Přehled zpráv ze dne 30.11.2011 Duka to s Klausem přehání

Komentáře

Transkript

Přehled zpráv ze dne 30.11.2011 Duka to s Klausem přehání
Přehled zpráv ze dne 30.11.2011
Duka to s Klausem přehání...................................................................................................................................1
Redakční pošta (ADRA Znojmo)..........................................................................................................................4
Náboženský turismus...........................................................................................................................................4
Duka to s Klausem přehání
30.11.2011
Mladá fronta DNES str. 16
Barbora Tachecí Adventis
Publicistika
Jeden z nejvzdělanějších českých kleriků. Profesor Univerzity Karlovy v Praze, farář studentského kostela. Muž,
který si umí proti sobě poštvat hodně vlivných včetně prezidenta. Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th. D.
PŘÍMO K VĚCI s Barborou Tachecí
* Myslíte si, že vás vaše spory s Václavem Klausem dělají populárnějším?
Tuto otázku jsem si nikdy nekladl. Prostě chápu jako mravní povinnost nazývat věci pravými jmény a
nezajímá mě, jestli mi to přináší popularitu. Samozřejmě u některých lidí to vyvolává obrovskou nenávist,
nemůže si to proto dovolit člověk, který má nějaké mocenské aspirace. Já se těším z akademické svobody a
neprahnu po žádných postech ani politických, ani církevních.
* Všimněte si, pane profesore, že jsem se neptala, po čem prahnete. Ptala jsem se, jestli vás spory s
prezidentem Klausem dělají populárnějším.
Rozhodně mi to u spousty lidí přináší sympatii, protože se nebojím a říkám, co si myslím.
* Vaše indiánské jméno je Ten, který je posedlý Klausem, že?
Vím, že média to tak mají ráda a volají, když chtějí slyšet něco špatného o Klausovi. Ale na to já
neslyším. Jsou věci, kdy jsem ho podpořil – třeba při zákonu o registrovaném partnerství. Ale když vidím, že je
opravdu tím symbolem špatných věcí, prostě to řeknu.
* Marně jsem hledala v archivech, jestli jste o Václavu Klausovi řekl něco hezkého...
Například v roce ’97, kdy padl, jsem byl jedním z mála, který se ho veřejně zastal. Tenkrát se od něj
distancovali mnozí jeho souputníci a já jsem napsal, že mu děkuji za vše, co pro společnost vykonal. Protože
jsem si myslel, že ten pád je pro něj šancí k zamyšlení nad sebou. Jenže on tenkrát vyšel ven, uviděl tam ty své
fanynky a řekl: Nic se neděje, jedeme dál. Nevěřím ani teď, že jde do sebe. To jen mnozí naivní katolíci si myslí,
že pan prezident se nám obrátil, je morální a zbožný.
* Pražský arcibiskup a ostatní biskupové jsou naivní katolíci?
Tam je to spíš politická strategie – kdybych byl v pozici pražského arcibiskupa, také bych s hlavou státu
asi musel politicky vycházet. Ale myslím si, že to arcibiskup Duka přehání. Známe se spolu čtyřicet let, ještě z
disentu, mluvíme spolu otevřeně. Ve spoustě věcí si rozumíme, ale ve vztahu ke Klausovi máme radikálně jiné
názory.
* Když jsou proti sobě dva pánové, kteří mají k sobě navzájem nějakou strategii a výstupem je, že jsou na sebe
milí, v čem je problém?
Jenže církev není politická strana a nemá tady hrát jen tu diplomatickou úlohu. Církev má být
především mluvčím pravdy, nemá uzavírat nějaká „manželství“ se stranami a s politiky. Má si zachovat kritický
odstup.
* Takže to teď podle vás vypadá, že církev bude – vašimi slovy – okuřovat panovníka, který se jí snaží vlichotit?
Víte, církev není monolit. V církvi se na podporu mého kritického stanoviska začala podepisovat petice,
dostal jsem stovky a stovky podpůrných e-mailů od kněží i laiků.
* Tak pražský arcibiskup okuřuje panovníka, když nazýváte věci pravými jmény, ano?
(smích) Takhle bych to neřekl. Uznávám jeho snahu o korektní vztahy, ale zašel dál, než měl zajít.
Doufám, že si to uvědomí – a koneckonců doba Václava Klause ode dneška za 463 dny končí, takže je také
třeba, aby církev trochu myslela dopředu.
Plné znění zpráv
1
© 2003 NEWTON INFORMATION TECHNOLOGY, s.r.o.
www.newtonit.cz
* Jestli nevidíte žádnou prezidentovu další politickou budoucnost, proč vám tak vadí, že si chce naklonit církev?
Dnes Václav Klaus mnoha věcem objektivně škodí, a jestli oficiální představitelé církve nemají odstup,
musí to ukázat někdo jiný. Je symbolem určitých věcí, které půjdou dál i bez něho. A to je tendence velmi
nebezpečná.
* Co je to přesně za tendenci?
Vždycky to bylo zdůrazňování ekonomie nad vším ostatním. Uvažuje v ekonomických kategoriích
osmdesátých let, nebere v úvahu další sociologické a kulturní aspekty. Teprve dnes začíná mluvit o určitých
morálních hodnotách, což mi právě připadá velmi nevěrohodné. Zároveň ten odpor vůči Evropské unii, ten
nacionalismus, nadstandardní vztah k Rusku – to vše považuji za nesprávné.
* Čtu to tak, že prostě každý z vás je nositelem různých názorů, a nechápu, proč je k tomu nutné se vzájemně
ostrakizovat.
... říkám, co si myslím.
* Postavil se na vaši stranu v rámci doutnajícího sporu o Klause někdo z biskupů?
... soukromě ano, veřejně ne. Nemluvil jsem se všemi, mluvil jsem s několika, kteřími poděkovali za to,
co jsem řekl.
* Jsem z toho jelen. Několik biskupů vám soukromě poděkovalo a veřejně se postavili za hezké poděkování
Václavu Klausovi. Rozpolcené osobnosti?
No comment.
* Je v této zemi politik, ke kterému cítíte větší důvěru než k těm ostatním?
Trvale si vážím Petra Pitharta, je to vzdělaný člověk, který se nezaprodal. Mám velkou lidskou sympatii
ke Karlu Schwarzenbergovi.
* Také se nezaprodal?
...mám rád jeho osobní charizma a souhlasím s jeho postojem k Evropské unii. Do jeho stranických
záležitostí a vztahu ke Kalouskovi nevidím.
* Takže míru jeho případné zaprodanosti si netroufáte odhadnout.
(úsměv beze slov)
* Cítíte se vlastencem?
Pokud vlastenectví znamená věrnost určitým kulturním tradicím, pak ano. Pokud to znamená
nacionalismus, výraz národního sobectví, vymezování se proti Evropě, pak je mi tento nacionalismus zcela
protivný.
* Cokoliv, co by bylo v zájmu mé země, je zvenku možné nazývat národním sobectvím, že?
Myslím, že ne. Myslím, že je skutečně naším národním zájmem, abychom byli co nejhlouběji integrováni
v evropských strukturách. Aby zde byla nějaká rozumná supervize, abychom nebyli vydáni jen té zvlčilé domácí
mocenské smečce.
* Necítím se sobcem a nechci být samaritánem, který například lije tuny peněz na záchranu eura – jak s tím
naložit?
Necítím se kompetentní k ekonomickým otázkám, ale myslím si, že je třeba chápat určitou solidaritu k
Evropské unii, odkud jsme také už mnohé získali. Problémy EU jsou dány tím, že přirozená ekonomická
globalizace předbíhá politické sjednocení.
* Které by vám nevadilo? Včetně toho, že domácí volby by přestaly mít smysl?
Už dnes mají domácí volby omezený smysl. Politika je propojená s ekonomikou a ekonomika má
globální charakter. Národní státy ztrácejí význam a chtít tento proces zastavit je stejně absurdní, jako když
mnozí chtěli zastavit industrializaci.
* Pochybujete někdy o svých názorech, nebo je máte za hotové?
Neustále pochybuji, to bych nebyl intelektuál.
* Jak je možné, že čím dál více i evropských intelektuálů přemýšlí, jestli ta evropská integrace, ke které je
nakročeno, je správný směr?
Plné znění zpráv
2
© 2003 NEWTON INFORMATION TECHNOLOGY, s.r.o.
www.newtonit.cz
Nejsem ideolog, jsem filozof zvyklý na dialog. Prostě s tímto svým názorem vstupuji do dialogu.
Nehlásám ideologii, ale cítím potřebu zpochybňovat tu převládající euroskepsi.
* Čili říkáte svůj názor, který jste ochoten posouvat podle toho, co slyšíte?
... jsem otevřen racionálním argumentům.
* Jsou podle vás obavy z islamizace Evropy na místě?
Nesouhlasím s tím obecným strachem z islámu. Jestli bude pokračovat ten trend, že stále více mladých
lidí není ochotno uzavírat pevné svazky, rodit a vychovávat děti, nutně tady vznikne prostor, do kterého budou
přicházet lidé z islámských zemí. Jestli tady narazí na civilizaci, která pro ně bude atraktivní, tak je možné, že se
na ni budou dobře adaptovat. Jestliže narazí na civilizaci, která v nich bude budit děs a odpor, budou to své
vyznání cítit jako jakési kontra náboženství a mohou se radikalizovat.
* Nemáte pocit, že už se radikalizují?
Jistě, ale zatím je to signál k vážnému zamyšlení, nikoliv k panice.
* Když třeba v Londýně vznikají čtvrti čistě muslimské, ve kterých platí právo šaría a obyvatelé se tam necítí
vázáni právem země, ve které žijí – pořád necítíte paniku?
Tohle je důsledek politiky radikální sekularizace. Vytěsňování některého náboženství pak samozřejmě
vede k jeho radikalizaci.
* A v této situaci se Británie ocitla kvůli svobodomyslným Britům, kteří se řídí místními zákony, necítí potřebu
nikoho vytěsňovat, jsou liberální, nevěřící a zatím nechtějí děti?
Pokud je to spojeno se snahou vytěsnit to náboženství...
* Ne, ten Brit nebo Holanďan chce žít svobodně ve své zemi. Nechce nikoho vykazovat, náboženství neřeší, ale
muslim mu ve čtvrti, kde vyhlásil právo šaría, řekne: Vaše žena tu nebude chodit v šortkách a v tílku, protože my
se takhle neoblékáme.
Musíme se samozřejmě učit vzájemné toleranci.
* Když muslim Brita vykazuje z britské čtvrti, kdo se má učit toleranci?
Možná, že tolerance není nejlepší slovo. Musíme se učit žít spolu.
* Nerozumím. Máme se učit žít s přistěhovalci, kteří někomu v jeho vlastní zemi vnucují, jak má žít?
Je nepochybné, že zákony země se musí dodržovat. Ale pokud budeme vymírat, budeme žít s
přistěhovalci a musíme se spolužití učit, oni i my. Ale nevnímejme islám jako al-Káidu.
Tomáš Halík Narodil se před 63 lety v Praze, vystudoval sociologii, filozofii a klinickou psychologii. Teologii
studoval tajně v 70. letech, na kněze byl vysvěcen rovněž potají v roce 1978. Protože nemohl působit veřejně,
až do roku 1990 pracoval jako terapeut drogově závislých. Teologické vzdělání si později prohloubil v Římě a
Wroclavi, kde získal doktorát. Učí filozofii a sociologii na Univerzitě Karlově, v roce 1997 byl jmenován
profesorem. Je správcem studentské farnosti Univerzity Karlovy při kostele Nejsvětějšího Salvátora a
prezidentem České křesťanské akademie. Je autorem mnoha knih o náboženství a víře, které vycházejí i v
zahraničí.
Jejíma očima Kdyby takhle vypadali všichni kněží, začnu snad chodit do kostela, řekla mi se smíchem
kamarádka na téma Tomáš Halík. Potvrzuji, že silné charizma a výrazné oči fungují nejen přes televizní
obrazovku. Tomáši Halíkovi nelze upřít ani hluboké vzdělání a umění mluvit. Což je něco malinko jiného než
umění vést s někým rozhovor. Kdykoliv odpovídal, marně jsem hledala přímý pohled do jeho očí. Byly hluboce
soustředěné, leč zacílené absolutně mimo mne. Vstupovat do jeho zcela plynulých odpovědí tak bylo téměř
nemožné. Jako bych byla jen zadavatelem témat pro kázání, do nichž při přednesu není žádoucí vstupovat.
Taková role mi ne zcela pasuje, a tak jsem kázání s velkým osobním nasazením průběžně narušovala. Po
hodině narušování jsem měla tik v levém oku a chuť na panáka.
Plné znění zpráv
3
© 2003 NEWTON INFORMATION TECHNOLOGY, s.r.o.
www.newtonit.cz
REDAKČNÍ POŠTA
29.11.2011
Znojemsko
Adventis
str. 4
-sev-
5. PROSINEC VE ZNAMENÍ OSLAV DOBROVOLNICKÉ ČINNOSTI
V roce 1985 byl ustanoven Organizací spojených národů 5. prosinec jako Mezinárodní den dobrovolníků. Tento
den je příležitostí pro všechny organizace a dobrovolníky ke zviditelnění jejich práce. Každá instituce si může
vymyslet vlastní program, jak dobrovolnictví propagovat a podpořit. Dobrovolnické centrum ADRA Znojmo
uspořádá v tento významný den veřejnou sbírku na podporu činnosti dobrovolnických programů na Znojemsku.
V dobrovolnických programech centra ADRA se v letošním roce zapojilo 55 dlouhodobých dobrovolníků, kteří
docházejí do Centra sociálních služeb Znojmo a Domova pro seniory Jevišovice. Náplní činnosti dobrovolníků je
trávení volného času se seniory a osobami se zdravotním postižením. Dvojice spolu vykonávají nesčetně
mnoho aktivit dle jejich zájmu, chodí na vycházky, čtou si, hrají hry, ale především si spolu povídají. Dochází k
navázání přátelského vztahu a vyplnění volného času opuštěného či nemocného klienta, který díky svému
zdravotnímu stavu ztrácí kontakt s okolím mimo zařízení. Přátelství dobrovolníka a seniora tak zabezpečuje
uspokojení základních lidských potřeb, jako je potřeba lásky, úcty a sounáležitosti. Naši dobrovolníci vykonali již
mnoho dobrého, pomáhají nezištně bez nároku na finanční odměnu. Dobrovolnické centrum dělá vše pro to,
aby bylo o dobrovolníky dobře postaráno, aby byli odborně vedeni, měli stabilní zázemí, dostávalo se jim zpětně
vazby a pocitu uspokojení z jejich činnosti. Současně se snažíme získávat další šikovné lidi s otevřeným srdcem
k pomoci druhým. V pondělí 5. prosince vyjdou do ulic studenti a dobrovolníci v tričkách s logem ADRA.
Dobrovolníci budou mít zapečetěné kasičky, do nichž může kdokoliv přispět jakoukoliv částkou. Každý dárce
obdrží magnetku a leták Dobrovolnického centra ADRA Znojmo. Pro děti jsou připraveny balonky s nápisem
Pomáhat je radost.
Náboženský turismus
Zdroj:
Datum vydání:
Moderátor:
Relace:
Čas vysílání:
Rozsah:
Hosté:
Pořadí:
Oblast:
ČT 24
29.11.2011
Michala Hergetová
Ekonomika ČT24
21:34:59
00:05:29
Mojmír Mikula
11
Televize
Moderátor (Michala Hergetová):
Budeme se věnovat cestovnímu ruchu a to s Mojmírem Mikulou, ředitelem odboru výzkumu trendů a inovací z
CzechTourism, hezký večer. Vy se samozřejmě snažíte přilákat turisty do českých a moravských regionů, a teď
přicházíte s novinkou náboženského cestovního ruchu. Co si za tím máme představit, za čím se mohou když si představím silně katolické země např. italští nebo polští turisté jezdit, co je zajímá, máte už nějaký
průzkum?
Host (Mojmír Mikula, ředitel odboru výzkumu trendů a inovací, CzechTourism):
Určitě, když začneme od začátku, náboženský cestovní ruch ve světě generuje zhruba 18 mld. USD ročně a
je to segment, který jsme jako agentura CzechTourism vytipovali k tomu, že může být velmi perspektivní pro
přitažení turistů především do regionů, což je velký problém cestovního ruchu. Určitě se budeme věnovat 4
hlavním náboženským směrům a to je především římsko-katolická církev, evangelická církev, židovským
památkám a také z pohledu turistů z východní Evropy pravoslavným památkám náboženským.
Moderátor (Michala Hergetová):
Předpokládám, že přestože jste vyjmenoval 4 skupiny, tak skutečně největší tady bude římsko-katolická církev,
na co chcete lákat, co konkrétně? Bude to především Morava předpokládám.
Host (Mojmír Mikula, ředitel odboru výzkumu trendů a inovací, CzechTourism):
Nebude to Morava, věřící turista se od běžného turisty, jak jsme se dozvěděli na konferenci, kterou jsme
dělali v úterý v Pardubicích, liší především v tom, že on chce více času na prohlídku příp. nějaké obřady v
sakrálních památkách, které ostatní turisté navštěvují velmi povrchně a jenom jako památky. Věřící turista je
navštěvuje z jiných důvodů a ty zájezdy pro ně musí být koncipovány jiným způsobem.
Plné znění zpráv
4
© 2003 NEWTON INFORMATION TECHNOLOGY, s.r.o.
www.newtonit.cz
Moderátor (Michala Hergetová):
Nebude pak takovému věřícímu turistovi vadit, že tam je takový ten běžný turista? Nebude hledat přeci jen jiné
služby, jinou nabídku?
Host (Mojmír Mikula, ředitel odboru výzkumu trendů a inovací, CzechTourism):
Tento segment cestovního ruchu už velmi dobře funguje ve zbytku Evropy, my jsme země, která je obklopená
fungujícím turismem tohoto typu a my se tam chceme poučit, sepíšeme k tomu publikaci, která by přibližně v 2.
polovině příštího roku dala regionům a cestovním kancelářím návod, jak ty produkty sestavovat a poučíme se i z
této části.
Moderátor (Michala Hergetová):
Vy chcete regiony poučit i v další oblasti, které by mohly využít k přilákání turistů a to filmový průmysl, využití
natáčení filmu k tomu, aby přilákal turisty na zajímavá místa, což se výborně podařilo filmařům třeba v Anglii
nebo Francii filmem Da Vinci Code, u nás myslím, že můžeme zmínit zájem o Hoštice. Nicméně co zahraniční
turisté, jaké filmy byste jmenoval, které tu ČR dobře prodávají?
Host (Mojmír Mikula, ředitel odboru výzkumu trendů a inovací, CzechTourism):
Tak to jste mě zaskočila se zahraničními filmy, my máme v tuhle chvíli připravenou publikaci, která by měla
velmi přesně naznačit regionům, já bych nepoužíval slovo "poučit", to je skutečně na dobrovolné spolupráci,
jakým způsobem se tomuto segmentu věnovat a z těch zahraničních filmů můžeme jmenovat velké
hollywoodské trháky, které se v minulosti točily především v Praze.
Moderátor (Michala Hergetová):
Mission Impossible např.
Host (Mojmír Mikula, ředitel odboru výzkumu trendů a inovací, CzechTourism):
Mission Impossible např. udělalo pro Prahu více než několik rozpočtů agentury CzechTourism, ale my se
musíme zaměřit na regiony.
Moderátor (Michala Hergetová):
Jaké nástroje to mají být, protože vy mluvíte jako o dalším příkladu např. o novince Alois Nebel.
Host (Mojmír Mikula, ředitel odboru výzkumu trendů a inovací, CzechTourism):
Ano, to je film, který je šancí pro Jesenicko. Zde pokud bychom dokázali vytvořit např. do smartphonů a do
iPadů a iPhonů nějakou hru na několik hodin až několik dní formou rozšířené reality, tak by určitě přilákala na
Jesenicko nový segment turistů, kteří by - protože to mají spojeno s určitou asociací, tam jinak nejezdili.
_______________________________________________________________________________________
Plné znění zpráv
5
© 2003 NEWTON INFORMATION TECHNOLOGY, s.r.o.
www.newtonit.cz

Podobné dokumenty

Indická

Indická Muvádíte ošetření sami, ovlivňují vás vaše pocity. Pokud máte zlost, jste nějak rozladěni nebo si n děláte starosti o něco v práci či doma, masáž ude vyznívat agresivněji. Negativita vaší energie p...

Více

Na plný plyn (O manželství po čtvrté)

Na plný plyn (O manželství po čtvrté) [jeho] žena. Neodpírejte se navzájem, leda po vzájemné dohodě na čas, abyste se uvolnili pro modlitbu a půst, a opět buďte spolu, aby vás pro vaši nezdrženlivost nepokoušel Satan. Jeden ani druhý n...

Více

BRAAGAS POLETÍME

BRAAGAS POLETÍME ráda. Je to fajn změna, navíc Honza si v BraAgas prostě hlídá basu a na pódiu se nedere do popředí. Taky na zkouškách teď víc hrajeme a méně mluvíme, což není k zahození. Stále rozšiřujete zdroje r...

Více

Nafta je nejdražší za dva roky

Nafta je nejdražší za dva roky Navzdory postupnému náběhu však zdražila společnost Čepro, která je jedním z velkoobchodníků s pohonnými  hmotami, v minulých dnech cenu litru nafty až o tři koruny.  U pump by však zdražení mělo b...

Více

Péče přináší ovoce - Institut interní komunikace

Péče přináší ovoce - Institut interní komunikace návštěvník webových stránek také u produktů, u nichž má tato služba důležitý význam. Znamená to, že pokud klient preferuje rychlou on-line komunikaci, může si chatovat s pracovníkem Klientského cen...

Více

aktuality_23_zari opraveno

aktuality_23_zari opraveno umístěna v předsálí Sněmovního sálu po celou dobu festivalu. Kroměřížské hudební léto. ....Snad nejlépe mi s Tebou bylo navečer v parku pod zámkem, kde jsi mě vodil k nejkrásnějším stromům – také p...

Více

PASCHÁLNÍ POSELSTVÍ, FILOKALIA

PASCHÁLNÍ POSELSTVÍ, FILOKALIA zemřelým i mně. Kéž vám Hospodin dopřeje, abyste našly štěstí v novém manželství." Obě mladé ženy se daly do pláče, že ne, že půjdou s Noemi k jejímu lidu, že se s ní nechtějí rozloučit. Noemi je p...

Více