Černostrakaté Novinky 2/2011 - Svaz chovatelů holštýnského skotu

Komentáře

Transkript

Černostrakaté Novinky 2/2011 - Svaz chovatelů holštýnského skotu
Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR
HOL ST E I N CAT T L E BR E E DE R S A SSOCI AT ION OF T H E CZ ECH R E PU BL IC
2/2011
novinky
Obsah
černostrakaté
www.holstein.cz
3
Národní šampionát holštýnského skotu Brno 2011
8
Chovatelský den v Opařanech
9
Chovatelé se sešli
ve Zdislavicích
10
Chovatelský den v Kralovicích
11
Šlechtění na maximální využití
krmiva
12
COW signals
13
Paratuberkulóza a její tlumení
v chovech skotu
Publikace pro členy Svazu
Vydavatel:
Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, o.s.
se sídlem: Těšnov 17, 117 05 Praha 1
Přehled o pracovištích
a pracovnících Svazu
Sídlo organizace
a adresa pro fakturaci:
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
IČO: 507024, DIČ: CZ00507024
č. účtu: 11231111/0100
KB Praha – západ
e-mail: [email protected]
Webové stránky Svazu:
www.holstein.cz
Předseda Svazu:
Ing. Karel Horák
tel.: 325 655 334, mobil: 602 387157,
fax: 325 655 357
e-mail: [email protected]
Adresa bydliště: 289 05 Žehuň č. 116
Pracoviště Svazu:
Hradištko 123; Hradištko; 252 09
16
Tepelný stres nastupuje u krav
dříve, než se myslelo!
16
Poměr pohlaví rozených telat
u holštýna v ČR
17
Péče o krávy a telata
v okoloporodním období
Ivana Jiráková
tel.: 257 896 279, fax: 257 896 251
e-mail: [email protected]
22
Nejlepší krávy podle SIH-K
Ing. Aleš Bychl – tajemník
tel.: 257 896 397, fax: 257 896 251
mobil: 607 999 442
e-mail: [email protected]
24
TOP 100 býků dle SIH
26
Plemenné hodnoty svět
31
Co je důvodem vyššího počtu
jalovic v chovu
Titulní foto:
Momentka ze setkání chovatelů ve Zdislavicích 2011
Ing. David Lipovský
፛ strana 2
ISSN 1214-6293
MK ČR E 15442
Výkonný ředitel:
Doc. Ing. Jiří Motyčka, CSc.
tel.: 257 896 248, fax: 257 896 251
mobil: 602 116 740
e-mail: [email protected]
Monika Novotná
tel.: 257 896 279, fax: 257 896 251
e-mail: [email protected]
Ing. David Lipovský – odborný pracovník
tel.: 257 896 248, fax: 257 896 251
mobil: 602 116 742,
e-mail: [email protected]
Ing. Ladislav Vondrášek jun.
– odborný pracovník
tel.: 257 896 397, fax: 257 896 251
mobil: 602 707 141
e-mail: [email protected]
Tisk:
Tiskárna WENDY s.r.o., Mělník
E-mail: [email protected]
Výsledky
Vý
ýsl
sled
edky
ed
ky
y
Brno 2011
P
o
úspěšné
premiéře
pořádání
šampionátu
holštýnského
skotu
v rámci Národní výstavy hospodářských
zvířat v Brně na konci června roku 2009 se
v letošním roce uskutečnil jeho další díl.
Krav a jalovic bylo letos o něco méně, některé
tradiční podniky během či po mléčné krizi
změnily svou vlastnickou strukturu a účast
na výstavě pro nové majitele neznamenala
ekonomický progres, pro někoho byla
problémem délka výstavy, respektive
doba účasti krav na výstavě a někteří
zkušenější si ve svém stádě vyhodnotili,
že jejich krávy nejsou takové, aby dosáhly
na přední umístění. Je těžké tyto myšlenky
vyvracet, ekonomicky výhodná pro většinu
vystavovatelů účast asi není, je potřeba
věnovat mnoho času přípravě zvířat, zaplatit
některé náklady, mléko od vystavovaných
krav ubude ve vlastním packu, jsou zde
v krajním případě i určitá zdravotní rizika.
Ti dlouholetí a úspěšní nemají potřebu
se chlubit, jaké benefity jim výsledky
na národních šampionátech přináší ať
už v ceně prodávaných jalovic, prodeji
býčků do přirozené plemenitby, případně
inseminace nebo třeba i ve slevách za zboží
u organizací, pro které je spolupráce
s těmito podniky i dobrou reklamou. Svaz
dlouhodobě finančně podporuje přípravu
a účast krav na výstavách, některé firmy
poskytují finanční odměny vítězům,
které také částečně kompenzují náklady
spojené s vystavováním. Letošní Brno
ukázalo, že ostatní zmiňované důvody
neúčasti nejsou až tak zásadní. Velmi
pěkná, prostorná a klimatizovaná hala
na výstavišti poskytovala příjemné zázemí
pro všechna plemena, ve spojení s kvalitním
krmením a vzájemnou výpomocí chovatelů
nedocházelo u krav ani jalovic k žádným
stresům a byla naprosto v pohodě,
takže délka pobytu by mohla vadit spíše
ošetřovatelům. Ale i oni trávili čas před
přehlídkou zajímavými konzultacemi
s ostatními chovateli. Svaz také spolu
s italskými fitéry připravil pro zúčastněné
chovatele praktické školení, kde si mohli
vyzkoušet jak připravit krávu do kola
a následně jak ji v kole předvést. A určitě
také nebylo nepříjemné při péči o krávy
spolupracovat s děvčaty z Poděbradské
školy. A předpoklad konečného výsledku?
Myslím, že někteří chovatelé byli letos
velmi překvapeni a potěšeni úspěchy
svých svěřenkyň, se kterými možná ani
moc nepočítali. Zatímco ve Zdislavicích se
zdálo, že lipanovická Tamara by neměla
mít proti dobronínské Patty velkou šanci,
stačilo daleko lépe načasované vemeno,
zvýraznění mléčného charakteru a vše
bylo najednou jinak a podobně to mohlo
dopadnout i u ostatních, kteří po Opařanech
a Zdislavicích usoudili, že jejich šance
na úspěch je téměř nulová. O to víc se sluší
poděkovat těm, kteří přijeli, ať už se jedná
o skupinu chovatelů z nejvzdálenějšího
Domažlicka vedenou hlavní postavou
mrákovských výstav ing. Václavem
Šalounem a Lubošem Vogeltanzem
JALOVICE
1 389277-961
1.
389
8927
2777--96
961 NXAN
NX
NXA-457
X AA 45
457
7
GOLDWYN
G
GO
OLD
LDWY
W N x NEAWY
N
NE
NEA-526
EAA-52
26 RO
ROUM
ROUMARE
OUMAR
UM
MAR
ARE
EZE
ERA
RAS
S A.
A
S R
S.
AD
DOS
O TÍ
TÍN
N N.
N O
S .
SL
ZERAS
A.S.
RADOSTÍN
OSL.
2.. 2
2
49
4912
912
211 92
921
1 HOLE
HOLE
HO
ES
AF
FIRA
IR
R A NE
N
A 75
A750
0
249121-921
SAFIRA
NEA-750
MALICIEUX x NEA-023 STORMATIC OLDŘICH POLÁČEK, FARMA HOLE
RED
1. 326854-961 DOBRONIN PATTY RED
1 NEA-138 SEPTEMBER x 270-525
NORBY - DOBROSEV A.S. DOBRONÍN
2. 171515-953 OSTRETIN MARKETA 102
P RED RED-484 LAWN BOY x NXA-447
DURANGO - ZS OSTŘETÍN A.S.
PRVOTELKY
1. 351234-931 TAMARA NEA-658
DREVIL x NEB-984 IRON - ZF „ROLNIČKA“ LIPANOVICE
2. 326854-961 DOBRONIN PATTY RED
1 NEA-138 SEPTEMBER x 270-525
NORBY - DOBROSEV A.S. DOBRONÍN
STARŠÍ
1. 169716-971 GENOS BALANTINES
NEA-490 BOLTON x NEA-025 MORTY
- GENOSERVIS-ZEM.A.S., SKALIČKA
2. 326568-961 DOBRONIN DORINKA
NXA-521 DEVOTED x NEB-569 RUDOLPH - DOBROSEV A.S. DOBRONÍN
VEMENO
169716-971 GENOS BALANTINES
NEA-490 BOLTON x NEA-025 MORTY GENOSERVIS-ZEM. A.S., SKALIČKA
GRAND ŠAMPIONKA
169716-971 GENOS BALANTINES
NEA-490 BOLTON x NEA-025 MORTY
- GENOSERVIS-ZEM. A.S., SKALIČKA
REZERVNÍ ŠAMPIONKA
326568-961 DOBRONIN DORINKA
NXA-521 DEVOTED x NEB-569 RUDOLPH - DOBROSEV A.S. DOBRONÍN
strana 3 ፛
NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT HOLŠTÝNSKÉHO SKOTU
፛ strana 4
BRNO 2011
strana 5 ፛
Nejlepší jalovice: 389277-961 NXA-457
GOLDWYN x NEA-526 ROUMARE
ZERAS A.S. RADOSTÍN N. OSL.
z Meclovské zemědělské a.s. nebo tradiční
účastníky ze středočeské Hole (pan Oldřich
Poláček), ZD Krásná Hora nad Vltavou,
ing. Ludmilu Jindrovou ze ZF Rolnička
Lipanovice, Zerasu a.s. Radostín, Zespo
CZ s.r.o. Písečná, VFU Brno ŠZP Nový Jičín
– farma Bartošovice a ZS Ostřetín, a.s.,
případně nováčky ze Selekty Pacov, a.s.
a Polabí Vysoká, a.s., kteří svou roli zvládli
velmi dobře a doufáme, že se z nich tradiční
účastníci brzy stanou. Největší skupinu
jalovic a krav dodala farma ve Skaličce,
jejímž majitelem je spolupořadatel výstavy
Genoservis – zemědělství, a.s. Na závěr
jsem si nechal poděkování zástupcům dvou
podniků, kteří se výraznou měrou zasloužili
o to, že letošní přehlídka holštýnského
skotu měla parametry blížící se vrcholným
evropským kláním, minimálně co se týče
práce vodičů v kole. Jedná se o Dobrosev,
a.s. Dobronín a Školní statek Středočeského
kraje Poděbrady. V polovině května byl
zahájen projekt zapojení vybraných
studentů SOŠ Poděbrady do přípravy
a předvádění krav na výstavách, na kterém
spolupracovali
představitelé
obou
jmenovaných podniků, Svaz chovatelů
holštýnského skotu ČR, o.s., bonitéři
ČMSCH, a.s., ing. Vacek, společnost Fides
Agro s.r.o. a někteří další. Prvním impulsem
፛ strana 6
Vítězka RED kategorie: 326854-961 DOBRONIN PATTY RED 1
NEA-138 SEPTEMBER x 270-525 NORBY
DOBROSEV A.S. DOBRONÍN
bylo pozvání od belgické společnosti AWE
na účast v Evropské škole mladých chovatelů,
oslovili jsme proto některé zemědělské
školy a věci dostaly rychlý spád. Počátkem
května vybral ředitel Školního statku
Poděbrady ing. Kocmánek 16 studentů,
kteří se zúčastnili zahajovacího semináře
na farmě v Dobroníně. V článcích z Opařan
a Zdislavic, které jsou také součástí těchto
ČN, je o přínosu tohoto projektu psáno,
ale byly to přeci jen generální zkoušky,
prvním opravdovým vyvrcholením byl
národní šampionát v Brně. Pomoc studentů
ve stáji přispěla k pohodové atmosféře
před přehlídkami krav, předvádění v kole
bylo na opravdu vysoké úrovni a rozdíl
mezi italskými profesionály a studenty
škol (krávy z Domažlic vodili i studenti
SOŠ v Horšovském Týně) byl opravdu
minimální. Ani ostatní vodiči se ale nechtěli
nechat zahanbit, takže celkový dojem byl
na naše poměry vysoce nadstandardní.
Pozvání z Belgie jsme pro letošní rok ještě
museli odmítnout, ale jsem přesvědčen, že
účasti v některém z příštích ročníků jsme
o velký kus blíže než v době, kdy jsme se
v Battice byli v roce 2009 jen podívat.
A teď už k samotnému holštýnskému
šampionátu. Přehlídku zahájili úvodním
slovem ředitel Genoservisu a.s. mgr. Tomáš
Truhlář a předseda Svazu chovatelů
holštýnského skotu ČR, o.s. ing. Karel Horák.
Ten nejprve představil rozhodčího Romana
Januszewského, hlavního bonitéra polské
Federace chovatelů skotu a producentů
mléka a poté zahájil národní šampionát
holštýnského skotu. V kruhu se jako
první představily mladší jalovice ve věku
1 – 1,5 roku aby se z vítězství radovala ta
nejstarší z nich, Genos Alexandra (NEA767 ALEXANDER x NEB-748 CHAMPION)
z Genoservisu – zemědělství a.s., dcera
šampionky prvotelek z výstavy Přerov 2005
Champini před Dobronin Duplicií 3 (NXA644 FIBRAX x NGA-516 DUPLEX), další
dcerou slavné matky, národní šampionky
z roku 2009 Duplicie z Dobrosevu, a.s.
Dobronín. Obě se ale ve finálovém kole
musely sklonit před vítězkami kola starších,
březích jalovic. Hlavní cenu tak získala
a šampionkou mezi jalovicemi v Brně se
stala reprezentantka ZERASu, a.s. Radostín
nad Oslavou s č. 389277-961 (NXA-457
GOLDWYN x NEA-526 ROUMARE), nar.
22.10.2009. Jalovice vynikala především
vynikajícím
mléčných
charakterem
a tělesnou kapacitou, díky níž předčila
Hole Safiru (NEA-750 MALICIEUX x NEA023 STORMATIC) ze středočeské farmy
p. Poláčka, který hospodaří v malé obci
Hole poblíž hradu Okoř. Vícešampionka
Rezervní šampionka: 326568-961 DOBRONIN DORINKA
NXA-521 DEVOTED x NEB-569 RUDOLPH
DOBROSEV A.S. DOBRONÍN
mezi jalovicemi Safira je dcerou národní
šampionky 2007 Hole Sary, která nás také
reprezentovala na evropském šampionátu
2006 v německém Oldenburgu. Poté se
v soutěžním kruhu postupně ve třech
skupinách představily prvotelky. Poslední
skupinu tvořily zástupkyně červené variety
a po doplnění dvěma staršími kravami
se zároveň stala RED šampionátem pro
letošní rok. Boj o vítězství byl velmi
těsný, ale nakonec se rozhodčí přiklonil
k dobronínské Patty Red 1 (NEA-138
SEPTEMBER x 270-525 NORBY), nádherně
stavěné krávě s bezchybnou horní linií před
Ostretin Marketou 102 P Red, geneticky
bezrohou dcerou býka RED-484 LAWN
BOY P ze ZS Ostřetín, a.s. s ideálně upnutým
vemenem. Obě také postoupily do finále
prvotelek, kde se Patty Red 1 umístila na 2.
místě za lipanovickou Tamarou (NEA-658
DREVIL x NEB-984 IRON). Ta zvítězila
především díky vynikajícímu mléčnému
charakteru, hloubce těla a kapacitnímu
vemeni s výborným zadním upnutím
a závěsným vazem. Ing. Jindrová, majitelka
farmy „Rolnička“ si tak odnesla další
prestižní ocenění, které je zaslouženou
odměnou za práci a vstřícný postoj
k vystavování krav za každé situace. Vrchol
přehlídky měl ale teprve přijít, do soutěžní
arény za hudebního doprovodu ve stylu
country začaly nastupovat starší krávy,
Roman Januszewski vybral do finálového
Grand šampionka: 169716-971 GENOS BALANTINES
NEA-490 BOLTON x NEA-025 MORTY
GENOSERVIS-ZEM. A.S., SKALIČKA
kola 4 nejlepší, mezi nimiž pak ukázal
na Genos Balantines (NEA-490 BOLTON x
NEA-025 MORTY), krávu s mimořádnou
mléčnou silou a ideálně utvářeným
vemenem z Genoservisu – zemědělství,
a.s. farma Skalička. Na druhém místě
se umístila Dobronin Dorinka (NXA521 DEVOTED x NEB-569 RUDOLPH)
z Dobrosevu, a.s. Dobronín, v posledních
letech jedné z nejúspěšnějších farem
na českých holštýnských přehlídkách,
která si i tentokrát odnesla několik pohárů.
Ale již po finále starších krav bylo jisté, že
národní šampionka bude buď ze Skaličky,
nebo stejně jako před rokem, z Lipanovic.
Ještě než došlo k absolutnímu finále,
proběhla soutěž o nejlepší vemeno. Judge
postupně zvolil v každé soutěžní skupině
krávu s nejlepším vemenem a z pětice
nejlepších pak vzešla vítězka, kterou se
po krátkém váhání stala Genos Balantines,
jejímuž vemeni nebylo moc co vytknout,
kromě výborného upnutí ocenil rozhodčí
i hloubku vemene a správné rozmístění
struků. Těžkou úlohu měl sudí i při výběru
nejlepšího vodiče, letošní přehlídka
měla v tomto směru úplně nový nádech,
a přestože krávy vodili i profesionálové
z Itálie, vítězkou se stala a ocenění
od mlékárny Miltra, a.s. a Svazu chovatelů
holštýnského skotu ČR, o.s. obdržela
studentka 2. ročníku SOŠ v Poděbradech
Tereza Kudlíková. Je to asi nejlepší ocenění
studentů za jejich práci v posledních
měsících, ale zároveň výzva do budoucna.
V době, kdy Tereza přebírala svou odměnu,
stály již na diagonále v předvadišti účastnice
velkého finále. Polský rozhodčí poděkoval
za pozvání organizátorům, za perfektní
práci a přípravu zvířat chovatelům, svým
pomocníkům uvnitř kruhu a za zvuku
fanfár se vydal vybrat šampionku. Bez
většího zaváhání došel k vítězce starších
krav Genos Balantines, která se stala
národní šampionkou holštýnského skotu
ČR pro rok 2011. Genoservis – zemědělství,
a.s farma Skalička tak po několika
vítězstvích v kategoriích jalovic a prvotelek
dosáhla i na metu nejvyšší. Rezervní
šampionkou se stala Dobronín Dorinka
z Dobrosevu, a.s. Dobronín. Hlavní ceny,
putovní pohár a šek, předal nejlepším ředitel
ČMSCH, a.s. ing. Zdeněk Růžička, další
ceny a blahopřání předali ing. Karel Horák,
předseda Svazu chovatelů holštýnského
skotu ČR, o.s., mgr. Tomáš Truhlář, ředitel
Genoservisu, a.s., dále zástupci společností
mlékárna Miltra, a.s., Biomin Praha s.r.o.
a AN Brno s.r.o. Přidáváme se s gratulací
nejlepším a s poděkováním organizátorům,
chovatelům a všem ostatním, kteří se
na organizaci, přípravě a předvedení krav
podíleli. Nejlepší jalovice a krávy se spolu
s vítězkami českého strakatého plemene
a masných plemen skotu představily po oba
následující víkendové dny také především
laické veřejnosti při komentovaných
přehlídkách.
Ing. Ladislav Vondrášek
strana 7 ፛
Chovatelský den v Opařanech
Detail vemene šampionky
Šampionka výstavy: 363 081-961 Dobronin
Marta 8 NEA-588 Shottle x NEA-025 Morty
Dobrosev, a.s. Dobronín
Výsledky soutěžní přehlídky
holštýnského skotu
Šampionka výstavy
363 081-961 Dobronin Marta 8
NEA-588 Shottle x NEA-025 Morty
Dobrosev, a.s. Dobronín
Kráva s nejlepším vemenem
326 568-961 Dobronin Dorinka
NXA-521 Devoted x NEB-569 Rudolph
Dobrosev, a.s, Dobronín
Nejlepší prvotelky
363 081-961 Dobronin Marta 8
NEA-588 Shottle x NEA-025 Morty
Dobrosev, a.s. Dobronín
326 806-961 Dobronin Jarinka
NEA-509 Jardin x NGA-513 Modest
Dobrosev, a.s. Dobronín
235 841-921 Kra-Ho Kelly Red
RED-486 Kian x NEA-458 Jumbo
ZD Krásná Hora n. Vlt.
Nejlepší starší krávy
175 172-921 Kra-Ho Sottera
NEA-198 Potter x NXA-124 Lobito
ZD Krásná Hora n. Vlt.
326 568-961 Dobronin Dorinka
NXA-521 Devoted x NEB-569 Rudolph
Dobrosev,a.s, Dobronín
052 219-931 Eliska
NEA-023 Stormatic x NEB-641 Darwin
ZF Rolnička Lipanovice
Ing. Ladislav Vondrášek
፛ strana 8
V
pátek 20. května 2011 se do posledního místa zaplnila tribuna předvadiště
v Řepči, aby přivítala účastníky 13. ročníku
výstavy plemenného skotu, který se podruhé stal také vzpomínkou na zesnulého
dlouholetého předsedu ZD Opařany pana
Františka Švadlenu a po loňském přesunu
do jarního období také zahajovacím dnem
sezony chovatelských dnů a přehlídek.
Hlavními organizátory byly tradičně domácí ZD Opařany, Reprogen, a.s. a Jihočeský
chovatel, a.s. ve spolupráci s ČMSCH, a.s.
a chovatelskými svazy. Soutěžní přehlídky
holštýnského skotu se zúčastnilo 11 chovatelů s 24 dojnicemi. Všichni, včetně ošetřovatelů a bonitérů ČMSCH, a.s. zaslouží poděkování za čas věnovaný přípravě a předvedení krav. Významným a doufejme i dlouhodobým krokem je zapojení studentů
SOŠ v Poděbradech do pomoci při přípravě
a předvádění krav zemědělských podniků.
Prozatím se prezentovali u dobronínských
reprezentantek a jejich vystupování bylo
rozhodně přínosem. Věříme, že jim nadšení
vydrží i pro další výstavy včetně národního šampionátu v Brně a v budoucnu budou
jejich služby využívat i další zemědělské
podniky. Opařanského chovatelského dne
se zúčastnily Agrodružstvo Vyšetice, Agropodnik Košetice a.s., Dobrosev, a.s. Dobronín, Rozvodí, spol. s.r.o Černov, VOŠ a SZeŠ
Tábor - Školní statek Měšice, ZD Čechtice,
ZD Krásná Hora na Vltavou a.s., ZD Rosovice, ZD Vysočina Želiv, ZF Rolnička Lipanovice a ZOD Sepekov. Rozhodčím přehlídky
byl ing. Mojmír Vacek. Jeho úloha nebyla
snadná a především závěrečné rozhodování
o absolutní vítězce přehlídky mezi nejlepší prvotelkou Martou 8 (NEA-588 Shottle)
z Dobrosevu a.s. a krásnohorskou druhotelkou Sotterou (NEA-198 Potter) bylo velmi
těsné. Nakonec se přiklonil k mladší z této
dvojice především díky utváření končetin
a pevnější horní linii. Za zmínku také stojí
nejstarší účastnice přehlídky, lipanovická
Eliška (NEA-023 Stormatic), kompaktní dojnice s výborně utvářeným vemenem, vítězka opařanské výstavy před 4 lety.
Chovatelé se sešli ve Zdislavicích
Výsledky přehlídky
holštýnského skotu
Pořadí nejlepších krav na výstavě
326 854-961 Dobronin Patty Red 1
NEA-138 September x 270-525 Norby
Dobrosev, a.s. Dobronín
363 081-961 Dobronin Marta 8
NEA-588 Shottle x NEA-025 Morty
Dobrosev, a.s. Dobronín
351 234-931 Tamara
NEA-658 Drevil x NEB-984 Boss Iron
ZF Rolnička Lipanovice
Kráva s nejlepším vemenem
326 854-961 Dobronin Patty Red 1
NEA-138 September x 270-525 Norby
Dobrosev, a.s. Dobronín
U
ž dlouhá léta se ve Zdislavicích scházejí chovatelé skotu z Benešovska, aby
porovnali plody své práce a zároveň se pobavili na populárním chovatelském dnu.
V posledních letech se okruh návštěvníků
i soutěžících rozšířil na další oblasti Čech
a i o pořadatelství chovatelského dne se
Zdislavští podělili s Agrodružstvem v nedalekých Košeticích, které již spadají do kraje Vysočina. Pořádající VOD ve spolupráci
s firmou CRV připravili bohatý program,
ve kterém nechyběly přednášky, bohatá
tombola, ochutnávka mléčných výrobků
jihočeské Madety, prasata na rožni a taneční zábava. Ale nejdůležitějším bodem
byla soutěžní přehlídka červenostrakatých
a holštýnských krav. Symbol přehlídky, kterým je kožený klobouk a právo vlastnit ho
po celý rok má majitel nebo chovatel šampionky holštýnského plemene, přijel obhajo-
vat Dobrosev, a.s. Dobronín, jehož Duplicia
zvítězila před rokem. Letošní výstava byla
zároveň oslavou dalšího velkého úspěchu
zdislavských chovatelů, před pár týdny byl
totiž v areálu družstva naskladněn a spuštěn do provozu nový moderní velkokapacitní kravín. Domácí oslavili vítězství v soutěžní přehlídce českého strakatého skotu,
ale u holštýnů poměrně jasně vyčnívaly 2
prvotelky z Dobronína. Vítězství si nakonec
zcela zaslouženě odnesla jediná zástupkyně RED holštýnských krav, Dobronin Patty
Red 1 (NEA-138 September), kráva s vynikajícím vemenem, výrazným mléčným
charakterem a horní linií bez nejmenší
vady. Na druhém místě skončila šampionka z Opařan Dobronin Marta 8 (NEA-588
Shottle) před kapacitní lipanovickou Tamarou (NEA-658 Drevil). Nejlepším vemenem
se, podle rozhodnutí Rostislava Škrabala,
prezentovala šampionka výstavy. K velmi
dobré úrovni přehlídky přispěly i plemenice z Agrodružstva Košetice, Rozvodí s.r.o.
Černov, ZD Čechtice a domácího VOD Zdislavice. Potěšující je také fakt, že nejlepší
vodičkou, a nutno podotknout že naprosto
po právu, se stala Michaela Radovská, studentka 2. ročníku SOŠ v Poděbradech. V odpoledním bloku přednášek nás seznámili
šlechtitelé společnosti CRV ing. Kolářová
a ing. Hruda s novými trendy ve šlechtění
skotu. Tradiční horké počasí k večeru pročistil mohutný liják a pak už se mohlo začít
slavit a debatovat na večerní veselici. Všem,
kteří se na přípravě chovatelského dne podíleli, patří velké uznání za odvedenou práci a chovatelům spolu s týmem z Poděbrad
za přípravu a předvedení krav.
Ing. Ladislav Vondrášek
strana 9 ፛
CHOVATELSKÝ DEN V KRALOVICÍCH
Prvotelky
1. 219341-921
(NEA-490 BOLTON
x NXA-472 ENCINO)
ZOS Šestajovice – Jirny, a.s.
2. 228708-932
(NXA-438 OLYMPIC
x NEA-123 FUTURE)
D-K zemědělská, a.s. Kožlany
3. 251197-932
(NEA-026 RAMOS
x NEB-781 AARON)
Úněšovský statek, a.s.
Starší krávy
1. 195532-921
(NXA-457 GOLDWYN
x NEA-025 MORTY) 3. lakt.
ZOS Šestajovice – Jirny, a. s.
2. 195661-921
(NEA-528 INTRUDER
x NEA-028 MERCHANT) 2.lakt.
ZOS Šestajovice – Jirny, a.s.
3. 167082-921
(NXA-509 ZESTY
x NEA-120 FREELANCE) 3. lakt.
ZOS Šestajovice – Jirny, a. s.
Nejlepší vemeno
219341-921
(NEA-490 BOLTON
x NXA-472 ENCINO)
ZOS Šestajovice – Jirny, a. s.
Šampionka výstavy
195532-921
(NXA-457 GOLDWYN
x NEA-025 MORTY)
ZOS Šestajovice – Jirny, a. s.
፛ strana 10
Kralovická výstava se stejně jako každý rok
těšila mimořádnému zájmu veřejnosti. Velké množství strojů, políčka s polními pokusy, množství koní, prasat, ovcí a krav přilákal ve čtvrtek 30.6.2011 do areálu na Hadačce tolik návštěvníků z celého Plzeňska,
že kolony aut před vjezdem na parkoviště
způsobily kolaps dopravy na hlavním tahu
z Plzně do Mostu. Přehlídku holštýnského
skotu rozhodoval Rostislav Škrabal, bonitér ČMSCH, a.s. a v předvadišti se postupně představilo 19 krav z 6 zemědělských
podniků. Kromě západočeských ALIMEXu
Nezvěstice, a.s., paní Naděždy Boháčkové
z Náklova, D-K zemědělské Kožlany, a.s.,
Úněšovského statku, a.s. a domácí Kralovické zemědělské a.s. se představily i 4 krávy
ze ZOS Šestajovice – Jirny, podniku hospodařícího pár km od Prahy. Stejně jako před
rokem si cenu za vítězství odnesla velmi
harmonická kráva s číslem 195532-921, dcera kanadského býka NXA-457 GOLDWYN
právě ze Šestajovic, tentokrát již na 3. laktaci. Nejlepší prvotelkou a zároveň dojnicí
s nejlepším vemenem se stala další reprezentantka šestajovické ZOS č. 219341-921
po býkovi NEA-490 BOLTON, která vynikala předním i zadním upnutím vemene
a velmi pěknou texturou. Ve výběhu poblíž
předvadiště se také ukázaly 3 holštýnské
jalovičky z farmy Kočín patřící pořádající
Kralovické a.s. Spolupořadateli chovatelského dne byl Jihočeský chovatel a.s., CRV
Czech Republic, spol. s r.o., Sdružení chovatelů hospodářských zvířat v západních
Čechách a firma Aris.
Ing. Ladislav Vondrášek
SCHHS ČR, o.s.
na maximální využití krmiva
G
enetici se ve vývoji plemenných
hodnot pro účinnost konverze krmiva blíží k cíli.
V managementu stáda existuje velmi
velký počet faktorů ovlivňujících účinnost konverze krmiva. V tomto článku se
podívejme na roli, kterou v tomto procesu hraje genofond.
Genetický základ účinnosti konverze
krmiva vyvolává již dlouhou dobu řadu
otázek. Nejpodstatnější je, zda je možné selektovat býky na zvýšení účinnosti
konverze krmiva ÚKK (v angličtině FCE
- Feed Conversion
Tento údaj zatím v žádné zemi mezi
plemennými hodnotami býků nenajdete, ale genetici již jsou jen kousek
od cíle. Plemenná hodnota pro ÚKK by
mohla mít na mléčná stáda obdobný
dopad, jakou měla selekce na produkci
mléka před několika desetiletími.
Práce na vývoji plemenné hodnoty
pro ÚKK, která by doplnila existující index PLI je součástí projektu Robust Milk
na Agricultural College ve Skotsku. Několika zajímavých výsledků z projektu by
mělo být zveřejněno již v letošním roce.
Tým pracovníků pod vedením Eileen
Wallové, zkoumá profily mléka u dvou
stád v lokalitách Langhill a Crichton
Royal. Mimo jiné výstupy se bude předpovídat energetická bilance krávy, meta-
bolické procesy a účinnost konverze krmiva.
Podle slov vedoucí projektu, pokračují testy
velmi slibně, a využití jejich výsledků nám
umožní předpovídat, které krávy a jalovice
dokáží lépe přeměňovat krmivo na mléko.
Výzkum podporovaný chovateli
Holandští genetici z Centra pro výzkum
skotu ve Wageningenu zkoumají genofond
a možnost využití genomických nástrojů
ve snaze objevit znaky a plemenné hodnoty, které by pomohly prvovýrobcům šlechtit
na zlepšenou účinnost konverze krmiva.
Umožnilo by jim to snížit náklady na krmivo
a omezit produkci skleníkových plynů.
Holandský tým sbíral údaje v Lelystade
ze stáda s počtem 600 ks, složeného převážně z prvotelek. Šlo o genetická data, jinými
slovy o informace o předcích, genomické
a genetické profily zjišťované z krevních
vzorků. Dále fenotypové údaje zahrnující
příjem krmiva a informace o krmných dávkách, produkci mléka a obsahu složek, živou
hmotnost a znaky exteriéru.
Na základě zjištěných údajů se spočítalo
několik genetických analýz, ze kterých vyplývá, že účinnost konverze krmiva je až ze
30% dědičná. Jinak řečeno rozdíly v konverzi krmiva jsou ze 30% podmíněny geneticky.
To je obdobný údaj jako u dědivosti mléčné
užitkovosti. Víme tak, že selekce může být
účinná i u konverze krmiva.
To by znamenalo, že současná udávaná průměrná účinnost konverze krmiva v Holandsku – 1,2 kg mléka na každý kilogram zkrmené sušiny by mohla v průběhu několika
následných let selekce výrazně stoupnout.
Chovatelé, kteří chtějí v současnosti selektovat na ÚKK by se měli zaměřit na býky,
jejichž dcery jsou optimálního tělesného
rámce. Podrobnější systémy již vyžadují
sledovat dojivost a poměr mezi tukem a bílkovinnou, velikost tělesného rámce dojnic,
intenzitu růstu jalovic. Vyhnout se příliš
velkému rámci je velmi důležité, velké krávy
totiž spotřebují víc krmiva na záchov, a tím
pádem je i účinnost konverze krmiva nižší.
Na druhou stranu je však velikost tělesného rámce spojována s vyšším příjmem
krmiva a tím pádem i vyšší dojivostí. Lze
však vybrat plemenné býky, jejichž dcery
mají i při středním rámci shodnou mléčnou
produkci jako podstatně větší jedinci. Selský rozum tedy radí do doby, něž budeme
mít k dispozici plemennou hodnotu pro
ÚKK, vyhnout se ve šlechtění velikostním
extrémům.
volný zkrácený překlad
Ing. David Lipovský
strana 11 ፛
Rachel Porter, CowManagement
Šlechtění
Pro prvovýrobce je to mimořádně příznivá zpráva. Pokud by se tomuto znaku
podařilo přiřadit plemennou hodnotu, pak
by šlechtění na účinnost konverze krmiva
vedlo relativně rychle k žádanému pokroku.
Z pohledu genetiky, už holandský tým
identifikoval jeden marker, o kterém se domnívají, že souvisí s účinností konverze krmiva. Tato hypotéza však není dosud potvrzená. Je tomu tak hlavně proto, že 600 krav
v pokusném stádě není dostatečným statistickým vzorkem na vyslovení jednoznačných závěrů. Řešením by byla široká mezinárodní spolupráce, při které by se získaly
údaje od co největšího počtu dojnic.
Pokud bude výzkum postupovat podle
očekávání, lze předpokládat, že chovatelé
v Holandsku budou mít možnost selektovat býky s využitím plemenné hodnoty pro
ÚKK už v dubnu 2013.
Knižní novinka
Chovatelský
bestseller
COW signals
Publikace byla přeložena do mnoha světových jazyků, čeština se stala 18. jazykem v pořadí
Moderní chovatel dojnic velmi tvrdě pracuje a navíc také musí mít velké množství
znalostí. Je zavalen informacemi o chovu
skotu, ustájení, managementu farmy. Je
toho velmi mnoho, co chovatelé musí znát,
takže je často velmi složité vidět pro jednotlivé stromy celý les. S nárůstem počtu
zvířat, s pracovním úvazkem a s potřebou
detailních znalostí, se mohou farmáři i jejich poradci dostat do situace, kdy nevěnují
dostatečnou pozornost jednotlivým kravám. Ale chov dojnic je právě o kravách.
Krávy svými signály předávají informace o své pohodě a zdraví. Vyjadřují to
svým chováním, postojem a fyzickými
vlastnostmi. Tuto „řeč“ krav můžete využít pro optimalizaci chovu. Prvním krokem je pečlivé pozorování, následované
hledáním příčin a nakonec využití toho
všeho pro praktické řešení.
Měli byste se sami sebe stále ptát:
Co vidím?
Jak k tomu došlo?
Co to znamená?
Nizozemský veterinář Jan Hulsen, nadšenec pro chov dojnic, sepsal bohatě
ilustrovaného průvodce pro chovatele
a farmáře o tom, jak vysvětlit chování,
ale také fyzické charakteristiky jednotlivých zvířat i jejich skupin. Když víte
na co se dívat, můžete zachytit řeč svých
krav vždy a všude. Kniha Cow signals
vám ukáže jak.
Tato příručka byla sestavena spolu s chovateli a veterinárními lékaři jako nástroj pro
sledování a vyhodnocování signálů zvířat.
Může chovatel několik dní před tím, než
kráva onemocní poznat, že je něco špatně,
a ušetřit tak za veterináře, netratit na užitkovosti a zlepšit komfort zvířat? Tato kniha byla vydána s cílem naučit chovatele
shromáždit tolik signálů, kolik bude jen
možné, než nastane opravdový problém,
zhodnotit rizika před tím, než si vyžádají
oběti a zaznamenat symptomy dříve než
nemoc či jiné problémy propuknou.
Dalším důvodem, proč se na signály krav cílevědomě zaměřit, je nebezpečí
provozní slepoty, kdy si chovatel může myslet, že to co vidí každý den, je normální.
Udělat si v denní rutině čas na specifická
pozorování, diskutovat s kolegy a poradci
a navštívit také jiné chovy, to vše může pomoci rizika snižovat.
„Cow signals“ není učebnice, ale průvodce pro chovatele o tom, jak pozorovat,
porozumět svým zvířatům a hodnotit situaci. Je v ní více než 250 obrázků a ilustrací, které jasně ukazují, co se dá sledováním
zjistit. Práce s obrázky a příklady projevů
krav vám pomohou se na svá zvířata podívat z jiné perspektivy a umožní vám dívat
se očima krávy.
Českou verzi připravilo
vydavatelství Profi Press s. r. o.
Více informací na:www.agroweb.cz
፛ strana 12
Paratuberkulóza
a její tlumení v chovech skotu
Mohla by být paratuberkulóza
zoonózou?
Původce: Mycobacterium avium paratuberculosis
Výbor Svazu chovatelů holštýnského skotu ČR se rozhodl, že společně s MVDr. Jiřím Davidkem pozvou
do České republiky prof. Michaela
Collinse, Ph.D. z University of Wisconsin – Madison (USA), jednoho z předních světových odborníků na problematiku paratuberkulózy. Za finanční
spoluúčasti dalších partnerů (ČMSCH,
ČESTR, ČSCHMS, Biomin a Pfizer) byl
pro širokou chovatelskou a veterinární
veřejnost dne 12. května 2011 ve Větrném Jeníkově zorganizován monotematický seminář, zaměřený na problematiku tlumení paratuberkolózy
v chovech skotu.
Vysoká
účast
okolo 250 posluchačů a velký
zájem o přednášky byly potvrzením, že se
jedná o téma
mimořádně aktuální.
Obecný pohled
na paratuberkulózu
V první části přednášky prof. Collins
konstatoval, že původcem paratuberkolózy (pTB) je Mycobacterium avium
paratuberculosis (MAP). Onemocnění
se v klinické fázi projevuje u většiny
nakažených zvířat vyhublostí, otokem
čelisti a chronickými střevními problémy, zvláště úpornými průjmy, nereagujícími na žádnou antibiotickou léčbu.
Boj s touto chorobou je komplikován
dlouhou inkubační dobou v průměru 5
let, ale v možném intervalu 2–12 roků.
Nejvyšší frekvence výskytu klinických
příznaků je registrována u krav na druhé nebo třetí laktaci.
Přednášející uvedl, že pTB je běžné
onemocnění šířící se po celém světě.
K nakažení celého stáda stačí nákup
jednoho latentně infikovaného jedince, což prof. Collins považuje za hlavní příčinou šíření této choroby. Popsal
a názorně graficky vyjádřil dynamiku
nárůstu výskytu nemoci za posledních
100 let, čímž dokumentoval, že tato
choroba má dnes globální celosvětový
dopad. Podle posledních studií je 70 %
chovů dojnic v USA pozitivní na pTB
a podle prof. Collinse je situace podobná v ostatních chovatelsky vyspělých zemí včetně Evropy.
Onemocnění má též přímý dopad
na ekonomiku produkce mléka, neboť
u vysoce pozitivních dojnic dochází
ke snížení užitkovosti o cca 1,200 kg
mléka za laktaci a rovněž se snižuje
počet dní laktace (o 54 dní) proti dojnicím, které jsou negativní, nebo nízce
pozitivní.
Podle prof. Collinse není prokázané,
že by pTB byla přenosná na člověka.
Na druhé straně je solidně zdokumentována souvislost mezi MAP a lidskou
Cronovou chorobou (CD), jež má podobné klinické příznaky, patologii
i histopatologii jako pTB. Není ale
prokázáno její spojení s pTB. Pro
průkaz CD se využívá stejných testů,
které se používají pro zjišťování pTB
u zvířat. Cronova choroba se však stává poměrně častým onemocněním,
například v severní Americe touto
chorobou trpí 133 lidí z 100 000 obyvatel, tedy jeden případ na 752 osob.
Z těchto indicií je pTB potenciální
problém bezpečnosti potravin a současná dostupná data ukazují, že pravděpodobnost kontaminace MAP prodávaných mlékárenských a jatečních
produktů by neměla být ignorována.
TAFS (Mezinárodní fórum pro zoonózy a bezpečnost potravin) doporučuje provádět kontrolu MAP jak
na úrovni farmy, tak i na národní
a mezinárodní úrovni, aby se omezila kontaminace potravin MAP na základě principu předběžné opatrnosti
tak, aby se postupně negativně testovaná stáda stala výhradním zdrojem
surového mléka a masa.
Chovatelé a jejich veterináři
mají znalosti a nástroje jak dodávat
na trh živočišné produkty s nízkým
rizikem kontaminace MAP.
Šíření paratuberkolózy ve stádech
Chovatelé a veterináři si velmi často
všimnou problémů ve stádě až ve chvíli, kdy se u některých zvířat vyskytují úporné průjmy, které nereagují
na antibiotika. Podle přednášejícího
bývá v té době nakaženo asi 10 % zvířat. Chovatelé mají ale vždy možnost
něco pro tlumení onemocnění udělat.
Nejúčinnější je kombinovat změnu
v managementu chovu s testováním
zvířat. K eradikaci pTB z chovu lze
dospět v průběhu 7–10 let, pokud se
ale k žádnému opatření nepřistoupí,
nemoc se dále šíří.
strana 13 ፛
Na základě terénního pokusu provedeného v USA v 9 chovech s průměrným
stavem 200 až 400 dojnic s podílem minimálně 10 % krav pozitivních po ELISA testech, byl vytvořen kontrolní
program, který je podle prof. Collinse jednoduchý, dobře realizovatelný
a skládá se ze dvou základních kroků – hygieny a testace.
Krok č.1 HYGIENA
- Stop vzniku nových infekcí
V tomto kroku se jedná o zastavení
šíření infekce se změřením na odchov
jalovic a zahrnuje následující 4. body:
„Máte možnost volby co dělat,
ale musíte NĚCO udělat!”
- tento apel přednášejícího zazněl jako fundamentální výzva
celého semináře pro chovatelskou a veterinární veřejnost v ČR!
Existuje minimálně 5 důvodů, proč
provádět kontrolu pTB:
1. pTB snižuje mléčnou užitkovost;
2. pTB je infekční onemocnění a šíří
se;
3. pTB testy jsou přesné a dostupné;
4. pTB kontrola zlepšuje celkové
zdraví stáda;
5. Vědecky ověřený program založený
na ELISA testu mléka je možný,
dostupný, včasný a je „správné ho
provádět“ pro ochranu spotřebitele.
Ve stádech je třeba využít principů
HACCP:
• Zábrana infekce stád
• Omezení šíření infekce na farmě
• Testace stáda a brakace positivních kusů
• Hygienické získávání mléka
a masa
• Pasteurizace všech mléčných
produktů
Praktické zkušenosti prof. Collinse ukazují, že základem kontroly
a tlumení pTB musí být testace stáda
a souběžně prováděné změny managementu. Podstatné však je, aby
aplikované kontrolní programy vycházely z ekonomických možností
chovatele!
፛ strana 14
Programy pro chovatele dojnic
Nejčastěji se infekce pTB vyskytuje
v komerčních chovech dojnic. Pro
tyto chovy je třeba vytvořit levný
testovací program. První otázkou každého chovatele je, zda je jeho chov infikován? Podle prof. Collinse je stádo
pravděpodobně infikováno pokud:
• Jsou zjišťovány klinické případy pTB
• Obrat stáda je zajišťován nákupem
zvířat
• Zvířata byla v minulosti nakupována ze zemí s vysokým výskytem
pTB
• Velká stáda mají vyšší predikci
výskytu pTB
Potvrzení nemoci v chovu lze provést:
• Testací vyřazených krav
(kultivace trusu nebo PCR)
• Pitvou vyřazených krav
(histopatologie a mikrobiologie)
• Směsné vzorky trusu z prostředí
- 6 míst v chovu (kultivace trusu
nebo PCR)
Prof. Collins doporučuje chovatelům
následující postup: Nejprve investovat do změn managementu stáda
a souběžně zahájit testaci při využití levných diagnostických metod
(ELISA mléka) a následně konat podle zjištěných výsledků a závažnosti
situace.
1. Odstranit tele od matky když je
ještě vlhké, před jeho postavením
a napitím.
2. Napojit jej do 6 hodin asi 3,8
litrem ZDRAVÉHO mleziva a to
výhradně od negativně testovaných krav.
3. Krmit telata pasteurovaným
mlékem až do odstavu (mléčnou
náhražkou nebo využitím faremního pasteuru).
4. Zajistit komplexní systém hygienického odchovu (krmivo i voda
neznečistěná trusem a zamezení
kontaktu telat a jalovic s trusem
dospělých krav).
Krok č.2 TESTACE
Druhý krok se týká testování zvířat
a správného systému řízení stáda:
1. Testovat všechny krávy jednou
za laktaci (na začátku nebo konci
laktace).
2. Viditelně označit ELISA pozitivní
nebo podezřelé krávy.
3. Vyhradit oddělený porodní box
pro riziková zvířata.
4. Nepoužívat mlezivo od rizikových krav.
5. Brakovat pouze krávy nejvíce
infikované – takové, které pravděpodobně nepřežijí další laktaci.
Komerční ELISA testy jsou licentovány pro použití na mléko a laboratoře
rozborů kvality mléka nabízejí testy
na pTB. ELISA testy mléka jsou pro
chovatele nejekonomičtější variantou
testů pTB .
Pro brakaci ELISA silně pozitivních
krav je mnoho důvodů:
• Pravděpodobně klinicky onemocní
na příští laktaci;
• Pravděpodobně nedokončí celou
laktaci;
• Nižší mléčná užitkovost na příští
laktaci;
• Snížená celoživotní produkce;
• Pravděpodobně má infikovaný
plod, je li březí;
• Silní vylučovatelé MAP jsou velmi
infekční;
• Roznesou infekci po porodních
boxech a nakazí více jalovic.
Souhrn
1. Zjistěte, zda je vaše stádo
infikováno.
2. Udělejte takové změny managementu, aby jste omezili šíření pTB.
3. Začněte program testace
• ELISA mléka nebo séra
u komerčních stád
• kultivace trusu nebo PCR
u chovatelů plemenných býků
4. Postupujte konzistentně
s výsledky testů, věřte testům!
5. Vyřaďte vysoce pozitivní
před otelením
6. Označte a kontrolujte
nízkopozitivní a středněpozitivní
7. Připravte se na dodávání mléka
od negativně testovaných krav
Závěr
Česká republika by se měla začlenit
mezi státy, které systematicky řeší
tlumení pTB v chovech skotu. Jednotlivé svazy a chovatelské organizace
by měly zahájit určitý systém certifikace chovů, vycházející z výsledků
jejich dlouhodobé testace a realizovaném systému řešení pTB.
Schéma rozdělení stád v praxi
Dojné
Stádo
Zaměření chovu
Situace MAP
Masné
Plemen.
produkce
komerční
(pouze mléko)
Neznámé
Neznámé
komerční
(odchov telat)
Eradikace je
jediný
dlouhodobě
dosažitelný cíl
Zjistěte
situaci stáda
Vzdělávání klienta
vyšetřování pouze
tehdy, má li klient
obavy
Test stáda
Paratuberkulóza je globální problém!
Globální epidemie
90 %
Procento infikovaných stád
Řada států již organizuje testaci zvířat
na paratuberkolózu a realizuje celo
populační programy s dlouhodobým
cílem dodávat ke zpracování mléko
a maso z negativně testovaných chovů
na pTB. Mezi tyto země patří Švédsko,
Dánsko, Holandsko, Kanada, Austrálie, USA a Japonsko.
Oteklá čelist - typický příznak, též nazýván submandibulární edém
Poprvé zjištěna v Evropě
80 %
Poté zjištěna v USA
70 %
60 %
Výzkum USDA
Poté zjištěna v Austrálii
50 %
40 %
30 %
20 %
Hlášena u ovcí v Chile
10 %
0%
Hlášena u skotu v Chile
1880
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020
První zjištění Crohnovy nemoci
Prezentace z přednášky prof. Collinse
jsou k dispozici na www.holstein.cz
Zpracoval: Ing. Aleš Bychl
strana 15 ፛
Tepelný stres
nastupuje u krav dříve, než se myslelo!
P
odle nových studií R. B. Zimblemana a R. J. Colliera nastupuje
tepelný krav u vysokoprodukčních
krav dříve, než se uvádělo v dřívějších
studiích. Podle studií těchto profesorů
z arizonské univerzity nastupuje stres
u krav již při teplotně vlhkostním indexu (Temperature Humidity Index
THI) s hodnotou 68. Dřívěji publikované články udávaly hodnotu indexu
72. Měření a pokusy probíhaly ve velkých stádech s různými klimatickými
podmínkami. Při hodnotě indexu 68
již dochází u dojnic ke zvýšení dechové frekvence nad 60 dechů za minutu
a dochází k poklesu mléčné produkce.
Míra stresu při zvyšujícím se indexu je
uvedena v legendě pod tabulkou.
THI index je počítán z teploty, vlhkosti
a rosného bodu. Tabulka je vodítkem
pro přijímání opatření ke snížení dopadu tepelného stresu na dojnice.
Hoards Dairyman 4/2011
Tepl.
°C
22.0
23.0
23.5
24.0
24.5
25.0
25.5
26.0
26.5
27.0
28.0
28.5
29.0
29.5
30.0
30.5
31.0
31.5
32.0
33.0
33.5
34.0
34.5
35.0
35.5
36.0
36.5
37.0
38.0
38.5
39.0
39.5
40.0
40.5
41.0
41.5
42.0
43.0
43.5
44.0
44.5
45.0
45.5
46.0
46.5
47.0
48.0
48.5
49.0
0
64
65
65
66
66
67
67
67
68
68
69
69
70
70
71
71
72
72
72
73
73
74
74
75
75
76
76
76
77
77
78
78
79
79
80
80
81
81
81
82
82
83
83
84
84
85
85
85
86
5
65
65
66
66
67
67
68
68
69
69
69
70
70
71
71
72
72
73
73
74
74
75
75
76
76
77
77
78
78
79
79
79
80
80
81
81
82
82
83
83
84
84
85
85
86
86
87
87
88
10
65
66
66
67
67
68
68
69
69
70
70
71
71
72
72
73
73
74
74
75
75
76
76
77
77
78
78
79
79
80
80
81
81
82
82
83
83
84
84
85
86
86
87
87
88
88
89
89
89
15
65
66
67
67
68
68
69
69
70
70
71
71
72
72
73
73
74
75
75
76
76
77
77
78
78
79
80
80
81
81
82
82
83
83
84
84
85
85
86
86
87
87
88
88
89
89
90
90
91
20
66
66
67
68
68
69
69
70
70
71
71
72
73
73
74
74
75
75
76
76
77
78
78
79
79
80
80
81
82
82
83
83
84
84
85
85
86
87
87
88
88
89
89
90
90
91
92
92
93
25
66
67
67
68
69
69
70
70
71
72
72
73
73
74
74
75
76
76
77
77
78
79
79
80
80
81
82
82
83
83
84
84
85
86
87
87
88
89
89
90
90
91
92
92
93
93
94
94
95
Práh stresu
Mírný až středně silný
Středně silný až silný stres
Silný stres
30
67
67
68
68
69
70
70
71
72
72
73
73
74
75
75
76
76
77
78
78
79
80
80
81
81
82
83
83
84
84
85
86
86
87
88
88
89
89
90
91
91
92
92
93
94
94
95
96
96
Relativní vlhkost %
35 40 45 50 55 60
67 67 68 68 69 69
68 68 68 69 69 70
68 69 69 70 70 70
69 69 70 70 71 71
70 70 71 71 72 72
70 71 71 72 72 73
71 71 72 73 73 74
71 72 73 73 74 74
72 73 73 74 75 75
73 73 74 75 75 76
73 74 75 75 76 77
74 75 75 76 77 78
75 75 76 77 78 78
75 76 77 78 78 79
76 77 78 78 79 80
77 77 78 79 80 81
77 78 79 80 81 81
78 79 80 80 81 82
79 79 80 81 82 83
79 80 81 82 83 84
80 81 82 83 84 85
80 81 82 83 85 85
81 82 83 84 86 86
82 83 84 85 86 87
82 83 85 86 87 88
83 84 85 86 87 88
83 85 86 87 88 89
84 85 87 88 89 90
85 86 87 88 90 91
86 87 88 89 90 92
86 87 89 90 91 92
87 88 89 91 92 93
88 89 90 91 93 94
88 89 91 92 93 95
89 90 91 93 94 95
89 91 92 94 95 96
90 92 93 94 96 97
91 92 94 95 96 98
91 93 94 96 97 99
92 94 95 96 98 99
93 94 96 97 99 100
93 95 96 98 99
9
101
94 96 97 99 10
100
00 102
95 96 98 99 101
01 102
95 97 98 100 102 103
96 98 99 101 102 104
4
97 98 100 102 103 105
97 99 101 102 104 106
6
98 100 101 103 105 106
65
69
70
71
72
73
73
74
75
76
77
77
78
79
80
81
81
82
83
84
85
85
86
87
88
89
89
90
91
92
93
94
94
95
96
97
98
98
99
10
100
00
0
0
10
1
101
01
01
102
102
103
104
105
10
105
0
106
10
1
06
0
6
10
106
10
06
6
107
10
07
0
7
108
70
70
71
71
72
73
74
75
76
76
77
78
79
80
81
81
82
83
84
85
86
86
87
88
89
90
91
91
92
93
94
95
96
96
97
98
99
100
101
101
101
10
102
02
0
2
103
1
03
3
104
1
04
105
106
106
1
10
0
06
6
107
10
1
07
7
10
108
08
0
8
109
109
9
110
75
70
71
72
73
74
74
75
76
77
78
79
80
80
81
82
83
84
85
86
86
87
88
89
90
91
92
92
93
94
95
96
97
98
99
99
100
101
102
103
03
0
3
104
1
04
04
105
105
05
105
05
05
106
107
108
10
108
8
109
109
10
110
11
1
1
11
1
111
11
11
111
80
70
71
72
73
74
75
76
77
78
78
79
80
81
82
83
84
85
86
86
87
88
89
90
91
92
93
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
103
1
10
0
104
1
10
0
04
105
1
05
5
10
106
06
06
107
10
1
07
108
109
110
110
0
1
111
11
11
111
11
11
112
1
11
12
1
2
113
85
71
72
73
74
75
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
86
87
88
89
90
91
92
93
94
94
95
96
98
98
99
100
101
102
103
104
105
106
1
10
0
107
107
108
10
108
08
108
1
08
8
109
110
11
111
1
1
11
112
1
112
113
11
3
114
1
14
4
115
90
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
95
96
98
99
100
101
101
102
103
104
105
106
107
1
07
108
8
10
109
09
0
9
11
1
110
10
10
111
112
11
113
13
1
3
11
114
14
11
115
15
11
116
16
16
117
95
72
73
74
75
76
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
96
98
99
100
101
102
103
103
104
106
107
108
109
10
1
0
11
1
110
10
1
0
11
1
111
11
1
111
11
11
11
112
113
11
1
114
1
14
4
11
11
115
15
5
116
117
118
100
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
Dechová frekvence překračuje 60 za minutu.
Začíná pokles mléčné užitkovosti.
Průkazně se znižuje reprodukce. Rektální teplota překračuje 38.5 °C
Dechová frekvence vyšší než 75. Rektální teplota 39 °C
Dechová frekvence přes 85 dechů za minutu. Rektální teplota přes 40 °C
Dechová frekvence 120 - 140 za minutu. Rektální teplota přes 41 °C
Poměr pohlaví rozených telat u holštýna v ČR
Poměrně často se setkáváme s dotazem na celkový poměr pohlaví rozených telat v holštýnských chovech. Mnoho
zootechniků má pocit, že se mu rodí výraznější podíl býčků než jaloviček.
Požádali jsme Plemdat s.r.o. o přesnou statistiku narozených telat. Dosud jsme sledovali pouze poměr pohlaví
po inseminaci sexovaným spermatem, které bylo označeno technologickým klíčem 39. Zde poměr pohlaví osciluje okolo
90 % (posuny jsou do 0,5 %) ve prospěch jaloviček. Poměr pohlaví u všech ostatních inseminací je uveden v tabulce.
Ze sledování vychází, že se rodí v průměru o 1,5 % více býčků než jaloviček. Tento údaj koresponduje se statistikami
publikovanými v zahraničních materiálech.
Poměr pohlaví rozených telat u H populace od roku 2008 (R 2011 do 14.6.2011)
ROK
BÝČCI
JALOVIČKY
2008
181532
174303
2009
175598
170809
2010
168090
161179
2011
63804
61437
፛ strana 16
%
51,01
50,69
51,04
50,94
%
48,98
49,30
48,95
49,05
Péče o krávy a telata
v okoloporodním období
Sheila M. McGuirk, DVM, PhD,
Diplomate ACVIM
University of WI – Madison
School of Veterinary Medicine
Překlad a úprava textu MVDr. Soňa Šlosárková
C
elkové prospívání, pohodlí a vhodné ustájení představují u březích
krav a jalovic dobře známé a důležité
aspekty, které se odrážejí ve zdraví
a užitkovosti zvířat v době laktace.
Mezi zásadní faktory omezující rizika metabolických a infekčních onemocnění otelených krav patří vhodná
intramamární léčba v období stání
nasucho, délka tohoto období, výživa
a vakcinační programy. Méně známý
a méně respektovaný je vztah mezi
zdravím krávy v zaprahlosti a jejím
ošetřováním na straně jedné a zdravím
telete spolu se souvisejícími preventivními opatřeními na straně druhé.
Například u březích jalovic 2-3 týdny
před očekávaným porodem, které trpí
nadváhou, hrozí problémy s dystokiemi, vyšší riziko peripartální mortality,
předčasného porodu a traumat při porodu. Podobně platí, že v chovech, kde
se u dospělých krav vyskytuje vyšší
počet případů „mléčné horečky“, bývá
častěji nutná asistence při porodu a zároveň zde existuje vyšší riziko zdravotních poruch novorozených telat.
Není dobré paušálně doporučovat jeden typ vakcinačního programu vysokobřezích krav, protože situace se liší
a má se lišit chov od chovu. Není ale
pochyb o tom, že vakcinací krav před
porodem se výrazně zvyšuje ochrana
narozených telat v období 2-3 týdnů
po porodu proti několika nejčastějším
původcům průjmových onemocnění.
To ovšem platí pouze za předpokladu,
že se včas a v odpovídajícím množství
podá kolostrum a telata nejsou vystavena nadměrné zátěži z prostředí.
Omezení přesunů zvířat těsně před porodem poslouží nejen ke snížení rizika
narušení příjmu potravy a následných
metabolických poruch, ale zvýší také
celkovou pohodu zvířat a sníží pravděpodobnost dystokií.
Aspekty ustájení krav
před porodem
Zvláštní důraz se klade na zajištění
čistého, prostorného a pohodlného
místa pro krávy nebo jalovice před porodem. Počet přesunů březích zvířat
mezi jednotlivými kotci a doba v nich
strávená představují zásadní faktor
určující zdraví krávy před porodem.
S tím se stále více zdůrazňuje potřeba
14ti denního ustájení v předporodním
kotci, ale pobyt v porodně by neměl
být delší než 3 dny. Ustájení pro krávy
před porodem by mělo splňovat požadavek minimální plochy 12 m2 na krávu, s podestýlkou. Denně by se měla
doplňovat čerstvou slámou o hmotnosti alespoň 11 kg na krávu a den.
Doporučení ohledně čištění stání nejsou tak striktní. Zdá se, že nastýlání
novou podestýlkou je důležitější než
odstraňování staré. To platí za předpokladu, že v chovu neexistuje reálné riziko infekcí, jako je salmonelóza nebo
průjmová onemocnění telat v prvních
3 – 5 dnech života. Velmi důležité, ale
doposud málo zdůrazňované opatření,
je rychlý přesun telete (do 10 minut)
z porodního kotce.
Péče v době porodu
Zatímco procentuální podíl úhynů telat do odstavu (živých při opouštění
porodny), se v poslední dekádě snížil,
zvyšují se počty úhynů telat v prvních
48 hodinách po porodu. Odhaduje se,
že více než 75 % úhynů telat v průběhu 48 hodin po porodu se odehraje
do hodiny po porodu. Mezi „mrtvě“
narozenými telaty, která byla porozena po 260. dni březosti, je pouze 10 %
z nich mrtvých už před porodem. Z tohoto důvodu je nutná zvýšená pozornost a pochopení důležitosti přirozeného porodu porodními cestami pro
přežití telete, stejně jako včasné rozpoznání rizikového jedince. Tato opatření pomohou tento narůstající problém
omezit.
Protože je fyziologický porod normálně utvářenými porodními cestami tak důležitý pro přežívání telat, je
strana 17 ፛
velmi důležité sledování rodiček před
a při porodu. Pomoc při samotném
porodu může být nutná v případech
ztížených porodů - dystokií, ovšem
neměla by se provádět, dokud není
skutečně potřeba. Ve studii NAHMS
zaměřené na dojnice z roku 2007
(http://tiny.cc/dairy1) chovatelé udali,
že u 12,4 % jalovic při prvním porodu
a u 9,8 % krav byla při porodu poskytnuta pomoc, aniž se jednalo o ztížený
porod. Sestavte pokyny pro intervenci
související s těmito případy a zaveďte
odpovídající školení ohledně pomoci
krávě při porodu (http://tiny.cc/telata). Nadmíru důležitý aspekt porodu je
poskytnout krávě pro porod dostatek
času, za podmínky jeho dostatečného
pokroku, přičemž rodící kráva by se
měla sledovat minimálně v hodinových intervalech.
Riziko dystokií a incidenci syndromu pomalého porodu u prvotelek
a starších krav snížíte sledováním tělesné kondice a příjmu sušiny u skupin před porodem. Optimalizujte výběr býka (kráva a tele), věk při prvním
porodu, délku doby stání nasucho,
optimalizujte komfort i místo u žlabu
a omezte na minimum stresující přesuny zvířat a ostatní stresující procedury, které by mohly spustit předčasný porod. Problémy chovu, jejichž
důsledkem je předporodní mobilizace
tukových rezerv, kterou lze demonstrovat nálezem vysokých koncentrací
neesterifikovaných mastných kyselin
(NEMK = NEFA) u více než 10 % testovaných krav v období mezi druhým
a čtrnáctým dnem před porodem, mohou poukazovat na zvýšené riziko peripartální mortality telat.
Asistence při porodu, která trvá
déle než 20 minut, ať už je důvodem
dystokie nebo nikoli, zvyšuje pro tele
nebezpečí různých následků - úhynu,
፛ strana 18
špatné absorpce kolostra a náchylnosti k různým onemocněním. Mezi příznaky poranění nebo stresu související s asistencí při porodu patří:
• Vnitřní krvácení do hrudní
nebo břišní dutiny
• Zlomeniny žeber
• Natržená bránice
• Ruptura jater
• Oteklá hlava a jazyk
• Kůže zbarvená (žlutě nebo
oranžově) od smolky
• Vdechnutí plodových vod
• Abnormální chování těsně
po porodu
Normální parametry chování
u novorozených telat
• Vzpřímení hlavy během
několika minut
• Sternální poloha během 5 minut
• Pokusy postavit se během 15 minut
• Postavení se do 1 hodiny
• Snížení tělesné teploty
na 38,3-38,9°C ze zvýšené hodnoty
při porodu během první hodiny
• Třes
• Sání do 2 hodin
• Dechová frekvence:
50-75 dechů za minutu
• Srdeční rytmus a frekvence:
pravidelný rytmus při 100-150
úderech za minutu
Aby byla resuscitace novorozeného
telete praktická a efektivní, musí být
jednotlivé záchranné procedury dobře
vypracované, musí být zvládnutá metodika těchto úkonů a v prostoru porodny musejí být k dispozici jednotlivé
pomůcky. Kritický stav lze rozpoznat
na základě nálezu ochablých svalů,
ztráty reakcí na stimulaci a namodralé
barvy sliznic. Tato telata by se měla položit na nízkou podložku (pytel pilin,
prkno, vozík či deska). Hlava a krk by
se měly na chvíli (10 -15 vteřin) snížit
položením přes hranu podložky tak,
aby se z nozder a ústní dutiny umožnil
výtok nahromaděného hlenu. Poté tele
natáhněte zpět na podložku a pokuste
se ho uvést do polohy vsedě. Razantně
vytírejte tele pomocí suchého ručníku - od ocasu dopředu až k hlavě. Až
budete u hlavy, snažte se ručníkem
vyčistit nozdry od hlenu a tekutin. Vytírání ručníkem by se poté mělo provádět až k uším a očním víčkům – jejich
stimulace. Pokud do této doby nezačalo tele dýchat, lze se tlakem prstu mezi
nozdry, v nosní dutině napříč nebo
kompresí průdušnice ze stran pokusit
stimulovat dýchací nebo kašlací reflex.
Dýchací reflex lze také stimulovat politím hlavy studenou vodou, popř. nalitím studené vody do ucha. Když se
tele rozdýchá, ale poslechově se zdá,
že jsou dýchací cesty znečištěné tekutinou a hlenem, lze s úspěchem použít
odsávačku a tento materiál z horních
dýchacích cest odstranit. Užitečná
může být léčba kyslíkem a bylo zjištěno, že aplikace kyslíku intranasálně
měla u telat pozitivní vliv na respirační funkce, ovšem nedostupnost vybavení pro tuto proceduru i potřeba
dlouhodobější aplikace znamená, že
použitelnost této metody je omezena
na specializovaná pracoviště. V praxi
velmi využívaný farmakologický způsob stimulace dechu má u telat velmi
omezený význam a bývá dokonce kontraindikovaný.
Dezinfekce pupku po porodu je
v praxi v chovech dojnic nejužívanější
úkon, ovšem snad ještě důležitější je,
aby se pupeční šňůra po porodu spontánně přerušila, aby bylo tele porozeno
do čistého místa s dostatečným množ-
stvím podestýlky a ihned přesunuto
do speciálního stejně dobře udržovaného poporodního boxu, kde by mělo
dostat 2,8-3,8 l kvalitního kolostra. Pokud v chovu nemáte problémy s pupky
(infekce nebo kýly se objevují u méně
než 5 % telat), zaměřte se na hygienu
porodny a rychlé přesuny narozených
telat do poporodních boxů, kde se jim
podá kolostrum. Pokud se problémy
s pupky objevují u více než 5 % telat,
lze tuto komplikaci výrazně zlepšit
časnou dezinfekcí pupku po porodu
a opakováním desinfekce jednou či
dvakrát ve 12hodinových intervalech.
Ať už pupek v dezinfekčním přípravku
namáčíte nebo ho na pupek nanášíte
sprejem, je potřeba neaplikovat dezinficiens na okolní kůži, aby nedošlo
k jejímu podráždění. Mezi dezinfekční látky, které byly studiemi testovány na vhodnost použití a účinnost při
ošetřování pupků, patří 1, 2 a 7% roztok jódu a 0,5% roztok chlorhexidinu.
Na naší klinice připravujeme dezinfekční roztok tak, že do 25 ml roztoku
Nolvasanu (2% roztok chlorhexidinu)
přidáme destilovanou vodu a získáme
tak 100 ml dezinfekčního roztoku. Jednotlivé aplikační nádobky obsahují 60120 ml roztoku pro ošetřování, přičemž
roztok se po ošetření jednoho telete
zlikviduje. Údržba sprejů/sprejovacích
nádob může být jednodušší, protože
roztok se udrží déle čistý a lze ho použít na více telat. K dezinfekci pupků
by se neměly používat dráždivé látky,
jako je například chlornan sodný.
Pokud se nám podařilo odhalit
riziková telata, lze ke snížení rizik
zavést speciální opatření, monitorovací a preventivní programy. Tím se
usnadní včasné odhalení každého
problému, a pokud se zjistí nějaké
změny, lze vytvořit budoucí léčebný
plán. Po porodu by měla být telata
přesunuta do suchého, chráněného
a čistého boxu, kde by se měla pečlivě
vysušit ručníkem. Stimulace v oblasti hlavy, uší a ústní dutiny podporuje
snahu dýchat a vyvolává kašel. Nevěšte za účelem vyčištění dýchacích
cest telata hlavou dolů. Umístěte tele
do polohy vsedě a pohybujte jím ze
strany na stranu, přičemž střídavě
pokrčujte a natahujte teleti končetiny.
Svalová aktivita včetně třesu zvyšuje produkci tepla a zabraňuje vzniku
hypotermie nebo hypoglykémie. Jakmile se u telete začne projevovat sací
reflex, podejte kolostrum. S aplikací
kolostra však nečekejte déle než 4 hodiny po porodu. Podejte ho 3,8 l.
strana 19 ፛
Vysokoriziková telata označte, abyste
je mohli pečlivě sledovat. Viděli jsme
vysokoriziková telata označovat barevným markerem na hlavě a na zádech.
Užitečné je i označení boxů s vysokorizikovými telaty. Viděli jsme boxy označovat nylonovými zipovými uzdičkami,
kroužky ze sprchové zástěny, proužky
na suchý zip, ušními známkami, svorkami, kolíčky na prádlo nebo kartičkami. Sledování by mělo začít okamžitě.
Snížená chuť k příjmu mléka není citlivým indikátorem, ovšem delší stání
po krmení a kratší čas v poloze vleže
nás na možný problém mohou upozornit mnohem dříve. Přinejmenším by
se měla denně zaznamenávat rektální
teplota a provádět celkové vyšetření,
nebo by měl veterinární lékař vyšetřit
vysokorizikové tele, u něhož neklesá
tělesná teplota zvýšená o více než 0,8°.
My u telat pro včasné odhalení problémů u všech vysokorizikových telat používáme dvoutýdenní skórovací systém
hodnocení zdravotního stavu (http://
tiny.cc/telata2) a vyšetření pupku.
Časné zahájení léčby a podpůrná péče
jsou velmi důležité. V závislosti na klinických nálezech a doporučeních veterinárního lékaře jde konkrétně především o perorální podávání elektrolytů
a podávání nesteroidních antiflogistik
anebo antibiotik.
Všechna uhynulá telata, zvláště pokud k úhynu došlo v průběhu 48 hodin
po porodu, by se měla pečlivě vyšetřit.
Postmortální vyšetření může být velmi
vhodným prostředkem k získání nových poznatků a zodpoví na otázky, zda
bylo tele po porodu ještě živé (pokud
plicní tkáň plave na vodě), jestli byla
přítomna nějaká kongenitální vada,
která by případně nárokovala genetic፛ strana 20
ké testy nebo vyšetření chovu na BVD
virus, nebo v případě nálezu traumatických lézí, zda je nutné další doplňující
školení personálu ohledně asistence při
porodu. Absence postmortálních změn
může ukazovat na neonatální stres
(anoxie nebo acidóza) nebo metabolický problém, jako je nedostatečný příjem
energie.
Podávání kolostra
Příjem kolostra má zásadní vliv na zdraví a přežívání telat dojnic od porodu až
do odstavu. Mimo okamžitý prospěch
pro zdraví telete a jeho další život až
po odstav se kolostrum také podílí na intenzitě růstu telete a konverzi
krmiva, reprodukčních parametrech,
mléčné užitkovosti a dlouhověkosti stáda. Kromě toho podporují složky kolostra růst, vývoj a funkce tenkého střeva,
vývoj bachoru a mají pozitivní metabolické a endokrinní účinky.
V kolostru jsou obsaženy imunitní
faktory, hormony, růstové faktory, vitamíny, minerální látky a hlavní živiny.
K testům, na základě nichž se hodnotí
programy využívání kolostra a dostatečný transfer imunity na konkrétní tele,
však slouží imunitní faktor - imunoglobulin G1 (IgG1). Imunoglobulin G1
(IgG1) se dostává do novorozených telat
prostřednictvím příjmu kolostra, přičemž za minimální potřebnou koncentraci v séru se považuje hladina 10 g/l
(1000 mg/dl). Jako optimální hladina
pro zdraví telat ve většině chovů dojnic
se považuje koncentrace vyšší než 10
g/l (1000 mg/dl).
Aby se dosáhlo minimální koncentrace IgG1 v séru telat, musí přijmout
150-200 g imunoglobulinu. Ať už se tele
krmí kolostrem, náhražkou nebo kombinací obou, je důležité, aby do sebe dostalo tele potřebné množství imunoglobulinů včas - dokud jsou jeho absorpční
schopnosti ideální. Je potřeba dodat kolostrum vysoké kvality, které obsahuje
alespoň 50 g imunoglobulinu G1 v litru,
přičemž při této koncentraci by mělo
tele přijmout 2,8-3,8 l kolostra. Bohužel
jsou možnosti testování kolostra přímo
v praxi z pohledu těchto parametrů
omezené. Rutinní hodnocení koncentrace IgG v kolostru není obvykle nutné,
ovšem výsledkem může být nesplnění
zmíněných nároků až u 20-30 % vzorků.
Každopádně platí, že vyšetření kolostra
by především u krav na první laktaci pomohla ověřovat jeho kvalitu.
Dalším parametrem hodnocení
kvality kolostra je úroveň bakteriální
kontaminace. Studie z poslední doby
ukázaly, že počty bakterií v kolostru
převyšující hodnotu 100.000 kolonie
tvořících jednotek/ml interferují s absorpcí imunoglobulinů a mohou představovat potenciální riziko infekcí. Mezi
tyto agens patří Mycobacterium avium
subsp. paratuberculosis, Mycoplasma
bovis, Salmonella sp. a další střevní
patogeny. Kontaminaci kolostra se lze
vyhnout správnou přípravou vemene
krav před dojením kolostra. K získávání
kolostra je nutné používat čisté a zdravotně nezávadné dojící zařízení. Pokud
není získané kolostrum ihned zkrmeno, mělo by se uchovávat v chladničce,
v čisté a zdravotně nezávadné nádobě.
Zchlazené kolostrum, které se nevyužije do 2 dnů po odběru, by se mělo zlikvidovat. Nejlepší metodou, jak se vyhnout
bakteriální kontaminaci kolostra, je
jeho tepelné ošetření. Doporučuje se
hromadná pasterizace při teplotě 60 °C
na 60 minut, což je metoda, u které bylo
prokázáno snížení počtu patogenů při
udržení účinnosti imunoglobulinů a zachování tekuté konzistence. U telat, která přijmou takto upravené kolostrum, se
zjišťují dostatečně vysoké hladiny imunoglobulinů. Bakterie se v kolostru pomnožují velmi rychle, takže pasterizace
by se měla uskutečnit záhy po jeho odběru. Po pasterizaci vydrží kolostrum
v chladničce 8-10 dní.
V případě čistého kolostra, které
obsahuje alespoň 50 g imunoglobulinů na litr, zajistí příjem 3-4 litrů novorozeným teletem dodání 150-200 g
imunoglobulinů. Pokud není hladina
imunoglobulinů v kolostru známá, doporučuje se, aby tele v rámci prvního
krmení přijalo takové množství kolostra, které odpovídá 10-12 % jeho tělesné
hmotnosti, a to během prvních 4 hodin
života. Základním předpokladem úspěchu je to, aby telatům dojnic bylo kolostrum krmeno ručně, protože přirozený
příjem kolostra sáním od matky souvisí
s velmi vysokým podílem selhání pasivního transferu imunoglobulinů přes stěnu střeva, protože k sání dochází pozdě
a příjem není co do množství dostatečný. Pracovník, který krmí telata jícnovou sondou, musí projít dostatečným
proškolením a musí se striktně držet
pokynů, jak aplikaci kolostra provádět.
Dává se obecně přednost tomu, aby tele
při zavádění jícnové sondy stálo. Každopádně tele by při této proceduře mělo
minimálně sedět, s krkem v mírné flexi
tak, aby úroveň nozder byla mírně pod
úrovní uší. Pokud používáme ke krmení jícnovou sondu, mělo by se na jedno
nakrmení podat asi 3,8 litru kolostra.
Obecně se ve většině chovů dojnic
dává přednost zkrmování čerstvého
nebo zchlazeného kolostra před zamraženým nebo před jeho náhražkami. Každopádně je ale vhodné mít připravený
nějaký záchranný plán pro případ, že
se nepodaří získat dostatečné množství
kolostra. Mezi tyto situace patří období
zvýšeného tlumení infekčních onemocnění nebo případy, kdy je nutné, aby pro
vybrané trhy měla telata negativní titry
protilátek. Předpokládá se, že všechny
hodnotné složky kolostra - imunitní,
nutriční, růstové a vývojové, vydrží
v nezměněném stavu při zchlazení kolostra po dobu 7 dní. Imunoglobuliny,
nutriční, růstové a vývojové faktory lze
uchovat prostřednictvím zmražení ko-
lostra po dobu až jednoho roku za předpokladu, že je nízká teplota konstantní
a že při skladování nedochází k dehydrataci či jinému narušení kolostra. Při
rozmražování a ohřívání by se neměla
přesáhnout teplota 60°C. Předmětem
současného zájmu a známé důležitosti
je pro vyvíjející se imunitní systém telat buněčná složka kolostra, u které ale
není pravděpodobné, že by si po zahřátí
nebo zamražení kolostra uchovala vitalitu. Pokud není k dispozici zamražené
kolostrum, představují jeho náhražky
vhodnou alternativu k mateřskému kolostru.
Úspěšnost programu využívání kolostra
v chovech dojnic je založena a sledována
na základě testů. Při zjišťování úrovně
pasivní imunity v chovu určují výsledky testů u jednotlivých telat podíl telat,
která spadají pod stanovenou cílovou
hodnotu nebo úroveň. Za účelem testace chovů nebyla jako zlatý standard pro
kvantitativní analýzu IgG1 úspěšně zavedena radiální imunodifúze, protože
jde o drahou a časově náročnou metodu.
Pro použití přímo v chovu se jako vhodné ukázalo měření koncentrace celkové
bílkoviny v séru refraktometrem. Ukázalo se, že touto metodou lze zjišťovat
hladinu imunoglobulinů v séru telat
a že koreluje s procentuálním podílem
onemocnění a mortality u telat. Tato
metoda byla také využita ke stanovení
mezní úrovně, kterou lze při testování
chovů využít. Bylo popsáno, že hladinu
55 g/l (5,5 g/dl) - udávající koncentraci
sérového proteinu u telat pod 1 týden
stáří - lze považovat za mezní hodno-
Na stránkách Černostrakatých Novinek informujeme o výstavach
a chovatelských akcích. Protože prostor pro fotografie a momentky
z akcí je omezen, naleznete rozsáhlejší fotogalerii na našem webu.
tu, přičemž za kritickou hodnotu se
považuje 20 % podlimitních jedinců.
S minimální počtem testovaných telat,
který byl stanoven na 12 jedinců, ukázaly výsledky studie, že u žádného (0
%), jednoho (8,3 %) nebo dvou (16,7 %)
telat z testovaných dvanácti byla koncentrace proteinu v séru nižší než 55
g/l (5,5 g/dl), což lze celkově považovat
za dobrý výsledek a používání kolostra
v chovu za uspokojující. Pokud by z testovaných 12 telat mělo čtyři nebo více
jedinců (což představuje 20 a více %)
hladinu sérového proteinu nižší než 55
g/l (5,5 g/dl), lze selhání pasivní transferu imunoglobulinů považovat za systémový problém chovu a musí se řešit.
Pokud se vyšetření provádí systematicky, výsledky jsou projednávány a písemně zaznamenávány, poskytuje testace chovu na výskyt selhání pasivního
transferu protilátek příležitost pro konstruktivní zpětnou vazbu a provedení
chovatelských změn. V neposlední řadě
představuje i motivační prvek, který se
pozitivně odráží na zdraví telat a na jejich užitkovosti.
IN T ER NE T
Přístup je přes pravé menu – první položka, pak vyberte aktuální rok a chovatelskou akci.
Mezi fotografiemi se můžete pohybovat pomocí šipek. Pokud jste sami nafotili zajímavé momentky, rádi Vám je v galerii zveřejníme.
Stačí je poslat e-mailem na [email protected] nebo při větším objemu dat například využijte některých internetových systémů pro sdílení souborů
(například www.uschovna.cz). S formátem ani s velikostí fotografií si nelamte hlavu. Do webových náhledů je sami převedeme.
Pokud si navíc přejete aby Vaše fotografie byly jasně odlišeny, můžeme je opatřit Vaší značkou, podpisem nebo vodoznakem.
strana 21 ፛
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
13
14
15
15
17
17
19
20
21
21
23
24
24
26
26
28
28
30
30
32
33
34
34
36
37
37
39
40
40
42
43
44
45
46
46
48
49
50
51
51
51
51
55
55
57
58
59
59
61
61
63
63
63
63
67
67
69
70
70
72
72
72
75
CZ000183016971
CZ000100918951
CZ000134687971
CZ000260403931
CZ000171252953
CZ000313287931
CZ000216405931
CZ000109770953
CZ000367026961
CZ000203871921
CZ000109968953
CZ000141283972
CZ000174181921
CZ000132620962
CZ000017363981
CZ000109969953
CZ000216586931
CZ000298473961
CZ000115749972
CZ000171229981
CZ000171520953
CZ000140945921
CZ000313267931
CZ000167693962
CZ000171274953
CZ000339722931
CZ000179977953
CZ000141777921
CZ000326713961
CZ000189561921
CZ000137997972
CZ000173532971
CZ000203868921
CZ000115799972
CZ000222837961
CZ000182206953
CZ000166947981
CZ000183052971
CZ000260455931
CZ000245132961
CZ000202010953
CZ000260404931
CZ000146318921
CZ000181875931
CZ000221909961
CZ000216319931
CZ000326591961
CZ000313332931
CZ000132661962
CZ000326599961
CZ000171465921
CZ000182079931
CZ000148600953
CZ000012172971
CZ000099274972
CZ000269216961
CZ000339957931
CZ000160322972
CZ000272389961
CZ000319903961
CZ000148527972
CZ000171040953
CZ000215967961
CZ000363057961
CZ000115855972
CZ000152467962
CZ000136121921
CZ000339703931
CZ000216389931
CZ000138494981
CZ000131413952
CZ000300789931
CZ000319785961
CZ000202539932
CZ000122151971
፛ strana 22
O MAN
ENCINO
DUCE
O MAN
OSTRETIN GENUA 3
RAMOS
GOLDWYN
O MAN
OSTRETIN GENUA 1
O MAN
ROUMARE
SNOWMAN
OSTRETIN ADELA 30
MASCOL
O MAN
O MAN
RAMOS
ZELATI
OSTRETIN ADELA 31
MASCOL
O MAN
RAMOS
O MAN
ORION
OSTRETIN DOBROMILA 8 STYLIST
O MAN
MASCOL
O MAN
OSTRETIN GENUA 4
RAMOS
BOLTON
OSEVA AFRODITA
RANNESLOV
WONDERBOY
DOBRONIN ALLICIA 5
ROUMARE
O MAN
SNOWMAN
O MAN
SNOWMAN
O MAN
DOBRONIN MARTA 1
VELOX
SNOWMAN
O MAN
O MAN
O MAN
O MAN
OSEVA JASMINA 6
EROTIC
GOLDWYN
RAFAEL
O MAN
MERWE
O MAN
DOBRONIN MONA LISA 5 ALTAZESTY
BOLTON
LEXIKON
DOBRONIN MARTA 3
JARDIN
HOLE GABINA
ROUMARE
O MAN
OSEVA JASMINA 4
O MAN
JASON
O MAN
FICTION
GOLDWYN
ALINO
GARTER
ROUMARE
SHULAN
OSTRETIN DOBROMILA 4 MASCOL
JUSTIN
DOBRONIN MARTA 6
STYLIST
HODICAK
ROUMARE
O MAN
O MAN
O MAN
IMOLA
CATO
LONARD
ROUMARE
MASCOL
O MAN
DUCE
MURPHY
ZELATI
GARTER
O MAN
O MAN
MORTY
AARON
SHARKY
GISLEY
O MAN
STRESS
ARISTIDES
RAFAEL
LYNCH
O MAN
MORTY
DANE
MOE
MURPHY
MASCOL
KED JUROR
O MAN
JELTAN JAB
O MAN
O MAN
HORTY
SAILOR
SHOTTLE
HARRY
ZELATI
EMMETT
JESTHER
ZELATI
MORTY
RAMOS
IMPS
SATIRE
BEST
LUKE
O MAN
O MAN
FANRED
MANAT
FIDGERALD
CEVIS
BOLIVER
O MAN
ZELATI
MORTY
GARTER
GLENWOOD
MTOTO
JACKET
LYNCH
GARTER
O MAN
AIR TIME
ZELATI
DUPLEX
O MAN
BEST
PABST
VELOX
LYNCH
CICERO 2
ARISTIDES
BEST
MORTY
ZEBO
ELEGAN
O MAN
MURPHY
CALIBER
LANLORD
MESPOL MEDLOV, A.S.
ZOD BRNISTE
MESPOL MEDLOV, A.S.
AGRODRUZSTVO ZAHORI
ZS OSTRETIN A.S.
AGRODRUZSTVO ZAHORI
AGRODRUZSTVO ZAHORI
ZS OSTRETIN A.S.
ZERAS AS RADOST.N/O.
ZD LUSTENICE
ZS OSTRETIN A.S.
ZD KELECSKO
ZD CECHTICE
AGRONET NESOVICE,DR.
NETIS, A.S.
ZS OSTRETIN A.S.
AGRODRUZSTVO ZAHORI
DVPM SLAVIKOV
ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE
CETA S.R.O.
ZS OSTRETIN A.S.
ZOS SESTAJOVICE A.S.
AGRODRUZSTVO ZAHORI
AGRO MONET, A.S.
ZS OSTRETIN A.S.
AGRODRUZSTVO ZAHORI
OSEVA A.S. CHRUDIM
ZEAS OSKORINEK A.S.
DOBROSEV A.S.
PODEBRADSKA BLATA
ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE
DUBICKA ZEMEDEL.A.S.
ZD LUSTENICE
ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE
DOBROSEV A.S.
ZESPO CZ S.R.O.
VOD STEBORICE
MESPOL MEDLOV, A.S.
AGRODRUZSTVO ZAHORI
ZD VYSOCINA ZELIV
OSEVA A.S. CHRUDIM
AGRODRUZSTVO ZAHORI
HERMANSKY JOSEF ING.
AGRODRUZSTVO ZAHORI
ZD VYSOCINA ZELIV
AGRODRUZSTVO ZAHORI
DOBROSEV A.S.
AGRODRUZSTVO ZAHORI
AGRONET NESOVICE,DR.
DOBROSEV A.S.
POLACEK OLDRICH
AGRODRUZSTVO ZAHORI
OSEVA A.S. CHRUDIM
MESPOL MEDLOV, A.S.
ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE
AGRO ZABLATI,A.S.
AGRODRUZSTVO ZAHORI
ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE
ZERAS AS RADOST.N/O.
AGRAS BOHDALOV, A.S.
ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE
ZS OSTRETIN A.S.
LUKA,A.S.
DOBROSEV A.S.
ZEM.AKC.SPOL.NIVNICE
SZP ZABCICE
ZD CECHTICE
AGRODRUZSTVO ZAHORI
AGRODRUZSTVO ZAHORI
NETIS A.S.
KARSIT AGRO, A.S.
AGRODRUZSTVO ZAHORI
AGRAS BOHDALOV, A.S.
KRALOVICKA ZEM. A.S.
MESPOL MEDLOV, A.S.
st
áj
ch
ov
at
el
OM
ot
ec
o
én
jm
kr
áv
a
po
řa
d
í
Nejlepší krávy podle SIH-K (Datum publikace PH: 21.7.2011)
MEDLOV VKK
VELKY GRUNOV VKK
MEDLOV VKK
TRESEN
OSTRETIN-NK
OSLOV NK
OSLOV NK
OSTRETIN-NK
RADOSTIN
LUSTENICE
OSTRETIN-NK
KELC SZCHD KU
CECHTICE - HOLSTYN
LETOSOV - KU
JABLUNKOV VKK
OSTRETIN-NK
TRESEN
SLAVIKOV VKK,KU,INS
NIVNICE
KOBERICE 202 K3
OSTRETIN-NK
SESTAJOVICE
TRESEN
TESANY
OSTRETIN-NK
TRESEN
VKK KOCI
CHLEBY VKK
DOBRONIN VKK-K2
KOUTY
NIVNICE
BOHUSLAVICE
LUSTENICE
NIVNICE
DOBRONIN VKK-K2
PISECNA H
JEZDKOVICE
MEDLOV VKK
OSLOV NK
ZELIV-H
VKK KOCI
OSLOV NK
SEMCICE
OSLOV NK
ZELIV-H
TRESEN
DOBRONIN VKK-K2
TRESEN
LETOSOV - KU
DOBRONIN VKK-K2
HOLE
OSLOV NK
VKK KOCI
MEDLOV VKK
NIVNICE
ZABLATI
TRESEN
NIVNICE
RADOSTIN
BOHDALOV VKK
NIVNICE
OSTRETIN-NK
VYS.STUDNICE VKK
DOBRONIN VKK-K2
NIVNICE
VKK ZABCICE
CECHTICE - HOLSTYN
TRESEN
TRESEN
D.LUTYNE VKK
HRIBOJEDY
TRESEN
BOHDALOV VKK
ZEBNICE I
MEDLOV VKK
123
113
119
120
119
106
99
99
121
110
123
114
125
122
128
112
105
136
94
106
104
141
116
101
120
112
116
129
109
116
117
115
121
115
114
118
130
130
105
129
113
126
126
110
131
113
107
106
101
88
97
111
110
126
119
116
103
113
87
121
112
108
109
110
115
107
128
105
115
109
131
119
109
113
99
G+
VG
G+
G+
VG
VG
G+
G+
VG
G+
G+
G+
G+
VG
G+
VG
G+
G+
G+
G+
G+
G+
G+
G+
G+
G+
G+
G+
VG
VG
G+
G+
G+
G+
VG
VG
G+
G+
G+
G+
G+
G+
G+
G+
VG
G+
VG
G+
F
VG
G+
G+
G+
G+
G+
G+
G+
VG
G+
G+
G+
G+
G+
VG
G+
G+
VG
G+
G+
VG
G+
G+
G+
G
G+
82
86
84
82
85
85
83
84
85
82
80
82
82
86
83
86
82
80
83
82
82
81
81
81
84
84
84
80
87
85
84
80
84
81
86
85
82
80
84
83
84
84
84
81
85
83
86
82
73
86
84
80
81
84
83
82
84
85
83
83
84
82
80
87
82
81
86
83
83
86
83
82
83
79
80
120
111
104
107
127
117
117
104
104
115
114
113
110
115
119
113
92
128
117
96
92
126
101
122
109
98
119
103
98
115
100
104
102
115
106
128
86
99
115
104
118
126
99
117
114
108
116
108
116
97
102
117
107
112
129
95
91
112
124
134
123
115
131
138
134
137
126
131
114
104
102
111
113
119
118
114
128
124
100
121
118
113
131
127
134
102
136
107
135
124
136
95
134
113
111
119
103
115
130
132
96
98
105
126
134
125
104
149
115
114
121
121
119
99
109
131
136
126
137
96
126
123
99
103
102
118
117
127
100
102
113
109
112
114
150
119
118
135
126
122
138
123
113
103
117
116
130
124
115
120
121
113
120
108
102
111
115
132
122
107
104
130
118
132
114
126
106
114
133
123
104
126
116
115
118
109
107
97
126
130
123
108
123
112
105
122
110
108
120
125
122
114
131
128
101
106
119
134
117
114
110
121
121
128
116
138
101
109
132
150
142
120
141
143
121
136
153
127
123
119
127
142
117
125
135
133
113
136
117
114
120
108
140
147
128
100
177
123
122
118
144
111
147
155
115
124
146
133
131
150
124
98
120
125
147
139
104
148
144
112
132
127
116
137
157
145
115
157
140
137
107
129
130
152
122
128
141
119
126
133
147
96
119
zn
PH
-c
PH
-k
on
PH
-v
em
ch
PH
-k
ap
PH
- st
t
ka
ex
ex
t
52
52
38
74
31
52
65
37
43
64
46
69
56
34
25
48
79
49
60
38
66
54
64
56
46
67
59
43
50
36
53
58
54
48
58
48
44
49
34
59
62
49
32
58
45
40
61
56
35
50
56
58
61
44
50
40
31
45
52
48
39
51
55
58
29
54
48
52
51
37
23
33
29
44
57
PH
-m
0,31
-0,10
0,30
0,01
0,39
0,13
0,09
0,38
0,16
0,10
0,40
0,11
0,11
0,25
0,19
0,33
-0,09
0,09
0,14
0,20
0,19
0,07
0,16
0,23
0,16
-0,08
0,08
0,29
-0,03
0,34
-0,09
0,15
-0,13
0,16
-0,04
-0,05
0,13
0,20
0,22
-0,08
-0,01
0,10
0,31
0,12
0,17
0,20
-0,04
0,03
0,30
0,18
0,13
0,19
-0,06
0,10
0,09
0,08
0,18
0,14
-0,03
-0,02
0,10
0,22
0,27
0,04
0,14
0,07
0,10
0,17
0,07
0,20
0,13
0,17
0,22
0,33
0,08
Zn
ám
kg
74
72
67
73
51
78
81
45
52
69
70
61
63
59
87
70
63
54
79
81
68
67
62
69
52
54
59
73
56
47
76
58
66
81
83
60
60
64
61
62
69
53
55
78
67
64
47
53
88
54
53
56
63
55
72
70
63
48
98
44
57
58
50
69
58
48
56
63
43
62
63
61
27
72
73
PH
SB
Tř
íd
a
PH
B
PH
T
PH
%
b
0,43
-0,05
0,53
-0,17
0,56
0,27
0,09
0,39
0,15
0,00
0,56
-0,13
0,05
0,45
0,84
0,46
-0,42
0,02
0,19
0,57
0,05
0,06
-0,02
0,22
0,10
-0,37
-0,06
0,51
-0,09
0,38
0,00
0,01
-0,15
0,39
0,05
-0,06
0,19
0,23
0,44
-0,21
-0,10
0,02
0,48
0,17
0,28
0,37
-0,32
-0,13
0,81
0,10
-0,04
0,03
-0,20
0,10
0,18
0,29
0,46
0,06
0,29
-0,19
0,19
0,16
0,09
-0,01
0,38
-0,13
0,05
0,16
-0,13
0,38
0,52
0,40
0,12
0,53
0,11
%
766
1724
436
2027
68
1148
1611
246
854
1547
438
1677
1309
425
298
622
2470
1174
1348
638
1409
1354
1412
1066
932
2101
1459
578
1459
298
1710
1280
1839
975
1720
1469
948
943
485
1877
1774
1137
270
1363
901
666
1804
1481
365
1001
1267
1177
1868
1009
1208
944
483
935
1532
1403
865
932
916
1554
511
1355
1128
1068
1248
601
370
554
346
533
1393
kg
PH
119
125
125
101
117
116
97
118
136
107
101
102
115
118
106
99
113
115
103
112
103
113
98
98
114
130
124
91
144
116
103
102
123
101
117
125
102
109
123
118
108
126
116
94
110
103
128
124
94
129
124
108
111
127
104
124
133
125
108
133
126
115
95
107
119
132
115
107
127
105
118
122
135
90
107
111
153
115
117
132
118
120
137
122
113
93
114
111
125
124
103
116
123
112
118
97
99
105
111
127
118
106
103
122
118
134
113
129
104
104
134
122
96
122
114
111
107
107
102
98
121
124
118
104
112
110
100
120
107
107
113
117
116
113
127
122
95
106
106
132
111
108
105
117
120
126
113
140
91
104
t
PH
kg
SI
-v
em
150
133
143
147
138
144
149
139
135
146
150
146
141
136
138
148
143
135
148
142
150
140
146
147
135
136
140
145
131
138
136
142
132
144
141
130
136
142
135
134
140
135
137
146
140
138
132
135
147
139
139
143
136
133
140
134
133
133
143
127
131
142
144
141
130
134
135
142
132
137
128
133
124
148
143
M
SI
-p
ro
d
SI
-k
on
SI
H
-K
154,5
149,7
149,6
149,3
148,3
147,5
147,4
147,0
146,8
146,7
146,6
146,6
146,2
145,6
145,4
145,4
145,2
145,2
145,1
145,0
144,5
144,5
144,4
144,3
144,3
144,1
144,1
143,6
143,6
143,5
143,5
143,4
143,3
142,9
142,9
142,8
142,5
142,5
142,3
142,2
142,2
142,1
141,9
141,8
141,7
141,6
141,6
141,5
141,4
141,3
141,1
141,1
141,1
141,1
141,0
141,0
140,8
140,6
140,5
140,5
140,4
140,4
140,3
140,3
140,3
140,3
140,2
140,2
140,1
140,0
140,0
139,9
139,9
139,9
139,8
133
160
142
120
148
150
133
145
146
133
118
120
127
142
121
127
134
133
124
135
116
117
126
116
144
142
136
106
168
124
139
124
150
106
146
154
121
121
139
128
137
149
118
106
116
135
152
137
109
153
138
114
135
124
117
134
150
144
128
156
145
126
115
133
130
138
120
128
136
132
124
130
141
104
116
strana 23 ፛
፛ strana 24
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
17
19
20
21
22
22
24
24
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
35
37
38
38
38
41
42
43
44
45
46
47
47
p
jm
é
no
SNOWMAN
O MAN
ROUMARE
JERUDO
MASCOL
ZELATI
OMEGA
IMOLA
FINESSE
DIAMOND
IRONMAN
ALTARUFFIAN
KETCUA
LUCKY STAR
FOREIGN
ICHANT
IMPRESS
KAI
FROSTY
FLASHBACK
JOBERT
IMAN
JOMAN
RAMOS
MANGO
LIBERATOR
JARDIN
SOLUTION
CAPITOL
BILLION
IDRIL
MURPHY
NAVARRO
JEEP
IBIS
JULIAN
SHARKY
ELASCO
JOLAND
GARTON
LLOYD
OMRO
SAILOR
ALTON
JACKPOT
SHULAN
ALEXANDER
JAMMER
í
ad
oř
LI
N
E
-R
G
ot
ec
NEA-515 O MAN
NEA-113 MANFRED
NEA-526 BESN
RED-446 JEROM
NEA-392 MTOTO
NXA-143 ZEBO
NEA-436 O MAN
NEA-352 O MAN
NEA-363 O MAN
TV*TL
NEA-322 BESN
TV*TL
NEA-417 O MAN
TV*TL
NXA-542 BW MARSHALL
TV*TL
NEA-671 O MAN
TV*TL
NEA-408 ESTIMATE
TV
NEA-442 O MAN
TV*TL
NEA-371 MERCHANT
NEA-508 O MAN
TV*TL
NXA-627 REXONDI
TV*TL
NXA-567 BW MARSHALL
TV
NGA-532 MIKE
TV*TL*AA NEA-522 BESN
TV*TL
NEA-356 O MAN
TV*TL
NEA-553 O MAN
TV*TL*BY NEA-026 RUDOLPH
TV*TL
NEA-374 AARON
NXA-590 LOUSON
TV*TL
NEA-509 BESN
TV
NBY-256 ORCIVAL
TV
NEA-299 KIRBY
TV*TL
NXA-525 BW MARSHALL
TV*TL
NEA-383 HARRY
TV*TL
NEA-175 MANFRED
NEA-644 MASCOL
TV*TL
NEA-502 MURPHY
TV*TL
NEA-368 O MAN
TV*TL
NEA-537 O MAN
TV*TL
NXA-481 BRETT
*TV
NEB-914 MANFRED
TV*TL
NEA-552 SHOTTLE
TV*TL
NXA-179 MARSHALL
NEA-629 SHOTTLE
TV*TL
NEA-435 O MAN
TV*TL
NEB-901 MATHIE
CV*TL
NXA-507 ADDISON
TV*TL
NEA-570 MURPHY
TV*TL
NEA-637 SHOTTLE
TV*TL
NEA-390 RUSSEL
TV*TL
NXA-458 EARL
at
*TV*TL
TV*TL
TV*TL
TV*TL
TV*TL
TV*TL
TL
st
us
(Datum publikace PH: 21.7.2011)
e
BW MARSHALL
ELTON
GIBBON
RUDOLPH
RUDOLPH
PRELUDE
BW MARSHALL
TRENT
ADDISON
WILLIS
DUTCH BOY
PATRON
BELLWOOD
RUDOLPH
LORD LILY
ADDISON
AARON
O MAN
SAND
RONALD
MATTIE
LANTZ
AARON
AMBITION
PRESCOTT
RUSSEL
TONIC
RONALD
SIERRA
DUSTER
WOUDHOEVE
LUKE
MELCHIOR
CHAMPION
MARSHALL
MONTU
EMERY
TONIC
MANAT
PATRON
TRENT
AARON
ROTATE
MANFRED
ADDISON
BESN
CELSIUS
ZEBO
ot
cm
ky
at
2005
1998
2000
2003
2000
1996
2004
2004
2004
2004
2004
2001
2006
2000
2004
2004
2005
2006
2001
2004
2000
2004
2005
1997
2000
2005
2001
2005
2004
2001
2004
1999
2006
2005
2004
2005
2000
2000
2005
2002
2005
2004
1994
2000
2005
2006
2000
2000
RN
604
901
604
401
904
701
604
701
101
101
701
910
201
906
101
101
101
101
906
101
510
401
701
101
170
101
401
101
101
901
202
701
101
701
170
604
701
510
701
401
101
604
901
170
701
202
101
170
75
1208
157
82
465
1705
76
136
93
83
67
339
52
191
74
56
80
46
1022
73
254
69
74
1298
463
75
276
62
66
296
91
1088
46
65
145
63
600
243
62
574
60
51
507
761
53
63
1272
531
38
111
31
35
68
156
42
58
53
61
43
40
34
32
47
35
52
34
111
51
43
36
45
191
52
52
55
47
47
48
43
150
35
39
51
37
69
67
38
108
39
31
124
75
33
48
143
67
66
911
147
59
377
742
63
113
73
64
61
209
48
166
57
49
61
37
576
66
139
60
62
589
270
65
190
53
56
256
66
654
41
63
79
50
376
101
58
309
52
46
307
450
47
60
659
226
38
96
29
27
57
106
33
48
43
44
37
25
31
23
41
30
43
28
77
43
32
30
37
124
33
45
43
41
39
43
36
112
33
38
33
31
58
38
35
64
34
28
82
40
29
43
102
33
89
99
94
89
98
99
89
93
91
89
87
97
84
95
88
85
89
83
99
88
96
88
89
99
98
88
96
86
87
97
90
99
83
87
94
87
98
96
87
98
86
84
98
99
85
87
99
98
24
86
26
29
57
126
33
50
38
46
31
32
16
24
35
27
45
22
87
38
35
27
36
155
40
45
45
38
38
43
30
111
26
31
37
27
59
44
29
77
30
25
94
53
27
37
107
54
115
118
120
125
112
122
128
107
112
94
128
116
115
98
137
105
109
105
113
101
95
107
114
133
111
114
85
104
113
98
82
98
113
103
95
124
96
102
96
110
108
125
110
101
99
102
103
105
2221
1060
635
136
425
162
376
994
1134
496
1493
1242
1143
-273
736
1470
-410
1445
744
339
596
1080
992
235
226
685
384
105
348
831
-803
1367
444
1119
1458
754
903
521
-178
365
221
465
1141
1089
547
727
62
324
-0,19
0,11
0,02
0,39
0,29
0,94
0,21
0,18
0,15
0,37
-0,18
-0,16
0,01
0,68
-0,04
-0,30
0,42
-0,16
0,08
0,29
-0,02
-0,05
-0,18
0,13
-0,15
-0,05
0,05
0,41
0,10
-0,28
0,97
-0,16
0,09
0,07
-0,29
0,08
-0,02
0,20
0,61
0,08
0,39
-0,03
-0,23
-0,14
0,33
0,19
0,22
0,30
-0,10 74
0,17 55
0,23 29
0,22 40
0,25 44
0,14 88
0,17 35
0,10 60
0,00 63
0,17 54
-0,04 46
-0,12 37
0,13 50
0,27 43
0,09 28
-0,03 33
0,32 16
0,06 46
-0,04 39
0,24 41
0,13 24
0,01 41
0,01 25
0,08 22
0,30 -3
0,14 25
0,26 21
0,28 40
0,19 24
0,05 10
0,50 38
-0,05 43
0,25 27
-0,02 54
-0,05 34
0,04 40
0,03 37
0,27 40
0,24 42
0,14 23
0,18 43
0,12 17
-0,12 27
-0,02 33
0,03 53
0,07 48
0,21 22
-0,02 40
68
51
41
22
34
16
26
43
40
31
48
33
51
10
33
48
8
56
22
30
31
38
36
15
31
36
33
25
27
34
5
43
35
37
47
29
34
40
12
23
22
26
30
36
21
31
18
10
138
135
127
122
129
130
121
131
128
127
125
115
132
120
119
122
113
131
114
126
118
122
117
110
117
121
122
125
119
113
124
122
124
124
121
119
120
130
119
116
121
114
111
118
119
123
116
110
86
109
101
112
106
94
106
90
106
90
82
105
89
96
102
107
109
101
109
78
90
110
68
86
109
88
110
98
96
85
106
88
90
105
100
98
116
107
83
69
95
90
61
105
98
92
80
114
97
108
107
117
106
94
108
111
108
108
119
98
111
104
104
98
112
97
116
98
97
97
108
114
106
97
101
112
96
116
101
94
103
92
107
94
100
105
112
107
104
100
106
97
110
82
96
109
131
128
143
114
149
116
129
101
106
118
130
144
0
135
130
116
133
0
152
116
147
127
125
122
136
131
141
122
122
138
122
108
0
119
125
121
125
114
137
133
0
110
121
145
0
0
143
133
132
106
116
127
98
118
107
107
110
106
90
113
107
105
94
112
124
112
105
116
109
118
113
113
113
100
104
91
110
114
106
125
102
113
109
105
111
90
83
95
103
119
124
98
117
118
114
110
116
102
130
99
95
95
109
95
102
109
87
128
89
124
114
120
106
93
102
97
117
96
105
111
102
114
109
100
116
105
115
106
106
102
96
109
109
85
117
119
114
109
111
112
103
119
101
120
150,2
141,8
138,1
136,4
134,6
133,8
132,7
132,1
132,0
131,4
131,2
130,7
130,6
129,8
129,4
129,0
128,9
128,9
128,2
127,8
127,5
127,4
127,4
127,1
127,1
127,0
126,7
126,6
126,4
126,3
126,1
126,0
125,8
125,4
125,3
125,3
125,1
124,9
124,9
124,9
124,6
124,5
124,4
124,3
124,2
124,0
123,9
123,9
st
ko iny o
e
í
)
ě
c
n
%
v
n
k
et
(
r
st
t
t
iz
h o on č m e
du vla dce
od rod
SB
ex
e x l eh
sb
B
T
n
u
o
r
e
r
H
H HM H% H% HT HB pr
.
.
o
lo . k . v
e
ga c p t p
ád
ád
D
I
I
SI
I.
PL
or
d
s
dc
st
Sp st
RP
P
P
P
P
P
PL
e
ac
TOP 100 býků dle SIH (min. 30 stád prod. a 20 stád ext.. stáří do 8 let nebo min. 50 ins v probíhajícím či předchozím roce)
SNOWMAN ET
O-BEE MANFRED JUSTICE-ET
ROUMARE
JERUDO ET
MASCOL ET
URNIETA ZELATI II ET
OMEGA
GENOS IMOLA ET
TIMMER FINESSE
GOOLSTAR DIAMOND
GENOS IRONMAN ET
HONEYCREST RUFFIAN-ET
CRF KETCUA
BOFRAN LUCKY STAR ET
WILLEM`S HOEVE R FOREIGN
ZELIV ICHANT
DT IMPRESS
ZDISLAVICE KAI
DIAMOND-OAK FROSTY-ET
SOUTHLAND FLASHBACK
JOBERT
EM-JO IMAN
JOMAN
RAMOS
PASEN MANGO-ET
LOWLANDS LIBERATOR
JARDIN ET
ELAGAASTER SOLUTION
MILLSTREAM CAPITOL
J-K-R BW-MARSHLL BILLION-ET
ZELIV IDRIL
RICECREST MURPHY-ET
DOME S NAVARRO
AGRAS JEEP ET
CERNOV IBIS ET
HOLE JULIAN
JEWELED-ACRES SHARKY-ET
ELASCO
JOLAND
OSTRETIN GARTON ET
DELTA LLOYD
OMRO
PARADISE-R SAILOR 95-ET
BO-IRISH ALTON-ET
AGRAS JACKPOT ET
SHULAN ET
GANVO ALEXANDER
RIDGE-STAR JAMMER-ET
o
én
jm a
lé k
C e bý
strana 25 ፛
49
50
51
52
52
54
55
56
57
57
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
70
70
73
74
74
76
77
77
79
80
81
82
83
83
85
85
87
88
88
90
91
91
93
93
95
95
95
98
99
99
99
99
FRITZ
TV*TL
GO-AHEAD TV
JOYALIST
BURT
TV*TL
MARLON
TV
BAROS
TV
DUARTE
TV
IMAGE
TL
JAP
TV*TL
NACIDO
TV*TL
EMIL
TV*TL
MALPAS
TV*TL
OREGON
TV*TL
GAINER
ALTAZESTY TV*TL
FICTION
TV
DIE-HARD
TV*TL
SATIRE
TV*TL
HOGEN
TV*TL
GOLDWYN TV*TL
HEATWAVE TV
HOLLYWOOD TV RF
LABES
TV*TL
AIRRAID
TV*TL
SERMIONE
TV
STARCROSS TV*TL
PARAMOUNT TV*TL
ERASER
TV*TL
IMALOT
TV*TL
GRENT
TV*TL
CASANOVA TL
ILIAD
TL
DURANGO
TV*TL
ALIEN
TV*TL
JASON
TV
RAFAEL
CV*TL
JOINT
TL
HORUS
TV*TL
LANCELOT TV*TL
ELDORADO TV
FIRM
HEPTAGON
RICHTHOFEN TV
JONK
TV*TL
KIAN
TV*TL
GIGA
*TV
JOKE
TV
BOLTON
TV*TL
HODICAK
TV*TL
FABIAN
TV
BESN
TV*TL
FOLMER
JOE
TV*TL
LEXICON
TL
NGA-561 JASPER
NEA-507 O MAN
RED-475 ROYALIST
NEA-375 AARON
NEA-398 LANCELOT
NGA-573 JORDAN
NGA-522 WILLIS
NEA-353 O MAN
NEA-538 MURPHY
NEA-643 MASCOL
NGA-541 EMERSON
NEA-412 O MAN
NEA-486 O MAN
NEA-464 O MAN
NXA-509 BW MARSHALL
NEA-361 O MAN
NXA-439 ROEBUCK
NXA-475 ADDISON
NEA-205 MORTY
NXA-457 JAMES
NGA-553 JORDAN
NBY-250 ORCIVAL
NEA-410 LANCELOT
NXA-508 BW MARSHALL
NEA-058 LADIN
NGA-537 STORMY
NEA-495 BESN
NXA-445 LUCENTE
NEA-439 O MAN
NXA-315 TRENT
NGA-520 WILLIS
NEA-350 BEST
NXA-447 DANE
NEA-609 SHOTTLE
NGA-441 EMERSON
NXA-036 ADDISON
NEA-548 SHOTTLE
NXA-386 MANAT
NEA-111 LUKAS
NEB-921 TUCKER
NEA-364 O MAN
NGA-554 STILIST
NEA-029 BESN
NEA-488 BESN
RED-486 ANDRIES
NEA-487 LANCELOT
NEA-021 BESN
NEA-490 HERSHEL
NXA-420 BW MARSHALL
RED-477 CREYLO
NEB-893 BESNE BUCK
NEA-360 HARRY
NEA-547 RIO
NEA-634 SHOTTLE
RIDGE-HEIGHTS BE
RUSSEL
TRIBUTE
PRESCOTT
ADDISON
JESTHER
ADDISON
TRENT
MARSHALL
GARTER
ESQUIMAU
ADDISON
BW MARSHALL
BESN
PATRON
RONALD
TESK
PATRON
BRETT
STORM
RUSSEL
LENTINI RF
BESN
MANFRED
LUKAS
BW MARSHALL
FATAL
TUGOLO
MTOTO
MANFRED
ADDISON
MANAT
BW MARSHALL
HERSHEL
MANFRED
CASH
BESN
MTOTO
TONIC
ENEHOULD
LUCKY LEO
BESN
GIBBON
ESQUIMAU
SUNNY BOY
AARON
LUCKY LEO
CONVINCER
DOMBINATOR
TULIP
SOUTHWIND
ADDISON
MACHOMAN
JESTHER
2001
2004
2005
2000
2004
2005
2003
2004
2005
2006
2000
2004
2004
2004
2001
2004
1995
2000
2003
2000
2004
2005
2004
2001
2001
2004
2001
2004
2004
2002
2003
2004
2003
2005
2000
1999
2005
2003
1998
2000
2004
2005
2000
2001
1997
2004
2000
2001
2003
2001
1994
2004
2005
2005
901
101
401
170
101
101
101
701
101
101
401
510
701
101
910
101
170
701
701
906
101
101
510
901
101
604
101
101
401
701
101
701
101
604
701
101
701
401
101
101
101
101
101
510
101
101
401
170
604
101
903
101
701
101
150
71
89
569
69
64
55
101
76
58
343
63
96
60
354
71
944
1284
76
284
78
68
85
161
1036
65
172
78
72
220
82
73
68
80
105
1988
95
72
1429
4478
61
67
55
812
795
58
561
201
97
409
1055
73
97
47
36
46
36
68
43
48
40
50
43
36
46
31
57
37
52
57
98
120
46
49
53
44
33
31
175
32
40
49
36
71
55
45
48
45
67
237
60
37
190
312
43
41
38
121
118
37
136
33
55
46
118
48
43
33
90
58
70
287
54
52
47
86
68
52
201
49
83
57
266
62
494
944
64
251
65
56
74
134
447
59
120
67
63
196
69
65
60
64
91
943
85
59
927
1851
52
48
47
427
221
49
239
134
70
130
830
53
78
48
24
38
27
41
32
40
32
43
40
34
33
26
50
34
42
48
58
90
40
40
44
36
28
24
121
29
29
42
30
56
46
43
43
34
47
143
52
30
151
206
38
34
32
88
50
31
72
31
40
20
88
36
39
33
94
88
90
98
88
87
85
91
89
86
97
86
91
86
97
88
99
99
89
97
89
88
90
94
99
87
95
89
88
96
89
88
87
89
92
99
91
88
99
99
86
87
85
99
99
86
98
95
91
97
99
88
90
83
28
31
31
52
34
39
27
41
31
28
34
25
47
30
46
51
74
91
37
37
39
38
25
26
110
27
31
39
30
58
41
38
38
31
49
174
52
28
150
237
35
32
28
98
90
31
95
27
36
35
98
36
39
26
110
98
107
111
94
104
119
136
113
113
104
112
94
103
107
112
104
111
113
110
108
112
104
103
111
130
89
107
101
111
116
100
123
108
100
110
108
119
99
81
97
116
109
91
98
118
88
105
104
94
95
113
109
115
439
130
269
-422
759
1479
-142
389
667
408
243
953
1349
377
768
666
745
921
836
-269
-254
634
395
695
644
621
995
481
1020
629
566
532
1444
204
509
399
443
81
165
512
-75
748
945
-35
-893
-26
983
1166
99
-683
936
-136
95
1451
0,33
0,42
0,03
0,62
-0,03
-0,27
0,52
0,23
-0,25
0,24
0,28
0,01
0,03
-0,01
-0,23
-0,03
-0,27
0,04
-0,01
0,35
0,30
-0,07
-0,05
0,23
0,06
-0,07
-0,22
0,34
-0,19
0,28
0,23
0,35
-0,30
0,05
0,00
0,33
-0,08
0,24
0,10
-0,13
0,47
-0,22
-0,22
0,20
0,73
0,22
-0,12
-0,31
0,32
0,51
-0,18
0,51
0,37
-0,28
0,05
0,26
0,23
0,37
0,03
-0,01
0,31
0,00
0,00
0,26
0,09
0,06
0,00
0,15
0,02
0,05
-0,09
0,00
0,00
0,14
0,33
0,10
0,15
-0,11
0,12
-0,01
0,07
0,09
0,00
0,14
0,13
0,01
-0,34
-0,06
0,06
0,22
0,00
0,03
0,16
0,22
0,22
0,08
0,06
0,27
0,45
0,14
0,07
-0,21
0,07
0,42
0,01
0,28
0,01
-0,14
49
42
15
31
30
36
36
38
6
39
35
42
60
15
12
26
8
43
35
17
14
21
13
51
33
20
22
51
25
53
45
54
32
14
22
46
12
24
16
11
36
12
20
15
15
18
31
20
31
10
23
36
36
34
20
24
27
11
29
50
18
14
24
35
15
39
47
25
29
28
18
32
29
1
15
30
26
15
32
21
41
24
35
33
30
19
20
3
22
31
15
5
18
35
13
33
38
19
-2
10
40
23
9
5
34
16
4
38
118
124
117
120
116
124
122
111
107
128
114
124
130
114
111
115
102
120
117
106
116
116
114
112
121
109
120
121
116
127
123
118
101
99
112
127
105
106
112
119
118
115
118
116
114
109
122
104
110
114
116
121
108
115
104
104
107
104
94
86
97
104
121
98
105
94
89
89
105
87
90
111
106
102
82
99
106
85
104
95
84
100
110
109
108
105
95
118
116
99
110
103
105
113
71
98
80
100
115
87
97
90
104
118
91
106
108
95
108
79
92
53
107
101
83
111
116
102
99
94
88
110
91
92
129
67
99
98
108
98
106
90
71
129
89
83
89
91
80
86
112
117
99
63
101
100
95
97
104
110
92
100
96
97
98
92
83
125
98
66
107
100
138
123
134
139
126
139
117
123
134
0
139
107
101
125
147
113
135
136
106
148
119
128
108
138
136
117
144
110
133
116
118
120
121
142
115
115
145
116
131
128
117
135
101
141
152
127
110
140
105
135
115
97
129
143
97
115
116
134
108
101
100
100
122
89
109
99
106
101
119
113
104
103
114
106
101
108
108
116
105
86
101
111
113
76
102
111
124
114
101
105
108
111
108
94
99
96
104
99
104
113
107
116
125
81
108
108
108
106
94
104
99
108
109
102
109
102
121
92
106
100
94
110
106
115
121
123
102
128
100
95
114
113
108
103
103
105
102
103
96
109
111
119
127
103
118
128
114
113
101
107
113
99
90
103
90
128
128
93
103
124
104
101
123,7
123,5
123,3
123,0
123,0
122,9
122,7
122,6
122,4
122,4
122,3
122,2
122,1
122,0
121,7
121,6
121,5
121,4
121,3
121,2
121,1
121,0
121,0
121,0
120,8
120,7
120,7
120,6
120,3
120,3
120,2
120,1
119,7
119,5
119,3
119,3
119,2
119,2
119,1
118,9
118,9
118,6
118,5
118,5
118,2
118,2
118,0
118,0
118,0
117,9
117,6
117,6
117,6
117,6
FRITZLAND CJ ABE-ET
DELTA GO-AHEAD
OSTRETIN JOYALIST
LUTZ-BROOKVIEW BURT-ET
NEWHOUSE MARLON
WIDEVIEW BAROS
DOME`S DUARTE
GENOS IMAGE ET
DOBRONIN JAP
GROENHILDE NACIDO
EMILET
MALPAS
LYNCREST OREGON ET
WILLEM`S HOEVE GAINER
VALLEY-DRIVE ZESTY-ET
FICTION
REGANCREST RBK DIE-HARD-ET
GG ADDISON SATIRE
HOGEN
BRAEDALE GOLDWYN ET
LOWLANDS HEATWAVE
DELTA HOLLYWOOD
LABES ET
SILDAHL AIRRAID
SERMIONE
STARCROSS
DELTA PARAMOUNT
AZ ERASER
OSTRETIN IMALOT ET
GRENT ET
CASANOVA
ILIAD ET
HORSTYLE DURANGO-ET
ALIEN
BROEKS JASON
HOLIM RAFAEL
JOINT ET
ALL MULINO HORUS ET
LANCELOT ET
ELDORADO
WILLEM`S HOEVE R FIRM
DELTA HEPTAGON
RICHTHOFEN
JONK ET
KIAN
BARNKAMPER GIGA
JOKE
SANDY-VALLEY BOLTON-ET
ROSTYN HODICAK ET
LOWLANDS FABIAN
JOCKO BESN
BARNKAMPER FOLMER
ZERAS JOE
SKALSUMER LEXICON
Plemenné hodnoty
Itálie
Italská TOPka má na čele novou jedničku Go-Farm Artese. S 82 dojícími dcerami přeskočil všechny ostatní býky
o více než 250 PFT. Artes se narodil
na známé Go-Farm bratrů Gozziniových z embrya zakoupeného z USA
po výplachu BW Marshalovy dcery
Jeffrey-Way Tolare VG-88. O-Manův
syn End-Story se vrátil na horní pozice
žebříčku díky zlepšení o 256 PFT. Pokud si porovnáváte žebříčky z lednového výpočtu, je nutno počítat s posunem
báze o 98 PFT. Býkem, který od minulého kola propadl je Sesto, který ztratil 624 PFT. Jeho propad nelze přičítat
změně báze, ale italskému systému odhadu plemenných hodnot, který občas
takovéto excesy zaznamenává. Na pátém místě žebříčku najdeme býka Zani
American. Tento O-Manův syn se dlouhodobě každý výpočet zlepšuje.
Kanada
Gillette 2nd Wind to dokázala znovu.
Tato bývalá jednička LPI žebříčku má
nyní 3 syny v TOP 5, její plná sestra
má jednoho syna v TOP 10. K superstar minulého kola Windbrookovi
se nyní připojili i synové Wildthing
a Willrock (O: Marion). Tato dvojčata z rozděleného embrya jsou prvními býky, na které bylo aplikováno
pravidlo spojení jejich potomků při
výpočtu PH, takže mají ekvivalentní
plemenné hodnoty (2377 LPI). Býků
z Gillette je nyní 5 v TOP-10. Dempsey se výrazně posunul a obsadil
kýžené první místo žebříčku, rovněž
Mr Burns se zlepšil s výsledky dcer
z opakovaného nasazení. Další nadějní vysoce postavení nováčci zahrnují
býky: Altawyzer (2194), plného bratra
Lakoty (1755), dalšího z úspěšné řady
crossů Goldwyn x Blitz, také Butze
(Goldwyn x Morty x Patron). Minulá jednička Jordan (-307) a Jerrick
(-245) jsou oběti poklesu, který pod
test-day modelem postihuje většinu
býků v době, kdy jejich dcery začínají
Na Wildthinga (na obrázku) a jeho dvojče z rozděleného embrya Willrocka bylo aplikováno nové
pravidlo spojení jejich potomků při výpočtu PH, takže mají ekvivalentní plemenné hodnoty (2377 LPI).
፛ strana 26
druhé laktace. Čas ukáže, zda se opět
dostanou na výsluní. Laudanův syn
Canyon Breeze Alaska (-420) propadl
mnohem výrazněji.
Velká Británie
Navzdory přílivu nových mladých
býků do topky, především synů
Shottla a Goldwyna, to byli spíše již
déle prověření býci, kteří se postarali o posuny do čela topu. Prvním
a nejlepším je Shottlův syn Twist,
který se zlepšil ve všech produkčních znacích a nyní září na prvním
místě. Novou dvojkou je Goldwynův
syn Ballycairn Tiergan debutující
jako nejlepší z nováčků. Na vrchol
jej táhne hlavně velmi dobrý exteriér a znaky fitness. Tento býk už
ale do šlechtění nezasáhne, protože přestože je živý, není jeho semeno k dispozici. Nejlepším typařem
ve Velké Británii je Mr Samův syn
Curtismill Mr Sam.
Dcera Mr Burnse Blondin Mr Burns Jasmyn Red.
USA
Holandsko
Minulý prosinec mu ještě scházela
opakovatelnost pro zařazení do oficiálního TPI listu, nyní se ale stal oficiálním lídrem topu.: O-Style. Je další
v řadě úspěchů pro bábu tohoto O-Manova syna – Pen-Col Dimu, která
byla pro produkci synů často kontrahována. Mimo příchodu O-Styla byla
dubnová americká topka relativně
stabilní. Většina býků z vrcholu žebříčku si své postavení udržela.
V TOP 100 i nadále dominuje jako
otec O-Man se 34 syny, za ním následuje Shottle se 17 a Goldwyn s 9 syny.
Nejlepším býkem v typu v TOP 100 je
Goldwynův syn Guthrie s +3,23 pro
celkový typ a +3,08 pro vemeno, kde
je na druhém místě za Talentovým
synem Acme RC (+3,12 vemeno).
Planet se posunul o 123 TPI na 3.
místo (584 dcer ve 247 stádech). Přidal skoro 400 lbs mléka a zlepšil se
v dlouhověkosti a plodnosti dcer,
propadl ale v končetinách na -0,76.
Stejně tak i Jeeves má nyní plemenné hodnoty z dcer z opakovaného
nasazení (211 dcer, ve 102 stádech).
Jeho plemenné hodnoty zůstaly stálé. V srpnu se očekává, co udělají plemenné hodnoty u velmi používaných
otců synů jako Planet, Jeeves a Million, kterým přibudou dcery z opakovaného nasazení.
Novinkou v holandské topce je Danillo. Býk se narodil po výplachu jalovice po americké krávě A-L-H O-Man
Destiny VG-87, plné sestry top býka
ALH Dakoty. Tento býk je v privátním vlastnictví chovatele, který si jej
prostřednictvím inseminační stanice
natestoval. Má dobrou produkci a velmi slibný exteriér (113 vemeno a 115
celkový typ). Exkluzivitu na tohoto
býka si vyjednala francouzská Genes
Diffusion. Ze starších býků je možno
zmínit Bertila, který potvrzuje své
kvality na prvních dcerách z opakovaného nasazení. Novinkami jsou
Santana a Big Winner.
Danillo – novinka v holandské topce
je v soukromém vlastnictví chovatele
Německo
Do německé topky také promluvilo několik nováčků, kteří jsou však
na hony vzdálení jedničce Snowmanovi a stabilnímu Omegovi. Mimo
syny po Goldwynovi a Shottlovi se poprvé objevili první Mascolovi synové.
Dva z nich ihned zasáhli do TOP-10.
Nicméně od obou již v podstatě není
semeno k dizpozici a protože rovněž
nevynikají v exteriéru, do zkráceného přehledu ani nebyli uvedeni. Zmíníme dva vysoko v typu syny Goldwyna: Guarini a Gunnar. Guarini září
svými fitness znaky, vysokými složkami a excelentním vemenem. Jeho
bába je plná sestra německého známého býka Jurus (O: Jesther). Gunnar
je svým profilem obdobný býk s nižšími složkami, ale vyšší produkcí.
Dalším atraktivním Goldwynovým
synem je Gormio, jehož matkou je německá Heidesky EX-90 (O: Bormio).
Gormio je excelentní složkař se slibnými znaky fitness a líbivým exteriérem bez nějaké větší slabiny.
Ze Shottlových synů zmíníme jen
komplexní nováčky: Schaffner, Shobes a Shot Gun. Alternativou pak je
Mr Samův syn Scully.
Guarini září svými fitness znaky, vysokými složkami
a excelentním vemenem.
V Německu si polepšil Talentův syn Tableau.
O-Style nová americká jednička.
Francie
Stol Joc potvrdil svou reputaci jako
jeden z nejlepších synů Jocka Besne.
Nyní má 7019 dcer a spolu s Roumarem formují francouzskou topku býků
s nejvyšší spolehlivostí (95%). Za zmínku stojí nováček Ageni Peg. Kombinace Pégase x Merdrignac je skutečným
outcrossem s vynikajícími a vyváženými plemennými hodnotami. Nejlepší
novinkou je býk Arivera, následován
složkařem Bresilia, synem mlíkaře
Guthrie (O: Goldwyn) je nejlepším býkem v typu
v americké TOP 100 TPI.
strana 27 ፛
Ruskenna (Jocko x Gibbon). Zklámáním je propad Voes Tita (-9), naopak
o 5 bodů sezlepšil ve Francii populární
Shottlův syn Avic Sho.
Red Holštýni
V kanadě zůstávají stále na špici Saltovi synové Infrarouge a Benjamin.
Dcery z opakovaného nasazení vynesly zpět Mr Burnse do TOP-10, což
je dobře, protože se po něm testoval
v různých zemích velký počet červených synů.
V Německu vystoupal Talentův syn
Tableau. Jedničkou je Tocar, který si
od minula mírně pohoršil s výsledky
dalších zhruba 100 dcer. Dvojkou pak
je nováček Liek, Ludoxův syn. Jeho
slabinou je pouze průměrný typ. Naopak jeho plný bratr Lutin je v typu
lepší, ale zase má nižší složky. Zají-
###
155;53;.
21 6<10=5
.5)A51
21 6<1 0A1
21 6<1 5
56/5.41
A
21 6B50
21 6<A)
1 05/ [email protected]
5A >C5
;)05)5.
A51/ 5D.
50515)@
5.
D
>C5)D521 )5
;51101
A
.505
; =5
A5
51
C13/.A 5
.;)0.
5.
1 0
1 05
21 6B551
.0
,+
#++$
#(',
#(#$
#'**
#'**
##*"
##,"
##+&
#"!(
#"(!
#"("
#""+
#&"'
"!,$
"!&+
"$$!
"$$(
"$,#
"$,#
"$"*
"*,&
"*++
"*(,
",$(
#*#
',
*+
7
7
"#
'&*
"(!
7
#+(
#!!
"'+
7
##$
#"(
++
""(
7
"*+
(*
#"&
"!+
#(+
$,
!#
!+
!'
!"
!"
!(
!*
!,
!"
!+
!!
!#
!&
!'
!(
!+
!(
$!
!*
!'
!#
!(
!,
!(
,*#
"#+#
"&,,
##('
##('
"#!*
"&!"
"+*!
"$(*
+!+
"(**
$("
"+$,
#(""
"'$*
"$"!
+&"
"+#!
"#+,
*"&
#+'
$'*
!#+
'!#
##
##
#(
#'
#'
#&
",
(&
&+
'"
&*
'*
&$
(!
&#
##
'&
#(
"(
#&
#,
&+
"(
(,
"( (,
&+ ,!
&+ ,+
&+ +(
&+ +(
#$ ,!
&+ +*
&& "&"
&$ *'
&" +(
"$ (+
#" *&
&& ,$
"# '&
"" +"
&" (#
&* (!
&' '"
&" +!
#' (*
"" ',
&( #,
&' ($
"& ,#
'$
(*
(#
,$
,$
*+
("
+"
+'
#"
*&
+&
+'
,(
+$
,#
#+
($
(#
(!
#"
#(
'(
#(
2 03;55
>? [email protected]
2 03?
15
51 [email protected]
51 [email protected]
2 03;)5A
2 03 [email protected]
2 03 [email protected]
2 03 [email protected]
A)055
A6 .
2 035
A6 5D
)0?
15
<
2 03A1
A6 ;)5A
/530>5D
;)0C15
2 03;)5A
2 03 [email protected]
2 03;)5A
5C15
-(#.
<)0C?) .
> C23
/G;
;1 ..5A
)
?.05)./ .
;)&2 1
.AC5D
1&51
2 .5;10
[email protected]
; 5)
<
A5.5
&
#+!
#+#
#'*
#'*
#"*
#&+
"!(
"!&
"!&
"$'
"*'
",,
",(
'&
(#
"+
7
"&
"(
'
'"
"
#
!
"
('
!#
$$
!&
*+
!(
!"
!+
!*
!+
!,
!$
!!
$+
"#*(
#,#&
##"$
"&((
""('
$"#
!"'
+$,
!#,
'+#
"+!
"("'
+,&
&"
'"
#!
&#
",
&,
&(
&+
'!
'+
"*
(+
##
"&
#"
"&
&"
&*
&*
&'
##
&*
"#
&,
&*
&*
+,
*!
,+
('
'(
(&
('
'&
(
(+
*
"*
+
+'
,*
,,
'+
''
'(
#!
(&
#+
##
"
(#
#+
&(/
0!/0
31.
2 .5 ).
)5 .
+,
"!+
"+(
"(&
#! !"
"* !+
' !,
++* "+
#*( "'
,'# &,
&+
&+
&(
'+
#"
#&
!/(0
2>5/5.
73>5 =1
405
15 2<
:1&/51
>52 0.)
1 2
.11)5
)A1
5.
>52 0J.A
2/.
73>551
:1.1
=5121
2
11.
5C1A1
+1
#!#*
7 $&
#,+$
'! $(
#,++ #+, $+
#+$"
7 $"
#(#( "'# !"
#'*+ "+! !&
#'+#
7 $(
#''!
7 $&
#''&
7 $&
#'#, (+ !&
##!(
7 $(
##,+ *( $!
#"+*
$, !#
#""" ""* $$
#&$* #*' $$
#&,*
'! !"
#&,"
!" !#
&#
"*
""
#(
"+
"+
#(
&"
#'
&(
"'
&$
&!
&(
"#
#&
&'
,+
+&
,!
+,
(+
"*
*$
''
$'
($
'&
(&
+&
,+
'#
+$
'(
፛ strana 28
"$(!
"("*
"#''
(&*
"&++
"",
""!#
$,+
#+""
"(""
('!
"&*$
$!,
"'*"
"&(#
,&'
"#"$
&#
&#
##
(&
&,
"'
''
&"
&$
&(
"'
&&
"*
"'
&,
'(
"&
!
"
!
#!$
mavou novinkou je komplexní býk
na 10. pozici – Lichtblickův syn Lirio.
Pochází z typové rodiny se Stadelem
a Cadonem ve svém rodokmeni.
V holandském červeném topu si polepšilo více býků a magická hranice
200 bodů NVI byla překonána hned
4x. Spencer je stále jedničkou s více
než 3200 dcerami a stále exceluje
v dlouhověkosti, plodnosti a nízkých
SB.
$%
&
'(
)*)
+(
"*
"*
"*
"'
"'
"
"'
*
$
",
"&
"&
""
"#
*
(
""
"#
+
"&
"+
""
!
"'
"(
"#
"(
"'
"'
&
"'
!
(
"(
+
"&
""
!
*
(
!
"#
"'
"'
"+
""
"&
"&
"+ """ #(! "&(
"$ "#&" '"# !!
"" "&, #$( "&#
! "&# '"( !!
! "&# '"( !!
" ""& #,# "&,
"# """ #," !*
' "&# #!( "&(
"' "&* #*( "&&
"( """ #,( "&'
"# "&' '&$ !!
, "&, #!$ !*
# "&# '&" !*
* "&+ #$* !!
( "&+ #*" !$
# "&+ #!+ "&!
"" "&* #$' "&*
" "&$ #,( "&#
# ""& #$! "&#
#
!! '#, "&"
$ "&+ #!' "&'
"" "&! #$# "&*
! """ #,' !+
"& "&+ '&$ !*
B.A5
<
;)5A
2 03
B.A5
I5
<
<1 1.B
;)5A
B<1 1.
B.A5)
B>
:1025
"&,
"""
"&(
""+
"&!
"&*
"&!
"&,
""#
"&*
"&*
""&
"&(
"&'
""&
"&'
""'
"&*
"&#
"&$
"&,
"&$
"&!
"&(
"&!
"&+
"&#
"&+
"&(
"&$
"&(
"&*
"&'
"&(
"&+
"&+
"&,
""&
"&'
+'$
'+"
'++
H'$+
,#"
'$!
(("
,(
('#
(#*
*,+
'$$
',*
##
"'
"*
A6 I5
A6 B
250
"'$
#'(
&*$
&!,
"!
"&,
"*+
##(
&",
/
&#
&"
""
'
"* "*
"" +"
,&
,,
+(
'$
+"
"!
,,
#$
+$
('
#$
(+
(&
+&
#'
("
'$
2 03<
/5
B
2 03
2 03/ 2 0356
2 035A
A6 255
A6 516
2 03/ G5.A
516
1145.
2 03
./001.
)
'"*
',+
#&&
#"$
#$+
#$$
#*&
#$(
"+(
##&
'!&
(++
&$,
&,'
#!$
'(#
##$
#'(
#+"
#("
'"! K'+(
#&,
#'(
"&+
"&!
"!#
#'!
#+&
#$(
#+(
#($
"**
#"&
''!
#$+
'&*
'""
",$
#$'
&!(
'+$
"*,
''!
#,#
#+#
#''
#,$
''!
'&$
#&+
"&$
"&!
"""
"&!
"""
""'
"&(
"&$
"&*
"&*
""&
""'
"&*
"&'
"&!
"&'
"&!
"&*
"&+
!*
""&
"&$
"&+
"&+
""'
"&"
""&
"&$
"&!
""+
"&"
""#
!!
""&
"&,
""&
"&,
"&!
""&
"&'
"&$
"&'
""(
"&+
"&,
!!
"&#
"&"
!*
!*
!!
"&&
"&#
"&&
"&"
"&#
!*
"&#
!(
"&'
!!
!,
"&&
"&#
"&&
"&*
!*
"&'
!!
!!
"&'
!(
"&#
!,
"&(
!!
"&"
3
.
21=5
0
2)511
2)5
/G;)
<[email protected]@50
251
AM5
B501
5
2 0=5
;)5
2 05
1.
1
2 0=
:5
5)
20 L
4 1
A2)
51
0
51.
) 2 01
"+#
* !$ #+*+ #'
"(*
& !+ "&"* ''
"((
" !!
!+( ",
"("
& !! "'*$ #*
"("H
" !( "("! &!
"(&
7 !"
$'$ &(
"'!
7 !" "#,! "&
"'!
# !( "('* #&
"'!
# !* "+$" "(
"'$
" !! "#&' +'
"'*
7 $$
,,+ (&
"'+
7 $$ "#&& "+
"'+
& !! ""#( "&
"'(
" !(
$(! &+
"'(
7 !"
!(( &!
"''
# !& "&"# #&
"''
7 $!
,+( "!
"'#
" !! """# &"
"'#
" !' "'"' &"
"'"
7 $!
$#, &"
"'"
" !, ""+, "+
"'&
# !+
!++ &+
"'&
, !'
$+" "*
"'&
& !' "+&, &#
"#!
7 $#
,+( ##
"#!
7 !#
(#* +,
"#$
( !# "(,' ",
"#$
7 $$ "&&, &$
"#*
" !"
+," #"
2)3
A5 )5.DD
4.0 0
5>5001
5/ 6G1 A6 4
C13
..10/ ..
@45 0
1.51L 0
5;=5
A1 C132556
4005
25B51
12 053
A1 C132550
01
;B)
0 55)
B)5)
400
>).02)A51
1 G1 .5
2 / 5
G5 1B
<0.A
@ 0.D
<; 25
0.A)
@ ;)5= 55.
55..
51
C13
0
27&22 0
@/7)5
=5
5
1
.;1
4001A
0BC.
G5 <1 32=5
1
.;C5
G<4/
+
##'! "$ !"
##&' #+ !'
#"$! "#' !*
#"$+ +" !'
#"**
(+ !"
#"+, #! !'
#"(' ,( !&
#"&! $' !&
#"&$ "' !'
#"&,
( !'
#&!* ##' !&
#&$(
! !(
#&*!
' !#
#&,& #" !(
#&+(
# !#
#&'( #" !(
#&#( "# !+
#&"$
+ !(
#&",
+ !#
#&"" ,* $!
#&&$ $( !!
"!!,
! !"
"!$, +, !#
"!$+
#( !+
"!$+ #! $$
"!$+ $* !&
"!$' (& !#
"!$#
+ !(
"!*! (! !'
"!*$
7 !"
"!**
7 !&
"!," #( !+
"!+! #& !#
"!+! ,& !'
"!+'
7 !"
"!+'
#* !(
"!+"
( !(
"!+&
7 !#
"!(* "& !'
"!(+
#, !#
"!((
"# !#
"!'$ '* !#
"!'$
'* !+
"!'* "( !&
"!#$ (! !#
"!#* '$ !'
"!#+ ,, !+
"*&"
"*#'
#"+!
"#!"
!$$
$!$
"$&,
"+"&
",+'
,*,
+#'
"(**
(!*
""'!
",#'
'!(
,',
"'&*
+"#
$*#
#&*$
"&,#
"$+#
"#(&
'&&
"&,'
#*!
"'#(
!('
"+(*
,(!
!,#
"&$"
,,$
+$'
'!!
+&#
'*$
"'*'
#+#
"&+!
"+*$
*('
,*#
"!&$
*++
,$
&(
"'
&#
&!
&,
"+
&"
&$
&!
&!
#*
&!
",
&(
&"
#!
"&
&#
",
&#
&&
&#
&'
&"
"&
"&
"&
&(
""
&,
&!
&$
&(
""
"!
&&
"+
""
""
"'
&+
&+
&(
&&
"(
&$
""
!
"
!
#!$
$%
&
+,
)*)
+(
"' *!
#+ *(
"* +,
&( #$
&* (!
", '!
&( (#
&' '$
&& +&
&( "&'
", ,,
&( '(
#" ',
&, #!
&# (*
"" #"
&* (+
#+ (*
&$ ++
&' ''
&* ,'
&' '(
&# +"
&* +!
&" ($
"* *&
"( ('
&& ''
"# ('
*#
+!
+&
('
++
(+
(*
(,
+(
(+
'$
'*
+!
'+
'(
(+
#!
,'
',
#+
(,
#!
#*
((
#'
'"
'+
'+
'"
<
)0 A
21==)=
.L50
2 03
2 03>50
)0B
;)5A
<=.5.A
2 0351
A6 )=.
B1
)0;.1
2 035
;) A1
2 03
C21==
. .1).
2 03>50
:/56
A5
2 03
41 5
A6 ;)5A
.;)5A
A6 B
50
2 035
"'#
"&#
"""
"""
""+
"'"
"'(
"#,
"'"
"&$
"'+
"'"
"",
"''
"'"
"'"
""!
""(
"&!
"(&
"&!
"#*
"#!
""+
"'+
"'&
"'"
"#,
"#,
"##
!!
"&(
"&!
"&*
"'&
"''
"""
""#
"""
"#!
"#!
""+
"#+
"#'
""+
""!
"&!
"#&
"''
""*
"",
"#*
""'
"#!
"",
""$
"#&
""!
"#'
""&
""!
"#,
""$
""(
"",
"''
"'+
"",
"",
""*
""&
"#(
""(
"#*
""(
""!
"&#
"#(
"&#
"#!
"",
"""
""+
"#$
"#*
"#(
""$
"#+
"'#
"'"
"'"
""*
"##
""+
"#,
""!
""'
""'
"#(
"""
"'#
""!
"#"
"##
"&(
"#,
""!
""&
"##
"#&
""(
"#&
""'
""'
""$
"&$
"#(
""+
"#(
"#,
""+
"#,
""$
"#"
"""
!,
"&,
"#+
!$
"#"
""$
!*
"#&
"&&
"""
"#"
"#&
"##
"&!
"&&
""'
"&$
!$
"&,
""&
!&
"&!
"&!
""*
""#
"&,
"&$
"&&
!(
""(
""+
"&"
"&"
!(
"&!
"&'
""#
$+
"&*
"&,
!+
"&'
"&$
"&'
"&$
!'
"&(
!*
"&,
&&
&&
&&
""
&(
&,
&+
&"
&(
&+
"&
&#
&!
&"
&'
"&
&$
&,
"#
&'
&'
&#
&,
&&
&'
&'
&,
&#
&"
&&
&#
&#
&+
&'
&#
&(
"#
&(
&#
&+
&"
&(
&&
&#
&*
&'
"*
+&
+"
,(
,!
(&
((
(&
((
,&
''
("
+"
'$
'$
+,
"(
(&
++
($
"!
+(
#*
'$
'$
",
#(
#'
((
#+
(,
#,
''
#&
""
##
#'
(,
#'
(*
##
#$
'+
#"
",
'$
'#
"*
.5
1C5
=/
/5
;1G50
?
A6 <
A5).10
<
..
51A
<
A6 25
5
<
;)5A
2 03
<
<
;)
G5.A C15
/ 5 [email protected]
A6 <
A6 <
2 03 [email protected]
A6 ?
2 03)0 A
;)B
A6 )0 A
)5
2551.
A6 ;=)
65
=5).10
.
5L50
;)5A
2 03>50
)=
)1
.5
A6 .5
).10;).5
2 03:0
>1 C15
)0;=)
;)5A
"($
#"+
"*+
"*'
"&&
##(
#,(
"*&
&!(
"($
"*!
""&
#"'
",&
"+,
"#*
"*'
#&"
"#!
"!#
#,,
",+
#(&
#&!
'#'
#$&
'&&
&+$
"*"
"$!
",!
#",
"(#
##+
"&,
&*$
"#&
#"(
"*"
""!
"",
"$!
",&
#(!
#(,
"#*
#$$
"#$
#&#
",(
"'(
"""
#&,
#!"
"+"
&'&
"+(
"$&
"&#
#"'
""'
"'*
"'"
"((
#+#
&(#
##&
#+!
"+,
"!(
"((
'&$
"*#
#,*
&(,
"+!
"*'
"'#
"+(
"!!
",#
&'&
"++
&#(
"++
"&#
"",
&!,
"++
"(,
#($
"$$
""'
'"#
#''
"&"
&*,
"!!
"!+
""&
"+'
&+"
#&&
"*,
"!$
&,$
""+
#$"
"+"
"'+
"'*
"(,
#"!
#&'
#"+
&$!
"+#
"+$
"$$
#+"
&*+
"*"
&"$
"$+
"!*
"'$
"*"
'"'
"(!
&"*
"$(
"*+
&+'
#&"
&"#
"""
"!+
"!#
&!(
"(*
"*#
,!
,+
+'
#'
*#
'"
('
('
'#
+(
"!
'!
#*
("
#$
(!
'(
#&
#+
+(
"+
(!
##
#*
#+
##
#N#
(,
'*
"$
'$
#"
+'
'(
'+
,&
#+
',
#&
',
(,
##
,*
#+
#+
'$
('
#*&
#*'
#$*
#!(
#*!
#$'
#*(
#$"
#,+
#*'
#!$
#$$
#*"
#*(
#!(
#,(
#**
'"(
#*!
#$!
#$*
#*(
#*&
#$&
#$&
#$&
#*+
#*,
#,,
#!#
#!!
#*&
#**
#++
#+"
#,#
#$*
#*'
'"(
#*#
#,+
#*+
'&"
#,'
#!&
#,+
'&!
"!
",
&+
&+
#*
"&
&$
"&
&"
#&
&*
"&
&*
&*
&"
#!
&*
&'
"'
"*
''
""
&!
&"
&'
&(
&,
&(
&!
&+
",
&#
&$
&"
"&
#$
""
&(
&$
#'
&*
&*
"#
&!
&#
&"
&"
+"
#$
*#
*#
+#
*#
,'
*,
$(
($
!&
*!
,#
+'
+*
,&
+"
(#
,#
'*
*,
((
,&
(*
'*
,*
'*
,&
,'
(&
(!
+$
+&
+(
*"
"+
+*
(#
$"
('
+'
(+
'*
#+
'&
+&
#*
strana 29 ፛
Jméno
Francie
Via Thelo
Usonet Fin
Vijust
Wa-D Marcos
Vaucluse
Airel
Annex
Roumare
Arivera
Vosac Man
Stol Joc
Bresilia
Bengee
Boston
Ageni Peg
Avous
Afran Cer
Astre Man
Bonvalot
Bambi Sho
Teeo
Berger
Bernac
Avic Sho
Abribus
Akhenaton
Biolet
Boheme Sho
Voes Tita
Jocko Besne
Ind.
ISU
193
176
176
174
171
171
170
169
169
169
167
166
165
165
165
164
163
163
162
162
162
162
161
161
160
157
156
155
154
150
,
%&'
*
% +
-
(
"&
,&"
! !
.+#/
,5)61"
6 #$ #
5)7" (-
8"9- "
7 )9 (
:");
*<=% "
> &
6)7 &3)#
&
!
!
!
!
!
!
!
!
023#4/
9 ?"
$ @($&#
-"[email protected](:"#
%?")BC .&
E5 F"
1+
9 ?%")?"
:)&"":"H
5
!
!
!
!
!
###
%)#;"B3
%I(#1"3(:"L&"
('
፛ strana 30
+/- R % Kg M
7
-2
5
-1
-6
-5
-1
1
N
-2
1
N
N
N
9
-7
2
1
1
-1
-6
N
0
5
-2
N
N
-1
-9
0
93
93
92
93
92
92
91
95
86
93
95
87
86
88
92
90
92
92
85
88
91
86
88
91
90
88
86
95
93
95
! 1529
2048
1720
1305
706
1456
930
548
1046
731
1222
944
1197
1468
1041
1627
999
1183
1216
42.4
952
885
956
504
1200
1184
1027
612
1460
1414
%T
%B
T
B
0.07
-0.27
-0.28
-0.02
0.35
-0.10
7.00
0.16
-0.08
0.05
-0.27
0.16
0.23
-0.12
-0.03
-0.22
-0.15
0.06
0.12
0.52
0.02
0.16
0.08
0.02
-0.45
-0.12
0.05
0.00
0.12
-0.34
0.14
-0.30
0.01
0.06
0.19
0.05
0.04
0.26
-0.03
0.13
0.15
0.25
-0.12
-0.12
0.06
-0.17
-0.07
0.01
-0.01
0.13
0.00
0.10
0.01
0.06
-0.08
-0.04
-0.02
-0.04
-0.06
0.01
73
60
48
53
66
49
47
37
38
31
24
56
71
54
42
48
32
58
59
62
47
51
46
28
1
38
43
17
45
26
63
64
54
46
40
49
2S
40
35
38
52
56
25
35
41
36
26
40
33
24
32
39
32
22
32
34
29
19
41
45
O-Man x Lorak
Finlay x Janze
O-Mlan x Lantz
Murphy x BWM
O-Man x Hershel
O-Man x Jocko
O-Man x Mtoto
Jocko x Gibbon
Shottie x Jocko
O-Man x Jocko
Jocko x Manfred
Ruskenn x O-Man
Shottie x BWM
Offroad x O-Man
Pfigase x Merdrignac
Shottle x D Boy
Manager x Dutch Boy
O-Man x Morty
Shottie x BWM
Shottie x Saturn
O-Man x Carter
Mascol x Garter
Shottie x Lancelot
Shotlie x Negundo
Shottie x Monty
Shottie x Ozzie
FBI x O-Man
Shottie x Jesther
Titanic x Melkior
Besne x Southwmd
1.3
1.1
1.1
1.6
1.6
1.0
1.3
3.0
3.0
2.5
1.9
1.7
3.0
1.5
1.4
1.6
3.1
1.2
2.4
2.1
1.6
2.0
3.1
2.9
2.9
1.8
2.3
3.3
1.5
1.1
0.8
0.6
0,7
1.3
1.5
0,7
0.7
2.3
2.3
2.6
0.7
1.0
2.5
0.6
1.1
0.7
1.6
0.6
1.3
1.7
1.3
1.5
2.2
2.3
2.7
1.2
1.5
2.6
1.2
0.4
&
Kon.
1.4
-0.4
-0.1
0.9
0.5
0.1
0.9
1.4
1.7
0.2
2.4
1.3
1.3
2.1
1.3
1.5
1.9
0.9
1.4
1.0
0.0
1.7
1.3
1.4
0.7
0.9
1.4
1.7
0.9
2.0
Dl.
SCS
Pl.
0.5 1.2 1.0
0.8 0.1 -0.4
1.3 1.6 -0.1
0.1 1.7 0.2
0.2 2.1 0.4
1.0 1.1 0.7
1.5 2.5 1.5
1.0 1.0 -0.5
2.4 0.8 0.4
1.0 1.6 0.2
1.0 0.4 -0.3
0.1 -1.0 0.0
1.9 1.1 0.0
1.6 1.4 0.8
0.7 1.3 1.0
1.4 1.5 0.7
1.0 2.7 -0.3
0.5 0.6 0.8
1.0 0.9 -0.1
1.5 1.6 0.0
1.6 1,2 0.4
1.2 -0.2 0.3
1.0 0.2 0.3
2.1 1.5 0.5
2.0 1.9 0.5
1.1 0.7 0.5
1.2 1.0 1.1
2.4 1.4 0.1
0.2 0.7 -0.6
0.4 -0.4 0.1
!
!
!
!
!
!
!
!
"#$
%&%()
*&' )
%&, ((
-""."
)# 1#
"#, 2"3
"#'"(
,"4#
!
!
!
!
! !
!
3)#""31#&
-"3)#""3
3)#""3'"(
-+"1#
-"3)#""3
"#%#"
"#3)#""3
=3-"
"#-
9 (3)#""3
!
!
!
!
!
!!
!
! !
! ! !
!
A! !
! G !
"#'"(
*"1#
"#, "#1>#)
1#&
:1#&
'(# '"(
:'"(
!
!
!
!
!
!
D
D
D
1 #$
1 #
"#
$%
Vem.
!
!
"
!
#!$
Typ
!! !
Otec x Otec matky
'(
)*)
'+
!
! Co je dostatečný počet jalovic?
Co je důvodem vyššího počtu jalovic v chovu
Na jazyk se jako první dere odpověď: „používání sexovaného semene“. Hlavním
důvodem však je zlepšení celkového zabřezávání v chovu, lepší komfort zvířat,
zvýšená péče v přechodném období a nižší brakace krav.
V minulé dekádě se pozornost v chovech zaměřovala na snížení úhynu telat
a zlepšení jejich odchovu, vypracovaly
se synchronizační protokoly, zlepšil se
menežment přechodného období a péče
o rozdoj. Během několika let se také
zlepšila míra zabřezávání. Pokud k tomu
přidáme výhody plynoucí z používání
sexovaného semene, nižší provozní brakaci a lepší komfort dojnic v moderních
stájích, je výsledkem významný nárůst
počtu jalovic pro obnovu stáda.
Chovatelé se na mě jako konzultanta pak obracejí s otázkou, co mám se
zbylými jalovicemi dělat? Pokud by to
byl ojedinělý případ, nestála by situace
za rozbor. Obrací se na mne však skoro
každý chovatel, se kterým spolupracuji,
a u něhož došlo ke zlepšení reprodukčních parametrů a který neuvažuju o expanzi chovu.
Z krátkodobého hlediska by to mohlo
být považováno za problém. Navýšení
počtu prvotelek znamená vyšší objem
produkovaného mléka, což ale z druhé
strany přináší tlak na snížení jeho ceny.
Měli bychom se však podívat i na výhody, které nám vyšší počet jalovic v obratu stáda přináší. Otvírá se před námi
nová výzva v podobě vytvoření strategie
na využívání zvýšeného počtu jalovic
pro obnovu stáda.
Pokud se hledá důvod vyššího počtu jalovic, jako první důvod chovatelé napadá využívání sexovaného semene. Svalit
vinu na tuto technologii by však nebylo
správné. Jak jeho podíl na trhu, tak vliv
na celkový počet jalovic je ve srovnání s ostatními faktory nízký. V polním
testu analyzoval náš tým 15 stád, kde se
sexované semeno používá. Matematicky
to vychází tak, že pokud se jalovice inseminují 1 dávkou sexovaného semene,
zvýší se podíl jaloviček k býčkům v chovu ze 48 % na 53 %. Pokud se používají 2 dávky na jalovici, zvýší se podíl až
na 58 % jaloviček. Sexované semeno nabízí příležitost získat další jalovice pro
obnovu stáda z geneticky nejcennějších
zvířat nebo naopak genomicky identifikovat a vybrat z většího počtu jalovic
ty nejvhodnější. Technologie je vyvinutá a chovatelé mají možnost ji využívat
s přihlédnutím ke svým specifickým
potřebám.
V posledních letech se poradci v chovech zaměřili na zvýšení míry zabřezávání a tím i zkrácení délky mezidobí.
Výsledkem je vyšší počet telat. Při větším počtu telat máme možnost využít
přísnější selekční kritéria na nově zařazovaná zvířata, odprodávat nadbytečné
jalovičky nebo rozšířit chov. Na druhé
straně je nutno vzít do úvahy potřebu
většího počtu ustajovacích míst a vyšší
potřebu krmiv a práce pro větší počet
telat.
Zvýšení míry zabřezávání v chovech jde
ruku v ruce se zvládnutím přechodného
období a péčí o otelené krávy, stejně jako
ve zlepšení komfortu plemenic a stájovém prostředí. To vše má za následek
snížení brakace k hranici 30%. To jsou
další faktory, jež vedou ke zvýšení počtu
zvířat v chovu. To konečně dává chovateli možnost, aby se ve větší míře sám rozhodoval, která zvířata vyřadí, místo toho
aby zvířata „dělala“ rozhodnutí za něj.
Chovatel může provádět agresívnější
selekci, prodávat nadbytečná zvířata
nebo rozšiřovat chov. Na druhou stranu
je nutno vzít do úvahy potřebu většího
počtu ustajovacích míst pro jalovice.
To je asi nejobtížnější otázka, kterou je
vždy v každém chovu nutno posuzovat
individuálně a brát do úvahy i dlouhodobé strategie chovu. Nicméně si myslím,
že některé farmy odchovávají více jalovic, než ve skutečnosti potřebují.
Pokud jalovice odchováváme ve stísněných a přeplněných podmínkách, můžeme na nich pozorovat všechny negativní
důsledky působení stresových faktorů.
Jsou náchylnější na respirační problémy, nenarostou požadovaného rámce
a mléčná produkce na první laktaci je
stresovým odchovem také ovlivněná.
Rovněž je velmi důležitý ekonomický
faktor. Při neustále se zvyšujících cenách krmiv a lidské práce je odchov
nadbytečných jalovic ekonomickou přítěží chovu. Tyto faktory nutí chovatele
pozorně sledovat každou fázi výrobního
procesu, a vyhodnocovat systém brakování pro zkvalitnění stáda a zvýšení
efektivity produkce.
Příklad na závěr
Jak jsem již výše popisoval svůj názor
na rostoucí počet jalovic, uvádím příklad z jednoho stáda. Když náš tým
začal spolupracovat a provádět konzultace v chovu v roce 2007, byla míra zabřezávání pouze 15%. Chovali 659 dojnic
a 426 jalovic. To představuje poměr 64,9
jalovice na 100 krav. V průběhu roku se
míra zabřezávání zvýšila na 22% a dále
se zvyšovala, až se ustálila na 27%.
V současnosti je v chovu 756 krav a 898
jalovic. To je poměr 118 jalovic na 100
krav. Přitom se servis perioda v chovu zkrátila z 206 na 141 dní. Sexované
semeno se používá plošně na jalovice.
V průběhu 3,5 roku tak získali navíc 523
jaloviček z vlastního chovu. V roce 2008
odchovala farma 326 jaloviček ze sexovaného semene. Čistý přínos sexovaného semene je však jen 170 jalovic, protože polovinu z tohoto počtu byste získali
i po konvenčním semeni. Přínos díky
zlepšení reprodukce z otřesné na výbornou však byl 353 jaloviček, což je oproti
sexovanému semeni dvojnásobek. Přestože se jedná o extrémní případ, podobně poměrný nárůst související se zlepšenou reprodukcí lze očekávat i ostatních
farem.
Kevin Jorgensen, Hoard’s Dairyman,
volný překlad
V zemích bývalého Sovětského Svazu se zvyšuje poptávka po importu holštýnských jalovic. Na nákup chovných zvířat
některé země nabízejí dotace. Je velice pravděpodobné, že v příštích letech se ještě ve větší míře otevřou možnosti exportu
jalovic na východ. Pokud budou chovatelé na tuto skutečnost připraveni, mohl by se stát prodej jalovic velmi zajímavým
ekonomickým benefitem v holštýnských chovech. Z důvodu dlouhého generačního intervalu tuto skutečnost anoncujeme
již nyní. SCHHS ČR, o.s.
strana 31 ፛
Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, o. s.
Těšnov 17, 117 05 Praha 1
tel.: 257 896 248, fax: 257 896 251
e-mail: [email protected], www.holstein.cz

Podobné dokumenty

OB i a`o pnsa am inania npnst nmno mi po`o n`ax `xn

OB i a`o pnsa am inania npnst nmno mi po`o n`ax `xn pnsa am i n a n i a npnst nmno mi p o ' o n'ax 'xn xte m manas naxn xmnV X'am ,nsyn xm mata mix ÍI nnx anx axi J T D ' I I nny: '•ya ' o x i mznipo na*x pyV man m nasa '? 'iznpnn i " u 'n rtmnpn P"...

Více

Stáhnout

Stáhnout činily 1 873 mil. €, což představovalo 26,1 % čistého prodeje (oproti 29,1 % ve srovnatelném období roku 2006). V prvním čtvrtletí 2007 byl stále nízký kurz dolaru vůči euru a sanofiaventis pokračo...

Více

Nová Zákaznická karta - Pražská plynárenská, as

Nová Zákaznická karta - Pražská plynárenská, as Dobrý den pane Rotte, firmu s vaším zaměřením není třeba dlouze představovat, přesto nám povězte něco o vaší společnosti. Autopůjčovna Alimex je ryze česká společnost, která vznikla v roce 1995 a p...

Více

ZÁKLADY INFORMATIKY

ZÁKLADY INFORMATIKY mají svou náhodnou stránku a počtem pravděpodobnosti se zabýváme proto, abychom ji vhodně vyjádřili či zachytili. Přístupným způsobem pro pracovníky v biomedicínských oborech jsou širší základy teo...

Více

Černostrakaté Novinky 3/2011 - Svaz chovatelů holštýnského skotu

Černostrakaté Novinky 3/2011 - Svaz chovatelů holštýnského skotu Svaz chovatelů holštýnského skotu ČR, o.s. se sídlem: Těšnov 17, 117 05 Praha 1 Přehled o pracovištích a pracovnících Svazu Sídlo organizace a adresa pro fakturaci: Těšnov 17, 117 05 Praha 1 IČO: 5...

Více

Bolek Polívka Bolek Polívka

Bolek Polívka Bolek Polívka k čemuž dochází u koťat nízkého věku. Zvířata s akutním průběhem onemocnění jsou nejvýznamnějším zdrojem viru, latentně infikované kočky jsou však o to nebezpečnější. De facto lze považovat za late...

Více

Muzeion 3/2016 - Muzeum umění Olomouc

Muzeion 3/2016 - Muzeum umění Olomouc pololegální výstavu či koncert. Oči mu protřelo až vyhození z vysoké školy a nástup do práce. Samostatně vystavuje od roku 1983. Zastoupe­ ní má ve veřejných i soukromých sbírkách po celé Evropě a ...

Více

Životopis a vzdělání - Studio Ida Žďár nad Sázavou

Životopis a vzdělání - Studio Ida Žďár nad Sázavou FACE CZECH AKADEMY- drží akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) a celý vzdělávací program je rovněž garantován dvěma evropskými organizacemi IFAA a EFA- vzdělávání od FAC...

Více