Výroční zprávě OPEN SOCIETY OF ARTISTS

Komentáře

Transkript

Výroční zprávě OPEN SOCIETY OF ARTISTS
VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2014
CHILDREN,
THE VICTIM
SELLING EXHIBITION
TO SUPPORT
OF VIOLENCE
EDUCATIONAL
AND TERROR
PROGRAMS FOR CHILDREN
ØÍJEN 2014
© 2014 František Tomáš TUREK
Madame Humanité
Renaissance Humanism
open society of artists
world union of culture
www.madame-humanite.com
[email protected]
[email protected]
Cena „Madame Humanité“
Cena „Madame Humanité“ se uděluje každoročně za kulturní a uměleckou činnost
za podporu humanistických a vzdělávacích programů pro děti a mládež ve světě.
Madame Humanité
Renaissance Humanism
open society of artists
world union of culture
www.madame-humanite.com
[email protected]
[email protected]
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014
Umělecká soutěž pro děti a mládež
Výstava říjen 2014
Madame Humanité
Renesance Humanismu
DĚTI, OBĚŤ NÁSILÍ A TERORU
Pod záštitou Open Society of Artists a World Union of Culture se v říjnu 2014
uskutečnily výstavy lll. ročníku pro děti, mládež a profesionální umělce.
Výstavy proběhly na Chvalském zámku v Horních Počernicích a v pražském
divadle “Na zábradlí”.
Cílem projektu je podpora vzdědávacích programů pro děti a mládež a formou
realizace mezinárodních výstav zapojit žáky a studenty do umělecké tvorby a
neformálního vzdělávání, vzbudit u nich zájem o tvořivou a uměleckou činnost,
rozvíjet poznatky a vědomosti. Součástí výstavy je i výstava profesionálních umělců,
kteří darují některé ze svých prací na fond Madame Humanité pro vzdělávací
program dětí a mládeže.
Výroční ceny Madame Humanité 2014 osobně předal president OsoA
František Tomáš Turek.
Porota
František Tomáš Turek - Czech
Gérard Gratadour - France
Valerij Gudimenko - Russia
Askhat Akhmetov - Kazakhstan
Milan Riecky - Slovakia
Výroční cenu Madame Humanité v kategorii škol, získaly školy
-
Základní škola Divina – Alena Dlhá, Divina, Slovensko
Gymnázium Postupická, Praha – PaedDr. Marie Theinerová, Česko
Studio MANO, Novi Sad – Novi Sad, Srbsko
Základní umělecká škola Myjava – Viera Búziková, Myjava, Slovensko
Madame Humanité
Renaissance Humanism
open society of artists
world union of culture
www.madame-humanite.com
[email protected]
[email protected]
Dále cenu Madame Humanité získaly další zůčastněné základní a umělecké
školy, v kategorii jednotlivců dostalo 80 dětí cenu za účast na mezinárodní výstavě –
Madame Humanité 2014.
Na podporu dětských obětí násilí byla uvedena premiéra dokumentárního
filmu studia FOTOBELL – “Děti, oběť násilí a teroru” autora Miroslava Bellana.
V rámci slavnostního předávání cen Madame Humanité vystopily děti ze
Základní Umělecké Školy v Horních Počernicích. Jejich vystoupení bylo na
profesionální úrovni, diváci jejich umění odměňovali během vystoupení a na konci
sklidili velký obdiv.
Děkujeme
všem, kteří podpořili projekt “Děti, oběť násilí a teroru” a výstavu “Madame
Humanité 2014” – firmám – CTH design, CMQC – Oficiální Pamětní Ražba panu
Davidu Mičkovi, ACT Servis paní Janě Erbové, Studiu FOTOBELL panu Miroslavu
Bellanovi, Smetanová cukrárna paní Anně Hlavsové, společnosti GRAC, s.r.o.,
Agentura FG, MIRI EU, Punik IT, a všem dalším, kteří se na přípravě a realizaci
výstavy podíleli.
Srdečně děkujeme.
Academician Prof. PhDr. Miroslav KLIVAR
World Information Distributed University Brusel
František Tomáš Turek, Aa
President
Open Society of Artists - World Union of Culture
Jeremenkova 1013/54
Praha 4 – Braník
147 00
Česká republika
Madame Humanité
Renaissance Humanism
open society of artists
world union of culture
www.madame-humanite.com
[email protected]
[email protected]
Madame Humanité ve světě
Madame Humanité
Renaissance Humanism
open society of artists
world union of culture
www.madame-humanite.com
[email protected]
[email protected]
Madame Humanité 2014
Madame Humanité
Renaissance Humanism
open society of artists
world union of culture
www.madame-humanite.com
[email protected]
[email protected]
Madame Humanité 2014
Madame Humanité
Renaissance Humanism
open society of artists
world union of culture
www.madame-humanite.com
[email protected]
[email protected]
Madame Humanité 2014
Madame Humanité
Renaissance Humanism
open society of artists
world union of culture
www.madame-humanite.com
[email protected]
[email protected]
Winners, school category:
Primary school ZŠ a MŠ – Divina, Slovakia
Mrs. ALENA DLHÁ
High school Gymnázium – Postupická Prague, Czech
Mrs. MARIE THEINEROVÁ
Art School Studio Mano – Serbia
Art School ZUŠ – Myjava, Slovakia
Mrs. VIERA BÚZIKOVÁ
Winners, youth category:
Art School Studio Mano – Serbia
Anastasija Šušek
Milana Mia Smajić
Nikolina Cvijetić
Dorde Zorić
Darija Stokuća
Art School ZUŠ – Přeštice, Czech
Natálie Dobrá
Natálie Štychová
Kateřina Šůsová
Pavel Vacek
Kateřina Šindelářová
Art School ZUŠ Rimavská Sobota Slovakia
Laura Záhorská
Lucia Sojková
Tomáš Šteller
Erika Vesterová
Veronika Tóthová
Andrea Gáliková
Madame Humanité
Renaissance Humanism
open society of artists
world union of culture
www.madame-humanite.com
[email protected]
[email protected]
Art School ZUŠ – Most, Czech
Ondra Beneš
Marek Fux
Kristina Dlubalová
Daniel Renč
Alex Filykó
Primary school ZŠ a MŠ – Divina Slovakia
Pavlína Nižníková
Samuel Paprčiak
Sára Sobolová
Martina Kubaščíková
Júlia Dirgasová
Natálie Žeriavová
Art School A.M. Qattan Foundation Gaza, Palestine
Ezz A. Almadhoun
Ibrahim W. Al-Halabi
Fahd Shihab
Muhanad A. Al-Sayes
Israa´ Al-Aaraj
Primary schoul ZŠ – Jílovská, Prague Czech
Libuška Svobodová
Art School DDM – Horní Počernice, Prague Czech
Šimon Král
Gabriela Farkašová
Hana Kužniarová
Soňa Šindelářová
Jakub Jetel
Madame Humanité
Renaissance Humanism
open society of artists
world union of culture
www.madame-humanite.com
[email protected]
[email protected]
Primary school ZŠ a MŠ – gen. Fr. Fajtla, Prague Czech
Sandra Zörklerová
Art School ZUŠ Myjava Slovakia
Tomáš Mockovčiak
Svetlana Oružinská
Klaudia Valášková
Diana Poláková
Katarína Oružinská
Primary school ZŠ – Stoliňská, Prague Czech
Natálie Holasová
Anička Stezková
Marko Jurič
Šárka Zetková
Kateřina Dušková
Nikola Kurfürstová
Primary school ZŠ – Filosofská, Prague Czech
Pavel Novotný
Art School ZUŠ – Horní Počernice, Prague Czech
Vilém Strachoň
Alžběta Tikmanová
Aneta Domináková
Linda Chramostová
Barbora Koczková
Art Schoul Rudolf Bandor
Prague Czech
Madame Humanité
Renaissance Humanism
open society of artists
world union of culture
www.madame-humanite.com
[email protected]
[email protected]
High school Gymnázium – Postupická, Prague Czech
Jaroslav Laudát
Karolina Křížová
Nathalie Andělová
Tereza Benáková
Matěj Hruška
Aneta Soukupová
High school G.A.P. Education, Prague Czech
Karolina Wich
Jakub Vepřech
Lucie Rezková
Fatoumata Camara
Vybrala jsem si svou kartu
Petr Kindl
High school SPŠD, Prague Czech
Tereza Hůrková
Štěpán Kheil
Lucie Vítková
Michaela Šplíchalová
Lenka Kofroňová
Art School ZUŠ Šumperk Czech
Nina Gouwsová
Michal Kopa
Nikol Vernerová
Eliška Smýkalová
Vít Babišta
Art School ZUŠ Rokycany Czech
Tereza Ulčová
High school
Prague Czech
Oldřich Novotný

Podobné dokumenty