, Praha. 240 s. 2nd ed. CZ (10269)
2
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Kovalik P., Pačenovský S., Čapek M. & Topercer J. 2010: Slovenské mená vtákov sveta.
SOS/BirdLife Slovensko, Bratislava. 396 s. SK (10902)
Kovařík J. 2001: Biografický slovník významných osobností se vztahem k české myslivosti.
Myslivost, Praha. 66 s. CZ (10270)
Kovařík J. & Rakušan C. 1999: Myslivecká mluva. Myslivost, Praha. 105 s. 2nd ed. CZ
(10271)
Kovšar A. F. 1981: Osobennosti razmnoženija ptic v subvysokogorje. Na materiale
Passeriformes v Tjan-Šaně. Akademija nauk Kazachskoj SSR, Institut zoologii. Alma-Ata.
258 s. R (10995)
Kovšar A. F. 1988: Mir ptic Kazachstana. Mektep, Alma-Ata. 271 s. R (10915)
Kowalski S. 1978: Les oiseaux du marais. Ouest france, Rennes. 32 s. F (10272)
Kozák J. 1972: Lovcem v tajze. Orbis, Praha. 242 s. CZ (10273)
Kozlova E. V. (ed.) 1950: Pamjati akademika Petra Petroviča Suškina. Izdatělstvo Akademii
nauk SSSR, Moskva Leningrad. 406 s. R (10905)
Kožená I., Hudec K., Kokeš O. & Matoušek B. (eds.) 1983: Československá ornitologická
bibliografie (1961 - 1980). Knihovna MOS sv. 8. Okresní vlastivědné muzeum J. A.
Komenského v Přerově, Moravské ornitologické sdružení, Přerov. 281 s. CZ (10274)
Kožená I., Hudec K. & Saniga M. (eds.) 1994: Česká a slovenská ornitologická bibliografie
1981-1992. ÚEK ČSAV, Brno. 148 s. CZ (10275)
Kožušník Z. & Sochor O. 1979: Drůbež zdravotní problematika velkochovů. SZN, Praha. 210
s. CZ (10276)
Krägenow P. 1986: Der Buchfink. Die Neue Brehm-Bücherei 527. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 100 s. 2nded. D (10279)
Krägenow P. & Wiesehöfer G. 1999: Vögel der Binnengewässer und Feuchtgebiete. Eugen
Ulmer, Stuttgart (Hohenheim). 283 s. D (10886)
Kramer V. 1955: Habicht und Sperber. Die Neue Brehm-Bücherei 158. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 100 s. D (10629)
Krečmar A. V., Andrejev A. V. & Kondratjev A. J. 1978: Ekologija i rasprostranenije ptic na
severo-vostoke SSSR. Nauka, Moskva. 193 s. R (10766)
Krečmer V. (ed.) 1980: Bioklimatologický slovník terminologický a explikativní. Academia,
Praha. 242 s. CZ (10280)
Kredel F. 1935: Das kleine Buch der Vögel und Nester. Insel Verlag, Leipzig, 49 s. D
(10179)
Kren J. 2000: Birds of the Czech Republic. C. Helm, London. 336 s. E (10281)
Kučera A. & Jouklová Z. (eds.) 1961: Česko-německý technický slovník. SNTL, Praha. 956
s. CZ
Kumbera J. 1976: Výcvik loveckých dravců. SZN, Praha. 149 s. CZ (10283)
Kumpera J. 1989: Západočeský kraj A-Z. Historie, památky, příroda. Západočeské
nakladatelství, Plzeň. 230 s. CZ (10284)
Kumprecht K. 1937: Nový česko-německý slovník s mluvnicí, pravopisem, frazeologií a
přehledem německé mluvnice. A. Neubert, Praha. 1007 s. 3rd ed. CZ (10285)
2
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Kunstmüller I. & Kodet V. 2006: Ptáci Českomoravské vrchoviny. Historie a současnost
hnízdního rozšíření v kraji Vysočina. ČSOP Jihlava & Muzeum Vysočiny Jihlava. 220 s.
CZ (10286)
Kurt F. 1982: Naturschutz - Illusion und Wirklichkeit. Zur Ökologie bedrohter Arten und
Lebensgemeinschaften. Paul Parey, Hamburg & Berlin. 216 s. D (10287)
Kůs E. 1995: Generální plemenná kniha koně Přewalského. Zoo, Praha. 231 s. CZ (10288)
Kuzmin S. L. 1995: Die Amphibien Rußlands und angrenzender Gebiete. Die Neue BrehmBücherei 627. Westarp Wissenschaften, Magdeburg. 274 s. D (10630)
Lack D. 1946: The life of the Robin. H. F. & G. Witherby, London. 224 s. Revised ed. E
(10289)
Lack D. 1971: Ecological Isolation in Birds. Harvard University Press, Cambridge
Massachusetts. 404 s. E (10939)
Landmann A. 1996: Der Hausrotschwanz. Vom Fels zum Wolkenkratzer - Evolutionsbiologie
eines Gebirgsvogels. Sammlung Vogelkunde, AULA Verlag, Wiesbaden. 144 s. D (10290)
Lange H. 1983: Tierfotografie. VEB Fotokinoverlag, Leipzig. 279 s. D (10631)
Lantermann W. & Schuster S. 1990: Papageien. Vom Aussterben bedroht. Rasch und
Röhring Verlag, Hamburg. 143 s. D (10291)
Laštůvka Z., Gaisler J., Šťastná P. & Pelikán J. 2004: Zoologie pro zemědělce a lesníky.
Konvoj, Brno. 264 s. CZ (10292)
Lausten M. & Lyngs P. 2004: Trækfugle på Christiansø. Christiansøs Naturvidenskabelige
Feltstation, Christiansø. 171 s. DK (10293)
Leiská M. & Moučka R. 1959: Ochrana ptactva. Státní ústav památkové péče a ochrany
přírody, Praha. 89 s. + XXIVii CZ (10294)
Lemberk V. 2001: Obratlovci okresu Chrudim. Východočeské muzeum, Pardubice. 248 s. CZ
(10681)
Lensink R., van Gateren H., Hustings F., Buurma L., van Duin G., Linnartz L., Vogelzang F.
& Wittkamp C. 2002: Vogeltrek over Nederland. Schuyt & Co., Uitgevers. 432 s. NL
(10295)
Levin A. S. & Gubin B. M. 1985: Biologija ptic intrazonalnogo lesa (na primere vorobinych v
pojme Urala). Akademija nauk Kazašskoj SSR, Alma-Ata. 246 s. R (10908)
Lindblad J. 1977: Zeleným rájem. Orbis, Praha. 211 s. CZ (10296)
Lochman J., Kotrlý A. & Hromas J. 1979: Dutorohá zvěř. SZN, Praha. 378 s. CZ (10297)
Löhrl H. 1957: Der Kleiber. Die Neue Brehm-Bücherei 196. A. Ziemsen Verlag, Wittenberg
Lutherstadt. 66 s. D (10864)
Löhrl H. 1974: Die Tannenmeise. Die Neue Brehm-Bücherei 472. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 110 s. D (10865)
Löhrl H. 1976: Der Mauerläufer. Die Neue Brehm-Bücherei 498. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 136 s. D (10723)
Looft V. & Busche G. (eds.) 1981: Vogelwelt Schleswig-Holsteins. Band 2. Greifvögel. Karl
Wachtholz Verlag, Neumünster. 199 s. D (10729)
Lorenz K. 1990: Rok husi divej. Príroda, Bratislava. 197 s. SK (10889)
3
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Lucanus F. von 1925: Das Leben der Vögel. A. Scherl GmbH, Berlin. 428 s. D (10517)
Lucanus F. von 1937: Deutschlands Vogelwelt. Paul Parey, Berlin. 310 s. D (10894)
Lübcke W. & Furrer R. 1985: Die Wacholderdrossel. Die Neue Brehm-Bücherei 569. A.
Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt. 198 s. D (10866)
Madge S. & Burn H. 1988: Wildfowl. An identification guide to the ducks, geese and swans
of the world. C. Helm, London. 298 s. E (10298)
Macháček P. 2009: Ptáci Lednických rybníků. Regionální muzeum v Mikulově, Mikulov. 255
s. CZ (10783)
Machek V. 1971: Etymologický slovník jazyka českého. Academia, Praha. 866 s. 3rd ed. CZ
(10299)
Makatsch W. 1950: Der Vogel und sein Nest. Die Neue Brehm-Bücherei 14. Akademische
Verlagsgesellschaft Geest & Portig K. - G. & A. Ziemsen Verlag, Leipzig & Wittenberg/
Lutherstadt. 115 s. 2nd ed. D (10301)
Makatsch W. 1950: Die Vogelwelt Macedoniens. Akademische Verlagsgesellschaft Geest &
Portig K.- G. Leipzig. 452 s. D (10632)
Makatsch W. 1951: Der Vogel und seine Jungen. Die Neue Brehm-Bücherei 41. Akademische
Verlagsgesellschaft Geest & Portig K. - G. & A. Ziemsen Verlag, Leipzig & Wittenberg
Lutherstadt. 109 s. D (10896)
Makatsch W. 1952: Der Vogel und sein Ei. Die Neue Brehm-Bücherei 3. Akademische
Verlagsgesellschaft Geest & Portig K. - G., Leipzig. 111 s. 3rd ed. D (10300)
Makatsch W. 1952: Die Lachmöwe. Die Neue Brehm-Bücherei 56. Akademische
Verlagsgesellschaft Geest & Portig K.- G., Leipzig. 98 s. D (10633)
Makatsch W. 1954: Die Vögel in Feld und Flur. Neumann, Radebeul. 314 s. D (10302)
Makatsch W. 1955: Die Vögel der Seen und Teiche. Neumann, Radebeul - Berlin. 308 s. 3th
ed. D (10303)
Makatsch W. 1957: Die Vögel in Haus, Hof und Garten. Neumann, Radebeul - Berlin. 343 s.
D (10304)
Makatsch W. 1959: Die Vögel in Wald und Heide. Neumann, Radebeul - Berlin. 299 s. D
(10305)
Makatsch W. 1962: Die Vögel an Strand und Watt. Neumann, Radebeul - Berlin. 319 s. D
(10306)
Makatsch W. 1966: Vögel im Walde. Neumann Verlag, Radebeul. 48 s. 2nd ed. D (10307)
Makatsch W. 1971: Kein Ei gleicht dem anderem. Unterhaltsames und Lehrreiches über die
Vögel und ihre Eier. Neumann Verlag, Radebeul. 2nd ed. 159 s. D (10634)
Makatsch W. 1972: Der Schwarze Milan. Die Neue Brehm-Bücherei 100. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 80 s. 2nd ed. D (10308)
Makatsch W. 1974: Die Eier der Vögel Europas. Band 1. Neumann, Radebeul. 467 s. D
(10309)
Makatsch W. 1976: Die Eier der Vögel Europas. Band 2. Neumann, Radebeul. 459 s. D
(10310)
Makatsch W. 1977: Wir bestimmen die Vögel Europas. Neumann Verlag, Leipzig/Radebeul.
3rd ed. 523 s. D (10635)
3
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Makatsch W. 1981: Die Limikolen Europas einschlieβlich Nordafrikas und des Nahen Ostens.
Deutscher Landwirtschaftsverlag, Berlin. 264 s. D (10311)
Malec K. 1959: Soupis bibliografií novin a časopisů vydávaných na území Československé
republiky. Orbis, Praha. 216 s. CZ (10312)
Málková P. & Lacina D. (eds.) 2001: Významná ptačí území v České republice. ČSO, Praha.
143 s. CZ (10313)
Málková P. & Lacina D. (eds.) 2002: Important Bird Areas in the Czech Republic. ČSO,
Praha. 143 s. CZ (10314)
Mansfeld K. 1960: Vogelschutz in Wald,
Landwirtschaftsverlag, Berlin. 72 s. 9th ed. D
Feld
und
Garten.
VEB
Deutscher
Martin A. G. ?: Hand-taming wild birds at the feeder. Bond Wheelwright Company, Freeport
Maine. 144 s. E (10636)
Martiško J. 1994: Hnízdní rozšíření ptáků I. Jihomoravský region, Nepěvci. Moravské
muzeum Brno & ČSOP ZO Pálava, Brno. 237 s. CZ (10317)
Martiško J. (ed.) 1995: Ochrana ptáků I. Sova pálená Sýček obecný. EkoCentrum Brno. 79 s.
CZ (10966)
Martiško J. 1997: Hnízdní rozšíření ptáků II. Jihomoravský region, Pěvci. Moravské muzeum
Brno & ČSOP ZO Pálava, Brno. 201 s. CZ (10318) poškozená - damaged
Martiško J. 1999: Ochrana dravců a sov v zemědělsky využívané krajině. EkoCentrum, Brno.
228 s. CZ (10319)
März R. 1955: Von Rupfungen und Gewöllen. Die Neue Brehm-Bücherei 101. A. Ziemsen
Verlag, Wittenberg Lutherstadt. 2nd ed. 56 s. D (10637)
März R. 1968: Der Rauhfusskauz. Die Neue Brehm-Bücherei 394. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 48 s. D (10320)
März R. 2007: Gewöll- und Rupfungskunde. AULA-Verlag, Wiebelsheim. 3rd ed. 398 s.
(přetisk 3. vydání) (10789)
Matoušek B. & Schmidt W. 2010: Povod a význam vedeckých mien vtákov. Prekladový,
výkladový a etymologický slovník vedeckých mien vtákov. Diel I. Náklad vlastní, Trnava.
520 s. SK (10967)
Matoušek B. & Schmidt W. 2010: Povod a význam vedeckých mien vtákov. Prekladový,
výkladový a etymologický slovník vedeckých mien vtákov. Diel II. Náklad vlastní,
Trnava. 403 s. SK (10968)
Maumary L., Vallotton L. & Knaus P. 2007: Die Vögel der Schweiz. Schweizerische
Vogelwarte & Nos Oiseaux, Sempach & Montmollin. 848 s. D (10321)
Mauersberger G. 1969: Urania Tierreich. Vögel. Urania Verlag, Leipzig, Jena & Berlin. 518
s. D (10638)
Mayr E. & Schüz E. (eds.) 1949: Ornithologie als biologische Wissenschaft. Festschrift zum
60. Geburtstag Erwin Stresemann (22. November 1949). Carl Winter Universitätsverlag,
Heidelberg. 291 s. D (10322)
Mayr E., Linsley E. G. & Usinger R. L. 1953: Methods and Principles of Systematic Zoology.
McGraw Book Company Inc., New York, Toronto, London. 336 s. E (10323)
3
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Mayr E. 2000: Das ist Biologie. Die Wissenschaft des Lebens. Spektrum Akademischer
Verlag, Heidelberg & Berlin, 439 s. D (10324)
Mazák V. 1980: Zvířata celého světa 7. Velké kočky a gepardi. SZN, Praha, 189 s. CZ
(10325)
McKenny M. 1939: Birds in the Garden & How to Attract Them. Grosset & Dunlap, New
York. 349 s. E (10639)
Mebs T. 1987: Eulen und Käuze. Alle europäischen Eulen und Käuze. Franckh-Kosmos,
Stuttgart. 124 s., 6th ed. D (10326)
Mebs T. & Scherzinger W. 2000: Die Eulen Europas. Biologie, Kennzeichen, Bestände.
Franckh-Kosmos, Stuttgart. 396 s. D (10327)
Mebs T. 2002: Greifvögel Europas. Biologie, Bestandsverhältnisse, Bestandsgefährdung.
Franckh-Kosmos, Stuttgart. 246 s. 3th ed. D (10328)
Mebs T. & Schmidt D. 2006: Die Greifvögel Europas, Nordafrikas und Vorderasiens.
Biologie, Kennzeichen, Bestände. Franckh-Kosmos, Stuttgart. 495 s. D (10329)
Meerwarth H. (ed.) 1909: Lebensbilder aus der Tierwelt. Vierter Band. Zweite Reihe: Vögel
I. R. Voigtländer Verlag, Leipzig. 596 s. D (10944)
Meerwarth H. & Soffel K. (eds.) 1910: Lebensbilder aus der Tierwelt. Fünfter Band. Zweite
Folge: Vögel II. R. Voigtländer Verlag, Leipzig. 661 s. D (10943)
Melde M. 1983: Der Mäussebussard. Die Neue Brehm-Bücherei 185. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 104 s. 4th ed. D (10330)
Melde M. 1984: Raben- und Nebelkrähe. Die Neue Brehm-Bücherei 414. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 115 s. 2nd ed. D (10331)
Melde M. 1984: Der Waldkauz. Die Neue Brehm-Bücherei 564. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 103 s. D (10332)
Mell R. 1951: Der Storch. Die Neue Brehm-Bücherei 35. Akademische Verlagsgesellschaft
Geest & Portig K.-G., A. Ziemsen Verlag, Leipzig, Wittenberg Lutherstadt. 41 s. D
(10897)
Menzel H. 1964: Der Steinschmätzer. Die Neue Brehm-Bücherei 326. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 115 s. D (10333)
Menzel H. 1968: Der Wendehals. Die Neue Brehm-Bücherei 392. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 99 s. D (10726)
Menzel M. 1984: Der Gartenrotschwanz. Die Neue Brehm-Bücherei 438. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 123 s. 2nd ed. D (10334)
Menzel M. 1996: Die Mehlschwalbe. Die Neue Brehm-Bücherei 548. Westarp
Wissenschaften, Magdeburg. 158 s. 2nd ed. D (10335)
Message S. & Taylor D. 2005: Waders of Europe, Asia and North America. Christopher
Helm, London. 224 s. E (10847)
Michejev A. V. 1957: Opredelitel ptičich gnězd. Gosudarstvenoje učebno-pedagogičekoje
izdatělstvo, Moskva. 133 s. R (10912)
Mikátová B., Vlašín M. & Zavadil V. (eds.) 2001: Atlas rozšíření plazů v České republice.
AOPK ČR, Praha. 258 s. CZ (10336)
3
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Mikkola H. 1981: Der Bartkauz. Die Neue Brehm-Bücherei 538. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 124 s. D (10867)
Mikula A. 1949: Naši havranovití. Brázda, Praha. 103 s. CZ (10337)
Mikula A. 1970: Za zvěří rovin a hor. SZN, Praha. 336 s. CZ (10338)
Mikula A. 1975: Ptačí svět. Mladá fronta, Praha. 204 s. CZ (10339)
Mikulica O., Ptáček J. & Kučera M. 1988: Dravci a sokolnictví v ČSSR. SZN, Praha. 192 s.
CZ (10340)
Mládek J., Pavlů V., Hejcman M. & Gaisler J. 2006: Pastva jako prostředek údržby trvalých
travních porostů v chráněných územích. Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha. 104 s.
CZ (10969)
Mlíkovský J. & Buřič K. 1983: Die Reiherente. Die Neue Brehm-Bücherei 556. A. Ziemsen
Verlag, Wittenberg Lutherstadt. 99 s. D (10341)
Mlíkovský J. & Stýblo P. (eds.) 2006: Nepůvodní druhy fauny a flóry České republiky.
ČSOP, Praha. 496 s. CZ (10342)
Moldan B., Zýka J. & Jeník J. 1979: Životní prostředí očima přírodovědce. Academia, Praha.
166 s. CZ (10343)
Moldan B. (ed.) 1990: Životní prostředí České republiky. Vývoj a stav do konce roku 1989.
Academia, Praha. 281 s. CZ (10344)
Moll K. H. 1962: Der Fischadler. Die Neue Brehm-Bücherei 308. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 95 s. D (10868)
Mönninghoff W. 1997: Deutsche Nationalparke. Nationalpark Unteres Odertal. VEBU
Verlag, Berlin. 160 s. D (10345)
Moss S. 2006: Understanding Bird Behaviour. New Holland Publishers, London Cape Town
Sydney Auckland. 160 s. 2nd ed. E (10954)
Muller Y. 1996: Bibliographie d´Ornithologie Française 1966-1980. Service du Patrimoine
Naturel & Société d´Études Ornithologiques de France, Paris. 407 s. F (10346)
Murphy R. C. & Amadon D. 1953: Land Birds of America. McGraw Hill Book Company,
New York Toronto London. 240 s. E (10644)
Musil J., Nováková O. & Kunz K. 1976: Biochemie v obrazech a schématech. Avicenum,
Praha. 366 s. CZ (10347)
Musílek J. 1946: Ptactvo Pardubicka. Podle vlastních zkušeností s kritickým zřetelem k starší
literatuře. Vlastivědný sborník „Krajem Perštýnův“, Pardubice. 184 s. CZ (10645)
Mühlstein L. 1963: Zelená a modrá setkání. Krajské nakladatelství v Českých Budějovicích,
České Budějovice. 138 s. CZ (10803)
Mühlstein L. 1986: Za ptačím voláním. Albatros, Praha. 133 s. + XVIii CZ (10640)
Münch H. 1952: Der Wiedehopf. Die Neue Brehm-Bücherei 90. Akademische
Verlagsgesellschaft Geest & Portig K.-G., Leipzig. 67 s. D (10641)
Münch H. 1955: Der Wespenbussard. Die Neue Brehm-Bücherei 151. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 98 s. D (10642)
Münch H. 2003: Die Kreuzschnäbel. Die Neue Brehm-Bücherei 634. Westarp
Wissenschaften, Hohenwarsleben. 311 s. D (10351)
3
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Münster W. 1958: Der Neuntöter oder Rotrückenwürger. Die Neue Brehm-Bücherei 218. A.
Ziemsen Verlag. Wittenberg Lutherstadt. 74 s. D (10643)
NABU Sachsen, Ornithologischer Verein zu Leipzig & Staatliches Umweltfachamt Leipzig
1995: Brutvogelatlas der Stadt und des Landkreises Leipzig. Staatliches Umweltfachamt
Leipzig, Leipzig. 137 s. D (10348)
National Geographic 2001: Field Guide to the Birds of North America. National Geographic
Society, Washington. 3rd ed. 480 s. E (10646)
Němec J. & Pojer F. (eds.) 2007: Krajina v České republice. Consult, Praha. 399 s. CZ
(10349)
Newton-Cox A. & Beverley D. 1997: Schöne Vogelhäuser selber bauen. Bechtermünz
Verlag, Augsburg. 64 s. D (10350)
Nethersole-Thompson D. 1951: The Greenshank. Collins, London & Glasgow. 244 s. E
(10352)
Nethersole-Thompson D. : Highland Birds.
Nice M. M. 1964: Studies in the Life History of the Song Sparrow. Vol. I. A Population Study
of the Song Sparrow. Dover Publications Inc., New York. 246 s. E (10702)
Nice M. M. 1964: Studies in the Life History of the Song Sparrow. Vol. II. The Behavior of
the Song Sparrow and Other Passerines. Dover Publications Inc., New York. 328 s. E
(10703)
Nicolai B., Singer D. & Wothe K. 1984: Groβer Naturführer Vögel. Gräfe und Unzer,
München. 254 s. D (10353)
Nicolai J. 1983?: Fotoatlas der Vögel. 430 Farbfotos – 370 Zeichnungen – 400
Verbreitungskarten. Nikol Verlagsgesellschaft & Co., Hamburg. 299 s. D (10354)
Nicolai J. 1993: Greifvögel und Eulen. Bestimmen, Kennenlernen, Schützen. Gräfe u. Unzer,
München. 157 s. D (10355)
Niedl J. 1979: Pouště, džungle a hory mých snů. Škola v zajetí ještěrů, hadů a brouků.
Jihočeské nakladatelství, České Budějovice. 101 s. CZ (10356)
Niethammer G. (ed.) 1937: Handbuch der deutschen Vogelkunde. Band I: Passeres.
Akademische Verlagsgesellschaft m. b. H., Leipzig. 474 s. D (10978)
Niethammer G. (ed.) 1938: Handbuch der deutschen Vogelkunde. Band II: Pici, Macrochires,
Upupae, Meropes, Halcyones, Coraciae, Caprimulgi, Striges, Cuculi, Accipitres,
Gressores, Phoenicopteri, Steganopodes, Anseres. Akademische Verlagsgesellschaft m. b.
H., Leipzig. 545 s. D (10979)
Niethammer G. (ed.) 1942: Handbuch der deutschen Vogelkunde. Band III: Tubinares,
Podicipedes, Colymbi, Columbae, Pterocletes, Alcae, Laro-Limicolae, Otides, Grues,
Ralli, Galli, Nachträge. Akademische Verlagsgesellschaft Becker & Erler Kom.-Ges.,
Leipzig. 568 s. D (10980)
Niethammer G. 1963: Einbürgerung von Säugetieren und Vögeln in Europa. Verlag Paul
Parey, Hamburg Berlin. 319 s. D (10808)
Niethammer G., Kramer H. & Wolters H. E. 1964: Die Vögel Deutschlands Artenliste.
Akademische Verlagsgesellschaft, Frankfurt am Main. 138 s. D (10936)
Novák J. & Pojer F. (eds.) 2007: Krajina v České republice. Consult, Praha. 399 s. CZ
(10349)
3
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Nowack E. 1965: Die Türkentaube. Die Neue Brehm-Bücherei 353. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg - Lutherstadt. 112 s. D (10720)
Obhlídal F. 1957: Dravci. Příručka k určování našich dravců zejména v přírodě. SZN, Praha.
96 s. CZ (10357)
Obhlídal F. 1981: Ornitologická příručka. SZN, Praha. 2nd ed. 299 s. CZ (10358)
Olekšák M. & Gálffyová M. 2012: Príručka pre krúžkovatel´a. SOS/BirdLife Slovensko,
Bratislava. 97 s. SK (10986)
Ölschlegel H. 1985: Die Bachstelze. Die Neue Brehm-Bücherei 571. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 191 s. D (10359)
Onley D. & Scofield P. 2007: Albatrosses, Petrels and Shearwaters of the World. Christopher
Helm, London. 240 s. E (10941)
Ortlieb R. 1982: Der Rotmilan. Die Neue Brehm-Bücherei 532. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 136 s. 2nd ed. D (10360)
Ortlieb R. 1987: Die Sperber. Die Neue Brehm-Bücherei 523. A. Ziemsen Verlag, Wittenberg
Lutherstadt. 164 s. 3th ed. D (10361)
Palášthy J. & Voskár J. 1966: Torysa migračná cesta vtáctva (vodné a pri vode žijúce
vtáctvo). Východoslovenské nakladateľstvo, Košice. 122 s. SK (10362)
Palliardi A. A. 1852: Systematische Uebersicht der Vögel Böhmens mit Angabe ihres
Vorkommens, Strichzeit, Brütens und einer lateinischen, deutschen und böhmischen
Synonimie. Leitmeritz/Litoměřice. D (fotokopie)(10363)
Pannach G. 2000: Grasmücken. Kennzeichen und Mauser europäischer Singvögel. Teil 5.
Wendenburg. 236 s. D (10692)
Panow E. N. 1974: Die Steinschmätzer der nördlichen Paläarktis. Die Neue Brehm-Bücherei
482. A. Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt. 128 s. D (10722)
Papp T. & Fântânâ C. (eds.) 2008: Ariile de Importanţă Avifaunistică din Românie. Societăţii
Ornitologie Române & Asociaţiei „Grupul Milvus“. 320 s. ROM (10648)
Patev P. 1950: Pticite v Blgarija. Blgarskaja akademija na naukitje, Sofija. 364 s. BG (10909)
Pätzold R. 1963: Die Feldlerche. Die Neue Brehm-Bücherei 323. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 104 s. D (10869)
Pätzold R. 1983: Die Feldlerche. Die Neue Brehm-Bücherei 323. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 144 s. 3th ed. D (10364)
Pätzold R. 1984: Der Wasserpieper. Die Neue Brehm-Bücherei 565. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 108 s. D (10365)
Pätzold R. 1986: Heidelerche und Haubenlerche. Die Neue Brehm-Bücherei 440. A. Ziemsen
Verlag, Wittenberg Lutherstadt. 183 s. 2nd ed. D (10366)
Pätzold R. 1987: Die Ohrenlerche. Die Neue Brehm-Bücherei 586. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 144 s. D (10367)
Pätzold R. 1990: Der Baumpieper. Die Neue Brehm-Bücherei 601. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 130 s. D (10368)
Pätzold R. 1995: Das Rotkehlchen. Die Neue Brehm-Bücherei 520. Westarp Wissenschaften,
Magdeburg. 160 s. 3th ed. D (10369)
3
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Paulson D. 2005: Shorebirds of North America. Princeton University Press, Princeton and
Oxford. 361 s. E (10833)
Pavel J. 1938: Boubín šumavský prales. Josef Hokr, Praha. 187 s. CZ (10988)
Pavelčík P. 2010: Rekonstrukce druhově bohatých lučních společenstev ve Zlínském kraji.
Zlínský kraj, Zlín. 110 s. CZ (10881)
Pavelka J., Treter J. a kol. 2001: Příroda Valašska (okres Vsetín). ČSOP ZO 76/06, Vsetín.
488 s. CZ (10688)
Pax F. 1921: Die Tierwelt Schlesiens. Gustav Fischer, Jena. 342 s. D (fotokopie) (10990)
Pax F. (ed.) 1925: Wirbeltierfauna von Schlesien. Faunistische und tiergeographische
Untersuchungen im Odergebiet. Verlag von Gebrüder Borntraeger, Berlin. 494 s.
(nekompletní) D (fotokopie)
Paz U. 1987: The Birds of Israel. The Stephen Greene Press, Lexington. 264 s. E (10649)
Pazourek V. 1972: Šelmy hledají domov. Albatros, Praha. 173 s. 3rd ed. CZ (10370)
Pčola Š. 2012: Vtáctvo okresu Snina. SOS/BirdLife Slovensko, Bratislava. 215 s. SK (10984)
Pecina P. & Čepická A. 1979: Kapesní atlas chráněných a ohrožených živočichů. SPN,
Praha. 219 s. CZ (10371)
Pecina P. & Čepická A. 1987: Kapesní atlas chráněných a ohrožených živočichů 2. SPN,
Praha. 285 s. CZ (10373)
Pecina P. & Čepická A. 1988: Kapesní atlas chráněných a ohrožených živočichů 1. SPN,
Praha. 219 s. 3th ed. CZ (10372)
Pegoraro K. 1996: Der Waldrapp. Vom Ibis, den man für einen Raben hielt. Sammlung
Vogelkunde, AULA Verlag, Wiesbaden. 144 s. D (10374)
Peitzmeier J. 1969: Avifauna von Westfalen. Abhandlungen aus dem Landesmuseum für
Naturkunde zu Münster in Westfalen. 480 s. D (10375)
Peterson R. T. 1957: The Bird Watcher´s Anthology. Bonanza Books, New York. 401 s. E
(10650)
Peterson R. T., Mountfort G. & Hollom P. A. D. 2002: Die Vögel Europas. Parey
Buchverlag, Berlin. 529 s. 15th ed. D (11007)
Petzsch H. 1967: Urania Tierreich. Säugetiere. Urania Verlag, Leipzig, Jena & Berlin. 486 s.
D (10678)
Piechocki R. 1982: Der Turmfalke. Die Neue Brehm-Bücherei 116. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 104 s. 6th ed. D (10376)
Piechocki R. & März R. 1985: Der Uhu. Die Neue Brehm-Bücherei 108. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 127 s. 5th ed. D (10377)
Pikula J. 1976: Metodika výzkumu hnízdní bionomie ptactva. Vlastivědný ústav PřerovMoravské ornitologické sdružení ve Státním zemědělském nakladatelství, Praha. 171 s.
CZ (10378)
Pilát A. & Ušák O. 1968: Kapesní atlas hub. SPN, Praha. 190 s. 7th ed. CZ (10379)
Pilát A. & Ušák O. 1974: Kapesní atlas rostlin. SPN, Praha. 256 s. 6th ed. CZ
3
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Plinius starší 1974: Kapitoly o přírodě. (Naturalis historia). Svoboda, Praha. 352 s. CZ
(10801)
Pokorný J. 1958: Ze života podbrdského ptactva. Vlastivědný kroužek ZK Obchodních
tiskáren, Hořovice. 69 s. CZ (10381)
Polák P. & Saxa A. (eds.) 2005: Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu. ŠOP
SR, Banská Bystrica. 735 s. SK (10382)
Ponec J. 1960: Kde vtáky hniezdia. Mladé letá, Bratislava. 218 s. SK (10383)
Poprach K. 2008: Sova pálená. Tyto, Nedakonice. 400 s. CZ (10652)
Poprach K. 2010: The Barn Owl. Tyto, Nedakonice. 365 s. E (10991)
Portenko L. A. 1972: Die Schnee-Eule. Die Neue Brehm-Bücherei 454. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 232 s. D (10719)
Porter R. F., Willis I., Christensen S. & Nielsen B. P. 1981: Flight identification of European
Raptors. T. & A. D. Poyser, Calton. 180 s. + LXXXIVii 4th ed. E (10777)
Potapov R. L. & Flint V. E. 1989: Handbuch der Vögel der Sowjetunion. Band 4. Galliformes
Gruiformes. A. Ziemsen Verlag, Wittenberg Lutherstadt. 427 s. D (10653)
Prater A. J., Marchant J. H. & Vuorinen J. 1987: Guide to the identification and ageing of
Holarctic Waders. BTO Guide 17, Tring. 168 s. 2nd ed. E (10384)
Prchal J. 1972: Bílý jestřáb. Melantrich, Praha. 80 s. 6th ed. CZ (10385)
Priednieks J., Strazds M., Strazds A. & Petriņš A. 1989: Latvijas ligzdojošo putnu atlants
1980-1984. Zinātne, Riga. 349 s. LAT (10654)
Procházka A. 2005: Paměti brněnského ptáčníka. Moravské zemské muzeum, Brno. 79 s. CZ
(10386)
Procházka F. & Sklenář J. 1970: Příroda Pardubicka. Východočeské muzeum, Pardubice. 111
s. CZ (10796)
Procházka J. S. 1917: Ochranné oblasti přírodní. Duch a svět 25. F. Topič, Praha. 72 s. CZ
(10670)
Průša E. 1990: Přirozené lesy České republiky. SZN, Praha. 246 s. CZ (10387)
Puchalski W. 1954: Nekrvavé lovy. SNDK, Praha. 121 s. CZ (10683)
Puchalski W. 1957: Ostrov kormoránů. SNDK, Praha. 247 s. CZ (10388)
Puchalski W. 1958: V kraji labutí. SNDK, Praha. 180 s. CZ (10389)
Pukinskij J. B. 1977: Žizň sov. Izdatělstvo Leningradskovo univerzitěta, Leningrad. 240 s. R
(10916)
Radicke F. L. 1985: Der Indische Brillenvogel. Die Neue Brehm-Bücherei 572. A. Ziemsen
Verlag, Wittenberg Lutherstadt. 120 s. D (10390)
Rakušan C. 2001: Slovník myslivecké mluvy. Myslivost, Praha. 62 s. (s. 67-128) CZ (10391)
Raths P. 1980: Zimní spánek zvířat. Horizont, Praha. 129 s. CZ (10392)
Reddig E. 1981: Die Bekassine. Die Neue Brehm-Bücherei 533. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 135 s. D (10393)
Reichholf J. H. 2004: Motýli. Rebo Produktions CZ, Dobřejovice. 239 s. CZ (10394)
3
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Ringleben H. 1957: Die Wildgänse Europas. Die Neue Brehm-Bücherei 200. A. Ziemsen
Verlag, Wittenberg Lutherstadt. 79 s. D (10870)
Rittinghaus H. 1961: Der Seeregenpfeifer. Die Neue Brehm-Bücherei 282. A. Ziemsen
Verlag, Wittenberg Lutherstadt. 126 s. D (10714)
Robin K., Müller J. P. & Pachlatko T. 2003: Der Bartgeier. Robin Habitat AG, Uznach. 223 s.
D + F + I + RT + E (10395)
Rockenbauch D. 1998: Der Wanderfalke in Deutschland und umliegenden Gebieten. Band 1.
Verbreitung, Bestand, Gefährdung und Schutz. C. Hölzinger Verlag, Ludwigsburg. 555 s.
D (10396)
Rockenbauch D. 1998: Der Wanderfalke in Deutschland und umliegenden Gebieten. Band 2.
Jahresablauf und Brutbiologie, Beringungsergebnisse, Jagdverhalten und Ernährung,
Verschiedenes. C. Hölzinger Verlag, Ludwigsburg. s. 557-1043 D
Roček Z. 1973: Obratlovci severovýchodních Čech. Soupis literatury do roku 1970. Státní
vědecká knihovna Hradec Králové, Krajské muzeum v Hradci Králové. 212 s. CZ
(10993)
Rödl T., Rudolph B. U., Geiersberger I., Weixler K. & Görgen A. 2012: Atlas der Brutvögel
in Bayern. Verbreitung 2006 bis 2009. Eugen Ulmer, Stuttgart. 255 s. D (10972)
Röhl A. 1978: Geflügelte über uns. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart. 142 s. D (10398)
Rüegg P., Sacchi M. & Laesser J. 1998: Vögel beobachtern in der Schweiz. Ott Verlag, Thun.
248 s. D (10706)
Rustamov A. K. & Kovšar A. F. (eds.) 2007: Pticy Srednej Azii. Tom 1. Sojuz ochrany ptic
Kazachstana, Almaty. 574 s. R (10656)
Rutgers A. 1970: Handbuch für Zucht und Haltung fremdländischer Vögel. Neumann Verlag,
Radebeul. 528 s. D (10657)
Rutschke E. (ed.) 1983: Die Vogelwelt Brandenburgs. VEB Gustav Fischer Verlag, Jena. 385
s. D (10399)
Rutschke E. 1987: Die Wildgänse Europas. Biologie · Ökologie · Verhalten. AULA-Verlag,
Wiesbaden. 256 s. D (10658)
Rutschke E. 1990: Die Wildenten Europas. Biologie · Ökologie · Verhalten. AULA-Verlag,
Wiesbaden. 368 s. D (10659)
Rutschke E. 1992: Die Wildschwäne Europas. Biologie, Ökologie, Verhalten. DLV, Berlin.
227 s. D (10400)
Rybanič R., Šutiaková T. & Benko Š. 2004: Významné vtáčie územia na Slovensku. Územia
významné z pohladu Európskej únie. Spoločnosť pre ochranu vtákov na Slovensku,
Bratislava. 219 s. SK (10401)
Rys J. 1971: Vteřiny z lesa. Orbis, Praha. 165 s. CZ (10402)
Rys J. 1973: Vteřiny z polí, luk a strání. Orbis, Praha. 174 s. CZ (10403)
Rys J. 1981: Vteřiny u rybníků, řek a tůní. Panorama, Praha. 301 s. CZ (10404)
Rys J. 1981: Seznámení u vody. Albatros, Praha. 196 s. + XVI ii CZ (10405)
Salaj J. 1980: Vtáctvo Banskej Bystrice a jej okolia. Osveta, Martin. 97 s. SK (10660)
3
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Salaj J. 1983: Vtáctvo Kremnických vrchov a Žiarskej kotliny. Osveta, Martin. 129 s. SK
(10772)
Salaj J. 1985: Vtáctvo Rimavskej kotliny. Osveta, Martin. 124 s. SK (10661)
Salomonsen F. 1969: Vogelzug. BLV Verlagsgesellschaft, München. 210 s. D (10940)
Saniga M. 2007: Rozjímanie s murárikmi. Ekologické reminiscence. Veda, Bratislava. 127 s.
SK (10797)
Scott J. P. 1981: African Birds. Kensta, Nairobi, 73 s. E (10429)
Sedláček K. (ed.) 1988: Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů
ČSSR 1. Ptáci. SZN, Praha. 184 s. CZ
Seget J. 1957: Tváře známé i neznámé. SNDK, Praha. 170 s. CZ (10926)
Seget J. 1970: Euro Zoo. Evropská zoo a jejich vzácní a zajímaví obyvatelé. Artia, Praha.
246 s. CZ (10431)
Sekera J. 1954: Chov bažantů. Lesnická knihovna, malá řada, sv. 49. SZN, Praha. 81 s. CZ
(10432)
Seton E. T. 1970: Kniha lesní moudrosti. Olympia, Praha. 350 s. CZ
Sharrock J. T. R. 1976: The Atlas of Breeding Birds in Britain and Ireland. British Trust for
Ornithology, Irish Wildbird Conservancy.Tring. 477 s. E (10835)
Sharrock J. T. R. & Sharrock E.M. 1976: Rare Birds in Britain and Ireland. T & A. D. Poyser,
Berkhamsted. 336 s. E (10942)
Shaw F. 1990: Birds of America. Gallery Books, New York. 319 s. E (10662)
Schaeffer H. 1966: Wunderwelt unserer Vögel. Safari Verlag, Berlin. 251 s. D (10904)
Schäff E. 1921: Ornithologisches Taschenbuch. J. Neumann, Neudamm. 221 s. D (10883)
Schaller G. B. 1977: Zlaté stíny, pádící kopyta. Mír, Praha. 273 s. CZ (10406)
Schälow E. 1955: Es blüht in den Dolomiten. Neumann, Radebeul. 121 s. D (10407)
Schälow E. & Wendland V. 1964: Sang da nicht die Nachtigall? Ein SchallplattenVogelbuch. Neumann Verlag, Radebeul. 2nd ed. 159 s. D (10663)
Schifferli A., Géroudet P. & Winkler R. 1980: Verbreitungsatlas der Brutvögel der Schweiz.
Atlas des Oiseaux nicheurs de Suisse. Schweizerische Vogelwarte, Sempach. 462 s. D +
F (10664)
Schildmacher H. 1970: Wir beobachten Vögel. VEB Gustav Fischer Verlag, Jena. 400 s. 3th
ed. D (10408)
Schildmacher H. 1982: Einführung in die Ornithologie. VEB Gustav Fischer Verlag, Jena.
283 s. D (10409)
Schilling F. & Wegner P. 2001: Der Wanderfalke in der DDT-Ära. Ulmer, Stuttgart. 61 s. D
(10410)
Schlegel R. 1995: Der Ziegenmelker. Westarp Wissenschaften Magdeburg, Spektrum
Akademischer Verlag Heidelberg, (Die Neue Brehm-Bücherei 406). 80 s. 2nd ed. D
(10411)
4
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Schmid H., Luder R., Naef-Daenzer B., Graf R. & Zbinden N. 1998: Schweizer
Brutvogelatlas. Verbreitung der Brutvögel in der Schweiz und im Fürstentum Lichtenstein
1993 - 1996. Schweizerische Vogelwarte, Sempach, 574 s. D (10412)
Schmidt E. 1981: Die Sperbergrasmücke. Die Neue Brehm-Bücherei 542. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 80 s. D (10414)
Schmidt E. 1988: Das Blaukehlchen. Die Neue Brehm-Bücherei 426. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 76 s. 3rd ed. D (10413)
Schmidt E.& Farkas T. 1988: Der Steinrötel. Die Neue Brehm-Bücherei 478. A. Ziemsen
Verlag, Wittenberg Lutherstadt. 80 s. 2nd ed. D (10721)
Schmidt-Koenig K. 1980: Das Rätsel des Vogelzugs. Faszinierende Erkenntnisse über das
Orientierungsvermögen der Vögel. Hoffmann und Campe, Hamburg. 251 s. D (10819)
Schmitt C. & Stadler H. 1919: Die Vogelsprache. Eine Einleitung zu ihrer Erkennung und
Erforschung. Franckh´sche Verlagshandlung, Stuttgart. 92 s. D (10415)
Schneider W. 1964: Die Schleiereule. Die Neue Brehm-Bücherei 340. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 103 s. D (10416)
Schneider W. 1972: Der Star. Die Neue Brehm-Bücherei 248. A. Ziemsen Verlag, Wittenberg
Lutherstadt. 128 s. 2nd ed. D (10417)
Schönbrodt R. & Spretke T. 1989: Brutvogelatlas von Halle und Umgebung. Rat der Stadt
Halle, Halle. 136 s. D (10418)
Schönert C. ?: Čapí rok. R. Arnold Verlag, Leipzig. 24 s. D (10419)
Schönfeld M. 1980: Der Weidenlaubsänger. Die Neue Brehm-Bücherei 511. A. Ziemsen
Verlag, Wittenberg Lutherstadt. 136 s. 2nd ed. D (10420)
Schönfeld M. 1984: Der Fitislaubsänger. Die Neue Brehm-Bücherei 539. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 184 s. 2nd ed. D (10421)
Schönfeld M. 1994: Die Beutelmeise Remiz pendulinus mit einer umfassenden Übersicht der
Familie Remizidae. Die Neue Brehm-Bücherei 599. Westarp Wissenschaften,
Magdeburg. 264 s. D (10422)
Schönn S. 1995: Der Sperlingskauz. Westarp Wissenschaften Magdeburg, Spektrum
Akademischer Verlag Heidelberg, (Die Neue Brehm-Bücherei 513). 126 s. 3 rd ed. D
(10423)
Schulz G. E. F. 1908: Natur-Urkunden. Biologisch erläuterte photographische Aufnahmen
frei lebender Tiere und Pflanzen. Heft 1 Vögel. Erste Reihe. Verlagsbuchhandlung Paul
Parey, Berlin. 20 s. + XLii. D (10424)
Schulz G. E. F. 1909: Natur-Urkunden. Biologisch erläuterte photographische Aufnahmen
frei lebender Tiere und Pflanzen. Heft 5 Vögel. Zweite Reihe. Verlagsbuchhandlung Paul
Parey, Berlin. 16 s. + XLii. D (10425)
Schuster S., Blum V., Jakoby H., Knötzsch G., Leuzinger H. Schneider M., Seitz E. & Willi
P. (eds.) 1983: Die Vögel des Bodenseegebietes. Ornithologische Arbeitsgemeinschaft
Bodensee, Konstanz. 380 s. D
Schüz E. & Weigold H. 1931: Atlas des Vogelzuges nach den Beringungsergebnissen bei
palaearktischen Vögeln. Komissions-Verlag: R. Friedländer & Sohn, Berlin. 160 s. +
Clii. D (10750)
4
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Schüz E. 1971: Grundriβ der Vogelzugskunde. Paul Parey, Berlin & Hamburg. 390 s. 2nd ed.
D (10427)
Schwarzenberg L. 1997: Vom Steinkauz zum Hauskauz. Der neue Weg geht über
Umsiedlung und Umtragung. 91 s. D (10428)
Schwerdtfeger F. 1963: Ökologie der Tiere. Ein Lehr- und Handbuch in drei Teilen. Band I.
Autökologie. Die Beziehungen zwischen Tier und Umwelt. Verlag Paul Parey, Hamburg
und Berlin. 461 s. D (10810)
Schwerdtfeger F. 1963: Ökologie der Tiere. Ein Lehr- und Handbuch in drei Teilen. Band II.
Demökologie. Struktur und Dynamik tierischer Populationen. Verlag Paul Parey,
Hamburg und Berlin. 448 s. D (10811)
Sibley C. G. & Monroe B. L. jr. 1990: Distribution and Taxonomy of Birds of the World.
Yale University Press, New Haven & London. 1111 s. E (10424)
Siefke A. 1962: Dorn- und Zaungrasmücke. Die Neue Brehm-Bücherei 297. A. Ziemsen
Verlag, Wittenberg Lutherstardt. 88 s. D (10715)
Simeonov S. & Mičev T. 1991: Pticite na Balkanskija poluostrov. Petr Beron, Sofia. 248 s.
BG (10788)
Simms E. 1978: British Thrushes. Collins, London. 304 s. E (10735)
Skrjabin N. G. 1975: Vodoplavajuščije pticy Bajkala. Irkutskij gosudarstvenij universitjet
imeni Ždanova, Irkutsk. 242 s. R (10765)
Sládeček F. 1958: Rozmnožování a vývoj živočichů. Nakladatelství ČSAV, Praha. 315 s. CZ
(10436)
Sokolovskaj B. Ch. & Pikálek P. 1979: Genetika v příkladech. SPN, Praha. 111 s. 3rd ed. CZ
(10437)
Soukup F. 1956: Německo-český a česko-německý slovník z mechanické technologie. SNTL,
Praha. 761 s. CZ (10438)
Specht R. 2002: Ptáci našich zahrad. Cesty, Praha. 64 s. CZ (10439)
Spillner W. 1973: Das Vogeljahr der Küste. Lebensbilder aus Seevogelschutzgebieten der
DDR. Deutscher Landwirtschaftsverlag, Berlin. 224 s. D (10440)
Staněk V. J. 1941: S kamerou za zvěří na našich vodách. Česká grafická unie, Praha. 383 s.
CZ (10441)
Steffens R., Saemann D. & Gröβler K. (eds.) 1998: Die Vogelwelt Sachsens. Gustav Fischer
Verlag, Jena, Stuttgart, Lübeck, Ulm, 530 s. D (10442)
Stehlík V. 1981: Briefsteller. Příručka písemného styku pro vědecké a odborné pracovníky.
Academia, Praha. 174 s. CZ (10443)
Steinbacher J. 1951: Vogelzug und Vogelzugforschung. Waldemar Kramer Verlag, Frankfurt
am Main. 184 s. D (10444)
Steiniger F. 1959: Die grossen Regenpfeifer. Die Neue Brehm-Bücherei 240. A. Ziemsen
Verlag, Wittenberg Lutherstadt. 90 s. D (10711)
Stephan B. 1979: Urvögel. Die Neue Brehm-Bücherei 465. A. Ziemsen Verlag, Wittenberg
Lutherstadt. 2nd ed. 182 s. D (10827)
4
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Stephan B. 1985: Die Amsel. Die Neue Brehm-Bücherei 95. A. Ziemsen Verlag, Wittenberg
Lutherstadt. 231 s. D (10445)
Stephan B. & Breitmeier J. 1980: Geschützte und jagdbare Vögel. Urania, Leipzig, Jena &
Berlin. 192 s. 3rd ed. D (10673)
Sterbetz I. 1961: Der Seidenreiher. Die Neue Brehm-Bücherei 292. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 131 s. D (10871)
Sternberg Z. 1969: Sokolnictví. SZN, Praha. 246 s. CZ (10447)
Stiefel A. & Scheufler H. 1984: Der Rotschenkel. Die Neue Brehm-Bücherei 562. A. Ziemsen
Verlag, Wittenberg Lutherstadt. 172 s. D (10446)
Stresemann E. 1983: Exkursionsfauna für die Gebiete der DDR und der BRD. Volk u. Wissen
Volkseigener Verlag, Berlin. 370 s. 8th ed. D (10448)
Stresemann E. 1996: Die Entwicklung der Ornithologie. Von Aristoteles bis zur Gegenwart.
AULA, Wiesbaden. Nachdruck der 1. Auflage (1951). 431 s. D (10449)
Stresemann E. & Portenko L. A. (eds.) 1960: Atlas der Verbreitung paläarktischer Vögel. 1.
Lieferung. Akademie Verlag, Berlin. D (10450)
Stubbe M. (eds.) 1982: Buch der Hege. Band II: Federwild. VEB Deutscher
Landwirtschaftsverlag, Berlin. 280 s. 2nd ed. D (10672)
Stupka A. 1963: Notes to the birds of Great Smoky Mountains National Park. The University
of Tennessee Press. 242 s. E (10451)
Südbeck P., Andretzke H., Fischer S., Gedeon K., Schikore T., Schröder K. & Sudfeldt C.
(eds.) 2005: Methodenstandarts zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands. Radolfzell.
792 s. D (10452)
Svensson L. 1970: Identification Guide to European Passerines. Naturhistoriska Ricksmuseet,
Stockholm. 152 s. E (10453)
Svincov P. M. (ed.) 1951: Bolezni ptic. Tom 1. Infekcionnyje i protozojnyje bolezni.
Dezinfekcija.
Dezinsekcija.
Deratizacija.
Gosudarstvennoje
izdatelstvo
selskochozjajstvennoj literatury, Moskva. 440 s. R (10784)
Svoboda J., Vašků Z. & Cílek V. 2003: Velká kniha o klimatu zemí koruny české. Regia,
Praha. 654 s. CZ (10454)
Škorpíková V., Reiter A., Valášek M., Křivan V. & Pollheimer J. 2012: Ptáci Národního
parku Podyjí / Thaytal Die Vögel des Nationalparks Podyjí / Thayatal. Správa NP Podyjí,
Znojmo. 396 s. CZ/D (10976)
Šír V. 1890: Ptactvo české. Řád I. - Draví. M. Knapp, Praha. 96 s. CZ (10455)
Šír V. 1890: Ptactvo české. Řád II. Klanozobí. Řád III. Krátkonozí. Řád IV. Krkavcovití. Řád
V. Šplhaví. Řád VI. Lapaví. M. Knapp, Praha. 160 s. CZ (10456)
Špaček M. & Kovář K. 1967: Dravci v letu. SZN, Praha. 149 s. CZ (10457)
Šrámek-Hušek R. 1943: Ostrovy bílých perutí. Orbis, Praha. 93 s. CZ (10996)
Šťastný K. 1993: Grote vogel encyklopedie. Rebo Productions, Lisse. 498 s. NL (10882)
Šťastný K., Bejček V. & Hudec K. 1997: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice
1985 - 1989. H & H, Jinočany. 457 s. CZ (10458)
4
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Šťastný K., Bejček V. & Hudec K. 2006: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice
2001 - 2003. Aventinum, Praha. 463 s. CZ (10459)
Šťastný K. & Drchal K. 1984: Naši pěvci. SZN, Praha. 174 s. CZ (10460)
Šťastný K., Randík A. & Hudec K. 1987: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČSSR 1973/77.
Academia, Praha. 483 s. CZ (10461)
Štěpánek O. 1960: Zoologické sbírky Národního muzea. Národní muzeum v Praze, Praha. 87
s. CZ (10465)
Štěpánek O. & Demartini E. ?: Birds in Field and Forest. All in colour. Spring Books,
London. 162 s. E (10562)
Štěpánek O. & Demartini E. 1964: Birds of Heath and Marshland. Spring Books, London. 3rd
ed. 132 s. E (10987)
Štěpánek O., Mařan J., Obenberger J. & Prantl F. 1957: Přírodopis živočišstva. Díl I. Orbis,
Praha. 519 s. CZ (10462)
Štěpánek O., Mařan J., Obenberger J. & Prantl F. 1956: Přírodopis živočišstva. Díl II. Orbis,
Praha. 519 s. CZ (10463)
Štěpánek O., Mařan J., Obenberger J. & Prantl F. 1956: Přírodopis živočišstva. Díl III. Orbis,
Praha. 396 s. CZ (10464)
Štorch E. 1969: Minehava. Albatros, Praha. 188 s. 5th ed. CZ (10466)
Štorch E. 1969: Lovci mamutů. Albatros, Praha. 231 s. 18th ed. CZ (10467)
Šuhaj J. 2009: Hraniční meandry Odry. Město Bohumín. Graniczne meandry Odry. Gmina
Krzyzanowice. WAW, Racibórz. 120 s. CZ + PL (10781)
Šutera V., Vondráček J. & Vysoký V. 1997: Ptáci okresu Ústí nad Labem. AOS Publishing,
Ústí nad Labem. 280 s. CZ (10468)
Teixeira R. M. 1979: Atlas van de Nederlandse Broedvogels. Vereniging tot Behoud van
Natuurmonumenten in Nederland. 431 s. NL (10815)
Thiede W. 2006: Vögel. Die heimischen Arten erkennen und bestimmen. BLV, München. 127
s. 19th ed. D (10695)
Thiede W. 2008: Greifvögel und Eulen. Alle Arten Mitteleuropas erkennen und bestimmen.
BLV, München. 95 s. 4th ed. D (10469)
Thommasen H. & Hutchings K. 2004: Birds of the Raincoast. Habits and Habitats. Harbour
Publishing, Madeira Park. 222 s. E (10805)
Thomé E. 1942: Die Salzberger Schwalbengeschichte. Deutscher Verlag, Berlin. 129 s. D
(10470)
Tichý F. 1940: Z tajemné dílny přírody. (Ptačí feuilletony). Náklad vlastní, Plzeň. 171 s. CZ
(10690)
Tichý F. 1943: Z tajemné dílny přírody. Díl II. Náklad vlastní, Plzeň. 134 s. CZ (10691)
Tildy Z. 1954: Fehértó. Kiadja az országos természetvédelmi, Tanács. 75 s. H (10471)
Tildy Z. & Vertse A. 1953: Kisbalaton. Müvelt nép könyvkiadó, Budapest. 95 s. H (/10472)
Tomeček J. 1968: Vuí se směje. SNDK, Praha. 130 s. 4th ed. CZ (10473)
Tomeš J. a kol. 1999: Český biografický slovník XX. století. I. díl. A-J. Ladislav Horáček Paseka & Petr Meissner, Praha & Litomyšl. 634 s. CZ (10474)
4
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Tomeš J. a kol. 1999: Český biografický slovník XX. století. II. díl. K-P. Ladislav Horáček Paseka & Petr Meissner. Praha & Litomyšl. 649 s. CZ (10475)
Tomeš J. a kol. 1999: Český biografický slovník XX. století. III. díl. Q-Ž. Ladislav Horáček Paseka & Petr Meissner. Praha & Litomyšl. 587 s. CZ (10476)
Tomiałojć L. 1990: Ptaki Polski rozmieszczenie i liczebność. Państwowe Wydawnictwo
Naukowe, Warszawa, 461 s. PL (10477)
Trnka A. 1999: Vtáky rybníkov severozápadnej časti Podunajskej nížiny. I. časť.
Pedagogická fakulta, Trnava. 95 s. SK (10997)
Trnka A. 2000: Vtáky rybníkov severozápadnej časti Podunajskej nížiny. II. časť.
Pedagogická fakulta, Trnava. 76 s. SK (10998)
Trnka A., Čapek M. jr. & Kloubec B. 2003: Vtáky Národnej prírodnej rezervácie Parížske
močiare. Veda, Bratislava. 161 s. SK (10478)
Tryjanowski P., Sparks T. H. & Jerzak L. 2006: The White Stork in Poland: studies in
biology, ecology and conservation. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznan. 492 s. E
(10812)
Tucker G. M. & Heat M. F. 1994: Birds in Europe. Their Conservation Status. BirdLife
International, Cambridge. 600 s. E (10938)
Turček F. 1956: Úvod do kvantitatívného výskumu populácií vtákov a cicavcov.
Vydavatelstvo SAV, Bratislava. 133 s. SK (10479)
Turček F. 1961: Ökologische Beziehungen der Vögel und Gehölze. Vydavatelstvo SAV,
Bratislava. 329 s. SK (10776)
Turov S. S. 1951: Žizň ptic. Izdatělstvo Moskovskovo obščestva Ispytatělej Prirody, Moskva.
145 s. R (10490)
Tuška J., Burda Z. & Vodrážka G. 1975: Peří, jeho vlastnosti, získávání, zpracování a použití.
VÚPP středisko technických informací potravinářského průmyslu, Praha. 275 s. CZ
(10481)
Tylínek E., Demmerová U., Ullrich W. & Gensch W. 1971: Do Afriky za zvěří. Orbis,
Praha. 211 s. CZ (10482)
Underhill L., Tree A. J., Oschadleus H. D. & Parker V. 1999: Review of ring recoveries of
waterbirds in southern Africa. Avian Demography Unit, University of Cape Town. 119 s.
E (10483)
Unitt P. (ed.) 2004: San Diego County Bird Atlas. San Diego Natural History Museum, San
Diego. 645 s. E (10934)
Urbaňski J. 1955: Wielkopolski Park Narodowy. Paňstwowe wydawnictwo naukowe, Poznaň.
146 s. PL (10892)
Ústřední komise lidové kontroly a statistiky a ministerstva vnitra, 1966: Statistický lexikon
obcí ČSSR 1965. Podle správního rozdělení 1. ledna 1965, sčítání lidu, domů a bytů 1.
března 1961. Statistické a evidenční vydavatelství tiskopisů, Praha. 668 s. CZ (10484)
Uttendörfer O. 1939: Die Ernährung der deutschen Raubvögel und Eulen und ihre Bedeutung
in der heimischen Natur. Přetisk původního vydání, Neumann-Neudamm, Melsungen,
1997, Aula, Wiesbaden, 411 s. D (10485)
Vačkař D. (ed.) 2005: Ukazatele změn biodiverzity. Academia, Praha. 298 s. CZ (10486)
Vágner J. 1972: Simba a ti druzí. Svoboda, Praha. 244 s. CZ (10487)
4
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Vágner J. 1978: Afrika Ráj a peklo zvířat (Od Atlasu na jih). Svoboda, Praha. 204 s. CZ
(10488)
Vágnerová Z. & Vágner J. 1971: Sen safari. Kruh, Praha. 245 s. CZ (10489)
Vahala V. (eds.) 1975: Vojenský zeměpisný atlas. Ministerstvo národní obrany, Praha. 448 s.
CZ (10763)
van der Ven J. 2002: Looking at Birds in Kyrgyz Republic Central Asia. Rarity, Biškek. 175 s.
E+R (10840)
van Nieuwenhuyse D., Genot J.-C. & Johnson D. 2008: The Little Owl. Conservation,
Ecology anf Behaviour of Athene noctua. Cambridge University Press, Cambridge. 574
s. E (10798)
van Rhijn J. G. 1991: The Ruff. Individuality in a gregarious wading birds. T. & A. D. Poyser,
London. 209 s. E (10834)
Varaday D. 1969: Gara jaka. Příběh geparda. Orbis, Praha. 105 s. CZ (10490)
Vašák P. a kol. 2006: Ptáci Podblanicka. ČSOP Vlašim & Muzeum Podblanicka, Vlašim. 261
s. CZ (10491)
Vašíček M. 1982: Papoušci Oceánie. Svépomoc, Praha. 382 s. CZ (10802)
Vauk G. 1985: Naturdenkmal Lummenfels Helgoland. Niederelbe Verlag, Otterndorf. 104 s.
D (10828)
Vauk G. & Prüter J. 1987: Möwen. Arten, Bestände, Verbreitung, Probleme. Jordsand Buch
Nr. 6, Niederelbe Verlag, Otterndorf. 303 s. D (10492)
VEB Bibliographisches Institut, 1953: Schlag nach – Natur. VEB Bibliographisches Institut,
Leipzig. 600 s. D (10493)
Veger Z. 1973: Andulka a její chov (Papoušek vlnkovaný). SZN, Praha. 158 s. CZ (10495)
Veger Z. 1977: Cizokrajní ptáci na zahradě. Mladá Fronta, Praha. 229 s. CZ (10496)
Veger Z. & Kamínek V. 1980: Kapesní atlas okrasných ptáků. SPN, Praha. 335 s. CZ
(10497)
Veger Z. & Šálek J. 1971: Kapesní atlas cizokrajných ptáků. SPN, Praha. 289 s. CZ (10494)
Vertse A. 1953: Erdö, mezö madarai. Mezögazdasági kiadó, Budapest. 147 s. H (10532)
Veselovský Z. 1954: Myslivec hospodaří na vodě. Lesnická knihovna, malá řada sv. 47, SZN,
Praha. 70 s. CZ (10498)
Veselovský Z. 1971: Zoo Praha. Umíte se dívat na zvířata? Zoo, Praha. 152 s. CZ (10499)
Veselovský Z. 1974: Vždyť jsou to jen zvířata. Mladá fronta, Smena, Naše vojsko, Praha.
293 s. CZ (10500)
Veselovský Z. 1976: Hlasy džungle. Orbis, Praha. 209 s. CZ (10501)
Veselovský Z. 1977: Zvířata celého světa 1. Sloni a jejich příbuzní. SZN, Praha. 123 s. CZ
(10502)
Veselovský Z. 1984: Zvířata celého světa 10. Tučňáci. SZN, Praha. 172 s. CZ (10503)
Veselovský Z. 1986: Výlet do třetihor. Mladá fronta, Praha. 318 s. CZ (10504)
Veselovský Z. 1987: Ptáci a voda. Academia, Praha. 129 s. CZ (10505)
4
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Veselovský Z. 1998: Vydra. Aventinum, Praha. 46 s. CZ (10506)
Veselovský Z. 2001: Obecná ornitologie. Academia, Praha. 357 s. CZ (10507)
Veselý J. (ed.) 1954: Ochrana československé přírody a krajiny. Díl I. (Část všeobecná).
Nakl. ČSAV, Praha. 355 s. CZ (10508)
Viksne J. A. (ed.) 1983: Pticy Latviji. Territorialnoje razmeščenije i čislenost´. Zinātne, Riga.
224 s. R (10768)
Viksne J. A. & Michelson C. A. (eds.) 1985: Migrations of birds of Eastern Europe and
Northern Asia. Gruiformes – Charadriiformes. Nauka, Moscow. 302 s. R (10509)
Vilček F. & Švec J. 1963: Naše vtáky. Osveta, Bratislava. 213 s. SK (10665)
Vinogradova N. V., Dolnik V. R., Jefremov V. D. & Pajevskij V. A. 1976: Opredelenije pola
i vozrasta vorob´inych ptic fauny SSSR. Izdatělstvo Nauka, Moskva. 189 s. R (10911)
Vít R. 1970: Cizokrajní ptáci v klecích II. Papoušci. ČSCHDZ a SZN Praha. 395 s. CZ
(10510)
Vít R. 1978: Cizokrajní ptáci v klecích. Astrildovití pěvci. SZN, Praha. 306 s. CZ (10511)
Vlček V. (ed.) 1984: Vodní toky a nádrže. Academia, Praha. 315 s. CZ (10512)
Vogt M. 2008: Všeobecný přehled. Rebo Production CZ, Čestlice. 379 s. CZ (10924)
Volf J. & Felix J. 1971: Zvířata nad propastí. Práce, Praha. 260 s. CZ (10514)
Volf J. & Felix J. 1977: Ještě žijí … Academia, Praha. 86 s. CZ (10515)
Volf J. 1977: Zvířata celého světa 2. Koně, osli a zebry. SZN, Praha, 139 s. CZ (10513)
Volf J. 1987: Zvířata celého světa 11. Tuři. SZN, Praha. 141 s. CZ (11010)
Vonička P., Burda J., Honsa I., Mazánková Š. a kol. 2010: Příroda Frýdlantska. Jizerskoještědský horský spolek, Liberec. 246 s. (10895)
Voříšek P., Klvaňová A., Wotton S. & Gregory R. D. 2008: A best practice guide for wild
bird monitoring schemes. CSO/RSPB, Prague. 150 s. CZ (10977)
Vosátka M. 1979: Chráníme přírodu. Mladá fronta, Praha. 154 s. CZ (10518)
Vránová S., Lemberk V. & Hampl R. 2007: Ptáci Pardubic. Východočeská pobočka ČSO při
Východočeském muzeu v Pardubicích & Východočeské muzeum, Pardubice. 304 s. CZ
(10519)
Vrba J. 1970: Bažantnice a jiné obrázky z přírody. Československý spisovatel, Praha. 151 s.
9th ed. CZ (10520)
Wahl V. 1944: Pražské ptactvo. Ptáci velkoměsta a jeho okolí. Česká grafická unie, Praha.
271 s. CZ (10521)
Walters M. 2007: Ptačí vejce. Euromedia Group k. s. Knižní klub, Praha. 256 s. CZ (10982)
Ward R. R. 1980: Živé hodiny. Mladá fronta, Praha. 379 s. CZ (10522)
Warnicke P. 2009: Schreiadler. Vogel ohne Lebensraum. Hinstorff, Rostock. 79 s. D (10989)
Watson D. 1977: The Hen Harrier. T & A D Poyser, Berkhamsted. 308 s. E (fotokopie)
Watson J. 1997: The Golden Eagle. T & A D Poyser, London. 374 s. E (10848)
Wawrzyniak H. & Sohns G. 1986: Die Bartmeise. Die Neue Brehm-Bücherei 553. A. Ziemsen
Verlag, Wittenberg Lutherstadt. 168 s. D (10524)
4
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Wdowiňski Z. 1955: Wsrod puszcz i jezior. Sport i turystyka, Warszawa. 166 s. PL (10525)
Weber P., Munteanu D. & Papadopol A. (eds.) 1994: Atlasul provizoriu al pãsãrilor clocitoare
din România. Publicaţiile Societãţii ornitologice Române 2, Mediaş. 148 s. ROM + D
(10526)
Weick F. 1980: Die Greifvögel der Welt. Verlag Paul Parey, Hamburg - Berlin. 159 s. D
(10527)
Wember V. 2007: Die Namen der Vögel Europas. Bedeutung der deutschen und
wissenschaftlichen Namen. AULA-Verlag, Wiebelsheim. 250 s. 2nd ed. D (10528)
Wendland V. 1959: Schreiadler und Schelladler. Die Neue Brehm-Bücherei 236. A. Ziemsen
Verlag, Wittenberg Lutherstadt. 71 s. D (10708)
Wendt H. 1967: Auf Noahs Spuren. Die Entdeckung der Tiere. Rowohlt, ?. 507 s. 2nd ed. D
(10529)
Wernham C., Toms M., Marchant J., Clark J., Siriwardena G. & Baillie S. (eds.) 2002: The
Migration Atlas. Movements of the birds of Britain and Ireland. BTO, Tring. 884 s. E
(10530)
Westphal U. 1991: Botulismus bei Vögeln. AULA-Verlag, Wiesbaden. 100 s. D (10531)
Wichmann G., Dvorak M., Teufelbauer N. & Berg H. M. 2009: Die Vogelwelt Wiens. Atlas
der Brutvögel. BirdLife Österreich, Verlag Naturhistorischesmuseum Wien, Wien. 382 s.
D (10813)
Williams J. G. 1969: Die Vögel Ost- und Zentralafrikas. Ein Taschenbuch für Ornithologen
und Naturfreunde. Verlag Paul Parey, Hamburg & Berlin. 287 s. 4th ed. D (10533)
Williams J. G. & Arlott N. 1980: A field guide to the birds of East Africa. Collins, London.
415 s. E (10534)
Winkler R. & Jenni L. 2007: Alters- und Geschlechtsbestimmung europäischer Singvögel.
Schweizeirsche Vogelwarte, Sempach. 222 s. D (10535)
Winkler R. & Jenni L. 2009: Určování stáří a pohlaví evropských pěvců. Společnost
spolupracovníků Kroužkovací stanice Národního muzea, Praha. 219 s. CZ (11014)
Wobus U. 1964: Der Rothalstaucher. Die Neue Brehm-Bücherei 330. A. Ziemsen Verlag,
Wittenberg Lutherstadt. 103 s. D (10536)
Wüst W. 1986: Avifauna Bavariae. Die Vogelwelt Bayerns im Wandel der Zeit. Band I.
Gaviiformes Seetaucher bis Charadriiformes Wat-, Möwen und Alkenvögel.
Ornithologische Gesellschaft in Bayern, München. 727 s. D (10537)
Wüst W. 1986: Avifauna Bavariae. Die Vogelwelt Bayerns im Wandel der Zeit. Band II.
Pterocliformes Flughühner bis Passeriformes Sperlingsvögel. Ornithologische
Gesellschaft in Bayern, München. s. 729-1449. D (10538)
Zahradnický J. & Mackovčin P. (eds.) 2004: Plzeňsko a Karlovarsko. In: Mackovčin P. &
Sedláček M. (eds.): Chráněná území ČR, svazek XI. AOPK ČR & EkoCentrum, Brno &
Praha. 588 s. CZ (10539)
Zalles J. I. & Bildstein K. L. (eds.) 2000: Raptor Watch: A global directory of raptor
migration sites. BirdLife Conservation Series No. 9. BirdLife International & Hawk
Mountains Sanctuary, Cambridge UK & Kempton PA U. S. 419 s. E (10680)
4
Speciální ornitologická knihovna Holýšov, MK ČR 6335/2007
Holýšovský ornitologický klub, Husova 302, CZ-345 62 Holýšov
http://www.ornitologie-hok.cz
Zima L. & Zavadil R. 1958: Líhnutí a odchov koroptví a bažantů. SZN, Praha. 129 s. CZ
(10540)
Zimmer U. E. 1985: Früchte der Bäume und Sträucher. BLV, München, Wien, Zürich. 63 s. D
(10541)
Zink G. 1973: Der Zug europäischer Singvögel. Ein Atlas der Wiederfunde beringter Vögel,
1. Lieferung. Vogelwarte Radolfzell. 15 s. D (10542)
Zink G. 1975: Der Zug europäischer Singvögel. Ein Atlas der Wiederfunde beringter Vögel,
2. Lieferung. Vogelwarte Radolfzell. D (10543)
Zink G. & Baierlein F. 1995: Der Zug europäischer Singvögel. Ein Atlas der Wiederfunde
beringter Vögel, Band III. 5. Lieferung. AULA-Verlag, Wiesbaden. 182 s. D (10544)
Zlatník A. (ed.) 1973: Základy ekologie. SZN, Praha. 281 s. CZ (10545)
Zuna-Kratky T., Kalivodová E., Kürthy A., Horal D. & Horák P. 2000: Die Vögel der MarchThaya-Auen im österreichisch-slowakisch-tschechischen Grenzraum. Distelverein,
Deutsch-Wagram. 285 s. D (10546)
Zwach I. 1990: Naši obojživelníci a plazi ve fotografii. SZN, Praha. 141 s. CZ (10547)
4

Podobné dokumenty