Kalzip - částečný profil svar tvrdá tepelná izolace pevný

Komentáře

Transkript

Kalzip - částečný profil svar tvrdá tepelná izolace pevný
Detail - Vaznicová střecha
Svařené nároží s částečným profilem Kalzip
01.02.04
M 1:5
střecha
302
pevný bod na klipse
poplastovaná klipsa*
Kalzip
svar
podklad pod svar
Kalzip - částečný profil
tvrdá tepelná izolace
(nehořlavá)
parotěsná vsrtva
minerální tepelná izolace
nárožní
vaznice
trapézový plech
OMEGA profil
typ pevného bodu je dán
výpočtem
Kalzip - částečný profil
svar
Kalzip
* Poplastované klipsy nejsou vyráběny ve všech rozměrech

Podobné dokumenty

stáhněte si je zde

stáhněte si je zde skladbu se součinitelem prostupu tepla, který je dán zcela jen vlastnostmi tepelné izolace. Všechny vlastnosti a funkce, týkající se požadavků na únosnost a kotvení jsou splněny a jsou uvedeny v do...

Více

Tenkostěnné nosníky Z a C

Tenkostěnné nosníky Z a C Vb,Rd ...... smyková únosnost bez podporového vyztužení Rw,Rd ...... únosnost při lokálním příčném zatížení - vnitřní reakce Podrobnější tabulky průřezových charakteristik poskytne Lindab na požádá...

Více

MONARFLEX Monarvap 200 Black

MONARFLEX Monarvap 200 Black MONARFLEX Monarvap 200 Black

Více

s ysté m pr ů b ěž n ý chkot ev mo no click se su ko tva mi

s ysté m pr ů b ěž n ý chkot ev mo no click se su ko tva mi Průběžná kotva Modular Click Průběžná kotva Modular Click SE Průběžná kotva Modular Click SEL 40 (SE s L profilem) Rektifikační příchyt Příchyt pro vytvoření pevného bodu Výztužné oplechování

Více

s ystém průběž ný chk ot evm on o click sel 40 fcnab et o

s ystém průběž ný chk ot evm on o click sel 40 fcnab et o Průběžná kotva Modular Click Průběžná kotva Modular Click SE Průběžná kotva Modular Click SEL 40 (SE s L profilem) Rektifikační příchyt Příchyt pro vytvoření pevného bodu Výztužné oplechování

Více

Katalog produktů (2015)

Katalog produktů (2015) Vnější rozměry: 6058 x 2438 x 2600 mm Vnitřní výška: 2300 mm Rám: ocelová svařovaná konstrukce Opláštění: lakovaný pozinkovaný plech 0,6 mm Střecha: trapézový pozinkovaný plech 0,63 mm parozábrana...

Více