Čapí stopy 3

Komentáře

Transkript

Čapí stopy 3
Aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz).
Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Čapí stopy
Co nabízíme
Jaké služby u nás můžete využít?
Téma: Kyberšikana
Co je to kyberšikana? Zní to jako
slovo z daleké budoucnosti, ale je to
bohužel žhavá současnost. Jak proti
ní bránit?
Jaké se chystají
legislativní změny
Změn ve všech zákonech je s nástupem
nové vlády dost a dost. Týkají se také
přímo náhradní rodinné péče? Ano!
Stánky pro děti
Pro děti jsou tentokrát
připraveny logické hádanky
pro chytré hlavy.
Vyzkoušejte si šedou kůru
mozkovou.
Třetí číslo nepravidelníku vydávané střediskem
Občanského sdružení Salinger – Stopou čápa. Prosinec 2010
Vážení čtenáři,
je tu začátek roku 2011 a Stopa
čápa oslavila svůj první rok. Byl to rok
plný změn, novinek a shonu.
Spolupracovali jsme s více než třemi
stovkami klientů, zorganizovali pět
víkendových setkání, 14 klubů
pěstounů, připravovali 77 žadatelů o
náhradní rodinnou péči, workshopy a
poskytli nepočítaně informací v
poradenství. I letos se budeme snažit
hledat další způsoby pomoci a podpory
náhradním rodinám. I letos se těšíme na
staré známé i nové klienty. I letos si
dovolujeme doufat ve Vaši přízeň.
Obsah
Naše programy ………. .. 2
Téma: Kyberšikana ….... 3
Novoty z MPSV ………..…7
Garance kvality …..…... 11
Stránky dětem ………... 15
O zřizovateli ………...... 18
Kontaktujte nás ….…… 19
Iva Rosíková, Jarmila Říčařová, Tereza
Čejková
Tým střediska Stopa čápa
1
Naše programy
Asistence v rodinách
Sociální pracovník přijde až za Vámi domů. Domluví se s Vámi na tom, co od něj rodina
očekává a potřebuje a podle toho bude pak pokračovat další spolupráce.
Kluby pěstounů v královéhradeckém kraji
Jde o setkávání a vzdělávání pěstounů. Vždy jsou přizváni odborníci na různá témata,
která pěstouny zajímají. (např. problémy ve výchově, etnika, potíže s učením …) Hlídání
dětí během klubu je zajištěno.
Víkendová setkání pěstounských rodin a víkendová setkání zařízení pro
výkon pěstounské péče
Na těchto setkáních jde jak o vzdělávání, tak o sdílení zkušeností s ostatními pěstouny.
Na víkendech je zajištěn program pro děti. (volnočasové, vzdělávací, preventivní aktivity)
Supervize pěstounské rodiny
Provádějí spolupracující rodinní terapeuti. Slouží jako odborný náhled rodinných
terapeutů do rodiny a jejího fungování.
Přípravu žadatelů o náhradní rodinnou péči na převzetí dítěte
Stopa čápa je pověřena krajským úřadem k tomu, aby tuto přípravu realizovala. Jedná
se o odbornou přípravu v trvání 48 hodin.
Poradenství
Poskytujeme poradenství z oblasti náhradní rodinné péče a sociálně-právní ochrany dětí.
Můžete nás kontaktovat telefonicky, e-mailem, poštou, nebo přijít osobně. Před osobní
návštěvou je dobré si sjednat schůzku, pracovníci často bývají v terénu.
2
Téma: Kyberšikana
Co je to Kyberšikana
Kyberšikana je poměrně nový způsob psychického týrání. Je to opakované násilné
chování prostřednictvím moderních komunikačních technologií, především internetu a
mobilu.
Možná
jste
se
s
ní
už
vy,
nebo
vaše
dítě
setkali.
Jak může kyberšikana probíhat? Nejčastěji se s ní setkáme ve formě posílání urážlivých
a ponižujících sms a mms zpráv a emailů, zakládání webových stránek, kde je oběť
šikany zastrašována či zesměšňována, ankety vyvěšené na internetu, kde se hlasuje kdo
je nejhloupější nebo nejošklivější a pak snad nejhorší varianta, kdy se na internetu
rozvěšují fotografie a videa oběti, mnohdy upravené různým způsobem.
Také jste se už mohli někdy setkat s příběhem lidí, které taková kyberšikana nenávratně
poškodila. Ať už to byla dívka z USA, která poslala své akty v mms příteli a ten neváhal a
pochlubil se jimi jak ve škole, tak na internetu. Dívka ponížení neunesla a spáchala
sebevraždu. Nebo chlapec z Kanady, který se v převleku natočil jako rytíř z hvězdných
válek a jehož video proběhlo prakticky celým světem, se psychicky zhroutil a je
hospitalizován na psychiatrickém oddělení. V Rusku zase školáci našli nový trend.
Pomocí mobilních telefonů natáčí rafinované filmy, jejichž hlavní postavou je oběť, která
je krutě nějakým způsobem podvedena. Chlapci namluvili, že se líbí
spolužačce a dotyčná dívka si s ním potom začala psát, posílaly si
navzájem nejen vyznání ale i fotografie atd. Na konci onoho filmu se
chlapec dozvídá, že naletěl a že jeho korespondenci s dívkou sledovala
celá třída a královsky se bavila na jeho účet.
Agresoři
Kyberšina se od té klasické liší hlavně tím, že útočník často zůstává po celou
dobu bezpečí anonymity nebo vymyšlené indentity. Fyzicky oběť nenapadá fyzicky, (i
když se samozřejmě může kybernetická šikana propojit s tou klasickou) za to má
obrovské pole působnosti a dojem, že je nepolapitelný. Proto je pro něj snadnější sebrat
odvahu k útoku a zkoušet nové čím dál drastičtější metody. Agresora je opravdu těžké
vytopovat, ale navzdory jejich pocitům to není nemožné. Policie má k dispozici dostatek
technologíí na to, aby mohla většinu případů odhalit. Jsou také případy, kdy se nejedná
o jednoho, ale o celou skupinu agresorů. Jeden zpravidla šikanu zpustí, např. založí
stránku na internetu, rozešle první sms atd. a další se přidají tím, že sms dál posílají,
nebo na stránku přidávají své komentáře v podobném duchu.
Oběti
Kdokoli! Bez ohledu na věk, postavení, vzdělání, barvu pleti, vyznání, národnost, místo
bydliště, školu, zaměstnání …. obětí se může stát kdokoliv aniž by se o to sám jakkoli
přičinil.
3
Existuje prevence?
Špatná zpráva je, že spolehlivě stoprocentní prevence bohužel prostě neexistuje. Obětí
psychické šikany se stanete klidně bez jakéhokoli svého přičinění. Na druhou stranu je
ale dobré být ostražití a alespoň takové šikaně nenahrávat. Například:
1) Neposílat nikomu žádné své fotografie nebo videa v choulostivých situacích a to
ani mailem ani mobilem. Nevyvěšovat nic takového ani na sociální sítě (jako je
facebook, lidé.cz atd.) Odstraňovat z internetu již zveřejněné materiály je značně
obtížné. Správce může sice vymazat danou informaci, video či fotografii
z konkrétní stránky, ale těžko zabrání tomu, kdo si materiál stáhl do svého
počítače, aby jej znovu nevyvěsil někde jinde.
2) Nebýt důvěřiví – v prostředí internetu je lež velice snadná. Jak víte, že ten kdo je
na fotografii na facebooku je skutečně ten, kdo říká, že je.
3) Seznámit se s riziky, která s internetovou komunikací souvisí dodržovat pravidla
bezpečného internetu.
Desatero bezpečného internetu:
1
Nedávej nikomu adresu ani telefon. Nevíš, kdo se skrývá za monitorem na druhé
straně.
2 Neposílej nikomu svoje fotografie a už vůbec ne intimní. Choulostivé fotografie a
videa neposílej ani kamarádovi nebo kamarádce.
3 Udržuje všechna hesla (k emailu, sociálním sítím atd.) v tajnosti. Nesděluj je ani
blízkému kamarádovi.
4
Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární maily a vzkazy. Ignoruj je.
5 Nedomlouvej si schůzku přes internet, aniž bys o tom řekl/a někomu jinému.
6
Pokud narazíš na obrázek, video nebo e-mail, který tě šokuje, opusť webovou
stránku
7
Svěř se dospělému, pokud tě stránky nebo něčí vzkazy uvedou do rozpaků, nebo
tě dokonce vyděsí.
8 Nedej šanci virům. Neotvírej přílohu zprávy, která přišla z neznámé adresy.
9 Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš
10 Když se s někým nechceš bavit, nebav se.
4
Pravidla pro bezpečný internet zveřejnila také policie České republiky zde:
http://www.bezpecnyinternet.cz/
Co dělat, když se něco takového stane mě, nebo mému dítěti?
1) Pokud vůbec netušíte, kdo se za útoky skrývá, s útočníkem přestaňte ihned
komunikovat, neodpovídejte na jeho výzvy.
2) Je-li to možné, identifikujte útočníka. Dejte mu na vědomí, že víte, kdo se skrývá
za deklarovanou on-line identitou.
3) Uschovejte důkazy. Člověk má v první chvíli chuť zbavit se všech trýznivých a
ponižujících dopisů, sms, mailů a všechno to smazat, vyhodit, zničit. Odolejte
pokušení a vše pečlivě uložte a uschovejte, jedině to, totiž dokáže agresora nebo
agresory usvědčit.
4) Všemožně se snažte zamezit agresorovi přístup k vašemu telefonu (změňte si číslo,
nebo blokujte jeho sms), vyřaďte ho z okruhu přátel na facebooku, nahlaste jeho
počínání administrátorovi, změní-li si internetovou identitu, opakujte oznámení,
atd…
5) Nenechávejte si šikanu pro sebe, oznamte ji, rodičům, ve škole, na linku důvěry,
atd. I přes to, že je to někdy velmi choulostivá a trapná záležitost. Nebojte se, na
světě neexistuje člověk, který by nikdy nezažil trapas. Jen ho při tom zrovna třeba
nikdo nenatočil.
6) Dívejte se kolem sebe a nezůstávejte lhostejní k případům šikany.
Kam se obrátit o pomoc?
Míst, kam se můžete obrátit je více, od třídního učitele, přes vedení školy,
zaměstnavatele, případně různé neziskové organizace až po policii. Bude-li to nutné,
nenechte se odbýt.
Nástroje školy při řešení kyberšikany
V současné době neexistuje žádný právní předpis, který by se speciálně zabýval otázkou
šikany nebo kyberšikany. Termín šikana a kyberšikana tedy zákon nezná. Existuje však
řada dokumentů, které s šikanou i kyberšikanou a jejich řešením souvisí:
Listina základních práv a svobod
Listina základních práv EU
Úmluva o právech dítěte
Školský zákon
Občanský zákoník
Zákon o ochraně osobních údajů
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
Trestní zákoník
Přestupkový zákon
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže
Metodický pokyn ministerstva školství k prevenci a řešení šikanování mezi žáky
5
Užitečné informace
Centrum prevence rizikové virtuální komunikace na svých stránkách zveřejnilo čísla
z výzkumu provedeného v roce 2009, která říkají, že kyberšikanu zažilo 46,8 % školních
dětí. Celou studii o Kyberšikaně najdete na
http://prvok.upol.cz/index.php/home/61-studie-o-kyberikan
Užitečné kontakty
Linka bezpečí on-line
www.pomoconline.cz, 116 111, 800 155 155, @
[email protected], xchat.centrum.cz/lb/
E-bezpečí
Kontakty: www.e-bezpeci.cz, www.napisnam.cz,
@ [email protected]
Poradenská linka pro pedagogy
Kontakty:
841 220 220, 777 711 439
Úřad na ochranu osobních údajů
Kontakty:
www.uoou.cz
234 665 212
@ [email protected]
6
Novoty z MPSV
Ministerstvo práce a sociálních věcí slibuje v následujících letech velkou reformu
celého systému péče o ohrožené děti. O tom, jaké se chystají změny, Vás budeme
pravidelně informovat.
Stopa čápa se na konci roku 2010 účastnila setkání ministerstva práce a
sociálních věcí se subjekty zabývajícími se sociálně-právní ochranou dětí. V rámci tohoto
setkání nám zástupci MPSV představili změny, které se v této oblasti chystají. A že jich
není málo. O něco konkrétnější pak byla schůzka druhá v lednu 2011.
V minulém čísle Čapích stop jsme Vám také představili národní akční plán na
období 2009 – 2011. Nyní tento dokument čelí velké kritice pro svoji nekonkrétnost.
Ministerstvo chystá tzv. Národní strategie péče o ohrožené děti (bude předložena do vlády
v průběhu roku 2011), na ni naváže nový Národní akční plán na období 2012 – 2015
Průběžně budou prováděny dílčí změny v systému (např. novela zákona č. 359/1999 Sb.
o sociálně právní ochraně dětí, s účinností od 1. ledna 2012)
Cíle reformy
Vytvoření sítě služeb pro preventivní práci v rodinách
•Vytvoření sítě služeb ambulantních, terénních a dalších komunitních služeb
specializovaných na široké spektrum situací a problémů v rodinách a dalších formách
péče
•Posílení kapacit orgánů sociálně právní ochrany dětí, soudů a dalších účastníků
systému, jejich podpora formou vzdělávání
•Rozvoj náhradní rodinné péče (pěstounská péče na přechodnou dobu, specializovaná
pěstounská péče, změna způsobu vyhledávání a příprav pěstounů, zřízení podpůrných a
odlehčovacích služeb pro nové i stávající pěstounské rodiny)
•Transformace pobytových zařízení do terénních a ambulantních služeb, specializované
pobytové jednotky (s nízkou kapacitou)
•Zavedení standardů činnosti a nastavení minimálních rámců práce pro všechny
subjekty v systému
Systém řízení reformy
•Strategii stanoví vládní mezirezortní dokument
•Koordinátor reformy: Mezirezortní koordinační skupina
•Výkonný orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí (ústřední orgán odpovědný za
sociálně právní ochranu dětí)
•Krajské koordinační skupiny na úrovni krajů (mezirezortní složení, zástupci kraje, obcí,
poskytovatelé různých typů služeb, pěstouni, soudce, státní zástupce atd.)
7
Aktivity – novela zákona č. 359/1999 Sb.
Oblasti
• Nová právní úprava náhradní rodinné péče
•Opatření vyplývající z materiálu „Obecná opatření k výkonu rozsudků Evropského
soudu pro lidská práva – prevence odebírání dětí ze sociálně ekonomických důvodů“
•Zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
•Vydávání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí
•Standardizace práce orgánů sociálně-právní ochrany dětí
•Dílčí změny v úpravě zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Účinnost od 1. ledna 2012
Aktivity - individuální projekt MPSV Systémová podpora procesů
transformace systému péče o ohrožené děti Náhradní rodinná péče
•definice nových typů pěstounské péče (profesionální pěstounská péče, specializovaná
pěstounská péče pro různé cílové skupiny dětí – se zdravotním handicapem, pocházející
z etnických menšin, děti s vážnými poruchami chování, děti týrané, zneužívané atd.)
•vytvoření jednotného systému vyhledávání a příprav budoucích pěstounů
•vzdělávání subjektů zajišťujících přípravy pěstounů
•podpora vzniku služeb podpory a doprovázení pěstounů i původních rodin (odlehčovací
služby)
Změny, které se budou týkat náhradní rodinné péče
Na první schůzce zástupců MPSV se subjekty zabývajícími se sociálně-právní ochranou
dětí hovořili na toto téma ještě poměrně obecně. Některé konkrétní změny už ale
nastínili.
Přesunutí dávek pěstounské péče ze zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře
do zákona č. 359/1999 o sociálně-právní ochraně dětí a to zejména proto, že do
budoucna budou pravděpodobně všechny dávky poskytované dle 117 příjmově testovány
a tímto přesunem by se pěstounské dávky testování vyhnuly.
Velká dlouho čekaná úprava pěstounské péče na přechodnou dobu. Pan Macala slíbil
nejen zajištění pěstounů na přechodnou dobu i v době, kdy nebudou mít ve své péči dítě,
ale také specializaci příprav těchto pěstounů. (zejména na přijímání dětí s postižením,
jiného etnika, dětí s mentálním omezením atd.)
Zatím poslední schůzka se zástupci MPSV proběhla 13. ledna 2011. Kde sice ještě nebyl
předložen věcný záměr zákonů, ale k diskuzi jsou již některé konkrétní změny, které by
měl nový zákon obsahovat. V současné době se připravuje paragrafové znění pro vnější
připomínkové řízení.
Od 1. 1. 2012 by měla vstoupit v platnost středně velká novela zákona č. 359/1999 Sb.
o sociálně-právní ochraně dětí a od 1.1.2013 by měl vejít v platnost nový Občanský
zákoník a jeho platností bude zrušen zákon č. 94/1963 Sb. o rodině.
Okruhy změn:
-
Pravomoci a povinnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí
Pěstounská péče
Standardy kvality
pověřování a financování neziskových organizací
sociální služby
8
Změny týkající se orgánů sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)
V každé spisové dokumentaci dítěte musí být do jednoho měsíce od převzetí dítěte do
evidence OSPOD vyhodnocení situace dítěte a rodiny, musí být stanoven individuální
plán a jednotlivé kroky. Plán se bude vyhodnocovat jedenkrát za tři měsíce.
K závažnějším problémům je potřeba realizace případové konference (tato povinnost pro
OSPOD bude dána přímo do zákona). Vše vždy písemně a samozřejmě ve spolupráci
s klientem.
Vzhledem k tomu, že OSPOD (obecního úřadu obce s rozšířenou působností) má
pravomoc podat soudu návrh na :
1.
2.
3.
4.
na nezájem
omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti
na nařízení ústavní výchovy
na prodloužení nebo zrušení ústavní výchovy (je to § 14 zákona 359/1999 Sb.)
… bude v zákoně zakotvena povinnost OSPOD podávat tyto návrhy až po realizaci
případové konference, zápis z tohoto jednání musí být ve spisové dokumentaci dítěte ve
formě písemné.
-
-
Pro zkvalitnění práce OSPOD bude v tomto roce realizováno vzdělávání a uvažuje
se i o personálním posílení oddělení.
V zákoně se objeví také poprvé oficielně označení pracovníka, který pracuje
s problémovou částí mládeže – tedy kurátor pro mládež – a také jeho činnost pod
názvem – sociální kuratela.
Bylo poukázáno na nutnost práce s rodiči po rozvodu a poměrně těžko práci
s klienty, kteří přicházejí na OSPOD se svými právními zástupci. Nutnost zvýšení
sociální práce právě na těchto kauzách.
Pěstounská péče
Bude uzákoněn termín profesionální pěstounská péče, která bude odlišná od pěstounské
péče klasické.
Po rozhodnutí soudu o svěření dítěte do PP musí následovat dohoda o výkonu
pěstounské péče. Tu mohou uzavírat:
-
OSPOD obecního úřadu obce s rozšířenou působností
OSPOD místně příslušného krajského úřadu
Nestátní neziskové organizace
9
Finance:
Kromě stávajících dávek přibude ještě příspěvek při odchodu zletilého dítěte
z domácnosti pěstounů. Výše zatím není stanovena.
Lišit se bude i odměna pěstouna a to s ohledem na uzavřenou dohodu. Dohoda se
bude uzavírat na každé z dětí, které bude do rodiny svěřováno. Pokud bude pěstoun
ochoten využívat služby, bude odměna vyšší.
Jak se výše vypočítá, zatím není
stanoveno. V každém případě bude odměna posuzována jako plat.
Až po uzavření dohody bude možná výplata příspěvku na úhradu potřeb dítěte a
odměny pěstouna. Veškeré finance budou zakotveny v zákonu č. 359/1999 Sb. nebudou
tedy již uvedeny v zákoně 117/1995 Sb. Výplatní místa však budou dále na Úřadech
práce jako v současné době.
Odměna za výkon pěstounské péče nebude vyplácena u příbuzenské pěstounské
péče.
Služby pro náhradní rodiny:
Protože stát garantuje možnost a úroveň služeb pro náhradní rodiče musí tyto služby
hradit a to formou státního příspěvku, o který budou žádat subjekty uzavírající dohody
s pěstouny ( obce,kraje, NNO ).
Přípravy:
Přípravy budou pravděpodobně realizovat buď přímo kraje nebo NNO. Rozsah příprav
bude hodinově větší, budou rozlišeny podle typu pěstounské péče.
Další:
Bude zákonem stanoven maximální počet dětí možných ke svěření do jedné rodiny – 3.
Děti vlastní se do tohoto počtu nepočítají. Výjimky budou pouze v případě
sourozeneckých skupin.
Nadále bude zprostředkování v rukou státu – zprostředkovávat budou ale pouze kraje a
Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí – vypadá z této oblasti MPSV. Nebudou se
tedy posílat spisy dětí ani žadatelů.
Budou zrušena zařízení pro výkon pěstounské péče, do budoucna se vše bude
zajišťovat profesionální nebo klasickou pěstounskou péči. Zařízení, která fungují, budou
ponechána ve stejném režimu až do zletilosti dětí v nich žijících.
K připomínkování paragrafového znění bude přizvána i Stopa čápa. Máte-li
nápady a komentáře k věcnému návrhu, posílejte nám je na
[email protected]
Informace z lednové konference: Jarmila Říčařová
10
Garance kvality
Jak už jsme psali v minulém čísle časopisu, v rámci projektu QMSS
(quality management social system) byly vytvořeny garance kvality
úkonů, které poskytují jednotlivá střediska Občanského sdružení
Salinger. V následujících vydáních tohoto časopisu Vám postupně
představíme garance jednotlivých úkonů. Všichni klienti, jak víte, mají
právo na stížnost na kvalitu, nebo způsob poskytování úkonů. Toto
právo garance potvrzují. Pokud budete mít pocit, že Vám byl některý
z úkonů poskytnut v rozporu s tím, co Stopa čápa garantuje, máte právo
podat stížnost. Do písemně zpracovaných garancí můžete na požádání
kdykoli nahlédnout.
Středisko Stopa čápa je registrovanou sociální službou: Sociálně-aktivizační služby pro
rodiny s dětmi. Zákon č. 108/2006 o Sociálních službách ukládá těmto službám
realizovat čtyři základní činnosti (viz níže 1-4), dále pak realizuje ještě některé další (viz
níže 5-6). Tyto činnosti jsou zajišťovány prostřednictvím konkrétních úkonů, které
středisko nabízí.
Činnosti dle vyhlášky č. 505/2006 Sb.
ze dne 15. listopadu 2006,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 119 odst. 2 zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách:
1 Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
2 Sociálně terapeutické činnosti:
3 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí:
4 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
5 Ostatní
6 Akce - fakultativní
Všechny základní sociální úkony jsou poskytovány zdarma.
Kromě těchto úkonů, nabízí středisko Stopa čápa fakultativní akce, jejichž poskytování
je zpoplatněno.
Garantovaná nabídka úkonů je k dispozici v tištěné formě ve středisku Stopa čápa.
11
Volnočasové aktivity
Úkon, při kterém pracovník vede klienta k smysluplnému využívání volného času.
Pracovník přichází s nabídkou, ve které nadále hraje spíše podpůrnou roli, která
napomáhá k realizaci dané aktivity. (např. pracovník je rozhodčím ve fotbale). Úkon je
určen dětem.
Garantovaná standardizovaná nabídka úkonu
Ukazatel
Garance
Délka poskytování
ambulantně - maximálně 120 minut
terénně - maximálně 240 minut
Doba poskytování
v pracovní době střediska po dohodě
pracovníka s klientem
Pondělí: 8:00 – 16:00
Úterý: 8:00 – 19:00
Středa: 8:00 – 16:00
Čtvrtek: 8:00 – 19:00
Pátek: 8:00 – 16:00
v prostorách střediska
v prostorách spolupracující instituce
v přirozeném prostředí klienta
v terénu
sociální pracovník
jiný odborný pracovník
Místo poskytování
Pracovníci poskytující
Cena
bezplatně
Obsah
nabídka smysluplného trávení volného času,
Forma
ambulantní, terénní
Podmínky
Úkon je poskytován:
na základě minimálně ústní smlouvy o
poskytování služeb
úkon je poskytován tak, aby:
-byl dodržen stanovený písemný pracovní
postup pro poskytnutí
-byla respektována individualita uživatele
-byla zachována mlčenlivost o všech
skutečnostech,
které
uživatel
při
poskytování úkonu pracovníkům sdělí,
mimo povinnost ohlásit či překazit trestný
čin, povinnost vyplývající z SPO
-byla zachována nestrannost
-byla zachována svobodná volba – uživatel
se sám rozhodl využít tento úkon
-zachována aktivní účast uživatele
Způsob
12
Situační intervence
Úkon může být poskytován během všech ostatních činností. Jedná se o působení
pracovníka na klienta, které má výchovný obsah a dochází při něm k reflexi konkrétní
situace. Jedná se především o udělování pochval a sankcí.
Garantovaná standardizovaná nabídka úkonu
Ukazatel
Délka poskytování
Doba poskytování
Místo poskytování
Pracovníci poskytující
Cena
Garance
minimálně 10 minut
maximálně 180 minut
v otevírací době střediska
Pondělí: 8:00 – 16:00
Úterý: 8:00 – 19:00
Středa: 8:00 – 16:00
Čtvrtek: 8:00 – 19:00
Pátek: 8:00 – 16:00
v prostorách střediska Stopa čápa, Třída
Karla IV 430, 500 02 Hradec Králové
v prostorách spolupracující instituce
v terénu
v přirozeném prostředí
sociální pracovník
jiný odborný pracovník
bezplatně
Obsah
poskytnutí podpory a pomoci formou zásahu,
který ústí ve stabilizaci situace
Forma
ambulantní, terénní
Podmínky
Úkon je poskytován:
na základě minimálně ústní smlouvy o
poskytování služeb
úkon je poskytován tak, aby:
-byl dodržen stanovený písemný pracovní
postup pro poskytnutí služby
-byla respektována individualita uživatele
-byla zachována mlčenlivost o všech
skutečnostech, které uživatel při poskytování
úkonu pracovníkům sdělí, mimo povinnost
ohlásit či překazit trestný čin, povinnost
vyplývající z SPO
-byla zachována nestrannost
-byla zachována svobodná volba – uživatel se
sám rozhodl využít tento úkon
-zachována aktivní účast uživatele
Způsob
13
Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních
dovedností a schopností dětí
Pracovník poskytuje úkon, při němž společně nacvičují či upevňují klientovy motorické,
psychické a sociální dovednosti a schopnosti, úkon vede k rozvoji klienta.
Garantovaná standardizovaná nabídka úkonu
Ukazatel
Garance
Délka poskytování
maximálně 180 minut
Doba poskytování
v pracovní době střediska, po dohodě
pracovníka s klientem
Pondělí: 8:00 – 16:00
Úterý: 8:00 – 19:00
Středa: 8:00 – 16:00
Čtvrtek: 8:00 – 19:00
Pátek: 8:00 – 16:00
v prostorách střediska Stopa čápa, Třída
Karla IV 430, 500 02 Hradec Králové;
v prostorách spolupracující instituce
v terénu
v přirozeném prostředí klienta
Místo poskytování
Pracovníci poskytující
sociální pracovník
jiný odborný pracovník
Cena
bezplatně
Obsah
vysvětlení problematiky klientovi; nácvik,
jehož cílem je naučit naše klienty
instrumentální dovednosti.
Forma
ambulantní, terénní
Podmínky
úkon je poskytován:
minimálně na základě ústní smlouvy o
poskytování služeb
úkon je poskytován tak, aby:
-byl dodržen stanovený písemný pracovní
postup pro poskytnutí služby
-byla respektována individualita uživatele
-byla zachována mlčenlivost o všech
skutečnostech,
které
uživatel
při
poskytování služby pracovníkům sdělí,
mimo povinnost ohlásit či překazit trestný
čin, povinnost vyplývající z SPO
-byla zachována nestrannost
-byla zachována svobodná volba – uživatel
se sám rozhodl využít tento úkon
-zachována aktivní účast uživatele
Způsob
14
Stránky dětem
Jak namalovat auto? Zkuste to s námi. Vezměte si papír,
tužku nebo pastelku a postupujte od 1 do 6.
15
Chytrým hlavičkám přináší Čapí stopy další trénink
mozkových závitů.
Znáte sudoku? Hrají ho děti i dospělí po celém světě.
Zkuste to taky, určitě vás bude bavit.
16
Pro trochu starší děti tu máme pár logických hádanek.
Zkuste zapřemýšlet a třeba na ně přijdete.
Tři muži se potápějí v řece, ale když vylezou z vody, jenom dva mají mokré
vlasy. Jak je to možné?
(Třetí muž je holohlavý)
Dvě sestry se dlouhou dobu neviděly, a tak se dohodly, že se navštíví a
seznámí se svými dětmi. První žena měla jednoho syna a dvě dcery a druhá
dva syny a dvě dcery. Kolik sester se tu potkalo?
(6)
Jsi uzavřen v místnosti, ze které vedou dvoje dveře. Jen jedny ale vedou
skutečně ven. U obou dveří stojí jeden strážce. Jeden mluví vždy pravdu,
druhý vždy lže. Nevíš, u kterých dveří stojí lhář a u kterých pravdomluvný.
Máš jen jednu otázku a jeden pokus, abys zjistil, které dveře vedou ven.
Jakou
položíš
otázku?
("které dveře by označil tvůj kolega, jako ty, co vedou ven?" Zeptáš se jednoho ze strážců, co by ti poradil jeho kolega. Po
odpovědi se vydáš na druhou stranu.)
Některé měsíce mají 31 dnů. Kolik jich má 28 dnů?
(Všechny měsíce mají 28 dní)
17
O zřizovateli
Zřizovatelem střediska Stopa čápa je Občanské sdružení Salinger. Bylo založeno v roce
1997 s cílem poskytovat mladým lidem podporu v začleňování do společnosti, hájit jejich
oprávněné zájmy. Středisko „Stopa čápa“ vzniklo z původních „Aktivit zaměřených na
problematiku náhradní rodinné péče“ na konci roku 2009. Je to jedno ze šesti středisek
sdružení.
NZDM Modrý Pomeranč Nízkoprahové centrum pro děti a mládež mimo poradenství
provozuje dva kluby, které jsou rozděleny dle věku Beruška 7-14 a Orange 13 -19. Je tu
zejména proto, aby děti a mládež měly možnost smysluplně trávit volný čas a najít pomoc
a radu v obtížných životních situacích.
Komunitní centrum Amaro Phurd Okružní Jak už napovídá název, jedná se zde o práci
s romskou komunitou. Centrum pracuje s celou rodinou v rámci komunity. Mimo
poradenství a terénní práce, provozuje také dva kluby dělené dle věku: Čhavale 6-13. let a
Bengoro 13 – 21. let.
Komunitní centrum Amaro Phurd Pražská: Jde samozřejmě také o práci s romskou
komunitou. Jeho pracovníci říkají: „Chceme být mostem spojujícím romskou komunitu a
majoritní společnost.“ Do cílové skupiny patří klienti od 3 do 65. let. Centrum provozuje
dva kluby Cikne 3-6. let a Bare 6-15. let. Mimo ně také poradenství a Andros Foros –
terénní práci.
Triangl: V programu sanace rodiny poskytuje pomoc a podporu rodinám s dětmi, jejich
vývoj je ohrožen v důsledku dopadů obtížné životní situace, kterou rodiče nedokáží sami
bez pomoci překonat, a u kterých existují další rizika ohrožení jejich vývoje. Poradenství je
určeno dětem, dospívajícím, rodinám, školám a zařízením pracujícím s nezletilými.
Budulínek je centrum přátelské rodině. Najdete zde tělocvičnu, učebnu a nekuřáckou
kavárnu, ke které patří dětský koutek, kde je možné nechat si pohlídat děti.
18
Kontakty
Adresa sídla Občanského sdružení Salinger:
Gočárova třída 760, Hradec Králové 500 02
Více na www.salinger.cz
Stopa čápa
Třída Karla IV. 430
Hradec Králové
500 02
(Schůzku je dobré sjednat předem, ať už po telefonu či e-mailu, pracovnice bývají často
v terénu)
Tel: 495 260 021
E-mail a mobil
Vedoucí střediska:
Mgr. Iva Rosíková: [email protected],
tel.: 773 800 292
Sociální pracovnice:
Jarmila Říčařová: [email protected],
tel.: 776 807 437
Sociální pracovnice/zástupkyně vedoucí:
Bc. Tereza Čejková, DiS.: [email protected],
tel.: 608 123 891
19

Podobné dokumenty

Čapí stopy 1

Čapí stopy 1 Naše programy ●Asistence v rodinách Sociální pracovník přijde až za Vámi domů. Domluví se s Vámi na tom, co od něj rodina očekává a potřebuje a podle toho bude pak pokračovat další spolupráce.

Více

vyhodnocení dotazníku

vyhodnocení dotazníku Tvorba ŠVP zabrala učitelům mnoho času, který mohly využít na kvalitní přípravu do hodin… Jejich tvorby byla podle výpovědí kolegů náročná.

Více

Tisková zpráva Žijeme spolu a jinak

Tisková zpráva Žijeme spolu a jinak národností. Cílem této a dalších podobných aktivit je nabídnout lidem alternativu, otevřený prostor a nové možnosti v trávení volného času i v přístupu k řešení a otevírání palčivých témat. „Věříme...

Více

Pravidla a zvyky na moři

Pravidla a zvyky na moři od námořních a obchodních lodí, jiná však musí být vymyšlena a zavedena zcela nově. Zde však často rekreační jachtaři narážejí na problém, že ve vedoucích funkcích námořních a telekomunikačních úřa...

Více

ESET Simple Letter

ESET Simple Letter Obr. Hlavní okno ESET Remote Administrator Console – záložka Clients V hlavním oknu aplikace jsou v centrální části zobrazené klientské počítače, které se připájí, nebo někdy v minulosti připojili ...

Více

VUPLus Duo_CZ_WWW

VUPLus Duo_CZ_WWW • Ujistěte se, ţe výměnu částí, pokud je potřeba, provede kvalifikovaný technik, který k tomu pouţije komponenty určené výrobcem. 10. Pevný disk • Nepřesunujte produkt nebo nevypínejte napájení, po...

Více