16. Articles.notebook - Základní škola Mohelno

Komentáře

Transkript

16. Articles.notebook - Základní škola Mohelno
16. Articles.notebook
NEURČITÝ ČLEN - A/AN
• člen AN - u slov začínajících na a,e,i,o,u
• mluvíme-li o věci poprvé
ARTICLES
• mluvíme-li o povolání
• je-li před podst.jménem jméno přídavné
• ve vazbě "there is"
Předmět: Anglický jazyk
Ročník: sedmý
Klíčová slova: articles, a, an, the,
Anotace: Žáci si zopakují a upevní poznatky
z probraného učiva
Datum: únor 2013
Jméno: Mgr. Jana Piálková
Škola: Základní škola Mohelno, okres Třebíč, Mohelno 232
SPRÁVNĚ PŘIŘAĎ
• u počitatelných podst. jmen v jednotném čísle
• ustálené vazby:
twice a day - 2x denně
a little - trochu
a lot of - spousta
a few - několik
to have a rest - odpočinout si
half an hour - půlhodina
NIKDY NENÍ PŘED MNOŽNÝM ČÍSLEM
NIKDY NENÍ U NEPOČITATELNÝCH PODSTATNÝCH JMEN
URČITÝ ČLEN - THE
• mluvíme-li o věci podruhé
• u řadových číslovek
• před přídavným jménem ve 3. stupni
• používá se s množným číslem
• u nepočitatelných podstaných jmen
• vyskytuje-li se daná věc na světě pouze jednou
• vyskytuje-li se v našem okolí pouze jednou
• před hudebním nástrojem
• ustálené vazby:
go to the cinema/the theatre
play the piano/the quitar
listen to the radio
in the morning/the evening
SPRÁVNĚ PŘIŘAĎ
in the picture - na obrázku
in the middle - uprostřed
in the world - na světě
at the end - na konci
THE - SE ZEMĚPISNÝMI NÁZVY
• oceány - the Pacific, the Atlantic
• moře - the Baltic
• řeky - the Thames, the Vltava
• souostroví - the Bahamas
• pohoří - the Alps, the Himalayas
• pouště - the Sahara, the Gobi
• světové strany - the South, the West
• země, je-li v názvu (republic, kingdom)-the Czech Republic
je-li v mn.čísle - the Netherlands
16. Articles.notebook
NULOVÝ (ŽÁDNÝ) ČLEN
DALŠÍ POUŽITÍ
• galerie a muzea - the Tate galery, the National museum
• názvy divadel a kin - the Odeon (cinema)
• noviny, zkratky - the Times, the Daily Mirror, the BBC
• názvy míst, je-li jejich součástí předložka OF
- the Tower of London
- the City of London
- the Bank of England
• u většiny názvů ulic, tříd, náměstí a parků
Traflgar Square, Oxford Street, Hyde park
• je-li v názvu přivlastňovací pád ('s)
Nelson's Column, Durrant's Hotel
• před vlastním jménem a příjmením
• před podst.jm. v množ.čísle, a také před
nepočitatelnými pod.jm. v obecném významu
Do you like bananas? I never drink milk.
• před názvy dnů v týdnu a měsíců
• před názvy měst - London, Prague
• před názvy států - Poland, England, Spain
• před názvy kontinentů - Africa, Europe, Asia
DOPLŇ DO VĚT A/AN, THE, -
SPRÁVNĚ PŘIŘAĎ
KONTROLA NA DRUHÉ STRANĚ
AN
A
THE
I have got ....... sofa. ........... sofa is blue. I need
........... new table and ...... armchair.
Alena has got .... cat. ...... cat is black and white.
Peter lives in ....... small house. ........ House has ........ little
garden. Where are ............ children?
......... Earth goes around .......... Sun. ......... water in this
lake is very cold.
I don't play ......... piano. What is ............ biggest city in
........ world? This is my friend ............. Hana.
Do you like ............ milk? Put ........ milk into ........... fridge.
Petr lives in ......... Paris, ....... France. ......... Japan is in
......... Asia.
SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ
Použité zdroje:
THE sofa is blue. I need
A sofa. ...........
I have got .......
A new table and ......
AN armchair.
...........
Alena has got A
.... cat. THE
...... cat is black and white.
A little
A small house. THE
Peter lives in .......
........ house has ........
THE children?
garden. Where are ............
http://www.gify.nou.cz/pc_tlacitka_soubory/x99b.gif
http://www.gify.nou.cz/pc_tlacitka_soubory/x100.gif
http://www.gify.nou.cz/2us_budovy_soubory/kuk.gif
http://i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/01922/tower­of­london_1922375b.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a9/Coats_of_arms_of_the_City_of_London_Cor
poration,_London,_England,_IMG_5208_edit.jpg
THE Sun. THE
THE Earth goes around ..........
.........
......... water in this
lake is very cold.
THE piano. What is ............
THE biggest city in
I don't play .........
THE
........ world? This is my friend ............. Hana.
THE fridge.
Do you like ............ milk? Put THE
........ milk into ...........
Petr lives in ......... Paris, ....... France. ......... Japan is in
......... Asia.
Aplikace SMART NOTEBOOK verze 10.8.364.0
Autorem materiálu, není­li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Piálková

Podobné dokumenty

POUŽITÍ "SOME" A "ANY"

POUŽITÍ POUŽITÍ "SOME" A "ANY" Mgr. Jana Brzicová

Více

Countable and uncountable nouns

Countable and uncountable nouns Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 225

Více

Přídavná jména

Přídavná jména  Autor: R. Mikšíková  Období vytvoření: prosinec 2011  Ročník: 5.  Vzdělávací oblast: ICT _ Jazyk a jazyková komunikace, Český

Více

countable_and_uncoun..

countable_and_uncoun.. some money, some homework, some coffee, some water

Více

Present Simple

Present Simple Určitý člen the používáme, když mluvíme o něčem, co je v dané situaci již známé jak pro mluvčího, tak i pro posluchače. Do češtiny tento člen nepřekládáme, příp. používáme ukazovací zájmena ten/ta/...

Více