Databáze publikační činnost

Komentáře

Transkript

Databáze publikační činnost
Databáze publikační činnosti VŠE - výsledky
http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-search.php
Knižní monografie
DĚDINA, Jiří, ČEJKA, Jan. Management a organizování podniku v podmínkách globalizace. 1. vyd. Praha : BrabaPress, 1999. 170 s. ISBN 80-90271-60-X.
DĚDINA, Jiří, ŠLECHA, František. Úvod do managementu. Praha : Výzkumný ústav – středisko potravinářských informací, 1992. 200 s.
FOTR, Jiří. Jak hodnotit a snižovat podnikatelské riziko. Praha : Management Press, 1992. 105 s.
FOTR, Jiří. Jak připravit optimální podnikatelský projekt. Praha : Eurovia, 1992. 117 s.
FOTR, Jiří. Podnikatelský plán a investiční rozhodování. Praha : Grada, 1995. 184 s.
FOTR, Jiří. Ročenka českých akcií. 1. vyd. Praha : CBM, 1997. 16 s.
FOTR, Jiří, DĚDINA, Jiří. Manažerské rozhodování. 1. vyd. Praha : Ekopress, 1997. 206 s.
FOTR, Jiří, VYSUŠIL, Jiří. Ekonomika a finance podniku pro manažery. 1.vyd. Praha : Eurovia, 1994. 116 s.
KUBÁLEK, Tomáš, LUŇÁČEK, Miroslav, SRPOVÁ, Jitka. Microsoft Office/97. Učebnice pro pokročilé. 1. vyd. Praha : Computer Press, 1998. 440 s. ISBN
80-7226-063-4.
LANG, Rainhart. Wandel von Unternehmenskulturen in Ostdeutschland und Osteuropa. 1. vyd. München, 1996. 10 s. (Další autoři: MALÝ, Milan, NOVÝ,
Ivan).
MALÝ, Milan, DĚDINA, Jiří. Organizační architektura. 1. vyd. Praha : Manager Podnikatel, 1997. 170 s.
NĚMCOVÁ, Lidmila, PRŮCHA, Václav, LANDAU, Zbigniew, SKODLARSKI, Janusz. Twelfth international economics history congress Sevilla 1998. The Social
and Cultural Impact of Co-operatives. 1. vyd. Praha : VŠE, 1998. 83 s.
TOMEK, Jan, TOMEK, Gustav. Nákupní marketing. 1. vyd. Praha : Grada, 1996. 280 s. (Další autoři: VEBER, Jaromír).
TRUNEČEK, Jan. Marketing a management. Praha : Fortuna, 1993.
VEBER, Jaromír, DĚDINA, Jiří, HRŮZOVÁ, Helena, KOŘENÁŘ, Václav, MALÝ, Milan, SRPOVÁ, Jitka. Příklady z managementu a jejich řešení. 1. vyd.
Praha : Fortuna, 1998. 112 s. Příklady pro střední školy a veřejnost. ISBN 80-7168-576-3.
VLČEK, Radim. Hodnotová analýza jako nástroj dosahování požadované jakosti. Praha : Vzdělávací zařízení České společnosti pro jakost, 1992. 32 s.
VLČEK, Radim. Hodnotový management. Praha : Management Press, 1992. 145 s.
VLČEK, Radim. Úspěšný výrobní program. Bělá pod Bezdězem : Nakladatelství Máchova kraje, 1994. 102 s.
VLČEK, Radim. Úspěšný výrobní program. Praha : Bezděz, 1994. 67 s.
1 z 24
8.10.2009 18:37
Databáze publikační činnosti VŠE - výsledky
http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-search.php
VLČEK, Radim. Výrobková strategie firmy. České Budějovice : Dům techniky ČSVTS, 1992. 102 s.
Knižní monografie - učebnice
FOTR, Jiří. Podnikatelský plán a investiční rozhodování. 1. vyd. Praha : Grada, 1999. 214 s. ISBN 80-7169-812-1.
FOTR, Jiří. Strategické finanční plánování. 1. vyd. Praha : Grada, 1999. 149 s. Manažer. ISBN 80-7169-694-3.
SYNEK, Miloslav. Podniková ekonomika. 1. vyd. Praha : Beck, 1999. 456 s. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 80-7179-288-4. (Další autoři: DVOŘÁČEK,
Jiří, DVOŘÁK, Jiří, DVOŘÁK, Petr, EISLER, Jan, HOFFMANN, Václav, JANHUBA, Miloslav, JINDRA, Jiří, KISLINGEROVÁ, Eva, KLEIBL, Jiří,
NEUMAIEROVÁ, Inka, PETROFSKÝ, Jiří, SEDLÁČKOVÁ, Helena, SRPOVÁ, Jitka, TOMEK, Jan, VEBER, Jaromír).
Knižní monografie - příspěvek
DĚDINA, Jiří. Soubor hesel k managementu. In: ŽÁK, Milan, aj. Velká ekonomická encyklopedie. Praha : Linde, 1999, s. 457,632. 806 s. ISBN
80-7201-172-3.
FOTR, Jiří. Soubor hesel z managementu. In: ŽÁK, Milan, aj. Velká ekonomická encyklopedie. Praha : Linde, 1999, s. 616–617. 806 s. ISBN 80-7201-172-3.
HARTMAN, Ladislav. Soubor hesel k managementu. In: ŽÁK, Milan, aj. Velká ekonomická encyklopedie. Praha : Linde, 1999, s. 592,719. 806 s. ISBN
80-7201-172-3.
HRŮZOVÁ, Helena. Soubor hesel k managementu. 1.vyd. In: ŽÁK, Milan, aj. Velká ekonomická encyklopedie. Praha : Linde, 1999. 806 s. ISBN
80-7201-172-3.
HŮLOVÁ, Marie. Soubor hesel k managementu. In: ŽÁK, Milan, aj. Velká ekonomická encyklopedie. Praha : Linde, 1999, s. 791–792. 806 s. ISBN
80-7201-172-3.
KOŘÁNOVÁ, Helena. Soubor hesel k managementu. In: ŽÁK, Milan, aj. Velká ekonomická encyklopedie. Praha : Linde, 1999, s. 494–495. 806 s. ISBN
80-7201-172-3.
LITTOVÁ, Jana. Soubor hesel k managementu. In: ŽÁK, Milan, aj. Velká ekonomická encyklopedie. Praha : Linde, 1999, s. 345–346. 806 s. ISBN
80-7201-172-3.
MALÝ, Milan. Soubor hesel k managementu. In: ŽÁK, Milan, aj. Velká ekonomická encyklopedie. Praha : Linde, 1999, s. 508. 806 s. ISBN 80-7201-172-3.
NĚMCOVÁ, Lidmila. Business Ethics at the University of Economics in Prague. In: ZSOLNAI, Lászlo. The European Difference. Kluwer Academic Publishers,
1999, s. 75–81. ISBN 0-7923-8262-5.
NĚMCOVÁ, Lidmila. Co-operatives in the Border Regions of Czechoslovakia in structural Changes. In: SCHULTZ, Helga. Bevölkerungstransfer und
Systemwandel. Berlin : Verlag, 1998, s. 321–335. ISBN 3-87061-807-8.
PLÁŠKOVÁ, Alena. Soubor hesel k managementu. In: ŽÁK, Milan, aj. Velká ekonomická encyklopedie. Praha : Linde, 1999, s. 411–412, s. 413–414. 806 s.
ISBN 80-7201-172-3.
2 z 24
8.10.2009 18:37
Databáze publikační činnosti VŠE - výsledky
http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-search.php
SRPOVÁ, Jitka. Příklad užití metod finanční analýzy. In: SŮVOVÁ, Helena, aj. Finanční analýza v řízení podniku, v bance a na počítači. Praha : Bankovní
institut, 1999, s. 128–144. Bankovnictví. ISBN 80-7265-027-0.
SRPOVÁ, Jitka. Soubor hesel k managementu. In: ŽÁK, Milan, aj. Velká ekonomická encyklopedie. Praha : Linde, 1999, s. 674. 806 s. ISBN 80-7201-172-3.
VEBER, Jaromír. Soubor hesel k managementu. In: ŽÁK, Milan, aj. Velká ekonomická encyklopedie. Praha : Linde, 1999. 806 s. ISBN 80-7201-172-3.
VLČEK, Radim. Soubor hesel k managementu. In: ŽÁK, Milan, aj. Velká ekonomická encyklopedie. Praha : Linde, 1999, s. 416–417. 806 s. ISBN
80-7201-172-3.
Články v časopise s impakt faktorem
DĚDINA, Jiří. Studium chování lidí v pracovních kolektivech. Politická ekonomie, 1999, roč. 37, č. 1, s. 135–138. ISSN 0032-3233.
[Impakt faktor 1999: 0.327]
MALÝ, Milan. Transakční náklady a jejich praktická aplikace. Politická ekonomie, 1995, č. 5, s. 664–670. ISSN 0032-3233.
[Impakt faktor 2008: 0.532]
MALÝ, Milan. Vývojové tendence v organizaci průmyslové výroby. Politická ekonomie, 1993, č. 4, s. 539–548. ISSN 0032-3233.
[Impakt faktor 2008: 0.532]
MALÝ, Milan, DĚDINA, Jiří. Management se mění velmi pomalu. Politická ekonomie, 1995, č. 3, s. 409–413. ISSN 0032-3233.
[Impakt faktor 2008: 0.532]
NĚMCOVÁ, Lidmila. Konference „Byznys a etika”. Politická ekonomie, 1995, č. 3, s. 413–415. ISSN 0032-3233.
[Impakt faktor 2008: 0.532]
VEBER, Jaromír. Kritický pohled na japonský management. Politická ekonomie, 1995, č. 3, s. 423–425. ISSN 0032-3233.
[Impakt faktor 2008: 0.532]
Články v časopise - recenzované
MALÝ, Milan. Interaction effect on manufacturing company performance. International journal of business performance management, 1998, roč. 1, č. 1, s.
2–3. ISSN 1368-4892.
MALÝ, Milan. Marketentry strategies in the Czech republic. Journal for East European management studies, 1998, roč. 3, č. 3, s. 46–48.
PICHANIČ, Mikuláš. Manažerské dovednosti pro 21.století. Acta Oeconomica Cassoviensia, 1999, roč. 5, č. 3, s. 365–379. ISSN 80-88964.
Články v časopise - nerecenzované
FOTR, Jiří. Stanovení potřebné kapacity dálničního úseku a její zvětšování 2.část. Silniční obzor, 1999, roč. 10, č. 9, s. 237–241.
3 z 24
8.10.2009 18:37
Databáze publikační činnosti VŠE - výsledky
http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-search.php
FOTR, Jiří. Stanovení potřebné kapacity dálničního úseku a její zvětšování: část I. Silniční obzor, 1999, roč. 10, č. 8. 4 s.
FOTR, Jiří, SRPOVÁ, Jitka. Diskontované peněžní toky. Ekonom, 1999, roč. 47, č. 18, s. 50–51. ISSN 1210-0714.
FOTR, Jiří, SRPOVÁ, Jitka. Dividendova politika podniku. Moderní řízení, 1999, roč. 34, č. 4, s. 56–59. ISSN 0026-8720.
FOTR, Jiří, SRPOVÁ, Jitka. Stanovení hodnoty podniku. Moderní řízení, 1999, roč. 34, č. 4, s. 53–54. ISSN 0026-8720.
FOTR, Jiří, SRPOVÁ, Jitka. Tvorba strategického finančního plánu. Moderní řízení, 1999, roč. 34, č. 4, s. 49–52. ISSN 0026-8720.
HRŮZOVÁ, Helena. Superpodukt – konkurenční podmínka zítřka. Moderní řízení, 1999, roč. XXXIV, č. 8, s. 25–28. ISSN 0026-8720.
HRŮZOVÁ, Helena. Virtuální organizace. MICB C, 1999, roč. 5, č. 3, s. 20–22.
HRŮZOVÁ, Helena. Virtuální organizace. Moderní řízení, 1999, roč. 34, č. 4, s. 26–28. ISSN 0026-8720.
KRÁLÍČKOVÁ, Eva. Strategie a management lidských zdrojů. Výběr, 1999, roč. VII, č. 15, č. 17, s. 55–57, s. 28–30.
KUBÁLEK, Tomáš. Informatizace na FPH. Zpravodaj VŠE, 1999, roč. 15, č. 2, s. 13–14.
MALÝ, Milan. Studiem MBA k univerzálním manažerům v jakémkoli oboru. Personál, 1998, roč. 4, č. 6, s. 21–22.
MALÝ, Milan. Vliv privatizace na obchodování ve střední Evropě. Journal for East European management studies, 1999, roč. 2, č. 2, s. 4–6.
NĚMCOVÁ, Lidmila. Osobnost, o které se mluví. Naše kampelička, 1999, roč. 5, č. 6–7, s. 4–5.
SEGER, Jan, VLČEK, Radim, KROUPA, Miloslav, JIRÁSEK, Jaroslav, TRUNEČEK, Jan, BARTES, František, BOUKAL, Petr, KRAUSEOVÁ, Jaruše,
SEDLÁČKOVÁ, Helena. Podnikání v časech turbulencí. Ekonom, 1999, roč. 33, č. 20, s. 42–43. ISSN 1210-071.
SRPOVÁ, Jitka. Rizikový kapital. Moderní řízení, 1999, roč. 34, č. 5, s. 39–42. ISSN 0026-8720.
SRPOVÁ, Jitka. Směrnice pro hodnocení podnikatelských výsledků. Svět jakosti, 1998, č. 4, s. 36–40. ISSN 1211-2011.
TRUNEČEK, Jan. Mýtus spásné metody v managementu. Moderní řízení, 1999, roč. 34, č. 2, s. 74–79. ISSN 0026-8720.
TRUNEČEK, Jan. Zpráva o stavu reengineeringu od Šumavy k Tatrám. Moderní řízení, 1999, roč. 34, č. 2, s. 35–37. ISSN 0026-8720.
VEBER, Jaromír. Jak dál po certifikaci. Stavební listy, 1999, roč. 5, č. 7, s. 6–7. ISSN 1211-4790.
Články v časopise
DĚDINA, Jiří. Co znamená koučování. Moderní řízení, 1996, č. 3, s. 61–62.
DĚDINA, Jiří. Komunikace – základní nástroj managementu. Dolte Inorga, 1994, č. 6.
4 z 24
8.10.2009 18:37
Databáze publikační činnosti VŠE - výsledky
http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-search.php
DĚDINA, Jiří. Koučování v praxi. Moderní řízení, 1996, č. 4, s. 74–75.
DĚDINA, Jiří. Manažeři globálních společností. Moderní řízení, 1995, č. 12, s. 57–59.
DĚDINA, Jiří. Manažeři globálních společností. Moderní řízení, 1997, č. 12, s. 19–21.
DĚDINA, Jiří. Manažeři globálních společností. Podniková organizace, 1995, č. 11, s. 16–19.
DĚDINA, Jiří. Nemají společné kořeny. Českomoravský profit – příloha Rádce, 1997, č. 4. 1 s.
DĚDINA, Jiří. Organizační struktura podniku v tržním hospodářství. Podniková organizace, 1992, č. 9. 4 s.
DĚDINA, Jiří. Organizování podniku pomocí SBU. Moderní řízení, 1996, č. 6, s. 30–32.
DĚDINA, Jiří. Podnikatelské síťové organizační struktury. Acta Oeconomica Pragensia, 1993. 5 s.
DĚDINA, Jiří. Podnikatelské síťové struktury. Podniková ekonomika, 1994, č. 5, s. 8–12.
DĚDINA, Jiří. Řízení podniku pomocí SBU (strategických podnikatelských jednotek). Moderní řízení, 1996, č. 5, s. 32–34.
DĚDINA, Jiří. Řízení sporů. Moderní řízení, 1994, č. 10, s. 74–77.
DĚDINA, Jiří. Strategické podnikatelské jednotky. Podniková organizace, 1994, č. 7–8, s. 26–30.
DĚDINA, Jiří. Strategický management jako rozhodující podmínka strategického úspěchu v oblasti odbytové recese. Dolte Inorga, 1994, č. 4, s. 10–12.
DĚDINA, Jiří. Strategie organizování celosvětově působících SPO. Moderní řízení, 1994, č. 9, s. 24–26.
DĚDINA, Jiří. Štíhlé organizační struktury – nový směr současného managementu. Dolte Inorga, 1994, č. 5, s. 20–22.
DĚDINA, Jiří. Vedení lidí jako součást managementu. Dolte Inorga, 1994, č. 3, s. 19–20.
FOTR, Jiří. Analýza rizika. Ekonom, 1996, č. 11. 1 s.
FOTR, Jiří. Analýza rizika podnikatelských projektů. Acta Oeconomica Pragensia, 1993, č. 3, s. 133–138.
FOTR, Jiří. Analýza trhu a volba mixu. Ekonom, 1996, č. 2. 1 s.
FOTR, Jiří. Doba úhrady projektu. Ekonom, 1996, č. 8. 1 s.
FOTR, Jiří. Financování projektu. Ekonom, 1996, č. 5. 1 s.
FOTR, Jiří. Finančně-ekonomické dopady a hodnocení podnikatelské strategie. Podniková organizace, 1994, č. 6, s. 10–15.
FOTR, Jiří. Finanční analýza firmy a její počítačová podpora. Finance a úvěr, 1995, č. 6, s. 317–326.
5 z 24
8.10.2009 18:37
Databáze publikační činnosti VŠE - výsledky
http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-search.php
FOTR, Jiří. Hodnocení výkonnosti a finančního zdraví firmy. Moderní řízení, 1995, roč. 30, č. 3, s. 39–42.
FOTR, Jiří. Investiční program. Ekonom, 1996, č. 13, s. 78–79.
FOTR, Jiří. Jak hodnotit schopnost firmy. Banky a finance, 1997, č. 4, s. 56–57.
FOTR, Jiří. Jak připravovat a hodnotit podnikatelské projekty I. Ekonom, 1996, č. 1, s. 49–50.
FOTR, Jiří. Když chybí kapitál. Ekonom, 1997, č. 40. 1 s.
FOTR, Jiří. Materiály a technologie. Ekonom, 1996, č. 4. 1 s.
FOTR, Jiří. Mezipodnikové srovnávání chemických společností. Chemický průmysl, 1996, č. 4, s. 11–12.
FOTR, Jiří. Mezipodnikové srovnávání na příkladu stavebnictví. Moderní řízení, 1996, č. 7, s. 38–42.
FOTR, Jiří. Peněžní toky projektu. Ekonom, 1996, č. 6. 56 s.
FOTR, Jiří. Podnikatelské projekty: ekonomická efektivnost, finanční stabilita. Finanční poradce podnikatele, 1996, č. 4, s. 16–38.
FOTR, Jiří. Podniky hutnictví a zpracování kovů z pohledu výsledků za rok 1994. Burza, 1995, č. 231. 5 s.
FOTR, Jiří. Příprava a hodnocení podnikatelských projektů. Podniková organizace, 1994, č. 4, s. 3–8.
FOTR, Jiří. Rentabilita projektu. Ekonom, 1996, č. 7. 1 s.
FOTR, Jiří. Skupinové rozhodování. Moderní řízení, 1995, č. 6, s. 77–79.
FOTR, Jiří. Souhrnné hodnocení finančně ekonomické situace firmy. Podniková organizace, 1995, č. 4, s. 3–7.
FOTR, Jiří. Stanovenie potrebnej kapacity dialničného (resp. cestného) úseku a jej zvačšovanie (rozšírenie vozovky). Horizonty dopravy, 1998, roč. 6, č. 4, s.
12–18. ISSN 1210-0978.
FOTR, Jiří. Velikost a umístění jednotky. Ekonom, 1996, č. 3. 1 s.
FOTR, Jiří, HÁJEK, Stanislav. Mezipodnikové srovnávání poměrových ukazatelů. Účetnictví, 1997, č. 2, s. 49–54.
FOTR, Jiří, HÁJEK, Stanislav, MÁCHA, Luděk. Finanční zdraví a výkonnost českých firem. Ekonom, 1995, č. 48. 2 s. Příloha.
HRŮZOVÁ, Helena. Benchmarkingové jiskření. Moderní řízení, 1997, č. 8, s. 34–37.
HRŮZOVÁ, Helena. Cena za jakost Malcoma Baldrige. Magazín ČSN, 1998, roč. 8, č. 4, s. 2–3. ISSN 0862-7932.
HRŮZOVÁ, Helena. Economical Performance of the Czech Republic. Univerzity of Cluj Romania, 1998, roč. 2, č. 12, s. 125–133. ISSN 1220-0476.
HRŮZOVÁ, Helena. P.F.Drucker – guru managementu. Moderní řízení, 1997, č. 7, s. 29–30.
6 z 24
8.10.2009 18:37
Databáze publikační činnosti VŠE - výsledky
http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-search.php
HRŮZOVÁ, Helena. Poradíme si s projektovým managementem? Manažer profesionál, 1997, č. 6, s. 3–5.
HRŮZOVÁ, Helena. Renesance pro logistiku. Logistika, 1997, č. 12, s. 32–33.
HRŮZOVÁ, Helena. Rozdělení kompetencí v akciové společnosti. Association Bulletin, 1996, č. 7, s. 5–7.
HRŮZOVÁ, Helena. Škola pro prezidentovu dceru. Ekonom, 1997, č. 43. 1 s.
CHVÁTALOVÁ, Eva, ŠAFRÁNEK, Svatopluk. Transformace české pošty I+II. Poštovní kurýr, 1992, č. 10,11. 4 s.
KOŘÁNOVÁ, Helena. Consumer protection at the University of Economics. Nice-Mail, 1996, č. 5, s. 11–12.
KUBÁLEK, Tomáš, KUBÁLKOVÁ, Markéta, SRPOVÁ, Jitka. Využití informačních zdrojů ekonomiky podniku. Acta Oeconomica Pragensia, 1996, č. 2, s.
65–89. ISSN 0572-3043.
MALÝ, Milan. Českému modelu vedení chybí systémová logika. Ekonom, 1994, č. 45, s. 62–63.
MALÝ, Milan. Foreign and Local Management Interaction. Management review, 1996, č. 1. 1 s.
MALÝ, Milan. MBA – český a přece mezinárodní. Dolte Inorga, 1994, roč. 1, č. 3, s. 20–21.
MALÝ, Milan. Motivace, životní styl a cenová liberalizace. Práce a mzda, 1992, roč. XL, č. 11, s. 1–4.
MALÝ, Milan. Převratná změna v marketingové strategii podniků. Moderní řízení, 1996, č. 7, s. 62–65.
MALÝ, Milan. Převratné změny v marketingové strategii podniku. Moderní řízení, 1996, č. 8, s. 25–27.
MALÝ, Milan. Řešení efektivní i elegantní. Ekonom, 1996, č. 25, s. 71–72.
MALÝ, Milan. Řízení a správa společností. Moderní řízení, 1998, roč. 34, č. 1, s. 33–39. ISSN 0026-8720.
MALÝ, Milan. Stav ohrožení postkomunistiského řízení ve východní Evropě a otázky nových znalostí a praktik s tím související. Emont News, 1995, č. 5. 1 s.
MALÝ, Milan. Umění vládnout a spravovat. Ekonom, 1995, č. 29, s. 32.
MALÝ, Milan. Znovu na téma správa a řízení a.s. Moderní řízení, 1996, č. 3, s. 23–25.
MALÝ, Milan, OBERMANNOVÁ, Eva. Studium MBA. Ekonom, 1996, č. 27, s. 37–38.
NĚMCOVÁ, Lidmila. Dojmy z výuky na čínské universitě. Zpravodaj VŠE, 1997, č. 2, s. 4–5.
NĚMCOVÁ, Lidmila. Etika rozliší podnikatele a podnikavce. Naše kampelička, 1998, roč. III, č. 8, s. 7–8.
NĚMCOVÁ, Lidmila. Konference „Obchod a etika”. Prague Economic Papers, 1995, č. 2, s. 200–203.
OBERMANNOVÁ, Eva. Vztah marketingové strategie a inovačních programů podniku. Acta Oeconomica Pragensia, 1993. 16 s.
7 z 24
8.10.2009 18:37
Databáze publikační činnosti VŠE - výsledky
http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-search.php
SYNEK, Miloslav, KUBÁLEK, Tomáš. Sobre in eficiencia de la industria checa y eslovaca. Panorama Económico, 1994, s. 15–34.
TRUNEČEK, Jan. Benchmarking v praxi českých podniků. Moderní řízení, 1995, č. 12, s. 52–55.
TRUNEČEK, Jan. Blufuje český management. Moderní řízení, 1994, č. 7.
TRUNEČEK, Jan. Calidad de dirección de las empresas en la épocha de transformacion. Panorama Económico, 1994, č. 2.
TRUNEČEK, Jan. Další nedostatky vzdělávání manažerů. Moderní řízení, 1997, č. 5, s. 57–59.
TRUNEČEK, Jan. Formování ekonomického školství v ČR. Acta Oeconomica Pragensia, 1994, č. 2.
TRUNEČEK, Jan. Chování českého vrcholového managementu v tradičních podnicích před první privatizační vlnou. Dolte Inorga, 1994, č. 4.
TRUNEČEK, Jan. Jak řídí současné české podniky. Acta Oeconomica Pragensia, 1994, č. 3.
TRUNEČEK, Jan. Jak řídí světové špičkové firmy? Manažer profesionál, 1997, č. 3, s. 4–6.
TRUNEČEK, Jan. Jak se řídily manažerské osobnosti. Manažer profesionál, 1997, č. 4, s. 4–5.
TRUNEČEK, Jan. Kontrapunkty českého managementu. Moderní řízení, 1994, č. 9.
TRUNEČEK, Jan. Kvalita řízení českých podniků v období transformace. Dolte Inorga, 1994, roč. 1, č. 3.
TRUNEČEK, Jan. Management neziskových organizací. Moderní řízení, 1997, č. 1, s. 73–75.
TRUNEČEK, Jan. Manažerské myšlení a jednání. Část 1 : Analýza dosavadních konceptů. Moderní řízení, 1998, roč. XXXIII, č. 7, s. 74–79. ISSN 0026-8720.
TRUNEČEK, Jan. Manažerské myšlení a jednání. Moderní koncepty. Moderní řízení, 1998, roč. XXXIII, č. 8, s. 78–80. ISSN 0026-8720.
TRUNEČEK, Jan. Měkké rady za tvrdé peníze? Moderní řízení, 1995, č. 2, s. 4–7.
TRUNEČEK, Jan. Organizační architektura. Moderní řízení, 1997, č. 3, s. 74–79.
TRUNEČEK, Jan. Podniková kultura českých tradičních firem na prahu posttransformačního období. Dolte Inorga, 1994, č. 5.
TRUNEČEK, Jan. Prognóza řízení (Bohemia Art-Poldi Ocel). Moderní řízení, 1995, č. 10, s. 20–23.
TRUNEČEK, Jan. Přešívání cizích kabátů aneb benchmarking po česku. Ekonom, 1995, č. 32, s. 18–19.
TRUNEČEK, Jan. Reengineering v českých podnicích. Manažer profesionál, 1997, č. 2, s. 3–5.
TRUNEČEK, Jan. Světové trendy v managementu a Česká republika. Moderní řízení, 1996, č. 5, s. 76–79.
TRUNEČEK, Jan. Turnaround v české podnikové praxi. Moderní řízení, 1995, č. 9, s. 25–30.
8 z 24
8.10.2009 18:37
Databáze publikační činnosti VŠE - výsledky
http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-search.php
TRUNEČEK, Jan. Výzkum na katedře podnikového managementu. Acta Oeconomica Pragensia, 1994, č. 3.
TRUNEČEK, Jan, MUDRA, Libor, SOUKUP, Jindřich, KONEČNÁ, Marika. Transformační proces českých podniků ve výzkumu podnikohospodářské fakulty
VŠE. Acta Oeconomica Pragensia, 1994, č. 1, s. 83–101.
VEBER, Jaromír. Logistika a jakost. Logistika, 1995, č. 4, s. 37–41.
VEBER, Jaromír. Triáda jakost-náklady-čas, východisko podnikové prosperity. Computer Systems International, 1994, č. 1, s. 2.
VEBER, Jaromír. Zkušenosti z rakouských podniků se zabezpečováním jakosti. Magazín ČSJ, 1993, č. 3.
VLČEK, Radim. Bez praxe není pedagogický respekt. Ekonom, 1996, č. 29. 1 s.
VLČEK, Radim. Co je a co umí hodnotový management. Dolte Inorga, 1994, č. 2, s. 7.
VLČEK, Radim. Dopis akcionářům. Investiční privatizační fond Komerční banky, 1996, č. 2. 1 s.
VLČEK, Radim. Hodnotový management – recept pro podniky. Moderní řízení, 1992, roč. XXVII, č. 7. 8 s.
VLČEK, Radim. Inverzní hodnotová analýza. Dolte Inorga, 1994, č. 3, s. 5.
VLČEK, Radim. Jde o kvalitu. Ekonom, 1998, roč. XLII, č. 20, s. 18–19. ISSN 1210-0714.
VLČEK, Radim. K čemu slouží hodnotové projektování. Dolte Inorga, 1994, č. 5, s. 6.
VLČEK, Radim. Lze na vysoké škole vychovat manažera? Manažer profesionál, 1997, č. 1, s. 16–17.
VLČEK, Radim. Management a ekonomika firmy 96. Moderní řízení, 1996, č. 9, s. 77–79.
VLČEK, Radim. Netradiční hodnotové analýzy. Dolte Inorga, 1994, č. 4, s. 7.
VLČEK, Radim. Nezapomínejte na hodnotovou analýzu. Peníze a řízení, 1995, č. 2, s. 11–12.
VLČEK, Radim. Osudové rozhodnutí: delfíní skok nebo volný pád. Restrukturalizace firmy. Ekonom, 1998, roč. 42, č. 2, s. 38–39. ISSN 1210-0714.
VLČEK, Radim. Pražské poselství Petera Ferdinanda Druckera. Moderní řízení, 1997, č. 12, s. 4–6.
VLČEK, Radim. Přežijí ti, kteří jsou na sebe přísní. Perspektivy-aktuality-lidé, 1995, č. 2. 1 s.
VLČEK, Radim. Reengineering a hodnotový management. Manažer profesionál, 1997, roč. 1, č. 5, s. 18–19.
VLČEK, Radim. Reengineering a hodnotový management. Manažer profesionál, 1997, č. 6, s. 8–10.
VLČEK, Radim. Sanace výrobních programů podniků. Ekonom, 1993, č. 18. 8 s.
VLČEK, Radim. Strategie zachování firmy – I. část. Moderní řízení, 1993, č. 6. 5 s.
9 z 24
8.10.2009 18:37
Databáze publikační činnosti VŠE - výsledky
http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-search.php
VLČEK, Radim. Strategie zachování firmy – II. část. Moderní řízení, 1993, č. 7. 7 s.
VLČEK, Radim. Strategie zachování firmy – III. část. Moderní řízení, 1993, č. 8. 6 s.
VLČEK, Radim. Studenti se stávají náročnějšími vůči učitelům. MM Průmyslové spektrum, 1998, roč. 3, č. 1–2, s. 40–43. ISSN 1212-2572.
VLČEK, Radim. Uplatnění hodnotového managementu. Českomoravský profit, 1993, roč. 4, č. 12, s. 30.
VLČEK, Radim, JIRÁSEK, Jaroslav, KEŘKOVSKÝ, Miloslav, ROUDNÝ, Radim, VÍCH, Michal. Schody na Olymp. Ekonom, 1996, č. 11, s. 31–35. Beseda u
kulatého stolu.
VLČEK, Radim, KUBÁLEK, Tomáš. Elektronická diskuse na Podnikohospodářské fakultě VŠE. Učitelské noviny, 1995, č. 9, s. 32.
VLČEK, Radim, NOVÝ, Ivan. Editorial Mission of Jeems. Journal for East European management studies, 1997, č. 3, s. 235–236.
Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí
ANTUŠÁK, Emil. Řízení krizí I. Praha 08.12.1998 – 09.12.1998. In: Současnost a budoucnost krizového managementu. Praha : T-Soft, 1999, s. 1–12.
ANTUŠÁK, Emil. Vazby a souvislosti vojenského obranného a civilního nouzového plánování bezpečnosti České republiky. Žilina 19.05.1999 – 20.05.1999. In:
Krizový management. Žilina : Fakulta špeciálného inžinierstva Žilinskej univerzity, 1999, s. 3–12. ISBN 80-88829-44-5.
FOTR, Jiří, SRPOVÁ, Jitka. Management rizika. Praha 25.05.1999 – 26.05.1999. In: Management a ekonomika firmy – Podnikání v evropském prostředí.
Praha : VŠE, 1999, s. 173–175. ISBN 80-7079-011-3.
HRŮZOVÁ, Helena. Strategické dokumenty pro využití finanční pomoci EU. Bratislava 13.12.1999. In: Strategie podniku při vstupu do EU. Bratislava :
Ekonomická Universita, 1999, s. 25–28. ISBN 80-225-1188-9.
MALÝ, Milan. Business Ethics in Central and Eastern Europe. Chemnitz 01.03.1999 – 04.03.1999. In: Business Ethics. Chemnitz, 1999, s. 31–32.
PICHANIČ, Mikuláš. Manažerské dovednosti pro 21. století. Praha 25.05.1999 – 26.05.1999. In: Management a ekonomika firmy – Podnikání v evropském
prostředí. Praha : VŠE, 1999, s. 123–125. ISBN 80-7079-011-3.
PRŮCHA, Václav, NĚMCOVÁ, Lidmila. The CO-operative System in its Historical Perspective. Praha. In: NĚMCOVÁ, Lidmila, PRŮCHA, Václav, LANDAU,
Zbigniew, SKODLARSKI, Janusz (ed.). Twelfth International Economic history Congress Sevilla 1998 – Session B 13 The Cooperative Movement in
Historical Perspective. Praha : VŠE, 1998, s. 7–40. ISBN 80-7079-141-1.
SRPOVÁ, Jitka. Informační zdroje pro finanční analýzu podniků a odvětví. Košice 09.09.2000 – 10.09.2000. In: BOBÁKOVÁ, Viktória (ed.). Ekonomika firiem.
Košice : Podnikovohospodárská fakulta, 1999, s. 596–599. ISBN 80-225-1212-5.
SRPOVÁ, Jitka. Informační zdroje pro hodnocení a srovnávání podniků. Lázně Bohdaneč 07.09.1999 – 08.09.1999. In: Ekonomika a management podniků v
podmínkách jejich restrukturalizace. Pardubice : Fakulta chemicko-technologická, 1999, s. 330–335. ISBN 80-711944-220.
SRPOVÁ, Jitka. Mezipodnikové srovnávání a jeho počítačová podpora. Praha 25.05.1999 – 26.05.1999. In: Management a ekonomika firmy – Podnikání v
evropském prostředí. Praha : VŠE, 1999, s. 89–91. ISBN 80-7079-011-3.
10 z 24
8.10.2009 18:37
Databáze publikační činnosti VŠE - výsledky
http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-search.php
VEBER, Jaromír. Faktory ovlivňující úspěšnost firmy na prahu 21. století. Nymburk 09.11.1999 – 11.11.1999. In: RYŠÁNEK, Pavel et al.(ed.). Nejlepší
zkušenost pro úspěch. Praha : Svaz průmyslu a dopravy ČR, 1999, s. 21–23. ISBN 80-02-01323-9.
VEBER, Jaromír. Perspektivy podnikání a úloha technických aspektů v manažerské praxi. Praha 25.05.1999 – 26.05.1999. In: Management a ekonomika
firmy – Podnikání v evropském prostředí. Praha : VŠE, 1999, s. 160–163. ISBN 80-7079-011-3.
VEBER, Jaromír. Prosperita firmy a kritéria jejího hodnocení. Lázně Bohdaneč 07.09.1999 – 08.09.1999. In: Ekonomika a management podniků v
podmínkách jejich restrukturalizace. Pardubice : Fakulta chemicko-technologická, 1999, s. 268–272. ISBN 80-7194-220-0.
VEBER, Jaromír. Prosperita firmy a kritéria jejího hodnocení. Praha 21.06.1999. In: Ekonoma 99 – Ekonomika a management podniků v podmínkách
restrukturalizace. Praha : VŠE FPH, 1999, s. 35–41. ISBN 80-7194-220-0.
VEBER, Jaromír. Přístupy ke komplexnímu hodnocení podniku. Košice 09.09.2000 – 10.09.2000. In: BOBÁKOVÁ, Viktória (ed.). Ekonomika firiem. Košice :
Podnikovohospodárská fakulta, 1999, s. 710–716. ISBN 80-225-1212-5.
VLČEK, Radim. Výzkumné úvahy fakulty o podnikání v globálním prostředí. Praha 25.05.1999 – 26.05.1999. In: Management a ekonomika firmy – Podnikání
v evropském prostředí. Praha : VŠE, 1999, s. 10–15. ISBN 80-7079-011-3.
Příspěvky ve sborníku z konference
DĚDINA, Jiří. Řízení podniku SBU. In: Management podniku. Praha : VŠE FPH, 1996. 2 s. Konference 20.5.1996.
FOTR, Jiří. Management rizika. In: Transformácia podnikov v podmienkach globalizácie ekonomiky. Bratislava : Ekonomická univerzita, 1998, s. 32–33. ISBN
80-225-0998-1.
FOTR, Jiří. Počítačová podpora finančně-ekonomických analýz a plánování. In: Management podniků v období přechodu k tržní ekonomice. Pardubice :
Univerzita Pardubice, 1994, s. 46.
HRŮZOVÁ, Helena, KUBÁLEK, Tomáš. Uplatnění Paretova principu pro analýzu zásob produktů MS Access a MS Excel. In: Logistika 98. Prešov : Technická
universita, 1998, s. 20–24.
HRŮZOVÁ, Helena, THORPE, Richard, BOADEN, R., WARD, R. The Development and Verification of Audit Material for the Assessment of World Class
Manufacturing Within a Europen Operations Environment. In: 1st International Conference Operations Strategy and Performance. EOMA Conference
Committee University of Cambridge, 1994.
JEŽKOVÁ, Jana. Small Enterprises and Environmental Protection. In: The 41st ICSB World Conference. Stockholm, 1996, s. 91–101.
KOŘÁNOVÁ, Helena, HŮLOVÁ, Marie, PLÁŠKOVÁ, Alena. Systém jakosti – výklad podle ČSN ISO 9004-2. In: Kvalita ve službách a její hodnocení. Praha :
Česká společnost pro jakost, 1997, s. 7–18.
MALÝ, Milan. Foreign and local management interaction. In: Paper for the Managerial Learning in the Transformation of Eastern Europe Workshop.
Cambridge : University of Cambridge, 1995. 21 s. 31 March-2 April 1995.
MALÝ, Milan. Human resources in CIM adoption. In: KIDD, P., KARWOWSKI, W. (ed.). Human Aspects of Advanced Manufacturing. Amsterdam : IOS Press,
11 z 24
8.10.2009 18:37
Databáze publikační činnosti VŠE - výsledky
http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-search.php
1994, s. 602–605.
MALÝ, Milan. Management in Europe in the 21st century. In: III CEMS Academic Conference [disketa]. Louvain : Universite catholigue, 1998, s. 1–10.
MALÝ, Milan. Managerial Education in Czechoslovakia. In: Enterprise Development in Eastern Europe. Manchester : Manchester Business School, 1993. 10 s.
MALÝ, Milan. Motivation, price liberalization and corporate culture. In: SCHOMMER, Kajo (ed.). Wandel von Unternehmenskulturen in Ostdeutschland und
Osteuropa. Chemnitz : Technische Universität, 1995, s. 181–185. 6.-9.3.1995.
MALÝ, Milan. The Necessity and Ways of Changing Management Education of Czech Universities. In: Betriebswirtschaftrslehre im Umbruch. Chemnitz :
Technische Universität, 1993, s. 132–136.
MALÝ, Milan. Převratné změny v marketingové strategii podniku. In: Jak zvyšovat tržní výkonnost firmy. Praha : Moderní řízení, 1996, s. 9–13.
MALÝ, Milan. Příprava manažerů v přechodném období. In: Ekonomika a management v současné metalurgii. Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická
univerzita, 1995, s. 1–5.
MALÝ, Milan. Řízení a správa akciových společností. In: Správa a řízení akciových společností. Praha : Coopers & Lybrand, 1995, s. 12–17.
MALÝ, Milan. Řízení a správa společností. In: ZALAI, Karol (ed.). Transformácia podnikov v SR a v krajinách strednej a východnej Európy. Bratislava :
Ekonomická univerzita, 1997, s. 23–31.
MALÝ, Milan. Řízení a zpráva společností. In: Transformácia podnikov v SR a v krajinách strednej a východnej Európy. Bratislava : Ekonomická univerzita,
1997. 5 s.
MALÝ, Milan. Strategic and Policy Issues of CIM Adoption in the Transition Period. In: Managing Integrated Manufacturing. Keele : Keele Advanced
Manufacturing Group, 1993, s. 115–126.
MALÝ, Milan. The strategy of czech companies in the response to the market economy. In: Managing Integrated Manufacturing. Leicester, 1996, s. 39–44.
MALÝ, Milan, SEDLÁČKOVÁ, Helena. Management in Europe in the 21st century. In: III CEMS Academic Conference [disketa]. Louvain : Universite
catholigue, 1998, s. 1–10.
MALÝ, Milan, ZÁRUBA, Petr. Business-Government Relations in Newly Established Market Economies. In: REHBEIN, Kathleen (ed.). Ninth Annual
Conference. Hawai : International association for Business and Society, 1998, s. 285–289.
NĚMCOVÁ, Lidmila. The Cooperative Movement in the Transformation Process. In: GOIČ, Srecko (ed.). Enterprise in Transition. Split; Viena : Ekonomická
fakulta; Daaam, 1997, s. 182–186. ISBN 953-6024-14-4.
NĚMCOVÁ, Lidmila. Some Experiences with Business Ethics Education in the University of Economics Prague. In: ROTH, Evans, HAKE, Dave (ed.).
Perspectives in Higher Education Reform. Knoxville : Universite, 1998, s. 40–42.
NĚMCOVÁ, Lidmila, PRŮCHA, Václav, LANDAU, Zbigniew, SKODLARSKI, Janusz. The Co-operative System in its Historical Perspective. In: NĚMCOVÁ,
Lidmila (ed.). Twelth International Economic History Congress Sevilla. Praha : VŠE, 1998, s. 7–54. ISBN 80-7079-141-1.
12 z 24
8.10.2009 18:37
Databáze publikační činnosti VŠE - výsledky
http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-search.php
OBERMANNOVÁ, Eva. New Product Development, Strategies and Processes. In: International Management, EOMA Conference Comitee University of
Lancaster. Lancaster : Lancaster University, 1994. 5 s.
PICHANIČ, Mikuláš, MERKLOVÁ, Marion. Management podniku ohroženého bankrotem. In: Management – Pre-Bankrotes Unternehmens. Berlin : SPMP,
1994, s. 4.
SRPOVÁ, Jitka. Aplikační programy pro finanční analýzu. In: Pedagogický software '97. České Budějovice, 1997, s. 137–139. ISBN 80-85645-26-2.
SRPOVÁ, Jitka. Hodnocení a srovnávání podniků. In: Transformácia podnikov v podmienkách globalizacie ekonomiky. Bratislava : Ekonomická univerzita,
1998, s. 50–52. ISBN 80-225-0998-1.
SRPOVÁ, Jitka. Hodnocení finanční situace mlékárenských společností v České republice. In: Agroregion 97 – Problematika současného zemědělství a
Případové studie. České Budějovice : Jihočeská univerzita, 1997, s. 53–55. ISBN 80-7040-232-6.
SRPOVÁ, Jitka. Mlékárenské společnosti v České republice. In: Agroregion 97 – Problematika současného zemědělství a Případové studie. České
Budějovice : Jihočeská univerzita, 1997, s. 205–214. ISBN 80-7040-232-6.
SRPOVÁ, Jitka, FOTR, Jiří. Aplikační programy pro finanční analýzu a strategii. In: ŘEHOUT, Václav (ed.). Pedagogický software „98”. České Budějovice :
Jihočeská univerzita, 1998, s. 18–20. ISBN 80-85654-30-0.
SRPOVÁ, Jitka, FOTR, Jiří. Modely finanční analýzy a finančního plánování. In: Ekonomika firem 98. Bratislava : Ekonomická univerzita, 1998, s. 30–32.
SRPOVÁ, Jitka, FOTR, Jiří. Modely finanční analýzy a strategického finančního plánování. In: VLOŠIN, Martin (ed.). Ekonomika firiem 1998. Košice :
Podnikovohospodárská fakulta, 1998, s. 394–397. ISBN 80-85668-65-3.
SRPOVÁ, Jitka, LUŇÁČEK, Miroslav. Gnostické metody analýzy dat. In: Sborník Jihočeské Univerzity. České Budějovice : Zemědělská univerzita, 1997, s.
47–58.
TRUNEČEK, Jan. Celoživotní vzdělávání v informační společnosti. In: Role of Universities in the Future International Society. Praha : České vysoké učení
technické, 1997. 12 s.
TRUNEČEK, Jan. Efektivnost práce poradenských firem pro české podniky v období transformace. In: Management podniků v období přechodu k tržní
ekonomice. Pardubice : Univerzita Pardubice, 1994, s. 12.
TRUNEČEK, Jan. Kontrapunkty českého managementu v posttransformačním období. In: Transformace ekonomiky a rozvoj podnikání v SR. Bratislava :
Ekonomická univerzita, 1995, s. 43–46.
TRUNEČEK, Jan. Nástroje zvyšování produktivity českých podniků. In: Praha : Controller Institut, 1997. 12 s.
TRUNEČEK, Jan. Procesně řízená organizace orientovaná na zákazníka. In: Transformácia podnikov v podmienkách globalizácie ekonomiky. Bratislava :
Ekonomická univerzita, 1998, s. 56–58. ISBN 80-225-0998-1.
TRUNEČEK, Jan. Strategie sanace a transformační mýty českých podniků. In: Management podniku ohroženého bankrotem. Praha : Management Consulting,
1994, s. 15.
13 z 24
8.10.2009 18:37
Databáze publikační činnosti VŠE - výsledky
http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-search.php
TRUNEČEK, Jan. Transformational Myths of Czech Enterprises. In: Sborník přednášek – Universita Pardubice. 1994.
VEBER, Jaromír. Aplikace poznatků z managementu při zabezpečování jakosti. In: Quality trends II. Praha : Česká společnost pro jakost, 1992. 20 s.
VEBER, Jaromír. Bezpečnost výrobků a odpovědnost za výrobek. In: Jakost a bezpečnost. Praha : VŠE CDMS, 1995. 68 s.
VEBER, Jaromír. Cesta k prosperitě průmyslových podniků. In: VOLOŠIN, Martin (ed.). Ekonomika firiem 1998. Košice : Podnikovohospodárská fakulta,
1998, s. 11–114. ISBN 80-85668-65-3.
VEBER, Jaromír. Cesty k prosperitě. In: Kvalita v Evropě – služba společnosti. Praha : Česká společnost pro jakost, 1997, s. 3–11.
VEBER, Jaromír. Cesty k prosperitě. In: Správa a řízení společností. Praha : Český institut interních auditorů, 1997, s. 1–10.
VEBER, Jaromír. Ekonomika jakosti. In: Quality trends. Praha : Česká společnost pro jakost, 1992. 20 s.
VEBER, Jaromír. EMS (Environmental Management Systém). In: Management a ekonomika podniku. Praha : VŠE FPH KPM, 1996, s. 141–149. ISSN
0572-3043.
VEBER, Jaromír. Jakost a prosperita firmy. In: Ekonomika a jakost. Praha : VŠE CDMS, 1994.
VEBER, Jaromír. Jakost a spokojený zákazník + Jakost v marketingu. In: Zabezpečování jakosti v marketingu. Praha : Česká společnost pro jakost, 1993. 24
s.
VEBER, Jaromír. Lidský činitel a jakost. In: Motivace k jakosti. Praha : VŠE CDMS, 1994, s. 39–51.
VEBER, Jaromír. Logistika a jakost. In: Logistika a jakost. Praha : VŠE CDMS, 1994.
VEBER, Jaromír. Orientace na trvalé zlepšování. In: Orientace na trvalé zlepšování v jakosti. Praha : VŠE CDMS, 1994.
VEBER, Jaromír. Přístupy ke komplexnímu hodnocení podniku. In: Transformácia podnikov v podmienkách globalizacie ekonomiky. Bratislava : Ekonomická
univerzita, 1998, s. 59–61. ISBN 80-225-0998-1.
VEBER, Jaromír. Reengineering – hrozba, šance či výstřelek managementu. In: Reengineering – hrozba nebo výzva. Praha : Česká společnost pro jakost,
1996. 74 s.
VEBER, Jaromír. Restrukturalizace a revitalizace podniků. In: ZALAI, Karol (ed.). Transformácia podnikov v SR a v krajinách strednej a východnej Európy.
Bratislava : Ekonomická univerzita, 1997, s. 31–38.
VEBER, Jaromír. Současný stav neziskového sektoru v ČR a jeho perspektivy. In: Neziskové organizace ve zdravotnictví – zkušenosti ze dvou kontinentů.
Praha : Nemocnice na Homolce, 1997. 4 s.
VEBER, Jaromír. Úloha marketingu při zabezpečování jakosti. In: Quality trends III. Praha : Česká společnost pro jakost, 1993. 20 s.
VEBER, Jaromír. Úsilí o trvalé zlepšování. In: Jakost 94. Ostrava, 1994.
VEBER, Jaromír. Využití poznatků z ekonomiky jakosti a managementu. In: Ekonomika a jakost. Praha : VŠE CDMS, 1994.
14 z 24
8.10.2009 18:37
Databáze publikační činnosti VŠE - výsledky
http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-search.php
VEBER, Jaromír. Zabezpečování jakosti v předvýrobních etapách (se zřetelem k požadavkům automobilového průmyslu). In: Zabezpečování jakosti v
předvýrobních etapách. Praha : Česká společnost pro jakost, 1993. 20 s.
VEBER, Jaromír. Zkušenosti z managementu jakosti + Systém výchovy k jakosti. In: Světový kongres EOQ – Helsinki 93. Praha : Česká společnost pro
jakost, 1993. 20 s.
VLČEK, Radim. Hodnotový management jako vhodný nástroj reengineeringových aktivit. In: Podnik světové třídy. Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky
VUT, 1997, s. 1–9.
VLČEK, Radim. Hodnotový management při tvorbě cen nových výrobků. In: XX. mezinárodní kolokvium o organizaci práce. Bratislava : Dom techniky ZSVTS,
1994, s. 5.
VLČEK, Radim. Hodnotový management v reengineeringových aktivitách. In: Transformácia podnikov v podmienkach globalizácie ekonomiky. Bratislava :
Ekonomická univerzita, 1998, s. 10–12. ISBN 80-225-0998-1.
VLČEK, Radim. Inovacemi k prosperitě firmy. In: TOP M. Praha : VŠE, 1996, s. 1–3.
VLČEK, Radim. Nezbytnost funkčně nákladového přístupu pro zvyšování konkurenční schopnosti. In: Podpora růstu exportní schopnosti našich firem. Brno :
Vysoké učení technické; Česká asociace hodnotového inženýrství, 1997, s. 3–6.
VLČEK, Radim. Role hodnotového managementu v procesu transformace ekonomiky. In: Transformace ekonomiky a rozvoj podnikání v SR. Bratislava :
Ekonomická univerzita, 1995, s. 51–54.
VLČEK, Radim, ZÁRUBA, Petr, FOTR, Jiří, KOUDELKA, Jan. Cesta ke komerční úspěšnosti firmy v současných podmínkách. In: Praha : PIBS, 1994, s. 10.
Výzkumné zprávy - pro potřeby státní správy
VEBER, Jaromír. Standardy ošetřovatelské péče, laboratorní činnosti a farmacie. Závěrečná zpráva výzkumného úkolu 50677-1 IGA MZd. Praha : VŠE,
1999. 185 s.
VEBER, Jaromír. Systémová analýza reprodukce majetku poskytovatelů zdravotní péče. MZd II/99. Praha : VŠE, 1999. 124 s.
VEBER, Jaromír, HŮLOVÁ, Marie, HOLMEROVÁ, Iva, KOŘÁNOVÁ, Helena, PLÁŠKOVÁ, Alena, MÜLLEROVÁ, Jana. Management kvality ve zdravotnictví.
Praha : Ministerstvo zdravotnictví, 1998. 87 s.
Skripta
ANTUŠÁK, Emil. Přehled základních pojmů krizového managementu. 1. vyd. Praha : VŠE, 1999. 50 s.
DĚDINA, Jiří, CHVÁTALOVÁ, Eva. Základy podnikového managementu. Praha : Bohemia, 1993. 250 s.
DROZEN, František, PLÁŠKOVÁ, Alena, KOŘÁNOVÁ, Helena, HŮLOVÁ, Marie, SEDLÁČEK, Jiří, LOKAJ, Bedřich, VILÍM, Tomáš, FRANTA, Zdeněk.
Oceňování movitého majetku. Zbožíznalecký základ vybraných sortimentních skupin. 1. vyd. Praha : VŠE, 1998. 98 s. ISBN 80-7079-513-1.
15 z 24
8.10.2009 18:37
Databáze publikační činnosti VŠE - výsledky
http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-search.php
FOTR, Jiří. Manažerská rozhodovací analýza. Praha : VŠE, 1992. 106 s.
FOTR, Jiří. Příprava a hodnocení podnikatelských projektů. Praha : VŠE, 1993. 164 s.
FOTR, Jiří, DĚDINA, Jiří. Manažerské rozhodování. Praha : VŠE, 1993. 162 s.
FOTR, Jiří, DĚDINA, Jiří. Manažerské rozhodování. 1.vyd. Praha : VŠE, 1994. 170 s.
FOTR, Jiří. Skupinové rozhodování a případové studie manažerského rozhodování. 1.vyd. Praha : VŠE, 1994. 118 s. (Další autoři: DĚDINA, Jiří, HRŮZOVÁ,
Helena, MUDRA, Libor, VLČEK, Radim).
FOTR, Jiří, HRŮZOVÁ, Helena. Případové studie manažerského rozhodování a manažerské hry. 1. vyd. Praha : VŠE, 1996. 135 s. (Další autoři: VLČEK,
Radim, DĚDINA, Jiří, MUDRA, Libor).
HEŘMAN, Jan. Jakost zboží. 1. vyd. 1992. 135 s. ISBN 80-7079-914-5. (Další autoři: HEZINA, Miloslav, HOROVÁ, Olga, HŮLOVÁ, Marie, PLÁŠKOVÁ,
Alena, KOŘÁNOVÁ, Helena).
HEŘMAN, Jan, HŮLOVÁ, Marie, KOŘÁNOVÁ, Helena, PLÁŠKOVÁ, Alena. Jakost zboží. Praha : VŠE, 1992. 135 s.
HRŮZOVÁ, Helena. Operační management. 1. vyd. Praha : VŠE, 1999. 151 s. ISBN 80-7079-706-1.
HRŮZOVÁ, Helena, KOVÁŘ, František, VEBER, Jaromír. Moderní přístupy soudobého managementu. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Máchova kraje, 1998.
120 s. ISBN 80-25531.
HŮLOVÁ, Marie, JAROŠOVÁ, Eva. Statistické metody v managementu kvality. Pracovní sešit k procvičení jednotlivých metod. 1. vyd. Praha : VŠE, 1999. 79
s. ISBN 80-7079-826-2.
HŮLOVÁ, Marie, JAROŠOVÁ, Eva. Statistické metody v managementu kvality. 1. vyd. Praha : VŠE, 1996. 113 s. ISBN 80-7079-403-8.
KOVÁŘ, František, VEBER, Jaromír. Moderní přístupy soudobého managementu. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Máchova kraje, 1996. 167 s. ISBN
80-901730-7-1. (Další autoři: DĚDINA, Jiří, FOTR, Jiří, HRŮZOVÁ, Helena, OBERMANNOVÁ, Eva, SRPOVÁ, Jitka).
KUBÁLEK, Tomáš. Manažerská informatika. 1. vyd. Praha : VŠE, 1996. 108 s.
KUBÁLEK, Tomáš. Manažerská informatika. 1. vyd. Praha : VŠE, 1996. 112 s.
KUBÁLEK, Tomáš. Manažerská informatika. 1. vyd. Praha : VŠE, 1996. 116 s.
KUBÁLEK, Tomáš. Manažerská informatika. 1. vyd. Praha : VŠE, 1996. 98 s.
KUBÁLEK, Tomáš, HOVORKOVÁ, Hana. Textový procesor Microsoft Word. Verze 97 CZ. 1. vyd. Praha : VŠE, 1998. 146 s. ISBN 80-7079-297-3.
KUBÁLEK, Tomáš, LUŇÁČEK, Miroslav, LITTOVÁ, Jana. Manažerská informatika. Tabulkový program Microsoft Excel verze 97 CZ. 1. vyd. Praha : VŠE,
1998. 132 s. ISBN 80-7079-309-0.
KUBÁLEK, Tomáš, SRPOVÁ, Jitka. Manažerská informatika. Databázový systém Microsoft Access verze 97CZ. 1. vyd. Praha : VŠE, 1998. 180 s. ISBN
16 z 24
8.10.2009 18:37
Databáze publikační činnosti VŠE - výsledky
http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-search.php
80-7079-825-4.
MAKOVEC, Jaromír, HRŮZOVÁ, Helena, ŠPERLICH, Adolf, BENEŠOVÁ, Alena, VESELÁ, Milada, HOBZA, Milan, JELÍNEK, Jiří. Organizace a plánování
výroby. Praha : VŠE, 1993. 274 s.
MALÝ, Milan, DĚDINA, Jiří. Vybrané kapitoly z organizace a managementu. 1.vyd. Praha : VŠE, 1994. 78 s.
MALÝ, Milan. Anglicko-český výkladový slovník pro manažery. 1.vyd. Praha : VŠE, 1994. (Další autoři: FOTR, Jiří, VIERTL, Pavel, OBERMANNOVÁ, Eva,
SYNEK, Miloslav, HRŮZOVÁ, Helena).
NĚMEC, Petr, LITTOVÁ, Jana. Komunikace korporací. 1. vyd. Praha : VŠE, 1999. 172 s. ISBN 80-7079-575.
NĚMEC, Petr, SLAVÍK, Václav. Matematika III pro TF. 1. vyd. Praha : ČZU, 1999. 94 s. ISBN 80-213-0522-3.
OBERMANNOVÁ, Eva. Management marketingu inovací, a kvality. Praha : VŠE, 1992. 60 s.
PLÁŠKOVÁ, Alena. Metody a techniky analýzy a zlepšování. 1. vyd. Praha : VŠE, 1999. 95 s. ISBN 80-7079-119-5.
SYNEK, Miloslav. Ekonomika a řízení podniku. 2. vyd. Praha : VŠE, 1997. 446 s. ISBN 80-7079-273-6. (Další autoři: DVOŘÁČEK, Jiří, DVOŘÁK, Jiří,
DEDOUCHOVÁ, Marcela, EISLER, Jan, HOFFMANN, Václav, KISLINGEROVÁ, Eva, KLEIBL, Jiří, SRPOVÁ, Jitka, NEUMAIEROVÁ, Inka, SEDLÁČKOVÁ,
Helena, TOMEK, Jan).
ŠEJBOVÁ, Katarína, SRPOVÁ, Jitka. Aplikačné programy pre finančno-ekonomickú analýzu. 1. vyd. Bratislava : Ekonóm, 1998. 206 s. ISBN 80-225-0869-1.
TRUNEČEK, Jan. Podnikový management. Praha : VŠE, 1993.
TRUNEČEK, Jan. Management I. Praha : VŠE, 1995. 217 s. (Další autoři: DĚDINA, Jiří, FOTR, Jiří, CHVÁTALOVÁ, Eva, MALÝ, Milan, OBERMANNOVÁ,
Eva, VEBER, Jaromír).
TRUNEČEK, Jan. Management v informační společnosti. 1. vyd. Praha : VŠE, 1997. 228 s. ISBN 80-7079-201-9. (Další autoři: DĚDINA, Jiří, FOTR, Jiří,
MALÝ, Milan, NĚMCOVÁ, Lidmila, KOUBEK, Josef, LITTOVÁ, Jana, OBERMANNOVÁ, Eva, ROSICKÝ, Antonín, VEBER, Jaromír).
VEBER, Jaromír. Management kvality. 1. vyd. Bělá pod Bezdězem : Nakladatelství Máchova kraje, 1997. 245 s. ISBN 80-901730-5-5.
VEBER, Jaromír. Řízení jakosti při výrobě a plánování výrobků, Škoda VW 1993. Praha : VŠE, 1993. 44 s.
VEBER, Jaromír. Systém ekologicky orientovaného podnikového řízení. 1. vyd. Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1996. 95 s.
VEBER, Jaromír, DĚDINA, Jiří, FOTR, Jiří, HRŮZOVÁ, Helena, KOVÁŘ, František, NOVÁK, Jiří, SRPOVÁ, Jitka. Management II. 1. vyd. Praha : VŠE, 1998.
168 s. ISBN 80-7079-406-2.
VEBER, Jaromír, DĚDINA, Jiří, FOTR, Jiří, HRŮZOVÁ, Helena, CHVÁTALOVÁ, Eva, MALÝ, Milan, OBERMANNOVÁ, Eva, TRUNEČEK, Jan. Základy
managementu. 1. vyd. Praha : Fortuna, 1996. 136 s. ISBN 80-7168-358-2.
VEBER, Jaromír, aj. Podnikání v malé a střední firmě. 1. vyd. Praha : VŠE, 1999. 157 s. ISBN 80-7079-707-X. (Další autoři: HARTMAN, Ladislav,
MÜLLEROVÁ, Jana, NĚMCOVÁ, Lidmila, SRPOVÁ, Jitka, ŠTOR, Hynek, ŠVAGR, Pavel, VORLÍČKOVÁ, Hana).
17 z 24
8.10.2009 18:37
Databáze publikační činnosti VŠE - výsledky
http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-search.php
VLČEK, Radim, OBERMANNOVÁ, Eva. Marketingový management inovací. Praha : VŠE, 1994. 60 s.
VLČEK, Radim, OBERMANNOVÁ, Eva. Marketingový management inovací. Praha : VŠE, 1995. 60 s.
VLČEK, Radim, OBERMANNOVÁ, Eva. Marketingový management inovací. Přepracované první vydání. Praha : VŠE, 1995. 111 s.
VLČEK, Radim, VEBER, Jaromír, KOTLASOVÁ, Eva. Management marketingu, inovací a kvality. Praha : VŠE, 1992. 70 s.
Abstrakt příspěvku na konferenci publikovaný ve sborníku
NĚMCOVÁ, Lidmila. Developing Business Ethics with Czech Entrepreneurs. Chemnitz 03.03.1999 – 05.03.1999. In: Business Ethics in Central and Eastern
Europe. Chemnitz : Technische Universität, 1999, s. 33–34.
NĚMCOVÁ, Lidmila. Problems with theoretical principles and practical aspects of geoethics. Moskva. In: Nové pohledy na nauku o zemi. Moskva, 1999, s.
153–155.
Články v denním tisku
DĚDINA, Jiří. Koučování je přátelská pomoc podřízeným. Mladá fronta Dnes, 1996, č. 13.4. 4 s.
DĚDINA, Jiří. Spory na pracovišti působí na aktivitu jako koření. Mladá fronta Dnes, 1996, č. 16.5., s. 20–21.
FOTR, Jiří, SRPOVÁ, Jitka. Podnik má plánovat zisky a ztráty. Hospodářské noviny, 1999, č. 167. 1 s. ISSN 0862-9587.
KAVANOVÁ, Monika, MOULIS, Jaroslav. Často podceňovaný zdroj pro rozvoj podniku. Hospodářské noviny – Kariéra, 1999, roč. XLIII, č. 173, s. 8–9. ISSN
0862-9587.
MALÝ, Milan. Neformální správa akciových společností. Hospodářské noviny, 1995, č. 173. 1 s.
MALÝ, Milan. Pomocná ruka přichází z Nizozemska. Netherlands Management Cooperation Programe výrazně rozšiřuje nabídku. Hospodářské noviny –
Kariéra, 1998, roč. XLII, č. 114, s. 8–9. ISSN 0862-9587.
MALÝ, Milan. Věda a výuka na vysokých školách. Mladá fronta Dnes, 1996, č. 4.7. 13 s.
MALÝ, Milan, PRAVDA, Vít. Přispěje Eva k sladění zájmů vlastníků a manažerů? Hospodářské noviny – Kariéra, 1997, č. 33. 1 s.
NĚMCOVÁ, Lidmila. Jedna cesta k seberealizaci žen je drobné podnikání. ZN noviny, 1996, č. 11. 1 s.
NĚMCOVÁ, Lidmila. Studenti podnikání a morálka. Hospodářské noviny – Kariéra, 1995, č. 1.3., s. 1.
NĚMCOVÁ, Lidmila. Výukou ke společenské odpovědnosti. Hospodářské noviny – Kariéra, 1995, č. 27.2., s. 8.
PICHANIČ, Mikuláš. Manažerské dovednosti pro 21. století. Hospodářské noviny – Kariéra, 1999, roč. XLIII, č. 193. 1 s. ISSN 0862-9587.
18 z 24
8.10.2009 18:37
Databáze publikační činnosti VŠE - výsledky
http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-search.php
PICHANIČ, Mikuláš. Výuka ve znamení globalizace. Hospodářské noviny – Kariéra, 1999, roč. XLIII, č. 208. 1 s. ISSN 0862-9587.
PŘIKRYL, Jan, VLČEK, Radim. Vysoké ekonomické školství stojí před závažnými úkoly. Hlavně jde o kvalitu. Hospodářské noviny – Kariéra, 1998, roč. 42, č.
62, s. 8–9. ISSN 0862-9587.
SRPOVÁ, Jitka. Vývojová tendence v chemickém průmyslu je více než varující. Hospodářské noviny, 1998, roč. XLII, č. 220, s. 8–9. ISSN 0862-9587.
SRPOVÁ, Jitka, FOTR, Jiří. Úskalí při stanovení hodnoty podniku. Hospodářské noviny, 1999, roč. XLIII, č. 20, s. 8–9. ISSN 0862-9587.
VEBER, Jaromír. Jakost v potravinářství. ZN noviny, 1993. 6 s.
VLČEK, Radim. Hodnotovou analýzou proti bankrotu. Hospodářské noviny, 1993, č. 34. 3 s.
ZÁRUBA, Petr. Manažerský kurs k večeři. Hospodářské noviny – příloha, 1994, č. 25, s. 2.
Výzkumné zprávy - oponované
IVÁNEK, Jiří. Banka dat a modelů ekonomiky ČR. Dílčí projekt III. Databáze podniků a modely hodnocení podniků a odvětví. 1999. 7 s. (Další autoři:
SRPOVÁ, Jitka, KUBÁLEK, Tomáš).
SYNEK, Miloslav, DVOŘÁK, Jiří, EISLER, Jan, FOTR, Jiří, KISLINGEROVÁ, Eva, KOVANICOVÁ, Dana, KRAUSEOVÁ, Jaruše, VEBER, Jaromír. Komplexní
hodnocení českých podniků s ohledem na vývoj. Praha : VŠE FPH KPE, 1999. 520 s. (Další autoři: SOUČEK, Eduard, ZAVADIL, Vilém, ZIMA, Zbyněk,
MAREK, Petr, KOZÁK, Pavel, VOSÁTKA, Jakub, VINŠ, Petr, SRPOVÁ, Jitka, SEDLÁČKOVÁ, Helena, BOUKAL, Petr).
Výzkumné zprávy - reporty
DĚDINA, Jiří, MALÝ, Milan. Strukturální a adaptační změny v tržní ekonomice. [Výzkumná zpráva]. Praha : VŠE, 1992. 22 s.
HRŮZOVÁ, Helena. International Survey of Service Operations Project. Výsledky výzkumu 2.etapy v ČR. [Výzkumná zpráva]. Bentley College, 1995. 60 s.
HRŮZOVÁ, Helena. International Survey of Service Operations. Lodging Industry: Corporate Survey. Pilot test and its analysis. 1.fáze mezinárodního výzkumu
International Service Operations Management Project. [Výzkumná zpráva]. 1994. 17 s.
HRŮZOVÁ, Helena. International Survey of Service Operations. Lodging Industry: Unit Survey. 1.fáze mezinárodního výzkumu International Service
Operations Management Project. [Výzkumná zpráva]. 1994. 16 s.
HRŮZOVÁ, Helena. Využití benchmarkingu při kontrole hospodárnosti ve státní správě. Metodicko-aplikační materiál. [Výzkumná zpráva]. Praha : Nejvyšší
kontrolní úřad, 1998. 26 s. Benchmarking – Minicases, Examples and Solutions.
CHVÁTALOVÁ, Eva, HRŮZOVÁ, Helena. Efektivnost zásobovací činnosti v podmínkách SPT Telecom, a.s., a HUT Praha, o.z. [Výzkumná zpráva]. Praha :
SPT TELECOM, 1995. 120 s. (Další autoři: BURŠA, Zdeněk).
CHVÁTALOVÁ, Eva, HRŮZOVÁ, Helena. Logistické plánování s aplikací na podmínky centrální logistiky zásobování telekomunikací. [Výzkumná zpráva].
Praha : SPT TELECOM, 1995. 62 s. (Další autoři: BURŠA, Zdeněk, PECHÁČEK, Jiří).
19 z 24
8.10.2009 18:37
Databáze publikační činnosti VŠE - výsledky
http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-search.php
CHVÁTALOVÁ, Eva, ŠAFRÁNEK, Svatopluk. Transformace české pošty I. Dílčí zpráva pro TESTCOM. [Výzkumná zpráva]. Praha : TESTCOM, 1992. 30 s.
CHVÁTALOVÁ, Eva, ŠAFRÁNEK, Svatopluk. Transformace české pošty II. Dílčí zpráva pro TESTCOM. [Výzkumná zpráva]. Praha : TESTCOM, 1993. 30 s.
NEUMAIEROVÁ, Inka, TRUNEČEK, Jan. Faktory ovlivňující úspěch podniku. Změny organizační architektury českých podniků v období transformace na tržní
model řízení ekonomiky. [Výzkumná zpráva]. Praha : VŠE, 1993. 30 s.
NOVÝ, Ivan. Hodnocení studia na vysoké škole absolventy školy. Grant MŠMT RS 96 163. [Výzkumná zpráva]. Praha : VŠE FPH, 1996. 80 s. (Další autoři:
PROVAZNÍK, Vladimír, SURYNEK, Alois, KUBÁLEK, Tomáš).
TRUNEČEK, Jan. Změny organizační architektury českých podniků v období transformace na tržní model řízení ekonomiky. [Výzkumná zpráva]. Praha :
VŠE, 1993.
TRUNEČEK, Jan. Transformační řízení českých podniků. Grant 310/1994. [Výzkumná zpráva]. Praha : VŠE FPH KPM, 1994. 220 s. (Další autoři: MALÝ,
Milan, NEUMAIEROVÁ, Inka, DĚDINA, Jiří, RŮŽIČKA, Jiří, NOVÝ, Ivan).
Projekt systému vzdělávání pracovníků oprávněných provádět činnosti v regulované sféře, oblasti prokazované shody a pracovníků certifikačních orgánů,
úkol z programu rozvoje zkušebnictví. [Výzkumná zpráva]. 1993. 30 s. (Další autoři: VEBER, Jaromír).
VEBER, Jaromír. Sledování kvality nezdravotnických služeb poskytovaných zdravotnickými zařízeními. Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví
ČR. [Výzkumná zpráva]. Praha : VŠE FPH KPM, 1997. 87 s. (Další autoři: HOLMEROVÁ, Iva, HŮLOVÁ, Marie, KOŘÁNOVÁ, Helena, MÜLLEROVÁ, Jana,
PLÁŠKOVÁ, Alena).
VEBER, Jaromír. Systém manažerského vzdělávání pro organizace resortu zdravotnictví. Interní grantová agentura Ministerstva zdravotnictví ČR. [Výzkumná
zpráva]. Praha : VŠE FPH KPM, 1997. 103 s. (Další autoři: NĚMCOVÁ, Lidmila, BEDRNOVÁ, Eva, CÍSAŘ, Jaromír, HOLMEROVÁ, Iva, HANKEOVÁ, Zuzana,
SPIRIT, Michal, SRPOVÁ, Jitka, PLÁŠKOVÁ, Alena, VEBEROVÁ, Jana, VORLÍČKOVÁ, Hana).
VLČEK, Radim. Smysl a cíle sanace výrobního programu. Sanace ohrožených podniků. [Výzkumná zpráva]. Praha : VŠE, 1993. 65 s.
Recenze
DĚDINA, Jiří. Benchmarking. (Rec.: OSTBLOM, Karlof, Benchmarking. 1. vyd. Praha : Victoria Publishing.) In: Politická ekonomie, 1996, č. 3, s. 298.
DĚDINA, Jiří. Franchising – úspěch bez čekání. (Rec.: LOEBL, Zbyněk, LUKAJOVÁ, Dana, Franchising – úspěch bez čekání. Praha : Grada, 1994.) In:
Politická ekonomie, 1994.
DĚDINA, Jiří. Investování do obchodovatelných cenných papírů. (Rec.: SCHARPE, Alexandr, Ivestice. 1. vyd. Praha : Victoria Publishing.) In: Politická
ekonomie, 1997, č. 2, s. 299–300.
DĚDINA, Jiří. Komplexní pohled na problematiku leasingu. (Rec.: PULZ, Jiří, Leasing v teorii a praxi. 1. vyd. Praha : Grada.) In: Politická ekonomie, 1995, č.
3, s. 3.
DĚDINA, Jiří. Konkurenční strategie přeměněná do jednotlivých kroků. (Rec.: PORTER, Michael, Konkurenční výhoda. 1. vyd. Praha : Victoria Publishing.) In:
Politická ekonomie, 1996, č. 3, s. 424–426.
20 z 24
8.10.2009 18:37
Databáze publikační činnosti VŠE - výsledky
http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-search.php
DĚDINA, Jiří. Kvantitativní metody zdokonalování manažerského rozhodování. (Rec.: WISNIEWSKI, Michal, Metody manažerského rozhodování. 1. vyd.
Praha : Grada.) In: Politická ekonomie, 1999, roč. XLVII, č. 5, s. 711–713. ISSN 0032-3233.
[Impakt faktor 1999: 0.327]
DĚDINA, Jiří. Na prahu nové revoluce. (Rec.: GATES, Bill, Informační dálnice. 1. vyd. Praha : Management Press.) In: Politická ekonomie, 1998, roč. XLVII,
č. 1, s. 135–137. ISSN 0032-3233.
[Impakt faktor 1998: 0.095]
DĚDINA, Jiří. Poválečný vývoj ekonomického systému v Japonsku. (Rec.: MATSUMOTO, Koji, Participativní management. 1. vyd. Praha : Grada.) In: Politická
ekonomie, 1999, roč. XLVII, č. 6, s. 855–857. ISSN 0032-3233.
[Impakt faktor 1999: 0.327]
DĚDINA, Jiří. Povinná četba nejen pro manažery. (Rec.: SYNEK, Miloslav, aj., Manažerská ekonomika. 1. vyd. Praha : Grada.) In: Politická ekonomie, 1997,
č. 3, s. 453–455.
DĚDINA, Jiří. Řízení a organizace výrobního procesu. (Rec.: JIRÁSEK, Jaroslav, Štíhlá výroba. 1. vyd. Praha : Grada.) In: Politická ekonomie, 1999, roč. 57,
č. 3, s. 419–421. ISSN 0032-3233.
[Impakt faktor 1999: 0.327]
DĚDINA, Jiří. Tři kategorie rizik. (Rec.: CEVALIER, Artur, HIRSCH, Gustav, Rizika podnikání. 1. vyd. Praha : Victoria Publishing.) In: Politická ekonomie,
1996, č. 6, s. 856–858.
DĚDINA, Jiří. Učebnice auditu od A do Z. (Rec.: RICCHINTE, Daniel, Audit. 1. vyd. Praha : Victoria Publishing.) In: Politická ekonomie, 1996, č. 4, s. 615–617.
DĚDINA, Jiří. Užitečná publikace pro teorii a praxi. (Rec.: PORTER, Michael, Konkurenční strategie. 1. vyd. Praha : Victoria Publishing.) In: Politická
ekonomie, 1996, č. 1, s. 136–138.
DĚDINA, Jiří. Základy maloobchodního podnikání. (Rec.: BURSTINER, Inen, Základy maloobchodního podnikání. 1. vyd. Praha : Victoria Publishing.) In:
Politická ekonomie, 1996, č. 4, s. 618.
FOTR, Jiří. Management. Teorie a praxe 80. a 90.let. (Rec.: VODÁČEK, Leo, Management. Teorie a praxe 80. a 90.let. 1.vyd. Praha : Management Press.)
In: Podniková organizace, 1994, roč. 48, č. 4, s. 17.
FOTR, Jiří. Oceňování podniku. (Rec.: KISLINGEROVÁ, Eva, Oceňování podniku. 1. vyd. Praha : Beck.) In: Účetnictví, 1999, roč. 46, č. 9, s. 36–37. ISSN
0139-5651.
FOTR, Jiří. Oceňování podniku. (Rec.: KISLINGEROVÁ, Eva, Oceňování podniku. 1. vyd. Praha : Beck.) In: Účetnictví, 1999, roč. 47, č. 10, s. 35–36. ISSN
0139-5661.
MALÝ, Milan. Aktuální otázky organizačních struktur. (Rec.: DĚDINA, Jiří, Podnikové organizační struktury. 1. vyd. Praha : Grada.) In: Politická ekonomie,
1997, č. 2, s. 298–299.
SRPOVÁ, Jitka. Jak se při finančním řízení vyvarovat zbytečných chyb. (Rec.: HIGGINS, Robert, Analýza pro finanční management. 1. vyd. Praha : Grada.)
In: Politická ekonomie, 1999, roč. 57, č. 3, s. 425–427. ISSN 0032-3233.
[Impakt faktor 1999: 0.327]
21 z 24
8.10.2009 18:37
Databáze publikační činnosti VŠE - výsledky
http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-search.php
SRPOVÁ, Jitka. Manažer a informatika. (Rec.: ŽID, Norbert, BENÁČANOVÁ, Helena, KUNSTOVÁ, Renáta, SVOBODA, Jiří, Orientace ve světě informatiky. 1.
vyd. Praha : Management Press.) In: Politická ekonomie, 1999, roč. XLVII, č. 1, s. 132–134. ISSN 0032-3233.
[Impakt faktor 1999: 0.327]
TRUNEČEK, Jan. Klíčový význam manažerského rozhodování. (Rec.: FOTR, Jiří, DĚDINA, Jiří, Manažerské rozhodování. 1. vyd. Praha : Ekopress.) In:
Hospodářské noviny – Kariéra, 1997, č. 105, s. 1–2.
TRUNEČEK, Jan. Minulost, přítomnost a budoucnost řízení. (Rec.: DRUCKER, Peter, Řízení velkých změn. 1. vyd. Praha : Management Press.) In: Politická
ekonomie, 1999, roč. XLVII, č. 4, s. 555–557. ISSN 0032-3233.
[Impakt faktor 1999: 0.327]
TRUNEČEK, Jan. Souborná publikace o managementu obchodní firmy. (Rec.: ZADRAŽILOVÁ, Dana, KHELEROVÁ, Vladimíra, Management obchodní firmy.
1. vyd. Praha : Grada.) In: Politická ekonomie, 1995, č. 1, s. 4.
TRUNEČEK, Jan. 21.století již ve skutečnosti začalo. (Rec.: DRUCKER, Peter, Nové reality. 1. vyd. Praha : Management Press.) In: Politická ekonomie,
1996, č. 3, s. 427.
VEBER, Jaromír. Kritický pohled na japonský management. (Rec.: WORONOFF, Jan, Mýtus japonského managementu. 1. vyd. Praha : Victoria Publishing.)
In: Politická ekonomie, 1995, č. 3, s. 3.
VEBER, Jaromír. Management kvality v kostce. (Rec.: NENADÁL, Jiří, NOSKIEVIČOVÁ, Dana, Moderní systémy řízení jakosti. 1. vyd. Praha : Management
Press.) In: Politická ekonomie, 1999, roč. XLVII, č. 4, s. 568–570. ISSN 0032-3233.
[Impakt faktor 1999: 0.327]
VEBER, Jaromír. Publikace spojující obecnou ekonomii. (Rec.: MILGROM, Paul, Modely rozhodování v ekonomii a managementu. 1. vyd. Praha : Grada.) In:
Politická ekonomie, 1999, roč. 57, č. 3, s. 423–425. ISSN 0032-3233.
[Impakt faktor 1999: 0.327]
VEBER, Jaromír. Reengineering – hrozba, šance či výstřelek managementu. (Rec.: MAMMER, Michael, CHAMPY, James, Reengineering – radikální proměna
firmy. 1. vyd. Praha : Management Press.) In: Politická ekonomie, 1996, č. 2, s. 282–284.
Oponentské posudky
DĚDINA, Jiří. posudek „RANČÁK, Jan, FANTA, Radek, Strategické řízení I-III díl. 1.vyd. Praha : Vysoká škola chemickotechnologická, 1994.” Praha : VŠE,
1994. 3 s.
DĚDINA, Jiří. posudek „HLÁSNÝ, Jiří, Technika a technologie. 1. vyd. Praha : VŠE.” Praha : VŠE FPH, 1996. 3 s.
FOTR, Jiří. posudek „VAŠÍČEK, Jan, DUDORKIN, Jan, VASTL, Jan, Ekonomický a finanční model uložiště jaderného odpadu-návrh projektu. Praha : České
vysoké učení technické.” VŠE FPH KPM, 1994.
FOTR, Jiří. posudek „MOHSEN, El-Sayed Abdel, Evaluating the Organizational Climate and its Effects on the Production Efficieng. Praha : VŠE FPH KPM.”
VŠE FPH KPM, 1994. 2 s.
22 z 24
8.10.2009 18:37
Databáze publikační činnosti VŠE - výsledky
http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-search.php
FOTR, Jiří. posudek „VLČEK, Radim, OBERMANNOVÁ, Eva, Marketingový management inovací. 1.vyd. Praha : VŠE, 1994.” VŠE FPH KPM, 1994. 2 s.
FOTR, Jiří. posudek „PÍŠEK, Milan, HANUŠ, František, Rozhodovací analýza – příklady. 1.vyd. Praha : České vysoké učení technické, 1994.” VŠE FPH KPM,
1994. 2 s.
SRPOVÁ, Jitka. posudek „KUBÁLEK, Tomáš, Manažerská informatika. Textový procesor MICROSOFT WORD verze 6.0. 1. vyd. Praha : VŠE FPH.” Praha :
VŠE FPH KPM, 1995. 2 s.
SRPOVÁ, Jitka. posudek „KUBÁLEK, Tomáš, Tabulkový program MICROSOFT EXEL verze 5.0. 1. vyd. Praha : VŠE.” Praha : VŠE FPH KPM, 1995. 2 s.
TRUNEČEK, Jan. posudek „FOTR, Jiří, DĚDINA, Jiří, Manažerské rozhodování. 1. vyd. Praha : Ekopress.” Praha : VŠE, 1997. 1 s.
TRUNEČEK, Jan. posudek „DĚDINA, Jiří, Podnikové organizační struktury, teorie a praxe. 1. vyd. Praha : VŠE FPH.” Praha : VŠE FPH KPM, 1997. 5 s.
Habilitační práce.
TRUNEČEK, Jan. posudek „PFEIFER, Jan, Pružné organizační struktury ve stavebnictví. Kandidátská práce. Praha : České vysoké učení technické, 1994.”
Praha : VŠE FPH, 1994. 5 s.
TRUNEČEK, Jan. posudek „FOTR, Jiří, HRŮZOVÁ, Helena, aj., Případové studie manažerského rozhodování a manažerské hry. 1. vyd. Praha : Ekopress.”
Praha : VŠE FPH KPM, 1997. 4 s.
TRUNEČEK, Jan. posudek „FOTR, Jiří, Skupinové rozhodování a případové studie manažerského rozhodování. 1.vyd. .” Praha : VŠE, 1994. 5 s.
TRUNEČEK, Jan. posudek „VEVERKA, Milan, Transformace ve stavebnictví. Praha : České vysoké učení technické, 1994.” Praha : VŠE FPH, 1994. 6 s.
TRUNEČEK, Jan. posudek „GLOGAR, Alois, Transformační marketing – metodika zavádění marketingu a marketingového řízení. Zlín : Vysoké učení
technické, 1994.” Praha : VŠE, 1994. 30 s.
VLČEK, Radim. posudek „GRUBLOVÁ, Eva, Management inovací. Habilitační práce. Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita.” Praha : VŠE FPH,
1994. 2 s.
VLČEK, Radim. posudek „Profesorské jmenovací řízení doc. Havlenky – obor ekonomika a řízení strojírenské výroby.” 1994. 3 s.
VLČEK, Radim. posudek „BENEŠOVÁ, Alena, Příklady z řízení výroby. Praha : VŠE.” Praha : VŠE FPH, 1994. 2 s.
VLČEK, Radim. posudek „KLIMENT, Radek, Závěrečný projekt MBA-PIBS. Strategie uvedení nového výrobku na trh. Praha : PIBS.” Praha : VŠE FPH, 1994.
2 s.
Jiné publikace
HRŮZOVÁ, Helena. Konzultační dokument NUTS 2. České Budějovice : Rera, C., 1999. 35 s.
Operační management. Učební text MBA-PIBS č. 4. 1997. 79 s. (Další autoři: HRŮZOVÁ, Helena).
HRŮZOVÁ, Helena. Operační management. Řízení provozu ve výrobě a službách. 80 s. MBA/PIBS 1998.
23 z 24
8.10.2009 18:37
Databáze publikační činnosti VŠE - výsledky
http://eso.vse.cz/~sklenak/pcvse/pcvse-search.php
HRŮZOVÁ, Helena, SOUČEK, Zdeněk. Strategie rozvoje budějovického regionu [online]. České Budějovice : Rera, C., 1999. 163 s. URL:
http://www.okucb.cz/strateg/index.html.
HŮLOVÁ, Marie, KOŘÁNOVÁ, Helena, PLÁŠKOVÁ, Alena. Řízení kvality. Praha, Čokoládovny 1995.
MALÝ, Milan. Manažerská motivace britsko-českých joint ventures. Chemnitz : Rainer Hampp Verlag, 1999. 2 s. Posudek na článek.
MALÝ, Milan. Studium pro vrcholové manažery potřebuje záruky kvality. 1 s. ISSN 0862-5921. Lidové noviny, 13. 2., 1998. Rozhovor.
SEDLÁČKOVÁ, Helena, VLČEK, Radim. Management a ekonomika firmy 99. Praha : VŠE, 1999. 18 s. Rozhovor.
TRUNEČEK, Jan. Management – věda – umění – metodologie – pseudověda? Zpravodaj Českého komitétu pro vědecké řízení. 1997.
VLČEK, Radim. Ekonomika pro každého. 1996. Rozhlasové vystoupení v Radiu Svobodná Evropa. Část I – 3.2., 4.2., 5.2. Čáast II – 2.3., 3.3., 4.3.
VLČEK, Radim. Hodnotový management – nástroj k vyšší prosperitě firmy. M-Forum – Industry 1995. Celostátní konference ředitelů, managerů a vedoucích
pracovníků průmyslových podniků. Březen 1995.
VLČEK, Radim. Praha a její lidé. Rozhovor. 1995. 30 minut.
VLČEK, Radim. Vzdělanost je jedním ze stimulů prosperity. Praha : RIX, 1999. 1 s. ISSN 1212-6276. Rozhovor.
24 z 24
8.10.2009 18:37

Podobné dokumenty