Přednáška č. 6 - Zdroje vody, zásobování vodou a úprava vody pro

Komentáře

Transkript

Přednáška č. 6 - Zdroje vody, zásobování vodou a úprava vody pro
VIZP – VODOHOSPODÁŘSKÉ
INŽENÝRSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Přednáška č. 6 - Zdroje vody, zásobování
vodou a úprava vody pro účely
zásobování, doprava vody
Ing. Kateřina Slavíčková, Ph.D.
ČVUT Praha, Fakulta stavební, Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Rozložení zásob vody na Zemi
VODA
H2O
Historie vodárenství
Akvadukt –
Pont du Gard
výška 48,8 m
19 př. n. l.
Zdroj:http://en.wikipedia.org/wiki/Pont_du_Gard
Zdroje vody
Podzemní
Voda
Povrchová
Složení podzemních vod
• vyšší obsah rozpuštěných látek, oxidu
uhličitého, iontů železa a manganu.
• Malý obsah kyslíku, organických látek,
mikroorganismů
• Teplota podzemních vod bývá stálá, kolísání
kvality malé.
Složení povrchových vod
• vyšší obsah kyslíku, organických látek,
mikroorganismů
• Malý obsah oxidu uhličitého
• Proměnlivá teplota, kolísání parametrů
kvality vody.
Zásobování vodou a úprava vody
pro účely zásobování
Úpravna vody
Základní technologické procesy
úpravy podzemní vody
•
•
•
•
•
Odkyselování
Odželezování
Odmanganování
Filtrace
Dezinfekce
Základní technologické procesy
úpravy povrchové vody
•
•
•
•
•
•
•
Mechanické předčištění
Preoxidace
Čiření
Filtrace
Adsorpce
Dezinfekce
Stabilizace
Mechanické předčištění
Preoxidace a dezinfekce, hygienické zabezpečení
vody
KMnO4, H2O2,
chlor, ClO2, chlornany, chloraminy
Ozonizace
UV záření
Koagulace - čiření
Objemová filtrace
Nové technologie
- Membránová filtrace
Mikrofiltrace – Saratoga, Kalifornie
Flotace
rozpuštěným
vzduchem (DAF)
Základní funkce vodojemu
- akumulační
- tlaková
- kontaktní
Větevná
Vodovodní síť
Okruhová
Kombinovaná
Větevná síť
Okruhová síť
Návrh, hydraulické analýzy sítě

Podobné dokumenty

VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSTVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Stavební inženýrství pro posílení profesního zaměření  absolventů“ CZ.2.17/3.1.00/36033 financovaném z OPPA CZ.2.17 

Více

Kvalita vody a alergie

Kvalita vody a alergie (cca 46 % podzemní voda, 54 % povrchová voda – v naprosté většině z vodárenských nádrží / ochranná pásma) Státní zdravotní ústav

Více

1 T7TVO05 ODŽELEZOVÁNÍ A ODKYSELOVÁNÍ PODZEMNÍ VODY

1 T7TVO05 ODŽELEZOVÁNÍ A ODKYSELOVÁNÍ PODZEMNÍ VODY v chemii a biologie přírodních vod a při odželezování vody. Princip většiny metod používaných pro odstraňování železa a manganu z podzemních vod spočívá v tom, že původně rozpuštěné železo a mangan...

Více

Katalog letecka doprava

Katalog letecka doprava Pøistání i na kratších dráhách

Více

Odželezňovací filtr typ EMZ-P s hmotou PYROLOX

Odželezňovací filtr typ EMZ-P s hmotou PYROLOX S ohledem na výplach filtrační hmoty jen vodou, není dodávána solná nádoba.

Více