plná moc / power of attor

Komentáře

Transkript

plná moc / power of attor
THIS IS A GUIDE TO FILL THE POWER OF ATTORNEY ON THIS PAGE.
PLEASE USE THE TEMPLATE ON THE NEXT PAGE!
PLNÁ MOC / POWER OF ATTORNEY
Zmocnitel / Principal
Firma (zast. jednatelem) / Pan(í):
Name of the company / Mr. or Mrs.
Zastoupená (pouze firmy):
Company’s agent (companies only)
IČ / Rodné číslo:
Trade license number / Family number or date of birth if the family number isn’t available
Adresa:
Address (according to the certificate of incorporation / residence permit in the Czech Republic)
Vozidlo / Vehicle
Tovární značka:
Brand (Audi / BMW / Honda ect.)
Výrobní číslo karoserie (VIN):
Vehicle identification number
Tímto uděluji plnou moc níže uvedenému zmocněnci, aby mne jako zmocnitele samostatně zastupoval při jednání ve věci evidence
motorových vozidel na příslušném registračním úřadě. / I delegate the attorney to act at the Department of Motor Vehicles instead of me.
Zmocněnec / Attorney
Jiří Prückner, IČ: 87352958, Andersenova 427/2, 102 00 Praha 10 – Štěrboholy
Úkon, ke kterému je plná moc vydána: / Purpose of giving the power of attorney
 přihlášení
vehicle registration
 převod na:
transfer to Mr. or Mrs. / company
 jiný:
other purpose (any changes, vehicle export, duplicate title etc.)
Veškeré náklady spojené s vyřízením výše uvedených úkonů jdou k tíži zmocnitele. / The principal approves to pay all costs related to the
operation.
_________________________________________
Podpis zmocnitele
Principal’s signature
Místo a datum podpisu:
Date and place
___________________________________
Zmocnění přijímám (podpis zmocněnce)
Attorney’s signature
PLNÁ MOC
Zmocnitel
Firma / Pan(í):
_________________________________________________________
Zastoupená (pouze firmy):
_________________________________________________________
IČ / Rodné číslo:
_________________________________________________________
Adresa:
_________________________________________________________
Vozidlo
Tovární značka:
_________________________________________________________
Výrobní číslo karoserie (VIN): _________________________________________________________
Tímto uděluji plnou moc níže uvedenému zmocněnci, aby mne jako zmocnitele samostatně zastupoval při jednání
ve věci evidence motorových vozidel na příslušném registračním úřadě.
Zmocněnec
Jiří Prückner, IČ: 87352958, Andersenova 427/2, 102 00 Praha 10 – Štěrboholy
Úkon, ke kterému je plná moc vydána:

přihlášení

převod na: ______________________________________________________________________

jiný:
______________________________________________________________________
Veškeré náklady spojené s vyřízením výše uvedených úkonů jdou k tíži zmocnitele.
___________________________________
Podpis zmocnitele
Místo a datum podpisu:
___________________________________
Zmocnění přijímám (podpis zmocněnce)

Podobné dokumenty

Plná moc Power of Attorney

Plná moc Power of Attorney IČO company registration No.

Více

Plná moc Power of Attorney

Plná moc Power of Attorney a) registration and a change of registration data of the Principal and vehicles of the Principal in the Toll Discount System, b) issuing of the Request for the payment of the amount of the discount...

Více

závazná přihláška na dětský badmintonový kemp badminton arena

závazná přihláška na dětský badmintonový kemp badminton arena propagačních materiálů). Osobními údaji se pro tento účel rozumí jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, emailová adresa, telefonní a faxové spojení včetně zadaného čísla mobilního te...

Více

osobní dotazník

osobní dotazník které Cetelem získal či získá v souvislosti s plněním, případně neplněním smlouvy o úvěru, a to způsobem a za podmínek uvedených v Informačním Memorandu Bankovního registru klientských info...

Více

Základní nastavení – dle grafického manuálu máme předepsané k

Základní nastavení – dle grafického manuálu máme předepsané k Termín úhrady účastnického poplatku: s přihláškou nebo v hotovosti na akci Všichni účastníci jsou pojištěni pro případ úrazu. Provoz akce není uzpůsoben pro zajištění úschovy cenností a vyšší finan...

Více

Stáhnout magazín - Galerie ŠANTOVKA

Stáhnout magazín - Galerie ŠANTOVKA Uplatněním tohoto kuponu uděluji svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení e-mailem a zpracováním mých osobních údajů k marketingovým účelům v rozsahu a za podmínek uvedených na www.galeriesanto...

Více