Seznam chval: 1. DUCHU SVATÝ (hudba a text: Karel Kovařík) 2. AŤ

Komentáře

Transkript

Seznam chval: 1. DUCHU SVATÝ (hudba a text: Karel Kovařík) 2. AŤ
Seznam chval:
1.část
1. DUCHU SVATÝ (hudba a text: Karel Kovařík)
2. AŤ TVOJE SLÁVA SESTOUPÍ (hudba a text: Livets Ord, SŽ Brno)
3. AŤ VŮNĚ CHVAL (hudba a text: Kateřina Kutheilová)
4. BERÁNKU (hudba a text: Karel Kovařík)
5. MŮJ PÁN ŽIJE (My Redeemer lives - hudba: Hillsong, R. Morgan; text: Robert Jakš)
6. BRZY PŘIJDE PÁN (hudba a text: Karel Kovařík)
7. DUCHU SVATÝ, TY JSI PÁN (hudba a text: Karel Kovařík)
8. NÁDHERNÝ JSI MŮJ KRÁLI (hudba a text: Karel Kovařík)
9. HALELUJA, VLÁDNE KRÁL (hudba a text: Slovo života Uppsala)
10. JÁ TI ŽEHNÁM, BOŽE MŮJ (hudba a text: Karel Kovařík)
11. CHCEME AŤ JEŽÍŠ ZAZÁŘÍ (We wanna see - hudba: Noel Richards; text: Robert Jakš)
12. NENÍ ŽÁDNÝ JAKO TY (There's none like You - hudba: M. W. Smith; text: Robert Jakš)
13. JEŽÍŠI, TY JSI NÁDHERNÝ (hudba: ??? text: Robert Jakš)
14. JSI MOU SKRÝŠÍ (hudba: ??? text: Robert Jakš)
15. MŮJ KRÁLI (hudba: Darlene Zschech; text: Krist. Skokanová)
16. VEZMI MĚ K SOBĚ BLÍŽ (Draw me close to you - hudba: Kelly Karpenter; text: Robert Jakš)
17. NÁŠ PÁN (hudba: Michael W.Smith; text: ???)
18. NAŠE CHVÁLA A DÍK (hudba a text: Kateřina Kutheilová)
19. NAPLŇUJEŠ CHVÁLOU (hudba: Tretí deň; úprava českého textu: Karel Sedláček)
20. POKOJ TVŮJ (hudba: Vinesong; text: ???)
21. ODLOŽIL JSI SVŮJ MAJESTÁT (hudba: Noel Richards; text: Robert Jakš)
22. SVATÝ, SVATÝ… (hudba: ???; text: Robert Jakš)
23. SLÁVA, NÁŠ PÁN JE ŽIV (hudba: Vinesong; text: ???)
24. SMÍME STÁT NA MÍSTĚ SVATÉM (hudba: Slovo života Uppsala; text:???)
25. MOC, ČEST I SLÁVA (hudba: ??? text: ROFC Bruntál)
26. TEBE CHVÁLÍME A UCTÍVÁME (hudba a text: Karel Kovařík)
27. POŠLI DÉŠŤ (hudba: Slovo života Uppsala; text: Monika a Jaroslav Zouharovi)
28. TY JSI BŮH (hudba: Slovo života Uppsala; text: PT, Praha, Zouharovi)
29. ŽALM 63 (M+J Zouharovi)
30. UCTÍVÁME, TEBE UCTÍVÁME (hudba a text: Kateřina Kutheilová)
31. KAŽDÝ DEN (Everyday - hudba: Joel Houston; text: Robert Jakš)
32. VZÝVÁM TĚ (hudba: ??? text: ???)
33. JEN MILOSTÍ SMÍME… (hudba: ???; text: Robert Jakš)
34. DNES JE NOVÝ DEN (hudba: ???; text: Robert Jakš)
35. OSLAVUJ, PÁNA OSLAVUJ (hudba: Slovo života Uppsala; text: Slovo života Brno)
36. JEŽÍŠ JE ŽIVÝ, KÁMEN… (hud: Hossanna music; text: ???)
37. JÁ VĚŘÍM V JEŽÍŠE (I believe in J. - hudba: Marc Nelson; text: Robert Jakš)
38. JEŽÍŠI, DÍK ZA GOLGOTSKÝ KŘÍŽ (hudba: Slovo života Uppsala; text: Prokešovi)
39. SVOBODA V KRVI JEŽÍŠE (hudba: Slovo života Uppsala; text: Prokešovi)
40. TAK POJĎME HO CHVÁLIT (hudba: Slovo života Uppsala; text: Slovo života Brno)
41. SVATÝ, SVATÝ, JE HOSPODIN (hudba a text: ???)
42. ANI SILOU, ANI MOCÍ (hudba: Slovo života Uppsala; text: Slovo života Brno)
43. JE DOKONÁNO (hudba: ??? text: Alexandr Flek)
44. BUĎ VŮLE TVÁ (hudba a text: Jiřina Markovová 1993)
45. JEŽÍŠ JE TU PRÁVĚ TEĎ (hudba a text: ???)
46. JENOM TOBĚ PATŘÍ CHVÁLA (hudba: Slovo života Uppsala; text: Cesta života jižní Čechy)
47. JEŽÍŠI, TY JSI PÁN (hudba: Slovo života Uppsala; text: Cesta života jižní Čechy, SŽ Brno)
48. ZPÍVÁME HALELUJA (hudba: Slovo života Uppsala; text: Prokešovi)
49. VÍTEJ SVÉHO PÁNA (hudba a text: Perla Kováčová)
50. CELÁ ZEM (hudba: Parachute Band ; text: Karel Sedláček)
51. ZPÍVEJ HALELUJA (hudba: ??? text: Slovo života Brno)
2.část
52. POJĎ (Come - hudba: ???; text: Robert Jakš)
53. KRÁLI, SLAVÍME TVÉ VÍTĚZSTVÍ (hudba: Slovo života Uppsala; text: Slovo života Brno)
54. JEŽÍŠI, CHVÁLÍME TĚ (hudba: Slovo života Uppsala; text: Slovo života Brno)
55. TY JSI JEDINÝ BŮH (hudba a text: ???)
56. JÁ CHCI BÝT VÍC JAKO TY (hudba a text: ???)
57. JEŽÍŠI, TY JSI MÝM LÉKAŘEM (hudba: Slovo života Uppsala; text: Robert Jakš)
58. TY JSI BŮH ZÁZRAKŮ (hudba: Slovo života Uppsala; text: Slovo života Brno)
59. SVOBODU MÁME (hudba: Slovo života Uppsala; text: Slovo života Brno)
60. MÉ SRDCE PŘETÉKÁ, JEŽÍŠI (hudba: Slovo života Uppsala; text: Slovo života Brno)
61. POŽEHNANÉ JMÉNO MÁ PÁN (hudba: ???; text: Cesta života jižní Čechy)
62. TVOJE JMÉNO VYZNÁVÁM (hudba: ???; text: Robert Jakš)
63. JÁ TĚ CHVÁLÍM (hudba a text: Perla Kováčová)
64. VZDÁVÁME TI CHVÁLU (hudba: Slovo života Uppsala; text: Cesta života jižní Čechy, SŽ Brno)
65. NOVÝ LID (hudba: Slovo života Uppsala; text: Cesta života jižní Čechy, SŹ Brno)
66. KVŮLI KRVI JEŽÍŠE (hudba: Slovo života Uppsala; text: Slovo života Brno)
67. PÁN SLAVNĚ PŘICHÁZÍ (hudba: Slovo života Uppsala; text: CŽ JČ, Slovo života Brno)
68. VYVÝŠEN (hudba a text: ???)
69. TY JSI PÁNEM MÝCH DNÍ (hudba: Tretí deň; text česky upravil: Karel Sedláček)
70. CHCI VEJÍT DO JEHO BRAN (hudba a text: ???)
71. TY JSI HODEN (hudba a text: ???)
72. TY JSI DAL NOVOU PÍSEŇ (hudba: Slovo života Uppsala; text: Cesta života jižní Čechy)
73. OTEVŘI MÉ SRDCE VÍC (hudba a text: ???)
74. SRDCE CHVÁLY (hudba: Matt Redman; text: Robert Jakš)
75. ORLÍ KŘÍDLA (Eagles wings - hudba: Hillsong; text: Robert Jakš)
76. SRDCE SVÉ TI DÁVÁM (hudba: ???; text: Karel Sedláček)
77. TOUŽÍME PO TOBĚ (hudba: Tretí deň; text česky upravil: Karel Sedláček)
78. BŮH VŠECH DIVŮ (hudba: ???; text: Karel Sedláček)
79. HLEDÁM TVOJI TVÁŘ (Martina Střítecká)
80. NADE VŠÍM (Above all - hudba: L.L. Blanc/P. Baloche; text: R. Jakš)
81. POŽEHNANÍ (Blessed - hudba: D. Zschech/R.Morgan; text: Robert Jakš)
82. LIDÉ VÍRY (Men of faith - hudba: Delirious?; text: Robert Jakš)
83. CÍTÍŠ JAK SE HORY CHVĚJÍ (Did you feel the mountains tremble – hudba: Delirious?; text: R. Jakš)
84. POKLEKÁM (I will wait - hudba: Hillsong; text: Karel Sedláček)
85. IMMANUEL (hudba a text: Jiřka Markovová)
86. POŽEHNANÝ JE MŮJ PÁN (Blessed be Your name - hudba: Matt Redman ; text: R. Jakš)
87. PRÁZDNÝ K TOBĚ SPĚCHÁM (Hungry - hudba: Kathryn Scott ; text: R. Jakš)
88. TEBE PANE CHVÁLÍM (Light of the world - hudba: Tim Hughes ; text: P+M. Kvapilovi)
89. HODEN JE NÁŠ PÁN (hudba: Hillsong; text: R. Jakš)
90. TOBĚ CHCI SVŮJ ŽIVOT DÁT (I will offer up my life - hudba: Matt Redman ; text: Robert Jakš)
91. MŮJ KRÁLI, MÁ LÁSKO (hudba: ???; text: Robert Jakš)
92. DO RUKOU TVÝCH (hudba: ???; text: Robert Jakš)
93. JSI TO TY (It is You - hudba: Mercy me; text: Zdeňka Sedláčková)
94. TY MI DÁVÁŠ SÍLU (hudba a text: Robert Jakš)
95. NÁDHERNÝ (hudba: Karel Sedláček; text: K+Z Sedláčkovi)
96. ZNÁM JEŽÍŠE (hudba: ???; text: Robert Jakš)
97. V ODLOUČENÍ (In the secret - hudba: Chris tomlin; text: Robert Jakš)
98. DNY ELIÁŠE (Days of Elijah - hudba: Robin Mark; text: Robert Jakš)
99. KVŮLI NÁM (hudba a text: K+Z Sedláčkovi)
100. TYS NAUČIL MÉ SRDCE BÍT (hudba a text: Markéta Plchová)
3.část
101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)
102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček)
103. TY JSI TEN NEJLEPŠÍ PÁN (hudba a text: Markéta Plchová)
104. JMÉNO TVÉ JE NÁDHERNÉ (hudba:M. Krédl text: M. Krédl + K.Sedláček)
105. VOLÁM SVATÝ (hudba: Chris Tomlin text: K.Sedláček)
106. CELÁ ZEM (hudba: Parachute Band text: Karel Sedláček)
107. ZPÍVÁM O LÁSCE TVÉ (I could sing... - hudba: M. Smith, Delirious?; text: ???)
108. JEN TOBĚ (hudba: Chris Tomlin text: Z+K.Sedláčkovi)
109. TADY JSEM PANE MŮJ (hudba a text: Perla Kováčová)
110. SVOJÍ SLÁVOU NAPLNÍŠ CELOU ZEM (hudba a text: Markéta Plchová)
111. PŘICHÁZÍ KRÁL (hudba a text: Martin Kvapil)
112. NAVĚKY A NAVŽDY (hudba a text: SŽ BRNO)
113. AŤ VŮNĚ CHVAL -nová verze Katka&Ketka (hudba a text: Kateřina Kutheilová, Ketka Plchová)
114. TYS PŘIŠEL (©srpen 2010 hudba: Z.Luxová text: Z.Luxová+Z.Sedláčková)
115. TOUŽÍM TĚ CHVÁLIT (© leden 2011 hudba a text: Markéta Plchová)
116. JAK VZDUCH (Breathe - hudba: Marie Barnett text: Oáza, K+Z Sedláčkovi)
117. HOSANA (hudba: Brooke Fraser text: Hel. Síkorová a Ati Tesárková)
118. HALELUJA (hudba a text: Treti den)
119. TADY JSEM (Sanctify) (hudba: Delirious, čes. text: Karel Sedláček)
120. OSLAV HO NEBE (Great In Power-Hillsong)
121. KE SLÁVĚ TVÉ (hudba a text: Jiny rytmus)
122. NIKDY NEPŘESTANU (hudba a text: Jiny rytmus)
123. VED MĚ DÁL (hudba a text: Petra prise)
124. UCTÍVÁM KRÁLE (©13.3.11 hudba: Zdena Sedláčková/text: Z.a K. Sedláčkovi)
125. RADOSTÍ A SLÁVOU PLNÍŠ (©19.2.2011 hudba:Zd. Sedláčková/text: Z.a K. Sedláčkovi)
126. SRDCE CHVÁLY2 (hudba: Matt Redmantext: ???)
127. PŘIPRAV CESTU - Iz.40 (©8.2.2012 hudba a text: Zdena Sedláčková)
128. JSI JEDINÝ (©9.2.2012 hudba a text: Perla Kováčová)
129. PÁN HLEDÁ LID SVŮJ (hudba: Livets Ord / text: Zouharovi Brno)
130. MŮJ PÁN JE VÍTĚZ (©29.6.2012 hudba a text: Zuzana Rendlová)
131. NA ŽIVOT UŽ NEJSEM SÁM (©3.8.2012 hudba: Zd. Sedláčková , text: Zuzana Rendlová)
132. NEVZDEJ TO! (Amos 5:8-9) (©31.7.2012 hudba a text: Zdena Sedláčková)
133. MÁŠ MĚ V DLANÍCH SVÝCH (©1.9.2012 hudba a text: Zdena Sedláčková)
134. JSI MOU NADĚJÍ (©11.10.2012 hudba: Karel Sedláček, text: K. a Z. Sedláčkovi)

Podobné dokumenty

1. A TVÁ SLÁVA (hudba a text: Karel Kovařík) F#mi A E H

1. A TVÁ SLÁVA (hudba a text: Karel Kovařík) F#mi A     E     H D A G D On nám ukázal svou sílu, On mocně zvítězil. A D On je vítěz nad temností, nad hrobem. A On zlomil pouta hříchu, G D z otroctví nás propustil. C G A Jeho milostí jsme spasení.

Více

Můj Králi, má Spáso

Můj Králi, má Spáso Můj Králi, má spáso hudba a text: Darlene Zschech překlad: Tomáš Coufal, Karel Řežábek

Více

Můj Králi, má spáso#Darlene Zschech#1.2#7

Můj Králi, má spáso#Darlene Zschech#1.2#7 MŮJ KRÁLI, MÁ SPÁSO Darlene Zschech

Více

zde 3. část

zde 3. část 102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček)

Více

101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) G

101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) G 102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček)

Více

Encore: E:\DATAplus\My Charts Folder\En

Encore: E:\DATAplus\My Charts Folder\En Úžasný Bůh hudba a text: © Darlene Zschech

Více

101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) G

101. VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) G 102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček)

Více

Výroční zpráva Výroční zpráva - Křesťanská misijní společnost

Výroční zpráva Výroční zpráva - Křesťanská misijní společnost slov prožili krásný večer a byli šťastní, protože své problémy znovu odevzdali Bohu. Vinesong touží být nástrojem uzdravení a obnovení.“ Karel Řežábek, pastor KS Plzeň

Více