časopis zš kotlářská

Komentáře

Transkript

časopis zš kotlářská
ČASOPIS ZŠ KOTLÁŘSKÁ
ČERVEN
2013
ČÍSLO 7., ROČNÍK IV.
UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ:
PODROBNÝ PLÁN
NA ČERVEN
3
NAŠE ÚSPECHY
4
ROZHOVOR
7
FOTOPŘÍBĚH
9
KOMIKS
14
KVÍZY
15
NIKDO NENÍ DOKONALÝ
16
OBSAH
NAŠE KOTLANDA
Slovo úvodem……………………………………………………………...……………..……………………3
Úspěchy našeho časopisu………………………………………………………………………………………4
Jak jsem se stala spisovatelkou…………………………………………………………………………………………..….…...5
Výlet třídy 7.A,B…………………………………………………………………………………………………………………6
Naše první zkouška—obhajoby 9. ročníků………………………………………………………………………………………6
READING ZONE
Rozhovor s Petrem Holíkem………………………………………………………………………………..…7
Ohlédnutí za uplynulým školním rokem………………………………………………………………………………………….8
Blog…………………………………………………………………………………………………………………………..…...8
Foto příběh II.…………………………………………………………………………………………………………………..…9
Vandal………………………………………………………………………………………………………………….………...10
RECENZE
Apikace na mobily…………………………..……………………………………………………………….11
Kniha—Tajemný ostrov…………………………………………………………………………………………………..…….11
Počítačové hry………………………..…………………………………………………………………………………….……11
ZÁBAVA
Pozvánka na koně………………………………………………………………………………………………12
Vtipy……………………………………………………………………………………………………………………………..12
Ze školních písemek……………………………………………………………………………………………………………..13
Komiks…………………………………………………………………………………………………………………………..14
Kvízy……………...……………………………………………………………………………………………………………..15
NIKDO NENÍ DOKONALÝ
Známe dalšího vítěze……………………………………………………………………………………….16
ÚVODNÍK
Slovo šéfredaktorek
Milí čtenáři,
tento měsíc vás naposledy zdravíme my: Kačka Cibulcová, Táňa Skoumalová a Ivča Pavlasová... neboli K.T.I.
Musíme říct, že s Novou Érou jsme si užily spoustu zábavy, ale i potíží. A doufáme, že v příštím školním roce se najdou dost zodpovědní, zruční a šikovní žáci, kteří by mohli tuto náročnou práci šéfredaktorů vykonávat mnohem lépe než my.
Měsíc červen je pro studenty velmi náročný. Nejen že se uzavírají známky z celého pololetí,
ale také se žáci snaží být spolu co nejdéle, než se všichni rozjedou po dovolených, po táborech
či k babičkám na prázdniny. Pro nás deváťáky to loučení před prázdninami bude nejtěžší... Všichni se rozlétneme z Kotlandy
po středních školách jako ptáci, kteří opouští své hnízdo. A příští rok to stejné udělají současní osmáci, a tak to půjde rok po
roku...Je to tzv. koloběh života… Ale myslím, že nikdy nezapomeneme na léta strávená na Kotlandě. :)
V tomto čísle nás čeká finále Nikdo není dokonalý a samozřejmě spousta jiné zábavy, mimo jiné i foto příběh.
Tak se už vrhněte do čtení... A přejeme vám za celou redakci krásné prázdniny!!
K.T.I
ČERVEN 2013
po
út
st
čt
pá
so
ne
3
Redaktoři
NE—
návštěva
KJM
4
5
6.B—
vycházka
po Brně
6
6. ročníky—
výlet do
Bratislavy
7
FOCENÍ
8
9
10
7.A,B—
VÝLET
11
7.A,B—
VÝLET
12
7.A,B—
VÝLET
13
KONCERT
NAŠEHO
SBORU
14
15
16
17
18
ROZLOUČENÍ S DEVÁŤÁKY
19
20
21
UZAVŘENÍ
KLASIFIKACE
22
23
24
KLASIFIKAČNÍ PORADA
25
ZAHRADNÍ SLAVNOST
26
27
LETNÍ
DEN SPORTU
28
VYSVĚDČENÍ
29
PRÁZDNINY
30
PRÁZDNINY
Třídní
schůzky
3
ČERVEN 2013
NAŠE KOTLANDA
Nová éra opět zabodovala
Již potřetí se náš časopis dostal do celorepublikového kola soutěže školních
časopisů. V prosinci budeme obhajovat naše kvality v republikovém kole.
Všem redaktorům gratulujeme a děkujeme za dobře vykonanou práci pro
náš časopis.
Red.
4
ČERVEN 2013
NAŠE KOTLANDA
Jak jsem se stala spisovatelkou
Dne 3.6. se žáci z 8., 7. a 6. tříd vydali do Knihovny Jiřího Mahena vyslechnout si program s názvem: Jak jsem se stala spisovatelkou, který nám byl nabídnut coby pro redaktory školního
časopisu. Tento program nám představily dvě sympatické slečny. Mladá spisovatelka Tereza Matoušková a slečna Jana
– redaktorka. Dozvěděli jsme se, kde a
jak můžeme publikovat svoji knihu, jak
si proslavíme jméno, kde vydávat a mnohé další. Slečna Tereza nám poradila, že
začátečníci si vyhledávají buď různé
literární soutěže, nebo své povídky zveřejňují na blozích. Z vlastních zkušeností
nám poradila nezasílat knihu hned do
vydavatelství (prý mladí spisovatelé nejsou moc oblíbení a kniha by se mohla
jsme se především o fantasy literatuře. Stránku, kterou nám
prodat jen v malém množství a ty by
potom mohl být problém). Také jsme si doporučili (bylo jich sice víc), si můžete vyhledat pod názvem:
www.vaseliteratura.cz. Dál jsme si prohlédli fantasy knížky,
prohlédli její knihu, kterou již vydala
respektive sborníky vzniklé z jednotlivých fantasy povídek.
Např.: Kočas, Žoldnéři fantasie nebo pohádky z blogů Pohádky
pod nápro kulíšky, ve kterých byly i zajímavé ilustrace od blogerů.
zvem
Poté jsme dostali volno a mohli jsme se projít knihovnou a proHladová
hlédnout si knihy, které nás zaujaly.
přání.
Mimo
naši
Každý druhý čtvrtek se v KJM pořádají workshopy pro zaškolu
čínající autory. V literárních dílnách vás naučí jak psát.
jsme se
o program
dělili
s gymnáziem ze Zastávky u Brna. Mezi naší a jejich školní
redakcí byl celkem velký věkový rozdíl. Později jsme si zkoušeli napsat menší zaujetí pro
vydavatelství,
do kterého knihu zasíláme proč si koupit
zrovna moji
knihu, jaké
mám zkušenosti, kde jsem
získala inspiraci,… Tento
úkol byl velmi
obtížný. Bavili
Literární soutěže: Cena Karla Čapka—jedna z nejuznávanějších
Vlastní texty můžete publikovat na: TOPZIN.CZ
Ivana Juklová VII.B
5
ČERVEN 2013
NAŠE KOTLANDA
Výlet do Rekreačního střediska Nesměř
Výlet do rekreačního střediska Nesměř se konal od 10.6.13 do
12.6.13. Jely na něj třídy 7.B a 7.A .Cestovali jsme vlakem do
Velkého Meziříčí, z kterého jsme šli 6 kilometrů pěšky k našemu
ubytování.Ubytováni jme byli ve čtyřlůžkových chatkách. Poblíž
našich chatek byla řeka, ve které jsme se nevykoupali, protože
byla voda studená. První den jsme se vydali na zříceninu Templštejn. Cestou zpět nás chytla velká bouře a na večeři jsme přišli
úplně promočení. Na začátku druhého dne nás čekal orientační
běh, ve kterém jsme běhali po skupinkách a hledali jsme 9 slov, ze
kterých jsme skládali básničky, které jsme četli večer u ohně, kde
jsme opékali špekáčky.V průběhu druhého dne jsme také hráli
baseball, fotbal a ringo. Také pro ty hry bylo krásné počasí. Poslední den jsme si ráno balili a před obědem jsme hráli hry. Po
obědě jsme se vydali na 6kilometrovou cestu do Velkého Meziříčí, z kterého jsme jeli vlakem zpátky do Brna. Moooooc se nám
tam všem líbilo!
Petr Svítil, VII.B
Obhajoby závěrečných prací—ohlédnutí za naší
první zkouškou
Moje pocity z obhajob byly
smíšené. Zprvu jsem byla ve
stresu a měla jsem pocit strachu, jestli to zvládnu. Ale
nakonec to nebylo vůbec tak
hrozný, jak jsem si představovala. Jak jsem vešla do
místnosti, hned ze mě spadl
veškerý stres i strach. Odříkávat svoji prezentaci před učiteli bylo docela těžký, musela
jsem si připomínat, že nesmím mluvit moc rychle, aby mi bylo
rozumět a nemusela jsem se zasekávat. Učitele bylo pozorní a
to bylo docela špatný, protože jsem se musela hlídat, abych
neřekla nějakou blbost. Všechno to ale bylo dobrý, takže jsem
se bála naprosto zbytečně.
Malosh Diana, IX
dlouho, i když jsem se to vůbec nemusela učit nazpaměť.
Všichni ve třídě byli nervózní, taky to doléhalo na ostatní.
Když už jsem to měla za sebou, říkala jsem si buď v klidu a
uklidňuj ostatní. Tohle nám dalo zkušenost, na střední a dál do
života.
Andrea Winklerová, IX. A
Někdy kolem začátku školního roku jsme si všichni žáci 9.
ročníků vybrali své téma, které se nám nejvíce líbilo nebo to,
které nám nejvíce vyhovovalo. Já osobně jsem si vybral Srovnání životního stylu v USA a ČR. Vybral jsem si ho, jelikož se
celkem zajímám o životní styl na západě. Je totiž velice zajímavé sledovat, jak k nám vše proniká ze západu. Například
různé obchodní řetězce, móda, potravinové řetězce atd. Proto
to bylo pro mne zajímavé téma. Po vybrání mého tématu jsem
ve Wordu zpracoval nějaké informace o historii a životním
stylu obou zemí. Toto jsem předal paní učitelce, které vedla
mou práci. Řekla mi, co tam mám mít a nemám mít a co tam
je dobře a co není. Potom jsem udělal další práci, která již
měla obsahovat nebo neobsahovat, co mi paní učitelka poradiMyslím, že za celý svůj život jsem nezažila tak smíšené pocity la. Nakonec jsme si všichni udělali prezentace na vybrané téjako při obhajobách. I když se den vydařil, ve třídě byla docela ma, kde byly informace z předchozí práce ve Wordu. Pak už
dusná atmosféra a všichni byli nervózní. Nechtěla bych obha- jen zbývalo odprezentovat to před komisí, která se skládala z
joby dělat znovu. Byla to sice skvělá zkušenost, ale jednou to učitelů, paní zástupkyně a pana ředitele. Všichni jsme na sobě
docela stačilo. Při obhajobě jsem byla velmi nervózní, ale nic měli aspoň trochu sváteční oblečení. V místnosti byl stres. Měl
mi nevypadlo a vše jsem si pamatovala. Sice jsem se trochu
jsem ho i já, jelikož jsem ale šel první, tak ze mě po odprezenzasekávala, ale nedopadlo to nijak špatně. Nakonec jsem ani
tování rychle opadl. Vystoupil jsem tedy před komisi a prezennemusela být tak nervózní a netrpělivá, ať už mám za sebou.
toval. Při prezentování jsem prostě mluvil, mluvil a mluvil, ani
Přeji všem osmákům, aby to příští rok také zvládli.
mi nepřišlo, že ubývá čas. Byla to taková zajímavá zkušenost,
jaké to vlastně je stoupnout si před lid a mluvit a mluvit a mluJana Andrysíková, IX. A vit.
Moje pocity byly zvláštní. Hodně jsem se bála. Když jde někdo první, tak se bojí vždycky. Na tenhle den jsem se učila
Tomáš Doležal, IX. B
6
ČERVEN 2013
REEDING ZONE
Rozhovor-Petr Holík
Jeho tvář možná neznáte, ale jeho hlas
vám určitě bude povědomý. Petr Holík je
totiž moderátorem v rádiu, jehož frekvenci třeba ladíte i vy. A protože mám tu
čest, že jsem tohoto milého moderátora
mohl poznal, dám i vám možnost nahlédnout do soukromého i pracovního života
jedné mediální hvězdy.
Jak dlouho pracujete v rádiu?
– od počátku tj. 18 let, 7 měsíců
Jakou písničku jste pouštěl jako první?
– To už nevím přesně, zřejmě Roxette
„The Big Love“
Podle čeho zjišťujete kolik vás poslouchá
lidí?
- Průzkum dělají renomované agentury
na určitém vzorku obyvatel dané lokality
a nazákladě statistických výpočtů pak
určí poslechovost rádiové stanice. Není
to exaktně
přesné, tzn. měřitelné, ale výsledky se
berou jako odpovídající.
Kolik si vydělá hlasatel v rádiu.?
- Záleží na jeho šikovnosti a počtu hodin
POŘÁD MĚ TO TÁHLO ZPĚT DO
BRNA
strávených ve studiu. Šikovný i pár desíProč jste si vybral zrovna Krokodý?
tek tisíc :), ale průměr je hodně pod hra– Pracoval jsem v Praze v Rádiu City a nicí průměrné mzdy v ČR
velmi mě to táhlo zpět do Brna. Krokodýl
se tehdy přímo „nabízel“ J.
Baví vás pracovat v rádiu?
- Pro mě je hudba životně důležitá, takže
Kamarádíte s lidmi i z jiného rádia?
baví - velmi.
- Jistě, rádio City, Free rádio, rádio Hády, rádio Evropa 2, znám hodně lidí z
Podle čeho určujete, kdo bude mít v daný
rádií.
den službu?
Co připravujete za nejbližší akci?
– Aktuálně se chystám na výstavu Harley Davidson v OC Královo Pole 12.4.,
anebo na výstavu fotoobrazů Kde se létá
vzhůru – na brněnském letišti v červnu.
Podle čeho vybíráte písničky?
– Vybírá je hudební šéf, naláduje je do
počítače a ten hity sám generuje podle
nastavených kategorií. Vše už pár let řeší
počítač :) .
Kde sídlí rádio Krokodýl?
– Gorkého 45, Brno
Jaké je pracovat v nočním přenose?
- V televizním náročnější než
v rádiovém. Ale když je práce zábavou,
je to v pohodě.
Pijete v noční frekvenci nějaké povzbucující nápoje?
- Nejvíc vodu, občas RedBull anebo
kávu.
Chceš-li poznat všechny zázraky světa,
otevři své oči i srdce.
Děláte nějaký sport?
– Spoustu sportů, sport je moje vášeň –
běhání, fittness, golf, bowling, tenis, stolní tenis
- To je nastaveno napevno během mnoha
Jaká je vaše oblíbená kniha?
let. Nejsme jako v rádiu Rock FM na
– Tajemství od Rhondy Byrne
Slovensku, kde se moderátoři psali do
služeb podle chuti, tenhle model nefunVaše oblíbená barva a film?
guje:)
– Oranžová (ale pouze na oblékání),
Gladiátor
s Russelem Crowem
Proč jste si vybral zrovna Krokodýl a ne
jiné rádio?
- Protože v Brně tehdy nebyl velký výběr. Rádio Brno 95,7 FM skončilo (tam
jsem začínal před odchodem do Prahy) a
rádio Hády mělo formát underground,
tzn. zemitá hudba i moderátoři
Kolik lidí pracuje v rádiu Krokodýl?
- Asi 35, včetně obchodníků.
Váš oblíbený zpěvák a interpret?
- Český- Richard Krajčo, cizinec- Freddie Mercury. Interpret—Eros Ramazzotti. Skupina- Bon Jovi
Kolik vám je let ?
– necelých 39
Na co jste v životě hrdý?
Kolik vás cca poslouchá posluchačů?
- Na svého ročního syna a skvělou rodi- Podle posledního průzkumu starého cca nu.
14 dnů 212 tisíc týdně, kolem 110 tisíc
denně, takže jsme nejposlouchanější ráVaše životní motto?
dio na jižní Moravě.
Jak trávíte váš volný čas?
– S rodinou, pohybem
Jaké jste měl známky na základní škole v
8. a 9. třídě?
– Končil jsem základku v 8. třídě v roce
1988, tehdy snad samé jedničky
Váš recept na dobrou náladu?
– Dělat co má člověk rád, usmívat se,
obklopovat se lidmi, které mám rád
Čeho chcete v životě dosáhnout?
- Mít velkou spokojenou rodinu
Děkujeme Petrovi za pěkný rozhovor! :)
Mirek Šmarda, VIII.B
7
ČERVEN 2013
REEDING ZONE
Ohlédnutí za uplynulým školním rokem
Můj školní rok byl vskutku takový, jaký jsem chtěla. Mnoho nových
úspěchů ve sportu, ale především ve škole. Vypracovala jsem se, doufám, k samým dvojkám. Moje známky jdou vzhůru k lepšímu a mé
jméno kráčí dál… Doufám, že tomu tak bude i nadále v novém školním roce.
Markéta Veisová, VIII.B
Do sedmého ročníku jsem se těšila. Ale do osmičky už se netěším.
Uteklo to rychle, a proto si toho až tak nepamatuju.Vím, že jsme byli
s naší třídou několikrát v knihovně a program byl určitě zajímavý a
poučný. Ten poslední program vyžadoval obě varianty, bylo to fakt
super. Jmenovalo se to Svět dětí. S praktickou češtinou jsme byli taky
v knihovně. Vytvářeli jsme se všemi třídami živý erb, který byl docela dobrý, až na nějaké malé nedostatky. :) Modeláž našeho obličeje
byla docela zábavná, akorát by mě zajímalo, kdy ten model dostaneme. Ještě jsme byli s naší třídou v divadle.
Julie Žofčinová VII.A
Tento rok se mi líbil, měli jsme mnoho školních akcí. Nejvíce se mi
líbily akce, které měly něco společného se sportem a atletikou, jako je
např. Atletický čtyřboj a Pohár rozhlasu.
Taky se mi líbilo pěvecké vystoupení každého ročníku ve volných
přestávkách. Den Země byl letos velmi povedený, sešlo se tam hodně
lidí i počasí nám přálo. Tento rok jsem mohl zažít lyžařský výcvikový
kurz, který jsem ze začátku moc nezvládal, velké problémy jsem měl
s lanovkou, z které mi pořád něco padalo. Dokonce jsem se i trochu
naučil lyžovat! J Nejvíce ze všeho se těším na letní prááááázdniny.
Petr Svítil, VII.B
Můj pocit z toh to
školního
roku
mám
dobrý.
Připadne mi, že
rychle
utekl
hlavně od Nového roku. Zima
byla dlouhá a
počasí za moc
nestojí, ale ve škole to rychle uteklo. Opět se budou
loučit devátáci, prvňáci se naučili číst a psát. No a
my jsme o něco chytřejší... Co se vědomostí týká J.
Moc se těším na nový školní rok a hlavně na
prázdniny.
Andrea Fialová, VII.B
Pro někoho byl tento rok celkem obyčejný - jako
každý jiný, a pro někoho zase mohl být výjimečný.
Já osobně patřím k tomu druhému případu. Tento
školní rok byl celkově pro mě hodně náročný a myslím si, že z jednou příčin bude určitě přestup právě
na tuto školu. Celkem hodně dlouho mě vlastně trvalo, než jsem si tu vůbec zvykla a upřímně asi ještě
nějakou dobu zvykat asi budu. Dále bylo také těžké
mít samozřejmě dobré známky, takže jsem se musela i více učit, abych mohla dosáhnout uspokojujících
výsledků, což si myslím, že jsem toho dosáhla, a
jsem za to celkově ráda. Za tento rok jsem také měla
možnost poznat velké množství nových spolužáků,
což není na škodu. Celkově si prostě myslím, že pro
mě tento rok byl celkem náročný hodně doufám, že
příští bude poklidnější.
Tereza Kosová, VII. A
Blog
Chtěla bych vám říct, co to vlastně blog je a čím je tak zajímavý. Já jsem bloggerka už
několik let a pořád mě to hrozně baví, zvlášť v takovém poačasí, když se nedá nic moc
dělat. No a blog má taky jednu velkou výhodu, že si vlastně i zlepšujete češtinu, protože každý správný blogger by měl správně psát! A navíc je to hodně zábavné. :) Založení blogu je otázka zhruba 5 minut a vše je naprosto zdarma. Můžete spát o čemkoliv, co
vás vlastně napadne. Můžete psát o sobě, o své oblíbené celebritě, můžete sdílet své
vlastní názory a zviditelnit se tak v internetovém světě. Příspěvky můžete navíc psát
podobně jako ve Wordu, což je supr, protože je to hodně jednoduché. Můžete si také
vybrat jakýkoliv vzhled stránky, který se vám bude nejvíc líbit a vyhovovat. Já jsem
sama vystřídala několik témat ohledně blogu a nejdéle mi vydržel blog zhruba 2 roky.
Doufám, že jsem vás alespoň trochu inspirovala tímto článkem a místo sezení jen u
Facebooku, zkusíte například i blog, který je mnohem zajímavější.
Tereza Kosová, VII. A
8
ČERVEN 2013
REEDING ZONE
Nepovedená krádež
A kdes ty peníze měl? Copak vám neustále neříkáme, ať si větší obnos peněz
schováváte na sekretariátu
nebo u učitelů?
V minulém díle jste byli svědky okradení Brumíka. Ten neprávem
obvinil svého kamaráda Martina, který s krádeží však neměl nic
společného. Kdo vzal peníze na zahraniční výlet, nebylo stále vyřešeno...
Když já jsem za
váma chtěl jít, ale
už bych to nestihl,
protože mělo zvonit.
Jirka, přezdívaný Brumíček,
nahlásí ztrátu
peněz třídní učitelce, která začne s pátráním.
Doufá, že přeci
jen někdo něco
viděl a jen se to
bojí říct. Snad se
víc dozví v třídnické hodině...
Adéla a Radek se zatím nemůžou dohodnout, co s
lupem udělají. Oba dostanou strach a špatné svědomí je donutí vrátit peníze zpět. Doufají, že se
tím celá situace ukončí.
A co když nás
někdo viděl, jak ty
peníze bereme?
Mezitím se
Brumíček chce
ukázat, kde
měl peníze
schované… A
ejhle, ty jsou
na svém místě.
...vracejí
peníze
zpět.
Cože???
Ale...
Tak je radši
vrátíme zpátky, jako že se
nic nestalo?
Viděla jsem Radka a Adélu, jak to
berou...
Třídní začne s pátráním ve třídě, nakonec se Klára přizná, že pachatele viděla.
Nás to moc mrzí...
Mám to teda
povědět?
Adéla i Radek byli potrestáni, slíbili, že
už to nikdy více nezopakují a svému spolužákovi se omluvili.
Moc nás to mrzí. Ani
nevím, proč jsme ti ty
peníze vzali. Už to
nikdy neuděláme.
Fakt promiň!
9
ČERVEN 2013
REEDING ZONE
Vandal
Pes byl vychrtlý a celkově působil dojmem, že každou
chvíli zemře.
Kdysi to býval šťastný pes s krásnou lesklou stříbrnou
srstí. Jeho majitel si myslel, že na přehlídkách bude velmi
úspěšný. Dostal se jen na jednu, a když se neumístil, páníček se naštval. Psa nechal na ulici a odjel koupit jiného.
Tak se z něj stal Vandal. Volala tak na něj ta žena,
kterou potkal po několika týdnech životu na ulici. Napříč
životem teď putoval s ní.
Jí říkali Greta. Páchla smetištěm a na Vandalovi si
vybíjela vztek, on s ní ale zůstal kvůli lidskému teplu,
které z ní občas vyzařovalo. V takových chvílích ho špinavou rukou drbala mezi ušima, zatímco hlasitě srkala
z krabice plné vína.
Greta měla ráda drogy. Na ulici se ocitla právě kvůli
nim. Měla dluhy a tak jí sebrali dům a auto. A protože
neměla nikoho, kdo by se o ni chtěl postarat, začala přespávat na lavičkách a prohledávat popelnice.
Bílého prášku se však nevzdala. Žebrala na ulici a
peníze pečlivě shromažďovala, dokud jich nebyl dostatek
na dávku – čehokoliv. Byla trpělivá, vydržela čekat dlouhé hodiny, než se nad ní někdo smiloval.
A ten pes jí, zdá se, přinášel štěstí. Lidem ho občas
bylo líto, koupili mu konzervu. Greta mu vždy nechala
jen malý podíl a zbytek snědla sama, přestože se jí z té
chuti někdy chtělo zvracet. Bylo to ale lepší než nic a
prodloužila si tím život o pár dní. Nikdo nechce umřít
hladem.
Samozřejmě mohla chodit do místního centra pro bezdomovce, dostala by tam polévku a možnost přespání, ale
dělala to nerada. Nenáviděla to slovo, které na těch chodbách bylo všude. Nechtěla slyšet, že je bezdomovkyně,
přestože jí nikdy nebyla jasněji, než když vysypávala odpadky z pytlů a snažila se něco najít – cokoliv.
Ten den byl zrovna pěkný, po dlouhé době bylo tepleji, mohli jste vyjít ven jen v mikině. Greta měla štěstí.
Nejenomže nějakému dítěti spadla zmrzlina, nějaká mladá dívka jí věnovala peníze, které doplnily její částku na
další dávku. Už dlouho žádnou neměla a teď opravdu
potřebovala povzbudit.
Rozhodla se počkat do večera, dealer Dean jistě bude
na nádraží a bude něco mít. Ten den byl opravdu vydařený, měla peníze nad obvyklou částku a tak zašla do pekárny, odkud ale byla vykázána. Zkusila to v jiné a tam ji,
ačkoliv se netvářili nijak nadšeně, obsloužili a zabalili jí
tři rohlíky.
Už se nemohla dočkat večera.
***
Dean tam nebyl.
Sakra, vždycky tady je! Greta nemívala záchvaty, teď
ale, když byla tak blízko droze a neměla šanci ji získat, se
na ni jeden chystal udeřit. Vandal zakňučel, když mu dupla na nohu.
„Greto!“ ozval se za ní pisklavý hlas. Otočila se, aby
spatřila mladého kluka s úsměvem odhalujícím prázdné díry po zubech. Greta vydechla úlevou. Dean tu přece
jenom byl. „Mám něco novýho, naprostá pecka. Je to
dražší než obvykle, ale tobě dávám slevu. Jen pro stálý
zákazníky,“ mrkl na ni. Ona ale věděla, že to není kvůli
tomu. Později ji vyhledá a za ušetřené peníze bude požadovat svou chvilku pocení a funění na jejím těle. Nic nového.
Dostal své peníze, předal Gretě malý sáček a odešel
naházet drobáky do automatu. Greta se usadila na jedné
z laviček. Vandal si lehl k jejím nohám.
Znepokojeně třepala pytlíčkem. Vypadalo to divně.
Ne jako obvykle. Koukla dolů a dostala nápad. Vyhodí
tím sice peníze pro nic za nic, ale aspoň si bude jistá, že
neumře. Lepší pes než ona, i když to bude znamenat
bůhvíkolik dní bez drogy.
Několik lidí požádala o zapalovač a po několika odmítnutí jej konečně třímala v rukou. Podržela jej nad lžící
s drogou a dávno prošlou citronovou šťávou (nic lepšího
nebylo) a směs po chvíli natáhla do stříkačky.
Pohladila Vandala po noze a jehlu mu do ní zapíchla.
Vyprázdnila stříkačku a uvelebila se na lavičce. Jen si na
chvíli odpočine. Jakmile se vzbudí, bude vědět, jestli jí
Dean náhodou neprodal něco, co by ji zabilo. Jestli ano,
už si najde způsob, jak si to s ním vyřídit.
Vandal kňučel tiše, takže ji to neprobudilo. Ani to, jak
ji tahal za nohavici, zatímco mu odumíraly končetiny.
Vzbudila se, až bylo po všem.
Zhlédla tu scénu s klidným výrazem. Vandal se nehýbal; Dean bude pykat.
Lepší pes než ona, ne?
Hana Bartlová, IX.B
10
ČERVEN 2013
RECENZE
TAJEMNÝ OSTROV
Zajímavé aplikace pro mobilní telefony
Tímto článek bych se
chtěla zaměřit na zajímavé a mnohdy velmi oblíbené aplikace do mobilních telefonů a kokrétně
to budou aplikace pro
telefony se systémem
Android.
Jako první tu je velmi
známý a hodně oblíbený
Instagram - jedná se o aplikaci, která různě upravuje
fotky pomocí filtrů. Poté upravenou fotku můžete odeslat na svůj profil, kde se můžete o fotky podělit dále s
ostatními. Po zhlédnutí několika žebříčků týkajících se
aplikací pro Android jsem zjistila, že velmi oblíbené je
také Google Navigace - jedná se o bezplatnou navigaci
(platí se pouze za přenesená data). Dále jsem našla
aplikace s názvem FX Camera Zoom - nabízí spoustu
možností jak si upravit svoji fotografii ještě před pořízením samotného snímku. Tuto aplikace si zájemci
bohužel musí zaplatit.
Pro dnešek poslední užitečná aplikace je SoundHound
- určitě každému z nás se stalo, že někde slyšel skvělou
písničku a neznali jste její název. Tak právě tato aplikace vám písničku najde za vás.
Základní info. o knize:
Autorka této knížky je
Enid Blytonová. Místo
vydání je v Praze. Nakladatelství je Albatros. A
rok uveřejnění je 2010.
Je to první ze čtyř dílů
série „Tajemství“. Také
vyšly tyto díly: Tajemné
údolí, Tajemný hrad, Tajemné moře.
Seznámení s dějem: Diana
a Filip se seznámili se sourozenci Jackem a Luckou. Oba kluci
milují zvířata, Filip si vždy u sebe nosí všelijakou havětˇ a Jack
má krásného papouška jménem Kiki. Naše čtyřka přijede na
Virchov- to je starý venkovský dům na útesech. Děti se vypraví
na opuštěný ostrov, ale brzy zjistí, že zdaleka není tak prázdný,
jak si myslely…
Zápory: Na žádný jsem nepřišla.
Klady: Tato knížka je dobrodružná, napínavá v některých chvílích je vtipná…
Hodnocení: Tato knížka se mi líbila na 100 %, protože je to nejlepší knížka, jakou jsem kdy četla.¨
Ráchel Kuciánová VI.B
Tereza Kosová, VII. A
Minecraft
Minecraft vytvořil mhoang AB. Tato hra je nezávislá počítačová hra.
Můžeme si zde dát blogy. Ve hře je aplikován efekt dne a noci. V noci
se objevují příšery. Hra obsahuje různé stupně obtížnosti - od
„Peaceful“, kdy se neobjevují monstra a životy se automaticky doplňují, až po obtížnos „Hardcore. Tato hra se může hrát v multiplayeru,
dávat si cheaty. Ve hře se dají vyrábět a stavět domy, vily, sklepy,
prostě všechno.
Této hře dám 4 ****
Dominik Valeš VI.A
Call of Duty Black Ops 2
Call of Duty Black Ops 2 je pokračováním dílu Call of Duty Black Ops 1. Hru vytvořila skupina Treyarch. Hra vyšla
13.11 2012. Děj se odehrává napůl na konci osmdesátých let a napůl v blízké budoucnosti roku 2025. Obě období spojuje
šílený záporák Raul Menendez a rodina Masonových. Bitvy se odehrávají v Afghánistánu, v Panamě. Na vývoji hry se
podílel filmový scénarista David S. Goyer a ve hře je to hodně poznat. Na rozdíl od Call of Duty Black Ops 1 příběh
rychle ubíhá a má v sobě zajímavé zvraty. Ve hře ale také vyzkoušíte jaké je to řídit lodě, jezdit na koni, odpalovat bomby, skákat z letadla… Hru zdobí skvělá grafika, propracované mapy a velký arsenál zbraní. V multiplayerové části se
můžete setkat nejen s vašimi kamarády, ale také s hráči z celého světa, na výběr je hned několik herních modů a zbraní.
Hra vám také umožňuje používat scorestreaky. Scorestreaky jsou předměty, které můžete povolat, když dosáhnete určitý
počet bodů. Na hře se mi líbí, že tvůrci vymysleli variant příběhu. Stačí se akorát rozhodnout, jestli danou osobu zabijete
nebo necháte žít. Jedním rozhodnutím můžete zcela změnit celý příběh.
Honza Minář
11
ČERVEN 2013
ZÁBAVA
Smějeme se s Novou érou
Temtokrát se pobavíme se školou…
Z celé hodiny dějepisu jsem si
zapamatoval pouze jeden letopočet 1832.
Ale nemám vůbec ponětí, co se
tehdy stalo.
Máte rádi koně? A máte na ně čas? Tak přijďte k nám. Máte tu velký prostor
k ježdění do terénu, velký výběh a jízdárnu a zkrátka vše, co má být. Říkáte si no
jo, ale kde na to mám vzít… už nemusíte být smutní, protože zábava u koní vyjde
pouze na 200,- Kč na měsíc. Ubytování koně 150,- Kč/den. A kde nás najdete? Ve
vesničce Boudky nedaleko Velkých Němčic okres Brno-venkov. Více na 604682900
nebo na www.jkrufa.cz těšíme se na vás. Naše služby:
chov koní – poradenství
trénink koní a jezdců
jízdárna s pískovým povrchem
krytá hala s pískovým povrchem
krytý kolotoč
ustájení koní
výběh pro koně cca 4 ha
Takže milovníci koní, přijďte mezi nás…
Markéta Veisová, VIII.B
Ve škole povídá paní učitelka:
„Venku tak krásně sněží, co
kdybychom začali s koulováním?"
„Ano, ano!" křičí žáci.
„Dobře, tak k tabuli půjde Pepíček."
Klepaní na nebeskou bránu.
Svatý Petr zakřičí: „Co je?"
„Neříká se CO JE, ale KDO
JE!"
„Bože, zase učitelka!"
„Tati, přeložili mě do zvláštní
školy."
„Výborně synku, když na to
máš, tak studuj."
Ze školních písemek
NEJVÝZNAMNĚJŠÍ PANOVNÍK STAROVĚKÉ INDIE?

Jindřich VIII.
Na výletě najde jeden ze školáků granát. Učitelka ho okřikuje:
„Nehraj si s tím, nevíš, co to je!
Okamžitě to zahoď!"
„Vstávej synku, musíš do školy!"
„Maminko, já tam nechci, oni
mě tam vůbec neberou a smějí
se mi. Opravdu tam musím jít?"
„Musíš, musíš, vždyť jseš učitel."
NA JAKÝCH POLOOSTROVECH SE ROZKÁDÁ ŘECKO?

kréta, malta
Dílo K.J.Erbena:

Kytice národa českého
Pokračování na následující
straně...
12
„Kdo z vás mi řekne, k čemu
nám slouží dřevo?" ptá se učitelka ve škole.
Pepíček se hlásí: „Prosím, prosím z něho se vyrábí stromy!"
„Honzíku, ukaž nám, jaké máš
vysvědčení."
„Až později, tati, já ho půjčil
Mirkovi, on chtěl postrašit své
rodiče."
http://www.nejvtipy.cz/vtipy-oskole_sk&gr=2
Red.
ČERVEN 2013
ZÁBAVA
Kde prožila mládí B. Němcová?

V rosičanském údolí

U Brna na vesnici
Co je to drobečková politika?

To je že se sedí a prd
dělá
Co je to satira?

Postava z nějaké knihy

Nevím, ale sahara je
poušť
Kde se narodil K.J. Erben?

V Přibislavě
Dílo Boženy Němcové?

Chatrč po horami
Příčiny vzniku Rakousko-Uherska?

Nedovolili Uhry se odpojit
Příčiny vzniku peloponéské války?

1 s lidu hodil věc po policistovi
13
ČERVEN 2013
ZÁBAVA
Natálie Horáková, VIII.A
Červen
Červen je měsíc, kdy začíná teplé jasné počasí,
kdy se tobogán rozjíždí a vlasy holkám vlají
vpřed.
Děti se loučí se školou tím, že se opět uvidí,
ale prozatím jásají pro svůj již splnění sen.
Když škola končí a nám je hejjj, v knize už však
nebádej,
neřeš teď školu jen a vykroč si s námi ven.
Markéta Veisová, VIII.B
Prázdninová
Červen je tu, křičím hurá,
konečně nám končí škola.
Klid máme od učení,
úkolů i zkoušení.
Prázdniny si užívej,
na koupáky chodívej.
Sundej oblek,
nahoď plavky,
pojď se s námi
bavit taky.
Slunečné je počasí,
ke snu to však nestačí.
Klídek, relax, pohoda,
zahodit to je škoda.
Knihu polož, pojď se bavit,
vlasy prohoď, je co slavit…
Vanda Fidrmucová, VIII.B
14
ČERVEN 2013
ZÁBAVA
Kvíz GYMPL
Twilight saga kvíz
1. Jak se jmenuje gymnázium ?
a) Pražské gymnázium
b) Hradecké gymnázium
c) Brněnské gymnázium
1. Jak se jmenuje otec Jacoba Blacka?
a) Ben
b) Roger
c Billy
2. Jak se jmenuje zástupkyně ředitele ?
a) Markéta
b) Eva
c) Irena
2. Smečka ,,královských“ upírů:
a) Volturiovi
b) Američtí Nomádové
c) Cullenovi
3.Do koho se zamilovala Julča Smutná ?
a) Marka
b )Matyaše
c) Honzi
3. Seth Clearwater je:
a) upír
b) člověk
c) vlkodlak
4. Co učí Aleš Nezval alias Bachař?
a) Basket, tělocvik
b) Matika, fyzika
c) Tělocvik, fyzika
4. Bella s Edwardem strávili líbánky u:
a) New Yorku
b) Ria de Janiera
c) Itálie
5. Bella jako upír má schopnost:
a) Sebeovládání
b) Čtení myšlenek
c) Vidění do budoucnosti
1.
C
2.
A
3.
C
4.
B
5.
A
Ivana Juklová, VII.B
Čas prázdnin
Vítr už mi nezaplétá vlasy, je to jako hezký sen,
přišlo k nám krásné počasí,
přišel k nám čas na červen.
Škola už končí a každý na dny prázdnin čeká,
už se všichni s knihou loučí,
každý pes už na ně štěká.
Psi štěkají a štěkají,
nemohou se dočkat, až si zase potají budou moct na léto počkat.
Léto je čas radosti, nikdo se nechce učit,
každý dělá neřesti, u kterých může do vody skočit.
Děkujeme za červen, za ten brzký letní čas. A když nastane měsíc srpen, do školy se chystáme zas.
Ivana Juklová, VII.B
5. Co dělá na škole Marcel Lichtemberg ?
a) Hospodář
b) Starosta školy
c) Školník
6.Jak se jmenuje bratr Denisi Hájkové?
a) Kuba
b) Patrik
c) Tomáš
7. Jak se jmenuje Kulichova přítelkyně?
a) Marie
b) Magdalena
c) Anna
8. Do koho je zamilovaný Matula?
a) Františky
b) Anny
c) Elišky
9. Kdo zabil Ireninýho manžela?
a) Mourek
b) Mařík
c) Mirek
10.Jakou přezdívku má Jana Pelnerová?
a) Džina
b) Džajna
c) Džojna
11. Kolik dětí má Ctirad Volejník?
a) 4
b) 3
c) 2
Andrea Fialová, VII.B
15
ČERVEN 2013
NIKDO NENÍ DOKONALÝ
FINÁLE
Milí čtenáři našeho školního časopisu a naši rubriky Nikdo není dokonalý, toto
není dokonalý. Toto je FINÁLE!  Nejdříve se podívejme, kdo se nám to vlastně
Tito všichni se utkali v následujících otázkách! Sledujte, kdo se stal vítězem!
není obvyklé kolo Nikdo
do toho finále probojoval.
Je to František Bráblík z 9.B , Tomáš Doležal 9. B, Lukáš Jašek 8.B. Michaela Šrůtková 6.A, Ráchel Kociánová z 6.B,
která vyhrála minulé kolo a skrývala se pod Žákem 4
1. Z jakého zvířete získáváme skopové maso?
Fin 1: Skopové…já jsem to věděl…no ovce.
Fin 2: Koza.
Fin 3: Já nevím…mm z býka?
Fin 4: Hm ze skotu.. z buvola.
Fin 5: Nevím.
2. Čeho se bojí člověk trpící klaustrofóbií?
Fin 1: Malých prostorů…Třeba např. výtahu.
Fin 2: Pavouků…né počkej, mně to vypadlo.
Ale jo, pavouků.
Fin 3: Hm, to má strach z uzavřených prostor.
Fin 4: Těsných prostor.
Fin 5: Nevím.
16
ČERVEN 2013
NIKDO NENÍ DOKONALÝ
3. Jak se jmenoval náš poslední bývalý předseda vlá-
Fin1: Já to určitě vím, jenom si musím chvíli povzpomínati. Počkej, já
to věděl. Fischer.
Fin 2: Nečas
Fin 3: Aha. Tak to já nevím.
Fin 4: Nevím.
Fin 5: Nevím.
4. Jaký náš spisovatel získal Nobelovu cenu za literaturu?
Fin1: No tak to je jasný. Jaroslav Seifert.
Fin 2: To byl tén, kurňa. Né ten to nebyl… Jó.. Seifert.
Fin 3: Nevím.
Fin 4: Nevím.
Fin 5: Jirásek.
5. S jakými státy sousedí Slovensko?
Fin 1: Ehm, Česko, Maďarsko (s těma se nemají rádi), Polsko, Rakousko
Fin 2: Česko, Maďarsko a Rumunsko
Fin 3: Maďarsko, Česko, Polsko, Ukrajina a Bělorusko.
Fin 4: Čr, Polsko, Rakousko, Maďarsko a Ukrajina.
Fin 5: S Čr, … Já nevím.
17
ČERVEN 2013
NIKDO NENÍ DOKONALÝ
6. Kdo napsal knížky Děti z Bullerbynu a Pipi Dlouhá Punčocha?
Fin 1: Nevím.
Fin 2: Já jsem věděl její jméno.. Před 5 minutama… jo to byla Astrid Lingrenová.
Fin 3: To byla ta.. Astrid Lin…lin.. já nevím, jak se to čte.. Lingrenová?
Fin 4: Astrid Lingrenová.
Fin 5: Já nevím.
7. Kdo vyhrál první českou Superstar?
Fin 1: Ježíš… Taková blbost! Ale myslím, že to byl ten.. Horvát..?
Fin 2: Aneta Langerová
Fin 3: První, co jsem viděl, tak to myslím byla Aneta Langerová.
Fin 4: Monika Bagárová.
Fin 5: To taky nevím.
18
ČERVEN 2013
NIKDO NENÍ DOKONALÝ
1. Jaký náš spisovatel získal Nobelovu cenu za literaturu?
A jak odpoví paní zástupkyně
a pan ředitel?
Paní zástupkyně: Nevím.
Pan ředitel: Jaroslav Seifert.
2. S jakými státy sousedí Slovensko?
Paní zástupkyně: : ČR Maďarsko, Rakousko, Polsko a Ukrajina
Pan ředitel: Polsko, Ukrajina, Maďarsko, Rakousko, ČR
Správné odpovědi:
1. Beran/ovce
2. Malých, těsných, uzavřených
prostor
Správné odpovědi uč.:
1. Jaroslav Seifert
2. Polsko, Ukrajina, Maďarsko, Rakousko, ČR
3. Jan Fischer
4. Jaroslav Seifert
5. Polsko, Ukrajina, Maďarsko,
Rakousko, ČR
6. Astrid Lingrenová
7. Aneta Langerová
A kdo to tedy celé vyhrál a skrýval se pod anonymem Fin 1? František Bráblík z 9.B!! Vítězi
gratulujeme a předáme mu certifikát Nikdo
není dokonalý!
Tímto bychom chtěly poděkovat všem učitelům
a žákům za ochotu a doufáme, že se vám tato
rubrika líbí. Užijte si prázdniny a když budete
potkávat nové lidi, kteří budou mít nějaké chybičky, nezapomínejte, že opravdu NIKDO NENÍ DOKONALÝ! J
K.T.I.
19
ČERVEN 2013
¨
Časopis ZŠ Kotlářská Nová éra, určený pro druhý stupeň
Výběrčí příspěvků 6., 7. a 8. ročníku: Mgr. Darina Crlíková
Výběrčí příspěvků 9. ročníku: Mgr. Sabina Weisová
Editoři: Mgr. Darina Crlíková
Grafická úprava: K.T.I., red.
Titulní strana: red., Naši deváťáci
Fotografie: Není-li uvedeno jinak, autorem fotografií je ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4. ZŠ má souhlasy
s pořizováním fotografií. Ostatní obrazový materiál je pořízen v programu Microsoft Word—Klipart
Webová aplikace: Mgr. At Bc. Libor Zřídkaveselý
Toto číslo je vytvořeno v aplikaci Microsoft Office Publisher 2003
Nová éra
Naše redakce je tu pro Vás.
Máte-li dotazy, připomínky, stížnosti nebo pochvaly, ozvěte se nám.
Vydává: ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4
Redakce:
šéfredaktorky – Kateřina Cibulcová, Tatiana Skoumalová, Iveta Pavlasová – K.T.I.
zástupce šéfredaktorek- Mgr. Darina Crlíková – red.
Poštovní adresa redakce:
ZŠ a MŠ Brno
Kotlářská 4
602 00 Brno
Email: [email protected]
Číslo 7., ročník IV.
20
ČERVEN 2013

Podobné dokumenty