Hopik ke stažení

Komentáře

Transkript

Hopik ke stažení
H O P Í K
PRVNÍ SLAVNOSTNÍ VYDÁNÍ interního časopisu společnosti HOPI | 2005
1
Úvodní slovo
Historie HOPI
Společnost HOPI s.r.o. byla založena panem Františkem Piškaninem
v roce 1992 v Karlových Varech, odkud pochází jeho rodina. Název
společnosti HOPI vychází ze spojení dvou prvních písmen jmen
HO-udek a PI-škanin. K majetkovému vstupu firmy Houdek GmbH do
společnosti HOPI s.r.o. došlo až v roce 1994.
Firma se v počátcích své existence soustředila především na oblast
obchodu s potravinami. Centrála společnosti vznikla v Klášterci nad
Ohří a z jejího skladového zázemí byla zásobována síť vlastních
samoobslužných velkoobchodů. Tato původní hlavní náplň se díky
spolupráci s tehdy nově vstupujícími obchodními řetězci začala po
stupně měnit v logistické služby a firma se přetvářela ve společnost
především logistickou. Logistická činnost vyžadovala nejen rozvoj
aktivit v tehdy již existujícím logistickém centru Klášterec nad Ohří,
ale bylo zapotřebí aktivity firmy rozšířit i do dalších oblasti České
Republiky.
František Piškanin
Majitel firmy HOPI s.r.o.
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
První číslo časopisu Hopík
poprvé se vám dostává do rukou nově vzniklý firemní časopis
HOPÍK. Co nás vedlo k jeho zrodu?
Jak jistě většina z vás ví, firma nedávno oslavila 10. výročí svého
vzniku. Čas letí rychle a společnost HOPI úspěšně funguje již 13.
rokem. Mezitím se udála spousta věcí. Z lokální firmy jsme se stali
firmou národní a dále jsme expandovali do podoby nadnárodní.
Podařilo se nám vypracovat mezi největší logistické společnosti
v České republice, a to nejen z pohledu dosahovaného obratu,
počtu pracovníků, technického zázemí s nejmodernějším
vybavením. Firma HOPI rozšířila své podnikání nejen na Slovensko,
ale v současné době i do Maďarska. Vzhledem k tomu, že značně
narostl počet našich spolupracovníků (v logistických centrech
nejen v Praze, ale i Prostějově, Slovensku a Maďarsku), vzniká
obrovská potřeba vzájemné informovanosti o životě v naší
společnosti. Jedním z prvků jak zlepšit naši komunikaci mezi
jednotlivými zeměmi, útvary a centrálou, je i tento nově vnikající
časopis HOPÍK.
Rozhodli jsme se vás (zatím nepravidelně), prostřednictvím
HOPÍKA, informovat o všech podstatných událostech ze života
společnosti HOPI (pořádaných sportovních, kulturních a jiných
akcích), v celé její šíři působnosti (Čechy, Slovensko, Maďarsko) s cílem podpořit ve vás sounáležitost a loajalitu s firmou.
Do budoucna bychom chtěli dokázat vydávat tento časopis
čtyřikrát do roka.
Velice rád přivítám vaše ohlasy, náměty, příp. konkrétní příspěvky
pro příští vydání HOPÍKA. Je logické, že jeho první číslo může mít
nedostatky, vždyť jde o novou věc. Věřím, že ve spolupráci s vámi
všemi, přes váš pohled v roli nejen spolupracovníků, ale
i zákazníků, nám pomůžete vytvořit zajímavý a velmi hezký
informační časopis, na který se budeme vždy všichni těšit.
Váš
František Piškanin
HOPI, 1. 7. 2005
Proto jsme již v roce 1994 vstoupili do regionu Prahy pronájmem
skladového areálu v Měšicích a Horních Počernicích. Další růst
našich klientů a snaha firmy HOPI poskytovat jim kvalitní servis
znamenaly, že bylo nutné vybudovat nejen vlastní skladové kapacity
v Praze, ale také zprovoznit distribuční centrum na Moravě a vstoupit
se svou činností na Slovensko.
V Praze jsme jako lokalitu pro vybudování logistického centra vybrali
Jažlovice, které jsou vhodně situovány u dálnice D1. V roce 1998
jsme zde provedli první investici postavením haly H1.
V té době již probíhalo také hledání vhodné moravské lokality,
kterou jsme našli v Prostějově, ve městě, jehož logistická poloha
byla námi vnímána jako optimální. Rokem 1999 tedy firma HOPI
vstoupila také do Prostějova pronajmutím 2 logistických skladů.
Svou činnost na Slovensku zahájila firma v roce 2000 založením
dceřinné společnosti HOPI SK a vybudováním logistického centra
v Madunicích u Piešťan.
Další růst společnosti znamenal rozvoj v již existujících lokalitách,
tedy postavení dalších hal v Jažlovicích a Madunicích a výstavba
a otevření zcela nového logistického areálu v Prostějově.
Růst společnosti znamenal rozvoj nejen skladových kapacit, ale také
rozvoj vlastního vozového parku. V současné době patříme v ČR
nejen k nejvýznamnějším logistickým společnostem, ale z hlediska
počtu vozidel také mezi největší přepravce.
Rok 2005 bude pro naši společnost ve znamení expanze na další
trhy. První zemí mimo území bývalého Československa, kde jsme na
konci roku 2004 založili dceřinou společnost, je Maďarsko.
Prastarý indiánský kmen HOPI
Neočekávaný objev:
Asi po 10 letech úspěšného působení
společnosti HOPI, se při jedné z cest po
USA zcela náhodou narazilo na stopu,
která vedla k jednomu z prastarých indiánských kmenů HOPI. Původně Navayský
kmen se slavnou historií a kulturou žije
dodnes v rezervaci severní Arizony.
Bájesloví kmene mluví o fascinujících prognostických
schopnostech šamanů HOPI, kteří ve svých proroctvích s neuvěřitelnou přesností předpověděli vývoj USA na stovky let dopředu.
Novinky
Projekt MAĎARSKO
GPS
Projekty Kand a OZ Plus
Ing. Marek Zapadlo
Od poloviny listopadu 2004 pracujeme s našimi
partnery
na
dvou
nových
projektech.
Prvním z nich je nový provoz ovoce a zelenina,
na kterém spolupracuje se společností
PLUS-DISCOUNT. Ke stávajícímu chlazenému
programu jsme připojili i druhou část čerstvého sortimentu. Provoz
se podařilo zajistit během několik málo týdnů a díky nasazení
všech pracovníků ve skladu a dopravě se úspěšně
začlenil do logistického konceptu chlazené logistiky HOPI.
HOPI také navázalo spolupráci se společností KAND, která v České
republice v závodech v Dobrušce a Chlumci nad Cidlinou vyrábí
a dále prodává kečupy a hořčice. Spolupráce byla zahájena s divizí
doprava, která zajišťuje kompletní distribuci výrobků po celé republice. Díky úspěšné integraci tohoto partnera do projektu zpětných
svozů se daří zajistit partnerovi nízké náklady na rozvoz zboží.
Nová vozidla
Koncem roku 2004 firma HOPI rozšířila svůj vozový park o 10
nových tahačů Scania a 12 návěsů Schmitz.
Tahače Scania typ P114LA4x2NA jsou osazeny nejvýkonnějšími
motory v dané modelové řadě - 420HPI (splňující normu EURO 3)
a retardéry Voith, které zajišťují maximální bezpečnost.
Návěsy Schmitz s ložnou plochou pro 33 palet jsou standardně
vybaveny dvouteplotními chladícími jednotkami Carrier MAXIMA
1300 a jsou osazeny sklopnou dělící příčkou, která umožňuje
přepravu zboží s rozdílnými teplotami.
V rámci modernizace vozového parku zavádí firma HOPI do všech
svých vozidel systém satelitního sledování vozidel GPS, který je
v dnešní době nezbytný pro management vozového parku. GPS systém, na bázi GPRS přenosu dat mobilní sítí, umožňuje nepřetržité
on-line sledování celého vozového parku, včetně většiny provozních
funkcionalit, v rámci celé Evropy. Slouží pro vyhodnocování a přesnou kontrolu jednotlivých rozvozových linek identifikuje řidiče,
aktuální rychlost vozidla, otevírání všech dveří na vozidle a návěsu,
teplotu ložného prostoru, stavy hladiny a úbytky PHM v nádrži.
SAP - doprava
Společnost HOPI začleňuje poslední významný projekt do jednotného celofiremního systému SAP. Byl vytvořen unikátní systém
"ušitý" speciálně na míru tak, aby vyhověl veškerým požadavků, se
kterými se doprava HOPI v každodenní realitě střetává. Toto nové
prostředí vzájemně propojí a zkoordinuje všechny činnosti dopravy
i navazujících skladových procesů od kompletního naplánování
rozvozových linek, vyskladnění zboží v určenou dobu, operativní
řešení nestandardních situací, až po zpracování veškeré agendy
týkající se vozového parku a personálních záležitostí.
Technické novinky
V Prosinci 2004 byla založena společnost
HOPI HUNGARY KFT. Jednateli jsou pánové
Ing. Piškanin David, Ing. Gajdoš Emil a Ing. Novák
Petr. Předmětem činnosti této společnosti bude
provozování logistických služeb pro nové
a stávající partnery. Nejvýznamnějším partnerem bude při zahájení
činnosti společnost METRO HUNGARY, která aktuálně představuje
13 prodejen s množstevním potenciálem 80% MAKRO CZ.
V současné době probíhá výstavba vlastního logistického areálu
v jižní oblasti regionu Budapešť - území obce Grál. Nový areál
předpokládá provoz veškerých služeb v šíři, kterou provozujeme
dnes v ČR nebo SR.
V oblasti služeb logistiky chlazeného zboží bude v tomto areálu
rovněž zabezpečována komplexní služba pro prodejní síť ARPÁD obdoba sítě NOVÁK v CZ.
Ostatně tuto síť již od roku 2004 částečně zásobujeme omezeným
sortimentem na 5 filiálek z Jažlovic.
Plánovaný start činnosti v nové kapacitě je 10/2005.
HOPI SK s.r.o.
V roku 2000 sa rozhodla spoločnosť HOPI s.r.o. založiť v Slovenskej
republike svoju dcérsku spoločnosť. Spoločnosť HOPI SK s.r.o. bola
založená v marci roku 2000 so sídlom v meste Pezinok. Jej cieľom
bolo zabezpečenie logistiky pre partnera METRO Cash & Carry
Slovakia s.r.o. v plnej šírke služieb tj. centrálny sklad NF, centrálny
sklad mrazeného sortimentu a predalokačný crossdocking.
Uvedené skladové činnosti sme začali zabezpečovať v dvoch
etapách. Pre skladovanie suchého a nepotravinárskeho sortimentu sme si prenajali priestory v obci Madunice a zároveň sme
zahájili v tom istom areáli aj výstavbu chladeného a mrazeného
skladu, ktorý bol spustený do prevádzky v mesiaci február 2001.
V tom istom roku sme sa stali vlastníkmi celého areálu z ktorého
v dnešnej dobe zabezpečujeme logistické služby. V roku 2001 sme
získali do nášho portfólia ďalšieho partnera a to člena skupiny
REWE – Billa Slovensko, pre ktorého v súčasnej dobe poskytujeme
služby v oblasti mrazeného sortimentu. Služby v oblasti mrazeného
sortimentu poskytujeme aj pre spoločnosť AHOLD Slovensko od
roku 2002.
V súčasnosti sme zahájili spoluprácu na transportnej logistike so
spoločnosťou RAJO a.s. – výrobcom mlieka a mliečnych výrobkov.
Ing. Miroslav Javorek
Jednatel HOPI SK
Pobočka a mrazírenský sklad HOPI SK v Madunicích
Činnost na Slovensku
Nové události
Ing. Emil Gajdoš
Historie ...
Zahájení firmy v prodejně potravin
v Karlových Varech - 14. 12. 1992
1992
1993
Vlastní logistický areál v Klášterci nad Ohří
– sídlo společnosti HOPI s.r.o. rok 1993
Provozování vlastní sítě samoobslužných
velkoobchodů - okolo roku 1995
1/ Praha - Kunratice
Pronajaté logistické prostory
Praha – Měšice 1996
1996
1995
2/ Chomutov
3/ Karlovy Vary - Sedlec
... současnost
Rozšíření logistického areálu v Praze
- Jažlovicích hala H2 - rok 2002
Výstavba mrazírny v Madunicích na Slovensku
Rozšíření log. areálu v Praze - Jažlovicích
hala H3 - rok 2003 - celkový pohled
Výstavba nového vlastního logistického
areálu v Prostějově - rok 2004
Nový logistický areál v Budapešti
- podzim 2005
2005
2004
2003
2002
2000
Výstavba vlastního logistického areálu
v Jažlovicích – H1 rok 2000
Představujeme
Personalistika
Představujeme “Personální oddělení”
Zaměstnanci, kteří jsou u firmy od jejího vzniku
Profesionální logistika nemůže fungovat bez profesionálního přístupu k lidským zdrojům. Kdo vytváří hodnoty prostřednictvím
nástrojů, kterými jsou moderně vybavené sklady, spolehlivá vozidla, výpočetní technika? Jsou to pracující lidé na všech stupních. Od
skladových pracovníků po vrcholový management. Jednoduše
řečeno lidské zdroje. Co všechno se pod tímto názvem skrývá.
Cílevědomé profesionálně zvládnuté postupy, které musí
zabezpečit, aby tyto lidské zdroje v naší společnosti odpovídaly
požadavkům, které profesionální logistika vyžaduje. Tím je
stanoveno základní poslání personálního útvaru.
Pan Jaroslav Voráček - prokurista firmy a pan Vítek Šebesta odborný pracovník, jsou ve společnosti Hopi od roku 1992.
Zabezpečit, aby lidské zdroje do společnosti vstupující, splňovaly
požadavky, bez kterých nemohou svým dílem k profesionální logistice přispět a tuto v praxi naplňovat. Proto i zájemci o pozice
skladových pracovníků absolvují náročnější přijímací řízení a zdaleka ne všichni mohou do našich skladů nastoupit. To samé platí i o
řidičích, kteří jsou přezkušováni našimi techniky s cílem ověřit, zda
deklarovaná praxe odpovídá skutečnosti. Vždyť kdo je nejčastěji
v denním kontaktu s našimi zákazníky? Ano jsou to naši řidiči. Ale
vážení skladoví pracovníci a řidiči, jsme si vědomi toho, že naše
nároky před sepsáním pracovní smlouvy s Vámi jsou možná vyšší
než u jiných zaměstnavatelů. Zkuste se ale zeptat Vašich kolegů
třeba na pozicích dispečerů, junior manažerů, jakým výběrovým
řízením prošli oni. Mohu Vás ubezpečit že daleko náročnějším. Na
pozice, u kterých je vypisováno výběrové řízení trvá základní vstupní
přijímací řízení dvě až tři hodiny. Všichni zde mají stejné podmínky
a námi využívané metody s větší pravděpodobností odhalí, který
z přihlášených uchazečů nejvíc splňuje požadavky. Dobře
nacvičené odpovědi na otázky, které klade většina personálních
pracovníků při klasických přijímacích pohovorech nikomu dveře na
důležitější pozice do HOPI neotevřou. Řada odmítnutých uchazečů
měla možnost se o tom v druhé polovině roku 2004 přesvědčit.
Je žádoucí, abychom uměli ocenit potenciál takto vybraných
lidských zdrojů a vážili si jejich kvalit. Považujeme tedy za naši
povinnost o tyto pečovat a průběžně jim vytvářet podmínky, aby
mohly plnit to, co se o nich očekává. Proto kromě dosud nastavených podmínek a benefitů začíná počátkem roku 2005 školení
zaměstnanců, které postupně zahrne všechny stupně řízení.
A protože jsme moderní logistické firma, je i zvolená forma školení
a výcviku přesně šitá na míru profesionálním požadavkům
jednotlivých pracovníků.
Úkolem personálního útvaru není jen kvalitní lidské zdroje získávat
a průběžně zabezpečovat jejich školení a výcvik ale také kontrolovat, jak efektivně a profesionálně jsou využívány. Proč ? Odpověď
je jednoduchá. Vždyť pracující lidé je to nejcennější co v naší
společnosti máme. Proto apeluji na všechny zaměstnance.
Nepodceňujme práci s lidskými zdroji. Važme si jich. Pokud máte
připomínku nebo podnět, který pomůže vyřešit vznikající problém,
navštivte svého vedoucího nebo naši kancelář, jsme tady pro Vás!
Personální oddělení: Ing. Ladislav Kožíšek - vedoucí,
Hana Čermáková, Irena Špačková, Martina Maděrová
Představujeme Vám novou tvář ve firmě HOPI
Ing. Libor Správka
Dne 8. 2. 2005 nastoupil do společnosti HOPI
v Jažlovicích nový zaměstnanec Ing. Libor Správka
na pozici Vedoucího revizního útvaru. Pan Správka
bude zodpovědný za kontrolu a zkvalitňování veškerých procesů. Rozhodujícím kriteriem pro jeho
výběr byly zkušenosti z předcházejících zaměstnání.
Jaroslav Voráček
Vítek Šebesta
Dotazy našich zaměstnanců
Ing. Ladislav Kožíšek - Vedoucí personálního oddělení
Jak mám postupovat v případě onemocnění?
Každý zaměstnanec v den svého nástupu
podepisuje kromě pracovní smlouvy další doklady, mezi nimiž obdrží i dokument nazvaný "Povinnost nahlášení
pracovní neschopnosti zaměstnavateli". Zde je podrobně
vysvětleno jak postupovat v případě nemoci. Jak tedy postupovat:
Po uznání pracovní neschopnosti od lékaře o tomto neprodleně
telefonicky informujte svého nadřízeného, není-li to možné,
mzdovou účtárnu. Nahlaste: datum započetí pracovní neschopnosti,
předpokládanou dobu prac. neschopnosti a případnou hospitalizaci. Do 3 dnů potom poštou (příp. pověřenou osobou) doručte
předpis
o
pracovní
neschopnosti
(neschopenku)
na
oddělení/provoz, kam jste zařazen/a (nikoliv tedy na ústředí
společnosti).
Jak získat kartu pojištěnce, pracuji-li v HOPI a jsem slovenské
národnosti?
Státní orgány problematiku pojištění cizích státních příslušníků
po vstupu do EU stále mění. Z toho důvodu byly i pokyny pojišťoven
měsíc od měsíce rozdílné. Nejprve bylo stanoveno, že si každý
zaměstnanec musí kartu zdravotního pojištěnce zařídit sám na
pobočce pojišťovny v místě pracoviště. Od 10. 1. 05 jsme se
na základě problémů našich zaměstnanců dohodli s Všeobecnou
zdravotní pojišťovnou v Chomutově na systému, kdy pojišťovna
kartičky pojištěnců pro společnost HOPI vydává již centrálně.
Na základě této dohody si mohou zaměstnanci vyzvednout příslušný formulář na personálním oddělení HOPI, které už se o další
postup postará.
Jak je to s příspěvkem zaměstnavatele na životní nebo důchodové
pojištění.
Příspěvek zaměstnavatele na životní nebo důchodové pojištění byl
v minulosti řešen v rámci určitého období. Nyní bylo vedením
společnosti rozhodnuto, že poskytování tohoto příspěvku bude
zaměstnancům přiznáno po odsouhlasení jeho vedoucím a to po
třech odpracovaných letech ve společnosti HOPI s.r.o. Toto bude
řešeno vnitřní směrnicí nařízením ředitele divize vnitřní správy,
zaměstnanci, který budou podmínky splňovat budou vyzváni, zda
mají o tento příspěvek zájem. Na personálním oddělení bude vždy
termín zástupce společnosti Alianz, který bude se zaměstnanci tyto
smlouvy uzavírat.
Vizitka
Ing. Ján Macala
VÍME, KDO NÁS ŘÍDÍ?
V prvním vydání HOPÍKU jsme se rozhodli představit formou
rozhovoru pana Ing. Macalu, který je manažerem provozu
v Jažlovicích.
V dalším období následovaly projekty v oblasti mraženého - Billa,
Ahold, Julius Meinl, výstavba nové mrazírny- objekt H3 v Jažlovicích
a přesun uvedených programů ze Sedlce.
Mezitím se navyšovaly programy i v Prostějově a původní sklad
Za Olomouckou ulicí byl nedostatečný. Proto byly pronajaty prostory ve Vitaně. Ale protože parametry uvedených objektů stále
plně neodpovídaly požadavkům moderní logistiky, majitel firmy
rozhodl o výstavbě logistického areálu v Prostějově, kde v současné době poskytuje společnost HOPI logistické služby také na
nejvyšší úrovni.
HOPÍK: Jak a kdy jste se poprvé dozvěděl o HOPI?
HOPÍK: Co všechno tedy obnáší Vaše současná pozice?
Ing. Macala: O firmě HOPI jsem se dozvěděl prozaicky. Pracoval
jsem v Prostějově ve velkoobchodní firmě, která ukončovala svoji
činnost. Na počátku roku 1999 skladové prostory Za Olomouckou
ulicí navštívil prokurista firmy HOPI pan Jaroslav Voráček, za
účelem jejich pronájmu pro zahájení činnosti firmy HOPI na území
Moravy. Společnost HOPI měla v té době za sebou vítězství v tendru na provádění logistických služeb pro společnosti Makro Cash
&Carry v České republice.
Ing. Macala: V současné době vykonávám, jak jsem již uvedl,
funkci ředitele sekce logistiky a zároveň jsem byl od 1.10.2004
jmenován i manažerem expanze Ukrajina. V podstatě to znamená,
že majiteli společnosti odpovídám za skladové procesy, minimalizaci nákladů, optimální využití skladových prostor, vybavení,
zařízení skladu, manipulační techniku a skladové pracovníky,
včasnou a přesnou přípravu zboží, dodržování zásad BOZP, PO,
směrnic a pracovních postupů dle ISO 9001 a 14001.
HOPÍK: Začínal jste tedy v Prostějově. Jak jste se dopracoval
k současné pozici?
Ing. Macala: Ano, nastoupil jsem v Prostějově 1.4.1999 jako
vedoucí pobočky. Od 15.4.1999 jsme po krátkém zaškolení zahájili
činnost cross dockingu pro společnost Makro. V té době byly pouze
4 Makro Story. Od samého začátku se začali projevovat výhody
otevření pobočky pro uvedenou činnost v Prostějově a po krátké
době v Praze. Na základě minimalizace svých nákladů při
zásobování Makra s využitím obou poboček se výkony Prostějova
dostali v krátkém čase požadovanou úroveň. Strategickou polohu
si začali uvědomovat v souvislosti s expanzí na Moravu i další
řetězce. Pro naší společnost a pro mne to znamenalo, že od podzimu roku 1999 jsme rozšířili naši činnost o zásobování pěti
poboček Plus Discountu suchým zbožím. Následně následovalo
otevíraní nových filiálek.
V uvedeném roce zároveň začala výstavba nového logistického
centra v Jažlovicích, protože prostory v Měšicích, odkud naše
společnost realizovala logistické činnosti na Makro byly
nedostatečné, a na základě vítězného tendru byl požadavek Makra
cross docking rozšířit i o centrální sklad mraženého zboží a centrální sklad zboží z dovozu.
Pan František Piškanin mne v tom období požádal, abych pomohl
při zahájení činnosti nového centra v oblasti cross dockingu na
dobu přibližně 3 měsíců.
Nové logistické centrum v Jažlovicích zahájilo oficiálně činnost
dnem 1.5.2000 přesunutím cross dockingu a části centrálního
skladu mraženého zboží z Měšic.
K uvedenému datu byl jmenován v Prostějově mým dočasným
zástupcem pan Radim Marák a já jsem na dobu 3 měsíců odešel
pracovat do Jažlovic. Poté události nabraly rychlý spád a některé
věci už nešly zastavit. Byl jsem jmenován ředitelem divize HOPI
LOGISTIK zodpovědným za činnost logistických služeb společnosti
Makro a já jsem zůstal pracovat v Jažlovicích.
Otevření nového logistického centra V Jažlovicích znamenalo pro
společnost HOPI novou etapu. Její aktivity byly rozšířeny o logistiku
pro uskupení Bohemia Sekt, chlazeného programu pro Billu
a založením dceřiné firmy na Slovensku. V následujícím roce 2001
to byla výstavba objektu HOPI 2 a zahájení komplexních logistických služeb při expedici výrobků firmy Unilever.
HOPÍK: Co je Vaším cílem, čím chcete přispět k rozvoji společnosti
HOPI?
Ing. Macala: K rozvoji společnosti HOPI chci mimo jiného přispět
zejména vybudováním stabilního kolektivu pracovníků na všech
pracovních pozicích. V praxi to potom znamená zvýhodnit
pracovníky, kteří odevzdávají kvalitní prácí, dosahují požadované
parametry ve výkonnosti, dodržují pracovní postupy a dají ve prospěch firmy i něco víc co je v náplni jejich pracovních povinností.
Myslím tím zejména morální vlastnosti pracovníků, jako je
nesmlouvavý postoj k negativním jevům, jako jsou někdy možné
případy zcizovaní zboží, k poškozování zařízení skladu, manipulační
techniky a k jiným nešvarům. V budoucnosti budu rád pracovat
s pracovníky, kteří dodržují pracovní postupy, nejsou nevšímaví,
mají vysoké morální zásady a dovedou tzv. zabrat v období, kdy
jsou požadavky na naší činnost zvýšené.
Ve své práci bych chtěl dosáhnout toho, aby naší zákazníci byli
stále více spokojeni se službami, které jím poskytujeme a na naší
společnost se s důvěrou obraceli další zákazníci se žádostí
o poskytování logistických služeb. Za svůj profesní cíl považuji
vykonávat svou práci odpovědně a svědomitě a podílet se na
zvyšování standartu poskytovaných služeb.
HOPÍK: Děkujeme za rozhovor.
Zákl.údaje:
Jméno:
Funkce:
Věk:
Stav:
Počet dětí:
Znamení:
Ing. Ján Macala
ředitel sekce provoz
50let
ženatý
2
kozoroh
Víme, kdo nás řídí?
Představení jednoho z manažerů:
Don´t worry be HOPI
HOPI s.r.o.
Zděbradská 74 - Jažlovice
251 01 Říčany u Prahy
Tel.: +420 323 614 111
[email protected]
Cyklistický závod HOPI CUP
Tradicí se v naší společnosti stalo pořádání cyklistického závodu
po cestách středních Čech o "Zelený trikot" společnosti HOPI.
Závod se koná na počátku měsíce září. Jedná se o závod amatérů,
kdy se mohou přihlásit zaměstnanci HOPI, rodinní příslušníci,
obchodní partneři a přátelé společnosti HOPI.
Vedle hlavního závodu, organizujeme i kratší turistickou trasu pro
fandy cyklistiky a jejich děti. V hlavním závodě jsou hodnoceny kategorie mužská a ženská. Věříme, že každého sportovního příznivce
potěší drobné občerstvení či ceny jako soudek piva, uzeniny
a hlavně pravý Zelený trikot HOPI !!
Těšíme se na setkání s Vámi na již třetím ročníku, který se
uskuteční v září 2005.
Průhonický park
Jako první tip na výlet jsme pro Vás vybrali jeden z nejkrásnějších evropských krajinářských parků. Jde o Průhonický
park, který je z Jažlovic co by kamenem dohodil.
Nejvhodnější období pro jeho návštěvu nastává koncem
jara, kdy zde rozkvétají rododendrony. Park obklopuje
renesanční zámek s románskou kaplí. Na rozloze 240 hektarů jej zde na sklonku 19. století vytvořil hrabě Emanuel
Sylva Taroucca. Park je plný mohutných dubů, buků, lip
i cizokrajných exemplářů a zdobí jej řada rybníčků, z nichž
za nejhezčí je považován Bořín, uprostřed lesů. U rybníka
Lavečky stojí Česká chaloupka, přenesená sem z pražské
Národopisné výstavy v roce 1895.
Parkovat lze v centru obce, kam Vás dovede odbočka
z dálnice D1, poblíž vstupu do zámku nebo před ubytovacími objekty. Přejeme šťastnou cestu!
Křížovka
"JAKÝ JE JEDEN Z KLÍČOVÝCH FAKTORŮ ÚSPĚCHU SPOL.
HOPI?"
Vyluštěnou tajenku zasílejte do 31. 8. 2005 na adresu:
HOPI, s.r.o., Zděbradská 74 - Jažlovice, 251 01 Říčany
u Prahy, heslo "HOPÍK".
Můžete využívat také interní poštu, nebo, pokud jste
z provozu Jažlovice, nechávat obálku s heslem na recepci
budovy H2.
Máte-li
možnost,
využijte
e-mailovou
adresu:
[email protected] Uvádějte vždy jméno, příjmení, provoz
a tel. či adresu, na které jste k zastižení.
Vylosovaný výherce získává odměnu
v hodnotě 1000 Kč.
Soutěže se mohou zúčastnit pouze současní zaměstnanci
společnosti HOPI s.r.o.
Tip na výlet do okolí
Pořádaná akce
www.hopi.cz

Podobné dokumenty