Hydraulické filtry řady FG

Komentáře

Transkript

Hydraulické filtry řady FG
Hydraulické filtry řady FG
Určení
Tento katalogový list platí pro celou řadu hydraulických filtrů řady FG 10, tj. pro filtr FG10 M 10 v základním
provedení bez signalizátoru znečištění a jeho varianty FG 10 M 10 V s mechanickým signalizátorem
a FG 10 M 10 E se signalizátorem elektrickým. Součástí filtru je zamontovaný filtrační prvek FE 10 M 10.
Součástí katalogu je také filtrační prvek FG 33-10A, který je určený pro filtry FG 11/AZL.
Popis
Filtr se skládá z nádoby, hlavy, pojistného ventilu a filtračního prvku. U filtrů se signalizátorem znečištění
je montován mechanický nebo elektrický signalizátor Mahle.
Nádoba i hlava jsou vyrobeny z lehké pevnostní slitiny. Pojistný ventil chrání filtrační prvek před překročením
povoleného tlakového spádu. Na hlavě je šipkami vyznačen směr průtoku.
Filtrační prvek se skládá ze střední podpěrné děrované trubky, víček a složence filtračního materiálu.
Složenec obsahuje vlastní jemný filtrační materiál se skleněnými mikrovlákny, dvě opěrné vrstvy hrubšího
filtračního materiálu a podpěrné vrstvy z kovové tkaniny.
Funkce
Kapalina vstupuje do filtru vstupním hrdlem, protéká filtračním prvkem ve směru z vnějšku dovnitř
a dále středovým otvorem v hlavě do výstupního hrdla. Filtrační prvek v průběhu provozu filtru zachycuje
nečistoty v kapalině, tzn. zanáší se, což vede ke zvyšování tlakového spádu na filtru. Jestliže tlakový spád
překročí hodnotu nastavení signalizátoru znečištění (u filtrů se signalizátorem), signalizátor signalizuje buď
mechanickým ukazatelem nebo elektrickým signálem nutnost výměny filtračního prvku. Pokud tlakový
spád na filtru překročí hodnotu nastavení pojistného ventilu, ventil se otevře a většina kapaliny protéká
přímo ze vstupního do výstupního hrdla aniž by byla filtrována.
Hydraulické filtry řady FG
Zástavba
Filtry jsou určeny pro montáž do potrubí. Poloha filtru má být přibližně svislá, hlavou nahoru. Směr průtoku
kapaliny filtrem je určen šipkami na hlavě filtru.
Filtr je možno upevnit na konstrukci stroje nebo zařízení pomocí dvou závitových otvorů v hlavě filtru.
Pod filtrem je třeba ponechat volný prostor umožňující vyšroubování nádoby při výměně filtračního
prvku.
Technické parametry
Pracovní kapaliny:
Hydraulické minerální oleje viskozitních tříd ISO VG 32, 46, 68
- HM, ISO-L-HM (specifikace ISO 6743), HLP (specifikace DIN 51524-2)
- HV, ISO-L-HV (specifikace ISO 6743), HVLP (specifikace DIN 51524-3)
Viskozita kapaliny - doporučený rozsah
- minimální - maximální (při studeném startu)
Hmotnost suchého výrobku
Filtrační prvek: typ (25 až 65).10-6 m2s-1
8.10-6 m2s-1
400.10-6 m2s-1
1,3 kg
FE 10 M 10
Technické parametry filtračního prvku:
Tlakový spád na filtračním prvku
- maximální pracovní
- maximální
- destrukční Filtrační schopnost
Signalizátor znečištění
V – mechanický
E – elektrický elektrické hodnoty: max. napětí max. proud spínaný výkon
krytí
funkce
0,6 MPa
1 MPa
2 MPa
10 μm při β10 > 200
MAHLE typ PIS 3098
MAHLE typ PIS 3097
230 V ~/=
2,5 A
60 VA/ 40W
IP 65
spínač nebo vypínač
Hydraulické filtry řady FG
Značení
Každý výrobek je označen štítkem, na kterém je uvedeno:
o
označení výrobce
Glentor s.r.o.
o
typ výrobku
FG 10 M 10
o
jmenovitá světlost
Dn 10
o
jmenovitý tlak
pn 12 MPa
o
výrobní číslo, které se skládá z posledního dvojčíslí příslušného letopočtu, pořadového dvojčíslí měsíce a trojčíslí označující pořadové číslo výrobku v uvedeném roce.
Způsob značení pro objednávání :
FG 10 M 10 x
bez označení – bez signalizátoru
V - mechanický signalizátor
E - elektrický signalizátor
jmenovitá filtrační schopnost μm
filtrační materiál – anorganická mikrovlákna
jmenovitá světlost
základní označení filtru
Provozní podmínky
Filtr v provozu nevyžaduje žádnou údržbu. Obsluha spočívá pouze ve výměně filtračního prvku po dosažení
hodnoty maximálního pracovního tlakového spádu, buď na základě signálu signalizátoru znečištění nebo
v provozovatelem stanovených intervalech (u filtru bez signalizátoru).
Hydraulické filtry řady FG
173
Ø86
113,5
-6H
M8
2x
O.K.24
Ø68
82
1/2
40
18
2xM18x1,5
do
16
hl.
FILTR FG10M10
224
173
18
O.K.24
Ø68
1/2
82
113,5
40
22
75
8-6
2xM
l.16
oh
Hd
2xM18x1,5
FILTR FG10M10 E
s elektrickou signalizací
224
173
Ø86
113,5
O.K.24
Ø68
82
40
1/2
18
-6
M8
2x
H
do
22
.16
hl
FILTR FG10M10 V
s vizuální signalizací
2xM18x1,5
Hydraulické filtry řady FG
Filtrační prvek FE 10 M 10
116,5
+0.8
-1.4
Technické údaje:
Filtrační plocha
520 cm2
Filtrační schopnost
10 μm ; β10 > 200
Filtrační materiál
z anorganických mikrovláken, oboustranně podložený
Tlakový spád
- maximální pracovní
0,6 MPa
- maximální 1 MPa
- destrukční 2 MPa
Průtok - jmenovitý
25 dm3 min-1
- maximální
40 dm3 min-1
Pracovní teplota
- 20 °C až + 80 °C
Určení
nahrazuje filtrační prvky FG 33 -10
Ø50
0
-0,2
Ø37
+0,1
-0
Hydraulické filtry řady FG
Filtrační prvek FG 33-10 A
Technické údaje:
Filtrační plocha
520 cm2
Filtrační schopnost
10 μm ; β10 > 200
Filtrační materiál
z anorganických mikrovláken, oboustranně podložený
Tlakový spád:
- maximální pracovní
0,6 MPa
- maximální
1 MPa
- minimální destrukční
2 MPa
Průtok: - jmenovitý
25 dm3 min-1
- maximální
40 dm3 min-1
Pracovní teplota
-20 °C až + 80 °C
Určení:
- určeno pro filtr FG 11/AZL
- nahrazuje filtrační prvek FG 33-10
+0
-0,2
Ø37
+0,1
-0
126
+0.8
-1.4
Ø50
GLENTOR s.r.o.
Dolnoměcholupská 1388/23
102 00 Praha 10 – Hostivař
Tel.: +420 271 090 111
Fax: +420 272 700 131
Email: gle[email protected]
www.glentor.cz

Podobné dokumenty

vrtačky pro vrtání na jádro pneumatické hydraulické

vrtačky pro vrtání na jádro pneumatické hydraulické VRTAČKY PRO VRTÁNÍ NA JÁDRO VRTAČKY PRO VRTÁNÍ NA JÁDRO (PNEUMATICKÉ) objednací číslo

Více

PÁSOVÉ PILY

PÁSOVÉ PILY průtok 1,0 m³ / min 2,5 m³ / min

Více

technická dokumentace

technická dokumentace HM, ISO-L-HM (specifikace ISO 6743), HLP (specifikace DIN 51524-2)

Více

Axiální pístové hydrogenerátory HG

Axiální pístové hydrogenerátory HG - HV, ISO-L-HV (specifikace ISO 6743), HVLP (specifikace DIN 51524-3) Z nehořlavých a těžkozápalných kapalin mohou prvky standardního provedení pracovat s kapalinami skupiny HFA při částečném omeze...

Více

Vıeobecné požadavky na technickou péči o UPS Schrack

Vıeobecné požadavky na technickou péči o UPS Schrack neměla převýšit 25°C a poklesnout pod +5°C. Teplota baterií by nikdy neměla převýšit hodnotu +30°C a neměla klesnout pod 5°C. Optimální je, když teplota akumulátorů nepřevýší 25°C, což je teplota, ...

Více

Prefabrikované komponenty

Prefabrikované komponenty nastat na dělící linii ještě před otevřením západky. Celkový požadovaný zdvih vychází z dráhy potřebné pro aplikaci, viz výše, s přidanými 3 mm navíc. Tyto 3 mm přidané navíc zajistí, aby proběhl c...

Více

Počítačová mechanika tekutin - České vysoké učení technické v Praze

Počítačová mechanika tekutin - České vysoké učení technické v Praze pouze s prvním řádem přesnosti (vzhledem k tloušťce překážky). Tak bude možno provést výpočet na jednoduché kartézské síti a tvar překážky budeme modelovat pouze zvolenou okrajovou podmínkou. Progr...

Více

Druhá dvoudenní výprava na soukromém revíru

Druhá dvoudenní výprava na soukromém revíru jeli na svazovku,tak nám pěkně svítilo slunce.Když jsme dojeli na místo,tak jsme začali vybalovat věci.S Erikem jsme si hned rozdělili práci,já sem krmil ,a Erik se pustil do rozbalování stanu.Po z...

Více