Unit 11 – Přídavná jména hot horký cold studený wet mokrý dry

Komentáře

Transkript

Unit 11 – Přídavná jména hot horký cold studený wet mokrý dry
Unit 11 – Přídavná jména
hot
cold
wet
dry
happy
sad
hungry
thirsty
tired
horký
studený
mokrý
suchý
šťastný
smutný
hladový
žíznivý
unavený
John’s cold.
Susan’s thirsty.
Honzovi je zima.
Zuzana je žíznivá.
Are you sad today?
Yes, we are.
No, we aren’t.
Jste dnes smutní?
Ano, my jsme.
Ne, my nejsme.
He’s wet.
She’s tired.
On je mokrý.
Ona je unavená.
Are you hungry?
Yes, I am.
No, I’m not.
Jsi hladový/á?
Ano, já jsem.
Ne, já nejsem.
Unit 12 – Přivlastňování
Adam’s kite
Mark’s toy
Adamův drak
Markova hračka
Is this Adam’s kite?
Yes, it.is.
No, it isn’t.
These are my toys.
I’ve got a computer.
My favorite toy is my bike.
It’s great.
Je toto Adamův drak?
Ano, to je.
Ne, to není.
Toto jsou moje hračky.
Já mám počítač.
Moje nejoblíbenější hračka je kolo.
To je skvělé.
These are Bonny’s toys.
She’s got two bears. =
She has got two bears.
Toto jsou Bonyniny hračky.
Ona má dva medvědy.
Whose is this?
It’s Biff’s.
Čí je to?
To je Biffovo.
This is my favourite toy.
It’s a kite.
Toto je moje oblíbená hračka.
Je to drak.
Unit 13 – Jídlo
apples
grapes
oranges
bananas
lemons
tomatoes
eggs
sandwiches
burgers
pizzas
chips
peas
jablka
hrozny
pomeranče
banány
citróny
rajská jablíčka
vajíčka
sendviče
housky
pizza
hranolky
hrášek (množ. číslo)
There’s a banana.
Tam je banán.
There’s one banana.
Tam je jeden banán.
There are tomatoes.
There are free tomatoes.
Tam jsou rajčata.
Tam jsou tři rajčata.
one
two
three
four
five
six
seven
eight
nine
ten
eleven
twelve
thirteen
fourteen
fifteen
sixteen
seventeen
eighteen
nineteen
twenty
twenty-one
twenty-two
twenty-three
twenty- four
twenty-five
twenty-six
twenty-seven
twenty-eight
twenty-nine
thirty
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Unit 14 – Oblečení
a hat
a T-shirt
a shirt
a skirt
a dress
a jumper
shorts
trousers
shoes
socks
sandals
klobouk
tričko
košile
sukně
šaty
svetr
šortky
kalhoty
boty
ponožky
sandále, páskové boty
This is a jumper.
This is a green skirt.
Toto je svetr.
Toto je zelená sukně.
These are shoes.
These are brown trousers.
Toto jsou boty.
Toto jsou hnědé kalhoty.
I’m wearing a white dress.
I’m wearing a red and white T-shirt.
Já mám oblečené bílé šaty.
Já mám oblečené červenobílé tričko.
He’s wearing a blue jumper.
Peter’s wearing black socks.
On má oblečený modrý svetr.
Petr má oblečené černé ponožky.
She’s wearing a hat.
Jane’s wearing an orange skirt.
Ona nosí klobouk.
Jana má oblečenou oranžovou sukni.
Kate and Edward are wearing sandals.
Katka a Eduard nosí sandále.

Podobné dokumenty

Revision unit 8

Revision unit 8 Tyto kalhoty jsou příliš krátké.

Více