koh-i-noor 3.indd - KOH-I

Komentáře

Transkript

koh-i-noor 3.indd - KOH-I
www.koh-i-noor.eu
KVĚTEN 2008
I N F O R M A Č N Í Z P R A V O D A J P R O Z A M Ě S T N A N C E , A K C I O N Á Ř E A O B C H O D N Í P A R T N E R Y
KOH-I-NOORHOLDING1
Letošní rok
obohatí více než
dvě stě novinek
strana
3
Jak se žije
a pracuje v Nanjingu
a jak v Burgasu
strana
3
V dubnu to byl rok,
co Koh-i-noor převzal
firmu Ponas
Plnicí pero obnovené značky Hardtmuth
pokřtil český prezident Václav Klaus
Praha
Český prezident Václav Klaus se stal prvním majitelem luxusního plnicího pera značky HARDTMUTH, kterou akciová
společnost KOH-I-NOOR HARDTMUTH letos uvedla na trh. Stalo se
tak počátkem března, den před slavnostním prezidentským slibem, který Václav Klaus už podepisoval tímto plnicím perem. To mu na Hradě
předal Ing. Vlastislav Bříza, její generální ředitel a předseda představenstva.
První exemplář obnovené značky
HARDTMUTH se stal i premiérovým produktem unikátní limitované
prezidentské řady plnicích per. Těch
bylo vyrobeno pouze deset a jsou určena výhradně prezidentům České
republiky. Vyrobena jsou z těch nejkvalitnějších materiálů, včetně zlatého, silně poplatinovaného hrotu.
Zbylých devět je ve firemním trezoru v bankovním depozitu a společnost KOH-I-NOOR HARDTMUTH
je bude postupně předávat dalším
prezidentům.
„Našim cílem bylo navázat na tradici, která začala v roce 1848 v Kroměříži, kde byl na císařský, rakouský trůn uveden František Josef I.
Ten tehdy dostal pero od firmy L&C
Hardtmuth, což byl v té době jediný
Luxusní pero obnovené značky Hardtmuth předal Václavu Klausovi generální ředitel Vlastislav Bříza.
dodavatel psacích potřeb na císařský dvůr. Následně tento akt přešel
na prvorepublikové československé
prezidenty. Jak Masaryk, tak i Beneš, psali našimi pery. Pak přišla
železná opona, což znamenalo, že
výroba luxusních inkoustových plnicích per se zarazila. Byl to prostě buržoazní přežitek. Až nyní se
nám podařilo na tuto tradici navázat,“ vrací se do historie PhDr. Vlastislav Bříza, předseda dozorčí rady
společnosti KOH-I-NOOR HARDTMUTH. Nešlo přitom o snadnou
záležitost - vývoj trval pět let a firmu stál přes tři milióny korun. „Šli
jsme vlastní cestou.
(Pokračování na straně 2)
Veletrh ve Frankfurtu ukázal, že Koh-i-noor patří mezi lídry
Frankfurt nad Mohanem
Mezinárodní veletrh
PaperWorld, který je největším evropským oborovým setkáním, potvrdil, že akciová společnost KOH-I-NOOR HARDTMUTH patří mezi firmy, které na
trhu školních, uměleckých a kancelářských potřeb
udávají krok. Firma zde představila přes 200 novinek,
které letos obohatí její produkci.
Školákům patří zejména nové kolekce tenkých školních popisovačů s trojbokým ergonomickým úchopem, trojhranné tenké pastelové tužky a exklusivní
batohy a penály. Zaujaly i extra prašné křídy, které
svými vlastnostmi vylepšují klasické křídy TOISON
D´OR, stejně jako unikátní sochařská modelovací
hmota. V hobby sortimentu měly premiéru na vzduchu tvrdnoucí hmoty Fun Clay a Bubble Foam, teplem tvrditelná hmota Mass a unikátní 3D a UV barvy.
„Sice nyní prodáváme přes 4500 různých výrobků,
ale konkurenční prostředí globálního trhu nás nutí neustále nabízet novinky a inovace,“ říká generální ředitel Ing. Vlastislav Bříza. Veletrhu PaperWorld 2008,
který se tradičně konal v lednu, se zúčastnilo na čtyři
tisíce vystavovatelů a vidělo ho přes sto tisíc návštěvníků z řad odborné a laické veřejnosti.
(O novinkách rovněž na straně 3)
Generální ředitel Ing. Vlastislav Bříza hovoří o smyslu holdingu a říká:
Důležité je průběžné nastavování vztahů a operativnost
O holdingovém uspořádání skupiny Koh-i-noor se dosud příliš nikde nehovořilo. Proto se tohle téma stalo i hlavní náplní rozhovoru
s jeho generálním ředitelem Ing. Vlastislavem Břízou.
Proč jste pro své firmy zvolili právě
tuto holdingovou strukturu?
Chtěli jsme mít smysluplný model,
který by z pozice holdingu zastřešoval celou vlastnicky propojenou skupinu finančně. To byl hlavní záměr
- bez financí nelze růst a dál produkovat. Druhou věcí pak je využití nabízejících se synergických efektů.
Má holding zaměstnance?
Pár jich má, ale protože se jedná o za-
bezpečení finanční a majetkové účasti, je zbytečné v něm tvořit další pracovní místa. Koneckonců posláním
společnosti Koh-i-noor Holding není nic jiného než spravovat majetek
a zastřešovat finance.
Proč jste ho posadili do Prahy?
Hlavní město je o adrese, a my tam
máme dobrou adresu v ulici Baarova,
v sousedství společnosti ČEZ. V Čechách speciálně, nejen pro zahranič-
ní partnery, platí, že kdo není
v Praze, jako by
nebyl. Ale pozor. Koh-i-noor
Hardtmuth nikdo nepřesazoval! Ten je stále
v Českých Budějovicích, do kterých kdysi, už v roce 1848, přešel z Vídně.
Pokud si vzpomínám, první název
holdingu byl Gama Group, proč jste
pak zvolili Koh-i-noor?
Má-li někdo rok založení 1790, ja-
ko právě Koh-i-noor Hardtmuth, má
i obrovskou historii a tradici a tu by
měl marketingově využívat. Proto
tohle rozhodnutí bylo zákonité. Ale
chtělo, podobně jako i v řadě jiných
případů, svůj čas. Gama má své renomé, o tom není sporu, ale dnes je už
úzce vázané na zdravotnictví.
V jaké fázi nastavování vzájemných
vztahů mezi jednotlivými částmi holdingu nyní jste?
Snažíme se nastavit pravidla hry, ale
je potřeba i říct, že tato práce nikdy
nekončí.
(Pokračování na straně 4)
strana
4
EDITORIAL
V novém
Psát podrobně o síti společností
KOH-I-NOOR HOLDING by zabralo
víc než následujících šest novinových
stran. Je to téměř třímiliardová síla
(vzato podle obratu) a dvoutisícová
armáda (vzato podle počtu zaměstnanců). Nakonec, hodně se toho o ní
dočtete na následujících řádcích.
K popsání holdingu ale stačí i jedna z posledních nových kolekcí jakou představují školní a kancelářské
popisovače. Nástroje v Poličce vyrobil KOH-I-NOOR PONAS, grafické
přípravy si vzalo na starosti oddělení vývoje KOH-I-NOOR HARDTMUTH v Českých Budějovicích, na
zkouškách nástrojů se podílel i závod GAMA GROUP v Trhových Svinech. Na zajištění obalů pro vybrané
popisovače se podílel čínský KOH-I-NOOR NANJING, aby vlastní výrobu dostala na starost bulharská
společnost KOH-I-NOOR HEMUS
MARK.
Tak tohle je pro ilustraci KOH-I-NOOR HOLDING. Česká firma pořádně
rozkročená do světa. Teď před ní stojí nové výzvy, nové cíle a nové šance.
A také nové firemní noviny. Právě jejich prostřednictvím bude zaměstnance,
obchodní partnery i místní samosprávy, na jejichž území působí, informovat
o záměrech a odvedené práci.
Tak hezké „holdingové“ čtení.
Jihočeskému kraji
vládne společnost
Koh-i-noor
České Budějovice
Ekonomický týdeník Ekonom začal
v březnu publikovat nový seriál, nazvaný Kdo vládne českým
krajům. V něm představuje nové
lídry českého průmyslu, jejichž
úspěch podporuje i silný export.
V Jihočeském kraji do čela silné trojky prestižní týdeník zařadil společnost KOH-I-NOOR
HARDTMUTH. Za ní pak táborský Brisk a další českobudějovickou firmu EGE.
V
případě
KOH-I-NOOR
HARDTMUTH ocenil mimo
jiné strukturu závodů po celé republice, zahraniční afilace
a vlastní výrobu v Bulharsku,
Číně a Rusku. Týdeník připomněl, že holding KOH-I-NOOR
zaměstnává zhruba 2000 lidí.
Vyrábí víc než 4500 druhů zboží - jsou to školní, kancelářské
a umělecké potřeby pod světově
proslulou značkou KOH-I-NOOR HARDTMUTH a jednorázové výrobky pro zdravotnictví
pod značkou GAMA.
2
Číslo 1 / 2008
Z holdingu Koh-i-noor se stala globální, světová firma
Málokterá česká firma se může pochlubit tím, že má své výrobní
závody v Bulharsku, Číně a Rusku, evropskou společnost v Lucembursku a po světě další dceřiné obchodní firmy v celkem 11
státech. Její produkci lze koupit ve více než 70 zemích. Holding
KOH-I-NOOR se tím však pochlubit může. Právě toto je totiž
jeho vizitka, která z něho udělala největšího výrobce školních,
kancelářských a výtvarných potřeb ve střední a východní Evropě.
České Budějovice
Patří do ní
i víc než deset závodů v České republice, včetně strojírenské společnosti KOH-I-NOOR PONAS
a výrobce zdravotnických potřeb
GAMA GROUP. Dohromady to je
přes dva tisíce zaměstnanců a obrat
přesahující 150 miliónů USD, tedy
více než 2,7 miliardy korun.
„Letos jsme ve fázi stabilizace a rozvoje obchodního postavení. Navazujeme tím na loňský rok,
který byl pro holding zásadní,“ říká PhDr. Vlastislav Bříza, předseda dozorčí rady KOH-I-NOOR
HOLDING. V roce 2007 o sobě
dal holding vědět dvěma strategickými akvizicemi - nejdříve, počátkem roku, koupil druhou největší
nástrojárnu v Česku, poličský Ponas a poté i bulharskou firmu He-
mus, druhého největšího výrobce
školních popisovačů na Balkáně.
„To byly investice v řádech stovek
miliónů korun. Letos je musíme
zařadit do holdingových struktur,
a proto z tohoto pohledu mluvíme
o konsolidačním roce. V Hemusu
dojde k restrukturalizaci a modernizaci výroby a k přesunu dalších
nových výrob. Zdůrazňuji popisovačů, nikoliv dřevěné produkce
z Budějovic. Jde tedy o další rozšíření našeho sortimentu o popisovače, zvýrazňovače, rollery či markry,
nikoli jeho braní z Čech,“ vysvětluje PhDr. Vlastislav Bříza.
Ten zároveň čeká, že dojde i k většímu provázání jednotlivých firem
holdingu, tedy i výraznějším synergickým efektům. Cílem přitom je
centralizovat některé činnosti jako
PhDr. Vlastislav Bříza
je například nákup, prezentace značek či marketingová podpora. To vše
by pak mělo přispět k dalšímu zefektivnění práce a tedy celého chodu tohoto výrobního a obchodního uskupení. Součástí této strategie je rovněž
i začlenění nové evropské společnosti KOH-I-NOOR INTERNATIONAL, sídlící v Lucemburku, která má
na starosti zahraniční výrobní akvizice a investice.
Nanjing V srpnu to budou tři roky, co KOH-I-NOOR HARDTMUTH zahájil v dceřiné firmě Koh-i-noor (Nanjing) Stationary CO. Ltd. sériovou výrobu tužek a pastelek. „Našim cílem ale není stát se asijským výrobcem.
Nám jen z čísel vyšlo, že kdybychom nešli do Číny, náklady spojené s levnou, masovou produkcí pro školy a řetězce, Česko neunese. Prostě u zboží
s nízkou přidanou hodnotou nemůže cenově konkurovat,“ říká dr. Vlastislav
Bříza. Holding Koh-i-noor přitom sonduje i možnosti přenést časem výrobu
i do Indie či Vietnamu. I v Číně totiž rostou náklady v řádech desítek procent
ročně a firma proto chce mít připravenou další alternativu.
První česká evropská
Plnicí pero obnovené značky Hardtmuth
společnost v Lucembursku pokřtil na Hradě prezident Václav Klaus
České Budějovice
Společnost
KOH-I-NOOR HOLDING se stala první českou firmou, která získala
v Lucembursku statut evropské akciové společnosti SE (Societas Europea).
Ta byla zapsána v tamním obchodním
rejstříku 16. listopadu 2007. „V Lucembursku šlo o první evropskou akciovou společnost v historii,“ uvedl
manažer projektu ing. Jan Ingeduld
z poradenské firmy Apogeo Tax. „Využití evropské společnosti je vhodné
nejen pro projekty přeshraničních fúzí. Právní forma SE umožňuje migraci sídla společnosti v rámci zemí Ev-
ropské unie. Společnost tak může volit
mezi jejími členskými státy optimální
podmínky pro podnikání nebo nezbytnou administrativu (tzv. country shopping)“, uvedl manažer.
Skupině KOH-I-NOOR tento krok
pomůže zvýšit konkurenceschopnost na globálních trzích, na nichž
působí. „Lucembursko jsme zvolili především pro jeho stabilní právní
prostředí a ochranu zahraničních investic,“ vysvětluje PhDr. Vlastislav
Bříza, předseda dozorčí rady a ředitel zahraničních účastí KOH-I-NOOR
HOLDING.
Oznámení
Pro zaměstnance ekonomických a finančních úseků všech společností KOH-I-NOOR HOLDING se ve dnech 10. - 11. 6. uskuteční dvoudenní seminář
na téma „Daň z příjmů, DPH a účetní závěrka“ v zasedací místnosti sídla firmy v Českých Budějovicích. Příslušní zaměstnanci obdrží pozvánku s programem a pokyny. Bližší informace případně podá paní Bláhová, personální oddělení, linka 480.
(Dokončení ze strany 1)
Vybrali jsme unikátní trojhranný, tvar
což nikdo na světě nedělá, ani Mont
Blanc, Waterman či Lamy, protože vývoj by byl náročný, dlouhý a drahý.
Pro nás to ale byl jen začátek pro vytvoření nové luxusní značky psacích
potřeb HARDTMUTH, který komerčně zhodnotíme,“ uvedl dr. Bříza.
Následují dvě další kolekce
Pod obnovenou značkou HARDTMUTH na unikátní prezidentskou řadu naváže další výjimečná limitovaná kolekce Heritage, která bude světu
představena 28. května v Praze na
Staroměstském náměstí. Pero je určeno špičkovým manažerům a kulturně
působící elitě. Bude mít rovněž zlatý,
poplatinovaný hrot a bude obsahovat
iniciály každého majitele. Vyrobeno
bude pouze několik desítek kusů, maximálně však padesát per. Na tuto řadu pak naváže limitovaná edice L&C
HARDTMUTH 1790, v níž bude vyrobeno přesně 1790 kusů per podle
roku založení společnosti. Ta už bude mít ocelové, poplatinované hroty
a místo monogramu bude obsahovat
nápis L&C Hardtmuth.
Nová luxusní značka pro psací potřeby L&C HARDTMUTH bude vedle
plnicích per do budoucna obsahovat
rovněž luxusní rollery, tužky a některé další, už vytipované, komodity. Na
trhu bude působit souběžně vedle klasické značky KOH-I-NOOR. Je to jeden z hlavních úkolů holdingu pro letošní rok.
Excelentní kampaň
„Zájem trhu byl po prezidentské premiéře obrovský. Nejen o naše nová
luxusní pera HARDTMUTH, ale výrobky KOH-I-NOOR obecně. Jen pro
ilustraci: když poradenská firma přepočetla publicitu, která produkt provázela, na reklamní plochu a časy, vyšlo
jí číslo 15 miliónů korun. Navíc tako-
vé peníze by vyzněly jako reklama a tohle reklama nebyla. Naše kampaň
byla excelentní,“ je spokojen Vlastislav Bříza junior.
K vytvoření prezidentské kolekce plnicích per manažery KOH-I-NOOR
HARDTMUTH inspirovala nepříjemnost, která před pěti lety provázela podpis prezidentského slibu. Tehdy
připravené pero německé výroby přestalo psát a prezident Klaus, vstupující do svého prvního volebního období,
pohotově použil své vlastní. „Tenkrát
jsme si řekli, že je-li jeden z pěti největších světových výrobců kancelářských potřeb z Čech, proč by měl psát
prezident naší republiky jiným perem
než české výroby,“ vysvětluje dr.Bříza. A čím si velký zájem spotřebitelů
vysvětlit? Vedle unikátního produktu poptávku bezesporu odstartovalo
i obnovení značky, která existuje už
víc než dvě stě let a návrat mnoha lidí ke kvalitě a klasickému výrobku jakým plnicí pero bezesporu je.
Zastřešujeme kancelářské a zdravotnické potřeby i formy a nástroje
Mateřskou organizací, zastřešující celou skupinu firem, tvoří
KOH-I-NOOR HOLDING Praha. Do něho patří klíčové výrobní
akciové společnosti KOH-I-NOOR HARDTMUTH, KOH-I-NOOR PONAS a GAMA GROUP.
Za těmito společnostmi se skrývají tři základní pilíře aktivit celého holdingu.
• KOH-I-NOOR HARDTMUTH,
jehož sídlem jsou České Budějovice, je firmou s více jak dvousetletou tradicí ve výrobě tužek a pastelek. K této klasické produkci patří
nejen další široký sortiment školních, kancelářských a uměleckých
potřeb, celkem na 4500 výrobků,
ale i třeba lisování technické pryže, tiskárna nebo kartonáž. Firma
má několik dceřiných společností. V Česku mezi ně patří například
Koh-i-noor Grafit, který je předním zpracovatelem grafitu ve střední Evropě. V zahraničí má dceřiné společnosti v Číně (Koh-i-noor
Nanjing) a v Ruské federaci, kde
vlastní třetinový podíl v Sibirskoj
karandašnoj fabrice, která je největším výrobcem tužek v zemi.
• GAMA GROUP podniká v oboru zdravotních, laboratorních a veterinárních potřeb, kde ve svém
sortimentu patří mezi evropskou
špičku. Klíčové divize má v Jimramově, kde vzniklo výrobní vývojové centrum vybavené moderní
technologií, know-how a absolutně čistými podmínkami, a v nedalekém Dalečíně. Zde se produkce orientuje na technologii
střikovyfukování a vyfukování,
sloužící k výrobě obalů a jednorá-
zových laboratorních a veterinárních pomůcek z plastu. Třetí závod
je v Trhových Svinech.
• KOH-I-NOOR PONAS představuje strojírenský klenot v rámci celého holdingu. V Poličce, kde sídlí, se
zaměřuje na konstrukci a výrobu nástrojů a forem pro vstřikování a vstřikovyfukování plastů. Je vybaven moderní technologií, zaručující efektivní
produkci a špičkovou kvalitu. V oboru firma patří mezi středoevropskou
špičku. Mezi hlavní klienty patří nadnárodní firmy převážně z automobilového a elektrotechnického průmyslu.
• KOH-I-NOOR INTERNATIONAL
se stal loni první evropskou společností, kterou česká firma založila
v Lucembursku. Řídí zahraniční výrobní akvizice a investice. Patří pod
něho bulharská společnost KOH-I-NOOR HEMUS MARK.
• KOH-I-NOOR HOLDING má
v České republice tři distribuční centra - dvě v Praze a jedno v Pelhřimově. Na obou místech jsou moderní
skladovací prostory přímo připojeny
na dálniční síť.
3
Číslo 1 / 2008
Letošní rok obohatí více než dvě stě novinek
Akciová společnost KOH-I-NOOR HARDTMUTH letos uvede na
trh na dvě stě novinek. Největší výrobce školních, kancelářských
a výtvarných potřeb ve střední a východní Evropě tak potvrzuje,
že jeho postavení není náhodné.
České Budějovice Například školáci budou moci letos vyzkoušet novou kolekci tenkých trojhranných
popisovačů (fixů) plněných lehce vypratelným inkoustem. Ten je odolnější proti předčasnému zasychání.
Hrot je odolný proti zatlačení a netřepí se. Také „výkon“ je vyšší - popisovač upíše 400 proti 200 až 300 metrům běžným u této kategorie. Na tuto
kolekci naváží dětské mini markery
a mini zvýrazňovače.
Novinkou jsou i trojhranné tenké
pastelky s velmi měkkou tuhou, sochařská modelovací hmota, 3D barvy a UV barvy. Moderní, trojhranný
tvar, umožňující pohodlné a správné uchopení, získávají i nové tužky
a další potřeby. Firma se snaží děti zaujmout i novou kolekcí školních batohů, penálů a peněženek. Na
všech výrobcích se objevují čtyři grafické motivy. Děvčatům jsou určeny obrázky víly a čertice, chlapcům
montéra či policisty.
KOH-I-NOOR HARDTMUTH se přitom stále víc zaměřuje na vývoj uměleckých potřeb. „Výroba školních
a kancelářských potřeb, především pak
tužek a pastelek všeho druhu, pro nás
zůstává klíčová. Tuto masovou produkci ale česká pracovní síla už těžko
unese. Proto jsme její podstatnou část
už před časem přenesli do Číny. Bez
tohoto strategického kroku bychom
zde už neexistovali. V Česku se proto
stává klíčovým kritériem specializace
na umělecký sortiment s vyšší přidanou hodnotou. Za poslední čtyři roky
se jeho výroba prakticky zdvojnásobila a v tom pokračujeme. Naše česká
vize je tedy jasná: koncentrace na kvalitu, jednotlivé produkty, zákazníka,
flexibilitu, přidanou hodnotu a umělecký sortiment,“ říká PhDr. Vlastislav
Bříza, předseda dozorčích rad společností KOH-I-NOOR HOLDING
a KOH-I-NOOR HARDTMUTH.
K novinkám roku 2008 patří rovněž
kolekce extra prašných kříd nebo so-
chařská modelovací hmota na bázi vosku. Výhodou tohoto materiálu je, že
umožňuje detailní zpracování a přitom
nemění svůj tvar a na vzduchu netuhne. „Extra prašné křídy, díky unikátnímu složení, jsou oproti běžným křídám
měkčí a na všech druzích povrchů tak
zanechávají větší množství rovnoměrně rozvrstveného materiálu k dalšímu
rozetření. Což oceňují zejména umělci,“ říká technik Viktor Wofek.
Letos se na sortimentu firmy, jejíž
historie spadá až na konec 18. století, začne také výrazněji projevovat
loňské ovládnutí největšího bulharského výrobce školních a kancelářských potřeb - nově pojmenovaného
KOH-I-NOOR HEMUS MARK. Ten
se specializuje právě na výrobu fixů
a popisovačů. Jeho produkce bude
letos posílena a také sortiment projde inovací.
závod 4 - Tužkárna
oru by Hemus sám do budoucna neměl šanci.
plánujeme rozšíření obchodních aktivit,
a proto bude nutné čínského zákazníka
se značkou KOH-I-NOOR seznámit.
Jak jste spokojen s výsledky závodu?
Já závod neřídím, pouze spoluřídím mám na starosti výrobu a techniku. Jsem
spokojen s organizací výrobního procesu. Podařilo se snížit zásoby a kontrolovat ceny surovin. Zavedli jsme tři hlavní designové řady, které tvoří základ pro
další rozšíření sortimentu, tak aby nabídka byla komplexní.
Ne dost rychle se mi ale daří zavádět opatření, která považuji za nutná, zejména v oblasti personální.
Vzhledem k chybné minulé obchodní politice nejsou výsledky Hemusu
takové jak by měly být. Ale postupně se zlepšují.
Jak se tedy žije v Nanjingu? Jak
rychle jste si zde zvykla?
Nanjing je na čínské poměry docela příjemné město se zelení a některými západními vymoženostmi. Přesto bylo zvykání docela těžké. Zkuste si představit, že
se ze dne na den stanete analfabetem, který si nepřečte jedinou ceduli, nerozpozná
základní potraviny a nepřečte si nápisy
na mapě. O domluvě nemluvě. Odhaduji, že 99 procent obyvatel umí říct anglicky jen „hello“, což s oblibou procvičují
na každém cizinci, kterého uvidí.
Jak vypadá váš běžný pracovní den?
Jako pracovní den kdekoliv jinde.
Jak se vám spolupracuje s místními
úřady a zaměstnanci?
Místní úřady jsou kapitola sama pro sebe. Panuje tu zvláštní systém vztahů,
úřady jsou vládní instituce a jejich zaměstnanci mají zvláštní výhody a privilegia. A podle toho se chovají. Je těžké
dostat z nich přesné a závazné stanovisko k čemukoliv.
Čínští zaměstnanci jsou obecně manipulovatelnější a více respektují autority než našinci. Jejich nedostatkem ale je
neschopnost samostatného řešení problémů a přijetí vlastní odpovědnosti. Je
velmi těžké dostat z nich nějaký vlastní
názor. Další komplikací je jazyk.
Vědí, jakou historii a postavení má
Koh-i-noor? Je to důležité vědět?
Ne, Koh-i-noor v Číně, až na pár výjimek lidí z branže, nikdo nezná. Zatím se
zde naše aktivity omezovaly jen na výrobu. Povědomí o značce proto nebylo
až tak zásadní. V blízké budoucnosti ale
Mimochodem, jaký je jeho hlavní
výrobní program?
Vyrábíme zde méně technologicky náročné produkty - pastelky a grafitové
tužky. Sortiment se postupně rozšiřuje.
Co pro vás bylo nejtěžší rozhodnutí?
Je toho víc, ale kdybych měla jmenovat
jedinou věc, řekla bych asi čínské kulturní prostředí a zcela odlišnou mentalitu lidí. Počínaje chováním na ulici, přes
spolupráci až po jednání s místními obchodními partnery. Zvládnout se to dá
asi tak, že se člověk smíří s tím, že to nikdy zcela nezvládne (a nepochopí).
Co firmu letos čeká?
Zakládáme novou obchodní firmu,
která bude sesterskou firmou KIN
Nanjing a ve městě se chystáme otevřít první obchod. Firmu také čekají
personální změny - končí tu působení moje a mého kolegy, a proto ji převezme nový management.
Jak jste se do Koh-i-nooru dostala?
Pracovala jsem pro Crayomine CZ
v Praze, nejdříve na poloviční úvazek
při studiu, později na plný úvazek.
Pak mi byla nabídnuta práce na čínském projektu. Letos to bude v dubnu
už pět let, co pro holding pracuji.
Horizontální balicí stroj na balení
keramické hmoty. Umožní kvalitnější balení vyráběné modelovací
hmoty Keraplast. Balení se tak stane
srovnatelné se zahraniční konkurencí, podstatně se zvýší i produktivita
balení. Cena: 1,6 miliónů korun.
Linka na balení temperových barev. Plně nahradí ruční balení za
poloautomatické. Tím se zvýší produktivita balení, uspoří se pracovní
síly. Cena: necelý milión korun.
Elektrická komorová pec pro redukční výpal tuh. Je vyvolaná nahrazením nafty zemním plynem.
Dojde ke snížení energetické náročnosti, úspoře nákladů, lepšímu
tepelnému výpalu, zvýší se enviromentální systém výroby. Cena:
zhruba půl miliónu korun.
Společnost KOH-I-NOOR HARDTMUTH má v zahraničí dva výrobní závody. V čínském Nanjingu mu
šéfuje Mgr. Ing. Iva Bušniaková, v bulharském Burgasu Ing. Jaroslav Vávrů. A právě s nimi hovoříme.
Jak jste spokojena s výsledky závodu?
Tady nelze nikdy říct, že něco funguje
hladce. Stále se objevují nové a nové
problémy. Spokojený tedy člověk nemůže být prakticky nikdy. Navíc česká účast na řízení závodu je menší než
by si projekt zasloužil. Čína má velké možnosti, které se nám díky tomuto omezení nedaří zcela využít.
Proti začátkům, kdy firma neměla
prakticky žádné zázemí, se nám podařilo navázat vztahy s některými klíčovými dodavateli, vyškolit některé
zaměstnance podle našich představ
a získat celkový přehled o čínském trhu školních a kancelářských potřeb.
závod 1 - Městec Králové
závod 3 - Tuhárna
Jak se žije a pracuje v Nanjingu… a jak v Burgasu
Iva Bušniaková:
Tady nelze nikdy říct,
že něco funguje hladce
Koh-i-noor Hardtmuth:
kam loni mířily hlavní
výrobní investice
Jaroslav Vávrů:
Mentalita lidí je hodně
odlišná od naší
Jak se tedy žije v Burgasu?
Jak rychle jste si zde zvykl?
Poměrně rychle. Město znám poměrně dobře, protože jsem zde pracoval
už jako student. Je to téměř 300 tisícové město na břehu Černého moře, které je pro nás zajímavé v každou roční dobu. Zboží a služby jsou
na stejné úrovni jako v Česku.
Jak vypadá váš běžný pracovní den?
Mým úkolem je řídit výrobu, techniku a zejména vývoj a přípravu nových
výrobků. Ráno začínám kolem osmé
krátkou poradou, kde projdeme běžné
výrobní problémy. Pak se věnuji koordinaci a řešení vývojových a technických úkolů a vzhledem k personálnímu obsazení dělám spoustu věcí sám.
A když odcházím, bývá 18 až 20 hodin.
Jak se vám spolupracuje s místními
úřady a zaměstnanci?
Oblast, kterou řídím, spolupráci s úřady nevyžaduje. Pokud jde o zaměstnance, je to velmi rozdílné. Mentalita je hodně odlišná od naší. Zadané
úkoly je nutné opakovaně kontrolovat
a ani potom není do poslední chvíle jisté, že všechno bude splněno tak,
jak bylo zadáno. Obecně jsou však lidé většinou přátelští.
Vědí, jakou historii a postavení má
Koh-i-noor? Je to důležité vědět?
Značku Koh-i-noor zaměstnanci většinou znají. Několikrát jsem to s nimi probíral a občas se k tomu vracím. Pro činnost firmy to považuji
za velmi důležité. Bez finanční, technické a obchodní podpory Koh-i-no-
Mimochodem, jaký je jeho hlavní výrobní program?
Jde o výrobu popisovačů a značkovačů, využívající psací systém hrot,
tampón, inkoust a výrobu širokého
sortimentu lepících pásek.
Co pro vás bylo nejtěžší rozhodnutí?
Překvapivě jsem nemusel řešit složité výrobně technické problémy, kde
bych nedokázal nalézt řešení. Nejtěžší pro mě bylo alespoň částečně změnit přístup a myšlení lidí. Podařilo se
to neustálou argumentací a vysvětlováním a možná určitým respektem
k mé osobě.
Co firmu letos čeká?
Ve výrobě splnění zakázek, výrazně přesahujících kapacitní možnosti. V technické oblasti pak dokončení
zavedení nových výrobků. Ty se pak
stanou postupně novým sortimentem
firmy. Čeká nás ale i restrukturalizace
výroby se zaměřením pouze na perspektivní a ziskové výrobky.
Jak jste se do Koh-i-nooru dostal?
Po vysoké škole jsem nastoupil do někdejšího Koh-i-nooru Dačice, z něhož se později stal Centropen. V něm
jsem prožil 22 let v různých technických funkcích. V posledních 15 letech jako vedoucí vývoje. Před třemi
lety jsem dostal nabídku z Koh-i-nooru Hardtmuth a té jsem využil.
Balící stroj na pastelky OK-7 (řadička). Nahradí stávající starší typ balicího stroje, který byl použit pro KIN
Nanjing. Nová koncepce stroje zvyšuje jeho variabilnost při balení pastelek rozsahu 6 až 24 kusů. Vzroste
produktivita práce, sníží se podíl ruční práce. Cena: 1,1 miliónů korun.
Multifunkční značkovací stroj.
Umožní variabilnost značení uměleckého sortimentu a operativní značení podle požadavků odběratelů.
To současná zařízení nejsou technicky schopna zajistit. Nahradí zastaralé jednoúčelové značkovací stroje.
Tím se zvýší i kvalita a výrobní kapacity, klesnou režijní a mzdové náklady. Cena: 2,1 miliónů korun.
závod 5 - Gumárna
Rheometr. Pořízení laboratorního přístroje navazuje na koupi
gumárenského hnětiče k výrobě
gumárenských směsí pro technické pryže. Přístroj slouží k měření
vulkanizačních parametrů gumárenských směsí a řízení kontroly
kvality jejich výroby. Významným
faktorem je i možnost intenzivnějšího vývoje nových směsí a tím
i získání nových zákazníků. Cena:
více než půlmiliónu korun.
závod 7 - Logarex
Linka elektrochemického leštění
nerez ocelí. Rozšíří nabídku povrchových úprav v galvanovně.
Vzniká konkurenční výhoda v oblasti povrchových úprav. Cena: 1,9
miliónů korun.
závod 8 - Strojírenský závod
Obráběcí centrum. Rozšíří výrobní
možnosti při CNC obrábění a tím
možnost získat víc externích zakázek, víceosé obrábění, zvýšení produktivity práce. Cena: 2,8 miliónů
korun.
závod 10 - Broumov
Zařízení pro značení versatilových
náplní. Zlepší identifikace výrobků
a tím i prokazatelnost při případných reklamacích. Dojde k úspoře
nákladů v reklamačních řízeních.
Cena: 280 tisíc korun.
centrální sklad Haibach
Komplexní řešení skladového hospodářství - 1. etapa Hala I. Modernizace logistického zázemí, zvýšení kapacity paletových skladových
míst Cena: 3,5 miliónů korun.
Bohumil Kuba, investice
4
Číslo 1 / 2008
V dubnu to byl rok, co Koh-i-noor převzal firmu Ponas
Loňský duben byl pro firmu Ponas přelomový. Ovládla ji společnost KOH-I-NOOR HOLDING, která se postupně stala jejím stoprocentním vlastníkem.
Polička Pro nové vedení bylo nezbytné novou společnost KOH-I-NOOR PONAS zcela restrukturalizovat
a stabilizovat nejen finančně, ale i na
trhu. Prvořadým úkolem tohoto náročného procesu přitom bylo ujistit zákazníka, že KOH-I-NOOR PONAS
je firmou stabilní a spolehlivou. Stejně významným úkolem bylo obnovit
upadající pověst firmy, která dříve patřila mezi špičky v tomto průmyslovém
odvětví. Nestačí umět vyrobit, ale vyrobit kvalitně, rychle a stejně kvalitně
a rychle zákazníkovi své výrobky nabídnout. A to vše se, s podporou celého holdingu a jeho zázemí, podařilo.
Akvizicí firmy Ponas získala společnost KOH-I-NOOR HOLDING moderně vybavenou nástrojárnu s vysoce kvalifikovanými pracovníky a tím
i možnost vlastní výroby nástrojů pro
závody celé skupiny. Velkou část její produkce totiž tvoří stříkaná výroba
z plastů a skupina potřebovala v této
oblasti zvětšit své zázemí. Pilotní akcí
byla výroba vstřikovacích forem pro
bulharskou společnost KOH-I-NOOR
HEMUS MARK, kterou se podařilo
zdárně realizovat.
Udrželi jsme zákazníky
a získali nové
Podařilo se zabránit odlivu stávajících zákazníků a změnou řízení naopak došlo ke zlepšení spolupráce s významnými odběrateli, jako
jsou společnosti Schneider Electric,
Continental, WOCO a další. KOH-I-NOOR PONAS se pro ně opět stal
spolehlivým, strategickým partnerem. Zároveň jsme získali nové zákazníky a rozšířili tak výrobní portfolio firmy.
Změnu pocítili zaměstnanci. Vstup
nového vlastníka do Ponasu totiž
pro ně znamenal zajištění stabilních
pracovních podmínek. To mělo samozřejmě vliv na zlepšení kvality
pracovního prostředí, profesního nasazení a tedy i kvality práce. To vše
se pak projevuje i v odpovídající míře odpovědnosti k firmě a v konečném důsledku i k zákazníkovi.
Letošní investice:
sklad a technologie
První významnější investicí se koncem loňského roku stal nákup a instalace tří nových vstřikovacích lisů
Zkušební technici Petr a David Čáslavští při zkoušení nového nástroje.
Krauss Maffei s tonáží 35, 50 a 200
tun, včetně manipulátoru.
Na letošní rok plánujeme stavbu nového skladovacího areálu, který by
odpovídal evropským standardům.
KOH-I-NOOR PONAS bude rovněž investovat do nových technologií na nástrojárně. Jedná se o nákup
pěti osého obráběcího centra (HSC)
od firmy Hermle. To přinese snížení
časových nároků na výrobu nových
nástrojů pro naše zákazníky, zvýší se
kvalita a v neposlední řadě se také
rozšíří výrobní možnosti.
Další letošní investicí je modernizace horizontální vyvrtávačky, která umožní splňovat nároky na velmi
přesné vyvrtávání.
KOH-I-NOOR PONAS ale nemyslí jen na budoucnost a další rozvoj
továrny. Úzce spolupracuje i s představiteli města Polička, kterému pro
letošní rok poskytl sponzorský dar
určený pro školy v regionu.
Ing. Robert Záboj,
ředitel KOH-I-NOOR PONAS
Ředitel společnosti Robert Záboj (vlevo) u pětiosého centra spolu s dlouholetým
zaměstnancem, nástrojařem Bohumilem Jílkem.
Stabilizace trhu pokračuje. Loni jsme
získali víc jak polovinu nových zákazníků
Výrobou forem na lisování plastických hmot se firma zabývá od roku 1950 a až do roku 1992 vyráběla
nástroje pro národní podnik Koh-i-noor Hardtmuth. Od roku 1992,
kdy byl Ponas privatizován, se změnil sortiment našich nástrojů a začali jsme je, postupně až z 90 procent,
vyrábět především do Německa,
Anglie, Francie, USA či Holandska.
Po přesunutí závodů některých zahraničních odběratelů do Česka, se
ale toto procento snížilo. Zatímco
v počátcích Ponas velmi investoval
do nových technologií a strojů a tím
se dostal mezi několik špičkových
nástrojáren v ČR, v posledních letech byly investice téměř nulové. To byla jedna z hlavních příčin
k poklesu renomé firmy.
Od roku 2007, kdy Ponas převza-
la společnost KOH-I-NOOR HOLDING se podařilo firmu finančně
stabilizovat a postupně získáváme
i důvěru bývalých zákazníků. Přesto jsme vloni museli získat více jak
polovinu zákazníků nových, se kterými nyní úspěšně spolupracujeme.
Můj pohled
Proto, abychom se vrátili na původní pozici, kterou jsme měli přibližně v letech 1997 až 2002, budou
nutné investice do strojového parku, které byly v Ponasu v posledních letech téměř nulové. To se už
letos ale začíná postupně měnit.
I nadále se přitom chceme speciali-
zovat na výrobu vysoce náročných
forem a výlisků pro automobilový
a elektrotechnický průmysl a výrobu nástrojů na uzávěry s maximální
násobností a životností, které jsme
jako jedna z mála evropských nástrojáren schopni vyrábět. Tuto šanci bychom neměli promarnit.
Z mého pohledu se po počáteční
nervozitě, která vznikla po loňském
příchodu společnosti KOH-I-NOOR HOLDING, a kvůli níž odešlo
i několik pracovníků, situace uklidnila a zaměstnanci vidí novou perspektivu v rozvoji firmy a její životaschopnosti. To je pro budoucnost
bezesporu dobrá zpráva.
Jaroslav Novák,
vedoucí obchodního oddělení
KOH-I-NOOR PONAS
Důležité je průběžné nastavování vztahů a operativnost
(Dokončení ze strany 1)
Organizace nesmí být strnulá, musí být pružná, protože držíte-li se jen
kdysi nakresleného „pavouka“, mohl
by z toho také vzniknout švejkovský
„mírný pokrok v mezích zákona“.
A to je ta největší brzda, která může
být. Proto je důležité průběžné nastavování vztahů a operativnost.
Jaké efekty tedy čekáte?
Finanční efekt je zřejmý - můžeme
půjčovat peníze dceřiným společnostem. Dalším příkladem jsou centralizované investice, společný nákup
strategických surovin jako je třeba
polypropylen, který poptáváme po
celém světě. Tím lze dosáhnout snižování cen dodavatelů. V energetice
jsou slevy podle odebraného množství elektřiny či plynu, a to my, právě
díky holdingu, můžeme nabídnout.
Pak tu jsou i strategické projekty, na
které je potřeba hodně peněz. A ty
banky rády půjčí, je-li firma silná
a solventní. Banky totiž, ač si mnozí myslí opak, nepůjčují chudým, ale
bohatým, aby na nich mohly vydělávat. Kupujete-li investici, pořídíte ji
výhodněji, když se ví, že ji doprovází
minimální riziko a klient stoprocentně zaplatí a ještě k tomu včas. Tady
všude nám holding pomáhá. Z toho
všeho lze vytěžit efektivní přínosy.
Jaké bude další směrování této vyprofilované skupiny?
Vyprofilovaná je, ale ještě si potřebuje sednout, doladit. Hlavně po loňské
expanzi, kdy jsme koupili firmy Hemus a Ponas a v Lucemburku vytvořili evropskou společnost. Proto chápeme letošní rok jako rok stabilizace
a dalšího formování. I když od roku 1994, kdy jsme do Koh-i-nooru
přišli, se expanze nikdy nezastavila.
Ať už výrobní, obchodní, investiční,
akviziční.
Někde jsem četl, že Ponas, když jste
ho kupovali, ztrácel trh, kredit i zákazníky. To byla jeho situace tak
špatná?
Když jsme koupili poličský Ponas,
tak dva dny na to tam přišel exekutor. Měli jsme mnoho práce, abychom
tuto hrozbu odvrátili. Po roce mohu
říct, že tahle doba je už za námi. Jméno firmy se rychle opravilo a napravilo a problémy tohoto rázu tam už
dávno nejsou.
Znamená to, že když se firma prodává, je to na vrcholu, když se kupuje,
tak je-li v bodě mrazu?
To dělá americký miliardář Waren
Buffet a je dobrý. My Buffetem nejsme. To jen původní majitelé Ponasu
si tehdy asi ani neuvědomili, v jaké
špatné finanční situaci jsou. Nebo
ano, a proto firmu prodali...
Situace bulharského Hemusu byla
podobná?
To byl jiný příběh. O něm jsme s jeho
vlastníkem, rakouským holdingem
Kirchdorfer Schreibwareh, jednali tři roky. Taková továrna od západních majitelů se nekupuje jako houska na krámě. I vlastní prodej trval asi
půl roku. Ale chtěli jsme, abychom
si zkompletovali sortiment o popisovače.
Nicméně Hemus také musí projít restrukturalizací a zapadnout do vašeho holdingu.
To je pravda. Ale měli jsme v něm
štěstí na technického a výrobního
manažera, jímž se stal inženýr Vávrů.
Přišel k nám z Centropenu a je to člověk na vrcholu odborných sil a hodně
toho umí. A na Hemusu už to je vidět.
Otázkou jen je, kde se restrukturalizace zastaví, zda zůstaneme v současných prostorách. Ale v Bulharsku
zůstaneme už proto, že zdejší daně
jsou jen deset procent.
A co vaši čeští zaměstnanci. Co mají očekávat?
Bezesporu se nemusí bát o životní existenci. Skupina Koh-i-noor je
silná, stabilizovaná a má před sebou
další perspektivní rozvoj. Každý kvalifikovaný řemeslník nebo manažer
v ní je proto vítán.
Ještě mi to nedá nezeptat se na novou
luxusní řadu plnicích per, kterou odstartovala prezidentská edice. Je to návrat ke slavné tradici? Jak to vnímat?
Něco pro značku udělat musíme a já
si uvědomuji, že nám začíná scházet povědomí o značce u mladé generace. Do toho musíme dát peníze,
i když naše možnosti jsou třeba proti výrobcům pracích prášků samozřejmě omezené. Snažím se sázet na
reklamu netradiční, která nemusí být
drahá, a to je o nápadu.
Když jste mluvil s prezidentem Klausem, je skutečná jeho hrdost na čes-
ké výrobky, české značky, jak to dával při přebírání vašeho plnicího
pera najevo?
S prezidentem Václavem Klausem
jsem se setkal několikrát, ale vždy na
nějakých recepcích nebo slavnostech.
Tam rozhovory byly vždy formální.
Tentokrát jsme si ale povídali celou
hodinu. A tak mohu potvrdit, že jeho
vztah k českým značkám je opravdový. Nezaznamenal jsem přitom jediný náznak arogance nebo ješitnosti,
která mu je připisována. Seděl jsem
s ním na Hradě jako partner a myslím, že ta debata obohatila nás oba.
Může se při návštěvě Českých Budějovic nebo jižních Čech Václav
Klaus objevit v Koh-i-nooru Hardtmuth?
Pozvání jsem předal, on ho přijal, ale
těžko říct, kdy se zde může objevit.
Pozvání však platí. Třeba přijedou jeho vnoučata, protože jim v srdci zůstane, že tužka nebo pastelka není jen
obyčejným výrobkem, ale psací potřebou s příběhem. A na ty jim zůstanou i vzpomínky stejně jako na místa,
kde se vyrábí. A my jich, mimochodem, neděláme málo - ročně přes 150
miliónů kusů.
5
Číslo 1 / 2008
Gama Group se představila na zdravotnickém veletrhu Pragomedica
ké a laboratorní techniky a vybavení zdravotnických provozů, nabízí.
„Pro nás je důležitý i tím, že se zaměřuje převážně na tuzemský trh, na němž tvoříme většinu tržeb,“ upozorňuje dr. Řehulka.
Prosadit se a zaujmout v konkurenci bezmála 550 vystavujících firem z 26 zemí, které se představily na jubilejním 30. ročníku mezinárodního zdravotnického veletrhu Pragomedica 2008, není snadné. Akciové společnosti GAMA GROUP, která se specializuje na
výrobu jednorázových zdravotnických potřeb, se to ve své oblasti
podařilo. Firma potvrdila, že umí nejen vyrábět ve špičkové kvalitě, ale také volit materiály pro důležité zdravotnické prostředky.
Praha
Na prestižním veletrhu
GAMA GROUP představila výrobky prosté „ftalátů“ - látky významné a nezbytné pro všechny výrobky
z PVC. V něm odpovídají za dokonalou pružnost a zpracovatelnost.
Na druhou stranu, existují signifikantní známky neblahého vlivu těchto látek na živý organismus.
I když zatím neexistuje legislativní
podmínka, zakazující jejich použití
při výrobě zdravotnických prostředků. Je proto na odpovědnosti jednotlivých výrobců, jaké bezpečnější varianty zvolí. Není pochyb o tom, že
nová řada našich výrobků, označená
jako NO DOP free line, představuje
výrazný pokrok ve vývoji zdravotnických prostředků, majících vysokou užitnou hodnotu a nevystavujících živý organismus případným
rizikům.
Čtyři řady
s novými obaly
České Budějovice Změna designu balení usnadnila zákazníkům orientaci a umožňuje rozdělení zdravotnických výrobků
Gamy Group do čtyř základních
řad: Economyline, Standardline,
DOP freeline a PVC freeline.
Economyline je určen těm, které
zajímá hlavně nízká cena. Standardline je zase určen zákazníkům,
kteří rádi kombinují příznivou cenu
se špičkovou kvalitou a ještě chtějí,
aby výrobek pocházel z České republiky, případně EU.
Novou řadu DOP freeline pak
charakterizuje absence ftalátů jako změkčovadel PVC ve výrobcích.
Zákazník to má
jednodušší
Ta je proto přednostně určena pro
dětské, případně chronicky nemocné pacienty. A konečně, poslední řada PVC freeline se v současné době vyvíjí. Jak je z názvu
patrné, výrobky této řady nebudou
obsahovat PVC.
Zároveň s touto změnou dostaly nový design i obaly. „Jde už
o druhou etapu >faceliftu< Gamy
jako takové. Celý proces jsme nastartovali už před dvěma lety při
vydávání nového katalogu, na němž se objevilo nově zpracované
logo,“ říká autor nového designu
Lukáš Dušek.
Vedle toho byla komunikace sortimentu Gamy Group graficky rozdělena podle své tradiční logiky
do tří řad - MED, LAB, VET.
Aktuální změna podoby balení se
tak týká už pouze řady MED, tedy
zdravotnických potřeb. Na obaly byl navržen unifikovaný koncept s jasnými a jednoduchými
pravidly.
Odlišení řad pomáhají různé barevné modifikace s doplněním
značky dané řady, například Standardline.
Na podzim
do Düsseldorfu
Nová NO DOP produkce
návštěvníky zaujala
„Hlavní pozornost návštěvníků výstavy jsme směřovali na prezentaci
nové >NO DOP< produkce, do níž
patří infuzní a transfuzní soupravy,
cévky či odsávačky hlenů pro novorozence,“ říká dr. Jaroslav Řehulka,
šéf expozice a ředitel obchodní společnosti Gamedium. Spokojen byl
především se zájmem odborné veřejnosti, který lze charakterizovat jedním slovem: značný.
„Opakovaně jsem slyšel ocenění toho, že jsme se jako ryze český výrobce dokázali celá léta udržet na
trhu mezi nadnárodními dodavateli zdravotnických prostředků. A přitom neustále nabízet zaručenou kvalitu za přiměřenou cenu a zároveň
respektovat doporučení mezinárodních zdravotnických institucí pro
Co znamená
Med, Lab, Vet
Akciová společnost GAMA GROUP
svou zdravotnickou produkci z plastů
nabízí ve třech základních řadách
MED, LAB, VET. Co tyto zkratky
znamenají?
MED
Návštěvníci stánku se zajímali o standardní i novou produkci.
omezení zdraví škodlivých chemických látek,“ dělí se o postřehy Jaroslav Řehulka.
Přestože stále sílí tendence vystavovatelů i odborné veřejnosti monstrózní výstavní akce pomíjet, nelze se jim
zcela vyhnout. Osobní setkání a ne-
formální diskuse jsou totiž v obchodě stále nenahraditelné.
Veletrh Pragomedica, který si za třicet let existence vybudoval významné postavení v celé střední Evropě, se
konal od 15. do 18. dubna. K vidění
bylo to nejnovější, co trh zdravotnic-
Společnost GAMA GROUP se letos
představí ještě na jednom významném zdravotnickém veletrhu - na
podzimní Medice 2008, která se koná v Düsseldorfu. Ta už je místem setkávání a konfrontace světových výrobců zdravotnických prostředků. „A
i v této konkurenci se objektivně řadíme mezi přední výrobce kvalitních
a bezpečných výrobků. Gama je totiž
známá tím, že stále hledá nové možností a způsoby, jak omezovat zdravotní rizika. K tomu patří i používání alternativních materiálů,“ dodává
dr. Řehulka.
Účast na veletrhu Medica se tak stane vyvrcholením dlouhodobé práce vývojářů a designérů společnosti GAMA GROUP. Ti tak dostanou
možnost představit i široké světové
konkurenci svou práci.
Gama Group zavedla bezftalátovou produkci
České Budějovice Ty produkty nesou označení DOP freeline a společnost GAMA GROUP v mnohém odlišují od konkurence. Místo ftalátů se
v nich totiž jako změkčovadlo používají trimellitáty, tedy fyzikálně i chemicky stabilní látky. Testy v akreditované laboratoři podle normy ČSN EN
14 372 proto prokázaly jen stopové
množství, méně než 0,1 hmotnostního
procenta, esterů kyseliny ftalátové.
Nová „NO DOP“ produkce, do níž
patří infuzní a transfuzní soupravy,
cévky a odsávačky hlenů, navíc prokazatelně zlepšila i jejich užitné a mechanické vlastnosti. Není proto divu,
že zájem o ně roste. Jejich design balení navrhl Lukáš Dušek.
Neznamená to ale, že by ostatní produkce, v níž se jako změkčovadla používají
ftaláty, byla nějak škodlivá. I ona splňuje všechny zákonné předpisy a nařízení a GAMA GROUP tak na trh dodává
bezpečné zdravotnické produkty.
jednorázové zdravotnické prostředky pro použití v nemocnicích jako
například infuzní sety, různé druhy
hadiček, cévek a podobně.
LAB
jednorázové zdravotnické prostředky pro použití v laboratořích jako
například petriho misky, zkumavky,
pasteurovy pipety a podobně.
VET
produkty pro veterinární medicínu.
Předseda představenstva společnosti Gama Group Ing. David Bříza říká:
Holdingu pomáháme diverzifikovat podnikatelská rizika
Na řízení společnosti GAMA GROUP se Ing. David Bříza začal podílet před osmi lety. To mu bylo devětadvacet a právě se vrátil z Austrálie. Tam vyrazil po absolvování Ekonomicko-správní fakulty brněnské Masarykovy univerzity, aby se naučil dobře anglicky. Tehdy, pokud jde o cizí jazyky, mluvil jen
rusky a německy. Po dvou letech byl „povolán“ zpátky a od té doby působí v Gamě Group. V posledních pěti letech jako její předseda představenstva a obchodní ředitel.
Jakou roli má dnes GAMA GROUP
v holdingu Koh-i-noor?
Našim dominantním zaměřením je
vývoj, výroba a prodej jednorázových
zdravotnických prostředků z plastů,
nabízených ve třech základních řadách
MED, LAB, VET. Kromě toho se zabýváme i lisováním, vyfukováním
a extruzí plastů pro zákazníky mimo
zdravotnický sektor. A v neposlední
řadě také výrobou školních a kancelářských výrobků pro sesterskou společnost Koh-i-noor Hardtmuth.
Co holdingu GAMA GROUP dává?
Co naopak holding přináší jí?
Především využíváme synergických
efektů, které plynou ze spolupráce
s firmami, začleněnými do holdingu.
Ten nám poskytuje zázemí finanční
stability a od nás samozřejmě očekává příznivé a stabilní hospodářské
výsledky ve střednědobém horizontu.
Jsem rád, že GAMA GROUP je jedním ze základních pilířů holdingu, je-
muž zajišťuje diverzifikaci podnikatelského rizika.
Které letošní podnikatelské cíle pokládáte za nejdůležitější?
Hlavně jde o zdárné ukončení implementace nového informačního
systému. S ním souvisí i nový přístup k odpovědnosti, změně myšlení a řízení naší společnosti. Sa-
mozřejmě musíme udržet pozice
na tradičním trhu v Česku a na
Slovensku, kde čelíme hlavně konkurenci levné, často nekvalitní,
produkce z Číny a Indie. V neposlední řadě je to i upevnění a rozšíření spolupráce s našimi zahraničními partnery.
Jakou roli ve vašich plánech hraje
reforma českého zdravotnictví?
GAMY GROUP se změny ve zdravotnictví v minulosti dotkly jen velice okrajově. Jsem však přesvědčen,
že současná a připravovaná reforma, bude-li přijata, je svým charakterem absolutně odlišná. Významně
proto ovlivní nejen pohled a přístup
k celému zdravotnictví, ale i zákazníky, tedy pacienty, a dodavatele,
tedy i nás. Jde vlastně o první skutečnou reformu po roce 1989, kdy
do zdravotnictví významně vstupují kapitálově silné soukromé subjekty, podílející se na privatizaci či
dlouhodobém pronájmu zdravotnických zařízení. Zahájení činnosti první čistě soukromé zdravotní pojišťovny k 1. dubnu 2008, jejíž majitel
ovládá i síť nemocnic, je toho nejlepším důkazem.
6
Číslo 1 / 2008
Ke spokojenosti zaměstnanců přispívají
benefity, k profesnímu růstu vzdělávání
Dobrou vizitkou prosperující firmy jsou i benefity, tedy výhody,
poskytované zaměstnancům. V případě společnosti KOH-I-NOOR
HOLDING je největší zájem o příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem. Ten je poskytován všemi
společnostmi skupiny s výjimkou KOH-I-NOOR HARDTMUTH
TRADE a.s. Pro její zaměstnance se počítá s poskytování tohoto
příspěvku od roku 2009. Celkem na něj holding ročně vydává tři
milióny korun.
České Budějovice Podmínky poskytování tohoto příspěvku doznaly
v tomto roce určitých změn. Jde zejména o zrušení výše příspěvku zaměstnance a zaměstnavatele v poměru jedna ku jedné, jakož i změny
výše příspěvku z maximálních
250 Kč za výši minimální, posunutí
hranice poskytovaného příspěvku až
na 2000 Kč, jakož i možnost poskytovat příspěvek pracujícím důchodcům. Podmínky pro přiznání této
výše jsou definovány nejen v Podnikové kolektivní smlouvě na rok
2008, ale i v příslušných podnikových směrnicích.
Slevy na pojistném
Jedním ze zaměstnaneckých benefitů, poskytovaných všemi firmami
v rámci KOH-I-NOOR HOLDING
je, na základě uzavřených smluv mezi jednotlivými společnostmi a pojišťovnou Kooperativa, dvaceti pro-
centní sleva z pojistného při uzavření
smlouvy na havarijní pojištění auta,
pojištění domácnosti, pojištění rodinného domu a domácnosti, pojištění bytového domu, pojištění rekreační budovy a domácnosti, pojištění
bytové i nebytové jednotky.
Přestože všechny firmy obdržely letáčky s adresami poboček Kooperativy, včetně telefonních a mailových
kontaktů, zdá se, že se tato výhoda
dostatečně nevyužívá. Pro zaměstnance v budějovické aglomeraci jsme
proto na středu 21. května připravili
informační odpoledne s pracovníky
pojišťovny Kooperativa. Začátek je
ve 13.30 hodin v zasedací místnosti
(suterén) na tzv. Bílé straně.
Vzdělání
Pokud jde o vzdělání s ohledem na
potřeby skupiny KOH-I-NOOR, mají
zaměstnanci možnost vybrat si ze široké nabídky akcí, které zajišťují jak
Prezident Václav Klaus označil
nové pero za esteticky dokonalé
vzdělávací agentury, tak i naši pracovníci. Kromě povinných školení,
týkajících se bezpečnosti práce nebo
požární ochrany, jde zejména o:
vzdělávání zaměstnanců, založeném na soustavném zvyšování či
prohlubování jejich odbornosti.
Ať již jde o jejich účast na seminářích zaměřených na aktuální změny v předpisech a zákonech, kurzy na PC, odborné kurzy (např.
gumárenské technologie) či nové
trendy v nosných procesech jednotlivých výrobních závodů nebo
odborných útvarů společností
školení nutná k výkonu příslušné
profese, tzv. ověřování profesních
znalostí zaměstnanců včetně předepsané frekvence. Tady se jedná
o proškolování řidičů výtahů, řidičů z povolání, řidičů motorových
vozíků, řidičů - referentů, obsluh
výtahů a zdvihacích zařízení, elektrikářů, svářečů, obsluh tlakových
nádob, topičů a podobně.
speciální školení s vazbou na certifikaci ISO 9001
jazykovou výuku, určenou zaměstnancům, u nichž je znalost
cizího jazyka nezbytná pro řádný
výkon funkce.
Ing. Marie Buštová,
personální ředitelka
Co by naši zaměstnanci měli také vědět
Velmi diskutované, a také s nevolí akceptované, je v poslední době nemocenské pojištění, zvláště pak poskytování dávek v nemoci. Ve zkrácené
verzi proto uvádíme přehled o tom,
v jaké výši se dávky vyplácejí.
Nemocenské pojištění
• Při pracovní neschopnosti zaměstnanec první tři dny nedostane žádné
dávky.
• Od 4. do 30. kalendářního dne nemoci dostává 60 procent z 90 procent
denního vyměřovacího základu redukovaného.
• Od 31. do 60. kalendářního dne nemoci dostává 66 procent z 90 procent
denního vyměřovacího základu redukovaného.
• Od 61. kalendářního dne do skončení nemoci dostává 72 procent z 90
procent denního vyměřovacího základu redukovaného.
• Při ošetřování člena rodiny dostává
zaměstnanec od 1. kalendářního dne
60 procent z 90 procent denního vyměřovacího základu redukovaného.
Ústavní soud ale nedávno zrušil
ustanovení zákona, že první tři dny
nemocenské jsou neplacené. Změna má platit už od 1. července.
Peněžitá pomoc v mateřství
• Od 1. kalendářního dne dostává žena 69 procent z plného denního vyměřovacího základu po redukci.
Příklad - Zaměstnanec je uznán práce neschopným od 1. ledna a pracovní neschopnost ukončí 20. dubna.
Denní vyměřovací základ (DVZ) vypočtený z rozhodného období leden
až prosinec 2007 činí 723 Kč.
Tato částka se musí zredukovat. Do první redukční hranice (do 550 Kč) se započte z příjmu 90 procent, tedy 495 Kč.
Kalendář pomůže při výuce
Z příjmu mezi druhou redukční hranicí (790 Kč) a první redukční hranicí (550 Kč) se započte 60 procent, tj.
60 procent ze 173 Kč (723 - 550) činí 103,80 Kč, po zaokrouhlení 104 Kč.
DVZ po redukci činí 599 Kč (495+104).
Za 1. až 3. leden nemocenské nenáleží, poté náleží za kalendářní den
ve výši:
⇒ 360 Kč od 4. ledna do 30. ledna (60% z 599 Kč je 359,40 Kč), tj.
za prvních 30 kalendářních dnů pracovní neschopnosti,
⇒ 396 Kč od 31. ledna do 29. února
(66% z 599Kč je 395,34Kč), tj. od
31. do 60. dne trvání pracovní neschopnosti,
⇒ 432 Kč od 1. března (72%
z 599 Kč je 431,28 Kč), tj. od 61.
dne trvání pracovní neschopnosti.
S případnými dotazy se mohou zaměstnanci obracet na mzdové účetní.
Praha „Je esteticky dokonalé,“ ocenil prezident Václav Klaus své nové pero
s hrotem z osmnáctikarátového zlata a potaženým platinou, s nímž podepsal
svůj druhý slib věrnosti českému státu. Plnicí pero mu den před inaugurací
předal Ing. Vlastislav Bříza, generální ředitel Koh-i-noor Hardtmuth.
Za luxusní dar musela ale hlava státu zaplatit darovací daň. Ta podle zákona,
nepřesáhne-li milion korun, činí sedm procent jeho ceny.
Mluvčí Hradu Petr Hájek přitom uvedl, že prezident ani chvíli neuvažoval
o tom, že by dar nepřijal. „Tím by urazil českou firmu, která vyráběla pera už
pro prvorepublikové prezidenty,“ řekl. Václav Klaus přitom na setkání zdůraznil, jak ho podobné tradiční výrobky těší. A na důkaz poznamenal, že má i český oblek a českou kravatu.
Aktuální nabídka volných pracovních míst
V současné době hledáme vhodné kandidáty na tyto pracovní pozice:
České Budějovice Společnost KOH-I-NOOR HARDTMUTH vytiskla pro
rok 2008 obrázkový kalendář, vytvořený žáky Základní školy Matice školské v Českých Budějovicích. Kalendář, v němž všech čtyřiadvacet obrázků
namalovaly děti různými technikami, poslouží zároveň jako pomůcka nebo
inspirace při hodinách výtvarné výchovy. Proto jsou i jednotlivé výtvarné
techniky popsány včetně kreslících potřeb značky KOH-I-NOOR, které jsou
k tomu potřeba. Kalendář, který pokřtili (zleva) budějovický primátor Juraj
Thoma, ředitelka školy Jana Rychlíková a generální ředitel Vlastislav Bříza,
firma věnovala českým a moravským školám.
Stejně jako většinu zaměstnavatelů trápí i nás poměrně vysoká
fluktuace a obtížné hledání vhodných lidí.
Veškeré volné pracovní pozice zveřejňujeme na internetových stránkách akciové společnosti v sekci zaměstnání a také na
stránkách internetových pracovních portálů.
Běžně se pro nábor nových zaměstnanců využívá inzerce v denním
tisku, povinností každého zaměstnavatele je rovněž hlásit veškerá
volná pracovní místa příslušnému
Úřadu práce.
Přijímání zaměstnanců, jako i případná výběrová řízení, jsou v kompetenci jednotlivých společností,
případně i dislokovaných závodů,
mají-li k tomu pověření.
KOH-I-NOOR HARDTMUTH a. s.
dělnické profese
ostatní pracovní
pozice
závod Logarex:
seřizovače na 3 směny
závod Tužkárna:
dělník/dělnice pro výrobu
školních a kancelářských potřeb
(střediska leštírna, máčírna,
surová tužka)
závod Městec Králové:
dělník/dělnice do výroby
školních a kancelářských
potřeb
podnikové centrum
v Českých Budějovicích:
manažer pro personalistiku
manažer pro produkt a marketing
manažer pro ekonomiku
investiční referent
metodik mezd
KOH-I-NOOR HARDTMUTH
TRADE a. s.
skladník - Pelhřimov
vedoucí prodejny
+ prodavač - Praha-Vinohrady
KOH-I-NOOR HOLDING - Vydává KOH-I-NOOR holding a.s., Baarova 769/45, 140 00 Praha 4, IČO: 26080991 - www.kinholding.eu - řídí redakční rada, polygrafický servis nakladatelství Typ České Budějovice.
Datum vydání 16. května 2008.

Podobné dokumenty

koh-i-noor prosinec.indd - KOH-I

koh-i-noor prosinec.indd - KOH-I 20. století. Sláva značky ale předčasně skončila v časech vyhrocené politické situace v Evropě a blížící se války. Právě tehdy rodina Hardtmuthů výrobu luxusní kolekce ukončila. A nikdo tehdy netuš...

Více

koh-i-noor červen 2011.indd - KOH-I

koh-i-noor červen 2011.indd - KOH-I Generální ředitel společnosti KOH-I-NOOR HOLDING Ing. Vlastislav Bříza odpovídal v celostátním vydání deníku Právo na otázku, jak je daleko záměr otevřít v Brazílii další tužkárenský závod. V této ...

Více