Hlaska-2014-12

Komentáře

Transkript

Hlaska-2014-12
/mestoopava
zpravodaj statutárního města opavy 12/2014
12
číslo
Opava oslaví
vánoční čas
str. 10 a 11
Uvnitř najdete
Zastupitelstvo zvolilo nové
vedení města
str. 4
Slezskou metropoli
navštívil prezident Miloš
Zeman
str. 5
Charita Opava získala cenu
Neziskovka roku 2014
str. 7
Inzerce
Estetické studio
Unikátní metoda - Garantované výsledky
✧ Zeštíhlení a vytvarování postavy
✧ Odstranění celulitidy, otoků
✧ Rozproudění lymfatického systému
✧ Zpevnění, modelace a zvětšení poprsí
Tel: 603 290 174, 602 560 882
www.lymfatickemasaze-hydrocolon.cz
Hydrocolon terapie
prevence rakoviny tlustého střeva a posílení imunity
Výplach tlustého střeva pomáhá:
při poruchách trávení
při migréně
alergiích
chronické únavě
kloubních problémech
nadváze
lupénce, akné, ekzémech
92x 130
2 mm
Kontakt:
Dolní náměstí 21
Opava
Tel.: 728 658 883
Obsah
Ustavující zastupitelstvo zvolilo nového primátora i vedení města . . . 4
Začátky konání zastupitelstev se budou přizpůsobovat
projednávanému programu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Slezskou metropoli navštívil prezident České republiky Miloš Zeman . 5
Park na náměstí sv. Hedviky bude revitalizován . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Chcete vědět, jaké máte IQ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Čidla upozorní na únik čpavku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Opava má nový newsletter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Cenu 17. listopadu získala studentka za pomoc autistům . . . . . . . . . 7
Neziskovkou roku 2014 se stala Charita Opava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Opava obhájila bronz ve třídění odpadů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Kozmické ptačí louky, ornitologická perla kraje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Bíloveckou ulicí je opět možné projet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Konference projednávala dopravu v Moravskoslezském kraji . . . . . 9
Pro důchodce cestující městskou hromadnou dopravou
přichází změna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
O atmosféru na vánočním jarmarku se postarají
především opavské soubory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Adventní čas vstoupí i do kostelů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Tradiční vánoční akce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Tři králové se opět chystají zaklepat na vaše dveře . . . . . . . . . . . . . . 13
Společnost JINAK pomáhá postiženým bydlet . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Zastupitelé města Opavy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ruce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Historická kuchařka ze Slezska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Pivnice U Pomněnky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Okřídlené kolo – symbol železniční dopravy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Záhada muže na obraze je definitivně rozluštěna . . . . . . . . . . . . . . 19
Výstava ke 40. výročí Domu umění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Na výstavě Mene tekel v Obecním domě vás obklopí
morbidní tajemno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Tipy na dárky s tematikou města . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Noc otevřených dveří na Hlásce podruhé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Vánoce se Slezskou tvorbou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Číše plná operety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Za vůní vánoční atmosféry napříč turistickou oblastí
Opavské Slezsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
ZŠ Ilji Hurníka otevřela arboretum pro slavíky . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Tým Tomáše Petrečka se na mistrovství světa v Adventure race
dostal do první desítky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Tanečnice jedou na mistrovství světa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Školáci vyjeli v rámci projektu do lesů a stájí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Soutěž stavebky prověřila zeměpisné vědomosti žáků . . . . . . . . . . 30
Zemřel velký znalec Petra Bezruče Jiří Urbanec . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Slezská univerzita zná jméno nového rektora . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Třída s rozšířenou výukou angličtiny a matematiky . . . . . . . . . . . . . 31
Dance4Life CUP 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Město opět připravilo Opavské Vánočky
a pro všechny Opavany má sportovní dárek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
ú v o dxnxí xk
Vážení spoluobčané,
dámy a pánové,
je po volbách do obecních zastupitelstev
a naše město má nové vedení. Složení rady
města se v mnohém od těch předchozích
liší. Na správě města se od ustavujícího zastupitelstva podílí hned 5 politických subjektů. To dává naději, že na všech budoucích rozhodnutích bude muset panovat
široká shoda.
Je nejenom mým přáním, ale také cílem,
aby naše vedení rozhodovalo nikoliv s horizontem svého funkčního období, ale mnohem dále. To je první
závazek, který Vám, občanům města Opavy, na začátek dávám.
Vedení města je nyní složeno převážně z nových tváří. I já jsem
jednou z nich. Rád bych Vás všechny ujistil, že takovou pozici
považuji za výhodnou. Již po prvních dnech ve svém funkčním
období vidím mnohé možnosti, kterých doposud město nejen
ve svém hospodaření nevyužívalo. Rád bych Vás ujistil, že svou
pozici nevnímám jako politickou funkci, ale jako pozici pracovní. Je přede mnou velký kus práce a mnoho úkolů, na které se
ovšem těším.
Pro většinu z nás nyní začíná to nejpříjemnější období z celého
roku – období Vánoc. Město se zahalí do slavnostní atmosféry.
Tu navodí nejen vánoční výzdoba v ulicích, ale také tradiční
jarmark na Horním náměstí, který doprovodí mimo jiné koledy
v podání místních sborů, ale i koncerty a vystoupení hudebních
skupin, jako jsou Poutníci, Kamelot, Bokomara nebo písničkář
Pavel Dobeš. Po celou dobu adventu najdete ve stáncích na náměstí převážně ručně vyráběné dárkové předměty nebo dekorační zboží, s kalíškem dobrého punče v ruce si tak můžete
dokoupit ještě poslední dárky pro své blízké.
zpravodaj statutárního města opavy
19. ročník • Vydavatel: statutární město Opava, Horní
náměstí 69, 746 26 Opava • Redakce: Silvie V­ltavská,
telefon 553 756 211, fax 553 756 141, e-mail [email protected]
opava-city.cz, www.opava-city.cz/hlaska • Redaktoři: Lada Dobrovolná,
Ondřej Skácel (tel.: 553 756 354), Ilona Honusová (tel. 553 756 203)
• Grafické a DTP zpracování: Agentura API s.r.o. • Tisk: Tiskárna Grafico
s.r.o. • Uzávěrka čísla: vždy 12. v měsíci • Vychází zdarma v prvním týdnu
v měsíci – jedenáctkrát ročně • Náklad 26 tis. výtisků • Tento zpravodaj
distribuuje Česká pošta, s.p. • Registrační číslo: MK ČR E 12483 • Fota:
archiv Magistrátu města Opavy, pokud není uvedeno jinak. Redakce si
vyhrazuje právo články upravovat či krátit dle potřeby.
Kontakt na inzerci
Inzertní manažerka: Ivana Sachrová, tel.: 774 997 944,
e-mail: [email protected]
www.ceskydomov.cz
Tento zpravodaj distribuuje Česká pošta, s.p.
V případě, že vám nedošel do schránky, obraťte se na reklamační oddělení
pošty (tel.: 553 753 588, 553 753 563), které vaši stížnost ihned vyřídí.
Magickému času Vánoc Hláska věnuje hned několik stran. Najdete zde nejen informace o dalších vánočních akcích, ale i půlnočních mších, nebo o tom nejlepším, co vás čeká v regionu
Opavského Slezska.
Hláska se věnuje také ohlédnutí za návštěvou prezidenta Miloše Zemana, vyhlášení Ceny 17. listopadu či představení nového vedení města. Rád bych také na tomto místě pogratuloval
opavské Charitě, která se stala Neziskovkou roku 2014. I o tom
se na stránkách zpravodaje můžete tento měsíc dočíst.
Krásné Vánoce plné lásky a splněných přání Vám přeje
Martin Víteček
primátor
3
AKTUA L I TY
Ustavující zastupitelstvo
zvolilo nového primátora
i vedení města
V pondělí 10. listopadu odpoledne se nově zvolení
zastupitelé sešli na ustavujícím zasedání v sále Kulturního domu Na Rybníčku. Po složení slibu jednotlivých
členů zastupitelstva proběhla veřejná volba primátora,
náměstků a dalších členů rady.
Primátorem byl zvolen lídr kandidátky vítězné strany voleb (ANO), čtyřiatřicetiletý Martin
Víteček. Ten ve své úvodní řeči poděkoval zastupitelům i občanům za důvěru a uvedl, že je
pro něj čest být primátorem města s takovou
historií, jakou má Opava. Zároveň řekl, že udělá vše pro to, aby byla Opava co nejlépe propagována nejen v České republice, ale i za hranicemi a stala se vyhledávaným cílem turistů
i příjemným místem pro život všech Opavanů.
V křeslech náměstků usednou Simona Bierhausová (ANO), Dalibor Halátek (Změna pro
Opavu) a Josef Stiborský (KDU-ČSL).
Primátor bude mít ve své kompetenci oblast
vnějších vztahů a zahraniční spolupráce, financí a majetku města, veřejných zakázek, interního auditu, na starosti bude mít také Městskou
policii Opava a Městské lesy Opava, p. o.
První náměstkyně Simona Bierhausová,
která bude v době nepřítomnosti zastupo-
vat primátora, povede sféru školství, sportu
a prevence kriminality, přípravy a realizace
investic a spolupráce s městskými částmi.
Řídit bude i společnosti s majetkovou účastí
města působící v oblasti sportu, školské příspěvkové organizace a Středisko volného
času Opava, p. o.
Dalibor Halátek bude mít na starosti rozvoj
města a urbanismus, životní prostředí, cestovní ruch, kulturu včetně příspěvkových
organizací a Technické služby Opava, s. r. o.
subjekty hnutí ANO 2011, Změna pro Opavu, KDU-ČSL, ODS a Starostové a občané
městských částí SMO (dále jen Starostové),
která byla hlasováním na zastupitelstvu potvrzena. Koalice tak obsadí celkem 24 křesel.
Hnutí ANO jich získalo 11, Změna pro Opavu
4, ODS, KDU-ČSL a Starostové 3. V opozici zůstane celkem 6 zastupitelů ČSSD, 3 zástupci
Zelené pro Opavu a 2 zvolení za kandidátku
Opavané – Nezávislí, Občané, Piráti.
Josef Stiborský bude spravovat oblast sociálních věcí, dopravy, informačních systémů,
spadat pod něj bude také příspěvková organizace Seniorcentrum a Městský dopravní
podnik Opava, a. s.
Rada města zůstává nadále jedenáctičlenná. Kromě primátora a náměstků v ní usedne dalších 7 neuvolněných členů – za ANO
Simona Horáková, Lukáš Kovařík, Adam
Ludvík Kwiek, Libor Menšík a Milan Němec.
Za Starosty René Holuša a za ODS Marek Veselý.
Na rozdíl od uplynulých volebních období
má nové zastupitelstvo o 6 členů méně, tedy
39. V pondělí 3. listopadu byla v Opavě podepsána koaliční smlouva mezi politickými
Zastupitelé zároveň zřídili dva devítičlenné
výbory, v čele finančního bude stát Lumír
Měch (Starostové) a v čele kontrolního Jan
Sedláček (ČSSD).
Začátky konání zastupitelstev se budou
přizpůsobovat projednávanému programu
Další zastupitelstvo bude probíhat 15. prosince v Kulturním domě Na Rybníčku od 9 hodin.
Během minulého volebního období probíhala zasedání zastupitelstev od 13 hodin. Návrh
koalice, který byl na prvním zastupitelstvu
odhlasován, aby se příští jednání zahájilo již
v 9 hodin ráno, tak vyvolal otázky z řad veřejnosti i opozičních zastupitelů.
„Ta devátá hodina není trvalá a neznamená to,
že všechna zastupitelstva budou začínat právě
v tuto dobu. K tomuto kroku jsme nyní přistoupili především proto, že se bude projednávat
rozpočet. Jedná se o velmi rozsáhlý a pro město strategicky významný materiál, o kterém se
4
v minulosti jednalo vždy dlouhé hodiny. Byli
bychom velmi neradi, aby takto důležitá rozhodnutí ovlivňovala například únava jednajících,“ vysvětlil na tiskové konferenci primátor
Martin Víteček a dodal: „Zastupitelstva, která
se protahovala dlouho do noci, podle našich
informací vyhovovala občanům ještě méně, než
doba dopolední. Navíc je třeba vzít v úvahu, že
při večerních jednáních bylo nutné kompenzovat přesčasy úředníků, kteří se zastupitelstev
zúčastňují. V neposlední řadě, zkušenosti z posledních čtyř let ukázaly, že i když se zasedání
posunula na odpolední hodiny, nezúčastňovalo
se jich početně více občanů, než v letech, kdy se
konala dopoledne. Praxe dopoledních zastupitelstev funguje navíc bez komplikací i v řadě
jiných měst po celé České republice.“
Primátor na závěr uvedl, že v případě projednávání materiálů, u kterých se bude očekávat větší účast a zájem občanů, se bude doba zastupitelstev samozřejmě dopředu projednávat a čas
zahájení bude posunut na pozdější hodiny.
Občané mohou navíc celé, nesestříhané záznamy zastupitelstev najít také na webu města.
zpravoda j statutárního města opavy 12/2014 číslo 12
AKTUA L I TY
Slezskou metropoli
navštívil prezident České
republiky Miloš Zeman
V rámci své třídenní cesty po Moravskoslezském kraji
navštívil v úterý 11. listopadu Opavu prezident republiky Miloš Zeman v doprovodu hejtmana Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka.
Před opavskou radnicí ho uvítal nejen
nově zvolený primátor Martin Víteček, ale
i zástupci Střediska volného času ve slezských krojích, kteří mu nabídli tradiční
chleba se solí. Prezident poté na Hlásce
krátce diskutoval s opavskými radními,
načež se přesunul na zcela zaplněné Horní
náměstí, kde se setkal s občany. „Je pro mě
velkou ctí, že již několik hodin po svém zvolení do funkce primátora mohu v Opavě uvítat hlavu státu. Zároveň je to pro mě velká
výzva, výzvy mám ovšem rád,“ uvedl ve své
úvodní řeči primátor a poté v krátkosti pohovořil o historii i současnosti Opavy.
Občané pak měli jedinečnou možnost
položit prezidentovi dotazy z jakékoliv
oblasti.
„Není hloupých otázek, jsou jen hloupé
odpovědi,“ vyzval prezident Zeman publikum s tím, že je připraven odpovídat
i na dotazy negativní. I na ty, směřující především k jeho cestě do Číny, pak
skutečně reagoval
s pohotovostí sobě
vlastní a od většiny
Opavanů si vysloužil
bouřlivý potlesk.
Po zápisu do pamětní knihy ještě
prezident dekoroval
prapor města Opavy
stuhou prezidenta
republiky a převzal
z rukou primátora
dary. „Připravili jsme
dárkový koš s regionálními produkty.
Nechyběly mezi nimi
například legendár-
Park na náměstí sv. Hedviky
bude revitalizován
Opavská radnice v současné době připravuje v rámci Integrovaného plánu rozvoje
města Přitažlivé město projekt regenerace
parku na náměstí sv. Hedviky. Cílem této
investiční akce je zatraktivnit tuto klidovou
zónu v blízkosti centra města a zároveň vytvořit podmínky pro volnočasové aktivity
všech věkových skupin, zejména pak dětí
a mládeže.
„Počítáme s kompletní revitalizací tohoto
prostoru. Budou rekonstruovány všechny
zpevněné plochy, nové bude veřejné osvětlení
a mobiliář. Změn doznají rovněž tamní sportoviště, která jsou již v nevyhovujícím stavu.
V neposlední řadě budou díky novému trasování chodníků vytvořeny dva oddělené okruhy pro in-line bruslení, z nichž jeden bude pro
větší děti a druhý pro ty menší,“ říká Martin
ní Fidorky, Opavské tyčinky, med místního
včelařství nebo káva z opavské pražírny.
Kromě toho pan prezident dostal také dvě
keramické mísy a aromalampu vyrobené
klienty chráněných dílen ve Vlaštovičkách,“
řekla vedoucí kanceláře primátora Jana
Foltysová, která se podílela na přípravě
celé návštěvy.
„Chtěl bych poděkovat všem Opavanům,
kteří na náměstí přišli a vytvořili zde prezidentské návštěvě důstojnou atmosféru,“
uvedl primátor bezprostředně po skončení setkání.
Prezidentská kolona se z náměstí přesunula do Jaselských kasáren, kde navštívila 53. pluk průzkumu a elektronického
boje generála Heliodora Píky. Po setkání
s veliteli a válečnými veterány a prohlídce
vojenské techniky také zde prezident dekoroval prapor útvaru stuhou prezidenta
republiky. V Opavě poté prezident s hejtmanem kraje poobědvali s významnými
osobnostmi a podnikateli. Následně jejich
cesta směřovala do nedalekého Krnova.
Během své třídenní cesty navštívil prezident kromě Ostravy, Opavy a Krnova také
Havířov, Kopřivnici a Osoblahu.
Dostál z odboru rozvoje města a strategického plánování.
Tento projekt může být realizován díky
tomu, že v rámci Integrovaného plánu rozvoje města zůstaly volné evropské peníze.
Předpokládané náklady díla by měly dosáhnout cca 8 milionů korun, přičemž 85 %
uhradí Evropská unie.
5
t uaeli t y
Ka rk átc
Prosincové zastupitelstvo
Druhé řádné zasedání nového Zastupitelstva statutárního města Opavy se uskuteční v pondělí 15. prosince od 9 hodin v Kulturním domě Na Rybníčku. Podrobnější
informace o programu jednání naleznete
na úřední desce Magistrátu města Opavy,
na plakátech a na webových stránkách
města.
Vánoční výstupy na Hlásku
I letos připravilo Městské informační centrum Opava předvánoční výstupy na Hlásku. Na vánočně naladěné město se z výšky
můžete podívat každý všední den od 1. až
do 23. prosince v čase od 16 do 19 hodin,
vyjma pátku 5. prosince, v době konání mikulášského ohňostroje a pátku 12. prosince, kdy se uskuteční Noc otevřených dveří
na Hlásce. Vstupenky (dospělí 20 Kč, mládež do 15 let, ZTP a ZTP-P 10 Kč) si můžete
zakoupit předem v Městském informačním centru nebo přímo na místě. Výstupy
probíhají každých 20 minut. Podrobnější
informace vám poskytnou na telefonu
553 756 143 či e-mailu: [email protected]
Vyhlášení grantů na rok 2015
O vyhlášení grantů pro rok 2015 v oblasti
sportu, kultury, životního prostředí a EVVO
budou zastupitelé rozhodovat na svém
prosincovém zasedání. Předpokládaný termín vyhlášení všech grantů je 17. prosince.
Ke zveřejnění grantových okruhů dojde
na webových stránkách města (www.
opava-city.cz/granty). Žádosti lze zasílat až
do 26. ledna.
Prodej stromků z městských lesů
Městské lesy Opava budou opět prodávat
své vánoční stromky u výjezdu z parkoviště
v areálu Magistrátu města Opavy na Krnovské ulici. Zakoupit si je můžete ve dnech 10.
až 12. prosince v čase od 9 do 16 hodin. Ceny
vánočních stromků letos začínají na 220 Kč.
Úřední hodiny magistrátu
na konci prosince
V pondělí 22. a 29. prosince bude Magistrát
města Opavy otevřen v běžnou pracovní
dobu. V úterý 23. a 30. prosince je na úřadě
stanoven neúřední den, tudíž budou pracoviště pro veřejnost uzavřena. Ve středu
31. prosince bude magistrát po celý den
uzavřen. Pokud si chcete vyřešit své úřední
záležitosti, neodkládejte je tedy na konec
prosince.
6
a k t ua li t y
Chcete vědět, jaké máte IQ?
V pátek 5. prosince se uskuteční ve spolupráci s Mensou ČR
na ZŠ Englišova veřejné testování IQ. Zájemci se musí přihlásit elektronicky na www.mensa.cz v sekci testování.
Společnost Mensa provádí základní testování IQ prostřednictvím mezinárodně
uznávaného standardizovaného testu
schváleného mezinárodním dozorčím psychologem společnosti. Test pro děti od 5
do 7 let trvá 25 minut, test pro starší 8 let
40 minut, s 20 minutami navíc je třeba počítat pro vysvětlení zadání. Lze jej opakovat maximálně třikrát s minimálně roční
přestávkou mezi jednotlivými pokusy.
Děti od 5 do 14 let je možné testovat pouze
s písemným souhlasem zákonného zástupce. Formulář je k dispozici na základní škole nebo ke stažení na webových stránkách
Mensy. Cena testu pro děti je 150 Kč, pro dospělé 290 Kč. „Informace o výsledku testu jsou
přísně důvěrné a obdrží je pouze testovaná
osoba, a to poštou na uvedenou adresu nejpozději do čtyř týdnů od testování. Potvrzení
má mezinárodní platnost,“ dodala Kalusová.
„Test není závislý na nabytých vědomostech,
kulturním, jazykovém a společenském zázemí. Jedná se o vyhledávání logických vazeb
mezi grafickými symboly. Testování se provádí pod dohledem, aby byly zaručeny shodné podmínky pro všechny účastníky,“ uvedla
Hana Kalusová ze společnosti Mensa.
Žáci z prvních až šestých ročníků, kteří dosáhnou v testu hodnoty vyšší než 120, mají
možnost stát se členem Klubu nadaných
dětí. Ten v Opavě pracuje již čtvrtým rokem
při ZŠ Englišova. Více se o činnosti klubu
dozvíte na adrese www.mensa.cz v sekci
Nadané děti.
Čidla upozorní na únik čpavku
Město Opava uzavřelo v roce 2012 „Smlouvu
o partnerství“ k projektu CHEMON – Chemický
monitoring úniku amoniaku ze zimního stadionu v Opavě. Jeho realizace se nakonec přesunula až na letošní rok. Úkolem projektu je varovat obyvatelstvo a školy v blízkosti zimního
stadionu o případném úniku čpavku ze zařízení pro výrobu ledu strojovny zimního stadionu.
„Jedná se o vizuální akustický signalizační systém, který zahrnuje čtyři čidla rozmístěná na budovách v nejbližším okolí stadionu. Pokud by
k úniku skutečně došlo, okamžitě by se spustil
poplach a došlo k automatickému ohlášení události na dispečink hasičů, informovány by byly
i další bezpečnostní složky,“ vysvětlil náměstek
primátora Dalibor Halátek a dodal, že riziko je
minimální a jedná se tedy spíše o preventivní
opatření.
Čidla jsou konkrétně umístěna na budovách
Mendelova gymnázia, Vyšší odborné školy
a Hotelové školy na Praskově ulici, Střední průmyslové školy strojní a Slezského zemského
muzea. Projekt zabezpečuje a financuje Moravskoslezský kraj v úzké spolupráci s Hasičským záchranným sborem. Opava se partnerskou smlouvou zavázala ke spoluúčasti ve výši
10 % celkových nákladů, což je zhruba 100 tisíc
korun.
Opava má nový newsletter
Po profilu na třech nejsledovanějších sociálních sítích – Facebooku, Twitteru a YouTube
a nových webových stránkách město připravilo další kanál, kterým se k občanům dostanou
novinky o dění ve městě – Opavský newsletter. Newsletter neboli elektronický zpravodaj bude zájemcům rozesílán na e-mailové
adresy vždy ve středu odpoledne, tedy jednou týdně. „Chceme touto formou lidem poskytnout rychlý, stručný a jasný přehled o tom,
co se ve městě za poslední týden událo a co se
naopak v následujících sedmi dnech chystá.
Nechceme se přitom omezovat jen na městské
akce. Všechno to, co najdete v newslleteru, najdete i na internetu. Výhodou tohoto zpravodaje
ale je, že dostanete vše hezky pohromadě přímo
do svého e-mailu i s krátkými výtahy z článků,“
říká Ondřej Skácel z odboru kancelář primátora a dodává: „Uvítáme samozřejmě také postřehy a podněty k podobě i obsahu newsletterů.“
První takovýto elektronický zpravodaj město
na e-mailové adresy rozesílalo koncem října.
Aktuálně se na stránkách města k odběru přihlásily více jak dvě stovky odběratelů.
zpravoda j statutárního města opavy 12/2014 číslo 12
a k t ua li t y
Cenu 17. listopadu
získala studentka
za pomoc autistům
Cenu 17. listopadu za rozvoj občanské společnosti si letos odnesla studentka Masarykovy střední
zemědělské školy a VOŠ Veronika Biegunová.
Ocenění studentů za jejich mimoškolní aktivity proběhlo 18. listopadu v Klubu Art.
Cenu vítězce předal primátor Martin Víteček. „Účelem této akce je poukázat na to, co
jsou mladí lidé schopni přinést společnosti nad
rámec svých koníčků a zájmů,“ řekl v úvodu.
Nominovaných na tuto cenu bylo celkem
osm opavských studentů či studentských
kolektivů, na organizaci se kromě Opavské
kulturní organizace podílí i Rotary klub.
„Uznání si zaslouží všichni nominovaní. Vybrat první místo nebylo vůbec jednoduché,
u vítězky nakonec rozhodlo to, že své aktivity
na pomoc mladým autistům vykonává sama
z vlastní iniciativy, bez pomoci školy,“ konstatuje ředitelka Opavské kulturní organizace
a členka hodnotící komise Jana Hynarová.
Studentka druhého ročníku Masarykovy
střední zemědělské školy se zaměřením
na obor Přírodovědné lyceum Veronika
Biegunová si cenu vysloužila programem
„Mazlení s koníkem“. „Tento program máme
každou sobotu v různých stájích v rámci společnosti For Help, kterou založil v roce 2013
můj otec. Chodí k nám celé rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra. Během tohoto
programu se o koníky staráme, čistíme je, chodíme s nimi na procházky. V současné době
mám i svého vlastního koníka. V budoucnu
bych chtěla studovat psychologii nebo veterinu na vysoké škole,“ říká Veronika Biegunová.
Neziskovkou roku
2014 se stala
Charita Opava
Slavnostní vyhlášení výsledků prestižní soutěže, kterou pořádá Nadace rozvoje občanské
společnosti, proběhlo 4. listopadu na půdě
Senátu Parlamentu ČR. Soutěže se letos zúčastnilo ve všech kategoriích celkem 135
organizací a cesta k vítězství nebyla vůbec
jednoduchá. Charita Opava musela po své
nominaci nejprve postoupit do semifinále
soutěže a následně obstát v přísné kontrole
trojice odborníků, kteří přijeli do Opavy z Prahy. Díky velmi dobrému hodnocení postoupila Charita Opava do finále, v němž v říjnu
v Praze prezentovali organizaci ředitel Jan
Hanuš a předseda Rady Charity Opava Ivo
Mludek.
Hodnotící kritéria byla náročná a komplexní,
zahrnovala profesionalitu práce, efektivitu
v oblasti managementu i finančního řízení a inovační přístup ve vlastní prezentaci.
„Komise hodnotila několik hlavních oblastí
fungování neziskovky, přičemž některé organizace dosáhly dobrých výsledků jen v některých
z nich,“ vrací se k soutěži Jan Hanuš. Charita
Opava získala nejvíce bodů mimo jiné proto,
že je držitelem mezinárodní certifikace ISO
nebo díky složení příjmů, které pocházejí
z více než poloviny z vlastních zdrojů. Pozitivně byla také hodnocena PR strategie Charity.
O pořadí tří finalistů ve třetím
a posledním kole hodnocení
neziskových organizací rozhodovala nezávislá komise
za každou kategorii na základě hlasování – každý hodnotitel sám za sebe určil pořadí
Foto: archiv Charity Opava
účastníků. K dispozici měl
kromě aktuálních prezentací neziskovek a prostoru na diskuzi s nimi a dárce, že s jejich penězi zacházíme skutečně
také výsledky z předchozích kol hodnocení. odpovědně a ve prospěch našich klientů,“ říká
„Charita Opava přesvědčila hodnotící komisi Jan Hanuš.
dost jednoznačně, když získala od 7 z 10 hodnotitelů první příčku. Během finále dokázala Cenu, kterou tvoří průsvitný broušený
prodat své schopnosti živou prezentací a kon- hranol a šek na dvacet tisíc korun, překrétními vyčíslenými příklady svých úspěchů. bral spolu se svým zástupcem Tomášem
Porotce oslovili také tím, kolika klientům dá- Schaffartzikem z rukou místopředsedkyně
vají možnost pracovat a nakolik si dokáží za- Senátu Miluše Horské při slavnostním cejistit finance z vlastních zdrojů,“ hodnotí PR remoniálu ve Valdštejnském paláci v Pramanažer celé soutěže Marek Csukás.
ze. „Věříme, že kvalita organizačního řízení
vítězů bude inspirací nejen ostatním nezisOcenění je podle Jana Hanuše pozitivní kovkám, ale také dobrým vodítkem pro dárzpětnou vazbou a v neposlední řadě také ce. Letošní ročník Neziskovky roku nás utvrdil
dobrou reklamou pro město Opavu i zřizo- v přesvědčení, že se český neziskový sektor
vatele Charity Opava, kterým je Biskupství opravdu profesionalizuje. Vybrat z každé
ostravsko-opavské. „Ceny si velmi vážíme, je kategorie pouze jednoho vítěze nebylo vůvelkou pochvalou pro všechny naše pracov- bec snadné,“ dodává k prestižnímu ocenění
níky. Ale nejen to – je také potvrzením pro ředitelka Nadace rozvoje občanské společvšechny naše partnery, ale také sponzory nosti Hana Šilhánová.
7
A k t ua li t y
K r átc e
Opava obhájila
bronz ve třídění
odpadů
Městský hřbitov o Vánocích
Městský hřbitov v Opavě bude v prosinci
otevřen od 8 do 18 hodin. O vánočních
svátcích budou provozní hodiny rozšířeny – 25. a 26. prosince bude hřbitov zpřístupněn od 8 do 19 hodin.
Odvoz domovního odpadu
o vánočních svátcích a na Nový rok
Město vybojovalo 3. místo v krajské soutěži o Keramickou popelnici 2014 v kategorii obcí nad 5 tisíc
obyvatel.
Na Štědrý den a po oba vánoční svátky budou technické služby provádět pravidelný
vývoz popelnic a kontejnerů včetně separovaného sběru. Na Nový rok však svoz
odpadu nebude prováděn s tím, že bude
nahrazen v následujících dnech.
Soutěž hodnotí výsledky obcí v odděleném sběru a recyklaci komunálních odpadů – sběru papíru, skla, plastů a nápojového kartónu na jednoho obyvatele. Na třetí
příčce Opava skončila i vloni, v první desítce
oceněných se v posledních letech umísťuje
Provoz MHD v době svátků
V čase letošních vánočních svátků bude
opavská MHD obsluhována obdobně
jako v minulých letech. Ve dnech 24. až
26. prosince a 1. ledna platí nedělní jízdní
řád. V pracovních dnech po dobu trvání
vánočních prázdnin bude MHD částečně
omezena, tzn. 22., 23., 29., 30., 31. prosince a 2. ledna bude jezdit v režimu jízdního
řádu pracovních dní, s výjimkou linek 202,
204, 205 a 210, které nebudou vypravovány, stejně jako spoje vyznačené v jízdních
řádech jako školní. Na Štědrý den bude
provoz od 15.30 hodin postupně omezován a v 16.30 hodin ukončen. Na Silvestra
bude provoz omezován od 19.30 hodin
a skončí ve 20.30 hodin. Na první svátek
vánoční (25. 12.) a na Nový rok budou vozy
vyjíždět od 6.30 hodin, a od 7.30 hodin
bude provoz MHD probíhat dle platného
jízdního řádu.
Kozmické ptačí louky,
ornitologická perla kraje
Opavsko má skutečný fenomén – Kozmické ptačí louky, které budou sloužit širokému spektru ptačích druhů.
Rozsáhlá plocha mezi Kozmicemi a Jilešovicemi se v okolní hustě zalidněné krajině
kupodivu dodneška udržela bez výstavby.
Jedná se totiž o záplavovou oblast, kde nelze stavět, ani pěstovat náročnější plodiny.
Zatímco však ze stavebního a zemědělského hlediska jde o území prakticky nevyužitelné, z pohledu přírodovědného je to unikát. I proto se v roce 2006 ochránce přírody
Kamil Lisal se společníky z firmy Semix Pluso
Otice rozhodl odstartovat ekologický projekt a vytvořit atraktivní oblast nadregionálního významu. Letos v září projekt završil
oficiálním otevřením pro veřejnost.
„Obnovením přírodních poměrů v této lokalitě nejenže nedojde k žádné společensko-ekonomické škodě, ale naopak zde z jakési
nevyhraněné plochy vznikne něco, co sem
po staletí patřilo a co už jinde není k vidění.
Úvaha zněla vrátit vodu, kde bývala, protože
jen tak lze do těchto míst vnést život v plné
8
pravidelně. Ocenění je spojeno s finančním
darem, který město využije v oblasti ochrany životního prostředí, především na rozvoj tříděného sběru komunálního odpadu.
Soutěž pořádá společnost EKO-KOM, a. s.,
společně s Moravskoslezským krajem.
kráse,“ vysvětluje ekolog Kamil Lisal, proč
se po projektu revitalizace raduňského
mokřadu nebo obnovení vápencového
lomu v Krčmani znovu pustil do něčeho,
co nebude generovat zisk. „Je to vklad nás
obyčejných občanů do uchování zbytku přírody pro budoucnost, pro naše děti. Jsme
přesvědčeni, že fragmenty přírody budou
v prostoru průmyslové severní Moravy v blízké budoucnosti vzácností,“ upřesňuje své
záměry.
Hlavním cílem projektu byla obnova tůní a revitalizace toku potoka Přehyně tak, aby byly
v této oblasti nastoleny vhodné podmínky pro
hnízdění bahňáků. Hnízdění ptactva je totiž
v současné době stále méně úspěšné, hlavně
z důvodu necitlivých zemědělských zásahů
do krajiny. Proto bude na území Kozmických
ptačích luk vyloučeno mulčování, hnojení, přeorávání nebo pěstování plodin a veškerá pokosená hmota bude odvážena pryč, což zásahy
poškozující říční nivy ukončí.
Celý projekt připravoval více než šest let
a náročné bylo podle něj zejména vykoupení rozdrobených pozemků od jejich majitelů – teprve v roce 2012 se mu podařilo
splnit podmínky k podání žádosti o dotaci
z evropských fondů. Jelikož ta však nakonec pokryla pouze zemní práce, ostatní
výlohy, které dosáhly stejné výše, musel
uhradit ze soukromých zdrojů. „Kdo dnes
míjí pěšky nebo na kole bývalé staveniště,
ani nepozná, že se něco změnilo: že je zde
750 metrů nového toku potoka Přehyně, že
zde byly vysazeny křoviny a dřeviny a bylo
vyhloubeno 11 vodních tůní, mezi nimiž je
i jezírko o ploše více než 1 ha a další o ploše
0,65 ha. Všechno do krajiny zapadlo, jako by
tam odjakživa patřilo,“ dodává Kamil Lisal.
Na revitalizovaném území bude formou odborných průzkumů a spolupráce s univerzitami
sledována fauna a flóra a celá tato „resuscitovaná“ přírodní plocha poslouží prostřednictvím
informačních panelů a pozorovacích bodů
osvětě. „Dnes je módou jezdit do exotických zemí
na safari. Nyní máme ‚safari‘ doma. Ještě budeme
překvapeni, kolik je toho u nás k vidění,“ poznamenává ekolog a dodává, že nejprospěšnější je
ukázka správných přírodních poměrů pro vzdělání a duševní rozvoj dětí a očekává, že zejména
základní školy budou na ptačích lukách pro své
žáky pořádat ukázkové prohlídky, a to i z pozorovatelny, kterou se tam chystá vybudovat.
zpravoda j statutárního města opavy 12/2014 číslo 12
D o p r ava
Bíloveckou
ulicí je opět
možné projet
Poslední etapa rekonstrukce Bílovecké ulice
byla oficiálně ukončena 18. listopadu. Řidiči
tak od března poprvé mohou opět využívat
úsek od křižovatky s ulicí Hlavní po ulici Joži
Davida. Slavnostní otevření nově opravené
části ulice proběhlo za účasti zástupců zhotovitele stavby, vedení města Opavy a Moravskoslezského kraje. Právě kraj a město se
podělili o financování celé stavby. „Původně
se počítalo s náklady okolo 60 milionů korun –
35 milionů mělo jít za krajem a 25 za Opavou.
Náklady se ale podařilo změnami v projektu
snížit na celkových 22 milionů korun,“ uvedl
náměstek hejtmana Moravskoslezského
kraje pro investice Ivan Strachoň.
Projekt kromě nové vozovky řešil také nové
chodníky, veřejné osvětlení, přechody pro
chodce a deset parkovacích míst. Kromě
toho došlo také na přeložky plynovodu
a výstavbu splaškové kanalizace. „Jako rozený Kylešovák jsem skutečně rád, že se Bílovecká opravila. Jde o opravdu frekventovanou
komunikaci a její rekonstrukce tak přinese nejen vyšší komfort, ale především vyšší bezpečnost obyvatel bydlících v okolí,“ komentoval
rekonstrukci primátor Martin Víteček.
Konference projednávala dopravu
v Moravskoslezském kraji
Zástupci Sdružení pro výstavbu komunikace
I/11-I/57 se 4. listopadu v Ostravě zúčastnili
18. ročníku mezinárodní konference TRANSPORT. Ta se letos zaměřila na urychlení a dokončení dopravních staveb v rámci tzv. Slezského kříže, včetně napojení na Slovensko
a Polsko, projednávaly se také výhledové
projekty dopravní infrastruktury, které mají
probíhat Moravskoslezským krajem – rychlá
železniční spojení nebo oderská vodní cesta.
„Celkový objem financí alokovaných pro Moravskoslezský kraj v roce 2015 činí necelých
6 miliard korun včetně operačních programů
Evropské unie,“ upřesnil náměstek ředitele
Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)
Zbyněk Hořelica. „Rozpočet SFDI je v tuto
chvíli v Poslanecké sněmovně, konečné slovo
padne v prosinci. Až bude rozpočet schválen,
teprve pak si budeme moci oddechnout,“ říká
předsedkyně Sdružení Pavla Brady.
Zatímco východní část silnice I/11 na Třinecku patří do sítě TEN-T, u západní opavské
části Slezského kříže tomu tak není. Snahou
Sdružení a MS kraje je prosadit i tuto západní část I/11 do evropské dopravní sítě. Jejich
snahy neustávají, právě naopak. „Stále prosazujeme zařazení silničního a železničního koridoru mezi Ostravou, Opavou, Krnovem a Bar-
tultovicemi do globální sítě TEN-T,“ dodala
předsedkyně. Podle slov tajemníka Sdružení
Martina Dostála představuje dopravní strategie Evropské unie TEN-T hlavní dopravní síť
v Evropě, která má být vytvořena s perspektivou do roku 2030 a plnit funkci dopravní
páteře jednotného trhu. Její součástí by měly
být v jednotlivých státech a jejich regionech
další trasy, které by na ni měly navazovat.
Jejich výstavba a modernizace by měla být
financována z evropských peněz. „Cílem strategie je zajistit do roku 2050, aby se většina evropských občanů a podniků nacházela nejdále
30 minut cesty od hlavní sítě,“ uvedl na závěr
Martin Dostál.
Pro důchodce cestující městskou
hromadnou dopravou přichází změna
Zavádění ODISky do opavské MHD úspěšně pokračuje. Po studentech by si současné karty
měli vyměnit důchodci do 70 let.
Městský dopravní podnik Opava v tomto roce
začal se zaváděním nové bezkontaktní karty
ODISky, kterou její držitelé mohou využívat
v rámci MHD po celém Moravskoslezském kraji. Po studentech, kteří museli své bezkontaktní
čipové karty vyměnit do konce září, jsou nyní
na řadě důchodci do 70 let. Ti si své dlouhodobé zlevněné jízdné mohou se stávající kartou
koupit nejpozději do konce ledna. Od 1. února
2015 bude nákup tohoto typu jízdného možný
jen pomocí nové čipové karty ODISky.
Kartu zájemci získají na základě osobní žádosti
na předprodeji jízdenek na Horním náměstí.
K žádosti bude nutné doložit také potvrzení
o pobírání starobního důchodu nebo invalid-
ního důchodu pro invaliditu 3. stupně, aktuální
barevnou fotografii a občanský průkaz. V případě, že stávající čipová karta MDPO, a. s., je
ještě v záruce (není tedy starší než 24 měsíců),
bude výměna karet zdarma. V opačném případě nová ODISka vyjde svého majitele na 130
korun. Více informací naleznete na www.
mdpo.cz.
9
Vá n o c e 2014
O atmosféru
na vánočním jarmarku
se postarají především
opavské soubory
Větší prostor místním hudebním souborům
a regionálním výrobcům potravin, zato méně
rockové hudby a nevánočního či běžného zboží
slibuje letošní opavský vánoční jarmark.
Trhy s programem se opět odehrávají
na Horním náměstí. Začaly už v pátek 28.
listopadu dopoledne, kdy byla vyhodnocena soutěž O nejkrásnější vánoční ozdobu.
Do té se zapojily děti z opavských mateřských a základních škol a vánoční strom
na Horním náměstí zdobí jejich ručně vyrábění sněhuláci z PET lahví nebo červené
kartonové hrníčky s bílou krajkou. „Do soutěže se každým rokem zapojuje stále více školek i škol a ozdob bývá tolik, že se na vánoční
stromeček mnohdy ani nevejdou, proto je
zavěšujeme i na stromy před radnicí. Dokonce jsme museli snížit limit počtu kusů ozdob
na jednoho soutěžícího či kolektiv,“ hodnotí
Magdaléna Hájková z odboru kancelář primátora.
diodovými žárovkami a světelná hvězda
na vrcholu. Jedli ojíněnou technické služby
do rohu náměstí u divadla instalovaly už
ve třetím listopadovém týdnu. Poprvé se
rozsvítila při slavnostním zahájení jarmarku
30. listopadu.
Náměstí zdobí téměř dvacetimetrová jedle
Program jarmarku potrvá až
do 23. prosince
Strom letos bude stát pouze na Horním
náměstí, kromě ozdob vyráběných školáky
jej zkrášlí světelné řetězce s barevnými led
Kulturní akce jarmarku sestavovala pořádající agentura RK Invest tak, aby zaujaly všechny věkové skupiny. „Vybrali jsme to, co se
Vánoční osvětlení po setmění rozzáří i centrum města a dvě lípy před budovou Hlásky. „Použili jsme výzdobu s motivy například
sněhové vločky, gejzíru, kytice hvězd, vloček
s paprsky a astralightu. Celkem se v letošním
roce jedná o 180 prvků, tedy podobně jako
v předchozích letech. Počítá se s tím, že město
bude vánočně osvětleno do Tří králů nového
roku,“ upřesňuje náměstek technických služeb Martin Girášek.
osvědčilo v minulých letech. Oproti loňskému
roku je ale v programu více folklórních souborů, aby se náměstím linuly spíše koledy než
rocková hudba. Novinkou jsou letos také dva
stánky s regionálními produkty. Chybět samozřejmě nebudou stánky s řemeslným zbožím,
vánoční dekorace, cukrářské výrobky ani zabíjačka,“ přibližuje za pořadatele Roman Lípa.
Pro děti je každoročně lákadlem Ježíškova
pošta s dílnou. Od prvního prosincového
dne si v ní děti mohou vyrobit a vhodit
do schránky přání pro Ježíška, vypít si teplý
čaj, zahrát hry.
Oblíbený je také Mikulášský program, v pátek 5. prosince, zábava pro děti se soutěžemi vyvrcholí ohňostrojem, odpáleným
z výškové budovy za Slezankou. Během
odpoledne a večera vystoupí hudební skupiny Bokomara a Burma Jones a bude předán finanční dar z charitativního vánočního
prodeje punče.
Adventní čas vstoupí i do kostelů
Stejně jako každý rok, tak ani v letošním roce se sváteční období neobejde bez tradičních
bohoslužeb a půlnočních mší.
Adventní program Mariana v kapli Božského Srdce Páně – Marianu nezahrnuje
jen bohoslužby a půlnoční mši, ale také již
tradiční koncerty pěveckého sboru Křížkovský, pod taktovkou dirigenta Karla Holeše.
Tento sbor je nejstarším pěveckým sborem
na Opavsku a jeden z nejstarších v celé České republice. Na jejich koncerty se můžete
přijít podívat ve čtvrtek 4. a v úterý 9. prosince vždy od 18 hodin.
10
Tyto dva koncerty však nebudou jedinými,
které se zde budou konat. V úterý 16. prosince v 17 hodin se můžete těšit na koncert
žáků ze základní školy tělesně postižených,
pod vedením Karla Kostery, a o necelých
čtrnáct dní později, 28. prosince, na Rybovu
mši Hej mistře.
K období adventu a Vánoc samozřejmě patří bohoslužby a také půlnoční mše, která
proběhne 24. prosince ve 21 hodin. První
a druhý svátek vánoční se oslaví bohoslužbami, vždy od devíti hodin ráno, na nichž
zazní lidové koledy, které zazpívají samotní
návštěvníci kostela a chrámový sbor. „Při
těchto bohoslužbách máme většinou plný
kostel a s oblibou je navštěvují i někteří obyvatelé našeho Mariana,“ uvedla jedna z řádových sester Mariana, sestra Marie.
Opavské Marianum ale není jediným místem v Opavě, kde budou probíhat oslavy
zpravoda j statutárního města opavy 12/2014 číslo 12
Vá n o c e 2014
adventu a Vánoc. Navštívit můžete také
kostel svatého Ducha vedle minoritského kláštera, kde se 26. prosince předvedou zpěváci z Chrámového sboru Opava
a Pěveckého sboru Stěbořice. Co se týče
mší, na své si přijdou nejen dospělí, ale i ti
nejmenší, pro které je 24. prosince v 15.30
připravena mše s kázáním pro děti. Přesně
o půlnoci se pak můžete těšit na tradiční
půlnoční mši.
V konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie se
na Štědrý den koná od 15 hodin mše svatá pro rodiny s dětmi. Půlnoční mše, na níž
zazpívá sbor pod vedením Karla Kostery, začne ve 22 hodin. O den později, 25. prosin-
ce, stejný sbor v konkatedrále zazpívá v 10
hodin. Na druhý svátek vánoční mši od 8.30
hodin celebruje biskup ostravsko-opavské
diecéze František Václav Lobkowicz.
Půlnoční mše se na Štědrý den uskuteční také v kostele sv. Vojtěcha, a to od 21
hodin.
Tradiční vánoční akce
Nejen v době adventu, ale i po Vánocích se můžete těšit
na několik oblíbených koncertů.
Foto: Karel Stuchlík
Nejkrásnější Ave Maria
V adventním čase opět přichází opavská
operní pěvkyně Olga Procházková se svým
předvánočním pozastavením nad nejkrásnějšími skladbami Ave Maria. Letos přijal
pozvání také vzácný host – Alfréd Strejček,
který přednese duchovní texty bývalého
opavského děkana Josefa Veselého. Olgu
Procházkovou na klavír doprovodí František
Šmíd. Přijďte se vánočně naladit v neděli 14. prosince do kaple Povýšení sv. Kříže
na Matiční ulici. Koncert začíná ve 14.30
hodin.
Adventní koncerty Církevní konzervatoře
Církevní konzervatoř Opava pořádá v pořadí již 11. ročník cyklu adventních konFoto: archiv CKO
certů, které se každoročně na sklonku roku
odehrávají ve městech Moravskoslezského
kraje i v zahraničí. V letošním roce budou
studenti a pedagogové konzervatoře se
svými hosty – barokním souborem Czech
Ensemble Baroque a dirigentem Romanem
Válkem reprezentovat Opavu v Ostravě, Bolaticích a s adventním repertoárem zajedou
účinkující také do předvánoční Vídně na pozvání velmistra Německého řádu. Závěrečný
koncert cyklu adventních koncertů se jako
již tradičně uskuteční v opavské konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie ve čtvrtek
18. prosince v 18 hodin a posluchači se
v něm mohou těšit na řadu hodnotných
a krásných sborových děl – ty také tvoří
opěrný pilíř dramaturgie letošních adventních koncertů. V rámci Roku české hudby
zazní sborová díla skladatelů českého baroka a klasicismu, která vznikla v našem regionu a obohacovala kulturní krajinu českého
Slezska – zejména skladby piaristických
autorů A. Mašáta a A. Brosmanna. Sborové
skladby budou proloženy sólovými a instrumentálními čísly.
ty opery Slezského divadla Terezou Kaveckou, Šárkou Maršálovou, Jurajem Nociarem
a Daliborem Hrdou. Umělce bude na varhany doprovázet Helena Malá a Alois Kostera.
Kostel sv. Ducha se pod tóny hudby rozezní
v pátek 26. prosince v 15 hodin.
Vánoční koncert v Marianu
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby se postupem let stala symbolem českých Vánoc.
Hej, mistře
Vánoce jsou neodmyslitelně spjaty s vánočními písněmi a koledami. Neúnavný
dirigent Karel Kostera každoročně na druhý svátek vánoční pořádá tradiční koncert,
na kterém mj. zazní také Česká mše vánoční
Jakuba Jana Ryby
Hej, mistře. Svátečním odpolednem
budou posluchače
provázet Chlapecký sbor ZŠ Stěbořice, Chrámový
sbor Opava, Pěvecký sbor Stěbořice
a orchestr se sólis-
Foto: archiv Petra Urbánka
Také letos ji uslyšíte v kapli Božského Srdce
Páně – Marianu v podání smíšeného sboru
a orchestru z Dolního Benešova a sólistů Ilony Kaplové, Denisy Žídkové, Pavla Ďuríčka
a Petra Urbánka. Spolu s nimi během večera vystoupí také smyčcový soubor ze ZUŠ
Václava Kálika a Vokální kvarteto ze Srbska.
Letošní koncert, který Matice slezská věnuje
doznívání Roku české hudby 2014, se koná
v neděli 28. prosince v 18 hodin.
11
Inzerce
Střední zahradnická škola, Ostrava, p.o.
Ostrava-Hulváky, Žákovská 20-22
tel.: 596 622 335, e-mail: [email protected]
www.szas-ostrava.cz
Nabízí tvořivým žákům, kteří mají rádi přírodu studium
v perspektivních zahradnických a přírodovědných oborech
• Oborystředníhovzdělánísmaturitnízkouškou:
41-44-M/01 Zahradnictví - obor s širokým uplatněním
se zaměřením na exteriéry, interiéry a design
(jediná škola na severní Moravě s tímto oborem)
78-42-M/05 Přírodovědné lyceum
- obor pro zájemce o přírodní vědy, hlavně botaniku, biologii člověka a životní prostředí
• Oborystředníhovzdělánísvýučnímlistem:
dveří:
Dny otevřených
- 41-52-H/01 Zahradník
15. 12. 2014,
- 66-51-H/01 Prodavač květin – florista
a 21. 1. 2015
Jedná se o obory s velkým uplatněním na trhu práce
7. 1.
od 14-17 hod
Pro mimoostravské je zajištěno ubytování ve vlastním domově mládeže.
samuel beckett
režie štěpán pácl
www.bezruci.cz
čekání na godota
klauniáda pod stromem
DIVADELNÍ KOMEDIE
Hrají: Jiří Langmajer, Adéla Gondíková/
Andrea Kerestešová, Daniela Šinkorová,
Andrea Kerestešová/Michaela Sejnová,
Kateřina Pindejová, Jan Krafta a Petr Stach
předprodej vstupenek: Sluna Opava, tel.: 553 712 319
více informací: www.agenturazidek.cz
20. - 21. 12. PRAHA Tipsport Arena
Pořadatel:
Hlavní
partner:
Hlavní mediální
partneři:
12. 1. 2015, 20:00 hod.
O S T R AVA – Č E Z A R É N A
Předprodej
vstupenek:
Partneři:
kino MÍR Opava,
24. února 2015 od 19:00
VSTUPENKY
Největší světová rodinná lední revue!
MANŽELSKÝ POKER
www.ticketportal.cz
www.ticket-art.cz
www.disneyonice.cz | www. pragokoncert.com
12
92x130_NaseOstrava_MANOWAR.indd 1
8.10.14 15:35
s o c i á l n í s lu ž b y
K r átc e
Město přispělo na polohovací
křesla
Radní rozhodli o poskytnutí dotace, která
pomůže Domovu pro seniory Bílá Opava.
Ačkoliv se jedná o krajské zařízení, jeho
služeb hojně využívají občané Opavy.
Z městského rozpočtu bylo proto vyčleněno celkem padesát tisíc korun. Finance
jsou přitom účelově vázány, a to na nákup polohovacích křesel, která seniorům poskytnou větší pohodlí i možnost
relaxace. Pořízení jednoho křesla vyjde
na 18 tisíc. Domov jich hodlá nakoupit
celkem pět, chybějící částku doplatí ze
svého.
Foto: archiv Charity Opava
Tři králové se opět chystají
zaklepat na vaše dveře
S poselstvím Boží lásky, dobra a klidu vyrazí koledníci Tříkrálové sbírky hned 1. ledna.
Lidem budou až do 13. ledna přát štěstí,
radost a přinesou požehnání do roku 2015,
aby zároveň poprosili o dobrovolný příspěvek do zapečetěné pokladničky na podporu charitního díla. „Výtěžek z Tříkrálové sbírky
2015 plánujeme využít například na pořízení
auta, které bude rozvážet kompenzační pomůcky pro zdravotně postižené a seniory,
dále se chystáme zakoupit zdravotnický materiál pro mobilní hospic Pokojný přístav či rekonstruovat prostory pro rozšíření služeb pro
hendikepované klienty,“ vyjmenovává ředitel
Charity Opava Jan Hanuš.
Charita také hledá tříkrálové koledníky a vedoucí skupinek, kteří však musí být starší
15 let. Tak jako loni je pro ně i letos připravena soutěž o velmi atraktivní ceny – vyhrát
mohou celkem šest chytrých mobilních te-
lefonů HTC Desire 510. Koledníci a vedoucí
skupinek se pak mohou v průběhu prosince
hlásit na čísle 604 175 518 nebo na e-mailu
[email protected] „Na stejné kontakty se také můžete ozvat, pokud vás koledníci
loni nebo v jiných letech dosud nenavštívili
a vy byste je rádi uvítali,“ dodává koordinátorka letošní „Tříkrálovky“ Marie Gilíková.
Tříkrálovou sbírku opět doprovodí řada dalších akcí. Otevře ji v pondělí 5. ledna tradiční
Tříkrálový průvod Opavou, který začne v 15
hodin požehnáním koledníčkům v kostele sv. Vojtěcha na Dolním náměstí a bude
za doprovodu bubenického orchestru BORIS pokračovat průvodem na Horní náměstí.
Tam bude pro všechny přichystáno divadelní představení. „Bylo by pěkné, kdyby děti
přišly v kostýmech,“ podotýká Marie Gilíková.
Pro koledníky je kromě soutěže o chytré mobily připravena také celá řada dalších atrakcí.
Neziskové organizace by se bez
dobrovolníků neobešly
Dobrovolnické centrum Elim Opava letos
zaregistrovalo 90 nových dobrovolníků,
kteří v průběhu roku nezištně pomáhali
v opavských neziskových organizacích,
například Síriu, Psychiatrické nemocnici Opava, Domově Bílá Opava, Domově
sv. Zdislavy, Charitě Opava, Neškole, Fokusu, Marianu, v programu Do-učení,
v programu 3G – Třech generací, kdy
„náhradní babičky“ fungují pro rodiny,
které je nemají, nebo také v programu
pro pěstounské děti. Dobrovolníci se
také zapojili do jednorázových akcí, jako
je Potravinová sbírka, projekt 72 hodin,
Free Hugs, projekty pro pěstounské děti
apod. Celkem tak odpracovali okolo 3500
dobrovolnických hodin v 50 neziskových
organizacích! „Děkujeme všem za letošní
úžasnou a nezištnou dobrovolnickou činnost. Těšíme se na vás v příštím roce a doufáme, že se vás přijde zaregistrovat více,“
uvedla za tým Dobrovolnického centra
Elim Jarka Pirunčíková.
Společnost JINAK pomáhá postiženým bydlet
Domov pro lidi se zdravotním postižením
Zámek Dolní Životice mění své služby. Klientům nabízí možnost odejít do skupinových
chráněných bydlení nebo do vlastních bytů,
kde mají s každodenní podporou pracovníků
šanci žít samostatněji. „Nemusejí už sdílet svůj
osobní prostor se stovkou dalších lidí, dělit se
o svůj pokoj, záchod, jíst společně ve velké jídelně v předem určený čas. Chtějí žít JINAK. Chtějí
žít stejně tak, jako žije kdokoliv z nás,“ říká vedoucí služby Petra Skácelová.
Pro ty, kteří už nepotřebují tolik podpory
a chtějí bydlet sami, společnost JINAK požádala o dotaci z Evropského sociálního fondu
na vznik nové terénní služby podpora samostatného bydlení. „Peníze z Evropské unie pomohly při rozjezdu služby a pět mužů se v květnu přestěhovalo do dvou bytů v Opavě. Je to
už téměř půl roku, co žijí s podporou asistentů
v nájemním bydlení a myslím, že jsou za tu
změnu rádi,“ konstatuje Skácelová.
„Tam, kde jsem bydlel dřív, bylo moc lidí na jednom místě. A hlavně, chtěl jsem do Opavy, kterou dobře znám,“ zdůvodňuje svůj příchod
do města jeden z této pětice mužů. Asistenti
docházejí do bytů a pomáhají lidem ve všem,
v čem potřebují. Někomu s nákupy, vařením,
jiný potřebuje pomoc s hospodařením nebo
při hledání práce. „V současné době máme
kapacitu pět osob, ale pokud bude potřeba,
rádi bychom ji rozšířili. Terénních služeb pro lidi
odcházející z transformujících se ústavů je stále
nedostatek,“ dodává Skácelová.
Projekt Podpora samostatného bydlení JINAK, o. p. s., je spolufinancován Evropským
sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem ČR. Více informací
lze najít na www.jinakops.cz.
13
téma
Zastupitelé města Opavy
Přinášíme vám přehled nových opavských zastupitelů, kteří v pondělí 10. listopadu složili
slib na ustavujícím zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy. U zastupitelů jsou
uvedeny také údaje o jejich práci v radě města (RMO) a ve výborech zastupitelstva (ZMO).
O členství v komisích RMO, stejně tak jako o kontaktech na kluby zastupitelů vás budeme
informovat v příštích vydáních Hlásky.
ANO 2011 –›
Martin Víteček
primátor statutárního
města Opavy, člen RMO
Simona Bierhausová
1. náměstkyně primátora
členka RMO
Martin Sedlář
Lukáš Kovařík
člen RMO, člen finančního
výboru ZMO
Milan Němec
člen RMO
Miroslava Kolář
Adam Ludvík Kwiek
člen RMO
Libor Menšík
člen RMO, člen kontrolního výboru ZMO
Simona Horáková
členka RMO
Milan Kolář
Radim Křupala
Jiří Juchelka
Tomáš Navrátil
člen finančního výboru
ZMO
Jan Sedláček
předseda kontrolního
výboru ZMO
Martin Viltavský
Libor Pěčonka
člen finančního výboru
ZMO
ČSSD –›
Jana Kolarczyková
KSČM –›
Tomáš Čvančara
14
Libor Moravec
Jaroslav Čech
člen kontrolního výboru
ZMO
téma
Změna pro Opavu –›
Vladimír Javorský
Dalibor Halátek
náměstek primátora
člen RMO
Alexandr Burda
René Holuša
člen RMO
Lumír Měch
předseda finančního výboru ZMO
Petr Czudek
Jan Hanuš
Ivan Drábek
Starostové a občané měst. částí statut. města Opava –›
Petr Mlýnek
KDU-ČSL –›
Jan Zelinka
Olga Pavlíčková
Josef Stiborský
náměstek primátora
člen RMO
Pavel Stehlík
Výbory Zastupitelstva statutárního města Opavy
Zastupitelé na svém ustavujícím zasedání
zřídili na volební období 2014–2018 finanční a kontrolní výbor ZMO. Každý z výborů
má 9 členů.
Ondřej Tůma
ODS –›
Marek Veselý
člen RMO
Zelená pro Opavu –›
Opavané – Nezávislí, Občané, Piráti –›
Petr Pavlíček
Libor Witassek
Pavla Brady
členka finančního výboru
ZMO
Hana Brňáková
Finanční výbor ZMO
Kontrolní výbor ZMO
Předseda: Lumír Měch
Členové: Rudolf Chamráth, Tomáš Navrátil, Libor Pěčonka, Pavla Brady, Gabriela
Mathiasová, Lukáš Kovařík, Bohumil Křempek, Marián Staňo
Předseda: Jan Sedláček
Členové: Libor Menšík, Josef Vícha, René
Ulrich, Jaroslav Čech, Ondřej Kubesa, Pavel
Kořízek, Břetislav Tůma, Dominik Janků
15
h i s to r i e
Ruce
Posledním letos představeným monumentem opavského
sochařství je dílo Jiřího Myszaka s názvem Ruce.
Vzniklo šest let po dostavbě a otevření
sportovní Základní školy na Englišově
(tehdy Leninově) ulici, původně zaměřené na experimentální výuku. Tehdy byla
na travnaté ploše před budovou školy
na soklu zapuštěném do trávy umístěna
skulptura stylizovaných sepnutých rukou.
Dílo je složeno ze dvou samostatných bloků, které se o sebe opírají.
trast. Vytvořil řadu komorních, portrétních
i monumentálních sochařských prací.
Možnosti prezentace i vlastní tvorba mu
byly vzhledem k jeho neochotě podřídit
svou tvorbu a názory tehdejšímu normalizačnímu režimu po roce 1968 prakticky
znemožněny. Do té doby realizoval především v Ostravě a okolí několik významných
prací v kameni a kovu.
Autorem díla je ostravský sochař Jiří Myszak narozený 2. března 1925 v Terezíně.
Studoval v letech 1945–1949 u profesora
Jana Laudy a profesora Karla Pokorného
na Akademii výtvarných umění v Praze
a poté od roku 1949 žil v Ostravě, kde nastoupil ve Vítkovických železárnách, aby
zde dokončil studia prací na plastice Valcíř.
Byl členem tvůrčích skupin Ostrava a Kon-
Přestože není opavská skulptura Ruce
velkých rozměrů, působí díky zpracování
a stylizaci monumentálně. Socha, vytesaná z jednoho z nejtvrdších kamenů –
slezské žuly, počítá s hrou světla a stínů,
prsty rukou jsou zde ztvárněny pouze jako
mělké kanelury. Skulptura byla na výstavě
Opavské parky v proměnách času hodnocena jako jedna z nejhodnotnějších
Foto: Kateřina Skalíková
sochařských realizací v rámci socialistické
sídlištní výstavby. Socha má ještě svou paralelu v díle se shodným názvem v Ostravě. Přestože opavské Ruce jsou proti těm
ostravským zpracované daleko jednodušší, téměř abstraktní formou, je výraz a vyznění sochy ještě jasnější.
Tomáš Skalík
Historická kuchařka ze Slezska
Poslední den v roce slavíme svátek sv. Silvestra. Kdo to byl sv. Silvestr a proč právě na konci
roku slavíme jeho svátek, se dozvíte v následujícím díle.
Sv. Silvestr se narodil koncem 3. století v Římě
jako křesťan. Kněžské svěcení přijal v roce
284 a 31. 1. 314 byl zvolen papežem. Silvestr
I. byl údajně známý jako papež plný Ducha
svatého, vynikající moudrostí i horlivostí pro
čest Boží, s velkou láskou k bližním, zvláště
k chudým. Zemřel posledního dne v roce 335.
Protože se teprve během středověku sjednotil konec roku na den 31. prosince, nespojoval
se původně se svátkem sv. Silvestra žádný
významnější zvyk. Zpočátku lidé navštěvovali
kostel, aby děkovali za vše dobré v uplynulém
roce a modlili se za zdárný průběh nového
roku. Přes silvestrovskou noc nesměla hospodyně nechat sušit prádlo, protože to znamenalo nebezpečí smrti někoho z rodiny. Někde
v tuto noc chodívaly po staveních „ometačky“,
chudé ženy, které symbolicky ometaly plotnu,
aby kamna v novém roce dobře hořela. Za to
dostávaly od hospodyně almužnu. Z 19. století pochází také zvyk jíst o půlnoci ovar a křen
s jablky pro štěstí. Od konce 19. století je tradicí půlnoční přípitek šampaňským. V dnešní
době jsou typickým jídlem podávaným o silvestrovské noci chlebíčky.
Silvestrovská pomazánka
Potřebujeme: 2 vejce, 1 cibuli, 2 lžíce majo-
16
nézy, mletý pepř, 10 dkg tvrdého sýra, sardelovou pastu, chilli, 10 dkg sardinek v tomatě,
sůl a citrónovou šťávu.
Postup: Sýr nahrubo nastrouháme, smícháme s rozmačkanými sardinkami, nasekanými
vejci, najemno nakrájenou cibulí, sardelovou
pastou a majonézou. Podle chuti okořeníme
solí, pepřem a chilli a zakápneme citrónem.
Namažeme na menší krajíčky chleba nebo
veky, ozdobíme nakládanou zeleninou a zelenou petrželkou.
Bowle broskvová
Tatarské chlebíčky
Potřebujeme: 1 kg vepřového masa (nejlepší je plecko), 3 větší cibule, 5 stroužků
česneku, 2 čajové lžičky gulášového koření
(může být i kari), 3 čajové lžičky sladké mleté
papriky, 3 polévkové lžíce solamylu, sůl, pepř,
2 masoxy, feferonku, 0,75 až 1 l vody.
Postup: Maso a cibuli nakrájíme, ostatní suroviny smícháme, masoxy rozpustíme v malém hrníčku a pak dolijeme do 1 l vodou. Vše
dáme do pekáče (lepší je do simaxové misky), přikryjeme alobalem a pečeme na 250 °C
asi 1,5 hodiny. Nedolívat vodu, nemíchat, nesundávat alobal. Guláš je výborný s chlebem,
ale i s těstovinami, rýží nebo knedlíkem.
Na 4 porce potřebujeme: 25 dkg masa (svíčkové nebo zadního masa), 2 žloutky, jemně
sekanou cibuli, sůl, pepř, papriku, 2 lžíce oleje
a citrónovou šťávu.
Postup: Odleželé, ale svěží maso bezvadné
jakosti naškrábeme nožem, abychom odstranili všechny blány, a pak jemně umeleme. Maso promícháme se všemi přísadami
tak, aby mělo lahodnou, i když ostřejší chuť.
Natřeme je na chlebíčky lehce pomazané
máslem, sypeme pažitkou, popřípadě dáme
do středu půl lžičky kaviáru.
Studené nápoje s alkoholem jsou vždy na silvestrovských oslavách vítanými:
Potřebujeme: 20 broskví, 1 l bílého vína,
20 dkg cukru a 1 láhev sektu.
Postup: Broskve oloupeme, vypeckujeme,
nakrájíme na plátky a dáme do mísy. Zasypeme cukrem a zalijeme dobrým vínem. Takto
připravenou bowli dáme stát do lednice
nebo do studené místnosti na 3 až 4 hodiny.
Před podáváním přidáme láhev sektu.
A na závěr něco ostřejšího:
Skvělý guláš bez míchání
Dobrou chuť přeje Eva Peterková
zpravoda j statutárního města opavy 12/2014 číslo 12
h i s to r i e
Opavské kavárny, hotely, restaurace
Okřídlené
kolo – symbol
železniční dopravy
Pivnice U Pomněnky
foto: Ze sbírky Fr. Šenka
Restaurační zařízení v centru Opavy měla nejen dlouhou tradici, ale také nesla vznosné názvy: Římský císař, U Zlaté koruny. Jejich počátky často sahaly až do hluboké minulosti a jsou
dobře doložitelné v archivních pramenech.
V případě restaurace s malebným názvem
U Pomněnky situované na Otické ulici bohužel
takovou možnost nemáme. Dnes ji známe pod
názvem Lidový dům.
V místě, kde Lidový dům nyní stojí, se na konci
17. století za středověkými městskými hradbami na Hradeckém předměstí nacházel dům, jehož majitelem byl jistý Johann Recz. V průběhu
18. století zde dále vyrostl komplex hospodářských budov. Uvedený areál totiž bezprostředně hraničil s dvorem Řádu německých rytířů
a s nájemním domem obchodnické rodiny
Hirsch s rozlehlou zahradou.
První zmínku o restauraci na adrese Otická 10
lze najít v opavském adresáři z roku 1874, kdy
je zde jako hostinský uveden Engelbert Bäck.
V adresáři z roku 1881 je pak tato restaurace
poprvé uvedena pod jménem „Zum Vergissmeinnicht“, tedy česky U Pomněnky. Týž hostinský (nyní psáno Beck) zde provozoval pivnici
a s ní související zahradní restauraci.
O značce nabízeného piva nás informují další adresáře. V roce 1888 se zdejší podnik už
jmenoval „Karvinská pivnice U Pomněnky“,
neboť hostinský Karl Schiebel čepoval pivo
Larisch-Mönnichova hraběcího pivovaru z Karviné. K obměně nabídky došlo již na počátku
20. století – restaurace U Pomněnky nabízela
pivo z nedalekých Vlaštoviček a také se podle toho jmenovala „Wlastowitzer Bierhalle“.
Majiteli domu byli nyní manželé Karl a Marie
Kunzovi, kteří šenk pronajímali. Kromě výčepu
na Otické 10 tehdejší nájemce restaurace Alois
Pomp v roce 1896 provozoval obchod s láhvovým pivem, které také sám plnil. Byla to žádaná novinka, vždyť podobné živnosti se v Opavě
objevily až v závěru 80. let 19. století.
V roce 1912 dům s pivnicí zakoupili opavští sociální demokraté. Zde vidíme počátky současného názvu pohostinství – „Lidový dům“, německy Volksheim. Lidový dům byl ovšem také
vnímán jako Dělnický domov – Arbeiterheim,
neboť zde mimo jiné pracovala redakce tiskového orgánu německých sociálních demokratů na Opavsku a Ostravsku, redakce novin
Volkspresse.
Poté, co budovu restaurace zakoupili sociální
demokraté, hned v červenci 1912 Lidový dům
hostil sjezd socialistické strany z ruského záboru Polska. Akce, původně maskovaná za konferenci horníků, se uskutečnila v uzavřené místnosti vedle výčepu. Během týdenního setkání,
kterého se zúčastnilo 42 delegátů, měli údajně
vystoupit také ruští bolševici Trockij a Lenin.
Druhý měl v Opavě pobýt tři dny a s Trockým
si prudce vyměňovat názory. Ačkoli o Leninově
návštěvě Opavy bylo napsáno několik článků,
přesvědčivé doklady o jeho slezském pobytu
se dosud nenalezly. Přesto byla na budově Lidového domu v listopadu roku 1947 slavnostně odhalena pamětní deska.
Po druhé světové válce byl posledním nájemcem Lidového domu František Zwek. Restaurace i v období socialismu nadále patřila v Opavě
k oblíbeným podnikům. V současné době se
v objektu na Otické 10 nachází penzion Lidový
dům.
Zdeněk Kravar
Nedílnou součástí železničářských uniforem se stalo
okřídlené
kolo.
Zřejmě jeho nejstarší použití je spojeno s ražbou pamětního tolaru u příležitosti zahájení provozu
na první německé parostrojní železnici Norimberk – Fürth v roce 1835, na rubu tolaru
je ženská postava s Merkurovou holí v pravé ruce a levá ruka jí spočívá na okřídleném
kole. Za vzor můžeme považovat boha cestování a obchodu Merkura, ten bývá zpodobňován s křidélky na nohou a na přilbě,
o čemž se můžeme přesvědčit na balkóně
Obecního domu v Opavě, kde se jeho socha nachází.
V roce 1939 se objevilo okřídlené kolo
na čepicích úředníků Lipsko-drážďanské
železnice a postupně se zavádělo na dalších tratích. V zemích rakouského státního mocnářství (kam patřila většina území
České republiky) tak učinila jako první Severní dráha císaře Ferdinanda v roce 1849,
v době příjezdu prvního vlaku do Opavy
v roce 1855 měl jeho personál již uniformu
ozdobenou okřídleným kolem.
Výše vyobrazený znak pochází ze železničářské čepice zapůjčené ze soukromých
sbírek, tento typ byl zaveden předpisem
v roce 1963, čímž došlo k výrazné změně
v jeho používání. Okřídlené kolo a státní
znak ve tvaru pavézy se staly samostatnými
odznaky, aby nový státní znak nebyl spojován s odvětvovým označením, neboť doposud byl státní znak pouze součástí služebního odznaku a ustupoval do pozadí.
Různé vývojové stupně tohoto symbolu si
můžete prohlédnout v expozici Cesta města v Obecním domě na výstavě Opava železniční do 31. března 2015. Pro nejmenší
návštěvníky je připravena replika uniformy
z doby první republiky opatřená tehdejší
podobou okřídleného kola.
Výstavu finančně podpořil Moravskoslezský kraj.
17
Inzerce
Boženy Němcové 22, 746 01 Opava
Nabízíme vzdělání v oborech
S maturitní zkouškou:
s výučním listem:
• Operátordřevařské
• Elektrikář
anábytkářskévýroby
ch
• Instalatér
• Mechanikinstalatérský
ízení
• Klempíř
aelektrotechnickýchzař
• Pokrývač
Nabízíme rovněž realizaci zakázek ve všech
• Tesař
uvedených oborech.
• Truhlář
Informaceozakázkovéčinnostinatel:604506300
• Zedník
Informaceostudiunatel:553821906,linka202
Den otevřených dveří: 15. 1. 2015 1200–1600 hodin
Návštěvaškoly,dílenidomovamládežejemožnákdykolivpopředchozítelefonickédomluvě.
e-mail: [email protected]
Další informace na www.soustop.cz
,
O
T
S
E
M
É
V
O
L
E
OC
,
E
C
D
R
S
É
V
O
OCEL C VÍTKOVICE STEEL
H
25. 11.
originální vánoční dárek?
daruj bezruče!
30. 11.
také jste ještě svým blízkým nestihli nic koupit?
5. 12.
nadělte naše roční předplatné, balíček od bezručů
nebo poukázku na dvě vstupenky / vybere si každý
pořiďte vánoční dárek, který potěší / darujte bezruče!
• dárková poukázka
• roční předplatné
12. 12.
ČEZ ARÉNA
• balíček od bezručů
www.hc-vitkovice.cz
kontakty
inzerce_hc_Jizni_listy_92x130mm.indd 4
manažer obchodního týmu MS kraj:
Jiří Sachr
mobil: 608 832 606
[email protected]
13.11.2014 14:56:19
manažerka inzerce:
Ivana Sachrová
mobil: 774 997 944
[email protected]
www.naseostrava.cz
www.bezruci.cz
18
UZÁVĚRKA INZERCE VE ZPRAVODAJI
HLÁSKA JE 15. 12. 2014
Z a j í m av o s t a v ý r o č í
Záhada muže na obraze je
definitivně rozluštěna
Totožnost muže na portrétu slezského malíře Valentina Držkovice z roku 1948, po které
magistrát pátral, se podařila prokázat. Poválečného politika Artura Hrbáče (1887–1962)
poznala jeho dnes 87letá dcera.
Po identitě muže na portrétu ve sbírkovém
fondu města magistrát pátral se zapojením
veřejnosti. Na výzvu v novinách a na městském webu reagovalo hned několik lidí.
Kromě Artura Hrbáče tipovali třeba místního básníka a publicistu Frana Směju. Žádný
z těchto tipů ale identitu nedokládal s naprostou přesvědčivostí.
Kromě veřejnosti magistrát s prosbou o pomoc oslovil i odborníky Slezské univerzity,
Zemského archivu v Opavě a Slezského
zemského muzea, kteří se do pátrání pustili
s velkým badatelským zápalem, přesto ani
oni identitu neurčili se stoprocentní jistotou.
„Pak nastala doba, kdy se nikdo neozýval a už
jsme skoro ani nedoufali, že se dostaneme
k cíli. Vystavit obraz s tím, že totožnost známe
jen pravděpodobně, se nám nechtělo,“ popisuje průběh pátrání tajemník magistrátu
Tomáš Elis.
Nečekaný e-mail pana Z. G. z Opavy, který
tvrdil, že jeho babička na obraze poznala
svého tatínka, tak vnesl do záhady novou naději. Dcera Artura Hrbáče magistrátu poskytla fotografie z rodinného archivu,
které dokládají, že se skutečně jedná o tutéž
osobu, jako na obraze. V době vzniku portrétu jí bylo 21 let a v tu dobu bydleli v Opavě
na Kylešovském kopci.
„Vzpomíná si dokonce, že
za jejím tatínkem byl tehdy několikrát nějaký pán
dělat skici. Na to, že by
seděl modelem vlastnímu
obrazu, si již ale nepamatuje a domnívá se proto,
že vlastní portrétování
proběhlo u malíře v jeho
opavském ateliéru,“ přibližuje tajemník. Pátrání
je tedy úspěšně ukončeno, do té doby anonymní tvář muže získala
zpět své jméno a malba nyní čeká na umístění
na vhodné reprezentativní místo.
Jak mylně uvedla některá média, nejednalo se o obraz, o němž by magistrát nevěděl.
„Veškeré umělecké předměty města jsou naprosto jednoznačně identifikovány, nezaměnitelně evidovány a je o ně vzorně postaráno. Díla
využíváme pro potřeby úřadu a v maximální
možné míře se je snažíme vystavit, respektive
představit veřejnosti,“ reaguje Tomáš Elis a dodává, že stěny magistrátní budovy zdobí například krajina Bohumíra Dvorského oceněná
zhruba na 300 tisíc korun. Sbírkový fond obrazů a děl tvoří převážně dary umělců, kteří se
v Opavě narodili nebo tady působili. Nejvíce
se sbírka rozšířila během 50. až 80. let, kdy se
představitelé měst běžně obdarovávali při
různých návštěvách uměleckými díly.
40
Výstava ke 40. výročí Domu umění
Výstava shrnuje vše podstatné, co Dům umění nabídl za dobu
své existence.
Vystavených děl je více než padesát a zastoupeny jsou umělecké osobnosti jako
například Jindřich Štreit, Eduard Ovčáček,
Svatoslav Böhm, Josef Mžyk, Zdeněk Burian, Ota Holas, Václav Hollar nebo Antonín
Procházka. „Vystavená díla, pocházející převážně ze sbírek Galerie výtvarného umění
v Ostravě, státního zámku Hradce nad Moravicí a Slezského zemského muzea, umožnila
vytvořit několikerou kontinuitu formálních
prostředků, gravitujících kolem čtyř témat,
jimiž jsou lidská figura, krajina, abstraktní
struktura a symbol,“ uvádí historik umění
Pavel Šopák.
Zvýšený zájem veřejnosti, pozitivní ohlasy
v návštěvních knihách a atmosféra na vernisážích dávají podle dramaturga Opavské
kulturní organizace Jana Kunzeho znát, že
Dům umění v Opavě je i po čtyřiceti letech
své existence živým, fungujícím a inspirativním místem „Návštěvnost se za posledních několik let výrazně zvýšila. Velký a trvalý
zájem je zejména o animační programy pro
mateřské, základní i střední školy. Tyto programy zpřístupňují dětem a teenagerům
informace o umění srozumitelnější formou,
díky čemuž si odnášejí mnohem hlubší prožitek, než jaký by jim zprostředkovala pouhá
LET
individuální zkušenost. Doprovodné programy, přednášky a komentované prohlídky jsou
součástí téměř každé větší výstavy a zájem
obvykle výrazně převyšuje nabídku,“ hodnotí
Jan Kunze a dodává, že nejnavštěvovanějšími výstavami posledních let byly Duch
Afriky, Dobrodružné světy Zdeňka Buriana,
Akty Františka Drtikola, Návrat domů aneb
Cesta kolem světa legionáře Václava Balcara nebo Psychedelia ve vizuální kultuře beatového věku.
Výstava 40 let Dům umění 1974–2014 potrvá do 4. ledna.
19
K r átc e
K u lt u r a
Výstava Vánoční rozjímání
Společná výstava žáků ZUŠ Vladislava
Vančury z Háje ve Slezsku a žen Dámského výtvarného klubu při Středisku volného času (DVK) se věnuje tematice vánočních svátků a tradic. Svátků, které jsou
provoněny vánočním kořením, ozdobeny
rozzářenými svícemi, stromečky a ozdobami, prodchnuté vůněmi roztodivného
cukroví, provázené vánočními přáními
a novoročenkami. Jak vidí tyto motivy
děti či dámy z DVK, si můžete prohlédnout na výstavě ve vestibulu Knihovny
Petra Bezruče od 5. prosince do 2. ledna. Vernisáž výstavy se uskuteční v pátek
5. prosince v 16 hodin.
Foto: archiv OKO
Na výstavě Mene tekel
v Obecním domě vás obklopí
morbidní tajemno
Andělské tvoření
Mateřská škola křesťanská na Mnišské ulici pořádá ve dnech 6. a 7. prosince v době
od 9 do 17 hodin adventní tvořivé dílničky
s názvem Andělské tvoření. Návštěvníci si
odnesou nejen řadu pěkných výrobků
či inspiraci z prohlídky vánočně vyzdobených prostor školky, ale také se potěší
výstavkou betlémů pana Goly z Kravař.
Ve stejném termínu si sto dalších betlémů
můžete prohlédnout také ve farní stodole
v Kravařích.
Obrácené kříže, jeptišky s vydloubanýma očima, lebky, okultní znamení. Galerie
Obecního domu se proměnila v mystické
doupě plné provokativních grafických prací – plakátů mnoha českých i zahraničních
výtvarníků, v čele s frontmanem skupiny
Sunshine Kayem Buriánkem. „Výtvarnému
umění jsem se věnoval už jako dítě, deset let
jsem se grafickým designem i živil, vytvářel
jsem všechny grafické návrhy pro svou kapelu,
což je dvacetiletá historie, dělal jsem i veškeré
návrhy na trička, plakáty a obaly desek,“ poznamenává Kay Buriánek.
Došli jsme k vám na koledu
ZŠ Ilji Hurníka každoročně pořádá vánoční koncerty sborů školy. Ty letošní pod
názvem Došli jsme k vám na koledu proběhnou ve dnech 9. a 10. prosince. V sále
Kulturního domu Na Rybníčku vystoupí
sbory Pramínek, Sluníčka, Cvrčci a Domino, nebude chybět cimbálová muzika.
V 9 a 11 hodin začíná vystoupení pro školy, veřejnost je vítána vždy v 17 hodin.
Název výstavy Mene mene tekel upharsin
vychází z tajemného varování krále Belšasara v příběhu z knihy Daniel Starého zákona.
„Zajímá mě symbolika, a když jsem hledal
vhodný název pro tuto výstavu, nechtěl jsem
název ani příliš popisný, ani anglický a všechno, co jsem vymyslel v češtině, nebylo výstižné.
Pak jsem přišel na mene tekel z biblického příběhu, který mě děsil už v dětství. Je lehce apokalyptický v tom smyslu, že tehdejšího krále,
který se vzepřel Boží vůli, Bůh varoval – při
společenské události se na zdi objevila ruka,
která napsala název mene tekel upharsin, což
znamená ve volném překladu ‚sečetl jsem tvé
dny a shledal jsem tě nevhodným‘. To mi přišlo
Nesem vám koledu
Ve čtvrtek 11. prosince v 17 hodin se
v kapli Domu umění uskuteční benefiční
koncert Nesem vám koledu pěveckého
sboru Studánka ze ZŠ Mařádkova. Výtěžek
z tohoto koncertu bude věnován dětskému oddělení Slezské nemocnice v Opavě.
příznačné, protože ty grafiky mají v sobě varující nádech,“ vysvětluje Kay Buriánek.
Originální plakáty, které v průběhu pěti let
vznikaly pro klubové multižánrové DJ´s noci
Bounce! Bounce!, jsou takto pohromadě vystavené vůbec poprvé. „Nejde pouze o originální kolekci vizuálů, nýbrž také o přístup,
kdy ke každé akci vzniká zcela původní ‚piece’.
V době počítačové grafiky a možnosti nekonečného množství kopií z digitálních souborů
je tento přístup ojedinělý a raritní,“ říká dramaturg Opavské kulturní organizace a kurátor výstavy Jan Kunze.
Většinu těchto grafických prací najdete
v doprovodném katalogu vydaném u příležitosti opavské výstavy. Mene mene tekel
upharsin si do Galerie Obecního domu můžete přijít prohlédnout až do 4. ledna příštího roku.
Kay Buriánek se v Opavě opět objeví
12. prosince v Klubu Art, kde v rámci výstavy
vystoupí spolu s opavskou kapelou Munroe.
Současně tady odehraje jeden ze svých tří
prosincových koncertů americký DJ Skitsnygg. Do třetice během večera zahrají i The
Finally.
Tipy na vánoční dárky s tematikou města
Chcete potěšit své blízké? Pak můžete navštívit Městské informační centrum, které
nabízí řadu zajímavých tipů na vánoční
dárky. Z novinek nabízí stolní a nástěnný kalendář na rok 2015, kde naleznete historické
pohlednice opavských parků, dále si můžete zakoupit některý z nových suvenýrů, jako
jsou hrníčky, deštník nebo kravata s logem
20
Opavy. V září vyšlo nové DVD o Opavě u příležitosti 790 let od první písemné zmínky
o městě, které je rovněž k dostání v MIC. Vybrat si můžete také pěknou knihu o Opavě,
v nabídce jich je hned několik. Ta nejnovější
nese název Proměny – Opava v obrazech
a fotografiích a zachycuje proměny vzhledu
domů, ulic či parků města Opavy. Praktické
jsou výrobky z dílny opavské Charity, například pouzdro na brýle, keramický věšák
na klíče v podobě Hlásky, cukřenka, chňapka do kuchyně nebo pěkný ručník s logem
města. V závěru nesmíme zapomenout ani
na pohlednice s vánoční tematikou, které
každoročně posíláme svým rodinám a známým do celého světa.
zpravoda j statutárního města opavy 12/2014 číslo 12
K u lt u r a
K r átc e
Hudba nezná bariéry
Noc otevřených dveří
na Hlásce podruhé
Nestihli jste netradiční návštěvu Hlásky 28. října? Tak právě pro
vás je připravena repríza této ojedinělé akce 12. prosince.
Letošní téma zní Od kolébky do hrobu aneb
Průvodce životem Opavana. Návštěvníci
mají při prohlídce radnice možnost nahlédnout do prostor běžně nedostupných
a zhlédnout humorné scénky v podání úředníků, kteří dají v tento den opět průchod své
fantazii. Kromě toho vás čeká výstup na věž,
ze které se vám naskytne nádherný pohled
na celé město.
Prohlídky začínají v 16 hodin a probíhat
budou každou další půlhodinu až do 20.30
hodin. Vstupenky jsou opět zdarma a budete si je moci vyzvednout v Městském informačním centru ve středu 10. prosince od 16
hodin. Počet účastníků na jednu prohlídku
je omezen, každý zájemce si může vyzvednout maximálně 4 vstupenky, rezervace lístků není možná.
Vánoce se Slezskou tvorbou
I letos se v Historické výstavní budově Slezského zemského
muzea v adventním čase koná akce, která vás vánočně naladí.
Stejně jako v minulých letech se na ní představí
jeden z nejstarších a nejvýznamnějších výrobců
vánočních ozdob u nás. Dovíte se také, jak baňky vypadaly v minulosti a jak se vyvíjely do své
současné podoby. V prosincovém adventním
čase si můžete každé úterý, středu a čtvrtek
od 9 do 18 hodin přijít vyzkoušet techniku ma-
lování baněk a vytvořit si tak originální dárek
pro své nejbližší. Baňky k dekorování pořídíte
také na pokladně muzea. Pro školy a skupinové
návštěvy je nutná předchozí rezervace na kontaktech: [email protected] nebo telefonicky na 553 714 809. Vánoce se Slezskou tvorbou
potrvají od 1. prosince do 4. ledna.
Foto: Karel Stuchlík
Číše plná operety
V závěru roku se mohou těšit všichni příznivci
tohoto žánru na představení Číše plná operety. S kouzelnými operetními melodiemi opět
vystoupí na jevišti Loutkového divadla Zdeňka Mervová, Andrea Plachká, Anna Sokolová,
Ivo Melkus a Karel Smolka. Na klavír bude
umělce doprovázet Nenko Slavov a Karel Holeš. Diváky také čeká jedno netradiční překvapení. Představení začíná v úterý 30. prosince
v 18 hodin.
Svými hlásky rozezní kapli Božského Srdce
Páně – Marianum v úterý 16. prosince v 17
hodin děti ze Základní školy pro tělesně
postižené na Dostojevského ulici, Dětský
pěvecký sbor Studánka při ZŠ Mařádkova
a Chlapecký pěvecký sbor Karla Kostery.
„Naším přáním je, aby se koncert s tematickým názvem Hudba nezná bariéry stal pro
všechny posluchače příjemným zastavením
v době adventu,“ uvedla Vanda Tomová ze
ZŠ pro TP. Koncert je pořádán v rámci projektu Pět terapií pro šťastný život s handicapem, financovaného ze strukturálních fondů ESF a státního rozpočtu ČR, který končí
v prosinci tohoto roku. „Projekt přinesl dětem spoustu zážitků a aktivit, pomohl navázat nová přátelství,“ dodává Vanda Tomová.
Vánoční půjčovní doba
v knihovně
Posledním půjčovním dnem letošního roku
bude na hlavní budově Knihovny Petra
Bezruče a na pobočce v Kateřinkách úterý
23. prosince. V tento den můžete oddělení
na hlavní budově navštívit od 8 do 16 hodin, s výjimkou studovny, která otevírá až
v 10 hodin. Ve studovně počítejte s hodinovou polední přestávkou. Pobočka v Kateřinkách bude otevřena od 9 do 16 hodin.
Posledním půjčovním dnem na pobočkách v Kylešovicích a na Olomoucké ulici
je pondělí 22. prosince s běžnou půjčovní
dobou od 10 do 18 hodin a přestávkou
od 12 do 12.30 hodin. V pondělí 15. prosince budou naposledy v tomto roce otevřeny pobočky ve Vávrovicích od 15.30
do 18.30 hodin, v Suchých Lazcích od 16
do 18 hodin a také v Komárově od 17 do 19
hodin. Úterý 16. prosince je posledním půjčovním dnem v knihovně v Milostovicích,
a to od 16 do 18 hodin a v Malých Hošticích od 14 do 17 hodin. První půjčovní den
v roce 2015 je pátek 2. ledna, kdy bude provozní doba na všech pracovištích zkrácena
do 15.30 hodin. Podrobnosti jsou uvedeny
na webu knihovny www.okpb.cz.
Vánoční koncert Kobeřanky
Kobeřanka se svým hostem Arturem Kubicou přijíždí do Opavy, aby zpestřila předvánoční čas svým příznivcům. Vánoční
koncert se uskuteční 13. prosince ve 14.30
hodin v kině Mír a vstupenky na něj si můžete zakoupit v pokladně kina nebo ve Sluně.
21
TUR I SMUS
Za vůní vánoční atmosféry
napříč turistickou oblastí
Opavské Slezsko
produktů, tradičních skleněných vánočních
ozdob, paličkované a drátkované šperky,
textilní a keramické výrobky z chráněné dílny, domácí koláče i adventní výzdoba a ručně vyráběná přáníčka. Součástí jarmarku
bude adventní dílna pro děti i dospělé.
V turistické oblasti Opavské Slezsko se již
připravují na nastávající vánoční svátky.
Pro všechny věkové kategorie jsou připraveny vánoční trhy, tvůrčí dílny i zábavní
programy. Advent s sebou každoročně přináší shon, nákupy a přípravy. Mnozí lidé už
možná zapomněli, že Vánoce jsou nazývány
svátky klidu a míru. Přitom Vánoce mají přinést čas na rodinu a všechny nejbližší. Vyzdobeným domovem se line vůně čerstvě
napečeného cukroví, jehličí i vanilkového
cukru. Venkovní přítmí a teplo domova doplňují zapálené svíčky adventního věnce,
které vytváří příjemnou atmosféru pro odpočinek…
V Bohuslavicích připravili na poslední listopadové dny výstavu Kouzlo a vůně perníku. Součástí výstavy bude tradiční jarmark
lidových řemesel s nabídkou medových
V sobotu 29. listopadu je v Rohově připraven Adventní jarmark a dílna. Celý program
zahájí ve 14 hodin vystoupení dětí z mateřské školy. Součástí jarmarku bude také soutěž a vyhlášení o nejlepší eierkoňak. Svůj
soutěžní výrobek můžete přinést k ochutnání v odpoledních hodinách.
V Kravařích připravili 5. až 7. prosince tradiční Vánoce na zámku s ukázkou lidových
řemesel a tradic. Těšit se můžete na košíkáře, řezbáře, kováře, krajkářky a perníkářky.
Zakoupit si budete moci různé vánoční výrobky, dekorace či baňky. Pro rodiče s dětmi bude připravena dílnička, kde si budou
moci vyrobit svou vánoční ozdobu. „Chybět
nebude ani loutkové divadélko babky Miladky z Ostravy a malování na obličej. Po tři dny
doplní příjemnou vánoční atmosféru vánočně nazdobený zámek a doprovodný program,
ve kterém vystoupí dětské pěvecké soubory,
pozounový kvartet, cimbálové muzika či Slezská kapela,“ uvádí Vilibald Seibert z Městského úřadu Kravaře a dodává, že v letošním
roce bude opět připraven Strom splněných
přání, jehož prostřednictvím budete moci
podpořit děti z Klokánku v Dolním Benešově. Bližší informace naleznete na stránkách
města: www.kravare.cz.
V období adventu můžete v hlučínském muzeu navštívit výstavu Vánoce s historickou
hračkou. Ve středu 3. prosince proběhne
od 16 hodin její vernisáž. Kobeřice ovládne
7. prosince vánoční koncert sbor Křížkovský. V Hradci nad Moravicí v prostoru Velké
dvorany Červeného zámku se 11. prosince
uskuteční Vánoční koncert žáků ZUŠ Hradec
nad Moravicí. O tři dny později zde můžete
v prostorách zámku vyslechnout Miroslava
Beinhauera a Kubínovo kvarteto. V Bolaticích poslední předvánoční sobotu můžete
vyslechnout koledy ve skanzenu. Živý betlém bude na Štědrý den k vidění v Bohuslavicích a 28. ve Slavkově. Třináctý prosincový
den bude ve znamení vánočních jarmarků
v Bohuslavicích i Hradci nad Moravicí.
Inzerce
cena na dotaz
570 000 Kč
DVA MAKLÉŘI = JEDEN OBCHOD
Bezplatná realitní poradna!
ING. JARMILA ŠPIRUTOVÁ
STARÉ PURKARTICE
OPAVA, Na Pastvistku 1KK
1.500 000 Kč
3.300 000 Kč
KOBEŘICE, RD 4+2
BĚLÁ, hostinec
22
604 237 555
JAN HOMOLA
603 165 982
zpravoda j statutárního města opavy 12/2014 číslo 12
Inzerce
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, OPAVA
Dvořákovy sady 2, příspěvková organizace
otevírá ve školním roce 2015/2016
následující obory vzdělání:
čtyřletý obor 53 - 41- M/01 ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT
čtyřletý obor 78 - 42- M/04 ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM
tříletý obor 53 - 41- H/01 OŠETŘOVATEL
kvalifikační kurz SANITÁŘ
www.szsopava.cz, tel.: 553 652 325
ING. PETER KOVARČÍK ve spolupráci s mTI new york uvádí muzikál
BENNY ANDERSSON & BJÖRN ULVAEUS´
OD 12. PROSINCE 2014 KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA
a. antalová · l. MACHÁLKOVÁ · d. šinkorová · p. KOLÁŘ · R. VOJTEK
i. chýlková · j. langmajer · P. VÍTEK · j. KRETSCHMEROVÁ · h. holišová
J. ASTEROVá · m. nosková · s. křováková · O. LOUNOVÁ · A DALŠÍ...
více na:
VE
Glanc
DARK STYLE
Agency
producenti
mediální partneři
zka
Poukákup
na ná
KE
K
NO AŽDÉ
VÉ
SM
LOU
VĚ
NÁJEMNÍ BYTY OD RPG:
KDO MÁ POD ČEPICÍ,
BYDLÍ S NÁMI!
19. 11. 2014 10:47:35
Vyberte si ze široké nabídky bytů různých velikostí ve všech lokalitách
Bydlete do týdne
V případě potřeby získáte trvalé bydliště
O vše se postará tým profesionálních makléřů
Pečujeme o nájemníky:
Zákaznická linka PO–PÁ 8:00–17:00 hod.,
Havarijní linka NONSTOP
www.rpgbyty.cz – jednička v nájemním bydlení!
840 114 115
23
Platnost akce do 31. 12. 2014
Generální partner
MammaMia 92x63.indd 1
Zima není ten jediný důvod:
Kdo má pod čepicí, jde na to chytře a hledá si
domov, kde nekonečnou starost o budoucnost
vystřídají slušné podmínky a radost.
Balte si kufry, RPG Byty už připravují
vaše klíče!
ČESRZKEÁ
více informací a vstupenky: www.mammamiamuzikal.cz
WWW.VIDUM.CZ
Dolní námestí 9, Opava
KONEČNĚ
k u lt u r n í a s p o r to v n í k a l e n d á ř
SLEZSKÉ DIVADLO
MUŽ MÉ ŽENY. Komorní divadlo
za oponou.
4. 12.
19.00
JEJÍ PASTORKYŇA
6. 12.
18.00
PLNÉ RUCE REVOLUCE
9. 12.
18.00
PLNÉ RUCE REVOLUCE
10. 12.
19.00
PLNÉ RUCE REVOLUCE
11. 12.
19.00
ZDRAVÝ NEMOCNÝ
12. 12.
19.00
KRÁL LEAR
13. 12.
10.00
MRAZÍK
14. 12.
19.00
MRAZÍK
16. 12.
19.00
MRAZÍK
17. 12.
19.00
JEJÍ PASTORKYŇA
19. 12.
19.00
PLNÉ RUCE REVOLUCE
20. 12.
16.00
SNĚHURKA, ZVÍŘÁTKA A OSM TRPASLÍKŮ. Baletní školička Violetta při SDO.
23. 12.
15.00
POPELKA
25. 12.
17.00
NABUCCO
26. 12.
17.00
ZDRAVÝ NEMOCNÝ
27. 12.
18.00
MRAZÍK
28. 12.
17.00
HLEDÁM DĚVČE NA BOOGIE WOOGIE
29. 12.
19.00
EDITH A MARLENE. Komorní divadlo
za oponou.
30. 12.
19.00
ZDRAVÝ NEMOCNÝ
31. 12.
17.00
DÁMSKÝ KREJČÍ
Č = činohra, O = opera, OP = opereta, M = muzikál
1. 12.
19.00
mimo – Č
sk. 6 – O
sk. 7 – Č
sk. S – Č
sk. M – Č
sk. 9 – Č
sk. 3 – Č
sk. D – M
sk. P – M
sk. 1 – M
sk. 2 – O
sk. 4 – Č
mimo
mimo – M
mimo – O
mimo – Č
sk. 7 – M
mimo – OP
mimo – Č
sk. 5 – Č
mimo – Č
STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
VÝSTUPY NA MĚSTSKOU VĚŽ HLÁSKA. 1.–23. 12. každý všední den od 16 do 19 h.,
vyjma 5. 12. v době mikulášského ohňostroje a 12. 12. Prodej vstupenek v Městském informačním centru nebo na místě. Více informací viz krátce na str. 6.
VÁNOČNÍ JARMARK 2014
28. 11.–23. 12., HORNÍ NÁMĚSTÍ
1. 12.
14.00
slavnostní otevření ježíškovy pošty a dílny
15.00
Studánka zš mařádkova – dětský pěvecký sbor
16.00
opavské dětské cimbálové muziky zuš opava
2. 12.
17.00
a. m. úlet
3. 12.
17.00
country skupina karlováci
4. 12.
18.00
george beatovens a karel kahovec
5. 12.
15.00
mikulášský program partnerského Rádia Čas
16.00
předání finančního daru z charitativního
vánočního prodeje punče
16.00
hudební skupina bokomara
17.10
mikulášský ohňostroj
17.30
burma jones – bohouš josef
6. 12.
15.00
hudební skupina the again
17.00
hudební skupina kamelot
7. 12.
16.00
hudební skupina schodiště
18.00
folková skupina hromosvod
8. 12.
16.00
lidové vánoční koledy – folklórní soubor Úsměv
a Vrtek
18.00
Dobrozdání – akustický recitál
9. 12.
16.00
komorní pěvecký sbor slezské univerzity
17.00
Hudební soubor slezské učitelky
10. 12.
16.30
pavel žalman lohonka
18.00
česko zpívá koledy: zpívání s deníkem
11. 12.
18.00
hudební skupina poutníci
12. 12.
18.00
pavel dobeš
13. 12.
16.00
hudební skupina maryband
18.00
phil collins revival – Marek Cabák
14. 12.
15.00
folková skupina reserve
17.00
hudební skupina expedice apalucha
15. 12.
16.00
dětská cimbálová muzika z háje ve slezsku
17.00
opavští hudci – lidové vánoční koledy
16. 12.
14.00
pěvecký sbor cvrčci
15.00
veselé vánoce plné soutěží s českým rozhlasem
15.00
pěvecký sbor domino
17.00
hudební skupina fleret
24
17. 12.
18. 12.
19. 12.
20. 12.
21. 12.
22. 12.
23. 12.
17.00
17.00
18.00
15.00
17.00
16.00
17.00
14.00
17.00
hudební skupina wagon
hudební skupina kofe-in
hudební skupina rangers
hudební skupina jarret
david spilka – vánoční akustický koncert
pakostra – radek pastrňák
hudební skupina arrest
reprodukovaná hudba
ukončení programu a vánočního jarmarku
OPAVSKÁ KULTURNÍ ORGANIZACE
Ostrožná 46, Opava, tel.: 553 791 947, www.oko-opava.cz
OBECNÍ DŮM, otevřeno Út–Ne v 10–18 h.
MENE MENE TEKEL UPHARSIN / KAY BURIÁNEK – potrvá do 4. 1. Galerie.
FOTOGRAFIE / TOMÁŠ HERRMANN – 1. 12.–4. 1. Foyer kavárny.
EXPOZICE CESTA MĚSTA
OPAVA ŽELEZNIČNÍ – výstava, potrvá do 31. 3. Komentované prohlídky: 3. a 18. 12.
v 17 h.
HOBIT aneb Cesta do středověku a zase zpátky. Středověké kořeny inspirace děl
J. R. R. Tolkiena, přednáška. Klub Art. 9. 12. v 18 h.
DISKUZNÍ VEČER. 790 LET MĚSTA OPAVA – 17. 12. v 19 h. Klub Art.
KLUB ART
3. 12.
16.30
HUDBA V NÁS – středeční cyklus přednášek s SGO
5. 12.
20.00
OSLAVA 5 LET KLUBU ART – Come and play, Psychonaut, Into your Veins, Kofe-in, Totální skrat, All these
memories, Groovies. Netradiční propojení opavských
kapel, DJ VIKI afterparty, welcome drink a křest
publikace.
12. 12.
20.00
MUNROE LIVE FEATURING KAY + SKITSNYGG + THE
FINALLY – Indie rock + Elektro party
13. 12.
20.00
COCAINE PARTY + MINUTE TO ESCAPE – křest EP
18. 12.
20.00
LAURA A JEJÍ TYGŘI
19. 12.
20.00
COME AND PLAY – křest desky
26. 12.
20.00
KOFE-IN + TOTÁLNÍ SKRAT + AFTERPARTY – tradiční
vánoční mejdan
DŮM UMĚNÍ, otevřeno Út–Ne v 10–18 h.
GIGANTI DOBY LEDOVÉ – potrvá do 4. 1., kostel sv. Václava
LE CORBUSIER / CHANDIGARH – potrvá do 4. 1.
40 LET / DŮM UMĚNÍ 1974–2014 – potrvá do 4. 1.
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY 40 LET / DŮM UMĚNÍ 1974–2014. Provádí
P. Šopák. 1. 12. v 17 h., refektář.
VÝSTAVY
ANDĚLSKÉ TVOŘENÍ – viz str. 20
KAMILA ELZBIETA WOLSZCZAK, DOMINIKA KATARZYNA BORKOWSKA / DIALING
– do 12. 12., Galerie Cella, Matiční ul. Otevřeno Po–Pá v 9–11, 12–16 h.
KŘEHKÉ ARGUMENTY – výtvarná skupina ITA zve na výstavu kreseb, maleb a fotografií. Vernisáž 17. 12. v 17 h., hostem bude H. Říčná, úvodní slovo Z. Pfefferová
a hudební doprovod skupina M. Kratochvíla Veřejná zkouška. Potrvá do 31. 1.
Výstavní prostory ZUŠ Solná 8.
ART MIX, ART MIX, ART MIX – A. Beldová, P. Besta, M. Brodský, P. Cempírek a další.
Vernisáž 3. 12. v 17 h., potrvá do 24. 1. Galerie Hřivnáč, Ostrožná 10 (1. patro). Otevřeno Út–Pá v 10–12, 13–18 h., So v 10–16 h.
KNIHOVNA PETRA BEZRUČE V OPAVĚ
Nádražní okruh 27, Opava, tel.: 553 821 700, www.okpb.cz, [email protected]
17. 12.
8.30 a 10.00 VÁNOČNÍ SETKÁNÍ S ILUSTRÁTOREM ADOLFEM DUDKEM. V 8.30 h. sál knihovny, v 10 h. pobočka Kateřinky.
VÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ. Viz str. 20.
KINO MÍR
Kolářská 5, Opava, tel.: 553 650 342, www.kino-opava.org
4. 12.
18.00
MODELKY S. R. O. – česká komedie
12. 12.
18.00
RALUCA – český erotický krimithriller
18. 12.
17.00
TŘI BRATŘI – česká pohádka
FILMOVÝ KLUB
NICK CAVE: 20 000 DNÍ NA ZEMI (Velká Británie, 2014, režie: Iain Forsyth, Jane
Pollardová). Dokumentární snímek o známém hudebníkovi Nicku Caveovi je
důmyslnou a lyrickou ódou opěvující lidskou tvořivost. Snímkem provází originální
hudba z dílny Nicka Cavea a Warrena Ellise. 1. 12. v 18 h.
zpravoda j statutárního města opavy 12/2014 číslo 12
k u lt u r n í a s p o r to v n í k a l e n d á ř
FRANK (USA, 2014, režie: Lenny Abrahamson). Irsko-britská komedie inspirovaná
skutečnou postavou hudebníka Franka Sidebottoma. 8. 12. v 18 h.
FARGO (USA, Velká Británie, 1996, režie: Joel Coen, Ethan Coen). Kriminální film
sleduje těhotnou policejní šerifku, která vyšetřuje sérii vražd. Film vyhrál dva Oscary
a rovněž získal cenu BAFTA a cenu za nejlepší režii na filmovém festivalu v Cannes
v roce 1996. 15. 12. v 18 h.
LOUTKOVÉ DIVADLO
Střediska pro volný čas Opava, Husova 17, Opava, tel.: 553 615 609, [email protected], www.loutkovedivadlo.svcopava.cz. Předprodej vstupenek hodinu před představením v pokladně divadla a na některá představení ve Sluně.
6. 12.
16.00
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA S POHÁDKOU O TŘECH
PRASÁTKÁCH
7. 12.
10.00 a 16.00 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA S POHÁDKOU O TŘECH
PRASÁTKÁCH. Po pohádce vždy přichází Mikuláš
s andělem a čerty, aby hodným dětem předali nadílku.
Předprodej v pokladně divadla.
11. 12.
19.00
VEČEŘELA´S, DRAHÁ? Premiéra Divadelního seskupení Siesta. Předprodej vstupenek – soubor.
14. 12.
10.00 a 16.00 VÁNOČNÍ POHÁDKA O KAPRU KARLOVI. Divadelní
soubor Cylindr Praha, pro děti od 3 let.
19. 12.
18.00
PŘEDVÁNOČNÍ MAMMA MIA SHOW. DDS Štěk,
Štěkáček, Štěkadlo, Štěkátko.
21. 12.
10.00
O NEZBEDNÉM ANDÍLKOVI. Divadélko Pajáda Opava,
pro děti od 3 let.
28. 12.
16.00
ZLATOHLAVA. DS Štěk LD SVČ, pro děti od 4 let.
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU OPAVA
Jaselská 4, Husova 17, Opava, tel.: 553 712 100, 553 623 276, [email protected], www.
svcopava.cz
7., 14. 12.
9.00–12.00 MINIZOO. Přijďte se podívat na zvířátka a přineste jim
něco dobrého na zub. SVČ Husova. Od 20. 12. do 4. 1.
je Minizoo uzavřeno.
6. 12.
15.00
ČERTOVÁNÍ. Pro všechny andílky i čertíky nadílka
v domečku. Info: pí Montagová, tel.: 553 712 821,
[email protected]
7. 12.
15.00
NA VANOCE DLUHE NOCE. Vánoční koncert opavských folklórních souborů a cimbálových muzik s malým lidovým jarmarkem. Předprodej v SVČ Jaselská.
KD Na Rybníčku.
9. a 10.
17.00
VÁNOČKA. Vánoční přehlídka jednotlivých zájmových
12.
útvarů SVČ, krátké ukázky z činnosti dětí. Info: pí
Montagová, tel.: 553 712 821, [email protected]
Loutkové divadlo.
Slezská univerzita v Opavě
Na Rybníčku 1, Opava, tel.: 553 684 600, fax: 553 684 619, [email protected], www.slu.cz
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU
NÁPOJOVÁ KULTURA – semestrální přednáškový cyklus. Přednáší A. Burda. 2. 12.
v 15.30 h. Pijeme šampaňské?, 9. 12. v 15.30 h. Vše o kávě, 16. 12. v 15.30 h. Teplé
nápoje a doutníky / Fenomén míchané nápoje. Aula, Na Rybníčku 1.
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÁCLAVA KÁLIKA
Nádražní okruh 11, Opava, www.zusvkopava.cz.
6. 12.
17.00
ADVENTNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY – účinkují:
Dívčí pěvecký sbor Jeřabinka, dirigent J. Lokaj, klavír J.
Lokajová, Smyčcový orchestr školy, vedoucí L. Konečný. Kostel sv. Ducha.
11. 12.
16.30
VÁNOČNÍ KYTAROVÝ KONCERT – koncertní sál školy
17. 12.
17.00
VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ – koncertní sál školy
18. 12.
17.00
VÁNOČNÍ TANEČNÍ VYSTOUPENÍ – účinkují žáci
tanečního oboru. Loutkové divadlo.
21. 12.
16.00 a 18.30 VÁNOČNÍ KONCERT ORCHESTRU BOU-BAND a jeho
hostů. Dirigent P. Bouček. Slezské divadlo.
ČAJOVNA HARMONIE
Krnovská 20, Opava, tel.: 777 137 508, [email protected]
4. 12.
19.00
JAK PROŽÍT BOHATÝRSKOU TRILOGII – Lenka Klementová slovem a obrazem o putování nedotčenou
přírodou Altaje pěšky, na koních a po vodě
11. 12.
19.00
VERONIKA ČERNÁ – vyprávění o pobytu a práci
dobrovolníka v indickém Ladákhu
BABY CLUB KAČKA
Jateční 7, Opava, tel.: 553 654 073, 605 962 095, [email protected], www.babyclub.cz
DOPOLEDNE S PRINCIPY MONTESSORI – KLUBÍK. Praktický kurz pro maminky
a děti. Po 1. 12 v 10–11 h. Rezervace předem.
VANOVÉ PLAVÁNÍ. Pro děti od 8 týdnů. Po, Út, St v 9–15 h.
PLAVÁNÍ PRO RODIČE S DĚTMI. Začínají zápisy na lednové kurzy plavání pro děti
od 3 měsíců do 4 let.
PSYCHOFYZICKÁ PŘÍPRAVA NA POROD. Přednášky, každou St v 18–19 h.
do 10. 12., zahájení 7. 1.
LAKTAČNÍ PORADNA. Každé Út v 10 h. do 16. 12.
MATEŘSKÉ CENTRUM OASA
Válečkova 16, Opava 5, tel.: 723 391 163, [email protected], www.babyclub.cz
VÝTVARKA PRO MAMINKY. Vždy ve St v 15.30 h. 3. 12. Iris Folding – výroba
skládaných přání, 10. 12. Scrapbokové odpoledne – výroba obalů na knihy nebo
rámečků, 17. 12. Odpoledne plné andílků – výroba pomocí různých technik (možno
i s dětmi). Nutná rezervace.
DOVÁDĚNÍ S ČERTÍKY. Zábavné odpoledne plné čertíků, andílků, pohádka, výtvarka a možná přijde i Mikuláš. Rezervace nutná. 5. a 6. 12. v 15 h.
POHÁDKA S TVOŘENÍM. Vždy ve Čt v 16 h. 4. 12. O Budulínkovi, 11. 12. Jak pejsek
s kočičkou pekli dort, 18. 12. Krtek a Vánoce.
VÁNOČNÍ POSEZENÍ. Se cvičením 15., 16., 17. 12. Pro rodiče dětmi. Rezervace
na telefonu.
CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI. Kurzy cvičení pro děti od 3 měsíců do 4 let. Začínají
zápisy na lednové kurzy.
EUROTOPIA OPAVA O. P. S., NZDM – KLUB MODRÁ KOČKA
Hradecká 16, Opava, tel.: 774 063 618, [email protected], www.opava.eurotopia.cz
Krádeže a kapsáři v období Vánoc (preventivní program) – 1. 12. v 15 h., Mikuláš
v klubu – 4. 12. v 15 h., Výroba dárkových tašek (výtvarný ateliér) – 8. 12. v 15 h.,
Výlet na Slezskoostravský hrad (vánoční jarmark) – 13. 12., Pečení a zdobení vánočních perníčků (kuchařské okénko) – 16. 12. v 15 h., Filmy s vánoční tematikou
(filmový klub) – 18. 12. v 15 h., Vánoční posezení s kytarou – 18. 12. v 16.30 h.
RODINNÉ CENTRUM BERUŠKA
Popská 9, Opava, tel.: 777 711 763, [email protected], www.rc-beruska.cz
Masáže kojenců (každé Út v 10 h.), Tvořínek (každý Čt v 10 h.), Můj porodní příběh
– 3. 12. v 17 h., Podpůrná skupina kontaktního rodičovství – 5. a 19. 12. v 9 h.,
Míčkování dětí při nachlazení – 15. 12. v 17 h., Ostrov objevů – každé Po a St v 9 h.
Voňavé vánoční sobotní odpoledne – info na webu.
KURZY A AKCE PRO DOSPĚLÉ I DĚTI
VÁNOČNÍ DÍLNY. Viz str. 30.
SGO DOKOŘÁN! Viz str. 30.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA SZŠ. Viz str. 30.
VÝTVARNÉ CENTRUM OPTYS, Masarykova 36, Opava, tel.: 553 615 703,
606 577 136, www.optys.cz. Kurzy: 2. 12. v 15–18 h. kurz Zvonečky z pedigu,
10. 12. v 16–19 h. kurz Korálkové ozdoby. Předváděcí akce: 3. 12. v 10–12 a 13–17 h.
Vánoční quilling – nové materiály. 4. – 5. 12. v 9–17 h. Výstava patchworku.
TANEČNÍ ŠKOLA VÍTR MIREK SPÁČIL, tel.: 603 527 133, [email protected], www.
vitr-opava.cz. 14. 12. v 16 h. Taneční polepšovna v Obecním domě v Mokrých Lazcích. Příjem přihlášek do tanečních kurzů pro dospělé se zahájením v lednu. Výuka
stepu: žáci 6–9 let v 15 h., žáci 10–15 let v 16 h. (Út začátečníci v těl. ZŠ Ilji Hurníka),
mládež + dospělí v 16 h. (Pá, začáteč. + pokr. souběžná výuka v těl. ZŠ B. Němcové).
CENTRUM PERLA, Petra Černá, Nádražní okruh 13, www.petracerna-koucovani.
cz. 3. a 10. 12. v 17 h. Jóga, 3. a 10. 12. v 19 h. Květ ženy (intuitivní tanec), 4. a 11. 12.
v 16.30 h. Muzikoterapie (hlavně pro děti s rodiči), 5. a 19. 12. ve 14.30 h. Dramaticko-pohybové tvoření pro andílky, 8. a 15. 12. ve 20 h. Pachamama (taneční meditace), 9. a 16. 12. v 18.30 h. Jóga pro pokročilé, 12. 12. v 16 h. Dramaticko-pohybové
tvoření pro skřítky, 13. 12. v 10 h. Aurarelax jóga.
MĚJ SE RÁDA UŽ TEĎ… ZASLOUŽÍŠ SI TO! Meditace, která pohladí duši i srdce
ženy, utiší bolesti a přinese pozitivní vnímání sebe sama. Kavárna Fajne Cafe, Popská 9, 2. 12. v 18 h. Info: U Andělky, tel.: 776 764 455, www.uandelky.webnode.cz.
KURZY MALBY A KRESBY. Přijďte zrelaxovat a probudit své kreativní schopnosti.
6. 12., v 9–16 h., kavárna Fajne Cafe. Info: www.fajnekafe.cz.
RODINNÁ KAVÁRNA MRŇOUSKOV, nám. sv. Hedviky 9, tel.: 775 591 984, www.
mrnouskov.cz. 5. 12. v 16 a 17.30 h. Mikulášská nadílka (rezervace nutná).
PEKLO VE ŠKOLE. Akce pro děti a rodiče i veřejnost ve spolupráci se SVČ. ZŠ Šrámkova. 11. 12. v 17 h.
HOLOS, M. Dolanské 12, Opava-Vlaštovičky, tel.: 603 718 185, [email protected] 3. 12.
v 17.30 h. „Vánoční dekorace, aneb náš domov vánočně nazdobený“ (Tvořivá dílna,
U Švédské kaple 49, rezervace: 603 284 737). 6. – 7. 12. „Když andělé přicházejí“ (andělský seminář holotropního dýchání, večer poezie, koncert na tibetské mísy, flétny
a meditace), začátek ve 12 h., Centrum HOLOS Vlaštovičky. 20. 12. „Vánoční jarmark“
(zahájení v 10 h., tvořivá dílna od 10.30 do 12 h., staroslezská kuchyně od 12 do 13
h., vánoční taneční dílna od 13 do 15 h., lucerničkový průvod od 16 do 17.45 h.,
v 18 h. Vánoční akademie taneční školy HOLOS a jejích hostů, KD Vlaštovičky,
Okružní 3). 23. 12. „Staroslezské Vánoce“ (vánoční setkání přátel a příznivců centra
HOLOS, sraz v 9.30 h. u centra HOLOS, od 16 h. oslavný Štědrý večer se starými
zvyky a obyčeji, zpívání koled).
25
k u lt u r n í a s p o r to v n í k a l e n d á ř
6. 12.
16.00
23. 12.
8.00–15.00
1. 12.
18.30
2. 12.
16.30–22.00
4. 12.
4. a 9.
12.
9. 12.
9., 10. 12.
11. 12.
13. 12.
14. 12.
16. 12.
18. 12.
8.00
18.00
19.00
17.00
17.00
14.30
14.30
17.00
18.00
PŘEDNÁŠKY, BESEDY
CESTA DO AUSTRÁLIE. Cestopisná přednáška Romana Vehovského o jeho cestování stopem přes Asii
do Austrálie, která se neplánovaně protáhla na 7 let.
Přednáška bude doprovázena hudbou, písněmi a básněmi skupiny MANA. Sál CASD na Olomoucké 51.
LÉKAŘSKÁ ASTROLOGIE. Významný astrolog E. V. Havelka v Astroapatyce, Pekařská 58. Lékařská astrologie,
poradenství. Objednávky na tel.: 732 256 115.
DALŠÍ KULTURNÍ AKCE
SLAVNOSTNÍ KONCERT. K 790. výročí Slavkova a 350.
výročí posvěcení kostela ve Slavkově, pořádá Umělecká agentura Karel Kostera. Na programu Requiem
(W. A. Mozart). Účinkují sólisté opavské a ostravské
opery, sbor a orchestr opery SD, dirigent P. Chromčák.
Kostel sv. Anny ve Slavkově.
SNOW FILM FEST. Filmový festival extrémních zimních sportů SNOW FILM FEST 2014 v Opavě nabídne
7 filmů se zimní tematikou, které byly v předchozím roce oceněny na nejprestižnějších světových
festivalech. H. Kvapilové 20. Předprodej Knihcentrum
Hrnčířská. Info: www.SnowFilm.cz.
ZASTUPITELSTVO DĚTÍ A MLÁDEŽE. Viz str. 30.
ADVENTNÍ KONCERTY. Zpívá Pěvecký sbor Křížkovský. Marianum, Rooseveltova.
KONCERT HRADIŠŤAN. Kino Mír.
DOŠLI JSME K VÁM NA KOLEDU. Viz str. 20.
NESEM VÁM KOLEDU. Viz str. 20.
VÁNOČNÍ KONCERT – KOBEŘANKA. Viz str. 21.
NEJKRÁSNĚJŠÍ AVE MARIA. Viz str. 11.
HUDBA NEZNÁ BARIÉRY. Viz str. 21.
ADVENTNÍ KONCERT CÍRKEVNÍ KONZERVATOŘE
OPAVA. Viz str. 11.
20. 12.
26. 12.
28. 12.
28. 12.
18.00
15.00
18.00
19.30
30. 12.
4. 1.
18.00
14.30
TRAVESTI SKUPINA – SCREAMERS. Kino Mír.
VÁNOČNÍ KONCERT. Viz str. 11. Pořádá Ag. K. Kostery.
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT. Viz str. 11.
LADÍME NA SILVESTRA. Taneční večer v KD Na Rybníčku s programem, večeří a půlnočním přípitkem.
K tanci hrají kapela Night Shift a DJ Víťa. Místenky
v prodeji ve Sluně. Pořádá TŠ Vítr – Mirek Spáčil.
ČÍŠE PLNÁ OPERETY. Viz str. 21.
NOVOROČNÍ KONCERT. Zve Chrámový pěvecký
sbor Cantate Domino z Opavy-Komárova, jako host
vystoupí chlapecká cimbálová muzika pod vedením
R. Kubaly. Kostel sv. Prokopa v Opavě-Komárově.
SPORTOVNÍ AKCE, NÁBORY
PŘÍPRAVKA PRO SILÁKY A VRHAČE. Základní pohybové dovednosti pro vrh koulí,
hod diskem, míčkem či oštěpem a všeobecná pohybová průprava pro děti 10–15
let, pod vedením trenéra J. Heima. Tréninky: Út v 16 h. a Čt v 17.30 h. Kontakt: J. Heima, tel.: 721 705 178. Tělocvična Tyršův stadion.
SPORT CLUB OPAVA, hala Elim Kateřinky, Rolnická, rezervace – tel.: 608 625 162.
Vánoční kruhový trénink pro ženy každého věku – 9. a 16. 12. v 19 h., Vánoční
cvičení na balónech – 17. 12. v 18 h.
STUDIO VITALITÉ OPAVA, www.studiovitalite.cz, [email protected],
tel.: 731 774 974. Aqua Fitness – cvičení ve vodě (zahájení 4. 12. v 18–19 h.), Nordic
Walking – severská chůze, kurz vedený instruktorkou, vhodné i pro začátečníky, pro
všechny věkové kategorie, možnost zapůjčení holí (každou So ve 14–15 h.).
SPORT PERFEKT Věry Macoškové, sady Svobody 4, tel.: 602 744 348, www.sportperfekt.cz. 5. 12. v 18.30 h. Čertovská zumba párty, 13. 12. Pálíme tuky ještě před
Vánoci, v 8.30 h. Bodystyling s Ivou, v 9.30 h. Dance aerobic s Věrou, 24. 12. Štědrý
den ve SPORT PERFEKTU, v 7.30 h. Power yoga s Monikou, v 8.30 h. Bodystyling
s Ivou, v 9.30 h. Zumba s Věrou, 31.12. Silvestrovská zumba párty s Věrou v 8.30 h.
Přijímáme přihlášky do nového projektu hubnutí. Informace na webu.
Za obsah sdělení v Kulturním a sportovním kalendáři odpovídají oznamovatelé akcí.
Redakční uzávěrka je 12. prosince.
ZŠ Ilji Hurníka otevřela
arboretum pro slavíky
Foto: archiv ZŠ I. Hurníka
Školní zahrada na Pekařské ulici je další z letos otevřených
revitalizovaných ploch.
Škola získala peníze z městského grantu
díky projektu s názvem Arboretum pro
slavíky, který je zaměřen na zkvalitnění
environmentální výchovy školních dětí.
V rámci projektu proběhla nejen výsadba
nové zeleně, ale také projektové dny zaměřené na ochranu životního prostředí, bese-
dy s odborníky a další aktivity. „Jsme velmi
rádi, že se podařilo získat peníze na dobrou
věc. Chceme navázat na tradici upravených
školních zahrad a navíc i co nejvíce vychovávat děti k pěknému vztahu k přírodě,“ uvedla
Romana Foltýnová, zástupkyně ředitele
školy.
K r átc e
Zlato a stříbro pro opavské stepaře
Zápis do prvních tříd opavských škol
Osminásobný mistr republiky ve stepu,
vítěz Evropského poháru a dvojnásobný
finalista mistrovství světa Mirek Spáčil,
majitel taneční školy Vítr, získal další cenu
do své sbírky. Počátkem listopadu se se
svou skupinou stepařských kurzistů zúčastnil pohárové soutěže v Brně, za které si nakonec sedm jeho žáků odvezlo
za své společné vystoupení stříbrný pohár, a za sólové vystoupení získal Mirek
Spáčil pohár zlatý.
V polovině ledna se uskuteční zápis do 1. tříd
opavských základních škol. Svého budoucího prvňáčka mohou nechat rodiče zapsat
v pátek 16. ledna od 14 do 18 hodin nebo
v sobotu 17. ledna od 8 do 11 hodin. K zápisu je nutné donést rodný list dítěte a doklad
o bydlišti. Bližší informace týkající se zápisů
uvedeme v příštím čísle Hlásky.
26
Nové číslo Vlastivědných listů
Nedávno vyšlo 2. číslo 40. ročníku Vlastivědných
listů Slezska a severní Moravy. Píše se v něm
o muzeích v Hlučíně, Janově, Krnově a Ostravě
i o nejstarších kavárnách v Opavě. Další články
jsou o holdu opavských stavů knížeti K. E. z Lichtenštejna, činnosti opavského gestapa zahájené
už v říjnu 1938 aj. Z jubilejí je mimo jiné vzpomenuto 10 let od úmrtí historika a archiváře Josefa Gebauera. Nechybí zprávy o činnosti Matice
slezské, o nové regionální literatuře, zámku Linhartovy a informace z přírody. Časopis je za 50 Kč
k dostání v Městském informačním centru, Zemském archivu nebo knihkupectví Kosmas.
zpravoda j statutárního města opavy 12/2014 číslo 12
sport
Tým Tomáše Petrečka
se na mistrovství světa
v Adventure race dostal
do první desítky
Foto: archiv Tomáše Petrečka
Celkem 50 týmů se v polovině listopadu sjelo do Ekvádoru, aby poměřilo své síly v nejtěžším závodě na světě. Na startu nechyběl ani český tým ve složení Jaroslav Krajník, Dáša Svěráková, Pavel Kurz
a Tomáš Petreček.
Šest dní nonstop dřiny, překonávání sebe
sama a třeba i sedmnáct hodin chůze po kolena v bahně. Spánek počítaný jen na několik hodin. Závod, jehož obtížnost si málokdo
dokáže představit a pořadatelé se o něm
nebojí říct, že je nejtěžší na světě. Český tým
Black Hill/OpavaNet se probojoval mezi světovou elitu a v Ekvádoru získal úžasné osmé
místo. Jde o historicky nejlepší výsledek pro
český Adventure race. Čtveřice, ve které je
vždy jedna žena, musela v časovém limitu
osm dní urazit přes sedm set kilometrů, kdy
chůzi a běh střídala jízda na kole, kajaku
i vložené lanové aktivity. V průběhu závodu
vystoupaly týmy do nadmořské výšky až
4400 metrů, v druhé části se pak pohybovaly u hladiny moře. Nejdelší cyklistická etapa
byla dlouhá 160 kilometrů.
„Zvládli jsme trať za zhruba šest dní. Bylo to
opravdu hodně náročné. V jedné etapě jsme
mrzli a v další se ve vysokých teplotách brodili
po kolena v bahně v džungli,“ popisuje závod
Tomáš Petreček, český extrémní sportovec
a reprezentant v Adventure race. „Vyzdvihli
bychom výkon Dáši Svěrákové, byl to opravdu tvrdý závod, něco takového absolvovala
poprvé a musela se hodně zapřít a bojovat,“
dodává Petreček. Na pozoru museli být členové týmu také před nebezpečnými hady
a pavouky, kteří se v exotické krajině běžně
vyskytují.
Větší problémy zastihly český tým jen několik set metrů před cílem. Při dojezdu poslední
kajakové etapy s veškerým vybavením, včetně pádel vyrazili k cílové pásce a snažili se
udržet osmé místo. Po hodině chůze do kopce, kdy se jim trasa nezdála, zjistili, že cílová
pláž je na druhé straně. „Mapa úplně neseděla. Byli jsme naprosto vyčerpaní. Posbírali jsme
ale poslední síly a seběhli, co jsme nastoupali.
V hlavách se nám honilo, kolik týmů nás asi
předběhlo. Naštěstí nikdo,“ líčí dramatické
okamžiky v závěru závodu Tomáš Petreček.
Tanečnice jedou na mistrovství světa
Pole dance neboli akrobatický tanec na tyči
patří k dnešním sportovním trendům a stává se stále vyhledávanější aktivitou. Jde
o náročný moderní sport, ve kterém se propojují kromě akrobacie a tance také flexibilita, síla a gymnastika.
Foto: Jaroslav Noska
Opavu v pole dance úspěšně reprezentují
děvčata z tanečního studia Let‘s Pole. Posledním úspěchem je 7. místo Anny Špalkové a Alžběty Moravcové na mezinárodní
soutěži Pole Emotions, která se konala 8. listopadu v Brně. Soutěž proběhla ve formě
pole art, ve které jde hlavně o předvedení
show neboli ztvárnění příběhu, oproti pole
sport, která je náročnější. O den později
se dvojice děvčat zúčastnila další soutěže
Challenge cup doubles, na níž získala druhé místo. „Tyto úspěchy nás hodně motivují
do další práce,“ shodly se po tomto víkendu
obě účastnice. Z dalších úspěchů můžeme
jmenovat 4. místo na mistrovství České republiky (MČR) v pole sport, 2. místo na MČR
v pole art nebo 2. místo na mistrovství Evropy (ME) v pole sport.
Anna Špalková reprezentuje opavské studio
Let´s Pole také v kategorii jednotlivců. I zde
dokázala zabodovat, například 10. místem
na MČR v pole sport nebo 11. místem na ME
v téže disciplíně. „Přípravy na dvě kategorie
a tréninky jsou pro mě hodně náročné, proto jsem se zaměřila hlavně na doubles,“ říká
Anna Špalková, která je také lektorkou
ve studiu Let‘s Pole a tak na přípravu už
nemá tolik sil a času, kolik by si přála. Další
významnou soutěží, která děvčata v nejbližších dnech čeká, je mistrovství světa v pole
sport, které proběhne o víkendu 13. a 14.
prosince.
Opavské taneční studio Let‘s Pole v Opavě
působí již druhým rokem. U této příležitosti
zvou tanečnice všechny své příznivce na narozeninovou párty, na níž zhlédnou nespočet pole dancových vystoupení, soutěž kurzistek a druhý ročník soutěže lektorek – Let‘s
Pole Lady 2014. Párty se uskuteční 20. prosince v klubu Tara ve stylu Jungle & Safari.
Bližší informace o tanečním studiu najdete
na webu www.letspole.cz nebo na Facebooku www.facebook.com/letspole.
27
Z á b ava
Vážení čtenáři, naposledy v tomto roce vylosujeme tři výherce, kteří
nám zašlou správné znění tajenky křížovky. Ti získají nástěnné kalendáře
města. Své odpovědi zasílejte do 12. prosince, a to buď na adresu: Magistrát města Opavy, redakce Hlásky, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, nebo
e-mailem: [email protected] Odevzdat je můžete také na podatelně
magistrátu. Tajenka listopadové křížovky zní: Až usnu, tak přijdu. Řešení
sudoku je: 4E693 18E752 = ještě dneska. Stolní kalendář si v redakci Hlásky
mohou vyzvednout: Jan Stanke, Irena Šniderová a Marie Sakrajdová.
Členové redakční rady Hlásky přejí všem čtenářům příjemné prožití vánočních svátků, hodně štěstí, zdraví a pohody v roce 2015.
MATEMATICKÁ ÚLOHA A SUDOKU
Číše s vínem. Naplnil jsem číši až po okraj šampaňským.
Předpokládejme, že každým lokem upiju stejné množství
vína a že po prvním loku se jeho hladina snížila právě o desetinu původní výšky. Kolikátým lokem vyprázdním číši, jestliže
objem její dutiny má tvar obráceného kužele?
Váš výpočet nebo odhad si můžete porovnat s výsledkem,
který ukrývá jedno políčko sudoku. Leží v rohu celkového obrazce a je obklopeno pouze lichými čísly.
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO DĚTI
4
Na listopadové téma jsme obdrželi mnoho krásných obrázků. Opět jsme
museli udělit dvě první místa, a to pětileté Elišce Chmelové (obrázek vlevo) a desetileté Barboře Víchové (vpravo). Pro svou odměnu si mohou
přijít s rodiči nebo paní učitelkou do redakce Hlásky. Jelikož se blíží Vánoce, tak bychom byli rádi, kdyby nám děti nakreslily, jaký dárek si nejvíce
přejí pod stromečkem. Obrázky mohou rodiče či zástupci školy zanechat
na podatelně magistrátu nebo zaslat do redakce do 12. prosince.
3
5
6
1
7
8
7
2
3
2
4
4
6
1
2
5
4
8
9
6
2
3
5
6
7
7
9
VÁNOČNÍ KŘÍŽOVKA
Dárky. Karel a jeho manželka Šárka se domluvili, že tentokrát si žádné dárky pod stromeček dávat nebudou. Karel to na rozdíl od své ženy
dodržel a … (dokončení v tajence křížovky).
Pomůcka:
Olano,
ulak
Trávník
Podnik
prodávající
semena a
osiva
Obec na
Šumavě
(u Volar)
SPZ
Komárna
Kód rakouského
šilinku
Jméno
vesnického
psa
Souostroví
v Polynésii
Anglicky
"vstup"
Město
v okrese
Blansko
Seskupení
Český
tanec
Čajová
směs
Zmáčknutí
Vojenský
odvod
(zastar.)
Německy
"země"
MPZ aut
N. Zélandu
Druh holandského sýru
Zastarale
kam
Nervový
záškub
tváře
Nedostižný
vzor
Bojový
nervový
plyn
Zástupce
při křtu
Slovensky
"jehlan"
Jihoamer.
subtropická
vegetační
formace
1. DÍL
TAJENKY
Jméno
tenoristy
Žídka
Zastarale
úd
Dř. litevské
platidlo
Letecké kmitočt. pásmo
Bádat
Mdloby
Rumun.let.
společnost
Uzbecká
hra
Chytat
Zlato
SPZ Nitry
Prha
Kovový
prvek
Morka
Dálka
(knižně)
Sokolský
sjezd
Inic. herce
Kopřivy
Vývojka
Zkouška
dospělosti
(slang.)
Domácky
Vladimír
(z ruštiny)
Žen. jméno
Omámení
(zastar.)
Systematický seznam
Býv. zkr.
Rumunska
Latinsky
"umění"
Německy
"duben"
Inic. hereč.
Lollobrigidy
Létající
talíř
Národní
hokejová
liga (zkr.)
Hráz
2. DÍL
TAJENKY
Písemné
osvědčení
Úder
(slovensky)
Zlobivé
dítě
(hanlivě)
Slovenské
hory
Praotec
Bývalý
španělský
cyklista
(MS 1995)
28
zpravoda j statutárního města opavy 12/2014 číslo 12
Inzerce
Opava
Hradec nad Moravicí
Luxusní RD 4+1
na dotaz v RK
RD 5+kk
5.400.000 Kč
Opava
Opava
RD 4+2
3.950.000 Kč
Mokré Lazce
RD 6+1
1.490.000 Kč
½ RD
6.500.000 Kč
Strahovice
RD 4+1
1.250.000 Kč
Velké Hoštice
RD 5+1
3.500.000 Kč
Skřipov
RD vícegenerační
1.150.000 Kč
Razová
RD 3+1
695.000 Kč
Ing. Ondřej Veselý, J. Fischer, T. Kořistka, Mgr. J. Kubica, J. Martínková,
J. Holubec, D. Odvršová, P. Kořistková, P. Lichá, Ing. Stanislava Veselá
Opava, Masarykova tř. 25, tel./fax 553 716 551 | Krnov, Soukenická 5, tel. 775 661 357
e-mail: [email protected]
www.1realitka.cz
29
školst ví
K r átc e
Školáci vyjeli
v rámci
projektu
do lesů a stájí
Dny otevřených dveří
Střední zdravotnickou školu si budete
moci prohlédnout ve středu 3. prosince
od 10 do 17 hodin. V rámci návštěvy si
pod vedením odborníků můžete prakticky vyzkoušet poskytování první pomoci
a jednotlivé obvazové techniky, či další
aktivity demonstrující výuku odborných
a společenskovědních předmětů. Dospělí
si mohou nechat bezplatně změřit krevní
tlak a hladinu cukru v krvi. Slezské gymnázium otevře své dveře dokořán v úterý
9. prosince od 14.30 do 17.30 hodin. Návštěvníci budou mít možnost zhlédnout
nejen jeho prostory, ale také speciálně připravený program, prezentaci školy, nebo
se mohou dozvědět informace ohledně
přijímacího řízení na další školní rok.
Pro podpoření vztahů mezi
dětmi a stmelení kolektivu
tříd uskutečnila Základní ško-
la Mařádkova s podporou kraje projekt Šanci má každý.
V první části tohoto projektu se děti během září a října vypravily na výjezdní pobyt
do přírodního parku Moravice v Oderských
vrších. Tam se procházely po naučné stezce Dědictví břidlice, navštívily Imaginárium
Břidlice, vyšly do okolních lesů pod vedením
zkušených myslivců a také do koňských stájí. „Změna prostředí umožnila žákům více se
otevřít, uvědomit si své přednosti i nedostatky,
bez ostychu hovořit o svých prožitcích a společných zážitcích a také odhalit charakterové
vlastnosti žáků,“ konstatuje školní speciální
pedagog Jiří Zdrálek.
Zastupitelstvo dětí a mládeže
bude řešit kriminalitu
Opavské zastupitelstvo dětí a mládeže
bude mít na programu svého dalšího
zasedání téma Kriminalita. Setkání se
uskuteční ve čtvrtek 4. prosince v zasedací místnosti rady města na Hlásce
od 8 do 14.30 hodin.
Vánoční dílny na ZŠ Mařádkova
Vánočně vyzdobená škola na vás čeká
na ZŠ Mařádkova. Kromě prohlídky prostor si budete moci nazdobit perníčky či
vyrobit ozdoby. Vánoční dílny jsou pro vás
připraveny ve čtvrtek 4. prosince od 15.30
do 18 hodin.
V dalších aktivitách bude škola pokračovat už ve školním prostředí. „Pro žáky jsou
připraveny činnosti zaměřené na osobnostní
a sociální rozvoj založené na vlastním prožitku a zážitku. Žáci si své schopnosti a dovednosti otestují v pohybových, společenských,
Edison na ZŠ Šrámkova
ZŠ Šrámkova již potřetí hostila v rámci
vzdělávacího projektu Edison vysokoškolsky vzdělané praktikanty, studenty univerzit z Brazílie, Itálie, Vietnamu, Egypta,
Španělska a Gruzie. Ve výukových blocích
studenti prezentovali svoji zemi, hráli hry
s žáky, zpívali, tancovali, a žáci tak měli jedinečnou příležitost rozšiřovat si svou anglickou slovní zásobu. Přínosem projektu
bylo nejen získávání informací, ale také
podpora mezikulturního vzdělávání, rozšíření všeobecného přehledu o rozdílech
mezi národy a kulturami a samozřejmě
rozvoj jazykových dovedností.
tvořivých, dramatických a psychosociálních
hrách,“ říká pedagog a dodává, že do projektu jsou zapojeni i žáci s poruchami chování,
učení nebo se zdravotním znevýhodněním.
Na konci projektu by žáci měli být schopni pojmenovat a definovat rizikové formy
chování ve svém okolí. „Vědět, na koho se
obrátit v případě potřeby. Neváhat pomoci
spolužákům v případě nouze. Posoudit závažnost situace kolem sebe a adekvátně na ni
reagovat. Chápat svou pozici a roli v kolektivu.
Znát základy asertivního chování a umět využít své znalosti a schopnosti ve svůj prospěch
a prospěch ostatních,“ přibližuje cíl projektu
Jiří Zdrálek. Tento projekt je financován jak
z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního programu Podpora aktivit v oblasti
prevence rizikového chování dětí a mládeže,
tak z rozpočtu školy.
Soutěž stavebky prověřila
zeměpisné vědomosti žáků
Opavská stavební průmyslovka uspořádala 6. listopadu
v rámci projektu STAGE 14 první ročník soutěže pro žáky
základních škol „Najdi si svou kešku“.
Soutěže se zúčastnilo 35 pětičlenných týmů
ze 12 základních škol, celkem tedy 175 žáků
z celého Moravskoslezského kraje. Jejich
úkolem bylo nalézt s pomocí turistické navigace tzv. kešky neboli plastové schránky,
které pro ně byly připraveny v Městských
sadech a u Stříbrného jezera, a splnit úkoly
vědomostního kvízu.
30
Foto: archiv ZŠ Mařádkova
Po vylosování soutěžních tras dostali žáci
turistické navigace a geodeti jim vysvětlili,
jak s nimi pracovat a nahrát si zadané zeměpisné souřadnice jednotlivých ukrytých
pokladů. Vítězem soutěže se po velkém
boji stal tým ze ZŠ Zátor, druhá skončila
ZŠ Oldřišov a třetí ZŠ Kobeřice. „Vyhodnocení proběhlo jak podle času, za který týmy
našly všechny ukryté kešky, tak na základě
zeměpisných znalostí týmů,“ uvedla učitelka
geodézie Lucie Švancarová, která společně s kolegyní Lenkou Uhrovou a studenty
4. ročníku oboru Geodézie a katastr nemo-
vitostí soutěž připravila. „Jsme velmi rádi, že
zájem základních škol byl velký a určitě budu
následovat ročníky další. V pilotním kole jsme
zjistili, co se dá ještě vylepšit a budeme se snažit vše do dalších let zdokonalit,“ řekla ředitelka školy Karla Labudová.
Opavská stavebka zaměřuje od příštího
školního roku obor Geodézie nejen na zeměměřictví ale také na geoinformatiku.
Studenti se naučí také Microstation a programování, což jim značně rozšíří jejich
uplatnitelnost v praxi.
zpravoda j statutárního města opavy 12/2014 číslo 12
školst ví
Zemřel velký znalec Petra Slezská
univerzita zná
Bezruče Jiří Urbanec
V sobotu 15. listopadu nás opustila
jedna z největších
osobností Slezské
univerzity,
docent Jiří Urbanec.
Ten zasvětil svůj život studiu nejznámějšího
slezského básníka Petra Bezruče, stál také
u zrodu Slezské univerzity a po jejím založení
byl dvě funkční období děkanem Filozoficko-přírodovědecké fakulty. I přes svůj pokročilý
věk stále aktivně přednášel a dělil se tak o své
celoživotní badatelské poznatky s nastupující
generací literárních vědců, kritiků i teoretiků.
Zemřel po vážné nemoci ve svých dvaaosmdesáti letech.
Třída s rozšířenou výukou
angličtiny a matematiky
jméno nového
rektora
Až opakování voleb rozhodlo o tom, že Slezskou univerzitu od března povede současný děkan Obchodně podnikatelské fakulty
Pavel Tuleja. Je to vůbec poprvé, kdy v čele
univerzity stane kandidát, který působil
v Karviné. Pavel Tuleja nyní bude Akademickým senátem Slezské univerzity navržen
Ministerstvu školství ČR. Do funkce jej pak
jmenuje prezident Miloš Zeman.
Máte-li ratolest, která by měla zamířit 1. září příštího roku do školních lavic, můžete zvážit její
zapsání do třídy s rozšířenou výukou angličtiny a matematiky na Základní škole Englišova.
Třída žákům nabízí vedle běžného výukového programu tři hodiny anglického jazyka
týdně – dvě hodiny s vybraným lektorem
a hodinu s rodilým mluvčím k upevnění
slovní zásoby a správného osvojení anglického přízvuku. Na hodině osobnostního
a psychologického rozvoje se děti různými
způsoby naučí mimo jiné etice a správnému chování. Hodina matematiky a logiky
zase přinese rozvoj logického myšlení dětí.
K tomu výrazně přispívá i Hejného metoda
matematiky, která se na ZŠ Englišova vyučuje.
Informační schůzka pro rodiče se koná
7. ledna v 18 hodin v prostorách školy.
„Zájemci na ní získají všechny potřebné informace o tom, jak probíhá výuka a čím se
liší od standardních tříd,” zve na setkání Jan
Škrabal, ředitel ZŠ Englišova. „Důležité je,
že se zde sejdou děti rodičů, kteří mají zájem
o kvalitnější vzdělávání. Myslím, že takový pří-
stup se jim mnohonásobně vrátí už jen v tom,
jak tvůrčí a pohodová atmosféra ve třídě
panuje a jak jsou v ní děti spokojené,” uvedl
Tomáš Blumenstein, ředitel o. s. Třída Prostějov, které stejný projekt v Prostějově spustilo vloni.
Ze všech přihlášených dětí se formou jednoduchých přijímaček vybere 22 nejlepších,
které pak budou do třídy zapsány. Další informace najdete na www.svetvzdelani.cz.
Inzerce
Turné k příležitosti 70. výročí osvobození a ukončení 2. světové války
ALEXANDROVCI
11. 10. 2015 OSTRAVA ČEZ ARÉNA - 15:00 A 20:00
Do 24. 12. ke v
EUROPEAN TOUR 2015
WWW.ALEXANDROVCI.CZ
s tupenkám
DÁ R E K Z DA R
UP OM ÍN KO VÉ
FO TOAL BU M
Alexandrovci2015 188x86 Ostrava.indd 1
MA
v ce ně 10 0 Kč
19. 11. 2014 10:45:55
31
SPORT
Dance4Life CUP 2014
Do opavské haly se sjeli nejlepší tanečníci
na disco dance a hip hop.
Taneční škola Dance4Life Opava uspořádala ve dnech 15. a 16. listopadu celorepublikovou a extraligovou soutěž pod záštitou
Czech dance organization s názvem Dance4Life CUP 2014. Akce probíhala v retro stylu,
takže hudba, výzdoba a kostýmy porotců
i organizátorů se nesly v tomto duchu.
Do Opavy přijelo přes 900 tanečníků, kteří
změřili své síly ve čtyřech věkových kategoriích a osmnácti disciplínách, soutěžilo se
v sólech, duetech a malých skupinách. Taneční škola Dance4Life Opava měla na soutěži největší zastoupení, a to téměř 100 tanečníků. Velkým úspěchem byly dvě 3. místa
v malých skupinách a kategorii do 11 a nad
15 let v extralize. V celorepublikové sou-
těži získali tanečníci
medailové umístění
ve všech věkových
kategoriích (do 8 let,
Foto: archiv Dance4Life
do 11 let, do 15 let
a nad 15 let) a disciplínách sóla a dueta. Ziskem 17 medailí se naše republika,“ uvedla po podařené akci veopavská škola nakonec zařadila mezi nejú- doucí taneční školy Daniela Riesová.
spěšnější kluby na disco dance v České republice.
Nyní se tanečníci připravují na další extraligovou soutěž, která proběhne začátkem prosince
„Organizace soutěže a také samotný víkend v Chomutově a také na Vánoční show, kterou
byl opravdu náročný po všech stránkách, ale pořádají 14. prosince v hale na Mařádkově ulici.
stálo to za to. Pevně věřím, že se všem klubům
u nás líbilo a budou se k nám opět za rok rády Více informací o opavské taneční škole získávracet. Všichni tanečníci byli skvělí a byla ra- te na webu www.dance4l.cz nebo na Facedost sledovat, jak perfektní tanečníky má booku.
Město opět připravilo Opavské Vánočky
a pro všechny Opavany má sportovní dárek
O vánočních prázdninách můžete zdarma navštívit zimní stadion a bazén.
Na konci kalendářního roku se žáci a žákyně opavských základních škol pravidelně
účastní sportovních soutěží s názvem Opavské Vánočky. „Jedná se o sérii turnajů ve vybraných sportovních disciplínách. Děvčata se
utkávají ve volejbale a vybíjené, chlapci pak
v basketbale a ve florbale,“ uvádí Martin Koky
z odboru školství. Družstva na prvním až
třetím místě získají sportovní pohár, diplom
a trička s logem města, to vítězné navíc putovní pohár.
Město však s dárkem nezapomíná ani
na Opavany. Ve spolupráci s technickými službami opět připravilo následnou
akci Dárky města opavským dětem. „Děti
a mládež, ale také dospělí mají během vánočních prázdnin možnost zdarma navštívit Městské lázně a zimní stadion,“ dodává
Martin Koky.
Volné termíny na jednotlivá sportoviště budou zveřejněny na plakátech a webových
stránkách města.
Inzerce
32
zpravoda j statutárního města opavy 12/2014 číslo 12

Podobné dokumenty