Vortex katalog cerpadla na uzitkovou vodu

Komentáře

Transkript

Vortex katalog cerpadla na uzitkovou vodu
VORTEX
Čerpadla na užitkovou vodu
Technická stavba
Čerpadla
Motory
Příslušenství
Náhradní díly
Tabulka Výměna dílů
www.deutsche-vortex.de
VORTEX Čerpadla na užitkovou vodu
3
Čerpadlo BW-SL 154 se samoučící technologií
8
Čerpadla na užitkovou vodu s kulovým motorem
8
Originální princip kulového motoru
9
Regulační komponenty
10
Čerpadla na užitkovou vodu s tělesem čerpadla V
11
Čerpadla na užitkovou vodu s tělesem čerpadla R 1/2"
12
Technické údaje
13
Motory a náhradní díly
14
Příslušenství
15
Odvzdušňovací příruba
16
Cirkulační regulátor
17
Čerpadla na užitkovou vodu BW/BWZ 401
18
Tabulka Výměna dílů
Impresum
Vydavatel:
© Deutsche Vortex GmbH & Co. KG
Kästnerstraße 6
D-71642 Ludwigsburg
Germany
Dotisk, kopírování a překládání, i jen
určitých částí, je dovoleno pouze s
naším předchozím písemným souhlasem a když je uveden zdroj.
Je vyhrazeno právo na změny a
odchylky ve vyobrazení. Ručení je
vyloučeno.
Grafická úprava a výroba:
Hela Werbung GmbH | www.hela.com
2 VORTEX
Čerpadlo BW-SL 154 se samoučící technologií
Samoučící čerpadlo pro užitkovou vodu
V naší nové brožuře „Čerpadla na užitkovou vodu“
Vás jako jediní seznámíme se skutečnou světovou
novinkou: naším novým, samoučícím čerpadlem na
užitkovou vodu BW-SL 154 se samoučící technologií.
Na trhu nenajdete nic srovnatelného. Čerpadlo
BW-SL 154 je technicky vyzrálé a ve své funkci
jedinečné. Na těchto prvních stránkách bychom
Vám chtěli podat přehled všech aspektů čerpadla
BW-SL 154: jak funguje, jaké výhody Vám přináší, jak
snadno a pohodlně šetří energii a současně náklady. Od strany 8 pak naleznete podrobné informace o
celém rozsáhlém programu produktů našich čerpadel
na užitkovou vodu.
Hartmut Kuhr a Pino Brösamle, Obchodní vedoucí
www.deutsche-vortex.de
VORTEX 3
Čerpadlo BW-SL 154 se samoučící technologií
Potřebujete teplou vodu?
To si budeme pamatovat.
Dopřejte si ten komfort, abyste se nemuseli o všechno starat.
Nepřekonatelný komfort v kombinaci s
opravdovým šetřením energií – kdo to může
nabídnout? Pouze naše nové inteligentní čerpadlo na užitkovou vodu BW-SL 154 se samoučící technologií. Vedle největších výhod tohoto
výrobku (viz strana 5) se naše čerpadlo učí už od
prvního dne. Není potřeba provádět žádné zadávání parametrů zařízení jako je teplota aj. – tomu
říkáme nepřekonatelný komfort.
Příklad výpočtu k šetření
energií a náklady
Roční klesání výdajů* na příkladu průměrného rodinného domku
Elektrický ohřev
Ohřev pomocí topného oleje
Plynový ohřev
*) oproti tomu dlouhodobý provoz čerpadla
4 VORTEX
Euro
Euro
Euro
201,—
94,—
78,—
Další výhody diky samoučící technologii:
 Rozpoznání víkendů a dovolených
 Funkce dálkového ovládání (na požádání:
čerpadlo se rozběhne ihned po odběru vody)
 Zrychlené přeučení při změně obvyklých
odebíraných množství (např. zimní / letní čas)
 Rozpoznání vadného zpětného ventilu
(diodová kontrolka)
 Nucené vypnutí při chodu na sucho
 Snížený výskyt vápenatých usazenin
 Šetření životního prostředí a zdrojů při
optimálním komfortu
Optimální zásobování při
minimální spotřebě energie
Takto šetříte čas a snižujete náklady
Komfortní nastavení pomocí otočného spínače
plynule od maximálního šetření energií až po
maximální komfort. Nabízíme absolutně nejlepší
předběžnou přípravu teplé vody.
Šetření nákladů za energii
Optimálními intervaly chodu
čerpadla je docíleno minimální spotřeby energie. Toho u
tradičních řízení čerpadel nelze
dosáhnout.
Nejjednodušší montáž
Několika málo pohyby ruky je
tepelný příložný senzor namontován. Připevnit kabelovým
vazačem a hotovo!
Ochrana proti legionele
Automatické rozpoznání nutné desinfekce1, tzn., že se o
tepelnou desinfekce cirkulačního oběhu stará čerpadlo samo
(samoučící technologií).
Samoučící efekt odběrových
zvyklostí
Čerpadlo se za velmi krátkou
dobu samočinně naučí zvyklosti spotřebitele vzhledem k
odběrům teplé vody (samoučící
technologií).
1
) Funkce je
zaručena pouze
tehdy, pokud
kotel disponuje
funkcí ochrany
před legionelou.
V typickém rodinném domku se
snižují ročně ztráty energií... 2
...pro odběr
proudu čerpadla z
na
200 kWh
...pro energii nutnou pro ohřev
vzniklou provozem čerpadla z
900 kWh
15 kWh
80 kWh
Čerpadlo se samoučící technologií
) oproti tomu
dlouhodobý
provoz čerpadla
2
Čerpadlo v dlouhodobém provozu
www.deutsche-vortex.de
VORTEX 5
Komfortněji to nejde...
Význam samoučících – komfortních nastavení
Mezinastavení jsou možná (postupná regulace)
1 Maximální
2 Běžný
3 Základní
4 Velmi dobrý
5 Maximál-
šetření energií, minimální
doba chodu
čerpadla
komfort, krátká
doba chodu
čerpadla
nastavení
– dobrý komfort, střední
doba chodu
čerpadla
komfort, běžná
doba chodu
čerpadla
ní komfort,
zvýšená doba
chodu čerpadla
Červené
blikající světlo
Čerpadlo běží.
Ale: Spojení ke
kabelu čidla je
přerušeno.
Červené trvalé
světlo
Čerpadlo
neběží.
Chod na sucho
nebo zpětný
ventil je blokován nebo
kabelová skříň
je připevněna
volně.
Indikované provozní stavy
Zelené trvalé
světlo
Čerpadlo běží.
Cirkulace na
požádání,
„naučená“ nebo
desinfekční
chod.
6 VORTEX
Zelené blikající světlo
Čerpadlo
neběží.
Ochlazování nebo při
naučené době
nepřítomnosti.
Zeleno červené
blikající světlo
Čerpadlo běží.
Ale: Zpětný
ventil nezavírá.
Čerpadlo BW-SL 154 se samoučící technologií
Vybalit, namontovat a hotovo.
Tak snadné to je.
V několika málo krocích je čerpadlo napojeno.
Instalujte kabelovou skříň a zapněte čerpadlo.
Princip funkce




Je podán požadavek na teplou vodu.
Přívod se ohřívá. Čerpadlo to rozpozná (teplotní senzor).
Čerpadlo se rozběhne a „zapamatuje si“ dobu odběru teplé vody.
Od té doby bude čerpadlo samo připravovat teplou vodu k takto
naučenému termínu.
Zelené trvalé
světlo:
Čerpadlo běží
Optimalizace doby chodu
 Čerpadlo běží jen na základě požadavku (viz výše), v naučených termínech nebo z důvodu dezinfekčního chodu.
 Teplá voda je po určité době dopravována již jen k místu posledního odběru a již ne až k čerpadlu.
 Jestliže dojde k požadavku na teplou vodu, zatímco je cirkulační
potrubí teplé, čerpadlo se nerozběhne.
 Když cirkulační potrubí vychládá (není požadavek na teplou
vodu), čerpadlo neběží.
 V naučené době nepřítomnosti čerpadlo neběží (výjimka: naučený dezinfekční a vymývací chod vždy po 24 hodinách).
www.deutsche-vortex.de
Zelené přerušované světlo:
Čerpadlo neběží
(připraveno k
provozu)
VORTEX 7
Originální princip kulového
motoru od firmy VORTEX.
5
6
12
4
8
1
2
7
9
3
13
5
11
Komponenty
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Kulový motor
Rotor
Těsnicí kroužek
Těleso čerpadla V
Přesuvná šroubení
Těleso čerpadla R 1/2"
Zpětný ventil
Kulový uzavírací kohout
Teplotní senzor
Kabelová skříň
Příložní teplotní senzor
Izolační pánvička
Přesuvná matice
Izolační pánvička
vyhovuje pro obě
tělesa čerpadla.
Brání zbytečnému ochlazení
tělesa čerpadla.
Izolační pánvička
je nabízena jako
příslušenství
(sériové vybavení
u čerpadla
BW-SL 154).
10
Vysoce kvalitní komponenty zaručují bezproblémový průběh funkcí.
Magnetické pole vytvořené v motoru působí
přímo na magneticky reagující rotor. Speciální tvarování a výběr materiálu ložisek rotoru a
ložiskového čepu zaručují tichou funkci kulového
motoru bez vůle. Kulový motor vyžaduje pouze
těsnicí kroužek mezi motorem a tělesem čerpadla. Je odolný proti zkratu a nevyžaduje žádnou
ochranu motoru. Rotor lze bez problémů čistit
nebo vyměnit.
Přesuvná matice
Přesuvná matice umožňuje rychle oddělit motor
od tělesa čerpadla. Tím je usnadněno čistění,
resp. odvápňování úseku vedoucího vodu.
8 VORTEX
Těleso čerpadla
Těleso čerpadla V
 Vnější závit 1 1/4", sériové se šroubovacími /
pájecími fitinky 1/2" vnější / Ø 15 vnitřní
 Na přání lze dodat také bez přesuvných šroubení nebo s jinými přesuvnými šroubeními, viz
příslušenství na straně 14.
Těleso čerpadla R 1/2"
 Vnitřní závit 1/2"
 Na přání lze dodat také se sadou tlakových
fitinků 1/2" vnější x Ø 15 vnitřní.
Regulační komponenty
Společnost VORTEX klade úsporu energie a uživatelský komfort na
první místo. Regulační komponenty firmy VORTEX umožňují splnit
předpisy Vyhlášky o úspoře energie (EnEV) pro samočinné zapínání
a vypínání čerpadla na užitkovou vodu a omezování teploty teplé
vody. Spínací hodiny a multifunkční modul lze otočit o 360° a i když
jsou třeba instalovány v nevhodných místech, umožňují, aby obslužné a zobrazovací pole bylo optimálně vidět. Teplotní senzory se
nacházejí přímo na části vedoucí vodu a poskytují proto pro spínací
automatiku přesné teploty.
Termostat proti usazování vodního kamene (bez obr.)
Víko
nebo
regulační
komponenty
@
@
@
@
Pevně nastavené spínací teploty:
Teplota zapnutí: 45˚C / teplota vypnutí: 65˚C
Zvenku neviditelný
Možnost kombinace se spínacími
hodinami Z 152
Elektronický regulační termostat ERT
@ Průběžně regulovatelný od 35˚C do 90˚C
@ Bod zapnutí 7 K pod teplotou vypnutí
@ Světelná dioda jako indikátor provozu
Mechanické spínací hodiny Z 152
@ S časovým rozsahem pro 24 hodin
@ Nejmenší časový úsek 15 minut
@ Lze kombinovat s termostatem proti
usazování vodního kamene KT
@ Provozní stavy: pomocí hodin, trvalý
chod, trvalé zastavení
Multifunkční modul M 153+
Zpětný ventil a kulový uzavírací kohout
Správná funkce cirkulačního
systému je zaručena pouze se
zpětným ventilem sladěným s
čerpadlem. V tělese čerpadla
V je integrován zpětný ventil a
kulový uzavírací kohout.
U čerpadel s tělesem čerpadla R 1/2" je nutné zpětný
ventil a kulový uzavírací kohout
dodatečně instalovat (viz příslušenství na straně 14).
www.deutsche-vortex.de
@ Digitální spínací hodiny a elektronický
regulační termostat v jedné obslužné jednotce
@ Snadno srozumitelné programování logickým
prováděním obsluhy tlačítky ‹+› ‹–› a ‹OK›
@ Pět pevně předprogramovaných spínacích
programů
P1: Trvalý provoz
P2: Noční vypnutí od 22–5 hodin
P3: ZAP-VYP v taktu 15 minut
P4: Doby chodu Po–Ne 5–9 hod., 11–14 hod., 16–22 hod.
P5: Doby chodu Po–Pá 5–9 hod., 11–14 hod., 16–22 hod., So/Ne 6–23 hod.
@ Možnost vytvoření vlastního spínacího programu
@ Ochrana proti legionelám: K provedení dezinfekce cirkulačního okruhu
užitkové vody musíte nastavit doby spouštění procesu dezinfekce (doba =
1 hod.) u topného kotle i u čerpadla užitkové vody na identické hodnoty.
@ Teplota vypnutí termostatu v krocích po 5˚, volitelná od 35˚C do 90˚C
@ Bod zapnutí 7 K pod teplotou vypnutí
@ Rezerva chodu, indikátor režimu Busy a 230 V
@ Přechod na zimní/letní čas stisknutím tlačítka
Samoučící modul SL 154
@ Samočinně se naučí obvyklé odběry teplé vody
a předem připraví teplou vodu
@ Podrobné informace viz strany 3 až 7
@ Optimálními intervaly chodu čerpadla je docíleno
minimální spotřeby energie.
VORTEX 9
Čerpadla na užitkovou vodu s tělesem čerpadla V
Napojovací závit R 1 1/4" vnější pro přesuvná šroubení
Označení
BW-SL 154 V
BWM 153+ V
BW 153 V ERT
Regulační
prvek
@ Samoučící modul se samoučící
technologií
@ Multifunkční modul
@ Elektronický regulační termostat
Objednací číslo
411-211-041
411-211-171
Označení
BWZ 152 V KT
Regulační
prvek
@ Mechanické
@ Mechanické
spínací hodiny
spínací hodiny
@ Termostat proti
usazování vodního kamene
Objednací číslo
411-211-331
BWZ 152 V oT
411-211-301
U čerpadel na užitkovou vodu s tělesem
čerpadla V jsou zpětný ventil a kulový uzavírací
kohout vestavěny do tělesa čerpadla.
Čerpadla mají těleso čerpadla s vnějším
závitem R 1 1/4" pro šroubení. Jsou sériové
vybaveny šroubovacími / pájecími fitinky 1/2"
vnější / Ø 15 vnitřní.
K rozsahu dodávky čerpadla BW-SL 154 V
náleží izolační pánvička (viz příslušenství na
straně 14).
10 VORTEX
411-211-061
BW 152 V KT
BW 152 V oT
@ Termostat proti
usazování vodního kamene
@ Bez
regulačních
komponentů
411-211-031
411-211-001
Nabízené sady šroubení pro
těleso čerpadla V
Čerpadla na užitkovou vodu lze dodat také bez níže uvedených sad šroubení
nebo s nimi: Koncové číslo objednacího čísla se pak následovně změní:
0 = Bez šroubení
3 = Šroubovací fitinky 1/2" vnitřní / 3/4" vnější
1 = Sériové vybavení
4 = Pájecí fitinky Ø 22 vnitřní
2 = Šroubovací fitinky 3/4" vnitřní 8 = Tlakové fitinky Ø 15 vnitřní
Příklad objednacího čísla:
Sériové čerpadlo
Se šroubovacími fitinky 3/4" vnitřní
Bez šroubení
411-211-041
411-211-042
411-211-040
Čerpadla na užitkovou vodu s tělesem čerpadla R 1/2"
Napojovací závit R 1/2" vnitřní
Označení
BW-SL 154 R 1/2"
BWM 153+ R 1/2"
BW 153 R 1/2" ERT
Regulační
prvek
@ Samoučící modul se samoučící
technologií
@ Multifunkční modul
@ Elektronický regulační termostat
Objednací číslo
411-220-040
411-220-170
411-220-060
Označení
BWZ 152 R 1/2" KT BWZ 152 R 1/2" oT
BW 152 R 1/2" KT
BW 152 R 1/2" oT
Regulační
prvek
@ Mechanické
@ Mechanické
spínací hodiny
spínací hodiny
@ Termostat proti
usazování vodního kamene
@ Termostat proti
usazování vodního kamene
@ Bez
regulačních
komponentů
Objednací číslo
411-220-330
411-220-300
U čerpadel na užitkovou vodu s tělesem
čerpadla R 1/2" je nutné dodatečně instalovat
zpětný ventil RV 153 na stranu tlaku a kulový
uzavírací kohout KV 150 na stranu sání.
Čerpadla mají těleso čerpadla R 1/2" s vnitřním
závitem.
K rozsahu dodávky čerpadla
BW-SL 154 R 1/2" náleží izolační
pánvička (viz příslušenství na straně 14).
www.deutsche-vortex.de
411-220-030
411-220-000
Varianta s dodatečnou sadou
tlakových fitinků
Čerpadla na užitkovou vodu s tělesem čerpadla R 1/2" lze také dodat se
sadou tlakových fitinků 1/2" vnější × Ø 15 vnitřní. Koncové číslo objednacího
čísla se pak změní z „0“ na „8“.
Příklad objednacího čísla:
Sériové čerpadlo
S tlakovými fitinky 1/2" vnější × Ø 15 vnitřní
411-220-040
411-220-048
VORTEX 11
Technické údaje
Silný výkon ve všech oblastech.
Čerpadla na užitkovou vodu VORTEX jsou
určena pro použití v cirkulačních zařízeních
pitné vody. Podle dimenzovaného výkonu
jsou vhodná pro použití v rodinných domech a
vícegeneračních rodinných domech, lze je však
použít také v bytových domech s až 12 bytovými jednotkami, jestliže se dodatečně instalují
cirkulační regulátory VORTEX pro regulaci jednotlivých větví. Na zakázku jsou možná zvláštní
provedení pro jiné oblasti použití, transportní
média a elektrická napětí. Čerpadla nejsou samonasávací. Všechny použité plastové díly ve styku
s vodou mají zkušební osvědčení, která odpovídají schválení KTW.
210 mm
Čerpadla na
užitkovou vodu
s tělesem
čerpadla R 1/2"
90 mm
105 mm
BWZ / BWM
BW-SL
ERT
170 mm
110 mm
120 mm
80 mm
155 mm
BW
160 mm
150 mm
130 mm
Čerpadla na užitkovou vodu s tělesem čerpadla V
Světlost podle vybrané sady šroubení.
NW
1/2"
Data a charakteristika
Čerpadlo
@ Max. dopravované množství
@ Max. dopravní výška
@ Pevnost v tlaku
@ Tepelná odolnost
@ Těleso čerpadla
Motor
@ Bezhřídelový kulový motor
odolný vůči blokovacímu proudu
@ Elektrické připojení
@ Příkon
@ Druh krytí
@ Rotor
@ Separační kalota, ložiskový čep
640 l/h
1,25 m
10 bar
95°C
mosaz
Dopravní výška H [m]
p [kPa]
1.50
1.25
1.00
15.0
12.5
R 1/2"
10.0
0.75
7.5
0.50
5.0
V
230 V~/50 Hz
0.25
max. 26 W
IP 42
0
100 200 300 400 500
nerezová ocel, Noryl
nerezová ocel
Dopravované množství Q [l/h]
2.5
600
700
800
900
*) připravuje se pro čerpadlo BW-SL 154
12 VORTEX
Motory a náhradní díly
Motory
Označení
BW-SL 154
BWM 153+
BW 153 ERT
Regulační
prvek
@ Samoučící modul se samoučící
technologií
@ Multifunkční modul
@ Elektronický regulační termostat
Objednací číslo
411-200-040
411-200-170
411-200-060
Označení
BWZ 152 KT
BWZ 152 oT
BW 152 KT
BW 152 oT
Regulační
prvek
@ Mechanické
spínací hodiny
@ Termostat proti
usazování vodního kamene
@ Mechanické
spínací hodiny
@ Termostat proti
usazování vodního kamene
@ Bez
regulačních
komponentů
411-200-330
411-200-300
411-200-030
Objednací číslo
411-200-000
Náhradní
díly
Označení
Multifunkční modul M 153+
Spínací hodiny Z 152 KT
Spínací hodiny Z 152 oT
Rotor
Vhodné pro
@ BWM 153+
@ BW 153 ERT
@ BWZ 152 KT
@ BW 152 KT
@ BWZ 152 oT
@ BW 152 oT
@ všechna čerpadla na
užitkovou vodu
411-001-330
411-001-300
Objednací číslo
411-001-170
301-101-185
Označení
Těsnicí kroužek
Těleso čerpadla V
Těleso čerpadla R 1/2"
Kabelová skříň
Vhodné pro
@ všechna čerpadla na
užitkovou vodu
@ všechna čerpadla na
užitkovou vodu
@ všechna čerpadla na
užitkovou vodu
@ BW-SL 154
Objednací číslo
101-101-004
Do rozsahu dodávky motorů náleží
rotor a těsnicí kroužek. Pokyny pro
výměnu naleznete v tabulce Výměna dílů
na straně 18.
www.deutsche-vortex.de
301-101-237
301-101-239
306-106-057
Do rozsahu dodávky spínacích hodin (M 153+, Z 152 KT / oT) náleží
deska s plošnými spoji a šrouby. Jsou vhodné pro všechny motory s
datem výroby od 1. čtvrtletí 2004 (20041), viz číslo přístroje na typovém štítku. (příklad pro čerpadlo BW 152 KT: 68 20041 654321)
VORTEX 13
Příslušenství
Označení
Sada závitových / pájecích šroubení Sada závitových šroubení
Sada závitových šroubení
Světlost
1 1/4" × 1/2" vnější / Ø 15 vnitřní
1 1/4" × 3/4" vnitřní
1 1/4" × 1/2" vnitřní / 3/4" vnější
Objednací číslo
410-000-001
410-000-002
410-000-003
Sada šroubení
se sestává ze dvou fitinků, dvou plochých
těsnění a dvou přesuvných matic.
Označení
Sada pájecích šroubení
Sada šroubení tlakovými fitinky1
Světlost
1 1/4" × Ø 22 vnitřní
1 1/4" × Ø 15 vnitřní
Objednací číslo
410-000-004
399-103-040
Sada tlakových fitinků
se sestává ze dvou
tlakových fitinků
Označení
Zpětný ventil RV 153
Kulový uzavírací kohout KV 150
Sada tlakových fitinků1
Světlost
1/2" vnější / 1/2" vnitřní
1/2" vnější / 1/2" vnitřní
1/2" vnější × Ø 15 vnitřní
Objednací číslo
301-101-215
301-101-280
399-103-041
Označení
Izolační pánvička
Odvzdušňovací příruba EF 1502
Světlost
zabrání zbytečnému ochlazení, vyho- Speciální závit pro tělesa čerpadla V
vuje pro tělesa čerpadla V a R 1/2"
a R 1/2"
Objednací číslo
199-101-078
399-101-057
Fitinky jsou z mědi, u instalace pro pitnou vodu s technikou měděných lisovaných spojů, pro
měděné trubky dle DIN EN 1057, se zkouškou podle DVGW pracovního listu GW 392 značek
SANCO, WICU, od firmy KM Europa Metal AG, s kontrolní značkou DVGW.
1)
14 VORTEX
2)
Podrobný popis naleznete na straně 15.
Příslušenství
Odvzdušňovací příruba
Vymytí a odvzdušnění cirkulačního zařízení –
základní kroky před uvedením čerpadla do provozu
Než čerpadlo VORTEX na užitkovou vodu uvedete v zařízení do provozu, je nutné
cirkulační potrubí odvzdušnit a vymýt. Proces odvzdušnění a vymytí je nutný, aby se
chodem na sucho nepoškodila ložiska a nebo rotor, pokud by v čerpadle po montáži
zůstaly zbytky, resp. nečistoty.
Montáž odvzdušňovací příruby a odvzdušnění cirkulačního zařízení
Přerušte elektrické napájení
čerpadla. Zavřete přívod vody
ze strany sání a tlaku, pro jistotu
doporučujeme také uzavřít hlavní kohout. Odšroubujte přesuvné matice a uvolněte motor od
tělesa čerpadla.
www.deutsche-vortex.de
Našroubujte odvzdušňovací
přírubu na těleso čerpadla. Na
hrdlo pro hadici nasaďte odtokovou hadici (nenáleží do rozsahu
dodávky).
Otevřením uzávěru na
straně sání cirkulační zařízení
odvzdušněte a vymyjte.
Průřez odtoku 1/2" vytváří v
cirkulačním potrubí vysokou
rychlost proudění, které s sebou
strhne obsažený vzduch.
Proces odvzdušnění a
vymytí je ukončen, když vytékající voda neobsahuje bubliny a
částice nečistot.
Přívod vody znovu zavřete, odvzdušňovací přírubu
odšroubujte a motor opět pevně
našroubujte. Přívod vody opět
otevřete.
Zbývající vzduch, který se
po našroubování motoru ještě
nachází v tělese čerpadla, se
relativně rychle odstraní opakovaným zapnutím a vypnutím
čerpadla.
VORTEX 15
Příslušenství
Cirkulační regulátor
Rozvod teplé vody podle přání uživatele
Aby napájení všech odběrných míst teplou
vodou bylo rovnoměrné, je nutné u rozvětvených oběhů provést časově náročné hydraulické sladění. K tomu použité armatury
zpravidla nezaručují trvalý bezporuchový
provoz. Cirkulační regulátor VORTEX
problém spolehlivě vyřeší, aniž by
instalace byla časově náročná. Cirkulační regulátor VORTEX je ventil, který se otevírá nebo
zavírá podle změny teploty v cirkulačním potrubí.
Této automatické regulace se dosahuje pomocí termostatického členu. Cirkulační regulátor
VORTEX má obtok a je také vhodný pro tepelnou
dezinfekci.
Výhody
 Stále teplá voda na každém odběrném místě i u rozvětvených
oběhů s čerpadlem na užitkovou vodu o malém výkonu
 Tepelná dezinfekce je možná
 Snížení tepelných ztrát snížením objemového proudu na minimum
 Konstrukce bez mrtvých prostor
 Splňuje pracovní listy W 551/553 vyhlášky DVGW
 Mosazné těleso odolné vůči odzinkování (DR)
Příklad


Oběh s cirkulačním regulátorem  je kratší než okruh s
cirkulačním regulátorem . Voda proto nejprve teče tak dlouho
okruhem , až teplota vody dosáhne hodnotu nastavenou na
regulátoru teploty. Poté se zavře termostatický člen v cirkulačním
regulátoru  a odpor se zvýší. Voda nejpozději nyní protéká delším
oběhem, až se i zde dosáhne teploty nastavené na cirkulačním
regulátoru .
Jestliže se teplota v kotli zvýší na 70°C, tepelná regulace se
zavře. Horká voda nyní teče obtokem a zahřívá celé cirkulační
zařízení pitné vody. Průtokové množství lze nastavit na regulátoru
množství u cirkulačního regulátoru.
Technické údaje
@
@
@
@
@
@
Rozsah nastavení
Tovární nastavení
Max. přípustná provozní teplota
Jmenovitý tlak
Max. tlaková ztráta
Průtok
16 VORTEX
40–65°C
57°C
100°C
PN 10
1 bar
0–0,3 m3/h
Regulátor
teploty
Regulátor
množství
(obtok)
Označení
Cirkulační
regulátor
Světlost
1/2" vnitřní
Objednací číslo 460-141-070
Čerpadla na užitkovou vodu BW / BWZ 401
s maximální dopravní výškou 3,70 m
Čerpadla na užitkovou vodu VORTEX BW 401 jsou čerpadla s
přímým mazáním. Čerpadlo a motor společně tvoří jeden kompaktní blok. Motory jsou odolné vůči blokovacímu proudu a nevyžadují
motorový jistič. Vinutí motoru odpovídá izolaci třídy F.
 Ruční třístupňové přepínání počtu otáček
 Nízký příkon
 Vysoká účinnost
 Nevyžadují údržbu a jsou nehlučná
Čerpadla mají těleso čerpadla s vnějším závitem 1 1/2" pro
přesuvná šroubení. Jsou sériově vybavena vnitřními šroubovacími
fitinky 3/4" (objednací číslo s koncovým číslem 2). Čerpadla lze
dodat také bez přesuvných šroubení nebo s vnitřními pájecími fitinky Ø 22. Koncové číslo objednacího čísla se pak následovně změní:
0 = bez šroubení / 4 = pájecí fitinky Ø 22 vnitřní
Označení
BW 401 V
BWZ 401 V
Spínací hodiny
Bez
Externí
Světlost
3/4" vnitřní
3/4" vnitřní
1 1/2" vnitřní
1 1/2" vnější
Objednací
číslo
411-540-002
411-540-202
301-112-040
Jako příslušenství doporučujeme
Zpětný ventil RV 402, upravený pro
čerpadla (obr. níže). Do rozsahu dodávky
čerpadel užitkové vody BWZ 401 náleží
externí, před odstřikující vodou chráněné
spínací hodiny s časovým rozsahem 24
hodin (nejmenší časový krok 15 minut).
Zpětný ventil RV 402
Data a charakteristika
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
@
Max. dopravní výška
Max. dopravované množství
Pevnost v tlaku
Tepelná odolnost
Min. přívodní výška při 90°C
Těleso čerpadla
Elektrické připojení
Příkon
Jmenovitý proud
Kondenzátor
Druh krytí
3,70 m
3,50 m3/h
PN 10
TF 110
1,50 m
bronz
1~230 V / 50 Hz
44–71 W
0,20–0,31 A
2 μF / 450 V DB
IP 44
Dopravní výška H [m]
2370 min
3.00
2.00
0.00
www.deutsche-vortex.de
40
4.00
1.00
p [kPa]
1910 min
-1
-1
-1
1440 min
2.00
1.00
3.00
Dopravované množství Q [m³/h]
30
20
10
4.00
VORTEX 17
Tabulka Výměna dílů
Cizí výrobky lze podle tabulky nahradit čerpadly na
užitkovou vodu VORTEX.
Při výměně čerpadla VORTEX konstrukční
řady s kulovým motorem stačí vyměnit motor.
U nových konstrukcí se dbalo na to, aby zůstala
zachována možnost výměny motorů. Jestliže je
vyměňovaný motor vyroben před rokem 1980, je
účelné se technicky poradit.
Obecné informace
Typy pro výměnu nejsou závazně předepsány – jsou možné i jiné kombinace z hlediska regulačních komponent. Pro čerpadlo BW 150 V KT
se hodí např. nejen v tabulce uvedený motor BW 152 KT, nýbrž na
příklad také motor BW-SL 154.
 Vyměnit jen motor
 Změnit potrubí
 Vyměnit šroubení
VORTEX
Konstrukční
DN
délka
 Čerpadlo VORTEX
Konstrukční
délka
DN
Motor VORTEX /
poznámka
BW 150 R 1/2" oT
90*
15
BW 152 R 1/2" oT
80
15
BW 152 oT
BW 150 R 1/2" KT
90*
15
BW 152 R 1/2" KT
80
15
BW 152 KT
BW 150 R 1/2" NTT
90
15
BW 153 R 1/2" ERT
80
15
BW 153 ERT
BW 150 V oT
150*
15, 20
BW 152 V oT
110
15, 20
BW 152 oT
BW 150 V KT
150*
15, 20
BW 152 V KT
110
15, 20
BW 152 KT
BW 150 V NTT
150
15, 20
BW 153 V ERT
110
15, 20
BW 153 ERT
BW 150 V RT
150
15, 20
BW 153 V ERT
110
15, 20
BW 153 ERT
BW 151 R 1/2" EKT
80
15
BW 153 R 1/2" ERT
80
15
BW 153 ERT
BW 151 V EKT
110
15, 20
BW 153 V ERT
110
15, 20
BW 153 ERT
BWZ 150 R 1/2" oT
90*
15
BWZ 152 R 1/2" oT
80
15
BWZ 152 oT
BWZ 150 R 1/2" KT
90*
15
BWZ 152 R 1/2" KT
80
15
BWZ 152 KT
BWZ 150 R 1/2" NTT
90
15
BWM 153+ R 1/2"
80
15
BWM 153+
BWZ 150 V oT
150*
15, 20
BWZ 152 V oT
110
15, 20
BWZ 152 oT
BWZ 150 V KT
150*
15, 20
BWZ 152 V KT
110
15, 20
BWZ 152 KT
BWZ 150 V NTT
150
15, 20
BWM 153+ V
110
15, 20
BWM 153+
BWZ 150 V RT
150
15, 20
BWM 153+ V
110
15, 20
BWM 153+
BWZ 151 R 1/2" EKT
80
15
BWM 153+ R 1/2"
80
15
BWM 153+
BWZ 151 V EKT
110
15, 20
BWM 153+ V
110
15, 20
BWM 153+
BWZ 153 R 1/2" oT
80
15
BWM 153+ R 1/2"
80
15
BWM 153+
BWZ 153 R 1/2" KT
80
15
BWM 153+ R 1/2"
80
15
BWM 153+
BWZ 153 V oT
110
15, 20
BWM 153+ V
110
15, 20
BWM 153+
BWZ 153 V KT
110
15, 20
BWM 153+ V
110
15, 20
BWM 153+
BW 400 V
150**
15, 20
BW 401 V 3/4"
150
20
BWZ 400 V
150**
15, 20
BW 401 V 3/4"
150
20
*) Od 6/90 kratší konstrukční délka 80 mm resp. 110 mm
**) V období 8/94 až 6/00 konstrukční délka 110 mm
18 VORTEX
 Vyměnit jen motor
 Změnit potrubí
 Vyměnit šroubení
Motor VORTEX /
poznámka
DAB
Konstrukční
DN
délka
 Čerpadlo VORTEX
Konstrukční
délka
DN
S 35/150
150
15, 20, 25
BW 401 V R 3/4"
150
20
VS 35/150
150
15, 20, 25
BW 401 V R 3/4"
150
20
GRUNDFOS
Konstrukční
DN
délka
 Čerpadlo VORTEX
Konstrukční
délka
DN
Motor VORTEX /
poznámka
UP 15-13 B
86
15
BW 152 R 1/2" oT
80
15

BW 152 oT
UP 15-13 BU
86
15
BWZ 152 R 1/2" oT
80
15

BWZ 152 oT
UP 15-13 BX
130
15 × 20
BW 152 V oT
110
15, 20

BW 152 oT
UP 15-13 BXU
130
15 × 20
BWZ 152 V oT
110
15, 20

BWZ 152 oT
UP 15-14 B
80
15
BW 152 R 1/2" oT
80
15

BW 152 oT
UP 15-14 BT
80
15
BW 153 R 1/2" ERT
80
15

BW 153 ERT
UP 15-14 BU
80
15
BWZ 152 R 1/2" oT
80
15

BWZ 152 oT
UP 20-14 BX
110
15, 20
BW 152 V oT
110
15, 20

BW 152 oT
UP 20-14 BXT
110
15, 20
BW 153 V ERT
110
15, 20

BW 153 ERT

BWZ 152 oT
UP 20-14 BXU
110
15, 20
BWZ 152 V oT
110
15, 20
UP 20-45 N
150
20
BW 401 V R 3/4"
150
20
UP 20-30 N
150
20
BW 401 V R 3/4"
150
20
LAING
Konstrukční
DN
délka
 Čerpadlo VORTEX
Konstrukční
délka
DN
Motor VORTEX /
poznámka
S1-13/100 B
110
15
BW 152 V oT
110
15

BW 152 oT
S1-13/100 BU
110
15
BWZ 152 V oT
110
15

BWZ 152 oT
S1-13/100 BT
110
15
BW 152 V KT
110
15

BW 152 KT
S1-13/100 BTU
110
15
BWZ 152 V KT
110
15

BWZ 152 KT
S1-13/100 BR
110
15
BW 153 V ERT
110
15

BW 153 ERT
S1-13/100 BRW
110
15
BWM 153+ V
110
15

BWM 153+
S1-15/700 B
65
15
BW 152 R 1/2" oT
80
15

BW 152 oT
S1-15/700 BU
65
15
BWZ 152 R 1/2" oT
80
15

BWZ 152 oT
S1-15/700 BT
65
15
BW 152 R 1/2" KT
80
15

BW 152 KT
S1-15/700 BTU
65
15
BWZ 152 R 1/2" KT
80
15

BWZ 152 KT
S1-15/700 BR
65
15
BW 153 R 1/2" ERT
80
15

BW 153 ERT
S1-15/700 BRW
65
15
BWM 153+ R 1/2"
80
15

BWM 153+
SPECK
Konstrukční
délka
DN
 Čerpadlo VORTEX
Konstrukční
délka
DN
Motor VORTEX /
poznámka

BN 15
130
15
BW 152 R 1/2" oT
80
15
BN 20/43
150
20
BW 401 V R 3/4"
150
20
WILO/EMB
Konstrukční
DN
délka
 Čerpadlo VORTEX
Konstrukční
délka
DN
Motor VORTEX /
poznámka
Star-Z 15
84
15
BW 152 R 1/2" oT
80
15

BW 152 oT -W
Star-Z 15 A
140
15
BW 152 V oT
110
15

BW 152 oT -W
Star-Z 15 A Press
164
Ø 15
BW 152 V P15 oT
110
Ø 15

BW 152 oT -W
Star-Z 15 C
140
15
BWZ 152 V oT
110
15

BWZ 152 oT -W
Star-Z 15 TT
140
15
BWM 153+ V
110
20

BWM 153+ -W
Star-Z 15 TT Press
164
Ø 15
BWM 153+ V P15
110
Ø 15

BWM 153+ -W
Star-Z 25/2 EM
180
25
BW 401 V R 3/4"
150
20

TOP-Z 20/4
150
20
BW 401 V R 3/4"
150
25

www.deutsche-vortex.de
VORTEX 19
U firmy VORTEX naleznete pouze vysoce
kvalitní výrobky. Samozřejmostí je prvotřídní
servis zdarma.
Deutsche Vortex GmbH & Co. KG
Kästnerstraße 6
71642 Ludwigsburg
Fon: +49 (0) 71 41.25 52-0
Fax: +49 (0) 71 41.25 52-70
[email protected]
www.deutsche-vortex.de
Prospekty i provozní a
instalační návody naleznete v
sekci Download na
www.deutsche-vortex.de
Více než 40 let zkušeností ve
vývoji čerpadel na užitkovou
vodu.
01cz00 · 06/09
Tři roky záruka od data výroby na všechny výrobky firmy
VORTEX. Pět roky záruka na
čerpadlo BW-SL 154.

Podobné dokumenty