handout

Komentáře

Transkript

handout
(1) Základní složky
a.
FIDŽIJŠTINA
(austronéský, VSO/VOS)
e
rai-ca a gone a qase
3SG vidět-TR ART dítě ART stařec
„dítě vidělo starce“/„stařec viděl dítě“
b.
LEZGINŠTINA
(dagestánský, SOV)
Alfija-di maqnɲala kx̂e-na
A-ERG
článek
psát-AOR
„Alfija napsal článek“
(2) Modální adverbiále: VO ⇔ V_AdvM & OV ⇔ AdvM_V
a.
FIDŽIJŠTINA
(austronéský, VO)
bau
’ada va’a-totolo noo
poněkud běžet ADV-rychlý ASP
„zkus běžet rychleji“
b.
LEZGINŠTINA
(dagestánský, OV)
Mirzebeg-a k’ewi-z haraj-na
M.-ERG
silný-ADV křičet-AOR
„Mirzebeg hlasitě zakričel“
(3) Adpozicionální fráze: VO ⇔ V_[Adp_NP] & OV ⇔ [NP_Adp]_V
a.
FIDŽIJŠTINA
(austronéský, VO)
au na talai Elia i ’Orovou
já FUT poslat E.
do O.
„pošlu Eliu do Orovou“
b.
LEZGINŠTINA
(dagestánský, OV)
duxtur-in
patariw fe-na
doktor-GEN.PL k
jít-AOR
„šel/šla k doktorům“
(4) Neargumentové neadpozicionální adverbiále: VO ⇔ V_X & OV ⇔ X_V
(pama-nyungský, OV)
ʔwa-ra bwaʔa ba-gu
t̪a-na
pes-ERG maso zub.PL-INS kousat-PRET
„pes kousal maso zuby“
ANGUTHIMRI
Typologie (Elšík, LS04/05)
4. Slovosledná typologie: příklady
1 of 3
(5) Pomocné sloveso: VO ⇔ Aux_V & OV ⇔ V_Aux
a.
TURKANA
(nilo-saharský, VO)
kì-pon-ì atɔ-mat-à
1PL-jít-ASP 1PL-pít-PL
„budeme pít“
b.
LEZGINŠTINA
(dagestánský, OV)
za-way
a bejaburčiwal ex-iz
že-zwa-č-ir
1SG-ADESS ta hanba
snést-INF moci-IMPF-NEG-PRET
„nemohl jsem snést tu hanbu“
(6) Komparativní konstrukce: VO ⇔ A_M/St & OV ⇔ M/St_A
a.
e
3SG
(austronéský, VO)
vina’a ca’e o
Waitabu mai
dobrý víc ART W.
od
SUBJEKT
KVALITA
FIDŽIJŠTINA
Suva
S.
MARKER STANDARD
„Waitabu je lepší než Suva“
b.
(dagestánský, OV)
sad
müküda-laj
žizwi ask’an-zawa
jeden
jiný-SUPEREL
trochu nízký-IMPF
SUBJEKT STANDARD-MARKER
KVALITA
„jeden je o trochu menší než ten druhý“
LEZGINŠTINA
(7) Člen: VO ⇔ Art_N & OV ⇔ N_Art
a.
FIDŽIJŠTINA
(austronéský, VO)
’eirau ’auta a
pua’a
EXC.DU koupit ART prase
„koupili jsme [my dva bez tebe] to prase“
b.
KOBON
(„vysočina východní Nové Guiney“, OV)
ñi
ap wañib i
ud ar-nɨm Dusin laŋ
chlapec ART taška tento vzít jít-OBLIG D.
nahoru
„nějaký chlapec by měl vzít tuhle tašku nahoru do Dusinu“
Typologie (Elšík, LS04/05)
4. Slovosledná typologie: příklady
2 of 3
(8) Subordinátor: VO ⇔ Sub_Cl & OV ⇔ Cl_Sub
a.
FIDŽIJŠTINA
(austronéský, VO)
ni-u
sa
daga.daga va’a-levu
když-já ASP unavený ADV-velký
„když jsem moc unavený“
b.
LEZGINŠTINA
(dagestánský, OV)
ruš-az
reğü
x̂ana k’an tuš-ir-wilaj
dívka-DAT stydlivý být chtít být.NEG-PTC-protože
„protože nechtěl, aby se dívka styděla“
(9) „Genitiv“: V1 ⇔ NG & OV ⇔ GN
a.
FIDŽIJŠTINA
(austronéský, VO = VSO/VSO)
a
liga-i
Jone
ART ruka-POS J.
„Jonova ruka“
b.
ANGLIČTINA
c.
LEZGINŠTINA
(indo-evropský, VO = SVO)
John’s hand ~ the hand of John
(dagestánský, OV)
Farid-an waz
F.-GEN sestra
„Faridova sestra“
(10) Relativní věta: VO ⇒ N_Rel (Rel_N ⇒ OV)
a.
FIDŽIJŠTINA
(austronéský, VO)
a
pua’a ’eirau ’auta
ART prase EXC.DU koupit
„to prase, které jsme [my dva bez tebe] koupili“
b.
LEZGINŠTINA
c.
SIROI
(dagestánský, OV)
gada
k’wal-iz
raq̃ur-aj
kluk
dům-DAT
poslat-PTC
„holka, která poslala kluka domů“
ruš
holka
(madangský, OV)
am rug-ange ŋayong-ina
ta
oko bláto-SPEC ničit-3SG.PRET REL
„oko, které zranilo bláto“
Typologie (Elšík, LS04/05)
4. Slovosledná typologie: příklady
3 of 3

Podobné dokumenty

Rozvaha - DSO 2012

Rozvaha - DSO 2012 Lť*€ťnlJs*'loť&6:'$vg,rg& *&eíprnu v*#*vr:dy ex'{i*n*frř${* lsřf!#ť$s

Více

Kečuánské sufixy

Kečuánské sufixy s tranzicemi): rikuqku vídávali, rikuq ka(rqa)ni vídával jsem, rikuwaq kanki vídával jsi mě, rikusuq kanki vídával tě (v Cusku možná rikuq kasunki).

Více

handout

handout egy ház-at vidět-1 SG.I jeden dům-ACC „vidím (jeden/nějaký) dům“ lát-o m a ház-at vidět-1 SG.II DEF dům-ACC „vidím (ten) dům“

Více

handout

handout 3SG.F-REFL-3.SG.F.A-mýt-ASP „umyla se“ a-sark’a-ç’ә s-xә z-be-yt’ DEF-zrcadlo-LOC 1.POS-hlava 1.A-vidět-ASP „viděl jsem se v zrcadle“ ABCHAZŠTINA

Více

Česká předložka s/se a její anglické ekvivalenty

Česká předložka s/se a její anglické ekvivalenty 3) špatná lemmatizace - tento problém se zatím týká pouze předložky s, protože v některých případech bývá zaměňována se zvratným zájmenem se např. Ruby věrně čekala u dveří a klepala se zimou. - Ru...

Více

Zde - Michal Činčiala

Zde - Michal Činčiala www.triatle t.cz m ode ruje obsah disk uzních příspě vk ů a vyhrazuje si právo m azat příspě vk y obsahující vulgární a sprostá slova,příspě vk y ve k te rých se disk utující navzáje m napadají,ve ...

Více

handout

handout 7. Papuánské jazyky 1. Lingvistická demografie

Více

handout

handout A. Perceptivní motivace  a) interpretace fonetického vstupu v reálném čase  b) perceptivní výraznost saliency: začátek > konec > střed slova  c) relevance pro porozumění textu: kmen > afix  ⇒ p...

Více