MFP Print Server Quick Installation Guide

Komentáře

Transkript

MFP Print Server Quick Installation Guide
AR-7286WnA / AR-7286WnB
Průvodce rychlou instalací
6-2013 / v1.0
COPYRIGHT
Autorská práva patří Edimax Technology Co, LTD. Všechna práva vyhrazena.
Žádná část této publikace nemůže být reprodukována, přenášena,
Přepisována, přechovávána v systému vyhledávání informací ani přeložena do
jiného jazyka, včetně programovacího jazyka, v jakékoliv podobě nebo při
použití jakýchkoliv elektronických, mechanických, magnetických, optických,
chemických, manuálních nebo jiných prostředků, bez předcházejícího
souhlasu společnosti Edimax.
Tato společnost nezaručuje obsah tohoto výrobku a zvláště neposkytuje
žádnou záruku, včetně použitelnosti k jiným cílům než-li určeným. Program,
kterého se týká tento manuál, je prodáván nebo je na něj poskytována
licence v takovém stavu, v jakém se nachází. Pokud se po jeho zakoupení
vyskytnou vady, nabyvatel (ale ne výrobce, distributor nebo dealer) pokrývá
veškeré náklady, spojené s nezbytnými opravami, rovněž i veškeré vedlejší
nebo dodatečné škody, způsobené vadným programem. Kromě toho
společnost si vyhrazuje právo na pravidelné změny obsahu tohoto
dokumentu bez povinnosti informovat kohokoliv o nastalých změnách.
Produkt i obrazovky vlastního nastaveníproduktu, který jste koupili se mohou
mírně lišit od těch zobrazených v této uživatelské příručce. Detailníinformace
o tomto produktu získáte v Podrobné uživatelské příručce na CD-ROM.
Software a specifikace se můžou změnit bez předchozího upozornění.
Navštivte naše webové stránky www.edimax.com pro aktuální stav. Všechny
značky a názvy výrobků, které se vyskytují v tomto manuálu,jsou obchodními
známkami a/nebo registrovanými obchodními známkami jejich majitelů.
1
Vícejazyčný QIG na CD
Čeština: Českého průvodce rychlou instalací naleznete na přiloženém CD s
ovladači
Deutsch: Finden Sie bitte das deutsche S.A.L. beiliegend in der Treiber CD
Españ ol: Incluido en el CD el G.R.I. en Español.
Franç ais: Veuillez trouver l’français G.I.R ci-joint dans le CD
Italiano: Incluso nel CD il Q.I.G. in Italiano.
Magyar: A magyar telepítési útmutató megtalálható a mellékelt CD-n
Nederlands: De nederlandse Q.I.G. treft u aan op de bijgesloten CD
Polski: Skrócona instrukcja instalacji w języku polskim znajduje się na
załączonej płycie CD
Portuguê s: Incluído no CD o G.I.R. em Portugues
Русский: Найдите Q.I.G. на pусскoм языке на приложеном CD
Tü rkç e: Ü rün ile beraber gelen CD içinde Türkçe Hızlı Kurulum Kılavuzu'nu
bulabilirsiniz
Українська: Для швидкого налаштування Вашого пристрою, будь ласка,
ознайомтесь з інструкцією на CD
2
Představení produktu
Obsah balení
Než začnete používat tento router zkontrolujte, prosím, zdali něco v balení
nechybí. Pokud něco chybí,obraťte se na svého prodejce a nárokujte chybějící
položky:






1x ADSL2+ router (AR-7286WnA nebo AR-7286WnB)
1x 12V napájecíadaptér
1x RJ-45 ethernetový kabel (100 cm)
2x RJ-11 telefonníkabel (180 cm)
1x Průvodce rychlou instalací
1x CD-ROM (Obsahuje průvodce nastavením, uživatelskou příručku ve
více jazycích a podrobný uživatelský manuál)
 1x Rozdělovač/splitter
 2x 5dBi anténa
Minimální požadavky
 Počítač se síťovou kartou.
 Windows 98 SE, Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows
7, Windows 8.
 Internet Explorer 5.0 či vyšší, Netscape 4.0 či vyšší, Firefox 1.5 či vyšší.
LED Status
Přední panel:
3
LED
Barva
Status
Power
Zelená
Svítí
ADSL2+ router je zapnutý.
Nesvítí
ADSL2+ router je vypnutý.
ADSL
Červená
Svítí
Chyba úvodního testu nebo aktualizace firmware.
Zelená
Svítí
Úspěšné připojení k ADSL širokopásmovému
připojení.
Bliká
pomalu
Internet
Popis
Zelená
Bliká rychle
ADSL nastavováníspojenípokračuje.
Svítí
Připojení k Internetu v režimu router.
Bliká
Síť posílá data v režimu router.
Nesvítí
Červená
ADSL širokopásmového připojení nefunguje (viz
Poznámka I. níže)
Svítí
Zařízení je v režimu bridge.
Bez připojení k internetu v režimu routeru. (viz
Poznámka II. níže)
LAN1~4
Zelená
Svítí
LAN kabel je připojen k routeru.
Bliká
Síť posílá data přes LAN port.
Nesvítí
Zelená
WPS
Zelená
Svítí
Úspěšné bezdrátové připojení.
Bliká
Bezdrátová síť posílá data.
Nesvítí
Nepodařilo se bezdrátové připojení.
Nesvítí
WPS je vypnutý.
Bliká
Poznámka I.
LAN kabel nenípřipojen k routeru.
WPS je aktivován a připraven k připojení.
Pokud je ADSL LED neaktivní ověřte stav vašeho
internetového připojení. Viz sekce A. HW instalace ADSL
routeru pro podrobnější info jak správně připojit router.
Pokud je připojení v pořádku kontaktujte svého
poskytovatele internetu pro zjištění stavu nastavení
služby internetového připojení.
4
II.
Pokud je Internet LED červená, prosím ověřte nejprve stav
ADSL LED. Když je ADSL LED neaktivní podívejte se na
Poznámku 1. Když ADSL LED svítí zeleně, ověřte prosím
nastavení internetového připojení. Možná bude třeba
ověřit se svým poskytovatelem internetu, že je vše
nastavené správně.
Zadnípanel:
Poloha
Popis
Power On/Off
Povolit / zakázat router.
Power
Wireless
On/Off
WPS
LAN 1–4
Reset
Zásuvka pro připojení napájecího adaptéru.
Povolit / zakázat bezdrátovou síť.
Povolit WPS (Wi-Fi Protected Setup)
Porty Ethernet 1–4 (RJ-45).
Stlačte resetovací tlačítko zapnutého routeru po dobu menší než 5
sekund a router se restartuje.
5
Poloha
Popis
Stlačte resetovací tlačítko zapnutého routeru po dobu déle než 10
sekund a router se vrátído svého výrobního nastavení.
Line
Port pro telefonnílinku (RJ-11).
Začátek
A. Instalace ADSL routeru
1. Připojte ADSL linku.
Zapojte linkový port (RJ11) routeru zařízení k modemovému rozhraní
rozbočovače/splitteru pomocí telefonního kabelu. Připojte telefon k
telefonnímu rozhraní rozbočovače pomocí telefonního kabelu. Připojte
linkové rozhraní rozbočovače do vaší příchozí telefonní linky/zásuvky.
Rozbočovač /splitter má tři rozhraní:
 Linkové: Připojení do telefonní zásuvky na zdi (RJ-11 konektor).
 Modemové: Připojení do ADSL zdířky modem-routeru.
 Telefonní: Připojení telefonního přístroje.
2. Připojte router do vaší LAN sítě.
Připojte router do vašeho PC nebo přepínače připojením ethernetového
kabelu
3. Připojte napájecíadaptér do routeru.
Připojte napájecí adaptér do napájecího konektoru routeru a zapněte
napájení. Následujícídiagram ukazuje, jak se správně připojit k routeru, PC,
rozdělovač a telefon.
6
4. Zkontrolujte stav ADSL LED.
Prosím zkontrolujte ADSL LED na předním panelu. Toto světlo indikuje stav
vašeho ADSL širokopásmového připojení na vaší telefonní lince. Pokud světlo
svítí bez přerušení, můžete pokračovat v nastavení. Když světlo bliká, nebylo
nalezeno širokopásmové připojení na lince. Prosím, volejte vašeho
poskytovatele Internetového připojení (ISP) a informujte jej o blikajícím ADSL
světle.
5. Nastavenífirewallu.
Prosím vypněte všechny osobní firewally v počítači předtím než budete
pokračovat v připojení, protože můžou blokovat komunikaci mezi PC a
routerem.
Poznámka : Musíte používat napájecí adaptér dodávaný s routerem,
NEPOUŽÍVEJTE žádný jiný napájecí adaptér.
6. Konfigurace PC LAN IP.
Nakonfigurujte nastaveníPC LAN jako automatické získáníIP adres z routeru,
toto lze pomocí následujících kroků:
7
1.
Klikněte na “Start” v panelu úloh potom vyberte “Control Panel”
(Ovládacípanely).
2.
Klikněte na “Switch to Classic View” (Přepnutí do klasického zobrazení)
v levém horním rohu pro zobrazenívíce ikon nastavení.
3.
Najděte ikonu “Network Connection” (Síťové připojení) a potom na ni
dvakrát klikněte pro otevření nastavení síťového připojení.
8
4.
Uvidíte ikonu „Local Area Connection“ (Připojení lokální sítě), klikněte
pravým tlačítkem myši pro otevření pod menu a vyberte
„Properties“ (Vlastnosti).
5.
Vyberte “Internet Protocol (TCP/IP)” (Internetový protokol TCP/IP)
potom klikněte na “Properties” (Vlastnosti).
9
6.
Ujistěte se, že zvýrazněné parametry jsou označeny “Obtain an IP
address automatically” (Automatické získávání IP Adres) a “Obtain DNS
server address automatically” (Automatické získaní adres DNS serverů)
potom klikněte na “OK”pro zavření.
10
B. Internetové připojení
Modem-Router můžete nakonfigurovat spuštěním instalačního průvodce z
CD-ROM dodaném v balení. Průvodce vám umožní konfigurovat připojení k
Internetu, aktualizovat firmware a změnit heslo routeru. Při spuštění
průvodce nastavením uvidíte následující obrazovku. Prosím vyberte jazyk a
postupujte podle pokynů na obrazovce, dokud není nastavení dokončeno.
Pokud ztratíte CD-ROM, můžete konfigurovat tento ADSL modem router
pomocí následujícího postupu. Postup vám ukáže, jak se přihlásit k vašemu
modem routeru s použitím běžného prohlížeče Internet Explorer a tak
nastavit Internetové připojení a konfigurovat ostatní funkce:
1. Zadejte přednastavenou IP adresu routeru “192.168.2.1” do webového
prohlížeče vašeho počítače a potvrďte (klikněte na enter pro přihlášení).
11
2. Zobrazí se vám následující přihlašovací okno. Zadejte “User Name”
(Uživatelské jméno) a “Password” (Heslo) a klikněte na “OK” pro přihlášení.
Přednastavené uživatelské jméno je “admin” a heslo je “1234”.
3. Zobrazíse hlavníokno.
12
4. Klikněte na “Quick Setup” (Rychlé nastavení) pro nastavení Internetového
připojení, potom klikněte na “Run Wizard” (Spustit průvodce) pro start
konfigurace. Pro více informací o typech Internetového připojení se podívejte
prosím do podrobného uživatelského manuálu.
5. Prosím následujte tyto čtyři kroky v Průvodci nastavením.
Poznámka: Pro více informací o typech Internetového připojení a
konfiguraci dalších možných nastavení routeru se podívejte prosím do
Podrobného uživatelského manuálu na CD-ROM.
13
EU Declaration of Conformity
English:
This equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant
provisions of Directive 1999/5/EC, 2009/125/EC.
French:
Cet équipement est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la
directive 1999/5/CE, 2009/125/CE
Czechian: Toto zařízení je v souladu se základními požadavky a ostatními příslušnými ustanoveními
směrnic 1999/5/ES, 2009/125/ES.
Polish:
Urządzenie jest zgodne z ogólnymi wymaganiami oraz szczególnymi warunkami
określonymi Dyrektywą UE 1999/5/EC, 2009/125/EC
Romanian: Acest echipament este în conformitate cu cerinţele esenţiale şi alte prevederi relevante
ale Directivei 1999/5/CE, 2009/125/CE.
Russian:
Это оборудование соответствует основным требованиям и положениям Директивы
1999/5/EC, 2009/125/EC.
Magyar:
Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és más vonatkozó irányelveknek
(1999/5/EK, 2009/125/EC)
Türkçe:
Bu cihaz 1999/5/EC, 2009/125/EC direktifleri zorunlu istekler ve diğer hükümlerle ile
uyumludur.
Ukrainian: Обладнання відповідає вимогам і умовам директиви 1999/5/EC, 2009/125/EC.
Slovakian: Toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smerníc
1999/5/ES, 2009/125/ES.
German:
Dieses Gerät erfüllt die Voraussetzungen gemäß den Richtlinien 1999/5/EC, 2009/125/EC.
Spanish:
El presente equipo cumple los requisitos esenciales de la Directiva 1999/5/EC,
2009/125/EC.
Italian:
Questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili
della Direttiva 1999/5/CE, 2009/125/CE.
Dutch:
Dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere van toepassing zijnde bepalingen
van richtlijn 1999/5/EC, 2009/125/EC.
Portugese: Este equipamento cumpre os requesitos essênciais da Directiva 1999/5/EC, 2009/125/EC
Norwegian: Dette utstyret er i samsvar med de viktigste kravene og andre relevante regler i Direktiv
1999/5/EC, 2009/125/EC.
Swedish:
Denna utrustning är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och övriga relevanta
bestämmelser i direktiv 1999/5/EG, 2009/125/EG.
Danish:
Dette udstyr er i overensstemmelse med de væ sentligste krav og andre relevante
forordninger i direktiv 1999/5/EC, 2009/125/EC.
Finnish:
Tämä laite täyttää direktiivien 1999/5/EY, 2009/125/EY oleelliset vaatimukset ja muut
asiaankuuluvat määräykset.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------WEEE Directive & Product Disposal
At the end of its serviceable life, this product should not be treated as household or general
waste. It should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical
and electronic equipment, or returned to the supplier for disposal.
14
Declaration of Conformity
We, Edimax Technology Co., LTD., declare under our sole responsibility, that the equipment
described below complies with the requirements of the European Council directive
(1995/5/EC, 2006/95/EC,EC/1275/2008).
Equipment :
Model No. :
N300 Wireless ADSL Modem Router
AR-7286WnA & AR-7286WnB
The following European standards for essential requirements have been followed:
Spectrum : ETSI EN 300 328 : V1.7.1(2006-10)
EMC : EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
EN 301 489-17 V2.2.1(2012-09)
EMF : EN 62311:2008
Safety (LVD) : IEC 60950-1 :
2005 (2ndEdition)+A1 :2009
EN 60950-1 :
2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
Eco-design
: EN 50564:2011
Edimax Technology Co., Ltd.
No. 3, Wu Chuan 3rd Road,
Wu-Ku Industrial Park.
New Taipei City, Taiwan
Date of Signature:
June, 2013
Signature:
Printed Name:
Albert Chang
Title:
Director
Edimax Technology Co., Ltd.
15
16

Podobné dokumenty

1. - Edimax

1. - Edimax Franç ais: Veuillez trouver l’français G.I.R ci-joint dans le CD Italiano: Incluso nel CD il Q.I.G. in Italiano. Magyar: A magyar telepítési útmutató megtalálható a mellékelt CD-n Nederlands: De ne...

Více

MRS 451

MRS 451 Při zadá vá níhodnot bliká kurzor na

Více

1. - EDIMAX

1. - EDIMAX Ez a berendezés megfelel az alapvető követelményeknek és más vonatkozó irányelveknek  (1999/5/EK, 2009/125/EC).  Türkçe:  Bu cihaz 1999/5/EC, 2009/125/EC direktifleri zorunlu istekler ve diğer hükü...

Více

TV - EMOS

TV - EMOS OFA_8_98x220_5m-wit_RDN-1281210:OFA 8 TC 28-12-10 10:36 Pagina 22

Více

(manual CZ) - PDA E

(manual CZ) - PDA E Před použitím Pocket PC si prosím přečtěte tuto příručku. Tento produkt není z výroby dodáván nabitý. Když jej chcete poprvé použít, doporučujeme do něj vložit baterii tak, jak je popsáno na přilož...

Více

Připojení Monitoru

Připojení Monitoru napájení Tento monitor může být napájen pouze napájecím zdrojem, který je uveden na výrobním štítku přístroje. Pokud si nejste jisti, jaké napájecí napětí je ve vaší domácí elektrické zásuvce, obr...

Více

1. - Edimax

1. - Edimax Français: Veuillez trouver l’français G.I.R ci‐joint dans le CD.  Italiano: Incluso nel CD il Q.I.G. in Italiano.  Magyar: A magyar telepítési útmutató megtalálható a mellékelt CD‐n.  Nederlands: D...

Více