Produktový manuál

Komentáře

Transkript

Produktový manuál
2 0 1 3 - 2 0 1 4
Bring REAL to Life
Přiveďte REALITU do života
Díky ostrému a čistému obrazu v celém zorném poli můžete vnímat realitu tak,
jako kdybyste byli přímo před nádhernými barvami přírody.
Nikon vám dává takové vzrušení a radost
z pocitu „reality“, které jste nikdy předtím nezažili.
2
3
Pure Optical Performance
Čistý optický výkon
Tři klíčové faktory, které vytvářejí realitu:
1
Originální software Nikon pro optický design
S vestavěnými přesně vypočtenými měřidly, která zabraňují výskytu odlesků a stínů,
se software Nikon pro optický design používá k dosažení ideálního zobrazení.
2
Osvědčená optická technologie
Od svého založení v roce 1917 pokračuje společnost Nikon a společnosti z její skupiny ve vývoji
a vylepšování proprietárních a komplexních procesů konstrukce čoček,
včetně vývoje skleněných materiálů a technologií tavení skla.
3
Kontrola kvality prostřednictvím přísné inspekční normy
Kvalita produktů je zajištěna přísnou a zcela řízenou inspekční normou,
která si zaslouží důvěru uživatelů.
4
5
Vysvětlení vlastnos tí dalekohledů
Výkonnostní parametry
Nikon nabízí širokou paletu binokulárních dalekohledů – včetně několika
celosvětově nejoblíbenějších sérií – pro nejrůznější použití. Jednotlivé
modely se vyznačují charakteristickými technickými specifiky, jež jsou
užitečným vodítkem při výběru toho pravého produktu. Za nejdůležitější
je většinou považováno zvětšení, velkou roli však hrají i další vlastnosti,
jako je zorné pole, světelnost, obsluha (hmotnost, pocit při dotyku,
ergonomie), použitelnost s brýlemi a celková konstrukce přístroje.
Vysvětlivky k číselným kódům binokulárních
dalekohledů
Průměr objektivu
Průměr objektivu spolu s povrchovou úpravou čočky objektivu a hranolu vymezují
množství světla, které se bude podílet na tvorbě obrazu. Jestliže obvykle provádíte
pozorování při nedostatečném osvětlení, svítání či soumraku, nebo v zalesněných
plochách, budete pravděpodobně potřebovat dalekohled s větším objektivem. Čím je
však objektiv větší, tím je dalekohled těžší, proto platí obecný limit pro dalekohledy do
ruky, a tím je objektiv o průměru 50 mm.
Výstupní pupila
Pojmem výstupní pupila se označuje obraz vytvářený okuláry dalekohledu. Průměr
výstupní pupily (v mm) odpovídá efektivní cloně vydělené zvětšením. Průměr zornice
lidského oka se mění v závislosti na intenzitě světla, a to od 2–3 mm za denního světla do
7 mm za tmy. Výstupní pupila o průměru 7 mm proto poskytuje maximum světla
rozšířené oční zornici a je ideální pro pozorování za šera a v noci.
Zvětšení
Zvětšení, vyjádřené číselně, je poměr mezi skutečnými rozměry pozorovaného objektu
a jeho zvětšenou velikostí. Kupříkladu dalekohledem se zvětšením 7× se předmět ve
vzdálenosti 700 m bude jevit, jako by byl pozorován prostým okem z pouhých 100 m.
Zvětšení 6× až 10× představují mimochodem také doporučené hodnoty pro dalekohledy
do ruky na venkovní použití. Počínaje zvětšením 12× se zvyšuje riziko rozmazaného obrazu
a nepříjemného optického dojmu v důsledku chvění rukou a jiných bezděčných pohybů.
Průměr výstupní pupily
Dalekohled s výstupní pupilou o průměru 10 mm
a lidské oko se zornicí o průměru 7 mm
7 mm
Následující ikony označují nejvhodnější použití jednotlivých
sérií dalekohledů:
Příroda, kempování, pěší turistika
Všechny binokulární dalekohledy Nikon jsou opatřeny číselným označením, např.
ve tvaru „10×25 5,4˚”. Hodnota „10×” označuje zvětšení dalekohledu. Používá-li
pozorovatel dalekohled se zvětšením 10× ke sledování dravého ptáka ze vzdálenosti
100 m, bude se mu jevit, jako kdyby jej viděl pouhým okem z 10 m (100/10 = 10).
Další číslo, „25”, znamená, že efektivní průměr objektivu dalekohledu je 25 mm.
Čím větší průměr objektivu, tím jasnější bude za stejného osvětlení pozorovaný
obraz. (Velký podíl na zdokonalení světelnosti objektivu značky Nikon má také jeho
dokonalá povrchová úprava). Binokulární dalekohledy s příliš velkými objektivy jsou
však velmi těžké, takže by se vám při jejich používání mohly třást ruce.
A konečně, číslo „5,4˚“ představuje skutečné zorné pole binokulárů.
Takto označujeme úhel viditelného pole měřený od středu objektivu. Čím je
hodnota větší, tím snadněji lze lokalizovat pozorovaný objekt.
Pochopení významu číselných kódů binokulárních dalekohledů vám otevře cestu
k jejich svobodnějšímu výběru a komplexnějšímu využití.
Aktivity v drsných přírodních podmínkách vyžadují přenosnost a vysokou odolnost.
Ideálním společníkem do souboje s živly přírody jsou pogumované a vodotěsné
modely. Pro použití v časných ranních a pozdních večerních hodinách doporučujeme
binokuláry s velkými průměry objektivů a okuláry značky Nikon s vícenásobnou
antireflexní vrstvou.
Pozorování ptactva a živé přírody
K pozorování přírody obecně se hodí binokuláry se širokým zorným polem a zvětšením
7× až 10×. Pro sledování velryb či ptáků z větších vzdáleností jsou vhodnější modely
se zvětšením 8× až 12×. Ještě většího přiblížení docílíte s monokulárními dalekohledy
řady Fieldscope.
Námořní sporty, rybaření
Pro dalekohledy na tyto aktivity je klíčová vodotěsnost a vysoká odolnost. Přístroje by se
rovněž měly vyznačovat zvýšenou světelností a širokým zorným polem. Pro použití na
palubě lodi je vhodné zvolit model s redukcí vibrací.
Sledování sportů
10 mm
Zorné pole
Každý binokulární dalekohled je opatřen číselným kódem popisujícím jeho technickou
specifikaci. Vezmeme-li např. údaj „8×40 8,8°”, pak „8,8°” znamená skutečné zorné
pole, což je úhel pozorování měřený od středu objektivu. Zdánlivé zorné pole naproti tomu
udává, jak by toto zorné pole bylo veliké při pozorování pouhým okem. Skutečné zorné
pole na 1 000 m uvedené v technické specifikaci představuje šířku viditelného prostoru
ve vzdálenosti 1 000 m.
Světelnost
Relativní světelnost je hodnota odpovídající druhé mocnině průměru výstupní pupily.
Čím vyšší relativní světelnost, tím jasnější je pozorovaný obraz. Tento údaj však není
přímo úměrný nárůstu jasu při pozorování pouhým okem, protože světlo procházející
binokulárem má 100% účinek pouze za předpokladu, že výstupní pupila dalekohledu
a oční zornice mají stejný průměr.
Na denním světle
1 000 m
Praktickou pomůckou při sledování sportů s rychlým pohybem účastníků jsou
binokuláry s širokým zorným polem a zvětšením 7× až 10×. Vhodné jsou také
zoomové binokuláry umožňující rychle a snadno upravit nastavené zvětšení podle
situace.
Na každém dalekohledu je uveden zkrácený souhrn jeho vlastností –
následující vysvětlivky vám přiblíží, co které označení znamená.
Zvětšení (10×)
Zdánlivý zorný úhel
10×50IF HP WP
Reálný zorný úhel
Průměr výstupní pupily: 2,9 mm
Průměr zornice lidského oka: 2 až 3 mm
Dalekohled se zvětšením 8×
Průměr výstupní pupily: 2,9 mm
Průměr zornice lidského oka: 7 mm
Divadlo
Do divadla a na koncerty doporučujeme kompaktní modely se zvětšením 4× až 8×.
Pokud se chcete zaměřit na určitého interpreta, jsou vhodnější modely se zvětšením
7× až 10×.
Vodotěsné provedení
Průměr objektivu (mm)
154 m
Na cestování jsou ideální kompaktní lehké modely se středně velkým zvětšením
a zorným polem.
Individuální ostření
Za tmy
125 m
Cestování
Konstrukce
High eyepoint
D: Střechové
(Roof, resp. Dach) hranoly
WP:Vodotěsné provedení
CF: Zaostřování centrálním
šroubem
IF: Individuální ostření
HP: Konstrukce High eyepoint
Astronomická pozorování
Astronomická pozorování vyžadují světelnou optickou soustavu s objektivem velkého
průměru a velkou výstupní pupilou. Nejvhodnější jsou binokuláry s vodotěsným
provedením a korekcí aberací.
Muzeum
Do muzeí doporučujeme kompaktní lehké modely s malým zvětšením a krátkou
zaostřovací vzdáleností do 2 m.
Pro uživatele s brýlemi
* Zdánlivé zorné pole je počítáno na základě normy ISO14132-1:2002. Podrobnosti viz stranu 56.
Zvolte přístroj konstrukčního typu s dlouhým očním reliéfem (vysokou vzdáleností oka
od okuláru) pro neomezené a jasné zorné pole také pro uživatele s brýlemi.
Průměr výstupní pupily: 7,1 mm
Průměr zornice lidského oka: 7 mm
6
7
Obsah
Binokuláry
Laserové dálkoměry
Str. 9–26
Str. 38–44
EDG
Str. 10–11
Laser 1000A S
Str. 39
MONARCH Str. 12–13
Laser 1200S Str. 39
PROSTAFF Str. 14–15
COOLSHOT AS/COOLSHOT
ACULON
Str. 16–19
Série „High Grade” Str. 20–21
Série „Elegant Compact”
Str. 22
Série „Compact”
Str. 23
Série „Marine”
Str. 25
Standard pro dokonalé pozorování přírody
Str. 26
Str. 28–29
MONARCH
Str. 30–33
PROSTAFF
Str. 34–35
Systém Digiscoping značky Nikon
Str. 43
Forestry Pro
Str. 44
Série „StabilEyes”
Str. 45–49
Str. 46–47
Binokulární teleskop
Str. 47
Lupy
Str. 48
Stereomikroskopy
Str. 49
Str. 27–37
EDG
ED50/ED50 A
Str. 42–43
ACULON
Výjimečná optika pro specializované potřeby
Str. 24–25
Standard Série ”Fieldscope”
/
Str. 40–41
Str. 35
Technická data
Str. 36–37
8
Str. 50–63
Binokuláry
Realita zblízka
Binokuláry Nikon nastavily měřítka pro mimořádnou hodnotu v oblasti sportovní optiky.
Navazujeme na proslulost společnosti Nikon jako světového lídra v oblasti přesné optiky a dodáváme binokuláry pro různé použití.
Je tedy snadné vybrat jemnou a brilantní optiku, která bude ideální pro vaše konkrétní potřeby.
Binokuláry
•Legendární skleněné čočky Nikon ED (s extrémně nízkým rozptylem světla)
Legendární skleněné čočky Nikon ED (s extrémně nízkým rozptylem světla) účinně
kompenzují chromatické aberace, aby měl výsledný obraz vynikající kontrast
a vysoké rozlišení.
Větší zaostřovací knoflík pro snadné
ovládání. Vytažením upravte dioptrie
(vlevo), zatlačením zaostřete (vpravo).
•Systém čoček s redukcí zakřivení pole
Okuste výjimečnost
Značka EDG se zrodila z odhodlání společnosti Nikon
nabídnout špičkovou řadu nejlepších přístrojů z oblasti
sportovní optiky. Ve spojení s mnoha špičkovými
technologiemi společnosti Nikon, včetně optických
i mechanických, jsou tyto výjimečné produkty schopny
zajistit nádherný výhled a výkon, které překonávají i ty
nejdivočejší sny přírodních a outdoorových nadšenců.
•Duální zaostřovací knoflík
s dioptrickým nastavením
Technologie redukce zakřivení pole minimalizuje zakřivení pole – aberace, ke kterým
dochází při zaostření na střed zorného pole, při němž se rozostří periferní oblasti
a naopak – a poskytuje ostřejší a čistší obraz v celé ploše čočky.
•Otočné a výsuvné gumové očnice umožňující aretaci pro optimální
nastavení vzdálenosti oka od okuláru
•Hranoly s vícenásobnými dielektrickými vysoce reflexními vrstvami
Nenosíte-li brýle, používejte očnice ve vysunuté poloze. Nosíte-li brýle, pak je úplně
zasuňte. Očnice lze nastavit do kterékoli ze čtyř zacvakávacích mezipoloh, což
umožňuje jemné nastavení podle vašich potřeb.
Dielektrický vícenásobný vysoce reflexní povlak je aplikován na hranolovou střechu,
která nedisponuje úplným vnitřním odrazem. To zvyšuje odrazivost světla o více než
99 % (konstrukční hodnota) pro celou viditelnou část spektra, a poskytuje čistší bílou
barvu a ostřejší, jasnější a přirozenější obraz v celém zorném poli.
Jednotka střešních hranolů
Zrcadlo potažené vícenásobnými dielektrickými vysoce
reflexními vrstvami
Charakteristiky odrazivosti povrchu hranolu
na ploše zrcadla
•Dlouhý oční reliéf pro jasné zorné pole také pro uživatele s brýlemi
•Růžkové odnímatelné očnice
Ergonomicky tvarované růžkové očnice blokují periferní
světlo a zajišťují vám tak jasnější výhled.
Odrazivost (%)
100
Optická dráha
•Pohodlný a ergonomicky tvarovaný popruh
95
90
85
Konstruován pro pohodlí i během dlouhých dnů
používání. Délka popruhu se snadno upravuje, aniž by
bylo nutné jej sundávat z krku.
80
75
70
65
60
400
•Krátký můstek pro snadný úchop
450
500
550
600
650
•Odolná konstrukce
700
Robustní, lehké tělo z hořčíkové slitiny.
Vlnová délka (nm)
Vrstva pro fázovou korekci
Hranoly s vícenásobnými dielektrickými vysoce reflexními vrstvami
Hranoly se zesílenými hliníkovými vrstvami
Hranoly s hliníkovými vrstvami
(Pouze informativní příklad)
EDG 8×32/10×32
EDG 7×42/8×42/10×42
•Vodotěsné (do hloubky 5 m po dobu 10 minut)
Konstrukce odolná proti vodě a zamlžení je tvořena tělem plněným dusíkem
a utěsněným O kroužky.
•Vrstva pro fázovou korekci
Fázový posun světla je způsoben rozdíly fází vyplývajícími z celkového odrazu světla na
střešním (Dach) povrchu. Vrstva pro fázovou korekci se nanáší na povrch proto, aby byla
minimalizována ztráta rozlišení a aby byl zajištěn vysoce kontrastní obraz.
•Jasnější obraz, a to i za soumraku
Zdokonalené vícevrstvé povlaky jsou použity u všech čoček a hranolů pro zvýšení
propustnosti světla a snížení výskytu odlesků a stínů na výrazně jasných a velmi ostrých
snímcích i za svítání nebo soumraku.
•Optika z ekologického skla, ekologicky bezpečné materiály
EDG 10×42
Čočky ani hranoly neobsahují příměsi olova a arzénu.
EDG 8×42
* Technická specifikace viz str. 50.
10
11
Binokuláry
8×30/10×30/8×42/10×42
8×42/10×42/12×42/8×56/16×56/20×56
Vynikající optický výkon v kompaktním těle poskytuje široké
zorné pole
Královské pozvání k jejímu
veličenstvu přírodě
• Sofistikovaně kompaktní vnější design
• Optické členy z ED skel pro korekci barevné vady a vyšší rozlišení obrazu
• Široké zdánlivé zorné pole
• Hranoly s vícenásobnými dielektrickými vysoce reflexními vrstvami zajišťují
vynikající jednotnost přenosu pro celou viditelnou část spektra
a poskytují jasnější obraz a přirozenější barvy
• Jasný obraz díky potažení všech čoček a hranolů vícenásobnými
antireflexními vrstvami
• Vrstva odolná proti poškrábání je nanesena na vnější plochy čočky objektivu
a čočky okuláru (pouze 8×42, 10×42)
• Vysoké rozlišení díky potažení střechových hranolů vrstvou pro
fázovou korekci
• Dlouhý oční reliéf zajišťuje jasné zorné pole také pro uživatele s brýlemi
• Všechny čočky a hranoly z ekologického skla bez příměsi olova a arzénu
• Vodotěsnost (do hloubky 1 m po dobu 10 minut) zajištěná použitím těsnicích
O kroužků; plnění dusíkem proti zamlžování
• Otočné a výsuvné gumové očnice umožňující aretaci ve více polohách pro
optimální nastavení vzdálenosti oka od okuláru
• Pogumované provedení pro vyšší odolnost proti nárazům a pevné,
pohodlné uchopení
• Lehké tělo používá sklolaminátový polykarbonát pryskyřice
• Měkčený popruh na krk
• Sklopné krytky čoček objektívu
Desítky let konstrukčních zkušeností a odborných znalostí
učinily ze společnosti Nikon vůdčí sílu na poli pozorování
a vychutnávání přírody. Vyspělá technologie, doložená úžasně
jasným a ostrým obrazem, dává milovníkům přírody šanci
pozorovat přírodu v celé její velkolepé kráse a ocenit každý živý
a okouzlující moment. Toto jedinečné dědictví vedlo k široce
uznávanému spolehlivému výkonu dalekohledů Monarch.
Výjimečná kvalita obrazu dosahovaná díky ED sklu
a hranolům s vícenásobnými dielektrickými vysoce
reflexními vrstvami
• Optické členy z ED skel pro korekci barevné vady a vyšší rozlišení obrazu
• Hranoly s vícenásobnými dielektrickými vysoce reflexními vrstvami zajišťují
vynikající jednotnost přenosu pro celou viditelnou část spektra a poskytují
jasnější obraz a přirozenější barvy
• Jasný obraz díky potažení všech čoček a hranolů vícenásobnými
antireflexními vrstvami
• Vysoké rozlišení díky potažení střechových hranolů vrstvou pro fázovou korekci
• Dlouhý oční reliéf zajišťuje jasné zorné pole také pro uživatele s brýlemi
• Všechny čočky a hranoly z ekologického skla bez příměsi olova a arzénu
• Vodotěsnost (do hloubky 1 m po dobu 10 minut) a odolnost proti zamlžení
díky dusíkové náplni
• Otočné a výsuvné gumové očnice umožňující aretaci ve více polohách pro
optimální nastavení vzdálenosti oka od okuláru
• Pogumované provedení pro vyšší odolnost proti nárazům a pevné,
pohodlné uchopení
• Lehké tělo používá sklolaminátový polykarbonát pryskyřice
• Měkčený popruh na krk
• Sklopné krytky čoček objektívu
• Modely 16×56 a 20×56 jsou dodávány včetně stativového adaptéru
MONARCH 7 8×30
MONARCH 7 8×30
MONARCH 7 8×42
MONARCH 5 10×42
MONARCH 5 16×56
* Technická specifikace viz str. 50–51.
12
13
Binokuláry
Svět podle vašich podmínek
Objevování je vaše životní cesta. Rádi vstupujete do
nových světů a zkoumáte je s optickým vybavením
vytvořeným na základě nejnovějších poznatků co do
hodnoty, tak i výkonu. Tento přístup vám umožní lépe
ocenit vše, co objevíte.
Vítejte v nádherném světě PROSTAFF. Očekávejte
stabilní a pořádný výkon, na který se můžete
spolehnout.
8×42/10×42
8×42/10×42/10×50/12×50
Vysoce kvalitní optický výkon v elegantním těle
Elegantně konstruovaný, výkonem nabitý model
•Jasnější obraz díky potažení všech čoček a hranolů vícenásobnými antireflexními vrstvami
•Vysoké rozlišení díky střechovým hranolům potaženým speciální vrstvou pro fázovou korekci
•Vysoce reflexní zrcadlové vrstvy na hranolech pro jasný obraz
•Dlouhý oční reliéf pro jasné zorné pole také pro uživatele s brýlemi
•Otočné a výsuvné gumové očnice umožňující aretaci ve více polohách pro optimální nastavení
vzdálenosti oka od okuláru
•Vodotěsnost (do hloubky 1 m po dobu 10 minut) a odolnost proti zamlžení díky dusíkové náplni
•Pogumované provedení pro vyšší odolnost proti nárazům a pevné, pohodlné uchopení
•Všechny čočky a hranoly z ekologického skla bez příměsi olova a arzénu
• Čočky s vícenásobnými antireflexními vrstvami pro jasný obraz
• Dlouhý oční reliéf pro jasné zorné pole také pro uživatele s brýlemi
•Otočné a výsuvné gumové očnice umožňující aretaci ve více polohách pro optimální nastavení
vzdálenosti oka od okuláru
• Vodotěsnost (do hloubky 1 m po dobu 10 minut) a odolnost proti zamlžení díky dusíkové náplni
• Lehké tělo používá sklolaminátový polykarbonát pryskyřice
• Všechny čočky a hranoly z ekologického skla bez příměsi olova a arzénu
PROSTAFF 5 10×50
PROSTAFF 7 10×42
PROSTAFF 5 10×42
* Technická specifikace viz str. 51–52.
14
15
Binokuláry
ACULON T01 8×21 <oranžová>
Vezměme to vše společně, vaším
vlastním jedinečným stylem
Stejně důležité jako pozorování světa je pro vás možnost pohlížet na něj
tak, jak chcete. To znamená přes dalekohledy vytvořené pro váš
způsob života. Víte, že tam venku je báječný svět plný barev, a vy si jej
chcete vychutnat způsobem, na který jste zvyklí.
Dalekohledy ACULON jsou pro vás to pravé — se sportovním
designem v řadě stylů a barev, které vyhoví vaší náladě a příležitosti.
Pokud upřednostňujete sportovní optiku, která vhodně doplní vaši
osobnost, bude pro vás tím pravým řada ACULON.
ACULON T01 8×21 <modrá>
ACULON T01
8×21/10×21
ACULON T01 8×21 <bílá>
ACULON T01 10×21 <červená>
ACULON T01 10×21 <černá>
Rozšiřte svůj svět s tímto stylovým kompaktem
•Kompaktní a lehce přenosný — jeho hmotnost je pouhých 195 g
• Čočky s vícenásobnými antireflexními vrstvami pro jasný obraz
• Větší zaostřovací kroužek pro plynulé ovládání
• Otočné a výsuvné gumové očnice umožňující aretaci pro optimální
nastavení vzdálenosti oka od okuláru
• Štíhlá a stylová konstrukce s jedním kloubem
• K dispozici v pěti barvách těla: 8×21 oranžová, modrá a bílá/10×21
černá a červená
* Technická specifikace viz str. 52.
16
17
Binokuláry
ACULON T51
ACULON A211
8×24/10×24
7×35/8×42/10×42/7×50/10×50/12×50/16×50/8-18×42/10-22×50
Sofistikovaná elegance kdekoli, kam přijdete
Odolnost a velké čočky objektivu pro nádhernou přírodu
• Štíhlé, kompaktní a lehké tělo
• Elegantní a sofistikovaný vnější design s hladkým kovovým povrchem
• Čočky s vícenásobnými antireflexními vrstvami pro jasný obraz
• Minimální zaostřovací vzdálenost: 2,5 m
• Čočky z ekologického skla bez příměsi olova a arzénu
• Čtyři lákavé barevné variace: 8×24 černá, stříbrná, růžová
a červená/10×24 černá a stříbrná
• Asférické čočky okuláru eliminují zkreslení obrazu i na periferii čočky
(kromě modelů se zoomem)
• Čočky s vícenásobnými antireflexními vrstvami pro jasný obraz
• Otočné a výsuvné gumové očnice umožňující aretaci pro optimální nastavení
vzdálenosti oka od okuláru (kromě modelů se zoomem)
• Pogumované provedení pro vyšší odolnost proti nárazům a pevné,
pohodlné uchopení
• Plynulé ovládání zoomu konečky prstů (pouze modely se zoomem)
• Může být upevněn na stativ za pomoci volitelného stativového
adaptéru (viz str. 56)
(Stativový adaptér TRA-2 je dodávaným příslušenstvím
pro ACULON A211 16×50 a 10-22×50)
ACULON T51 8×24 <růžová>
ACULON T51 8×24 <červená>
ACULON A211 10-22×50
ACULON T51 10×24 <černá>
ACULON A211 8×42
ACULON T51 10×24 <stříbrná>
ACULON T11
ACULON A30
8-24×25
Elegantní a kompaktní dalekohledy s 3× optickým
zoomem ve třech barvách
• Kompaktní a lehké
• Jasný obraz díky potažení všech čoček a hranolů vícenásobnými
antireflexními vrstvami
• Unikátní páčka zoomu navržená pro velmi jemné zoomování
v rozsahu 8-24×
• Otočné a výsuvné gumové očnice umožňující aretaci pro optimální
nastavení vzdálenosti oka od okuláru
• Navrženo pro pohodlné použití a snadnou manipulaci
• Dostupné ve třech barvách těla (černá/stříbrná/červená)
8×25/10×25
Vysoký výkon v kompaktním těle pro vyšší spokojenost uživatele
ACULON T11 8-24×25 <černá>
ACULON T11 8-24×25 <stříbrná>
ACULON T11 8-24×25 <červená>
• Kompaktní a lehké
• Čočky s vícenásobnými antireflexními vrstvami pro jasný obraz
• Dlouhý oční reliéf zajišťuje jasné zorné pole také pro uživatele s brýlemi (8×25)
• Pogumované provedení pro pevné a pohodlné uchopení
• Sklopná konstrukce; snadné přenášení
• Všechny čočky a hranoly z ekologického skla bez příměsi olova a arzénu
• Dostupné ve dvou barvách těla: černá a stříbrná
ACULON A30 8×25 <černá>
ACULON A30 10×25 <stříbrná>
* Technická specifikace viz str. 52–53.
18
19
Binokuláry
Série „High Grade”
Když jen to nejlepší je to pravé
8×42HG L DCF/10×42HG L DCF
Nikon nabízí širokou paletu obecně uznávaných binokulárů. Série šesti
modelů HG L je koncipovaná s cílem poskytnout výjimečnou výkonnost
a uživatelský komfort. Precizně konstruované objektivy a hranoly jsou
zárukou ostřejšího, jasnějšího obrazu, a tím intenzivnějšího zážitku
z pozorování. Díky zdařilé souhře dalších aspektů, jako je jemně vyladěná
mechanika a optický design, budete schopni odhalit i detaily, které by vám
jinak unikly.
Špičkový optický výkon
• Lehká konstrukce (8×: 795 g, 10×: 790 g)
• Robustní lehké tělo odlité z hořčíkové slitiny
• Nejkratší zaostřovací vzdálenost: 3 m
• Systém nastavení dioptrické korekce s blokovacím mechanismem
proti náhodnému otočení
• Excelentní výkonnost při teplotách do -20 °C
• Pogumované provedení pro ochranu proti nárazům a solidní
komfortní uchopení
• Ergonomický design pro snadnější držení
• Upevněné krytky okulárů pro snazší manipulaci
8×42HG L DCF
Pro jasný obraz s vysokým kontrastem
•Originální vícenásobné antireflexní vrstvy Nikon
Minimalizují závoj a reflexy pro dosažení maximální propustnosti světla v širokém
rozsahu vlnových délek. Výsledek: excelentní kontrast a barevné podání.
• Vrstva fázové korekce
Koriguje fázový posuv světla při průchodu střechovými hranoly.
Poskytuje vysoce kontrastní obraz a eliminuje degradaci rozlišení.
•Vysoce odrazné stříbrné vrstvy hranolů
Mnohem vyšší odrazivost a mnohem nižší ztráta světla v hranolech ve srovnání
s běžnými hliníkovými vrstvami. Výsledkem je jasnější obraz.
8×32HG L DCF/10×32HG L DCF
Zdokonalený optický výkon při menších rozměrech
• Jemně vyvážená korekce aberací
• Nejkratší zaostřovací vzdálenost: 2,5 m
• Systém nastavení dioptrické korekce s blokovacím mechanismem
proti náhodnému otočení
• Excelentní výkonnost při teplotách do -20 °C
• Pogumované provedení (proteinový kompozit) jako ochrana proti
nárazům a pomůcka pro pohodlné, jisté držení
• Ergonomický 3D design pro vyšší komfort
• Upevněné krytky okulárů pro snazší manipulaci
Pro ostrý, nezkreslený obraz
•Optické soustavy s redukcí zklenutí pole
Použité u okulárů - poskytují obraz, který je ostrý a brilantní až do krajů.
•Korekce zkreslení
Vynikající konstrukce optiky Nikon zajišťuje vysokou úroveň korekce zkreslení
a umožňuje ostré a nezkreslené snímky i na periferii oblasti zobrazení.
8×32HG L DCF
Pro komfortní pozorování
•Konstrukce s dlouhým očním reliéfem
Sofistikované konstrukční technologie ve spojení s dlouhým očním reliéfem
a kompaktními rozměry.
•Očnice ze silikonové pryže příjemné na dotek
•Otočné a výsuvné gumové očnice umožňující aretaci
ve více polohách* pro optimální nastavení vzdálenosti
oka od okuláru
•Velký zaostřovací kroužek pro snadnější manipulaci
•Všechny modely jsou vodotěsné až do hloubky 2 m
(modely 8×20HG L DCF/10×25HG L DCF do 3 m) po
dobu 5 minut, plněné dusíkem a opatřené těsnicími
O kroužky proti zamlžení.
8×20HG L DCF/10×25HG L DCF
•Konstrukce z ekologických materiálů: tělo, krytky
okulárů a objektivů, pouzdro a řemínek jsou vyrobené
bez použití látek na bázi PVC; všechny optické čočky
a hranoly jsou z ekologického skla bez příměsi olova
a arzénu.
•Možnost upevnění na stativ pomocí volitelného
stativového adaptéru* (viz str. 56)
* Kromě 8×20HG L DCF/10×25HG L DCF.
Hodnoty propustnosti světla
Obecně řečeno, čím vyšší má objektiv propustnost, tím
poskytuje jasnější a brilantnější obraz, s menší mírou
neostrosti a závoje. Všechny dalekohledy Nikon řady HG
se díky aplikaci vícenásobných antireflexních vrstev na
čočky a hranoly vyznačují vysokými hodnotami
propustnosti světla.
%T
100
90
80
70
60
50
40
30
A Konvenční produkty Nikon
Zdroj: Nikon (aktuální hodnoty)
20
10
420
500
600
8×20HG L DCF
10×25HG L DCF
Výjimečný, kompaktní výkon
• Robustní lehké tělo odlité z hořčíkové slitiny
• Sklopná konstrukce pro pohodlný transport
• Nejkratší zaostřovací vzdálenost: 2,4 m (8×), resp. 3,2 m (10×)
• Kroužek dioptrické korekce je umístěný ve středu těla pro snadnější
nastavení
• Excelentní výkonnost při teplotách do -30 °C
700 nm
* Technická specifikace viz str. 53.
20
21
Binokuláry
Série „Elegant Compact”
4×10DCF
Série „Compact”
Sportstar EX
Koncerty, divadlo a muzeum na dosah ruky
Nenucený výkon v elegantním designu
Přesvědčivé vlastnosti a elegantní design
Pronikne do sebemenších detailů a přitom se
vejde do kapsy
Na cestách je pohodlí vším. To je jedním z hlavních důvodů, proč je řada
kompaktních dalekohledů Nikon tak žádaná. Jsou tak malé, že se dají vzít
kamkoliv – třeba na vaši příští dovolenou, koncert nebo sportovní utkání.
•Vodotěsné provedení; plnění dusíkem proti zamlžování
•Otočné a výsuvné gumové očnice pro snadné nastavení
správné vzdálenosti očí od okulárů
•Nejkratší zaostřovací vzdálenost 2,5 m (8×), 3,5 m (10×)
•Čočky s vícenásobnými antireflexními vrstvami pro jasný obraz
•Kompaktní a lehké provedení
•Snadno přenosná, sklopná konstrukce
• Dvě barevná provedení (stříbrná/černošedá)
• Ultrakompaktní a lehký (pouze 65 g)
• Minimální zaostřovací vzdálenost: 1,2 m
• Všechny čočky a hranoly jsou opatřeny
vícenásobnými antireflexními vrstvami pro
jasný obraz
• Snadná obsluha (není nutná dioptrická korekce)
• Stylový design
•Dostupné ve třech barvách: černá, stříbrná
a červená
Kompaktní velikost a sofistikovaný, stylový design dokonale vhodný pro
společenské události, jako je návštěva divadla či koncertu, při níž byste rádi
zanechali co nejlepší dojem. Možnost zaostření na velmi krátké vzdálenosti
činí z těchto přístrojů rovněž ideální pomocníky při návštěvě muzeí.
4×10DCF <černá>
8×25DCF/10×25DCF
Sportstar EX 8×25DCF <stříbrná>
4×10DCF <červená>
Sportstar EX 8×25DCF <černošedá>
6×15M CF/7×15M CF Black
TRAVELITE EX
8×25CF/9×25CF/10×25CF/12×25CF
Nadčasové vlastnosti a design
Lehké a kompaktní provedení pro všestranné použití
• Stylové kovové tělo
• Ultrakompaktní rozměry a nízká hmotnost
• Nejkratší zaostřovací vzdálenost: 2 m
• Čočky s vícenásobnými antireflexními vrstvami pro
jasný obraz
•Voděodolný (až do hloubky 2 m po dobu 5 minut)
a plněný dusíkem proti zamlžování
•Asférické čočky eliminují distorzi obrazu
•Dlouhý oční reliéf pro jasné zorné pole také pro uživatele
s brýlemi
•Nejkratší zaostřitelná vzdálenost: 2,8 m
•Čočky s vícenásobnými antireflexními vrstvami pro jasný obraz
•Otočné a posuvné gumové očnice pro snadné umístění očí do
správné polohy
•Čočky s ekologickými skly bez přímesi olova a arzénu
6×15M CF
5×15 HG Monocular/7×15 HG Monocular
TRAVELITE EX 8×25CF
Dokonalé pro detailní prohlížení uměleckých děl
4×10DCF <stříbrná>
• Postříbřené hranoly pro jasnější obraz
• Vysoké rozlišení díky potažení hranolů vrstvou pro fázovou korekci
• Čočky s vícenásobnými antireflexními vrstvami pro jasný obraz
• Dlouhý oční reliéf zajišťuje jasné zorné pole také pro uživatele
s brýlemi (5×)
• Nejkratší zaostřovací vzdálenost: 0,6 m (5×), 0,8 m (7×)
7×15 HG Monocular
* Technická specifikace viz str. 53–54.
22
* Technická specifikace viz str. 54–55.
23
Binokuláry
Série „Marine”
Profesionální dalekohledy Nikon pro
klidnější plavbu
Potřebujete-li špičkový přístroj na moře, pak jsou binokuláry značky Nikon tím
pravým řešením. Všechny modely naší série Marine poskytují ostrý, brilantní
obraz. Přístroje jsou naplněny dusíkem a utěsněny O kroužky, což znamená
minimalizaci negativních dopadů teplotních výkyvů a ideální předpoklady pro
použití v náročných podmínkách plavby na moři. Do vybraných modelů je
integrován i kompas, abyste se neodchýlili od stanoveného kurzu. Jsou to
zkrátka vodotěsné binokuláry do každého počasí, na které se můžete
spolehnout.
7×50CF WP/7×50CF WP Compass
7×50IF HP WP Tropical (k dispozici model s vestavěnou stupnicí)
Standard
Snadné zaostření na moři i na souši
Osvědčený standardní přístroj pro rybolov a profesionální
mořeplavbu
Action EX
•Zaostřování centrálním šroubem; vodotěsnost (do hloubky 1 m po dobu
5 minut) zajištěná použitím těsnicích O kroužků; plnění dusíkem proti zamlžování
• Vestavěný kompas s osvětlením a stupnicí (7×50CF WP Compass)
•Dlouhý oční reliéf pro jasné zorné pole také pro uživatele s brýlemi
• Čočky s vícenásobnými antireflexními vrstvami pro jasný obraz
•Pogumované provedení jako ochrana před poškozením nárazem
a současně jistota pevného, pohodlného držení
• Součástí dodávky plovoucí řemen
•Může být upevněn na stativ za pomoci volitelného stativového
adaptéru (viz str. 56)
Kompas a stupnice vzdáleností
(model 7×50CF WP Compass)
Znáte-li jednu z hodnot, můžete
měřit rozměry nebo vzdálenosti.
7×50CF WP Compass
7×50IF HP WP Tropical
7×50IF WP/7×50IF WP Compass
7×50IF WP Compass
Konstrukční provedení speciálně pro profesionální mořeplavbu
•Vodotěsný (do hloubky 2 m po dobu 5 minut) a proti zamlžení plněný dusíkem
•Všechny čočky a hranoly vybavené vícenásobnými antireflexními
vrstvami pro maximálně jasný obraz
•Pogumované provedení pro větší odolnost proti nárazům a jisté,
komfortní držení
•Dlouhý oční reliéf pro jasné zorné pole také pro uživatele s brýlemi
•Vestavěný kompas a stupnice pro určení kurzu, vzdálenosti nebo velikosti
(7×50IF WP Compass)
•Může být upevněn na stativ za pomoci volitelného stativového adaptéru (viz str. 56)
Volitelné příslušenství
Polarizační filtry (volitelné)
Odfiltrovávají reflexy z vodní hladiny nebo skla.
Tvarované gumové očnice (volitelné)
Odstiňují boční světlo pro snadné pozorování. Komfortní gumové okraje měkce dosedají na
vaši tvář a starají se o bezproblémové pozorování za jasných dnů na moři nebo za jiných
extrémních světelných podmínek.
• 7×50IF HP WP Tropical
• 10×70IF SP WP
• 18×70IF WP WF
• 10×70IF HP WP
• 7×50IF SP WP
7×35CF/8×40CF/7×50CF/10×50CF/12×50CF/16×50CF
Širší zorné pole v nejnáročnějších podmínkách
•Vodotěsný (do hloubky 1 m po dobu 5 minut) a proti zamlžení plněný dusíkem
•Dlouhý oční reliéf pro jasné zorné pole také pro uživatele s brýlemi
•Otočné a výsuvné očnice s možností aretace ve více polohách
•Vícenásobné antireflexní vrstvy a objektivy s velkým průměrem pro optimální brilanci obrazu
•Pogumované provedení pro vyšší odolnost proti nárazům a pevné, komfortní držení
•Ekologická optická skla bez příměsi olova a arzénu
•Asférické čočky v okulárech pro eliminaci zkreslení (pouze 7×50CF, 12×50CF)
•Široký řemen
•Může být upevněn na stativ za pomoci volitelného stativového adaptéru (16×50CF je
dodáván včetně stativového adaptéru) (viz str. 56)
7×50IF HP WP Tropical
10×70IF HP WP
S mimořádným zvětšením pro profesionální mořeplavce
Plovoucí řemen pro modely
7×50CF WP / 7×50CF WP Compass
Kompatibilní modely
•Vodotěsný (do hloubky 5 m po dobu 5 minut) a proti zamlžení plněný dusíkem
•Horizontální a vertikální stupnice pro měření rozměrů nebo vzdáleností
Stupnice vzdáleností
•High eyepoint konstrukce pro snadné pozorování celého zorného pole
Znáte-li jednu z hodnot,
• Velký průměr objektivů pro jasný obraz
můžete měřit rozměry
nebo vzdálenosti.
•Může být upevněn na stativ za pomoci volitelného stativového adaptéru
(viz str. 56)
• Volitelně lze zakoupit polarizační filtry a tvarované gumové očnice
•Vodotěsný (do hloubky 2 m po dobu 5 minut) a proti zamlžení
plněný dusíkem
•Objektiv s velkým průměrem 70 mm, splňující požadavky
na extrémně jasný obraz s vysokým zvětšením
•High eyepoint konstrukce pro snadné pozorování celého zorného pole
•Může být upevněn na stativ za pomoci volitelného
stativového adaptéru (viz str. 56)
•Volitelně lze zakoupit polarizační filtry a tvarované
gumové očnice
10×50CF WP
10×70IF HP WP
Vodotěsnost a vysoká odolnost i v drsných podmínkách
•Vodotěsný (do hloubky 1 m po dobu 5 minut) a proti zamlžení
plněný dusíkem
•Velké objektivové čočky o průměru 50 mm s vícenásobnou
antireflexní úpravou pro jasný obraz
•Dlouhý oční reliéf pro jasné zorné pole také pro uživatele s brýlemi
• Pogumované provedení pro ochranu proti nárazům a solidní
komfortní uchopení
• Široký popruh
•Může být upevněn na stativ za pomoci volitelného stativového
adaptéru (viz str. 56)
Action EX 8×40CF
10×50CF WP
* Technická specifikace viz str. 54–55.
24
25
Binokuláry
Standard pro dokonalé pozorování přírody
Pozorování skrytých krás přírody
7×50IF SP WP/10×70IF SP WP
Velmi kvalitní binokuláry obecně považované za standardní vybavení pro úzce
zaměřené aktivity jako je pozorování ptáků a hvězd. Speciálně konstruované
okuláry mění definici zřetelnosti a ostrosti optických jevů. Vaše očekávání
předčí také modely určené pro hvězdáře. Budete si pochvalovat rozlišení ostré
až po samotný okraj
Celý svět objevování
Obraz ostrý až po okraj, pro mořeplavce a hvězdáře
•Vynikající optická konstrukce pro obraz bez aberací, speciálně určená pro astronomická
pozorování
•Čočky s vícenásobnými antireflexními vrstvami pro jasnější obraz
•Vodotěsnost do hloubky 5 m (2 m u modelu 10×70IF SP WP) po dobu 5 minut, zajištěná
použitím těsnicích O kroužků; plnění dusíkem proti zamlžování
•Dlouhý oční reliéf pro jasné zorné pole také pro uživatele s brýlemi
•Může být upevněn na stativ za pomoci volitelného stativového adaptéru (viz str. 56)
•K dispozici jsou polarizační filtry a tvarované gumové očnice
(volitelné příslušenství; viz str. 24)
8×30E II/10×35E II
Série „Fieldscope”
Nikon nabízí širokou paletu velmi kvalitních dalekohledů Fieldscope s výměnnými okuláry umožňujících zvětšení prostřednictvím skvělé
optiky v kombinaci s konstrukcí do drsného prostředí. A co víc, připojením digitálních fotoaparátů Nikon k našim dalekohledům Fieldscope
můžete zachytit a vychutnat si skvělé detailní fotografie bez nutnosti nosit s sebou těžké teleobjektivy.
*Podrobnosti viz strany 36–37.
7×50IF SP WP
Standard pro pozorování ptáků s čistým panoramatickým
obrazem a snadnou lokalizací objektů
18×70IF WP WF
•Ekologická optika s čočkami bez obsahu olova a arzénu
•Širokoúhlé zorné pole (63,2° u modelu 8×30E II, 62,9° u modelu 10×35E II)
•Nejkratší zaostřovací vzdálenost: 3 m (8×), 5 m (10×)
•Lehké tělo tvořené hořčíkovým odlitkem
•Všechny čočky a hranoly opatřeny vícenásobnými antireflexními vrstvami
•Může být upevněn na stativ za pomoci volitelného stativového adaptéru
(viz str. 56)
S mimořádným zvětšením pro mořeplavce a hvězdáře
• Širokoúhlé zorné pole 64,3°
•Všechny čočky opatřeny vícenásobnými antireflexními vrstvami pro brilantní obraz
•Vodotěsnost (do hloubky 2 m po dobu 5 minut), zajištěná použitím těsnicích O kroužků; plnění
dusíkem proti zamlžování
•Dlouhý oční reliéf pro jasné zorné pole také pro uživatele s brýlemi
•Může být upevněn na stativ za pomoci volitelného stativového adaptéru (viz str. 56)
•K dispozici jsou polarizační filtry a tvarované gumové očnice
(volitelné příslušenství; viz str. 24)
8×30E II
18×70IF WP WF
* Technická specifikace viz str. 56.
26
27
Série „Fieldscope”
Monokulární dalekohledy Nikon EDG Fieldscope zaručují velkolepé
zorné pole
V rámci prosazování inovací umožnila špičková technologie společnosti Nikon jako prvnímu výrobci na světě* vestavět do
monokulárních dalekohledů EDG VR Fieldscope systém VR (redukce vibrací posunem optického členu). Sofistikované
optické technologie doplňují vynikající mechanické funkce monokulárních dalekohledů EDG Fieldscope. Všechny byly
vytvořeny k dosažení vynikajících vlastností pro pozorování a digiscoping. Na základě komplexní série simulací CAE
(Computer Aided Engineering) a datových analýz vytvořili naši konstruktéři výrobků EDG řadu prototypů.
Toto úsilí vedlo k vytvoření pevné, jemně vyvážené konstrukce: čočky objektivu o velkém průměru, které přinášejí jasnější
obraz; velký zaostřovací prstenec pro plynulý provoz i během digiscopingu; a úchyt stativu s jemným nastavením vyvážení
hmotnosti. Výsledkem je vynikající a jasné pozorování až do krajů zorného pole.
EDG Fieldscope 85 VR/85-A VR
EDG Fieldscope 85/85-A/65/65-A
Vychutnejte si pohodlné pozorování s prémiovými značkovými dalekohledy Fieldscope EDG od
společnosti Nikon
EDG Fieldscope 85-A VR
*Od října 2011.
EDG Fieldscope 85 VR
(Pouze EDG VR Fieldscope)
• První monokulární dalekohled na světě se systémem Nikon VR - redukce vibrací posunem optického členu (od října 2011)
• Redukuje vibrace na cca 1/8*1 během pozorování a poskytuje při digiscopingu ekvivalent rychlosti o cca 2 EV kratší *1
• Snadná obsluha funkce VR; po otočení aretačního knoflíku redukce vibrací se tato funkce aktivuje jedním stisknutím tlačítka VR
• Funkce VR se vypne automaticky cca po 30 minutách od zapnutí
(Funkce automatického vypnutí)
• Napájení pomocí běžně dostupných tužkových baterií AA
(Společné vlastnosti)
•Kompenzace chromatické aberace a jasnější, čistší obraz díky sklům s extrémně nízkým rozptylem světla (ED)
•Maximální světelnost díky jednotce střechových hranolů potažených vícenásobnou dielektrickou vysoce reflexní vrstvou
(platí jen pro modely s rovnou konstrukcí)
•Vysoké rozlišení díky střechovým hranolům potaženým speciální vrstvou pro fázovou korekci
•Zdokonalené vícenásobné antireflexní vrstvy jsou použity u všech čoček a hranolů pro vyšší jas snímků
• Vodotěsnost (do hloubky 2 m po dobu 10 minut) *2 a odolnost proti zamlžení díky dusíkové náplni (kloub mezi tělem a
okulárem a kloub mezi tělem a držákem baterií jsou vodovzdorné*3 )
•Stylový design
•Systém rychlé výměny okuláru pomocí bajonetu, optimální rovnováha díky CAE (konstrukce pomocí počítače)
•Možnost dovybavení sedmi různými okuláry koncipovanými výhradně pro pozorovací dalekohledy řady EDG Fieldscope
• Vestavěná vysouvací sluneční clona
EDG Fieldscope 65-A
EDG Fieldscope 65
*1 Podle standardů společnosti Nikon pro měření monokulárů Fieldscope (při použití stativu)
*2 Monokuláry nejsou určené pro použití pod vodou
*3 Vodovzdornost testována množstvím vody ekvivalentním přírůstku 1 mm za minutu v prostředí vody kapající z výšky více než 200 mm po dobu 10 minut
(při normálním použití a správném nasazení okuláru na tělo přístroje).
EDG Fieldscope 85 VR
Okuláry k dalekohledům EDG Fieldscope
EDG Fieldscope 85-A VR
• Optimální optický výkon díky sedmi různým okulárům
•Snadné připojení a odpojení okuláru díky bajonetovému upevnění
s aretací
•Kompletní potažení vícenásobnými antireflexními vrstvami
•Vodotěsnost do hloubky 2 m po dobu 10 minut a odolnost proti
zamlžení díky těsnicím O kroužkům a plnění dusíkem (vodovzdorný
kloub mezi tělem a okulárem)
•Otočná a výsuvná očnice s aretací ve třech různých polohách:
jednak pro pozorování pouhým okem, pro pozorování s brýlemi
a konečně za účelem připojení fotoaparátu, tzv. digiscoping
(kromě FEP-30W, FEP-25 LER a FEP-20-60)
•FEP-30W nabízí výběr z očnic: měkká pryžová očnice pro
pozorování a očnice digiscoping pro připojení k digitálním
fotoaparátům s použitím volitelných příslušenství pro digiscoping
•FEP-25 LER se vyznačuje velmi dlouhým očním reliéfem v délce
32,3 mm
•Modely FEP-20-60 s dlouhým očním reliéfem v rozmezí od
18,4 do 16,5 mm jsou vybaveny asférickými čočkami z litého skla,
které minimalizují zkreslení obrazu
•Řada kompaktních digitálních fotoaparátů COOLPIX a řada
pokročilých fotoaparátů s výměnnými objektivy Nikon 1 může být
připojena s použitím volitelného příslušenství pro digiscoping
(kromě FEP-20-60)
FEP-20W
(16×/20× wide
(širokoúhlý)
FEP-30W
(24×/30×
29 wide
(širokoúhlý)
FEP-75W
(60×/75× wide
(širokoúhlý)
FEP-38W
(30×/38× wide
(širokoúhlý)
FEP-25 LER
(20×/25×)
FEP-50W
(40×/50× wide
(širokoúhlý)
FEP-20-60
(16-48×/20-60×)
* Další informace o příslušenství pro digiscoping nebo kompatibilních fotoaparátech naleznete na adrese www.nikon.com/sportoptics/
* Technická specifikace viz str. 57.
28
29
Série „Fieldscope”
MONARCH Fieldscope 82/82-A/60/60-A
Inovativní systém hybridního těla vám umožňuje kombinování optického systému
MONARCH Fieldscope 82
MONARCH Fieldscope 82-A
•Hybridní konstrukce těla s optimalizovaným optickým systémem pro přímé pozorování a fotografování v systému
Digiscoping; konstrukce využívá samostatné jednotky objektivu a hranolu, které umožňují snadno nasadit/sejmout
hranol z objektivu a vytvořit požadovanou kombinaci monokuláru Fieldscope se zvoleným průměrem, hranolu a
okuláru pro pozorování, stejně jakou použít adaptér pro Digiscoping pro fotografování v primárním ohnisku
pomocí příslušného adaptéru
•Jeden zaostřovací kroužek pro rychlé a přesné zaostření: Systém duálního zaostření Trans Focus
• Vyspělý apochromatický systém využívá ED sklo (s extrémně nízkým rozptylem světla) a poskytuje tak kontrastnější
a čistší zorné pole
• Konstrukce s vyrovnáním zklenutí pole pro rovnoměrně ostrý obraz v celém zorném poli
•Vícenásobné antireflexní vrstvy na všech čočkách a hranolech pro vysoký jas a věrné barvy
• Vysoce spolehlivý propojovací mechanismus umožňuje připojení jednotky objektivu a jednotky hranolu pro
minimalizaci odchylek od optické osy
• Hranoly využívající úplný odraz světla pro minimální světelné ztráty a jasný a brilantní obraz
• Pogumované vnější části těla padnou pohodlně do ruky; snadno ovladatelný zaostřovací kroužek
• Labyrintová konstrukce zabraňuje pronikání vody a všechny jednotky jsou vodotěsné díky plnění dusíkem
•Jednotka objektivu/jednotka hranolu: vodotěsné provedení (do hloubky 1 m po dobu 10 minut) *1 a odolnost
proti zamlžení díky dusíkové náplni
Propojení jednotek: vodotěsné (odolnost ekvivalentní dešti s vydatností 5 mm vodního sloupce za minutu
po dobu 30 minut) *2
Okulár: samotný není vodotěsný. Vodotěsnost je zaručena pri nasazení okuláru na monokulár Fieldscope.*2
*1 Optický systém výrobku se nepoškodí při potopení anebo pádu do vody s maximální hloubkou 1 m na dobu max. 10 minut.
NENÍ určeno pro použití pod vodou.
*2 Optický systém výrobku se nepoškodí stříkající vodou odpovídající dešti s vydatností 5 mm vodního sloupce za minutu po dobu 30 minut.
NENÍ určeno pro použití pod vodou.
MONARCH Fieldscope 60
MONARCH Fieldscope 60-A
Okuláry pro dalekohledy MONARCH Fieldscope
•
•
•
•
•
Pokročilá optická konstrukce zaručuje široké zorné pole a komfortní předsunutí výstupní pupily
Elegantní optický design účinně koriguje chromatickou aberaci a poskytuje rovnoměrně ostrý obraz v celém zorném poli
Systém CircuLock umožňuje snadné nasazování/snímání okulárů a vysokou bezpečnost propojení
Vícenásobné antireflexní vrstvy na všech optických členech
Utěsněný propojovací člen zaručuje vodotěsný spoj při nasazení na monokulár Fieldscope
NEP-38W
(30×/38×)
NEP-20-60
(16-48×/20-60×)
NEP-30-60W
(24-48×/30-60×)
* Technická specifikace viz str. 58.
30
31
Série „Fieldscope”
Hybridní konstrukce těla MONARCH Fieldscope
Fotografování v primárním ohnisku
Propojením jednotky objektivu MONARCH Fieldscope a digitální jednooké zrcadlovky Nikon anebo pokročilého fotoaparátu Nikon 1 pomocí Digiscoping
adaptéru lze fotografovat v primárním ohnisku. Při fotografování v primárním ohnisku dopadá světlo z objektivu přímo na obrazový snímač; obraz
neprochází žádným hranolem ani okulárem. Tento systém maximalizuje rozlišovací schopnost a umožňuje fotografovat superteleobjektivem s extrémně
vysokým rozlišením. Systém tak reprodukuje s vynikající brilancí i ty nejjemnější detaily.
Příklad kombinace:
Jednotka objektivu MONARCH Fieldscope 82 +
FSA-L3 + digitální zrcadlovka Nikon
Pozorovací dalekohledy MONARCH Fieldscope se skládají z jednotkové struktury, která umožňuje snadné připojení/odpojení jednotky
hranolu k jednotce objektivu. Tato struktura se nazývá hybridní konstrukce těla a umožňuje uživateli zvolit si upřednostňovanou kombinaci
průměru dalekohledu Fieldscope, jednotky hranolu a okuláru pro pozorování a rovněž umožňuje při použití adaptéru pro digiscoping
fotografování v primárním ohnisku.
Jednotky hranolu
MONARCH Fieldscope
Příklad kombinace:
Jednotka objektivu MONARCH Fieldscope 82 +
DSA-N2 + Nikon 1
Okuláry MONARCH
Fieldscope
NEP-38W
Jednotka objektivu
MONARCH Fieldscope
Rovná
NEP-20-60
Zalomená
82 mm
NEP-30-60W
Fotografování v
primárním ohnisku
Adaptér
pro digiscoping
Digitální fotoaparáty
SLR
60 mm
FSA-L3
Digiscoping adaptér FSA-L3
Digiscoping adaptér DSA-N2
• Adaptér se nasazuje na bajonet Nikon F digitálních jednookých zrcadlovek Nikon a slouží k fotografování v primárním
ohnisku použitého monokuláru
• Adaptér umožňuje fotografovat superteleobjektivem s ohniskovou vzdáleností 500 mm v kombinaci s jednotkou objektivu
monokuláru Fieldscope MONARCH 82, resp. s ohniskovou vzdáleností 400 mm v kombinaci s jednotkou objektivu
monokuláru Fieldscope MONARCH 60*
• Digiscoping adaptér umožňuje použití pokročilých fotoaparátů s výměnnými objektivy řady Nikon 1 a slouží k fotografování
v primárním ohnisku použitého monokuláru
• Adaptér umožňuje fotografovat superteleobjektivem s ohniskovou vzdáleností 1 350 mm* v kombinaci s jednotkou
objektivu monokuláru Fieldscope MONARCH 82, resp. s ohniskovou vzdáleností 1 080 mm* v kombinaci s jednotkou
objektivu monokuláru Fieldscope MONARCH 60
• Optická kompatibilita s formátem Nikon FX dovoluje využívat plný formát obrazového snímače bez vinětace
• Optická konstrukce dosahuje účinné korekce obrazových vad a všechny optické členy jsou opatřeny vícenásobnými
antireflexními vrstvami
• Za pomoci elektronického dálkoměru lze dosáhnout vysoce přesného zaostření i při použití manuálního zaostřování*
• Lehké fotoaparáty řady Nikon 1 umožňují snadné fotografování superteleobjektivem s vysokým rozlišením
• Optická konstrukce dosahuje účinné korekce obrazových vad a všechny optické členy jsou opatřeny vícenásobnými
antireflexními vrstvami
• Dostupné expoziční režimy: A (časová automatika) a M (manuální expoziční režim)
• Dostupné režimy měření expozice: Integrální měření se zdůrazněným středem
Adaptér pro nasazení na bajonet Nikon F digitálních jednookých zrcadlovek Nikon
Navrženo exkluzivně pro Nikon 1, pro fotografování na velmi velkou vzdálenost
*Při použití na digitálních jednookých zrcadlovkách formátu DX je obrazový úhel ekvivalentní objektivům s 1,5× delší ohniskovou
vzdáleností na kinofilmu a formátu FX
Adaptér
pro digiscoping
Řada pokročilých
fotoaparátů
s výměnnými objektivy
Nikon 1
*Formát Nikon CX
DSA-N2
*Při použití digitálních jednookých zrcadlovek s AF systémem podporujícím světelnost f/8
• Dostupné expoziční režimy: A (časová automatika) a M (manuální expoziční režim)
• Dostupné režimy měření expozice: Integrální měření se zdůrazněným středem
* Technická specifikace viz str. 58–59.
32
33
Série „Fieldscope”
ED50/ED50 A
Fieldscope 82/82-A/60/60-A
Fieldscope ED50/ED50 A
Fieldscope
Vysoká světelnost v elegantním designu
Kompaktní design a spolehlivý výkon
• Kompaktní, lehký a ergonomický design
• Velká čočka objektivu pro jasnější zorné pole
•Jasnější obraz díky potažení všech čoček a hranolů vícenásobnými antireflexními vrstvami
• Chromatická aberace na okrajích zorného pole je minimalizována
•Vodotěsnost (do hloubky 1 m po dobu 10 minut) a odolnost proti zamlžení díky dusíku
(kloub mezi tělem a okulárem je vodovzdorný)
•Držák okuláru bajonetového typu s pojistkou umožňuje rychlejší a bezpečnější připevňování okulárů
•Na přání se dodávají tři okuláry určené výhradně pro monokulární dalekohledy
PROSTAFF 5: kompatibilní s adaptérem série FSB pro digitální fotoaparáty Nikon
• Vestavěná vysouvací sluneční clona
• Kompaktní, lehký a elegantní design
•Jasný obraz díky potažení všech čoček a hranolů vícenásobnými antireflexními vrstvami
• Vestavěný okulár s 16-48× zoomem
• Dlouhý oční reliéf (19 mm při 16×)
• Pogumované provedení
• Vodotěsnost (do hloubky 1 m po dobu 10 minut) a odolnost proti zamlžení díky
dusíkové náplni
• Dodává se včetně kompaktního stativu a
přepravního pouzdra
PROSTAFF 5 Fieldscope 82
Brilantní optika v podání nejmenšího monokuláru Nikon vyšší třídy
•Kompaktní a lehký s průměrem objektivu 50 mm, ED skla (skla s extrémně nízkým
rozptylem světla) pro korekci barevné vady
•Rovná nebo zalomená konstrukce
•Vícenásobné antireflexní vrstvy pro jasný obraz
•Voděodolný (až do hloubky 1 m po dobu 5 minut) a plněný dusíkem proti zamlžování
•Výběr ze dvou barevných variant – černošedá, zelená
• Kompatibilní s okuláry MC a Wide DS (volitelné příslušenství)
•Filtr o průměru 55 mm
PROSTAFF 5 Fieldscope 82-A
PROSTAFF 3 Fieldscope
Fieldscope ED50 A (černošedý)
Obal s poutkem pro přístroje série Fieldscope ED50
(volitelně)
Okuláry pro řadu Fieldscope
Okuláry pro dalekohledy PROSTAFF 5 Fieldscope
•
•
•
•
•
Fieldscope ED50 (perleťový zelený)
Kompletní potažení vícenásobnými antireflexními vrstvami
Dlouhý oční reliéf pro pohodlné pozorování i s brýlemi
Lze použít pro pozorování i digiscoping
Snadné připojení a odpojení okuláru díky bajonetovému upevnění s aretací
Vodovzdornost při upevnění k tělu monokulárního dalekohledu
PROSTAFF 5 Fieldscope 60
13-30×/20-45×/25-56×
MC Zoom okulár
SEP-25
(20×/25×)
SEP-38W
(30×/38×)
SEP-20-60
(16-48×/20-60×)
PROSTAFF 5 Fieldscope 60-A
34
Dalekohled PROSTAFF 3 Fieldscope dodávaný
se stativem a přepravním pouzdrem
13-40×/20-60×/25-75×
MC II Zoom okulár
16×/24×/30×
Wide DS okulár
27×/40×/50×
Wide DS okulár
40×/60×/75
Wide DS okulár
Tyto okuláry lze kombinovat s dalekohledy EDG Fieldscope. Připojení pomocí adaptéru EMA-1 na okuláry FS.
* Technická specifikace viz str. 60–61.
35
Série „Fieldscope”
Systém Nikon Digiscoping
Tento pohodlný systém umožňuje zaznamenávat snímky prohlížené přes dalekohled Fieldscope. Připojení dalekohledu Fieldscope pomocí adaptéru nebo držáku pro digitální zrcadlovku
(DSLR) Nikon, pokročilý fotoaparát s výměnnými objektivy řady Nikon 1 nebo fotoaparát řady Nikon COOLPIX usnadňuje uživateli pořizování snímků na velkou vzdálenost. Nyní díky
bezkonkurenční kombinaci fotoaparátů Nikon a dalekohledů Nikon budete pořizovat úžasné snímky způsobem, který vám nenabídne žádný jiný systém.
s digitálními zrcadlovkami (DSLR)
s digitálními fotoaparáty Nikon COOLPIX
Řada FEP okulárů EDG Fieldscope
(kromě FEP-20-60)
Série „EDG Fieldscope”
Adaptér FSA-L2 Fieldscope pro digitální zrcadlovky (DSLR)
Série „EDG Fieldscope”
82 mm
Rovné
Řada NEP okulárů
MONARCH Fieldscope
Úhlové
Digitální zrcadlovky (DSLR)
82 mm
60 mm
Jednotka objektivu
MONARCH Fieldscope
Jednotky hranolu
MONARCH Fieldscope
Držák řady FSB pro
digitální fotoaparát
COOLPIX
Adaptér pro digiscoping FSA-L3
60 mm
Jednotka čoček objektivu MONARCH Fieldscope
PROSTAFF 5 Fieldscope
FSB-UC
Řada SEP okulárů PROSTAFF
Fieldscope
(některé modely
nejsou kompatibilní)
s pokročilými fotoaparáty s výměnnými objektivy řady Nikon 1
Fieldscope ED50/ED50A
Širokoúhlé okuláry Fieldscope DS
• Ani při použití kompatibilních modelů nelze zcela vyloučit vinětaci, která závisí na objektu a dalších podmínkách fotografování.
• Další informace a podrobnosti o kompatibilních modelech naleznete na adrese www.nikon.com/sportoptics
Řada FEP okulárů EDG Fieldscope
(kromě FEP-20-60)
Série „EDG Fieldscope”
Adaptér pro digiscoping DSA-N1*
Adaptér FSA-L2 Fieldscope pro digitální zrcadlovky (DSLR)
Držák digitálního fotoaparátu FSB-UC
•3,5× zoom pro fotografování na velkou vzdálenost. Při upevnění k dalekohledu
EDG Fieldscope 85 VR/85-A VR/85/85-A je ohnisková vzdálenost v rozmezí od
500 do 1 750 mm*, a při upevnění k dalekohledu EDG Fieldscope 65/65-A je ohnisková
vzdálenost v rozmezí od 400 do 1 400 mm*.
•Nový design umožňuje výměnu baterií a záznamového média i při připojení
fotoaparátu k dalekohledu Fieldscope nebo Fieldmicroscope (u některých modelů
COOLPIX to není možné)
•Obsahuje lehkou stínicí gumovou vrstvu, která minimalizuje škodlivé příchozí paprsky
a odlesky
•Zahrnuje kabelovou spoušť (cca 50 cm), která zabrání chvění fotoaparátu během
fotografování
(výhradně pro dalekohled EDG Fieldscope)
Rovné
82 mm
Řada NEP okulárů
MONARCH Fieldscope*
Úhlové
60 mm
Jednotka objektivu
MONARCH Fieldscope
Pokročilé fotoaparáty
s výměnnými objektivy
řady Nikon 1
Jednotky hranolu
MONARCH Fieldscope
Držák pro digiscoping DSB-N1
objektivy 1 NIKKOR
*formát FX
•Dostupné režimy expozice: Časová automatika a Manuální expozice
Dostupné měření expozice: Integrální měření se zdůrazněným středem
• Vícenásobné antireflexní vrstvy jsou naneseny na všechny prvky čoček pro jasnější optiku
Adaptér pro digiscoping DSA-N2
Širokoúhlé okuláry Fieldscope DS
*Připojení NEP-20-60 k DSA-N1 není doporučeno z důvodu vinětace.
• Ani při použití kompatibilních modelů nelze zcela vyloučit vinětaci, která závisí na objektu a dalších podmínkách fotografování.
• Další informace a podrobnosti o kompatibilních modelech naleznete na adrese www.nikon.com/sportoptics
36
(univerzální typ pro řadu COOLPIX)
Adaptér pro digiscoping DSA-N1
Držák pro digiscoping DSB-N1
•Snadno se připojuje k dalekohledům Nikon Fieldscope, protože nevyžaduje
seřizování optické osy
•Umožňuje fotoaparátu použití režimu A: časová automatika
a M: manuální expozice
• Snadno přenosná kompaktní velikost
•Zahrnuje kabelovou spoušť (cca 50 cm), která zabrání chvění fotoaparátu během
fotografování; otvor pro kabelovou spoušť je upevněn k držáku
• Zahrnuje lehkou stínicí gumovou vrstvu, která zabraňuje vnikání světla zvenku
(výhradně pro řadu Nikon 1)
Fieldscope ED50/ED50A
Digitální kompaktní
fotoaparát řady
COOLPIX
(výhradně pro řadu Nikon 1)
37
Laserové dálkoměry
Měřítko dokonalosti
Nikon patří mezi nejrenomovanější výrobce kvalitní optické technologie a špičkového designu na světě. Právem se pyšní inovačními produkty nejvyšší kvality. Řada
laserových dálkoměrů Nikon představuje několik modelů, ze kterých si můžete vybrat; každý z nich se perfektně hodí pro své konkrétní určení.
Laserové dálkoměry
Laser 1200S
Laser 1000A S
Představuje dlouhý rozsah měření, golfový režim a sklonoměr
pro řadu účelů
• Rozsah měření: 10–915 m
•Hledáček s aktivní kontrolou jasu pro komfortní pozorování a brilantní
obraz: při použití za nízké hladiny osvětlení se automaticky aktivuje
oranžová LED dioda, jejíž jas je upravován v závislosti na intenzitě
okolního osvětlení.
•Snadné ovládání umožňuje měření skutečné vzdálenosti, horizontální
vzdálenosti, výšky a vzdálenosti upravené na sklon (horizontální
vzdálenost ± výška)
• Výběr ze dvou režimů měření (systém přepínání priority):
Režim priority prvního cíle zobrazuje vzdálenost k nejbližšímu cíli z více
výsledků získaných při jednom měření - užitečné při hraní golfu pro
měření vzdálenosti ke kolíku na greenu s lesem v pozadí.
Režim priority vzdáleného objektu zobrazí vzdálenost nejvzdálenějšího
objektu z více výsledků získaných jediným měřením - užitečné při
měření v hustě zalesněných oblastech.
•Vysoce kvalitní monokulár s 6× zvětšením a vícenásobnými
antireflexními vrstvami pro jasný a čistý obraz
•Vysoká světelná propustnost pro jasnější zorné pole
• Velký okulár pro snadné pozorování (18 mm)
• Široké zorné pole (7,5 stupně)
•Design s dlouhým očním reliéfem nabízí snadné měření lidem s brýlemi
• Funkce dioptrické korekce
• Jednotlivé nebo trvalé měření (po dobu až 5 sekund)
•Kompaktní a lehká konstrukce umožňuje snadné ovládání jednou rukou
•Vodotěsnost (až do 1 m po dobu 10 minut), ale nikoli pro použití pod
vodou; komora baterií je vodovzdorná
• Široká teplotní tolerance: -10 °C až +50 °C
Poskytuje rychle „vodorovnou vzdálenost ± výšku” a umožní vám s jistotou určit,
jak postupovat na hřišti. Díky lepšímu vnímání vzdálenosti můžete snadněji docílit
správného úderu.
Stoupání (do svahu)
Klesání (se svahu)
Horní obrázek ukazuje „vzdálenost korigovanou o sklon” a dolní obrázek je
„skutečná vzdálenost”. Obě hodnoty jsou na vnitřním displeji zobrazeny současně.
Trajektorie odpalu,
kdy není brána do
úvahy výška cíle
Trajektorie úderu upraveného
o sklon, kterou definuje Laser
1000A S
37 m)
nost (1
í vzdále
Aktuáln
Výška
Horizontální vzdálenost
Vodorovná vzdálenost
m)
+ výška = vzdálenost upravená o sklon (přibližně) (164,4
stoupající terén
1
Interní displej
1. Vzdálenost
2.Jednotky vzdálenosti (m/yd)
3.Záměrný kříž (
)
4.Oblast vyzařování laseru ( )
5.Výška (skutečná vzdálenost v režimu
nastavení Golf)
6.Indikace stavu baterie
7. Režim priority vzdáleného cíle
8.Režim priority prvního cíle
9.Klesání
10.Stoupání
Režim Golf
Umožňuje měření na velkou vzdálenost až 1 100 m
• Rozsah měření: 10–1 100 m
• Výběr ze dvou režimů měření (systém přepínání priority):
Režim priority prvního cíle zobrazuje vzdálenost k nejbližšímu cíli z
více výsledků získaných při jednom měření - užitečné při měření
vzdálenosti objektu s lesem v pozadí.
Režim priority vzdáleného objektu zobrazí vzdálenost
nejvzdálenějšího objektu z více výsledků získaných jediným
měřením - užitečné v zalesněných oblastech.
• Vysoce kvalitní monokulár se 7× zvětšením a vícenásobnými
antireflexními vrstvami pro jasný a čistý obraz
• Design s dlouhým očním reliéfem nabízí snadné měření lidem
s brýlemi
• Funkce dioptrické korekce
• Jednotlivé nebo trvalé měření (po dobu až 20 sekund)
• Snadné měření jedním stiskem po zapnutí přístroje
• Kompaktní a lehká konstrukce umožňuje snadné ovládání jednou
rukou
• LCD s podsvícením
• Vodotěsnost (do hloubky 2 m po dobu 5 minut), ale nikoli pro
použití pod vodou; komora baterií je vodovzdorná
• Široká teplotní tolerance: -10 °C až +50 °C
Interní displej
1. Vzdálenost
2. Jednotky vzdálenosti (m/yd)
3. Záměrný kříž (
)
4. Oblast vyzařování laseru ( )
5. Režim priority prvního cíle
6. Indikace stavu baterie
1
3
5
10
2
4
6
2
9
3
4
5
8
7
Laser 1000A S
Laser 1200S
6
Střídání režimu zobrazení
Skutečná vzdálenost
a výška
Horizontální vzdálenost
a výška
Režim skutečné vzdálenosti
Režim golfu (vzdálenost upravená
o sklon a skutečná vzdálenost)
* Technická specifikace viz str. 62.
38
36
39
Laserové dálkoměry
COOLSHOT AS
COOLSHOT
ID technologie zobrazuje vzdálenost upravenou o sklon pro zlepšení vašich
výsledků v golfu
• Rozsah měření: 4,5–550 m
•Snadné ovládání umožňuje měření skutečné vzdálenosti, horizontálních vzdáleností,
výšky a vzdálenosti upravené na sklon (horizontální vzdálenost ± výška)
•Golfový režim zobrazuje vzdálenost upravenou o sklon (horizontální vzdálenost ± výška),
která je vodítkem pro odhad síly úderu do míčku a je užitečná při hraní golfu na
nakloněném greenu — ID (stoupání/klesání) technologie
•Výběr ze dvou režimů měření (systém přepínání priority):
Režim priority prvního cíle zobrazuje vzdálenost k nejbližšímu cíli z více výsledků
získaných při jednom měření - užitečné při hraní golfu pro měření vzdálenosti ke kolíku
na greenu s lesem v pozadí.
Režim priority vzdáleného objektu zobrazí vzdálenost nejvzdálenějšího objektu z více
výsledků získaných jediným měřením - užitečné v zalesněných oblastech.
• Kompaktní, lehká a ergonomická konstrukce umožňuje snadné ovládání jednou rukou
•Vysoce kvalitní monokulár s 6× zvětšením a vícenásobnými antireflexními vrstvami pro
jasný a čistý obraz
• Vysoká světelná propustnost pro jasnější zorné pole
• Velký okulár pro snadné pozorování (18 mm)
• Široké zorné pole (7,5 stupně)
• Design s dlouhým očním reliéfem nabízí snadné měření lidem s brýlemi
• Funkce dioptrické korekce
• Jednotlivé nebo trvalé měření (po dobu až 8 sekund)
• LED osvětlení pro snadné pozorování displeje v tmavém prostředí
•Vodotěsnost (do hloubky 1 m po dobu 10 minut), ale nikoli pro použití pod vodou;
komora baterií je vodovzdorná
• Široká teplotní tolerance: -10 °C až +50 °C
Užijte si golf s kontinuálním měřením jedním dotykem a režim priority prvního cíle
• Rozsah měření: 10–550 m
•Režim priority prvního cíle zobrazuje vzdálenost k nejbližšímu objektu - užitečné při hraní
golfu pro měření vzdálenosti k praporku na greenu s lesem v pozadí
•Jedno stisknutí tlačítka POWER (NAPÁJENÍ) zajistí trvalé měření po dobu 8 sekund, což
umožňuje provedení měření i při lehkém pohybu ruky
• Kompaktní, lehký a stylový design
• Indikace vzdálenosti v krocích po 0,5 m
•Vysoce kvalitní monokulár s 6× zvětšením a vícenásobnými antireflexními vrstvami pro
jasný a čistý obraz
• Vysoká světelná propustnost pro jasnější zorné pole
• Velký okulár pro snadné pozorování (18 mm)
• Široké zorné pole (7,5 stupně)
• Design s dlouhým očním reliéfem nabízí snadné měření lidem s brýlemi
• Funkce dioptrické korekce
• LED osvětlení pro snadné pozorování displeje v tmavém prostředí
•Vodotěsnost (do hloubky 1 m po dobu 10 minut), ale nikoli pro použití pod vodou;
komora baterií je vodovzdorná
• Široká teplotní tolerance: -10 °C až +50 °C
1. Vzdálenost
2.Jednotky vzdálenosti (m/yd)
3.Záměrný kříž (
)
4.Oblast vyzařování laseru ( )
5.Výška (skutečná vzdálenost v režimu
nastavení Golf)
6.Indikace stavu baterie
7. Režim priority vzdáleného cíle
8.Režim priority prvního cíle
9.Klesání
10.Stoupání
Interní displej
1. Vzdálenost
2. Jednotky vzdálenosti (m/yd)
3. Záměrný kříž (
)
4. Oblast vyzařování laseru ( )
5. Indikace stavu baterie
Režim Golf
1
Interní displej
COOLSHOT AS
Poskytuje rychle „vodorovnou vzdálenost ± výšku” a umožní vám s jistotou určit, jak
postupovat na hřišti. Díky lepšímu vnímání vzdálenosti můžete snadněji docílit
správného úderu.
10
COOLSHOT AS
3
4
5
8
7
6
3
4
Trajektorie střely upravená na
vzdálenost, kterou definuje
COOLSHOT AS
m)
t (137
álenos
lní vzd
Aktuá
Výška
COOLSHOT
Horizontální vzdálenost
Horizontální vzdálenost
a výška
Stoupání (do svahu)
Režim skutečné vzdálenosti
2
5
Trajektorie odpalu,
kdy není brána do
úvahy výška cíle
Střídání režimu zobrazení
Skutečná vzdálenost
a výška
1
2
9
Režim golfu (vzdálenost upravená
o sklon a skutečná vzdálenost)
Klesání (ze svahu)
Vodorovná vzdálenost
+ výška = vzdálenost upravená o sklon (přibližně) (164,4 m)
stoupající terén
Horní obrázek ukazuje „vzdálenost korigovanou o sklon” a dolní obrázek je
„skutečná vzdálenost”. Obě hodnoty jsou na vnitřním displeji zobrazeny současně.
* Technická specifikace viz str. 62.
40
41
Laserové dálkoměry
Ideální pro zalesněné oblasti — ID technologie zobrazuje horizontální vzdálenost
a skutečnou vzdálenost
• Rozsah měření: 4,5–550 m
•Režim zobrazení horizontální vzdálenosti a režim zobrazení skutečné vzdálenosti lze snadno přepínat
— ID (stoupání/klesání) technologie.
•Výběr ze dvou režimů měření (systém přepínání priority):
Režim priority prvního cíle zobrazuje vzdálenost k nejbližšímu cíli z více výsledků získaných při
jednom měření - užitečné při měření vzdálenosti k objektu s lesem v pozadí.
Režim priority vzdáleného objektu zobrazí vzdálenost nejvzdálenějšího objektu z více výsledků
získaných jediným měřením - užitečné v zalesněných oblastech.
• Kompaktní, lehký a stylový design
• Indikace vzdálenosti v krocích po 0,1 m
• Vysoce kvalitní monokulár s 6× zvětšením a vícenásobnými antireflexními vrstvami pro jasný a čistý obraz
• Vysoká světelná propustnost pro jasnější zorné pole
• Velký okulár pro snadné pozorování (18 mm)
• Široké zorné pole (7,5 stupně)
• Design s dlouhým očním reliéfem nabízí snadné měření lidem s brýlemi
• Funkce dioptrické korekce
• Jednotlivé nebo trvalé měření (po dobu až 8 sekund)
• LED osvětlení pro snadné pozorování displeje v tmavém prostředí
•Vodotěsnost (do hloubky 1 m po dobu 10 minut), ale nikoli pro použití pod vodou;
komora baterií je vodovzdorná
• Široká teplotní tolerance: -10 °C až +50 °C
Interní displej
PROSTAFF 7
2
4
5
1. Vzdálenost
2. Jednotky vzdálenosti (m/yd)
3. Záměrný kříž (
)
4. Oblast vyzařování laseru ( )
5. Indikace stavu baterie
Kompaktní laserový dálkoměr s režimem priority vzdáleného cíle
• Rozsah měření: 5–500 m
•Režim priority zvdáleného cíle zobrazuje vzdálenost k nejvzdálenějšímu objektu - užitečné v
zalesněných oblastech
• Kompaktní, lehký (cca 125 g) a ergonomický design
• Indikace měření v krocích po 1 m
• Vysoce kvalitní monokulár s 6× zvětšením a vícenásobnými antireflexními vrstvami
pro jasný a čistý obraz
• Funkce dioptrické korekce
• Jednotlivé nebo trvalé měření (po dobu až 20 sekund)
• Automatické vypnutí (po cca 8 s nečinnosti)
• Široká teplotní tolerance: -10 °C až +50 °C
Interní displej
Interní displej
1. Vzdálenost
2. Jednotky vzdálenosti (m/yd)
3. Záměrný kříž (
)
4. Oblast vyzařování laseru ( )
5. Indikace stavu baterie
Interní displej
1. Vzdálenost
1
2. Jednotky vzdálenosti (m/yd)
3
3. Záměrný kříž (
)
4. Oblast vyzařování laseru ( )
6
5. Indikace stavu baterie
6. Režim zobrazení horizontální vzdálenosti
7. Režim priority prvního cíle
8. Režim priority vzdáleného cíle
Vybaveno režimem priority vzdáleného cíle pro měření skutečné
vzdálenosti
• Rozsah měření: 10–550 m
•Režim priority vzdáleného cíle zobrazuje vzdálenost k nejvzdálenějšímu
objektu - užitečné v zalesněných oblastech.
• Kompaktní, lehký a stylový design
• Indikace vzdálenosti v krocích po 0,1 m
•Vysoce kvalitní monokulár s 6× zvětšením a vícenásobnými
antireflexními vrstvami pro jasný a čistý obraz
• Vysoká světelná propustnost pro jasnější zorné pole
• Velký okulár pro snadné pozorování (18 mm)
• Široké zorné pole (7,5 stupně)
•Design s dlouhým očním reliéfem nabízí snadné měření lidem
s brýlemi
• Funkce dioptrické korekce
• Jednotlivé nebo trvalé měření (po dobu až 8 sekund)
• LED osvětlení pro snadné pozorování displeje v tmavém prostředí
•Vodotěsnost (do hloubky 1 m po dobu 10 minut), ale nikoli pro použití
pod vodou; komora baterií je vodovzdorná
• Široká teplotní tolerance: -10 °C až +50 °C
42
1
3
2
4
1. Vzdálenost
2. Jednotky vzdálenosti (m/yd)
3. Záměrný kříž (
)
4. Oblast vyzařování laseru ( )
5. Indikace stavu baterie
5
1
3
2
4
5
7 8
Střídání režimu zobrazení
Režim horizontální vzdálenosti
Režim skutečné vzdálenosti
PROSTAFF 5
ACULON
* Technická specifikace viz str. 63.
42
43
Laserové dálkoměry
Forestry Pro
Ideální pro základní průzkum lesů a pozemků — zobrazení v metrech, yardech nebo stopách
• Rozsah měření: 10–500 m
•Vedle funkcí měření skutečné vzdálenosti, horizontální vzdálenosti, výšky, úhlu a vertikální separace (rozdíl ve výšce mezi dvěma cíli) je k dispozici také měření
ve třech bodech (výška mezi dvěma body)
• Výsledky se zobrazují na interním i externím LCD panelu. Externí panel zobrazuje všechny výsledky současně.
•K dispozici jsou dva režimy měření (Systém přepínání priority objektů):
Režim priority prvního cíle zobrazuje vzdálenost k nejbližšímu objektu - užitečné pro měření vzdálenosti k objektu ležícího před překrývajícím se pozadím.
Režim priority vzdáleného cíle zobrazuje vzdálenost k nejvzdálenějšími objektu - užitečné v zalesněných oblastech.
• Vysoce kvalitní monokulár s 6× zvětšením a vícenásobnými antireflexními vrstvami vytváří jasný a čistý obraz
• Design s dlouhým očním reliéfem nabízí snadné měření lidem s brýlemi
• Funkce dioptrické korekce
• Jednotlivé nebo trvalé měření (po dobu až 20 sekund)
• Vodotěsnost (do hloubky 1 m po dobu 10 minut), ale nikoli pro použití pod vodou; komora baterií je vodovzdorná
• Široká teplotní tolerance: -10 °C až +50 °C
1
Interní displej
1. Aktuální (přímá) vzdálenost
2. Horizontální vzdálenost
3. Výška
13
4. Výška mezi dvěma body
5. Tříbodové měření
6. J ednotky vzdálenosti (m/yd) (pro
stopy se jednotky nezobrazují) 12
7. Záměrný kříž (
)
8. Oblast vyzařování laseru ( )
9. Indikace stavu baterie
10. Režim priority vzdáleného cíle
11. Režim priority prvního cíle
12. Úhel
13. Vzdálenost
2 3
Specializované aplikace vyžadují odborný přístup, který poskytuje pouze firma Nikon
4
5
6
7
8
11 10
Výjimečná optika pro specializované potřeby
Externí displej
1. Jednotky vzdálenosti (m/yd)
2. Výška
3. Aktuální (přímá) vzdálenost
4. Horizontální vzdálenost
5. Úhel (°)
1
3
5
4
2
Forestry Pro
9
Příklad měření (tříbodové měření: výška mezi dvěma body)
Příklad měření (měření výšky dvěma body)
Vrchol (Hgt2)
Hgt (2)
Ang (2)
Ang (1)
Hgt (1)
Základna (Hgt)
Interní displej
Externí displej
Je-li dosaženo tříbodového měření, výška mezi body 2 a 3 se zobrazí na vnitřním LCD
s údaji Hor Hgt+Hgt2 (pevné), a na vnějším LCD se zobrazí Hgt(2) a Ang(2). Body 2 a 3
lze zaměnit.
Interní displej
Externí displej
Po změření se na interním LCD displeji objeví výška od základny k vrcholu v podobě
Hgt + Hgt2 (pevná hodnota). Další informace najdete na externím LCD displeji.
„Základnu“ a „vrchol” je možno zaměnit.
44
* Technická specifikace viz str. 63.
45
Výjimečná optika pro specializované potřeby
Dalekohledy se stabilizací obrazu
Binokulární Teleskop
14×40
Všechny verze přístroje StabilEyes nabízejí:
• Redukované vibrace pro vyšší výkon a stabilnější obraz
• Plnou aplikaci vícenásobných antireflexních vrstev pro optimální jas obrazu
• Hranoly s vrstvou pro fázovou korekci, poskytující vysoké rozlišení
• Vodotěsnost zajištěnou použitím těsnicích O kroužků; plnění dusíkem proti zamlžování
• Ergonomický design pro komfortní uchopení a snadnou dostupnost ovládacích prvků
12×32/16×32
•Dva režimy redukce vibrací:
režim LAND pro pozorování na stabilním podkladu
a minimalizaci chvění rukou, resp. dalekohledu při
sledování pohybujícího se objektu – např. při
pozorování přírody nebo sportu;
režim ON BOARD pro pozorování na nestabilním
podkladu (např. vlivem chodu motoru, resp. silného
větru)
•Součástí sady je plovoucí řemen
20×120 III Binokulární Teleskop
•Speciální tlačítko VR PAUSE pro zachování komfortního
pohledu během panorámování, naklápění, resp. sledování
rychle se pohybujících objektů
•High eyepoint konstrukce okulárů pro možnost pozorování
v brýlích
•Otočné a posuvné gumové očnice
•Součástí sady je měkký řemínek
StabilEyes 14×40
StabilEyes 12×32
•Objektiv s velkým průměrem 120 mm a originální
antireflexní vrstvy Nikon pro jasný obraz i v přítmí
•Ostrý obraz realizovaný pokročilou korekcí aberací
•Vodotěsnost (do hloubky 2 m po dobu 10 minut),
zajištěná použitím těsnicích O kroužků; plnění dusíkem
proti zamlžování
•Nárazuvzdorné a korozi odolávající těleso
•High eyepoint konstrukce pro bezproblémové
pozorování celého zorného pole
•Snadné ovládání s možností otáčení o 360°
a naklápění v rozmezí -30° až +70°
•Výška (včetně stojanu v horizontální pozici): 440 mm
•K dispozici je volitelný pevně ukotvitelný
sloupcový stojan
Název modelu
14×40
12×32
16×32
Zvětšení (×)
14
12
16
Systém redukce vibracíOptická kompenzace pohybem hranolů v kulovém rámu
Rozsah redukce vibrací (°)
±5
±3
Průměr objektivů (mm)
40
32 mm
Oční reliéf (mm)
13
15
Nastavení dioptrické korekce
±2
±3
Zorné pole (reálné) (°)
4
5
3,8
Zorné pole (zdánlivé) (°)
52,1
55,3
55,9
Šířka zorného pole při vzdálenosti 1 000 m (m)
70
87
66
Průměr výstupní pupily (mm)
2,9
2,7
2,0
Relativní světelnost
8,4
7,3
4,0
Nastavitelná osová vzdálenost okulárů (mm)
60-70
56-72
Nejkratší zaostřitelná vzdálenost (m)
5
3,5
Rozměry (D × Š × H) (mm)
186 × 148 × 88 178 × 142 × 81 181 × 142 × 81
Hmotnost (bez baterií) (g)
1 340
1 130
1 120 g
Rozsah provozních teplot (°C)
-10 až +50
DC 3V (dvě AA tužkové alkalické baterie)
Baterie
DC 6V (čtyři AA tužkové
alkalické baterie)
Životnost baterií
cca 6 hodin*
Název modelu
Bez redukce vibrací
S redukcí vibrací
20
Průměr objektivu (mm)
120
Úhel zorného pole - reálný (˚)
Úhel zorného pole - zdanlivý (˚)
Šířka zorného pole ve vzdálenosti 1 000 m (m)
52
6
Relativní světelnost
36
Oční reliéf (mm)
20,8
Nejkratší zaostřovací vzdálenost (m)
StabilEyes 16×32
3
55,3
Průměr výstupní pupily (mm)
133
Nastavení osové vzdálenosti okulárů (mm)
58–74
Hmotnost (kg)
15,5*
Délka (mm)
680*
Šířka (mm)
452*
Typ
Porro
* Pouze tělo dalekohledu
Poznámka: Zdánlivé zorné pole je počítáno na základě
normy ISO14132-1:2002. Podrobnosti viz strana 56.
* Trvalý chod na AA tužkové baterie při normální teplotě (20 °C).
Poznámka: Zdánlivé zorné pole je počítáno na základě normy ISO14132-1:2002. Podrobnosti viz stranu 56.
46
20×120 III
Zvětšení (×)
20×120 III s pevným stojanem
47
Výjimečná optika pro specializované potřeby
Lupy
Stereomikroskopy
Řada čtecích lup S1
L1-4D (hranatý typ)
Řada čtecích lup S1
• Vysoce přesné asférické čočky redukují zkreslení obrazu v celé
délce až po periferii čočky
• Tvrdý potah na plochách čoček zabraňuje poškrábání
• Gumový materiál na držadle pro pohodlné a bezpečné uchopení
• Lze držet levou nebo pravou rukou
• Dostupné ve dvou barvách: červená a modrá, a třech typech:
4D, 8D a 10D
L1-8D (kulatý typ)
Název modelu
S1-4D
S1-8D
(hranatý typ) (kulatý typ)
Barva
Účinná velikost/průměr čoček (mm)
Schopnost lomu (dioptrie)
Referenční zvětšení (×)
Materiál čoček
Forma čoček
Velikost (D × Š × H) (mm)
Hmotnost (g)
• Vestavěné osvětlení LED poskytuje přirozené světlo v široké oblasti
• Osvětlovací jednotka se snadno zapíná i vypíná. Lze také nastavit úhel osvětlení.
• Vysoce přesné asférické čočky redukují zkreslení obrazu v celé délce až po
periferii čočky
• Tvrdý potah na plochách čoček zabraňuje poškrábání
• Gumový materiál na držadle pro pohodlné a bezpečné uchopení
• Lze držet levou nebo pravou rukou
• Dostupné ve dvou typech: 4D a 8D
Řada čtecích lup L1
Název modelu
Účinná velikost/průměr čoček (mm)
Schopnost lomu (dioptrie)
Referenční zvětšení (×)
Materiál čoček
Forma čoček
L1-4D
(hranatý typ)
L1-8D
(kulatý typ)
100 × 54
80
4
8
1,5
2
80
60
Zorné pole (mm)
4
8
10
Zorný úhel (°)
1,5
2
2,5
Výškové nastavení
Akrylové (PMMA) čočky
160 × 198 × 17
230 × 91 × 17
115
114
Výdrž baterie (při teplotě 25 °C)*
Fotografické zvětšení
108
65
Referenční zvětšení je vztaženo na objekt, který je jasně viditelný ze
vzdálenosti cca 250 mm.
S1-4D
(hranatý typ,
červený)
S1-8D
(kulatý typ, modrý)
Bílá LED ×1
Alkalická baterie LR03 (velikost AAA) × 1
Cca 8 hodin
12,8
Základna stojanu
Vyjímatelná a otočná (horní strana: plochá; spodní strana: konkávní)
Nastavení osvětlení
Název modelu
•Minimalizuje zatížení ruky a ramene při držení (univerzální
provedení)
•Držadlo se může otáčet o 360 stupňů a jeho úhel je možné volně
seřizovat
•Skládací držadlo umožňuje kompaktní uskladnění
•Vysoce přesné asférické čočky redukují zkreslení obrazu v celé
délce až po periferii čočky
•Tvrdý potah na plochách čoček zabraňuje poškrábání
•Lze držet levou nebo pravou rukou
U1-4D (složeno)
Efektivní velikost čoček (mm)
Schopnost lomu (dioptrie)
Referenční zvětšení (×)
Hmotnost (g)
Materiál čoček
Filtry
Možnost upevnění filtrů se závitem M37 × 0,75 mm
Forma čoček
Ochranný povlak
Velikost (D × Š × H) (mm)
Hmotnost (g)
Čtecí lupa U1-4D
Rozměry (mm)
100 × 54
4
EZ-Micro + rameno FSB-UC + digitální fotoaparát COOLPIX
1,5
Akrylové (PMMA) čočky
Příslušenství (dodané)
• Vynikající rozlišení 63 čar/mm
• Vzduchotěsně uzavíratelná lupa pro profesionální práci
• Optická soustava ze tří čoček
Tvrdý povlak
83 × 142 (až 242 při otevřeném
držadle) × 18
103
* Výdrž baterie se liší v závislosti na teplotě, vlhkosti a dalších podmínkách.
13
Zaostřená vzdálenost (mm)
25
Rozměry (D × Š × V) (mm)*
Hmotnost (g)
* Při sklopení do uzavřené polohy
Referenční zvětšení je vztaženo na objekt, který je jasně viditelný ze vzdálenosti cca 250 mm.
Precizní lupa
Efektivní průměr (mm)
Zvětšení (×)
EZ-Micro
Název modelu
Zvětšení (×)
•Možnost fotografování pozorovaného obrazu fotoaparáty Nikon COOLPIX
•Stereoskopický obraz; zvětšení 20×
•Konstrukce z ekologicky příznivých materiálů
•Vestavěné osvětlení
•Exkluzivní kompaktní design pro snadnou manipulaci
Optický systém
EZ-Micro
Nastavení osové vzdálenosti
okulárů (mm)
10 (±1%)
42 × 24 × 16
Cca 15 g
Výškové nastavení
Fieldmicroscope
Fieldmicroscope Mini
•Kompaktní, snadno přenosná konstrukce
•Zvětšení 20×
•Stereoskopický obraz
•Vestavěné osvětlení (Fieldmicroscope)
•Vodovzdorné provedení (Fieldmicroscope Mini)
Fieldmicroscope
Oční reliéf (mm)
Základna stojanu
Rozměry (mm)
Fieldmicroscope
Fieldmicroscope Mini
Hmotnost (g)
Příslušenství (dodávané)
49
Fieldmicroscope Mini
20 (pevné)
Vzpřímený, nepřevrácený obraz; nastavitelná dioptrická
korekce pro pravý okulár
51–72
56–72
Zorné pole (mm)
Precizní lupa
48
Velké transportní pouzdro; řemínek
Ekvikonvexní asférické čočky
Referenční zvětšení je vztaženo na objekt, který je jasně viditelný ze
vzdálenosti cca 250 mm.
Název modelu
Dvě bílé LED diody
Tři nastavení: vypnuto, jedna dioda, dvě diody
Jedna tužková baterie AA; cca 10 hodin provozu
(alkalická baterie při 20 °C)
(Pracovní) 162–202 (V) × 145 (H) × 106 (Š) mm
(Transportní) 138 (V) mm s upevněným osvětlením
Cca 635 (bez baterie)
Zorný úhel (°)
Precizní lupa (pro znalce)
Kolimační
Liší se podle připojeného modelu digitálního fotoaparátu.
[Příklad: při tisku velikosti A4]
Cca 20× (při nastavení širokého úhlu ekvivalentu 35 mm)
cca 57× (při nastavení teleobjektivu ekvivalentu 100 mm)
Oční reliéf (mm)
Zdroj energie
Čtecí lupa U1-4D
12,6
38 mm od základny stojanu
Zdroj světla
Tvrdý povlak
Hmotnost (g) (bez baterie)
Napájení
Tvrdý povlak
160 × 198 × 17 230 × 91 × 17 190 × 71 × 15
109
EZ-Micro
20 (pevné)
Vzpřímený, nepřevrácený obraz; separátně nastavitelná dioptrická korekce
obou okulárů; nastavení osové vzdálenosti okulárů 51 až 72 mm
Kruhové o průměru 11
Fotografický optický systém
Ekvikonvexní asférické čočky
Ekvikonvexní asférické čočky
Rozměry (D × Š × H) (mm)
Světelný zdroj
Optický systém
100 × 54
Akrylové (PMMA) čočky
Ochranný povlak
Zvětšení (×)
Červená/modrá
Ochranný povlak
Řada čtecích lup L1
Název modelu
S1-10D
(kulatý typ)
Kruhové o průměru 11
12,6
50 mm od
42 mm od
základny stojanu
základny stojanu
11,1
12,8
Výměnná a otočná
(horní strana: plochá; spodní strana: konkávní)
(při použití) 184-238(V) × 94(H) (při použití) 156-202(V) × 89(H)
× 100 (Š) (složeno) 144(V)
× 90 (Š) (složeno) 124(V)
Cca 610
Cca 395
Měkké pouzdro; kryt hlavní
jednotky; řemínek
Měkké pouzdro; řemínek
Binokuláry
Pozn.: Zdánlivé zorné pole je počítáno na základě normy ISO14132-1:2002. Podrobnosti viz stranu 56.
10×30
8×42
10×42
8×42
10×42
Zvětšení (×)
Název modelu
10
8
10
8
10
12
Průměr objektivu (mm)
30
42
42
42
42
42
Úhel zorného pole - reálný (°)
6,7
8
6,7
6,3
5,5
5
Úhel zorného pole - zdánlivý (°)
60,7
58,4
60,7
47,5
51,3
55,3
Šířka zorného pole ve vzdálenosti 1 000 m (m)
117
140
117
110
96
87
3
5,3
4,2
5,3
4,2
3,5
9
28,1
17,6
28,1
17,6
12,3
15,8
17,1
16,5
19,5
18,4
15,1
Průměr výstupní pupily (mm)
Relativní světelnost
Oční reliéf (mm)
Nejkratší zaostřovací vzdálenost (m)
2
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
56–72
56–72
56–72
56–72
56–72
56–72
Hmotnost (g)
440
650
660
590
600
600
Délka (mm)
119
142
142
145
145
145
Šířka (mm)
123
130
130
129
129
129
Typ
Roof
Roof
Roof
Roof
Roof
Roof
8×42
Specifikace
Nastavení osové vzdálenosti okulárů (mm)
Název modelu
12×42
8×32
10×32
7×42
8×42
10×42
8×30
8×56
16×56
20×56
8×42
10×42
Zvětšení (×)
8
10
7
8
10
8
Zvětšení (×)
Název modelu
8
16
20
8
10
8
Průměr objektivu (mm)
32
32
42
42
42
30
Průměr objektivu (mm)
56
56
56
42
42
42
Úhel zorného pole - reálný (°)
7,8
6,5
8
7,7
6,5
8,3
Úhel zorného pole - reálný (°)
6,2
4,1
3,3
6,3
6
6,3
Úhel zorného pole - zdánlivý (°)
57,2
59,2
52,2
56,6
59,2
60,3
Úhel zorného pole - zdánlivý (°)
46,9
59,6
59,9
47,5
55,3
47,5
Šířka zorného pole ve vzdálenosti 1 000 m (m)
110
136
114
140
135
114
145
Šířka zorného pole ve vzdálenosti 1 000 m (m)
108
72
58
110
105
Průměr výstupní pupily (mm)
4
3,2
6
5,3
4,2
3,8
Průměr výstupní pupily (mm)
7
3,5
2,8
5,3
4,2
5,3
Relativní světelnost
16
10,2
36
28,1
17,6
14,4
Relativní světelnost
49
12,3
7,8
28,1
17,6
28,1
Oční reliéf (mm)
18,5
17,3
22,1
19,3
18
15,1
20,5
16,4
16,4
19,3
15,4
17,5
Nejkratší zaostřovací vzdálenost (m)
2,5
2,5
3
3
3
2
7
5
5
4
4
5
54–76
54–76
55–76
55–76
55–76
56–72
Nastavení osové vzdálenosti okulárů (mm)
60–72
60–72
60–72
56–72
56–72
56–72
630
Nastavení osové vzdálenosti okulárů (mm)
Oční reliéf (mm)
Nejkratší zaostřovací vzdálenost (m)
Hmotnost (g)
655
650
785
785
790
435
Hmotnost (g)
1 140
1 230
1 235
665
665
Délka (mm)
138
138
149
148
151
119
Délka (mm)
199
199
199
175
172
165
Šířka (mm)
139
139
141
141
141
123
Šířka (mm)
146
146
146
129
129
130
Typ
Roof
Roof
Roof
Roof
Roof
Roof
Typ
Roof
Roof
Roof
Roof
Roof
Roof
50
51
Specifikace
Technická data
Binokuláry
Pozn.: Zdánlivé zorné pole je počítáno na základě normy ISO14132-1:2002. Podrobnosti viz stranu 56.
Název modelu
ACULON T51
ACULON T11
ACULON A211
10×42
10×50
12×50
8×21 <oranžová/modrá/bílá>
10×21 <černá/červená>
8×24 <černá/stříbrná/růžová / červená>
10×24 <černá/stříbrná>
8-24×25 <černá/stříbrná/červená>(při nastavení 8×)
7×35
8×42
10×42
7×50
Zvětšení (×)
10
10
12
8
10
8
10
8-24
7
8
10
7
10×50
10
Průměr objektivu (mm)
42
50
50
21
21
24
24
25
35
42
42
50
50
Úhel zorného pole - reálný (°)
5,6
5,6
4,7
6,3
5
6,2
5,3
4,6
9,3
8
6
6,4
6,5
Úhel zorného pole - zdánlivý (°)
52,1
52,1
52,4
47,5
47,2
46,9
49,7
35,6
59,3
58,4
55,3
42,7
59,2
114
Šířka zorného pole ve vzdálenosti 1 000 m (m)
98
98
82
110
87
108
93
80
163
140
105
112
Průměr výstupní pupily (mm)
4,2
5
4,2
2,6
2,1
3
2,4
3,1
5
5,3
4,2
7,1
5
Relativní světelnost
17,6
25
17,6
6,8
4,4
9
5,8
9,6
25
28,1
17,6
50,4
25
Oční reliéf (mm)
15,2
19,6
15,5
10,3
8,3
12,2
10,6
13
11,8
12
11,6
17,6
11,8
5
5
5
3
3
2,5
2,5
4
5
5
5
8
7
56–72
56–72
56–72
56–72
56–72
56–72
56–72
56–72
56–72
56–72
56–72
56–72
56–72
900
Nejkratší zaostřovací vzdálenost (m)
Specifikace
Nastavení osové vzdálenosti okulárů (mm)
Hmotnost (g)
630
815
790
195
195
200
200
305
685
755
760
905
Délka (mm)
163
187
183
87
87
103
102
123
118
145
145
180
179
Šířka (mm)
130
140
140
104
104
105
105
109
185
185
185
197
197
Typ
Roof
Roof
Roof
Roof
Roof
Roof
Roof
Roof
Porro
Porro
Porro
Porro
Porro
Série „High Grade”
ACULON A30
Název modelu
Série „Elegant Compact”
12×50
16×50
8–18×42 (při nastavení 8×)
10–22×50 (při nastavení 10×)
8×25 <černá/stříbrná>
10×25 <černá/stříbrná>
8×42HG L DCF
10×42HG L DCF
8×32HG L DCF
10×32HG L DCF
8×20HG L DCF
10×25HG L DCF
Zvětšení (×)
12
16
8-18
10-22
8
10
8
10
8
10
8
10
4×10DCF <černá/stříbrná/červená>
4
Průměr objektivu (mm)
50
50
42
50
25
25
42
42
32
32
20
25
10
Úhel zorného pole - reálný (°)
5,2
4,2
4,6
3,8
6
5
7,0
6
7,8
6,5
6,8
5,4
10
Úhel zorného pole - zdánlivý (°)
57,2
60,8
35,6
36,7
45,5
47,2
52,1
55,3
57,2
59,2
50,8
50,5
38,6
175
Šířka zorného pole ve vzdálenosti 1 000 m (m)
91
73
80
66
105
87
122
105
136
114
119
94
Průměr výstupní pupily (mm)
4,2
3,1
5,3
5
3,1
2,5
5,3
4,2
4
3,2
2,5
2,5
2,5
Relativní světelnost
17,6
9,6
28,1
25
9,6
6,3
28,1
17,6
16
10,2
6,3
6,3
6,3
Oční reliéf (mm)
11,5
12,6
10,3
8,6
15
13
20,0
18,5
17
16
15
15
13,7
8
9
13
15
3
3
3,0
3
2,5
2,5
2,4
3,2
1,2
56–72
56–72
56–72
56–72
56–72
56–72
56–72
56–72
56–72
56–72
56–72
56–72
57–72
65
Nejkratší zaostřovací vzdálenost (m)
Nastavení osové vzdálenosti okulárů (mm)
Hmotnost (g)
910
925
825
960
275
275
795
790
695
695
270
300
Délka (mm)
179
179
163
197
125
122
157
157
129
129
96
112
52
Šířka (mm)
197
197
185
197
115 (72)*
115 (72)*
139
139
138
138
109 (65*)
109 (67*)
93
Typ
Porro
Porro
Porro
Porro
Roof
Roof
Roof
Roof
Roof
Roof
Roof
Roof
Roof
* Sklopený
52
53
* Sklopený
Specifikace
ACULON T01
Binokuláry
Pozn.: Zdánlivé zorné pole je počítáno na základě normy ISO14132-1:2002. Podrobnosti viz stranu 56.
Série „Elegant Compact”
6×15M CF
7×15M CF Black
5×15 HG Monocular
7×15 HG Monocular
TRAVELITE EX 8×25CF
TRAVELITE EX 9×25CF
TRAVELITE EX 10×25CF
Zvětšení (×)
6
7
5
7
8
10
8
9
10
12
Průměr objektivu (mm)
15
15
15
15
25
25
25
25
25
25
Úhel zorného pole - reálný (°)
Sportstar EX 8×25DCF <stříbrná/černošedá> Sportstar EX 10×25DCF <stříbrná/černošedá>
TRAVELITE EX 12×25CF
8
7
9
6,6
8,2
6,5
6,3
5,6
5
4,2
Úhel zorného pole - zdánlivý (°)
45,5
46,4
43
44
59,7
59,2
47,5
47,5
47,2
47,5
Šířka zorného pole ve vzdálenosti 1 000 m (m)
140
122
157
115
143
114
110
98
87
73
Průměr výstupní pupily (mm)
2,5
2,1
3
2,1
3,1
2,5
3,1
2,8
2,5
2,1
Relativní světelnost
6,3
4,4
9
4,4
9,6
6,3
9,6
7,8
6,3
4,4
Oční reliéf (mm)
10,1
10
15,8
12
10
10
15,5
15,8
15,9
15,9
Nejkratší zaostřovací vzdálenost (m)
Specifikace
Nastavení osové vzdálenosti okulárů (mm)
2
2
0,6
0,8
2,5
3,5
2,8
2,8
2,8
2,8
56–72
56–72
–
–
56–72
56–72
56-72
56–72
56–72
56–72
Hmotnost (g)
130
135
75
75
300
300
355
360
365
365
Délka (mm)
48
47
71
71
103
103
100
101
102
103
Šířka (mm)
108
108
30
30
114 (67*)
114 (67*)
116
116
116
116
Porro
Porro
Roof
Roof
Roof
Roof
Porro
Porro
Porro
Porro
Typ
* Sklopený
Série „Marine”
Název modelu
Specifikace
Název modelu
Série „Compact”
Standard
7×50CF WP
7×50CF WP Compass
7×50IF WP
7×50IF WP Compass
7×50IF HP WP Tropical
10×70IF HP WP
10×50CF WP
Action EX 7×35CF
Action EX 8×40CF
Action EX 7×50CF
Action EX 10×50CF
Action EX 12×50CF
Zvětšení (×)
7
7
7
7
7
10
10
7
8
7
10
12
Action EX 16×50CF
16
Průměr objektivu (mm)
50
50
50
50
50
70
50
35
40
50
50
50
50
Úhel zorného pole - reálný (°)
7,2
7,2
7,5
7
7,3
5,1
6,2
9,3
8,2
6,4
6,5
5,5
3,5
Úhel zorného pole - zdánlivý (°)
47,5
47,5
49,3
46,4
48,1
48
56,9
59,3
59,7
42,7
59,2
59,9
52,1
Šířka zorného pole ve vzdálenosti 1 000 m (m)
126
126
131
122
128
89
108
163
143
112
114
96
61
Průměr výstupní pupily (mm)
7,1
7,1
7,1
7,1
7,1
7
5,0
5
5
7,1
5
4,2
3,1
Relativní světelnost
50,4
50,4
50,4
50,4
50,4
49
25,0
25
25
50,4
25
17,6
9,6
Oční reliéf (mm)
22,7
22,7
18
18
15
15
17,4
17,3
17,2
17,1
17,2
16,1
17,8
10
10
25
25
24,5
50
17,0
5
5
7
7
7
7
Nastavení osové vzdálenosti okulárů (mm)
Nejkratší zaostřovací vzdálenost (m)
56–72
56–72
56–72
56–72
56–72
56–72
56-72
56–72
56–72
56–72
56–72
56–72
56–72
Hmotnost (g)
1 040
1 100
1 120
1 170
1 210
1 360
1 985
1 065
800
855
1 000
1 020
1 045
Délka (mm)
193
193
178
178
217
304
195
120
138
179
178
178
177
Šířka (mm)
202
202
203
203
210
234
207
184
187
196
196
196
196
Typ
Porro
Porro
Porro
Porro
Porro
Porro
Porro
Porro
Porro
Porro
Porro
Porro
Porro
54
55
Série „Fieldscope”
Binokuláry
Pozn.: Zdánlivé zorné pole je počítáno na základě normy ISO14132-1:2002. Podrobnosti viz stranu 56.
Standard pro dokonalé pozorování přírody
8×30E II
10×35E II
7×50IF SP WP
10×70IF SP WP
18×70IF WP WF
8
10
7
10
18
Průměr objektivu (mm)
30
35
50
70
70
Úhel zorného pole - reálný (°)
8,8
7
7,3
5,1
4
Úhel zorného pole - zdánlivý (°)
63,2
62,9
48,1
48
64,3
Šířka zorného pole ve vzdálenosti 1 000 m (m)
154
122
128
89
70
Průměr výstupní pupily (mm)
3,8
3,5
7,1
7
3,9
14,4
12,3
50,4
49,0
15,2
Oční reliéf (mm)
13,8
13,8
16,2
16,3
15,4
Specifikace
5
12,4
25
81
56–72
56–72
56–72
56–72
Hmotnost (g)
575
625
1 485
2 100
2 050
Délka (mm)
101
126
217
304
293
Šířka (mm)
181
183
210
234
234
Porro
Porro
Porro
Porro
Porro
85
85
Nejkratší zaostřovací vzdálenost (m)
1
Délka (mm)*
5,0
5,0
Výška × šířka (mm)*
1
Hmotnost (g)*
TRA-2 použitelné modely
• ACULON A211
• Řada Action
• Řada Action zoom
• Řada Action EX
• 7×50CF WP/7×50CF WP
Compass
•7×50IF WP/7×50IF WP
Compass
• 10×50CF WP
Kompatibilní modely
• 7×50IF HP WP Tropical
•8×32SE CF/10×42SE CF/12×50SE CF
• 18×70IF WP WF
•7×50IF SP WP/10×70IF SP WP
• 10×70IF HP WP
• 8×30E II/10×35E II
tg ω’ = Γ × tg ω
Zdánlivý zorný úhel: 2ω’
Reálný zorný úhel: 2ω
Zvětšení: Γ
Adaptér H (pro binokuláry se střechovým hranolem)
Použitelné modely
• EDG 8×32/10×32/7×42/8×42/10×42
• MONARCH 7 8×30/10×30/8×42/10×42
• MONARCH 5 8×42/10×42/12×42
• Řada MONARCH
• PROSTAFF 7 8×42/10×42
• PROSTAFF 5 8×42/10×42
• 8×42HG L DCF
• 10×42HG L DCF
• 8×32HG L DCF
• 10×32HG L DCF
Typ H (Hard)
Například zdánlivý zorný úhel
dalekohledů zvětšujících 8× a
majících reálný zorný úhel
8,8° je následující:
2 400 (bez baterií)
EDG Fieldscope 85-A
EDG Fieldscope 65-A
EDG Fieldscope 65
EDG Fieldscopes
Název modelu
EDG Fieldscope 85 EDG Fieldscope 85-A
Průměr objektivu (mm)
Délka (mm)*
Výška × šířka (mm)*
Hmotnost (g)*
* Pouze
85
EDG Fieldscope 65
EDG Fieldscope 65-A
65
65
85
379
398
313
332
127 × 102
131 × 102
120 × 88
131 × 88
2 030
2 030
1 560
1 620
tělo
*3 Výdrž baterií se liší v závislosti na podmínkách, teplotě a vibracích.
Okuláry pro řadu EDG Fieldscopes
FEP-20W
1 000 m
FEP-30W
2ω = 8,8°
Zvětšení
(×)
Úhel zorného pole reálný (°)
Úhel zorného pole zdánlivý(°)*2
Šířka zorného pole ve
vzdálenosti 1 000 m (m)
S EDG 65 série
16
4,1
60
72
4,1
16,8
Název modelu
125 m
2ω’ = 63,2°
Cca 17 hodin (alkalická baterie AA), cca 31 hodin (lithiová baterie AA),
cca 15 hodin [baterie AA Ni-MH (niklmetalhydridová)]
*3
Γ= 8
2ω’ = 2 × tg-1 (Γ × tg ω)
= 2 × tg-1 (8 × tg 4,4°)
= 63,2°
Podle normy ISO 14132-2:2002, která vstoupila v platnost ve stejné době jako výše uvedená
norma ISO 14132-1:2002, jsou dalekohledy, které poskytují zdánlivé zorné pole více než 60˚,
považovány za širokoúhlé.
FEP-38W
FEP-50W
FEP-75W
FEP-25 LER
FEP-20-60
Průměr výstupní Relativní světelnost
pupily (mm)
Oční reliéf
(mm)
Hmotnost
(g)
20,1
240
S EDG 85 série
20
3,3
60
58
4,3
18,5
20,1
240
S EDG 65 série
24
3,0
64,3
52
2,7
7,3
25,4
25,4
390*
1
390*
1
S EDG 85 série
30
2,4
64,3
42
2,8
7,8
S EDG 65 série
30
2,4
64,3
42
2,2
4,8
17,9
230
S EDG 85 série
38
1,9
64,3
33
2,2
4,8
17,9
230
S EDG 65 série
40
1,8
64,3
31
1,6
2,6
17,8
230
S EDG 85 série
50
1,4
64,3
24
1,7
2,9
17,8
230
S EDG 65 série
60
1,2
64,3
21
1,1
1,2
17
230
230
S EDG 85 série
75
1,0
64,3
17
1,1
1,2
17
S EDG 65 série
20
3,0
55,3
52
3,3
10,9
32,3
320
S EDG 85 série
25
2,4
55,3
42
3,4
11,6
32,3
320
S EDG 65 série
16–48
2,8–1,4
42–60
49–24
4,1–1,4
16,8–2,0
18,4–16,5
330
S EDG 85 série
20–60
2,2–1,1
42–60
38–19
4,3–1,4
18,5–2,0
18,4–16,5
330
*1 Se snímatelnou otočnou a výsuvnou očnicí *2 Zdánlivé
56
2 400 (bez baterií)
*1 Pouze tělo *2 Založeno na normách měření stanovených společností Nikon pro monokuláry Fieldscope (se stativem).
U konvenční, doposud používané metody se zdánlivý zorný úhel určoval vynásobením
reálného zorného úhlu zvětšením dalekohledu. Po provedené revizi jsou nyní výpočty
společnosti Nikon založeny na normě ISO 14132-1:2002 využívající následující rovnici:
TRA-3 použitelné modely
• EDG 8×32/10×32/7×42/8×42/10×42
• MONARCH 7 8×30/10×30/8×42/10×42
• MONARCH 5 8×42/10×42/12×42/8×56/16×56/20×56
• Řada MONARCH
• PROSTAFF 7 8×42/10×42
• Řada Action
• Řada Action zoom
• Řada Action EX
• 7×50CF WP/7×50CF WP Compass
• 7×50IF WP/7×50IF WP Compass
• 10×50CF WP
398
141 × 104
Alkalická baterie AA ×4, lithiová baterie AA ×4, nebo AA Ni-MH (niklmetalhydridová) baterie ×4
Zdroj napájení
Hodnoty zdánlivého zorného úhlu
Adaptéry pro připojení na stativ / jednonohý stativ
379
141 × 104
Pozorování: Úroveň vibrací je snížena na cca 1/8
Digiscoping: Ekvivalent rychlosti závěrky o cca 2 polohy rychlejší
2
Účinnost redukce vibrací (při 25 °C)*
Životnost baterie (při 25 °C)
Příslušenství pro dalekohledy
EDG Fieldscope 85
Monokulární dalekohled EDG
Fieldscope 85-A VR
Průměr objektivu (mm)
1
3
Typ
Monokulární dalekohled EDG
Fieldscope 85 VR
Název modelu
56–72
Nastavení osové vzdálenosti okulárů (mm)
EDG Fieldscope 85-A VR
Monokulární dalekohledy EDG VR Fieldscope
Relativní světelnost
Nejkratší zaostřovací vzdálenost (m)
EDG Fieldscope 85 VR
zorné pole je počítáno na základě normy ISO14132-1:2002. Podrobnosti viz stranu 56.
57
Specifikace
Název modelu
Zvětšení (×)
Série „Fieldscope”
Adaptér pro digiscoping FSA-L3
Dalekohledy MONARCH Fieldscope
Ohnisková vzdálenost (mm)
Světelnost
S dalekohledem MONARCH Fieldscope
Jednotka objektivu 82
S dalekohledem MONARCH Fieldscope
Jednotka objektivu 60
500 (formát DX: 750)
500 (formát DX: 750)
f/6
f/6,6
Úchyt
MONARCH Fieldscope 82
MONARCH Fieldscope 82-A
Průměr objektivu (mm)
82
82
60
60
Minimální zaostřovací vzdálenost (m)
5
5
3,2
3,2
2
332 (365* )
2
329 (362* )
2
280 (312* )
2
277 (310* )
122 × 100
116 × 102
122 × 84
116 × 96
1 670
1 700
1 325
1 355
1
Délka (mm)*
1
Výška × šířka (mm)*
1
Hmotnost (g)*
*1 Bez
MONARCH Fieldscope 60
Bajonet fotoaparátu
MONARCH Fieldscope 60-A
A (časová automatika) / M (manuální)
Měření expozice (nastavení fotoaparátu)
Integrální měření se zdůrazněným středem
Délka × průměr (mm)
Jednotka hranolu MONARCH Fieldscope
Specifikace
Jednotka objektivu 82
Průměr objektivu (mm)
82
260 (293* )
2
208 (240* )
1
115
105
Výška (mm)*
1
Šířka (mm)*
1
Hmotnost (g)*
Název modelu
60
1
Délka (mm)*
*1 Bez
Jednotka objektivu 60
2
100
84
1 320
975
Jednotka rovného hranolu
Jednotka zalomeného hranolu
Délka (mm)*
95
91
Ohnisková vzdálenost (mm)
Výška (mm)*
94
96
Světelnost
Šířka (mm)
84
91
Úchyt
Hmotnost (g)*
350
380
* Bez krytek.
krytek. *2 Při plně vysunuté cloně.
NEP-38W
NEP-20-60
S 60/60-A
S 82/82-A
S 60/60-A
S 82/82-A
Zvětšení (×)
30
38
16-48
20-60
24-48
30-60
Úhel zorného pole - reálný (°) (˚)
2,5
2
2,6*
Průměr výstupní pupily (mm)
Relativní světelnost
Oční reliéf (mm)
3
2
4
2,1*
3
2,5*
3
3
40,5*
66,4
44
3
2*
37*
3
Bajonet fotoaparátu
Nikon 1
Režim expozice (nastavení fotoaparátu)
A (časová automatika) / M (manuální)
Měření expozice (nastavení fotoaparátu)
Měření se zdůrazněným středem
121 × 69
2,2
3
4,1*
3
2,5*
3
2,7*
4,8
3
14,4*
3
16,8*
3
6,3*
3
7,3*
16,1*
3
35*
15,2*
76
88
90
55
55
250
310
320
58
300
3
3
3,8*
18,5
44*
3
46*
55
Hmotnost (g)
f/6,6
Objímka
3
35
2
*2
400 (formát CX: 1 080)
f/6
3
55,3*
2
Délka (mm)*
Vnější (mm)*
500 (formát CX: 1 350)
•Režim automatického zaostřování fotoaparátu nelze použít. Zaostřete ručně pomocí zaostřovacího kroužku jednotky objektivu dalekohledu MONARCH Fieldscope.
•Měřič expozice fotoaparátu se aktivuje i v režimu ruční expozice.
•Při použití s pokročilým fotoaparátem s výměnnými objektivy řady Nikon 1 je úhel obrazu ekvivalentní cca 2,7× ohniskové vzdálenosti formátu 35 mm.
•Na displeji fotoaparátu a v datech EXIF se zobrazuje konstantní číslo f (6,3) a ohnisková vzdálenost (540 mm).
•Protože se charakteristika optického systému liší od charakteristik obvyklých výměnných čoček, úroveň expozice se může měnit v závislosti na modelu fotoaparátu; v případě
nutnosti použijte kompenzaci expozice.
NEP-30-60W
S 82/82-A
Šířka zorného pole ve vzdálenosti 1 000 m (m)
S dalekohledem MONARCH Fieldscope
Jednotka objektivu 60
Hmotnost (g)
S 60/60-A
1
Úhel zorného pole - zdánlivý(°) (˚)*
S dalekohledem MONARCH Fieldscope
Jednotka objektivu 82
Délka × průměr (mm)
Okuláry pro dalekohledy MONARCH Fieldscope
Název modelu
255
•Režim automatického zaostřování fotoaparátu nelze použít. Zaostřete ručně pomocí zaostřovacího kroužku jednotky objektivu dalekohledu MONARCH Fieldscope.
•Měřič expozice fotoaparátu se aktivuje i v režimu ruční expozice.
•Při použití s digitální zrcadlovkou Nikon formátu DX odpovídá natočení obrazu cca 1,5× ohniskové vzdálenosti u formátu 35 mm.
•Na displeji fotoaparátu a v datech EXIF se zobrazuje konstantní číslo f (13) a ohnisková vzdálenost (800 mm).
•Protože se charakteristika optického systému liší od charakteristik obvyklých výměnných čoček, úroveň expozice se může měnit v závislosti na modelu fotoaparátu; v případě
nutnosti použijte kompenzaci expozice.
Adaptér pro digiscoping DSA-N2
Název modelu
106 × 69
Hmotnost (g)
krytek. *2 Při plně vysunuté cloně.
Jednotka objektivu MONARCH Fieldscope
Nikon F
Režim expozice (nastavení fotoaparátu)
3
*1Vypočteno
na základě normy ISO14132-1:2002.
Podrobnosti viz stranu 56.
*2Bez krytek a okuláru.
*3Při nejnižším zvětšení.
Poznámka: Protože hodnoty zobrazené v grafech byly
konstrukční hodnoty zaokrouhlené nahoru nebo dolů,
výpočet hodnot nemusí přesně odpovídat.
59
Specifikace
Název modelu
Objímka
Série „Fieldscope”
Série „Fieldscope”
PROSTAFF 3 Fieldscope
Název modelu
PROSTAFF 3
Zvětšení
(×)
Úhel zorného pole reálný (°)
Úhel zorného pole zdánlivý(°)*
16–48
2,3 (při 16×)
35,6 (při 16×)
Šířka zorného pole ve
Průměr výstupní pupily
vzdálenosti 1 000 m
(mm)
(m)
40 (při 16×)
3,8 (při 16×)
Relativní světelnost
Oční reliéf (mm)
14,4 (při 16×)
19 (při 16×)
Relativní světelnost
Oční reliéf (mm)
Hmotnost (g)
* Zdánlivé zorné pole je počítáno na základě normy ISO14132-1:2002. Podrobnosti viz stranu 56.
82
PROSTAFF 5 Fieldscope
82-A
82
60
PROSTAFF 5 Fieldscope
60-A
60
60
50
50
Délka (mm)*
377
392
290
305
313
209
207
1
Šířka (mm)*
95
95
85
85
74
71
71
950
960
740
750
620
455
470
Název modelu
PROSTAFF 5 Fieldscope 82
Průměr objektivu (mm)
1
1
Hmotnost (g)*
PROSTAFF 5 Fieldscope 60
2
PROSTAFF 3 Fieldscope*
Fieldscope ED50
Fieldscope ED50 A
Okuláry pro dalekohled Fieldscope ED50/ED50 A
Název modelu
Šířka zorného pole ve
Průměr výstupní pupily
vzdálenosti 1 000 m
(mm)
(m)
Zvětšení
(×)
Úhel zorného pole reálný (°)
Úhel zorného pole zdánlivý(°)*
13–30
3,0 (při 13×)
38,5 (při 13×)
52 (při 13×)
3,8 (při 13×)
14,4 (při 13×)
12,9 (při 13×)
100
13–40
3,0 (při 13×)
38,5 (při 13×)
52 (při 13×)
3,8 (při 13×)
14,4 (při 13×)
14,1 (při 13×)
150
16
4,5
64,3
79
3,1
9,6
18,7
170
27
2,7
64,3
47
1,9
3,6
17,8
180
40
1,8
64,3
31
1,3
1,7
17,0
190
1
13-30×/20-45×/25-56× MC zoom*
Specifikace
13-40×/20-60×/25-75× MC II
Okuláry pro dalekohledy PROSTAFF 5 Fieldscope
Název modelu
Zvětšení
(×)
1 2
zoom* *
Úhel zorného pole reálný (°)
Úhel zorného pole zdánlivý(°) *
Šířka zorného pole ve Průměr výstupní pupily
vzdálenosti 1 000 m (m)
(mm)
Relativní světelnost
Oční reliéf (mm)
Hmotnost (g)
S ED50/ED50 A
1 2
16×/24×/30× Wide DS* *
SEP-25
S ED50/ED50 A
S 60/60-A
20
2,8
51,3
48
3,0
9,0
17.6
135
S 82/82-A
25
2,2
51,3
38
3,3
10,9
17.6
135
SEP-38W
1 2
27×/40×/50× Wide DS* *
S ED50/ED50 A
S 60/60-A
30
2,3
62,1
40
2,0
4,0
19.0
185
S 82/82-A
38
1,8
62,1
31
2,2
4,8
19.0
185
1 2
40×/60×/75× Wide DS* *
S ED50/ED50 A
SEP-20-60
S 60/60-A
16–48
2,6 (při 16×)
39,9 (při 16×)
45 (při 16×)
3,8 (při 16×)
14,4 (při 16×)
16,9 (při 16×)
225
S 82/82-A
20–60
2,1 (při 20×)
39,9 (při 20×)
36 (při 20×)
4,1 (při 20×)
16,8 (při 20×)
16,9 (při 20×)
225
*1 Tyto
okuláry nelze použít s modely série Fieldscope I. *2 Otočná a posuvná gumová očnice. *3 Zdánlivé zorné pole je počítáno na základě normy ISO14132-1:2002. Podrobnosti viz stranu 56.
Poznámka: Všechny okuláry mohou být použity pro řadu dalekohledů Fieldscope II, řadu ED78, řadu III, řadu EDIII a řadu ED82.
* Zdánlivé zorné pole je počítáno na základě normy ISO14132-1:2002. Podrobnosti viz stranu 56.
60
61
Specifikace
*1 Pouze tělo (kromě dalekohledu PROSTAFF 3 Fieldscope). *2 Podrobné specifikace viz stranu 61.
Laserové dálkoměry
Název modelu
Rozsah měření
Laser 1000A S
Laser 1200S
COOLSHOT AS
COOLSHOT
PROSTAFF 7
PROSTAFF 5
ACULON
10–915 m
10–1 100 m
4,5–550 m
10–550 m
4,5–550 m
10–550 m
5–500 m
Forestry Pro
Vzdálenost: 10–500m (304,5 m*) Úhel: ±89°
[Interní displej]
Act (Aktuální vzdálenost):
Skutečná vzdálenost (horní 4 číslice):
každých 0,5 m (do vzd. 100 m)
každý 1 m (1 000 m a více)
Specifikace
Výška (dolní 3 číslice):
každý po 1,0 m (100 m a více)
každý 1 m
Horizontální vzdálenost (horní 4 číslice):
každý 1 m (1 000 m a více)
každých po 0,2 m (do vzd. 100 m)
Skutečná vzdálenost (dolní 3 číslice):
každý 1 m (méně než 1 000 m)
každých 0,2 m (méně než 1 000 m)
Hor (Horizontální vzdálenost) a Hgt (Výška):
každých 0,5 m
Skutečná vzdálenost (dolní 3 číslice):
Indikace vzdálenosti
každý 1,0 m (100 m a více)
Skutečná vzdálenost (horní 4 číslice):
Ang (Úhel):
Horizontální vzdálenost (horní 4 číslice):
Každých 0,5 m (méně než 1 000 m)
Každých 1 m (1 000 m a více)
každých 0,2 m
Každých 0,5 m
Výška (dolní 3 číslice):
Každých 0,1 m
Každých 0,1 m
každý 1 m
včetně znaménka „-“
každý 1 m (±100 m a více)
každý 1 m (±100–999 m)
každý 1,0° (10º a více)
*Úhly se sklonem směrem dolů od horizontu:
každých 0,2 m (méně než ±100 m)
každých 0,2 m (méně než ±100 m)
každých 0,1° (do hodnoty 10°)
Vzdálenost upravená o sklon (horizontální
Vzdálenost upravená o sklon (horizontální
[Externí displej]
vzdálenost ± výška) (horní 4 číslice):
vzdálenost ± výška) (horní 4 číslice):
Act (Aktuální vzdálenost): v krocích po 0,5 m
každých 0,2 m
každých 0,2 m (méně než 1 000 m)
Hor (Horizontální vzdálenost) a Hgt (Výška):
každý 1 m (1 000 m a více)
každých 0,2 m
Ang (Úhel): po 0,1°
Zvětšení (×)
6
7
6
6
6
6
6
6
Účinný průměr objektivu (mm)
21
25
21
21
21
21
20
21
Hledáček Reálný zorný úhel (˚)
Průměr výstupní pupily (mm)
Oční reliéf (mm)
7,5
5
7,5
7,5
7,5
7,5
6
6
3,5
3,6
3,5
3,5
3,5
3,5
3,3
3,5
18,3
18,6
18,3
18,3
18,3
18,3
16,7
18,2
Rozměry (D × V × Š) (mm)
118 × 73 × 41
145 × 82 × 47
113 × 70 × 39
111 × 70 × 40
113 × 70 × 39
111 × 70 × 40
91 × 73 × 37
130 × 69 × 45
Hmotnost (bez baterie) (g)
195
280
175
165
175
165
125
Zdroj energie
Bezpečnost
EMC
1 lithiová baterie CR2 (3 V),
1 lithiová baterie CR2 (3 V),
Funkce automatického vypnutí (po uplynutí cca 8 s)
Funkce automatického vypnutí (po uplynutí cca 8 s)
Funkce automatického vypnutí (po uplynutí cca 30 s)
Laserový výrobek třídy 1M (EN/IEC60825-1:2007)
Laserový výrobek třídy 1M (EN/IEC60825-1:2007),
Laserový výrobek třídy 1M (EN/IEC60825-1:2007),
Laserový výrobek třídy I (FDA/21 CFR část 1040.10:1985
Laserový výrobek třídy I (FDA/21 CFR část 1040.10:1985
Laserový výrobek třídy 1M (EN/IEC60825-1:2007)
FCC Část 15 oddíl B Třída B EU: nařízení pro EMC, AS/NZS, VCCI Třídy B
FCC Část 15 oddíl B Třída B EU: nařízení pro EMC, AS/NZS, VCCI Třídy B
RoHS, WEEE
RoHS, WEEE
Prostředí
Uváděných specifikací produktu nemusí být dosaženo v závislosti na tvaru měřeného objektu, jeho povrchu a charakteru a/nebo v závislosti na klimatických podmínkách.
62
210
1 lithiová baterie CR2 (3 V)
Uváděných specifikací produktu nemusí být dosaženo v závislosti na tvaru měřeného objektu, jeho povrchu a charakteru a/nebo v závislosti na klimatických podmínkách.
63
Specifikace
každých 0,5 m (méně než 1 000 m)
Společnost Nikon neustále pracuje na vývoji nových způsobů prevence znečišťování životního prostředí a zajištění zdravějšího ekosystému. V roce 1998 jsme zavedli
základní firemní strategii zelených opatření, což je soubor kroků a aktivit, jejichž cílem je redukce negativních dopadů našich produktů na životní prostředí. Součástí této
podnikové politiky je výběr materiálů, součástek a obalových komponent s ohledem na ekologické aspekty.
V rámci našeho ekologického akčního plánu na fiskální rok 2005 jsme si dali za cíl vyloučit z výroby všech našich spotřebních produktů sedm škodlivých látek –
šestimocný chrom, olovo, kadmium, rtuť, polybromovaný bifenyl, polybromovaný difenyléter a polyvinylchloridy.
Nikon rovněž stoprocentně plní zásady Směrnice EU o omezování používání určitých rizikových látek v elektrických a elektronických přístrojích z července 2006 a dalších,
novějších předpisů EU.
Realizací ekologických programů zaměřených na prodloužení životnosti produktů a zjednodušení oprav se nám kontinuálně daří snižovat objem odpadu. Současně
zefektivňujeme využívání zdrojů energie, čímž omezujeme energetickou spotřebu.
Nikon vynakládá veškeré možné úsilí na vývoj inovačních a podnětných ekologických produktů pro náš drahocenný svět.
Specifikace a vybavení se mohou měnit bez předchozího upozornění nebo jakýchkoli závazků ze strany výrobce.
Barva produktů v této brožuře se může lišit od skutečných produktů kvůli barvě použitého tiskového inkoustu.
Srpen 2013
©2013 NIKON VISION CO., LTD.
VAROVÁNÍ
Nikdy se nedívejte do slunce přímo přes optické vybavení.
Může to způsobit poškození nebo ztrátu zraku.
NIKON spol. s r.o., K Radotínu 15, 156 00 Praha 5, Czech Republic www.nikon.cz
NIKON VISION CO., LTD. Nikon Futaba Bldg., 3-25, Futaba 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 142-0043, Japan,
Tel: +81-3-3788-7697 Fax:+81-3-3788-7698 www.nikon.com/sportoptics/
cs
Vytištěno v Holandsku Kód č. 3CC-BQYH-6(1308-15) K

Podobné dokumenty

OZV-c.-02-2011-

OZV-c.-02-2011- !€ lhfla do 15 dn! od uwdonl do p|owu Ve .lqn6 hol6 je povinonohl&ii ukonaenlprovozuVHP, Tyio skul€an6li pokaze polokolemo ahajenl povdu a Ddtokolomo ukona€nieddu' (2) P.owzovar€ljinaho THz je povi...

Více

Série „Elegant Compact” - Les a zahrada | lesazahrada.cz

Série „Elegant Compact” - Les a zahrada | lesazahrada.cz Čím větší průměr objektivu, tím jasnější bude za stejného osvětlení pozorovaný obraz. (Velký podíl na zdokonalení světelnosti objektivu značky Nikon má také jeho dokonalá povrchová úprava). Binokul...

Více

Since 1917 - eD system

Since 1917 - eD system Čím větší průměr objektivu, tím jasnější bude za stejného osvětlení pozorovaný obraz. (Velký podíl na zdokonalení světelnosti objektivu značky Nikon má také jeho dokonalá povrchová úprava). Binokul...

Více

Ceník DALEKOHLEDY - kapesní, klasické, kompaktní

Ceník DALEKOHLEDY - kapesní, klasické, kompaktní MC - Multicoated, vícenásobné povrchové úpravy čoček FMC - Fully Multicoated, MC úpravy na všech plochách čočka / vzduch RC - Red Coated, povrchové úpravy pro pocit lepšího vidění v šeru WW - širší...

Více

CZK:EUR ceník sportovní optiky platný od 7.6.2010 OPC s DPH

CZK:EUR ceník sportovní optiky platný od 7.6.2010 OPC s DPH III 4-16x50SF Duplex III 4-16x50 SF BDC E 2.5-10x50SF M R4(B) E 2.5-10x50SF M IL R4(B) E 2.5-10x56SF M R4(B) E 2.5-10x56SF M IL R4(B) E 1.5-6x42M R4(B) E 1.5-6x42M IL R4(B) II 3.5-10X50M IL R4(B) E...

Více

Stáhněte si brožuru

Stáhněte si brožuru Čím větší průměr objektivu, tím jasnější bude za stejného osvětlení pozorovaný obraz. (Velký podíl na zdokonalení světelnosti objektivu značky Nikon má také jeho dokonalá povrchová úprava). Binokul...

Více

NIAGARA C 25 CF - komín NIAGARA C 25, 30 FF - turbo

NIAGARA C 25 CF - komín NIAGARA C 25, 30 FF - turbo CF – KOMÍN : Kotel musí být připojen na komín v souladu s platnými ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv. Potrubí mezi přerušovačem tahu a komínem mu...

Více

Minulost, současnost a budoucnost birdingu

Minulost, současnost a budoucnost birdingu v prvopočátcích birdingu: zpočátku v Británii díky Royal Society for the Protection of Birds (RSPB) a National Audubon Society ve Spojených Státech, později také jinde ve světě. - Jak se ornitologi...

Více