SŠSE očima žáků

Komentáře

Transkript

SŠSE očima žáků
SŠSE očima žáků
(slohové práce MZ3B)
Úspěch školy spočívá v uplatnění absolventů
Když paní ředitelku potkáváme na chodbě, většinou
je v poklusu a něco zařizuje. I přesto nám mile
odpovídá na pozdravy a ochotně se zastaví,
chceme-li s ní něco řešit. Názor žáků je pro ni důležitý,
a tak se jí svěřujeme s našimi problémy či přáními.
Málokdo z nás však přemýšlí o tom, s jakými
pracovními starostmi se setkává ona a co ji ve škole
trápí. Chtěli jsme to trochu napravit, proto jsme ji
požádali o krátký rozhovor na toto téma.Titulek popisující
obrázek nebo
grafiku
Jak a kdy jste se dostala do funkce ředitelky školy?
Bylo to přesně 15. října 2003. Předtím jsem zde působila jako externí učitelka odborných předmětů. Když
naši školu chtěli sloučit s jinou školou, tak jsme se pustili do urputného boje s úřady. Nakonec to dopadlo
tak, že nám zůstala naše škola a já jsem se stala ředitelkou, i když jsem původně o této funkci vůbec
neuvažovala.
Co považujete na své práci za nejnáročnější?
Kupodivu to není boj s žáky, protože ten k pedagogické práci patří a my ho musíme očekávat. Nejhorší
je boj s úřady, což bylo pro mě po nástupu do funkce velké a nemilé překvapení.
Takže vám kontakt s úřady zabírá hodně času?
To určitě ano, jde o shánění peněz, vyřizování papírových záležitostí nebo různých povolení. Funkce
ředitelky školy není už funkce pedagogická. Vyučuji jen tři hodiny týdně, jinak se o školu starám hlavně
po manažerské stránce.
A nestýská se vám po samotném učení?
Ano, stýská. Do výuky si chodím vlastně odpočinout. Učím jen tři hodiny v pondělí ráno od sedmi, protože
to na úřadech ještě nejsou, tak nemusím mít strach, že bych někam musela běžet, a hodiny by tudíž
odpadly. Když učím, je to vždycky takové zadostiučinění. Potřebuji mít dobrý pocit, že nějakou odbornost
předávám dál.
Jaký je váš největší pracovní úspěch jako ředitelky?
Jednoznačně to, když vidím, že naši absolventi mají uplatnění a že jsme je pro jejich práci dobře
připravili. Úspěchem je to, že jsme školu zmodernizovali a vybudovali Centrum celoživotního vzdělávání,
že konečně máme hřiště, novou kotelnu i střechu, ale tu největší radost mám z našich bývalých žáků,
kteří nám přijdou říct, že se jim pracovně daří a že na tom máme zásluhu i my.
Co vás teď momentálně nejvíc zaměstnává?
Moje energie už asi rok a půl směřuje k akreditaci vyšší odborné školy a s radostí musím říci, že právě
v těchto dnech jsme onu akreditaci získali.
Podle toho, co víme o vašem pracovním vytížení, se vás chceme zeptat, zda si nosíte práci i domů?
Každý den.
I o víkendu?
Nejen o víkendu, třeba i o prázdninách, které jsem už několik let neměla. Na úpravy a přestavby, které se
snažíme dělat v létě, aby nenarušovaly školní rok, musím a chci dohlížet.
Nastala situace, že byste post ředitelky školy vyměnila za méně náročnou práci?
Mnohokrát. Někdy mám pocit, že bych snad radši jezdila s autobusem nebo prodávala v bufetu. Není to
ale ve chvílích, kdy jsem byla pracovně přetížená a unavená, ale když bojuji s nějakou strašnou marností.
Které ze svých vlastností považujete pro svou práci za nezbytné?
Myslím, že těch vlastností je celá řada, ale nejdůležitější je asi urputnost. Nemám ráda prohraný boj.
Co vás dokáže rozveselit nebo potěšit?
Někdy mi stačí jen to, že se za tmy konečně dostanu domů.
Ondřej Jukl a Lukáš Svoboda
O ČEM SE MLUVÍ
Přestavba šaten
Přestavba šaten byla zahájena přibližně na konci září tohoto roku a je financována ze školního fondu
rozvoje majetku. Předělávají se celé prostory šaten a mění se i systém převlékání a přezouvání: žák nebude
mít svou skříňku, ale bude využívat tzv. skupinové klece. Podle ředitelky školy by tato změna měla přinést
řadu výhod. “Škola znatelně ušetří na opravách zdemolovaných skříněk a sníží se i počet nepřezutých žáků,”
vysvětlila Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc. Na nové šatny se můžeme těšit v prosinci.
Tomáš Tregner
Nová jídelna
V současné době probíhá rekonstrukce jídelny. První práce začaly
27. října 2008 a měly být dokončeny 10. prosince letošního roku.
Obědy se v novém prostředí začnou vydávat po Novém roce.
Přestavba je financována z prostředků zřizovatele školy, tedy
Magistrátu hlavního města Prahy. “Rekonstrukce byla nutná, protože
jídelna sloužila již třicet let a v původním stavu nevyhovovala normám
Evropské unie,” sdělila Ing. Marcela Davídková Antošová a dodala,
že nás možná čeká i nový dodavatel obědů.
Petr Slavík
Změny v přijímání žáků
Příjímání žáků na střední školy projde mnoha změnami, které v nás vyvolávají otázku, zda se nejedná
ve všech ohledech jen o změny k horšímu. Pojďme se na to podívat podrobně.
Od 1.1.2009 si mohou žáci 9. tříd v prvním kole podat tři přihlášky. Oproti dřívějšku, kdy je hromadně
odesílaly základní školy, si je budou muset žáci na střední školy donést sami nebo je tam zaslat poštou. Na
základních školách dostanou jeden tzv. „zápisový lístek“, který slouží k definitivnímu rozhodnutí. Do pěti
pracovních dnů od obdržení rozhodnutí o přijetí musí žáci odevzdat zápisový lístek na střední školu, pro
kterou se rozhodli. Problémem je, že žáci mají možnost si výběr rozmyslet a zápisový lístek vzít zpět a dát ho
na jinou školu. Takže skutečný počet nastupujících žáků může být řediteli střední školy znám opravdu až
1. září.
Další komplikací je to, že střední škola dostane mnohem více přihlášek, než kolik je její možná
kapacita školy, musí tedy zpřísnit kritéria pro přijetí. Ale kolik z přijatých žáků nakonec nastoupí, tak to pozná
podle toho, kolik bude mít zápisových lístků 1. září. Další neopomenutelnou změnou je i to, že školy budou
více finančně zatíženy, protože se rozhodnutí o přijetí bude zasílat poštou na dodejku.
Z výše vylíčených změn je zřejmé, že novinky v přijímání žáků jsou komplikacemi jak pro žáky, tak pro
školu. Můžeme si však nad nimi jen společně povzdechnout a doufat, že po překonání těchto překážek
bude následovat hladké a zdárně ukončené studium.
Marek Rygel
Otazníky kolem nové maturity
Státní maturita se po několika letech oddalování stane realitou.
Těžko usuzovat, jak se osvědčí, ale již teď je pro žáky důležité se
jí zabývat. Na základní informace jsme se zeptali Mgr. Slavěny
Jírovcové, která na naší škole učí anglický jazyk a o státní
maturitu se zajímá nejen s ohledem na svůj předmět.
V čem bude nová maturita jiná?
Všichni musí absolvovat povinnou zkoušku z českého jazyka a v roce 2010 a 2011 si maturanti dále musí
vybrat mezi matematikou a cizím jazykem. Tento společný základ platí pro všechny střední školy v České
republice bez ohledu na typ školy či obor.
V čem bude náročnější pro studenta a v čem pro učitele?
Nová státní maturita je písemná, na jednotlivé části je dán časový limit a jsou stanoveny termíny konání.
Česky jazyk a matematiku lze přirovnat k formě tzv. SCIO testu. Zkouška z cizího jazyka je podobná
mezinárodním certifikátům, např. v angličtině je to v základní úrovni PET a ve vyšší úrovni FCE.
Odkdy bude nová maturita platit?
První státní maturita nás čeká ve školním roce 2009/2010, takže se dotkne letošních třetích ročníků a prvního
ročníku denní nástavby.
Jak bude státní maturita náročná?
Žáci si mohou vybrat ze dvou úrovní obtížnosti: základní a vyšší. Pro každý předmět si mohou zvolit jinou
úroveň. Všem, které státní maturita čeká, doporučuji stránky www.novamaturita.cz, kde najdou veškeré
informace ohledně termínů, požadavků a také ukázky testů.
Karel Danko
Co si o své škole myslí žáci
1. Čeho si na naší škole ceníte?
2. Který učitel je váš oblíbený a proč?
Štefan Briežnik,18 let, MZ2A
Lukáš Blahna, 20 let, DN2
1.
Určitě
moderního
vybavení
v nových učebnách, které jiné školy
asi nemají.
1. Cením si toho, že se neučíme jen
ve škole, ale že navštěvujeme
přednášky nebo jdeme za kulturou.
2. Vážím se všech našich učitelů. Je to
spíš tak, že mám více a méně
oblíbené předměty, než aby se to
týkalo učitelů.
2. Je fajn, když nám učitelé říkají
věci z praxe. Kromě odborných
předmětů se to týká i angličtiny,
kde nám slečna Mgr. Jírovcová
vypráví o životě v Americe.
Filip Magrla, 19 let, ME4B
Karolína Blovská, 20 let, DN1
1.
Modernizace,
která
neustále
postupuje dál. Ta je pro kvalitní a
příjemnou výuku důležitá.
1. Cením si toho, že má naše škola
v porovnání s ostatními úroveň a ve
všech ohledech myslí na své žáky.
2. Moc si vážím odborných znalostí
Ing. Vičana, jehož hodiny považuji za
velký
přínos
pro
své
budoucí
uplatnění.
2. Mám oblíbené všechny učitele a
moc se těším na příští rok, až nás
bude učit paní ředitelka.
KULTURNÍ RUBRIKA
Novodobý Don Juan
Na začátku listopadu se v Divadle v Dlouhé uskutečnil první ročník divadelní přehlídky pro teenagery
– Festival 13+, na který jsme vyrazili s paní učitelkou Vočkovou. Byli jsme rádi, že festivalový program
zohledňoval vkus mladého publika a těšili jsme se na zmodernizovaného Dona Juana. Věděli jsme, že ho
původně napsal Molière a byli jsme zvědaví, jak ho předělal současný britský dramatik Patrick Marber.
Modernizace spočívala v převádění původních výstupů do dnešní doby. Současný Juan byl
i nadále nelítostným svůdcem žen, ale k jeho tradičním neřestem se v prostředí pověstné londýnské čtvrti
přidali i další – třeba alkohol a drogy. Nejdůvtipnější proměny se dočkala Elvíra. Paní učitelka nám po
představení řekla, že v původním Molièrově textu je zbožnou klášterní dívkou, kterou si Juan vezme jenom
proto, aby ji svedl. Dnešní světice však vypadají jinak, a tak Marber udělal z Elvíry uvědomělou humanitární
pracovnici OSN, která denně daruje krev, třídí odpad a kupuje bio výrobky.
Přestavení se nám líbilo, protože jsme se jednotlivým vtipům a narážkám na dnešní dobu zasmáli.
Také už všichni víme, co to znamená, když se o někom řekne, že je Don Juan. Při následné diskusi v hodině
českého jazyka jsme si uvědomili, že v inscenaci bylo hodně vulgárních slov. Společně jsem přemýšleli
o tom, zda je to jediný způsob, jak starý příběh zmodernizovat. Nakonec jsme se shodli na tom, že pokud se
dnešní doba vyznačuje vulgaritou, pak je pouze na nás, zda s tím chceme něco dělat a nebo jestli se s tím
hodláme smířit.
Jindřich Malý
Pozvánka na maturitní ples
V roce 2004 jsme obnovili tradici konání maturitního plesu. Ten
letošní se uskuteční v pondělí 26. ledna 2009 od 19.00 v Lucerně.
Organizujeme ho ve spolupráci se Střední průmyslovou školou
oděvní, jejíž žáci a zejména žákyně představí své práce na
módní přehlídce, která je příjemným zpestřením obvyklé plesové
zábavy. Hlavní událostí večera však zůstává šerpování
maturantů, po kterém následuje tanec s rodiči a pedagogy.
Doufejme, že žáci bez klopýtnutí proplují jak tanečním parketem,
tak i maturitní zkouškou, jejíž předzvěstí ples je.
Pavlína Vočková
Za kulturou stolování na Jemništi
Škálu kulturních akcí, mezi které patří kino, divadlo, naučné
vycházky a literární exkurze, jsme letos poprvé rozšířili
o lekce slušného chování a stolování na zámku Jemniště.
Součástí akce je i prohlídka zámku, po které následuje
přednáška během tříchodového menu. Jako první sem
zavítaly třídy ME1A a DN1, které se z výletu vracely
spokojené, i když je nejprve překvapily dopravní
komplikace a také první mrazíky.
Pavlína Vočková
SŠSE očima žáků • zdarma • autoři článků a grafické zpracování žáci MZ3B a Pavlína Vočková • časopis vznikl v rámci
hodin českého jazyka a vyjadřuje svobodné názory žáků - redaktorů • vydání časopisu schválilo vedení školy •