číslo 4

Komentáře

Transkript

číslo 4
„48.“dívčí oddíl
číslo 4, leden 2008
Úvodník:
Přátelé,
tak jsme se přehoupli do nového roku, jsme zase o rok
starší, zkušenější a chytřejší ☺
Doufám, že jste si během dlouhých volných dní
pořádně užili, ve zdraví přežili štědrý den i oslavy
Nového roku. Že se i k vám dostal Ježíšek a nadělil
vám krásné dárečky ☺
Máme celý rok před sebou, čeká nás nejedno
dobrodružství, překvapení nebo překonání sebe sama.
Pro někoho se stává rok 2009 klíčový, pro jiného
překvapivý nebo dobrodružný.
Pojďme do něj tedy vykročit všichni společně tou správnou nohou! Ať se nám všem splní
tajné sny, přání, předsevzetí a nechť se setkáváme stále častěji a vždy jen v tom nejlepším!
Bodování družin:
Bodování skautek:
1. Lišky 9 b.
72%
1.
Pája
2. Netopýři
58%
2.
3.
Krvinka 70 b.
Zip
65 b.
4.
5.
6.
7.-8.
Zuzka
Marki
Káňa
Karkulka
Johanka
9.-10. Kiwi
Iva
71 b.
63 b.
59 b.
51 b.
43 b.
33 b.
7 b.
100% docházka v prosinci:
Pája Krvinka
Zip
Tuláček
Borůvka
Marki
Čertík
Narozeniny:
11.1. Červík
14.1. Natálka
18.1. Gumík
25.1. Kjajda
11 let
7 let
11 let
9 let
Akce za odměnu:
Již mílovými kroky se blíží dlouho očekávaná akce za odměnu. Akce platí jen pro 5
nejlepších skautek a 5 nejlepších světlušek v dosavadním oddílovém bodování.
Takže neváhejte a ještě v lednu zabojujte, nakonec může rozhodnout i jeden jediný
bodík! Informace k této akci budou jen na střediskovém webu.
Letní tábor 2009
Po dohodě s vedoucími ostatních oddílů jsme se letos rozhodli pro společný tábor,
tzn. že na tábor pojedeme všichni společně (vlčata + světlušky + skauti + skautky).
Termín je stanoven na čt 2.7. – So 18.7.2009 (pro světlušky) a čt 2.7. – Stř
22.7.2009 (pro skautky).
Tábor se bude konat na našem tradičním tábořišti, na ostrově na řece Moravici ve
Vítkově – Podhradí nedaleko Budišova nad Budišovkou. Bližší informace budou přibývat
na střediskovém webu nebo na nástěnce v klub.!
Aktuality:
Oddílový příspěvek: 100 Kč (Housenka, Andrea, Alík) a 150
Kč (Marki, Červík, Gumík) – prosím o co nejrychlejší
zaplacení příspěvku!
Každý, kdo zaplatí registrační příspěvek do termínu, tj. do
středy 11.2.2009, dostane 10 bodů do únorového bodování
Prosím, do středy 11.2.2009 odevzdávejte také skautské
průkazky na připravené místo v klub. Kdo nemá, tak odevzdá
do stejného termínu fotku a 10 Kč na průkazku novou. Kdo tak
udělá, dostane dalších 10 bodů do únorového bodování
Děkujeme všem dobrovolníkům, že se zúčastnili roznášení
Betlémského světla ☺ Příští rok máme v plánu tuto činnost
ještě více rozjet, takže se snad zapojí i více lidí. Už teď se
těšíme!
Zuzce, Šnečkovi a Kvítce moc gratulujeme k vítězství a cenám ve Skautské paletě. U
všech ostatních zúčastněných jsme moc rády, že se nebály a se svým dílem se zúčastnily!
Následující akce:
Bodování světlušek:
1. Tuláček 66 b.
2. Borůvka
3. Šneček
4.
5.
6.
7.
8.-9.
10.
Čertík
Anežka
Housenka
Brumla
Solnička
Natálka
Kjajda
58 b.
55 b.
52 b.
50 b.
43 b.
32,5 b.
32 b.
31 b.
LEDEN
Pá 16.1. Tělocvična
Ne 18.1. Čarodějnice - divadlo - dobrovolné
Pá 23.1. Akce
30.1. - 1.2. Prádlo - jen pro klamerky
(ostatní volný víkend)
ÚNOR
Pá 6.2. Oddílovka v tělocvičně (SK)
Pá 6.2. Akce (SV)
So 7.2. Akce za odměnu
14.-18.2. Jarní tábor
Pá 27.2. Sopoty
Jarní tábor:
Letos se koná v termínu 14.-18.2. (termín
bude ještě upřesněn). Jedou společně světlušky a
vlčata a pak skautky a skauti. Každopádně si
zkuste na tento termín zajistit běžky se vším
všudy, ať si pořádně zajezdíme ☺ Snad nám
vydrží i sníh!
Bodování šestek:
1. Borůvkovic 2 b.
2. Housenkovic
0b.
Registrace 2009
Na střediskové radě byla domluvena konečná cena letošní registrace. Registrační
poplatek se platí každoročně, z důvodu sledování rozvoje skautského hnutí v České
Republice. Pro letošní rok byla stanovena částka 280 Kč, z čehož jde 170 Kč na skautské
ústředí do Prahy, 20 Kč na krajskou radu Junáka, 50 Kč na okresní radu Junáka a 40 Kč
na naše středisko Osmačtyřicítka.
Registrace slouží k evidenci všech členů skautského hnutí a je nutné ji uhradit co
nejdříve. Proto prosím, termín zaplacení je do středy 11.2.2009.
Peníze odevzdávejte POUZE svým druž. pokladníkům, světlušky pak Kvítce a
Dobby nebo pak všichni Zoubkovi. KAŽDÝ DOSTANE PROTI ZAPLACENÍ
DOKLAD! V případě nějakých problémů s termínem či dotazy se obracejte prosím na
Zoubka, společně se domluvíme ☺

Podobné dokumenty

číslo 9 - stred48.net

číslo 9 - stred48.net Další akce je také již tradiční, schůzka rodičů! S novým rokem přichází i spousta novinek, které je dobré vědět. Termín ještě není naplánován, ale bude tak mezi koncem září a začátkem října. No, a ...

Více