Ze světa konopí - Magazín Legalizace

Komentáře

Transkript

Ze světa konopí - Magazín Legalizace
Free magazín pro konopnou kulturu
Free!
05
3/2011
ROZHOVOR
DANA BEAL
/ ORGANIZÁTOR PRVNÍHO MMM ZA MŘÍŽEMI
AKTIVISMUS
MILLION MARIHUANA
MARCH 2011
/ ROZHOVOR A PLAKÁT
NICE PEOPLE TAKE DRUGS
HUGO HAAS
/ NEJSLAVNĚJŠÍ ČESKÝ KOKAINISTA
18+
Me
de
al g
dic ra
s
d
e
Se
Vám
VVáám přináší
přináší
á í od hlavních
hllavn
vních
vn
chh producentů
prod
produ
produc
ucentů
nejznámějších
nnejz
ejzn
jzn
znná
nám
ám
měějjš
jší
šícchh semenných
ších
sseem
em
menn
ennýýcch
ch bank
bban
ank
výběr
výběr toho
tohho nejlepšího
nejlepšíhoo
za
za rozumnou
rozumn
u nou
ou cenu.
cenuu.
u.
315kč / 5ks
600kč / 10ks
315kč / 5ks
600kč / 10ks
315kč / 5ks
600kč / 10ks
www.growshop.cz , [email protected]
Bořivojova 89 , Praha 3, Žižkov, TEL: +420 222 734
4 896
Legalizace
Free magazín
pro konopnou kulturu
Vol. 05 | No. 3/2011
Číslo vychází 26. 4. 2011
Příští číslo vyjde: 8. 7. 2011
www.magazin-legalizace.cz
redakce
[email protected]
šéfredaktor
Robert Veverka
[email protected]
redaktoři
Martina Cimpová
Hana Gabrielová
Michal Ruman
Michal Řehák
Lukáš Pokorný
Josef Koukolíček
Filip Knor
Petr Urban
Mr. José
Pavla Kačalová
Susana Marišková
Martin Juki Jurkinen
Tonny Neighbourhood
Enrico Fletzer
Filip Menzel
design
Honza Buble
korektury
Anna Kořínková
inzerce
[email protected]
předplatné
objednávejte na webu
www.magazin-legalizace.cz
nebo na adrese vydavatele
vydavatel
Legal Publishing, s.r.o.
Divišova 489/10
Praha 19, 197 00
IČO: 24724025
DIČ: CZ24724025
kontakty
Robert Veverka
+420 773 691 561
[email protected]
Jiří Novák
+420 608 115 146
[email protected]
Editorial
MÁM PRAVDU, PROTOŽE JSEM STARŠÍ
Nejčastějším argumentem mnohých odpůrců legalizace konopí je představa,
že legalizovaná tráva bude volně k dostání v každé trafice a nezletilé děti si ji
budou moci cestou ze školy bez problémů obstarat. Neustále také omílají zlidovělý mýtus o konopí jako vstupní droze k závislosti na jiných drogách, nebo
se odkazují na prvenství české mládeže ve statistikách užívání konopí. Aniž by
situaci okolo konopí opravdu rozuměli, budou omezeně podporovat represivní politiku a apelovat na dodržování pravidel a zákonů. Poslouchat se přece
musí a rodiče mají vždycky pravdu, no ne? Ovšem jediná pravda, která zatím
navzdory neúrodné prohibici úspěšně klíčí, je doufám brzy přesvědčí o pravém
opaku. Že jediným skutečným zlem je protidrogová propaganda podporující
prohibici a obecné odmítání myšlenky využití konopí. Nebudu se tu dlouze rozepisovat o blahodárných účincích této rostliny a jejích možnostech zpracování
v mnoha oblastech průmyslu a lidského konání vůbec. Stránky časopisu Legalizace jsou těchto informací plné. Co tu chci zmínit, protože mě to trápí, je síla,
s jakou konopní odpůrci hlásají nepravdy a skálopevně si stojí za omezeným
názorem, navíc v drtivé většině absolutně nepodloženým jakoukoliv osobní
zkušeností. Těžko se dá přeci věřit někomu, kdo má všechno načtené z knížek
– a ještě k tomu z těch špatných. Protože kdyby tito zaslepenci měli o konopí
a drogové politice alespoň nějaké povědomí, styděli by se tvrdit, že konopí je
nebezpečné, a musí proto být zakázané. A pokud opravdu chtějí své děti před
drogami ochránit, měli by vědět, že prohibice efektivně podporuje fungování a
prosperitu černého trhu, na kterém jediném je konopí vedle dalších drog volně
k dostání. Nekontrolovaný a nekontrolovatelný černý trh s drogami je tak ideální pozvánkou do světa hazardu se zdravím a kriminálního podsvětí. Obstarávání drog nebylo nikdy jednodušší, než je díky prohibici dnes. Za přemrštěné
ceny si každý bez rozdílu věku a chutí může pořídit, cokoliv ho napadne. Jen
bohužel neví co kupuje, ohrožuje své zdraví a navíc riskuje nemalý trest.
Zbavit se negativních dopadů prohibice je jednoduché. Stačí prohibici odmítnout a místo ní nastolit jinou drogovou politiku, která bude lidi místo omezování skutečně ochraňovat, která bude o drogách šířit pravdu namísto lží a
pověr, která bude reflektovat potřeby občanů daného regionu a ne zájmy mezinárodních společností a obchodních korporací. Možným a efektivním řešením
se nabízí prostá legalizace konopí pro osobní potřebu každého z nás. Legalizace, která v několika zemích Evropy již funguje a není důvod, aby nefungovala i u nás. Nedokážu sice odhadnout, za jak dlouho se tak stane, ale když nic
jiného, můžu se alespoň těšit na chvíli, kdy nám ta dnešní „vyhulená“ mládež
bude jednou vládnout.
Robert Veverka
registrace
MK ČR E 19739
upozornění
Časopis vychází ve spolupráci
s o.s. Legalizace.cz. Je určen pouze
osobám starším 18 let. Vydavatel
není zodpovědný za obsah
obdržených příspěvků a inzerce.
Všechna práva vyhrazena. Použití
obsahu tohoto čísla je možné jen
se svolením vydavatele.
Pamatuj, že jakékoliv neoprávněné
nakládání s konopím s vyšším
obsahem THC než 0,3 % je zatím
nezákonné a vždy postižitelné.
Hledáme legalizátory
Million Marihuana March 2011 – demonstrace za legalizaci konopí se
uskuteční 7. května 2011 v Praze. Legalizace.cz, která demonstraci pořádá,
hledá dobrovolníky na organizaci akce a vyzývá všechny, kteří hodlají boj za
legalizaci konopí podpořit, aby do Prahy přijeli.
Více informací o MMM2011 na stránkách www.legalizace.cz
Zájemci a dobrovolníci, pište na [email protected]
05
OBSAH
6
ROZHOVOR
14
LEGISLATIVA
Dana Beal – Léky, ne války!
Trnitá cesta k léčivému konopí
Jednotná úmluva OSN o drogách patří na hřbitov
20
GROWING
30
KONOPÍ LÉČÍ
34
PUBLICISTIKA
44
AKTIVISMUS
56
JINÉ DROGY
60
ŽIVOT S KONOPÍM
64
EKOLOGIE
66
HISTORIE
70
NICE PEOPLE TAKE DRUGS
77
KONOPNÁ KULTURA
Flower Power – 4. část seriálu Neriskuj!
Neprůhledné světlo
Growreport Super Silver Haze
Pravda o Sativexu
Od tantrické nirvány ke ztrátě libida
Názor seniorů na konopí v naší zemi
Bhang
Million Marihuana Monster
Kvalitní marihuana
Efektivní zapojení občanské společnosti
Million Marihuana March je obrovský festival
Osobnost legalizace – Charles Jacobs
Všichni jsme pacienti
Príbeh o Susane a Marii Juane – MMM Bratislava
Fascinace muchomůrkami
Zákaz šalvěje divotvorné a válka s „nakopávači"
Konopné plasty a jiné přírodniny
Konopná kosmetika – hojivé pohlazení
Už i ty jsi osel?
Plasty a kompostovatelné toalety
Počátky globální prohibice konopí
Hugo Haas a spol.
6
14
17
20
24
27
30
32
34
36
38
40
40
44
50
52
29
56
58
60
62
68
64
66
70
Přátelé konopí
Vaříme s konopím
Soutěž s Legalizací
77
80
82
Mapa Growshopů
74
0
3ENSI3TAR
š
z 3aru
e
n
e
v i c znych poh
vite
7¶5Ɠ;$&/:4065ƓÇ&)*()-*'&$"//"#*4$61ŷ,"5&(03*&#*0Ÿ7¶5Ɠ;$&/:4065ƓÇ&)*()5*.&4$"//"#*4$61ŷ,"5&(03*&*/%*,"Ÿ7¶5Ɠ;$&/:
4065ƓÇ&)*()5*.&4$"//"#*4$61ŷ,"5&(03*&*/%*,"Ÿ3045-*/"30,6Ǝ"401*4)*()5*.&47¶5Ɠ;$&/:4065ƓÇ&)*()-*'&$"///"#*4$61
ŷ,"5&(03*&#*0Ÿ7¶5Ɠ;$&/:4065ƓÇ&)*()-*'&'&3*"#"3$&-0/"7¶5Ɠ;$&/:4065ƓÇ&*/5&3/"5*0/"-$"//"(3"1)*$47¶5Ɠ;$&/:4065ƓÇ&$01"
-"#&--"'-0341"*/7¶5Ɠ;$&/:4065ƓÇ&)*()5*.&4$"//"#*4$617¶5Ɠ;$&/:4065ƓÇ&$)".1*0/4$6141"*/7¶5Ɠ;$&/:4065ƓÇ&4&&%
$61*5"-:ŷ,"5&(03*&*/%*,"Ÿ7¶5Ɠ;$&/:4065ƓÇ&)*()-*'&$61ŷ):%30Ÿ3045-*/"30,641"*/
& ) . % 3 4 3 % % $ # / , , % # 4 ) / .
ele
htit
od
4
9
9
1
u
rok
Slec
$ELAHAZE
š
7¶5Ɠ;$&/:4065ƓÇ&)*()5*.&4$"//"#*4$61ŷ,"5&(03*&4"5*7"Ÿ
7¶5Ɠ;$&/:4065ƓÇ&$"//"#*4$)".1*0/4$6141"*/
7 7 7 0 ! 2 ! $ ) 3 % 3 % % $ 3 # / "ELLADONNA
"ELLADONNAšš
$UTCH$RAGON
$UTCH$RAGONšš 3HEHERAZADE
3HEHERAZADEšš .EBULA
.EBULAšš
!UTOMARIA
!UTOMARIAšš
*ACKY7HITE
*ACKY7HITEšš
!CIDš
$ELAHAZEš
3POETNIKš
)NDICA3ATIVA#HAMPIONSš
0! 2 ! $ ) 3 % 3 % % $ 3 0 / 3 4 " / 8 ! * ! - 3 4 % 2 $ ! - ( / , , ! . $
4 % , &! 8 % - ! ) , ) . & /
0! 2 ! $ ) 3 % 3 % % $ 3 # / - 7 7 7 0! 2 ! $ ) 3 % 3 % % $ 3 # / -
7HITE"ERRYš
7APPA
7APPAšš
f i n e s t st ieoend
collec
)CE#REAMš
3ENSI3TAR
3ENSI3TARšš
LÉKY, NE VÁLKY!
DANA BEAL
Začátkem letošního roku proběhla médii zpráva, že policisté v americkém Wisconsinu odhalili při
běžné silniční kontrole 186 liber konopí ve vozidle, řízeném Lancem Ramerem. Spolujezdcem byl známý
konopný aktivista Irvin Dana Beal. Tři dny před svými čtyřiašedesátými narozeninami tak tento muž
spolu s Ramerem již poněkolikáté v životě usedl za katr a kauce za každého z nich byla stanovena na
nedosažitelných 50 tisíc dolarů v hotovosti. Díky ochotné spolupráci Danových kolegů z newyorské
základny jeho organizace Cures Not Wars a jeho obhájce Bryona Walkera se magazínu Legalizace přes
mnohá úskalí a na poslední možnou chvíli podařilo získat exkluzivní a netradiční rozhovor přímo z
věznice v Iowa County – odpovědi psané propiskou na papír ve vězeňské cele se nevidí zrovna každý den.
Legalize ganja & free Dana Beal!!!
TXT: MICHAL ŘEHÁK
FOTO: ARCHIV DANA BEALA
KONOPNÝ DĚDA PO AMERICKU
Kdy jsi začal bojovat za posvátnou rostlinu a
co bylo hlavním důvodem tohoto rozhodnutí?
Pravidelně jsem začal hulit po rozchodu se svou
první přítelkyní v září 1966. Na vánoce jsem si poprvé vzal LSD. Ve skutečnosti jsme vlastně chtěli legalizovat acid (LSD), ale ten tehdy akorát zakázali,
takže jsme rozumovou úvahou došli k přesvědčení,
že nejlepší bude zaměřit se na trávu, neboť ta je nejrozšířenější, nejznámější, nejměkčí a nejméně návykovou alternativou. Na Memorial Day, 30. května
1967, zaútočila policie na piknik Ligy odpůrců války
v newyorském Tompkins Square Parku kvůli tomu,
že seděli na trávě. V dalších třech dnech probíhaly
zmatené potyčky, kterých se účastnili hippies a
Portorikánci z oblasti Ave. B. Naším řešením bylo
podniknout první „smoke-in“. Když jsme na koncertě Grateful Dead rozdali jointy, přes celý park se
přelila vlna míru. Jelikož jsem vyrůstal v prostředí
boje za občanská práva (v šestnácti jsem stopoval
z Lansingu, Michigan do Washingtonu D.C. na projev Martina Luthera Kinga „I Have a Dream“) a z
války ve Vietnamu se právě stávalo téma, smoke-in
akce pro mne byly přirozeností.
Co je podle tvého názoru hlavním motivem
prohibice marihuany jak v USA, tak po celém
světě?
ROZHOVOR
Hodně udělaly nenávistné kampaně magnáta
Hearsta proti Mexičanům, které se objevily v tisku
ve třicátých letech, a DuPontovy zájmy na potlačení konopí kvůli ochraně jeho investic do nylonu.
Úplně nejlepší vysvětlení podle mého zahrnuje
spolupráci mezi Harry Anslingerem (šéfem Federálního úřadu pro narkotika, předchůdce DEA) a
Josephem Goebbelsem při úsilí o uvolnění napětí
mezi USA a Třetí říší. Nacisté převzali mnoho myšlenek z Ameriky, například eugeniku. Anslinger
i Goebbels se domnívali, že marihuana představuje
židovskou konspiraci s cílem přimět bílé ženy mísit geny s černými jazzovými muzikanty. Nacisté
schválili po vzoru USA identický prohibiční zákon
o měsíc později.
Když socialisté poukázali na skutečnost, že absence konopí by mohla poškodit válečné úsilí Třetí
říše, byli posláni rovnou do koncentračních táborů.
Goebbelsův „drogový car“, Řek jménem Stringaris,
zmizel v roce 1945, aby se znovu objevil po řecké občanské válce počátkem padesátých let. Stal se poradcem egyptského protikonopného „experta“ Gabriela Nahase, který poté, co se Anslinger přesunul
do OSN a prosadil Jednotnou úmluvu OSN v roce
1961, získal peníze od OSN na publikování řady podvodných studií, jež vyšly v letech 1974 až 1976, právě
včas aby zastavily legalizační tendence v USA. Korunou jejich triumfu bylo, když se Lieseloe Waldheim-Naturalová stala hlavou Úřadu pro narkotika
OSN v době, kdy generálním tajemníkem OSN byl
její otec Kurt Waldheim. Tím završili proces naci-
stického ovládnutí OSN, založené k poražení Hitlera, prostřednictvím konopné prohibice.
Za legalizaci konopí bojuješ již více než 40 let.
Změnila se podle tebe za tu dobu nějak situace
kolem marihuany? Je dnes lepší, stejná nebo
horší, než když jste začínali?
Když jsme začínali, napříč politickým spektrem
panoval široký konsenzus, že lidé jako já a Marc
Emery nejsou nic jiného než kriminálníci. V současnosti je většina společnosti rovnoměrně rozdělena na ty, kteří považují marihuanu za zločin a na
ty, kdo chápou její prohibici jako fašistický útlak.
Co považuješ za největší úspěchy legalizačních
hnutí za všechna ta léta a co pro tebe bylo
naopak největším zklamáním?
Největším úspěchem bylo vytvoření několika zón
– evropské země, kde došlo k dekriminalizaci jako
Holandsko, Česká republika a Pyrenejský poloostrov, dále státy USA povolující marihuanu k léčebným účelům plus Argentina a další země, kde je
povoleno držení všech drog pro osobní potřebu. To
nám dává jakousi představu, jak vypadá legalizace.
Největším zklamáním bylo, když se NORML
(Národní organizace pro reformu marihuanových
zákonů) v sedmdesátých letech rozhodla požadovat legalizaci kokainu předtím, než došlo k plné
dekriminalizaci konopí, a nakonec nedosáhla ani
jednoho. Zvolení Reagana mohlo zpečetit dohodu,
ale Carter se již obrátil proti nám. A bylo samozřejmě zklamáním, že když jsme přišli s ibogainem,
NORML nás nepodpořila. Poté, co se spálili s kokainem, rozhodli se obhajovat pouze trávu. Přál
bych si, abych býval řekl o ibogainu Peteru Bourneovi, drogovému carovi Jimmy Cartera, když jsem
se s ním setkal na party NORML, kde se vyšňupala
hromada koksu. Zajímal se daleko více o léčbu heroinové závislosti než o legalizaci trávy. Byl jsem
ale hodný hoch a držel se konsenzu legalizovat nejprve trávu, zatímco ostatním šlo jen o legalizaci jejich oblíbené drogy – kokainu. Carter mohl vyhrát
volby v roce 1980, kdyby býval podpořil průlom
v léčbě závislostí. Tak těsné to byly volby. Ale v roce
1977 byl ibogain legendou. Museli jsme ho studovat
po celá osmdesátá léta, abychom skutečně pochopili, co v něm máme.
Kolikrát a za co přesně jsi byl během svého
života stíhán? Kolik času jsi zatím za svůj
aktivismus strávil ve vězení?
V roce 1967 jsem poskytl svou osobní zásobu – devět dávek LSD – federálnímu informátorovi, který
mi za to slíbil obstarat pravidelné dodávky. Lhal.
Následně během čekání na proces si protidrogovka
prostě vymyslela obvinění, že jsem prodával trávu,
v měsíci, kdy jsem ani žádnou neměl. Usoudil jsem,
že po mně opravdu jdou a zmizel v undergroundu. b
ROZHOVOR
b
Většina mých zatčení byla vykonstruována
politicky s cílem vyřadit mě z akce, jako prodej
trošky trávy v Madisonu, za který jsem si odseděl
devět měsíců v letech 1971 až 1972. Za starý případ
s LSD jsem seděl pouze 45 dní navíc. Když jsem
vylezl ven, jel jsem rovnou na sjezd Demokratické
strany v Miami, kde jsme se rozešli s těmi, kteří
chtěli protestovat jen proti válce. Chtěli jsme oponovat i válce proti drogám a oni tvrdili, že nám
jde jen o hulení. Avšak během následujících třiceti let ztratilo dostatek černých volební práva
kvůli obviněním za drogy na to, aby „Dubya“ (G.
W. Bush – pozn. red.) dokázal ukrást volební vítězství v roce 2000 a dovést nás do Iráku!
V roce 1975 jsem byl zatčen v Atlantě kvůli informátorovi, který se snažil šťourat v naší protiválečné agendě, ale se zlou se potázal. Poté
znovu v roce 1977 za používání blue boxu (zařízení umožňující telefonování zdarma). Při procesu byla všechna obvinění zamítnuta, jelikož
jsme prokázali, že jsem byl obětí vládní vendety.
Vytáhli na mě dokonce falešné obvinění za trávu
z podzimu 1967! A věřte nebo ne, jelikož nikde nebyl záznam o zamítnutí tohoto podvodného obvinění, přišli s tím během následujících patnácti let
znovu pokaždé, když jsem byl zatčen.
V roce 1979 jsem byl v Nebrasce obviněn z federálního spiknutí, protože jsem byl natočen na ilegální pásce z roku 1977, kde se snažím získat příspěvky na podporu protestů původních Indiánů.
Jelikož dle federálních pravidel bylo všech dvacet
členů vinných ze všeho, co udělal kterýkoliv další
„konspirátor“, obvinili mne z dodávky tuny marihuany, kterou jsem nikdy neviděl a nevydělal
na ní ani cent. Celý případ však zkolaboval, když
soudce zamítl ilegální pásky jako důkaz.
Následujícího roku, 1980, mě zatkli za jeden můj
známý politický protest – proti módnímu trendu
„heroin chic“. Jako obhájci holandského modelu
oddělení marihuany od tvrdých drog jsme byli
pochopitelně rozhořčeni nestoudným pokusem
dostat heroin do konopné komunity jako „další
velkou věc“ po kokainu. Tak jsem to vyhrotil, odpálil dělbuch a byl obviněn z „bombového útoku“
na Soho Weekly News. Pak se opravdu naštvali,
když jsme z halloweenského smoke-inu přivedli
k jejich sídlu na 600 lidí protestujících proti prodeji heroinu jako ekvivalentu trávy. Dalším logickým krokem bylo přejít na biologické zbraně,
takže jsem v prosinci 1980 dal Howardu Lotsofovi
prvních 1500 USD na vývoj ibogainu jako léku
na závislost. Následně dosáhl obhájce William
Kunstler mého osvobození z trestu za těžký zločin tím, že našel precedens z Queens County, podle kterého zábavná pyrotechnika nemůže být
považována za bombu. Odseděl jsem si 35 dní ve
věznici Rikers Island, kde jsem pracoval na velké
knize Yippies – Blacklisted News: Secret Histories
from Chicago to 1984.
V roce 1987 jsem byl v důsledku promyšlené zrady znepřátelené frakce Zelených chycen
s 2,5 kg kifu (trávy). Dostal jsem podmínku. Poté
v roce 1991 jsem přistoupil na žádost dovézt léčebnou marihuanu pro pacienty v období velkého nedostatku a byl jsem zatčen hned první
den irácké operace Pouštní bouře na letišti LaGuardia (NY) při cestě do Bostonu. Opět mě
8
z toho vysekal Bill Kunstler s pouhými 40 dny ve vězení s nejmírnější ostrahou, kde jsem napsal první
půlku knihy The Ibogaine Story. Byl jsem veřejně
odhalen, takže nebyl důvod, proč se nepustit naplno do léčebné marihuany a prakticky ihned jsem
měl více než 300 pacientů, převážně lidí s AIDS.
V roce 2005 nám začali konfiskovat peníze,
abychom nemohli založit ibogainovou kliniku
v Mexiku, ale s jedním lékařem jsme se do toho
stejně pustili, hned za hranicí u Douglasu v Arizoně. Ukázalo se, že u některých případů velká
dávka ibogainu redukuje množství viru žloutenky typu C u závislých, kteří touto nemocí trpěli řadu let. Potřebovali jsme sehnat peníze na
vyšetření jater a biopsie, což není levná záležitost.
řejnit novinky o ibogainu v několika médiích, což
převzal syndikát Village Voice a publikoval ve třiceti městech po celých Státech.
Právě když jsem měl být informován, že soudkyně z Nebrasky rozhodla proti naší snaze o zpochybnění důkazů na základě chybné prohlídky,
byl jsem zatčen ve Wisconsinu. To už jsem měl
každopádně namířeno tak na osmnáct měsíců za
mříže, protože soudkyně z Nebrasky Mary Gilbridová je zapřísáhlou odpůrkyní léčebné marihuany. Paradoxně se mi tak na tomto místě může
dostat férovějšího procesu a konsolidace obou
případů a budu sedět kratší dobu, protože Gilbridová se prakticky musí podřídit rozhodnutí wisconsinské poroty. A nebo taky ne. Můžu dostat
Jelikož jediná známá léčba chemickým interferonem je také velmi nákladná, trvá osmnáct měsíců a je tak zničující, že ji mnozí ani nedokončí,
mysleli jsme si, že bychom mohli s touto nemocí,
zabíjející v USA víc lidí než AIDS, něco udělat.
A pochopitelně když mě kontrolovali v Illinois
v červnu 2008, DEA zabavila ty peníze na klinický
výzkum a rozdělila si je s místní protidrogovkou
na zatýkání dalších lidí s trávou. Nevíme přesně,
kolik lidí z těch 40 tisíc každoročně umírajících
na žloutenku C jen v USA, by mohlo být vyléčeno
od interferon-rezistentních kmenů, ale krev je na
jejich rukou. To je už dost na odpálení dělbuchu!
i tři roky. Eddy Lepp dostal deset let za pěstování
marihuany v Kalifornii.
Viděl jsem mnoho případů, kdy lidé vyvázli
z případů léčebné marihuany s pokutou, bez vězení. Já osobně mám několik set pacientů s AIDS,
roztroušenou sklerózou, epilepsií, atd. Trik je v
tom najít soudce, který připustí takové svědectví. U federálních soudů je to zakázané a navíc
mnoho pacientů má strach se ukázat a svědčit.
Jak se cítíš ve své současné situaci? Jak vidíš
své perspektivy, obáváš se, že bys mohl
strávit delší čas za mřížemi?
S tím přišli vlastně v Nebrasce, když jsem se snažil získat zpět svůj pas, abych se mohl zúčastnit
mezinárodních konferencí, a pak také když jsem
se snažil dosáhnout snížení kauce z 50 tisíc USD
na nějakou rozumnou částku. Šlo o blíže nespecifikované tvrzení, že někde visí nevyřešená obvinění z „obchodování s narkotiky“.
V roce 2007 jsem byl udán důvěrným informátorem, který seděl za koks a snažil se vyhnout
dalšímu pobytu v base za pár liber trávy. S míst-
Nakonec mě v Nebrasce chytili s větším nákladem čerstvě sklizené léčebné marihuany v době
vrcholícího nedostatku na přelomu září a října
2009 na cestě do Michiganu, kde jsou čtyři tisíce
registrovaných pacientů, platících 20 USD za
gram. My chtěli distribuovat za 5 USD/gram lidem na podpoře. Dokázali jsme však pouze zve-
V médiích se objevila zmínka, že při tvém
posledním zatčení nešlo jen o oněch 84 kg
marihuany, ale bylo v tom i něco jiného.
Můžeš k tomu něco říci?
ROZHOVOR
ním šerifem se vytasili s historkou o mém známém, aktivistovi z Colorada (kde je povoleno léčebné konopí), podle níž měl mít doma arzenál
zbraní, varnu perníku a (toto byla oblíbená šerifova fantazie, neboť tenhle aktivista rád jezdil
do Indie) měl dovážet heroin. Do spisu informátor uvedl, že vlastním výškovou budovu v New
Yorku. (Nevlastním.)
Když na onoho aktivistu nakonec vlítli, nenašli nic než půl kila houbiček. Žádný arzenál,
žádná varna. Trošku trávy, myslím. Žádný heroin.
Ale já měl být součástí rozsáhlého národního zločinného spolčení. To si vážně myslí, že ibogain je
zástěrkou pro dealování heroinu?
Ale existují i jiná vysvětlení.
terova druhého funkčního období. Nikdy by nedošlo k epidemii cracku. Ronald Reagan by nezamítl klíčových 15 milionů USD na výzkum AIDS
a inhibitory proteázy by se staly dostupné v roce
1990 namísto 1996. Abbie Hoffman by se léčil ze
závislosti na kokainu a alkoholu a mohl by být
ještě naživu.
Jak by měl podle tvého názoru vypadat
ideální model legalizace? Vidíš s ní spojené
nějaké potenciální problémy, například
ztrátu prohibicí generovaných zisků pro
konopný underground?
Vyděláme kolik potřebujeme, až nebude DEA
moci všechno zabavit a přerozdělit svým pro-
V ROCE 1987 JSEM BYL
V DŮSLEDKU
PROMYŠLENÉ ZRADY
ZNEPŘÁTELENÉ FRAKCE
ZELENÝCH CHYCEN
S 2,5 KG KIFU (TRÁVY).
tidrogovým nohsledům. Daně z marihuany by
měly jít přímo do socializované zdravotní péče,
systému jediného plátce namísto velkých pojišťovacích společností. Protidrogovka zkrátka není
kvalifikovaná k řešení zdravotních otázek. Muži
s klepety, zbraněmi a vězením mohou pouze vynutit karanténu; nikdy nepřijdou s lékem na samotnou nemoc, protože pak by skončili v bezdomoveckém tábořišti dole u řeky.
Kdyby ses mohl vrátit v čase zpět do
šedesátých let, se všemi zkušenostmi, které
máš dnes, stal by ses znovu aktivistou?
Co bys udělal jinak?
Po shromáždění za občanská práva v roce 1963
bych sedl na autobus do New Yorku, vyhledal
Howarda Lotsofa a vyléčil alkoholismus svého
otce ibogainem. Zabránil bych zatčení Howarda
za spiknutí kolem LSD, takže ibogain by nebyl
zakázán. Pak bych přivedl Howarda a jeho ženu,
černošku Normu Alexander, k Newyorské straně
černého pantera, aby se pokusili prosadit lék na
závislost z afrického deštného pralesa namísto
akupunktury jako alternativu k metadonu na klinice Lincoln Detox v Bronxu. A to vše bych samozřejmě použil k diskreditaci argumentu „vstupní
drogy“.
Tom Forçade (zakladatel magazínu High Times) by bral ibogain a nezastřelil by se v návalu
kokainové deprese. Poslechli bychom Captaina
Crunche (mistra přes volání zdarma a pionýra
hackingu) a Trans-High Corporation (High Times) by měla kontrolní podíl v Apple Computers.
Marihuana by byla plně legalizována během Car-
Jsi pro legalizaci všech ostatních drog? Jak
by podle tebe vypadal nejlepší obecný model
pro drogy?
Udělat efektivní, jednorázový lék na závislost,
dostupný pro všechny drogy, legální i ilegální, a
narkostát se začne okamžitě hroutit. William Burroughs napsal v předmluvě knihy Nahý oběd
v roce 1955, že pokud vyrobíme skutečný lék dostupný smažkám na ulici, kteří potřebují heroin
k životu, celá zkorumpovaná pyramida dealerů,
protidrogovky, poskytovatelů falešné léčby, politiků a bankéřů založená na utrpení a smrti začne
kolabovat.
Minulý měsíc byl můj přítel Dimitrij Mugianis zatčen v Sealu v historicky prvním případě
obvinění za ibogain. Dimitrij není doktor, ale duchovní, Bwiti nganga (kněz náboženského směru
Bwiti v africkém Gabonu, kde používají kořen
ibogy – pozn. red.). Snaží se použít ayahuaskový
precedens z případu J. Bronfmana v Novém Mexiku k prosazení náboženské nutnosti naplnit
Ježíšovo léčebné poselství představením a osvobozením ibogainu. Až půjdete protestovat k ambasádám USA po celém světě, nedělejte to pouze
za osvobození Dany Beala, ale také Dimitrije a
ibogainu.
Hodně hovoříš o ibogainu jako léku,
pomáhajícím léčit závislost na tvrdých
drogách. Můžeš nám o něm povědět více?
Co to přesně je, jaké jsou jeho účinky a
výsledky?
Ibogain je betakarbolin z rodiny indol-alkaloidů,
obsažený v kůře kořene keře iboga. Je podobný
harmalinu (jedna ze dvou aktivních složek ayahuasky), aktivuje v mozku snové okruhy. Má také
stimulující postranní řetězec, takže není třeba
druhé složky (DMT) jako u ayahuasky, která má
slabé protizávislostní účinky. Na ibogainu jsou
vize na vnitřku očních víček, jako ve snu. Mrknete, když je to nepříjemné, a okamžitě se ocitáte
v jiném snu.
Ibogain je prvním detoxikačním lékem se širokým spektrem účinku, od opiátů přes stimulanty
až po alkohol a nikotin. Sedmina léčených lidí odchází napoprvé zcela vyléčena, u další sedminy
ibogain zcela selhává a tito lidé končí v Anonymních narkomanech nebo na metadonu. U zbytku
dojde k relapsu a jsou vyžadována opakovaná sezení, ale budou schopni skoncovat se svou problémovou drogou obvykle během cca dvou let.
Ibogain není udržovací lék; jedním z důvodů,
proč nemá žádný potenciál ke zneužívání, je fakt,
že pokusy užívat každodenně malé dávky (50 mg)
vedly sice k potlačení touhy po stimulantech, ale
během 14 až 20 dní lidé cítili nutnost s ibogainem
přestat kvůli nespavosti a potížemi s koncentrací. Pokud se snažíte zvyšovat dávky, jak to lidé
dělají u kokainu či perníku, dojde k nausee, zvracení a ataxii (paralýze), takže je velkým problémem dojít na WC nebo sejít ze schodů.
35 minut po požití terapeutické dávky (cca 1 g)
zmizí heroinový absťák. Za dalších deset minut
je váš návyk pryč. Je to popisováno jako zásek v
teplém poli se svěrákem drtícím vaši páteř, následovaný dlouhým uvolňováním. Následuje šest
hodin vizualizací. Pak přichází dalších dvanáct
„jasných“ hodin, kdy hluboce rozjímáte o tom, co
jste viděli, a následuje dvanáct hodin nespavosti.
Extrémní délka prožitku je dalším důvodem proti
náhodnému opakovanému užívání ibogainu.
Stejně jako marihuana má ibogain celou škálu
léčebného využití, ale působí rychleji. Má široké
spektrum antivirálních účinků. Odstraňuje například genitální herpes. Má také antibiotické a
protiplísňové účinky a eliminuje růst okolo 50
procent všech nádorů. Je dobrý na bipolární a
obsesivně kompulzivní poruchy a všechny formy
„kalícího“ chování (po ibogainu může i nejtěžší alkoholik přijít do baru, dát si jedno pivo a odejít
domů). Pomáhá u autoimunitních poruch, jako
je roztroušená skleróza. Je možné, že funguje na
principu modulace imunitního systému stejným
způsobem, jako REM spánek. Dokonce regeneruje i dopaminové buňky zničené zneužívanými
drogami.
Million Marihuana March se stal v mnoha
městech celého světa standardní událostí.
V Praze přitahuje stále rostoucí počet
příznivců legalizace, loni kolem 12 tisíc.
Kdy a jak vznikla myšlenka uspořádat
takovouto globální akci? Kdy a kde se konal
první MMM, a jaké jsou jeho přesné cíle?
9
b
ROZHOVOR
b První Million Marihuana March se konal v New
Yorku první májovou sobotu roku 1998 a avizoval celosvětový pochod na příští rok. Zúčastnili
se ho mimo jiné Ed Rosenthal, Jack Herer, Gatewood Galbraith a Dennis Peron, šlo o reakci na
snahu newyorského starosty Rudolpha Giulianiho zcela zakázat tradiční slavnost trávy, konanou každoročně od roku 1972.
Rozhodli jsme se oslovit konopné aktivisty
v Londýně, kteří právě uspořádali konopný průvod sponzorovaný listem The Independent, a
zdůraznit fakt, že pod naším fašistickým starostou máme méně práv než Britové pod anglickou
královnou, ač jsme vybojovali revoluci proti monarchii právě kvůli zabezpečení těchto práv. Požadavky MMM byly a stále jsou: zastavit veškeré
zavírání za trávu; zastavit lži; legalizovat medicínu; vyléčit nemocné; konec vězeňského státu;
léky místo válek.
V roce 1999 se konal největší pochod za celá
léta, objevuje se na konci filmu Grass. Nejlepší
na tom bylo, že hned tento první rok se zúčastnilo 36 měst. Přes Millenium Marihuana March
(2000), Vesmírnou odyseu (2001) a Den Osvobození (2002) jsme se rozšířili na 238 měst. V polovině dekády došlo ke snížení na 165 měst, ale toto
číslo opět vzrostlo až na 330 měst v roce 2010. Letos, kdy jsme Marc Emery i já za mřížemi, se pravděpodobně nepřiblížíme ke svému cíli – 420 měst
(420 je známé kódové označení pro hulení trávy
– pozn. red.).
Víme ale, že až dosáhneme svého cíle – tisíc až
10 tisíc lidí v 900 městech, dojde k posunu a marihuanové hnutí bude na celém světě akceptováno
jako legitimní hnutí za občanská práva.
Ve kterých městech je podpora legalizace
a účast na MMM nejvyšší?
Největší akce probíhají v australském Nimbinu,
Torontu, Římě, Buenos Aires a Mexico City, v těsném závěsu jsou Madrid a Praha. V Londýně bývala účast až 100 tisíc lidí, pak došlo ke kolapsu
a nyní se začíná znovu. V San Francisku došlo
také ke krizi v důsledku znesvářeného vedení.
New York má permanentní problémy s policií (v
některých letech došlo v průběhu akce až k 300
zatčením). Návštěvnost v dalších městech bývá
okolo jednoho až tří tisíc lidí. Pamatujme, kdybychom měli 900 takových měst, znamenalo by
to celosvětově milion pochodujících. Jen indický
subkontinent představuje úrodnou půdu pro
dalších 80 měst, a to vůbec nemluvím o Africe.
Vzpomínáš si na nějaké vážnější problémy,
s policií nebo jiné, které vyvstaly
v souvislosti s MMM?
Kromě zmíněného New Yorku je nejhorší situace v Rusku, kde bylo přes 15 akcí brutálně potlačeno za použití policejního násilí. To se možná
nyní změní s odchodem moskevského starosty
Lužkova. Také v Brazílii se objevily snahy kriminalizovat protestující, ale dokonce ani Sarkozy,
miláček scientologistů, není schopen potlačit každoroční akci na Bastilském náměstí.
Jak v dnešní době hodnotíš šance konopí na
úplnou rehabilitaci a legalizaci? Myslíš, že je
10
republiky. Když se nacisté vrátí, jsou ještě horší
než předtím.
Doslechl jsem se, že jsi navštívil Českou
republiku. Jaký to byl zážitek a co soudíš
o zdejší situaci?
Irvin Dana Beal (*9.1. 1947 Ravenna, Ohio)
je americký sociální a politický aktivista, známý
mimo jiné svým úsilím o legalizaci marihuany.
Od konce šedesátých let je významným představitelem Youth International Party, Mezinárodní strany mládeže, známé jako Yippies.
Proslul organizováním protestních akcí zvaných
„smoke-in“, při nichž aktivisté kouřením jointů
na veřejných místech projevovali svou nespokojenost občanskou neposlušností. Od konce
sedmdesátých let se zabývá studiem ibogainu,
látky obsažené v kořeni afrického keře iboga,
který propaguje jako skvělý lék na různé druhy
drogových závislostí. Je zakladatelem a hlavním organizátorem celosvětového pochodu za
legalizaci marihuany Million Marihuana March
(též Global Marihuana March), probíhajícího od
roku 1999 každou první květnovou sobotu na
mnoha místech celého světa, včetně ČR. Přes
časté problémy se zákonem a pobyty ve vězení
zůstává Dana dál věrný svým ideálům – stejně
jako americký Úřad pro potírání narkotik (DEA).
Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, sedí Beal ve věznici v Iowa County a čelí několika obviněním
z nakládání s léčebnou marihuanou.
Účastnil jsem se pražské mezinárodní konference
o metamfetaminu. Ve výboru, kde jsem byl, jsem
nedostal dostatek času pro vysvětlení, jak ibogain regeneruje dopaminové neurony po závislosti na metamfetaminu. Na plenárním zasedání
vystoupil australský doktor Alex Wodak, který
řekl, že jedinou terapií, kterou podporuje, je dex-amfetamin. Trvá na tom, že ibogain je podvod
a dokonce je i proti jeho výzkumu. Krátce před
svým zatčením v Nebrasce jsem uspořádal fórum
u Wodakových sousedů na Novém Zélandě a dosáhl schválení ibogainu jako předepisovaného
léku. Nemyslím si, že by Wodak nebo DEA chtěli,
abych jezdil po světě a zopakoval to jinde. Ibogain
je legální všude kromě USA a pár druhořadých
evropských zemí, ale není schválen jako předepisovaný lék. Ve Francii je zakázáno užívání kůry
z kořene ibogy coby obřad náboženství Bwiti, ne
však vědecký výzkum čistého ibogainu.
Mohl bys popsat svůj názor na rozdíl mezi
rekreačním a léčebným užíváním konopí?
Většina uživatelů je rekreačních. Domníváš
se, že zde jde spíše o otázku zdraví, nebo
lidských práv a svobody?
Můj postoj je stejný jako postoj Dennise Perona,
který říká, že veškeré užívání marihuany je léčebné. Rozdíl je v tom, že velmi nemocní lidé by
ji měli užívat na základě lékařského doporučení.
Lidé, kteří jsou zdraví a užívají ji na stres nebo
jako náhradu za alkohol nebo tvrdé drogy, by si
měli udělat test DNA na přítomnost schizofrenního genu (který se objevuje u méně než jednoho
procenta populace) a pokud projdou, měli by získat licenci na užívání na základě lékařské autorizace (při dostatečném obsahu CBD by zahulení si
nemělo nikomu uškodit).
Chtěl bys na závěr něco vzkázat
čtenářům Legalizace?
něco takového možné? A pokud ano, v jakém
časovém horizontu?
Bude toho dosaženo, až budeme mít tisíc až 10
tisíc účastníků v 900 městech na šesti kontinentech, v každé zemi. Jediný bod, ve kterém se rozcházím s americkými aktivisty, je ten, že věřím
tomu, že moc prohibicionistů musí být zlomena
lustračními zákony, jako jste měli po pádu komunismu u vás v Česku. Jejich právo na angažování
se v politice by mělo být na deset let zásadně
omezeno. Možná by mohli být nasazeni na nějakou užitečnou práci, sázet stromy a budovat zavlažovací systémy v oblasti Kaspického moře a
Aralu odklonem vody jižně od povodí řeky Ob.
Nenechal bych je přiblížit se ke konopné rostlině. Mohli by ji sabotovat. Pokud to zní jako přehnané, pamatujme, že více než polovina šerifů v
Kalifornii stále odmítá ctít zákony o léčebném
využití konopí, odvolávají se na federální prohibici, a to i přesto, že FDA schválila klinické studie pro Sativex. Uvažme také historii Výmarské
Má zpráva pro vaše čtenáře zní: založte pro mě na
svých webech PayPal účet. Jestliže každý z účastníků protestů přihodí pár dolarů, eur nebo liber,
brzy budu mít na kauci. Můžete též zaslat šeky
nebo peněžní poukázky mému obhájci:
Bryon Walker
P.O.Box 10
La Farge, WI. 54639 USA
Protestujte u amerických ambasád a požadujte
svobodu pro Danu Beala, Marca Emeryho, Eddyho Leppa a všechny pot-litické vězně! Na YouTube vyhledejte Root of Hope a podívejte se, jak
Marc Emery léčí ibogainem. Svobodu pro Dimitrije Mugianise!
Celé hnutí za léčebnou marihuanu by mělo podpořit přístup pacientů k ibogainu.
Děkujeme a držíme palce. !
ROZHOVOR
b
Jinonická 7/694, Praha 5
Tel: 257 213 269
Otvírací doba: 10:00-19:00 Po-Pá
www.specialgrower.cz
INZERCE h
HNOJKY
sllle
sleva
s
ev
e
va
5,5%
, %
Na
Nasbírejte
Nas
asbírejte
as
sbír
íre
rej
ejjte 3 kupony
kupo
ku
ony z posobě
posob
po
oso
ob jdoucích
uc
cíc
ích
Legalizací
12 a čeká vás sleva 16,5%
jednotlivý kupon je 5,5%
SUBSTRÁT Y
SEMÍNKA
PŘÍS
SLUŠENSTVÍ
slle
sleva
s
ev
va
5,5%
a mnoh
hem
m víc....
Nasbírejte 3 kupony z posobě jdoucích
Legalizací a čeká vás sleva 16,5%
jednotlivý kupon je 5,5%
LEGISLATIVA
LEGISLATIVA
Trnitá cesta k léčivému konopí
TXT: FILIP KNOR
zdroj: legalizace
Léčebné přípravky na bázi marihuany a konopí s obsahem delta-9-THC vyšším než určité procento
jsou v současnosti zařazeny (dle regulí OSN) mezi ilegální látky; jejich nákup a prodej je považován
za ilegální ve většině členských států OSN. Politické zdůvodnění není předmětem této eseje a je stále
otevřenou diskuzí s mnoha teoriemi. Delta-9 THC je současně jen jednou složkou rostliny, jež obsahuje
mnoho různých chemických látek známých jako kanabinoidy.
V mnoha zemích už léčba založená na konopí funguje.
Historický kontext odmítaného konopí
Některé z těchto kanabinoidů byly předmětem
testování a experimentů na olomoucké Univerzitě Palackého (vedených Dr. Lumírem Hanušem) v bývalé ČSSR. Naštěstí zůstaly izolované
od negativní západní propagandy a zdánlivě vrhající tento výzkum do tváře západu, který zůstal
pozadu ve zkoumání benefitů rostliny Cannabis Sativa. Tento výzkum začal jednoduše jako
pokus využít konopný krém na lokální ošetření
proleženin koncem šedesátých a začátkem sedmdesátých let.
To nakonec vedlo k objevení látky zvané anandamid (objevena Dr. Hanušem), a také překvapivé
podobnosti v působení rostlinného fyto-kanabinoidu THC a tělu vlastního endokanabinoidu
anandamidu na CB1 a CB2 kanabinoidní recep-
14
tory. Mnoho z těchto kanabinoidů má různé fyziologické účinky, včetně působení antivirového,
relaxačního, antispasmatického a stimulujícího
apetit. Jde často o důležité efekty pro léčbu široké škály nemocí jako problémů při chemoterapii či nechutenství při AIDS, se stejnou toxicitou
(LD50), jako u léčby zeleninou.
Na konopí založená léčba se dnes používá pro
úlevu při mnoha chorobách v mnoha zemích na
světě, přičemž každá země upravuje svůj legální
aparát tak, aby zůstala zachována linie s regulemi OSN. Je-li aplikována správně, bývá často
velmi úspěšná a léta negativní PR se zdají být
smazávány ve světle kulturně pozitivních účinků
léčby na mnohé členy společnosti. To je také podpořeno mnoha vědeckými a univerzitními studiemi, které ukazují její prospěšnost.
OSN na návštěvě
Česká republika nemá pro marihuanu historický
kontext a její užívání bylo v novodobé historii
vždy pokoutné a odmítané většinou občanů. Společnost nemá žádné historické spojení a mnoho
z toho, co tzv. „marihuanová kultura“ přináší,
včetně hospodářského využití konopných produktů, je novinkou.
Užívání marihuany jako léku bylo komunikováno velmi útržkovitě, veřejné mínění je široce
pozitivní a přínosy produktů pro zdraví vedou
doufám k tomu, že většina lidí bude schopna vidět, že další výzkum a vývoj v oblasti konopí stojí
za to. Česká republika udržuje maximální legální
podíl THC v konopí na 0,3%, což je v očích mnoha
lidí daleko přísnější, než požadavky uvedené v regulích OSN. Melvyn Lewinski, člen komise INCB
LEGISLATIVA
(International Narcotics Control Board, Mezinárodní rada pro kontrolu drog) mi při své nedávné
návštěvě ČR řekl, že „Rada se žádným způsobem
nezabývá lékařskými nebo výzkumnými aplikacemi delta-9-THC, primárně se zabýváme bojem
proti pašování a používání jako platidla na mezinárodním kriminálním černém trhu,“ a dodal, že
„INCB také lobbuje v mnoha zemích za uvolnění
přemrštěného legálního rámce a v mnoha zemích
musíme obhajovat nemocné, aby mohli dostávat
opiátové léky na úlevu od bolesti, až takhle přehnané to bývá.“
Specifickým problémem České republiky je
z velké části chybějící legální rámec pro medicínské užívání kanabinoidů, neboť v českém právu
není klauzule s výčtem výjimek pro léčebné a výzkumné využití těchto látek.
V duchu toho, co řekl člen komise OSN (svědky
bylo kromě mě i několik důležitých českých zákonodárců), neexistují žádné mezinárodní právní
překážky pro takovou klauzuli v českém trestním zákoníku.
Liberalizace legalizace
Ponecháme-li věcem vlastní setrvačnost, bude se
zdejší situace vyvíjet tak, jako doposud, nemocní
se budou bát perzekuce ze strany úřadů při zvažování užívání léčebné marihuany, lékaři se budou bát diskutovat o tomto problému s pacienty a
tito lidé zůstanou u nákladné a nepříjemné léčby
bez prospěchu z paliativních účinků léčebné marihuany. Uvážíme-li dlouhou tradici užívání bylinných přípravků a podvědomé vnímání jejich
užitečnosti a související bezpečnosti, liberalizace
není v ostrém rozporu s místní tradicí.
Diskuze o tomto tématu je z velké části ponechána zastáncům extrémních protipólů, těm,
kteří bojují za úplnou legalizaci veškerého užívání konopí a marihuany a zastáncům úplné represe. Je zde ale velká tichá většina někde uprostřed, která si je vědoma potřeby plné regulace
obchodování s marihuanou (tak jako u alkoholu
a tabáku) a vyloučení této „měny“ z černého trhu
prostřednictvím dekriminalizace. Tyto hlasy zde
jsou a já bych k nim rád připojil ten svůj.
Máme nakročeno
Česká republika učinila několik kroků na cestě
k liberalizaci konopí setého jako léku. Spojené
národy se výslovně zabývají obchodem s kontrolovanými látkami jakožto zdrojem zisků pro
organizovaný zločin a mají malý zájem na restrikcích léčebného konopí a jeho derivátů jako
látek pro výzkum a léčbu. Tato informace je jasně
podpořena prohlášením jejich komisaře při nedávné návštěvě Prahy. Není tedy žádný reálný
důvod obávat se mezinárodního tlaku. Evropské společenství je otevřené formování nových
spolků jakožto „zájmových skupin“ nebo tzv. konopných společenských klubů (www.druglawre-
form.info/images/stories/documents/dlr9.pdf).
Nedávné zpřesnění zákona omezující pěstování
na 5 rostlin může být lidmi bráno jako výzva,
vládou jako pokus omezit množství pro domácí
pěstování, a čtyři rostliny lze považovat za dostatečné množství pro většinu terapeutických
aplikací, které pacientovi často stačí na jeden rok
léčby a zachovává přitom čerstvost a kvalitu nutnou pro bezpečí pacienta. K umožnění rozsáhlejších projektů zahrnujících akademické instituce a
další akreditovaný výzkum bude nutná určitá legislativní úprava, ale jak je vidět z diskuzí s INCB,
český právní řád může toto umožnit v souladu
s požadavky plynoucími z mezinárodních dohod.
Pevně věřím, že jakmile jednou budou mít občané této země více zkušeností s konopím jako
lékem, jakmile budou mít ve svém okolí nebo rodině stále více lidí léčících se konopím, dostane
se jim plného uvědomění pravdy ohledně tohoto
nyní kontroverzního tématu. V tomto duchu
bych rád viděl eventuální liberalizaci a doufejme
i odklon od tabáku a alkoholu jako zvolených kulturních drog, jelikož ty jsou dle mého názoru daleko nebezpečnější. !
Autorem článku je Filip Knor, pacient využívající
konopí pro léčivé účely. S jeho životním příběhem
se můžete seznámit v článku Diagnóza – Roztroušená skleróza, v minulém čísle našeho časopisu
na straně 28.
h INZERCE
15
PUBLICISTIKA
16
LEGISLATIVA
Jednotná úmluva OSN o omamných
látkách patří na hřbitov
TXT: HANA GABRIELOVÁ
zdroj: internet
Ve dnech 21. až 25. března 2011 se ve Vídni konalo další výroční setkání Komise OSN o omamných
látkách (Commission on Narcotic Drugs – CND), které má za cíl zhodnotit výsledky celosvětové
strategie proti nelegálním drogám. Zástupci mezinárodní organizace Encod, zasazující se o změnu
protidrogové politiky, se pravidelně těchto setkání účastní. Na letošním zasedání vyzvala organizace
Encod k pohřbení Jednotné úmluvy OSN o omamných látkách, která je jedním z hlavních nástrojů
mezinárodního práva a kontroly drog. Smlouva podepsaná členskými státy OSN v březnu roku 1961 již
dnes přestává být relevantní.
Během uplynulých padesáti let přihrála celosvětová prohibice drog monopol na nelegální
látky kriminálním skupinám, které jsou přirozeně chamtivé a vyhýbají se zodpovědnosti.
Proto jsou dnes drogy snadno dostupné nejen
dospělým, ale i dětem. Po padesáti letech je čas
uznat, že prohibicionistická politika se stala bezcennou a nemůže nadále sloužit jako základ pro
něco, co je zavádějícím způsobem nazýváno globálním systémem kontroly drog.
Tři základní důvody na podporu tvrzení, že Jednotná úmluva ztratila relevanci:
1. Neexistuje spojení mezi stupněm represe a
úrovní užívání drog. Naproti tomu existují
důkazy o růstu užívání a zneužívání ilegálních drog, doprovázeny dlouhým seznamem
závažných škodlivých „nezamýšlených následků“, které jsou prohibicí vytvářeny.
Můžeme od setkání OSN očekávat nějakou změnu?
L
átky podléhající kontrole podle Jednotné úmluvy o omamných látkách
z roku 1961 a podle Úmluvy o psychotropních látkách z roku 1971 jsou zařazeny do seznamů, které jsou připojeny k těmto
úmluvám. Seznam dalších sledovaných látek je
obsažen v tabulkách tvořících přílohu Úmluvy
OSN proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami z roku 1988.
Česká republika je signatářem všech tří uvedených úmluv a tyto smlouvy jsou součástí jejího
právního řádu. Nad dodržováním plnění závazků
z protidrogových úmluv OSN dohlíží mezinárodní kontrolní orgány, působící na půdě OSN.
Bohužel však neexistuje žádné pravidelné nezávislé hodnocení výsledků globálního systému
kontroly drog. Striktně a pravidelně je kontrolována a monitorována míra, do níž jednotlivé
země dodržují či nedodržují úmluvy. Účinnost
jednotlivých politik a metod na veřejné i individuální zdraví není pro systém kontroly drog OSN
významná. Když je například na základě žádosti
členského státu učiněno rozhodnutí vypracovat
zprávu o konopí a výsledcích jeho užívání, není
to považováno za součást pravidelného programu OSN, ať už UNODC (Úřad proti drogám a
zločinu) či WHO, a její vypracování je ponecháno
na politické vůli jednotlivých zemí – následně se
nestane nic.
Jednou z věcí, která se během letošního CND
meetingu stává zřejmou, je stále menší relevance
celého oficiálního setkání. Jeho obrazem je ve
skutečnosti nekonečné opakování stále stejného
poselství a čerstvý vítr do způsobu, jakým je pojímána drogová politika, je příspěvkem spíše nevládních organizací.
2. Názor OSN a CND ohledně směřování drogové politiky je nejednotný, neboť se již
nejedná o široký mezinárodní konsenzus.
Některé státy dokonce začaly implementovat
politiku k omezování škod souvisejících
s drogami, avšak k zajištění lidských práv osobám, kriminalizovaným drogovou prohibicí,
jim brání omezením plynoucím z Jednotné
úmluvy.
3. Tradiční užívání kokových listů je součástí
prastaré kultury Bolívie po více než pět tisíc
let a dodnes je tento list používán jako doplněk stravy, lék a součást setkání a slavností
v každodenním životě milionů lidí. V roce
2009 požádala bolívijská vláda o pozměnění
dvou článků Jednotné úmluvy OSN s cílem
zrušit povinnost zakazovat koku. Na počátku
letošního roku vyšlo najevo, že 17 zejména
západních zemí podalo proti bolívijskému návrhu námitky, které se však netýkají
b
17
LEGISLATIVA
podstaty kokového listu a jeho působení na
lidské zdraví, ale jsou založeny čistě na důležitosti udržení „integrity“ Jednotné úmluvy.
Namítající státy tak vlastně přiznávají, že pozměnění textu úmluvy by byl počátek jejího
konce. Jejich zprávou světu tedy je: dáváme
přednost tomu, aby byla úmluva OSN porušována, než aby byla změněna (nebo se o změně
alespoň diskutovalo).
Spojené národy by měly začít vytvářet alternativní strategii kontroly drogového fenoménu.
Strategii, která je postavena na místních zkušenostech a vědeckých důkazech, nikoli na morálních principech, které jsou zcela mimo realitu.
Organizace Encod v rámci své činnost na Spojené
národy naléhá, aby nahradily Jednotnou úmluvu
jinou globální dohodou, která umožní jednotlivým vládám navrhovat a zavádět svou vlastní
politiku.
Článek byl zpracovaný na základě reportáží
organizace Encod z vídeňského zasedání.
Více informací na www.legalizace.cz a
www.encod.org.
Pro kompletní zpravodajství o tom, co se děje na
pravidelných schůzkách CND, dvou simultánních plenárních zasedáních a dalších sezeních,
navštivte stránky www.cndblog.org. !
zdroj: internet
b
KOMISE PRO NARKOTIKA
COMMISSION ON NARCOTIC
DRUGS (CND)
Je 53členným voleným orgánem Hospodářské a sociální rady OSN/ECOSOC. Poskytuje
platformu pro mezinárodní spolupráci
v boji proti drogám, včetně vyjednávání mezinárodních úmluv. Komise dále upravuje
seznamy mezinárodně kontrolovaných látek
a mění jejich „stupeň přísnosti“; při tom vychází obvykle z návrhů a doporučení Světové
zdravotnické organizace (WHO). Po reformě
OSN v roce 1991 byla CND pověřena politickým řízením Programu OSN pro kontrolu
drog (UNDCP) a současně koordinací všech
protidrogových aktivit v rámci celého systému OSN. Administrativní podporu CND
poskytuje UNODC – Úřad OSN pro drogy a
kriminalitu. Tento úřad odhaduje globální
zisky z nelegálních drog na přibližně 400
miliard eur ročně, to znamená 12 500 euro
každou sekundu. Část z těchto peněz je použita na financování další kriminální činnosti,
nebo dokonce teroristických skupin. Avšak
velká část vstupuje do normálních finančních a obchodních operací a v mnoha zemích
také do rukou orgánů státní moci, což vytváří ekonomické škody a šíří korupci.
Néé; určitě nelegalizovat!
h INZERCE
Nejzásobenější velkoobchod v ČR
GROWSHOP, HEADSHOP, SEMENA.
Zákaznický servis, podpora prodeje
na nejvyšší úrovni. Množstevní slevy
776 191 111
18
GROWING
h INZERCE
19
GROWING
TXT: TONNY NEIGHBOURHOOD
epizoda 4.
Flower power
V minulém díle seriálu Neriskuj! jsme si řekli něco k sázení a růstu
konopí, nyní přichází ta zajímavější část, tedy samotný květ. Podrobně
zde rozebereme většinu aspektů květové fáze konopí pěstovaného
outdoor a indoor a přidáme rady a osobní zkušenosti.
zdroj: internet
OUTDOOR
Začátek květu
První otázka je, kdy vlastně rostlinky začnou
kvést. Na první pohled jednoduchý problém má
nejedno úskalí. Vše totiž závisí na genetice. Konopí většinou kvete podle fotoperiody (délky
dne) a z toho budeme vycházet. Obecně lze konopí rozdělit do tří kategorií. Toto rozdělení je naprosto umělé (kromě samonakvétacích) a jen pro
účely tohoto článku, reálně bychom mohli najít
rostliny, které pokvetou při jakékoliv fotoperiodě
z intervalu 12-24 hodin.
První jsou samonakvétací (autoflowering)
rostlinky, které obsahují příměs sibiřských genů,
které způsobují, že na délce dne nezáleží. Tyto
odrůdy jsou víceméně nové, protože první samonakvétací komerční odrůda přišla na trh před
přibližně deseti lety. Začínají kvést po asi třech
týdnech od vyklíčení, kdy dosáhnou pohlavní
zralosti. To je jediný relevantní atribut, takže zde
není moc o čem psát.
20
Druhou kategorii označím jako brzy kvetoucí.
Jedná se o rostliny, které začínají kvést při 15 až
18 hodinách světla a nejlépe se hodí do našich
klimatických podmínek. První náznak kvetení u
nich můžeme očekávat v červenci nebo začátkem
srpna a typicky dozrávají před koncem září.
Třetí kategorie jsou pozdě kvetoucí rostliny,
ty kvetou při 12 až 14 hodinách světla. U těchto
odrůd (hlavně u těch pozdějších) je k úspěšnému
dopěstování zapotřebí určitá zručnost. Zejména
u tropických odrůd kvetoucích při 12 hodinách
světla je venku prakticky nemožné dosáhnout
plné zralosti. Začátek kvetení lze očekávat mezi
polovinou srpna a koncem září.
Abych to ještě trochu zkomplikoval, tak i délka
samotného kvetení není jednotná, ale obecně platí,
že rostliny, které začnou kvést později , kvetou taky
déle (není to jednoznačné, ale je to jisté vodítko).
Délka samotného květu se pohybuje od 45 dnů u
nejrychlejších odrůd (většinou komerčních nebo
pocházejících z oblasti blízkého východu) až po 120
dnů u některých tropických linií. Většina běžně do-
stupných odrůd kvete mezi 50 a 60 dny, takže pokud máte jednu z těch ranějších rostlin, která začala kvést dejme tomu na konci července, můžete
předpokládat zralost před koncem září.
Pohlaví
První náznak, že rostlinky přešly do květové fáze
je, že se zřetelně zpomalí růst do výšky a boční
větve růst naopak posílí. V místech, kde řapíky
listů přiléhají ke stonku, se začnou objevovat
malé zelené kuličky, které nazýváme preflowers
(něco jako předkvěty). Jedná se o první zárodky
budoucích květů. Asi po týdnu od jejich objevení
již zkušené oko pozná pohlaví rostlin. Samičí
rostliny z těchto zárodků vystrčí bílý chloupek,
což je pestík, zatímco u samčích rostlin se kulička
prověsí na stopce, po delším čase se otevře a začne z ní vypadávat žlutý pyl. Zde je důležité, co
od kytiček čekáme. Pokud se nám jedná pouze
o rostliny na mast nebo koupele, tak necháváme
volně růst všechny rostliny dál. Pokud nám jde
zejména o samičí květy (paličky), ale chceme i se-
GROWING
mínka, tak samčí rostliny vytrháme asi týden po
tom, co samci vytvoří hrozny květů a začne z nich
vypadávat pyl. Jestliže chceme jen čisté paličky,
je třeba samce vytrhat, jakmile je spolehlivě identifikujeme, ale na to doporučuji nespěchat. Bez
zkušeností se můžeme v první fázi květu snadno
zmýlit a byla by škoda o nadějné slečny přijít
kvůli nedočkavosti. Pakliže skutečně chceme
samce vytrhat, počkáme do chvíle, kdy si budeme
naprosto jisti pohlavím.
Po asi dvou týdnech kvetení je pohlavní dimorfismus (dvojtvárnost) již výrazný. Samičí rostliny
začnou na konci větví vytvářet „ježky“, což jsou
shluky kalichů, z kterých trčí jasně bílé (většinou
vzpřímené) pestíky. Samčí rostliny tvoří nezaměnitelné hrozny a jednotlivé pylové váčky na stopkách visí dolů.
je vhodné větve pod zmíněným bodem zlomu
ostříhat, aby zbytečně nebraly energii nutnou
pro krásné paličky na větvích vyšších.
Hnojení během květu
Zatímco během růstu potřebují naše kytičky zejména dusík na syntézu chlorofylu, během květu
se výrazně uplatňuje fosfor při tvorbě květů a
případně i semen. Je proto zapotřebí zásadně
změnit schéma hnojení.
V okamžiku, kdy se rostliny zřetelně „přepnou“
do květu, je třeba jim snižovat dávky dusíku, protože ten způsobuje nadbytečný růst listů a tím
i problémy při zpracování rostlin po sklizni. Nadbytek dusíku v této fázi života rostliny zároveň
zvyšuje náchylnost proti plísním, a to si v našem
relativně vlhkém klimatu nemůžeme dovolit.
i během květu. V takovém případě je cílem dostat se na poměr asi 3:1 (3 jednotky fosforu na jednotku dusíku). Na všech komerčních hnojivech
se poměr jednotlivých biogenních prvků píše,
takže není problém si dávkování dopočítat.
Zároveň se změněnými potřebami složení
hnojiva se u rostlin v této fázi života mění i nároky na množství živin. Až asi do poloviny květu
(cca měsíc od začátku fáze květu) se nároky rostliny na výživu pozvolna zvyšují, takže je vhodné
měnit poměr hnojiv tím způsobem, že na díl vyřazeného růstového hnojiva přidáme dva díly hnojiva květového až do asi dvojnásobku absolutního množství hnojiva. Po prvním měsíci květu
je vhodné tyto dávky opět pozvolna snižovat při
zachování poměru prvků a poslední dva týdny
před sklizní by se rostliny neměly hnojit vůbec,
OPYLENÉ ROSTLINY
NEZTRÁCEJÍ NIC ZE
SVÝCH ÚČINKŮ, ALE
CELKOVÁ HMOTA KVĚTŮ
BUDE NIŽŠÍ A NEBUDOU
VHODNÉ PRO NĚKTERÉ
ZPŮSOBY APLIKACE
Je třeba dodat, že opylené rostliny neztrácejí
nic ze svých účinků, ale celková hmota květů
bude nižší a samotné květy nebudou vhodné pro
některé způsoby aplikace, zejména pro kouření a
vaporizaci, protože semínka po zahřátí praskají
jako popcorn.
Odstranění přebytečných větví
Krátce po začátku květu je také vhodné se zbavit neperspektivních větví. Rostlina na počátku
květu má obvykle již několik pater bočních větví,
které se směrem k vrcholu zkracují. Dobré od
špatných tu poznáme jednoduše. Pokud pohledem přejedete rostlinu odspoda vzhůru, tak uvidíte, jak nejnižší větve jsou slabounké s malými
lístky a směrem nahoru sílí, až od určitého patra
opět slábnou. Právě v tom patře, kde jsou větve
nejsilnější, dochází ke zlomu. Nižší větve jsou
slabé a s růstem rostliny budou ještě více zastíněné a květy na nich budou řídké. Rostlina v takovém případě věnuje většinu energie na prodlužování stonku, který pro nás nemá využití. Proto
Je dobré mít od začátku připraveny dva druhy
hnojiva, jedno růstové a jedno květové. Růstové
mohou být vykvašené kopřivy, rohovinový extrakt, krevní moučka a mnoho dalších biologických i minerálních hnojiv s obsahem dusíku, který
je v kouzelné formulce NPK zastoupen písmenem
N (nitrogenium). Do květové fáze se hodí vykvašené slepičince, zkvašené ovoce, kostní moučka a
další zdroje fosforu, tedy P (phosphorus).
Vzhledem k tomu, že ani v přírodě se nic neděje
náhle, je vhodné z jednoho na druhé přecházet
pozvolně a tím zabránit rostlinkám v šoku a případné hermafroditizaci. Ve chvíli, kdy vidíme ty
zmiňované první náznaky kvetení, začneme snižovat dávky růstového hnojiva a postupně ho nahrazujeme hnojivem květovým tak, abychom během asi tří týdnů přešli úplně. Pokud pěstujeme
v otevřeném ekosystému (políčko na zahradě
nebo někde v lese), pak není potřeba doplňovat
dusíkatá hnojiva během květu. Naopak v ekosystému uzavřeném (skleník, květníky a podobně)
je třeba malý poměr dusíkatých hnojiv zachovat
abychom pak nepožívali nevyužité zbytky minerálních solí. Zejména oxidy dusíku, které se
z přehnojeného konopí následně uvolňují do
organismu, mohou být ve velkých množstvích
škodlivé a negativně ovlivňují i chuť výsledného
produktu.
Důležité je samozřejmě po celou dobu důkladně sledovat zdravotní stav rostlin a podle
toho hnojení upravovat. Každá odrůda má na výživu jiné nároky, a tak je dobré sledovat zejména
dva atributy: při přehnojení začnou odumírat
konce listů a kroutí se, zatímco při nedostatku
výživy ztrácí listy barvu. Podle těchto jednoduchých znaků je možno zabránit většině škod způsobených nevhodným hnojením.
Pokud jste během růstu nepoužili žádný „nehnojivý“ podpůrný prostředek, nastává ideální
doba k jeho aplikaci právě na začátku květu. Do
této kategorie patří zejména různé enzymatické
přípravky, kořenové stimulátory nebo huminová
pseudohnojiva. Tyto přípravky nemají přímou
výživovou hodnotu, takže je potřeba i nadále
21
b
GROWING
b klasicky hnojit, ale podporují látkovou výměnu
rostliny a tím jí umožňují lépe využít živiny a
energii, kterou má k dispozici.
Stříhání listů
Stříhání listů je poněkud kontroverzní téma a vystačilo by na samostatný článek. Mohl bych najít sto lidí, kteří odlisťují rostlinu během celého
jejího života a budou tvrdit, že nic lepšího není.
Stejně tak bych mohl najít sto lidí, kteří z rostliny neutrhnou jediný lísteček a také to budou
schopni racionálně zdůvodnit. Oba extrémy považuji ze nevhodné, protože jednoduše řečeno,
rostlina listy potřebuje, ale mohou jí za určitých
okolností i škodit. Odlisťování by tedy nemělo
být samoúčelné a mělo by se provádět pouze, pokud je k němu skutečně důvod. Například pokud
jsou listy napadené chorobou, pak je odstraníme
(ekvivalent amputace končetiny postižené gangrénou). Pokud listy již žloutnou a skutečně jen
stíní, taky je odstraníme. Když u kytičky nastupuje finální fáze květu a bojíme se plísní (kvůli
vlhkosti nebo náchylnosti odrůdy), pak ji protrháme, přičemž postupujeme zevnitř ven.
Skutečně souhlasím s odlisťováním pouze pár
dní (maximálně týden) před plánovanou sklizní.
V této fázi květu nakopne odlistění rostlinu k poslednímu chvatnému růstu, a zároveň si ušetříme
něco práce, kterou bychom po sklizni stejně museli provést.
Plísně
Plísně jsou v našich klimatických podmínkách
jednoznačně největší překážkou úspěšné sklizně.
V zásadě existují dva typy plísní na konopí, a sice
plísně na paličkách a plísně na stoncích a listech. Přestože toto poškození způsobuje mnoho
různých druhů hub, v zásadě se svými vlastnostmi od sebe příliš neliší, tudíž je rozdělení podle místa výskytu dostatečné. První pomoc je taková, že postižené místo odstraníme. U paliček se
ložisko hůře lokalizuje, protože se většinou nachází uvnitř květenství a na povrchu se neprojevuje, případně jsou vidět pouze povadlé listy.
Zvenku vidíme charakteristická bílá vlákna až
když je napadení rozsáhlé. Každopádně je třeba
odstranit ideálně celou paličku. Pokud je vám jí
líto, odstraňte alespoň tak velké okolí ložiska,
že nezbude žádná tkáň, která by byla na dotek
měkká a mazlavá. Napadení stonku je naproti
tomu jasně viditelné, ale o to bolestnější. U tohoto druhu poškození není na výběr, než celou
větev pod ložiskem uříznout. Obzvláště v pozdní
fázi květu to dokáže zabolet.
Existuje několik okolností, které podporují výskyt a rozsah plísní. Patří sem vysoká vlhkost,
nízká teplota (pod 15°C), malý pohyb vzduchu a
genetická predispozice. Kromě genetiky můžeme
všechny tyto aspekty ovlivnit. U brzy zrajících
odrůd se většinou s těmito problémy nesetkáváme, protože dozrávají ještě za vysoké teploty a
PODLE VÝZKUMŮ
POTŘEBUJE KVETOUCÍ
ROSTLINA MNOHEM
MÉNĚ DUSÍKU A NAOPAK
VÍCE FOSFORU
jasných dní. Problémy jsou spíše s déle zrajícímu
odrůdami, obzvláště pak s hustými indikami.
V říjnu stoupá množství srážek a klesá teplota,
což k výskytu plísní významně přispívá. Zde je
tedy nutno přistoupit k ochranným opatřením.
První, nejsnazší, ale zároveň ne úplně vhodné řešení, jsou postřiky. Po těch bych ale sáhl spíš až za
účelem ošetření napadených rostlin, protože re-
h INZERCE
<behWDelW
<behWDelW=hem<behWDelW8beec
Tel: + 33 562 06 08 30
E-mail : [email protected]
CZECH REPUBLIC :
HYDROPONIC NATURE
CREATOR
PRO PŮDU A HYDROPONII
CIMBURKOVA 26 - 130 00 PRAHA 3 PHONE : ++420 - 222 780 383
EMAIL : [email protected]
WEB : WWW.HYDROPONIC.CZ
VELMI KONCENTROVANÉ
TEKUTÉ HNOJIVO
t
t
t
t
NOVINKA !
t
BioMagix se teď jmenuje
Subculture.
Stejný produkt, jiné
jméno.
t
t
Spojení hydroponických a organických
metod pěstování
Vysoká účinnost u všech druhů rostlin
Vhodný pro všechny druhy vody – tvrdou
i měkkou
Velmi koncentrovaný (1 l = 1,4 kg) a se
stabilizo vaným pH
Optimální absorpce živin je podpořena
přírodními huminovými výtažky
Neuvěřitelně snadno se aplikuje
Skvěle se hodí pro hydroponii, prostředí
bez půdy i kultivaci v půdě
NOVINKA !
FloraNova
Tripack Starter Kit
(Začínáme – trojbalení)
1/2L FN (Grow & Bloom) + 1/2L Ripen
PLUS FREE pH Test Indicator & pH Down Dry
BRINGING
22
N AT U R E
AND
TECHNOLOGY
TOGETHER
GROWING
zdroj: internet
zidua takových postřiků často nedělají lidskému
tělu dobře. Pokud tedy nechceme rostliny stříkat,
nastupuje fyzikální prevence.
Výše zmíněné odřezávání spodních větví má
efekt nejen na kvalitu rostliny, ale také zlepšuje
cirkulaci vzduchu, protože pod rostlinou se vytvoří volný prostor, čímž se sníží i vlhkost. Teplotu jen tak neovlivníme, ale můžeme rostlinky
umístit do skleníku. Tam sice máme hezky teplo,
naproti tomu je omezenější pohyb vzduchu a
zvýšená vlhkost. Proto je důležité ve skleníku zajistit dostatečné větrání a ke konci květu nezalévat příliš často, jinak si zaděláváme na problém.
Pokud již plíseň udeřila nebo víme, že daná odrůda je k ní náchylná, můžeme si pomoci i zmiňovaným protrháním listů. Tím se opět zvýší cirkulace vzduchu a zároveň sníží odpar, takže klesne
vlhkost.
INDOOR
Nejprve si musíme správně zvolit dobu, kdy by
naše rostlinky měly začít kvést. Záleží to na několika faktorech.
Velikost pěstebního prostoru může být tím
nejvíce omezujícím. Dá se předpokládat, že sativy
po přepnutí na květ prudce povyrostou (někdy
i o čtvrtinu své výšky), je tedy nutné s tím počítat.
Indiky tuto vlastnost nemají, naštěstí.
Dalším ukazatelem je míra rozvětvení. Pokud
počítáme s tím, že na každé větvičce se bude tvořit květ, jistě jich budeme chtít mít co nejvíce.
Toho můžeme docílit například zastřiháváním,
jak jsme si jej popsali v minulém díle. Jakmile se
ukazuje, že větvičky s listy brzo zaplní plochu
pěstebního prostoru, je čas přepnout na květ.
Zde se dostáváme k zásadnímu rozdílu mezi
pěstováním ve volné přírodě a v uzavřeném prostoru. Ve volné přírodě totiž rostliny samy začínají kvést, jakmile se blíží konec léta. To proto,
aby se stihla vytvořit semínka, než začne zima,
aby pak na jaře mohla znovu naklíčit a koloběh mohl pokračovat. A jak rostlina pozná, že se
blíží podzim? Jednoduše, zkracuje se přece den.
↖ Zdravá roslina v plném květu.
↗ Nedostatek nebo přemíra hnojiv se nejrychleji
projeví na listech.
Stejně jednoduše můžeme tento jev nasimulovat
v uzavřeném pěstebním prostoru. Ve fázi růstu
svítíme 18 hodin denně, tedy cyklus 18/6. Na
časovacích hodinách pro květovou fázi nastavíme cyklus 12/12, 12 hodin světla a 12 hodin
odpočinku.
Další změnou bude barva světla. S postupem
ročního období se barva světla dopadajícího
na rostlinky v přírodě mění v závislosti na vzájemné poloze země a slunce, přesněji na tloušťce
atmosféry, kterou musí sluneční svit projít, než
se dostane až k porostu. Na jaře je více do modra
a na podzim více do červena. Proto je vhodné
vyměnit růstovou (MH) výbojku za květovou
(HPS). Ta vydává více světla v červeném a ultrafialovém spektru, což je potřeba na správný vývin květů.
Hnojení se pro květovou fázi také mění. Podle
mnohaletých výzkumů potřebuje kvetoucí rostlina mnohem méně dusíku a naopak více fosforu.
Proto si pečlivě přečtěte dávkování hnojiv na
obalech, většina výrobců tam uvádí tabulky pro
různé fáze pěstování. Můžeme také použít různá
aditiva, jako jsou květové stimulátory. Tato aditiva jsou většinou založena na hormonálních přípravcích a vitamínech a některá dokážou kvetení
podpořit opravdu masivně.
Také vlhkost se pro květovou fázi mění. Rostlinky v květu potřebují menší relativní vlhkost
vzduchu, udává se cca 30 až 40 procent. Jednak
proto, že v tomto stadiu rozvětvení si už vlhkost
v prostoru vytvářejí dostatečně samy odpařováním vody z listů, a jednak proto, že v pozdější
fázi květu by hrozilo napadení plísněmi. Kvůli
plísním je také důležité náležitě ofukovat osazenstvo ventilátory a odvětrávat celý prostor
odsáváním.
Po několika dnech s cyklem 12/12 můžeme pozorovat snížení nebo zastavení růstu a počátky
nasazování květů. Pokud pěstujeme ze semínek,
u nichž nevíme, jestli je rostlinka samčí nebo samičí, nastává správný okamžik je od sebe odlišit.
Na samcích se tvoří malé bobulky bez chloupků,
které později vykvetou v malé bílé či mírně nažloutlé kvítky. Na samicích se tvoří podobné bobulky, ale vyčnívají z nich dva bílé nebo mírně nažloutlé chloupky.
Pokud pěstujeme konopí na semínka a ta mají
být naším hlavním cílem, pak můžeme nechat
samce žít. Proběhne samovolné opylení a rostlinky pak budou totálně obsypány semeny. To je
ale pro většinu pěstitelů nežádoucí, takže samce
z prostoru odstraníme. Pozor! Samce je nutné odstranit okamžitě, jakmile je rozpoznáme, stačí několik málo bílých kvítků a celá sklizeň může být
zničena. Pokud se konopí neoplodní, květy nebudou obsahovat semínka (nebo jich bude velmi
málo) a květy budou mnohem bohatší na zelenou
masu s pryskyřicí.
Některá semínka se prodávají v tzv. feminizované variantě. Jde o speciální postup při oplodnění, jehož výsledkem je přibližně 90 až 95 procent samičích semínek. To je obrovská výhoda
nejen kvůli sníženému riziku nechtěného oplodnění při květu, ale i kvůli lepšímu plánování zaplnění pěstebního prostoru. Jednoduše můžeme
počítat s tím, že všechny rostlinky budou samice
a nevzniknou nám potom prázdná místa po vyhazovaných samcích. Taková semínka jsou zpravidla dvakrát dražší, než obyčejná, tzv. semínka
regular.
Délka květu
Jak dlouho je potřeba nechat rostlinky kvést? Liší
se to především podle odrůdy. U zakoupených semínek najdete od výrobce informaci, jaká je ideální délka květu. Indiky ji mají obvykle kratší, 40
až55 dní. Sativy se pohybují kolem 8 až 11 týdnů,
tedy 56 až 77 dní. Protože je ale velmi nepravděpodobné, že se všem podaří mít stejné podmínky
jako u výrobce, stejně je lepší sledovat květy a
sami odhadnout, kdy je vhodné začít sklízet.
O sklizni a také následném skladování zeleného materiálu si povíme zase přístě, v dalším
díle seriálu Neriskuj! !
23
GROWING
Neprůhledné světlo
TXT: MR. JOSÉ
Vítejte u nového seriálu, ve kterém se pokusíme odhalit tajemná zákoutí
části elektromagnetického záření, které říkáme světlo.
struována pro lidské oko a vyzařuje velmi málo
světla o vlnových délkách FAR. Na stejný problém narazíme i u fotometrických přístrojů. Ty
jsou rovněž navrženy tak, aby měřily světlo podobně, jako lidské oko. Pokud tedy rozsvítíte žárovku a budete měřit intenzitu vyzařovaného
světla běžným luxmetrem, získáte hodnoty relevantní pro lidské oko. Je to logické, ale pro potřeby měření světla z hlediska pěstování rostlin
nepříliš přesné.
Udávané parametry světelných zdrojů
V
ětšina lidí si pod pojmem světlo vybaví opak tmy, když je světlo, vidíme
lidi, zvířata, předměty – zkrátka vidíme. Jenomže světlo je mnohem složitější element a různé organismy vnímají světlo
odlišně – podle vlnové délky. Světlo, které my lidé
vnímáme jako velmi intenzivní, mohou jiné organismy vnímat jako nevýrazné pološero, a naopak
světlo, které lidské oko téměř nevnímá, může být
pro jiné organismy naprosto oslňující. Ve volné
přírodě se vždy můžeme spolehnout na nejvýkonnější světelný zdroj, který vyzařuje elektromagnetické záření v širokém spektru, které uspokojí všechny organismy – Slunce. Ovšem pěstitelé
rostlin pod umělým osvětlením jsou odkázáni na
dostupné světelné zdroje, které vyzařují pouze
světlo, zasahující do určitých vlnových délek.
Nyní se dostáváme k podstatě našeho malého
bádání. Jaký je rozdíl ve vnímání světla lidmi a
rostlinami? Který světelný zdroj a v jakých podmínkách poskytne rostlinám takové světlo, které
nejlépe ovlivní jejich růst a kvetení? Je světelný
zdroj to jediné, co ovlivňuje množství světla, které
dopadne na rostliny? A jak moc záleží na vzdálenosti rostliny od světelného zdroje? K tomu, abychom všechny tyto otázky zodpověděli, musíme
nejprve proniknout do tajů světla jako elektro-
24
Jelikož pěstování rostlin pod umělým osvětlením
není žádnou novinkou, máme příležitost pořídit
světelné zdroje, které uspokojí potřeby rostlin
daleko lépe, než běžná žárovka, kterou si možná
svítíte při čtení tohoto článku. Nejrozšířenějším
typem světelných zdrojů pro pěstování rostlin
jsou v současné době stále HID výbojky, česky řečeno výbojky vysokotlaké. Pro pěstování se používají také CFL výbojky a LED – podrobnému popisu světelných zdrojů se budeme věnovat jindy.
Nyní nás bude více zajímat to, jak poznat, zda
světelný zdroj vyzařuje světlo, které pro pěstování potřebujeme.
Při nákupu světelného zdroje pro pěstování se
nejčastěji setkáte s následujícími údaji:
magnetického záření. Zatím je pro nás světlo tajemné – neprůhledné. Pojďme si na něj posvítit.
Příkon – vyjadřuje množství energie, kterou světelný zdroj spotřebovává, udává se ve waech.
Světlo, člověk a rostliny
Elektromagnetické záření se dělí na jednotlivé
druhy podle vlnových délek a začíná u gama záření (nejkratší vlnové délky) a končí rádiovými
vlnami. V tomto širokém spektru se, mimo jiné,
nachází tzv. viditelné světlo, jehož vlnová délka
je 400-750 nm – jinými slovy světlo, které nás zajímá. Viditelné světlo je stejně důležité pro lidi i
pro rostliny. Rozdíl je ve dvou faktorech. Prvním
z nich je fakt, že lidé vnímají světlo očima, kdežto
rostliny pomocí celého těla. Jednoduše – člověk
vidí světlo očima, rostlina pomocí receptorů v listech, stoncích a květech. Další, a v tomto případě
podstatnější, rozdíl je v tom, že rostliny jsou citlivější na světlo o jiných vlnových délkách. Lepší
nežli tisíc slov je jeden názorný obrázek.
Z grafu lze snadno a srozumitelně vyčíst, že
lidské oko je nejcitlivější na světlo o vlnových
délkách, na které jsou rostliny citlivé nejméně.
Světlo, které rostliny vnímají nejintenzivněji,
se nazývá fotosynteticky aktivní záření (FAR)
– světlo, které rostliny využívají k fotosyntéze,
potažmo k růstu a kvetení. To je velmi zásadní
informace. Většina světelných zdrojů je totiž kon-
Světelný tok (Φ) – tento údaj se udává v lumenech (lm). Lumen je jednotkou světelného toku.
Čím vetší je svítivost, tím větší kužel světelný
zdroj osvítí – žárovka se svítivostí 90 tisíc lumenů dosvítí dál, nežli žárovka o svítivosti 40 tisíc lumenů.
Účinnost – schopnost světelného zdroje přeměnit way v lumeny. Účinnost se udává v lumenech na wa (lm/W, nebo LPW) a je důležitým
ukazatelem efektivity světelného zdroje. Například pokud 400W MH výbojka vydá 100 lumenů
na 1 wa, docílíte s ní méně efektivního využití
energie, resp. osvětlení, než s výbojkou o stejném
výkonu, která emituje 125 lumenů na wa.
Světelné spektrum – vyjadřuje, do jakých částí
světelného spektra zasahuje světlo, které daný
světelný zdroj vyzařuje. Rostliny totiž využívají
jinou část světelného spektra pro růst a jinou pro
tvorbu květů. Díky údaji o světelném spektru
zjistíte, zda se světelný zdroj hodí pro růstovou,
květovou, nebo obě fáze. Kdybyste například po-
GROWING
užili halogenidovou výbojku, která vyzařuje převážně světlo o vlnové délce 400-500 nm, dopřáli
byste rostlinám dostatek světla užitečného pro
růst – získáte silné stonky a mohutnější listy. Při
přechodu na květovou fázi by ovšem květy byly
velmi řídké, protože pro květ je zapotřebí světlo o
vlnové délce 560-750 nm.
Teplota chromatičnosti (též barevná teplota) –
pomocný pojem k vyjádření složení světla, který
se udává v Kelvinech (K). Technicky řečeno charakterizuje spektrum bílého světla. Po lopatě
lze říci, že čím vyšší je teplota chromatičnosti,
tím více vydává světelný zdroj bílého/modrého
světla (potřebného pro růst). Naopak, čím nižší je
teplota chromatičnosti, tím lépe se hodí světelný
zdroj pro květovou fázi.
Všimli jste si, že mezi dostupnými údaji něco
chybí? Ano, je to zářivý tok FAR – a právě ten nás
zajímá nejvíce.
Fotosynteticky aktivní záření FAR
Fotosynteticky aktivní záření (anglicky PAR–
Photosynthetically Active Radiation) se dá vyjádřit několika jednotkami. Pro obyčejného smrtelníka je nejpřívětivější měřit intenzitu ozáření
jako FAR na metr čtvereční (W/m2 FAR). Pro výpočet FAR W/m2 potřebujeme znát zářivý tok
FAR ve waech (W FAR) a množství emitovaných
lumenů.
Jako příklad můžeme použít vysokotlakou
sodíkovou výbojku Osram Plantastar o příkonu
250 W, jejíž světelný tok je 33 200 lumenů a zářivý tok FAR 80 W. Pokud bychom celý světelný
tok namířili na plochu 1 m2, získali bychom intenzitu osvětlení 33 200 luxů (lx). Abychom zjistili, kolik je to FAR W/m2, vypočteme si, kolik luxů
je zapotřebí k získání 1 FAR W/m2 – 33 200 (lm) :
80 W (zářivý tok FAR) = 415 lx, takže 1 FAR W/m2
získáme při intenzitě osvětlení 415 lx. Jelikož na 1
m2 máme nyní fiktivní intenzitu osvětlení 33 200
lx, vydělíme toto číslo 415. Výsledkem je číslo 80
FAR W/m2.
Tento příklad je pouze ilustrativní a nepočítá
s žádným úbytkem světla v závislosti na vzdálenosti od světelného zdroje ani v důsledku odrazu
světla od plochy svítidla (reflektoru), stěn atd. Jelikož jsem zde zmínil další jednotku, dlužím vám
její definici:
Intenzita osvětlení (E) – udává poměr dopadajícího světelného toku k osvětlené ploše. Měrnou
jednotkou je lux (lx). Intenzita osvětlení 1 lx je
naměřena tehdy, kdy 1 lumen dopadá na 1m2. Pokud máte výbojku se svítivostí 10 tisíc lumenů na
ploše 1 m2, získáte 10 tisíc luxů. Intenzita osvětlení (E) = Dopadající světelný tok (lm) × Osvětlená
plocha (m2)
Doufám, že si nyní dokážete představit, jakým
způsobem lze vypočítat intenzitu ozáření FAR W/
m2, když znáte konkrétní parametry světelného
zdroje. S údajem o zářivém toku FAR se bohužel u
většiny světelných zdrojů nesetkáte, ale dozvíte
se je v dalších dílech našeho seriálu, kdy přikročíme k praktickému měření pomocí speciálního
přístroje pro měření FAR.
V příštích dílech seriálu se dozvíte
• Kolik FAR W/m2 potřebují různé druhy rostlin.
• Jak velký vliv na distribuci světla k rostlinám
mají reflektory, velikost pěstírny a odraznost
stěn.
• Jaký vliv na intenzitu osvětlení má vzdálenost
světelného zdroje od ozařované plochy.
• Jak zjistit, který světelný zdroj zvolit pro pěstování v konkrétních podmínkách.
• Hodnoty naměřené spektroradiometrem pod
různými světelnými zdroji v nejběžnějších typech pěstíren.
Věřím, že všechny tyto body vás zajímají stejně
jako mnoho growerů po celém světě a že se spolu
s námi vydáte na cestu k jejich objasnění. Ze
všech elementů ovlivňující úspěšnost pěstování
pod umělým osvětlením je totiž světlo tím nejobtížněji měřitelným. Schovejte si pečlivě toto
vydání Legalizace a těšte se na další číslo. Neprůhledné světlo totiž začne být mnohem jasnější…
Mr. José je autorem nejrozsáhlejší a nejpřehlednější knihy o pěstování pod umělým osvětlením
v českém jazyce. Jak pěstovat „INDOOR“ koupíte
v každém dobrém growshopu, nebo přímo od autora na www.pestovat.cz. !
Vnímání rostlin (FAR)
Relativní citlivost (%)
Vnímání lidského oka
Vlnová délka (nm)
zdroj: autor
Viditelné světlo je stejně důležité pro lidi jako pro rostliny.
zdroj: autor
h INZERCE
kód
kó
d
m
on
ey
ey
on
m
m
on
ey
ZA NÁKUP
ZAPLATÍME
50
kód
ey
-
on
m
#
00
%
10
50
0
0
10
0 00
30
3
ney
oney
o
on
mon
m
mo
m
200
ey
mon
m
!"
&$$ '
$(
$(
"%'
'
$# #
$+&
(!$+"*$*$
+$)
!$ &$
)
+&!*
.(
%#
'
!!"$
#.!"$(*
(!!$)
!"#
&.*
.,!25
$#+
#
GROWING
GR
G
ROW
O IN
NG
26
PORADNA - váš osobní zahradník od GROWSHOP.CZ
GROWING
INZERCE h
Svědci Jahodovi pátrají, radí a informují
Jak správně naklíčit semínka?
Klíčení semínek podle Green
House Seeds
Semínka konopí musí mít tři základní podmínky
pro úspěšné naklíčení: vlhkost, teplo a tmu.
Vlhkost – Pro naklíčení postačí i obyčejná voda
z vodovodu. Množství chlóru v ní obsažené zabíjí bakterie, ničí nečistoty a snižuje možnost infekce. Balená voda bez příchuti a bublinek je taky
dobrým zdrojem vody na klíčení. Semínka Green
House Seeds mají tvrdší slupku než většina ostatních, proto se musí před naklíčením ponořit na
dvanáct hodin do vody.
Postup – Naplňte sklenici odstátou vodou, kterou ohřejete na 18–25 °C (pokojová teplota). Semínka ponořte do vody. Za deset minut je zkont-
rolujte a ta, která plavou, znovu potopte. Semínka
k nasáknutí by měla být umístěna na temném
místě při teplotě 20–25 °C. Za dvanáct hodin semínka vyndejte z vody a připravte si dva talířky
s vrstvou buničiny nebo toaletního papíru (udělejte pořádnou vrstvu), kterou je potřeba pořádně
navlhčit. Mezi ně vložte semínka a odneste je na
temné a teplé místo. Kontrolujte vrstvy, aby nevyschly, ale semínka neutopte!
V rozmezí 48–72 hodin by se semínka měla
nafouknout a jejich obal puknout. Jakmile se v
prasklině objeví první bílý kořínek, můžete semínko zasadit. Pozor na přelití po vyrašení kořínku!
Připravte pěstební médium s optimální hodnotou pH mezi 5,5 a 6,0, dobrou propustností
a odtokem. Použijte buď rockwool, nebo kva-
litní zeminu s perlitem. Nyní zasaďte naklíčené
semínko tak, aby špička jeho kořínku směřovala dolů. Do rockwoolu vložte semínko zhruba
2–5 mm hluboko a do zeminy asi 10 mm pod povrch. Pěstební médium pořádně zalijte, ale nepřemokřete. Při pěstování v květnících dbejte na to,
aby měly drenážní otvory.
Zasazená semínka potřebují velkou vlhkost.
Tu udržíte překrytím pěstebních nádob plastikovou fólií nebo pravidelným používáním rozprašovače.
Semínka umístěte pod růstovou výbojku nebo
zářivku do teplého a vlhkého prostředí (20–25 °C).
Jakmile se začnou objevovat a formovat první
lístky, sejměte plastový kryt. Nenechte pěstební
médium vyschnout a začněte postupně přihnojovat kvalitní rostlinnou výživou.
Growreport:
SUPER SILVER HAZE
Měl jsem možnost pěstovat tuto úžasnou odrůdu, která chutí i účinky patří k naprosté špičce.
Pochází ze stáje mr. Nice, odkud vzešly takové skvosty jako White (Black) Widow nebo G13Skunk.
Původ
V půlce devadesátých let směřovaly trendy ve
šlechtění konopí zejména na velmi výnosné a
krátce kvetoucí indiky, které poskytují velký výnos vzhledem k prostoru i času, alespoň dokud je
srovnáváme se sativními rostlinami. Přesto existovalo i v té době mnoho milovníků sativ, kteří i
bez podpory velkých šlechtitelů pokračovali zejména v práci s odrůdou Haze. Tato linie má extrémní účinky, které člověka silně nabudí, můžou
se vyskytovat dokonce psychedelické zážitky a
jako třešnička na dortu působí fakt, že tolerance
u ní nastupuje jen velice pomalu. Tyto plusy jsou
bohužel jednoznačně převáženy nevýhodami,
mezi které patří velice skrovný výnos a doba kvetení 15-20 týdnů (oproti tomu například kultovní
Skunk kvete asi 7 týdnů). V druhé půli devadesátých let se v hlavě Shantibaby (tehdy ještě pra-
cujícího v Greenhouse seeds company) zrodila
myšlenka dát Haze takovou formu, aby byla ekonomicky rentabilní a přitom si zachovala co nejvíc charakteristik čisté Haze. Shantibaba si k tomuto experimentu zvolil (kromě Haze) dvě již v té
době legendární odrůdy – Skunk a Northern Lights – které excelovaly přesně tam, kde Haze selhávala. Super Silver Haze je z 25 procent Skunk,
z 25 procent Northern Lights a z 50 procent Haze.
Od svého zrodu tato odrůda vyhrávala jedno ocenění za druhým a jednoznačně se zapsala do historie šlechtění psychoaktivního konopí, stejně
jako do srdcí mnoha náročných pěstitelů i kuřáků. Shantibaba se ale po nějakém čase nepohodl s vedením GHS, takže vystoupil a spolu s
Howardem Marksem založil společnost mr. Nice,
kam s sebou přinesl i většinu originálních matek
(SSH, White Widow, G13Skunk, G13Widow, Mango
a další), takže GHS pokračovali pouze se semínky,
která byla původně k prodeji. Tím se jejich linie
ochudily o část potenciálu. Humorná a trochu paradoxní situace vznikla kolem odrůdy White Widow, jejíž název má společnost GHS registrován
jako obchodní značku, takže Shantibaba ji musel
začít prodávat pod názvem odlišným. Vzhledem
k velmi tmavým listům, ostře kontrastujícím se
třpytivými paličkami, zvolil název Black Widow.
Nyní je tedy ta pravá White Widow prodávána
pod názvem Black Widow a všechno s názvem
White Widow je pouze plagiát.
Růstový vzorec
Ale teď zpět k hlavnímu tématu. Super Silver
Haze roste téměř jako čistá sativa. Jednotlivá patra jsou daleko od sebe, listy jsou velice protáhlé
a tenké s dlouhými řapíky. Na rozdíl od čistých b
27
GROWING
b sativ se ovšem sama od sebe celkem dobře větví
i bez zastřihávání. Již od malička se táhne velice
silně vzhůru, takže se může snadno stát, že vám
přeroste a vysadí střechu skleníku, nebo se začne
pálit o lampu. Proto je třeba s tím od začátku počítat a buď si nechat dostatek prostoru, nebo ji pravidelně zastřihovat či tvarovat. Stonky jsou spíše
slabší, takže rostlina může mít ke konci květu
problémy unést paličky. To se dá ošetřit třeba
zmíněným zástřihem/tvarováním, který stonky
posílí. Další možností je větve s masivnějším květenstvím vyvazovat a tak jim dát dodatečnou
oporu. Růst této odrůdy je velmi dravý a většinou
mi hravě přerostla všechny stejně staré kolegyně.
Při jasném a teplém počasí a při dostatku vody
cům, tak proti plísním i chladu, takže ve skleníku
ji není problém takto dlouho udržet. Při správné
péči tvoří venku i ve skříni velmi tvrdé paličky
se silným kořeněným aroma, které nepřipomíná
žádnou jinou mně známou odrůdu (tedy kromě
ostatních kříženců Haze). Již ve fázi „ježka“, tedy
asi po dvou týdnech kvetení, kdy se začnou tvořit paličky, se začíná hustě obalovat pryskyřicí a
s postupujícím květem se její obsah dere do nečekaných výšin. Odtud také také to „Super Silver“
v názvu. Bohužel se kvůli délce květu nehodí na
pěstování pod otevřeným nebem.
Sklizeň
Sklízení této odrůdy je čistá radost. Zralá rostlina
ření je nejméně vhodný způsob aplikace vzhledem
k žádaným léčebným účinkům.
Závěr
Tuhle odrůdu bych jednoznačně doporučil všem,
kdo mají zájem o kvalitní konopí bez kompromisů. Ve všech ohledech se jedná o jednu z nejlepších rostlin, které jsem měl kdy možnost pěstovat. Jak chuť, tak aroma, vzhled, kvalita paliček,
produkce pryskyřice i účinky jsou výrazně nadprůměrné. Zaostává pouze výnos, což se při takové kvalitě dá oželet. Jediná skutečná nevýhoda
je tak omezení léčebného potenciálu na situace,
kdy skutečně nevadí, že budete dost mimo. Bohužel ji nemůžu doporučit pro volné pěstování,
zdroj: autor
Super Silver Haze je kráska, která by něměla na zahrádce chybět.
a živin jí nedělá problém za týden se vytáhnout
i o půl metru. Na výživu je celkem citlivá, je potřeba ji hodně hnojit, pokud chcete masivní
úrodu. Bez důkladného přikrmování dostanete
řídké a úzké paličky, které oko pěstitele nepotěší.
V tomto ohledu se indikám bohatě vyrovná.
Kvetení
Květ nastupuje při fotoperiodě přibližně 13 hodin,
takže venku vám začne kvést až v září, což může
být ve spojení s květem o délce kolem 10 týdnů a
naším podnebím smrtelná kombinace. Dozrávání
nemůžete bez zatmívání venku čekat dříve, než
koncem října, ale spíše se to protáhne do začátku
listopadu. Naštěstí je velice odolná jak proti škůd-
28
vypadá nádherně a ve slunečním svitu se jen třpytí
přebytkem pryskyřice. Vzhledem k sativnímu růstovému vzorci na paličkách není moc listí, takže
stříhání nedá příliš práce. Paličky jsou robustní,
tvrdé a i po sušení krásné na pohled. Extrémní obsah pryskyřice s sebou nese bohužel i jednu nevýhodu: pokud není suchá na prach, nehoří dobře.
Její silně kořeněné aroma se výrazně promítá i do
chuti, která je mírně nakyslá a nenechává ten dehtový dozvuk, jako mnoho jiných. Ať už zvolíte jakýkoliv způsob aplikace, chuť bude skutečně úžasná.
I v takových bramborácích, kde chuť většiny jiných
odrůd zanikne, se SSH projeví jako velice exotický
kořeněný tón, který bramborákům dodá na pikantnosti. Jen pro jistotu se zde sluší upozornit, že kou-
ale ve skříni bude úžasná a ve skleníku (pokud
zrovna nebude podobně zamračený podzim jako
ten loňský) zrovna tak. Objednávat doporučuji
jednoznačně od mr. Nice, protože u verzí ostatních prodejců bývají problémy s nehomogenitou
(tedy každá kytka bude jiná). I podle lidí mnohem zkušenějších, než já, se jedná o skvost, který
stojí za to přinejmenším vyzkoušet. Počítejte ale
s tím, že jakmile okusíte Super Silver Haze, bude
trvat velmi dlouho, než vás nadchne nějaká jiná
odrůda. Pouze při specifických zdravotních potížích (problémy se srdcem, hyperaktivita, nechutenství a některých dalších) vám příliš neuleví,
ale i tak je potěšení mít ji na zahrádce, protože je
to jednoduše kráska. !
29
KONOPÍ LÉČÍ
q&a
Drogová poradna
Ve spolupráci s online drogovou poradnou
(www.drogovaporadna.cz), kterou spravuje
tým zkušených odborníků o.s. Sananim.
Sativex je konopí vylouhované
v alkoholu. Nic víc, nic míň.
JAK NA TO?
Dobrý den, cca 5 let jsem pravidelným kuřákem
marihuany. Byla období, kdy jsem kouřila denně, poslední dobou o něco méně. Kvůli závislosti mám problémy s disciplínou v práci, mám
pocit, že způsobila i změnu mojí osobnosti, kdy
jsem se stala silně asociálním člověkem (což mi
opět přináší problémy v práci). Přes půl roku se
snažím přestat, vydrží mi to vždy tak měsíc, a
pak je chuť zase silnější než já. Můžete mi nějak
pomoci? Je možné účastnit se u vás nějakého
speciálního programu pro odvykání marihuaně?
Děkuji za vaši odpověď.
TXT: PETER REYNOLDS
PRAVDA
O SATIVEXU
G
W Pharmaceuticals se snaží vytvářet
dojem, že se jedná o „farmaceutický“
výrobek, jelikož podle jejich průzkumu to je to, co pacienti preferují.
Takto to podává mluvčí GW: „Je to farmaceutický
roztok, vytvořený tak, aby bylo možné podávání
přesných dávek a udržení striktních standardů
kvality, bezpečnosti a efektivnosti.“
Co ve skutečnosti GW dělá je to, že pěstuje
velmi kvalitní konopí ve víceméně stejných podmínkách jako většina ilegálních pěstitelů. Využívá rozmnožování pomocí klonů k zajištění
konzistentních hladin kanabinoidů. Osvětlení a
hydroponická výživa je řízena počítačem a využívá se automatické ventilace. To se opravdu
nijak neliší od nejsofistikovanějších a nejefektivnějších ilegálních konopných pěstíren. Je
to uznávaná a odzkoušená technologie, kterou
Zdravím Vás,
je dobré, že si své potíže uvědomujete a máte
chuť je nějak řešit. Doporučila bych vám navštívit toto zařízení:
K nástupu do tohoto programu nepotřebujete
žádné lékařské doporučení, nejjednodušším
způsobem je přijít v úterý nebo ve čtvrtek od
10.30 do 12.00 na tzv. motivační skupinu (bývají pravidelně), a poté se rozhodnout, zda by
vám program vyhovoval. Vše záleží na vás. Více
informací naleznete na webu www.sananim.cz
(hledejte Denní stacionář DST) Mějte se hezky,
přeji hodně sil!
zdroj: internet
Denní stacionář o.s. SANANIM
Janovského 26
Praha 7
tel.: 220 803 130, 220 800 041
mobil: 605 212 175
kontaktní osoba: PHDr. Ilona Preslová
email: [email protected]
TRÁVA A ALKOHOL PO LÉČENÍ
ZÁVISLOSTI NA HEROINU
Jak rizikové je užívání trávy či alkoholu jednorázově po léčení závislosti na heroinu?
Vždycky to s sebou nese riziko, že se rozjedete.
Hlavně proto, že to nebývá jednorázově, nebo
to bývá vícekrát jednorázově. :-) Dost často to
taky probudí chutě, nebo se člověk přistihne,
jak v opilosti jede nakupovat. Takže nejlepší
doporučení je abstinovat plně. Samozřejmě, ne
každý to zvládne. Je pak dobré obrátit se tam,
kde jste se doléčoval, a stanovit si hranice a
limity tak, aby to bylo co nejbezpečnější.
Pokud ale mluvíme o období po čerstvě ukončené léčbě, pak zcela jistě platí nutnost plně
abstinovat tak dlouho, dokud se neintegrujete
do normálního života. A neukončíte doléčování.
Protože v doléčovacích centrech se na usus
alkoholu a drog většinou dívají dost nevlídně.
Legální pěstírna společnosti GW Pharmaceuticals.
30
v současnosti využívá také holandská firma Bedrocan, exkluzivní pěstitel léčebného konopí nizozemské vlády, a firma Gropech v Kalifornii, která
buduje novou pěstírnu v Oaklandu o ploše přes
5 500 m², s kapacitou roční úrody v hodnotě 50
miliónů dolarů.
Rozdíl mezi úrodami od legálních a nelegálních pěstitelů je zanedbatelný. Je podobný tomu,
jestli si kupujete rajčata v supermarketu nebo na
tržnici.
GW vezme své vysoce kvalitní konopí, rozemele ho a vylouhuje v alkoholu za použití mírného zahřátí. Posléze je přidáno trochu mátového oleje k zamaskování chuti a přefiltrovaná
tekutina je balena do malinkých aerosolových
lahviček. Každý sprej obsahuje 2,7 mg THC a 2,5
mg CBD. Co už vám GW neřekne, je fakt, že obsahuje také všech asi 60 dalších kanabinoidů, na-
KONOPÍ LÉČÍ
zdroj: internet
q&a
Drogová poradna
HONIČKA
Proč když jsem pod vlivem THC a vyhoním
si ho (nebo se nechám), tak je to asi tak
100000000× lepší než normálně?
Díky
Zdravím Vás, jelikož pod vlivem psychotropní
látky se některé Vaše pocity mohou výrazně
umocnit a zesílit. Jestli to prozatím u Vás takto
funguje, můžete být rád, protože u dlouhodobých a pravidelných uživatelů marihuany
mohou s erekcí nastat problémy.
Cena za množství THC v jedné lahvičce je mnohonásobně vyšší než je na černém trhu.
cházejících se v rostlině, z nichž každý má svůj
vlastní mechanismus působení a účinek.
Chválím GW Pharmaceuticals za to, že přináší
enormní prospěšnost kanabinoidové terapie do
21. století. Není to ovšem nic nového. Léčebná
hodnota této rostliny je známá a využívaná po
tisíce let. Až v posledním století došlo k démonizaci konopí prostřednictvím lží a propagandy.
Bylo by ale chybou domnívat se, že Sativex je něčím jiným než samotná rostlina. Došlo pouze k
jejímu zabalení do marketingového a fyzického
obalu, který přiměl hloupé a zbabělé politiky k jejímu akceptování.
Ve skutečnosti zůstává Sativex v Británii stejně
ilegální jako rostliny konopí. Přestože byl schválen MHRA (britská regulační agentura pro léky a
zdravotnictví – pozn. překl.) pro použití při léčbě
křečí souvisejících s roztroušenou sklerózou a
SATIVEX
Ústní sprej vyrábí britská firma GW Pharmaceuticals ze dvou odrůd konopí, jedné pěstované pro vysoký obsah THC a druhé pro CBD.
Pěstírny se nacházejí na utajeném místě v
jižní Anglii. V roce 2009 uváděla GW Pharmaceuticals pěstování asi 30 tisíc rostlin ročně
s výnosem kolem tuny rostlinného materiálu, tato čísla jsou však dnes pravděpodobně
výrazně vyšší.
První zemí, kde byl Sativex schválen již v
roce 2005, byla Kanada. Ve Velké Británii byl
schválen jako lék na spasticitu při roztroušené skleróze v červnu 2010, v červenci 2010
byl schválen i ve Španělsku. V letošním, nejpozději příštím roce očekává výrobce schválení léku nejméně v 6 dalších zemích (ČR, SRN,
Rakousko, Itálie, Dánsko, Švédsko). Ve Velké
Británii je distribuován společností Bayer
Schering Pharma, ve Španělsku a dalších evropských zemích společností Almirall.
Sativex je v řadě zemí k dispozici jako lék
bez licence, která umožňuje lékařům přede-
může být lékařem předepisován, zůstává nadále
drogou uvedenou na seznamu „schedule 1“ (bez léčebného využití – pozn. překl.) dle Zákona o zneužívání drog. Home Office (Ministerstvo vnitra
– pozn. překl.) vyjádřilo záměr pozměnit zákon,
avšak zatím tak neučinilo. To znamená, že jakýkoliv lékárník, který v současnosti vydá Sativex,
se doupouští přesně stejného kriminálního činu,
jako kterýkoliv pouliční dealer trávy nebo hašiše.
Home Office nad tím samozřejmě mhouří oči.
Nikoli už u případů léčebné byliny konopí, ačkoliv je v každém směru identická se Sativexem
(kromě toho, že Sativex obsahuje také alkohol a
mátový olej). Ukazuje se tak naprostá idiocie britských zákonů.
Neexistuje lepší příklad hloupého zákona i
hlouposti bezpáteřních politiků, kteří takové zákony podporují. !
psat přípravek pro jednotlivé pacienty, kteří se
domnívají, že jim může pomoci. Produkt byl
vyvezen z Velké Británie nejméně do 28 zemí.
V klinických testech je Sativex snášen velmi
dobře. Mezi nejčastěji hlášené nežádoucí
účinky v prvních čtyřech týdnech podávání
byly závratě, ke kterým došlo především v
průběhu úvodního titračního období, a také
únava. Tyto reakce jsou obvykle mírné až
středně závažné a vymizí během několika
dnů, i když se pokračuje v léčbě.
Sativex je distribuován v 10 ml lahvičce,
obsahující cca 90 dávek (střiků) při průměrné
denní dávce kolem 8 střiků. Jeden střik spreje
obsahuje 2,7 mg THC a 2,5 mg CBD. Cena se
pohybuje okolo 3 000 Kč za lahvičku, měsíční
náklady na léčbu jsou tedy cca 9 000 Kč (pro
srovnání – obsahem THC odpovídá jedna
lahvička cca 2 g skunku s cenou na černém
trhu maximálně 500 Kč). V důsledku schválení léku v Británii a Španělsku se čistý zisk
GW Pharmaceuticals před zdaněním v období
září 2009 až září 2010 zvýšil z 1,2 miliónu na 4,6
miliónu liber.
MOHU KOUŘIT MARIHUANU?
Měl bych dotaz. Mohu kouřit marihuanu, když
jsem měl mononukleózu? Zajímaly by mě také
škodlivé účinky kouření trávy na játra. Děkuju
za odpověď.
Kouření marihuany vám nemůžu doporučit, ani
kdybyste byl zdravý jako ryba. Z nepříjemných
účinků, které se objeví vždy, budu jmenovat poruchu soustředění a paměti a vliv zplodin kouření na zdraví (víc nežádoucích látek vzniklých
spalováním než z běžné cigarety). Pak jsou tu
ale ještě ty méně časté, nevypočitatelné účinky
(poruchy nálad, nutkavé příznaky, psychotické
stavy).
Mononukleóza je komplexní, a také dost
nevypočitatelná nemoc, nejde jen o játra. Ještě
výraznější je její zásah do imunitního systému
a celkové oslabení. Setkala jsem se s tím, že po
užití marihuany v období rekonvalescence po
této chorobě, zažil onen člověk silný, extrémně
nepříjemný stav, podobně jako při „bad tripu“.
ZÁVISLOST?
Opravdu si myslíte, že na marihuanu může
vzniknout závislost? Moje odpověď zní: Nemůže. Tak proč ji nelegalizovat?
Ne každý uživatel marihuany na ní bude závislý
(záleží na délce, frekvenci, kontextu užívání a
osobnosti uživatele). Je pravda, že u marihuany
není cesta k závislosti tak přímá a jednoznačná,
jako např. u heroinu. Ale i v případech, kdy je
uživatel závislý (a věřte, že takoví lidé opravdu
existují), je spíš důležité, zda to dotyčný chce
nějak změnit. I se závislostí se dá žít, alespoň
nějakou dobu. Potíže s marihuanou se také ne
vždy musí týkat závislosti, ale to je na delší
povídání.
Malý test: podle textu vaší otázky soudím, že
jste příznivec a uživatel marihuany. Zkuste ji na
měsíc vysadit. Pokud nebudete mít žádné potíže (zhoršená nálada, zvýšená únava, nahrazování jinou drogou – třeba alkoholem – výraznější
chutě na marihuanu, atd.) a dodržíte předem
stanovenou dobu abstinence bez výjimky, pak
máte aspoň přibližnou jistotu, že nejste závislý.
31
KONOPÍ LÉČÍ
TXT: ALLY & PETR URBAN
V čísle 23/2010 amerického časopisu Treating Yourself Magazine jsem si přečetl velmi
zajímavý článek na často diskutované a rozporuplné téma vztahu mezi účinky konopí a
lidskou sexualitou. Celý překlad sedmistránkové stati zde bohužel z prostorových důvodů
není možné uvést, takže alespoň dvoustránkový výtah…
Od tantrické nirvány ke ztrátě libida
kompletní příběh sexuality ovlivněné konopím
V
ztah mezi užíváním konopí a sexualitou se táhne daleko do historie lidstva. Možná si vzpomenete na americký propagandistický film Reefer
Madness, který ukazuje teenagery odhazující
jakoukoliv opatrnost a zábrany. Myslet si o tom
můžete cokoliv. Možná vám spíš vyvstane v mysli
více tantrická perspektiva: relaxace, ztráta nejistoty a zábran, zvýšená fyzická i emoční citlivost,
sjednocení s vesmírem, prodloužený orgasmus a
intenzivní propojení osobností. Další zase v souvislosti s užíváním konopí pomyslí na ztrátu libida a impotenci . V historii konopí dokonce pomáhalo i k životu v rozjímání a celibátu. Nehledě
na názor je ale vztah mezi konopím a sexualitou
komplexní a velmi individuální, stejně jako jsou
komplikované výsledky moderního výzkumu.
Asi nejsilnější a nejintimnější vztah ke konopí
v sexuálním kontextu najdeme kde jinde, než
v Indii. Nejen že indické lékařství používalo konopí k léčbě nemocí se vztahem k lidskému rozmnožování, ale vyvinulo se také prastaré učení
svazující spiritualitu a sexualitu, zvané tantra.
Některé popisy tantrických rituálů mluví o použití konopí při sedmi- nebo osmihodinovém tantrickém spojení za účelem sjednocení s universálním božstvím. Pár se napil bhangu a po rituální
koupeli partner natřel partnerku vonným olejem a dráždil ji jazykem. Pak oba zůstali v jógických polohách v meditaci, dokud bhang nezačal
plně účinkovat. Pár se spojil ve statickém tantrickém aktu na sedm až osm hodin, což mělo končit úplným zrušením ega v božském spojení obou
partnerů do jednoho vědomí čisté nirvány. I tohle hrubé zjednodušení tantrických ritů ukazuje
centrální roli konopí v sexuální magii.
Vliv akutního a chronického užívání
na mužské libido
Moderní věda zjistila dvojí vliv konopí na mužské
libido: jednotlivá dávka na akutní bázi zvyšuje
jak mužskou potenci, tak chuť na sex, chronické
dlouhodobé užívání výrazně snižuje potenci i libido tím, že převrací poměr mužských a ženských
pohlavních hormonů, testosteronu a estrogenu.
I když někteří z vás toto působení nepocítí, exis-
32
KONOPÍ SE UŽÍVALO
V TANTRICKÝCH
RITUÁLECH A JE TAKÉ
SOUČÁSTÍ MNOHÝCH
BYLINÁŘSKÝCH TRADIC
tuje značná část populace, u které se negativní
vliv chronického působení kanabinoidů projeví.
Podle vědců totiž CB1-receptory hrají důležitou
úlohu v mechanizmu fungování estrogenu.
U žen to má za následek změny působení progesteronu a prolaktinu, tedy hormonů ovlivňujících kromě jiného ovulaci, sekreci mléka, ale i pocit sexuálního uspokojení po orgasmu. Poslední
efekt může ale být i negativní, výrazně zvýšená
hladina prolaktinu může vést ke ztrátě libida a
impotenci.
Maďarští vědci ale zjistili, že tento efekt, způsobený THC prostřednictvím CB1-receptorů, je
vyrušen opačným působením CBD, obsaženým
v původních (a dnes hlavně technických, pozn.
překl.) odrůdách konopí.
Tak vypadá úvod do poznatků o tom, jak kanabinoidy ovlivňují sexuální život, konkrétně hormonální rovnováhu a vylučování žláz s vnitřní
sekrecí. Zajímavá je také například domněnka,
že kouření konopí díky obsahu aromatických
látek v kouři inhibuje aromatázy, a tím dochází
k podstatně menšímu ovlivnění produkce testosteronu u mužů, než při vaporizaci nebo konzumaci konopí.
Zkušenosti s vlivem konopí na sex
Jedno z nejvíce tradovaných témat o vlivu konopí
na sex je jeho relaxační a prožitky prohlubující
působení, prostě lepší psychická otevřenost vůči
prožitkům. To potvrzuje například případová
studie 43-leté ženy trpící bipolární poruchou smí-
KONOPÍ LÉČÍ
šeného typu, u které se projevila sekundární sexuální dysfunkce jako následek užívání kyseliny
valproové, olanzapinu (Zyprexa) a Paxilu. Byla
několikrát hospitalizovaná poté, co kvůli vedlejším účinkům odmítala brát tyto léky, protože
výrazně snižovaly kvalitu jejího života. Vyzkoušela různé léky na opětovné zlepšení libida a navrácení schopnosti orgazmu, ale žádný nezabral.
Podle jejích údajů nikdy v minulosti neužívala
konopí. Pak jí lékař předepsal 10 mg Marinolu hodinu před stykem. Po dvou a půl týdnech užívání
syntetického THC se její stav a pocity výrazně
zlepšily. Zpráva byla zveřejněna po dvou letech
užívání Marinolu (dvakrát týdně). Po tuto dobu
nebylo nutné pacientku hospitalizovat a její stav
se stabilizoval. Ošetřující lékař prohlásil, že relaxace a euforie způsobené Marinolem byly dost
silné na to, aby způsobily uspokojivou sexuální
zkušenost, ale svou roli mohly hrát i další faktory.
Konopí zabilo moje libido a zničilo
mou sexuální sebedůvěru.
zdroj: internet
Předchozí případ popisoval dávkování konopí
na akutní bázi pro zlepšení chuti na sex. Na druhém konci spektra od akutní 10 mg dávky jsou ale
těžcí chroničtí konzumenti konopí, jejichž denní
dávka může snadno přesáhnout 200 mg, pokud
ne podstatně víc. Osoby užívající konopí pravidelně v takhle vysokých dávkách, hlavně muži,
popisují občas úplnou ztrátu libida a připisují to
právě konopí. Mnoho takových příběhů snadno
najdete na internetu. Několik případů za všechny
z jedné webové diskuze:
Muž, 26 let, který kompletně ztratil libido cca
před rokem a půl kvůli hodně, hodně, hodně silnému kouření marihuany. „Cítil jsem se přes noc
jakoby elektricky vyzkratován a od té doby se to
nevrátilo. Zkusil jsem všechny možné léky. Lékaři přezkoumali hladiny všech hormonů, včetně
testosteronu, a vše je v normálních mezích. Můj
hlavní syndrom je stoprocentní ztráta libida a
trpím nespavostí. Nikdy jsem nebyl unavený, až
teď. Moje energie není zdaleka to, co bývala. Ocením jakoukoliv naději.“
známe pouze výsledky testování na krysách, ne
výsledky u lidí. Ve zkratce: i když se periodické
užívání konopí pro zlepšení sexu díky relaxačnímu působení zdá být efektivním (zvlášť u žen),
efekt těžkého chronického užívání konopí na sexuální funkce se zdá být potenciálním rizikem
ztráty sexuálních funkcí (zvlášť u mužů).
Zájemce o plnou verzi článku včetně rozboru
biochemického působení kanabinoidů na endokrinní systém a odkazů na literaturu a zdroje odkazuji na stránky magazínu Treating Yourself:
hp://www.treatingyourself.com/pdf/issue23.pdf
Poznámka překladatele:
Opakuje se stále stejný mechanizmus působení
konopí na lidský organizmus: malá dávka působí
léčivě, stimulačně (podporuje imunitu, působí
protizánětlivě, relaxuje, euforizuje, apod.), velká
dávka naopak potlačuje, unavuje (imunnosupresívní působení, atd.). Stejně tak je působení velmi
individuální, závisí na dávce, člověku, jeho stavu,
způsobu podání… !
Podělte se prosím s ostatními o své zkušenosti
v diskuzích na www.free-grower.cz
„Měl jsi někdy jakýkoliv úspěch s nějakým produktem? Myslím, že jsem v podobné situaci jako Ty“
„Právě jsem zakopl o tohle vlákno a mám úplně
stejný problém jako vy, hoši… Je to takhle asi týden a je to fakt frustrace…“
Tohle nejsou propagandisté ani nikdo, kdo by
chtěl udělat konopí špatné jméno, prostě lidé,
kteří upozorňují na nepříjemný stav, do kterého
se dostali. Zajímavý je také nový trend od doby,
kdy se na trh dostala Viagra a další podobné přípravky, které nejsou na lékařský předpis. Jejich
užívání je zvlášť vysoké u rekreačních konzumentů konopí
Závěr
Tantrický akt, který propojí oba partnery v nirváně.
Konopí a sex jsou ve velmi starém spojení. Užívalo se nejen v tantrických rituálech, je také
součástí mnohých bylinářských tradic, které ho
užívají různým způsobem v určitých akutních
sexuálních situacích. V tomto smyslu se zdá, že
akutní užití konopí umožňuje relaxaci a větší
otevřenost v sexu, a toto spojení přetrvává dodnes. Současný výzkum ale naznačuje, že chronická expozice vysokými dávkami konopí může
vést k potlačení neuroendokrinního systému, a
dokonce k určitému převrácení systému pohlavních hormonů, zvláště u mužů. Tento výzkum dokládají i zprávy uživatelů o výrazné ztrátě libida
po dlouhodobém užívání vysokých dávek konopí. Zajímavé je to, že přestože by se mělo jednat o inhibici jak progesteronu, tak prolaktinu po
chronickém užívání konopí, ztráta libida u těchto
jedinců se podobá té způsobené naopak nadměrnou produkcí prolaktinu. Prolaktin je odpovědný
za fyzický pocit uspokojení po sexu a u mužů za
obnovení erekce po určité době po orgasmu. Nadbytek prolaktinu zase produkuje ztrátu libida,
protože tělo už je plně uspokojeno. Existuje také
názor, že ženské libido se dá zlepšit antagonisty
CB1-receptorů, jako např. rimonabant, ale zatím
INZERCE h
NECHTE SI MAGAZÍN
LEGALIZACE ZASÍLAT
PŘÍMO NA VAŠI ADRESU
Objednejte si předplatné časopisu na
stránkách http://magazin-legalizace.cz
nebo zašlete vyplněný formulář na adresu
vydavatele: Legal Publishing, s.r.o.,
Divišova 489/10, 197 00 Praha 19
Jméno:
Příjmení:
Ulice, Číslo p/orient:
Obec:
PSČ/Země:
E-mail:
…a/nebo Telefon:
Počet čísel (min. 3 čísla/půl roku):
Objednávám od čísla:
Děkujeme za vaši objednávku.
Magazín Legalizace vychází každé 2 měsíce. Cena
předplatného je 36 Kč včetně 20% DPH za jedno
číslo. Časopis si můžete objednat nejméně na půl
roku dopředu, tj. 3 čísla. Uveďte prosím, od jakého
čísla chcete magazín odebírat. Magazín je zasílán
v tmavé fólii a bez jakýchkoliv viditelných znaků
o obsahu obálky. Po zpracování objednávky vám na
váš e-mail nebo adresu budou doručeny informace
o platbě. V případě jakýchkoliv dotazů nás
kontaktujte na adrese:
[email protected]
nebo telefonu +420 773 691 561.
33
PUBLICISTIKA
Názor seniorů
na konopí v naší zemi
TXT: ROBERT VEVERKA
V
sobotu 7. května 2011 ve 22 hodin končí
zároveň s demonstrací za legalizaci konopí kampaň Semínka seniorům, kterou
letos na jaře již po třetí vyhlásilo občanské sdružení Legalizace.cz. Cílem kampaně bylo a
je poskytnout semínka léčivého konopí všem plnoletým občanům, kteří se rozhodli konopím léčit,
ale odmítají nakupovat předraženou marihuanu
neznámé kvality na černém trhu. Protože akce je
určena především seniorům, zeptali jsme se několika z nich na jejich názor na konopí a zatím bezvýchodnou situaci okolo možné legalizace konopí
pro léčebné účely. O odpovědi a své zkušenosti
s konopím se s námi podělili paní Eva, redaktorka
v důchodu, paní Anna, invalidní důchodkyně, pan
Ewald, který trpí Parkinsonovou chorobou a pan
Štefan, strojař ve starobním důchodu.
reaguje,
náš organizmus zareaguje,
asem. Bála
či už hned, nebo časem.
iv omamná
bych se, že jakákoliv
látka může spustit nějakou, zavní poruchu
tím skrytou, duševní
.).
(schizofrenii, apod.).
Paní Anna: Zákaz u konopí je ten, že se z něho
vyrábí i drogy, ale to by mohli zakázat i nože,
t. Dále může být důvod vliv
kterými se dá zabít.
famaceutických firem, kterým by klesla tržba.
Pan Ewald: Pokud omamná látka nemá léčivé
chiku nebo mírní „jen“ bolesti,
účinky na tělo, psychiku
asi bych souhlasil se zákazem. Otázka je, jak ten
zákaz prosadit.
Pan Štefan: Mohou
u škodit zdraví
1. Když se řekne konopí, co vás napadne?
Máte povědomí o tom, co všechno se dá
z konopí získat?
Paní Eva: Nevím, váhám mezi odpovědí ano i ne.
Paní Anna: Nesouhlasím,
hlasím, když je prodej alkoleko škodlivější, proč by měl
holu legální a je daleko
ej marihuany.
být nelegální prodej
Pan Ewald: Za nelegální
egální považuji jen drogové
ukoli prostředku, který jakkoli
dealerství. Jakémukoli
působí na zlepšení zdravotního stavu člověka,
něno se k nemocnému dostat.
nesmí být znemožněno
Pan Štefan: V období
obí kdy bylo legální, nebylo
m ani metlou lidstva, naopak,
žádným nebezpečím
mědělskou a průmyslovou plobylo úspěšnou zemědělskou
uhlasím.
dinou. Proto nesouhlasím.
Paní Eva: Napadne mě joint. Také historka
mladé kolegyně, jak ji na jednom večírku nabídli
koláčky, o kterých nevěděla, že jsou z konopí.
A bylo jí z toho špatně. Také se mi vybaví kluci a
děvčata vizáže squaerů. Tak si, či už se vám to
líbí, nebo ne, větší část společnosti představuje
zastánce legalizace marihuany. Jinak věřím, že
konopí v rukách lékaře může být prospěšné.
Paní Anna: Konopí je rostlina, z které se dá
mnoho získat, jak v průmyslu textilním
(konopná vlákna na oblečení, lana, obuv) tak
semena na oleje, v lékařství léčebné masti, léky,
využití v kosmetice, atd.
Pan Ewald: Až donedávna mě napadl jen těsnicí
materiál do závitových spojů vodovodních a plynových rozvodů, tzv. „česání“.
Pan Štefan: Mne napadá plodina pro textil,
možný lék a kriminalizace interního užívání.
2. Jaký je podle vás důvod zákazu některých
rostlinných omamných látek?
Paní Eva: Riziko návykovosti. Nikdy nevíme, jak
34
3. Souhlasíte s tím,
m, aby konopí bylo v naší
zemi nelegální?
4. Slyšel/a jste o léčebných vlastnostech
konopí? Byl/a byste
ste ochoten/na po
konzultaci s lékařem,
řem, který by konopí
doporučil, takovou
ou konopnou léčbu
podstoupit?
Paní Eva: Ano. Lidstvo
stvo by mělo zkoušet nové postupy, případně se vracet k starým osvědčeným.
Paní Anna: Ano, slyšela,
yšela, a takovou léčbu bych
podstoupila
Pan Ewald: O léčebných
bných vlastnostech konopí
li slyšel. Konzultaci s lékařem,
jsem spíše četl nežli
sti s léčebnými účinky konopí,
který má zkušenosti
PUBLICISTIKA
bych s nadšením uvítal. Nikde na netu se mi nepodařilo najít ucelený návod na způsob užívání
konopí při Parkinsonově chorobě.
Pan Štefan: Můj přítel, lékař dermatolog, mi soukromě doporučil zkusit konopnou léčbu a já ji
při nutnosti podstoupím.
5. Co si myslíte o situaci, kdy se nemocní
lidé chtějí konopím sami léčit, ale stát jim
nejen konopí nedokáže poskytnout, ale navíc
je může za tuto samoléčbu i trestat?
Paní Eva: Není to správné.
Paní Anna: Každý nemocný hledá léky, kterými
se může vyléčit, a stát jim v léčení nemá bránit,
dokonce je trestat. Alkoholiky a drogově závislé
netrestá a nemocné lidi ano, to je strašný.
Pan Ewald: Absurdita!
Pan Štefan: Zákonodárci a vláda by se měli zabývat především vlastní bující korupcí, která
může srazit naši zemi na kolena. Jejich bigotní
tažení proti konopí pokládám jen za prostředek
zviditelňování se před voliči za každou cenu a za
odvádění pozornosti od vlastních zlodějin.
6. Podporujete projevy veřejnosti, které
nesouhlasí s kriminalizací konopí a jeho
uživatelů? Přijdete na demonstraci za
legalizaci konopí, která se letos koná
7. května v Praze?
Paní Eva: Že bych si poprvé v životě dala jointa?
Ne, děkuji. Dám přednost ostré procházce v lese
a potom si zacvičím jógu. Vyplavené endorfiny
jsou nejlepší droga. I když, možná bych na té
demonstraci konečně pochopila, proč jste, kluci
a děvčata, ochotni věnovat něčemu takovému
tolik svého času. A ještě riskujete, že vás okolí
bude považovat za narkomany! A kriminalizace
konopí? Nejsem přítelem extrémních řešení.
Paní Anna: Nemohu přijít, i když bych ráda, ale
je to pro mě daleko.
Pan Ewald: Ano. Pro léčebné účely by mělo být
legalizováno. Tedy k dostání v lékárnách na
předpis (přinejmenším).
Pan Štefan: Souhlasím s nimi. V mém věku 80 let
se již akcí nemohu zúčastňovat.
7. Dostala se k vám informace o kampani
Semínka seniorům, kterou pořádá občanské
sdružení Legalizace.cz, a jejímž cílem je
poskytnou semínka léčivého konopí všem,
kteří si ho touží pro svou samoléčbu
vypěstovat? Co si o takové akci myslíte?
Paní Eva: Senioři se budou bát. Zkusí to jedině
ten, kdo má opravdu vážné zdravotní problémy,
a v podstatě nemá co ztratit. V takové situaci
bych to taky riskla.
Paní Anna: Informace se ke mně dostala
z Radiožurnálu a na jejím základě jsem si napsala o semínka, které jsem obratem obdržela.
Myslím si, že taková akce je prospěšná.
Pan Ewald: Jelikož jsem od sdružení již semínka
obdržel (za což mnohokrát děkuji), o kampani informace mám. Dostupnost léku se díky činnosti
sdružení mnohonásobně zvýšila, což cílové skupině (seniorům) umožňuje samoléčbu provozovat. Bohulibá činnost této organizace!
Pan Štefan: Dostala. Akci chválím.
8. Můžete porovnat nebezpečnost
těchto drog? Alkohol, konopí, pervitin,
antidepresiva?
Paní Eva: Začnu od konce: antidepresiva –
můžou být prospěšná, ale jedině pod dohledem
lékaře. Pervitin – nebezpečné svinstvo. Konopí –
pro léčební účely, pod dohledem lékaře, proč ne?
Alkohol – když se nezvládá, komplikuje život.
Vzhledem k tomu, že lidstvo ho zná už tisíce let,
není reálná šance se ho zbavit. Je známo, co způsobila ve Spojených státech prohibice. A když už
víme, co tato legalizovaná droga dokáže udělat
s člověkem, proč otvírat dvířka další? Myslím
tím marihuaně.
Paní Anna: Podle mého názoru je alkohol daleko
nebezpečnější a myslím, že pervitin a antidepresiva jsou taky návykové.
Pan Ewald: Konopí jako poslední.
Pan Štefan: Porovnat nemohu. Víno piji, ale nic
jiného nebudu ani zkoušet.
9. Co si myslíte o lidech, kteří rekreačně
užívají konopné drogy (marihuanu, hašiš)?
Měli by za to být trestáni?
Paní Eva: Za marihuanu bych netrestala, ale ti,
co ji pravidelně užívají, moje sympatie nemají.
Přijde mi to jako berlička.
Paní Anna: Lidé, kteří užívají rekreačně konopné
drogy, jsou na tom jako lidé, kteří rekreačně pijí
alkohol – nikdo je za to netrestá.
Pan Ewald: Že jsou cvoci. Riskují závislost kvůli
chvilce opojení. Ale proti rekreačnímu sportu nic
nemám.
Pan Štefan: Lituji takové lidi podobně jako ty,
kteří nenávratně propadli tabáku, sektářskému
nebo církevnímu fanatismu, či hracím automatům. Jedno je horší druhého.
10. Máte s konopím (omamným nebo
technickým) nějakou osobní zkušenost?
Jakou?
Paní Eva: Jednou syn přinesl tři sazeničky konopí v kelímcích od jogurtu, asi z Marihuana
March, a dal je na balkón. Zapomněl je však
zalévat, takže uhynuly. Naštěstí. Představa, že
nás nějaký ctihodný soused udá za pěstování
marihuany a do bytu nám vpadne zamaskované
komando, nebyla právě nejveselejší… :-)
Paní Anna: Ano, dělám si koupele na lupenku.
Pan Ewald: S omamným žádnou. S technickým
ano – jak jsem již výše napsal – utěsňoval jsem
jím závitové spoje.
Pan Štefan: Nemám a ani nebudu mít.
11. Máte nějaké sdělení pro naše politiky
a zákonodárce k otázkám drog v naší zemi?
Paní Eva: Odkazy pro politiky této země jsou
zbytečné. I tak si dělají, co chtějí.
Paní Anna: Ano, měli by konopí pro léčebné
účely legalizovat.
Pan Ewald: Ať už konečně vezmou rozum
do hrsti.
Pan Štefan: Drogovým a taktéž všem jiným
zhoubným závislostem v naší zemi je nutno
účinně čelit a nikoliv je podporovat ze státního
rozpočtu. !
flashback
Ze světa konopí
DVOŘÁK ZATÍM VINEN
S nepořízenou odešel od odvolacího soudu
neúnavný propagátor a pěstitel konopí, Dušan
Dvořák. Soud původní trest za přechovávání
tří set kilogramů konopí snížil o dva měsíce,
nicméně s odkladem na dva a půl roku. Zároveň
dodal, že Dvořákovo chování je pro společnost
nebezpečné, protože pěstování marihuany není
v České republice povoleno; fakt, že založil
občanské sdružení „Konopí je lék“ a snaží se
pomáhat vážně nemocným pacientům ještě
neznamená, že konopí pěstovat smí. Po zátahu
maskovaných ozbrojenců v červnu 2009 vyměřil
prostějovský soud za držení aktivního konopí
v hodnotě přes sedmdesát pět miliónů korun
Dušanu Dvořákovi třicet a po odvolání dvacet
osm měsíců vězení.
NEPOVEDENÝ EXPERIMENT
Těžké zdravotní komplikace způsobila legálně
koupená směs neznámých bylin s obsahem
chemikálií JWH 250 a JWH 018 jednačtyřicetiletému muži z Brna. Droga z Asie, která obsahovala
výtažky z konopí, tak byla až stokrát účinnější,
než běžná marihuana. Do bytu v Brně-Kohoutovicích vyjížděli policisté na upozornění sousedů,
kteří slyšeli mužův nelidský křik. Dveře byly
naštěstí otevřené. „Na zemi za nimi ležela osoba,
která se svíjela obličejem směrem k zemi. Lékaři
postiženého ihned transportovali do nemocnice,
kde se jeho stav zlepšil až po několika dnech.
Teprve pak ho policie mohla vyslechnout. Za
požití drogy muži sice žádný trest nehrozí, v jeho
bytě však byla objevena i malá domácí pěstírna
marihuany. Za tu mu v případě prokázání viny
hrozí až pět let vězení.
POLICEJNÍ SAIGON
Až osmnáct let vězení hrozí dvanácti vietnamským imigrantům, kteří byli minulý rok zatčeni
v rámci velké policejní razie s krycím názvem
CAN H na několika místech České republiky.
Zátahu se účastnilo neuvěřitelných víc než 25
operačních skupin v počtu několika stovek lidí.
Celníci a policisté během něho odhalili osm plně
vybavených velkokapacitních pěstíren konopí
s celkovou roční produkcí 1400 kilogramů marihuany na prodej v hodnotě 100 miliónů korun.
Šéf celní protidrogové jednotky Pavel Hoffman
upozornil, že drtivá většina materiálu byla určena
primárně pro export do zahraničí.
35
PUBLICISTIKA
flashback
Ze světa konopí
NEZBEDA QUITO
Pořádný šok a velice nepříjemnou dohru zažila
devatenáctiletá studentka střední školy v Plzni-Skvrňanech. Policejní pes speciálně vycvičený
pro vyhledávání drog našel v dívčí šatně její
igelitovou tašku plnou marihuany. Na věc se
přitom přišlo pouze náhodou, když vzdělávací
ústav navštívil kynolog v rámci preventivní
přednášky o drogách. Policejní mluvčí Simona
Čejková k tomu řekla: „Pracovník policie uložil
do jedné ze skříněk vzorek drogy, kterou měl pes
Quito před žáky demonstrativně najít. Celá akce
však k velkému údivu všech přítomných skončila
odhalením velkého množství zmíněné drogy.
Quito totiž zamířil k úplně jinému zamčenému
prostoru, u kterého začal hlasitě štěkat.“ Na místě byli přítomni i zaměstnanci školy, kteří majitelku zanedlouho identifikovali. Policie záležitost
vyšetřuje jako přečin nedovoleného držení drog
a nešťastnici nyní hrozí až rok odnětí svobody, a
také okamžité vyloučení ze školy v případě
prokázání viny.
HULENÍ NEMOCNÝM! ZAZNĚLO
Z KLADNA
V místní provenienci téměř revoluční myšlenku
začali prosazovat policisté z Kladna. Navrhují totiž, aby zabavené konopí, kterého je každoročně
až čtyři sta kilogramů, dostali pacienti trpící Parkinsonovou nemocí, nebo roztroušenou sklerózou. Šéf české justice a ministr spravedlnosti Jiří
Pospíšil to podle vlastních slov vidí jako poměrně
logické řešení. Dodává však, že legislativa musí
zajistit, aby „distribuce zabavené měkké drogy
neprobíhala v rozporu se zákonem“. V zemi, kde
se dosud léky z konopí prodávat nesmějí, je to
určitě pozitivní signál, který v policejních složkách na podobné úrovni nemá obdoby.
EXEKUCE ZA VŠECHNY PRACHY
Jinou bizarní příhodu si prožil obyvatel jednoho
z domů na Jičínsku. Navštívil ho totiž exekutor
se soudním příkazem k zabavení osobních věcí.
Místo oblečení však ve skříni nalezl pěstírnu
s dvanácti rostlinami konopí. Exekutor neváhal
a ihned kontaktoval policii. „Měl tam lampy a
všechno vybavení, které k pěstírnám patří,“ vyjádřila se místní policejní mluvčí Hana Klečalová.
Zabavené rostliny jsou na laboratorní expertíze a
hříšníkovi nezbývá než doufat, že obsah aktivních
látek nepřekročí stanovený limit.
36
Bhang
TXT&FOTO: MARTINA CIMPOVÁ
Lidé na západě používají
kouzelné pilulky, protože
zapomněli na přírodu.
K
onopí je v Indii považováno za posvátnou rostlinu a užívá se třemi základními způsoby. Jako ganja (samičí palice určené ke kouření), čaras (čistá
pryskyřice) a bhang, který je z nich nejslabší.
Bhang obsahuje asi pět procent pryskyřice a vyrábí se z usušených listů, které se povaří ve vodě
a následně rozmělní na konzistenci krému. Tato
hmota se potom rozpustí v tekutině a vypije.
V Indii hraje podobnou roli, jako v západním
světě alkohol. Používá se k náboženským, sociálním i medicínským účelům. Nechybí při různých
rituálech a festivalech, je oceňován jako uvolňovací prostředek pro zábavu nebo inspiraci, pomáhá při meditaci a v neposlední řadě má i afrodiziakální účinky. Věří se, že jeho rituální užívání
je léčivé, očišťuje od hříchů a spojuje s bohem
Šivou. Bláznivé a bohapusté zneužívání se naopak považuje za hříšné. Přípravu bhangu nám
ochotně ukázal Gopál, veselý chlapík, který má
na okraji jednoho malého indického městečka čajový krámek a denně v něm bhang vyrábí.
Jméno: Gopal Tundwal
Dovednosti: Uznávaný výrobce bhangu
Bydliště: Pushkar, Radžastán, Indie.
Věk: 48
Ahoj Gopále. Sháním informace o bhangu
a několik lidí mě poslalo za tebou.
Tak to tě poslali správně. Vyrábím ho a piju každý den. Můj bhang je proslavený, protože účinkuje jinak, než ten koupený v obchodě. Při výrobě
do něj totiž dávám dobrou energii. Jen se ptej, co
chceš vědět?
Jaký je tradiční způsob přípravy a užívání
bhangu?
Systém užívání se mění. Pravý bhang, dělaný tradiční cestou, se už nedá najít. Vyráběl se dlouho
a pomalu, v dřevěném, těžkém hmoždíři. Rozmělňoval se dvěma dřevěnými tyčemi, kterými do něj
dva lidé zároveň střídavě bušili a trvalo to asi hodinu. Tak se to dělalo ještě před sto až dvěma sty
lety. Dnes se vyrábí rychleji, pomocí kamene, trvá
to přibližně půl hodiny. I způsob užívání se mění.
Někteří lidé jedí samotné kuličky, to není zdravé,
mohou si ublížit. Další míchají bhang s různými
džusy, mlékem nebo jogurtem a ochucují ho cukrem, citronem, zázvorem… Ale to přinese jen opo-
jení a žádný léčebný užitek. Tradiční, nejlepší a
nejčistší způsob je smíchání s vodou, potom je to
pravá medicína.
Jak se bhang vyrábí?
Usušené listy se rozdrolí na prášek. Nesmí obsahovat řapíky ani žádné pevné kousky větviček,
jen čistý prášek. Zalije se vodou a propere, aby se
vymyl prach. Pak se přecedí, vloží se do hrnce a
v nové čisté vodě se tak 5 až10 minut povaří. Síla
bhangu se velmi zvýší, pokud ho vaříme v měděné nádobě. Někteří lidé přidávají ze stejného
důvodu do hrnce měděnou minci. Po uvaření se
nechá odstát, až se listy potopí a vyplavou semínka, která se seberou a vyhodí.
Obsah hrnce se pak přecedí přes hadr, znovu
zalije stejnou vodou z vaření, znovu přecedí přes
hadr a nechá se vychladit. Za pár minut se to opět
prolije, tentokrát čistou studenou vodou a zase
přecedí. V tuto chvíli je konopí připravené na rozemletí. Dá se na velký plochý kámen a druhým
kamenem se rozválí. Když začne mít kašovitou
konzistenci, přidá se černý pepř, může se přidat
i anýz, a dál se pokračuje v rozmělňování. Trvá to
PUBLICISTIKA
státech koupit již hotový a zabalený bhang, ale
to není ono, nejlepší je čerstvý. Pokud si ho lidé
chtějí sami vyrobit, ale nemohou si vypěstovat
kytky, mohou si marihuanu na přípravu bhangu
koupit ve specializovaném obchodě, kterému se
říká se Bhankateka. V Radžastánu se v takovém
obchodě dá legálně koupit až půl kila marihuany
na výrobu bhangu.
Jaké konopí se hodí k přípravě bhangu?
Ne každé. Záleží, v jaké roste zemi a v jakém klimatu. Například z konopí, co roste v Himálaji se
bhang dělat nedá, obsahuje moc pryskyřice, ta
se lepí na kámen a nedá se rozválet na prášek.
Různé klima dává konopí různé vlastnosti. Nejlepší na bhang je konopí, které vyrostlo v suchém, horkém podnebí.
Od kdy piješ bhang?
Poprvé mi ho dali ochutnat na nějaké oslavě
svatby, když jsem byl ještě malý kluk. Pravidelně
ho piju asi od patnácti let, dnes ho denně vypiju
tak litr. Občas si dám dva týdny přestávku.
Co si myslíš o indoor pěstování kytek pod
umělým světlem, jako to děláme v Evropě?
Slyšel jsem o tom a je to totálně špatně. Kytka to
akceptuje, ale není to přirozené. Nic nenahradí
sluneční paprsky, ty jsou zdravé. Když něco pěstujete bez slunce, je to jako jed. Tělo chce přirozené věci. Přirozená tráva a přirozené užívání,
pokud se tohle nedodržuje, může to přinést problémy a nemoci.
Jak by se měly kytky hnojit?
Dobré hnojivo pro kytku je vaše vlastní moč.
A také jogurt smíchaný s vodou, zalévejte květinu
denně jednou nebo dvěma sklenicemi této směsi.
Umělá hnojiva jsou úplně mimo. Je to stejné jako
injekce kravám, aby lépe dojily. Mléka je pak sice
hodně, ale to mléko je znehodnocené, nedobré.
Gopal se připravuje na svůj každodenní rituál výroby a pití bhangu.
Chtěl bys čtenářům ještě něco říct?
půl hodiny až čtyřicet minut, pro snadnější zpracování se směs občas navlhčí vodou. Jakmile dostane krémovou konzistenci, je to hotové a udělá
se z toho kulička. Ta se poté rozpustí v čisté vodě
a nejlepší je ji hned vypít.
Jaké má účinky?
Do několika minut jde člověk na záchod a pořádně se vyprázdní. Po toaletě je důležité vypít
hodně čisté vody, aby se nezatížily ledviny. Při
užívání bhangu se musí hodně pít.
Bhang dříve užívali hlavně brahmani (nejvyšší kasta kněžích), protože nepracovali a jen
seděli, modlili se a dělali bohoslužby. Zároveň
ale měli dost dobrého jídla, takže jim při tomhle
způsobu života nefungovalo dobře trávení. Na
dobré trávení se bhang pije jednu hodinu po jídle
a po vypití by se nemělo alespoň dvě hodiny jíst.
Pak vyčistí tělo. Ale celkově by člověk měl hlavně
jíst podle toho, jak pracuje, jen sedět a jíst není
dobré.
Pomáhá i při nespavosti. Na dobrý spánek se
pije jednu až dvě hodiny před večeří. A co se týká
účinků na psychiku, přináší to klid a pohodu,
není to nasha (zhulenost), jako když to kouříš, ale
pocit lehkosti.
Má nějaké nežádoucí účinky?
Některé lidi to pobláznilo, i takové případy se
staly. Neodhadli množství, nebo situaci, do které
se pod vlivem dostali. Po požití je lepší jít někam
do klidu. A někteří, pokud to užívají moc, po tom
zleniví. Proto to také nedáváme dětem, jejich organismus a psychika na to nejsou připravené.
Zpomalí jim to mysl a dělá problémy, nemají
z bhangu ten pravý užitek. Před dětmi ho v Indii schováváme a když se vaří a připravuje, tak
jim ho neukazujeme. Bhang by měli užívat lidé
starší dvaceti let, protože mladá mysl je nezralá a
divoká.
Pokud se užívá bhang, mělo by se jíst vegetariánsky. Znám člověka, co jedl maso, zapil ho bhangem a zvracel potom krev. A ještě jedna důležitá
věc: nikdy by se neměl užívat zároveň s alkoholem.
Dá se bhang koupit?
Lidé, kteří nemají čas nebo peníze na výrobu
vlastního bhangu, si v Indii mohou v některých
Lidé na západě používají kouzelné pilulky, protože zapomněli na přírodu. Kdo jde proti přírodě,
jde proti životu. Pokud půjdeme s přírodou, budeme zdraví, pokud půjdeme proti přírodě, onemocníme. Příroda přináší své produkty v cyklech, a tak z nich máme největší užitek. Ale lidé
dnes chtějí všechno hned a stále, dostupné po
celý rok, a to není správné. Tělo obsahuje všechny
elementy, vodu, oheň, zemi, vzduch, jde to regulovat a rozvíjet pomocí jógy a meditace. Nepřečetl
jsem ještě mnoho knih, ale učil jsem se od starých
lidí. V Indii máme tisícileté znalosti a neměly by
se zapomenout. Nejdůležitější co znám je, že je
nutné následovat a poslouchat přírodu. Příroda
dává všechno potřebné.
Díky moc za zajímavé vyprávění.
Nemáš zač a stav se někdy znova. Mohlo by tě
zajímat, že nedaleko odsud žije člověk, kterému
bude skoro sto let a i v tomhle věku si sám vyrábí
a pije bhang. !
— Rozhovor s uživatelem konopí, kterému je
95 let, a více informací o bhangu najdete v některém z dalších čísel.
37
PUBLICISTIKA
Million Marihuana Monster
TXT: ENRICO FLETZER
zdroj: internet
Je skvělý pocit vědět, že ve městech po celém světě se koná pochod a party proti konopné
prohibici, otevřeně nebo i skrytě oslavující globální osvobozenecké hnutí. I dnes cítíme, že
konopná společenství se dopouštějí obecně nejpopulárnějšího konsenzuálního zločinu na
světě (hned za líbáním), jelikož poslání jointa, brka nebo špeka je stále považováno ve většině
zemí za zločin a ne za prostý humánní akt.
Jedním z nejlepších míst pro ultimátní zážitek
z globálního marihuanového pochodu je bezesporu Řím. Navzdory neofašistickému starostovi
i oficiálnímu postoji italské vlády si město „dolce
vitae“ v tento den nemůže dovolit zkazit party tolika účastníkům, kteří se scházejí od brzkého odpoledne na Piazza Esedra před nádražím Termini
a za zvuků hudby z aparatury na náklaďáku se
připravují na pochod .
V Itálii je vše značně rozporuplné. Miliony lidí
všech politických vyznání kouří nebo kouřily konopí (třeba pan Gianfranco Fini, bývalý tajemník
neofašistické Národní aliance), ti samí lidé pak
často propagují opatření jako Fini-Giovanardiho
zákon z roku 2006, který měl zhoubný dopad v
podobě několika lidí zabitých za záhadných okolností a další útrapy související s obecným omezením občanských svobod. To byl i případ Stefana
Cucchiho, zabitého v Římě během pekelné pouti
mezi policií, soudy, vězením a nemocnicí, aniž
by kdokoliv byl povolán k zodpovědnosti. Fotky
jeho umučeného těla obletěly svět.
38
Přesto se každoročně na Million Marihuana
March scházejí v Římě tisíce lidí a zapalují špeky,
aby odfoukly paranoiu. Shromáždění je obvykle
věnováno dlouhému seznamu italských obětí
prohibice.
„Je opravdu zajímavé, že všechny vlády, které
vedly zemi po druhé světové válce, nebojují
proti obchodu s drogami, který vytváří obrovské nezdaněné zisky, ale obtěžují konzumující občany; prohibice je neuvěřitelně mocný
nástroj k vydírání, kontrole a represi. Od roku
2006, pokud jste zastaveni se dvěma jointy,
u vás často dojde k domovní prohlídce. Poprvé
za několik desetiletí prohibice, od vstupu nového zákona v platnost, dochází v létě a na podzim k „preventivním prohlídkám“ zahrad lidí,
považovaných za uživatele nebo antiprohibicionistické aktivisty. Prohibice není nic jiného
než daň z nelegální látky, kterou vláda spřažená
s mafií uvalují na miliony uživatelů ve prospěch
obchodu s drogami, na nějž mají monopol mafie,
„ndranghea a camorra.“
Řím je domovem rozsáhlé sítě sociálních
center, squaerského hnutí a také rostoucího
sektoru canna-byznysu. Je zde značný počet
growshopů a Římané si rádi užívají života, téměř
jako jejich urození předkové. Během průvodu to
vskutku velmi pěkně voní a zdá se, že mladí mívají lepší matroš. A tak mí starší přátelé nabídnou svým přátelům něco marockého hašiše, zatímco mladí vytáhnou vysoce kvalitní trávu.
Není žádným tajemstvím, že v roce 2009 většina Římanů tančila celou cestu od hlavního nádraží až na velké náměstí Sv. Jana. Nebo v minulých letech k Bocca della Verità, Ústům pravdy,
do nichž se strkají ruce, a pokud osoba lže, jsou
ukousnuty.
Masivní účast a radostná atmosféra měly ale
také své negativní vedlejší účinky, které překvapily organizátory. Velké není vždycky dobré: „Od
prvního ročníku jsme měli různé pouliční kapely
a pár kapel s aparaturami, ale vše bylo barvité a
komunikativní. Když jsme začali pochod od vrchu Gianicolo v Travestere a procházeli celým
PUBLICISTIKA
centrem, kolem vězení Regina Coeli, s kapelou
Pankreas hrající živě na náklaďáku, narostl pochod při předposledním ročníku na neuvěřitelných 100 tisíc osob, ale začal se vytrácet smysl a
akce začala být nezvladatelnou. Snažili jsme se
dát šanci všem, vytvořit místo pro společné setkání všech rozličných hudebních stylů, stejně
jako komplexní směsi populace zasažené prohibicí, ale při předposledním ročníku tento pokus
selhal.“
Následně se v roce 2010 zúčastnilo „pouze“ 30
až 40 tisíc osob, což je stále výrazný počet vzhledem k tomu, že poselství je třeba rozšířit na zbytek planety. Osvobodit planetu, dát k dispozici
V podvečer po pochodu dorazilo devět italských aktivistů s lakotskými indiány ke stanici
carabinierů (policie) a odevzdali zmateným agentům hromadu konopných kytek a 650 podpisů
lidí, uvádějících, že zasadili konopné semínko, což
je považováno za trestný čin a teoreticky i prakticky přísně stíháno.
Tato kampaň skončila rozhodnutím soudce, že
tento akt jako celek nelze považovat za trestný
čin, který tak zopakoval heslo hnutí Správné
nebo špatné, nemůže to být zločin (Giusto
o sbagliato non può essere reato).
V současnosti, ačkoliv má většina politicky aktivních lidí s konopím zkušenosti, mají tendenci
ITALSKÝ POCHOD
JE POUZE ŠPIČKOU
LEDOVCE, JELIKOŽ SE
HO ÚČASTNÍ JEN MALÁ
ČÁST Z OBROVSKÉHO
MNOŽSTVÍ MILOVNÍKŮ
KONOPÍ.
← Hlavní město každoročně zažívá jednu z největších
demonstrací za legalizaci na světě.
←← I Berlusconi si občas rád zahulí.
prakticky žádné zbytky. Důvod je celkem jednoduchý. Většina lidí jsou teenageři z Říma a mnoho
z nich si chce dát v davu špeka, pivko, potkat se
s přáteli, zatancovat si a poslechnout muziku.
Některé ročníky navštívili lidé, kteří se bydlí
ve squatech nebo legalizovaných sociálních centrech. Někteří z nich přispěli k růstu masivní konopné kultury a scény domácích pěstitelů. Lze to
prostě vycítit. Starší účastníci obvykle vytahují
spíše hašiš, mladší trávu.
V roce 2008 navštívilo několik mladých lidí
z jižního Tyrolska tradiční prvomájový koncert
organizovaný obchodními uniemi, všimli si, že
příští víkend se koná Global Marihuana March,
a byli ohromeni. Demonstraci popsali jako místo,
„kde bez jakýchkoli zásahů represivních složek
můžete bez problémů konzumovat. Barevná
směs různých undergroundových a mládežnických kultur se vytančí v ulicích Říma a strážci
pořádku se decentně drží v pozadí.“
Italský pochod je pouze špičkou ledovce, jelikož se ho účastní jen určitá část z obrovského
množství milovníků konopí. Většina mladých dorazí, zatímco někteří starší nemají rádi davy, nebo
se domnívají, že se akce stala příliš apolitickou
či dokonce komerční, případně se bojí veřejně
vystoupit. Účastníci tvoří menšinu z odhadovaných čtyř milionů italských uživatelů a dalších
milionů lidí, kteří to zkusili. Ale je dobré vědět, že
Itálie a Řím jsou považovány za jedno z hlavních
center konopí, navzdory zákonu, který přirovnává konopí k heroinu.
Na cestě k vítězství potřebují konopní politici
ještě silněji podpořit sdružování všech sympatizantů a antiprohibicionistických skupin, které
povedou k vybudování masového hnutí proti
prohibici. Stejně jako v Itálii, je nutné sestrojit
silný motor schopný dosáhnout změny k lepšímu. Yes we can-nabis. !
h INZERCE
medicínu, léky místo válek. Mějme také na paměti proroctví Dany Beala, zakladatele pochodu
a starého newyorského yippie, že až se jednou
připojí milion měst, nebude mít prohibice žádnou šanci přetrvat.
Požadavek na návrat ke kořenům připomíná
první pochod, který se konal před dvanácti lety,
5.5. 1999, s demonstrací 10 tisíc lidí, pochodujících
centrem New Yorku se skupinou indiánů kmene
Lakota, vedenou náčelníkem jménem Milo Yellow Hair. Původní obyvatelé Ameriky se snažili
získat podporu pro svůj projekt pěstování konopí k výstavbě domů pro svou komunitu. Pěstovat konopí nebylo snadné ani v Itálii, a tak se
Římané a Lakotové rozhodli vytvořit dobrý příklad diplomacie.
Mefisto a další se rozhodli zahájit národní
kampaň předcházející pochodu, nazvanou Pane
soudce, zasadil jsem semínko, kterou podpořily
mnohé osobnosti, např. laureát Nobelovy ceny za
literaturu Dario Fo, který v minulosti napsal operetu s titulem Maminčina tráva je vždy nejlepší.
vyhýbat se antiprohibicionistickým shromážděním. Přitom užívání konopí není typické pouze
pro alternativní nebo levicově smýšlející lidi. Konopí užívá i mnoho pravičáků.
V roce 2009 se po relaxovaném začátku vydal
průvod želvím tempem na dlouhý a hlasitý pochod, který došel až k náměstí Sv. Jana, kde se připojili další lidé a mluvčí. Poslední údery muziky
skončily o půlnoci, kdy vypršelo povolení a kvůli
hrozbě zabavení náklaďáků a dodávek měli jejich
majitelé zájem na dodržení pravidel. Celkem šlo o
32 vozidel s bary, muzikou, tancem a pivem, které
přispívaly nějakým způsobem k této zcela nekomerční akci. Vše šlo dobře, jen pár lidí dostalo
úpal z vedra, někteří měli problémy s drogami
a alkoholem. Přesto se pořadatelé rozhodli akci
trošku zmenšit. O dva roky později ji však někteří
stále nazývají monstrem.
Zpráv v tisku je velmi málo a pokud vůbec, zmiňují hlavně odpadky. To není úplně opodstatněné,
jelikož po průvodu nastupuje armáda uklízečů, veřejných i dobrovolných, která za davem nenechává
39
PUBLICISTIKA
sloupek
Kvalitní…
Přiblížila se ke mně a já se zhluboka nadechl. Cítil
jsem její dech a chtěl jsem k ní ještě blíž. Nozdrami jsem nasával feromony a už už jsem ji chtěl
políbit, ale odtáhla se. Uměla to se mnou. Konečky svých prstů mne lehce pohladila za uchem a
já sklonil hlavu do neuvěřitelně divoké a přitom
hebké záplavy jejích vlasů. Celým tělem mi
proběhlo krátké, ale intenzívní vzrušení. Dlaně se
mi zpotily, zorničky rozšířily, dech zrychlil a srdce
se rozbušilo. Políbil jsem ji na krk, ale jen letmo,
abych ji zase nevyplašil. Nechala se a já cítil vůni
jejího potu. Začal jsem ji chtít tak, až jsem zpozoroval, že se nedovedu držet zpátky. Byl jsem
zbrklý. Od krku jsem se rychle snažil přes ucho
dostat k ústům. Byla taky vzrušená, ale nechtěla,
abych tak spěchal. Oba jsme pootevřeli pusu, ale
držela mě silou kousíček od sebe. Nedosáhl jsem
k ní tak, abych ji mohl líbat. Naše jazyky se vždy
dotkly jen špičkami, zuby o sebe cvakly, a zas se
nepatrně odtáhla. Držela mě pár centimetrů od
svých úst a já po ní chňapal a začal si připadat
jako divoké zvíře. I tlumené zvuky byly zvířecí.
Ona mě občas trochu kousla do tváře nebo do
brady. Nebezpečně a něžně. Asi jako když si
hraju se psem a on mi ve rvačce nechce ublížit.
Vdechoval jsem ji a ztratil nad sebou jakoukoliv
kontrolu. Opustil jsem tělo a jen cítil, jak mnou
proniká vibrující energie. Jak se má duše, mé
podvědomí, mé nejzazší atavistické pudy svíjí ve
slastném prostoru nebytí. Všechno jsem vnímal
tak silně a ostře, až jsem měl pocit, že co chvíli
prasknu jako přeplněná bobule hroznu. Začala
být divoká, bezostyšná. Hořela. Líbal jsem její
tělo, nevím kdo z nás vzdychal víc, všechno jsem
slyšel z dálky a vůně a chutě byly nepředstavitelně krásné, nové a úplně jiné, než jsem si kdy
dokázal představit. Cítil jsem, jak se vpíjíme
do sebe. Prostupovala mnou a já jí. Byla nalitá,
z poupěte se stala žena, rozvinutý květ ve své
maximální zralosti. Voněla až provokativně. Silně.
Tak silně, že se mi z toho točila hlava. Ztrácel
jsem vědomí. Říkal jsem si, že dál už to nemůže,
nebo snad ani nesmí pokračovat. A ona byla stále
intenzivnější a já vybuchoval jako sopka. Vůbec
nevím co se se mnou v té bouři dělo. Jestli jsem
řval, tekly mi sliny – nevím.
Když se vše tiše a příjemně uklidňovalo, cítil jsem
přívaly obrovského, uvolňujícího štěstí. Svaly
pomalu povolovaly a já se lehce propadal do
slastně vyčerpaného klidu. Byl jsem šťastný. Tak
šťastný, že mi spontánně po tvářích tekly slzy.
Stočil jsem se do klubíčka k jejímu břichu a ona
se obtočila kolem mě. Připadal jsem si jako plod
v jejím lůně. Něžně mě hladila ve vlasech. Usnul
jsem. Byla nádherná. Jmenovala se…
Filip Menzel
40
TXT: MARISA FELICISSIMO A MICHAELA BITARELLO, PHD.
Když přijde řeč na Latinskou Ameriku, většina z nás si představí
divoké země, které se kvůli nedůslednému vybíjení indiánů ze
strany španělských conquistadorů zmítají ve vlnách násilí a na
prahu občanských válek. Země, ve kterých se o moc přetahují
zkorumpovaní vládní činitelé a skupiny organizovaného zločinu
obchodující s drogami, zbraněmi a ženami.
R
ealistická analýza nákladů a přínosů
současné drogové politiky ukazuje, že
prohibice je nejen neefektivní při řešení problémů, ale je také spojena se zásadními ekonomickými a lidskými ztrátami, které
podporují vyloučení a stigmatizaci uživatelů.
Když přemýšlíme o změně tohoto scénáře, je
důležité mít představu o modelu společnosti, jakou bychom chtěli mít, a o nástrojích potřebných
k této změně. V mnoha zemích na celém světě
jsou rozhodnutí v oblasti drogové politiky již po
mnoho let v rukou politických vůdců a jsou určována mezinárodními dohodami a úmluvami, které
neberou v úvahu účast důležitých aktérů jako jsou
uživatelé, farmáři a zdravotničtí pracovníci.
Odlišný model rozhodovacího procesu a skutečná reforma drogové politiky jsou záležitosti,
které se nevztahují pouze k veřejné správě, specifické politické straně nebo k zodpovědnostem
jednotlivých politických vůdců. Je to společnost
jako celek, kdo by měl vést svůj vlastní proces
proměny.
Není možné vytvářet účelnou veřejnou politiku, spravedlivou a efektivní, kvalitní a uspokojivou, pokud nedochází k silné participaci
dotčených občanů. Stejně tak je nemožné být
protagonistou změn, pokud jsou lidé odrazeni
současným statusem quo, který častokrát naplňuje společnost strachem a předdefinovanými
„pravdami“.
Ve většině evropských zemí a dokonce i na
úrovni OSN a EU nejsou zavedeny ani formální,
ani neformální konzultace s občanskou společností. Bohužel, v oblasti drogové politiky zůstávají nové myšlenky přicházející od občanské
společnosti zdaleka nejméně vítány. Každý, kdo
sleduje pokusy o konzultace učiněné vládami
nebo multilaterálními mezinárodními organizacemi, bude souhlasit, že v oblasti drogové politiky něco chybí.
Pokud na jedné straně připustíme, že nějaké
konzultace s občanskou společností v oblasti
drog probíhají, na straně druhé můžeme pochybovat o výsledcích tohoto dialogu a jeho vlivu
na samotnou změnu. K nedostatečné efektivitě
zdroj: internet
…Marihuana
Chybějící element:
EFEKTIVNÍ ZAPOJENÍ
OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
PUBLICISTIKA
přispívají dva hlavní faktory. Jedním je struktura
konzultací, které často svedou dohromady skupiny s protichůdnými postoji, které musí dosáhnout „finální“ shody v jednotném doporučujícím
dokumentu. To je to samé, jako kdyby se vlády
rozhodly konzultovat zájmové skupiny ohledně
nové regulace tabáku a požadovaly, aby zdravotničtí specialisté a tabákový průmysl dosáhly konsenzu ohledně společné sady doporučení. V praxi
je výsledkem často „nejmenší společný jmenovatel“, který má jen malý, pokud vůbec nějaký dopad.
Druhý faktor může být popsán následovně:
demokratické vlády, fungující na principu transparentnosti a spoluúčasti, se potřebují radit
s občanskou společností, avšak: chtějí skutečně
naslouchat? Dnes jsou dokonce i ty nejkonsolidovanější demokracie narušovány mocnými lobbystickými skupinami. V politických rozpravách stále silně dominuje „dvousektorový model“
státu a trhu, který zásadně podkopává schopnost
občanské společnosti ovlivňovat důležitá rozhodnutí.
Můžeme se shodovat nebo rozcházet v pojetí perspektiv a způsobů, jak dosáhnout našich
cílů. Některé organizace nebo aktivisté chtějí pokračovat v práci bok po boku s vládami ve snaze
o postupné změny prostřednictvím dialogu a
společných projektů, jiní preferují pracovat nezávisle a vytvářet tlak prostřednictvím opozice
nebo implementovat řešení využívající mezer
v zákonech či jejich překračováním. Zastávání
různých pozic je dobré, chybou by bylo učinit je
absolutními a ignorujícími realitu.
Při utváření nové drogové politiky musíme
všichni kolektivně převzít zodpovědnost za
změnu. V tomto procesu je nezbytná aktivní spoluúčast občanské společnosti na mnoha úrovních
v celé řadě sektorů. Veřejná debata by se měla zakládat na vědeckých důkazech, které napomáhají
ujasnit si myšlenky při hledání strategií změny.
Je důležité mít na paměti, že jsme schopni sami
autonomně zaujímat pozice coby aktéři účastnící
se hledání a činění rozhodnutí, podněcování průlomů a vytváření nových směrů a možností. Nikoliv přizpůsobovat se světu, ale naopak aktivně
se podílet na jeho utváření.
Všichni víme, že občané musí být vyslyšeni,
protože oni jsou ti, kdo musí vést proces, jenž určuje jejich vlastní zdravotní a sociální podmínky.
V současnosti je tento hlas efektivně vyslyšen
pouze tam, kde si vlády uvědomují, že spoluúčast
občanské společnosti není pouze záležitostí práv
a spravedlnosti, ale také nejlepším způsobem, jak
čelit výzvám k prosazování účinného využívání
zdrojů, investovaných do veřejné politiky.
Smysluplné zapojení občanské společnosti je
tím pravým smyslem demokracie a každý z nás
by si tuto pravdu měl každodenně připomínat. !
Zdroj: ENCOD.org Bulletin č. 73, březen 2011
Překlad: Michal Řehák
h INZERCE b
h INZERCE
Široký výběr
kvalitních semen
Ceres Seeds - Dutch Passion
Green House Seeds - Magus Genetics
Paradise Seeds - Seedism - Serious Seeds - TH Seeds
Při objednávce nad 1500 Kč
získáte roční předplatné časopisu Legalizace
www.seedweed.cz
41
TXT: MARTIN JUKI JYRKINEN
FOTO: VÁCLAV PANCER
Koncem devadesátých let se každým rokem v ulicích
Prahy objevovala malá organizovaná skupina nadšenců
s jediným a na první pohled dost bizarním cílem:
legalizovat marihuanu! Uběhlo bezmála patnáct roků
a skupina nadšenců se stejným záměrem se vydá
v první květnový víkend do ulic české metropole znovu.
Jen místo několika stovek jich bude přes deset tisíc a
z ilegálního mejdanu v parku opět vyroste regulérní
masový festival, na který se každý po právu a upřímně
těší. O historii, fungování a současnosti demonstrace
Million Marihuana March jsme se rozpovídali s jedním
z organizátorů akce, Robertem Veverkou ze sdružení
Legalizace.cz. Hezké čtení!
AKTIVISMUS
Začátkem našeho povídání bych byl rád,
kdybys čtenářům v krátkosti uvedl občanské
sdružení Legalizace.cz jako takové. Zároveň
nebude od věci zmínit, jak ses ke sdružení
vlastně dostal. Pamatuji si, že to bylo
zhruba před čtyřmi lety, ještě v dobách, kdy
sdružení neslo úplně jiný název a ani zdaleka
nebylo tak dobře organizované…
Přihodilo se to začátkem roku 2007, kdy mě moje
kamarádka Hanka Gabrielová oslovila s nabídkou podílet se na organizaci demonstrace za legalizaci konopí, kterou všichni znají pod názvem
Million Marihuana March. Bylo to zvláštní období, kdy se zdálo, že nikdo ze starších členů
nemá sílu ani čas další ročník pochodu a happeningu produkčně uskutečnit. Zároveň tu však
existovala široká skupina lidí, která chtěla tenhle
projekt podpořit a nějakým způsobem na něm
spolupracovat. Hodně z nich po roce odpadlo, nicméně pár schopných jedinců zůstalo a na organizaci se velice intenzivně podílí dodnes. Jedním
z nich je i Jirka Novák, který se dokonce na několik let stal předsedou sdružení. Akce se tehdy
konala na pražské Letné v režii Občanského sdružení za legální konopí, zkráceně OSLÍK, což byl původní název. Poslání sdružení je myslím poměrně
jasné, je jím legalizace konopí pro osobní potřebu,
pro vlastní samoléčbu a pro vědu a výzkum.
Za dobu existence sdružení se vytvořila
relativně široká škála aktivit, kterým se
členové pravidelně věnují. Můžeš je prosím
v kostce shrnout?
Určitě. Mezi nejdůležitější aktivity sdružení jistě
patří každoroční demonstrace za legalizaci, Million Marihuana March. Dále jsme letos opravdu
ve velkém stylu rozjeli kampaň Semínka seniorům, ve které zdarma posíláme semínka léčebného konopí všem dospělým, kteří se chtějí konopím léčit, a připravili akci Kytka poslanci, díky
níž každý může virtuálně obdarovat svého poslance konopnou kytkou. Také jsme během posledních let upravili naše webové stránky, rozesíláme tisícům zájemců nepravidelný newsleer,
který informuje o dění v oblasti konopí, jezdíme s
informačním stánkem po letních hudebních festivalech nebo konopných veletrzích. Hodně podstatnou je z mého pohledu také koordinovaná
spolupráce se zahraničím. Spolupracujeme především s několika neziskovými organizacemi na
změně drogové legislativy v Evropě, samozřejmě
také komunikujeme se zahraničními médii včetně
veřejnoprávních televizí nebo rozhlasových stanic. To byl mimochodem jeden z hlavních důvodů,
proč jsme se rozhodli pro změnu názvu sdružení
podle jména naší webové adresy na Legalizace.cz.
Hodně podstatné je asi zmínit potenciál vaší
demonstrace, nemyslíš?
Je pravda, že moment demonstrace jsme začali
využívat mnohem lépe a efektivněji. Akci děláme
větší, propracovanější a především orientovanou
k širokým vrstvám společnosti. Návštěvnická
skladba byla ještě před pár lety poměrně úzkoprofilová a subkulturní. Hodně pankáčů, anar-
chistů a technařů, což bylo dáno i legislativním
pozadím akce, která nebyla „příliš povolená“.
Respektive nebyla povolená vůbec…
Tak nějak. Šlo většinou o krátký pochod městem
a hudba hrála z korb náklaďáků nebo dodávek.
Také docházelo k neporovnatelně větším intervencím ze strany policie a tlakům města na zrušení celé akce. Až s odstupem času jsem pochopil, kolik úsilí muselo být vlastně vynaloženo, aby
si sdružení vybudovalo nějaké renomé a vztahy
s úřady tak, že se Marihuana March vůbec může
konat. Probíhaly velké diskuze s magistrátem
i jednotlivými obvody města. Situace se hodně
změnila na popud tehdejšího primátora Pavla
Béma, který se nechal slyšet, že organizace jako
je naše má právo svobodně vyjádřit svůj názor,
i když se jedná o legalizaci konopí.
Dobrá. V roce 2007 se Million Marihuana
March naposledy konal na Letné a rok na
to došlo k několika zásadním změnám.
Letnou jsme museli opustit, protože začala
stavba tunelu Blanka. Potřebovali jsme najít
stejně dostupný, atraktivní prostor. Volba padla
na park Parukářka, který se ukázal jako velice
vhodná alternativa, dokonce mnohem lepší než
Letná. Ač má Letná svojí atmosféru, přeci jen je
omezená fádní pískovou plochou, která účelu happeningu nevyhovuje úplně podle našich představ. Park Parukářka je členitý, organický prostor,
kde se dobře rozmisťují hudební pódia, navíc je
celý v zeleni a s perfektním výhledem na okolní
město. Jednoduše má úplně jinou dynamiku a ve
všech ohledech je to luxusní místo.
STŘÍPKY Z MINULOSTI
▶ Demonstrace se poprvé uskutečnila
v roce 1998 proti tzv. Severovu zákonu a
navštívilo ji 2000 lidí
▶ První Million Marihuana March proběhl
v roce 1999. Návštěvníků mohlo být kolem
jednoho tisíce.
▶ MMM v roce 2000 se odehrálo na
náměstí Míru a skončilo nečekaným
fiaskem. Na akci skoro nikdo nepřišel.
Na místě byl přenosový vůz České televize.
▶ Profesionálně připravený happening
v roce 2001 sabotovala policie. Na Letné
se mohlo sejít něco k tisícovce lidí.
Soundsystémy roztahané po celé pláni
připomínaly velkou freeparty.
▶ Vydařená demonstrace, ke které se
výjimečně přidalo také Brno, Třebíč, Plzeň
a Bratislava, proběhla v roce 2002. Mezi
městy byl připravený televizní most.
▶ V roce 2008 se změnila trasa pochodu
z Václavského náměstí do parku Parukářka.
▶ Rok 2010 trhal jeden rekord za druhým
a happening navštívilo přes třináct tisíc
legalizátorů.
45
AKTIVISMUS
Já bych se teď s dovolením vrátil ke smyslu
celé demonstrace. Co má tahle akce za cíl?
Můžeš ty jako organizátor pozorovat nějaký
efekt za posledních pár roků?
MMM v České republice je lokální verzí celosvětové demonstrace za legalizaci konopí. Ta se koná
na všech kontinentech v téměř čtyřech stovkách
metropolí a měst. Oficiálně daný termín je mezi
prvním a druhým víkendem v květnu. Organizace,
která stojí v pozadí této konopné demonstrace,
akci říká Global Marihuana March a v současné
chvíli se stala obrovským globálním hnutím. Posláním je vyjádření nesouhlasu s kriminalizací ko-
konopí, a tím i jeho cenu na černém trhu. Mnoho
lidí by tak v omezené míře ale legálně drželo a užívalo konopí, aniž by byli součástí uměle vytvořeného kriminálního prostředí, jehož potírání stojí
státní rozpočet nemalé peníze. Konopí by ztratilo
nálepku zeleného zlata a vrátilo by se na zahrádky
mezi ostatní byliny. Fakt, že každým rokem přibývá demonstrantů ze širokého okruhu a různých vrstev společnosti, nám dodává velikou sílu
se tímto tématem nadále zabývat.
Zmínil jsi, že prodloužení trasy pochodu
přitahuje každým rokem více návštěvníků.
Docela mě zajímá, jaká je na Million
Marihuana March odezva v médiích?
Demonstrace i následný happening pozornost
medií samozřejmě přitahuje, protože MMM je kritický dav s jasnou představou a je jednoznačně
nepřehlédnutelný. Na samotném happeningu na
Parukářce loni bylo i hodně přes dvanáct tisíc lidí.
Akce je zadarmo, nabízí bohatý hudební a doprovodný program pro všechny, skoro otevírá festivalovou sezónu a nabírá charakter hudebního open-air festivalu. Faktem je, že zpětná vazba od médií
nebyla minulý rok nijak extrémně silná. To zřejmě
proto, že akce je již zajetá a nepotřebuje tolik me-
Legalizace trávy? Já jsem pro!
nopí a jeho uživatelů. To prakticky znamená, že
je to svolávání kritického davu, který svou účastí
poukazuje na současnou neefektivní a nespravedlivou drogovou legislativu a zákony, které jsou
v rozporu s právy a svobodou jednotlivce.
Zároveň akce poukazuje na důsledky represivní protidrogové politiky. Dost výmluvnými a
negativními vedlejšími produkty prohibice je vytvoření a podpora černého trhu, nesmyslně vysoké ceny konopí, neexistující kontrola kvality
pěstovaného a prodávaného materiálu, omezování a zastrašování nemocných, kteří se konopím
chtějí léčit, neexistující podpora výzkumu v oblastech využití omamného konopí, restrikce pro
zemědělce, omezování osobní svobody vůbec a
mnoho dalších argumentů. V rámci demonstrace
požadujeme legalizaci konopí pro osobní potřebu,
léčebné účely, vědu a výzkum a jeho další průmyslové využití.
V letošním roce je heslem demonstrace:
„chceme 5 kytek“, kterým politiky vyzýváme, aby
dekriminalizovali pěstování pěti rostlin a umožnili tak všem plnoletým lidem legálně pěstovat
vlastní konopí. Takový krok by nabídl efektivní a
spravedlivé řešení pro všechny, kteří se chtějí konopím sami léčit, zaručil by snížení poptávky po
46
Můžeš operovat s konkrétními čísly? Kolik
lidí se průvodu alespoň přibližně účastní?
Původně demonstrace začínala na Staroměstském náměstí a šlo se na Letenskou pláň. Po
změně Letné za Parukářku jsme setkání demonstrantů přesunuli na Karlovo náměstí. Tak jsme
prodloužili trasu, kdy jdeme z Karláku přes Václavák a Vinohradskou třídu na náměstí Jiřího
z Poděbrad a odtud dolů na Olšanské náměstí
a na Parukářku, kde je připravený happening.
Je jasné, že letos, pokud vyjde počasí, zboříme
všechny dosavadní rekordy. Ale pevně doufám,
že lidé přijdou, i když bude pršet, protože teprve
pak se ukáže bojovnost a zájem lidí o legalizaci.
Pokud nás zastaví nepřízeň počasí, tak nikdy
nic nevyhrajeme. Ale zpět k tvé otázce. Minulý
rok přišlo na pochod enormní množství lidí, podle mého odhadu tak lehce přes šest tisíc. Bylo
to moc hezky vidět na Václaváku, kde jsme museli počkat na konec průvodu, který se roztáhl
cestou z Karlova náměstí. Když jsme se konečně
mohli pohnout, ten průvod stále dosahoval až
k Vodičkově ulici, což je polovina náměstí. Jinak čísla od policie jsou vždycky z nějakých důvodů menší. Asi nám nechtějí dělat zbytečnou
reklamu.
diálního prostoru. Jinak všechna média až na na
malé výjimky reagují velice pozitivními ohlasy.
O konopí se zajímají, ale je pravdou, že většina
z nich nějakou hlubší diskusi na téma legalizace
konopí neotevírá. Prostě jen informují, že něco
takového probíhá, a tím skvěle plní svůj účel. Velkým úspěchem je, když o akci informují tiskové
agentury, od kterých většina novin, především
pak internetových deníků, zprávy přejímá.
Už jsme naťukli spolupráci s policií a
magistrátem v minulosti. Jakým způsobem se
vám s nimi komunikuje dnes? Vznikají nějaké
problémy nebo komplikace?
Při organizaci takovéto akce se v podstatě postupuje podle jasného scénáře, který se nedá nijak obejít. To znamená: pochod a shromáždění se
musí nahlásit na magistrát, který má tři dny na
to danou akci zamítnout. To se nám už díky bohu
neděje. V té chvíli je možné začít připravovat pochod městem. Potom se musí jednat s městskou
částí o místě, kde se odehraje happening. Tam si
žádost obejde svoje kolečko, přes jednotlivé odbory – odbor zeleně, správy majetku a investic,
technického zabezpečení a další. Až když všechna
oddělení jednotlivou věc odsouhlasí, uzavírá se
AKTIVISMUS
smlouva o pronájmu prostoru. A tím je to vlastně
hotovo. Město potom dává pokyn policii, aby veřejnému shromáždění poskytla ochranu a doprovod. My máme samozřejmě zájem s policií
komunikovat a oni ze své zkušenosti sami vědí,
že pořádáme velice mírumilovnou a neproblematickou demonstraci. Nikdy nedochází ke komplikacím, oni potřebují vědět, že akce má své pořadatele, se kterými můžou řešit případné potíže.
Nějaké šikanózní jednání si nepamatuji. Hodně
to usnadňuje právě osobní kontakt a obecné povědomí o akci. Mírné problémy vznikají až večer
po desáté hodině, kdy policie apeluje na rychlý
novinkou je také recyklace bio-odpadů. Pivní kelímky a tácky na jídlo jsou z kompostovatelného
plastu. Při nákupu návštěvník zaplatí ekologickou zálohu, kterou pak dostane zpět na speciálním sběrném místě. To je myslím hezká motivace,
která i nám zpětně pomáhá s úklidem – najde se
totiž hodně lidí, kteří průběžně během happeningu Parukářku uklízejí.
Hodně zásadní je na každém festivalu
kulturní program a zábava obecně. Jakou
dramaturgii má Million Marihuana March
a na co se můžeme těšit letos?
LINEUP
LIVE STAGE:
Prague Conspiracy
Al-Yaman
CCTV Allstars
Uraggan Andrew
Benjaming band
Smutný Karel
konopí s jakoukoliv stranou. Pravdou ovšem je,
že politické strany o naše sdružení zájem nejeví a
na výzvy k diskusi o legalizaci ani nereagují. Nicméně někteří členové politických stran by občas
rádi využili masovosti Marihuana March k vlastnímu zviditelnění či prosazení svojí politické
strany. Je to dle mého názoru krajně nevhodné,
když se celý rok o trávu nezajímají a najednou
jsou z nich před tisícovkami lidí velký legalizátoři. Je to vlastně jediný moment, kdy mají politické strany zájem s naším sdružením o něčem
komunikovat. Kromě populistických řečí je politický zájem legalizovat konopí prakticky nulový.
Proto zatím neexistuje možnost, že by se
na MMM mohl některý z politiků objevit. To by nejdříve musel přijít se solidním plánem a být ochotný a skutečně
zapálený měnit konopnou legislativu.
Pevně doufám, že se někdo takový brzy
objeví.
Co bys jako organizátor
návštěvníkům doporučil? Myslím
tím osobní kulturu chování na
takové akci.
Vítáni jsou všichni příznivci a podporovatelé legalizace konopí! Všem doporučuju, aby přišli s dobrou náladou, přišli
včas (ve 13:00) na Karlovo náměstí, vyrobili si pořádný transparent, vzali dobrou
obuv a zásobu občerstvení do pochodu.
Všechny také vyzývám, aby během demonstrace i na Parukářce dodržovali
pořádek a uklízeli po sobě všechno, co si
přinesou nebo koupí, i nedopalky od cigaret a jointů. Moc nám takové jednání
usnadní úklid po akci. Bylo by taky fajn,
kdyby lidi po skončení akce nedělali bordel v okolí parku – prostě nebyli blbec a neudělali
Million Marihuana March ostudu. Kdo by se chtěl
ještě dorazit, má možnost na jedné z připravených aXerparties, a to buď v Bunkru Parukářka,
v Matrixu a nebo v Crossu.
DJ STAGE:
Pixie & Suki
Netdave & Technical
Z-Aires
Peeni-Walli
Mr. Ultrafino
Bica
odchod z parku a lidem se pochopitelně nechce
pryč. A pak se to nakonec hezky promíchá. Objeví
se tam státní a městská policie, antikonfliktní
tým, tajní z kriminálky, Národní protidrogové
centrály. Řeší maličkosti, ale nakonec všechno
klapne na jedničku. Žádné větší komplikace.
A ten dav lidí k tomu ostatně ani nevybízí.
Pojďme si teď chvíli povídat o produkční
stránce happeningu. Tak například hluk
a odpad. Jakým způsobem se řeší toto?
Přeci jen dvanáct tisíc lidí nadělá svinčíku
až nad hlavu…
To už se dostáváme na produkční úroveň velkého
profesionálního festivalu. Je zde potřeba zajistit
elektřinu, pódia a účinkující, stánky s občerstvením a suvenýry, mobilní toalety, úklid a mnoho
dalšího. Co se týče odpadu, tak takové množství
lidí je ho schopno za jeden den poměrně bezohledně vyprodukovat nepředstavitelné množství. To je velká výzva pro všechny, protože my
si myslíme, že skupina lidí, jakou svoláváme, je
schopná chovat se ohleduplně a příkladně k životnímu prostředí. Proto i happening koncipujeme „zeleně“, což je současný trend všude ve
světě. To znamená, že recyklujeme plasty a sklo,
Letos se návštěvníci mohou těšit na dvě hudební
pódia, hlavní kapelové, které v přestávkách mezi
kapelami nabídne spoustu zajímavých hostů, a
druhé s DJs. Bohužel jsme letos museli kvůli stížnostem obyvatel z okolí zrušit Psytrance stage.
Stěžovali si především na hluk. Pravdou je, že
v místě, kde pódium stálo, to bylo k oknům okolních domů asi tak pět metrů. Kromě hudebního
zážitku je součástí happeningu na Parukářce
i konopný trh, dále je připravený program pro
děti a jiné aktivity. Například ve spolupráci
s umělci připravujeme zajímavou výzdobu prostoru i možnosti, aby návštěvníci mohli happening sami zkrášlit. Nedílným pokračováním a
závěrem happeningu jsou i aXerparties, v letošním roce se můžeme těšit rovnou na tři. A pro
všechny, kteří se letošního MMM nemůžou z jakéhokoliv důvodu zúčastnit, bude tradičně připraven živý přenos z hudebních pódií na webu
live.legalizace.cz.
Vystupují na MMM také politici? Určitě
musíte čelit velkému tlaku lidí, kteří by
se rádi zviditelnili.
MMM je apolitická akce, respektive sdružení Legalizace.cz je otevřené bavit se o možné legalizaci
Úplně na závěr. Důležité organizační
věci: budou ztráty a nálezy, záchranka,
infocentrum a podobně?
Jasně! Na vrcholu kopce bude informační a tiskové centrum Legalizace.cz, kde bude dost lidí,
kteří vědí úplně o všem, co se na akci děje. Centrum bude dobře viditelný, protože nad ním pověje vlajka s konopným listem. Samozřejmě
v parku budou i zdravotníci se sanitkou, kteří
v případě nouze budou připraveni zasáhnout a
ošetřit. Kdokoliv, kdo bude u sebe mít v parku
vysílačku, bude schopný podat fundované informace, stejně tak u pódia je stále někdo z produkce a může důležité informace vyhlásit na mikrofon. Na akci připravujeme i podrobné mapy,
takže se snad v parku nikdo neztratí. Jinak naprosto veškeré informace o letošním MMM2011
budou k nalezení na webu demonstrace mmm.
legalizace.cz nebo na stránkách sdružení www.
legalizace.cz. !
47
AKTIVISMUS
A
AK
KTTIIVI
KTI
IV
VIISM
MUS
US
48
48
Nejlepší
j p (konopné)
p
klonyy v Rakousku
www.floweryfield.com
[email protected]
Wien 1070
PO-PÁ 11.00-19.00h, SO 11.00-16.00h
A-1070 Wien, Schottenfeldgasse 28/2
Tel & Fax: +43/1/990 78 35
2345 Brunn
PO-PÁ 9.30-18.00h, SO 9.30-16.00h
A-2345 Brunn/Gebirge, Johann Steinböckstraße 10
Tel: +43/676/64 58 870
Wien 1100
PO-PÁ 11.00-19.00h, SO 12.00-16.00h
A-1100 Wien, Favoritenstraße 149
Tel.: +43/1/60 33 180
AKTIVISMUS
osobnost legalizace…
CHARLES JACOBS
TXT: MARTINA CIMPOVÁ
věk: 37
bydliště: Kalifornie, USA
aktivity: Bývalý asistent Jacka Herera,
pokračuje v rozšiřování Jackova odkazu, od
roku 2007 se angažuje jako oficiální zastánce
Iniciativy Jacka Herera.
Jaký je tvůj názor na legalizaci konopí?
Země je otrávená chemikáliemi a zplodinami
benzínu, které by mohlo nahradit konopí – vyčistila by se tak voda, vzduch, půda a už nikdy by se
nemusel porazit jediný strom kvůli papíru. Pokud
konopí znovu nelegalizujeme a nebudeme ho užívat k čemu je určeno, bude život na této planetě
ohrožen. Jde to rychleji a rychleji. Kolem konopí
je takových dezinformací a výplachu mozku, jako
kolem žádné jiné rostliny na světě, lidé jsou pořád
zaslepení. Musíme konopí zlegalizovat rozumně.
Nesmíme nechat stát, aby ho reguloval a zdanil,
h INZERCE
protože už jsme viděli, co se stane, když jim dáme
moc dělat si co chtějí.
Nechceš, aby nad tím měl stát kontrolu?
I kdyby kontrolovali trh, kvalitu a byli by
schopní to distribuovat po celé zemi?
Ne, ukázali že jsou vrazi, lháři a sráči, nevěřím
těm lidem. Jsou to zkorumpovaní hajzlové, nechali málo lidí hodně zbohatnout a ostatní na
nich udělali závislými. Říkám lidem, aby měli oči
otevřené, aby nezničili, co jsme začali. Nechci,
aby z konopí vláda a stát vybírali daně. Ty lidi
ve vládě, co všechno kontrolují, to nejsou tvoji
kámoši.
Co vlastně znamená legalizace marihuany,
jak může být interpretována, a jaké může
mít důsledky?
Pokud jde o průmysl, mělo by být konopí používáno úplně stejně, jako jakýkoliv jiný průmyslový
produkt. Pokud jde o medicínu, věříme tomu, že
to, co nám pomáhá, by nemělo být zdaněno.
Takže by se na to neměla vztahovat „sin tax“
(daň ze hříchu – v USA se tak nazývá druh daně
vybírané z činností a výrobků, které jsou považovány za společensky nežádoucí. Tyto výrobky
jsou obvykle alkohol a tabák), jako na cigarety
a alkohol. Tráva by neměla být zdaněna ani pro
rekreační účely. V ideálním případě by na marihuanu neměla být žádná regulace, pro léčebné
účely by měla být zadarmo, každý by si mohl pěstovat kolik chce a nikdy by se z toho neměly platit daně. A za to bojujeme v Kalifornii. Dávejte si
pozor na bohaté lidi a mějte oči otevřené.
Myslíš si, že jsou aktivisté schopni něco
změnit? Někam strčit prsty a sledovat,
kontrolovat a regulovat vládní rozhodnutí?
Aktivisté by se měli spojit a sdílet informace.
V Kalifornii jsme začali shromažďovat podpisy
na legalizaci 99 kytek, což je maximum, co můžeme legálně udělat. Můžeme si vzít příklad
z Jacka, on nešel nikdy nikam, aniž by tam mluvil
o ganje. Prodal skoro milion knih, ale měly by to
být dva miliony, čtyři... Rozdávat informace, to je
realizace.
Jak je to s pěstováním konopí v USA?
Nesmí se pěstovat ani technické konopí, i to je ilegální. Ve 14 státech se může pěstovat pro léčebné
účely. V Kalifornii je celkem snadné marihuanu pro
léčebné účely dostat, stačí, že nemůžeš spát a nebo
se jen necítíš dobře. Někteří lidé si stěžují, že je to
moc snadné. Těm říkám: „Sorry, ale jděte do prdele.“
50
Z jakých důvodů při volbách v Kalifornii
neprošla legalizace?
Těch důvodů bylo několik a já sám jsem paradoxně také volil proti. Legalizační zákon byl
hodně mizerně sepsaný. Byl protiústavní a otevřený pro geneticky modifikované konopí. Pokud
se marihuana má uzákonit, musí být ten zákon
sepsaný pořádně. Nebylo to poctivé. S lidmi ze
skupiny Jacka Herera jsme se snažili informovat
všude, kde jsem mohli, aby se lidé zamysleli a nevěřili tomu, co jim kdo nakuká.
Nové zákony nebo vládní dokumenty jsou
psány nesrozumitelně, ale musíš vědět, co se
v nich říká. Já s tím chodím za svými přáteli právníky, aby mi to vysvětlili. Nevím, jak je to tady, ale
v Americe je více než jasné, že politici jsou pěkný
šmejdi. Jo teď je prohibice, což naštve, ale změna
se dá udělat líp. Kdyby zákon prošel tak, jak byl sepsaný, byl by to pro nás v Kalifornii krok nazpět.
Co plánuješ do budoucnosti?
Doufám, že se naší iniciativě podaří sehnat
v Kalifornii 470 tisíc podpisů za tři měsíce. Potom
budou mít lidé šanci zvolit si stoprocentní legalizaci, aby si každý mohl pěstovat 99 kytek marihuany. Iniciativa obsahuje i požadavek na nízké
daně z technického konopí. Dále chceme, aby se
nechodilo do vězení za řízení pod vlivem konopí,
a požadujeme zákaz geneticky modifikovaného
konopí.
Často jezdíš do České republiky.
Co tě k nám táhne?
Poprvé jsem k vám přijel s Rickem Simpsonem,
mluvit o Jackovi Hererovi a o léčebném užívání
konopí. Potom jsem sem přijel navštívit přátele a
pak zase na Cannafest. Mám to tady rád.
Mohl bys porovnat Českou republiku se
Spojenými státy, co se týče drogové politiky?
Přestože je to u vás nelegální, tak je Česká republika klidnější. Včera jsem hulil jointa v Olomouci
na baru a v pohodě. To nejde ani v Kalifornii.
Co bys vzkázal čtenářům
magazínu Legalizace?
Já věřím jen věcem, které si mohu ověřit. Někdo
věří tomu, že můžeme obydlet planety jinde ve
vesmíru. Je to hezký nápad, ale mně to nepřipadá
logické. Protože já se cítím velmi spojený se Zemí,
mám ji rád a budu dělat všechno proto, abych se o
ni postaral. Můj vzkaz vám, konopným průzkumníkům, zní: „Dělejte všechno co můžete, abychom
to legalizovali!“ !
TECHNICKÉ KONOPÍ
51
zdroj: archiv autora
AKTIVISMUS
Všichni jsme pacienti
TXT: MICHAL ŘEHÁK
5 Všechna čísla online
5 Rozšířený obsah článků
5 Mapa growshopů
5 Soutěže
5 Stažení magazínu v PDF
Free magazín pro konopnou kulturu
52
Česká republika se bohudík i bohužel řadí k zemím s vysokou
mírou tolerance konopí.
B
ohužel říkám proto, že naši političtí
„vůdci“ těžko kdy seberou odvahu a vůli
jít alespoň v něčem světu dobrým příkladem a učinit jako první krok správným
směrem – zcela legalizovat konopnou rostlinu.
Takže si zřejmě budeme muset počkat a nejprve
projít zbytečnou a pomalou procedurou přijetí nějakého paskvilu, umožňujícímu dnes už neoddiskutovatelné léčebné využití (pravděpodobně nějakou formou monopolně až oligopolně ovládaného
trhu, na kterém se napakuje pár vyvolených), a
doufat, že nám příkladem půjde někdo jiný.
Bohužel ani zde není prostor pro přílišný optimismus. Nizozemí svou tolerantní politikou
de facto legalizovalo před 35 lety, přesto jeho příkladu žádná další země nenásledovala a dnes
se dokonce konzervativnější vláda snaží zbavit
hord huličů ze sousedních zemí značným omezováním fungování coffeeshopů. A tak i nadále
žijeme v systému, kde výroba a obchod se zbraněmi a vedení válek je považováno za normální,
často nutné nebo prospěšné. Honba za penězi
(které už dávno z drtivé většiny nejsou podloženy žádnou reálnou hodnotou) je hlavní motivací veškerého našeho snažení, zatímco obyčejné
rostliny, léčivé byliny, si nám naše vlády dovolují
„pro naše dobro“ bezostyšně zakazovat.
Je třeba si uvědomit, že nejtvrdšími a nejnebezpečnějšími drogami jsou prachy, moc a ropa.
Ty jsou samozřejmě zcela legální, neboť zákony
jsou tvořeny právě těmi, kteří jsou na těchto drogách nejvíce závislí. Že kvůli nim umírají miliony
lidí, zatímco marihuana jak známo nezabila nikdy nikoho (ba naopak), tyto feťáky absolutně
nezajímá. Nejde jim vůbec o zdraví a blaho občanů, ale pouze o to, jak se dostat ke své droze.
Kdy už konečně lidi pochopí, že z nich ti nahoře
dělají úplné voly? Uvidíme, odkud přijde další inspirace. Nadějné záblesky na lepší časy tu a tam
přicházejí zejména ze zámoří, ze Severní i Latinské Ameriky. Naší úlohou je udělat, co bude v našich silách, teď a tady.
AKTIVISMUS
Špatná zpráva je, že na české konopné scéně
panuje chaos a značná nevraživost mezi jednotlivými subjekty. Do zákulisí nevidím a nejsem
povolán kohokoliv soudit, naopak, osobně si nesmírně vážím toho, co všechno pro konopí čeští
aktivisté udělali a obětovali, a za to jim patří
velký dík nás všech. Trošku smutnější je pohled
na to, jak se někteří hlavní představitelé prokonopné kultury předhánějí v napadání a kritizování jeden druhého, honění si vlastního trika a
opájení se svojí jedinou pravdou. Ač k jisté váhavé spolupráci občas dochází, naprosto chybí
jednotná, společná vize a strategie.
Těžko přesvědčíme naše tupé a ignorantské
papaláše o potřebných změnách legislativy, pokud nebudeme schopni účinně spolupracovat a
koordinovat své aktivity.
Největší a nejjednotnější prokonopnou akcí
tak nadále zůstává tradiční májová demonstrace, pochod a party Million Marihuana March,
v Praze organizovaný občanskou společností Legalizace.cz. Tato demonstrace probíhá souběžně
ve stovkách měst po celém světě. Heslem letošního ročníku pražského MMM je „chceme 5 kytek“, které symbolizuje požadavek na absolutní
beztrestnost pěstování, zpracování a držení maximálně pěti samičích rostlin konopí, obsahujících psychoaktivní složku THC, pro vlastní potřebu. Takovéto opatření je samozřejmě chápáno
jako jakýsi kompromis mezi současným stavem
a ideálem, ve kterém by neměly existovat vůbec
žádné zákony omezující z přírody vzešlou bylinu.
Zavedením takového zákona by se vyřešil nesmyslný a umělý problém, který politici i část
veřejnosti vytvářejí a vnímají, a který spočívá v
přísném rozlišování mezi užíváním konopí k léčebným a k rekreačním účelům. Dnes už panuje
velice široká shoda ohledně prospěšnosti prvního,
zatímco „hulení“ je neustále démonizovaným
strašákem. Podle mého názoru je zcela absurdní
a nereálné snažit se vytyčit nějakou hranici, za
níž končí užívání k léčebným účelům a začíná to
hrozné marihuanové šílenství. Žádná taková hranice neexistuje. Vždyť umírněné rekreační užívání
konopí může být pro mnohé lidi tím nejlepším lékem na duši a pomocníkem v boji se závislostí na
výše zmiňovaných nejtvrdších drogách.
Cílem sdružení Legalizace.cz v žádném případě není propagovat, podporovat či nabádat ke
kouření marihuany, jak se někteří často mylně
snaží podsouvat. Naopak tvrdíme, že objektivně
vedené preventivní kampaně jsou nejúčinnějším
nástrojem drogové politiky. Heslo „všeho s mírou“
platí pro konopí stejně jako pro vše, co konzujumeme. Rozhodně si nepřejeme, aby byli Češi národem vyhulených mozků. Příklad Holandska
ovšem jednoznačně dokázal, že k ničemu takovému legalizace nepovede.
Do jisté míry lze souhlasit i s názorem, že u nás
vlastně už jakous takous legalizaci máme. Za pár
gramů nebo kytek nikdo nesedí, sehnat matroš
není pro většinu huličů nejmenší problém, zřídit
si malou domácí pěstírnu může relativně snadno
skoro každý. Paradoxně tak největší riziko konfliktu se zákonem hrozí právě té menšině uživatelů, kteří konopí skutečně potřebují ke zlepšení
svého zdravotního stavu a nacházejí se mimo
huličskou subkulturu, tj. „neumějí v tom chodit“.
Kdyby pro nic jiného, tak právě kvůli nim je nezbytné stávající legislativu změnit.
V obecnější rovině pak lze legalizaci chápat
i v širších souvislostech. V roce 1989 ti starší z nás
skandovali na náměstích „Svobodu!“. Málokdo si
dokázal představit, jak málo svobod budeme za
více než dvacet let v našem super kapitalisticko-demokratickém svobodném světě mít. Pravda,
otevřely se hranice a máme volnost pohybu. Na
druhou stranu omezování svobod, ovládání a
kontrola obyčejných lidí a propaganda se brutálním způsobem globalizovaly a sofistikovaly,
takže jsme dnes pod dohledem velkého bratra
více než kdykoli dříve. Nelegální status konopí
a dalších rostlin je jen nepatrnou kapkou v moři
zla a špatných zákonů. Pro zkvalitnění životů nás
všech tak budeme potřebovat legalizovat ještě
pěknou řádku věcí.
Proto vyzýváme všechny občany, mladé
i starší, pacienty i zdravé, příležitostné i těžké huliče, stejně jako nekuřáky, kteří sdílejí náš názor
na nesmyslnost prohibice rostlin: přijďte podpořit hnutí za svobodu občanů a vyjádřit svůj nesouhlas s arogancí mocných na pražský Million
Marihuana March 7.5. 2011! Na závěr bych rád
apeloval na všechny konopné aktivisty: Neplýtvejme naší energií ve vzájemných žabomyších
sporech, vždyť nám jde o stejnou věc! Odložme
stranou svá ega a spojme se proti společnému
nepříteli, neboť jen tak můžeme vůbec někdy dosáhnout skutečného úspěchu. BUM BOLENAT! !
http: ⁄⁄ www
Odkazujeme na MMM
RAKOUSKO
Webové stránky informující o legalizačních aktivitách u našich jižních sousedů. I přes na první
pohled jednoduchou grafiku, která je celosvětově pro prezentace projektů spojených s Global
Marihuana March typická, nabízí vyčerpávající
informace důležité pro uskutečnění legalizačního pochodu v centru Vídně. Kromě nástinu
aktuální rakouské legislativní situace poskytne
návštěvníkovi manifest i dostatek multimediálního zpestření. Vídeňský HANFWANDERTAG
proběhne paralelně s českým Million Marihuana March v první květnovou sobotu a určitě
tak nabízí zajímavou alternativu k ostatním
evropským pochodům.
www.hanfwandertag.at
ŘECKO
Poměrně pečlivě obhospodařovaný blog
řeckých legalizátorů. A není divu! Aténský
Marihuana March minulý rok navštívilo dvacet
pět tisíc demonstrantů a zdá se, že tento rok
tomu nehodlá být jinak. Přehledný web nabízí
velké množství videí především z hudebních
vystoupení populárních kapel a DJs, včetně
detailního popisu celé akce. Pro našince je mírnou komplikací absence anglické verze stránek,
nicméně automatické překladače, kterých je
v současnosti plný internet, si i s tímto problémem hravě poradí.
www.legaliseprotestival.blogspot.com
ŠVÝCARSKO
Designově čisté stránky švýcarských aktivistů
nabízí kromě legalizačních aktivit i široké spektrum informací vhodné především pro čtenáře
se skutečným zájmem o pěstování konopí. Zajímavé texty potěší především jedince germánské
provenience.
hanf-koordination.ch
ARGENTINA
Nevýrazný formulář pro zájemce na participaci na letošních aktivitách nabízí skupina
z Argentiny. Návštěvu tak lze doporučit jen
čtenářům, kteří zemi začátkem května navštíví.
Návštěvnost Marihuana March v metropolích
se výrazně podobá té místní – kolem osmi tisíc
legalizátorů.
www.gmmargentina.com.ar
POLSKO
Skutečně dobrým tipem a bez přehánění také
důležitým zdrojem pro porovnání legalizačních aktivit ve střední Evropě je styčný web
polských aktivistů. Plně vybavené stránky nabízí
exkurz do minulých ročníků Global Marihuana
March v polských městech, pravidelný, týdně
aktualizovaný informační servis i elektronickou
podobu tematických tiskovin. Jedno z nedávných vydání vzpomíná i na postoj českého
exprezidenta Václava Havla, který v roce 2000
omilostnil devatenáctiletého pěstitele konopí
odsouzeného na čtyři roky. Prostudování vřele
doporučujeme!
www.wolnekonopie.pl
53
AKTIVISMUS
Príbeh o Susane a Marii Juane
TXT: SUSANA MARIŠKOVÁ
Ako sa dievča z Bratislavy pustilo do osvety konope
PROGRAM MMM BRATISLAVA
11.55 – 21.00
Námestie Slobody, Bratislava
Hlavné pódium
Vystúpenia domácich aj zahraničných
autorít o problematike pestovania,
ekológie, liečenia,
či legislatívnych aspektoch súvisiacich
s konopou. Vystúpenia kapiel a Djov.
Telemost s pražským MMM
Vedľajší stan 1:
Workshopy ohľadom využitia konopy
technickej, prednášky o problematike
legislatívy pestovania a užívania
marihuany,
o nebezpečí tvrdých drog a prevencii.
Vedľajší stan 2:
Čajovňa, hudba, chillout, „hyde park“ alebo
kútik slobodného prejavu.
foto: katarina acélová
Muselo to prísť
Dlhé roky som sa zaujímala o konope. Začalo to
už na základnej škole, kedy ma z neznámych dôvodov niečo na tej rastlinke priťahovalo, proste
sa mi páčila a stretnutie s ňou bolo pre mňa fascinujúcim zážitkom. Najprv som ju nachádzala len
tak niekde na dedine, za vlakovou traťou, v záhrade, teraz už viem, že to bolo konope rumištné,
ktoré obsahuje len malé množstvo THC do 3 %,
ale vtedy som si ešte myslela že tie listy sa dajú
húliť :-). Tak aspoň dôkladne vylisovať a dať do
herbára, to bolo všetko asi do mojich 16 rokov.
foto: filip čizmazia
Prvé pokusy, suché bongá a tak, bola by som
veľmi nerada keby si tým prechádzali aj nové generácie mladých ľudí, kašlanie a nekvalitný materiál. Konope tu bolo a bude vždy, preto sa nemôžeme stavať chrbtom tomu, že mladí ľudia
skúšajú a niektorí aj pokračujú v užívaní dlhé
roky. Nie je dokázané, že by to malo skutočne
výraznejšie negatívny vplyv na ich osobnosť,
ja som živým príkladom, študujem, snažím sa o
osvetu spoločnosti. Tak hľadajme spôsoby ako sa
konope stane naším priateľom: vaporizácia, liečivé prípravky, nespočetné množstvo produktov
Stánkový a trhový predaj:
(dobrovoľný príspevok)
Prípravky z konope technickej: potraviny,
kozmetika, textil. Suveníry. Literatúra.
Info stánky:
občianske združenia Dekriminalizacia.sk,
Greenpeace, Odyseus, …
16.20
Pochod, demonštrácia a cyklojazda
Námestie Slobody do Sad Janka Kráľa cez
Nový most – Hviezdoslavovo námestie
– Námestie SNP – Hodžovo námestie –
Námestie Slobody
h KOMIX
54
AKTIVISMUS
„NECHCEM BYŤ TÁ ČO VŠETKO ORGANIZUJE, CHCEM
LEN UKÁZAŤ ĽUĎOM CESTU, ŽE PREJAVIŤ SA MÔŽU
AJ ONI A POZDVIHNÚŤ TAK VEDOMIE ĎALŠÍCH A
ĎALŠÍCH ĽUDÍ.“
z tejto rastliny, niet pochýb, že je to plodina
ktorá je darom matky Zem a prinesie hojnosť,
keď čierny trh nahradí regulované pestovanie a
samopestovanie. Legislatíva sa musí zmeniť, v
ústrety ľuďom, liberálnej spoločnosti.
Tak nám už toľko staršie generácie nebráňte,
rozvíjajte s nami čo sme započali. Úrodná pôda tu
je pripravená stačí zasiať konopné semienka, ja
som zasiala a vy?
Presne vo februári minulého roku...
Zišli sme sa štyria, v nemenovanom bratislavskom podniku a bolo to!
Chŕlili sme ako draci, plný dojmov a emócii
sme sa vrhli do organizovania demonštrácie za
dekriminalizáciu konope. Ako z neba padol názov Zelený štvrtok, ktorý pripadol na štvrtok
17. 6. 2010.
Eufória! Po dlhých šiestich rokoch, čo sa na slovenskej scéne ohladne dekriminalizácie konope
nič nedialo sme zorganizovali akciu na Námestí
Slobody. Prišiel aj Rick Simson, ktorého som od
zhliadnutia filmu Run from the cure obdivovala a
aj vďaka jeho príkladu ma hnala myšlienka niečo
urobiť. Prišlo asi 800 krásnych mladých ľudí,
ktorí už ďalej nechceli stáť v tieni zákonov, ktoré
nám namiesto toho aby nás chránili ubližujú a
nedávajú nám naše najzvrchovanejšie právo slobodnú voľbu.
Nechceme sa báť!
Za slobodu, Proti prúdu, bez strachu!
Po prvom úspechu založili sme občianske
združenie, dekriminalizacia.sk, ktorého sa môžete stať členom alebo nás akokoľvek podporiť, napr. dobrovoľným príspevkom, viac info na
www.dekriminalizacia.sk alebo nás kontaktujte:
[email protected]
Organizovali sme ďalšie akcie ako premietania
filmov the Union: Business behind geing high a
Konopné pašije vo filmovom klube, stretávali sa
s konopným aktivistom Dušanom Dvořákom, zúčastnili sa na Cannafeste s prednáškou Situace
na Slovensku a veľa daľších aktivít.
Teraz sme presunuli celú našu aktivitu na organizovanie Million Marihuana March 2011 v Bratislave 7. 5. 2011 na Námestí Slobody.
Spájame sily a skúsenosti MMM 2003 a 2004 a
Zeleného štvrtku 2010.
Stretli sme sa, padli sme si z neba, organizátori
starého a nového, tak to má byť. Každý využije
svoje skúsenosti, nové nápady, predsudkami neskreslené vízie, ktoré veríme stanú sa realitou.
Niet pochýb, že sa nám podarí tento rok zorganizovať akciu, ktorá vykričí do sveta: “Je čas slobodne jednať!” !
Dôležité je spomenúť, že šíriť osvetové myšlienky
nám pomahajú hlavne komunikačné a sociálne
siete, bez nich by sme ťažšie resp. pomalšie niečo
zorganizovali, takže nezabudnite si nás pridať na
Facebooku: Dekriminalizácia marihuany na Slovensku.
h INZERCE
55
JINÉ DROGY
Fascinace muchomůrkami
TXT: LUKÁŠ POKORNÝ
„Muchomůrka červená je vážně pořádná falešnice.“
(andy letcher: magické houbičky)
jako předobraz Santa Clause i Ježíše Krista. Jenže
nic z toho není vůbec jisté. Sporné je i tvrzení, že
houba vděčí za svůj název tomu, že na kusy rozkrájená a v mléce namočená sloužila k moření
much.
Fakta…
zdroj: internet
V 19. století se věřilo, že hlavní účinnou látkou je
muskarin, avšak ve skutečnosti ho houba obsahuje mizivé množství. Až v 60. letech 20. století
byly objeveny další psychoaktivní látky – kyselina ibotenová (látka podobná glutamátu) a její
derivát muscimol, který z ní vzniká dekarboxylací (tedy sušením či pečením) a má odlišné a silnější účinky. Kyselina ibotenová je neurotoxická,
což zní sice hrozivě, ale to samé platí i o alkoholu.
Je to důvod k obezřetnosti, ale vyvozovat z toho
dalekosáhlé závěry je ošidné – je to ověřeno jen
na krysách, do jejichž mozkové tkáně byla vpravena kyselina injekčně. Muscimol působí na receptory GABAA a GABAC, kyselina ibotenová
na receptor NMDA a výsledný efekt je zřejmě jejich kombinací, i když není dosud plně pochopen.
Účinky jsou nevypočitatelné a vůbec se nepodobají účinkům lysohlávek, které obsahují látky
zcela odlišné.
A jak je to s jedovatostí, kterou nám tak vtloukali do hlavy? Za poslední století není znám
žádný věrohodně zdokumentovaný případ smrti
po požití muchomůrky červené kromě jediného,
kdy uživatel usnul a umrzl v divočině.
Kýčovitá kráska
Muchomůrka červená (Amanita muscaria),
houba z čeledi štítovkovitých, je bezesporu nejznámější a nejnápadnější z hub. Roste v symbióze s borovicemi, jedlemi a břízami a pozná ji
snad každý. Charakteristický červený klobouk
s bílými tečkami vídáme už od nejranějšího věku
v dětských knížkách i filmech. V přírodě působí
natolik nepatřičně, že nemáme ani důvod nevěřit
varování rodičů, že ta kýčovitá nádhera je prudce
jedovatá...
Zvídavější z nás se nakonec s úžasem dozví
skutečnou pravdu, že s jedovatostí to není vůbec
tak horké – na rozdíl od příbuzné a smrtelně jedovaté muchomůrky zelené – a že některé sibiřské
národy houbu užívaly k šamanským rituálům
i rekreačně. Spolu s tím se seznámí i s mnoha fantastickými spekulacemi, užíváním muchomůrek
vikingskými válečníky počínaje a sómou starých
Indů konče. Muchomůrkové rituály jsou líčeny
56
…a mýty
Traduje se, že kyselina ibotenová se v těle přemění na muscimol, který se vyloučí močí, a že
užití této moči vede k „lepším“ účinkům. Experimenty to však vyvrací – poměr látek je naopak
ještě horší než původně. Pozorovaná „recyklace“
moči u některých sibiřských kmenů byla způsobena spíš nedostatkem hub.
Další z mýtů je bohužel rozšířen i v medicínské
literatuře, kde se občas pořád uvádí jako příčina
otravy muskarin a jako protilék se proto doporučuje atropin. Jeho podání však postiženému spíš
přitíží, protože umocňuje účinky kyseliny ibotenové.
Droga, kterou nikdo neužívá
V mírných dávkách sice muchomůrka přináší
zlepšení nálady, hovornost a pocit spokojenosti,
ale vyšší jsou nepředvídatelné a popisy se různí.
Jedním z prvních pozorovaných jevů bývá stupňující se nevolnost a zmatení smyslů. Pak nastoupí malátnost a pocit únavy následovaný
často různě hlubokým spánkem. Intoxikovaný
má přitom značné potíže rozlišit bdění od snu.
K tomu přidejme ještě narušené vnímání času,
pocity věčného opakování téhož, časté zvracení
a také jakési oddělení vůle od těla, které si navzdory našim příkazům za plného vědomí dělá co
chce – třeba jen uchopí špatný předmět, a nebo
se veřejně vyzpovídá ze svých hříchů, obvolá
všechny známé či zdemoluje půl bytu... Vizionářská fáze, ve které sibiřští (nejen) šamané mluvili
s duchy, se nemusí dostavit vůbec. Set a seing
mají ještě větší vliv než u běžných halucinogenů
a dávkování je problematické i proto, že obsah
účinných látek velmi kolísá. Celé to trvá až 8 hodin a často následuje nepříjemný dojezd ve formě
bolestí hlavy.
Špatné zkušenosti převládají a poměr pozitivních zážitků a bad-tripů je opačný než u lysohlávek nebo LSD. To činí z muchomůrky drogu pro
rekreační užívání nevhodnou. A skutečně – i tradiční uživatelé ze Sibiře prý dnes dávají přednost
vodce. Nevypočitatelnost zážitku ale nesvědčí
ani užívání spirituálnímu. Dokonce i Dale Pendell ve svém opusu Pharmako/Gnosis poskytl muchomůrce jen pár stránek a pojednání ukončil výstižnými slovy „Ne, drahá, jednou to stačilo.“
Jenže i kdybych výše uvedené zopakoval tisíckrát, zájemců o vyzkoušení houby se najde pořád
dost. Důvody však nehledejme v účincích, ale v
omračující mytologii, která okolo muchomůrky
za poslední staletí povstala.
Fascinace „šamanismem“
Se šamany a s „opíjením se“ houbou se moderní
Evropané poprvé setkali v 16. až 18. století, kdy
se Ruská říše rozrůstala na východ. První evropští cestovatelé věřili, že šamané (z nichž však
muchomůrky používala jen menšina z několika
kmenů) jsou spolčeni s ďáblem. Osvícenci je naopak považovali za prachobyčejné šarlatány.
Nově vznikající střední třída jimi přesto byla fascinována. Nakonec byli rehabilitování a prohlášeni za ušlechtilé divochy. Že „šamanismus“ je
umělý konstrukt a ne jednotné náboženství, bylo
už tehdy každému jedno.
Ovšem nejen šamané, ale (zejména) obyčejný
lid užíval muchomůrky, zpravidla pro zábavu
nebo (v malých dávkách) před namáhavou prací.
JINÉ DROGY
Protože hub byl často nedostatek, lidé chudších
vrstev se uchylovali k pití moči bohatších sousedů. Svědectví o tomto šokujícím zvyku byla
v Evropě přijata se směsicí odporu a fascinace a
ovlivnila lidovou i literární představivost.
V 19. století Angličan Mordecai Cubi Cooke
předběhl dobu a povšiml si, že pojídání muchomůrek se v podstatě neliší od užívání alkoholu,
tabáku či opia. Muchomůrce věnoval kapitolu
knihy Seven Sisters of Sleep (o sedmi světových
drogách) a o jejích účincích se zmínil i v populárním atlase hub vydaném o pár let později. Ačkoli
časem na houbu zanevřel (asi zestárnul a nechtěl
si kazit pověst), jeho raná díla zanechala na vik-
ský tajný kult muchomůrky červené. Šlo bohužel
jen o snůšku výmyslů. Ale po Wassonově přelomovém díle se s konspiračními teoriemi roztrhl
pytel. Jejich zastánci věří, že cokoliv v literatuře,
mytologii nebo umění připomíná houbu, ať už
tvarem (tedy cokoliv od penisu až po omeletu na
hrotu jehly), barvou (cokoliv červené, bílé, žluté či
hnědé), nebo něčím jiným (cokoliv, co roste pod
borovicí či vstává z mrtvých), je důkazem tajného
kultu muchomůrky. Je přitom úplně jedno, že pro
ta tvrzení neexistují žádné důkazy, protože to jen
ukazuje, jak moc byl kult tajný. Více i méně zdařilých knih na toto téma bylo napsáno nepřeberné
množství a stále přibývají další.
se na to zapomnělo a celé křesťanství je proto jen
strašným omylem. To vše bylo okořeněno všudypřítomnými zmínkami o nebeských penisech
(připomínajících jedno stádium růstu plodnice
houby), zemských pochvách a úrodném spermatu, takže komerční úspěch byl zaručen.
Kniha vzbudila rozruch ještě před svým vydáním roku 1972 a svému autorovi nadobro zničila
kariéru, což je příznivci konspiračních teorií uváděno jako další důkaz toho, že měl pravdu. Dílo se
okamžitě dostalo pod palbu kritiky a Anglikánskou církví bylo vnímáno jako přímý útok. Jenže
pokud chtěl Allegro křesťanství lidem znechutit,
dosáhl pravého opaku. Věřící se proti němu za-
ŠPATNÉ ZKUŠENOSTI
PŘEVLÁDAJÍ A POMĚR
POZITIVNÍCH ZÁŽITKŮ
A BAD-TRIPŮ JE OPAČNÝ
NEŽ U LYSOHLÁVEK
NEBO LSD
toriánské společnosti nesmazatelné stopy a inspirovala zřejmě i Alenku v říši divů Lewise Carrolla. Ale to nebylo ještě nic proti tomu, co přišlo
později.
Sóma starých Indů?
Amatérský etnomykolog Robert Gordon Wasson,
který pro západní svět objevil lysohlávky i šalvěj divotvornou, si dal za cíl dokázat, že halucinogenní houby daly vzniknout náboženství jako
takovému. Roku 1968 publikoval knihu, ve které
dokazuje, že muchomůrka červená byla tajemnou sómou opěvovanou staroindickými védami,
že ji do Indie přinesli Áriové a že existuje souvislost s jejím užíváním na Sibiři. Zpočátku byla
brána vážně i v akademických kruzích – mezi přívržence patřili význační antropologové Claude
Levi-Strauss a Weston La Barre – dnes je ale
s odstupem času jasné, že teorie stojí na vodě a
že přání bylo otcem myšlenky. V alternativní kultuře však Wassonovy myšlenky zapustily pevné
kořeny a jejich pozice je skálopevná.
Tajný kult muchomůrky
Wassonova kniha nebyla prvním dílem „odhalujícím“ starověký houbový kult. Už v 50. letech sepsal Andrija Pucharich knihu o setkání s mužem,
který pomocí hub komunikoval s duchem kněze
ze starého Egypta, jenž mu popsal staroegypt-
zdroj: internet
Svatá houba a kříž
Zatímco většinu muchomůrkových konspiračních teorií lze šmahem odmítnout jako nesmysly a výplody blouznivců, jedna z nich přichystala horké chvilky i akademikům a církvím. Jde
o knihu The Sacred Mushroom and The Cross,
jejímž autorem je John Marco Allegro, talentovaný učenec a odborník na Starý zákon. Jako
jediný Brit byl vybrán do týmu překládajícího
nově objevené svitky od Mrtvého moře, obsahujících texty předchůdců a současníků Ježíše
Krista. Jenže Allegro s prací kolegů nebyl spokojen, nakonec byl pro neshody odsunut stranou a
vůči církvi i víře postupem času zahořkl. Kniha
se pro něho zřejmě stala způsobem, jak se s tím
vyrovnat.
Allegro tvrdil, že muchomůrka se kdysi (tajně)
používala na celém Blízkém východě a po vyplenění Jeruzaléma Římany byly praktiky kultu
ukryty do příběhu o Ježíši Kristu. Jenže časem
tvrdili a nevěřící byli naopak okouzleni a s chutí
hltali i díla Allegrových pokračovatelů. Ti jeho teorie dodnes rozvádějí, snaží se je rehabilitovat a
mají pár příznivců i v akademických kruzích. Debata ještě zdaleka není u konce.
Mytologie místo extáze
Jenže pokud muchomůrka opravdu stála u zrodu
náboženství, proč ji žádná větší skupina neužívá
dnes, když ji Wasson a Allegro tak dovedně odhalili? Účinkovala snad ve starověku jinak než
dnes, kdy se extáze popisovaná védami (až na ojedinělé případy) prostě nedostavuje? Buď nám do
celé mozaiky chybí nějaký veledůležitý poslední
kámen, nebo se ti pánové prostě zmýlili. Ale ať je
to jakkoliv, celá mytologie muchomůrky už žije
vlastním životem a je natolik fascinující, že si zaslouží naši pozornost, i kdyby na ní nebylo ani
zrnko pravdy. !
57
JINÉ DROGY
ZÁKAZ ŠALVĚJE DIVOTVORNÉ
A VÁLKA S „NAKOPÁVAČI“
TXT: LUKÁŠ POKORNÝ
„Dávno pryč je doba, kdy užívání návykových látek bylo rámováno přírodními drogami. Budoucnost
je nakloněna novým syntetickým drogám.“ (Pavel Bém k poslancům Parlamentu ČR před schválením
zákona zakazujícího šalvěj divotvornou)
Další kytka na indexu…
Patnáctého března 2011 schválila poslanecká
sněmovna návrh změny zákona o návykových
látkách, kterým se na seznamy omamných a
psychotropních látek (dále jen OPL) přidává 32
syntetických drog a také salvinorin A, účinná
látka šalvěje divotvorné, posvátné rostliny Mazatéků. Protože od loňského roku platí nový trestní
zákon, zakazující pěstování rostlin obsahujících
OPL, schválená změna automaticky zakazuje
nejen držení extraktů s vysokou koncentrací
účinné látky, ale i pěstování této byliny. Návrh
hladce prošel parlamentem ve zrychleném režimu a ani v senátu se neočekává zdržení. Už za
pár měsíců bude tedy pěstování většího než malého množství rostlinek této šalvěje trestným činem a za malé množství bude hrozit pokuta.
Veřejná diskuse nežádoucí,
cílem je nutnost!
Potíž je v tom, že návrh změny zákona (původně
iniciativa skupiny poslanců ODS, později podpořená všemi parlamentními stranami ) byl médii prezentován výhradně jako „zákaz 33 nových
syntetických drog“ a skoro nikdo si nevšiml, že
je mezi nimi i starý a přírodní salvinorin A. V podobném duchu vyznívaly i veřejné výstupy předkladatelů, tiskové zprávy ODS a bohužel i předkládací zpráva, jejíž autor se zamotal do vlastní
rétoriky a říká, že cílem je nutnost reagovat:
„Cílem předloženého návrhu zákona je (…) nutnost pružně reagovat na rychle se vyvíjející situaci v oblasti zneužívání nových syntetických látek jako drog a zařazení 33 těchto nových drog na
seznam návykových látek (…)“
Povšimněme si, že i tam se o salvinorinu hovoří jako o „nové syntetické látce“, což budí pochybnosti o tom, zda poslanci vůbec věděli, o čem
hlasují. Zmínka o šalvěji divotvorné byla skryta
až kdesi v důvodové zprávě:
„Salvinorin A je účinnou látkou rostliny (…),
jedná se o velmi silný halucinogen s disociativními účinky. V současnosti jsou v ČR nabízeny
koncentrované extrakty Salvinorinu A s vysokým
rizikem intoxikace, které svou koncentrací Salvinorinu A vysoce přesahují koncentrace nacházené v listech rostliny.“
Autoři se vůbec neobtěžovali zmínit, že zařazením salvinorinu mezi OPL dojde k zákazu pěsto-
58
vání rostlinky, která nejspíš ani podle nich velké
nebezpečí neskýtá. Pozoruhodné je i zdůvodnění
– důvodem zákazu je „vysoké riziko intoxikace“.
Chybí zmínka o tom, že salvinorin není návykový
(ani psychicky) a podle všeho neškodí zdraví. Vůbec se nedočteme, že účinky jsou nejen disociativní (odosobňuje uživatele od jeho myšlenek,
pozn. red.), ale i dysforické (způsobující úzkostný
stav a rozmrzelost, pozn. red.) a problémovým
uživatelům drog tudíž nepříjemné. Marně bychom hledali i jakékoliv zhodnocení společenské
škodlivosti látky, jejíž extrakty jsou ČR v prodeji
už roky. To všechno dává tušit, že předkladatelé
patří k těm, kdo změnu vědomí způsobenou netoxickým (!) salvinorinem A staví na roveň otravě a
že jejich motivace je založena spíš na předsudcích
než na argumentech
Ale proč se snažit podpořit zákaz argumenty
– řekli si nejspíš předkladatelé – vždyť proti „zákazu syntetických drog“ se těžko nějaký poslanec
odváží zvednout ruku! A měli pravdu. Nenašel se
ani jediný. Velmi smutné však je, že se k něčemu
takovému propůjčil Pavel Bém, který kdysi razil racionální protidrogovou politiku, a o kterém
Ivan Douda v té souvislosti prohlásil, že byl pro
Prahu požehnáním. Už není. Protože zatímco pro
zákaz návykových látek jako heroin lze nalézt
pádné argumenty, jediným důvodem pro zákaz
šalvěje divotvorné je strach z neznámého.
„Designerské“ drogy
Ve světě se syntetické drogy označují jako „designerské“, i když média užívají spíš nepřesný termín „legal highs“. Adiktolog Tomáš Zábranský to
ve facebookovém komentáři vysvětluje takto:
„(Jde o) legální substance s účinky podobnými
nebo totožnými, jako mají látky t.č. nelegální.
Odlišují se chemickým složením, například výměnou radikálů na aromatickém jádře v případě
amfetaminů.“
Úskalí výčtových systémů
zdroj: internet
Legalizace. Většina evropských zemí měla tehdy
za sebou několik kol této hry na kočku a na myš a
bylo jen otázkou času, kdy to dorazí i k nám.
Nakopávače přišly z Polska
V Polsku, kde byly nové syntetické drogy (říká
se jim tam „dopalacze“, což by šlo volně přeložit
nejspíš jako nakopávače) snad ještě populárnější
než v Británii, se loni v létě schylovalo k otevřené
válce státu proti prodejcům. Veřejným nepřítelem číslo jedna se stal „král dopalačů“ Dawid
Bratko. Viděl syntetické drogy prodávat ve Skotsku, kde pár měsíců pracoval jako barman, a pohádkově zbohatl poté, co s jejich prodejem začal
v Polsku. V zemi s přísnou protidrogovou politikou spustil úplné drogové šílenství. Rychle se
vypracoval na úspěšného byznysmana, otvíral jeden obchod za druhým a nechvalně proslul mimo
jiné výrokem, že jeho zákazníci jsou debilové.
Když ho loni v říjnu zatkla policie (odmítl respek-
Nový polský zákon, který prodejce vyhnal k nám,
je až nedemokraticky gumový a část právníků
tvrdí, že i protiústavní, protože omamné látky
definuje příliš široce. Jisté však je, že tamní protidrogoví bojovníci alespoň chápou, proti čemu
stojí. Dejme opět slovo Tomáši Zábranskému:
„(Designerských drog) je teoreticky nekonečné
množství a jakýkoliv výčtový systém ‚tyhle drogy
jsou nelegální‘ vždy bude o několik kroků za výrobci a chemiky těchto velmi snadno vyrobitelných/dostupných látek.“
V praxi to znamená zhruba to, že až za pár měsíců vstoupí zákaz 32 nových syntetik v platnost,
prodejci už budou mít na pultech něco jiného a
nadále legálního. Možná i pod stejným názvem,
takže klienti si ničeho nevšimnou (skutečné složení prodejci neuvádějí, vždyť jde přece o sběratelské předměty). Ze sortimentu obchůdků tedy
zmizí jen jediná položka, která navíc nikdy nepatřila k velkým trhákům – šalvěj divotvorná. Protože zatímco výrobcům designerských drog stačí
„prohodit pár atomů“, rostlinky takový trik neumí. Absurdní výrok Pavla Béma o soumraku přírodních a nástupu syntetických drog tím dostává
smysl – přírodní drogy vymizí prostě proto, že je
poslanci postupně všechny zakážou.
rn et
„DESIGNERSKÝCH“
DROG JE TEORETICKY
NEKONEČNÉ
MNOŽSTVÍ
tovat nařízení o zákazu prodeje svého zboží), bylo
mu teprve 23 let.
Polská vláda však pod tlakem veřejnosti a médií válku s dopalači poněkud uspěchala a zasáhla
dřív, než protlačila novou legislativu Sejmem
(polský parlament, pozn. red.) a senátem. Kontroverzní zákon, který zakazuje prodej „jakékoliv
látky s podobným účinkem jako zakázané drogy,
pokud není prodej upraven jinými zákony“, byl
schválen až pár dní po zatčení, obvinění a propuštění Dawida Bratka. Prodejci nakopávačů přesto
rychle našli možnost, jak zákon obejít – ještě během podzimu přesunuli své obchody na Moravu,
do Čech a na Slovensko...
Na podzim nenápadně informovala Česká televize, že mefedron (legální příbuzný amfetamin), který byl právě na úrovni EU zakázán, se
prodává v ostravské Stodolní ulici. To pravé mediální šílení však začalo až po Vánocích. Není tu
místo na uvedení všech polopravd a mylných tvrzení, která se v českých médiích objevila. Dočetli
jsme se například, že látky s označením JWH-250
a JWH-018 obsahují výtažky z konopí (neobsahují, jde o syntetické látky s účinkem podobným
THC). Vrcholem pak bylo tvrzení, že jistá směs ke
kouření se vyrábí smícháním bylinek s jedem na
krysy, které se objevilo ve zpravodajství ČTK, odkud ho převzalo hned několik deníků. Titulky ve
stylu „legální syntetické drogy už v Pardubicích“
zafungovaly jako skvělá reklama a prodejci začali
prosperovat skoro jako předtím v Polsku. Často
to vypadalo, že si ty novináře snad i platí. Samostatnou kapitolou byly komentáře čtenářů, kteří
začali hromadně nadávat, že něco takového je
možné jen v ČR, což je zřejmě obvyklá reakce na
setkání s každým (pro ně) novým jevem. A přitom
k nám tento celosvětový trend dorazil snad jako
k posledním v EU!
zdro j: in te
Pro pořádek dodejme, že v ČR to s legalitou nikdy nebylo tak jednoduché, protože podle paragrafu o šíření toxikomanie lze postihnout i toho,
kdo podněcuje užívání jakékoliv látky způsobilé
„nepříznivě ovlivnit“ chování nebo psychiku.
Musí být ovšem prokázán úmysl, do čehož se policii nechce, a tak raději prosazuje přidání dalších
látek na seznam OPL, což umožní použít „klasický“ protidrogový paragraf o nedovoleném nakládání.
O nových syntetických drogách (oficiálně prodávaných jako sběratelské předměty, hnojivo, čističe bazénů, vonné směsi, atd.), o mediální hysterii s nimi spojené i o narychlo a bez rozmyslu
konajících politicích jsme psali již v prvním čísle
Co bude dál?
I naši drogobijci už tuší, že s velkou slávou schválená změna zákona nebude k ničemu. Plánují
proto, jak proces zákazu urychlit. Objevily se návrhy, aby seznam zakázaných látek nebyl součástí zákona o návykových látkách, ale stanovila
ho vláda či Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou, čímž by odpadla nutnost projednávání a
schvalování v parlamentu. Vzhledem ke stupni
odbornosti a nezávislosti uvedených institucí
mám však obavy, že by to bylo asi jako dát dítěti
do ruky sirky. Už předloni Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Národní protidrogovou
centrálou prokázalo fatální nekompetenci, když
se pokoušelo prosadit přidání nejen šalvěje divotvorné, ale i okrasných povijnic a durmanu do
vyhlášky stanovující, jaké množství rostlin obsahujících OPL se považuje za větší než malé. Ze
stolu to smetl Úřad vlády s tím, že vláda nemá k
něčemu takovému oprávnění, protože v zákoně
o návykových látkách není žádná složka těchto
rostlin uvedena. Pokud jí jednou tu pravomoc
dáme, lze očekávat, že brzy budou jednou nohou
v kriminále nejen kaktusáři, ale i prodejci a pěstitelé některých běžných okrasných rostlin.
Neměli bychom si raději místo nových zákazů
přiznat, že pravou příčinou popularity nových,
nedostatečně prozkoumaných a potenciálně
nebezpečných syntetik je to, že staré, důvěrně
známé a relativně bezpečnější látky jsme postavili mimo zákon? Není místo zákazů nových látek naopak nejvyšší čas na změnu přístupu k
rostlinným drogám s nižší mírou rizika? Tím
mám na mysli nejen šalvěj, ale především konopí
a lysohlávky. !
59
ŽIVOT S KONOPÍM
KONOPNÉ PLASTY
a jiné přírodniny
TXT: MICHAL RUMAN
V Evropě se ročně použije přes 350 000 tun plastických hmot s obsahem přírodních surovin.
Evropský bioplastový průmysl je na vzestupu, za rok 2010 uvádějí společnosti růst kolem 30
procent. A konopí má v této inovativní oblasti pevné místo.
V
polovině března se v německém Kolíně
nad Rýnem konal již čtvrtý Mezinárodní kongres bioplastů a kompozitů.
Sjelo se na něm na 150 účastníků převážně z Německa, Francie, Velké Británie, severských zemí, ale i Japonska, Itálie či Maďarska, aby
se vzájemně informovali o dynamickém vývoji
v sektoru. Kromě toho již počtvrté vyhlásili vítěze ceny o Inovativní BIO produkt. Tím se letos
stal materiál Zelfo německé firmy OMODO – stoprocentně přírodní celulózový materiál bez pojidel a chemických aditiv. Zelfo vyvinuli již koncem 90. let v Rakousku tři nadšenci pod názvem
„Hempstone“ čili konopný kámen. Jeden z nich,
Norbert Schmid, pokračuje ve výrobě konopných
djembe a didgeridu původně vyvinutou technologií – sortiment prodávaný pod značkou Drumparam jste měli možnost vidět na vídeňském veletrhu Cultiva nebo pražském Cannafestu. Další
z trojice odešel do Austrálie, kde se spolu s Paulem Benhaimem pustil do dalšího vývoje a designové práce (židle a mísy jim navrhoval i slavný
Georgio Armani). Firma dnes vystupuje pod názvem Zeo International. Německá OMODO dokázala inovovat výrobní proces tak, aby se Zelfo
stalo cenově konkurenceschopným jiným – ropným i rostlinným – plastům. Můžeme se tedy těšit, že tento zdravý materiál výjimečných vlastností bude pronikat do našich domácností?
Snad. Protagonisté z bioplastového sektoru si
uvědomují, že brzdou zásadního rozšíření jejich
výrobků dnes již není cena, biomateriály se stávají cenově konkurenceschopnými ropným plastům již při ceně 50 dolarů za barel, ale především
nedostatečná informovanost veřejnosti. Nova-Institut, německá výzkumná platforma, pořadatel zmíněné konference, proto spustil veřejně
přístupný katalog společností z bioplastového
sektoru (viz odkazy na konci článku). Svého dodavatele si tak dnes můžete najít snadno i vy.
Vstříc stoprocentní rozložitelnosti
Zelfo ukazuje směr, kterým se bioplastový sektor vydává – prim hraje stoprocentní odbouratelnost. Pozornost se soustředí na minimalizaci
60
Kelímek ze 100% přírodního materiálu. Po použití vyhodíte na kompost.
dopadů na životní prostředí, klimatickou neutralitu, kompostovatelnost. Základ většiny dosud
vyráběných kompozitů s obsahem přírodních
vláken tvoří konvenční plasty jako polyetylen a
polypropylen. Přírodní vlákna vyplňují kolem
čtyřiceti procent lisovaných „termosetů“, používaných zhusta automobilovým průmyslem pro
jejich vyšší pevnost, odolnost, zvýšenou možnost recyklace a schopnost tlumit hluk. Oproti
skelnými vlákny plněným plastům jsou přírodní
kompozity levnější, energeticky šetrnější a také
lehčí. Jen německé automobilky dnes spotřebují
přes 30 tisíc tun těchto kompozitů ročně. Nejčastěji používanými vlákny jsou len, juta, sisal, kenaf, dřevná vlákna a samozřejmě konopí. Tomu
patří přibližně desetiprocentní podíl z objemu
použitých vláken. Najdeme jej např. v sedačkách
a výplních dveří. Po Henry Fordovi, který svůj konopný vůz představil v roce 1941, se nejdál dostala
firma Lotus, která v létě 2008 předvedla svůj koncept sporťáku z ekologicky šetrných materiálů.
Kompozity se ale v posledních letech neprosa-
zdroj: internet
zují jen v autech. Jedním z hitů s prodejem přes
milión kusů za rok jsou brusné disky s podkladem z konopného vlákna. Použít se dají k broušení železa, ušlechtilé oceli, litiny, barevných
kovů, podmíněně i dřeva a umělé hmoty. Jejich
český prodejce na svých stránkách uvádí následující výhody:
▸ tichý provoz, chladnější a méně vibrační brus.
▸ úplné využití brusných lamel – práce až do posledního milimetru prostřednictvím samovyvažující povahy konopného podkladu.
▸ bezproblémové opotřebení – konopné vlákno
se uvolňuje při broušení a nenechává zbytky
na obrobku
▸ chladnější brus prostřednictvím propustnosti
a absorpci tepla konopného dutého vlákna –
snížený náběh obrobku a minimalizovaný intenzivní čas dohotovení.
▸ zdravotní a ekologický – žádné vytváření
škodlivých látek při práci a bezproblémové
odstranění přírodního zbytku disku.
ŽIVOT S KONOPÍM
Oblibu si získávají také stavební prvky jako
jsou terasové dlaždice, police nebo i nábytek. I na
českém trhu je možné koupit třeba příruční váhu
z konopného kompozitu. Budoucnost ale pro výrobce bioplastů představuje spotřební elektronika. Obaly počítačů, mobilů, iPodů, televizorů…
všechny ty plastové serepetičky, kterými se moderní člověk obklopuje, mohou být vyrobeny
z biokompozitů. Do vývoje těchto materiálů investuje většina velkých firem včetně Mitsubishi,
Sony nebo Nokie. V sektoru „trvanlivých obalů“
se přitom potkávají dvě doposud oddělované
oblasti: škrobové a celulózové bioplasty používané nejčastěji jako kompostovatelné obaly (viz
článek Plasty a kompostovací toalety) s vlákennými kompozity. Výsledkem jsou stoprocentně
p
od a rozložitelné
o o te é materiály
ate á y vynikající
y
aj c pevpe
přírodní
Výrobky každodenní potřeby z konopného plastu.
ností, odolností a s ohledem na použité ingredience rozmanitým spektrem užitných vlastností.
Jestliže současné kompozity redukují negativní
dopady na životní prostředí o desítky procent, ty
stoprocentní by mohly bilanci zcela zvrátit! Jejich nespornou výhodou je, že mohou být zpracovávány pomocí stávajících technologií. Přechod
od nestabilní ropy k přírodním materiálům tak
může být snazší, než se zdá.
Kolik toho sneseme?
Trend směrem k nahrazení ropných plnidel těmi
přírodními potvrzuje i Boris Baňas ze slovenské
sestry Konopy, neinvestičního fondu Prečo nie
konope? Boris působil několik let jako ekonomický manažer Stredoslovenských energetických závodov. Na pokusy s konopnými kompozity vzpomíná takto: „Keďže som šéfoval fabrike,
ktorá spracovávala stovky ton plastov, mali sme
všetku potrebnú technológiu na ich spracovávae a vlastnú
ast ú nástrojáreň.
ást ojá e . Testoval
esto a so
e o o
nie
som niekoľko
zdroj: internet
materiálov s konopným vláknom. Pri dodržaní
parametrov lisovania podľa dátového listu sa materiál správal štandardne ako plast plnený skleným vláknom.“ Na Slovensku bohužel zůstalo při
demonstračních projektech, na žádné konkrétní
aplikace se materiál nepoužil.
To ovšem neznamená, že by se kompozitní
plasty na Slovensku či u nás nevyráběly. Firmy
jako Borgers Rokycany nebo Faurecia Lecotex
zpracují ročně tisíce tun přírodních vláken. Hádejte pro koho… ano, pro všechny šťastné a spokojené řidiče.
Jak daleko ale můžeme jít při uspokojování
našich konzumních potřeb pomocí přírodních
zdrojů? V oblasti kompozitů odhaduje Nova-Institut nárůst podílu bio-kompozitů do roku 2020 ze
současných 13 na 28 procent v ročním objemu přes
800 tisíc tun. Dr. Martin Patel z Kopernikova Institutu v Utrechtu odhaduje, že ropné plasty mohou
být těmi přírodními nahrazeny z 90 procent. To by
mělo znamenat významné snížení emisí skleníkových plynů, menší znečištění vod i půdy, zvýšenou zaměstnanost na venkově i ve městech, v zemědělství, zpracovatelském průmyslu i službách,
zlepšení hygienických a zdravotních parametrů
i užitných vlastností výrobků. Zní to jako rajská
hudba, jenže, kdo zaručí, že se bioplastový byznys
nevydá cestou drancování krajiny, kácení deštných pralesů, masivního zintenzivnění produkce
bez ohledu na stav půdy, vody, hlad… Už v souvislosti s produkcí biopaliv se diskutovalo o tlaku na
ceny potravin; jak tomu bude, zvýší-li se hlad po
surovinách pro výrobu plastů?
Tyto, byť nepříjemné, otázky si musíme klást a
měli by si je klást i účastníci kolínské konference,
aspoň pokud myslí své řeči o ochraně přírody a
zájmů lidí vážně. Přechod k tzv. zelené ekonomice nás bude něco stát. Tou cenou je dobrovolná
skromnost, šetrnost, uvědomělá spotřeba, ochota
zajímat se o původ výrobku, pro který se rozhodujeme, o jeho životní cyklus, příběh, ekostopu,
cokoli, co nám řekne, jak, za jakých podmínek a
s jakými dopady byl vyroben a co se s ním může
stát, až doslouží.
Pro ty z nás, kteří se chtějí vydat šetrnou cestou hned, mám na závěr ještě jeden tip. Není sice
z konopí, ale obsahuje větší než malé množství
lnu. Jmenuje se Museeuw, má dvě kola, lněno-karbonový rám a velmi rád jej sedlá i mistr světa
v cyklistice z roku 1996 Johan Museeuw. !
Autor je předseda o. s. Konopa, www.konopa.cz
h INZERCE
61
ŽIVOT S KONOPÍM
Konopná kosmetika –
hojivé pohlazení naší kůže…
TXT: KATEŘINA POLÍVKOVÁ
Člověče, buď laskavý ke svému tělu, aby se tvá duše radovala, že v něm může žít.
— Terezie z Avily
P
Jak a co nakupovat
řinášíme stručný přehled vybraných
českých kosmetických produktů. Rozhodně se nejedná o kompletní nabídku,
spíše představujeme výrobky, s nimiž
máme zkušenosti doslova na vlastní kůži my,
nebo naši zákazníci. Věnujeme se maloobchodnímu prodeji, a tak jsme již několik let v kontaktu
s lidmi, kteří tyto výrobky kupují a používají. Pokusíme se shrnout poznatky z praxe a vysvětlit,
proč právě tohle podle nás funguje.
Dvě důležité informace na začátek. Zabýváme
se pouze produkty z běžné prodejní sítě, tedy legálními, použité konopí pochází z certifikovaných odrůd cannabis sativa (obsah THC ve výrobcích nepřesahuje 0,3%, pozn. red.). Důležité
je i to, že kosmetika, přestože vysoce kvalitní a
funkční, zůstává kosmetikou. Výrazně podporuje hojivé a samoléčebné procesy, ale není lékem
v běžném slova smyslu.
Doporučujeme hodně se v obchodě ptát a také
prostudovat složení, obzvláště řešíte-li nějaký
kožní problém. Výrobků je na trhu hodně a zdaleka ne všechny jsou vhodné třeba na problematickou pokožku, nebo na citlivou dětskou pleť.
Kosmetika užívaná na podporu léčení kožních
problémů by neměla obsahovat syntetické parfémy, barviva ani konzervanty, suroviny z ropy
ani dráždivé mycí látky typu SLS či SLES.
Konopné stálice na trhu
Zakoupit můžete produkty pro pomoc při různých typech kožních problémů – lupence, ekzémech, akné, suché kůži, jizvách, opruzeninách,
atd. Dále řadu výrobků pro citlivou pokožku dospělých i dětí. Kromě specializovaných produktů
řešících konkrétní potíže se dnes již nabízí také
kompletní řady kosmetiky pro běžné denní použití – krémy, šampony, balzámy, přípravky na
mytí, sprchování, odličování, apod.
Z naší zkušenosti by se dalo shrnout, že lidé
nejčastěji shání konopné produkty na bolavé
klouby, nejrůznější ekzémy a suchou kůži dospělých i dětí. Na tohle všechno konopí skvěle funguje, ať už v podobě masti vyrobené doma, či přípravků zakoupených v obchodě. Často po konopí
sahají i lidé, kteří již vyzkoušeli všechno možné a
nic nepomohlo.
Přímo z úst našich zákazníků máme informace, že lehké formy akné zmizely po pravidelném používání mýdla s konopným olejem,
lehčí ekzémy pak po mytí pěnou Atopos, na bolavé klouby úspěšně pomáhá mast Dolorcann.
Na problémy s pokožkou dětí pak přípravky
z řady Robátko, konopný balzám karité od Saloosu a olej Cannöl. Jedním ze „služebně nejstarších“ výrobků na trhu je sérum Cannadent, spolehlivý prostředek proti nepříjemným oparům
a aXům.
Čím to vlastně je, že konopná
kosmetika funguje?
zdroj: internet
62
Můžou za to skvělé vlastnosti konopného oleje,
jde o výjimečný bioaktivní rostlinný olej doslova
nabitý spoustou prospěšných látek. Díky tvaru
buněk velmi dobře proniká do hlubších vrstev
pokožky, pomáhá tam distribuovat další látky
v přípravcích obsažené, podporuje regeneraci,
zpomaluje opotřebování a podporuje růst nových kožních buněk.
Kůže jako zrcadlo
Lidská kůže je největší a velmi důležitý orgán,
tvoří bariéru mezi vnitřním světem těla a vnějším
prostředím. Má neuvěřitelnou regenerační schopnost – během sedmi dnů obnoví buňky vrchní
část pokožky, to je třeba si uvědomit v souvislosti s délkou léčby kožních onemocnění. Kůží dýcháme, kůže dokonale zrcadlí naše vnitřní zdraví,
způsob života i stravování. Vše, co si na kůži naneseme, proniká rychle do našeho krevního oběhu.
Domácí konopná mast může být
to nejlepší, jenže…
Za poslední cca dva roky jsme v obchodě slyšeli
od překvapivého množství zákazníků všech věkových kategorií, že si vyrábějí konopnou mast
doma. A hlavně, že jim skvěle pomáhá na nejrůznější potíže. Kdo tu možnost má, ať si vlastní
mastičku vyrobí sám. Recept není těžké získat,
složitější je to s konopím na její výrobu. Spousta
lidí si těch pár kytiček prostě vypěstovat či sehnat nemůže.
Žhavé novinky na trhu
V poslední době se objevilo pár nových produktů,
zaujaly nás třeba novinky firmy Nobilis Tilia,
společnosti produkující aromaterapeutickou
kosmetiku, unikátní na domácím trhu. Zajímavě
vypadá jejich Konopný olejový multigel, multifunkční produkt s vysokým obsahem konopného oleje pro problematickou a ekzematickou
pokožku, vhodný na každodenní ošetření a mytí
či koupele. Sympaticky vypadá i Výživný balzám
na vlasy s konopným, arganovým a dýňovým
olejem. K vnitřnímu použití pak Posilující směs
rostlinných olejů pro celkové posílení organizmu, zejména v těhotenství, při oslabení dlouhou
nemocí a oslabení imunity (směs olejů z konopí,
brutnáku, perilu, rakytníku).
Specialista na konopí, společnost Cannaderm,
přichází na trh s hojivým balzámem a regeneračním krémem RegeMa. Jejich receptury kombinují konopný olej s rostlinami sibiřské medicíny,
mají výrazný účinek pro hojení ran, jizev, suché,
rozpraskané pokožky při atopii, proleženin, bércových vředů a kožních problémů diabetiků. !
h INZERCE
Kontakt
Naše služby
Hempoint nabízí poradenství a zprostředkovatelský
servis, prezenatce a propagace konopných
výrobků, prodej osiv povolených odrůd konopí,
export – import, zakázkovou výrobu a další...
Kontakt
Tel.: 777 027 012
Mail: [email protected].cz
Web: www.hempoint.cz
Hempoint nabízí balení
dárků, vaporizaci,
distribuci magazínu
Legalizace, semínka
seniorům a další...
Hroznov
á
Kdy?
Kurzy aranžování a vazby květin
Semináře pro širokou veřejnost
Školení pro zaměstnance květinových obchodů
Předváděcí akce pro firmy
Inspirujte se jarem
Školící středisko Centaurea
KD Krakov
Těšínská 600
181 00 Praha 8
Tel.: +420 605 275 031 / +420 602 190 789
Mail: [email protected]
www.kurzy-aranzovani-kvetin.cz
Krajinská 22 – Staročeský dvůr
370 01 České Budějovice
Otevírací doba:
Po – Pá: 10:00 – 17:00
jindy dle domluvy
[email protected]
www.hempoint.cz
holandská škola
věže
Hempoint prodává konopné
boty, čepice, dobroty, emulze,
futony, halenky, knihy, lana, masti,
nápoje, olej, plenky, rifle, semínka,
šampony, trička, vaporizery
a mnoho dalšího...
Kde?
U Černé
Stavebniny
Nápoje
Potraviny
Provazy a lana
Hudební nástroje
Tašky a batohy
Naše služby
ho
Látky
Oblečení
Kosmetika
Knihy
Papír
Matrace a futony
Co prodáváme?
Plaché
Kategorie konopného zboží
Maloobchod – konopné potřeby – splňte si své konopné sny
Krajinská
Velkoobchod – svět konopných možností
HEMPOINT
EKOLOGIE
PLASTY
a kompostovací toalety
TXT: MICHAL RUMAN
Festivalová sezóna je tu zas. Plakáty s lákavou nabídkou hudebních interpretů i jiných
kulturních podujetí nás začínají ladit do festivalové nálady. S festivaly si ale spojujeme
i velké množství lidí v jednom místě a s tím i tlak na místní krajinu, přírodu, lidi a zdroje.
Jednu z nejvýznamnějších položek ekologické bilance festivalů přitom tvoří plasty.
Č
istější festivaly je projekt, jehož cílem je podpořit recyklaci odpadů na
letních festivalech. Prostředkem pak
soutěž o co nejvíce vyseparovaných
kelímků. I díky tomu máme orientační data
o množství plastových kelímků upotřebených na
menších i větších festivalech. Tak třeba vítěz soutěže Čistý festival z roku 2003, Žatecká dočesná,
dokázal shromáždit přes 12 000 kelímků, vítěz
z roku 2010, Rock for People, již přes 110 000. Had
z nich poskládaný měřil 1 155 metrů. O plastových
INZERCE h
miskách, talířích a příborech, ani o jiných typech
odpadu, např. plechovkách, se už ale nedozvíme.
Ač jsem fandou recyklace odpadu, s ohledem
na šetření surovin, energií i vody, je mi více než
„produkce kelímků za odměnu“ bližší přístup
redukující, tedy šetřivý od základu. To je cesta,
kterou se vydávají festivaly v zahraničí, když na
místo měkkých plastů na jedno použití zavádí
plasty tvrzené, použitelné opakovaně. Většina
z nás je asi zná třeba z kempování s rodiči, jen
v případě takového Reggae Sun Ska, jednoho
z největších reggae-ska festivalů ve Francii, na
sebe berou atraktivnější podobu. Návštěvník ke
kelímku na eurovou zálohu nafasuje také provázek pro upevnění prázdného nádobí (obvykle
kolem pasu). Při dočepování dostává vymytý kus
stejně jako při pití v hospodě. U nás se s tvrzenými kelímky můžeme setkat v kulturním domě
Vltavská, mém v mládí oblíbeném Belmondu.
Lepší komfort, kelímek se totiž nekroutí a nemačká a lépe drží teplotu nápoje, mi potvrdil i
můj otec, přímý účastník jednoho z koncertů.
Kompostovatelné evergreeny
Na domácí festivalové scéně se v posledních letech prosazují, spíše než tvrzené, ty kompostovatelné alternativy. Do vymývání kelímků, jež
přináší zvýšené nároky na dostupnost vody a
technologické zázemí (ne ale větší spotřebu vody
či energie, tady je umytí vždy šetrnější než recyklace či prvotní výroba), se festivaliérům ani
stánkařům zatím příliš nechce. Kompostovací
nádobí u nás společně se servisem zpětného odběru poskytuje společnost Bioplaneta z Hradce
Králové. František Kessner, zakladatel a majitel
firmy, se zpětnému využití především plastových
odpadů věnuje pěknou řádku let. Ke kompostovatelným plastům se dostal přes recyklaci klasického plastu třeba do podoby dlaždic nebo planěk
pro ploty. Společně jsme si vyzkoušeli třídění a
zpětný odběr odpadů na loňském Reggae Meetingu a Real Beat festivalu. Na prvním z nich jsme
třídili celkem sedm druhů odpadů, od klasických
plastů přes bioplasty, bílé a barevné sklo až po
plechovky. Pan Kessner a jeho parta nás naučili
nejednomu cennému triku pro ulehčení práce.
Kompostovatelné plasty jsou materiály zís-
64
kané zpracováním rostlinných surovin, především bramborových a kukuřičných škrobů a
celulózy, získávané opět z kukuřice, nebo i z cukrové třtiny. Továrna na výrobu nádobí z těchto
materiálů je v nedalekém Polsku. Sem se většina
vybraného nádobí také vrací, v poslední době
stále častěji k recyklaci. Jinak se nádobí umisťuje nejčastěji do obecních kompostáren, kde má
dostatek prostoru a času se přeměnit na cennou
organickou hmotu. O tom, že čas je především
u celulózového nádobí potřeba, se přesvědčil Jan
Šarapatka z o. s. Ekodomov, které usiluje o rozšíření domácího a komunálního kompostování
u nás: „Dají se ty kelímky opravdu zkompostovat?“ ptal se Honza Františka Kessnera na jednom z festivalů. „Měli jsme kelímky v domácím
kompostu několik týdnů, ale neviděl jsem žádnou změnu,“ vysvětluje své pochybnosti.
Úplně jej nepřesvědčil ani vzorový kelímek
Bioplanety, který vypadal, jako když ho nažvýkala kráva. I pro svou delší trvanlivost je nádobí
s obsahem celulózy stále častěji přepracováváno
podobně jako klasické plasty. Šetří se tím nejen
prostor v kompostárnách, ale také cenné, byť
rostlinné a obnovitelné, suroviny.
Kompostuj a pěstuj!
Není to ale jen nádobí z festivalu, které můžeme
kompostovat. Na Real Beatu jsme využili kompostování i v jedné z festivalových jídelen. Veškerý
bioodpad, tedy odpad z přípravy a zpracování
jídla, kuchaři a kuchařky sbírali do uzavíratelné
nádoby, ta následně putovala na kompost.
Zbytky jídel můžete kompostovat i vy. Proč?
Třeba proto, že biologicky využitelný odpad tvoří
až třetinu objemu komunálního odpadu. Umístěný na skládce přispívá k zápachu a produkuje
účinný skleníkový plyn, metan. Organické zbytky
ostatně zasmrádají už u nás doma, tak proč je nevyužít a zápachu se při tom zbavit? Komunální
kompostování ideálně napojené na zemědělství
má také příznivé dopady na půdu. Aplikace kompostu zvyšuje podíl humusu v půdě a tím podporuje její schopnost zadržovat vodu. Humus je
totiž pórovitá substance, která vodu skvěle saje.
Kromě toho je plný živin, jež podporují zdravý
růst rostlin. Pro domácí kompostování, byť
EKOLOGIE
zdroj: archiv ekodomov
v bytě, se nejlépe hodí vermikompostéry, tedy „žížalárny“. Žížaly jsou nejlepší pomocník při přeměně organických zbytků v hnojivo a většinou
dokáží bez problémů zpracovat bioodpad z domácnosti.
Kompostovat ale můžeme i našimi těly přepracované potraviny – ano, naše vlastní exkrementy.
Kompostovací toalety jsou hitem nejen v ekologicky orientovaných domácnostech či infocentrech, můžeme se s nimi setkat právě na festivalech. Běžné toalety totiž nebývale plýtvají pitnou
vodou – deset litrů na jedno spláchnutí, no není
to zvěrstvo? Kompostovací záchody jsou nejrozšířenější jsou ve Francii, Velké Británii či Austrálii. Při správném použití poskytují tyto toalety
větší komfort než běžně používané mobilní záchody, a vedle toho také nezanedbatelné množství organické hmoty. Podmínkou jejich nasazení
je spolupráce se zemědělcem či obecní kompostárnou, kde se tato cenná surovina v řízeném
procesu přemění na čistočistý humus.
Základem kompostovací toalety pro domácnost je separace moči, ta je odváděna zvlášť
(může být skladována a na jaře použitá naředěná na zálivku), tuhá složka je buď v pravidelných intervalech vynášena na kompost (toalety
švédského typu), anebo soustředěna v zásobníku,
kde má čas dozrát. Zralý kompost se hromadí naspodu zásobníku, odkud je po čase odebírán uzavíratelným otvorem.
↖ Kompostovatelné nádobí je standardem na ekologicky smýšlejících festivalech.
Kouzlo kompostování je v možnosti uzavřít
cyklus, vědět, co se děje s našimi odpady, a vracet je zpět do koloběhu živin. Naše rostliny i naše
děti to jistě ocení. !
Více o těchto alternativách na:
www.konopa.cz
www.ekodomov.cz
www.bioplaneta.cz
www.sunnycampaign.net
S JANEM ŠARAPATKOU O PLA KELÍMCÍCH
A ODPADECH NA MMM 2011
vrátit a dostat zálohu zpět. Na Parukářce bude instalováno minimálně dvacet popelnic na PLA kelímky a další typy odpadků, aby měl každý možnost
svůj odpad snadno vytřídit a neměl tak výmluvu, že koš byl daleko.
Odkud pochází kompostovatelné nádobí, které bude použité
na letošním MMM? Víš, odkud pochází suroviny pro jeho výrobu?
Jak bude naloženo s vybraným nádobím? Bylo by možné
je recyklovat?
Kompostovatelné nádobí se vyrábí především z polymléčnékyseliny (PLA
– polylaktidacidu), který se získává především z kukuřičného, bramborového či obilného škrobu. Škrob je mezinárodně obchodovatelná surovina, a
proto výrobci PLA plastů samozřejmě reagují na pohyby ceny této suroviny
na světových trzích. Proto ti nemohu přesně říct, kde vypěstovali suroviny,
tedy brambory, kukuřici nebo obilí pro výrobu granulátu na výrobu biodegradabilních, tedy PLA plastových kelímků. My momentálně nádobí kupujeme od jedné holandské firmy, která ale PLA granulát získává z tureckého
trhu. Takže asi zklamu mnoho ekologicky smýšlejících čtenářů Legalizace
– kterých je doufám hodně – a kteří si mysleli, že se suroviny pro kompostovatelné nádobí pěstují třeba na Vysočině. I když, například v 80. letech by se
na Vysočině klidně mohlo PLA nádobí vyrábět, jak ukazují opuštěné ruiny
nespočtu škrobáren v našem bývalém „bramborářském kraji“.
Použité vytříděné kompostovatelné kelímky budou zkompostovány v kompostárně blízko Prahy a část také v bioplynové stanici. Pokud se ptáš na
recyklaci PLA kelímků, tak právě kompostování je tou recyklací. Z jedné suroviny PLA plastů vyrobíš kompost, tedy hnojivý substrát, nebo – pokud hovoříme o bioplynce – tak produkt recyklace je samozřejmě bioplyn, metan
a digestát, který se opět zkompostuje. Tedy pokud bychom zjednodušeně
sledovali například jeden uhlík z molekuly škrobu, tak se z kukuřice přes
granulát a kelímek PLA dostane zpět do země ve formě kompostu, humusu
a celý koloběh živin je uzavřený. Tedy kompostování je ekologicky nejšetrnější a nejúčinnější způsob recyklace.
Jaký kelímkový systém bude na MMM zaveden? Na co se mají
návštěvníci připravit? Těšit?
Na MMM by měl být systém kompostovatelných kelímků velmi jednoduchý.
Prodejci nápojů budou studené nápoje prodávat jednoduše v PLA plastech,
které poznáte podle trojúhelníčku na dně kelímku, ve které bude zkratka
PLA, tedy polylaktid acid. Tyto kelímky budou zálohované na dvě koruny.
Na třech stanovištích Ekodomova je budou moci návštěvníci happeningu
Slyšel jsi o kompostovacích toaletách používaných na festivalech?
Dočkáme se jich i u nás?
Kompostovací toalety samozřejmě ve světě na festivalech již fungují několik let. U nás se „green festivalizmus“ rozjíždí a kompostovací toalety budou
součástí. Myslím, že to do pár let nebude nic neobvyklého. Je to celkem jednoduchý systém, kde je nejdůležitější primárně oddělit nebo nějakým jiným
způsobem odvodnit moč a pevné výkaly, jelikož moč je ten největší problém.
Ve Francii například používají místo pisoárů obrovské kádě s pilinami, které
se během festivalu vyměňují a průběžně odvážejí do kompostárny nebo do
bioplynky, a problém je vyřešen. Třeba se jich za rok na MMM dočkáme :-)
65
HISTORIE
Počátky globální
PROHIBICE KONOPÍ
TXT: HANA GABRIELOVÁ
Zdanění marihuany federálním zákonem O marihuanové dani
(Marihuana Tax Act) v USA v roce 1937 znamenalo počátek
prohibiční politiky proti této tradicemi opředené rostlině. S nově
vzniklou povinností evidence a platby daně pro všechny pěstitele,
obchodníky i lékaře ve většině států Unie, nastal zásadní útlum
pěstování a využití konopí. Krátké oživení zažilo konopí v době
druhé světové války, která zabránila dovozu konopí ze zahraničí,
a hrozil tak nedostatek konopné suroviny k výrobě výstroje pro
americkou armádu... Když bylo konopí tak důležité v dobách války,
proč ho nadále nevyužíváme i k mírovým účelům?
Válečný konopný průmysl
V době, kdy filipínské a východoindické zdroje
konopí v rukou Japonců a dovoz z Indie byly
omezeny, muselo uspokojit potřeby armády, námořnictva a průmyslu americké konopí. V roce
1942 proto přišlo americké ministerstvo zemědělství s propagačním filmem, nazvaným Hemp for
Victory (Konopím k vítězství), kterému vévodily
slogany typu: „Americké konopí znovu do služby
– konopí pro lanoví lodí, konopí pro výstroj a uniformy, konopí pro nespočetné způsoby užití na
lodi i na pevnině!“ Film měl povzbudit farmáře, aby co nejvíce pěstovali
konopí, jeho shlédnutí museli všichni
farmáři stvrdit podpisem. Navíc byla
vydána brožura, která seznamovala
s moderními metodami pěstování konopí, jejichž prostřednictvím měly
být osety tisíce hektarů půdy amerického Středozápadu k uspokojení
potřeb vojenského průmyslu. K pěstování konopí se smluvně zavázalo
20 tisíc farmářů, kteří obdrželi konopné semeno, doprovodné instrukce a speciální
licenci od vládou financované agentury Válečné
konopářství (War hemp industries). Každý pěstitel však musel dle zákona O marihuanové dani
z roku 1937 dodržet registraci a zaplatit povinnou
daň. Nejen Spojené státy si uvědomovaly strategickou potřebu konopné suroviny v době druhé
světové války. Také Německo vydalo pro svoje
farmáře příručku, která doporučovala v těžkých
letech války pěstování konopí.
66
Veřejný mandát pro americké pěstitele konopí
skončil bohužel stejně rychle jako začal. Jakmile
se válka nachýlila ke konci, změnila vláda svůj
postoj ke konopí o 180 stupňů. Vlastenecká plodina, která přinesla Americe vítězství, se opět
změnila v démona.
Komunismus, heroin a jazz
Ironický fakt, že USA začalo za druhé světové
války prosazovat pěstování konopí k posílení národní bezpečnosti, muselo rozčilovat Harryho
Ansligera. Ten byl v té době vedoucím
Federálního úřadu pro narkotika. Po
zákonu o marihuanové dani si později
vymohl i vymazání termínu Cannabis
z Národního lékopisu a oficiálního seznamu léčiv. S příchodem padesátých
let si Anslinger postupně uvědomil,
že u konopí bude muset přehodnotit
rétoriku a začít klást důraz na něco jiného. Rasistická hesla o „degenerovaných španělsky mluvících usedlících“
nebo zastrašující provolání o „zabijákovi mládeže“, na nichž stála protimarihuanová
propaganda třicátých let – pod jejímž tlakem byl
schválen zákon o marihuanové dani – už přestala
být veřejností přijímána.
Je důležité zde připomenout, že po válce proti
drogám volala americká veřejnost. Politici mají
často tendenci reagovat na přání svých voličů
okamžitě a protidrogové zákony jsou pak vydávány velmi rychle. Společenský požadavek je
totiž hybnou silou americké společnosti a eko-
nomika svobodného trhu rozhoduje o úspěchu
či nezdaru naprosto všeho. Vždy však sehrává
svou roli nesnášenlivost jdoucí ruku v ruce
s neméně významným faktorem nenávisti proti
jisté neoblíbené cílové skupině. Po „degenerovaných španělsky mluvících usedlících“ ve 30.
letech se jimi za pár let stali „černí jazzmani“ a
na počátku šedesátých let „beatnici a hipíci“
v džínách a košili s květinovými vzory, s dlouhými vlasy a kytarou.
Anslinger tedy začal obviňovat konopí z toho,
že zapříčiňuje návyk na heroin a heroin byl prohlášen za součást komunistických plánů na zničení Ameriky. V roce 1951 byl předložen kongresu
ke schválení Boggsův zákon, navrhující trest
smrti pro toho, kdo poruší federálních zákony
proti narkotikům. Navzdory určitým neshodám
tento návrh Kongres schválil a zvýšil tak trestní
sazby za všechny trestné činy týkající se narkotik, včetně marihuany. Účelem bylo sjednocení
trestních sazeb vyplývající z Marihuanového daňového opatření a Zákona o dovozu a vývozu narkotických drog. V roce 1956 pak zákon bez pozornosti širší veřejnosti prošel i senátem a zpřísnil
tak federální sazby za vlastnění a prodej nepovolených substancí. Od té doby každý, kdo neodpovídal přesně vymezené šabloně amerického občana, budil podezření, zvlášť pokud měl nějaké
postavení ve společnosti.
Kdykoliv se v Bílém domě usídlil nový prezident, sliboval škatulata na vysokých vládních
postech. Platí to i o roku 1952, kdy se k moci dostal Eisenhower. Anslinger přežil tyto personální
HISTORIE
zdroj: internet
CELÁ TA SNŮŠKA LŽÍ A
PODVODŮ O KONOPÍ
VYÚSTILA V UVĚZNĚNÍ
MNOHA NEVINNÝCH
LIDÍ NA CELÉM SVĚTĚ,
ZASÁHLA NESPOČETNĚ
LIDSKÝCH OSUDŮ
A MNOHÉ Z NICH
NEPOCHYBNĚ ZMAŘILA
← Předseda delegace U.S.A. při podpisu Charty OSN
(konference v San Francisku roku 1945).
změny bez újmy a na to konto ještě přitvrdil ve
své protimarihuanové politice.
Spojené národy proti konopí
Po odchodu z oddělení pro narkotika stanul neúnavný – teď už důchodce – Anslinger v čele americké delegace u Spojených národů, aby s drogami
bojoval i na mezinárodní půdě. Tomu historicky
předcházelo několik událostí. Po skončení první
světové války se sešly vítězné mocnosti ve Francii k podpisu Versailleské smlouvy, která z 26
států ustanovila Společnost národů. Úkolem organizace byla poválečná demilitarizace, udržení
světového míru a celkové bezpečnosti včetně potírání drog. Poté, co se Společnosti národů nepodařilo zabránit druhé světové válce, byla tato organizace zrušena.
V roce 1945 se v San Francisku sešli
zástupci 50 zemí na Konferenci Spojených národů o mezinárodním uspořádání světa. Delegáti tehdy rokovali
o návrzích vypracovaných zástupci
Číny, Sovětského svazu, Spojených
států amerických a Velké Británie během srpna až září 1944 v americkém
Dumbarton Oaks. Výsledkem této
konference byla Charta spojených národů, kterou v červnu 1945 podepsalo všech 50 států. Polsko sice nebylo na konferenci zastoupeno a svůj
podpis připojilo později, je ale považováno za
jednu z 51 zakládajících členských zemí OSN. Ratifikací Charty spojených národů poválečnými
mocnostmi vznikla dne 24.10. 1945 Organizace
spojených národů neboli OSN (United Nations Organization). Hned při svém prvním zasedání OSN
v roce 1946 se nově vzniklá Komise pro omamné
látky (Commission on Narcotics drugs) usnesla,
že v souvislosti s konopím netřeba provádět další
výzkum. Asi nepřekvapí, že s tímto vyjádřením ostře nesouhlasil americký
člen komise, Harry J. Anslinger.
Na dalším zasedání Komise OSN
pro omamné látky (UN Commission
on Narcotic Drugs) usiloval Anslinger
o zahrnutí konopí do seznamu kontrolovaných látek navrhované Jednotnou úmluvou o omamných látkách
(Single Convention on Narcotic Drugs),
která měla do budoucna nahradit všechny stávající konvence. Anslinger oprášil
všechny staré argumenty proti konopí
a následně začal OSN i nepokrytě vydírat, když pohrozil, že když na ně nepřistoupí, budou USA vetovat všechna
ostatní rozhodnutí. V roce 1954 nakonec Anslinger vnutil představitelům
OSN svůj názor, že konopí nemá žádné
léčebné využití, a vzápětí zazněl požadavek na jeho absolutní mezinárodní
zákaz. Se způsobem regulace nakonec souhlasila
většina členských států s výjimkou Indie. Sedm
let poté, přesně 10.3. 1961, podepsalo 60 členských
států Jednotnou úmluvu OSN a konopí se zařadilo k ostatním celosvětově zakázaným drogám.
Američané však úmluvu podepsali až v roce 1967,
neboť Anslingerovi dlouho ležela v žaludku klau-
zule nařizující členským zemím přijmout taková
opatření, jaká budou nutná k prevenci zneužívání a ilegálního obchodu s listy rostliny konopí
a užívání konopí pro jiné než léčebné a vědecké
účely má ustat co nejdříve, nejpozději však do 25
let. Nutno uvést, že úmluva nezapovídala pěstování pro průmyslové účely.
Závěrem o válce proti drogám
Ve všech bodech drogové války jsou přítomny dva významné katalyzátory. Na
jedné straně média a na druhé straně
aktivisté – např. Harry J. Anslinger,
který necítil potřebu zachovávat věrnost pravdě a bez váhání lhal jak Kongresu, tak i americké veřejnosti. Zákonodárci,
kteří k prosazení svých neopodstatněných návrhů využívali lživou propagandu a manipulaci
veřejným míněním pomocí smyšlených tragických příběhů, bohužel také našli mnoho následovníků mezi demokratickými státy současnosti.
Co se týče médií, základním pravidlem je, že
špatné zprávy se prodávají lépe a zprávy typu
„no není to hrůza“ zvyšují neprodaný náklad. Přesvědčování veřejnosti k souhlasu či nesouhlasu
s něčím, chtění či nechtění něčeho, má v Americe
odjakživa tak velký význam, že vznikl reklamní
průmysl držící krok s nabídkou, ačkoliv si toho
společnost ani nemusí být vědoma. Ironií tohoto
příběhu je skutečnost, že právě ty stavební kameny americké společnosti – zastupitelská demokracie, ekonomika svobodného trhu a ústavou zajištěný svobodný tisk, nejenom válku proti b
67
ŽIVOT S KONOPÍM
b drogám kdysi vyvolaly, ale dnes činí její ukončení
téměř nemožným. Dokud se veřejnost nedozví
pravdu o válce proti drogám a nebude přesvědčována, aby zvážila fakta a oprostila se předsudků,
bude Amerika zcela jistě neústupně pokračovat
ve svém nynějším kurzu prohibiční protidrogové
politiky a většina civilizovaného světa ji bude následovat.
Důsledky tohoto příběhu neseme na bedrech
dodnes. Celá ta snůška lží a podvodů vyústila
v uvěznění lidí na celém světě, zasáhla nespočetně osudů lidí a mnohé z nich nepochybně
zmařila. Současně vedla k rozvoji nelegálního
obchodu s drogami, růstu kriminality a mafie
vůbec. Z právního hlediska to vedlo k opovrženíhodnému postoji vůči soudnímu systému. Medicína přišla v konopí o tradicemi prověřenou by-
linu, jejíž status omezoval její využití v léčbě a
nadále krotí zájem moderní vědy. Pro letmý příklad enviromentální újmy lze uvést, že pokáceny
a rozemlety na papíru byly miliony stromů, které
mohly být ušetřeny, pokud by se k výrobě papíru
využívalo konopí. Z ekologického i morálního
hlediska se proto jedná o skutečnou tragédii. !
Zdroje:
• Robinson,R.: Velká kniha o konopí,
1997 Volvox Globator
• Herer, J.: Spiknutí proti konopí aneb císař nemá
šaty, 1994 Cannabis sativa s.r.o.
• Booth, M.: Historie konopí, 2004 BB art s.r.o.
• Evans, K.: Válka bez konce aneb Krátký smutný
příběh o dlouhé válce proti drogám, 2003 Volvox Globator
TAJEMSTVÍ KNIHOVNY
KONGRESU
Americký konopný aktivista Jack Herer a
jeho kolegové se snažili dopátrat originálů
filmu Hemp for Victory, jehož existenci
vláda nejprve úplně popřela. Film byl přesto
po usilovném pátrání v květnu 1989 objeven
v knihovně Kongresu na VHS kazetě.
Přepis filmu Hemp for victory použil Jack
Herer i s doprovodnými dobovými obrázky
v kultovní knize Spiknutí proti konopí aneb
Císař nemá šaty a později byl uveřejněn i na
internetu.
UŽ I TY JSI OSEL?
zdroj: internet
Kde se Konop-Aří, tam se
dobře daří
N
echme na pokoji svéhlavé a velmi
osobité lichokopytníky, které si lidé
často berou do úst, pro osočení svého
bližního. Středobodem našeho „osla“
je plocha do jednoho aru (100 m2), kterou může
každý z nás na své zahrádce či pronajatém pozemku osít technickým konopím, a to bez jakékoliv povinnosti ohlašovat to či komukoliv se za
svou bohulibou činnost zodpovídat. Jediné, co
můžeme v budoucnu potřebovat, až ty nádherné
a vitální krasavice ukáží, co jsou zač, je doklad
o původu osiva, za něž je zodpovědný jeho prodejce.
Kdo se vážně zabývá konopnou problematikou, velmi dobře ví, že je načase napravit veřejné povědomí o této podivuhodně komplexní
rostlině a navázat na historickou paměť mnoha
generací.
„Konop-Ar“ je ekologicko-sociálně ekonomický
projekt, jehož cílem je podnítit zájem o co nejširší pěstování technického konopí jako původní, tradiční a bezkonkurenční ekologické
rostliny s praktickým využitím v hospodářství
i domácnosti.
Zájemcům o zapojení do projektu nabízíme
certifikované osivo, ale především poradenský
servis a možnost družstevního spolupodílnictví v případě zpětného odběru produkce (to je
odvislé od logistiky a kvality vypěstovaného
konopí) – užitek z toho mohou mít všichni zúčastnění. Budeme rádi, pokud se Konop-Áři roz-
68
Ohlašovací povinnost na pěstování konopí je až od 100 m2 oseté plochy.
hodnou vyzkoušet si domácí zpracování a získají
základní řemeslné dovednosti, které v případě
dalšího zájmu mohou využít pro soukromé či
podnikatelské účely.
Nemalým přínosem projektu je jeho sociální
rozměr – vzájemné poznávání se, podpora a tolik
potřebné prohloubení sounáležitosti…
Takže – už jsi osel? My sice ještě ne, ale zanedlouho osejeme. A nebude to jen jeden ar, ale ve
spolupráci s dalšími subjekty, a třeba i s vámi,
i několik hektarů. Zde už budeme podléhat zákonu s ohlašovací povinností, který nás ale nemůže odradit.
Informace nejen o projektu najdete na www.
konopa.cz či na www.tso.cz, případní zájemci
pište na: [email protected]
Připojte se do konopné rodiny, protože nevědomost a zvrácené názory lze překonat nejlépe
osobním příkladem. Jak říká moudré přísloví:
nejlepší obrana je útok. To je to nejlepší, co můžeme pro pěstování konopí udělat. Jak příjemné
bude slyšet: já jsem osel, ty jsi osel… !
Za Občanské sdružení pro Trojčlennost v sociálním organismu a občanské sdružení Konopa Petr
Hradil, Hana Gabrielová a Michal Ruman.
Kupte dvě balení semen, třetí dostanete
*
ZDARMA
PRVNÍ KAMENNÉ OBCHODY SE SEMÍNKY CANNABIS V ČR
Děčín
Most
Liberec
Česká Lípa
Ústí
nad Labem
Lomnice
nad Popelkou
PRAHA
Pardubice
Ostrava
Plzeň
Nový Jičín
Jihlava
Jindřichův Hradec
Třebíč
Zlín
Č. Budějovice
Platí pro obchody v Praze
* Při nákupu dvou balení semen
z naší nabídky dostanete kterékoliv na adresách Baranova 11 nebo
Přístavní 51 a na eshopu 5semen.cz
balení luxusních semen značky
Dinafem ZDARMA!!!
Tato akce platí do odvolání, více info info na webu 5semen.cz
Buddha
s e e d s
AMSTERDAM
69
NICE PEOPLE TAKE DRUGS
HUGO HAAS A SPOL.
TXT: JOSEF KOUKOLÍČEK
Pamětníci vzpomínají na první republiku jako na dobu téměř idylickou. Pod vedením tatíčka Masaryka
prý byla tráva zelenější, nebe modřejší, brambory chutnější a… kokain za dvanáct korun v lékárně na
předpis. Ne náhodou se v té době počet uživatelů bílého prášku jen v Praze počítal na desítky tisíc a
patřili mezi ně i největší tahouni prvorepublikové smetánky v čele s hereckými superstar.
K
dyž se zeptáte dnešních teenagerů,
jestli znají nějaké filmy, ve kterých
hrál Hugo Haas, jen horko těžko vám
někteří z nich prozradí název alespoň
jednoho. Můžete si ale být jistí, že je napadne
slovo kokain. Hugo Haas je totiž zjevně nejslavnějším českým kokainistou první republiky.
Nutno přiznat, že Hugo si skutečně, slovy Karla
Schwarzenberga „dával něco dobrého do nosu“,
ale pověst nezřízeného prvorepublikového feťáka mu dlouhá léta s nenávistnou pečlivostí
budovala až komunistická propaganda, která
Haasovi nemohla odpustit jeho poválečnou „buržoazní“ emigraci do USA. A narko-pověst se ho
drží dodnes.
Nejpodrobněji Haasovy tanečky s kokainem
popsal nedávno stoletý režisér Otakar Vávra, který patřil mezi hercovy veselé kumpány.
„Jednu dobu k Haasovi kokain patřil stejně neodmyslitelně jako jeho proslulý klobouk a bílá šála,“
říká Vávra. Haas si prý na kokain potrpěl především během bohatýrských večírků, které často
pořádal u sebe doma. Nejprve se společnost, kterou tvořil Haas, jeho nejbližší přátelé, ale také začínající herečky a nadšené obdivovatelky filmu,
osvěžila litry šampaňského a koňaku. Obvykle
pak následovala zběsilá jízda automobily Prahou,
kterou tehdy, v dobách idylické první republiky,
nekomplikovali žádní policisté s balónky na detekci alkoholu. Nejčastěji se jelo až na Slapy, nebo
alespoň na barrandovské terasy. A i když se podobné výlety konaly nejčastěji během teplého
léta, nikoho příliš nepřekvapovalo, že během nich
pravidelně „sněží“. Haas prý většinou „koks“ obstarával osobně a svého nejspolehlivějšího dealera měl ve slavné Hunkově restauraci. „Bylo by
ale chybné si myslet, že Haas byl na kokainu nějak nezdravě závislý. Kdyby tomu tak bylo, tak by
nemohl být jedním z největších profíků své doby.
Drogy mu nikdy nezasahovaly do práce. Bylo to
jen občasné povyražení, nic patologického,“ dodává Otakar Vávra.
Hugo si prý kokain oblíbil i pro jeho sexuálně
stimulační účinky. Herecká hvězda totiž měla
pověst největšího „kance“ na Barrandově. To
ostatně ve svých vzpomínkách zmiňují i pánové
Voskovec s Werichem. Ti ve své korespondenci
například popisují příhodu s jistou paní, která
během aktu s Haasem sdělila svému idolu neza-
70
NICE PEOPLE TAKE DRUGS
pravy proti milovníkům šňupání. Až na jeho popud začali úřady zjišťovat počty uživatelů kokainu v Praze a navrhoval mnohem tvrdší tresty
jak pro prodejce, tak pro uživatele. Nám však případ zesnulé kokainové Marušky ukazuje další
zajímavý fakt. V první republice sice kokain patřil ke společenské smetánce, ale díky své snadné
dostupnosti ho měl v oblibě i prostý lid. Ne náhodou se v jedné z tehdejších šantánových písní
zpívá refrén: „Kdo nešňupe dneska hlínu, ten holduje kokaínu!" !
profil
zdroj: internet
„KDO
NEŠŇUPE
DNESKA
HLÍNU,
TEN
HOLDUJE
KOKAÍNU!“
pomenutelnou větu: „Mistře, to jsem ani netušila,
jaké vy jste prase!“ Vedle toho byla veřejným tajemstvím pražské smetánky také skutečnost, že
herec pravidelně nasazoval parohy i samotnému
Karlu Čapkovi, kterého při jeho zahraničních
cestách zastupoval na loži Olgy Scheinpflugové.
Ovšem Haasova láska k cizím ženám i kokainu
skončila, jak už to často bývá, svatbou. Před oltář
ho dohnala Marie Bibikoffová zvaná Bibi. Tahle
ve Švýcarsku narozená baletka a dcera ruského
šlechtice se do Československa dostala díky Janu
Masarykovi v roce 1937, když byla v Berlíně obviněna z napomáhání židům. Právě Masaryk pak
Bibikoffovou seznámil s Hugem. Ten nejprve
švýcarskoruské baletce vymyslel přezdívku Bibi
a pak si ji i vzal. Ona ho na oplátku připravila
o všechny jeho „nezdravé“ koníčky. Konkrétní
konec Haasovy lásky k bílému prášku z rostliny
jménem koka je znám až překvapivě detailně.
Bibi vzpomínala, že po nastěhování k Haasovi našla kokain v jeho koupelně. „Co to je, nějaký prací
prášek?“ zajímala se. „Ne, to je kokain, to jsem
kdysi bral. Vyhoď to, prosím, do záchodu,“ vysvětlil jí Haas. A víc už se prý u Haasů o kokainu
nemluvilo.
Bílou lajnou na zlepšení nálady vedle Haase
nepohrdly ani další velké herecké hvězdy té doby.
Lída Baarová, Adina Mandlová nebo třeba Ljuba
Hermanová. Stále žijící pamětník Otakar Vávra
na seznam hereckých kokainistů ještě přidává
Sašu Rašilova nejstaršího. Ten měl kvůli kokainu
dokonce oplétačky se zákonem. Historici totiž
objevili, že jeden z pražských lékárníků odmítl
vydat Rašilovovi kokain, protože zjistil, že recept,
který mu na tento „lék“ donesl, je padělaný. Celou
událost tedy ohlásil. Těžko říct, jestli chtěl Rašilov ušetřit. Za kokain na recept se totiž v lékárně
tehdy platilo pouhých dvanáct korun, od nelegálních překupníků stál koks mnohem více. Nejčastěji se sem pašoval z Německa, kde ho ve velkém
a legálně vyráběla leverkusenská firma Bayer. Typickým prvorepublikovým dealerem pak byl číšník, nebo člen personálu některého ze zábavních
pražských podniků. A neměli to příliš těžké – zatímco počet uživatelů kokainu za první republiky
je jen v Praze odhadován na více jak dvanáct tisíc
uživatelů, policejní složky zakládají Ústřednu pro
potírání nelegálního obchodu s omamnými prostředky až v roce 1928. Počet členů? Pouze čtyři
policisté. A ani tresty, které se usvědčeným milovníkům omamných jedů vyměřovaly, nebudily
příliš velkou hrůzu. „Tresty za obchod s omamnými jedy jsou poměrně nepatrné, takže nelze
užíti odstrašující metody a potrestati dopadené
viníky exemplárně,“ stýská si policejní komisař
Jaroslav Švejnoha v dobové příručce Systém kriminalistického vzdělávání.
Přes to všechno se i v této době odehrála velká
drogová kauza, která se dostala až na půdu parlamentu. Za vše mohla smrt sedmadvacetileté poštovní úřednice Marie Langerové. Ukázalo se totiž,
že za její skon mohla příliš silná láska ke kokainu.
Tehdejší poslanec Hůla, který o zesnulé pošťačce
na půdě sněmovny zásadně mluvil pouze jako
o „kokainistce Langerové“ vytáhl do křížové vý-
HUGO HAAS
*18. 2. 1901 Brno †1. 12. 1968 Vídeň
Významný český režisér, divadelní a filmový
herec. Působil v Národním divadle v Brně
a později i v Praze. Za první republiky se
proslavil hlavně svými filmovými rolemi (např.
Velbloud uchem jehly, Kvočna, Jedenácté
přikázání, Dům na předměstí, Poslední muž,
Kde se žebrá, Život je pes, Mravnost nade
vše). Řadu filmů také režíroval - nejznámější
je jeho vlastní adaptace Čapkovy Bílé nemoci
z roku 1937. V roce 1939 uprchl s manželkou
Bibi přes Francii, Španělsko a Portugalsko
do USA. V Americe spolupracoval s Erwinem
Piscatorem a Bertoltem Brechtem, např. v roli
Galilea), vyučoval také v herecké škole Actor´s
Laboratory. Prosadil se i v Hollywoodu a to
nejen jako herec, ale i jako scenárista, režisér
a producent. Koncem padesátých let se vrátil
do Evropy a usadil ve Vídni. S výjimkou krátké
návštěvy při oslavách výročí Národního divadla
v roce 1963 už se do vlasti nevrátil.
71
spolupráce Bushplanet a předních odborníků na pěstování
Unikátní informační středisko
pro pěstitele (poradíme jak
začatečníkům, tak i odborníkům)
Mluvíme česky,
slovensky, anglicky,
německy a maďarsky
Specializovaný obchod
s bohatou nabídkou
a dostatečnými zásobami
i při velkých odběrech
ropy
ntrum Ev ²
e
-c
w
ro
g
Největší í plochou 1000 m ²
s výstavnm o rozloze 1000 m
a sklade
Industriestrasse D 5
A-2345 Brunn am Gebirge
+43 (0)2236 31 55 69
Otevírací doba:
Po-Pá 10:00-19:00, So 10:00-18:00
tQDzÓNPV7ÓEOǔ
tVOÈLVQOÓIPDFOUSB
SCS – Shopping City Süd
tQDzÓNPWFEMFLPOHSFTPWÏQZSBNJEZ
Wien
A23
S1
A4
A21
A2
B17
SCS
growcity.com
S4USB•FU
BSJBIJMGF
MP
tOBÝFTÓE&TUFSIB[ZHBTTF.
tOBSPIV
Esterhazygasse 32-34
+43 (0)1 585 37 17
A-1060 Wien,
Otevírací doba:
Po-Pá 10:00-19:00, So 10:00-18:00
head & growshop
7ÓEOJT
XTIPQWFN¤
SP
H
Ó
Ý
U
ǔ
KW
/F
QMPDIPV
QSPEFKOÓ
Mariahilferstrasse 115 / im Hof
+43 (0)1 786 04 72
A-1060 Wien,
TVÉ(308ű$&/536.
UPROSTŘED MĚSTA
FUV
BJOUFSO
PCDIPEO
Ó
O
U
MF
Q
N
tLP
OPOTUPQ
tPUFWDzFO
Otevírací doba:
Po-Pá 10:00-19:00, So 10:00-18:00
tVQSPTUDzFE7ÓEOǔ
tEJTLSÏUOÓQPMPIBWFEWPDzF
tKFONPETÓEMB#VTIQMBOFU
citygrow.at
PSUJNFOU
tCPIBUâTEFN
tWÝFTLMBFPCSBUFN
t[BTÓMÈN
Shopping City Süd
23
30
24
36
29
39
37
10
42
14
17
15, 16
1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9
59, 60, 61
18
58
26
28
27
25
38
21
41
22
40
50, 51,
52, 53, 54,
55, 56
11, 12,
13, 57
45
33
44
46
43
31, 32
20
48
19
34, 35
47 →
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
SK
SK
SK
SK
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
AT
eshop
eshop
eshop
eshop
eshop
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha
Praha-východ
Beroun
Brno
Brno
Brno
Česká lípa
České Budějovice
České Budějovice
Český Krumlov
Děčín
Frýdek Místek
Havířov
Havlíčkův Brod
Hradec Králové
Cheb
Chodov
Jičín
Jindřichův Hradec
Kolín
Liberec
Louny
Mariánské lázně
Nový Jičín
Nový Jičín
Olomouc
Ostrava
Ostrava
Plzeň
Příbram
Světlá nad Sázavou
Teplice
Trutnov
Třebíč
Ústí nad Labem
Valašské Meziříčí
Vsetín
Bratislava
Piešťany
Prešov
Púchov
Vídeň
Vídeň
Vídeň
Vídeň
Vídeň
Vídeň
Vídeň
Vídeň
Brno
České Velenice
Praha
Praha
Praha
NovyGrowshop.cz
GrowshopVelkoobchod.cz
Growshop NT
Hydroponic
Growshop
GrowMania
Special Grower
Fruit of the room
Growstar.cz
Cannasutra
Bioplants
Greenfingers
My-Garden.cz
Growhouse
Greenshop České budějovice
Growshop Biotop
Grow Shop - Dream Grow
Taogrowshop.cz
Grow pod lampou
GreenCity Growshop
Grow Up
GrowRoom.cz
Original Growshop
Medigrower.cz
Fruit of the room
Growplanet
Growshop Kolín
NovyGrowshop Liberec
Growstore
Original Growshop
Growshop Nový jičín
Homegrown
Bioplants
[email protected] shop
Klečka shop
Growshop Greenhome
PB GrowShop
Growhome
Happy Grow
Green House
Grow Up
Semenakonopi.cz
Homegrown
SHOPAa
Biobotanik
Biobotanik
Biogrowshop
Growland
Bushplanet Grow City
Bushplanet Head & Growshop
Bushplanet City Grow
Bushdoctor
Bushdoctor
Flowery Field
Flowery Field
Flowery Field
Mazar
Growmarket.net
SeedWeed.cz
Sativa Sister
Sejkonopí.cz
+420 773 656 910
+420 608 341 010
+420 603 451 010
+420 222 780 383
+420 222 717 694
+420 257 220 034
+420 257 213 269
+420 773 273 367
+420 773 228 873
+420 606 522 314
+420 543 244 843
+420 545 217 073
+420 603 942 925
+420 608 417 000
+420 387 420 021
+420 386 358 166
+420 728 633 101
+420 607 786 121
+420 732 112 547
+420 725 192 287
+420 774 573 589
+420 602 630 919
+420 733 572 242
+420 734 603 107
+420 776 445 322
+420 384 399 058
+420 312 310 091
+420 602 304 965
+420 775 614 119
+420 733 572 242
+420 777 020 161
+420 737 470 128
+420 739 423 250
+420 739 126 255
+420 603 256 859
+420 377 220 740
+420 608 945 145
+420 777 619 091
+420 777 629 130
+420 739 808 877
+420 774 573 589
+420 739 486 408
+420 733 226 521
+420 731 828 748
+421 262 413 964
+421 918 559 172
+421 918 811 757
+421 948 020 659
+43 223 631 55 69
+43 1 585 37 17
+43 1 786 04 72
+43 0 2236 377071
+43 01 524 04 40
+43 1 990 78 35
+43 676 645 88 70
+43 1 603 31 80
+420 739 203 646
+420 606 173 317
+420 777 291 922
+420 603 543 632
+420 775 198 484
Baranova 11, Praha 3
[email protected]
Přístavní 51, Praha 7
Cimburkova 26, Praha 3
Bořivojova 89, Praha 3
Nádražní 7, Praha 5
Jinonická 7. Praha 5
Jaromírova 18, Praha 2
Smetanova 161, Říčany
Arnoltova 339, Beroun
Špitálka 16, Brno
Přízova 1/286, Brno
Bohunická 59, Brno
Děčínská 509, Česká Lípa
Chelčického 18, České Budějovice
Riegrova 25, České Budějovice
Přísečná 29 u Českého Krumlova
Tř. Čsl. Mládeže 331/49, Děčín 4
Hlavní třída 18, Frýdek - Místek
Dlouhá 44c, OD Permon, 1.patro, Havířov
Beckovského 2045, Havlíčkův Brod
Pražská třída 7/64, Hradec Králové - Kukleny
Růžový kopeček 354/7, Cheb
Bezručova 492 - Nábytek Ideál, Chodov
Čelakovského 84, Jičín
Horní Žďár 2, Jindřichův Hradec
Na výfuku 42, Kolín
Oblačná 269, Liberec
Česká 164, Louny
Palackého 203/50, Mariánské Lázně
Žižkova 14, Nový Jičín
Dolní brána 657/20, Nový Jičín
Koželužská 31, Olomouc
Smetanovo náměstí 1180/7, Ostrava
Daliborova 16, Ostrava
Kollárova 22, Plzeň
Čs. Armády 29, Příbram
Komenského 250, Světlá nad Sázavou
Spojenecká 10, Teplice
Horská 6, Trutnov
Hlavova 10, Třebíč
Raisova 17, Ústí nad Labem
Vodní 257, Valašské Meziříčí
Horská 1877, Vsetín
Śustekova 49 Petržálka, Bratislava
Radlinského 4, Piešťany
Hlavná 77, Prešov
Janka Kráľa 1113, Púchov
Industriestrasse D 5, Brunn am Gebirge
Esterhazygasse 32-34, Wien
Mariahilferstrasse 115, Wien
Industriestrasse B12, Brunn am Gebirge
Kirchengasse 19, Wien
Schottenfeldgasse 28/2, Wien
Johann Steinböckstraße 10, Brunn/Gebirge
Favoritenstraße 149, Wien
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.novygrowshop.cz
www.growshopvelkoobchod.cz
www.naturaltechnologies.cz
www.hydroponic.cz
www.growshop.cz
www.growmania.cz
www.specialgrower.cz
www.growshop-praha.eu
www.growstar.cz
www.cannasutra.cz
www.bioplants.cz
www.greenfingers.cz
www.my-garden.cz
www.growhouse.cz
www.greenshopcb.cz
www.biotop.cz
www.dreamgrow.cz
www.taogrowshop.cz
www.growpodlampou.cz
web již brzy v provozu
www.grow-up.cz
www.growroom.cz
www.originalgrowshop.cz
www.medigrower.cz
web již brzy v provozu
www.growplanet.cz
www.growshopkolin.cz
www.growshopliberec.cz
www.growstore.cz
www.originalgrowshop.cz
www.growshopnj.cz
www.homegrown.cz
www.bioplants.cz
www.growing-shop.cz
www.klecka.cz
www.greenhome.cz
www.pbgrow.cz
www.growhome.cz
www.happygrow.cz
www.green-house-tu.cz
www.grow-up.cz
www.semenakonopi.cz
www.homegrown.cz
www.aagrow-shop.cz
www.biobotanik.sk
www.biobotanik.sk
www.biogrowshop.sk
www.growland.sk
www.growcity.com
www.bushplanet.com
www.citygrow.at
www.bushdoctor.at
www.bushdoctor.at
www.floweryfield.com
www.floweryfield.com
www.floweryfield.com
www.mazar.cz
www.growmarket.net
www.seedweed.cz
www.sativasister.cz
www.sejkonopi.cz
mapa growshopů
KONOPNÁ KULTURA
76
KONOPNÁ KULTURA
PŘÁTELÉ KONOPÍ
zdroj: internet
Ganja hrdinové, marihuanové hvězdy a zkouřené celebrity.
nebudu veřejně předstírat, že jsem něco jako
střízlivá lidská bytost, protože nejsem.“
Ačkoliv přiznává, že hulí, nechce tato 24letá
zpěvačka (která získala tři ceny Grammy a na ceremoniálu se objevila v obrovském vejci, ze kterého se pak na scéně „vylíhla“), aby její mladší
fanoušci experimentovali s nelegálními látkami
jenom proto, že to dělá ona.
V televizním interview dodala: „Nechci vyzývat
mladé lidi, aby brali drogy. Ale když se mě ptáte na
sociologii slávy a na to, co dělají umělci špatně –
špatně je, že lžou. A já nelžu. Nejsem lhářka. Jsem
ke svým příznivcům upřímná. Vědí, kdo jsem.
A v mnoha směrech jsem úplně stejná, jako oni.“
Gaga, vlastním jménem Stefani Germanoa,
otevřeně mluví o užívání drog ve své minulosti.
Vloni přiznala, že začala brát hodně kokainu po
svém vyloučení z hudebního kurzu na New York
University v roce 2005.
Zpěvačka Born This Way trvá na tom, že drogy
mají pozitivní vliv na její hudbu, na její životní
styl ale mají negativní vliv. Prohlásila, že marihuana jí pomohla přijít na to, jaké umění chce dělat,
a inspirovala ji k činnosti. „Někteří lidé nacházejí
inspiraci na temných místech. Asi jsem jednou z
nich. Co mne ale vždy odlišovalo je, že když beru
drogy, současné také dělám muziku. Není to jen
o braní drog.“
h INZERCE
zdroj: internet
Herec Jack Nicholson, držitel tří Oscarů a sedmi
Zlatých glóbů, mluví o marihuaně otevřeně. Legendární sukničkář, pijan, uživatel drog a bohém
skoncoval s tvrdými drogami, ale nadále kouří
konopí.
„Nerad o tom mluvím veřejně, ale vidíme, že jde
o léčivou věc. Také drogový průmysl je obrovský.
Financuje teroristy a – to je v Americe velký problém – je zdrojem pro cizinecké gangy. Více než
85 procent vězňů v Americe sedí za činy spojené
s drogami. To stojí 40 tisíc dolarů ročně na jednoho vězně. Pokud by to někdo myslel s ekonomikou vážně, byla by tu citlivá diskuze o legalizaci.“
Nicholson přivedl k hulení mimo jiné Larryho
Hagmana (J.R. Ewing ze seriálu Dallas). Hagman
popisuje, jak poprvé zkusil trávu: „Byl jsem v Acapulcu a Jack Nicholson mi řekl: „Moc chlastáš,“ a
měl pravdu. Pak řekl: „Zakuř si tohle,“ já to udělal
a otevřelo mě to mnoha věcem. Je to uklidňující
droga. Vlastně to není droga; je to bylina.“
zdroj: internet
JACK NICHOLSON (herec, režisér,
producent a spisovatel, USA)
„Myslím si, že každým dnem si víc a víc politiků začíná uvědomovat, že válka proti drogám
nefunguje. [Obchod s konopím] je odvětví, ve kterém vydělává mnoho lidí a bude se nadále rozšiřovat. Ale věřím, že v příštích dekádách budeme
schopni nahlížet na válku s drogami v úplně jiném světle.“
„Lidé nesnáší tu hroznou myšlenku legalizace
marihuany, protože by se ze všech dětí stali feťáci.
To přesně ukazuje, jak jsou lidé neinformovaní!“
Vydavatel Hustleru byl také dotázán na vztah
mezi sexem a marihuanou. „No, na mě to nikdy
jako afodisiakum neúčinkovalo. Pro mě je marihuana způsobem odpočinku a relaxace. Na každého působí jinak v závislosti na tělesné chemii.“
Larry Flynt zásadně odmítá, že by marihuana
byla přestupní drogou více, než jsou sexuální
vztahy bránou k perverznímu sadismu nebo závislosti na sexu. Trvá na tom, že většina lidí si
může užívat pornofilmy, stejně jako kouřit marihuanu, a přitom být stále produktivními, šťastnými a zdravými lidmi.
b
LARRY FLYNT
(vydavatel, USA)
LADY GAGA
(USA, zpěvačka a skladatelka)
Excentrická popová hvězda Lady Gaga nevidí důvod, proč maskovat svůj životní styl či chování a
předstírat, že nebere drogy, neboť pak by nebyla
upřímná ani sama k sobě. V interview prohlásila:
„Kouřím spoustu trávy, když píšu muziku. Takže,
Larry Flynt nedávno v rozhovoru pro magazín
420 Times promluvil o svých postojích k marihuaně. „Podívejte se, nemusíte být zrovna raketovým vědcem, abyste si uvědomili, že marihuana
škodí méně než alkohol – pokud je ovšem vůbec
škodlivá.“ Připomíná časy před rokem 1938, kdy
konopí v USA ilegální nebylo. Až s post-prohibičním rozmachem velkých alkoholových společností a následné lobby byla marihuana pomluvena, lhalo se o ní a udělal se z ní strašák – aby
následně byla zakázána.
77
zdroj: internet
KONOPNÁ KULTURA
zdroj: internet
po dvou dekádách válek snaží pomoci místnímu
lidu mírovou cestou k nezávislosti.
Při natáčení scén z filmu Dannyho parťáci
v Amsterodamu patřil spolu s Bradem Piem
k častým hostům coffeeshopu De Dampkring,
uvádí majitel Paul Wilhelm. Když se nad tím zamyslíme, dává to smysl – Clooney je neustále
klidný a vyrovnaný.
b GEORGE CLOONEY
(herec, režisér, scénárista - USA)
Hollywoodská hvězda odhalila důvody, proč se
nikdy nedá na politiku – v minulosti byl „zlým
chlapcem“. Minulost by se mu prý vymstila, pokud by kdy zastával nějaký úřad.
„Nežil jsem svůj život řádným způsobem pro
politiku, chápete, měl jsem příliš mnoho holek a
bral příliš mnoho drog, taková je pravda,“ řekl.
Herec, považovaný za nejvíce žádoucího starého mládence Hollywoodu, v narážce na kouření
marihuany zažertoval, že jeho politickým sloganem by mohlo být „Vypil jsem vodu z bongu“.
Hvězda filmů jako Dannyho parťáci je jednou
z politicky nejaktivnějších hollywoodských celebrit a často se o něm mluví jako o budoucím politikovi. Neúnavně se angažuje v Súdánu, kde se
ALEXANDRE DUMAS
(spisovatel, Francie)
Jeden z nejznámějších francouzských spisovatelů 19. století a prominentní člen hašišového
klubu „Club des Hachichins“, jehož dílo pojednává
o hašiši.. Třebaže byl dobře obeznámen s účinky
hašiše díky účasti na setkáních hašišového klubu
v pařížském Hôtel de Lauzun, nic nenasvědčuje
tomu, že by hašiš nebo jakoukoli jinou drogu užíval přehnaně. Nicméně je známo, že stejně jako
jeho literární kolega a další člen klubu Théophile
Gautier byl dostatečně vnímavý, aby si uvědomil,
že hašiš v sobě má mystiku, jež fascinuje francouzské čtenáře.
Ke zvýšení čtivosti jedné z jeho nejznámějších
knih, Hrabě Monte Christo, začlenil hašiš do obsahu. V kapitole nazvané „Sindibád námořník“
vypráví Dumas o Franzově setkání s tajemným
cizincem, žijícím na opuštěném ostrově. Franz
přijíždí lovit na ostrov, někdy užívaný jako základna pašeráků. Setkává se zde s pašeráky a je
pozván na večeři jejich vůdcem Sindibádem. Se
zavázanýma očima je zaveden do podzemního
paláce, velkolepě dekorovaného předměty z celého světa.
„Ale,“ vyhrkl Franz, „to je hašiš! To znám – aspoň podle jména.“
„Přesně tak, pane Aladdin; to je hašiš – nejčistší
a nejkvalitnější hašiš z Alexandrie, hašiš od Abou-Gora, proslaveného výrobce, jedinečného muže,
jemuž by měli vystavět palác s nápisem tohoto
znění: „Vděčný svět obchodníkovi se štěstím.“ !
Překlad: Michal Řehák
Zdroj: www.friendsofcannabis.com
h INZERCE
nový growshop
Kompletní nabídka všeho,
co potřebuje moderní grower
TANGERINE DREAM Barneys
Cannabis Cup winner 2010 Holland
VELMI BOHATÝ HEADSHOP-BONGY, DRTIČKY, VAPORIZERY,
VYCHYTÁVKY. NEJVETŠÍ NABÍDKA TĚCH NEJKVALITNĚJŠÍCH
SEMEN V ČR. NEJLEPŠÍ CENY, ZÁKAZNICKÝ SERVIS
A PORADENSTVÍ SAMOZŘEJMOSTÍ. SOUTĚŽE O SUPER CENY
NA WEBU NOVYGROWSHOP.CZ SLEVOVÉ KARTY AŽ 20%
Growshop & Headshop Žižkov
Baranova 11, Praha 3
Czech Republic
WHITE SIBERIAN Dinafem
Growshop & Headshop Holešovice
Přístavní 51, Praha 7
Czech Republic
ACID Paradise Seeds
Buddha
s e e d s
78
AMSTERDAM
79
KONOPNÁ KULTURA
TXT: PAVLA KAČALOVÁ
Vaříme s konopím
„Umírněnost a práce s klidem zavírají dveře lékařům“
(německé přísloví)
KONOPNÉ TVAROHOVÉ TYČKY
TĚSTOVINOVÝ KONOPNÝ SALÁT
Ingredience:
Ingredience:
5
5
5
5
5
5
5
250 g tvarohu na pečení
250 g změklé Hery
300 g hladké mouky (případně bezlepkové)
4 lžíce konopné mouky
1–2 lžičky soli
1 vejce na pomazání
hrst loupaných konopných semínek
na posypání
5
5
5
5
5
5
h INZERCE
Všechny suroviny zpracujeme na válu na
středně tuhé těsto, které necháme na půl hodiny
odpočinout v lednici. Poté těsto pravidelně rozválíme přímo na nízkém vymazaném plechu, potřeme vajíčkem a rádýlkem nebo nožem krájíme
na tyčky. Na závěr posypeme loupaným konopným semínkem. Pečeme v troubě, vyhřáté na 180
stupňů. Na okrajích, nebo tam, kde je těsto tenčí,
se tyčky pečou rychleji a je třeba je včas vyndat a
ostatní dopéct.
KONOPNÉ ZELŇÁKY
Ingredience:
5
5
5
5
5
5
500 g kyselého zelí (tj. po vymačkání cca 250 g)
250 g změklého sádla (mletých škvarků)
350 g hladké mouky (nebo 300 g bezlepkové
mouky + 1 vejce)
4 lžíce konopné mouky
1–2 lžičky soli
hrst loupaných konopných semínek
na posypání
Kyselé zelí vymačkáme a nakrájíme, všechny
suroviny zapracujeme do mouky. Těsto by mělo
být středně tuhé, aby se dobře vyvalovalo. Těsto
vyválíme stejnoměrně na vymaštěném plechu
s nízkým okrajem. Posypeme konopným semínkem, které trochu zatlačíme válečkem. Pak těsto
nožem rozkrájíme na libovolné tvary. Pečeme
v troubě, vyhřáté na 180 stupňů, 30 až 40 minut
(prostě do růžova). Zelňáky tuhnou vychladnutím, proto je z trouby vyndáváme ještě vláčné.
80
5
5
5
250 g širokých bezlepkových konopných nudlí
(či jiné konopné těstoviny)
ledový nebo jiný salát
4 rajská jablíčka či další zeleninu dle chuti
(okurku, papriku)
strouhaný parmazán
kopr nebo salát rukola na dochucení
mořská sůl
1 polévková lžíce bio loupaného konopného
semínka
2 polévkové lžíce konopného oleje
1 polévková lžíce umeocta (nebo jiného, např.
balzamikový, jablečný, nebo si můžete vyrobit
vlastní, naložit do něj bylinky, jaké máte rádi:
rozmarýn, konopí, pepř, česnek, či chilli…)
Umeocet je z umeboshi švestiček a mořské soli
a neobsahuje žádné chemické přísady ani barviva. Hodí se k přípravě zeleninových salátů, ale
i mnoha dalších pokrmů, které potřebujeme zvýraznit slano-kyselou chutí. Většinu jídel už pak
není třeba ani dosolovat. Umeocet je nejenom
pochutina, ale je i velmi prospěšný zdraví. Když
se třeba opijete jako Dán a ráno je vám takříkajíc na nic, dejte si 2 deci vody s 1 polévkovou lžící
umeocta a jste jako rybička :-)
Syrové konopné nudle uvaříme v osolené vařící
vodě podle návodu, scedíme, propláchneme ve
studené vodě a necháme úplně vychladnout. Zeleninu umyjeme, nakrájíme na kousky, přidáme
k těstovinám a promícháme i s ostatními surovinami. Podáváme na talíř s lístky ledového salátu,
sypanými loupanými konopnými semínky.
K pití doporučuji konopný čaj s rozmarýnem,
medem a citronem.
Dobrou chuť přeje…
www.jidelnaspirala.cz
KONOPNÁ KULTURA
soutěž
s legalizací
Zatoužili jste po pořádné genetice na letošní sezónu, ale nechce se vám za ni utrácet peníze? Nabízíme vám skvělé řešení! Odpovězte na jednoduchou soutěžní otázku, kterou
jsme pro vás ve spolupráci s Growshop.cz připravili, a vyhrajte nejen skvělá feminizovaná
semínka, ale i další atraktivní ceny.
otázka:
S příchodem jara začal Growshop.cz prodávat pod značkou Growshop
seeds luxusní feminizovaná semínka za nejvýhodnější ceny na trhu. Víte,
jaké tři modely má v sortimentu?
Vylosovaní výherci získají jednu ze tří zajímavých cen:
1.
3× Growshop seeds 10ks (od každého modelu jedno balení) + Plagron Seedbox
+ originální tričko Growshop.cz
2. 3× Growshop seeds 10ks (od každého modelu jedno balení) + originální tričko
3. 3× Growshop seeds 5ks (od každého modelu jedno balení) + originální tričko
Správnou odpověď zašlete na email [email protected], nebo na adresu vydavatele nejpozději do 15.6. 2011. Vylosovaní výherci budou obratem kontaktováni na email nebo telefon, aby si převzali své výhry. Slosování probíhá pod přísným dozorem. Výherci jsou povinni semínka zasadit a starat se o rostliny, které z nich vyrostou.
Časopis Legalizace a Growshop.cz vám přejí mnoho štěstí.
Správná odpověď na minulou soutěžní otázku byla: 1999.
Výhry získávají:
1. Pavel, Radek, Zajda, Martin, Břetislav
2. Jiří, Alexandr, Michal, Jaroslav, Pavla
3. Pavel, Pavel, Martin, Jan, Tomáš
INZERCE h
Výhercům gratulujeme
www.canna-cz.com

Podobné dokumenty

magor jirous - Magazín Legalizace

magor jirous - Magazín Legalizace se na den, kdy všichni napíší: „Zlegalizováno!“

Více

Ze světa konopí - Magazín Legalizace

Ze světa konopí - Magazín Legalizace Michal Ruman Michal Řehák Lukáš Pokorný Josef Koukolíček Mr. José Pavla Kačalová Martin Juki Jyrkinen Tonny Neighbourhood design Honza Buble korektury Anna Kořínková inzerce [email protected] p...

Více

další rok s konopím úspěšně za námi

další rok s konopím úspěšně za námi Časopis vychází ve spolupráci s o.s. Legalizace. cz. Je určen osobám starším 18 let. Vydavatel není zodpovědný za obsah obdržených příspěvků a inzerce. Všechna práva vyhrazena. Použití obsahu tohot...

Více

2 | 2015 - Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky, os

2 | 2015 - Svaz důstojníků a praporčíků Armády České republiky, os vzhledem k  významnému zvyšování mezinárodního napětí v  důsledku vojenské agrese Ruska proti Ukrajině a jeho anexe Krymu, rozšíření vojenských útoků ve světě různými vojenskými skupinami včetně tz...

Více

halucinogeny

halucinogeny „Byla neděle večer… vypil jsem výluh, ve kterém bylo 5 rozdrcených semen, a čekal, kdy na mě přijde nevolnost. Asi za 20 minut jsem si to vesele „házel“ z okna : o) Hned mi bylo mnohem lépe, ale st...

Více

Seznam knih

Seznam knih Diagnostic and Therapeutic ERCP, technical aspect atlas Achkar-Clinical Gastroenterology, second edition Jawad:A Practical Guide to Echocardiography and C Katzka:Esophagus and Stomach Wolfla-Spine ...

Více

9 - Stránka 1 z 3

9 - Stránka 1 z 3 naruby a vzhůru nohama. Pár lidí z něj sice bude mít prospěch, ale můžete nám věřit, že to rozhodně nebudou pacienti užívající konopí k léčebným účelům, ani malopěstitelé, ani ti, kdo kouří trávu j...

Více