Než vyrazíte stříkat vinohrad, museli jsme provést sérii

Komentáře

Transkript

Než vyrazíte stříkat vinohrad, museli jsme provést sérii
Rosiče a postřikovače
8
Než vyrazíte stříkat vinohrad, museli
jsme provést sérii dlouhodobých testů.
Okolo 150.000 hodin za rok jsou v
provozu při dlouhodobých zkouškách
všechny typy strojů STIHL. Tyto zkoušky
se provádí na základě požadavků
na výkon vycházejících z praxe.
Koneckonců chceme zajistit, aby Vám
výrobky STIHL spolehlivě fungovaly.
130
8
» Přehled
Postřikovače, příslušenství » Přehled
Rosiče, příslušenství
133
135
131
Rosiče a postřikovače
1 Nádoba na velké
množství postřiku
Rychlé a čisté 2
plnění
Komfortní ovládání 4
8
3 Přesné dávkování
Technika
1 Velká nádoba na postřik
Motorové rosiče disponují nádobou na velké množství
postřiku, což umožňuje dlouhodobou soustředěnou práci
bez nutnosti doplňování postřikové látky.
Komfort
2 Nádobka s velkým plnicím otvorem
Plnicím otvorem probíhá plnění rychle a čistě. Nádobka je
uvnitř dobře přístupná a dá se snadno čistit.
3 Dávkovací systém s komfortní dávkovací páčkou
Velká dávkovací páčka na SR 450 k práškování nebo
aplikaci granulátu je umístěna přímo pod ovládací rukojetí.
Rukojetí můžete průtok prášku nejen zapínat a vypínat, ale
také nastavit přesné množství v jemných mezistupních.
4 Multifunkční rukojeť ovládaná jednou rukou
Na ovládací rukojeti jsou umístěny ovládací prvky pro
ovládání motoru a ventil pro přívod postřikového prostředku.
Mimo ovládání motoru můžete přívod postřikového prostředku rychle a pohodlně zapínat a vypínat jednou rukou.
hceme vás upozornit, že ne všechny výrobky mají zde
C
uvedené vlastnosti. Na této stránce jsou popsány pouze ty
nejdůležitější. Další vysvětlivky a pokyny naleznete od strany
190 a na internetových stránkách www.stihl.cz.
132
SR 200-D
27,2 cm3, 10 l, 7,9 kg a. Lehký rosič s extrémně vysokým
komfortem při nošení díky kompaktnímu konstrukčnímu
provedení a těžišti v blízkosti těla. Ideální pro plodiny do výšky
2,5 m. S jednoduchou startovací logikou, multifunkční rukojeť
a ochranný límec s ochranou proti polití. Sériově s kuželovou,
jednostrannou a dvojitou vychylovací mřížkou.
SR 430
63,3 cm3, 14 l, 12,2 kg a. Vysoce výkonný rosič s velkou plochou rozstřiku. S jednoduchou startovací logikou, komfortními
ramenními pásy a multifunkční rukojetí. Sériově s kuželovou,
jednostrannou a dvojitou vychylovací mřížkou.
8
Rosiče a příslušenství
Pro ovocnáře, zahradníky a vinaře
Ergonomické prvky pro pohodlnou,
nevysilující práci obsluhy.
Ideální pro práci i v obtížném terénu
a prostorově náročných podmínkách
Vhodná paliva a maziva naleznete od strany 154.
D = Katalyzátor
a Hmotnost s prázdnou palivovou nádržkou, kompletní
www.stihl.cz
133
Rosiče a postřikovače
Bederní pás
Tlakové čerpadlo
Sada dávkovačů
Pro SR 430 a SR 450.
Rozděluje zatížení mezi
ramena a boky a zajišťuje
tak optimalizovaný komfort
při nošení. Pro SR 200-D,
SR 420, SR 430 a SR 450.
Ideální k aplikaci menšího
množství kapaliny.
Obj. č. 4203 710 9102
Dávkovač ULV pro dávkování
velice malého množství
kapaliny.
Prodlužovací trubka
Pro prodloužení postřikovací
trubky o 33 cm. Doporučuje
se použití s tlakovým čerpadlem, pro SR 430 a SR 450.
Zvyšuje množství při postřiku směrem nahoru. Ideální
pro účinný postřik středně
vysokých až vysokých stromů. Dále ještě promíchává
kapalinu v nádrži.
Obj. č. 4244 007 1002
Pro SR 430, SR 450
Obj. č. 4244 007 1004
Pro dávkování velice
malého množství kapaliny.
Pro SR 200-D.
Sada trysek ULV
(bez zobrazení)
Pro SR 200-D (bez zobrazení)
Obj. č. 4241 007 1006
Obj. č. 4244 770 0300
Obj. č. 4241 007 1009
Moto
r STI
HL (2
-MIX
/4-M
IX ®
)
Stab
ilní s
ystém
filtra
ce vz
duch
u
Kata
lyzát
or (D
)
Max.
průch
od vz
duch
u (m 3
/h) d
Max.
rozsa
h roz
v hor
st
izont
álním řiku
směr
u (m
)
Antiv
ibrač
ní sy
stém
STIH
L
Mult
ifunk
ční ru
kojeť
ovlád
aná je
dnou
STIH
rukou
L Ela
stoSt
art
Hlad
ina a
kustic
kého
tlaku b
(dB(A
Hlad
))
ina a
kustic
kého
výko b
nu
(dB(A
Hodn
))
ota v
ibrac c
í (
m/s 2
)
Obsa
h nád
oby (
l)
Zdvih
ový o
bjem
(cm 3
)
Hmo
tnost
(kg) a
8
Rosiče e
SR 200-D
27,2
7,9
94
104
1,5
10
780
9,0
SR 430
63,3
12,2
97
109
1,9
14
1.300
14,5
Sériově
134
D =Katalyzátor
a Hmotnost s prázdnou palivovou nádržkou, kompletní
d Bez foukacího zařízení
b K-faktor podle směrnice RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
c K-faktor podle směrnice RL 2006/42/EG = 2 m/s2
e Při používání rosičů je třeba dodržovat
předpisy platné pro danou zemi
–
–
2-MIX
–
2-MIX
SG 11
SG 51
1,5 l, 0,46 kg f.
Ergonomický, lehce ovladatelný ruční postřikovač pro
aplikaci kapalných prostředků
na ochranu rostlin. Lehké a
účinné čerpadlo pro příjemnou práci. Sériově vybaveno
dutou kónickou tryskou.
12,0 l, 4,5 kg f. Zádový
postřikovač pro příležitostné
a profesionální použití. Maximální komfort při práci díky
možnosti instalace páky čerpadla na obě strany a také
možnosti nastavení šířky a
délky. Robustní konstrukce
pro dlouhou životnost, i při
profesionálním použití.
Obj. č. 4255 019 4910
Obj. č. 4255 019 4950
SG 31
SG 71
8
Postřikovače
a příslušenství
Použití okolo domu, v zahradách, sadech
a malých, maximálně středních osevních
plochách
Pro individuální péči o rostliny a precizní
aplikaci kapalných ochranných prostředků
a hnojiv na rostliny
Vhodný pro použití v zónách,
kde by motorový rosič rušil hlukem
5,0 l, 1,8 kg f. Manuální
postřikovač, obzvláště vhodný
pro soukromé uživatele.
Jednoduchá manipulace
díky velkému plnícímu otvoru
a ergonomickému uzavíracímu ventilu s teleskopickou
trubkou. Dutá kónická tryska
a plochá tryska jsou součástí
dodávky.
Obj. č. 4255 019 4930
18,0 l, 4,8 kg f. Zádový
postřikovač pro profesionální
použití. Maximální komfort
při práci díky možnosti instalace páky čerpadla na obě
strany a také možnosti nastavení šířky a délky. Vysoce
kvalitní popruhy a tvarovaná
zádová plocha pro vysoký
komfort při nesení. Ergonomický vypínací ventil s
manometrem.
Obj. č. 4255 019 4970
f Hmotnost bez obsahu
www.stihl.cz
135
Použ
ití
(bar)
Optim
ální s
tříkac
í tlak
Mate
riál
Úhel
stříká
ní
postř
ikova
č
Vhod
né pr
o
Objed
nací
číslo
Rosiče a postřikovače
Příslušenství pro postřikovače
Prodlužovací trubka
110°
Plast
–
Prodlužovací trubka pro SG 11, vybavena plochou
tryskou. K ošetřování obtížně přístupných rostlin,
jako jsou trnité živé ploty a růže.
SG 31, SG 51, SG 71
(délka 40 cm)
–
Plast
–
Pro přesné ošetření z velké vzdálenosti,
např. stromů a keřů.
4255 500 0900
SG 51, SG 71
(délka 52 – 90 cm)
–
Plast
–
Vytahovací, rozšiřuje pracovní dosah plynule
až o 90 cm.
4255 500 5800
SG 31, SG 51, SG 71
80°
Plast
–
Minimalizuje plochu vystavenou větru a snižuje
tak unášení větrem. Zabraňuje kontaktu postřiku
se sousedními rostlinami.
4255 500 7400
SG 31, SG 51, SG 71
Barva žlutá
4255 500 7401
SG 31, SG 51, SG 71
Barva červená
4255 500 7402
SG 31, SG 51, SG 71
Barva modrá
4255 007 1000
SG 11, SG 31, SG 51,
SG 71
–
Plast
–
Skládá se ze dvou plochých trysek pro ošetřování
plochy a dvou trysek s dutým kuželovým paprskem ke
stříkání jednotlivých rostlin.a (Pro montáž na SG 51
a SG 71 je potřebný držák trysek.)
4255 500 2800
SG 51, SG 71
–
Plast
–
Potřebné, aby se daly namontovat na nářadí ploché
trysky.
4255 500 0301
SG 11
(délka 20 cm)
4255 500 0300
Prodlužovací trubka
Teleskopické trubky
Stříkací clona
Tlakové ventily
8
1,0
–
Plast
1,5
2,0
Sada trysek
Držák trysek
NOVINKA
a Další informace naleznete v glosáři na straně 196
136
Udržují požadovaný tlak (v závislosti na provedení)
konstantní s odchylkou ± 10 %. Díky konstantnímu
tlaku snižuje kolísání aplikované dávky a umožňuje
optimální výsledek práce.

Podobné dokumenty

NoviNkA

NoviNkA a ventil pro přívod postřikové kapaliny. Mimo ovládání motoru můžete beze ztrát, rychle a pohodlně jednou rukou zapínat a vypínat přívod postřikové kapaliny.

Více

Prodloužené zahradní nůžky

Prodloužené zahradní nůžky kolem vlastního domu, stejně jako pro práci ve veřejných prostorách.

Více

Rozbrušovací kotouče

Rozbrušovací kotouče nádrže a je možné tankovat palivo ve stojící poloze. Navíc chrání nádrž před vniknutím prachu.

Více

Elektrické vyžínače

Elektrické vyžínače Zdvihový objem: 63,3 cm3 Horizontální dosah: 14,5 m Hmotnost: 12,2 kg

Více

Křovinořezy STIHL *, 7735 kB

Křovinořezy STIHL *, 7735 kB zámku Trauttmansdorf, musí se vegetace často sestřihávat. U zahrady, která leží ve velkém stoupání, to klade nároky na výkonné lehké nářadí i na jeho obsluhu. Danilo a Michael se dnes pustí do ploc...

Více